HOME & Probate List Svenstrup Gods, skpr - Holbek, Khvn, Praesto, Soro
  

     Svenstrup Gods, skpr - Holbek, Khvn, Praesto, Soro
         Book 1 1702-1733 FHL film 41365
         Book 2 1733-1782 FHL film 41366
         Book 3 1783-1805 FHL film 41367
         Book 4 1805-1830 FHL film 41368 (pg 48 missing)
         Dec 27, 2004

Sidse Jibsdtr i Klovested  28 Jun 1702   pg 1 (page out of order - found after pg 11)
WIFE:  Soren Pedersen  (=2. (trolov) faeste mor Ane Simonsdtr)
CH:   ...
? Ingeborg Mortensdtr, dau of sl. Morten Jorgensen i Klovested
 Jens Hansen tien i Lammestrup
guard: Ole Nielsen Orninge i Klovsted 
guard: Borge Stub
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Peder Pedersen i Haufbine  2 Nov 1702   pg 2
WIFE:  Mette Svendsdtr (=2 (trolov) Eskel Jibsen )
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Niels Jensen i Borup     1 Feb 1703   pg 3
WIFE:  Inger Deinesdtr
CH:   Anders Nielsen myndig
     Hans Nielsen 24
     Ane Nielsdtr 16
WIFE.BRO: Hans Deniesen i Lammestrup
guard: Niels Deinesen i Borup
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Morten Pedersen hos Jens Lauritsen hmd i Kimmerslev  10 Feb 1703  pg 6
STIFSON:     Niels Hansen tien Anders Nielsen i Dalbye
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Peder Nielsen Moller i Ortved Moller      23 Feb 1703  pg 6 11
WIFE:  Karen Nielsdtr
CH:   Karen Pedersdtr 18
     Ane Pedersdtr 15
     Maren Pedersdtr 12
     Kirsten Pedersdtr 7 ? ( Kirstine Pedersdtr )
WIFE.BRO: Laurids Nielsen i Tornved
guard: Borge Nielsen Stub ridefoged i Svenstrup
wgd: Henrich Andersen i Aldsted Molle
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Margrethe Jibsdtr i Lammestrup    3 Jun 1703   pg 12 125
HUSB:  Hans Deinesen
CH:   Kirsten Hansdtr 3
     Margrethe Hansdtr 14 wks
? Poul Jibsen i Lammestrup
guard: Borge Stub ridefoget i Svenstrup
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Ane Hansdtr i Ortved     4 Apr 1704   pg 15
HUSB:  Peder Boesen gmd
CH:   Kirsten Pedersdtr 18
     Hans Pedersen 16
     Margrethe Pedersdtr 14
     Karen Pedersdtr 12
     Jorgen Pedersen 9
     Frands Pedersen 2
     Ane Pedersdtr 9 wks
BRO:   Anders Hansen i Ortved
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Kirsten Borgesdtr i Beenlose     19 Aug 1705  pg 18
HUSB:  Niels Hansen
BRO:   Hans Borgesen 
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Kirsten Olsdtr i Kimmerslev      28 Aug 1705  pg 19
HUSB:  Ole Lauritzen
BRO:   ( Christen Olsen - dod)
      CH: Hans Christensen i Klovsted
         Simon Christensen i Stubberup
guard: Soren Pedersen i Klovsted
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Karen Mortensdtr i Klovested     4 Sep 1705   pg 20
HUSB:  Peder Olsen
CH:   Ane Pedersdtr 15
     Karen Pedersdtr 13½
     Ole Pedersen 11½
     Morten Pedersen 9½
     Johanne Pedersdtr 7½
     Sidse Pedersdtr 5½
     Inger Pedersdtr 3½
     Elisabeth Pedersdtr 1½
     Karen Pedersdtr 1 wk.
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Poul Rasmussen i Klovested  24 Sep 1705   pg 22
WIFE:  Ane Hansdtr       (=2. (trolov) Morten Poulsen faestemand)
CH:   Kirsten Poulsdtr 4
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Nelaus Hansen i Heinede   7 Nov 1705   pg 23
HUSB:  Ane Aagesdtr
CH:   Aage Nelausen 25
     Hans Nelausen 23
     Niels Nelausen 19
     Jep Nelausen 14
     Peder Nelausen 13
     Kirsten Nelausdtr 12
     Ane Nelausdtr 10
     Karen Nelausdtr 7
     Anders Nelausen 5
WIFE.BRO: Jens Aagesen i Heined
guard: Niels Andersen i Bronholt
?guard: Peder Jorgensen i Kimmerslev, Jens Nielsen i Gammerod, Andreas Pedersen i Orup, Frederich Moller i Kimmerslev
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Karen Pedersdtr i Stubberup      22 Apr 1706  pg 27
HUSB:  Niels Sorensen gmd
CH:   Ane Nielsdtr 9
     Soren Nielsen 6
     Peder Nielsen 4
guard: Laurids Sorensen i Gammerod
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Usla Michelsdtr or Aasla Michelsdtr i Vigersted    26 Jun 1706  pg 28
HUSB:  Niels Vogensen hmd (dod)
CH:   Ane Andersdtr = ... i Khvn
     Jens Andersen hmd i hiemme
     Knud Andersen
     Mikkel Andersen
guard: Borge Stub ridefoged i Svenstrup / Andreas Pedersen - signed
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Christen Jensen i Kimmerslev     7 Jul 1706   pg 30
WIFE:  Johanne Jensdtr
CH:   Ane Kirstine Christensdtr 3/4 aar
WIFE.FADER: Jens Jensen Deign i Harrested
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Maren Jacobsdtr i Vigersted      12 Jul 1706  pg 31
HUSB:  Lauridtz Cornelesen
CH:   Jacob Lauridsen 11
     Cornellis Lauridsen 11
     Inger Lauridsdtr 8
     Hans Lauridsen 6
     Mette Lauridsdtr 2
guard: Hans Sandersen i Vigersted
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Soren Christensen Vaever i Vigersted, drowned i fiskerdam i Ortved   d.22 Jun 1706 pg 32
WIFE:  Kirsten Jorgensdtr
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Frederich Hansen Moller i Kimmerslev Molle   16 Aug 1706  pg 34
WIFE:  Margrethe Henrichsdtr       (?=2. Christian Michelsen )
CH:   Christen Frederichsen 15 (? Christian Frederichsen )
     Cathrine Frederichsdtr 12
     Hans Frederichsen 8
? Nelaus Hansen 's born i Heined
guard: Henrich Hansen Moller i Ortved Molle / Frederich Hansen i Vigersted
wgd: Christen Michelsen Melling
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Hans Lauritzen i Orninge   18 Feb 1707   pg 39
HUSB:  Sidse Olsdtr
BRO:   Niels Lauritsen i Kimmerslev
     Ole Lauritsen i Kimmerslev
     Anders Lauritsen i Snecherup
SIS:   Maren Lauritsdtr enke i Kimmerslev
BRO:   Jens Lauritsen i Snekerup (dod)
      CH: Karen Hansis i Kimmerslev
         Ane Willadtzis i Snekerup
wgd: Jens Nielsen i Gammerod
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Christen Thomasen i Klovested     3 Mar 1707   pg 41
WIFE:  Bodil Nielsdtr
CH:   Thomas Christensen 10
     Ane Christensdtr 7
     Kirsten Christensdtr 4
guard: Kield Nielsen i Kimmerslev
wgd: Niels Lauritsen i Kimmerslev
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Hans Christensen = Ane Christensdtr i Snekkerup    7 Mar 1707   pg 43
2 CH:  Christen Hansen 3
     Martha Hansdtr 22 wks
HIS.BRO:     Peder Christensen i Aagerup
HER.BRO:     Poul Christensen i Valsoelille
? Birgethe sl. Christen Lauridsdtr, Sidse Lauridsdtr, Anders Pedersen, Poul Christensen = ... i Valsoelille
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Kirsten Bertelsdtr i Orsted      10 Mar 1707  pg 47
HUSB:  Lauridtz Svendsen
CH:   Karen Lauaridsdtr 9 
     Birgethe Lauridsdtr 6
guard: Hans Olsen sognefoged i Orsted
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Laurids Rasmussen hos Jens Laursen i Orsted      24 Mar 1707  pg 48
SIS:   Karen Rasmusdtr = Hans Ibsen i Benns?
     ... Rasmusdtr (dod)
      CH: Christopher Nielsen i Vielsted
         Lars Nielsen i Doyringe
         Mette Hansdtr i Valsoemagle
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Margrethe Lauridtzdtr ( Margrethe Larsdtr ) hos Niels Hansen i Aagerup      23 May 1707  pg 49
BRO:   Gabriel Lauridsen ( Gabriel Larsen )
? Andreas Gotfolch i hiemme
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Andreas Nielsen i Gronholt  27 May 1707   pg 51
WIFE:  Ane Lauridzdtr
CH:   Niels Andreasen fuldmyndig
     Laurids Andreasen boende i Jersie?
     Bodil Andreasdtr
     Elisabeth Andreasdtr
wgd: Willum Hansen i Gonholt
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Margrethe Henrichsdtr i Kimmerslev Molle    17 Jun 1707  pg 53
3HUSB:  Christian Michelsen Melling
1HUSB:  Simen ...
CH:   Hans Simensen Smid i Snekerup fuldmyndig
2HUSB:  Frederich Moller (dod)
CH:   Christian Frederichsen 16
     Hans Frederichsen 9
     Cathrine Frederichsdtr 13
? Nelaus Hansen 's born i Heinede
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Jens Poulsen i Aagerup    20 Jun 1707   pg 56
WIFE:  Kirsten Hansdtr
CH:   Lars Jensen 21
     Anders Jensen 14
     Hans Jensen 7
     Jens Jensen 4
     Ane Jensdtr 12
     Margrethe Jensdtr 9
wgd: Lars Larsen
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Ane Lauridtzdtr i Dalbye   27 Jun 1707   pg 57
HUSB:  Anders Nielsen
CH:   Niels Andersen 20
     Lars Andersen 11
wgd: Borge Stub ridefoged i Svenstrup
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Ole Nielsen i Klovested   27 Jul 1707   pg 60
WIFE:  Ane Lauridsdtr
CH:   Bodil Olsdtr = Peder Nielsen i Truestrup
     Lars Olsen 5
     Dorthe Olsdtr 12
WIFE.BRO: Jorgen Larsen Boyet vellfornemme borger i Khvn ( Jens Boget)
wgd: Jacob Rasmussen i Reinemark
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Peder Andersen i Stenkelstrup     29 Jul 1707  pg 65
WIFE:  Sophie Christensdtr
CH:   Anders Pedersen 3
     Christen Pedersen 1
WIFE.BRO: Poul Christensen i Valsoelille
wgd: Jens Olsen ladefoged i Sallure?
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Karen Jensdtr enke i Ortved      25 Oct 1707  pg 69
CH:   Mathias Jensen i Egelstrup
     Ane Jensdtr = Jens Jensen i Valsoemagle
     Kirsten Jensdtr = Hans Hansen i Ortved 
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Maren Pedersdtr i Gronholt  4 Aug 1707   pg 69
HUSB:  Soren Jensen
SIS:   ... Pedersdtr (dod) = Ole Lauridsen i Ringbierg
      CH: Hans Olsen i Ringsbierg
         Jens Olsen i Ligemark
         Ellen Olsdtr hiemme vanfore
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Endvoll Pedersen i Vigersted     26 May 1708  pg 71
WIFE:  Mette Hansdtr
CH:   Hans Endvoldsen 6
wgd: Hans Rasmussen Smedesvend karl
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Maren Madsdtr i Gronholt   21 Jul 1708   pg 74 83
HUSB:  Jens Laursen
CH:   Mads Andersen 26
     Inger Jensdtr 17
guard: Peder Laursen ridefoget i SVenstrup & Frederich Hansen i Aagerup Birke foget til Svenstrup birck
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Borge Nielsen Stub ridefoged i Svenstrupgrd  18 Jul 1708  pg 76 79
WIFE:  (dod)
BRO:   Erik Nielsen Stub i Roskild
SIS:   Inger Nielsdtr Stub (dod) = Niels Andersen Slackter borger & indvaaner i Khvn
      CH: Elisabeth Nielsdtr
     Bodil Nielsdtr Stub tien President vorem i Ribe
? Peter Raeufskof i Roskild
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Jorgen Pedersen i Vigersted      28 Jul 1708  pg 86
WIFE:  Johanne Dignisdtr
CH:   Ane Jorgensdtr 7
     Bodil Jorgensdtr 6
     Margrethe Jorgensdtr 3
     Kirsten Jorgensdtr 4 or 14 days
guard: Peder Laaursen ridefoget i Svenstrup
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Soren Laursen i Orsted    3 Oct 1708   pg 88
WIFE:  Johanne Hansdtr
CH:   Dorthe Sorensdtr = Emanuel Madsen i Lille Vaestved
     Laurids Sorensen 11
     Hans Sorensen 9
guard: Mathias Boellsmand sognedeigen i Orsted (signed: Mathias Banermand)
wgd: Laurs Svendsen i Orsted
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Ane Lauridtzdtr i Stubberup      22 Dec 1708  pg 91
HUSB:  Niels Sorensen
CH:   Ole Nielsen 2
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Niels Mogensen i Kimmerslev      19 Jan 1709  pg 92
WIFE:  Karen Jensdtr
CH:   Hans Nielsen 23
     Maren Nielsdtr 14
guard: Peder Hansen i Kimmerslev
wgd: Christian Michelsen Moller i Kimmerslev Molle
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Laurs Sorensen i Hegnede   22 Jan 1709   pg 94
WIFE:  Ane Aagisdtr
MODER:  Ane Lauridsdtr enke i Khvn hos hindis svoger Monsr ingenatzeris Reuter
BRO:   Jens Aagesen i Heinede
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Jens Pedersen i Aagerup   22 Mar 1709   pg 98
WIFE:  Dorthe Jensdtr
CH:   Peder Jensen 4
     Maren Jensdtr 5 wks
WIFE.FADER: Jens Ibsen i 
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Birgethe Johansdtr Juell i Kimmerslev     5 Jul 1709   pg 99
HUSB:  Hans Christensen Arendt Smed
? Mathias Eylersen Smed
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Karen Olsdtr hos Ole Jensen hmd i Snekkerup  19 Jul 1709  pg 100
HUSB:  Niels Andersen Holst
CH:   Karen Lauridsdtr = ... i Qverkebye
     Niels Laursen i Qverkebye
     Sidse Lauridsdtr 27 tien i Vigersted
     Berete Laursdtr 23 tien i Snekerup
     Bodil Laursdtr 21 tien i Vigersted
     Kirsten Laursdtr 13
     ... Larsdtr (dod)
      CH: ... = Mads Larsen i Snekerup
     Frederich ... (dod)
      CH: Birgethe Frederichsdtr i Veif?
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Jens Jensen Bunde i Ortved  14 Jun 1710   pg 102
WIFE:  Maren Jensdtr
CH:   Jens Jensen 10
     Jens Jensen 2
     Ane Jensdtr 6
WIFE.FADER: Jens Hansen i Benlose
WIFE.BRO: Hans Jensen i Benlose
? Anders Jensen i Gronholt & sister Giertrud Jensdtr, Jorgen Jensen
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Karen Madsdtr i Gammerod   18 Jun 1710   pg 104
HUSB:  Rasmus Olsen
CH:   Maren Rasmusdtr = Eharell Pedersen i Store Ladager (? Darell Pedersen )
     Kirsten Rasmusdtr = Soren Olsen i Store Ladager
     Ane Rasmusdtr = Jens Andreasen i Noredalbye
     Ole Rasmussen 20 tien i hiemme
     Karen Rasmusdtr 17 tien i hiemme
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Ane Olsdtr i Snekkerup    11 Aug 1710   pg 107
2HUSB:  Jens Olsen
1HUSB:  
CH:   Niels Mortensen boende i Truestrup
     Lars Mortensen boende i Kimmerslev
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Jens Ibsen i Lammestrup   24 Apr 1711   pg 109
WIFE:  Mette Keldsdtr
CH:   Dorthe Jensdtr hiemme
BRO:   Poul Ibsen i Lammestrup
wgd: Keld Nielsen i Limmerslev
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Maren Jorgensdtr i Orninge  4 Jul 1711   pg 110
HUSB:  Mogens Ibsen
CH:   Anders Mogensen 21
     Peder Mogensen 15
     Maren Mogensdtr 10
     Karen Mogensdtr 5
     Johanne Mogensdtr 2½
? Jens Mogensen, Lars Mogensen
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Hans Jorgensen i Ortved   24 Jul 1711   pg 113
WIFE:  Dorthe Hansdtr
CH:   Bodil Hansdtr
guard: Anders Christensen i Ortved
wgd: Peder Hansen i Ortved
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Rasmus Laursen i Orsted, dod hos Niels Olsen i Gammerod     1 Aug 1711   pg 115
WIFE:  Johanne Hansdtr
BRO:   Peder Larsen i Klovested
SIS:   Maren Larsdtr = Christen Larsen i Saabye?
     Ingeborg Larsdtr = Niels Olsen i Gammerod
     Sidsel Larsdtr = Peder Andersen i Snedkerup
     Mette Larsdtr = Mads Andersen i Gammerod
½SIS:  Mette Larsdtr = Niels Nelausen i Sterekingge
wgd: Peder Sorensen i Orsted
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Soren Pedersen i Borup    13 Feb 1712   pg 116
CH:   Peder Sorensen 26
     Hans Sorensen 25
     Jorgen Sorensen 22
     Lars Sorensen 15
     Bodil Sorensdtr 13
     Niels Sorensen 12
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Peder Madsen i Klovested   15 Feb 1712   pg 120
WIFE:  Ane Jensdtr
BRO:   Niels Madsen boende i Heinede
SIS:   Maren Madsdtr = Niels Hansen i Aaagerup
WIFE.CH:     ... = Jens Marcusen i Klovested
? Hans Pedersen gmd
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Niels Nielsen i Lammestrup  13 May 1712   pg 122
WIFE:  Karen Olsdtr
CH:   Niels Nielsen boende i Kimmerslev
     Johanne Nielsdtr = Niels Sorensen i Lammestrup
     Kirsten Nielsdtr 20
     Karen Nielsdtr 16
     Ane Nielsdtr 13
     Bodil Nielsdtr 10
guard: Espen Endvoldsen i Orninge
wgd: Jep Hemmingsen i Heinede
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Hans Dignesen gmd i Lammestrup 1 Jul 1712  pg 125
1WIFE:  (dod)
CH:   Niels Hansen hiemme
     Dignis Hansen i Orninge
     Johanne Hansdtr = Peder Sorensen i Boerup
     Inger Hansdtr
2WIFE:  (dod)
CH:   Kirsten Hansdtr
     Margrethe Hansdtr
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Jeppe Hemmingsen i Heinede  20 Jan 1713   pg 126
2WIFE:  Bodil Hansdtr
CH:   Ane Ibsdtr = Laurids Nielsen i Haubyer ( Laus Nielsen i Haufbyoe)
     Dorthe Ibsdtr 27 tien i hiemme
     Hans Ibsen 24 soldat i Koigen
     Maren Ibsdtr 21 tien i Heinede
1WIFE:  Ane Eskildsdtr (dod - ? 1682)
CH:   Eskild Ibsen i Heynede
     Hans Ibsen tien i hiemme
     Johanne Ibsdtr
wgd: Niels Madsen i Heinede
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Jens Thomasen i Heynede   19 Jun 1713   pg 128
WIFE:  Johanne Lausdtr ( Johanne Larsdtr )
CH:   Karen Jensdtr 18
WIFE.BRO: Laus Poulsen i Lamstrup ( Lars Poulsen )
WIFE.STEPFADER: Poul Ibsen i Lamstrup
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Jens Ibsen i Snekkerup    16 Jun 1713   pg 135
2WIFE:  Maren Sorensdtr
CH:   Jeppe Jensen 5
     Anders Jensen 3
     Ole Jensen 2
     Peder Jensen ½
1WIFE:  
CH:   Elisabeth Jensdtr = Hans Hansen i Klippinge, Enkedronninggens gods ( Lisbeth Jensdtr )
     Karen Jensdtr 27 
SIS.CH: Poul Sorensen i Snedkerup
2WIFE.BRO: Niels Sorensen i Lammestrup
? Poul Henrichsen i Orninge
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Poul Sorensen i Snekkerup  13 Oct 1713   pg 137
WIFE:  Maren Jensdtr
CH:   Mads Poulsen 12
     Jens Poulsen ½
guard: Peder Christensen i Aagerup
wgd: Christen Christensen i Ortveds Overdrevs huus
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Jep Nielsen i Orninge    4 Apr 1714   pg 139
WIFE:  gammel og fattig
CH:   Bodil Ibsdtr = Hans Rasmussen i Lamstrup
     Ole Ibsen (dod)
     Hans Ibsen (dod)
     Johanne Ibsdtr svag & vanfoer
     Niels Ibsen soldat
? Mogens Ibsen
? Niels Jorgensen & Espen Endvoldsen i Orninge
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Karen Andersdtr i Snekkerup      12 May 1714  pg 141
HUSB:  Jeppe Pedersen
BRO:   Jens Andersen i Aagerup
     Peder Andersen i Snekerup
     Anders Andersen i Klovsted
     Ole Andersen i Vigersted
SIS:   Karen Andersdtr (dod) = Mads Andersen i Gronholt (dod)
      CH: 3 pige & 1 dreng
guard: Jep Pedersen i 
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Niels Jensen i Orsted    16 Jun 1714   pg 142
WIFE:  Bodil Pedersdtr
CH:   Niels Nielsen 28
     Peder Nielsen 21
wgd: Lars Svendsen i Orsted
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Sophie Christensdtr i Stenkelstrup  13 Nov 1715  pg 145 178
2HUSB:  Laus Sorensen
CH:   Peder Lausen 5
     Soren Lausen 16 wks
1HUSB:  ( Peder Andersen - dod )
CH:   Anders Pedersen 11
     Christen Pedersen 10
BRO:   Poul Christensen i Valsolille
1HUSB.BRO: Niels Andersen schauf/Schouf i Ortved
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Niels Pedersen i Stubberup  2 Mar 1716   pg 149
WIFE:  Sidse Jorgensdtr
BRO:   Ole Pedersen i Saltofte, Soeroe gods
MODER:  Kirsten Nielsdtr hos Ole Pedersen above
SIS:   Birgethe Pedersdtr = Anders Rasmussen i Efvelerods huus, Hellestrup gods (Efvekroldshuus)
wgd: Simon Christensen i Stubberup
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Jens Laursen i Snekkerup   8 Apr 1716   pg 151
WIFE:  Johanne Hansdtr
CH:   Hans Jensen 9
     Margrethe Jensdtr 2
     Karen Jensdtr 2 (twins)
FADER:  Laurs Ibsen i Lammestrup
WIFE.FADER: Hans Zandersen i Vigersted
? Laurs Laursen i Lammestrup
wgd: Niels Laursen
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Johanne Nielsdtr i Lammestrup     25 Apr 1716  pg 154
HUSB:  Niels Sorensen
MODER:  Karen Olsdtr = Mads Andersen i Lammestrup
BRO:   Niels Nielsen boende i Kimmerslev
SIS:   Kirsten Nielsdtr 21 ugift
     Karen Nielsdtr 19
     Ane Nielsdtr 15
     Bodil Nielsdtr 3
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Laurs Mortensen = Bendte Jensdtr i Gronholt  30 Apr 1716  pg 156
CH:   Ole Laursen 4
     Karen Laursdtr 2
HIS.BRO:     Anders Mortensen i Lammestrup
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Jens Andersen Deigen i Bundegaard, Lammested, Borup  2 May 1716   pg 158 162
WIFE:  Maren Madsdtr
CH:   Sidse Jensdtr = Anders Pedersen i Boerup
     Anders Jensen boer i Epperup, Kornerupsgaards gods, Roskilde amt
     Bente Jensdtr (dod)
      CH: Karen Laursdtr 1 ( Karen Lauridsdtr or Karen Larsen )
gaard til: Hans Nielsen i Vigersted
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Johannes Lezere/Lyere i Snekkerup   20 May 1716  pg 160
WIFE:  Karen Mouridtsdtr
CH:   Maren Johansdtr 11
     Ane Margrethe Johansdtr 9
     Berrete Johansdtr 5
guard: Niels Thomasen i Snekerup
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Bodil Pedersdtr i Hegnede  4 Jun 1716   pg 162
HUSB:  Jorgen Pedersen
CH:   Ane Jorgensdtr 17
     Peder Jorgensen 15
     Mette Jorgensdtr 12
     Kirsten Jorgensdtr 3
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Lusie Olsdtr ( Lucie Olsdtr ) i Borup     13 Jun 1716  pg 164
2HUSB:  Jorgen Eriksen
1HUSB:  Jep ...
CH:   Ane Ibsdtr = Anders Clausen/Chlausen i Aagrup
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Hans Nielsen i Dalby     5 Jun 1716   pg 167
WIFE:  Cathrine Bendtsdtr
CH:   Jens Hansen 1½
WIFE.FADER: Bendt Nielsen i Dalbye
guard: Jens Andersen i Dalbye
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Johanne Olsdtr i Heinede   29 Jun 1716   pg 169
HUSB:  Niels Madsen   (=2. Kirsten Nielsdtr - dod 20 Jun 1729 pg 352)
CH:   Ole Nielsen soldat i Krigen i kongelige magts tien
     Peder Nielsen tien hiemme
     Ane Nielsdtr = Niels Hansen i Lammestrup
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Villum Hansen hmd i Gronholt     19 Apr 1717  pg 171
WIFE:  Ane Lauridsdtr
CH:   Karen Willumsdtr 15
     Ane Cathrine Willumsdtr 11
     Ane Willumsdtr 4
WIFE.BRO: Laurs Poulsen i Vigersted
wgd: Soren Andersen Soedauf?
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Margrethe Pedersdtr i Orsted     4 Jun 1717   pg 173
HUSB:  Jens Laursen
CH:   Karen Jensdtr 1½
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Karen Christophersdtr i Hafuendrup  4 Jun 1717   pg 175
HUSB:  Jorgen Jensen
CH:   Birgethe Jorgensdtr 14 
     Christopher Jorgensen 12
     Ole Jorgensen 10
SIS:   ... Christophersdtr = Jorgen Nielsen i Hafvendrup
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Johanne Ibsdtr i Aagerup   25 Aug 1714   pg 145 179
HUSB:  Jacob Villadsen Jyde
CH:   Abigail Jacobsdtr
guard: Frederich Hansen i Svenstrup Birch
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Johanne Pedersdtr i Klovested     7 Jun 1717   pg 180
HUSB:  Knud Olsen
CH:   Lisbeth Knudsdtr 7
     Laurs Knudsen 4
     Ole Knudsen ½
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Maren Christensdtr i Lammestrup    10 Jun 1717  pg 182
HUSB:  Laurs Ibsen
CH:   Laurs Laursen 25½
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Mogens Ibsen i Orninge    4 Feb 1718   pg 184
2WIFE:  Ane Andersdtr
1WIFE:  ...
CH:   Jens Mogensen i Heynede
     Niels Mogensen i Gammerod
     Laurs Mogensen soldat
     Anders Mogensen tien i Orninge
     Peder Mogensen of age
     Maren Mogensdtr 17
     Karen Mogensdtr 11
     Johanne Mogensdtr 9
     Anders Mogensen 3
wgd: Jens Nielsen i Gammerod
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Christen Christensen i Orsted     26 Apr 1718  pg 186
WIFE:  Johanne Hansdtr
CH:   Soren Christensen 6
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Niels Nelausen i Gammerod  28 Apr 1718   pg 187
WIFE:  Karen Rasmusdtr
CH:   Nelaus Nielsen 5
     Hans Nielsen 2
BRO:   Peder Nelausen i Klovested
wgd: Charl Pedersen i Ladager ( Carl Pedersen or Karl Pedersen )
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Peder Laursen i Klovested  6 Feb 1719   pg 188
WIFE:  Karen Pedersdtr
CH:   Sidse Pedersdtr = Laurs Nielsen i Klovested
     Laurs Pedersen 31 soldat ved Printz Christian Regmt
     Hans Pedersen 29
     Ane Pedersdtr 26
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Sidse Mortensdtr i Snekkerup     28 Feb 1719  pg 190
HUSB:  Soren Christensen
CH:   Niels Sorensen 29
     Laurs Sorensen 27
     Kirsten Sorensdtr 22
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Niels Thomasen i Snekkerup  28 Feb 1719   pg 192
WIFE:  Karen Lauridtsdtr
CH:   Ane Nielsdtr = Jeppe Pedersen i Snedkerup
     Inger Nielsdtr 26 ugift
     Thomas Nielsen 23
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Abelone Jensdtr i Snedkerup      31 Mar 1719  pg 194
HUSB:  Christen Nielsen
CH:   Charlotte Helene Lorensdtr 6
guard: Jens Olsen i Snedkerup
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Hans Nielsen i Borup     5 Jul 1719   pg 196
WIFE:  Sidse Thomasdtr
CH:   Niels Hansen 3/4 aar
BRO:   Anders Nielsen i Borup
wgd: Niels Thomasen Dreier i Kioge
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Maren Christensdtr i Heynede     5 Jul 1719   pg 198
HUSB:  Nelaus Joensen
FADER:  Christen Rasmussen = Ane Nielsdtr i Sterchinde? 
      CH: Jens Christensen (for his father)
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Sidse Pedersdtr i Hoyelse  25 Sep 1719   pg 200
HUSB:  Henrich Nielsen
CH:   Inger Henrichsdtr 20
BRO:   Jens Pedersen i Olbye
     Lars Pedersen i Olbye
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Bendt Hansen i Vigersted   11 Oct 1719   pg 203
WIFE:  Kirsten Pedersdtr
CH:   Hans Bendtsen 8
     Ane Bendtsdtr 5
WIFE.FADER: Peder Boesen i Ortved
guard: Ole Andersen i Vigersted
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Christopher Olsen gmd i Egelstrup   20 Dec 1719  pg 206
WIFE:  Sidse Pedersdtr
CH:   Peder Christophersen 26 soldat ved land milit. i Oster Saedlandske Rigmt, capt Skroders comp.
     Bertel Christophersen 24 gmd i hiemme
WIFE.SIS.CH: Ole Jensen i Slangerup
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Elisabeth Hansdtr i Kimmerslev    22 Jan 1720  pg 213
HUSB:  Mathias Eylersen Smid
CH:   Hans Mathiasen 9
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Kirsten Olsdtr i Kimmerslev      14 Feb 1720  pg 214
HUSB:  Peder Jorgensen
CH:   Ane Pedersdtr 10
     Jorgen Pedersen 8
     Hans Pedersen 3
BRO:   Peder Olsen i Oerup
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Ole Andersen Bunde i Ortved      7 Oct 1720   pg 216
2WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Karen Olsdtr 18
     Peder Olsen 15
     Berrete Olsdtr 3 ( Birgethe Olsdtr )
     Ane Olsdtr 9
1WIFE:  
8 CH:  Jens Olsen boer i Snedkerup
     Maren Olsdtr 26
     Peder Olsen 22 tien i hiemme
wgd: Henrich Hansen Moller i Ortved
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Ane Rasmusdtr i Borup    15 Jan 1721   pg 220
HUSB:  Anders Nielsen
CH:   Cathrine Hedevig Andersdtr 6
     Niels Andersen 4
BRO:   Jacob Rasmussen i Gammerod
MODER:  ... = Niels Pedersen Just? i Dalbye
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Peder Hansen i Ortved    3 Mar 1721   pg 223
WIFE:  Johanne Pedersdtr
CH:   Jens Pedersen 31
     Karen Pedersdtr 30 = Hans Laursen Skouf i Snedkerup
     Peder Pedersen 26
     Kirsten Pedersdtr 22
     Ane Pedersdtr 20
     Maren Pedersdtr 16
     Johanne Pedersdtr 14
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Soren Andersen Soedoe/Soldoe hmd soldat? i Gronholt  12 May 1721  pg 227
WIFE:  Ane Laursdtr/Ane Lauridsdtr fattig
CH:   
? Soren Knudsen i Heynede
? Niels Andreasen & Ole Henrichsen - signed
guard/wgd: Laurs Poulsen i Vigersted
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Ludtzie Olufsdtr ( Ludsie Olsdtr or Lucie Olsdtr ) i Gammerod     14 May 1721  pg 230
HUSB:  Jens Nielsen
SIS:   Karen Olsdtr (dod) = Hans Nielsen i Eybye
      CH: Lene Hansdtr = Soren Jensen i Ulestrup/Uglerup
         Ane Hansdtr = Ole Andersen i Hammershuus
BRO:   Niels Olsen i Orup
SIS:   ... Olsdtr = Dignis Hansen i Orninge (Degnis Hansen )
BRO:   Laurs Olsen (dod)
      CH: Ole Larsen tien i Heynede
         Maren Larsdtr ugift tien i Torchildstrup
         Ane Larsdtr = Mathias Mathiasen i Torkildstrup
SIS:   Ane Olsdtr = Anders Laursen Klocher i Snedkerup
     Johanne Olsdtr (dod) = Niels Madsen i Heynede
      CH: Ole Nielsen soldat ved Printz Christians Rigmt
         Peder Nielsen tien i Truestrup
         Ane Nielsdtr = Niels Hansen i Lammestrup
     Margrethe Olsdtr enke i Kyndelose
     Else Olsdtr = Niels Pedersen Just i Dalbye
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Kirsten Poulsdtr i Klovested     21 Jan 1722  pg 233
HUSB:  Laurs Jensen Smid
CH:   Mette Laursdtr 13
     Margrethe Larsdtr 11
     Johanne Kirstine Larsdtr 9
BRO:   Jens Poulsen i Benlose
guard: Christian Moller i Kimmerslev
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Hans Pedersen gl. i Klovested     29 Jan 1722  pg 235
WIFE:  Karen Simensdtr
CH:   Ole Hansen 20
     Ellen Hansdtr 15 vanfor
     Jorgen Hansen 12
     Christen Hansen 10
     Maren Hansdtr 7
     Sidse Hansdtr 15 wks
1WIFE:  
CH:   Elisabeth Hansdtr 22 tien i Wedelof ( Lisbeth Hansdtr )
BRO:   Soren Pedersen i Klovested
SIS:   ... Pedersdtr = Jens Marcusen i Klovested
WIFE.FADER: Simen Christensen i Stubberup
WIFE.FARBRO.CH?: Christian Jensen
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Ingeborg Laursdtr i Gammerod     6 May 1722   pg 238
2HUSB:  Niels Olsen
1HUSB:  Daniel ...
CH:   Jep Danielsen of age
     Laurs Danielsen i Dalby
     Niels Danielsen tien Lars Danielsen i Dalbye    
     Hans Danielsen i Vestergade, Khvn
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Niels Laursen i Snedkerup  16 Nov 1722   pg 242
WIFE:  Johanne Hansdtr
CH:   Laurs Nielsen 5
BRO:   Soren Laursen i Snedkerup
WIFE.FADER: Hans Zandersen i Vigersted
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Hans Nielsen i Osted Bregentved    11 Dec 1722  pg 244
2WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Kirsten Hansdtr 20
1WIFE:  
CH:   Jens Hansen 35
wgd: Peder Aagesen i Osted Breintved
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Karen Jensdtr i Kimmerslev  13 Oct 1723   pg 245
HUSB:  Ole Andersen
CH:   ( Hans ... - dod) = ... Bendtsdtr, dau of Bendt Nielsen i NorreDalbye = 2. Lars Danielsen
      CH: Jens Hansen 9
     Maren Nielsdtr = Hans Jorgensen i Orninge
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Ifver Sorensen i Gronholt Bomhus   9 Feb 1724   pg 248
WIFE:  Maren Andreasdtr
SIS.CH: Morten Hansen i Giorslov
     Maren Hansdtr = Hans Pedersen i Alckestrup
     Berrete Hansdtr = Otte Olsen i Reietstrup
wgd: Niels Andersen unge i Gronholt (signed: Niels Andreasen )
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Niels Dignesen i Borup    19 Apr 1724   pg 249
WIFE:  Maren Nielsdtr
CH:   Anders Nielsen 38
     Kirsten Nielsdtr = Jens Larsen i Gronholt
     Johanne Nielsdtr = Niels Nielsen i Ortved
     Niels Nielsen 27
     Jens Nielsen 25
     Margrethe Nielsdtr = Hans Jensen i Ortved
     Peder Nielsen 16
wgd: Peder Nielsen i Fruestrup
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Soren Cornelesen i Kimmerslev     30 Jun 1724  pg 253
WIFE:  Berret Pedersdtr
CH:   Inger Sorensdtr = Mads Pedersen i Kinterup/Kiuflerup
     Ingeborg Sorensdtr 24
     Kirsten Sorensdtr 20
     Maren Sorensdtr 11
wgd: Niels Nielsen i Kimmerslev
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Jochum Fich i Truestrup   18 Oct 1724   pg 255
2WIFE:  Ane Lauridsdtr
CH:   Laurs Jochumsen boer i Corperals Kroe
     Karen Jochumsdtr = Christian Jespersen i Walore, Hoylerdis gods
     Abel Jochumsdtr = Svend Svendsen i Gliem
     Mette Jochumsdtr ugift tien hiemme
     Ane Jochumsdtr ugift hiemme
1WIFE:  ...
CH:   Else Jochumsdtr = Christen Andersen i Walore, Hoylaerdis gods
     Ane Jochumsdtr = Jep Olsen i Vibye, Wibyegaards gods
     Elisabeth Jochumsdtr = Hans Willumsen i Borerdrup/Brordrup, Magestratens gods i Khvn
2WIFE.BRO: Jens Larsen i Beenlose
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Ane Nielsdtr i Vigersted   21 Dec 1724   pg 259
HUSB:  Laurs Poulsen ( Lars Poulsen )
CH:   Ane Larsdtr 8?
     Niels Larsen 2
BRO:   Anders Nielsen gl. i Kirke Boerup
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Bodil Pedersdtr i Orup    16 Mar 1725   pg 268
HUSB:  Hans Nielsen
CH:   Niels Hansen 9
BRO:   Jens Pedersen i Oerup
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Karen Christophersdtr i Orsted    25 Jul 1725  pg 270
HUSB:  Peder Jensen
CH:   Niels Pedersen 3
     Christopher Pedersen 5 wks
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Ellen Laursdtr i Snekkerup  3 Jun 1726   pg 272
HUSB:  Laurs Andersen hmd 
BRO:   Laurs Larsen i Aagerup
     Mads Larsen i Klovested
SIS:   Kirsten Larsdtr = Henrich Hansen i Liunge
½BRO:  Jens Larsen i Gronholt
     Jens Olsen i Dalbye
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Peder Hansen i Dalby     1 Jul 1726   pg 274
2WIFE:  Johanne Hansdtr
CH:   Ole Pedersen 17
     Lars Pedersen 15
     Lisbeth Pedersdtr 12
     Peder Pedersen 7
1WIFE:  
CH:   Hans Pedersen 31 i Klovested
     Karen Pedersdtr = Niels Rasmussen i Skoufhuus, Vemmertoft
wgd: Niels Hansen i Dalbye
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Lisbeth Hansdtr i Stubberup      28 Nov 1726  pg 276
HUSB:  Christen Simonsen
CH:   Ane Christensdtr
MORBRO: Jens Poulsen tien Peder Pedersen i Klovested
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Birthe Laursdtr i Hauerdrup/Haverdrup     13 Feb 1727  pg 279
HUSB:  Jorgen Jensen
CH:   Jens Jorgensen 7
MORBRO: Jorgen Nielsen i Haverdrup
HUSB.1WIFE: Karen Christophersdtr (dod 4 Jun 1717)
HUSB.CH:     Christopher Jorgensen
     Ole Jorgensen
     Birgethe Jorgensdtr = Jens Pedersen i Vasbye
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Jens Nielsen i Gammerod   18 Jun 1727   pg 284
WIFE:  Sidse Larsdtr
BRO:   Zacharias Slagter i Khvn (dod)
      CH: Niels Zachariasen i Khvn - of age
         Jacob Zachariasen i Khvn - of age
         Mette Zachariasdtr (dod efter Jens Nielsen dod - no children)
         Bente Zachariasdtr ugift
SIS:   Maren Nielsdtr = Niels Laursen i Closter Stredet i Khvn
BRO:   Jorgen Nielsen i Kalebye (dod) = Margrethe Mogensdtr i Kalebye
      CH: Ane Jorgensdtr
         Karen Jorgensdtr
         Ellen Jorgensdtr
         Johanne Jorgensdtr - alle ugift
WIFE.FADER: Laurs Mogensen i Ramsoelille
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Jorgen Madsen i Tocherup   25 Sep 1727   pg 292
WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Mads Jorgensen 15
     Kirsten Jorgensdtr ugift
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Jens Pedersen i Orsted    26 Sep 1727   pg 295
WIFE:  Maren Frederichsdtr
CH:   Ditlof Jensen 4 ( Ditlev Jensen )
WIFE.BRO: Niels Frederichsen i Gronholt
guard: Zivert Rasmussen i Orsted ( Sivert Rasmussen )
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Sidse Olufsdtr ( Sidse Olsdtr ) i Orninge   30 Oct 1727  pg 298
HUSB:  Dignis Hansen 
SIS:   Karen Olsdtr (dod) = Hans Nielsen i Eygbye
      CH: Lene Hansdtr = Soren Jenzboer i Ulestrup
         Ane Hansdtr = Ole Andersen i Hammershuus
BRO:   Niels Olsen i Oerup (dod)
      CH: Cornellis Nielsen boer i Birke
         Soren Nielsen i Heinede (dod) = Maren Sorensdtr ?= Jorgen Hansen i Heynede
          CH:  Ane Sorensdtr ugift tien i Hauerdrup
             Maren Sorensdtr ugift tien i Orninge
     Lars Olsen (dod)
      CH: Ole Larsen = ... boer i Heinede
         Maren Larsdtr = Poul Jensen i Torkildstrup
         Ane Larsdtr = Mathias Mathiasen i Torkildstrup
SIS:   Ane Olsdtr = Anders Larsen Klocker i Snedkerup
     Johanne Olsdtr (dod) = Niels Madsen i Heinede
      CH: Ole Nielsen i Dalbye
         Peder Nielsen i Stubberup (dod - no children)
         Ane Nielsdtr = Niels Hansen i Lammestrup
     Margrethe Olsdtr enke i Kyndelose
      CH: Karen Pedersdtr - for moder (?signed: Bodil Pedersdtr )
     Else Olsdtr = Niels Pedersen Just i Norredalbye
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Ane Poulsdtr i Klovested   12 Mar 1728   pg 302
HUSB:  Poul Jensen
CH:   Ane Poulsdtr 9
BRO:   Soren Poulsen i Klovested
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Jens Olsen hos bro Jeppe Olsen i Orup     15 Mar 1728  pg 305
MODER:  Mette Ibsdtr i Oerup (signed: Mette Jensdtr )
BRO:   Jeppe Olsen i Orup
     Lars Olsen 
     Niels Olsen
     Soren Olsen - all of age
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Peder Hansen i Osted Breintved    12 Jun 1728  pg 306
WIFE:  Ludsie Andersdtr ( Lucie Andersdtr )
BRO:   Ole Hansen (dod)
      CH: Maren Olsdtr = Niels Pedersen i Saabye
         Malene Olsdtr = Jorgen Knudsen i Kornerup
         Ane Olsdtr 23 ugift tien i Walsoe
         Thue Olsen 11
         Hans Olsen
     Hans Hansen (dod)
      CH:  Hans Hansen boede i Hanerdige?
         Peder Hansen 25 i Saederup
SIS:   Mette Hansdtr i Torkildstrup (dod)
      CH: Maren Lauridsdtr = Poul Jensen i Koldstrup/Kildstrup
         Ane Larsdtr = Mathias Smed i Torkildstrup
         Ole Larsen = Bodil Pedersdtr i Heinede
wgd: Lars Knudsen i Osted Breintved
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Jacob Villadsen i Aagerup  28 Jun 1728   pg 308
2WIFE:  Ane Jensdtr
1WIFE:  Johanne Ibsdtr (dod 25 Aug 1714 pg 179)
CH:   Abigail Jacobsdtr = Lars Jacobsen i Lille Sant Clemmends straede i Khvn
guard: Peder Marcusen i Aagerup
? Bent Pedersen en Islands brockerheder
wgd: Johan Henrich Skertz i Aagerup ( signed: Johan Henrich Skort)
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Karen Olsdtr i Kimmerslev  12 Jul 1728   pg 313
HUSB:  Laurs Mortensen ( Lars Mortensen )
MORBRO: Hans Olsen i Kisserup (dod)
      CH: Lars Hansen (dod)
          CH:  Hans Larsen i Kirke Saabye
             Dorthe Larsdtr = Christen Jorgensen i Eibye, Rye sogn
             Maren Larsdtr = ... i Eibye
         Anders Hansen (dod)
          CH:  Christen Andersen i Smidstrup
             Ane Andersdtr = Niels Jensen i Oen
             Karen Andersdtr tien i Smidstrup
             Sidse Andersdtr tien i Oem
         Ane Hansdtr (dod)
          CH:  Ane Jorgensdtr enke i Kirke Valsoe
     Jens Olsen i Snedkerup (dod)
      CH: Lars Jensen i Snedkerup
         Ole Jensen i Gronholt
          CH:  Nelaus Olsen (for fader)
         Bodil Jensdtr (dod)
          CH:  Ane Andersdtr = Niels Frederichsen i Gronholt
             Maren Andersdtr tien i Svenstrup
MORSIS: Ane Olsdtr i Gronholt (dod)
      CH: Ole Henrichsen i Gronholt
         Karen Henrichsdtr (dod)
          CH:  Hans Berntsen tien i Virum
             Gundel Berntsdtr = Christen Biornsen i Osted
             Maren Berntsdtr = Jens Hansen i Gronholt
         Bodil Henrichsdtr enke i Gronholt
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Maren Pedersdtr i Aagerup  18 Nov 1728   pg 316
HUSB:  Mathias Nicolaisen
CH:   Elisabeth Mortensdtr of age
guard: Gregers Frandsen i Aagerup
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Karen Nielsdtr i Ortveds Molle    d.6/9 Mar 1729 pg 318
HUSB:  Henrich Hansen Moller
CH:   Karen Pedersdtr = Anders Nielsen i Khvn
     Maren Pedersdtr = Boe Jensen Moller i Strids Molle
     Kirstine Pedersdtr = Anders Nielsen i Ringsted (both dead)
      CH: Ane Andersdtr umyndig hos sal. Niels Larsen enke i Ringsted
guard: Andreas Wildmand borger indvaner i Ringsted
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Mathias Jensen i Eigelstrup      5 May 1729   pg 336
WIFE:  Ane Jacobsdtr
CH:   Lisbeth Mathiasdtr = Bertel Jensen i Ringsted (? Bertel Nielsen )
     Jacob Mathiasen 23 (the eldest)
     Jens Mathiasen 21
     Peder Mathiasen 17
     Jacob Mathiasen 11
     Hans Mathiasen 8
     Johanne Mathiasdtr 4
wgd: Hans Rasmussen i Torpe
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Mette Jochumsdtr i Truestrup     28 May 1729  pg 339
WIFE:  Mogens Laursen
CH:   Kirsten Mogensdtr 2
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Ifver Olsen Skiotte i Gronholt    15 Jun 1729  pg 343
WIFE:  Inger Marcusdtr
CH:   Charlotte Iversdtr = Jens Olsen gmd i Snedkerup
     Ane Margrethe Iversdtr = Mathias Eilertsen Smid mester i Roschilde
     Auguste Frederikke Iversdtr = Hans Pedersen Schersant i Lellinge (signed: Hans Pedersen Haar)
     Mikkel Ditlov Iversen Skiotte i Borup (? Bagge)
wgd: Mathias Hoj gartner ved Svenstrupgaard
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Anders Nielsen gl. i Borup  17 Jun 1729   pg 349
2WIFE:  Maren Laursdtr
CH:   Lars Andersen 8
     Mogens Andersen 5
     Ane Andersdtr 1
1WIFE:  Ane Rasmusdtr (dod - 15 Jan 1721 pg 220)
CH:   Cathrine Hedevig Andersdtr 15
     Niels Andersen 13
1WIFE.BRO: Jacob Rasmussen i Gammerod
wgd: Peder Sorensen i Borup
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Niels Madsen i Heinede    20 Jun 1729   pg 352
2WIFE:  Kirsten Nielsdtr 
1WIFE:  Johanne Olsdtr ( d.1716 pg 169)
CH:   Ole Nielsen of age
     Ane Nielsdtr = Niels Hansen i Lammestrup
wgd: Soren Knudsen Starup i Heinede
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Karen Christensdtr i Osted Breintved      18 Jul 1729  pg 355
HUSB:  Jens Hansen
CH:   Hans Jensen 23
     Cathrine Jensdtr 16
     Ane Kirstine Jensdtr 11
     Mette Jensdtr 10
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Ane Ibsdtr i Vigersted    12 Aug 1729   pg 357
2HUSB:  Hans Zandersen
CH:   Johanne Hansdtr = Ole Frandsen i Snedkerup
     Niels Hansen 42
1HUSB:  Niels ...
CH:   Ellen Nielsdtr (dod)
      CH: Hans Andersen tien i Kimmerslov
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Maren Poulsdtr i Agestrup Huset, Vigersted   22 Dec 1729  pg 359
HUSB:  Peder Simonsen
BRO:   Lars Poulsen i Stenmagle
½BRO:  Rasmus Jensen i Khvn
BRO:   Peder Simonsen i Khvn ???
SIS:   Marie Poulsdtr tien i Hedehuusene
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Anders Thorsen i Ortveds bye     12 Jan 1730  pg 362
WIFE:  Kirsten Pedersdtr
CH:   Jens Andersen 6
guard: Niels Andersen i Ortved
wgd: Niels Skouf i Ortved
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Jesper Stephensen i Norre Dalby    14 Jan 1730  pg 364
WIFE:  Bidse Corfitsdtr
3 CH:  Niels Jespersen i Kimeslov (dod)
      CH: Jesper Nielsen 9
         Ane Nielsdtr 14 wks
     Christian Jespersen i Wallore (dod) = ... =2. Lars Andersen Smed i Vallore
      CH: Niels Christiansen 6
         Jochum Christiansen 4
     Stephen Jespersen 14
WIFE.STIFFAD: Peder Pedersen i Dalbye
guard: Jep Sorensen i Dalbye
wgd: Peder Christophersen i Dalbye
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Niels Jespersen Vaever i Kimmerslev      19 Jan 1730  pg 366
WIFE:  Lutzie Jespersdtr ( Lucie Jespersdtr )
2 CH:  Jesper Nielsen 9
     Ane Nielsdtr 14 wks
guard: Hans Johansen i Kimmerslev
wgd: Johan Poulsen i Kimmerslev
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Jens Mogensen i Heinede   13 Jul 1730   pg 367
WIFE:  Ane Aagisdtr
BRO:   Niels Mogensen i Gammerod
     Lars Mogensen tien i Gammerod
½BRO:  Anders Mogensen i Klovested
½SIS:  Maren Mogensdtr = Peder Hansen i Rode ved Fagxsoe
     Johanne Mogensdtr = ... tien bro Anders Mogensen i Klovested
½BRO:  Peder Mogensen i Borup
½SIS:  Karen Mogensdtr ugift hos Niels Mogensen i Gammerod
½BRO:  Anders Mogensen 15 i Assindlose, son of Ane Andersdtr i Asindlose
WIFE.CH:     Anders Nelausen 
?    Jeppe Nelausen i Friderich sund, son of Nelaus Hansen (dod 1705?)
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Ole Laursen fisker i Borup  14 Sep 1730   pg 369
HUSB:  Margrethe Michelsdtr
CH:   Lars Olsen 34
     Henrich Olsen 31 reist til Vaestindien
     Jens Olsen 28
     Ane Olsdtr 20
     Just Olsen 14
     Ulriche Olsdtr 11
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Niels Mortensen i Truestrup      15 Sep 1730  pg 370
WIFE:  Kirsten Jensdtr
CH:   Morten Nielsen 31
     Hans Nielsen 28
     Karen Nielsdtr = Jens Hansen i Asindlose
     Giertrud Nielsdtr 23
     Ane Nielsdtr 16
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Kirsten Pedersdtr i Orsted  21 Sep 1730   pg 372
HUSB:  Nelaus Boesen
BRO:   Hans Pedersen (dod)
      CH: Peder Hansen i Greve
     Christopher Pedersen (dod)
      CH: Peder Christophersen i Orsted
         Ole Christophersen i Orsted
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Maren Sorensdtr i Snekkerup      18 Oct 1730  pg 373
2HUSB:  Hans Laursen ( Hans Larsen )
1HUSB:  Jens ...
CH:   Jeppe Jensen i Snedkerup
     Anders Jensen 32 i Orsted
     Ole Jensen 26 i Snedkerup
     Peder Jensen 19 i Snedkerup
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Ludsie Andersdtr ( Lucie Andersdtr ) i Osted Breintved     8 Nov 1730   pg 375
HUSB:  Peder Sorensen
BRO:   Rasmus Andersen i Vadsbye
     ?others not listed
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Halvor Pedersen = Mette Christensdtr i Rauunhaufs huuset (Raune haufs huuset), N.Dalby Sogn   d.2 Jan 1730/2 May
1731   pg 377
CH:   Ane Kirstine Halvorsdtr
HIS.1WIFE:    
HIS.CH: Anders Halvorsen 
     Peder Halvorsen 12
     Christen Halvorsen 9
     Borre Halvorsen 6
HER.FAD: Christen Jensen (?dod also)
HER.BRO:     Niels Christensen i Laeerstraedet i Khvn 
     Jens Christensen hmd i Taagerup, Rytter godset
HER.SIS:     Maren Christensdtr = Klemmen Nielsen i Carise ( Clemen Nielsen )
guard: Lars Olsen i Boerup
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Christen Jensen i N.Dalby Sogn    d.3 Jan 1730/2 May 1731     pg 377
CH:   Niels Christensen i Laeerstraedet i Khvn holder hyre Carlet
     Jens Christensen hmd i Taagerup, Rytter godset
     Maren Christensdtr = Klemmen Nielsen i Carise ( Clemen Nielsen )
     Mette Christensdtr (dod) = Anders Halvorsen i Raunehuafs huuset, N.Dalby (dod)
      CH: Ane Kirstine Halvorsdtr
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Karen Simonsdtr i Klovested      8 May 1731   pg 380
2HUSB:  Christian Jensen
CH:   Hans Christiansen 3
1HUSB:  Hans ...
CH:   Ole Hansen 29 hmd i Stubberup
     Jorgen Hansen 21 i Snedkerup
     Christen Hansen 18 tien i hiemme
     Maren Hansdtr 17
     Sidse Hansdtr 10
FADER:  Simon Christensen i Stupperup (signed: Simon Christiansen )
1HUSB.CH: Lisbeth Hansdtr
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Ane Marie Jensdtr i Aagerup      8 Sep 1731   pg 382 
HUSB:  Gregers Frandsen hmd
CH:   Jens Gregersen 27 vaeversvend i Viborg, Jylland
     Ole Gregersen 23 
     Niels Gregersen 18 
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Jacob Laursen i Vigersted  1 Oct 1731   pg 384
WIFE:  Bodil Nielsdtr
CH:   Niels Jacobsen 2
WIFE.BRO: Niels Nielsen i Kimmerslev
guard: Hans Larsen
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Bodil Villadsdtr hos Ole Andersen hmd i Kimmerslev   23 Nov 1731  pg 386
2HUSB:  Iver Hansen muermester
CH:   Marie Iversdtr = Jorgen Mogensen i Sandmaardens Molle, Roskilde
     Hans Iversen 22
     Margrethe Kirstine Iversdtr 15
1HUSB:  Lars ...
CH:   Ane Margrethe Larsdtr = Henrich Hvesfalen i Vandholds Molle, Roskilde
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Jens Christensen i Orsted  17 Dec 1731   pg 387
WIFE:  Maren Frederichsdtr
CH:   Ane Margrethe Jensdtr 2
WIFE.BRO: Niels Frederichsen i Gronholt
guard: Christian Andersen
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Gregers Frandsen i Aagerup  21 Dec 1731   pg 391
WIFE (TROLOVED): Johanne Villadsdtr
CH:   Jens Gregersen 27 vaeeversvend i Viborg
     Ole Gregersen 23 tien vaever i Farregaden i Khvn
     Niels Greisen 19 tien i Aagerup
WIFE.MORFAD: Ole Pedersen Skonninge i Snedkerup
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Jens Jensen Raufn hmd i Vigersted   31 Jan 1732  pg 395
WIFE:  Maren Olsdtr
wgd: Christen Christensen ladefoget i Ortved Overdrevs huus
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Peder Olsen i Orup      28 Feb 1732   pg 397
WIFE:  Karen Laursdtr ( Karen Larsdtr )
CH:   Soren Pedersen 7
     Hans Pedersen 4
BRO:   Niels Olsen i Orup
     Jens Olsen i Orup
WIFE.FADER: Lars Sorensen i Gammerod
? Ane Sophie Olsdtr tien
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Lars Olsen i Borup      6 Mar 1732   pg 399
WIFE:  Karen Sorensdtr
CH:   Ane Margrethe Larsdtr 2
BRO:   Jens Olsen i Dalbye
     Just Olsdtr i Boerup
wgd: Adrian Christensen i Boerup
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Lars Mogensen i Ramsolille  13 Mar 1732   pg 401
WIFE:  Maren Jensdtr
CH:   Mogens Larsen i Truestrup
     Karen Larsdtr = Peder Pedersen i Tierrebye
     Jens Larsen 28 tien hiemme
     Sidse Larsdtr = Hans Pedersen i Gammerod
WIFE.CH:     Jens Larsen
     Mogens Pedersen i Truestrup (? perhaps same Andersen Mogens Larsen above?)
? Anders Mogensen i Ortved (dod - 28 mar 1698)
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Bente Tostensdtr ugift hos Anders Pedersen hmd i Borup     29 Mar 1732  pg 403
 (died in child birth of illeg child)
FARBRO: Jens Svendsen i Allingemagle
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Mads Hansen (dod)  29 Jul 1732  pg 405
WIFE:  Kirsten Johansdtr    (= 2. Christopher Larsen i Gammerod)
CH:   Hans Madsen 10
     Karen Madsdtr 15
½BRO:  Rasmus Hansen = Ellen Hansdtr i Ortved
     Peder Hansen (dod - 20 Dec 1731 - i St.Tommas, Vestindien)
STIFMODER: Maren Hansdtr
(NOTE: unsure whose probate this is)
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Johanne Dignesdtr i Vigersted     24 Oct 1732  pg 406
2HUSB:  Ole Andersen
CH:   Henrich Olsen 15
1HUSB:  Jorgen ...
CH:   Margrethe Jorgensdtr = Frands Pedersen i Ortved
     Kirsten Jorgensdtr = Peder Jensen i hiemme
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Rasmus Larsen Smid i Lammestrup    28 Oct 1732  pg 409
HUSB:  Birthe Eriksdtr
CH:   Erik Rasmussen 7
     Johanne Sophie Rasmusdtr 5
     Lars Rasmussen 3
     Peder Rasmussen 12 wks
WIFE.STIFFAD: Ole Laursen i Roerup
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Henrich Hansen i Ortved Molle     27 Nov 1732  pg 411
WIFE:  Kirsten Madsdtr (signed: Karen Madsdtr in one place)
BRO:   Mathias Hansen Smid i Freerslev
     Mogens Hansen i Nebsmolle (dod)
      CH: Sophie Amalia Mogensdtr 20 ugift
         Else Margrethe Mogensdtr 19 ugift - begge here
         Christian Uldrich Mogensen 18 hos Niels Snendker i Raaen ved Soerup
WIFE.BRO: Jens Madsen i Haverdrup
WIFE.1HUSB: Christen Pedersen i Lille Ladegaards Molle, Roskilde (dod)
WIFE.CH:     Peder Christensen 5
wgd: Peder Mortensen
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Mette Knudsdtr i Osted    7 Jan 1733   pg 422
WIFE:  Laurs Knudsen  ( Lars Knudsen )
CH:   Maren Larsdtr 3
     Mette Larsdtr 4 wks
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Anders Hansen i Ortved    9 Jan 1733   pg 424
WIFE:  Kirsten Jensdtr
BRO:   Frands Hansen i Norre Dalbye
SIS:   Ane Hansdtr (dod) = Peder Boesen i Ortved
      CH: Kirsten Pedersdtr = Jens Nielsen i Vigersted
         Hans Pedersen i Ortved
         Margrethe Pedersdtr = Niels Andersen Skouf i Ortved
         Karen Pedersdtr = Niels Sorensen i Lammestrup
         Frands Pedersen tien hiemme
     Bodil Hansdtr (dod) = Simon Christensen i Stubberup
      CH: Hans Simonsen i Stubberup
         Karen Simonsdtr (dod) =1. Lars Pedersen gl. =2. Christian Jensen i Klovested
         Ane Simonsdtr = Soren Pedersen i Klovested
         Kirsten Simonsdtr = Niels Mogensen i Gammerod
         Christen Simonsen i Stubberup
         Mogens Simonsen i Stubberup
WIFE.BRO: Anders Jensen i Gronholt
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Ane Olufsdtr i Orsted    22 Jan 1733   pg 426
HUSB:  Zivert Rasmussen ( Sivert Rasmussen )
½BRO:  Villum Olsen i Risbye gaard (dod)
      CH: Peder Willumsen i Haverdrup
         Ole Willumsen hmd i Osted
         Niels Willumsen i Olbye
         Peder Willumsen 28 tien i Olbye
         Jens Willumsen 15 tien i Haverdrup
         Ane Willumsdtr tien i Orsted
         Ane Willumsdtr (dod)
          CH:  Lars Jensen 12
             Niels Jensen 14
         Karen Willumsdtr (dod)
          CH:  Anders Nielsen 10
             Willum Nielsen 7
     Lydich Olsen i Vibye (dod)
      CH: Birthe Lydickdtr = Soren Rasmussen i Hoyelse
         Ole Lydersen i Vibye
         Peder Lydersen i Osted
         Hans Lydersen 25 tien i Osted
BRO:   Niels Olsen i Risbye (dod)
      CH: Karen Nielsdtr = Hans Pedersen i Svogerslev
         Maren Nielsdtr tien i Broerdrup
         Rasmus Nielsen tien 16 i Ramsoe gaard
         Niels Nielsen 14 tien i Broerdrup
SIS:   Karen Olsdtr (dod)
      CH: Kirsten Clausdtr = Samuel Jensen i Daaerup
     Else Olsdtr (dod)
      CH: Knud Olsen i Salbye
         Soren Olsen i Norredalbye
     Kirsten Olsdtr (dod)
      CH: Ole Pedersen i Orsted
     Sidse Olsdtr ugift i Orsted
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Bodil Andersdtr i Kimmerslev     23 Jan 1733  pg 429
HUSB:  Hans Pedersen
BRO:   Niels Andersen tien i Roskilde
     Knud Andersen i Toldstrup
     Rasmus Andersen tien i Castholm
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Johan Poulsen i Kimmerslev  4 Feb 1733   pg 431
WIFE:  Johanne Rasmusdtr
CH:   Frederich Johansen 3/4 aar (? Deiderich Johansen ?)
guard: Niels Nielsen i Kimmerslev
wgd: Niels Poulsen i Kimmerslov
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Else Olufsdtr i Svenstrup  28 Feb 1733   pg 433
2HUSB:  Niels Pedersen Just
1HUSB:  Rasmus ...
CH:   Jacob Rasmussen = ... i Gammerod
     Ane Rasmusdtr (dod) = Anders Nielsen gl. i Boerup
      CH: Niels Andersen 16
         Cathrine Hedevig Andersdtr 18
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

Margrethe Jensdtr i Klovested     19 Feb 1733  pg 435
HUSB:  Christian Jensen
CH:   Anders Christiansen 5 wks
[Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365]

////////////////////////////////////////END OF FILM ////////////////////////////////////////

         Svenstrup Gods, Skpr
         by Aurelia Clemons Dec 12, 2004

Niels Olsen i Gammerod    25 Feb 1733   pg 1 4
WIFE:  Ane Pedersdtr
BRO:   Knud Olsen = ... i Klovested
½BRO:  Hans Jorgensen = ... i Dalbye
     Rasmus Olsen = ... i Osted Breintved
     Jorgen Olsen tien i Khvn
     Jens Olsen tien i Khvn
½SIS:  Sidse Olsdtr 22 tien i Kimmerslov
WIFE.BRO: Hans Pedersen i Kimmerslov
guard: Peder Laursen ridefoged i Svenstrup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ole Hansen i Stubberup    8 Apr 1733   pg 4
WIFE:  Bente Larsdtr
CH:   Ane Olsdtr 4
     Bodil Olsdtr 3
     Laurs Olsen 7 wks
MORBRO: Hans Simensen i Stubberup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Hans Zandersen i Vigersted  24 Apr 1733   pg 6
2WIFE:  Ane Sorensdtr
CH:   Niels Hansen 2
1WIFE:  
CH:   Niels Hansen (dod) = Kirsten Olsdtr =2. Jens Jensen i Snedkerup
      CH: Ane Nielsdtr 3
     Johanne Hansdtr = Ole Frandsen i Snedkerup
2WIFE.MORBRO: Hans Simmensen i Stubberup
                                                               
Hans Hansen gmd i Ortved   16 May 1733   pg 8
WIFE:  Kirsten Jensdtr
CH:   Anders Hansen 32
     Lars Hansen 28 i Vigersted
     Karen Hansdtr = Anders Pedersen i Ortved
guard: Madsis Moller i Ortved
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Nelaus Boesen i Orsted    21 May 1733   pg 11 13
WIFE:  Inger Jensdtr
SIS.CH: Boe Jensen tien i Amager
     Peder or Hans ... i Amager
WIFE.BRO: Hans Jensen Salof?
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ludsie Jespersdtr ( Lucie Jespersdtr ) i Gronholdt   20 May 1733  pg 14 16
2HUSB:  Peder Pedersen Rask
CH:   Johan Frederich Pedersen 3
1HUSB:  Niels ...
CH:   Jesper Nielsen 13
     Ane Nielsdtr 4
BRO:   Simon Jespersen i Valsolille 
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Christen Christensen = Margrethe Olsdtr i Ortved Overdrefshus      10 Jun 1733  pg 19
CH:   Henrich Christensen 25
     Ane Margrethe Christensdtr = Rasmus Nielsen i Glumsoe
     Marie Christensdtr = Clemen Jorgensen i Lille Nestved
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Mads Andersen hmd i Lammestrup    12 Jun 1733  pg 20
WIFE:  Karen Olsdtr
½SIS:  Inger Jensdtr = Ole Hansen i Basteberg
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Hans Hansen unge gmd i Borup     17 Jun 1733  pg 22 131
WIFE:  Maren Laursdtr
CH:   Anders Hansen ½ or 2½
BRO:   Hans Hansen i Borup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ane Espensdtr i Havedrup   12 Oct 1733   pg 26
HUSB:  Jorgen Jensen
CH:   Ole Jorgensen 3½
FADER:  Espen Christophersen i Havedrup
BRO:   ... Espensen i Ramsoemagle
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Bodil Nielsdtr i Vigersted  16 Apr 1734   pg 31
2HUSB:  Thomas Christensen
CH:   Karen Thomasdtr 1½
1HUSB:  Jacob ...
CH:   Niels Jacobsen 4½
BRO:   Niels Nielsen i Kimmerslov
1HUSB.BRO: Hans Laursen i Lammestrup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Laurs Laursen gmd i Aagerup      16 Apr 1734  pg 34
WIFE:  Kirsten Hansdtr
BRO:   Mads laursen i Klovested
½BRO:  Jens Olsen i Klovested
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Peder Sorensen i Boerup   9 Jun 1734   pg 37
WIFE:  Johanne Hansdtr (=2. Hans Nielsen )
CH:   Marie Pedersdtr 13
     Kirsten Pedersdtr 11
     Maren Pedersdtr 2
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Niels Henrichsen hmd i Snekkerup   28 Jun 1734  pg 39
WIFE:  Mette Villadsdtr
1WIFE:  
CH:   Christian Nielsen tien i Orsted
     Hans Nielsen = ... hos Hans Jensen
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Sidse Andersdtr i Oested Brentved   5 Jul 1734   pg 40
HUSB:  Laurs Knudsdtr gmd
MODER:  Margrethe Jensdtr = Peder Christensen i Toccherup
SIS:   Bodil Andersdtr
     Maren Andersdtr
     Kirsten Andersdtr
½SIS:  Dorthe Pedersdtr
½BRO:  Anders Pedersen
     Christen Pedersen 
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Mette Jensdtr i Oested Brentved    5 Jul 1734   pg 43
HUSB:  Niels Pedersen hmd
3 CH:  Jens Nielsen 5
     Ane Nielsdtr 3
     Hans Nielsen ½
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ole Christensen hmd i Oerup      16 Aug 1734  pg 43
WIFE:  Ingeborg Andersdtr
CH:   Soren Olsen 12
     Kirsten Olsdtr 11
     Ane Olsdtr 10
     Marie Olsdtr 9
     Christen Olsen 7
     Margrethe Olsdtr 2
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ole Pedersen hmd i Klovested     7 Jan 1735   pg 44
WIFE:  Giertrud Andersdtr
HEIRS:  Morten Pedersen i Dalbye
     Hans Pedersen i Dalbye
     Johanne Pedersdtr i Borup
     Inger Pedersdtr i Orsted
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Laurs Andersen i Klovested  22 Jan 1735   pg 45
WIFE:  Margrethe Pedersdtr
CH:   Hans Laursen
     Ane Laursdtr
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Maren Jorgensdtr i Klovested     22 Jan 1735  pg 45
HUSB:  Hans Jensen
CH:   Jorgen Hansen
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Laurs Pedersen i Klovested  15 Mar 1735   pg 46
WIFE:  Kirsten Jorgensdtr
3 CH:  Karen Laursdtr 9
     Mette Laursdtr 5
     Peder Laursen 2
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Knud Olsen i Klovested    4 Apr 1735   pg 48 51
2WIFE:  Susanna Jensdtr
CH:   Jens Knudsen 9
     Niels Knudsen 1
     Mette Knudsdtr 4
1WIFE:  
CH:   Laurs Knudsen 21
     Lisbeth Knudsdtr 23
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Laurs Sorensen Schou i Stenkilstrup      28 May 1735  pg 52 132 133
2WIFE:  Karen Laursdtr
7 CH:  Laur Laursen Skou 18 tien i N.Eschildstrup
     Birthe Laursdtr 16 tien i Kioge
     Ingeborg Laursdtr 14 hiemme
     Ane Sophie Laursdtr 12
     Johanne Marie Laursdtr hiemme
     Ane Margrethe Laursdtr 8
1WIFE:  
CH:   Peder Laursen Skou 25 tien i Kioge
     Soren Laursen Skou tien i Khvn
1WIFE.CH: Christen Pedersen Skou ladefoged i Svenstrup
FADER:  (dod)
BRO:   Mikkel Sorensen i Weddelov
2WIFE.FAD: Laurs Olsen i Abbetved
2WIFE.BRO: Ole Laursen i Leyre Molle
guard: Frands Laursen i Kimoslov & Anders Nielsen i Borup
wgd: Johan Carlsen i Holme Wallr.
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Jens Olsen tiente hos Jep Pedersen i Urup   4 Feb/14 Jul 1735   pg 61 131
BRO:   Mads Olsen i Gronholt
     Niels Olsen i Gronholt
     Peder Olsen (dod) = ... = 2. Jep Pedersdtr i Urup
      CH: Soren Pedersen
         Hans Pedersen
SIS:   Maren Olsdtr = Anders Madsen i Lammestrup
     ... Olsdtr (dod) = Peder Jorgensen i Kimerslov
      CH: Jorgen Pedersen
         Hans Pedersen - myndig
         Ane Pedersdtr - myndig
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Anders Laursen hmd i Snecherup    21 Jul 1735  pg 63
WIFE:  Karen Jensdtr
CH:   Ole Andersen i Kimerslov
     Niels Andersen bonde i Gronholt
     Laurs Andersen (dod) i Klovested
      2CH:
     Margrethe Andersdtr = Peder Aagesen i Orted Brentved
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Hans Love hmd i Ortved    19 Sep 1735   pg 64
WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Hans Hansen 12
     Bodil Hansdtr 1
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Maren Nielsdtr or Maren Jorgensdtr i Orninge      4 Feb 1736   pg 65
HUSB:  Hans Jorgensen
CH:   Ane Hansdtr 17
     Margrethe Hansdtr 15
     Jorgen Hansen 10
     Sidsel Hansdtr 3
     Karen Hansdtr 1 (unsure of 1st name)
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Hans Nielsen hmd i Urop   14 Mar 1736   pg 66
2WIFE:  Inger Hansdtr
1WIFE:  
CH:   Niels Hansen 20
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Lars Jensen hmd i Snecherup      28 May 1736  pg 67
WIFE:  Karen Johansdtr
CH:   Jens Larsen 15
     Johanne Larsdtr 13
     Frands Larsen 9
     Frederich Larsen 5
     Anders Larsen 2
     Ane Larsdtr 2
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Mette Villadsdtr i Sneckerup     28 May 1736  pg 68
HUSB:  Svend Nielsen hmd
FADER:  Villads Sorensen
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Matis Hansen or Matis Nicolajsen i Aagerup   5 Jul 1736   pg 69
WIFE:  Maren Nielsdtr
BRO:   Jorgen Nicolaisen i Vetterslev
     Mads Nicolaisen i Khvn
     Niels Nicolaisen i Uerlose
wgd: Soren Simonsen
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Kirsten Nielsdtr i Gronholt      8 Sep 1736   pg 71 131
HUSB:  Mads Olsen (dod by 1741/1751?)      (=2. Karen Jorgensdtr )
CH:   Laurs Madsen 10
     Ove Madsen 8
     Kirsten Madsdtr 1½
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Kirsten Jorgensdtr enke i Aagerup   28 May 1736  pg 77
HUSB:  Jens Hansen (dod)
2 CH:  Hans Jensen 13
     Niels Jensen 4
guard: Peder Mouritsen i Aagerup & Lars Poulsen i Wigersted
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Maren Olufsdtr i Hejnede   20 Oct 1736   pg 79
HUSB:  Niels Pedersen hmd
CH:   Peder Nielsen 11
     Lars Nielsen 9
     Jens Nielsen 3
     Karen Nielsdtr 5
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Maren Pedersdtr i Vigersted      20 Oct 1736  pg 82
2HUSB:  Soren Nielsen hmd
CH:   Ane Sorensdtr 12
     Giertrud Sorensdtr 7
1HUSB:  Hans ...
CH:   Niels Hansen 30 = ... i Ortved
     Hans Rasmussen 16 tien 
     Dorthe Hansdtr 26 tien i Snecherup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Christen Sorensen bonde i Ousted Breientved  14 Nov 1736  pg 83
WIFE:  Ane Jensdtr
CH:   Maren Christensdtr 21
     Soren Christensen 19
     Kirsten Christensdtr 15
guard: Lars Knudsen 
wgd: Jens Larsen
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Inger Nielsdtr i Dalby    8 Dec 1736   pg 86
HUSB:  Hans Andersen hmd
CH:   Niels Hansen 2
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Jens Andersen i Ortved    1 Dec 1736/5 Jan 1737  pg 88
WIFE:  Bodil Andersdtr
CH:   Anders Jensen 4
     Karen Jensdtr 11
     Johanne Jensdtr 8
REL:   Anders Pedersen i Ortved
wgd: Hans Andersen i Serlos
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ane Pedersdtr i Truelstrup  16 Mar 1737   pg 92 130
HUSB:  Morten Nielsen gmd
CH:   Ane Mortensdtr 3
     Ane Mortensdtr 9 wks
guard: Hans Pedersen i Kimerslov (? Hans Hans Pedersen or Anders Pedersen )
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Jens Hugger/Huker hmd i Osted Bregentved    19 Jan 1737  pg 96
WIFE:  Ellen Christensdtr
CH:   Christen Jensen 5
     Hans Henrich Jensen 3fr.
guard: Lars Knudsen
wgd: Jens Larsen i Magistratens gods
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Peder Nielausen or Peder Nielsen i Lamestrup      3 Jun 1737   pg 99
WIFE:  Kirsten Hansdtr
CH:   Margrethe Pedersdtr
BRO:   Hans Nielausen i Lamestrup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ane Nielsdtr i Lammestrup  1 May 1737   pg 102 131
HUSB:  Niels Hansen gmd
CH:   Jens Nielsen 24
     Peder Nielsen 22 i Osted Bregentved
     Johanne Nielsdtr 17
     Hans Nielsen 14 gmd i Osted Bregentved?
     Ole Nielsen 12
? Rasmus Hansen i Klovested
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Bodil Jepersdtr ( Bodil Jespersdtr ) i Lammestrup   4 May 1737   pg 105
HUSB:  Hans Laursen
CH:   Maren Hansdtr 5
     Jacob Hansen 3
     Ane Hansdtr 1 or 2
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ane Jensdtr i Aagerup    28 Jun 1737   pg 110
HUSB:  Jens Christensen hmd
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

... i Aagerup    28 Jun 1737  pg 111
HUSB:  Jens Pedersen gmd
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Soren Knudsen birkefoged til Skioldensholm-Svenstrup, i Heinede     5 Nov 1737   pg 115
WIFE:  Johanne Simonsdtr
CH:   Frederich Sorensen Starup 22 studiosus
     Maria Starup = Jens Pedersen i Aagerup
     Winiens Starup 18
     Ane Margrethe Starup 15
     Anton Ulrich Starup 12
guard: Niels Pedersen
wgd: Soren Seidelin birkefoged i Gamel Kiogegaard Birk (by: seigr Niels Marup i Kioge)
wgd: Jorgen Pedersen
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Simon Pedersen i Aagerup   28 Jun 1737   pg 113
WIFE:  Mette Olsdtr
CH:   Jens Simonsen 5½
     ... Simonsdtr 10 wks
FADER:  Simon Pedersen bonde i Aurestrup (? Peder Simonsen i Aavestrup huset)
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Sidsel Jorgensdtr i Stubberup     8 Jan 1738   pg 121
2HUSB:  Hans Simonsen
1HUSB:  Christen Deigensen 
CH:   Deignis Christensen 6 i Suminge, Gisegrds gods
     Jens Christensen (dod) hmd i Stubberup
      CH: Christen Jensen 15
         Kirsten Jensdtr 12
     Jorgen Christensen 50 i Snedkerup
     Maren Christensdtr = Anders Skraeder hmd i Stubberup
     Margrethe Christensdtr = Niels Nielsen i Kimmerslov
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Rasmus Laursen ( Rasmus Larsen ) = Johanne Jacobsdtr i Eigelstrup, Svendstrupgaard    24 Mar 1738   pg 124
CH:   Lars Rasmussen 29 tien hiemme
     Abild Rasmusdtr = Anders Hansen tiene hiemme
     Else Rasmusdtr = Laurs Andersen ( Lars Andersen ) faestebonde i Benlose
     Ingeborg Rasmusdtr 17 or 18 ugift
? Bertel Christophersen
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

... i Trulstrup   11 Dec 1751  pg 130
2HUSB:  Lars Hansen
1HUSB:  ...
3 CH:
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

... i Gammerod    11 Apr 1742  pg 130
2HUSB:  Daniel Christensen gmd
1HUSB:  
2 CH:  datters married 
? 4 gmd i Gammerod
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

... i Gammerod       16 Mar 1737    pg 130
HUSB:  Morten Nielsen
CH:   Ane Mortensdtr
     ... Mortensdtr (dod age 4)
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Hans Nielsen i Gammerod       16 Mar 1737?   pg 130
2 CH:  
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

... i Gammerod    16 Mar 1737?      pg 130
HUSB:  Mogens Larsen
CH:   ... Mogensdtr = Ole Pedersen i Orsted
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Niels Pedersen Moller = Maren Andersdtr i Kimmerslov Molle      16 Mar 1737?/25 Apr 1753 pg 130 184
CH:   Frederich Nielsen 17 i Khvn / ? moller i Kimmerslov Molle (eldest son)
     Peder Nielsen
guard: Daniels Christensen i Gammerod & Jens Pedersen i Aagerup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Hans ... i Borup   17 Jun 1733  pg 131
WIFE:  ...   (=2. Peder Olsen gmd i Borup)
CH:   Anders Hansen
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

...        ?    pg 131
2HUSB:  Hans Pedersen
1HUSB:  
CH:   datter
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

... i Ousted Bregentved   2 Jun 1733   pg 131
HUSB:  Lars Nielsen
1HUSB:  
2 CH:  datter
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

... i Stupperup   11 Jun 1742  pg 131
HUSB:  Hans Pedersen gmd
2 CH:  datters
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

... i Urup      29 Jul 1732  pg 131
HUSB:  Rasmus Hansen
CH:   Peder Rasmussen
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

... i Jersie     30 Nov 1750  pg 132
2HUSB:  Jens Jorgensen
1HUSB:  
2 CH:  datters
? Knud Andersen & Ole Larsen i Jersie
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

... i Osted Bregentved    26 Mar 1737   pg 132
2HUSB:  Peder Nielsen gmd
1WIFE:  
2 CH:  sons
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

... i Haudrup    30 Nov 1750  pg 132
HUSB:  Jorgen Jensen
2 CH:  Jens Jorgensen
      2 STEPDAU:
     Christopher Jorgensen
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ditlev Jensen hmd i Ortved  afkald 10 Nov 1749   pg 132
SIS:   ... Jensdtr = Frederich Smed i Ortved
? Jens Larsen i Ramsoelille
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

... i Eielstrup   19 Dec 1748  pg 133
2HUSB:  Frands Olsen
1HUSB:  
3 CH:  
? Peder Olsen & Jens Olsen i Eilstrup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

... i Ordrev Molle Vigersted     5 Jan 1743   pg 133
21HUSB: Jens Boesen Moller
1HUSB:  ...
CH:   
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ane Pedersdtr i Klippinge  1720  pg 133
HUSB:  Ole Madsen
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Bodil Nielsdtr i Vigersted  ?1751 pg 133
2HUSB:  Thomas Christensen (dod after here)
1HUSB:  Jacob ...
CH:   Niels Jacobsen ungkarl
     ... Jacobsdtr 
? Niels Nielsen i Kimmerslev
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Kirsten Olsdtr i Kimmerslov      14 Feb 1720?  pg 133
HUSB:  Peder Jorgensen (dod after her)
CH:   Hans Pedersen i Borup Bomhuus
     Ane Pedersdtr = Ole Madsen i Klippinge, Stevns herred
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Niels Jacobsen i Kjobenhavn      11 Dec 1735  pg 133
HEIR:  Ane Willumsdtr = Hans Sorensen i Lammestrup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Niels Larsen ugift i Wigersted    20 Mar 1751  pg 133
MODER:  ... = STEPFADER?: Nelaus Hansen i Wigersted
2 ½BRO: 
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ane Simonsdtr i Ousted Bregentved   25 May 1751  pg 134
2HUSB:  Peder Larsen gmd
1HUSB:  Christen ...
3 CH:  Soren Christensen boende i Tocherup
     Maren Christensdtr boende i Aasagger
     Kirsten Christensdtr = Niels Mortensen i Hoybye
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Karen Jacobsdtr i Truelstrup     10 Jun 1751  pg 135
HUSB:  Morten Nielsen gmd
CH:   Kirsten Mortensdtr 12
BRO:   Anders Jacobsen i Birched, Universitets gods
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Niels Christensen gmd i Heinede    6 Jul 1751   pg 139
WIFE:  Kirsten Nielsdtr
REL:   Peder Jensen i Wigersted
     Maren Jensdtr = Anders Nielsen i Stenkelstrup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Johanne Hansdtr i Dalby   13 Jul 1751   pg 142
2HUSB:  Mogens Hansen gmd
1WIFE:  Peder ...
3 CH:  Lars Pedersen gmd i Snecherup
     Peder Pedersen gmd i Reinemark
     Lisbeth Pedersdtr = Jacob Pedersen gmd i Dalbye, Wartoe Hospitals gods
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Bertel Christophersen gmd i Eilstrup      31 Oct 1750  pg 145
2WIFE:  Maren Pedersdtr
CH:   Birthe Bertelsdtr
1WIFE:  
2 CH:  Christopher Bertelsen 25
     Sidsel Bertelsdtr = Jens Olsen i Egtved, Skioldenesholms gods
2WIFE.FADER: Peder Nielsen i Stangerup
guard: Frands Olsen i Eilstrup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ane Hansdtr i Klovested   4 Aug 1751   pg 151
HUSB:  Thomas Jensen gmd
4 CH:  Ane Thomasdtr 7
     Johanne Thomasdtr 5
     Karen Thomasdtr 3
     Maren Thomasdtr 3
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Maren Larsdtr i Boerup    16 Aug 1751   pg 153
3HUSB:  Peder Olsen gmd
1HUSB:  Anders ..
CH:   Lars Andersen 31
     Mogens Andersen 29
     Ane Andersdtr 26 = Lars Pedersen gmd i Ortved
2HUSB:  Hans ...
CH:   Anders Hansen 20
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Niels Mogensen hmd i Gammerod     25 Sep 1751  pg 156
2WIFE:  Ane Ibsdtr
1WIFE:  
CH:   Daniel Nielsen i Wiersted
     Niels Nielsen i Ramsoelille
? Niels Ibsen i Kimerslov
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Karen Jorgensdtr i Boerup  25 Sep 1751   pg 157
2HUSB:  Jep Andersen inds
CH:   Ellen Jepsdtr = Niels Hansen i Klovested
1HUSB:  Peder ...
CH:   Hans Pedersen 32 nu i Gammerod
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Christen Nielsen Graver birheskriver i Snedkerup   21 May 1751   pg 158
4 CH:  Peder Christensen i Solderod ved Kiobenhavn
     Hans Christensen boende i Frodlund ved Corsor
     Ane Lisbeth Christensdtr = Jorgen Hartmand gartner i Svenstrup
     Margrethe Christensdtr = Knud Jensen i Walore
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Morten Henrichsen Smed hmd i Hejnede      31 Jan 1752  pg 161
WIFE:  Karen Jensdtr
CH:   Knud Mortensen 10
guard: Nilaus Hansen i Heinede
wgd: Soren Pedersen i Hejnede
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Johanne Nielsdtr i Ortved  5 Feb 1752   pg 163
HUSB:  Niels Ibsen gmd
2 CH:  Niels Nielsen 32 tien hiemme
     Hans Nielsen 25 tien i Ortved
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Jorgen Hansen inds hos Mogens Larsen hmd i Truestrup  21 Mar 1752  pg 166
WIFE:  Johanne Larsdtr
CH:   Hans Jorgensen 1½
guard: Mogens Larsen i Truestrup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Niels Poulsen halvgmd i Kimmerslov  8 Apr 1752   pg 167
2WIFE:  Bodil Larsdtr
CH:   Lars Nielsen 5
     Hans Nielsen 3
     Poul Nielsen 1/4
1WIFE:  
CH:   Ane Nielsdtr 20
     Niels Nielsen 13
BRO:   Jens Poulsen i Kimmerslov
wgd: Morten Andersen i Kimmerslov
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Bodil Pedersdtr i Jersie   26 Jun 1752   pg 169
HUSB:  Jens Jorgensen gods bonde
CH:   Ole Jensen (dod 4 days after moder)
MODER:  ... living
BRO:   Niels Pedersen gmd i Jersie
SODSK:  others
HUSB.CH:     ....
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Peder Pedersen hmd i Ortved      20 Jul 1752  pg 169
WIFE:  Marie Pedersdtr
CH:   Peder Pedersen 16
     Frederich Pedersen 7
     Johanne Pedersdtr 4
     ane Pedersdtr 1
½BRO:  Jens Andersen i Ortved
wgd: Lorents Breiner/Kreiner i Boerup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Kirsten Jensdtr i Ortved   20 Sep 1752   pg 170
HUSB:  Peder Pedersen Blum hmd
MODER:  Gyde Jensdtr i Ske Tostrup
SIS:   Karen Jensdtr tien i Wiersted
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Peder Olsen gmd i Boerup   11 Nov 1752   pg 172
WIFE:  Maren Hansdtr
½BRO:  Peder Olsen i Eielstrup
     Jens Olsen i Estrup
SIS:   Ane Olsdtr = Peiter Olsen i Wiersted
     Birthe Olsdtr = Jens Larsen i Ramsoelille
½SIS:  Maren Olsdtr = Lars Hansen i Urup
wgd: Lorentz Kreiner i Borup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Mette Nielsdtr i Ortved   15 Mar 1753   pg 178
HUSB:  Anders Jensen gmd
CH:   Kirsten Andersdtr 6
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Peder Jensen hmd i Gamerod  9 Mar 1753   pg 178
WIFE:  
by: Daniel Christensen
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Karen Nielsdtr i Stupperup  31 Mar 1753   pg 182
HUSB:  Jens Cornelieusen hmd
SIS.CH: Niels Andersen kieldermand i Khvn
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Mads Andersen hmd i Lammestrup    11 Jul 1753  pg 188
WIFE:  Margrethe Larsdtr
CH:   Ane Madsdtr 8
     Kirsten Madsdtr 4
BRO:   Jens Andersen skoleholder i Gammerod
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Rasmus Olsen hmd i Ousted Bregentved      11 Jul 1753  pg 190
WIFE:  Ane Nielsdtr
4 CH:  Niels Rasmussen 26
     Ole Rasmussen 25
     Hans Rasmussen 18
     Ane Rasmusdtr 23 = Jens Cornelisen hmd i stupperup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ove Nielsen gmd i Gronholt  15 Sep 1753   pg 191
2WIFE:  Karen Jacobsdtr
CH:   Maren Ovesdtr 5
     Ane Ovesdtr 2
1WIFE:  
CH:   Niels Ovesen 25 tien i Klovested
     Lars Ovesen 20 tien hiemme
     Karen Ovesdtr (dod) = Ole Sorensen i Ladager
      CH: Ane Olsdtr 2
BRO:   Soren Nielsen gmd i Lamestrup
WIFE.FADER: Jacob Rasmussen gmd i Gamerod
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Margrethe Marie Marcusdtr i Kimmerslov     8 Nov 1753   pg 193
HUSB:  Niels Rasmussen Moller
FADER:  Markus Svendler Smed i Kimmerslov
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Inger Olsdtr i Gammerod       24 Dec 1753   pg 194
HUSB:  Hans Pedersen inds
2 CH:  Peder Hansen
     Maren Hansdtr 
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Jens Mathiasen hmd i Aagerup     17 Feb 1754  pg 195
WIFE:  Abild Rasmusdtr (signed: Abel Rasmusdtr )
BRO:   Jacob Mathiasen hmd i Aagerup
     Peder Mathiasen gmd i Ortved
SIS:   Johanne Mathiasdtr = Ole Olsen i Allendelille
     Lisbeth Mathiasdtr (dod)
      3CH: Jacob Bertelsen 25 feldberedersvend i Khbn
         Ane Bertelsdtr 28 tien i Khvn
         Stine Bertelsdtr = Rasmus Rasmussen hattemager i Randers
wgd: Peder Olsen i Ejelstrup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ane Pedersdtr i Snedkerup  2 Mar 1754   pg 197
2HUSB:  Peder Pedersen gmd
1HUSB:  Hans ...
CH:   Bodil Hansdtr 20
BRO:   Anders Pedersen hmd i Snedkerup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Jens Laursen hmd i Ishoy   18 May 1754   pg 200
WIFE:  Mette Jensdtr
3 CH:  Jacob Jensen 27
     Lars Jensen 24
     Maren Jensdtr 14 tien i Ishoi
guard: Frands Jensen i Ishoy
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Lisbeth Pedersdtr i Gammerod         20 May 1754   pg 201
HUSB:  Claus Andersen hmd
CH:   Lisbeth Clausdtr 9 days
guard: Daniel Christensen birkeskriver i Gammerod
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Lars Ibsen hmd i Klovested  2 Jun 1754   pg 202
WIFE:  Johanne Jensdtr
CH:   Jorgen Larsen 8
     Jens Larsen 1
? Niels Ibsen i Kimmerslov
guard: Christian Jensen gmd i Klovested
wgd: Thomas Jensen i Klovested
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ane Margrethe Jensdtr i Orsted    26 Aug 1754  pg 204
HUSB:  Frederich Marcusen Smed hmd (signed: Frederich Markusen)
CH:   Jens Frederichsen 3
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Hans Olsen 8 i Truestrup   23 Nov 1754   pg 207
MODER:  Kirsten Sorensdtr = STEPFAD: Lars Hansen gmd i Truestrup
BRO:   Peder Olsen 6
SIS:   Bodil Olsdtr 11
½SIS:  Karen Larsdtr ½
guard: Daniels Christensen birkeskriver i Gammerod
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Helle Kirstine Larsdtr enke hos Hans Michelsen hmd i Ortved   25 Apr 1754  pg 208
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Sidse Nielsdtr i Ortved   6 Dec 1754   pg 210
HUSB:  Hans Pedersen gmd
BRO:   Niels Nielsen gmd i Kimmerslov
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Hans Hansen halvgmd i Snedkerup    20 Jan 1755  pg 214 
2WIFE:  Ellen Nielsdtr
CH:   Giertrud Hansdtr 4
     Niels Hansen Erik
1WIFE:  
3 CH:  Jens Hansen 17
WIFE.FADER: Niels Nielsen i Orninge
guard: Niels Olsen gmd i Gronholt
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ane Jorgensdtr i Gronholdt  22 Feb 1755   pg 217
HUSB:  Nilaus Olsen gmd ( Nelaus Olsen )
4 CH:  Kirsten Nilausdtr 26 = Niels Andersen hmd i Gronholt
     Jens Nilausen 25 gmd i Gronholt
     Peder Nilausen 22
     Niels Nilausen 16 begge hiemme
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Marie Tuesdtr i Kimmerslov  24 Feb 1755   pg 219
HUSB:  Andreas Hansen gmd
5 CH:  Else Andreasdtr 20
     Birthe Andreasdtr 14
     Hans Andreasen 12
     Ingeborg Andreasdtr 8
     Peder Andreasen 4
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Lars Pedersen gmd i Snedkerup     5 Mar 1755   pg 222
WIFE:  Kirsten Lydersdtr
3 CH:  Peder Larsen 12
     Ane Larsdtr 7
     Mathias Larsen 5
guard: Jens Jensen i Snedkerup
wgd: Niels Hansen i Sneckerup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Hans Mortensen gmd i Vigersted    2 May 1755   pg 226
WIFE:  Ane Olufsdtr
CH:   Johanne Hansdtr 8
WIFE.BRO: Niels Olsen i Qverkebye
guard: Mogens Nielsen i Snecherup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Anders Andersen skovfoged i Snekerup      7 Jul 1755   pg 230
2WIFE:  Lisbeth Sorensdtr
1WIFE:  
CH:   Sidsel Andersdtr = Morten Andersen gmd i Kimmerslev
     Ingeborg Andersdtr = Daniel Nielsen gmd i Wigersted (? Ingesine Andersdtr )
     Inger Andersdtr = Christen Madsen gmd i Beenloese
2WIFE.FADER: Soren Nielsen i Lammestrup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ane Nielsdtr i Dalbye    d.11/20 Jun 1755    pg 233
HUSB:  Daniel Laursen gmd
CH:   Laurs Danielsen 6
     Cathrine Danielsdtr 3
     Niels Danielsen ½
     Marie Danielsdtr 1½
     Niels Danielsen 1
guard: Mogens Hansen i Dalbye
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ane Olufsdtr inds hos parents i Stupperup   25 Jun 1755  pg 237
HUSB:  Ole Rasmussen gmd/inds?
CH:   Karen Olsdtr 5 wks
HUSB.BRO: Niels Rasmussen i Kimmeslev
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Christopher Laursen hmd i Ishoye   26 Jun 1755  pg 239
WIFE:  Margrethe Pedersdtr
CH:   Maren Christophersdtr 11
     Ole Christophersen 7½
     Peder Christophersen 4
     Inger Christophersdtr 12 wks
guard: Laurs Nielsen i Ishoye
wgd: Niels Christensen i Ishoye
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Psalomon Pedersen hmd i Orsted    23 Jul 1755  pg 241
WIFE:  (name not listed)
CH:   Hans Psalomonsen 16
     Sidsel salamonsdtr 19
guard: Ole Laursen i Orsted
wgd: Rasmus Nielsen i Orsted
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Niels Sorensen gmd i Lammestrup    18 Sep 1755  pg 243
2WIFE:  Karen Pedersdtr
1WIFE:  
cH:   Soren Nielsen inds i Gammerod
     Peder Nielsen gmd i Ortved
     Ole Nielsen hmd i Snecherup
wgd: Niels Laursen i Lamamestrup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Jeppe Jensen gmd i Snecherup     22 Nov 1755  pg 247
2WIFE:  Karen Andersdtr
CH:   Niels Ibsen 3½
1WIFE:  
CH:   Karen Ibsdtr 18
BRO:   Ole Jensen i Snecherup
2WIFE.FADER: Anders Tuesen i Snecherup 
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Engel Jensdtr i Kimmerslov  24 Dec 1755   pg 251
2HUSB:  Niels Ibsen
CH:   Maren Nielsdtr 12
     Karen Nielsdtr 6
1HUSB:  Ole ...
CH:   Hans Olsen 26 tiene hiemme
     Ole Olsen 23 tiene hiemme
     Ane Olsdtr = Jorgen Eriksen gmd i Walsoemagle, Skioldenesholms goeds
     Johanne Olsdtr 19 tiene hiemme
REL:   Niels Nielsen i Kimmerslov 
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Jens Jensen inds i Kimmerslov     5 Feb 1756   pg 256
CH:   Engel Jensdtr (dod) = 2. Niels Ibsen sognefoged i Kimmerslov
      CH: Hans Olsen 26 hiemme
         Ole Olsen 22 hiemme
         Ane Olsdtr = Jorgen Eriksen i Walsoemagle, Skioldenesholms gods
         Johanne Olsdtr = Jens Nielsen i Bieveskov, Spanagers gods
         Maren Nielsdtr 13 tien i Kongested
         Karen Nielsdtr 6 hiemme
     Karen Jensdtr = Hans Jorgen Christian Skoemager i Jyderup, Holbek, Agersvolds gods ( Hans Christian Jorgensen )
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Frands Laursen ungkarl i Schnecherup      8 Apr 1756   pg 260
BRO:   Jens Laursen hmd i Snecherup
SIS:   Johanne Laursdtr = Mogens Nielsen hmd i Lammestrup
BRO:   Henrich Laursen 26 ungkarl tiener i Ortved
     Anders Laursen 25 tien i Wigersted
SIS:   Ane Laursdtr 23 tiener i Snecherup
? Ole Frandsen
guard: Jens Jensen underskriver
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Sophie Hedevig Mollersdtr madam i Borup    30 Mar 1756  pg 264
HUSB:  Lorents Krejner sattedommer
2 CH:  Henrich Lorentsen 1½
     Ane Cathrine Lorentsdtr 4 (surnames assumed)
HUSB.BRO: Jorgen Henrichsen Krejner borgermand i Kioge
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Niels Pedersen hmd i Vigersted    30 Apr 1756  pg 270
WIFE:  Kirstine Ibsdtr
CH:   Ane Nielsdtr = Hans Michelsen gmd i Ortved
     Kirsten Nielsdtr = Anders Christiansen gmd i Beenloese
     Johanne Nielsdtr tien soster Kirsten Nielsdtr i Beenlose
wgd: Soren Simonsen smed i Beenlose?
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Marie Sorensdtr Starup i Aagerup   4 Aug 1756   pg 271
HUSB:  Jens Pedersen
MODER:  Johanne sal. Starups enke i Khvn
BRO:   Frederich Starup degn i Svallerup
SIS:   Ane Margrethe Sorensdtr = Johan Marcusen Svendler smed i Kimmerslov
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ole Pedersen hmd i Ishoye  15 Sep 1756   pg 273
WIFE:  Karen Pedersdtr
CH:   Otto Olsen 4
guard: Niels Christensen hmd i Ishoje
wgd: A.Ms.
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Soren Jensen hmd i Ishoye      15 Sep 1756   pg 273
WIFE:  Ane Marie Pedersdtr
CH:   Jens Sorensen 25 tien i Ishoje
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Niels Laursen hmd i Ishoye  15 Sep 1756   pg 275
WIFE:  Ellen Christensdtr
CH:   Inger Nielsdtr 19 tien i Trandgilde
guard: Hans Madsen hmd i Ishoje
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Jacob Mathiasen hmd i Aagerup     6 Oct 1756   pg 276
WIFE:  Kirsten Pedersdtr
CH:   Johanne Jacobsdtr = Jorgen Jensen gmd i Wiersted
wgd: Lars Olsen i Aagerup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Cathrine Sorensdtr i Boerup      10 Dec 1756  pg 278
HUSB:  Peder Sorensen fattig
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Maren Olufsdtr i Klovested  27 Nov 1756   pg 278
HUSB:  Soren Poulsen gmd
SIS:   Ane Olufsdtr
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Henrich Laursen ungkarl hos Jens Jensen i Snecherup  2 Nov 1756/24 Jan 1757 pg 280
BRO:   Jens Laursen 40 hmd i Snecherup
     Anders Laursen 24 tien i Wigersted
SIS:   Johanne Laursdtr = Mogens Nielsen Smed i Lammestrup
     Ane Laursdtr 24 tien above Jens Jensen i Snecherup
guard: Jens Jensen i Snekerup
deceased tien Anders Jensen i Ortved in 1756 before he got sick & went to Snecherup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Kirsten Pedersdtr i Sneckerup     19 Jan 1757  pg 282
HUSB:  Jens Jorgensen inds hos Philup Laursen
5 CH:  Margrethe Jensdtr 14
     Karen Jensdtr 12
     Maren Jensdtr 10
     Jorgen Jensen 8
     Andreas Jensen 4
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Maren Hansdtr i Borup    2 Mar 1757   pg 282
HUSB:  Niels Nielsen Ribe Kleinsmed hmd 
CH:   Sidse Nielsdtr 9
     Niels Nielsen 6
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Christen Madsen hmd i Klovested    2 Mar 1757   pg 283
WIFE:  Mette Pedersdtr
CH:   Ane Christensdtr 14
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Christen Simonsen gmd i Stupperup   14 Mar 1757  pg 284
WIFE:  Karen Olufsdtr
4 CH:  Hans Christensen 26 gmd i hiemme
     Ane Christensdtr = Jorgen Jensen i Aaagerup
     Maren Christensdtr = Anders Jensen i Ortved
     Kirsten Christensdtr 18 hiemme
wgd: Jens Olsen skovfoged i Stupperup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Anders Nielsen gmd i Stenchelstrup  9 Apr 1757   pg 286
WIFE:  Maren Jensdtr
4 CH:  Peder Andersen 20
     Jens Andersen 17
     Johanne Andersdtr 13
     Margrethe Andersdtr 9
FADER:  Niels Andersen i Ortved
REL:   Peder Pedersen Love i Snekerup 
wgd: Jorgen Pedersen i Eibye
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Soren Pedersen muurmester hmd i Svenstrup   17 Apr 1757  pg 289
WIFE:  Ellen Jensdtr
CH:   Peder Sorensen 10
½BRO:  Christian Jensen 
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Anders Mogensen hmd i Svenstrup    14 Jan/17 May 1757   pg 290
WIFE:  Margrethe Pedersdtr
6 CH:  Svend Andersen 30 hiemme
     ane Andersdtr 25 hiemme
     Bendte Andersdtr = Hans Bentsen i Tranegilde
     Kirsten Andersdtr 23 tien i Ishoye
     Birthe Andersdtr 18 tien i Ishoye
     Sidse Andersdtr 10 hiemme
guard: Hans Knudsen gmd i Ishoye
wgd: Ole Olsen gmd i Ishoje
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ane Margrethe Sorensdtr i Kimmerslov      9 Jun 1757   pg 292
HUSB:  Johan Marcusen Svendler smed (294)
6 CH:  Maren Johansdtr 12
     Ane Marie Johansdtr 11
     Christiane Johansdtr 7
     Soren Johansen 5
     Margrethe Johansdtr 4
     Marie Johansdtr 3fr aar
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Maren Madsdtr i Gammerod      17 Jun 1757   pg 294
HUSB:  Jens Andersen inds
2 CH:  Kirsten Jensdtr
     Ane Jensdtr
     Karen Jensdtr - minors
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Bodil Andersdtr i Ortved   9 Sep 1757   pg 295
2HUSB:  Niels Nielsen gmd
1HUSB:  Jens ...
CH:   Anders Jensen 24 tien hiemme
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Anders Skov/Schou hmd i Snecherup   9 Sep 1757   pg 296
WIFE:  Lisbeth Hansdtr
CH:   Maren Andersdtr tien i Khvn
guard: Jens Jensen i Snekerup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Peder Simmonsen i Bastebierre     13 Oct 1757  pg 297
WIFE:  Rachel Hansdtr
3 CH:  Simon Pedersen 20 tien i Gronholt
     Hans Pedersen 14 tien i Lammestrup
     Ane Marie Pedersdtr 11 hiemme
BRO:   Niels Hansen i Lammestrup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Anders Hansen hmd i Ortved  13 Oct 1757   pg 298
WIFE:  Else Pedersdtr
4 CH:  Hans Andersen 17 tien i Orninge
     Kirsten Andersdtr 16 tien i Ortved
     Ane Andersdtr 14 tien i Ortved
     Peder Andersen 11 tien i Wiersted
guard: Jens Pedersen hmd i Ortved
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Niels Hansen inds Jens Nielsen gmd i Klovested     2 Dec 1757   pg 299
WIFE:  Ellen Jeppesdtr
3 CH:  Hans Nielsen 14
     Jeppe Nielsen 12
     Ole Nielsen 6
WIFE.FADER: Jeppe Andersen
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Niels Rasmussen moller i Kimmerslov Molle   25 Nov 1757  pg 300
2WIFE:  Maren Hansdtr
1WIFE:  
CH:   Rasmus Nielsen 12
WIFE.STEPFAD: Daniel Christensen birkeskriver i Gammerod
guard: Lorentz Krejner i Boerup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Jens Larsen gmd i Orsted      12 Jan 1758   pg 307
WIFE:  Johanne Nielsdtr
3 CH:  Lars Jensen 7
     Niels Jensen 5
     Hans Jensen 1
guard: Simon Pedersen i Orsted
wgd: Christen Willumsen i Tierebye
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Karen Olufsdtr i Orsted   13 Feb 1758   pg 310
HUSB:  Mogens Sorensen hmd
CH:   Ole Mogensen 10
     Marie Mogensdtr 6
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Bente Larsdtr i Stupperup  8 Mar 1758   pg 311
2HUSB:  Lars Andersen hmd
1HUSB:  Ole ...
CH:   Lars Olsen tien i Kimmerslov Molle
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Jens Olsen hmd i Stupperup  8 Mar 1758   pg 312
WIFE:  Malene Sorensdtr
3 CH:  Maren Jensdtr 21
     Karen Jensdtr 18 hiemme
     Kirsten Jensdtr 14 tien i Taastrup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Gundel Isachsdtr i Sneckerup     9 Mar 1758   pg 313
HUSB:  Philip Larsen hmd
4 CH:  Lars Philupsen 20
     Hans Philupsen 14
     Marie Philupsdtr 9
     Amalia Philupsdtr 5
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Uldrich Hansen = ... i Kimmerslov   9 Mar 1758   pg 314
CH:   Kirsten Uldrichsdtr tien i Slaugerup
guard: Niels Nielsen i Kimmerslov
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Jorgen Jensen gmd i Haudrup      17 Jun 1758  pg 315
WIFE:  Ane Rasmusdtr
5 CH:  Jens Jorgensen gmd i Jersie
     Christopher Jorgensen gmd i Jersie
     Ole Jorgensen 27 tien broder Jens Jorgensen
     Ane Jorgensdtr 18 hiemme
     Birthe Jorgensdtr (dod) = Jens Pedersen =2. Soren Andersen i Wadsbye
      6CH: Peder Jensen 34 gmd i Tierrebye
         Lars Jensen 28 gmd i Harrestrup
         Karen Jensdtr = Ole Hansen hmd i Tierrebye
         Anders Sorensen 24 hmd i Wadsbye
         Jens Sorensen 22 tien i Harraldstrup
         Ole Sorensen 16 tien i Wadsbye
wgd: Lars Rasmussen i Heslevester
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Lars Olsen ungkarl i Kimmerslov    9 Mar 1758   pg 315
FARBRO: Jorgen Hansen i Slimminge
     Christen Hansen i Ousted Biegentved
MORBRO: Markus Larsen i Wischende
     Hans Pedersen i Aagerup
MOSTER: Marie Thomasdtr i Taastrup
STIFFAD:     Lars Andersen i Stupperup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Bodil Pedersdtr i Dalby   22 Jun 1758   pg 319
2HUSB:  Anders Pedersen gmd
CH:   Rasmus Andersen 16
     Peder Andersen 14
     Ole Andersen 10
1HUSB:  Arrild ...
CH:   Birthe Arrildsdtr 22
     Jorgen Arrildsen 20
     Inger Arrildsdtr 18
guard: Stephen Jespersen i Dalbye
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Jens Olsen gmd i Dalby    23 Jun 1758   pg 320
WIFE:  Karen Olufsdtr
BRO:   Peder Olsen gmd i K.Skientzel
     Niels Olsen hmd i Ishoye
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Niels Hansen Smed hmd i Snecherup   7 Jul 1758   pg 322
WIFE:  Kirsten Nielsdtr
CH:   Kirsten Nielsdtr = Lars Jensen inds i Gammerod
     Lisbeth Nielsdtr = Peder Nielsen i Kyllerup
     Voldborre Nielsdtr = Peder Pedersen i Reinemark
     Mogens Nielsen Smed i Lammestrup
     Hans Nielsen Smed i Heinded
     Marie Nielsdtr tien i Ortved
     Christen Nielsen 22 tien i Snecherup
     Karen Nielsdtr tien i Snecherup
     Niels Nielsen 14 hiemme
     Jens Nielsen 12 hiemme
guard: Soren Simonsen Smed i Wiersted
wgd: Hans Mortensen i Skielhuuset
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Kirsten Hansdtr i Bregentved     16 Oct 1758  pg 323
HUSB:  Christen Christensen hmd
5 CH:  Hans Christensen 32
     Christian Christensen 25
     Rasmus Christensen 20
     Frederich Christensen 18
     Cathrine Christensdtr 12
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Christen Hansen hmd i Bregentved   16 Oct 1758  pg 323
WIFE:  Maren Hansdtr
3 CH:  Karen Christensdtr 12
     Ellen Christensdtr 10
     Bodil Christensdtr 7
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Peder Ipsen gmd i Ortved   27 Jan 1759   pg 324
WIFE:  Mette Jensdtr
CH:   Jens Pedersen 16
     Jeppe Pedersen 14
     Ane Pedersdtr 10
guard: Gregers Hansen i Ortvedskroe
wgd: Anders Jensen gl. i Ortved
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Niels Nielsen i Ortved    27 Jan 1759   pg 325
WIFE:  Kirsten Andersdtr
BRO:   Anders Nielsen gmd i Slimminge
guard: Gregers Hansen i Ortvedskroe
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Inger Larsdtr i Dalby    23 May 1759   pg 326
HUSB:  Anders Jensen gmd
2 CH:  Ole Andersen 8
     Jens Andersen 5
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Jens Boesen moller i Ortved Molle   26 Jun 1759  pg 328
WIFE:  Ane Marie Myller or Mollers
6 CH:  Maren Jensdtr 16 tien i Taastrup Kroe
     Johanne Jensdtr 12 hos enkens soster i Khvn
     Frederich Jensen 10 hiemme
     Kirsten Jensdtr 9
     Margrethe Jensdtr 8
     Peter Neergaard Jensen 4
BRO:   Peder Boesen i Hallenslovs Molle
wgd: Jorgen Machhalt i Nebs Molle (signed: Jorgen Macholt) / Peder Freisleben i Ringsted
guard: Johan Smed i Kimmerslov (signed: Johan Svendler)
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Lars Andersen hmd i Stupperup     26 Jun 1759  pg 336
WIFE:  Mette Nielsdtr
2SODSK.BN:
guard: Bertel Hansen i Stupperup
wgd: Jorgen Pedersen i Stupperup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ane Hansdtr i Kimmerslof   5 Sep 1759   pg 337
HUSB:  Frands Larsen gmd
CH:   Hans Frandsen 23 hiemme
     Ane Frandsdtr 26 = Rasmus Pedersen hmd i Kimerslov
     Lars Frandsen 20 hiemme
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ane Jochumsdtr i Kimmerslov      3 Jul 1759   pg 337
HUSB:  Thomas Jensen Fisker
SIS:   Ane Laursdtr = Anders Hansen hmd i Gronholt
     Karen Jochumsdtr = Lars Andersen Smed hmd i Walore 
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Sidse Andersdtr i Kimmerslov     5 Sep 1759   pg 339
HUSB:  Morten Andersen gmd
4 CH:  Anders Mortensen 16
     Peder Mortensen 15
     Hans Mortensen 11
     Bodil Mortensdtr 3
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Birthe Sophie Hansdtr i Kimmerslov  5 Sep 1759   pg 340
HUSB:  Lars Jensen hmd
3 CH:  Sidse Dorthe Larsdtr 16
     Maren Larsdtr 14
     Hans Larsen 8
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Jorgen Andersen gmd i Klovested    6 Sep 1759   pg 341
WIFE:  Maren Sorensdtr
4 CH:  Ane Jorgensdtr 20
     Soren Jorgensen 16
     Anders Jorgensen 10
     Kirsten Jorgensdtr 8
BRO:   Morten Andersen i Kimerslev
WIFE.STIFFAD: Jens Andersen i Klovested
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ane Boesdtr i Dalbye     6 Sep 1759   pg 343
HUSB:  Niels Pedersen Just hmd
3 CH:  Peder Nielsen 27 tien i Dalbye
     Hans Nielsen 24 hiemme
     Maren Nielsdtr 17 hiemme
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Niels Nielsen kleinsmed inds i Kimmerslov   5 Sep 1759   pg 343
WIFE:  Dorthe Sophie Larsdtr
2 CH:  Niels Nielsen 10
     Sidse Nielsdtr 12
guard: Frands Larsen i Kimmerslov
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Rasmus Hansen inds i Klovested    6 Sep 1759   pg 343
WIFE:  Sidse Olsdtr
SIS.CH: Karen Jensdtr tien i Kimerslev
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Lisbeth Sorensdtr i Dalbye  27 Sep 1759   pg 345
HUSB:  Daniel Larsen gmd
3 CH:  Laurs Danielsen 11
     Cathrine Danielsdtr 7
     Soren Danielsen 2
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Karen Rasmusdtr i Gammerod  1 Oct 1759   pg 346
HUSB:  Jacob Rasmussen gmd
7 CH:  Rasmus Jacobsen 33 gmd i Snecherup
     Hans Nielsen 45 gmd i Borup
     Karen Jacobsdtr = Jens Willumsen gmd i Gonholt
     Lucia Jacobsdtr = Soren Nielsen gmd i Gamerod
     Ane Jacobsdtr = Peder Hansen gmd i Klovested
     Ole Jacobsen 29 hiemme
     Else Jacobsdtr 23 himme
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Niels Nielsen gmd i Kimmerslov    13 Oct 1759  pg 347
WIFE:  Sidse Jensdtr
2 CH:  Jens Nielsen 12
     Niels Nielsen 2
guard: Hans Folmersen Moller i Kimmerslovs Molle
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Rasmus Andersen inds i Ortved     24 Dec 1759  pg 350
WIFE:  Ane Hansdtr inds hos Jens Jensen hmd i Ortved
3 CH:  Joseph Rasmussen 11
     Mariane Rasmusdtr 7
     Karen Rasmusdtr 16 tien i Ortved
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Niels Jacobsen ungkarl hos Soren Pedersen i Heinede  1759/9 Jan 1760     pg 351
SIS:   Karen Jacobsdtr tien Hans Folmersen moller i Kimmerslov Molle
REL:   Soren Pedersen i Heinded
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Niels Christensen hmd i Ishoye    3 Mar 1759/14 Jan 1760 pg 353
WIFE:  Mette Pedersdtr
HEIRS:  Christen Christensen boende i Ling Kiobing Kandten?, Jydland
     Jens Hundhale i Ling Kiobing Kandten?, Jydland
wgd: Jens Hansen gmd i Ishoye
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Lisbeth Hansdtr i Kimmerslov     1759/22 Jan 1760    pg 356
2HUSB:  Lars Jensen Skraeder hmd Kimmerslov(trolovet)
1HUSB:  Peder
CH:   Mathias Pedersen matros i Khvn ved capt Grodt Schillings comp.
     Mette Pedersdtr = Peder Olsen gmd i Walsoemagle, Skioldnesholms gods
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Hans Bentsen gmd i Aagerup  13 Feb 1760   pg 359
WIFE:  Ane Jensdtr
5 CH:  Hans Hansen 9
     Ane Hansdtr 7
     Marte Hansdtr 5
     Kirsten Hansdtr 3
     Margrethe Hansdtr 9 tien i Vendegaarn
guard: Jorgen Jensen i Wiersted
wgd: Hans Axelsen i Qvaerchebye
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Hans Nielsen gmd i Gronholt      15 Feb 1760  pg 361
WIFE:  Karen Jorgensdtr
CH:   Birthe Hansdtr 7
WIFE.BRO: Jens Pedersen i Aagerup
wgd: Jacob Sach i Gronholt
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Kirsten Nielsdtr i Aggestrop      28 Feb 1760  pg 363
3HUSB:  Morten Pedersen hmd
1HUSB:  Thomas ...
2 CH:  Bodil Thomasdtr 23 tien i Slimminge
     Niels Christiansen 13
2HUSB:  Christian ...
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Mette Olsdtr i Aagerup    28 Feb 1760   pg 364
HUSB:  Albret Hansen hmd
3 CH:  Sidse Albretsdtr 18 tien i Gorslov
     Hans Albretsen 16 tien i Wiersted
     Niels Albretsen 14 tien i Wiersted
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ane Olsdtr i Ortved     6 Mar 1760   pg 365
HUSB:  Morten Jorgensen gmd
2 CH:  Jorgen Mathiasen 29 hiemme
     Sidse Mortensdtr 36 = Mads Pedersen i Haubyrd, Duebrodre Closters gods i Roeskilde
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Peder Madsen hmd i Ortved  6 Mar 1760   pg 366
WIFE:  Margrethe Pedersdtr
4 CH:  Maren Pedersdtr 8
     Dorthe Pedersdtr 7
     Kirsten Pedersdtr 6
     Ane Pedersdtr 3
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Hans Nielsen hmd i Snecherup     6 Mar 1760   pg 367
WIFE:  Karen Christensdtr
5 CH:  Christian Hansen 13 tien i Snecherup
     Peder Hansen 8
     Rasmus Hansen 6
     Jacob Hansen 4
     Hans Hansen 2
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Peder Sorensen gmd i Ousted Bregentved     29 Jan 1760  pg 368
WIFE:  Lucia Nillausdtr (signed: Lucia Nielsdtr )
SIS:   Inger Sorensdtr = Morten Nielsen inds hos Ole Hansen i Gammerod
½BRO:  Soren Nielsen gmd i Gammerod
½SIS:  Maren Sorensdtr = Christen Nielsen skovfoged i Gammerod
½BRO:  Jorgen Mortensen hmd i Bregentved
WIFE.BRO: Hans Nillausen i Glim
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ingeborg Hermandsdtr i Kimmerslov   21 Mar 1760  pg 372
HUSB:  Niels Ibsen gmd
1 CH:  Hermand Nielsen 3
FADER:  Herman Pedersen i Kongsted (signed: Hermand Pedersen )
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Kirsten Hansdtr ugift hos Peder Rasmussen gmd i Boerup     1760 pg 374
TROLOVED: Daniel Leebrech faestemand
MODER:  Ane Larsdtr enke = afg. Hans Jensen  (wgd: Peder Rasmussen gmd i Boerup)
BRO:   Lars Hansen gmd i Hummersmarch
     Hans Hansen hmd i Wollerslov
     Niels Hansen ungkarl tiene i Hummersmarch, aalle i Tryggevelde amt, Bieverskov herret & Spanager eller Jullunds gods
SIS:   Maren Hansdtr = Peder Rasmussen gmd i Borup, Ramsoe herred
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Jens Christensen hmd i Aagerup    20 May 1760  pg 375
WIFE:  Maren Nielsdtr
2 CH:  Christen Jensen 21 hiemme
     Maren Jensdtr 17 tien i Averup Molle
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Karen Andersdtr i Snekkerup      4 Jun 1760   pg 376
2HUSB:  Rasmus Jacobsen gmd (heading lists him Jacob Rasmussen )
1HUSB:  Jeppe ...
1 CH:  Niels Ibsen 8
FADER:  Anders Thuesen i Snecherup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Dorthe Andersdtr i Lammestrup     4 Jun 1760   pg 377
HUSB:  Niels Larsen gmd 
3 CH:  Karen Nielsdtr 8
     Anders Nielsen 3
     Laurs Nielsen 1 ( Lars Nielsen )
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Knud Thomasen gmd i Urup   27 Jun 1760   pg 379
WIFE:  Kirsten Hansdtr
5 CH:  Niels Knudsen 24
     Anders Knudsen 21
     Johanne Knudsdtr 18
     Maren Knudsdtr 14
     Hans Knudsen 8 -- alle hiemme
wgd: Hans Hansen i Gronholt
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Kirsten Olsdtr i Heinede   31 Jul 1760   pg 381
HUSB:  Hans Jorgensen gmd
5 CH:  Mette Hansdtr 14
     Jorgen Hansen 12
     Kirsten Hansdtr 9
     Ane Hansdtr 4
     Sidse Hansdtr ½
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Jens Andersen hmd i Stupperup     31 Jul 1760  pg 382
WIFE:  Mette Nielsdtr
1 CH:  Jens Jensen 1/4 aar
guard: Jorgen Pedersen i Stupperup
wgd: Hans Pedersen i Stupperup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Henrich Olsen gmd i Lammestrup    31 Jul 1760  pg 383
WIFE:  Mette Jensdtr
4 CH:  Hans Henrichsen 14
     Ole Henrichsen 10
     Peder Henrichsen 5
     Christen Henrichsen 1
guard: Mogens Nielsen i Lammestrup
wgd: Soren Nielsen i Lammestrup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ane Ibsdtr i Vigersted    1 Aug 1760   pg 384
HUSB:  Poul Hansen gmd
3 CH:  Karen Poulsdtr 8
     Kirsten Poulsdtr 6
     Birthe Poulsdtr 2
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Anders Hansen gmd i Kimmerslov    4 May 1761   pg 386
WIFE:  Sidsel Jensdtr
½BRO:  Mogens Andersen hmd i Ortved
     Lars Andersen i Khvn
½SIS:  Ane Andersdtr = Lars Pedersen gmd i Ortved
wgd: Hans Folmarsen i Kimmerslov
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Niels Andersen gmd i Ortved         22 Dec 1760   pg 386
WIFE:  Ane Jensdtr
2 CH:  Anders Nielsen 15
     Maren Nielsdtr 1
BRO:   Mogens Andersen hmd i Ortved
WIFE.BRO: Anders Jensen Smed i Ortved
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Karen Nielsdtr i Snekerup  12 Jun 1761   pg 387
HUSB:  Rasmus Jacobsen gmd
MODER:  Karen Hansdtr = STEDFADER: Ole Larsen i Birkende
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Karen Jensdtr i Snecherup  12 Jun 1761   pg 388
HUSB:  Jens Jensen rebslager gmd
BRO:   Anders Jensen gl. i Ortved
     Ole Jensen i Snekerup
     Ole Jensen i Klovested
     Jeppe Jensen (dod)
      2CH: Niels Ibsen 7
         Karen Ibsdtr 20
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Margrethe Cristence Arent mademoiselle/jomfrue hos Jacob Sach skoemager i Gronholt, Borup     18 Jul 1761  pg
388
BRO:   Claus Arnt controleur i Khvn
SIS:   ... Arnt (dod)
      CH: Margrethe Cristence Gregersdtr = Knud Nielsen hmd i Assindlose, Univers. gods ( or Lars Knudsen )
         Ane Sophie Gregersdtr
pige:  Ane Marie Nielsdtr
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Maren Rasmusdtr i Sneckerup      29 Jun 1761  pg 390
HUSB:  Jens Nielsen hmd
BRO:   Rasmus Rasmussen boend i Jerslov
     Niels Rasmussen (dod)
      CH: Ane Nielsdtr = ... hmd i Rye
         Kirsten Nielsdtr tien i Wiersted
½SIS:  ... (dod)
      CH:  Birthe Bertelsdtr = Niels Jensen i Wiersted
guard: Jens Jensen gmd i Snekkerup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Hans Pedersen gmd i Ortved     29 Jun 1761   pg 391
WIFE:  Sidsel Pedersdtr
½BRO:  Hans Boesen gmd i Heinede
     Jens Boesen hmd i Snekerup
SIS:   Margrethe Pedersdtr = Niels Skov gmd i Ortved (? Niels Andersen signed)
     Karen Pedersdtr = Jens Knudsen gmd i Lammestrup
     Kirsten Pedersdtr (dod) = Jens Nielsen gmd i Wiersted
      CH: Jorgen Jensen gmd i hiemme, Wiersted
         Niels Jensen 
         Maren Jensdtr = Lars Olsen gmd i Toldstrup
         Ane Jensdtr = Jorgen gmd i Windegaard
BRO:   Frands Pedersen gmd i Ortved (dod)
      CH: Peder Frandsen ungkarl i Ortved
         Johanne Frandsdtr i Ortved
wgd: Anders Jensen unge gmd i Ortved
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Maren ... i Aagerup         14 Jul 1761   pg 392
HUSB:  Jens Christensen hmd
CH:   Christen Jensen 26
     Maren Jensdtr tien i Augerup Moller ved Callundborg
guard: Hans Olsen gmd i Aagerup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ane Margrethe Jacobsdtr i Kimmerslov         29 Aug 1761   pg 393
HUSB:  Marcus Svendler Smed
CH:   Adam Drap mester-smed i Slagelse Kiobstaed
     Cathrine Drapsdtr (dod) = Jens Ladefoget i Walloere
      CH: Jacob Jensen boend i Roeskilde
         Kirsten Jensdtr = Ole Muurmester ved Skioldenesholm (signed: Ole Christensen Aagaard muurmester)
     Johan Marcusen Svendler Smed assenie smed ved Walloe Stift
     Frederich Marcuson Smed i Orsted
     Magdalene Marcusdtr (dod) = Jochum Frederich kroemand i Ousted (both dead)
      2CH: Jorgen Jochumsen
         Frederich Jochumsen - begge smaa
guard: Mads Pedersen i Ousted (he is plejefader to Magdalene Marcusdtr's children)
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Abel Rasmusdtr i Aagerup      18 Sep 1761   pg 396
2HUSB:  Jens Jensen hmd     (signed: Jens Hansen )
1HUSB:  Anders ...
CH:   Rasmus Andersen 16 tien i Ejelstrup
     Lucie Andersdtr = Peder Olsen
guard: Jens Pedersen gmd i Aagerup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Lars Nielsen gmd i Bregentved     30 Sep 1761  pg 397
WIFE:  Elisabeth Hansdtr (signed: Lisbeth Hansdtr )
CH:   Niels Larsen 20 
     Lars Larsen 14
     Soren Larsen 11
     Mette Larsdtr
FADER:  Ole Frandsen i Snekerup
WIFE.BRO: Hans Hansen i Boerup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ane Olsdtr i Urup  5 Oct 1761   pg 398
3HUSB:  Anders Thuesen gmd
1HUSB:  Poul ...
CH:   Jens Poulsen garversvend gmd i Khvn
2HUSB:  Jeppe ...
CH:   Poul Ibsen garver i Holstein
     Ole Ibsen Smed i Holmen i Khvn
     Maren Ibsdtr = Simon Vaever i Aalborg, Jydland
guard: Lars Hansen
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

... i Vigersted      14 Dec 1761    pg 399
2HUSB:  Nilaus Hansen gmd
1HUSB:  Lars ...
CH:   Ole Larsen hmd i Gronholt
     Lars Larsen tiene hiemme
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Mogens Laursen gmd i Truestrup    2 Jan 1762   pg 400
WIFE:  Margrethe Hansdtr
CH:   Frands Mogensen gmd i Orsted
     Hans Mogensen 20 hiemme
     Soren Mogensen 18
     Christen Mogensen 11
     Maren Mogensdtr = Ole Nielsen gmd i Ohm
     Kirsten Mogensdtr = Ole Pedersen gmd i Orsted
     Karen Mogensdtr hiemme
     Ane Cathrine Mogensdtr hiemme
wgd: Peder Hansen gmd i Greve
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Niels Nielsen gmd i Orninge      1 Oct 1762   pg 401
WIFE:  Johanne Larsdtr
CH:   Ellen Nielsdtr = Peder Larsen hmd i Kimmerslov
guard: Jens Olsen gmd i Orninge
wgd: Niels Olsen faestemand
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Anders Jensen gl. gmd i Ortved        12 Nov 1762   pg 402
WIFE:  Maren Christiansdtr (signed: Maren Christensdtr )
CH:   Kirsten Andersdtr
     Jens Andersen 8
     Christen Andersen 4
BRO:   Ole Jensen gmd i Snekerup
wgd: Hans Christiansen i Stupperup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Maren Pedersdtr i Ejelstrup      29 Jan 1763  pg 403
HUSB:  Jens Olsen gmd
4 CH:  Bertel Jensen 10
     Hans Jensen 7
     Lars Jensen ½
     Margrethe Jensdtr 4
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Jacob Rasmussen gmd i Gammerod    4 Feb 1763   pg 404
CH:   Karen Jacobsdtr = Jens Nilausen i Gronholt
     Rasmus Jacobsen gmd i Snekerup
     Lucia Jacobsdtr = Soren Nielsen i Gammerod
     Ane Jacobsdtr = Peder Hansen i Klovested
     Ole Jacobsen 30 hiemme
     Else Jacobsdtr 
BRO:   Ole Rasmussen i (signed: Ole Jacobsen - so probably above child)
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Kirsten Espensdtr i Jersie  10 Feb 1763   pg 405
HUSB:  Christopher Jorgensen gmd
CH:   Jens Christophersen 24
     Espen Christophersen 19
     Bodil Christophersdtr 18
     Lars Christophersen 13
HUSB.BRO: Jens Jorgensen i Jersie
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Jens Olsen gmd i Ejelstrup  28 Feb 1763   pg 406
4 CH:  minors
WIFE.FADER: Peder Nielsen i Slangerup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Hans Thomasen i Wiersted Kirkelade      13 Apr 1763   pg 407
WIFE:  
CH:   
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Johanne Nielsdtr i Orsted      12 Jan 1764   pg 407
2HUSB:  Niels Thomasen gmd
1HUSB:  Jens Larsen (dod 12 Jan 1758)
CH:   Lars Jensen 13
     Niels Jensen 10
     Hans Jensen 7
BRO:   Niels Nielsen gmd i Ramsoelille
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Karen Pedersdtr i Lammestrup     23 Mar 1764  pg 409
HUSB:  Jens Knudsen gmd
SIS:   Birthe Pedersdtr (dod)
      CH: Jorgen Jensen gmd i Wiersted
         Niels Jensen i Jersie
         Maren Jensdtr = Lars Olsen gmd i Toldstrup
         Ane Jensdtr = Jorgen Windgaard gmd 
BRO:   Frands Pedersen gmd i Ortved (dod)
      CH: Peder Frandsen ungkarl tien i Ortved
         Johanne Frandsdtr tien i hiemme
SIS:   Margrethe Pedersdtr (dod) = Niels Andersen gmd i Ortved
      CH: Hans Nielsen gmd i Ortved
         Ane Nielsdtr = Jens Nielsen gmd i Klovested
? Jens Pedersen i Snekerup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Bendt Bentsen hmd i Wiersted     25 May 1764  pg 410
WIFE:  Birthe Madsdtr
CH:   Bendt Bendtsen 21
     Ane Marie Bentsdtr
guard: Hans Jensen i Wiersted
wgd: Ole Thomasen Holte hmd
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Kirsten Hansdtr i Urup    21 Dec 1764   pg 411
2HUSB:  Peder Jensen gmd
1HUSB:  Knud Thomasen
CH:   Niels Knudsen gmd i Reinemark
     Anders Knudsen 25 tien i hiemme
     Maren Knudsdtr tien i Gammerod
     Hans Knudsen 13 tien hiemme
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Karen Hansdtr i Wandlosehuus     12 Jun 1764  pg 411
HUSB:  Lars Nielsen hmd
CH:   Christen Larsen 12
     Niels Larsen 9
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Lars Larsen inds i Gronholdt Bomhus      5 Jul 1764   pg 411
WIFE:  Sidsel Hansdtr (signed: Ane Pedersdtr )
CH:   Christen Larsen 5
     Hans Larsen 4
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Lars Olsen gmd i Aagerup   12 Apr 1765   pg 411
WIFE:  Mette Pedersdtr
CH:   Ole Larsen gmd i Ortved (dod)
      CH: Hans Olsen 13 wks
guard: Thomas Jensen hmd i Aagerup
wgd: Jens Pedersen gmd i Aagerup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Poul Nielsen hmd i Vigersted     16 Mar 1765  pg 411
WIFE:  Mette Larsdtr
2 CH:  Lars Poulsen 7
     Hans Poulsen 5
FADER:  Niels Poulsen huger i Ortved
wgd: Lars Poulsen i Wigersted
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Birthe Ibsdtr i Sneckerup  24 Apr 1765   pg 412
2HUSB:  Christen Thomasen Smed
1HUSB:  Niels ...
CH:   Niels Nielsen 21
     Jens Nielsen 19
1HUSB.CH: Christen Nielsen i Snekerup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Niels Ibsen gmd i Kimmerslov     15 Apr 1765  pg 412
2WIFE:  Karen Larsdtr
1WIFE:  
CH:   Maren Nielsdtr tien i Dalby
     Karen Nielsdtr tien i Aagerup
     Hermand Nielsen 8 hos MORFAD Herman Pedersen i Kongsted
1WIFE.FAD: Herman Pedersen i Kongsted
2WIFE.FADER: Lars Jensen Bojed i Jydstrup
guard: Rasmus Andreasen
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ole Larsen gmd i Ortved   12 Apr 1765   pg 412
WIFE:  Sidsel Pedersdtr
CH:   Hans Olsen 13 wks
MORBRO: Jens Pedersen i Aagerup (unsure, could be WIFE.BRO:?)
wgd:   Anders Jensen unge gmd i Ortved
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Jens Olsen hmd i Boerup       6 Sep 1765    pg 413
WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Ole Jensen boende i Skioldlenesholms gods
     Peder Jensen 18 tien i Orninge
wgd: Hans Nielsen gmd i Boerup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Mads Poulsen inds i Snedkerup     15 May 1765  pg 413
WIFE:  Maren Pedersdtr
CH:   Jens Nielsen 25
wgd: Morten Nielsen hmd i Beenlose
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Morten Pedersen Jyde hmd i Agestrup      1 Jun 1765   pg 413
WIFE:  Marie Hansdtr
CH:   Dorthe Kirstine Mortensdtr 
     Sophie Mortensdtr
guard: Jacob Eriksen hmd i Agestrup
wgd: Hans Olsen i Aagerup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Christen Andreasen hmd i Wigersted  1 Oct 1765   pg 413
WIFE:  Ane Hansdtr
CH:   Anders Christensen 20 tien i Eilstrup
     Peder Christensen 12 tien i Snekerup
     Hans Christensen 10
     Jeppe Christensen 8
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ane Jacobsdtr i Klovested  23 Dec 1765   pg 414
HUSB:  Peder Hansen gmd
CH:   Johanne Pedersdtr 4 
     Karen Pedersdtr 3
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Margrethe Pedersdtr i Lammestrup   7 Nov 1765   pg 414
HUSB:  Christen Olsen gevorben soldat inds
1 CH:  Peder Christensen 13
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ole Jensen hmd i Snecherup  19 Feb 1766   pg 414
WIFE:  Marthe Pedersdtr
CH:   Jens Olsen ungkarl i Stupperup
     Ane Olsdtr tien i Ortved
     Anders Olsen tien i Snekerup
     Johanne Olsdtr tien i Aagerup
     Kirsten Olsdtr tien i Klovested
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Kirsten Nielsdtr i Wigersted     28 Feb 1766  pg 415
HUSB:  Jens Larsen hmd
1 CH:  Ane Jensdtr
FADER:  Niels Hansen hmd i Walsoelille
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Marie Hansdtr i Ortved Kroe      17 Apr 1766  pg 415
HUSB:  Gregers Hansen vaertshmd
BRO:   Philip Hansen i Basselbeck, Skaane (dod)
      CH: Cornelius Philupsen
         Hans Philipsen
         Emerentze Philipsdtr
SIS:   Ane Lucie Hansdtr i Khvn (dod)
      CH: Bente Cathrine Isacksdtr = Hans Jorgensen matros i Khvn
         Gundel Isacksdtr (dod) = Phillup Larsen hmd i Snekerup
          CH:  Lars Philupsen
             Hans Pillupsen
             Marie Pillupsdtr
             Amalia Fillupsdtr
BRO:   Jorgen Hansen (dod)
      CH: Rasmus Jorgensen dragon ved Glictzes comp. i Odense
SIS:   Amalia Elisabeth Hansdtr (dod) (? Ane Elisabeth Hansdtr )
      CH: Johan Christopher Haurlund boende i Ronne, Fyen
         Ane Marie Hansdtr = A. Lyndbye degnen i Wigersted
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Niels Pedersen hmd i Ashindlose    2 Mar 1766   pg 415
WIFE:  Sophie Jacobsdtr
CH:   Niels Nielsen 10
     Hans Nielsen 5
guard: Hans Christensen hmd i Ashindlose
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Peiter Olsen hmd i Bregentved     26 Feb 1766  pg 415
WIFE:  Ane Olsdtr
1 CH:  Anders Peitersen 12 
BRO:   Niels Olsen i Gronholt
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Johanne Larsdtr i Bregentved     16 Jun 1766  pg 416
HUSB:  Jorgen Mortensen hmd
CH:   Hans Jorgensen 16
     Maren Jorgensdtr
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Kirsten Jensdtr i Orsted   26 Apr 1766   pg 416
HUSB:  Niels Thomasen gmd
MODER:  Ane Nielsdtr = Peder Gundersen gmd i Gudstrup/Gadstrup
SIS:   Malene Jensdtr tien i Haudrup
½SIS:  Ane Pedersdtr = Jens Olsen gmd i Haudrup
     Karen Pedersdtr hiemme
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Rasmus Hansen landsoldat ungkarl i Lammestrup, dod i Heinede  15 Apr 1766  pg 416
½BRO:  Lars Rasmussen hmd i Heinede
SIS:   Ane Hansdtr blind opholder i Gammerod
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ane Rasmusdtr i Lammestrup  15 Oct 1766   pg 417
HUSB:  Jens Knudsen gmd
FADER:  Rasmus Hansen i Klovested
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Kirsten Hansdtr i Lammestrup     23 Nov 1766  pg 417
HUSB:  Peder Andersen hmd
CH:   Niels Pedersen 30 tien i Dalbye
     Christen Pedersen 23
     Peder Pedersen 20
     Hans Pedersen 10
     Kirsten Pedersdtr tien i Boerup
     Johanne Pedersdtr hiemme
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Niels Larsen = ... gmd i Kimmerslov      6 Sep 1766   pg 417
HIS.MODER: Lisbeth Hansdtr = HIS.STEPFAD: Niels Andersen i Bregntved
HIS.BRO:     Soren Larsen
HIS.SIS:     Mette Larsdtr
HER.MODER: Ellen Bentsdtr enke = afg. Hans Pedersen
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ingeborg Andersdtr i Kloversted    12 Apr 1767  pg 418
HUSB:  Niels Pedersen gmd
CH:   Anders Nielsen 15
     Karen Nielsdtr
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Jens Pedersen gmd i Aagerup      20 Mar 1767  pg 418
WIFE:  Maren Larsdtr
CH:   Marie Jensdtr
guard: Peder Jorgensen gmd i Bojed
wgd: Hans Larsen gmd i Assendrup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Morten Andersen gmd i Kimmerslef   27 Nov 1767  pg 418
WIFE:  Bodil Jorgensdtr
CH:   Peder Mortensen 21
     Hans Mortensen 10
     Bodil Mortensdtr 10
     Sidsel Mortensdtr 6 wks
BRO:   Jens Andersen i Gammerod
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ane Andersdtr i Ortved    25 Jun 1767   pg 419
HUSB:  Lars Pedersen inds
CH:   Anders Larsen 18
     Ole Larsen 12
     Frands Larsen 6
     Hans Larsen 2
     Margrethe Larsdtr 16
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Jorgen Hansen = Ane Sorensdtr hmd i Basteberg     7 Jul 1767   pg 419
HIS.SIS:     Ane Hansdtr (dod) = Peder Olsen hmd i Heinede    
      CH: Ole Pedersen 11
     Karen Hansdtr = Jens Johansen gmd i Olbye
     Margrethe Hansdtr boende i Kioge
HER.CH: Anders Pedersen 9
HER.BRO: Lars Sorensen gmd i Lammestrup
HER.SIS:     Maren Sorensdtr
guard: J.C. Lorentzen fiskmester i Boerup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Poul Poulsen inds i Ortved  24 Jun 1767   pg 419
WIFE:  Maren Povels
CH:   Birthe Poulsdtr
     Marie Poulsdtr
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ane Andreasdtr i Heinede      11 May 1768   pg 421
HUSB:  Hans Boesen gmd
CH:   Peder Hansen 22
     Jorgen Hansen 8
     Ane Hansdtr 20
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ane Hansdtr i Heinede    7 Jul 1767   pg 421
HUSB:  Peder Olsen hmd
CH:   Ole Pedersen 12
guard: J.C. Lorentzen fiskmester i Boerup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Hans Pedersen hmd i Heinede      11 May 1768  pg 421
WIFE:  Ane Jensdtr
CH:   Lars Hansen 14
     Ane Hansdtr 8
     Karen Hansdtr 5
guard: Soren Pedersen i Heinede
wgd: Hans Boesen i Heinede
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Maren Nielsdtr inderste hos Niels Thomasen i Orsted  5 Oct 1767   pg 421
CH:   Niels Nielsen gmd i Ramsoelille
     Lars Nielsen ungkarl i Jersie
     Karen Nielsdtr = Peder Jensen gmd i Gyderup
     Ane Nielsdtr = Christen Nilausen gmd i Tierebye
     Johanne Nielsdtr (dod) = Niels Thomasen gmd i Orsted
      CH: Lars Jensen 16
         Niels Jensen 13
         Hans Jensen 11
guard: Ole Rasmussen i Orsted
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Rasmus Hansen hmd i Heinede      11 May 1768  pg 422
WIFE:  Ane Hansdtr
CH:   Hans Rasmussen 8
     Peder Rasmussen 5
     Ane Rasmusdtr 4
     Rasmus Rasmussen ½
guard: Hans Boesen
wgd: Jeppe Hansen i Heinded
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Rasmus Pedersen gmd i Boerup         23 Jun 1768   pg 422
WIFE:  Birthe Kortsdtr
CH:   Ane Rasmusdtr 8 (unsure of her 1st name?)
     Ane Rasmusdtr 2
guard: Hans Olsen gmd i Boerup
wgd: Hans Andersen i Orninge
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Frands Mogensen gmd i Orsted     13 Sep 1768  pg 423
WIFE:  Karen Andersdtr
CH:   Rasmus Frandsen 7
     Mogens Frandsen 4
     Anders Frandsen 3
     Kirsten Frandsdtr 6
     Ane Frandsdtr 8 days
BRO:   Soren Mogensen i Truelstrup
wgd: Morten Nielsen gmd i Truelstrup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Karen Christensdtr i Kloversted    7 Jul 1768   pg 423
2HUSB:  Hans Nielsen gmd
1HUSB:  Lars ...
CH:   Kirsten Larsdtr = Peder Nielsen gmd i Klovested
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Margrethe Hansdtr i Kimmerslev    8 Jul 1768   pg 423
HUSB:  Erntz Johansen Vaegter
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Inger Jorgensdtr i Stupperup     5 Dec 1768   pg 424
HUSB:  Niels Sorensen hmd
MODER:  Karen Hansdtr
BRO:   Niels Jorgensen 
     Hans Jorgensen
     Anders Jorgensen
SIS:   Kirsten Jorgensdtr tien i Gammerod
guard: Hans Christensen hmd i Stupperup (signed: Hans Christiansen )
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Mette Jensdtr i Lammestrup  7 Nov 1768   pg 424
3HUSB:  Hans Olsen gmd
1HUSB:  Hans Jensen
CH:   Jens Hansen gmd i Snekerup
     Niels Hansen ungkarl tien i Eilstrup
     Kirsten Hansdtr = Anders Knudsen hmd i Urup
2HUSB:  Henrich Olsen
CH:   Hans Henrichsen 22
     Ole Henrichsen 18
     Peder Henrichsen 11
     Christen Henrichsen 9
guard: Mogens Nielsen Smed i Lammestrup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Soren Simonsen smed i Wigersted    7 Jun 1766/2 May 1769  pg 425
WIFE:  Elisabeth Mortensdtr nu i Ringsted
CH:   Morten Sorensen seigr i Rusland
     Simon Sorensen smed i hiemme i Wigersted
     Marie Cathrine Sorensdtr = Jorgen Nielsen Drejer borger i Ringsted (or Cathrine Marie Sorensdtr )
wgd: J. Schmidt sognedegn i Wigersted
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Hans Andersen hmd i Vigersted     30 Jun 1769  pg 429
WIFE:  Kirsten Christensdtr
CH:   Birthe Hansdtr
WIFE.FADER: Christen Hansen
guard: Niels Jensen i Wigersted
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Jens Nielsen hmd i Snecherup     8 May 1769   pg 429
WIFE:  Maren Hansdtr
CH:   Maren Jensdtr 7
guard: Jens Jensen gmd i Snekerup
wgd: Lars Hansen gmd i Snekerup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Jens Christophersen inds i Urup       29 May 1769   pg 429
WIFE:  Margrethe Olsdtr
CH:   Christopher Jensen 1
guard: Hans Ibsen hmd i Urup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Jorgen Jensen gmd i Vigersted     26 May 1769  pg 429
WIFE:  Johanne Jacobsdtr
CH:   Jens Jorgensen 12
     Jacob Jorgensen 4
     Kirsten Jorgensdtr
guard: Niels Jensen Vier/Wier
wgd: Jorgen Pedersen gmd i Wigersted
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ane Larsdtr i Ortved     5 Jul 1769   pg 430
HUSB:  Hans Jensen hmd
CH:   Jens Hansen 4
     Kirsten Hansdtr
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Elisabeth Hansdtr i Snekerup         11 Oct 1769   pg 430
2HUSB:  Christopher Nielsen hmd
1HUSB:  Anders Larsen hmd
CH:   Maren Andersdtr = Peter Frandsen Mangaard skraeder i Soroe
? Peder Pedersen = Birthe Pedersdtr (dod) hmd i Ortved
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Johanne Larsdtr i Stenchelstrup    14 Feb 1770  pg 432
HUSB:  Peder Andersen gmd
CH:   Inger Pedersdtr 10
     Anders Pedersen 7
     Niels Pedersen 4
     Ole Pedersen 2
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Kirstine Olsdtr i Ortved   5 Jul 1769   pg 430
HUSB:  Peder Frandsen gmd
CH:   Frands Pedersen 2
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Mette Sorensdtr i Dalbye   6 Jul 1769   pg 430
HUSB:  Peder Nielsen gmd
CH:   Karen Pedersdtr 8
     Margrethe Pedersdtr 4
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ane Jensdtr i Snecherup   3 Nov 1769   pg 431
HUSB:  Hans Pedersen hmd
CH:   Peder Hansen 27
     Maren Hansdtr 15
     Jens Hansen 12
     Kirsten Hansdtr 9
     Lars Hansen 6
     Karen Hansdtr 4
     Sidsel Hansdtr 1
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Kirsten Lydersdtr i Snecherup        3 Nov 1769    pg 431
2HUSB:  Lars Hansen gmd
1HUSB:  Lars Pedersen
CH:   Peder Larsen 26 tiene i hiemme
     Mathias Larsen 19
     Ane Larsdtr 18
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ane Christensdtr i Basteberg     29 Nov 1769  pg 432
HUSB:  Borre Andersen hmd
CH:   Ole Borresen gmd i Orninge
     Mette Boresdtr hiemme
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Birthe Pedersdtr i Ortved      20 Nov 1769   pg 432
HUSB:  Peder Pedersen hmd
SIS:   Kirsten Pedersdtr = Soren Christensen hmd i Ugerlose
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Hans Pedersen hmd i Kimmerslev    7 Feb 1770   pg 432
HUSB:  Kirsten Hansdtr
BRO:   Christen Pedersen i Boerup
½BRO:  Peder Pedersen i Kimmerslev
½SIS:  Kirsten Pedersdtr = Peder Adamsen hmd i Bieverskov
     Frederikke Pedersdtr = Hans ... gmd i Ringsberg
wgd: Niels Hansen gmd i Kimmerslev
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Rasmus Andersen hmd i Fyenshuset   29 Nov 1769  pg 432
WIFE:  Sybelle Pedersdtr
CH:   Poul Rasmussen 21
     Hans Rasmussen 18
     Anders Rasmussen 15
WIFE.BRO: Marcus Pedersen i Kimmerslev
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Henrich Jensen Vaever hmd i Stupperup     14 Mar 1770  pg 433
WIFE:  Ane Mortensdtr
½BRO:  Hans Nielsen Skraeder i Snekerup
WIFE.BRO: Soren Mortensen i Stupperup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ole Larsen gmd i Orsted       2 Apr 1770    pg 433
WIFE:  Ane Pedersdtr
BRO:   Peder Larsen i Assindlose
     Niels Larsen gmd i Gadstrup
      CH: ... Nielsdtr = Hans Pedersen i Bordrup, Bidstrup gaards gods
SIS:   Karen Larsdtr = Niels Torkildsen Smed i Assindlose
BRO:   Mogens Larsen i Snodelov Hastrup/Hadstrup
wgd: Rasmus Olsen i Orsted
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Birthe Mortensdtr i Dalbye  5 Apr 1770   pg 434
HUSB:  Stephen Jespersen hmd
CH:   Sidse Stephensdtr = Peder Nielsen gmd i Dalbye
     Dorthe Stephensdtr
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Bodil Andreasdtr i Wigersted     7 Apr 1770   pg 435
HUSB:  Anders Marcusen vaever hmd
CH:   Sidsel Andersdtr 9
     Hans Andersen 5
     Ellen Andersdtr 3
     Rasmus Andersen 1
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Poul Hansen gmd i Vigersted      4 May 1770   pg 435
WIFE:  Karen Olsdtr
CH:   Ole Poulsen 4
     Ane Poulsdtr 2
guard: Anders Marcusen vaever i Wigersted
wgd: Rasmus Peitersen i Wigersted
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Margrethe Hansdtr kone i Borup Smedhuus    8 Apr 1770   pg 436 437
CH:   Ole Christensen Smed i Borup Smedhuus
     Judithe Jensdtr = Jep Hansen gmd i Heinede
     Margrethe Jensdtr = Nilaus Hansen i Heinerup
     Ane Jensdtr = Henrich Andersen i Kioge
? madame sal. Ursin i Boerup Praestegaard (guard: Sveistrup byefoged i Ringsted
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Anders Frandsen hmd i Agestrup    8 May 1770   pg 437
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Mette Knudsdtr i Snecherup  14 Jul 1770   pg 439
HUSB:  Peder Pedersen Love gmd
CH:   Johanne Pedersdtr 11
     Ane Pedersdtr 9
     Margrethe Pedersdtr 6
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Hans Andreasen hmd i Stupperup    1 Dec 1770   pg 441
WIFE:  Ane Larsdtr
2 CH:  Anders Hansen 21
     Sidsel Hansdtr 
guard: Jens Andersen hmd i Stupperup
wgd: Jorgen Pedersen i Stupperup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Hans Larsen Skraedder hmd i Ortved  7 Jul 1770   pg 441
WIFE:  Mette Christensdtr
CH:   Lars Hansen 22 tien i Klovested
     Ane Hansdtr 20
     Christian Hansen 18 tien i Wigersted
     Ellen Hansdtr 11
     Christiane Hansdtr 9
     Birthe Hansdtr 7
     Jens Hansen 1
guard: Rasmus Poulsen hmd
wgd: Herman Macholt Moller i Ortved
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Jens Madsen hmd i Wigersted      30 Mar 1771  pg 442
WIFE:  Kirsten Christensdtr
FARBRO: Jens Poulsen gmd i Snekerup
MOSTER: Ane Marie ... = Andreas Schionbech i Roskilde
     Gundild Villadsdtr = Peder Olsen i Snekerup
     Sidsel Villadsdtr = Poul Rasmussen i Lammestrup
wgd: Anders Mogensen i Wigersted (signed: Andreas Mogensen )
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ole Nielsen i Dalbye     3 May 1771   pg 444 451
WIFE:  Kirsten Jensdtr
CH:   Hans Olsen 14
     Niels Olsen 7
     Ane Olsdtr 16
WIFE.BRO: Anders Jensen i Dalbye
guard: Anders Hansen i Dalbye 
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Peder Pedersen Love gmd i Snecherup         29 May 1771   pg 445 453
2WIFE:  Ane Nielsdtr
1WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Johanne Pedersdtr 13 or 14
     Ane Pedersdtr 10
     Margrethe Pedersdtr 7
guard: Hans Nielsen i Snekerup (by: Hans Tuesen)
wgd: Jens Hansen i Snekerup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Niels Hansen = Mette ... i Ortved   3 Jun 1771   pg 447
CH:   Hans Nielsen boende i Gronholt
     Bodil Nielsdtr = Mogens Andersen hmd i Ortved
     Kirsten Nielsdtr = Ole Jensen tien i Conradsborg gods
     Marie Nielsdtr tien i Ringsted
guard: Hans Larsen i Ortved
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Rasmus Jacobsen gmd i Snecherup    13 Jun 1771  pg 447
WIFE:  Marie Pedersdtr
CH:   Jacob Rasmussen 9
     Christian Rasmussen 6
     Marie Rasmusdtr 1
guard: Jens Hansen i Snekerup (signed: Anders Hansen )
wgd: Jens Nielsen i Snekerup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Niels Olsen gmd i Orninge  15 Jun 1771   pg 449
WIFE:  Johanne Larsdtr
BRO:   Hans Olsen boende i Beenlose
SIS:   Sidse Olsdtr = Peder Andersen i Orslinge Skov
     Karen Olsdtr = Jens Petersen i Ordrup, all paa Ringsted Closter gods
     Johanne Olsdtr = Niels Petersen i Allingelille, Skioldenesholm gods
     Kirsten Olsdtr = Hans Jorgensen i Heinede
guard: Hans Madsen i Urup
wgd: Peder Jensen i Urup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Sophie Nielsdtr hos Peder Andersen hmd i Lammestrup  29 Jun 1771  pg 450
CH:   Niels Nielsen 
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Maren Olsdtr i Dalbye    3 Aug 1771   pg 451
HUSB:  Anders Pedersen
CH:   Hans Andersen 10
     Soren Andersen 1 1/4 ?
     Bodil Andersdtr 12
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Karen Andersdtr i Truelstrup     9 Nov 1771   pg 454
2HUSB:  Ole Olsen gmd fra Ortved
CH:   Frands Olsen 1½
1HUSB:  Frands Mogensen (dod)
CH:   Rasmus Frandsen 11
     Mogens Frandsen 8
     Anders Frandsen 6
     Kirsten Frandsdtr 8
     Ane Frandsdtr 2
guard: Morten Nielsen i Truelstrup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Mette Pedersdtr i Orninge  9 Nov 1771   pg 454
HUSB:  Hans Andersen inds
CH:   Christian Hansen 32 i Gammerod
     Anders Hansen 28 i J'Ceinede?
     Peder Hansen hiemme
     Johanne Hansdtr = Ole Borresen gmd i Orninge
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Maren Larsdtr i Kimmerslev  9 Nov 1771   pg 455
HUSB:  Christen Olsen
BRO.CH: Christen Nielsen boende i Boerup
     Laurs Nielsen tiene i Khvn
     Karen Nielsdtr = Niels Smed hmd i Klovested
     Kirsten Nielsdtr = Soren Poulsen i Klovested
     Dorthe Nielsdtr tien i Ringsted Closter
SIS.CH: Knud Hansen boende i Sandbye
guard: Jacob Sack i Kimmerslev
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Karen Nielsdtr i Ortved       9 Jan 1772    pg 456
HUSB:  Peder Hansen gmd
BRO:   Christen Nielsen gmd i Ortved
     Mogens Nielsen Smed i Lammestrup
     Hans Nielsen Smed i Heinede
½BRO:  Jens Nielsen tien i Ortved
SIS:   Walbore Nielsdtr = Peder Pedersen gmd i Reinemark
     Elisabeth Nielsdtr = Peder Nielsen gmd i Kyllerup
     Kirsten Nielsdtr = Peder Ottesen hmd i Heinede (? Peder Olsen )
guard: Jens Nielsen i Ortved
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Maren Hansdtr i Fynshuset  9 Dec 1771   pg 456
HUSB:  Peder Rasmussen hmd
CH:   Lars Pedersen 8
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Hans Nielsen gmd i Kimmerslev     7 Apr 1772   pg 458
WIFE:  Inger Arilsdtr
CH:   Arild Hansen 9
     Lars Hansen 8
     Peder Hansen 4
     Hans Hansen 1
guard: Christian Hansen i Kimerslev
wgd: Marcus Pedersen i Kimmerslev
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Jorgen Pedersen hmd i Boerup     27 Apr 1772  pg 461
2WIFE:  Ane Sorensdtr
1WIFE:  Kirsten Pedersdtr
CH:   Peder Jorgensen gmd i Klippinge, Giordslev gods
     Hans Jorgensen 27 tien i Borup
     Ellen Jorgensdtr = Lars Pedersen inds i Reinemark
wgd: Hans Hansen gmd i Borup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Rasmus Andreasen gmd i Kimerslev   28 Apr 1772  pg 462
WIFE:  Sidse Jensdtr
CH:   Bodil Rasmusdtr
FADER:  Andreas Andersen i Tostrup
WIFE.CH:     Jens Nielsen gmd i Wigersted
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Karen Hansdtr i Vigersted 4 May 1772    pg 465
2HUSB:  Hans Pedersen gmd
CH:   Anders Hansen ½
1HUSB:  Poul Hansen
CH:   Ole Poulsen 6
     Ane Poulsdtr 4
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ane Clemmensdtr/Clemmingsdtr i Aagerup     4 May 1772   pg 467 469
HUSB:  Peder Rasmussen
BRO:   Christen Clemmingsen/Clemmensen boende i Homleore
     Niels Clemmingsen/Clemmensen/Klemmensen hmd i Reinemark, begge i Baroniet Conradsborgs god
     Jens Clemensen (dod)
      CH: Hans Jensen gmd i Qvaerkebye
         Kirsten Jensdtr = Anders Sorensen soldat inds i Sandbye
         Maren Jensdtr tien i Qvaerkebye
SIS:   ... Clemensdtr (dod)
      CH: Ane Jensdtr = Jens Andersen i Qvaerkebye
         Johanne Jensdtr hos Jens Andersen i Qvaerkkebye
guard: Hans Olsen i Aagerup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Hans Jorgensen inds i Heinede     11 May 1772  pg 468
2WIFE:  Kirsten Olsdtr
CH:   Ole Hansen 8
1WIFE:  Kirsten Olsdtr
CH:   Jorgen Hansen 24
     Mette Hansdtr = Hans Andersen i Orninge
     Kirsten Hansdtr 19
     Ane Hansdtr 16
guard: Anders Christiansen i Heinede
wgd: Rasmus Hansen i Heinede
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Bodil Nielsdtr i Ortved   12 Jun 1772   pg 470
HUSB:  Mogens Andersen
CH:   Anders Mogensen 12
     Hans Mogensen 9
     Jens Mogensen 6
     Maren Mogensdtr 1
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ellen Jeppesdtr i Stupperup      28 Jun 1772  pg 471
2HUSB:  Hans Christiansen
CH:   Peder Hansen 11
     Karen Hansdtr 7
1HUSB:  Niels Jensen Vaever
CH:   Ole Nielsen 20
guard: Jacob Jensen i Stupperup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ane Jensdtr i Aagerup    28 Jun 1772   pg 472
2HUSB:  Hans Olsen gmd
1HUSB:  Hans Jensen
CH:   Jens Hansen 30 hiemme
     Sidse Hansdtr = Jens Hansen hmd i Qvaerkebye
     Kirsten Hansdtr 26 tien i Wigersted
2HUSB:  Hans Bentsen
CH:   Hans Hansen 21 hiemme
     Ane Hansdtr 18 tien i Wigersted
     Marthe Hansdtr 13 or 18
     Kirsten Hansdtr 19
guard: Jens Hansen i Snekerup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Hans Olsen gmd i Aagerup   18 Jul 1772   pg 474 483
CH:   Jens Hansen
     Hans Hansen
     Marthe Hansdtr
     Kirsten Hansdtr
STEPCH: Jens Hansen
½BRO:  Niels Olsen inds i Ortved
SIS:   Giertrud Olsdtr = ... kieldermand i Khvn
guard: Christen Madsen i Aagerup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Svend Jensen ( Svend Jacobsen in index) tjenestekarl hos Thomas Christensen i Kimmerslov     18 Jul 1772  pg
476 484
guard: Hans Fomersen i Kimmerslev
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Rachel Hansdtr inds i Gronholt    22 Jul 1772  pg 477
CH:   Simon Pedersen i Cattinge, Khvn Magistrats gods
     Hans Pedersen hiemme
     Ane Marie Pedersdtr = Peder Andersen inds i Basteberg
guard: Hans Hansen i Gronholt
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Hans Hansen ungkarl i Aagerup     29 Jul 1772  pg 479
BRO:   Jens Hansen 30
SIS:   Sidse Hansdtr = Jens Hansen inds i Qvaerkebye
     Kirsten Hansdtr 23 tien i Aagerup
     Ane Hansdtr 19 tien i Wigersted
     Marte Hansdtr 18 tien i Wigersted
     Kirsten Hansdtr 16 i Aagerup
guard: Jens Olsen hmd i Aagerup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Hans Pedersen hos Peder Christensen gmd i Stupperup  29 Jul 1772  pg 479
2WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Peder Hansen 13
     Else Hansdtr = Peder Christensen gmd i Stubberup
     Mette Hansdtr = Jens Larsen hmd i Gronholt (?or Niels Larsen )
     Johanne Hansdtr 22 tien i Kimmerslev Molle
1WIFE:  Else Mogensdtr
CH:   Ane Hansdtr = Hans Nielsen skraeder i Snekerup
     Margrethe Hansdtr = Peder Christensen inds i Lammestrup
wgd: Hans Christiansen
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]


Marie Pedersdtr i Boerup   30 Jul 1772   pg 480
HUSB:  Hans Nielsen gmd
CH:   Peder Hansen 28
     Rasmus Hansen 13
     Johanne Hansdtr 22
     Bodil Hansdtr 21
     Karen Hansdtr 12 - alle hiemme
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Bodil Olsdtr i Kloversted  16 Aug 1772   pg 482
2HUSB:  Niels Larsen gmd
CH:   Jens Nielsen 23
1HUSB:  Jens Poulsen
CH:   Poul Jensen hmd i Klovested
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Hans Frandsen gmd i Kimmerslev    26 Oct 1772  pg 485
WIFE:  Karen Hansdtr
BRO:   Lars Frandsen gmd i Boerup
SIS:   Ane Frandsdtr (dod)
      CH: Ane Rasmusdtr
guard: Christen Hansen i Kimmerslev
wgd: Jens Nielsen
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Peder Jorgensen hos Hans Frandsen 's enke i Kimmerslev     30 Nov 1772  pg 486
WIFE:  Kirsten Christensdtr
BRO:   Rasmus Jorgensen tien i Gunderslefholm
     Jens Jorgensen tien i Orsted
SIS:   Karen Jorgensdtr = Hans Olsen gmd i Orsted, Bentzenschje gods
     Inger Jorgensdtr = Peder Andersen hmd i Dalbye
MODER:  Kirsten Rasmusdtr = Ole Andersen hmd i Orsted
guard: Hans Folmersen moller i Kimmerslev
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Lars Larsen hos Peder Mogensen hmd i Snedkerup     27 Mar 1773  pg 487
2WIFE:  Mette Jorgensdtr
1WIFE:  Birthe Madsdtr
CH:   Peder Laersen boende i Kimmerslev ( Peder Larsen )
     Niels Laersen hmd i Snekerup        ( Niels Larsen )
     Ingeborg Laersdtr = Hans Hansen inds i Eigbye
wgd: Ole Jensen i Snekerup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ane Olsdtr i Kyringe     1 Apr 1773   pg 488
HUSB:  Jorgen Laersen gmd ( Jorgen Larsen )
FADER:  Ole Andreasen til huuse hos Anders Larsen hmd i Ordrup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Johanne Larsdtr i Aagerup      7 Apr 1773    pg 489
2HUSB:  Jorgen Simonsen hmd
CH:   Ane Jorgensdtr = Lars Mortensen gmd i Haugbyrre, Conradsborg gods (? Ane Simonsdtr )
     Mette Jorgensdtr
1HUSB:  Hans Andersen
CH:   Karen Hansdtr = Mads Nielsen hmd i Gonholt
guard: Hans Mogensen ?
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Karen Pedersdtr i Jersie   19 Apr 1773   pg 490
HUSB:  Jens Christophersen
FADER:  Peder Larsen i Jersie
BRO:   Niels Pedersen i Jersie
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Niels Jensen gmd i Uggerlose     16 Jun 1773  pg 491
WIFE:  Ellen Larsdtr
MODER:  Ellen Nielsdtr = Niels Hansen i Uggerlose
BRO:   Hans Jensen gmd i Uggerlose
     Soren Jensen 20 tien broder Hans Jensen i Uggerlose
     Rasmus Jensen 18 tien i Uggerlose
     Nicolai Jensen 15 hiemme
SIS:   Kirsten Jensdtr 28 tien i Uggerlose
     Margrethe Jensdtr tien i Uggerlose
     Karen Jensdtr hiemme
wgd: Ole Mortensen i Uggerlose
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Peder Hansen hmd i Snecherup     17 Jun 1773  pg 493
WIFE:  Ane Larsdtr
MODER:  Mette Nielsdtr here i hiemme
guard: Poul Rasmussen i Snekerup
wgd: Jens Jensen i Snekerup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Tobias Johansen hmd i Uggerlose    16 Jun 1773  pg 493
WIFE:  Johanne Madsdtr
CH:   Johan Jorgen Tobiasen 7
     Else Tobiasdtr 10
guard: Niels Jensen i Uggerlose
wgd: Ole Mortensen i Uggerlose
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Maren Dinesdtr i Heinede   19 Jun 1773   pg 494
HUSB:  Frands Nilausen hmd
BRO:   ( Lars Dinesen - dod)
      CH: Marie Larsdtr = Jens Larsen inds i Urup
guard: Hans Nielsen i Heinede
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Maren Sorensdtr i Orsted   24 Jun 1773   pg 495
2HUSB:  Mogens Sorensen
1HUSB:  Ole ...
CH:   Hans Olsen hmd i Greve, Magistratens gods
     Peder Olsen 40 tien i Flasche Kroen
guard: Hans Salomonsen
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Peder Jensen hmd i Uggerlose     29 Sep 1773  pg 496
WIFE:  Birthe Pedersdtr
CH:   Jens Pedersen 9
guard: Peder Henrichsen i Uggerlose
wgd: Lars Larsen i Uggerlose
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Peder Larsen gmd i Ortved   18 Sep 1773  pg 497
WIFE:  Kirsten Andersdtr
BRO:   Daniel Larsen gmd i Dalbye
     Hans Larsen i Orsted, Khvn Stats gods
SIS:   Cathrine Larsdtr (dod) = Jorgen Sorensen gmd i Store Ladager
      3CH: Lars Jorgensen 16
         Cathrine Jorgensdtr 18
         Maren Andersdtr = Anders Andersen hmd i Aagerup
guard: Hans Jensen gmd i Wigersted
wgd: Christen Nielsen i Ortved
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Niels Albretsen hmd i Heinede     9 Aug 1773   pg 498
WIFE:  Marie Sorensdtr
BRO:   Hans Albretsen 32
½SIS:  Ane Simonsdtr = Jens Christensen hmd i Forrehuuset, Giedesdahls gods (signed: Hans Christensen )
wgd: Jeppe Hansen i Heinded
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Peder Carlsen hmd i Jersie  13 Nov 1773   pg 499
WIFE:  Sophie Hansdtr
CH:   Hans Pedersen 12
     Jorgen Pedersen 7
     Maren Pedersdtr 10
     Margrethe Pedersdtr 5
     Marie Pedersdtr ½
guard: Peder Jensen i Jersie
wgd: Jens Christensen i Jersie
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Peder Pedersen Blom hmd i Ortved   15 Jan 1774  pg 500
WIFE:  Sidse Hansdtr
HEIRS:
guard: Hans Larsen hmd i Ortved
wgd: Mathias Rasmussen i Ortved
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Christen Pedersen ungkarl i Kimmerslev     29 Mar 1774  pg 501
SIS:   Inger Pedersdtr 26
     Johanne Pedersdtr 24 tien i Kirke Skiensved
guard: Jacob Sach i Kimmerslev (by: Peder Andersen hmd i Dalbye)
? Peder Christensen gmd i Stupperup
by: Peder Pedersen gmd i Kimmerslev
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Hans Andersen gmd i Klovested     30 Mar 1774  pg 502
WIFE:  Karen Poulsdtr
CH:   Anders Hansen 41
     Ellen Hansdtr 29 hiemme
wgd: Niels Pedersen i Klovested
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Jens Jorgensen inds i Ortved     2 May 1774   pg 503
WIFE:  Birthe Christensdtr
CH:   Lars Jensen 6
     Bodil Jensdtr 8
guard: Peder Hansen Schou i Ortved
wgd: Jorgen Andersen i Ortved
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Lars Madsen inds i Klovested     9 May 1774   pg 504
WIFE:  Inger Andersdtr
CH:   Niels Larsen i Klovested
     Jens Larsen i Urup
     Inger Larsdtr = Peder Frandsen i Wigersted
WIFE.CH:     Jeppe Jensen i Dalby
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Karen Mogensdtr i Ortved   24 Aug 1774   pg 506
HUSB:  Niels Nielsen gmd
CH:   Johanne Nielsdtr 17
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Bodil Andersdtr i Aagerup  10 Oct 1774   pg 507
HUSB:  Rasmus Mortensen hmd
CH:   Anders Rasmussen 16
     Mette Rasmusdtr 22
     Ane Rasmusdtr 18
     Ingeborg Rasmusdtr 11
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Bodil Jorgensdtr i Kimmerslov     7 Dec 1774   pg 507
2HUSB:  Niels Pedersen gmd
1HUSB:  Morten Andersen
CH:   Sidse Mortensdtr 8
guard: Hans Andersen i Orninge
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Jens Jensen skovfoged hmd i Raune huus, Dalbye     14 Dec 1774  pg 509
2WIFE:  Elisabeth Olsdtr
CH:   Jens Jensen 18 tien i Gammerod
     Mette Kirstine Jensdtr 15
     Kirsten Jensdtr 12
     Marie Jensdtr 8
1WIFE:  Mette Andersdtr
CH:   Cathrine Jensdtr = Hans Christensen inds i Himlingebye, Walloe stifts gods
2WIFE:  Karen Nielsdtr
CH:   Niels Jensen 30 tien i Gammerod
     Ane Jensdtr = Niels Mortensen hmd i Ousted, Wiebyegaards gods
wgd: Jens Svendsen i Raune huuset
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Lars Jacobsen = Kirsten Pedersdtr inds hos Philup Larsen hmd i Sneckerup     21 Dec 1774  pg 510
HIS.BRO:     Niels Jacobsen i Beenlose
HER.SIS: ... Pedersdtr (dod)
      CH: Mogens Andersen = ... i Snekerup
         Lars Andersen i Khvn
         Ane Andersdtr (dod)
          CH:  Ole Larsen 20 i Ortved
             Frands Larsen 14 i Ortved
             Hans Larsen 10 i Ortved
             Margrethe Larsdtr tien ie Wigersted
     ... Pedersdtr (dod)
      CH: ... i Ortved
guard: Jens Hansen i Snekerup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Giertrud Olsdtr i Urup    15 Feb 1775   pg 511
HUSB:  Peder Jensen gmd
CH:   Ole Pedersen 8
     Jens Pedersen 5
     Bodil Pedersdtr 3
     Ane Pedersdtr 1 mo.
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Else Hansdtr i Stupperup   20 Apr 1775   pg 513
HUSB:  Peder Christensen gmd
CH:   Christen Pedersen 10
     Hans Pedersen 3
     Peder Pedersen 1
     Johanne Pedersdtr 7
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Christen Mogensen hmd i Assindlose  15 Apr 1775  pg 513
WIFE:  Ane Margrethe Jensdtr
MODER:  Margrethe Hansdtr i Truelstrup
BRO:   Hans Mogensen i Aagerup
SIS:   Ane Mogensdtr
     Karen Margrethe Mogensdtr = Jens Nielsen i Oem
     Maren Mogensdtr = Ole Nielsen i Oem
guard: Soren Mogensen i Truelstrup
wgd: Christopher Jensen i Birched
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ane Christophersdtr inds hos Anders Marcusen Vaever hmd i Wigersted   3 May 1775   pg 514
HUSB:  Christopher ...
CH:   Ane Christophersdtr = Anders Markusen Vaever i Wigersted
     Kirsten Christophersdtr tien i Eigbye
guard: Niels Jensen i Wigersted
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ane Sorensdtr i Sneckerup  24 May 1775   pg 515
2HUSB:  Hans Pedersen hmd
CH:   Sidse Hansdtr 6 hiemme
1HUSB:  Jacob ...
CH:   Jorgen Jacobsen 23 tien i Ortved
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Inger Hansdtr inds hos Daniel Nielsen gmd i Wigersted      27 May 1775  pg 515
HEIR:  Bodil Hansdtr tien Jens Nielsen gmd i Wigersted
guard: Jorgen Smith/Schmidt degnen i Wigersted
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Karen Hansdtr i Lamestrup  2 Jun 1775   pg 515
HUSB:  Jacob Hansen gmd
CH:   Margrethe Jacobsdtr 3
     Bodil Jacobsdtr 1/4 aar
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Kirsten Hansdtr i Heinede      9 Jun 1775    pg 517
HUSB:  Anders Knudsen gmd
CH:   Henrich Andersen 5
     Knud Andersen 2
     Kirsten Andersdtr 9
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Sidse Jensdtr i Kyringe       31 Jul 1775   pg 518
HUSB:  Jorgen Larsen gmd
CH:   Ane Jorgensdtr 1
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Bodil Larsdtr i Kimmerslev  17 Aug 1775   pg 519
2HUSB:  Rasmus Pedersen hmd
1HUSB:  Niels ...
CH:   Lars Nielsen 28 tien i Uggerlose
     Hans Nielsen 27 tien i Dalbye
     Poul Nielsen 22 tien i Kimmerslev
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ane Pedersdtr inds hos Hans Salomonsen gmd i Orsted  8 Nov 1775   pg 520
SIS:   Birthe Pedersdtr = Mogens Larsen i Szadelbo Hadstrup
guard: Anders Larsen i Orsted
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Kirsten Nilausdtr i Ortved  18 Sep 1775   pg 520
HUSB:  Niels Poulsen hmd
CH:   Nilaus Nielsen 25 tien i Snekerup
     Poul Nielsen (dod)
      2CH: Lars Poulsen 15
         Hans Nielsen 12 (? Hans Poulsen )
     Ane Nielsdtr = Ole Jensen gmd i Snekerup
     Cathrine Nielsdtr = Jens Mogensen hmd i Wigersted
     ... Nielsdtr = Peder Bendixsen gmd i Qvaerkebye
? Peder Schou i Ortved
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Karen Jensdtr i Snecherup  14 Dec 1775   pg 521
2HUSB:  Christopher Nielsen hmd
1HUSB:  Henrich ...
CH:   Birthe Henrichsdtr = Hans Larsen hmd i Snekerup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Kirsten Hansdtr i Aagerup  3 Feb 1776   pg 521
HUSB:  Jens Hansen gmd
CH:   Hans Jensen 3
     Ane Jensdtr 1
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Jens Moller hmd i Kimmerslev     8 Feb 1776   pg 522
WIFE:  Bodil Sorensdtr
CH:   Christen Jensen 19
     Marie Jensdtr 14
     Karen Jensdtr 9
     Maren Jensdtr 6
guard: Thomas Jensen i Kimmerslev
wgd: Lars Jensen under oficer
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Jens Nielsen gmd i Wigersted     11 Apr 1776  pg 523
WIFE:  Johanne Jacobsdtr
CH:   Rasmus Jensen 3
     Marie Jensdtr 5
guard: Peder Jorgensen gmd i Kimmerslev
wgd: Jens Andersen gmd i Aagerup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Anders Thuesen gmd i Snecherup    13 Mar 1776  pg 524
2WIFE:  Karen Andreasdtr
CH:   Jens Andersen 19
1WIFE:  Ane Jensdtr
CH:   Johanne Andersdtr = Christen Nielsen gmd i Orsted
     Elisabeth Andersdtr = Anders Pedersen gmd i Orsted
guard: Jens Hansen gmd i Snekerup
wgd: Hans Nielsen gmd i Snekerup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Soren Poulsen gmd i Klovested     15 May 1776  pg 524
WIFE:  Kirsten Nielsdtr
SIS:   Karen Poulsdtr i Klovested
BRO:   Niels Poulsen (dod)
      CH: Niels Nielsen 36 i Klovested
         Hans Nielsen 30 kiieldmand? i Kimmerslev
         Lars Nielsen 28 tien i Dalbye
         Poul Nielsen 24 i Kimmerslev
         Ane Nielsdtr = Ove Madsen
SIS:   Maren Poulsdtr (dod) = Peder Christensen i Kimmerslev
      CH: Christian Pedersen tiene i Khvn
guard: Niels Hansen i Klovested  (signed: Niels Poulsen )
wgd: Christen Nielsen i Klovested
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ole Nielsen ungkarl tiiene Erik Nielsen gmd i Lammestrup       2 Jul 1776    pg 525
½BRO:  Peder Hansen 14 tiene Christian Hansen gmd i Snekerup
½SIS:  Karen Hansdtr 10 hiemme
STEPFAD: Hans Christiansen hmd i Stupperup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Niels Nielsen gmd i Ramsolille    20 Aug 1776  pg 526
WIFE:  Maren Jensdtr
CH:   Niels Nielsen 13
     Peder Nielsen 8
     Hans Nielsen 5
     Maren Nielsdtr 3
     Sidse Nielsdtr 1/4
guard: Soren Mogensen i Truelstrup
wgd: Peder Nielsen i Ramsolille
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Karen Jensdtr i Snecherup  14 Aug 1776   pg 527
HUSB:  Philup Larsen hmd
BRO:   ( Peder Jensen - dod)
      CH: Mathias Pedersen matros i hans maysts tieniste i Khvn
         Ane Pedersdtr = Peder Olsen gmd i Valsomagle
     ( Lars Jensen - dod)
      CH: Anders Larsen gmd i Valsomagle   
guard: Jesper Bruun i Svenstrup
     
Ane Andersdtr i Lemmestrup  22 Nov 1776   pg 529
2HUSB:  Erik Nielsen gmd
1HUSB:  Hans ...
CH:   Andreas Hansen tien i Tollose
guard: Ole Nielsen gmd i Lammestrup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Kirsten Jensdtr inds i Wigersted   24 Jan 1777  pg 530
CH:   ... = Jeppe Pedersen hmd i Wigersted
     Peder Larsen i Snedkerup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Niels Nielsen ungkarl tien hos Lars Larsen gmd i Lammestrup   8 Feb 1777   pg 530
MODER.SODSK.BRN: Ane Sorensdtr = Mogens Andersen inds i Snedkerup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ane Nielsdtr i Borup     29 Apr 1777   pg 531
2HUSB:  Henrich Andersen hmd
1HUSB:  Peder ...
CH:   Maren Pedersdtr = Anders Arentsen gmd i Reinmark, Spanager gods
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Anders Johansen inds i Hoyelse    19 Apr 1777  pg 532
WIFE:  
CH:   
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Johanne Andersdtr i Ortved  23 Jun 1777   pg 532
HUSB:  Hans Hansen gmd
CH:   Johanne Hansdtr 
     others died
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Karen Andersdtr i Snedkerup      23 Jun 1777  pg 532
2HUSB:  Nielaus Nielsen gmd
1HUSB:  Anders Thuesen
CH:   Jens Andersen
guard: Jens Jensen gmd i Snedkerup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Peder Pedersen gmd i Reinemark    25 Jun 1777  pg 534
WIFE:  Waldborg Nielsdtr
BRO:   Lars Pedersen i Snedkerup (dod)
      CH: Mathias Larsen 27
         Peder Larsen 40 begge tiene i hiemme
         Ane Larsdtr = Jens Christensen hmd i Snedkerup
         Lisbeth Larsdtr (dod) = Christian Corneliusen i Dalbye, Warthoe gods
          CH:  Cornelius Christiansen
             Christian Christiansen
WIFE.BRO: Hans Nielsen Smed i Heinede
wgd: Anders Larsen gmd i Reinemark
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ane Hansdtr i Lamestrup   20 Aug 1777   pg 537
HUSB:  Anders Andersen inds
2 CH:  (1 died before her & the other 
     Soren Andersen - lived 14 days after mother died)
FADER:  Hans Sorensen i Gammerod
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Kirsten Olufsdtr i Assinglose     1 Jul 1777   pg 537
HUSB:  Hans Pedersen hmd
4 CH:  3 sons & 1 datter
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Hans Nielsen gmd i Ortved      3 Dec 1777    pg 538
WIFE:  Karen Pedersdtr
CH:   Hans Nielsen 12  (? Hans Hansen or Hans Nielsen Hansen )
     Ane Hansdtr 18
     Margrethe Hansdtr 6
     Lisbeth Hansdtr 3
WIFE.BRO: Anders Pedersen gmd i Ortved
guard: Peder Skov gmd i Ortved (signed: Peder Hansen )
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Rebecka Nielsdtr i Klovested     11 Dec 1777  pg 540
2HUSB:  Lars Jensen gmd
1HUSB:  Hans Andersen
CH:   Anders Hansen gmd i Dalbye
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Peder Pedersen gmd i Kimmerslov    14 Jan 1778  pg 541
WIFE:  Inger Arildsdtr
CH:   Karen Pedersdtr 4
     Bodil Pedersdtr 1
WIFE.1HUSB: Hans Nielsen
WIFE.CH:     Arild Hansen
BRO:   Soren Pedersen hmd i Agestrup
wgd: Jens Hansen gmd i Kimmerslev
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Kirsten Madsdtr i Borup   7 May 1778   pg 543
HUSB:  Peder Hansen gmd
MODER:  Margrethe Larsdtr = Jens Olsen gmd i Orninge
SIS:   Ane Madsdtr = Jorgen Andersen gmd i Ortved
½SIS:  Maren Jensdtr 
     Johanne Jensdtr begge hiemme i Orninge
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Kirsten Nielsdtr i Heinede     24 Apr 1778   pg 543
2HUSB:  Peder Olufsen hmd ( Peder Olsen )
1HUSB:  Lars Jensen
CH:   Jens Larsen gmd i Klovested
     Kirsten Larsdtr = Niels Olsen hmd i Wigersted
     Bodil Larsdtr = Hans Hansen gmd i Liemark, Waloe Sitfts gods
guard: Lars Christensen i Heinede
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ellind Larsdtr ( Ellen Larsdtr ) i Orsted   10 May 1778  pg 544
2HUSB:  Hans Nielsen hmd
1HUSB:  Soren Pedersen hmd i Torslundemagle
CH:   
guard: Lars Jensen i Praestehuuset, Orsted
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ane Christensdtr i Aagerup     15 Jun 1778   pg 545
HUSB:  Jorgen Jensen gmd
CH:   Jens Jorgensen 29 hiemme
     Hans Jorgensen 26 hmd i Stupperup
     Simon Jorgensen
     Anders Jorgensen begge hiemme
     Lisbeth Jorgensdtr hiemme
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Nielaus Frandsen i Borup Bomhus    7 Jul 1778   pg 547
WIFE:  Maren Pedersdtr
CH:   Peder Nielausen 18 tien i Hojelse
1WIFE:  Margrethe ...
CH:   Frands Nielausen 40 hmd i Heinede
     Maren Nielausdtr = Adolph Leppontina i Reinemark
     Ane Nielausdtr = Jens Pedersen inds i Klovested
wgd: Hans Hansen gmd i Borup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Raffel Pedersen inds i Tranegilde   7 Oct 1778   pg 547
CH:   Hans Raffelsen hmd i Tranegilde
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Oluf Mortensen gmd ( Ole Mortensen ) i Uggerlose       10 Oct 1778   pg 548
WIFE:  Ane Olsdtr
CH:   Peder Olsen 18
WIFE.BRO: Soren Olsen gmd i Bukkerup
     Christian Olsen hmd i Sipperup (signed: Christen Olsen )
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Soren Danielsen inds i Uggerlose   10 Oct 1778  pg 548
WIFE:  Marie Hansdtr fattig
BRO:   Johan Danielsen 28 gmd i Uggerlose
     Hans Danielsen 20 ungkarl i Uggerlose
SIS:   Ane Danielsdtr 18
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Peder Rasmussen gl. hmd i Borup    13 Oct 1778  pg 550
WIFE:  Margrethe Larsdtr
CH:   ... Pedersdtr = Hans Olsen gmd i Borup
     Rasmus Pedersen gmd i Borup (dod) = ... = 2. Lars Frandsen i Borup
      CH: Arne Pedersdtr = Peder Hansen gmd i Borup
         Ane Pedersdtr ugift hiemme
wgd: Christen Pedersen hmd i Bregentved
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Else Jacobsdtr i Gammerod  20 Nov 1778   pg 551
HUSB:  Christian Hansen gmd
CH:   Jacob Christiansen 11
     Karen Christiansdtr 15
     Mette Christiansdtr 7
     Ane Christiansdtr 5
     Bodil Christiansdtr 1½
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Soren Nielsen gmd i Gammerod     2 Dec 1778   pg 553
WIFE:  Luzie Jacobsdtr ( Lucie Jacobsdtr )
CH:   Soren Nielsen 32 gmd i Klovested
     Maren Sorensdtr hiemme
     Karen Sorensdtr = (trolov) Jorgen Jensen gmd i Klovested
     Kirsten Sorensdtr hiemme
wgd: Daniel Christensen birkeskriver i Gamerod
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Karen Rasmusdtr i Gronholdt      24 Dec 1778  pg 555
2HUSB:  Hans Jensen hmd
CH:   Anders Hansen
     Henrich Hansen
1HUSB:  Bertel Christensen
CH:   Niels Bertelsen 24 tien i Jersie
guard: Hans Hansen gmd i Gronholt
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Maren Jensdtr i Borup    15 Dec 1778   pg 555
HUSB:  Ditlov Nielsen inds
CH:   Niels Ditlovsen 18
     ... Ditlovsdtr = Mathias Larsen gmd i Borup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Dorthea Michelsen i Wanlose      30 Dec 1778  pg 556
HUSB:  Sigvart Frederichsen gmd
SIS:   Marie Michelsen (dod) = ... politie batient i Khvn
      2 CH:
     Sophie Michelsen (dod) = Christian Hansen gmd i Ubberup
      4 CH:
     Ulriche Michelsen = Soren ... hmd i Svinninge, Aads herred
     Else Michelsen = Jacob Norman i Ringsted
     Johanne Michelsen = Christopher ... i Kyringe
guard: Peder Nielsen gmd i Wanlose
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Waldborg Nielsdtr inds hos Niels Mogensen i Reinemark      28 Feb 1779  pg 558
HUSB:  Peder Pedersen gmd i Reinemark (dod - 25 Jun 1777)
BRO:   Mogens Nielsen Smed i Lamestrup
     Hans Nielsen Smed i Heinded
     Christen Nielsen gmd i Ortved
½BRO:  Jens Nielsen gmd i Wigersted
SIS:   Lisbeth Nielsdtr = Peder Nielsen hmd i Biaeveskov
guard: Peder Jorgensen gmd i Reinemark
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Hans Andreasen hmd i Bregentved    22 Apr 1779  pg 559
WIFE:  Mette Hansdtr
CH:   Marie Hansdtr 8
     Hans Hansen 5
     Maren Hansdtr ½
guard: Soren Larsen hmd i Borup
wgd: Jens Nielsen gmd i Kimmerslev
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Else Jorgensdtr indsidder hos Jens Pedersen hmd i Uggerlose  3 May 1779   pg 560
CH:   Lars Christensen 30 tien i Hauborg
     Karen Christensdtr tien i Ugerlose
SIS:   ... Jorgensdtr = Soren Hansen gmd i Uggerlose
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Christopher Nielsen inds i Snedkerup      22 Oct 1779  pg 561
WIFE:  Marie Nielsdtr
½BRO:  Hans Nielsen (dod)
      4CH: 3 sons & 1 datter i Letraborg gods
SIS:   Elisabeth Nielsdtr enke = afg. Borresen i Roeskilde
½SIS:  Mette Nielsdtr = Lars Nielsen hmd i Ousted, Wiebyegaards gods
     Ane Nielsdtr = Lars Andersen hmd i Baerskovshuuset, Wiebyegaards gods (signed: Niels Andersen )
wgd: Jens Hansen gmd i Snedkerup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Rasmus Nielsen gmd i Orsted         19 Jan 1780   pg 562
WIFE:  Marie Larsdtr
CH:   Peder Rasmussen 33 hiemme
     Niels Rasmussen 23 tien i Orsted
     Maren Rasmusdtr hiemme
wgd: Jens Andersen gmd i Orsted
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Kirsten Nielsdtr inds hos Peder Pedersen gmd i Tranegilde    20 Jan 1780  pg 563
CH:   Peder Pedersen gmd i Tranegilde
     Karen Pedersdtr = Niels Jensen gmd i Haeste Waester
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ane Espensdtr i Orsted    16 Mar 1780   pg 564
HUSB:  Rasmus Olufsen gmd (signed: Rasmus Olsen )
CH:   Maren Rasmusdtr 14
     Niels Rasmussen 12
     Nielaus Rasmussen 10
     Ole Rasmussen 7
     Ane Rasmusdtr 1
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Hans Nielsen inds i Borup      24 Jan 1780   pg 564
CH:   Peder Hansen gmd i Borup
     Rasmus Hansen 20 tien bro. Peder Hansen gmd i Borup
     Johanne Hansdtr = Hans Jensen hmd i Gronholdt
     Bodil Hansdtr = Christen Hansen inds i Dalbye
     Karen Hansdtr ugift hos bro Peder Hansen i Borup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Jorgen Pedersen gmd i Stupperup    18 Mar 1780  pg 566
2WIFE:  Ane Larsdtr
CH:   Peder Jorgensen gmd i Kimmerslev
     Lars Jorgensen 27 hiemme
     Hans Jorgensen 23 tien i Klovested
     Niels Jorgensen 18 hiemme
1WIFE:  Sidsel Nielsdtr
CH:   Maren Jorgensdtr = Frederich Knudsen gmd i mannerup, Kiobenhavns Stads & Magistrats gods
     Mette Jorgensdtr = Christian Thomasen Smed i Snedkerup (? Christen Thomasen Smed)
wgd: Hans Christiansen hmd i Stupperup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Johanne Pedersdtr i Klovested     20 Apr 1780  pg 568
HUSB:  Peder Jensen gmd
CH:   Jens Pedersen 27
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Karen Christens inds i Snedkerup   19 Apr 1780  pg 568
CH:   Hans Christensen
     Sophie Christensdtr = Hans Jensen inds i Snedkerup
     Kirsten Christensdtr = Peder Boesen hmd i Snedkerup
     Ane Margrethe Christensdtr = Poul Rasmussen inds i Thyvelse
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Johanne Frandsdtr i Wigersted     19 Jun 1780  pg 569
HUSB:  Soren Olsen gmd 
CH:   Kirsten Sorensdtr 12
     Johannes Sorensen 14 days
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Karen Sorensdtr i Orsted      12 Jun 1780   pg 569
HUSB:  Hans Salomonsen inds
CH:   Peder Hansen 5
     Ane Hansdtr 2
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ane Christophersdtr i Uggerlose    13 Sep 1780  pg 570
HUSB:  Jens Jensen gmd
CH:   Maren Jensdtr 26
     Soren Jensen 24
     Christen Jensen 22 - alle hiemme
     Cathrine Jensdtr 20 tien i Uggerlose
     Giertrud Jensdtr hiemme
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Anders Andersen inds i Lammestrup   17 Oct 1780  pg 571
WIFE:  Karen Hansdtr
CH:   Anders Andersen 1
     Ane Andersdtr 1/8 aar
guard: Anders Larsen ungkarl i Lammestrup
wgd: Hans Jorgensen ungkarl i Lammestrup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Lars Frandsen gmd i Borup      9 Nov 1780    pg 572
WIFE:  Birthe Contzdtr
CH:   Rasmus Larsen 10
     Hans Larsen 3
guard: Hans Andersen i Orninge
wgd: Frederich Jorgensen den nye faestern paa gaarden
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Jens Pedersen ungkarl hos Niels Nielsen gmd i Ortved  4 Feb 1781   pg 573
ILLEG.CH: ... Jensdtr = Niels Nielsen gmd i Ortved
BRO:   Rasmus Pedersen hmd i Pottehuuset, Skioldenesholms gods
     Lars Pedersen inds i Ortved
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Mette Pedersdtr i Aagerup      7 Feb 1781    pg 573
HUSB:  Jens Andersen gmd
SYDSK.BRN: Hans Sorensen inds i Gammerod
guard: Niels Vier i Gronholdt
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Lars Hansen gmd i Truelstrup     12 Apr 1781  pg 574
WIFE:  Kirsten Sorensdtr
CH:   Karen Larsdtr = Jens Nielsen gmd i Borup/Rorup
BRO.CH: Gundil Nielsdtr = (forlov) Ole Pedersen ungkarl
wgd: Morten Nielsen gmd i Truelstrup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Peder Olsen hmd i Hejnede  28 Apr 1781   pg 574
2WIFE:  Kirsten Nielsdtr
CH:   Ane Pedersdtr 2
1WIFE:  Ane Hansdtr
CH:   Ole Pedersen 25 ungkarl tien i Stenkelstrup gaarden
wgd: Anders Knudsen gmd i Heinede
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ane Andersdtr i Orsted    12 May 1781   pg 575
HUSB:  Jens Andersen Skou gmd
CH:   Johanne Jensdtr 4
     Anders Jensen 1½
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Frederich Eskildsen Snedker inds i Kimmerslev     21 May 1781  pg 576
WIFE:  Sidsel Rasmusdtr
CH:   Christian Frederiksen
     Rasmus Frederiksen - over myndige alder
     Ellen Cathrine Frederichsdtr ugift
guard: Rasmus Pedersen hmd i Kimmerslev
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ane Olsdtr i Stenkelstrup  8 Mar 1781   pg 578
HUSB:  Peder Andersen gmd
CH:   Johanne Pedersdtr 10
     Ole Pedersen 9
     Margrethe Pedersdtr 7
     Lars Pedersen 5
     Inger Pedersdtr 3½
     Soren Pedersen 2 - alle hiemme
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Hans Jensen hmd i Snedkerup      3 Sep 1781   pg 579
2WIFE:  Ane Larsdtr
1WIFE:  Kirsten ...
CH:   Soren Jens Hansen 6
     Inger Hansdtr 16
BRO:   Thomas Jensen hmd i Snedkerup
wgd: Niels Viger i Gronholdt
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Kirsten Hansdtr i Dalbye   23 May 1781   pg 579
HUSB:  Anders Hansen gmd
SIS:   Ane Hansdtr = Ole Nielsen inds i Snedkerup
SIS.SON.SON: Hans Mortensen ungkarl tien i Heinede
guard: H. Folmersen moller i Kimmerslev Molle
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Jens Jensen gl. inds i Snedkerup   3 Sep 1781   pg 580
2WIFE:  Ane Rasmusdtr
CH:   Jens Jensen gmd i Snedkerup
     Christen Jensen gmd i Ortved
     Henrich Jensen hmd i Ortved
     Kirsten Jensdtr = Anders Hansen gmd i Klovested
     Christian Jensen tien bro. Jens Jensen gmd i Snedkerup
1WIFE:  Kirsten Olsdtr
CH:   Niels Jensen gmd i Wigersted
     Hans Jensen gmd i Wigersted
     Ole Jensen gmd i Snedkerup
wgd: Thomas Jensen hmd i Snedkerup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ane Nielsdtr i Gronholt       12 Sep 1781   pg 581
HUSB:  Hans Hansen gmd
CH:   Frederikke Hansdtr = Lars Hansen inds i Snedkerup
     Jens Hansen gmd i Snedkerup
     Maren Hansdtr = Peder Hansen hmd i Urup
     Niels Hansen hiemme
     Anders Hansen hiemme - alle myndige
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Anders Larsen hmd i Olsoemagle    26 Sep 1781  pg 582
WIFE:  Margrethe Andersdtr
BRO:   Hans Larsen hmd i Olsoemagle
½BRO:  Zacharias Larsen inds i Olsoemagle
      CH: Hans Zachariasen gmd i Olsoemagle (for his father)
wgd: Hans Ibsen gmd i Sollerod
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Sophie Jensdtr i Lammestrup      15 Nov 1781  pg 582
HUSB:  Jorgen Hansen inds
5 CH:  Maren Jorgensdtr
     Margrethe Jorgensdtr
     Marie Jorgensdtr
     Kirsten Jorgensdtr
     Birthe Jorgensdtr - alle ugift
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Hans Jensen bondefoged gmd i Wigersted     27 Nov 1781  pg 583
WIFE:  Ane Sorensdtr
CH:   Kirsten Hansdtr
BRO:   Ole Jensen gmd i Snedkerup
wgd: Lieutenant P. v. Rordam i Wigersted
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Lars Olsen gmd i Olsoemagle      19 Nov 1781  pg 583
WIFE:  Kirsten Hansdtr
BRO:   Christen Olsen (dod)
      CH: Ole Christensen Sund i Walore
SIS:   Ellen Olsdtr (dod)
      CH: Ane Nielsdtr enke = afg. Ole Madsen hmd i Jersie
wgd: Ole Jensen gmd i Jersie
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Ane Olsdtr i Uggerlose    4 Feb 1782   pg 585
2HUSB:  Hans Nielsen gmd
1HUSB:  Ole Mortensen gmd i Uggerlose (dod - 10 Oct 1778)
CH:   Peder Olsen 22
BRO:   Soren Olsen
     Christian Olsen
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Maren Larsdtr inds hos son Niels Poulsen hmd i Uggerlose    4 Feb 1782   pg 586
CH:   Niels Poulsen 29 hmd i Uggerlose
     Johan Poulsen 24
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Peder Christensen gl. inds i Gronholdt     19 Jun 1782  pg 586
2WIFE:  Margrethe Hansdtr
CH:   Maren Pedersdtr
1WIFE:  Maren Poulsdtr
CH:   Christian Pedersen bygger svend i Khvn (afkald 12 Sep 1781)
guard: Lars Nielsen inds i Kimmerslev
wgd: Peder Jorgensen gmd i Kimmerslev
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Dorthe Pedersdtr i Kimmerslov     19 Jun 1782  pg 587
HUSB:  Peder Pedersen hmd
CH:   Peder Pedersen 23
     Sidse Pedersdtr = Lars Christensen inds i Kimmerslev
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Jens Larsen inds i Kimmerslov     19 Jun 1782  pg 587
WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Christian Jensen 16 tien i Kimmerslev
CH.½SIS.     ... = Peder Nielausen i Kimmerslev
wgd: Thomas Christensen gmd i Kimmerslev
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Jens Christophersen gmd i Jersie   4 Jul 1782   pg 588
WIFE:  Margrethe Nielsdtr
CH:   Karen Jensdtr 8
     Niels Jensen 5
     Lars Jensen naesten 2
FADER:  Christopher Jorgensen inds i Jersie
½BRO:  Jens Jorgensen gmd i Jersie
WIFE.FADER: Ole Jensen gmd i Jersie
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Lars Jensen gmd i Kloversted     10 Jul 1782  pg 589
WIFE:  Ellen Olsdtr
CH:   Ole Larsen 3
BRO:   Jacob Jensen i Klovested
wgd: Lars Pedersen gmd i Klovested
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Jens Andersen gmd i Aagerup      15 Jul 1782  pg 590
WIFE:  Birthe Benjamensdtr
CH:   Mette Jensdtr ½
FADER:  Anders Andersen hmd i Aagerup
wgd: Jens Jorgensen gmd i Aagerup
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Boe Jensen moller i Ortveds Molle   7 Sep 1782   pg 591
WIFE:  Birthe Frederichsdtr
MODER:  Ane Marie Macholdt = Macholdt moller i Ortveds Molle, he is nu i Norge
BRO:   Frederich Jensen boende i Ringsted
     Peder Jensen Moller i Kioge
SIS:   Maren Jensdtr = Hans Olsen inds i Lammestrup
     Kirsten Jensdtr = Niels Frandsen Moller i Soeholms Molle, Staevns herred
     Ide Margrethe Jensdtr = Johannes Ring i Holte ved Giorslov
     Johanne Jensdtr (dod)
      CH: Birgethe Marie Christiana - fatherless
wgd: Smidt degn i Wigersted (signed: Christian Smed i Snedker)
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

Maren Jensdtr i Wigersted  24 Dec 1782   pg 593
HUSB:  Ole Andersen gmd
BRO:   Jorgen Jensen hmd i Wigersted
SIS:   Karen Jensdtr = Jens Andersen gmd i Heinede
     Margrethe Jensdtr = Peder Hansen Skov hmd i Ortved
[Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366]

////////////////////////////////////////END OF FILM ////////////////////////////////////////

     Svenstrup Gods, skpr
      Nov 28, 2004

Hans Pedersen hmd i Kimmerslev    29 Jan 1783  pg 1
WIFE:  Ane Sorensdtr
CH:   Sidse Hansdtr 17
BRO:   Peder Pedersen hmd i Stupperup
guard:  Marcus Pedersen vaever i Kimmerslov
wgd: Niels Jensen gmd i Heinede
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Elisabeth Sorensdtr i Borup      5 Jan 1782/7 Mar 1783  pg 2
HUSB:  Christen Nielsen hmd
BRO:   Anders Sorensen kialdermand i Khvn
     Mogens Sorensen of Tommer Pladsene uden Vester Port
SIS:   ?
of Borringholm?
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Christen Pedersen inds i Bregentved      28 May 1783  pg 2
2WIFE:  Malene Jensdtr
1WIFE:  Kirsten Hansdtr
CH:   Peder Christensen 30 tien i Snedkerup
     Dorthe Christensdtr tien i Roeskilde
wgd: Christian Pedersen gmd i Bregentved
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Andreas Jensen gmd i Kimmerslev    21 Mar 1783  pg 4
WIFE:  Margrethe Rasmusdtr        (=2. Niels Nielsen )
CH:   Ane Andreasdtr 6
     Mette Andreasdtr 4
     Kirsten Andreasdtr 1
WIFE.FADER: Rasmus Hansen gmd i Klovested
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Birthe Ibsdtr i Olsoegmagle      28 Mar 1783  pg 5
HUSB:  Lars Nielsen gmd
BRO:   Jens Ibsen gmd i Orsted, Bentzons Ejes gods
SIS:   Karen Ibsdtr = Lars Hansen hmd i Orsted (signed: Karen Nielsdtr )
     Sidse Ibsdtr (dod) = Schumacher krigsraad i Bentzons Ejes gods
      CH: ... Schumacher = Schionning landindspecteur i Orsted
BRO:   Peder Ibsen (dod) 
      CH: Niels Pedersen Orsted i Haesthaughuset, Orsted
         Ane Pedersdtr = Peder Jensen hmd i Skiersved
         Margrethe Pedersdtr = Thomas Henrichsen hmd i Olsoemagle, Waloe stifts gods
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Soren Olsen hmd i Bastebierg     31 Mar 1783  pg 7
WIFE:  Maren Madsdtr
CH:   Jens Sorensen hmd i Borup
     Hans Sorensen hiemme
     Ole Sorensen gmd i Uggerlose, Sonnerupgaards gods
     Marie Sorensdtr = Jens Espesen gmd i Dostrup
wgd: Mogens Nielsen Smed i Lammestrup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Ane Christensdtr i Tranegilde     8 May 1783   pg 8
HUSB:  Rasmus Andersen gmd
CH:   Anders Rasmussen 3 wks
     Christen Rasmussen 3 wks
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Mette Nielsdtr i Stupperup  26 Apr 1783   pg 8
HUSB:  Peder Pedersen hmd
MOR.SIS:     Mette ... = Poul Nielsen gmd i Valsoelille, Skioldenesholms gods
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Anders Pedersen hmd i Dalbye     15 May 1783  pg 9
3WIFE:  Karen Larsdtr
CH:   Lars Andersen 10
     Anders Andersen 9
1WIFE:  Bodil Pedersdtr
CH:   Rasmus Andersen i Ortved
     Ole Andersen hmd i Snedkerup
     Peder Andersen hmd i Dalbye
2WIFE:  Maren Olsdtr
CH:   Bodil Andersdtr tien i Dalbye
     Hans Andersen 18 or 20 tien i Olsoemagle
     Soren Andersen tien i Klovested
wgd: velagte Peder Larsen skoleholder i Dalbye
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Birthe Jensdtr i Ortved   18 Jul 1783   pg 10
2HUSB:  Rasmus Mortensen inds (?blind)
1HUSB:  Jens Jorgensen
CH:   Bodil Jensdtr 17 tien i Stigersted
     Lars Jensen 15
     Jens Jensen 9
guard: Jens Jensen hmd i Ortved
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Johanne Jensdtr i Gammerod  27 Aug 1783   pg 11
HUSB:  Christian Hansen gmd
FADER:  Jens Olsen inds i Oringe
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Marthe Hansdtr i Aagerup   11 Oct 1783   pg 11
HUSB:  Jens Jorgensen gmd
CH:   Niels Jensen 4
     Ane Jensdtr 2½
     Kirsten Hansdtr ½
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Jens Poulsen hmd i Klovested     25 Feb 1784  pg 12
WIFE:  Johanne Nielsdtr
CH:   Johanne Jensdtr 4
guard: Hans Mortensen smed i Klovested
wgd: Rasmus Jensen gmd i Klovested
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Lucie Nielausdtr i Ortved  22 Dec 1783   pg 12
HUSB:  Jens Jensen inds
BRO:   Hans Nielausen (dod)
      CH: Kirsten Hansdtr = Anders Olsen bondefogden i Glim, Ledreborg gods
SIS:   Kirsten Nielausdtr (dod) = Niels Hansen i Ousted
      CH: Ane Nielsdtr = Jens Andersen hmd i Stupperup
         Kirsten Nielsdtr = Peder Mortensen inds i Stupperup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Bodil Olsdtr i Borup     15 Apr 1784   pg 13
HUSB:  Henrich Andersen hmd
CH:   Ane Henrichsdtr 3
? Ole Rasmussen
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Hans Michelsen hmd i Tranegilde    23 Mar 1784  pg 13
WIFE:  Kirsten Andersdtr
CH:   Anders Hansen 13
     Peder Hansen 10
     Ole Hansen 5
guard: Anders Pedersen gmd i Tranegilde, Vallo Hospitals gods
wgd: Rasmus Josepsen hmd i Tranegilde
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Niels Engelsen inds i Ortved     15 May 1784  pg 14
WIFE:  Maren Hansdtr
CH:   Maren Nielsdtr 11 
     mandre ... 1 ( ... Nielsen ?)
guard: Jorgen Andersen gmd i Ortved (signed: Andreas Jorgensen )
wgd: Rasmus Andersen gmd i Ortved
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Morten Andersen ungkarl i Snedkerup      11 Aug 1784  pg 15
BRO:   Jens Andersen gmd i Heinede
     Soren Andersen hmd i Snedkerup (dod) = ... = 2. Ole Christensen hmd i Snedkerup
      CH: Maren Sorensdtr 1
SIS:   Inger Andersdtr = Peder Andersen gmd i Tvindelstrup bye, Baroniet Loeradsborg gods
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Jens Mortensen hmd i Urup  20 Aug 1784   pg 16 17
WIFE:  Inger Hansdtr 88
SIS:   Maren Mortensdtr = Soren Andersen (both dod)
      CH: Morten Andersen i Svenstrup, Universitets gods
½SIS:  Marie ... = Soren ... (both dod)
      CH: Hans Sorensen ungkarl tien i Skiendsved, Universitets gods
guard: Peder Hansen hmd i Urup
wgd: Hans Hansen hmd i Urup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Sidse Andersdtr i Urup    30 Aug 1784   pg 17
HUSB:  Hans Hansen hmd
CH:   Anders Hansen 14 tien i Olsoemagle
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Elisabeth Larsdtr i Heinede      5 Nov 1784   pg 18
HUSB:  Christen Nielsen hmd
CH:   Lars Christensen over 25
     Jens Christensen over 25
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Maren Larsdtr i Olsoemagle  14 Feb 1785   pg 18
HUSB:  Hans Hansen gmd
CH:   Sidsel Hansdtr 6
     Hans Hansen 4
     Ane Hansdtr 1
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Lars Jensen gmd i Jersie   14 Feb 1785   pg 19
WIFE:  Margrethe Nielsdtr
CH:   Sidsel Larsdtr 1½
FADER:  Jens Jorgensen gmd i Jersie
WIFE.STIFFAD: Ole Jensen gmd i Jersie
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Anders Hansen gmd i Dalbye     23 Feb 1785   pg 20
WIFE:  Kirsten Jensdtr
CH:   Hans Andersen 8
     Christen Andersen 6
     Karen Andersdtr 3
guard: Peder Larsen i Dalbye
wgd: Hans Olsen hendes faestemand 
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Jens Andersen gmd i Heinede      14 Jul 1785  pg 21
WIFE:  Sidsel Mortensdtr
CH:   Ole Jensen 4
     Inger Jensdtr 2
FADER:  Anders Jensen gmd i Dalbye
wgd: Hans Jeppesen i Heinede
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Jens Andersen Skraeder inds i Stupperup    3 Sep 1785   pg 22
WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Sidsel Jensdtr = Peder Christensen gmd i Stupperup
     Kirsten Jensdtr = Soren Philupsen hmd i Stupperup
     Bodil Jensdtr 20 tien i Klovested
     Maren Jensdtr 12 tiene i Mannerup, Khvn Stads gods
BRO:   Peder Andersen inds i Serlose
guard: Peder Pedersen hmd i Stupperup
wgd: Bertel Hansen skovfoget i Stupperup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Niels Ibsen gmd i Ortved   31 Oct 1785   pg 23
WIFE:  Maren Christensdtr
CH:   Marte Nielsdtr 19 hiemme
BRO:   Lars Ibsen i Ortved
wgd: Anders Pedersen gmd i Ortved
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Jens Larsen Spillemand ungkarl tien hos Johan Skroder gmd i Aagerup   22 Dec 1785  pg 24
CH:   Ane Jensdtr gift og altsaa umyndig
CH.MORBRO:    Poul Nielsen inds i Valsoelille
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Maren Jensdtr tienestepige i Stupperup     21 Feb 1786  pg 25
MODER:  Ane Nielsdtr 
SIS:   Sidse Jensdtr = Peder Christensen gmd i Stupperup
     Kirsten Jensdtr = Soren Philupsen hmd i Stupperup
     Bodil Jensdtr ugift
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Karen Hansdtr i Aagerup       13 Mar 1786   pg 26
2HUSB:  Anders Jensen hmd 
CH:   Jens Andersen gmd i Aagerup (dod) = ... =2. Christen Jensen gmd i Aagerup
      CH: Mette Jensdtr 4
1HUSB:  Anders Pedersen gmd i Ortved (dod)
CH:   Anders Andersen gmd i Lamestrup
     Peder Andersen gmd i Orslov underskoven
     Ane Jensdtr = Lars Ibsen hmd i Ortved
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Sidsel Pedersdtr dod i Kimmerslov   6 Mar 1786   pg 26
3HUSB:  Peder Jorgensen ladefoged i Svenstrup (separated)
1HUSB:  Niels Nielsen gmd i Kimmerslov
CH:   Niels Nielsen gmd i Kimmerslov
     Jens Nielsen gmd i Vigersted (dod) = Karen Jacobsdtr nu i Hyllested, Universitets gods
      2CH: Rasmus Jensen 10-12
         Marie Jensdtr hiemme (guard.½SODSK: Jens Jorgensen gmd i Vigersted)
2HUSB:  Rasmus Andreasen gmd i Kimmerslov (dod)
CH:   Bodil Rasmusdtr = Rasmus Svendsen Moller i Thurebye Viermolle, Grevskabet Bregentved gods
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Anders Pedersen gmd i Ortved     13 Mar 1786  pg 27
WIFE:  Lisbeth Andersdtr
CH:   Jens Andersen 20
     Peder Andersen 13
     Karen Andersdtr 17 or 11
     Johanne Andersdtr 7
guard Christen Nielsen gmd i Ortved
wgd: Ole Andersen gmd i Vigersted
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Peder Nielsen = Kirsten Peders inds i Klovested    16 Mar 1786  pg 28
2 CH:  Niels Pedersen 
     Lars Pedersen Rytter i Svenstrup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Ane Pedersdtr i Stavedsbroe      8 May 1786   pg 29
HUSB:  Mathias Rasmussen hmd
SIS:   Ellen Pedersdtr (dod) = Ole Hansen hmd i Valsoelille, Skioldensholms gods
      CH: Peder Olsen gmd i Allindemagle
         Rasmus Olsen tien Peder Olsen above
         Ane Olsdtr = Jens Uldriksen gmd i Allindmagle
         Hans Olsen hmd i Allindemagle
         Christian Olsen tien i Allindemagle
         Lisbeth Olsdtr ugift tien i Hoed, alle i Skildensholms gods
         Margrethe Olsdtr ugift tien i Overdrevskroe, Svenstrup gods
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Niels Mogensen hmd i Wigersted    10 May 1786  pg 29
WIFE:  Ane Larsdtr
CH:   Niels Nielsen 25 land soldat for Svenstrup gods
     Lars Nielsen 20
wgd: Jorgen Schmit i Vigersted
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Mette ... inds hos Jens Christensen hmd i Snedkerup  10 Jun 1786  pg 30
HUSB:  Hans Olsen inds 
½BRO:  Peder Rasmussen hmd i Borup
SIS:   Ellen Nielsdtr = Christen Hansen hmd i Biaeverskov
     Maren Nielsdtr = Christian Nielsen nu i Ishoy sogn, Bentzonsdahls gods
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Peder Jensen gmd i Urup   10 Jul 1786   pg 31
2WIFE:  Cathrine Danielsdtr
CH:   Hans Pedersen 10
     Christen Pedersen 2
1WIFE:  Giertrud Olsdtr
CH:   Ole Pedersen 20
     Jens Pedersen 14
     Bodil Pedersdtr 12 or 13
1WIFE.BRO: Peder Olsen gmd i Bregentved
wgd: Anders Pedersen hmd i Urup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Kirsten Madsdtr i Snedkerup      28 Jul 1786  pg 32
HUSB:  Lars Andersen hmd
CH:   Kirsten Larsdtr = Niels Nielsen landsoldat paa Svenstrup gods
     Ane Larsdtr 20 tien i Khvn
     Marie Larsdtr 17 tiene i Snedkerup
     Mette Larsdtr 10 hiemme
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Rasmus Hansen hmd i Aagerup      27 Nov 1786  pg 32
WIFE:  Ane Thomasdtr
CH:   Hans Rasmussen 15
     ... Rasmusdtr 14
     Ole Rasmussen 11
     Johanne Rasmusdtr 3
guard: Jorgen Jensen inds i Aagerup
wgd: Jorgen Simonsen i Aagerup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Kirsten Larsdtr i Ortved   27 Nov 1786   pg 33
HUSB:  Niels Olsen inds
CH:   Karen Nielsdtr 
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Ole Thomasen inds i Wigersted     27 Nov 1786  pg 33
WIFE:  Maren Hansdtr
1WIFE:  Maren Jorgensdtr
CH:   Soren Olsen gmd i Vigersted
     Kirsten Olsdtr (dod)
      CH: Frands Pedersen 17 or 18 forridr i Svenstrup
wgd: Schmit degn i Vigersted
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Amalia Philupsdtr i Snedkerup     27 Nov 1786  pg 34
2HUSB:  Ole Christensen hmd
CH:   Ane Margrethe Olsdtr ½
1HUSB:  Soren Andersen hmd (dod 4 yrs)
CH:   Maren Sorensdtr
guard: Peder Ibsen skoemager i Snedkerup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Nielaus Hansen gmd i Orsted Udflyttede gaard      6 Dec 1786   pg 35
WIFE:  Margrethe Jensdtr
CH:   Jeppe Nielausen 27 gmd i Heinede
     Jens Nielausen 25
     Hans Nielausen 20
     Kirsten Nielausdtr alle hiemme
wgd: Jeppe Hansen gmd i Heinede
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Hans Christensen gmd i Stupperup   14 Dec 1786  pg 36
WIFE:  Bodil Hansdtr
CH:   Hans Hansen 25
     Christen Hansen 21
     Karen Hansdtr 23
     Ane Hansdtr 18
     Bodil Hansdtr 13 alle hiemme
wgd: Hans Danielsen hmd i Stupperup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Peder Pedersen ungkarl landsoldat i Klovested     16 Dec 1786  pg 37
BRO:   Niels Pedersen gmd i Klovested
     Christen Pedersen gmd i Dalbye
     Hans Pedersen inds i Lamestrup
½BRO:  Anders Pedersen 14 tiene Christen Pedersen i Dalbye
SIS:   Kirsten Pedersdtr = Hans Hansen hmd i Kimmerslov
     Johanne Pedersdtr = Jens Jensen hmd i Ortved
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Karen Jensdtr i Heinede   17 Jan 1787   pg 39 40
HUSB:  Hans Nielsen smed 
1HUSB:  Morten Henrichsen
CH:   Knud Mortensen Smed i Bukkerup (dod) =1. Dorthe Ibsdtr = 2. Kirsten Jensdtr, dau of Jens Andersen skoleholder i
Gammerod
      5CH: Morten Knudsen 17
         Ane Knudsdtr 22 tiene i Dyrelundegaarden
         Bodil Knudsdtr ? hiemme  (these 3 of 1st md)
         Hans Knudsen 8 or 9
         ... Knudsen   (these 2 of 2nd md)
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Peder Christophersen hmd i Urup    1 Feb 1787   pg 40
WIFE:  Ane Sorensdtr
BRO:   Ole Christophersen ungkarl tien i Dalbye
     Anders Christophersen
wgd: Lars Olsen gmd i Gammerod
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Karen Christensdtr i Snedkerup    21 Mar 1787  pg 41
2HUSB:  Mogens Adel hmd (signed: Mogens Adelsen)
1HUSB:  
CH:   Peder Hansen skoleholder i Liedemark
     Christian Hansen gmd i Snedkerup
     Jacob Hansen logreni hos etatsraad Mergrved?
     Rasmus Hansen tiene i Gammerod
     Hans Hansen tiene i Dalbye - alle myndige
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Maren Hansdtr i Svenstrup  14 Apr 1787   pg 41
2HUSB:  Peder Jorgensen ladefoged
1HUSB:  Jens Pedersen inds i Matterup gods, Jylland
CH:   Peder Jensen 5
guard: H. Fischer
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Niels Rasmussen inds i Stupperup   27 Apr 1787  pg 42
WIFE:  Else Andersdtr
CH:   Niels Nielsen 26 tien i Lammestrup
     Peder Nielsen 21 tien i Lammestrup
wgd: Peder Christensen gmd i Stupperup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Birthe Benjaminsdtr i Aagerup     18 May 1787  pg 43
2HUSB:  Christen Jensen gmd
CH:   Lars Christensen 3
1HUSB:  Jens Andersen
CH:   Mette Jensdtr
1HUSB.FAD: Anders Jensen hmd i Aagerup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Birthe Hansdtr i Lammestrup      29 May 1787  pg 44
2HUSB:  Hans Jorgensen inds
1HUSB:  Peder Thomasen hmd i Tostrup
CH:   Hans Pedersen 12 hos Peder Jorgensen gmd i Reinemark
     Peder Pedersen 5 hos Jacob Hansen gmd i Lammestrup
SIS:   ... Hansdtr = Jacob Hansen gmd i Lammestrup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Hans Nielsen inds i N.Dalbye     1 Jun 1787   pg 44
WIFE:  Ane Larsdtr
CH:   Niels Hansen 14 hiemme
     ... Hansdtr 18 tiene i Valova?
guard: Peder Andersen hmd i Dalbye
wgd: monsr Larsen degn i Dalbye
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Ane Peders enke i Kimmerslev     25 Jun 1787  pg 45
HUSB:  Hans Pedersen (dod)
CH:   Sidsel Hansdtr ( Sidse Hansdtr )
guard: Niels Jensen hmd i Kimmerslov
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Poul Jensen hmd i Klovested      25 Jun 1787  pg 45
WIFE:  Ane Christensdtr
CH:   Jens Poulsen 12
guard: Rasmus Jensen gmd i Klovested
wgd: Jens Larsen hmd i Klovested
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Morten Nielsen gmd i Truelstrup    27 Jun 1787  pg 46
2WIFE:  Maren Andersdtr
CH:   Niels Mortensen 26 tien i Tronegiest, Svenstrup
     Hans Mortensen 22 hiemme
     Ane Mortensdtr = Peder Andersen inds i Ohm
     Kirsten Mortensdtr = Rasmus Olsen gmd i Orsted
     Sidsel Mortensdtr 23 hiemme
     Karen Mortensdtr 17 hiemme
1WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Ane Mortensdtr enke = afg. Hans Pedersen gmd i Kammestrup 
guard: Ole Pedersen
wgd: Soren Mogensen
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Hans Christiansen = Karen Sorensdtr hmd i Stupperup  16 Jul 1787  pg 47
CH:   Ingeborg Hansdtr 11
     Ellen Hansdtr 4
1WIFE:  
HIS.CH: Peder Hansen 25 tien i Klovested
guard: Frands Sorensen gmd i Klovsted & Christen Hansen i Snedkerup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Ellen Pedersdtr i Wigersted      24 Oct 1787  pg 48
HUSB:  Soren Olsen gmd
CH:   Peder Sorensen 3
     Johanne Sorensdtr 5
     Sophie Sorensdtr 1½
BRO:   Christen Pedersen gmd i Vendstrup?, Tollose gods
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Jens Rebslager = Mette Pedersdtr inds i Snedkerup   3 Nov 1787   pg 48
HEIR:  ... = Hans Olsen gmd i Oversebye?
guard: Christen Hansen
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Sophie Jensdtr i Ortved   25 Oct 1787   pg 50
HUSB:  Hans Skov gmd
CH:   Hans Hansen 4
     Johanne Hansdtr 
     Karen Hansdtr 3
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Jens Larsen hmd i Gronholt  20 Dec 1787   pg 52
WIFE:  Marie Jensdtr
CH:   Lars Jensen 17
     Johanne Jensdtr 10
guard: Hans Jensen gmd i Gronholt
wgd: Niels Hansen gmd i Gronholt
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Ole Rasmussen hmd i Lammestrup    27 Feb 1788  pg 52
WIFE:  Sidsel Villadsdtr
CH:   Rasmus Olsen 26
     Niels Olsen 19
     Ane Olsdtr 28
     Mette Olsdtr alle tiene i Svenstrup gods
wgd: Mogens Nielsen smed i Lamestrup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Kirsten Andersdtr i Bastebierg    3 Jun 1788   pg 53
HUSB:  Ole Jacobsen hmd
CH:   Rasmus Olsen 17
     Anders Olsen 15
     Karen Olsdtr 9
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Hans Zachariasen gmd i Olsoemagle   11 Jun 1788  pg 54
WIFE:  Birthe Nielsdtr
CH:   Niels Hansen 5
BRO:   Lars Zachariasen ungkarl tien i hiemme
WIFE.BRO: Jens Hansen gmd i Olsoemagle
     Jens Hansen bondefoged i Olsoemagle
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Niels Ovesen = Ane Nielsdtr inds i Kimmerslev     22 Mar 1788  pg 55
CH:   Johanne Nielsdtr = Christopher Bertelsen hmd i Kimmerslov
     Ove Nielsen 22 ungkarl tien i Overd
guard: Markis Pedersen
NOTE: Niels Ovesen signed so probably not dead?
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Barabra Pedersdtr i Wigersted     27 Dec 1787  pg 55
2HUSB:  Borre Halversen inds
1HUSB:  Hans Nielsen
CH:   Peder Hansen inds i Dalbye
     Frederich Hansen inds i Kimerslov
     Ole Hansen tien i Wigersted
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Margrethe Olsdtr i Snedkerup     26 Jul 1788  pg 56
HUSB:  Ole Christensen hmd
FADER:  Ole Hansen inds i Valsoelille, Skioldenesholms gods
SIS:   Lisbeth Olsdtr i Ortved
BRO:   Peder Olsen
SIS:   Ane Olsdtr
FARBRO: Niels Hansen inds i Valsoelille
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Maren Sorensdtr i Gammerod  6 Aug 1788   pg 56
HUSB:  Lars Jensen gmd
CH:   Johanne Larsdtr 8
     Ane Larsdtr 6
     Jens Larsen 4
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Jens Jensen inds i Dalbye  29 Jul 1788   pg 57
WIFE:  Ingeborg Larsdtr
CH:   Ane Jensdtr 24 tien Ole Hansen i Dalbye, Univ. gods
     Maren Jensdtr 18 tien Morten Larsen i Dalbye ( Marie Jensdtr )
guard: Christopher Jensen i Birket
wgd: monsr P. Larsen degn i Dalbye
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Ane Nielausdtr i Gronholt Bomhuus   9 Aug 1788   pg 58
HUSB:  Jens Pedersen hmd
CH:   Hans Jensen 24
     Niels Jensen 22
     Lars Jensen 18 or 19 alle tiene i Svenstrup gods
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Ane Pedersdtr i Lammestrup  6 Sep 1788   pg 58
HUSB:  Niels Sorensen inds
CH:   ... Nielsen 16 tien i Gammerod
     Inger Nielsdtr 18 tien i Klovested
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Ane Olsdtr i Wigersted    26 Sep 1788   pg 59 60
3HUSB:  Daniel Nielsen inds
1HUSB:  Thomas Christensen 
CH:   Christen Thomasen gmd i Ortved
     Kirsten Thomasdtr = Johan Frederichsen hmd ii Jydstrup
2HUSB:  Hans Mortensen
CH:   Johanne Hansdtr = Hans Skroder gmd bondefoged i Qvaerkebye
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Ole Nielsen ungkarl i Klovested    25 Nov 1788  pg 60
BRO:   Anders Nielsen gmd i Klovested
SIS:   Mette Nielsdtr = Jens Hansen hmd i Snedkerup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Maren Olsdtr i Orstedmark  13 Mar 1789   pg 61
HUSB:  Ole Olsen hmd
CH:   Hans Olsen 16 tiene i Urop
     Inger Olsdtr ugift hiemme
     Peder Olsen 12 tien i Ovsted
     Jens Olsen 9
guard: Niels Rasmussen gmd i Orsted
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Daniel Larsen gmd i Dalbye  8 Sep 1789   pg 62
3WIFE:  Mette Jensdtr
CH:   Ane Danaielsdtr = Ole Pedersen gmd i Kammerslov
     Hans Danielsen 26 tien i Kammerslov
     Jens Danielsen 23 hiemme
     Niels Danielsen 18
     Peder Danielsen 14 tien i Kimmerslov
     Johanne Danielsdtr ugift hiemme
1WIFE:  
CH:   Lars Danielsen 40 hmd i Stubberup
     Cathrine Danielsdtr = Jorgen Jacobsen i Urp
2WIFE:  
CH:   Soren Danielsen 34 ungkarl tiene i Kammerslov
BRO:   Hans Larsen gmd i Ovsted, Magistratens gods
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Hans Nielsen gmd i Snedkerup     5 Jun 1789   pg 62
WIFE:  Karen Sorensdtr
CH:   Niels Hansen 40 ugift hiemme
     Christen Hansen 36 gmd i Snedkerup
     Johanne Hansdtr = Anders Danielsen hmd i Snekerup
     Bodil Hansdtr = Niels Mogensen gmd i Reinemark
wgd: Jens Hansen
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Elisabeth Andersdtr enke i Ortved   8 Sep 1789   pg 65
HUSB:  Anders Pedersen gmd (dod)
CH:   Jens Andersen 23 tiene hiemme
     Karen Andersdtr = Arild Hansen hmd i Kammerslov
     Peder Andersen 16 tien i hiemme
     Johanne Andersdtr 10 
guard: Lars Olsen gmd i Gammerod
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Ane Nielsdtr i Olsigmagle  9 Sep 1789   pg 68
HUSB:  Morten Gregsen gmd ( Morten Gregersen )
CH:   Lisbeth Mortensdtr = Hans Nielsen gmd i Olsigmagle, Dranningens gods
     Kirsten Mortensdtr = Jens Larsen i hiemme
     Birthe Mortensdtr ugift tiene i Olsigmable
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Jens Jorgensen gmd i Jersie      9 Sep 1789   pg 70
4WIFE:  Bodil Larsdtr
CH:   Kirsten Jensdtr = Soren Nielsen gmd i Byen, Bagteyskekeverts gods, Khvn
     Lars Jensen (dod) = Margrethe Nielsdtr here
      CH: Sidse Larsdtr 5 aars here = Jorgen Hansen gmd i Svenstrup gods
     Ole Jensen 25 tien hiemme
1WIFE:  Kirsten Larsdtr (no children)
2WIFE:  Kirsten Jensdtr
CH:   Jorgen Jensen gmd i Orsted, Domkirkens gods (dod - 18 Apr 1780) = Karen Nielsdtr (dod) = 2. Anders Sorensen
      CH: Kirsten Jorgensdtr 10 nu here
3WIFE:  Bodil Pedersdtr (no children)
guard: Jorgen Hansen gmd
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Ellen Hansdtr i Kimmerslev  10 Sep 1789   pg 73
HUSB:  Jens Hansen inds
CH:   Hans Jensen 8
bbuard: Hans Olsen gmd i Borup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Sybille Pedersdtr i Stupperup     18 Feb 1790  pg 73
HUSB:  Hans Sorensen inds
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Ane Hansdtr i Aagerup    17 Aug 1790   pg 82
HUSB:  Jens Jorgensen gmd
CH:   Hans Jensen 2
HUSB.1WIFE: (dod - 11 Oct 1783)
HUSB.CH:     ... Hansdtr
guard: Anders Jorgensen gmd i Ortved
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Erik Nielsen hmd i Aagerup  17 Aug 1790   pg 86
WIFE:  Kirsten Jensdtr     (=2. Henrich Olsen hmd )
CH:   Niels Eriksen 13
     Peder Eriksen 10
     Jens Eriksen 6
WIFE.MODER: Margrethe Jensdtr
REL:   Peder Larsen degnen i Dalbye
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Niels Olsen inds i Ortved  19 Aug 1790   pg 88
WIFE:  Margrethe Olsdtr (=2. Niels Pedersen inds i Ortved)
CH:   Kirsten Nielsdtr 2
1WIFE:  Kirsten Larsdtr
CH:   Karen Nielsdtr = (trolov) Jorgen Pedersen tienestekarl i hiemme
REL:   Christen Nielsen gmd i Ortved
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Maren Sorensdtr inds hos Hans Rasmussen hmd i Gronholt     7 Jun/20 Aug 1790   pg 79 90
CH:   Margrethe Andersdtr tien i Khvn
     Karen Christensdtr tien i Khvn
     Maren Christensdtr = ... fisker i Roeskilde
     Marie Larsdtr = Hans Rasmussen hmd i Gronholt
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Hans Andersen inds i Orninge     15 Jun/20 Aug 1790   pg 81 91
2WIFE:  Mette Hansdtr
CH:   Mette Hansdtr 16
     Kirsten Hansdtr 10
1WIFE:  Mette Pedersdtr
CH:   Christian Hansen 50 gmd i Gammerod
     Anders Hansen 45 gmd i Heinede
     Peder Hansen 38 hmd i Ugerup
     Johanne Hansdtr = Ole Borresen gmd i Orninge
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Bodil Hansdtr i Reinemarch  26 Aug 1790   pg 97
HUSB:  Niels Mogensen gmd
CH:   Niels Nielsen 9
guard: Niels Jorgensen gmd i Reinemark
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Peder Thuesen hmd i Ortved  24 Aug 1790   pg 92
WIFE:  Inger Christensdtr        (=2. Rasmus Hansen )
4 CH:  Peder Pedersen 18 tien i Wigersted
     Niels Pedersen 14 tien i Ortved
     Ane Pedersdtr 8
     Johanne Pedersdtr 5
BRO:   Frederich Pedersen 
guard: Christen Nielsen gmd i Ortved
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Jorgen Larsen hmd hugger i Orsted   25 Aug 1790  pg 94
CH:   Lars Jorgensen 29 tien i Ringsted
     Christen Jorgensen 26 tien i Stupperup
     Johanne Jorgensdtr ugift tien i Stupperup
     Poul Jorgensen 20 tien i Heinded
     Ane Jorgensdtr = Poul Andersen hmd i Orsted
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Maren Nielsdtr i Lammestrup     27 Aug 1790   pg 100
HUSB:  Jens Knudsen gmd
CH:   Karen Jensdtr = Christen Jensen gmd i Aagerup
     Niels Jensen 17 hiemme
     Ane Jensdtr 13
guard: Ole Nielsen gmd i Lammestrup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Kirsten Olsdtr i Stupperup  27 Aug 1790   pg 104
HUSB:  Henrich Olsen hmd
CH:   Lisbeth Henrichsdtr ugift tien i Borup
     Anders Henrichsen 13 tien i Stupperup
     Niels Henrichsen 7
     Mette Henrichsdtr 4
REL:   Christen Jensen gmd i Aagerup
HUSB.BRO: Jens Pedersen hmd i Gronholt
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Niels Hansen vaever hmd i Gronholt  27 Apr/28 Aug 1790   pg 77 105
WIFE:  Ane Nielsdtr   (=2. Anders Hansen )
CH:   Niels Nielsen 6
     Hans Nielsen 2
½BRO:  Jens Hansen ladefoged i Spanager
guard: Lars Jensen inds i Gronholt
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Maren Hansdtr enke i Truelstrup    3 Apr/28 Aug 1790    pg 75 106
HUSB:  Morten Nielsen gmd (dod)
CH:   Ane Mortensdtr = Peder Andersen inds i Ohm, Magistratens gods
     Kirsten Mortensdtr = Rasmus Olsen gmd i Orsted
     Niels Mortensen 28 hmd i Orsted
     Sidse Mortensdtr ugift hiemme
     Hans Mortensen 24 hiemme
     Karen Mortensdtr ugift hiemme
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Christian Christensen gmd i Bregentved     11 Jun/30 Aug 1790   pg 80 108
WIFE:  Kirsten Pedersdtr
CH:   Kirsten Christiansdtr = Morten Nielsen gmd i Huulegaard, Ledreborg gods, son of Niels Madsen i Huulegaard
     Niels Christian 20 hiemme
     Jens Christian 18 hiemme
     Lisbeth Christiansdtr ugift hiemme
     Peder Christian 10
     Marie Christiansdtr ugift
REL:   Frederich Christensen hmd i Bregentved
WIFE.BRO: Peder Pedersen gmd i Aasager/Orsagre
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Ole Jacobsen hmd i Bastebierg     10 May/30 Aug 1790   pg 78 110
2WIFE:  Karen Olsdtr   (=2. Hans Jorgensen )
CH:   Kirsten Olsdtr
1WIFE:  Kirsten Andersdtr
CH:   Rasmus Olsen 19 tien i Snedkerup
     Anders Olsen 14 tien i Gammerup
     Karen Olsdtr ugift 
2WIFE.FADER: Ole Christensen Smed i Hvalore
guard: Peder Mortensen gmd i Snedkerup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Jens Andersen hmd i Aagerup      17 Aug 1790/30 Mar 1791     pg 87 119 126
WIFE:  Karen Jensdtr      (=2. Peder Sorensen )
BRO:   Soren Andersen (dod) = ... =2. Ole Christensen hmd i Snedkerup
      CH: Maren Sorensdtr ugift hiemme
SIS:   Inger Andersdtr = Peder Andersen gmd i Tvindelstrup
wgd: H. Jensen
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Karen Thomasdtr i Wigersted      25 Dec 1790/30 mar 1791     pg 116 121
HUSB:  Christen Olsen hmd
CH:   Peder Christensen 13
     ... Christensdtr 10
guard: Jens Larsen hmd i Agestrup - by Henrich Christiansen smed i Wigersted
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Kirsten Andersdtr i Ortved  19 Nov 1790/30 Mar 1791         pg 112 122
HUSB:  Christen Jensen gmd
CH:   Peder Christensen 15 hiemme
     Anders Christensen 11
guard: Christen Thomasen gmd i Ortved
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Ane Kirstine Nielsdtr pigen i Snedkerup    17 Aug 1790/31 Mar 1791         pg 88 124
ILLEG.CH: Ellen Nielsdtr 2 / age 4 hos Niels Christensen i Wandlosehuuset
FADER:  Niels Larsen hmd i Snedkerup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Ane Hansdtr i Snedkerup   4 Oct 1790/31 Mar 1791 pg 111 125 127
2HUSB:  Lars Hansen Skov inds
1HUSB:  Rasmus Hansen 
CH:   Hans Rasmussen hmd i Gronholt
     Peder Rasmussen 26 i Stedstrup, Skioldenesholms gods
     Ane Rasmusdtr 23 tien Hans Skov i Ortved
2HUSB.2WIFE: Frederikke Hansdtr
2HUSB.CH: Hans Larsen 18 tien Hans Skov gmd i Ortved
     Karen Larsdtr 14 tien i Ortved
guard: Christian Hansen gmd i Snedkerup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Kirstine Nielsdtr i Klovested     23 Dec 1790/5 Apr 1791 pg 114 125 130
HUSB:  Hans Jorgensen gmd
BRO:   Christen Nielsen 60 hmd i Borup
     Lars Nielsen 44 boende i Khvn
SIS:   Karen Nielsdtr = Niels Pedersen inds i Klovested
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Ole Sorensen inds hos Soren Olsen hmd i Orsted     19 May/8 Jun 1791    pg 132 136
CH:   Jens Olsen 54 hmd i Skiersved, Magistratens gods
     Soren Olsen 52 hmd i Orsted
     Ole Olsen 51 hmd i Orsted mark
     Bodil Olsdtr = Anders Jensen hmd i Ohm, Magistratens gods
     Maren Olsdtr = Peder Nielsen hmd i Bordrup, Magistratens gods
     Christen Olsen 36 hmd i Wigersted
     Hans Olsen 32 hmd i Truelstrup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Bodil Christiansdtr i Heinerup    9 Jul 1791   pg 143
HUSB:  Niels Sorensen hmd
CH:   Birthe Nielsdtr 11
     Marie Nielsdtr 7
     Soren Nielsen 4
guard: Christian Larsen hmd i Heinerup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Sidse Christophersdtr i Wigersdahl  15 Jun/13 Sep 1791   pg 136 151
HUSB:  Mathias Rasmussen hmd
CH:   Christopher Mathiasen 3 or 5
guard: Hans Skov gmd i Ortved
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Christen Nielsen gmd i Ortved     1 Jun/14 Sep 1791    pg 134 152
WIFE:  Johanne Andersdtr
CH:   Niels Christensen 27 tien i Ortved
     Hans Christensen 22 hiemme
     Karen Christensdtr ugift hiemme
BRO:   Mogens Nielsen smed i Lammestrup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Jens Pedersen hmd i Ortved  1 Jun/14 Sep 1791    pg 135 154
WIFE:  Margrethe Hansdtr
CH:   Jorgen Jensen 5
     Ane Jensdtr 11 wks
FARBRO: Jens Jensen inds i Ortved
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Karen Hansdtr i Lammestrup  18 Apr/14 Sep 1791   pg 128 155
HUSB:  Lars Larsen gmd
CH:   Sidse Larsdtr ugift tien i Urup
     Ane Larsdtr ugift tien i Aagerup
     Kirsten Larsdtr ugift hiemme
     Bodil Larsdtr ugift hiemme
guard: Jens Hansen gmd i Lammestrup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Peder Hansen hmd i Urup/Ugerup    2 Mar/14 Sep 1791    pg 117 157
WIFE:  Maren Hansdtr
CH:   Hans Pedersen 17 tien i Snedkerup
     Jens Pedersen 15 tien i Snedkerup
     Niels Pedersen 10 tien i Gammerod
     Anders Pedersen 2½ hiemme
BRO:   Christian Hansen gmd i Gammerod
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Lars Nielsen skovfoged i Udlobet   23 Mar/15 Sep 1791   pg 119 158
WIFE:  Marie Corneliusdtr
CH:   Cornelius Larsen 36 hiemme
     Niels Larsen 28 tien i Kimmerslev
     Birthe Larsdtr = Hans Nielsen skovfoged i Skovfogedhuuset, Gammerod
     Ane Larsdtr ugift tiene i Walore
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Maren Christiansdtr i Bregentved   16 Sep 1791  pg 127 159
HUSB:  Peder Ibsen inds
CH:   Ane Pedersdtr ugift tien i Kimmerslev Molle
guard: Rasmus Christensen inds i Bregentved
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Niels Jensen inds i Klovested     30 May/16 Sep 1791   pg 133 160
WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Jens Nielsen 25 tien i Klovested
     Willum Nielsen 22 tien i Klovested
     Peder Nielsen 18 tien i Olsigmagle
     Niels Nielsen 16 tien i Klovested
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Lisbeth Olsdtr i Snedkerup  30 Jun/19 Sep 1791   pg 141 161
HUSB:  Jens Svendsen inds
CH:   Kirsten Jensdtr = Lars Nielsen hmd i Snedkerup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Jens Larsen inds i Snedkerup     30 Jun/19 Sep 1791   pg 142 162
CH:   Karen Jensdtr ugift tien i Khvn
     Anders Jensen 35 hmd i Snedkerup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Arrild Hansen gaardbruger i Ortved  27 Jun/20 Sep 1791   pg 140 161 163
WIFE:  Karen Andersdtr     (=2. Jens Andersen )
CH:   Hans Arildsen 12 wks
REL:   Rasmus Andersen gmd i Ortved
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Maren Christensdtr i Ortved      6 Aug/20 Sep 1791    pg 144 164
3HUSB:  Hans Skov gmd
CH:   Hans Hansen 8
     Johanne Hansdtr ugift 
     Karen Hansdtr
1HUSB:  Anders ...
CH:   Jens Andersen 36 gdbruger i Ortved
     Christen Andersen 33 ungkarl tien i Ortved
2HUSB:  Niels ...
CH:   Marthe Nielsdtr = Hans Rasmussen gmd i Ortved
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Mette Rasmusdtr i Borup   19 Apr/7 Oct 1791    pg 129 161 167
HUSB:  Hans Pedersen inds
CH:   Peder Hansen 8
     Hans Hansen 5
     Ane Hansdtr 2
guard: Hans Olsen gmd i Borup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Birthe Poulsdtr i Ortved   27 Jun/7 Oct 1791    pg 141 146 163 168
HUSB:  Jens Christensen inds
CH:   Jens Jensen 8
MODER:  ... hos Anders Nielsen gmd i 
? ... = Jens Hansen
guard: Christen Jensen gmd i Ortved
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Maren Jensdtr i Kimmerslev  22 Mar/7 Oct 1791    pg 118 159 168
HUSB:  Soren Mortensen inds
CH:   Hans Sorensen 15 tien i Olsigmagle
     Jens Sorensen 9 hiemme
guard: Christian Hansen hmd i Kimmerslev
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Inger Christensdtr inds i Bregentved      14 Oct 1791  pg 169
CH:   Christian Pedersen gmd i Bregentved
     Niels Pedersen gmd i Klovested
     Ole Pedersen inds hos bro. Christian Pedersen i Bregentved
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Marie Pedersdtr i Snedkerup      15 Jun/19 Dec 1791   pg 137 149 165 173
2HUSB:  Peder Mortensen gmd
1HUSB:  Rasmus ...
CH:   Jacob Rasmussen 28 hiemme
     Christian Rasmussen 25 hiemme
     Maren Rasmusdtr = Christen Jensen gmd i Ortved (dod by 19 Dec 1791) 
BRO:   Niels Pedersen gmd i Mannerup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Hans Love eller Jensen inds i Ortved      3 Sep/28 Dec 1791   pg 148 174 176 
WIFE:  Lisbeth Pedersdtr
BRO:   Hans Jensen 70 hmd i Heinede
     Jens Jensen 60 inds i Ortved
SIS:   Johanne Jensdtr = Jorgen Mortensen inds i Ortved
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Niels Ovesen hmd i Aagerup  13 Oct 1791/10 Jan 1792         pg 169 174 178
WIFE:  Marie Nielsdtr
CH:   Ove Nielsen 23 tien i Snedkerup
     Ane Nielsdtr = Anders Hansen hmd i Gronholt
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Zidse Steffensdtr ( Sidse Stephensdtr ) i Dalbye    24 Sep 1791/10 Jan 1792     pg 166 174 179
HUSB:  Peder Nielsen gmd
CH:   Niels Pedersen 15
     Jesper Pedersen 12
     Mette Pedersdtr ugift
     Birthe Pedersdtr ugift
     Ane Pedersdtr ugift - alle hiemme
SIS:   ... Stephensdtr = Jens Frederichsen smed i Dalbye
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Ane Madsdtr i Borup     31 Aug 1791/10 Jan 1792     pg 147 174 181
HUSB:  Hans Andersen hmd
CH:   Anders Hansen 32 hmd i Orninge
     Birthe Hansdtr = Christen Nielsen hmd i Borup
     Mads Hansen 23 tiene i Borup
     Jens Hansen 17 tiene i Helsteen
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Lars Ibsen hmd i Ortved   27 Aug 1791/17 Jan 1792     pg 146 174 182
WIFE:  Ane Andersdtr
CH:   Anders Larsen 40 tien i Khvn
     Jeppe Larsen 32 hiemme
     Peder Larsen 26 tien i Ortved
     Karen Larsdtr = Hans Jorgensen hmd i Ortved
     Ane Larsdtr = Anders Rasmussen hmd i Bregentved
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Margrethe Pedersdtr i Ortved     6 Jan 1792   pg 177 230
2HUSB:  Jens Jensen inds
CH:   Peder Jensen 25 tien i Ortved
1HUSB:  Peder ...
CH:   Maren Pedersdtr = Christen Olsen hmd i Wigersted
     Kirsten Pedersdtr = Jens Larsen i Agestrup
     Dorthe Pedersdtr ugift hiemme
guard: Jorgen Mortensen inds i Ortved
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Ane Nielsdtr i Ortved    30 Jun 1791/19 Jan 1792         pg 142 162 183
HUSB:  Hans Michelsen inds
CH:   Peder Hansen 40 tien i Ringsted
     Ane Hansdtr = Jeppe Christensen hmd i Wigersted
     Johanne Hansdtr = Hans Larsen hmd i Ortved
     ... Hansdtr (dod) = Jens Jorgensen gmd i Aagerup
      2CH: Ane Jensdtr 8
         Kirsten Jensdtr 6
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Mette Larsdtr i Wigersted 19 Nov 1790/17 Jan 1792  pg 111 183
2HUSB:  Jeppe Pedersen hmd
1HUSB:  Poul ...
CH:   Lars Poulsen 32 tien i Svenstrup
     Hans Poulsen 30 hmd i Ortved
guard: Jens Larsen hmd i Agestrup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Christen Andersen hmd i Bregentved  2 Apr 1792   pg 192
WIFE:  Birthe Sorensdtr
CH:   Soren Christensen 19 tien i Ortved
     Maren Christensdtr ugift tien i Adsindlose
     Kirsten Christensdtr ugift tien i Ortved
     Ane Christensdtr ugift hiemme
     Johanne Christensdtr ugift hiemme
     Bodil Christensdtr ugift hiemme
BRO:   Jorgen Andersen gmd i Ortved
guard: Willum Nielsen inds i Bregentved
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Niels Hansen gmd i Heinede  12 Apr/15 May 1792   pg 194 196
WIFE:  Maren Hansdtr
CH:   Hans Nielsen 40 hiemme
     Anders Nielsen 36 tien i Gammerod
     Sidse Nielsdtr = Hans Olsen hmd i Truelstrup
     Karen Nielsdtr ugift hiemme
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Christen Jensen gmd i Otved      27 Dec 1791/22 May 1792     pg 174 184 187 199
WIFE:  Maren Rasmusdtr     (=2. Niels Jeppesen)
CH:   Peder Christensen 16
     Anders Christensen 12 begge hiemme
BRO:   Jens Jensen gmd i Snedkerup
WIFE.STEDFAD: Peder Mortensen gmd i Snedkerup
WIFE.BRO: Christian Rasmusen
     Jacob Rasmussen
WIFE.MORBRO: Niels Pedersen gmd i Mannerup
       Hans Pedersen gmd i Mannerup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Jens Jensen inds i Ortved  21 May/29 Jun 1792   pg 198 204 
3WIFE:  Maren Rasmusdtr
CH:   Rasmus Jensen 1½
1WIFE:  Ane Andersdtr
CH:   Jens Jensen 36 hmd i Ortved 
guard: Christopher Hansen gmd i Jydstrup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Jeppe Larsen inds i Ortved  12 May/10 Jul 1792   pg 196 206
WIFE:  Ane Rasmusdtr
MODER:  Ane Andersdtr enke = afg. Lars Ibsen hmd i Ortved
BRO:   Anders Larsen 40 tien i Vaester Broe, Khvn
     Peder Larsen 26 tien i Ortved
SIS:   Karen Larsdtr = Hans Jorgensen inds i Aagerup
     Ane Larsdtr = Anders Rasmussen vaever inds i Ortved
moder.guard: Christen Jensen gmd i Aagerup
wgd: Lars Clausen hmd i Aagerup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Kirsten Hansdtr i Olsigmagle     17 Nov 1791/8 Aug 1792 pg 170 204 207
HUSB:  Jacob Mortensen gmd
SODSK.BN: Susanne Pedersdtr = Christopher Christensen gmd i K.Schiensved
?    Ellen Hansdtr enke = afg. Ole Jensen gmd i Jersie
guard: Lars Nielsen gl. gmd i Olsigmagle
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Jacob Pedersen Sach = Sara Olsdtr inds i Kimmerslev  9 Aug 1792   pg 185 204 209
CH:   Johanne Kirstine Jacobsdtr i Khvn / = Jochum Agerborg skoemager i Khvn
     Ane Elisabeth Jacobsdtr ugift tien i Saelsund? / tien i Ortveds Kroen
     Peder Jacobsen Sach 25 last heard from in Wordingborg/ handskemagersvend i Wordingborg
     Giertrud Rebekke Jacobsdtr (dod) = Hans Rasmussen Smed i Kioge
      CH: Sara Maria Hansdtr 12
         Ane Marie Hansdtr 10 begge i Kioge
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Jens Nielsen gmd i Wigersted     28 Mar/18 Sep 1792   pg 189 215
WIFE:  Bodil Andersdtr
½BRO:  Hans Nielsen Smed 60 i Heinede
     Mogens Nielsen Smed 70 i Lammestrup
     Christen Nielsen gmd i Ortved (dod)
      CH: Niels Christensen 28
         Hans Christensen 24
         Karen Christensdtr ugift hiemme
WIFE.BRO: Ole Andersen gmd i Wigersted
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Christian Hansen vaever hmd i Kimmerslov    17 Mar/19 Sep 1792   pg 185 217
WIFE:  Emmerence Marcusdtr
CH:   Hans Christiansen 12 
     Johanne Christiansdtr ugift hiemme
REL:   Peder Jorgensen gmd i Reinemarke
guard: Lars Eriksen gmd i Kimmerslov
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Frederich Jorgensen gmd i Borup    14 Jun/19 Sep 1792   pg 202 218
WIFE:  Birthe Korsdtr/Cortzdtr
WIFE.1HUSB: Lars Frandsen
WIFE.CH: Hans Larsen
     Rasmus Larsen
guard: Jens Hansen smed hmd i Borup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Niels Andersen inds i Gronholt    25 Feb/20 Sep 1792   pg 184 219
WIFE:  Kirsten Nielausdtr
CH:   Mette Nielsdtr = Lars Pedersen hmd i Gronholt
     Frederikke Nielsdtr ugift tien i Borup
     Christen Nielsen 32 tien i Gammerod
     Hans Nielsen 22 tien i Orninge
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Niels Larsen inds i Snedkerup     28 Nov 1791/20 Sep 1792     pg 172 220
WIFE:  Ane Cathrine Henrichsdtr
CH:   Lars Nielsen 25 hmd i Snedkerup
     Ane Nielsdtr = Soren Pedersen hmd i Klovested
     Birthe Nielsdtr = Hans Danielsen hmd i Stupperup
     Kirsten Nielsdtr ugift hiemme
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Ole Hansen inds i Ortved   6 Jan 1792/20 Sep 1791 pg 177 221
WIFE:  Mette Christensdtr
BRO:   Peder Hansen 50 inds i Dalbye
     Frederich Hansen 45 inds i Kimmerslev
WIFE.CH:     Christian Hansen hmd i Wigersted 
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Anders Jensen hmd i Aagerup      28 NOv 1791/25 Sep 1792     pg 173 222
WIFE:  Maren Nielsdtr      (=2. Lars Clausen hmd )
CH:   Anders Andersen 38 gmd i Lammestrup
     Niels Andersen 2 hiemme
     Johanne Andersdtr ugift hiemme
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Karen Christensdtr i Orsted      13 Jun/25 Sep 1792   pg 201 224
HUSB:  Hans Nielsen hmd
CH:   Johanne Hansdtr 
     Maren Hansdtr
     Kirsten Hansdtr alle ugift hiemme (dod age 13 wks - by 25 Sep 1792)
guard: Niels Larsen hmd i Orsted
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Mette Hansdtr tienestepige hos Niels Christiansen hmd i Gronholt   4 Sep/15 Oct 1792         pg 213 226
FORLOV: Niels Ovesen ungkarl i Gronholt
FADER:  Hans Jensen hmd fodt i Pottehuuset & dod i Steenmagle Nyrup, Soroe gods
PARENTS & SODSK: alle dod i Walsoemagle
FARFAR: Jens hmd (dod)
FARFAR.BRO: Johan Jorgensen (dod)
       CH: Karen Johansdtr = Andreas Jochumsen Langemand snedker i Steenmagle
         Tobias Johansen (dod)
          CH:  Johan Jorgen Tobiasen 24 ugift tien i Kyringe
             Else Tobiasdtr ugift tien i Khvn
guard: Henrich Jensen skoleholder hmd i Gronholt
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Ole Pedersen 26 ungkarl hos Jorgen Jacobsen gmd i Urup     4 Apr/12 Nov 1792   pg 194 222 227
 (fodt her i gaarden)
FADER:  Peder Jensen (dod 6 years) = 2. Cathrine Danielsdtr = 2. Jorgen Jacobsen gmd i Urup
MODER:  Giertrud Olsdtr (dod 18 yrs ago)
BRO:   Jens Pedersen 23 tien her i gaarden
     Bodil Pedersdtr ugift tien sin morbro Peder Olsen gmd i Bregentved
½BRO:  Hans Pedersen 15
     Christen Pedersen 8
MORBRO: Peder Olsen gmd i Bregentved
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Christian Thomasen smed hmd i Snedkerup    28 Mar/14 Nov 1792   pg 191 228
WIFE:  Mette Jorgensdtr
CH:   Henrich Christiansen 26 hmd smed i Wigersted
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Niels Jensen inds i Wigersted     28 Mar/14 Nov 1792   pg 190 228
WIFE:  Birthe Bertelsdtr
CH:   Jens Nielsen 31 gmd i Wigersted
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Niels Pedersen inds i Snedkerup    28 Nov 1791/14 Nov 1792     pg 171 228
WIFE:  Anelisebet Adlersdtr
CH:   Peder Nielsen 40 gmd i Snedkerup
     Karen Nielsdtr = Jens Hansen gmd i Urup
     Ane Nielsdtr = Peder Pedersen hmd i Stupperup
     Kirsten Nielsdtr ugift tien i Khvn
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Ane Nielsdtr i Orninge    16 Jun/17 Nov 1792   pg 203 222 229
 (?dod 10 years since?)
HUSB:  Jens Thomasen inds
2 CH:  small (dod)
guard: Jens Hansen hmd smed i Borup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Maren Olsdtr i Ortved    28 Nov 1792   pg 199 222 229
HUSB:  Rasmus Mortensen inds
SIS:CH: Hans Vitzentsen 15 tien i Qvaerkebye
MORBRO: Lars Christophersen inds i Ortved
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Kirsten Ibsdtr enke i Heinede     4 Apr/3 Dec 1792    pg 193 222 231
HUSB:  Hans Nielsen inds
CH:   Dorthe Hansdtr 10 hiemme
ILLEG.CH: Birthe Andersdtr = Anders Frederichsen smed hmd i Olsigmagle
HUSB.MODER: ... enke = afg. Niels Hansen gmd i Heinede (dod - pg 196-198)
HUSB.BRO: Anders Nielsen 
HUSB.SIS: ... Nielsdtr = Hans Olsen hmd i Truelstrup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Ane Larsdtr i Snekkerup   12 Jul 1792/14 May 1793         pg 206 243
HUSB:  Jens Christensen hmd
CH:   Kirsten Jensdtr ugift tien i Snedkerup/ nu tien i Borup
     Lars Jensen 11 hiemme
     Karen Jensdtr 5
guard: Hans Nielsen hmd i Snedkerup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Jorgen Andersen gmd i Ortved     3 Oct 1792/14 May 1793 pg 225 244
WIFE:  Ane Madsdtr
CH:   Rasmus Jorgensen 20
     Anders Jorgensen 12
     Karen Jorgensdtr ugift alle hiemme
guard: Mads Hansen gmd i Kimmerslev
wgd: Niels Jeppesen
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Ane Hansdtr i    29 May 1793  pg 245 ? (entry x'd out in index)
HUSB:  Jens Nielsen hmd
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Jens Jensen Post inds i Ortved    29 Aug 1792/18 May 1793     pg 212 246
2WIFE:  Ane Marie Mortensdtr
CH:   dodfodt pige barn by 18 May 1793
1WIFE:  Margrethe Pedersdtr (dod - pg 177)
CH:   Peder Jensen 26 tien i Ortved
?1WIFE.CH: Dorthe Pedersdtr 41 taabelig eller vanvittig tien bro.
      Maren Pedersdtr = Christen Olsen hmd i Wigersted
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Lars Andersen hmd i Snekkerup     30 Jun 1792/23 May 1793     pg 205 247
WIFE:  Ane Rasmusdtr
1WIFE:  Kirsten Madsdtr
CH:   Ane Larsdtr ugift tien i Khvn
     Kirsten Larsdtr = Niels Nielsen inds i Wigersted
     Marie Larsdtr ugift tien i Borup
     Mette Larsdtr ugift tien i Dalbye
SODSK.CH: Jens Jensen inds i Ortved
guard: Jens Hansen smed i Borup
wgd: Jens Jensen gmd i Snedkerup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Jens Nielsen inds i Snekkerup     22 Aug 1792/29 May 1793         pg 211 248
WIFE:  Ane Hansdtr
BRO:   Hans Nielsen hmd i Assindlose (dod)
      CH: ... Hansen
     Eskild Nielsen ryistet til Schoulunde ved Khvn (dod)
      CH: 
     Ole Nielsen rygtet (dod)
      CH:
guard: Ole Christensen hmd i Snedkerup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Ane Nielsdtr i Stupperup   16 Aug 1792/7 Jun 1793 pg 210 250
HUSB:  Peder Pedersen unge hmd
CH:   Niels Pedersen 4 wks
guard: Bertel Hansen inds i Stupperup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Karen Larsdtr i Dalbye    8 Sep 1792/2 Jul 1793  pg 213 255
2HUSB:  Peder Larsen hmd
1HUSB:  Anders ...
CH:   Lars Andersen 19 tien i Reinemark
     Anders Andersen 18 tiene i Klovested
1HUSB.CH: Peder Andersen hmd i Dalbye
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Karen Sorensdtr inds enke hos Anders Danielsen i Snekkerup  15 Sep 1792/10 Aug 1793 pg 214 252 256 259
CH:   Niels Hansen 43 hiemme
     Christen Hansen 40 gmd i Snedkerup
     Johanne Hansdtr = Anders Danielsen gmd i Snedkerup
     Stine Jensdtr = Niels Nielsen gmd i Ortved
     Bodil Hansdtr (dod) = Niels Mogensen gmd i Reinemark
      CH: Niels Nielsen 10 hiemme
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Jorgen Nielsen hmd i V.Bogebierg, Espe gods der paa sin reise fra Khvn, dod i Ortveds Kroen    17 Nov 1792  pg
229
by: Gregers Hansen 's enke i Ortveds Kroen
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Peder Andersen Skov/Schov i Stenkelstrup gaarden    23 Apr/12 Aug 1793   pg 238 253 258 260
3WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Ole Pedersen 11 hos Anders Jensen gmd i Haudrup
     Hans Pedersen (dod age 9)
     Giertrud Pedersdtr
     Ane Pedersdtr
     Marthe pd -alle hiemme
1WIFE:  Johanne Larsdtr
CH:   Inger Pedersdtr (dod - no children)
     Anders Pedersen 30 gmd i Dalbye
     Niels Pedersen 27 hmd i Snedkerup
     Ole Pedersen (dod- no children)
2WIFE:  Ane Olsdtr
CH:   Johanne Pedersdtr = Jens Saxesen gmd i Eybye
     Ole Pedersen (dod) = ... nu inds kone i Jersie
      CH: Peder Olsen 1
     Margrethe Pedersdtr ugift hiemme
     Lars Pedersen 18 hiemme
     Inger Pedersdtr ugift hiemme
     Soren Pedersen 14 hiemme
BRO:   Jens Andersen Skov gmd i Orsted
3WIFE.FADER: Peder Olsen gmd i Olbye (?his bro: Ole Olsen hmd i Gadstrup?)
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Jens Cornelius gmd i Gammerod     10 Jun/4 Nov 1793    pg 250 269
WIFE:  Ane Rasmusdtr
CH:   Karen Jensdtr = Peder Nielsen gmd i Snekkerup
     Birthe Jensdtr 38 ugift hiemme
wgd: Lars Jensen gmd i Gammerod
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Ane Larsdtr i Lammestrup   8 Jul/5 Nov 1793    pg 257 271
HUSB:  Diderik Christensen gmd
CH:   Anders Diderichsen 14
     Maren Diderichsdtr 4 hiemme
BRO:   Andreas Larsen gmd i Sandlyng af Bonderupgaard gods
guard: Mogens Nielsen Smed i Lammestrup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Ane Rasmusdtr i Gammerod   16 Dec 1793   pg 273
HUSB:  Jens Cornelius gmd (dod)
CH:   ... = Peder Nielsen gmd i 
     ... Jensdtr ugift himme
? Niels Nielsen
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Ane Marie Genatsdtr i Orsted     7 Jan/19 Dec 1793    pg 231 275
2HUSB:  Anders Larsen smed hmd
CH:   Birthe Marie Andersdtr ugift hiemme    (= Anders Jeppesen gmd i Heinede)
1HUSB:  Jorgen Jonasen
CH:   Karen Jorgensdtr = Christen Pedersen hmd i Qvaerkebye
     Mette Jorgensdtr = Jens Pedersen gmd i Heinede
     Jonas Jorgensen hmd smed i Gundsoelille
guard: Andreas Hansen snedker i Orsted
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Niels Pedersen unge gmd i Klovested      6 May/20 Dec 1793   pg 241 276
WIFE:  Karen Clausdtr  (=2. Jacob Christiansen )
CH:   Hans Nielsen 8
     Ane Nielsdtr 6
     Kirsten Nielsdtr 3
     Inger Nielsdtr 1
guard: Hans Mortensen Smed i Kloversted
wgd: Claus Andersen i Kloversted
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Thomas Christiansen gmd i Kimmerslev      9 Apr/20 Dec 1793   pg 235 278
2WIFE:  Karen Nielsdtr  (=2. Niels Ditlevsen )
CH:   Anders Thomasen 10
     Karen Thomasdtr ugift 
1WIFE:  Karen Larsdtr
CH:   Christian Thomasen 28 tien i Borup / i Kimmerslov
     Niels Thomasen 24 tien i Kimmerslov
     Ellen Thomasdtr ugift hiemme
2WIFE.FADER: Niels Pedersen inds i Klovested
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Cathrine Nielsdtr i Kimmerslev    16 Feb 1793/8 Jan 1794 pg 233 280 285
HUSB:  Hans Mogensen Smed hmd
CH:   Else Hansdtr = Anders Nielsen 39 hmd i Borup / nu gmd i Klovested
     Mogens Hansen 36 hmd smed i Allindelille / nu i Wandlose
     Hans Hansen 30 hmd smed i Nyerup
     Niels Hansen 26 hmd smed i Karrebech
     Anders Hansen 23 gevorben artillerist ved regiment i Khvn
     Karen Hansdtr ugift tien i Khvn 
guard: Mads Hansen gmd i Kimmerslev
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Maren Hansdtr i Heinede   14 Mar 1794   pg 293
HUSB:  Niels Hansen gmd
CH:   Hans Nielsen 4 or 42
     Karen Nielsdtr = Christen Hansen hmd i Daastrup
     Sidse Nielsdtr = Hans Olsen hmd i Traelstrup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Hans Nielsen ungkarl inds hos Lars Pedersen hmd i Gronholt   13 Feb/18 Jun 1793   pg 232 298
MODER:  Kirsten Nielausdtr
SIS:   Mette Nielsdtr = Lars Pedersen hmd i Gronholt
BRO:   Christen Nielsen 33 
SIS:   Frederikke Nielsdtr ugift tien i Gronholt
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Soren Mortensen inds i Gronholt    13 Feb/18 Jun 1794   pg 233 298
WIFE:  Ane Marie Nielsdtr
CH:   Hans Sorensen 20 tien i Olsigmagle
     Jens Sorensen 13 hiemme
REL:   Peder Mortensen inds i Stupperup
guard: Christian Andersen hmd i Snekkerup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Hans Jorgensen hmd i Stubberup    12 Mar/21 Jun 1791   pg 292 299
WIFE:  Bodil Jacobsdtr
CH:   Ane Hansdtr 14 tien i Ortved
     Maren Hansdtr 12 tien i Urup
     Kirsten Hansdtr 9
     Jacob Hansen 6
BRO:   Jens Jorgensen gmd i Aagerup
guard: Frederich Bertelsen hmd i Stubberup
wgd: Peder Christensen gmd i Stubberup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Kirsten Johansdtr i Snekkerup     12 Apr 1793/23 Jun 1794     pg 237 299
HUSB:  Henrich Pedersen hmd
CH:   Peder Henrichsen 8
     Johan Jorgen Henrichsen 3
     Karen Henrichsdtr ugift
     Gundel Henrichsdtr ugift
FADER:  Johan Thun i Schielshuuset
guard: Johan Thonig hmd i Snedkerup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Maren Nielsdtr i Snekkerup  3 Apr 1793/23 Jun 1794 pg 235 300
HUSB:  Christian Andersen hmd (signed: Henrich Andersen )
CH:   Ane Christiansdtr
     Karen Christiansdtr
     Kirsten Christiansdtr - alle ugift hiemme
     Niels Christiansen 3
guard: Soren Philupsen gmd i Snedkerup (by: Ole Christensen hmd i Snekkerup)
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Ane Pedersdtr i Kimmerslov  18 Sep 1793/24 Jun 1794     pg 263 301
HUSB:  Lars Nielsen hmd
CH:   Niels Larsen 14
     Bodil Larsdtr 11
FADER:  Peder Larsen i Kimmerslev
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Margrethe Hansdtr i Aagerup      16 Oct 1793/25 Jun 1794     pg 266 302
HUSB:  Jens Jorgensen gmd
MODER:  Karen Pedersdtr = Anders Jorgensen gmd i Ortved
BRO:   Niels Hansen tien i Overdrevs Kroen
SIS:   Lisbeth Hansdtr hiemme
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Hans Andersen hmd i Aagerup      25 Jan 1790/25 Jun 1791     pg 286 304
WIFE:  Sidse Christensdtr
CH:   Hans Hansen 10
     Maren Hansdtr 2
BRO:   Frands Andersen i Klovested
guard: Johan Skroder hmd i Aagerup (by: Hans Mogensen gmd i Aagerup)
wgd: Christen Jensen gmd i Aagerup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Soren Olsen gmd i Wigersted      1 Mar/25 Jun 1794    pg 290 305
3WIFE:  Inger Hansdtr      (=2. Hans Jensen, son of Jens Hansen gmd i Snekkerup)
CH:   Maren Sorensdtr 1½
2WIFE:  Ellen Pedersdtr
CH:   Johanne Sorensdtr 11
     Peder Sorensen 10
     Sophie Sorensen 7
guard: Niels Nielsen hmd i Wigersted
wgd: Henrich Christiansen Smed hmd i Wigersted (? Henrich Mogensen )
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Johanne Olsdtr i Stubberup  19 May/10 Jul 1794   pg 294 307
HUSB:  Lars Jorgensen gmd
4 CH:  Ole Larsen 9
     Jorgen Larsen 7
     Jens Larsen 4
     Bodil Larsdtr 1½
guard: Peder Christensen gmd i Stubberup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Maren Jensdtr i Orninge   21 May/10 Jul 1794   pg 295 309
HUSB:  Jorgen Hansen gmd
5 CH:  Hans Jorgensen 14
     Ole Jorgensen 13
     Peder Jorgensen 8
     Christen Jorgensen 3 wks
     Bodil Jorgensdtr 11?
HUSB.BRO: Ole Hansen gmd i Heinede (crossed out)
guard: Jens Hansen smed i Borup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Anders Hansen gmdi Dalbye     22 May/10 Jul 1794    pg 296 310
WIFE:  Abelone Pedersdtr or Abeline Pedersdtr    (=2. (forlov) Peder Andersen )
CH:   Peder Andersen 3½
guard: Peder Andersen hmd i Dalbye
wgd: Ole Pedersen gmd i Wallore
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Jacob Mortensen gmd i Olsigmagle   9 Oct 1793/11 Jul 1794 pg 264 311
WIFE:  Mette Andersdtr (=2. Anders Olsen )
BRO:   Hans Mortensen hmd smed i Klovested
wgd: Anders Larsen gmd i Reinemark
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Jens Hansen gmd i Olsigmagle     24 Feb/11 Jul 1794   pg 288 313
WIFE:  Maren Andersdtr     (=2. Jacob Nielsen i Olsigmagle)
CH:   Sidse Jensdtr 9
     Karen Jensdtr 5
BRO:   Peder Nielsen i Olsigmagle
wgd: Peder Christensen gmd i Olsigmagle
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Jeppe Hansen inds i Heinede      4 Jun 1794   pg 297 306
WIFE:  Birgethe Jensdtr or Judide Jensdtr
CH:   Hans Jeppesen 36 gmd i Heinede
     Anders Jeppesen 30 gmd i Heinede
     Niels Jeppesen 26 gmd i Ortved
     Kirsten Jeppesdtr = Anders Christensen gmd i Ousted
     Margrethe Jeppesdtr = Anders Pedersen i Sorter Svenstrup
     Ane Jeppesdtr tien hendes bro Anders Jeppesen i Heinede
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Niels Jensen gmd i Olsigmagle     15 Sep/27 Oct 1794   pg 319 321
WIFE:  Maren Pedersdtr
BRO:   Hans Jensen hmd i Tostrup Waldbye
SIS:   Birthe Jensdtr = Ole Madsen hmd i Waldbye
guard: Jens Larsen gmd i Olsigmagle
wgd: Niels Nielsen skoeleholder i Canelstrup/Carlstrup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Niels Rasmussen gmd i Orsted     15 Sep/27 Oct 1794   pg 318 323
WIFE:  Karen Nielsdtr
SIS.CH: Mette Olsdtr = Ole Olsen hmd i K.Schiensved
MOSTER: Ane Larsdtr = Frederich Jensen hmd i Orsted
guard: Frederich Jensen hmd i Orsted
wgd: Frands Nielsen inds i L.Schensved
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Jorgen Sorensen hmd i Borup      23 Jul/25 Nov 1794   pg 315 325
WIFE:  Ellen Christensdtr
CH:   Maren Jorgensdtr 19 tien i Borup (= Hans Nielsen hmd i Borup)
guard: Rasmus Pedersen hmd i Kimmerslev
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Christen Nielsen hmd i Borup     23 Jul/25 Nov 1794   pg 316 327
WIFE:  Birthe Hansdtr
CH:   Kirsten Christensdtr
     Lars Christensen 1½
guard: Hans Andersen hmd i Borup / Niels Hansen gmd i Borup
wgd: Niels Jensen gmd i Borup / Hans Andersen i Borup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Lars Skov inds i Snekkerup  30 Aug 1794   pg 316 317
WIFE:  Ane Rasmusdtr      (=2. (forlov) Jens Laursted/Luneted? muursvend i Svenstrup)
CH:   Hans Larsen 23 tien i Ortved
     Karen Larsdtr tien i Borup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Maren Christensdtr i Bregntved    18 Mar/11 Dec 1795   pg 329 342
HUSB:  Niels Andersen gmd
CH:   Anders Nielsen 11
     Lisbeth Nielsdtr 6
guard: Niels Hansen gmd i Borup / Lars Olsen
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Niels Nielsen gmd i Ortved     30 Apr/21 Dec 1795    pg 332 344
WIFE:  Stine Jensdtr      (=2. Christen Andersen )
CH:   Johanne Nielsdtr = Niels Hansen gmd i Gronholt
wgd: Christen Hansen gmd i Snedkerup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Hans Nielsen hmd i Snekkerup     21 Dec 1795  pg 334 346
WIFE:  Ane Hansdtr
CH:   Niels Hansen of age
     others not listed
wgd: Hans Larsen gmd i Snedkerup / Christian Hansen
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Maren Nielsdtr i Snekkerup  21 Dec 1795   pg 338 347
HUSB:  Jens Christensen hmd
guard: Peder Mortensen gmd i Snedkerup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Jens Knudsen gmd i Lammestrup     27 Oct/21 Dec 1795   pg 340 348
CH:   Niels Jensen 23 hiemme
     Karen Jensdtr = Christen Jensen gmd i Aagerup
     Ane Jensdtr = Hans Henrichsen inds i Uhrlose, Wognstrup gods (? Hans Johansen )
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Anders Hansen hmd i Gronholt     10 Mar/22 Dec 1795   pg 328 349
WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Niels Andersen 1½ (dod)
WIFE.BRO: Ove Nielsen
wgd: Jens Pedersen hmd i Gronholt
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Mariane Rasmusdtr i Ortved  22 Dec 1795   pg 334 351
HUSB:  Jens Hansen hmd
CH:
? Jens Andersen sognefoged i Ortved
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Maren Jensdtr i Ramsoelille      22 Jul/22 Dec 1795   pg 338 351
2HUSB:  Carl Hansen gmd (signed: Karll Hansen )
CH:   Hans Carlsen 11
     Birthe Carlsdtr
1HUSB:  Niels Nielsen
CH:   Peder Nielsen 28 hiemme
     Hans Nielsen 25 tien i Ousted Kroe
     Maren Nielsdtr = Christen Thomasen gmd i Ramsoelille
     Sidse Nielsdtr ugift hiemme
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Maren Hansdtr i Borup Bomhuus, Svenstrup Hovedgaards Mark    4 Jun 1793/30 Dec 1795 pg 249 354
HUSB:  Johan Peter Bodin muurmester
CH:   Frederich Ulrich Mortensen 11
     Sophie Marie Bodinsdtr 7
     Jens Christiansen Bodins 4
     Carl Joseph Steinholm Bodins 2
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Hans Nielsen hmd i Orsted      22 Apr/31 Dec 1795    pg 331 355
WIFE:  Maren Sorensdtr     (=2. Hans Andersen )
CH:   Niels Hansen 4
     Karen Hansdtr 3/4 aar
guard: Anders Larsen smed i
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Karen Danielsdtr i Orsted  27 May/31 Dec 1795   pg 335 356
HUSB:  Niels Mortensen hmd
CH:   Morten Nielsen 4
     Daniel Nielsen 2½
guard: Anders Larsen i Orsted
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Ane Jensdtr i Truelstrup   27 May/31 Dec 1795   pg 336 357
HUSB:  Christen Moller hmd
guard: Ole Pedersen gmd i Truelstrup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Christopher Nielsen ungkarl i Olsigmagle    22 Mar 1796  pg 359 360
BRO:   Peder Nielsen
     Hans Nielsen
½BRO:  Jens Hansen gmd i Olsigmagle (dod) = ... = 2. Jacob Nielsen 
      CH: Sidse Jensdtr
         Karen Jensdtr
SIS:   Birthe Nielsdtr = Peder Hansen gmd
     Maren Nielsdtr = Lars Nielsen gmd
½SIS:  Karen Hansdtr (dod) = Lars Nielsen gmd i Olsigmagle
      CH: Mads Larsen gmd i Olsigmagle
         Hans Larsen hmd i Olsigmagle
         Jens Larsen tine i Hoyelse
         Sidse Larsdtr = Niels Larsen bmd i Kioge Veirns Boni No.5
         Karen Larsdtr = Peder Pedersen hos Peder Christensen i Olsigmagle
         Johanne Larsdtr tien i Olisgmagle
     Ingeborg Hansdtr = Hans Andersen hmd, nu enke efter Hans Larsen hmd
     Lars Nielsen 
     Peder Hansen - alle af Olsigmagle
     Hans Larsen hmd i Olsigmagle
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Niels Thomasen gmd i Orsted      18 Feb/18 Oct 1796   pg 357 363
WIFE:  Mette Pedersdtr
CH:   Peder Nielsen 23 hiemme
     Ane Sophie Nielsdtr = Anders Sorensen gmd i Orsted
     Kirsten Nielsdtr ugift hiemme
wgd: Rasmus Hansen gmd i Orsted
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Margrethe Larsdtr i Borup  10 Dec 1795/19 Oct 1796         pg 342 365
HUSB:  Jens Sorensen hmd
HEIRS:  Kirsten Pedersdtr = Hans Olsen sognefoged i Borup
     Ane Rasmusdtr = Jens Hansen gmd i Borup
     Arne Rasmusdtr = Peder Hansen gmd i Borup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Jorgen Hansen gmd i Orninge      31 May/21 Sep 1797   pg 368 373 377 383
2WIFE:  Bodil Pedersdtr     (=2. Jens Pedersen gmd )
CH:   Maren Jorgensdtr
     Kirsten Jorgensdtr
1WIFE:  Maren Jensdtr
CH:   Hans Jorgensen
     Ole Jorgensen
     Peder Jorgensen
     Bodil Jorgensdtr - alle hiemme
2WIFE.STIFFAD: Lars Eriksen gmd i Kimmerslev
guard: Jens Hansen smed i Borup & Ole Hansen gmd i Heinded
wgd: Hans Henrichsen gmd i Orninge
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Margrethe Rasmusdtr i Kimmerslov   1 Jun/21 Sep 1797    pg 369 378
2HUSB:  Niels Nielsen gmd sognefoged
CH:   Sidse Nielsdtr
     Margrethe Nielsdtr - alle ugift hiemme
1HUSB:  Andreas Jensen
CH:   Ane Andreasdtr
     Mette Andreasdtr
     Kirsten Andreasdtr
guard: Niels Ditlovsen gmd i Kimmeslev
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Frands Sorensen gmd i Klovested    19 Jun/22 Sep 1797   pg 371 380
WIFE:  Karen Christiansdtr
CH:   Christian Frandsen 24
     Soren Frandsen 18
     Karen Frandsdtr = Peder Andersen gmd i Klovested
wgd: Ole Borresen gmd i Orninge ( Ole Borgesen)
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Maren Hansdtr i Wigersted  22 Sep 1797   pg 362 382
2HUSB:  Ole Christensen hmd
CH:   Maren Olsdtr ugift hiemme
1HUSB:  Niels ...
CH:   Maren Nielsdtr ugift tien i Roeskilde
     Ane Nielsdtr ugift tien i Lammestrup
guard: Hans Mortensen gmd i Wigersted
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Inger Arrildsdtr i Kimmerslov     5 Jun 1798   pg 387
3HUSB:  Lars Eriksen gmd
1HUSB:  Hans Nielsen
CH:   Lars Hansen hmd i Dalbye
     Peder Hansen hmd i Kimmerslov
2HUSB:  Peder Pedersen
CH:   Karen Pedersdtr = Hans Rasmussen i Kimmerslov
     Bodil Pedersdtr = Jens Pedersen gmd i Orninge
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Mikkel Christophersen tommermand hmd i Orsted Hestehaugehuus  3 Sep 1798   pg 389 392
WIFE:  Bodil Hansdtr or Bodil Andersdtr
CH:   Peder Michelsen 9
BRO:   Jens Christophersen hmd i Hoielse/Hoyelse
? Jens Andersen sognefoged i Orsted
wgd: Jeppe Nielausen gmd i Orsted
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Kirsten Hansdtr i Wigersted      11 Sep 1797/26 Jun 1799     pg 375 404
HUSB:  Hans Mortensen gmd
CH:   Kirsten Hansdtr ugift hiemme
STEDFAD:     Ole Pedersen inds i Wigersted
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Johanne Larsdtr i Orninge  5 Dec 1798/26 Jun 1799 pg 393 406
HUSB:  Hans Henrichsen gmd
SIS.CH: Niels Larsen boelseidder i Orsted
     Jens Larsen (dod)
      CH: Lars Jensen ved Haugen, Schioldenaesholm
         Johanne Jensdtr i Svenstrup
     Inger Larsdtr = Anders Hansen hmd i Heinded
guard: Jens Pedersen gmd i Orninge
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Christian Hansen gmd i Gammerod    23 Mar/27 Jun 1799   pg 397 408 416
2WIFE:  Kirsten Olsdtr      (=2. Niels Bentsen gmd i Borups gaarden)
CH:   Hans Christiansen 1
1WIFE:  
CH:   Jacob Christiansen 32 hmd i Klovested (signed: Jacob Christensen )
     Karen Christiansdtr = Elsner skraeder i Khvn
     Bodil Christiansdtr = Lars Hansen inds i hiemme
     Mette Christiansdtr 27 hiemme
     Margrethe Christiansdtr 12 hiemme
BRO:   Anders Hansen i Hejnede
WIFE.BRO: Ole Hansen gmd i Dalbye
guard: Ole Borresen gmd i Orninge
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Lars Danielsen hmd i Stubberup    14 Jan/27 Jun 1799   pg 396 409
WIFE:  Kirsten Jorgensdtr        (=2. Peder Olsen )
CH:   Peder Larsen 15 tien i Kimmerslov
     Ane Larsdtr 10 hos Mathias Nielsen i Jersie
½BRO:  Niels Danielsen inds i Kimmerslov
guard:  Lars Jorgensen gmd i Stubberup
wgd: Lars Christensen inds i Stubberup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Peder Pedersen hmd i Stubberup    10 Apr 1797/27 Jun 1799     pg 366 410
WIFE:  Johanne Pedersdtr         (=2. Soren Nielsen )
CH:   Mette Pedersdtr ugift hiemme
     Ane Pedersdtr ugift hiemme
     Peder Pedersen 8
guar: Hans Hansen gmd i Stubberup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Kirsten Larsdtr i Heinede  3 Apr 1798/28 Jun 1799 pg 386 411
HUSB:  Jens Christensen hmd
CH:   Niels Jensen 8
     Hans Jensen 5
     Anders Jensen 2
guard: Niels Bertelsen hmd i Heinede / Anders Knudsen
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Marie Sorensdtr i Heinede  27 May 1795/28 Jun 1799     pg 337 411
HUSB:  Hans Jensen hmd (?dod by 28 Jun 1799)
BRO:   Niels Sorensen 65 i Stupperup
     Nielaus Sorensen 62 i Gl.Kioge gaard
SIS:   Maren Sorensdtr (dod)
      CH: Soren Pedersen 40 hmd i Klovested
         Lars Pedersen 38 hmd i Gronholt
         Maren Pedersdtr = Anders Henrichsen hmd i Walore
         Ane Pedersdtr = Lars Hansen hmd i Walore
     Ane Sorensdtr (dod) = Peder Halvorsen gmd i Lammestrup
      CH: Anders Pedersen 39 hmd i Klovested
     Lisbeth Sorensdtr (dod)
      CH: Soren Danielsen 29 hmd i Urup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Hans Olsen gmd i Haudrup   17 Dec 1798/28 Jun 1799     pg 394 412
WIFE:  Karen Jensdtr
CH:   Ole Hansen 9 wks
guard: Jorgen Hansen gmd i Jersie
wgd: Morten Andersen gmd i Haudrup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Margrethe Jensdtr i Orsted  9 Apr/28 Jun 1799    pg 400 412
2HUSB:  Anders Larsen smed
1HUSB:  Nielaus ...
CH:   Jeppe Nielausen 38 gmd i Orsted
     Jens Nielausen 36 gmd i Hennerup
     Hans Nielausen gmd i Olsigmagle
     Kirsten Nielausdtr = Ole Pedersen gmd i Vallore
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Rasmus Pedersen hmd i Kimmerslov   22 Oct 1796/29 Jun 1799     pg 365 414
WIFE:  Ane Nielsdtr       (=2. Hans Frederichsen )
SIS:   ... Pedersdtr = Niels N:N: kleir smed i Kioge
     ... Pedersdtr (dod)
      CH: son - kleie smed
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Bodil Sorensdtr i Kimmerslov     26 Apr/29 Jun 1799   pg 401 413 415?
HUSB:  Niels Jensen hmd
CH:   Christen Jensen 43 inds i Klovested
     Sidse Christensdtr = Niels Larsen hmd i Aagerup
     Marie Jensdtr = Niels Hansen gmd i Borup
     Karen Jensdtr = Ole Hansen gmd i Heinede
     Maren Jensdtr = Christian Ovesen inds i hiemme
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Inger Birgethe Rasmusdtr ( Inger Rasmusdtr ) i Kimmerslov    29 Jun 1799  pg 334 415
HUSB:  Daniels Frederichsen hmd (dod by 29 Jun 1799)
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Daniel Frederichsen hmd i Kimmerslov  29 Jun 1799 pg 367 415
2WIFE:  Inger Olsdtr       (=2. Mads Hansen )
1WIFE:  Inger Rasmusdtr (dod)
? Niels Nielsen sognefoged, Hans Mogensen & Mogens Eriksen alle i Kimmerslov
wgd: Mads Hansen gmd i Kimmerslov
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Hans Nielsen skovfoged hmd i Gammerod Skovfogedhuus  2 Apr/5 Jul 1799    pg 399 417
WIFE:  Birthe Larsdtr  (? Kirsten Olsdtr ) (=2. Rasmus Olsen )
CH:   Niels Hansen 21
     Anders Hansen 13
     Lars Hansen 4
     Karen Hansdtr 16 tien Skytten i Svenstrup
     Maren Hansdtr 10
BRO:   Poul Nielsen hmd skovfoged i Birket
wgd: Jens Jensen gmd i Gammerod
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Karen Jensdtr i Snekerup   13 Jul 1799   pg 362 418
HUSB:  Niels Pedersen hmd
3 CH:  Johanne Nielsdtr
     Inger Nielsdtr
     Ane Nielsdtr - alle hiemme
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Margrethe Nielsdtr i Snekerup     18 Sep 1798/13 Jul 1799     pg 390 419
HUSB:  Nielaus Nielsen hmd ( Nelaus Nielsen )
CH:   Niels Nielausen 20 ( Niels Nelausen)
     Anders Nielausen 12 ( Anders Nelausen)
     Karen Nielausdtr 18 tien i Taastrup Kroe ( Karen Nelausdtr )
BRO:   Ole Nielsen hmd i Osted
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Anders Mogensen gmd i Klovested    10 Feb 1800  pg 421 431
WIFE:  Kirsten Danielsdtr
CH:   Mogens Andersen 25
     Bodil Andersdtr 35 enke = afg. Jens Pedersen i Gronholdt
     Peder Andersen (dod) = ... =2. (forlov) Peder Andersen
      CH: Mette Pedersdtr 5 hiemme i Klovested hos moderen
WIFE.BRO: Anders Danielsen gmd i Snekkerup / Anders Nielsen gmd i Klovested
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Anders Marcusen vaever hmd i Wigersted     21 May 1799/29 Apr 1800     pg 403 421 423
2WIFE:  Ane Christensdtr or Ane Christophersdtr
CH:   Christopher Andersen 30 inds i Wigersted
     Peder Andersen 22 hiemme
     Hans Andersen 16 hiemme
     Bodil Andersdtr hiemme  (= Henrich Christiansen i Wigersted)
1WIFE:  Bodil Andersdtr
CH:   Sidse Andersdtr = Johannes Johansen skoemager i Praestoe
     Hans Andersen 34 hiemme
     Ellen Andersdtr = Hans Pedersen hmd i Ortved
wgd: Peder Mogensen skoemager i Wigersted
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Niels Christiansen gmd ( Niels Christensen ) i Bregentved    7/24 Jul 1800 pg 424 427
WIFE:  Ane Rasmusdtr      (=2. (forlov) Hans Nielsen )
CH:   Maren Kirstine Nielsdtr 1
WIFE.BRO: Lars Rasmussen gmd i Nye Glim
guard: Jens Christensen hmd i Widersoe huuset, Lieregaard Hovnsgrt/ ( Jens Christiansen i Wigersoehuuset ved Lethraborg)
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Karen Hansdtr i Borup    10 Jun 1799/1 Aug 1800 pg 402 429
HUSB:  Soren Larsen hmd
CH:   Lars Sorensen 24 tien i Kimmerslov
     Niels Sorensen 19 tien i Boerup
     Hans Sorensen 16 tien i Kimmerslov Molle
guard: Jens Hansen gmd i Boerup (? Jens Hans Hansen )
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Peder Andersen gmd i Klovested    1 Aug 1799/12 Sep 1800 pg 419 433
WIFE:  Karen Frandsdtr     (=2. (forlov) Peder Andersen )
CH:   Mette Pedersdtr 5
FADER:  Anders Mogensen gmd i Klovested
BRO:   Mogens Andersen
WIFE.BRO: Christian Frandsen i Klovested
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Ane Christophersdtr i Wigersted    8 Jul/31 Dec 1800    pg 426 436
HUSB:  Anders Marcusen vaever hmd 
CH:   Christopher Andersen inds i Wigersted
     Bodil Andersdtr = Henrich Christensen smedden i Wigersted ( Henrich Christiansen )
     Peder Andersen hiemme
     Hans Andersen 18 hos sin svoger Henrich Christiansen i Wigersted
? Christian Hansen i Wigersted
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Niels Christensen gmd i Bregentved  1 Aug 1800   pg 438
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Hans Pedersen taeglbraender hmd i Taeglvaerkehuuset, Svenstrup     29 May/17 Oct 1801   pg 439 441 443
WIFE:  Mette Olsdtr (signed: Kirsten Olsdtr )
BRO:   Simon Pedersen 60 gmd i Kattinge
SIS:   Marie Pedersdtr fra Ebbeskovhuuset enke = afg. Peder Andersen hmd i Lammestrup
BRO.CH: Anders Pedersen 30
     Peder Pedersen 10
WIFE.CH:     Ole Hansen gmd i Heinede
wgd: Hans Mortensen skoleholder i Gonholt
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Hans Andersen hmd i Orninge      30 Nov 1800/31 Dec 1801     pg 435 444
2WIFE:  Marie Nielsdtr      (=2. (forlov) Niels Agesen or Niels Ovesen fra Klovested)
CH:   Peder Hansen hiemme
1WIFE:  Ane Hansdtr
CH:   Anders Hansen 38 hmd i Orninge Mark
     Mads Hansen 30 hmd i Kimmerslov
     Birthe Hansdtr = Jens Sorensen hmd i Borup
     Jens Hansen 26 tien her. hofq.. de Neergaard i Holsteen
guard: Jens Jensen gmd i Gammerod
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Hans Jorgensen hmd i Stubberup    4 Apr 1800/31 Dec 1801 pg 422 444
WIFE:  Karen Olsdtr       (=2. Lars Michelsen hmd i Stubberup)
CH:   Jorgen Hansen 8
     Hans Hansen 3
     Sidse Hansdtr 1½
WIFE.FADER: Ole Christensen smed i Valore
guard: Peder Jorgensen ladefoged i Svenstrup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Anders Mogensen gmd i Klovested    12 Sep 1800  pg 451
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Mogens Nielsen smed hmd i Lammestrup      1 Oct 1802   pg 463 483 507
WIFE:  Johanne Larsdtr
CH:   Lars Mogensen Smed i Ortved
     Niels Mogensen gmd i Reinemark
     Frands Mogensen gmd i Olsigmagle
     Henrich Mogensen hiemme of age
     Kirsten Mogensdtr (dod) = Hans Nielausen hmd i Gronholt
      CH: Bodil Hansdtr 11
         Karen Hansdtr 8
         Anders Hansen 5
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Ane Andersdtr i Dalbye    1 Sep 1801/8 Oct 1802  pg 441 465
HUSB:  Peder Larsen hmd
CH:   Lars Pedersen 3
     Karen Pedersdtr
guard: Hans Jensen hmd i Kimmerslov
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Bodil Larsdtr i Jersie    15 Jun/15 Oct 1802   pg 447 466
2HUSB:  Jens Andersen gmd
1HUSB:  Jens Jorgensen gmd
2 CH:  Lars Jensen (dod) = ... = 2. Jorgen Hansen gmd i Jersie
      CH: Sidse Larsdtr ugift himme
     Kirsten Jensdtr (dod) = Soren Nielsen gmd sognefoged i Jersie
      CH: Karen Sorensdtr = Ole Nielsen gmd i Jersie
         Niels Sorensen 18
         Sidse Sorensdtr
         Mette Sorensdtr begge ugift
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Poul Rasmussen hmd i Borup  d.7 Oct 1800/17 Apr 1801/17 Dec 1802   pg 438 470
WIFE:  Mette Borresdtr     (=2. Hans Larsen )
CH:   Rasmus Poulsen 21 tien i Olsigmagle
     Anders Poulsen 20 tien i Olsigmagle
     Jens Poulsen 14 tien i Roerup
     Ingeborg Poulsdtr 24 hiemme
     Sebelle Poulsdtr 7 tien i Orninge
BRO:   Hans Rasmussen hmd i Stubberup
WIFE.BRO: Ole Borresen i Orninge
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Soren Jorgensen hmd i Borup      16 Jan 1801/17 Dec 1802     pg 437 470
WIFE:  Karen Ditlevsdtr     (=2. Lars Nielsen )
CH:   Jorgen Sorensen 11 tien i Kimmerslov
     Ane Sorensdtr tien Mathias Larsen gmd i Borup
BRO:   Anders Jorgensen gmd i Ortved
wgd: Jens Hansen Smed i Borup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Margrethe Larsdtr i Kimmerslov    17 Jul/17 Dec 1802   pg 452 471
HUSB:  Hans Jensen hmd
CH:   Lars Hansen 9
guard: Peder Larsen hmd i Dalbye
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Mette Nielsdtr i Gronholt  19 Aug/18 Dec 1802   pg 459 472
HUSB:  Lars Pedersen hmd
CH:   Ane Larsdtr
     Karen Larsdtr
     Peder Larsen 12
guard: Ole Jensen gmd i Gronholt
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Kirsten Mogensdtr i Gronholt     20 Feb/18 Dec 1802   pg 445 474
HUSB:  Hans Nielausen/Nilausen hmd
CH:   Bodil Hansdtr 
     Karen Hansdtr - ugift
     Anders Hansen 4
BRO:   Niels Mogensen gmd i Reinemark
     Lars Mogensen smed hmd i Ortved
     Henrich Mogensen smed i Lammestrup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Jens Pedersen hmd i Gronholt     19 Jun 1801/21 Dec 1802     pg 440 477
 (dod 2 3/4 aar earlier)
WIFE:  Bodil Andersdtr     (=2. Anders Olsen )
CH:   Ole Jensen 13
     Niels Jensen 11
     Hans Jensen 9
     Peder Jensen 5
     Johanne Jensdtr
     Anders Jensen 1
guard: Hans Mortensen skoleholder i Gronholt
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Ane Hansdtr i Wigersted   25 Jun/22 Dec 1802   pg 450 478
HUSB:  Jeppe Christensen hmd
8 CH:  Christen Jepsen 23 tien i Skillerod
     Karen Jepsdtr
     Jens Jepsen 16 tien i Skillerod
     Niels Jepsen 14 tien i Skillerod
     Anders Jepsen 11 tien i Skillerod
     Hans Jepsen 5 hiemme
     Ane Jepsdtr
     Margrethe Jepsdtr alle hiemme
guard: Henrich Christensen smed hmd i Wigersted (signed: Henrich Christiansen )
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Maren Mortensdtr or Marie Mortensdtr i Nedeledshuuset      5 Mar/22 Dec 1802   pg 446 479
HUSB:  Ole Jensen hmd
CH:   Karen Olsdtr ugift
     Anders Olsen 14
     Jens Olsen 7
     Johanne Olsdtr ugift (surnames assumed)
guard: Anders Nielsen gl. gmd i Klovested
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Niels Pedersen hmd i Ortved      23 Jun/27 Dec 1802   pg 449 481
WIFE:  Karen Nielsdtr      (=2. Christian Christophersen hmd )
3 CH:  Peder Nielsen 14 tien i Ringsted
     Anders Nielsen 4
     Maren Nielsdtr 8
guard: Anders Rasmussen hmd vaever i Ortved
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Anders Knudsen gmd i Heinede     20 Dec 1802/14 Jan 1803     pg 475 482
2WIFE:  Kirsten Hansdtr
1WIFE:  Kirsten Hansdtr
CH:   Henrich Andersen
     Knud Andersen
     Kirsten Andersdtr = Hans Hansen Skou gmd i Ortved
2WIFE.FADER: Hans Madsen gmd i Urup
wgd: Niels Olsen sognefoged i Lammestrup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Ane Hansdtr i Wasoemarchuuset     23 Dec 1802  pg 443 480 
HUSB:  Peder Nielsen hmd
CH:   Hans Pedersen 2½
     Niels Pedersen 6
guard: Frands Pedersen skovfoged i Stubberup / Hans Pedersen hmd i Taastrup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Ane Pedersdtr enke i Stenkelstrupgaarden    23 Jul 1802/9 Jul 1803 pg 453 464 486 493 496 497 539
HUSB:  Peder Andersen gmd (dod)
CH:   Ole Pedersen 20
     Ane Pedersdtr 
     Giertrud Pedersdtr
     Martha Pedersdtr - alle ugift - hos Anders Jensen i Haudrup
MODER:  Maren Olsdtr enke = afg. Peder Olsen gmd i Olbye
SIS:   ... Pedersdtr = Anders Jensen gmd i Haudrup
     ... Pedersdtr = Mads Larsen gmd i Olsigmagle
HUSB.BRO: Jens Andersen Skov gmd sognefoged i Orsted
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Karen Sophie Meiersk i Svenstrup   19 Oct 1802/5 Aug 1803 pg 468 484 502
HUSB:  Poul Hansen Frik tien gevorben rytter esq. i Slagelse
CH:   Marie Poulsdtr 
     Frederikke Poulsdtr 
     Johan Christian Poulsen ½ (dod by 15 Aug 1803 i Gammerod?)
BRO:   Jens Lund Skytte i Svenstrup
FADER:  Lund skytte i Skioldensholm
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Hansen kroe & vertshuusholder i Overdrevs Kroen, imellem Snekkerup & Ortved   12 May 1803  pg 492 493 542 546
WIFE:  Ane Sophie sal. Hansens (=2. (forlov) Thomas Severin Hansen )
CH:   Christiane Marie Hansen hiemme
     Hans Greisen ½ (? Hans Greisen Hansen ?)
? Christopher Hansen gmd i Jydstrup
guard: Engell
wgd: Jacob Jensen moller i Nebsmolle
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Jens Hansen gmd i Urup    28 Mar 1803   pg 484 505
WIFE:  Karen Nielsdtr      (=2. (forlov) Ole Nielsen )
CH:   Christen Jensen 17
     Ane Marie Jensdtr ugift hiemme
FADER:  Hans Madsen i Urup
WIFE.BRO: Peder Nielsen gmd i Snekkerup
guard: Jorgen Jacobsen gmd i Urup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Kirsten Hansdtr i Aagerup  23 Jul/3 Nov 1803    pg 500 514
HUSB:  Lars Nielsen hmd bodker
CH:   Jens Larsen 19 hos Christen Hansen gmd i Snekkerup
     Niels Larsen 14 hos Hans Mogensen gmd i Wigersted
     Ane Larsdtr 3 hos Niels Olsen sognefoged i Lammestru
     Dorthe Larsdtr 10 
     Karen Larsdtr 6 hos Anders Nielsen hmd i Kimmerslov
     Hans Larsen 4
HUSB.BRO: Anders Nielsen hmd i Kimmerslov
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Inger Olsdtr i Ortved    18 Feb/19 Nov 1803   pg 483 517
HUSB:  Peder Pedersen bmd
CH:   Ole Pedersen 17
guard: Anders Nielsen gmd i Ortved
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Niels Jeppesen gmd i Ortved      27 Sep 1802/5 Dec 1803 pg 461 515 518 530 538 566?
WIFE:  Maren Rasmusdtr (=2. Hans Larsen hmd i Ortved)
CH:   Rasmus Nielsen 8
     Christen Nielsen 4½
     Marie Nielsdtr 2½
     Margrethe Nielsdtr (born by 19 Nov 1803)
BRO:   Hans Jeppesen gmd i Heinede
     Anders Jeppesen gmd i Heinede
WIFE.BRO: Christian Rasmussen tien hiemme
WIFE.STEDFAD: Peder Mortensen gmd i Snekkerup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Karen Olsdtr i Stubberup   30 Dec 1803   pg 508 520
HUSB:  Lars Michelsen hmd
1HUSB:  Hans Jorgensen
CH:   Jorgen Hansen 12 tien i Klovested
     Hans Hansen 7
     Sidse Hansdtr ugift
guard: Lars Jorgensen gmd i Stubberup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Ole Andersen hmd i Snekkerup     3/20 Jan 1804 pg 521 524
2WIFE:  Kirsten Hansdtr
CH:   Kirsten Olsdtr ugift tien i Ringsted
     Anders Olsen 16 tien i Atterup
     Margrethe Olsdtr ugift hiemme
     Hans Olsen 7
1WIFE:  Kirsten Olsdtr
CH:   Peder Olsen 34 hmd i Stubberup
     Maren Olsdtr ugift tien i Skioldenesholm
     Morten Olsen 23 tien Peder Jensen gmd i Dalbye (guard: Peder Jensen gmd i Dalbye)
     Hans Olsen (dod abt 12 aar)
REL:   Peder Andersen skraeder i Dalbye
guard: Rasmus Olsen hmd i Snekkerup
wgd: Jens Jensen gmd i Snekkerup & Jens Hansen gmd i Snekkerup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Anders Jorgensen gmd i Ortved    29 Apr 1803/5 Mar 1804  pg 488 492 501 503 509 510 518 519 523 530
1WIFE:  (dod)
2WIFE:  pigen fruentimmer Sire Olsdtr
ILLEG.CH: Anders Andersen, child of pigen fruentimmer Sire Olsdtr (born after Anders Jorgensen dod but was his child)
BRO:   Soren Jorgensen hmd i Borup (dod) = ... = 2. Lars Nielsen hmd i Borup
      CH: Ane Sorensdtr ugift tien here
         Jorgen Sorensen 14 tien i Kimmerslov
SIS:   Kirsten Jorgensdtr = Niels Christensen hmd vaever i Aagerup
STEPCH: Niels Hansen hmd i Ortved
(NOTE: Sire Olsdtr claims to be wife of Anders Jorgensen )
nu faester: Peder Jorgensen
guard: Sonnesen forvalter i Gisegaard
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Karen Jensdtr i Aagerup   24 Jan/8 Oct 1804    pg 528 549
HUSB:  Christen Jensen gmd
CH:   Birthe Christensdtr
     Maren Christensdtr
     Ane Christensdtr
     Kirsten Christensdtr - alle smaa hiemme
guard: Niels Jensen gmd i Lammestrup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Peder Nielsen gmd i Snekkerup     20 Jan/8 Oct 1804    pg 525 551
WIFE:  Karen Jensdtr      (=2. (forlov) Anders Hansen )
CH:   Ane Pedersdtr ugift tien i Gronholt
     Birthe Pedersdtr
     Jens Pedersen 15
     Hans Pedersen 12
     Karen Pedersdtr
     Niels Pedersen 4 or 5
     Lisbeth Pedersdtr
guard: Jens Jensen gmd i Snekkerup
wgd: Hans Larsen gmd i Snekkerup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Anders Jeppesen gmd i Heinede     15 Apr/9 Oct 1804    pg 539 553
WIFE:  Birthe Marie Andersdtr  (=2. (forlov) Nielaus Rasmussen )
CH:   Jeppe Andersen
     Jorgen Andersen 8
     Ane Marie Andersdtr 6
     Margrethe Andersdtr 4
     Ane Andersdtr 2
     Kirsten Andersdtr ½
BRO:   Hans Jeppesen gmd i Heinded
wgd: Ole Hansen gmd i Heinede
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Bodil Christensdtr i Truelstrup    6 Jan/10 Oct 1804    pg 522 554
2HUSB:  Christian Larsen hmd
1HUSB:  
CH:   Karen Marie minor
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Christian Larsen hmd i Truelstrup   31 May/10 Oct 1804   pg 548 554
2WIFE:  Dorthe Nielsdtr     (=2. Hans Larsen )
1WIFE:  Bodil Christensdtr (dod - pg 522)
CH:   Karen Marie Christiansdtr hiemme
BRO:   Anders Larsen vognmand i Roeskilde
SVOGER: Hans Rasmussen gmd i Bunderup
WIFE.SVOGER: Rasmus Isachsen gmd i Store Ladager
2WIFE.BRO: Niels Nielsen gmd i Hoybye
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Peder Christensen gmd i Olsigmagle  28 Apr/10 Oct 1804   pg 546 556
WIFE:  Giertrud Pedersdtr
CH:   Peder Pedersen 40 hiemme
     Kirsten Pedersdtr = Lars Christensen gmd i Olsigmagle
     Jens Pedersen 34 hiemme
     Birthe Pedersdtr ugift hiemme
BRO:   Jens Christensen gmd i Olsigmagle
wgd: Jacob Nielsen gmd i Olsigmagle
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Anders Danielsen gmd i Snekkerup   23 Oct 1804  pg 557 (see next pg 2)
WIFE:  Johanne Hansdtr
CH:   Birthe Andersdtr ugift tien i Svenstrup
     Bodil Andersdtr ugift hiemme
     Anders Andersen 18
     Jens Andersen 16
     Karen Andersdtr ugift - alle hiemme
BRO:   Hans Danielsen hmd i Stubberup
WIFE.BRO: Christen Hansen gmd i Snekkerup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Ole Andersen hmd i Ortved  6 Nov 1804   pg 558 (& B1)
WIFE:  Marie Christensdtr
CH:   Maren Olsdtr ugift tien i Jydstrup Molle
     Anders Olsen 11 hiemme
guard: Christen Andersen gmd i Ortved
wgd: Jens Jensen gmd i Snekkerup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Rasmus Andersen gmd i Tranegilde, Khvn amt   24 Dec 1804  pg 561 568
3WIFE:  Maren Christensdtr
CH:   Anders Rasmussen 17
     Hans Rasmussen 9
2WIFE:  Ane Christensdtr
CH:   Christen Rasmussen 22 - alle hiemme
WIFE.BRO: Anders Christensen gmd i Herringelose
guard: Morten Pedersen gmd i Tranegilde
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Hans Gregersen barn i Overdrevs Kroen     16 Jan 1805      pg 564 
WIFE:  Ane Sop     (=2. Thomas Severin Hansen )
CH:   Christiane Hansdtr 4
FADER:  Hans Gregers Hansen kroemand (dod)
guard: Engel forvalter i Skioldenesholm
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Kirsten Espensdtr i Orsted  14 Feb/2 Jul 1805    pg 563 573
HUSB:  Hans Nielsen hmd
CH:   Karen Hansdtr ugift hiemme
guard: Willum Pedersen gmd i Aarake? (? Willum Nielsen ) - by Hans Olsen inds i Lammestrup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Marie Nielsdtr i Heinede   28 Nov 1804/2 Jul 1805 pg 560 574
2HUSB:  Niels Bertelsen hmd
CH:   Karen Nielsdtr ugift tien i Walore
     Ole Nielsen 20 tien i Walore
     Marie Nielsdtr ugift tien i Walore
1HUSB:  Peder Olsen hmd i Heinede
CH:   Ane Pedersdtr ugift hiemme    (= Ole Pedersen i Orsted)
curator: Hans Pedersen gmd i Heinede
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Bodil Nielsdtr i Olsigmagle      28 Jan/9 Jul 1805    pg 565 575
HUSB:  Hans Larsen hmd
CH:   Kirsten Hansdtr ugift hiemme
guard: Jens Larsen gmd i Olsigmagle
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Christian Frederich Egede gmd moller i Kimmerslov Molle, Kimmerslov   27 Mar 1805  pg 567
WIFE:  Sidse Hansdtr
CH:   minors
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Niels Jorgensen gmd i Lammestrup, Borup    13 May 1805  pg 571
WIFE:  Margrethe Elisabeth Jochumsdtr (testament 6 Mar 1803)
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Mathias Rasmussen hmd i Ortved    8 May/22 Oct 1805    pg 569 577
2WIFE:  Kirsten Rasmusdtr
CH:   Rasmus Mathiasen 9
     Maren Mathiasdtr ugift hiemme
1WIFE:  Sidse Christophersdtr
CH:   Christopher Mathiasen 17 tien i Aagerup
guard: Christen Andersen gmd i Ortved
wgd: Hans Hansen hmd i Snekkerup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Ole Jensen gmd i Snekkerup  10 Jun/22 Oct 1805   pg 572 578
WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Peder Olsen 31 ungkarl hiemme
     Kirsten Olsdtr = Christian Christiansen gmd i Hoed
     Karen Olsdtr ugift 
     Jens Olsen 20
     Hans Olsen 15 hiemme
BRO:   Jens Jensen gmd i Snekkerup
WIFE.BRO: Nielaus Nielsen hmd i Snekkerup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Ane Olufsdtr ( Ane Olsdtr ) i Svenstrup Hovedgaards Mark    6 Apr 1805   pg 568
HUSB:  Johan Peter Bodin aftgsmdi Svenstrup 
CH:   Christian Jensen 11
     Johan Frederich Johansen 3 or 9
     Ane Christiane Jensdtr ugift - alle hiemme
guard: Jeppe Pedersen opsynsmand i Tvjrotrods/Tvjrsted
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

Jorgen Jacobsen gmd i Urup, Borup   25 Jul 1805  pg 576
WIFE:  Cathrine Danielsdtr (testament 9 Nov 1804)
WIFE.CH:     Christen Pedersen
? Niels Olsen sognefoged i Lammestrup
[Svenstrup Gods, skpr; Book 3 1783-1805; FHL film 41367]

////////////////////////////////////////END OF FILM ////////////////////////////////////////

     Svenstrup Gods, Holbaek - skifteprotokol
         by Aurelia Clemons 11/3/04

Anders Danielsen gmd i Snekkerup   29 Oct 1805  pg 2 (pg 557)
WIFE:  Johanne Hansdtr
CH:   Birthe Andersdtr
     Bodil Andersdtr
     Anders Andersen of age
     Jens Andersen
     Karen Andersdtr
WIFE.BRO: Christen Hansen gmd i Snekkerup
guard: Hans Danielsen hmd i Stubberup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Ole Andersen hmd i Ortved      29 Oct 1805   pg 2 4 7 ( pg 558)
WIFE:  Marie Christensdtr    (=2. (forlov) Lars Hansen )
CH:   Anders Olsen
     Maren Olsdtr
guard: Christen Hansen gmd & Christen Andersen gmd i Ortved
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Ellen Pedersdtr i Snekkerup      15 Dec 1805  pg 4 9
HUSB:  Lars Pedersen hmd
CH:   Jens Larsen 6
guard: Hans Pedersen gmd i Jydstrup & Peder Jensen gmd i Jydstrup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Hans Nielsen hmd smed i Heinede    21 Dec 1805  pg 5 11 21
WIFE:  Karen And        (=2. Jens Hansen by 14 Oct 1806)
1 CH:  Marie Hansdtr ugift hiemme or Mette Hansdtr
WIFE.BRO: Anders Larsen hmd i Dostrup?
guard: Hans Jeppesen gmd i Heinede
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Ane Olufsdtr i Svenstrup   28 Dec 1805   pg 8 (pg 568)
HUSB:  Johan Peter Bodin murermester
guard: Jeppe Pedersen or Andersen i Svenstrup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Johan Andreasen Skroder = Ane Cathrine Lorensdtr hmd i Aagerup     1/14 Jan 1806 pg 10 14 15 18 29
CH:   Lorents Johansen 34 tien Neergaard paa sin Reise i Forenterig/ ? Paris
     Andreas Johansen 30 tien Neergaard paa Eikhoff i Holsteen
     Sophie Johansdtr (dod) = Poul Hansen kudsk i Khvn
      CH: Johan Poulsen 7 here
         Christian Poulsen 5 hiemme i Khvn
     Ane Johansdtr ugift hiemme    (= Lars Christensen i Aagerup)/ tid ved regmt i Helsingoer
     Jorgen Johansen 15 tien i Snekkerup
     Hans Johansen 10 hiemme
guard: Jens Jorgensen gmd i Aagerup / Jens Hansen gmd i Aagerup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Anders Hansen hmd i Bregentved    12 Feb 1806  pg 11 27
WIFE:  Ane Jensdtr       (=2. Ole Rasmussen )
CH:   Jens Andersen 14 tien i Roerup
     Andreas Andersen 11 hiemme
BRO:   Peder Hansen hmd i Udlobet
wgd: Peder Jensen gmd i Dalbye
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Margrethe Nielsdtr i Ortved      6 Feb 1806   pg 11
MODER:  Maren Rasmusdtr
FADER:  Niels Jeppesen gmd i Ortved (dod)
BRO:   Rasmus Nielsen i Svenstrup
     Christen Nielsen
SIS:   Marie Nielsdtr 
guard: Hans Jeppesen gmd i Heinede
wgd: C.B. Schroder
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Frands Mogensen gmd i Olsemagle    24 Mar 1806  pg 13 24
WIFE:  Maren Jensdtr
CH:   Hans Frandsen 11
     Maren Frandsdtr 
     Johanne Frandsdtr
     Jens Frandsen 3
     Anders Frandsen 1
BRO:   Niels Mogensen gmd i Reinemark
WIFE.STEDFAD: Niels Zachariasen gmd i Olsigmagle
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Anders Hansen gmd i Olsigmagle    d.28 Apr 1806 pg 15 23
WIFE:  Ane Andersdtr
CH:   Hans Andersen 30 hiemme
     Ane Andersdtr = Peder Larsen snedker i Olsigmagle
     Karen Andersdtr ugift hiemme
     Anders Andersen 25 soldat i Khvn
     Maren Andersdtr ugift hiemme
guard: Hans Nielausen gmd i Olsigmagle
wgd: Peder Pedersen gmd i Olsigmagle
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Karen Jensdtr i Aagerup   2 Jun 1806   pg 17 21
HUSB:  Peder Sorensen hmd
BRO:   Jorgen Jensen 55 hmd i Wigersted
SIS:   Margrethe Jensdtr = Peder Hansen tien i Roeskilde ( ? Peder Michelsen )
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Marie Nielsdtr i Lammestrup      25 Sep 1806  pg 19 33
2HUSB:  Johan Olsen hmd
CH:   Peder Jorgensen 48
     Andreas Jorgensen 46 hmd i Lille Karlebye, Horn Herred, Lindholms gods
     Christian Jorgensen 44 
     Niels Jorgensen 40
     Malene Jorgensdtr 38 ugift i Forbedringshuuset, Khvn
guard: Jens Pedersen hmd i Lammestrup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Christen Jensen rygter i major Neergaards tieneste paa Svenstrup    21 Jul 1806  pg 19 34
SIS:   Sidse Jensdtr
½SIS:  Marie Jensdtr = Niels Larsen gmd i Borup
     Karen Jensdtr enke = afg. Ole Hansen gmd i Heinede
     Maren Jensdtr = Christian Ovesen inds i Truelstrup (unsure of his 1st name?_)
guard: Niels Larsen hmd i Aagerup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Margrethe Pedersdtr i Aagerup     1 Oct 1806   pg 20 22
WIFE:  Hans Madsen hmd
CH:   Mette Hansdtr 12
     Karen Hansdtr 5
     Hans Hansen 10
guard: Jens Jorgensen gmd i Aagerup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Ole Hansen gmd i Hejnede   13 Nov 1806   pg 25 31
WIFE:  Karen Jensdtr   (=2. (forlov) Knud Andersen )
3 CH:  Peder Olsen 16
     Anders Olsen 14
     Bodil Olsdtr 17
guard: Hans Jeppesen gmd i Heinede
wgd: Niels Hansen gmd i Barup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Karen Hansdtr i Snekkerup  26 Nov 1806   pg 27 28
HUSB:  Hans Pedersen hmd
CH:   Hans Hansen 17 days
guard: Nielaus Nielsen hmd i Snekkerup huuse
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Kirsten Jensdtr i Dalby   8 Jan 1807   pg 34 42
2HUSB:  Christen Pedersen gmd 
1HUSB:  Ole Nielsen gmd
CH:   Hans Olsen 54 gmd i Dalbye
     Niels Olsen 44 gmd i Dalbye
     Ane Olsdtr 55 = Christen Jorgensen hmd i Dyndet
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Johan Peder Bodin murermester i Svenstrup   12 Jan 1807  pg 36 45 47 58
3WIFE:  Ellen Pedersdtr
1WIFE:  Maren Olsdtr
CH:   Sophie Johansdtr 20 = Cornelius Sorensen pasten i Ringsted
     Jens Johansen 18 tien i Svenstrup
     Carl Johansdtr 13 tien i Stemmelstrup gaarde
2WIFE:  Ane Olsdtr (dod - 28 Dec 1805 pg 8)
CH:   Christian Johansen 10 tien i Svenstrup
     Johan Johansen 8 tien i Svenstrup
     Christiane Johansdtr 6 hiemme (?guard: Knudsen selv.gmd i Qvaerkebye)
3WIFE.BRO: Ole Sorensen i Qvaerkebye
guard: Hans Jensen ladefoged i Svenstrup
wgd: Huusheu byefoged i Ringsted (? Huusker)
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Cathrine Danielsdtr enke i Urup    23 Feb 1807  pg 38 44
HUSB:  Jorgen Jacobsen gmd (dod)
CH:   Hans Pedersen 32 gmd i Heinede
     Christen Pedersen 24 hiemme
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Kirsten Larsdtr i Gammerod  28 Mar 1807   pg 39 40 54 57
HUSB:  Jens Jensen gmd 
CH:   Ole Jensen 12
     Hans Jensen 9
     Jens Jensen 6
     Anders Jensen 4
     Ane Jensdtr 15
     Karen Jensdtr 2
FADER:  Lars Olsen = MODER: Johanne Knudsdtr
HUSB.BRO: Hans Jensen gmd i Urup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Ellen Christensdtr i Stubberup    29 Apr 1807  pg 41 60
HUSB:  Ove Jensen hmd
CH:   Niels Ovesen 23 soldat med regiment i Kvhn
     Ane Ovesdtr 26 = Johan Olsen hmd i Lammestrup
guard: Hans Rasmussen hmd i Stubberup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Maren Rasmusdtr i Snekkerup      16 Jul 1807  pg 46 55
HUSB:  Hans Hansen hmd
CH:   Anders Hansen 14 tien i Wiggersted
     Hans Hansen 12
     Jens Hansen 10
     Christian Jensen 7 hiemme
guard: Ole Nielsen hmd i Beenlose
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Jens Pedersen Lund skytte i Svenstrup, dod i Khvn   1 Oct 1807   pg 48 58 61 69 
WIFE:  Kirsten Larsdtr     (=2. Knud Olsen gmd i Lammestrup - by 1808)
2 CH:  Christian Jensen 9
     Lars Jensen 5 (surnames assumed)
guard: Hans Mortensen skoleholder i Gronholt
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Ane Christensdtr i Borup   12 Oct 1807   pg 49 79
HUSB:  Jens Hansen smed hmd
CH:   Gundil Jensdtr 25 = Hans Pedersen gmd i Lammestrup
     Marie Jensdtr 23 = Christian Sorensen vognmand i Roeskilde
     Karen Jensdtr 13 hiemme
guard: Jens Hansen gmd i Borup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Christen Hansen gmd i Ortved     3 Nov 1807   pg 51 72
WIFE:  Ellen Christophersdtr
CH:   Christopher Christensen 10
     Hans Christensen 7
     Anders Christensen 5
     Karen Christensdtr 2
     Johanne Kirstine Christensdtr (probably born after father's death)
BRO:   Hans Hansen gmd i Stubberup
WIFE.SVOGER: Jens Mogensen skovfoged i Ortved
wgd: Jens Jensen hmd i Grovte
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Soren Mogensen gmd i Truelstrup    19 Nov 1807  pg 53 80
WIFE:  Maren Hansdtr
CH:   Hans Sorensen 30 gmd i Truelstrup
     Christen Sorensen 28 = ... hmd i Truelstrup
     Johanne Sorensdtr 26 = Hans Olsen i Asinglose
     Mogens Sorensen 22 soldat ugift
     Karen Sorensdtr 17 hiemme     (= Cornelius Sorensen by 14 Nov 1808)
guard: Anders Frandsen hmd i Orsted Hestehauge
wgd: Niels Hansen gmd i Borup / Christen Hansen inds i Truelsltrup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Ane Nielsdtr i Urup     14 Dec 1807   pg 56 78
HUSB:  Soren Pedersen skovfoged hmd
CH:   Peder Sorensen 9
     Lars Sorensen 5
guard: Jens Pedersen hmd i Heinede
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Hans Jeppesen gmd i Heinede      2 Jan 1808   pg 60 77
WIFE:  Sidse Mortensdtr
CH:   Nielaus Hansen 21
     Maren Hansdtr 10
STEPCH: Inger Jensdtr 24 = Peder Larsen hmd i Wallora
guard: Christen Olsen gmd i Heinede/ nu i Soster Svenstrup
wgd: Nielaus Rasmussen gmd i Heinede
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Margrethe Elisabeth Jochumsdtr i Lammestrup  26 Mar 1808  pg 62 76
HUSB:  Jens Hansen gmd
CH:   Ane Marie Jensdtr 1½
     Hans Jensen 8 days
guard: Henrich Mogensen smed i Lammestrup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Kirsten Jensdtr i Dalby   9 May 1808   pg 63 74 75
2HUSB:  Hans Olsen gmd
CH:   Anders Hansen 22 hiemme
     Bodil Hansdtr ugift hiemme
     Kirsten Hansdtr ugift hiemme
     Jens Hansen 9
1HUSB:  Anders Hansen gmd i Dalbye (dod)
CH:   Hans Andersen 32 tien i Lille Ladager
     Christen Andersen 29 hmd i Ledvogterhuuset, Ortved
     Karen Andersdtr ugift hiemme   (= (forlov) Jorgen Pedersen gmd i Reinemark)
BRO:   Jens Jensen gmd i Snekkerup
2HUSB.BRO: Niels Olsen gmd i Dalbye
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Elisabeth Sophie Holmsdtr i Borup Broehuus, Tomstrup Hovedgaards Mark, Borup   27 May 1808  pg 66 83
HUSB:  Knud Hansen Busch murermester (signed: Brusk)
CH:   Inger Marie Knudsdtr ugift tien i Khvn
     Jacobine Knudsdtr ugift tien i Svandbierg
     Kirstine Frederikke Knudsdtr ugift hiemme
guard: Lars Jensen gartner i Svenstrup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Hans Henrichsen gmd i Orninge     d.1 Jun 1808  pg 66 70
WIFE:  Johanne Pedersdtr         (=2. Lars Larsen faestemand i Eibye)
½BRO:  Jens Hansen 70 gmd i Snekkerup
     Niels Hansen 67 gmd i Beenlose
½SIS:  Kirsten Hansdtr (dod) = Anders Knudsen gmd i Heinede
      CH: Henrich Andersen abt 38 gmd i Skee Tostrup
         Kirsten Andersdtr = Hans Hansen Skov gmd i Ortved
         Knud Andersen abt 32 gmd i Heinede
BRO:   Ole Henrichsen 52 dovstum
     Peder Henrichsen 50 hmd i Gammerod
     Christen Henrichsen 49 hmd i Walsoemagle, Skioldenesholms gods
MODER:  Mette Jensdtr =1. Hans Jensen gmd i Lammestrup (dod) =2. Henrich Olsen gmd i Lammestrup (dod)
wgd: Jens Hansen smed i Borup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Lars Christensen hmd i Aagerup, musketeer i kronens regmt i Helsingoer      21 Jun 1808  pg 68 82 93
WIFE:  Ane Johansdtr      (=2. Peder Jensen hmd i Aagerup - by Dec 1808)
CH:   Johan Larsen 1½
guard: Christen Jensen gmd i Aagerup
wgd: Jens Jorgensen gmd i Aagerup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Inger Jorgensdtr enke i Dalby     28 Nov 1808  pg 81
HUSB:  Peder Andersen hmd (dod)
Christian    Bodil Pedersdtr = Ole Hansen i Lille Friensved?
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Johan Henrich Spetmand/Spetmann arbeidsmand i Svenstrup     separation 26 Jan 1809 pg 83 93 94
WIFE:  Magdalene Elisabeth Christiansdtr
CH:   Mads Henrich Johansen 16 hos bodkermester Bagge i Khvn
     Mathias Christopher Johansen 11 hos selv. Mackman i Gimlinge, Gyldenholms gods (surnames assumed)
guard: Hans Mortensen skoleholder i Gronholt
NOTE: his is in Taarnholmgaard ved Korsoer?
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Kirsten Jorgensdtr i Stubberup    17 Feb 1809  pg 84 96
2HUSB:  Peder Olsen hmd
1HUSB:  Lars Danielsen hmd i Stubberup (dod)
CH:   Peder Larsen 26 tien i Stubberup
     Ane Larsdtr 21 ugift hiemme
1HUSB.½BRO: Soren Danielsen hmd i Urup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Niels Pedersen gmd i Klovested    3 Mar 1809   pg 85 95
WIFE:  Mette Rasmusdtr
CH:   Bodil Nielsdtr = Niels Olsen inds i Klovested
     Sidse Nielsdtr ugift hiemme
     Hans Nielsen 20 hiemme
     Kirsten Nielsdtr ugift hiemme
WIFE.SVOGER: Niels Nielsen sognefoged i Kionoulslov
curator: Christen Pedersen gmd i Dalby
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Kirsten Larsdtr i Aagerup Overdrev  18 Mar 1809  pg 87 99
HUSB:  Niels Nielsen hmd
CH:   Marie Nielsdtr ugift tien i Ortved
     Kirsten Nielsdtr ugift hiemme
HUSB.BRO: Lars Nielsen hmd i Naedeledshuset
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Hans Mortensen gmd i Wigersted    29 Apr 1809  pg 88 97
2WIFE:  Maren Nielsdtr      (=2. Niels Pedersen - by 10 Nov 1809)
CH:   Ane Hansdtr ugift hiemme
     Karen Hansdtr ugift hiemme
     Niels Hansen 6
     Elisabeth Hansdtr hos Jacob Christensen i Mannerup (below)
     Ellen nu spad hiemme
1WIFE:  Kirsten Hansdtr (dod)
CH:   Kirsten Hansdtr ugift tien Hans Nielsen gmd i Hald, Scoldenesholms gods (her bedstefaders bro: Jens Jensen gmd i
Snekkerup)
1WIFE.STEDFAD: Ole Pedersen inds i Wigersted
2WIFE.STEDFAD: Jacob Christensen laegdsmand gmd i Mannerup
guard: Henrich Christiansen smed i Wigersted
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Mathias Larsen gmd i Borup  5 Sep 1809   pg 91 101
WIFE:  Kirsten Ditlovsdtr
CH:   Maren Mathiasdtr ugift hiemme   (= Peder Christensen gmd - by 13 Dec 1809)
WIFE.BRO: Niels Ditlovsen gmd i Kimmerslov
guard: Jens Hansen smed i Borup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Jens Hansen hmd smed (Skilsmisse) i Heinede, arbeide i Khvn Tugthuus, Sigsted?      28 Sep 1809   pg 94 104
WIFE:  Karen Andreasdtr af Gammerod, Khvn
FADER:  Hans Jorgensen skoemager i Herfolge
? Jens Hansen (could be the one listed Andersen the deceased?)
guard: Hans Hansen hmd i Udlobet
wgd: Peder Hansen hmd i Udholt
PROBABLY not his probate Andersen guardian seems to be for him?
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Jacob Christiansdtr hmd i Trollehuset, Klovested    16 Nov 1809  pg 99 103
WIFE:  Karen Clausdtr
CH:   Niels Jacobsen 15 tien i Eibye
     Peder Jacobsen 12 hiemme
     Else Jacobsdtr
     Karen Jacobsdtr
     Christian Jacobsen 3
guard: Hans Pedersen gmd i Klovested
wgd: Peder Andersen gmd i Klovested
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Jens Pedersen hmd i Truelstrup    23 Nov 1809  pg 101 103
WIFE:  Maren Nielsdtr      (=2. (forlov) Peder Henningsen hmd i Truelstrup - by 28 Dec 1809)
CH:   Kirsten Jensdtr ugift hiemme
     Niels Jensen 12 tien i Truelstrup
     Karen Jensdtr ugift hiemme
FADER:  Peder Jensen gmd i Honske/Horske
wgd: Peder Pedersen hmd i Truelstrup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Marie Christensdtr i Orninge     6 Jan 1810   pg 105 123
2HUSB:  Niels Ovesen hmd
1HUSB:  Hans Andersen hmd i Orninge (dod)
CH:   Peder Hansen 17 tien i Klovested, ½BRO of Anders Hansen hmd i Orninge (? Anders Hansen Nolsen)
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Karen Andersdtr i Gammerod  22 Jan 1810   pg 106 124
HUSB:  Hans Pedersen hmd
CH:   Gunild Hansdtr
     Boel Hansdtr begge topdragne ugift hiemme
FADER:  Anders Pedersen hmd i Urup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Karen Frandsdtr i Klovested      14 Mar 1810  pg 107 128
2HUSB:  Peder Andersen gmd
CH:   Peder Pedersen 8
1HUSB:  Peder Andersen gmd i Klovested (dod)
CH:   Mette Pedersdtr ugift hiemme
BRO:   Christian Frandsen gmd i Klovested
2HUSB.FAD: Anders Pedersen inds i Klovested
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Sidse Nielsdtr i Heinede   24 Mar 1810   pg 109 122
HUSB:  Hans Olsen hmd
CH:   Niels Hansen 24 soldat ved arteillerin bat. 
     Anders Hansen 15 tien i Heinede
     Maren Hansdtr ugift hiemme (or Marie Hansdtr )
REL:   Ole Olsen hmd i Orsted Brodagerhuus 
guard: Anders Hansen hmd i Orninge
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Lars Eriksen gmd i Kimmerslev     d.4/5 Apr 1810 pg 110 126
WIFE:  Ane And     (=2. Anders Jensen gmd - by 31 Dec 1810)
CH:   Ane Larsdtr ugift hiemme
guard: Mogens Eriksen hmd i Kiemmerslov
wgd: Hans Pedersen gmd i Kiemmerslov
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Karen Nielsdtr i Gronholt  d.10/12 Apr 1810    pg 112 130
HUSB:  Ole Jensen gmd
CH:   Kirsten Olsdtr 
     Jens Olsen 6
     Maren Olsdtr
     Karen Olsdtr
     Ane Olsdtr
BRO:   Niels Bendtsen gmd i Borupsgaarden
HUSB.REL: i Norheden
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Inger Hansdtr enke i Gammerod     d.8 May 1810  pg 114 115 116 131
HUSB:  Poul Jensen hmd (dod)
CH:   Jens Poulsen 23 hiemme / tiene i Heinede
     Niels Poulsen 14 tien i Ousted
     Maren Poulsdtr ugift hiemme
HUSB.1WIFE: Marie Jensdtr (dod)
HUSB.CH:     Bodil Poulsdtr i Khvn
     Mette Poulsdtr i Khvn
guard: Lars Olsen inds i Gammerod
guard: Lars Jensen i Gammerod
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Ane Christensdtr i Wigersted     d.11 May 1810 pg 115 118 125
HUSB:  Peder Jorgensen hmd
CH:   Marie Pedersdtr
     Ane Pedersdtr
     Sidse Pedersdtr
     Jorgen Pedersen 1 alle hiemme
BRO:   Peder Christensen inds vaever i Aagerup
guard: Christen Jensen hmd i Aagerup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Soren Pedersen hmd i Agestrup     d.9/10 May 1810         pg 115 145 151
WIFE:  Ane Hansdtr   (=2. Hans Jensen hmd i Dalbye)
CH:   Peder Sorensen 32 tien Prinds Frederich Ferdinants dragon regmt 
     Kirsten Sorensdtr = Hans Pedersen inds i Wimmelde bye, Spanager gods - he i militair tieneste
     Karen Sorensdtr ugift tien i Eibye
     Inger Sorensdtr ugift tiene i Snekerup?
guard: Jeppe Pedersen hmd i Teglevaerkshusene
wgd: Anders Nielausen hmd i Agestrup huse
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Niels Andreasen tjene. i Stenkelstrupgaarden      d.12/13 Jun 1810    pg 116
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Hans Birch birkeskriver forvalter i Svenstrup gaard  26 Aug 1810  pg 119
WIFE:  Benedikte Margrethe B: - madm Birch
CH:   son
WIFE.SVOGER: herr Dreyer i Khvn
wgd: Pedersen byefoget i Ringsted
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Niels Mogensen gmd i Reinemark    d.25/27 Nov 1810    pg 120 151
2WIFE:  Maren Andersdtr (=2. Lars Hansen gmd )  (dod 8 Jun 1812 pg 170 178)
CH:   Jens Nielsen 16 hiemme
1WIFE:  Boel Hansdtr (dod)
CH:   Niels Nielsen 31 gmd i Snekkerup
BRO:   Henrich Mogensen smed i Lammestrup
2WIFE.SIS.CH: Lars Mortensen gmd i Regnemark
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Mette Borresdtr i Kimmerslev     8 Dec 1810   pg 122
HUSB:  Niels Jensen hmd
HEIRS:  myndige
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Peder Pedersen hmd i Truelstrup    5 Jan 1811   pg 133 159 172
WIFE:  Karen Hemmingsdtr or Karen Henningsdtr       (=2. Niels Hansen by 8 Dec 1812)
BRO:   Hans Pedersen 67 gmd i Houndie
     Ole Pedersen 62 gmd i Truelstrup
SIS:   Karen Pedersdtr (dod) = Peder Mortensen gmd i Greve
      CH: Peder Christensen 40 hmd i Karlslunde
         Kirsten Christensdtr = Christen Nielsen hmd i Windinge Mark
         Hans Christensen 30 hmd i Skimlinge bye, Holbek amt
         Ane Christensdtr ugift i Khvn
     Ane Pedersdtr = Christen Hansen hmd Killebrunde (begge dod)
      CH: Peder Christensen 32 gmd i Olbye
         Karen Christensdtr = ... hmd i Killebryne Mark/Kildebrondemark
         Hans Christensen 26 tien i Killebrynde/Kittebrynde / nu gmd i Kildebronde
         Ane Christensdtr ugift i Kablegaarde    (= ... hmd i Kildebronde Mark)
         Jens Christensen 25 i Torstlev, Valbye/ Taastrups Waldbye
     Mette Pedersdtr = Christen Mortensen gmd i Greve
     Johanne Pedersdtr (dod) = Hans Mortensen gmd i Karlslunde
      CH: Morten Hansen 30 tien hiemme/ nu hmd i Carlslunde Mark
         Peder Hansen 28 tien hiemme/ hmd i Carlslunde Mark
         Ane Hansdtr ugift hiemme
wgd: Hans Mortensen gmd i Truelstrup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Ane Olsdtr i Gronholt    23 Jan 1811   pg 134 148
HUSB:  Peder Olsen hmd
CH:   Karen Pedersdtr ugift
     Johanne Pedersdtr ugift
     Marie Pedersdtr ugift
     Jens Pedersen 4
     Ane Pedersdtr
guard: Jens Andreasen hmd i Gronholt
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Mette Jorgensdtr i Snekkerup     15 Jan 1811  pg 134
2HUSB:  Erik Jorgensen hmd smed
1HUSB:  
CH:   Henrich Christiansen smed i Wigersted
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Niels Andersen gmd i Bregentved    11 Feb 1811  pg 135 159
2WIFE:  Lisbeth Christiansdtr or Lisbeth Christensdtr
1WIFE:  Maren Nielsdtr (dod)
CH:   Anders Nielsen 27 hiemme
     Lisbeth Nielsdtr ugift hiemme
2WIFE.BRO: Peder Christiansen gmd i Nye Glim
2WIFE.SODSK.CH: Peder Andersen gmd i Sortes Svenstrup
guard: Anders Christensen gmd i Ousted
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Christen Pedersen hmd i Gronholt   13 Feb 1811  pg 136 149
WIFE:  Kirsten Nielsdtr     (=2. Anders Andersen hmd i Gronholt - by 23 Dec 1811)
CH:   Bodil Christensdtr ugift hiemme
FADER:  Peder Christensen hmd i Kimmerslov
WIFE.FADER: Niels Sorensen aftgsmd i Klovested
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Peder Jensen hmd i Aagerup  18 Feb 1811   pg 137 150
WIFE:  Ane Johansdtr      (=2. Anders Nielausen hmd i Aagerup)
CH:   Jens Pedersen 2
BRO:   Hans Jensen i Walsoemagle
wgd: Jens Jorgensen gmd i Aagerup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Niels Hansen gmd i Borup   27 Feb 1811   pg 138 154
WIFE:  Marie Jensdtr
CH:   Kirsten Nielsdtr ugift tien i Birked
     Ane Nielsdtr ugift hiemme
     Karen Nielsdtr ugift tien i Gronholt
     Boel Nielsdtr ugift hiemme
     Mette Nielsdtr ugift hiemme
     Hans Nielsen 9
     Johanne Nielsdtr hiemme
REL:   Jens Hansen gmd i Borup
WIFE.STEDFAD: Niels Jensen hmd i Kimmerslov
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Johanne Pedersdtr i Stubberup     11 Mar 1811  pg 140 153
2HUSB:  Soren Nielsen hmd         (=2. Birthe Olsdtr (dod 16 Jun 1821 pg 341 351)
CH:   Jens Sorensen 11
     Niels Sorensen 7
1HUSB:  Peder Pedersen hmd
CH:   Peder Pedersen 21 ungkarl tien i Gammerod
     Ane Pedersdtr ugift tiene i Borup
guard: Hans Hansen gmd i Stubberup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Ane Thomasdtr i Stenkelstrup huset  27 Mar 1811  pg 141 162
HUSB:  Peder Larsen hmd
CH:   Ane Pedersdtr
     Kirsten Pedersdtr
     Karen Pedersdtr alle ugift hiemme
guard: Peder Thomasen hmd i Borup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Kirsten Jorgensdtr i Dalby  16 May 1811   pg 142 163
HUSB:  Hans Jensen hmd
CH:   Jens Hansen 14? tiene i Weilore/Veilore
HUSB.FARBRO: Mads Hansen aftgsmd i Kimmerslov
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Lars Jorgensen gmd i Stubberup    d.5/6 Jun 1811 pg 143 156
2WIFE:  Maren Hansdtr      (=2. Hans Sorensen gmd i Stubberup)
CH:   Maren Larsdtr ugift hiemme
     Lisbeth Larsdtr ugift hiemme
     Hans Larsen 8 hiemme
1WIFE:  Johanne Olsdtr (dod)
CH:   Ole Larsen 27 soldat ved danske livregmts 4 comp i Khvn
     Jorgen Larsen 24 tien i Roeskilde
     Jens Larsen 22 tienestekarl i hiemme
     Ane Larsdtr ugift hiemme
BRO:   Peder Jorgensen gmd i Ortved
2WIFE.½BRO: Christopher Nielsen gmd i Baarup bye, Eskildstrup sogn
guard: Hans Hansen gmd i Stubberup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Jens Christensen faestemand i Stenkelstrup   25 Oct 1811  pg 146 162
WIFE:  Maren Jensdtr      (=2. Peder Nielsen opsigtermand i Stenkelstrup)
CH:   Lovise Jensdtr
     Ane Margrethe Jensdtr
     Christen Henrich Jensen 5
     Hans Jensen 3
guard: F. Knudsen herr i Svenstrup
wgd: Peder Thomasen hmd i Borup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Soren Philipsen gmd i Snekkerup    d.17 Jul 1811 pg 146
WIFE:  
CH:   Hans Sorensen gmd i Stubberup
     ... Sorensdtr = Peder Andersen hmd i Snekkerup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Ane Andersdtr i Gronholt   11 Dec 1811   pg 147 182
HUSB:  Ole Jensen gmd
CH:   Margrethe Olsdtr 3 wks 
FADER:  Anders Nielsen gl. gmd i Klovested
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Ane Nielsdtr i Kimmerslev  d.7/8 Feb 1812 pg 164 181
HUSB:  Hans Frederichsen hmd
½BRO:  Peder Nielsen gmd i Bregentved (dod)
      CH: Christian Pedersen 68 aftgsmd i Bregentved
         Niels Pedersen gmd i Klovestrup (dod)
          CH:  Hans Nielsen 26 soldat i kongens tieneste
             Ane Nielsdtr ugift tien i Store Saedbye
             Kirsten Nielsdtr ugift tien i Jersie
             Inger Nielsdtr ugift tien i Dalbye
         Ole Pedersen 65 inds i Bregentved
½SIS:  Johanne Nielsdtr (dod) = Rasmus Hansen gmd i Klovsted
      CH: Margrethe Rasmusdtr (dod) = 2. Niels Nielsen gmd sognefoged i Kimmerslov
          CH:  Ane Andreasdtr = Anders Jensen gmd i Kimmerslov
             Mette Andreasdtr = Lars Hansen gmd i Lundegaarden
             Kirsten Andreasdtr = Lars Sorensen hmd i Snekkerup
             Sidse Nielsdtr ugift hiemme
             Margrethe Nielsdtr ugift hiemme
         Mette Rasmusdtr enke = afg. Niels Pedersen gmd i Klovested (guard svigerson: Niels Olsen inds i Klovested)
½BRO:  Hans Nielsen gmd i Klovested (dod)
      CH: Niels Hansen 39 gmd i Reinemark
½SIS:  Ellen Christensdtr = Jorgen Sorensen hmd i Borup (both dod)
      CH: Maren Jorgensdtr = Hans Nielsen hmd i Borup (guard: Mogens Andersen gmd i Klovested)
     Bodil Christensdtr (dod) = Peder Christensen hmd i Kimmerslov
      CH: Christen Pedersen hmd i Gronholt (dod) = Kirsten Nielsdtr = 2. Anders Andersen hmd i Gronholt
          CH:  Bodil Christensdtr ugift hiemme
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Karen Nielsdtr i Urup    d.18/20 Apr 1812    pg 166 180
2HUSB:  Ole Nielsen gmd
1HUSB:  Jens Hansen gmd i Urup (dod)
CH:   Christen Jensen 27 hiemme eller i kongens tieneste ved Siellandske Rytterregmt 3 esk.
     Ane Marie Jensdtr ugift tien hiemme    (= Hans Pedersen gmd i Borup)
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Inger Hansdtr i Wigersted  d.22/23 May 1812    pg 168 176
2HUSB:  Hans Jensen gmd
CH:   Soren Hansen 15
     Hans Hansen 11
     Jens Hansen 8
     Anders Hansen 2
1HUSB:  Soren Olsen gmd i Wigersted (dod)
CH:   Maren Sorensdtr ugift hiemme
BRO:   Jens Hansen hmd i Ortved
2HUSB.BRO: Jeppe Jensen gmd i Snekkerup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Birthe Sorensdtr i Lammestrup     3 Jun 1812   pg 170 192 197
HUSB:  Lars Hansen hmd
CH:   Karen Larsdtr ugift tien i Urby
     Ole Larsen 15 tien i Dalbye
     Maren Larsdtr ugift tien i Borbye
     Jens Larsen 6 hiemme
     Ane Larsdtr ugift hiemme
     Kirstine Larsdtr ugift hiemme
HUSB.BRO: Jens Hansen gmd i Borup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Maren Andersdtr i Reinemark      8/9 Jun 1812  pg 170 178
2HUSB:  Lars Hansen gmd
CH:   Niels Larsen newborn
1HUSB:  Niels Mogensen gmd (dod)
CH:   Jens Nielsen 16 hiemme
1HUSB.CH: Niels Nielsen gmd i Snekkerup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Anders Pedersen hmd i Urup  d.11 Nov 1812  pg 172 204 218
WIFE:  Margrethe Nielsdtr (dod 7 Oct 1813 pg 204 218)
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Ane Larsdtr i Wigersted   d.2/3 Oct 1812 pg 172 192
2HUSB:  Christian Hansen hmd
1HUSB:  Niels Mogensen hmd (dod)
CH:   Niels Nielsen 49 hmd i Aagerup Overdrev
     Lars Nielsen 48 hmd i Naedeledshuuset
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Hans Larsen hmd i Ortved   d.8/9 Jun 1812 pg 172 183 205
2WIFE:  Johanne Hansdtr
CH:   Marthe Hansdtr ugift tien i Ortved
1WIFE:  Kirsten Madsdtr (dod)
CH:   Kirsten Hansdtr = Peder Mogensen inds i Ortved
guard: Christopher Pedersen gmd i Ortved
wgd: Hans Pedersen hmd i Ortved
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Margrethe Nielsdtr enke i Urup    d.7 Oct/8 Nov 1813   pg 204 205 218
HUSB:  Anders Pedersen hmd (dod - 11 Nov 1812 pg 172 204 218)
CH:   Niels Andersen 30 hiemme
     Karen Andersdtr (dod) = Hans Pedersen hmd i Gammerod
      CH: Gundil Hansdtr
         Bodil Hansdtr begge ugift hiemme
BRO:   Jorgen Nielsen hmd i Leiere, Ledreborg gods
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Peder Schov hmd i Ortved   d.19/20 Jul 1812    pg 172
WIFE:  
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Lars Pedersen hmd ladekarl i Gronholt     d.8/9 Dec 1812 pg 174 199
2HUSB:  Grethe Olsdtr      (=2. Johan Christiansdtr hmd i Gronholt - by 14 Dec 1813)
CH:   Mette Larsdtr ugift hiemme
     Niels Larsen 3
     Ane Larsdtr ugift hiemme
1WIFE:  Mette Nielsdtr (dod)
CH:   Ane Larsdtr ugift tien i Knudstrup bye
     Karen Larsdtr = Hans Pedersen hmd i Gammerod
     Peder Larsen abt 24 i krigstieneste ved Sjaellandske vidende Jaegercorp garnisnern i Soroe
guard: Soren Pedersen hmd skovfoged i Heinede
wgd: Henrich Christensen i Wigerslev?
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Niels Hansen tjenestekarl hos Peder Christensen gmd i Borup   d.8 Mar 1813  pg 184
FADER:  Hans Danielsen hmd i Stubberup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Ole Pedersen gmd i Kimmerslev     d.16/17 Mar 1813    pg 184 202
WIFE:  Ane Danielsdtr
CH:   Ane Olsdtr = Morten Corneliusen skovfoged i Dyndet
     Peder Olsen 22 tien i hiemme
     Daniel Olsen 18 tien i hiemme
BRO.CH: Lars Nielsen hmd i Dalbye
WIFE.BRO: Jens Danielsen gmd i Dalbye
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Niels Nielsen gmd sognefoged i Kimmerslev   d.30 Jun 1813 pg 186 189 195 211 213 216
2WIFE:  Marie Poulsdtr
CH:   Margrethe Nielsdtr (NOTE: only listed in one place so perhaps born & died after father?)
1WIFE:  Margrethe Rasmusdtr
CH:   Sidse Nielsdtr ugift hiemme (guard: her ½sis ... = Anders Jensen gmd i Kimmerslov)
BRO.CH: Rasmus Jensen gmd i W.Saabye, Holbek amt, Aastrup gods
? Niels Poulsen
guard: Jens Egede i Kimmerslov Molle
wgd: Jens Hansen gmd i Kimmerslov / Peder Poulsen aftgsmd i Kisserup bye, Ledreborg gods/ Jens Hansen smed hmd i Borup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Rasmus Hansen hmd i Stubberup     29 Apr 1813  pg 186
WIFE:  Karen Sorensdtr
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Karen Ditlovsdtr i Borup   d.30/31 Jul 1813    pg 190 198
2HUSB:  Lars Nielsen hmd
1HUSB:  Soren Jorgensen (dod)
CH:   Ane Sorensdtr = Lars Hansen hmd i Lammestrup
     Jorgen Sorensen 23 tien i Kimmerslov Molle
curator: Jens Hansen smed i Borup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Marie Larsdtr i Gronholt   d.3/4 Aug 1813     pg 191 200
2HUSB:  Hans Rasmussen hmd
1WIFE:  Jens Larsen hmd (dod)
CH:   Lars Jensen 40 gartner i Svenstrup
     Johanne Jensdtr ugift dovstum hiemme (pg 212)
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Marie Hansdtr i Borup    d.24/25 Oct 1813         pg 193 246
HUSB:  Niels Hansen Skov fisker (dod 22 Feb 1816 pg 265)
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Karen Pedersdtr i Ortved   d.24/26 Oct 1813    pg 194 230 249 250
HUSB:  Morten Jensen gmd    (=2. Johanne Pedersdtr - dod 12 Nov 1825 pg 456 568)
CH:   Ane Mortensdtr
     Peder Mortensen 6
     Anders Mortensen 4
BRO:   Peder Pedersen ungkarl i Atterupgaarden
HUSB.BRO: Jens Jensen hmd i Dalbye
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Jens Pedersen hmd i Lammestrup    d.19/20 Dec 1813    pg 201
2WIFE:  Karen Nielsdtr
1WIFE:  
CH:   Niels Jensen 50 hmd i Wiibye
WIFE.BRO: Anders Nielsen hmd i Kimmerslov
wgd: Lars Nielsen
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Hans Nielausen hmd vaegter i Gronholt     28 Mar 1814  pg 206 209 227
2WIFE:  Karen Pedersdtr
CH:   Nielaus Hansen 12
     Peder Hansen 7
1WIFE:  Kirsten Mogensdtr (dod)
CH:   Bodil Hansdtr ugift tien i Reinemark
     Karen Hansdtr ugift tien i Ortved
     Anders Hansen 16 hos Henrich Mogensen smed i Lammestrup
BRO:   Anders Nielausen hmd i Agestrup
SVOGER: Henrich Mogensen smed hmd i Lammestrup
2WIFE.BRO: Hans Pedersen gmd i Klovested
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Ole Hansen gmd i Ortved   d.5/6 Apr 1814 pg 206 224 238
WIFE:  Johanne Andersdtr         (=2. Andreas Hansen gmd i Ortved by 14 Mar 1821)
CH:   Margrethe Olsdtr (dod - 14 Mar 1821 pg 335 352) 
     Hans Olsen 6
     Jorgen Olsen 3
FARBRO: Ole Olsen hmd i Gronholt
WIFE.FAD: Anders Nielsen aftgsmd i Ortved
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Margrethe Christiansdtr i Snekkerup      9 Apr 1814   pg 208
HUSB:  Christen Hansen gmd
CH:   Christian Christensen
     Karen Christensdtr = Jens Olsen
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Karen Olsdtr i Orsted Hestehave    d.15 Apr 1814 pg 211
HUSB:  Christen Pedersen hmd
FADER:  Ole Mogensen aftgsmd 
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Hans Hansen gmd i Stubberup      d.6/8 Jul 1814 pg 213 228
WIFE:  Maren Nielsdtr
CH:   Hans Hansen 19 tien hiemme
     Ane Hansdtr 
     Kirstine Hansdtr (? Kirsten Hansdtr )
     Niels Hansen 10
     Karen Hansdtr 
     Bodil Hansdtr
     Hans Hansen fodt 6 Jul 1814
     Christen Hansen
WIFE.FAD: Niels Bentsen gmd i Borup gaarden
guard: Peder Mortensen gmd i Snekkerup
wgd: Hans Sorensen gmd i Stubberup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Jens Hansen gmd i Snekkerup      d.22/23 Jun 1814    pg 213 230
WIFE:  
HEIRS:  Hans Jensen gmd i ...sted
     Jeppe Jensen gmd i Snekkerup
     Mette Jensdtr = Jens Nielsen gmd i Wigersted
     Johanne Jensdtr = Rasmus Jorgensen gmd i Ortved
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Niels Jensen hmd i Kimmerslev     d.5/6 Sep 1814 pg 220 236
2WIFE:  Ane Sophie Isachsdtr       (=2. Arild Jorgensen hmd i Kimmerslov)
1WIFE:  Mette Borresdtr (dod - 8 Dec 1810 pg 122)
½SIS:  Kirsten Jensdtr = Lars Nielsen hmd i Borup
      CH: Karen Larsdtr tien i Borup
         Jens Larsen 20 tien i Borup
         Lars Larsen 14 hos Hans Larsen aftgsmd i Snekkerup
     Ane Cathrine Jensdtr (dod)
      CH: Margrethe Hansdtr = Ole Nielsen inds i Tolstrup, Sader
SIS:   Ane Jensdtr (dod)
      CH: Margrethe Jensdtr = Jens Jensen hmd i Skovsboe   (listed Andersen Margrethe Nielsdtr also)
         Karen Nielsdtr = Soren Andersen bodker i Maglemosehuuset ved Gonnebjerg, 
         Ane Nielsdtr = Peder Andersen hmd i K.Walsoe
2WIFE.SIS.CH: Peder Jorgensen hmd i Dalbye
guard: Lars Nielsen hmd i Borup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Niels Andersen hmd i Urup  23/31 Oct 1814 pg 221 226
WIFE:  Johanne Mogensdtr
CH:   Niels Nielsen (dod)
SIS:   Karen Andersdtr (dod) = Hans Pedersen hmd i Gammerod
      CH: Gundil Hansdtr
         Bodil Hansdtr begge ugift hiemme
wgd: Hans Jensen gmd i Urup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Anders Hansen hmd i Blademosehuseene, Bregentved    d.15/16 Dec 1814    pg 222
WIFE:  Ane Pedersdtr
½SIS:  Ellen Hansdtr = Peder Larsen gmd i Gyrstinge
WIFE.CH:     Jens Nielsen hmd i Blademosehuusene
guard: Anders Jensen gmd i Gyrstinge
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Anders Larsen hmd smed i Orsted    27 Dec 1814  pg 223 234
2WIFE:  Birthe Pedersdtr         (?=2. (forlov) Hans Andersen hmd bodker i Lammestrup)
CH:   Karen Andersdtr ugift hiemme
1WIFE:  Ane Marie Bernt (dod)
CH:   Birthe Marie Andersdtr = Nielaus Rasmussen gmd i Heinede
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Maren Hansdtr i Lammestrup  d.12 Apr 1813/27 Dec 1814    pg 186 223
HUSB:  Hans Andersen hmd bodker
CH:   Anders Hansen
     Marie Hansdtr = Jens Andreasen hmd i Borup
guard: Niels Olsen sognefoged i Lammestrup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Karen Jensdtr i Ortved    16 Mar 1815   pg 233 240 249
HUSB:  Jens Andersen hmd sognefoged
CH:   Lisbeth Jensdtr tien Taastrup
     Maren Jensdtr tien i Ortved
     Anders Jensen 14 tien i Kiaerupgaarden
     Jens Jensen 13
     Ole Jensen 9
     Christen Jensen 6
     Lars Jensen 3
BRO:   Jens Jensen gmd i Gammerod
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Hans Frederichsen Willemstrup tienestekarl i Svenstrup     d.5 Jun 1815  pg 235 241
FADER:  Frederich Hansen af Willumstrup bye, Fyen
guard: Lars Jensen gartner i Svenstrup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Hans Jorgensen enkemand/ungkarl? hos Lars Andersen gmd i Orninge    d.24/25 Apr 1815    pg 235
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Jens Jensen hmd i Ortved   d.13/14 Apr 1815    pg 235
WIFE:  Johanne Pedersdtr
1 CH:  Ane Jensdtr = Ole Giodes inds i Ortved
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Kirsten Stephensdtr i Dalby      d.30 Jul 1815 pg 239
HUSB:  Jens Frederichsen hmd smed
CH:   Jesper Jensen 
     Jens Danielsen gmd i Urup
     Christen Andersen gmd i Urup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Karen Nielsdtr i Kimmerslev      d.13 Jul 1815 pg 239
HUSB:  Niels Ditlovsen gmd   (=2. Karen Jorgensdtr - dod 30 Jun 1828 pg 508 520 528)
CH:   Karen Nielsdtr = Niels Nielsen gmd i Snekkerup ( Karen Thomasdtr x'd out )
     Anders Thomasen inds i Kimmerslov
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Birthe Hansdtr i Gronholt  d.4/5 Sep 1815 pg 240
HUSB:  Jens Sorensen hmd
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]


Peder Hansen rygter tjenestekarl i Stenkelstrup gaarden     d.19/20 Oct 1815    pg 240 242
  (fodt i Bornholm)
guard: herr Knudsen opsigtemand i Svenstrup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Anders Hansen hmd i Urup   d.25 Jan 1816  pg 242
WIFE:  
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Ane Olsdtr i Dyndet     d.24/25 Jan 1816    pg 242 251 266
HUSB:  Morten Corneliusen skovfoged
CH:   Lars Mortensen 8 hiemme
MORBRO: Jens Danielsen gmd i Dalbye
HUSB.BRO: Anders Corneliusen soldat ved Danske armee i Frankerig
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Johanne Jensdtr i Ortved   d.18/19 Feb 1816    pg 243 253 257
HUSB:  Rasmus Jorgensen gmd
CH:   Karen Rasmusdtr ugift hiemme
     Jens Rasmussen 6
     Hans Rasmussen 1½
BRO:   Hans Jensen gmd i Wigersted
     Jeppe Jensen gmd i Snekkerup
SIS:   ... Jensdtr = Jens Nielsen gmd i Wigersted
HUSB.BRO: Anders Jorgensen hmd i Wigersted Overdrev
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Niels Hansen Skov fisker i Borup   d.22 Feb 1816 pg 246 247 265
WIFE:  Marie Hansdtr (dod d.24 Oct 1813 pg 193) (? Marie Hansdtr )
CH:   Hans Nielsen 46 vaegter i Roeskilde
     Jens Nielsen 42 tien i Lammestrup,
     Ane Nielsdtr ugift i Lammestrup
     Ane Kirstine Nielsdtr (dod - ugift)
      CH: Ole Olsen 6 i Roeskilde
     Christopher Nielsen 36 tien i Skioldensholm
     Kirsten Nielsdtr = Jorgen Peder Thomasen i hiemme  (? Jorgen Pedersen inds i Borup / hmd i Borup)
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Christen Pedersen gmd i Truelstrup  d.24/26 Feb 1816    pg 247 262 286
WIFE:  Karen Nielsdtr      (=2. Morten Rasmussen gmd i Truelstrup)
CH:   Niels Christensen 2½  
     Peder Christensen age 1/2 aar by 11 Dec 1816 (dod by 30 Dec 1817 pg 286)
BRO:   Niels Pedersen hmd/bmd i Greve
WIFE.STEDFAD: Peder Pedersen hmd i Slaekkerups Mark, Roeskilde
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Peder Christensen i Truelstrup    30 Dec 1817  pg 265? 286
MODER:  Karen Nielsdtr = FADER: Christen Petersen gmd (dod) = 2. Morten Rasmussen gmd i Truelstrup
BRO:   Niels Christensen 4 hiemme
½SIS:  Maren Mortensdtr 10 wks hiemme
FARBRO: Niels Petersen hmd i Greve
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Ingvord Jensen hmd ( Ingvad Jensen ) i Vigersted    d.22/23 Mar 1816    pg 250 268
WIFE:  Ane Larsdtr       (=2. Niels Christiansen )
CH:   Jens Ingvordsen 17 tiene i Khvn
     Johanne Ingvordsdtr ugift hiemme
     Ole Ingvordsen 9
½BRO:  Anders Jensen hmd i Qvarkebye
guard: Christian Hansen inds i Wigersted
wgd: C. Knuthsen herr degnen i Wigersted
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Nicolai Jorgensen tjenestekarl hos Lars Pedersen gmd i Orninge     d.23 May 1816 pg 252
FADER:  Jorgen Nicolaisen hmd i Borup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Rasmus Jorgensen gmd i Ortved     d.21/22 Jun 1816    pg 253 257 288 291
2WIFE:  Karen Nielsdtr      (=2. Anders Jensen gmd i Ortved)
CH:   ( Rasmus Rasmusen - listed pg 291 only so probably born after fathers death?)
1WIFE:  Johanne Jensdtr (dod 18/19 Feb 1816 pg 243 253 257)
CH:   Karen Rasmusdtr ugift hiemme
     Jens Rasmussen 7
     Hans Rasmussen 2
BRO:   Anders Jorgensen hmd i Wigersted Overdrev
1WIFE.BRO: Jeppe Jensen gmd i Snekkerup
      Hans Jensen gmd i Wigersted
1WIFE.SIS: ... Jensdtr = Jens Nielsen i Wigersted
2WIFE.FAD: Niels Hansen gmd i Gonholt
2WIFE.MOD.STEDFAD: Christen Andersen gmd i Ortved
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Ane Olsdtr i Orninge     d.28/29 Jun 1816    pg 256
HUSB:  Anders Hansen hmd
CH:   Ole Andersen inds i Bredtved bye, Erickholms gods i Holbek birk
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Ane Pedersdtr i Aagerup   d.7 Dec 1816  pg 262
HUSB:  Christen Jensen hmd
CH:   Peder Christensen inds i Aagerup
     other minors
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Sophie Jensdtr i Stubberup  9 Nov 1816   pg 262
HUSB:  Peder Larsen skovfoged
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]


Bodil Hansdtr i Teglvaerkshusene   d.22/23 Dec 1816    pg 267
2HUSB:  Jeppe Pedersen hmd
1WIFE:  Christen ...
CH:   Niels Christensen tien i L.Skimved?
     Hans Christensen ungkarl i Roskilde
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Anders Rasmussen hmd vaever i Ortved      d.10 Jan 1817 pg 269 293 298
WIFE:  Ane Larsdtr (uskiftboe)
CH:   Ane Andersdtr 22 ugift i Slangerup bye
     Hans Andersen 39 (dod 13 Apr)
      CH: Andreas Julius Hansen 9 i here
         Sabine Hansdtr 6 here
guard: Christen Andersen hmd i Ortved
wgd: Henrich Petersen hmd veaver i Snekkerup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Rasmus Poulsen hmd i Borup  d.14 Apr 1817  pg 269 285
WIFE:  Kirsten Hansdtr     (=2. Soren Andersen hmd i Borup)
MODER:  Mette Borgesdtr enke = afg. Hans Larsen hmd i Borup (signed: Mette Borresdtr)
SIS:   Ingeborg Poulsdtr ugift vanvittig hiemme
BRO:   Jens Poulsen 28 inds i Orninge
SIS:   Sibille Poulsdtr ugift tien i Borup
MORBRO.CH: Hans Olsen vaever hmd i Borup
? Rasmus Poulsen gmd i Orninge
WIFE.BRO: Soren Hansen hmd i Stubberup
guard-minors.sodsk.brn: Jens Olsen gmd i Orninge
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Bodil Andersdtr i Gronholt  16/17 May 1817 pg 270 274 277 283
2HUSB:  Jens Andreasen hmd
1WIFE:  Jens Pedersen hmd (dod)
CH:   Niels Jensen 26 tiene i Greve / af Barfredshoi
     Hans Jensen 24 tiene i St.Saldbye
     Peder Jensen 22 tien i St.Kaldbye/Laedbye?
     Johanne Jensdtr ugift i vaeverlaere i Wigersted Overdrev
     Anders Jensen 18 tiene i Kimmerslov
BRO:   Mogens Andersen gmd i Klovested
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Niels Hansen gmd i Gronholt      d.4/5 Jul 1817 pg 272 280
WIFE:  Johanne Nielsdtr
CH:   Karen Nielsdtr = Anders Jensen gmd i Ortved
     Jens Nielsen 27 tiene i hiemme
     Niels Nielsen 21 smedelaere i Borup
     Kirsten Nielsdtr ugift hiemme
BRO:   Jens Hansen aftgshmd i Skaunehuusene, Snekkerup
wgd: Hans Mortensen skoleholder i Gronholt
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Peder Jorgensen hmd vaever i Wigersted Overdrev    d.22/23 Jul 1817    pg 275 287 292 301 307 308
2WIFE:  Birthe Nielsdtr     (=2. Johan Henrichsen hmd vaever i Wigersted Overdrev)
CH:   Hans Pedersen 5
     Niels Pedersen 3
     Peder Pedersen 3/4 aar
1WIFE:  Ane Christensdtr (dod 11 May 1810 pg 115 118 125)
CH:   Marie Pedersdtr ugift tien i Qvaerkebye
     Ane Pedersdtr ugift tien i Khvn
     Sidse Pedersdtr ugift tien i Wigersted Mark
     Jorgen Pedersen 8 hiemme
BRO:   Johan Jorgensen hmd i Odemarke huusene, K.Flinterup
SIS:   ... = Christopher Andersen hmd i Wigersted
1WIFE.BRO: Peder Christensen vaever i Aagerup
guard: Niels Larsen hmd i Aagerup
wgd: Jens Hansen gmd i Aagerup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Ane Cathrine Nielsdtr i Ortved    d.25/26 Dec 1817    pg 277 279 305 308
HUSB:  Hans Andersen hmd vaever
½SIS:  Susanne Hansdtr = Hans Poulsen aftgshmd i Ortved
BRO:   Ole Nielsen (?dod)
      CH: George Olsen konglinrtpasosbetqant i Khvn
         Laurids Olsen kudsk i Khvn
½BRO:  ...   
      CH: Frederich Birch poletiebetjent i Khvn
         Niels Pedersen Birch reise til America
         Lars Holger Birch (dod - 1808) reise til England
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Peder Christensen 1½, stepson of Morten Rasmussen gmd i Truelstrup   d.1 Aug 1817  pg 277
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Sidse Jensdtr enke i Stubberup    d.24/25 Dec 1817    pg 277 278 291 295 296 311
HUSB:  Peder Christensen hmd (dod)
HUSB.1WIFE: Else Jensdtr
CH:   Else Pedersdtr = Niels Nielsen hmd i Soster Svenstrup
     Jens Pedersen 32 hiemme / tien i Khvn
     Niels Pedersen 30 hiemme / tien i Store Svevenshuus, Khvn
     Anders Pedersen 26 tien i Broelaeggerstraedet, Khvn 
     Ane Pedersdtr ugift hiemme
     Marie Pedersdtr ugift tien i Reinemark
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Anders Frandsen hmd i Orsted Hestehauge    d.17/18 Mar 1818    pg 293
WIFE:  
3 CH:  
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Jorgen Pedersen hmd vaever i Ortved      d.7 Mar 1818  pg 293
WIFE:  
CH:   ... Jorgensdtr = Soren Nielsen hmd i HOed
     minors
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Lars Hansen hmd i Ravnehuset     d.8/9 May 1818 pg 294
WIFE:  Dorthe Nielsdtr
CH:   Hans Larsen kammers. i Khvn
     Niels Larsen hmd i Bested
     Soren Larsen tien i Stinkelstrupgaarden
     Peder Larsen ungkarl tien i Eibye
     Jens Larsen tienestedreng i Dalbye
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Hans Pedersen gmd i Heinede      d.3/4 Aug 1818 pg 300
WIFE:  Kirsten Hansdtr (testament 19 Mar 1810)
wgd: Carl Smidt , his wit: Knud Andersen
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Ane Christensdtr i Urup   30/31 Aug 1818 pg 301
HUSB:  Rasmus Pedersen hmd
FADER:  Christen Jensen inds i Agestrup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Birthe Larsdtr tjenestepige hos Lars Larsen gmd i Orninge    5 Dec 1818   pg 304 305 311
BRO:   Niels Larsen 48 gmd i Assendrop
     Peder Larsen 45 hmd i L.Saldbye
     Lars Larsen 42 gmd i Orninge
     Ole Larsen 40 hmd i Glim
SIS:   Karen Larsdtr = Niels Nielsen hmd i Hoielse
BRO:   Hans Larsen 35 yernsander i Khvn
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Mette Andersdtr i Gronholt  25/26 Oct 1818 pg 304 312 316?
HUSB:  Jens Hansen hmd
CH:   Inger Jensdtr tien i Niergaard, Skjoldenesholm
     Karen Jensdtr tien i Boyede
     Anders Jensen 12 tien i Boyede
     Peder Jensen 9
     Hans Jensen 6
     Ole Jensen 4
HUSB.REL: Ole Thomasen hmd i Snekkerup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Jens Christensen hmd i Snekkerup   d.27 Dec 1818 pg 306 313 314
2WIFE:  Marie Hansdtr      
CH:   Birthe Jensdtr tien i Havemolle ved Kongsted? = Carl Bodin tien i Corsoe
     Christen Jensen 21 hiemme
     Johanne Jensdtr ugift tien i Kimmerslov
1WIFE:  Ane Larsdtr (dod)
CH:   Kirsten Jensdtr = Peder Pedersen aftgshmd i Ortved
     Lars Jensen 38 hmd i Nye Jydstrup
     Karen Jensdtr i Kjong
wgd: Hans Olsen hmd i Snekkerup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Hans Pedersen hmd i Gammerod (Urup x'd out)  1/2 Apr 1819  pg 309 315
2WIFE:  Karen Larsdtr      (=2. Niels Nielsen hmd hugger i Gammerod)
CH:   Karen Hansdtr 8 hiemme
     Mette Hansdtr 4
1WIFE:  Karen Andersdtr (dod - 22 Jan 1810 pg 106 124)
CH:   Gundil Hansdtr 14 tien i Birked
     Bodil Hansdtr 11 hiemme
SODSK.CH: Ole Jensen gmd i gronholdt
wgd: Hans Larsen inds i Urup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Hans Olsen tien Ole Jensen bmd i Gronholt, dod i Lammestrup   d.30 May/1 Jun 1819  pg 311 316
MODER:  Johanne Thomasdtr enke = afg. FADER:    Ole Clausen hmd i Gronholt, nu fattig i Lammestrup
BRO:   Peder Olsen hmd i Gonholt
SIS:   Maren Olsdtr = Soren Nielsen hmd i Lammestrup
wgd: Hans Olsen skomager i Lammestrup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Lars Larsen i Svenstrup       8 Jul 1819    pg 313
FADER:  Lars Eriksen gmd i Kimmerslov (dod - 31 Dec 1810)
MODER:  Ane Andreasdtr = 2. Anders Jensen gmd i Kimmerslov
SIS:   Ane Larsdtr ugift hiemme
½BRO:  Jens Andersen 6
guard: Mads Hansen i Kimmerslov
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Hans Frederichsen tjenestekarl dod i Klovested     d.20/21 Aug 1819    pg 314
FADER:  Frederich Bertelsen inds i Stubberup
SVOGER: Jens Thomasen inds i Borup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Anders Jensen tjenestedreng hos Mads Jensen gmd i Kimmerslov  d.4/5 Dec 1819 pg 317 318
BRO:   Hans Jensen 26 huggerlaere i K.Skjensved
     Peder Jensen 24 skraedder hos MORBRO gmd Mogens Andersen i Klovested
     Niels Jensen 30 tien i Eibye
SIS:   Johanne Jensdtr = Niels Nielsen vaever i Gonholt
MODER:  (dod) = 2. Mads Jensen gmd i Kimmerslov
MORBRO: Mogens Andersen gmd i Klovested
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Rasmus Rasmussen i Ortved  d.8/9 Dec 1819 pg 318
MODER:  Karen Nielsdtr = 1.FADER: Rasmus Jorgensen (dod - 31 Dec 1817) =2. STEDFAD: Anders Jensen gmd i Ortved
½SIS:  Karen Rasmusdtr ugift
½BRO:  Jens Rasmussen 10
     Hans Rasmussen 5
     Niels Andersen 1½
     Rasmus Andersen 3 wks
guard: Anders Jorgensen hmd i Vigersted Overdrev & Jeppe Jensen gmd i Snikkerup & Hans Jensen gmd i Vigersted
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Bodil Pedersdtr i Kimmerslov     d.22/23 Feb 1820    pg 319 320 324
HUSB:  Niels Larsen hmd
CH:   Ane Nielsdtr 
     Maren Nielsdtr begge ugift hiemme
FADER:  Peder Christensen aftgshmd i Kimmerslov
HUSB.BRO: Niels Larsen hmd i Dyndet
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Frederich Hansen tjenestekarl hos Jens Jorgensen gmd i Aagerup     d.8/9 Mar 1820 pg 319 332 (?719)
FADER:  Hans Jacobsen
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Bodil Rasmusdtr i Ortved   d.12/13 May 1820    pg 320
HUSB:  Niels Hansen hmd
CH:
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Kirsten Andersdtr i Borup  18/20 Jul 1820 pg 320 329
HUSB:  Jorgen Nicolaisen hmd
CH:   Ane Jorgensdtr = Hans Thomasen inds i Roeskilde
     Margrethe Jorgensdtr ugift tien i Gammerod
     Niels Jorgensen 17 tien i Lammestrup
     Anders Jorgensen 14 tien i Borup
guard: Jens Hansen smed hmd i Borup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Birthe Olsdtr i Snekkerup  19/20 Sep 1820 pg 322 335
HUSB:  Hans Andersen gmd
CH:   Ane Hansdtr ugift
     Peder Hansen 15
     Kirsten Hansdtr 
     Ole Hansen 10
     Anders Hansen 8
     Marie Hansdtr (dod age 8 - 14 Mar 1821 - pg 335)
     Margrethe Hansdtr 
     Maren Hansdtr
     Karen Hansdtr alle hiemme
SIS:   ... Olsdtr = Jens Hansen hmd i Gronholt
HUSB.BRO: Christen Andersen selv.hmd i Haudrup/Haustrup?
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Karen Mortensen i Gammerod  d.5/6 Oct 1820 pg 324 333
HUSB:  Anders Christensen gmd      (=2. Kirstine Hansdtr (dod - 12 Feb 1823 pg 378 399)
CH:   Maren Kirstine Andersdtr (surname assumed)
     Daniel Christensen 8
HUSB.MODER: Mette Kirstine Reistrup = afg. Torkild Nielsen Birk gmd aftg i hiemme
HUSB.SVOGER: Bendixsen kirkesanger skolelaere i Borup
       J. Graebert herr i Gammerod
guard: Peder Hansen gmd i Gammerod
wgd: Segenor Henrich Jensen skolelaerer i Gammerod
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Johanne Larsdtr i Stubberup      d.15/16 Oct 1820    pg 327 329 331
HUSB:  Soren Hansen hmd
CH:   Maren Sorensdtr
     Lars Sorensen 7
     Johanne Sorensdtr (dod - 23 Dec 1820 pg 330)
     Hans Sorensen 3
HUSB.SIS: ... Hansdtr = Ove Jensen hmd i Stubberup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Ane Hansdtr i Naedeledshuset     d.19 Dec 1820 pg 329 330 342
HUSB:  Lars Nielsen hmd
CH:   Hans Larsen 10
     Ane Larsdtr ugift
HUSB.BRO: Niels Nielsen hmd i Aagerup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Maren Nielsdtr i Heinede   d.15 Feb 1821  pg 331 332
HUSB:  Rasmus Johansen hmd smed
CH:   Soren Rasmussen 30 assistant smed i hiemme
     Niels Rasmussen 28 inds i Kamstrup ved Roeskilde
     Kirsten Rasmusdtr = Niels Andersen hmd i Walore
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Johanne Larsdtr i Ortved   d.8 Apr 1821  pg 337 349
HUSB:  Thomas Christensen gmd sognefoged (=2. Bodil Hansdtr (dod - 21 Jan 1822 pg 358 369 383))
CH:   Niels Thomasen 12
     Christen Thomasen 8
     Lars Thomasen 2
FADER:  Lars Mogensen hmd smed i Ortved
BRO:   Niels Larsen smed i Ortved
HUSB.BRO: Jens Christensen gmd i Beenlose
HUSB.SIS: ... Christensdtr = Niels Sorensen gmd Snekkerup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Birthe Olsdtr i Stubberup  d.16/18 Jun 1821    pg 341 351
HUSB:  Soren Nielsen hmd         (=2. Johansdtr Pedersdtr (dod - 11 Mar 1811 pg 140 153)
CH:   Hans Sorensen 7
     Johanne Sorensdtr 
guard: Peder Olsen hmd i Stubberup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Hans Mortensen i Truelstrup      d.6 May 1821  pg 341
WIFE:  Karen Rasmusdtr
CH:   of age & minors
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Johanne Hansdtr i Wigersted Overdrev      d.17/18 Jul 1821    pg 342 345
2HUSB:  Lars Sorensen hmd
1HUSB:  
CH:   Marie Hansdtr = Peder Olsen hmd i Stubberup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Else Hansdtr i Klovested   d.1/3 Aug 1821 pg 343 352
HUSB:  Anders Nielsen gmd
CH:   Niels Andersen 28 hiemme
     Ane Marie Andersdtr ugift tien i Svenstrup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Johanne Nielsdtr i Kimmerslev     d.21 Jul 1821 pg 343
HUSB:  Anders Nielsen hmd
CH:   
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Jens Christensen hmd i Heinede    d.1/3 Nov 1821 pg 345 356
2WIFE:  Ane Jorgensdtr
CH:   Ellen Jensdtr ugift tien i Urup
1WIFE:  Kirsten Larsdtr (dod)
CH:   Niels Jensen 32 hmd i Walore
     Hans Jensen 28 millerist i Nyborg, Fyen
     Anders Jensen 26 riinggnuden? i Kioge
wgd: Christen Jensen gmd i Heinede
(NOTE: deceased from Ramsoe Thune herred in 1785)
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Rasmus Sorensen 14 days i Borup    29 Sep 1821  pg 345
MODER:  Marie Christiansdtr tienestepige i Borup = (forlov) Soren Rasmussen tjenestekarl i Borup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Lars Jensen hmd i Klovested      d.9 Nov 1821  pg 346 357
WIFE:  Ane Jensdtr (? Karen Jensdtr pg 357 but signed Ane Jensdtr )
CH:   Jens Larsen 8
     Mette Larsdtr ugift
guard: Peder Nielsen hmd i Klovested
wgd: Niels Nielsen gmd i Klovested
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Jens Hansen hmd smed i Borup     d.27/28 Nov 1821    pg 347 355
2WIFE:  Maren Danielsdtr (dod 13 Feb 1825 pg 445 448 460)
CH:   Hans Jensen 11
     Ane Kirstine Jensdtr ugift
     Daniel Jensdtr 5
     Ellen Jensdtr 
1WIFE:  Ane Christensdtr (dod - 12 Oct 1807 pg 49 79)
CH:   Gundil Jensdtr = Hans Pedersen gmd i Lammestrup
     Marie Jensdtr = 2. Niels Munter/Munthen papeirmagersvend i Roeskilde
     Karen Jensdtr = Frederich Jensen gmd i Jydstrup
2WIFE.BRO: Anders Christensen gmd i Gammerod (signed: Anders Danielsen)
guard: Hans Pedersen gmd i Borup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Margrethe Olsdtr barn i Ortved    19 Dec 1821  pg 352
FADER:  Ole Hansen gmd (dod) = MODER: Johanne Andersdtr i Ortved = 2. Andreas Hansen gmd i Ortved
BRO:   Hans Olsen 13
     Jorgen Olsen 11
½BRO:  Hans Andreasen 4
FARBRO: Ole Olsen hmd i Gronholt
MORFAD: Anders Nielsen aftgsgmd i Ortved
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Bodil Hansdtr i Ortved    d.21/23 Jan 1822    pg 358 369 383
HUSB:  Thomas Christensen gmd  sognefoged    (=1. Johanne Larsdtr (dod 8 Apr 1821 pg 337 349))
CH:   Hans Thomasen 2 days
FADER:  Hans Pedersen vaever hmd i Ortved
HUSB.BRO: Jens Christensen gmd i Beenlose
guard: Hans Andersen hmd vaever i Ortved
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Sidse Christensdtr i Aagerup Overdrev     d.4/5 Jan 1822 pg 358 361
2HUSB:  Niels Larsen hmd
1HUSB:  Hans ...
CH:   Hans Hansen hmd i Frue Kirkegaard ved Roeskilde
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Hans Andreasen tjenestekarl hos Niels Jensen gmd i Snekkerup  15/18 Feb 1822 pg 360 377
MODER:  Kirsten Nielsdtr i Ousager (dod by 18 Dec 1822 inds i Leire herreds skiftejurisdiction)
SIS:   Ane Andreasdtr = Hans Jensen inds i Dyndet
     Trine Andreasdtr ugift tiem i Klovested
wgd: Niels Jensen gmd i Snekkerup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Ane Sorensdtr i Truelstrup  d.8/11 Mar 1822         pg 361 371
HUSB:  Hans Sorensen gmd
CH:   Karen Hansdtr
     Soren Hansen 10
     Margrethe Hansdtr 
     Peder Hansen 3
BRO:   Cornelius Sorensen gmd i Birked
HUSB.BRO: Christen Sorensen hmd i Truelstrup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Maren Hansdtr i Gronholt   d.25 May 1822  pg 363 375
HUSB:  Ole Olsen hmd
BRO:   Peder Hansen 80 aftgsgmd i Lemmestrup
½BRO:  Jens Hansen 66 gmd i Borup
½SIS:  Kirsten Hansdtr (dod) = Lars Nielsen hmd i Aagerup
      CH: Jens Larsen 38 hmd vaever i Ortved
         Niels Larsen 35 hmd i Melbye ved Kallundborg
         Ane Larsdtr = Ole Jorgensen hmd i Nye Jydstrup, Skjaldensholm
         Dorthe Larsdtr = Preben Kepler vaever i Giessegaard
         Karen Larsdtr ugift tien i Tastrup
         Hans Larsen 23 hmd i Borupshuse, Ousted sogn
½BRO:  Lars Hansen 60 hmd i Lammestrup
½SIS:  Sidse Hansdtr = Soren Andersen inds i Bastebjerggaarden
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Lars Pedersen hmd i Orninge      d.6 Jun 1822  pg 364
WIFE:  Ellen Jacobsdtr
CH:   Marie Larsdtr = Peder Hansen inds i Orninge (unsure of her 1st name)
     Peder Larsen hmd i Soster Svenstrup 
wgd: Ole Nielsen gmd i Heinede
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Margrethe Pedersdtr 4 & 4 mo?. illeg hos Niels Jorgensen gmd i Klovested     d.27 May/1 Jun 1822   pg 364
MODER:  Ellen Frandsdtr tjenestepige
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Ane Hansdtr i Klovested   d.15 Jul 1822  pg 365 374
HUSB:  Henrich Svendsen hmd smed
CH:   Morten Henrichsen 23 smedesvend i Klovested
     Ellen Henrichsdtr ugift hiemme
FADER:  Hans Mortensen skolelaerer i Gronholt
SVOGER: Lars Poulsen skibslaver i Olbye
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Niels Nielsen hmd i Kimmerslev    d.24 Aug 1822 pg 366
WIFE:  Bodil Andersdtr
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]


Peder Christensen hmd vaever i Aagerup     d.5 Aug 1822  pg 366 376
WIFE:  Maren Pedersdtr     (=2. Jens Hansen hmd i Aagerup)
CH:   Jens Christian Pedersen 14
     Ane Sophie Pedersdtr ugift
     Ane Marie Pedersdtr ugift hiemme
guard: Hans Mogensen aftgsgmd i Wigersted / Niels Nielsen gmd i Snekkerup
wgd: Jens Hansen gmd i Aagerup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Margrethe Jensdtr 20 i Aagerup    1 Oct 1822   pg 367 384
FADER:  Jens Jorgensen gmd i Aagerup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Dorthe Marie Petersdtr sal. Skovgaard i Svenstrup   d.6 Dec 1822  pg 368 377 397 406
HUSB:  Nicolai Skovgaard avlsforvalter
2 CH:  ugift
? Birthe Kirstine Skovgaard enke
guard: Bendixsen kirkesanger i Borup & herr Qvordrup proprietair i Sandlynggaard
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Hans Sorensen skovfoged hmd i Bastebjerg    d.18/19 Jan 1823    pg 378 388
WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Soren Hansen ungkarl i Bastebjerg
     Lars Hansen hmd i Udlobet
     Niels Hansen ungkarl i Klovested
     Jens Hansen hmd i Aagerup
     ... Hansdtr = Rasmus Pedersen hmd i Urup
     Ane Hansdtr = Johan Jorgensen smed i Fensmark
wgd: Niels Jensen
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Jens Mogensen hmd skovfoged i Ortved      d.22 Jan 1823 pg 378
WIFE:  
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Kirstine Hansdtr i Gammerod      12/13 Feb 1823 pg 378 399
HUSB:  Anders Christensen gmd      (=1. Karen Mortensen (dod 5 Oct 1820 pg 324 333))
CH:   Johan Andersen 1½
     Peder Andersen 4 wks hiemmedobt
FADER:  Hans Jensen gmd i Urup
HUSB.SVOGER: herr Graabert i Gammerod
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Christian Christophersen hmd i Ortved     d.16/17 Feb 1823    pg 381
WIFE:  
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Hans Sorensen gmd i Truelstrup    d.1/3 Mar 1823 pg 381 384 409
WIFE:  Maren Hansdtr
CH:   Karen Hansdtr
     Soren Hansen 10
     Margrethe Hansdtr
     Peder Hansen 3
BRO:   Mogens Sorensen gmd i Bregentved
     Christen Sorensen hmd i Truelstrup
SIS:   ... Sorensdtr = Cornelius Sorensen gmd i Borked
     ... Sorensdtr = Hans Olsen gmd i Assenlose
     Lars Sorensen gmd i Bregentved
MODER:  Maren Hansdtr enke
WIFE.BRO: Cornelius Sorensen gmd i Birked
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Ane Jeppesdtr i Ortved    d.30/31 Mar 1823    pg 384 387 429
HUSB:  Niels Jensen hmd
CH:   Mette Nielsdtr ugift tien i Ortved
     Ane Marie Nielsdtr ugift hiemme (? Marie Nielsdtr )
     Jeppe Nielsen 12
     Maren Nielsdtr 
     Johanne Nielsdtr
HUSB.REL: Hans Pedersen hmd i Snekkerup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Ane Marie Larsdtr i Ortved  d.24/25 Mar 1823    pg 384 434 442
HUSB:  Jens Hansen hmd
CH:   Kirsten Jensdtr = Lars Pedersen inds i Ortved
     Ane Jensdtr ugift tien i Wigersted
     Karen Jensdtr ugift tien i Snekkerup
HUSB.SODSK.CH: Ole Thomasen hmd i Snekkerup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Peder Olsen gmd i Snekkerup      d.26 Mar 1823 pg 384 385 418
WIFE:  Karen Nielsdtr      (=2. Niels Rasmussen gmd i Snekkerup)
CH:   Ane Pedersdtr
     Ole Pedersen 14
     Niels Pedersen 11
     Jens Pedersen 8
     Johanne Pedersdtr
     Margrethe Pedersdtr 
BRO:   Hans Olsen hmd i Snekkerup
WIFE.BRO: Niels Nielsen gmd i Gammerod & his son Jens Nielsen ungkarl i Gammerod
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Hans Nielsen hmd i Borup   d.12/13 Apr 1823    pg 385 465 467 478
WIFE:  Maren Jorgensdtr
CH:   Jorgen Hansen 27 hmd i Boerup
     Bodil Hansdtr ugift hiemme
wgd: Jens Andreasen hmd hugger i Boerup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Maren Rasmusdtr i Lammestrup     12/13 May 1823 pg 388 416
HUSB:  Niels Jensen gmd
CH:   Marie Kirstine Nielsdtr hiemme
     Jens Nielsen 18
     Maren Nielsdtr ugift hiemme
BRO:   Daniel Rasmussen hmd i Jydstrup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Emarentze Marcusdtr i Kimmerslev   d.15/16 May 1823    pg 390 426
2HUSB:  Peder Hansen hmd
1WIFE:  Christian Hansen vaever hmd (dod)
CH:   Johanne Christiansdtr = Niels Danielsen hmd i Dyndet
     Hans Christiansen 45
2HUSB.BRO: Lars Hansen hmd i Dalbye
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Ane Olsdtr i Snekkerup    d.15/17 May 1823    pg 391 420
HUSB:  Jeppe Jensen gmd
CH:   Hans Jeppesen 13
     Karen Jeppesdtr ugift 
     Ole Jeppesen 5
     Maren Kirstine Jeppesdtr
BRO:   Niels Olsen sognefoged gmd i Lammestrup
HUSB.BRO: Hans Jensen gmd i Wigersted (signed: Hans Jensen Nielsen )
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Anders Christensen hmd vaever i Urup      d.19 May 1823 pg 394 397 427
WIFE:  Johanne Mogensdtr
CH:   Niels Andersen 4
     Christen Andersen 6 wks
REL:   Hans Jensen gmd i Urup
wgd: Hans Sorensen inds i Borup / Hans Andersen bodker i Lammestrup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Peder Christensen gmd i Borup     d.30/31 May 1823    pg 394 413
WIFE:  Maren Mathiasdtr     (=2. Hans Nielsen gmd i Borup)
CH:   Lars Pedersen 11
     Christen Pedersen 8
WIFE.MORBRO: Niels Ditlovsen gmd i Kimmerslov
wgd: Hans Pedersen gmd i Borup 
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Peder Vincentsen hmd i Wigersted   d.10 Mar/19 Jul 1823  pg 398 428
WIFE:  Ane Pedersdtr      (=2. Anders Jensen )
CH:   Sidse Pedersdtr 15 syg og svagelig
REL:   Jeppe Christensen hmd i Wigersted
wgd: Peder Pedersen hmd i Ortved/Wigersted
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Mogens Andersen gmd i Klovested    23/25 Aug 1823 pg 401 411 430
WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Anders Mogensen 20 hiemme
     Niels Mogensen 18 hiemme
     Hans Mogensen 16 tiene i Eibye
     Jens Mogensen 15 hiemme
     Karen Mogensdtr ugift
     Margrethe Mogensdtr ugift
WIFE.BRO: Hans Pedersen gmd i Klovested
guard: Niels Jorgensen gmd i Klovested / Hans Andersen bodker 
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Ane Olsdtr i Dyndet     d.25/26 Aug 1823    pg 403
HUSB:  Christen Jorgensen hmd
2 CH:  Ole Olsen inds i Dalbye
     Jorgen Olsen tienestekarl i Wallore
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Maren Jensdtr i Wigersted  d.2/4 Oct 1823 pg 403 409 423
HUSB:  Hans Jensen gmd
CH:   Niels Hansen 8
     Karen Hansdtr
     Johanne Kirstine Hansdtr
FADER:  Jens Nielsen gmd i Wigersted
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Anders Nielausen hmd i Aagerup    d.7 Nov 1823  pg 407
WIFE:  Ane Morten Johansdtr
FADER:  Nilaus Nielsen hmd i Snekkerup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Ane Rasmusdtr i Bregentved  d.14/15 Nov 1823    pg 407 437
3HUSB:  Hans Nielsen gmd
CH:   Niels Hansen 19 tien hiemme
1HUSB:  Peder Andersen smed i Ramsomagle (dod)
CH:   Peder Pedersen 28 gmd i Klovested
2HUSB:  Niels Christiansen gmd i Bregentved (dod)
CH:   Maren Kirstine Nielsdtr ugift tien hiemme
3HUSB.BRO: Peder Nielsen gmd i Soster Svenstrup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Jens Pedersen hmd i Heinede      d.24/25 Oct 1823    pg 407 513 524 537 556
WIFE:  Marie Larsdtr (dod 31 Oct 1828 pg 407 513 524 537 556)
CH:   minors
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Niels Christensen hmd i igersted   20/21 Dec 1823 pg 425 432 440
WIFE:  Ane Cathrine Larsdtr   (=2. (forlov) Christen Hansen hmd i Ebberuphuuset, Lethraborg gods/ hme i Wigersted)
CH:   Hans Nielsen 22 tien i Aagerup/ tien i Snekkerup
     Ane Nielsdtr ugift hiemme
     Jens Nielsen 17 tien i Aagerup
     Lars Nielsen 12 tien i Wigersted
     Maren Nielsdtr ugift hiemme
REL:   i Norgaerelsen
guard: Lars Nielsen hmd bodker i Aagerup huus
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Ane Kirstine Stephensdtr 14 3/4 dau of Stephen Nielsen hmd i Bregentved     21 Mar 1824  pg 430
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Lars Sorensen hmd i Vigersted Overdrev     d.24 Mar 1824 pg 430 431
WIFE:  Margrethe Olsdtr
½BRO:  Peder Sorensen hmd i Aagerup
SODSK:
wgd: Ove Nielsen
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Marie Nielsdtr i Orsted Hestehave   d.19/21 Jan 1824    pg 430 439
HUSB:  Hans Jensen hmd dannebrogmand
CH:   Karen Hansdtr tien i Orsted
     Mette Hansdtr tiene i Jersie
     Jens Hansen 17 tien i Dalbye
     Maren Hansdtr hiemme
     Niels Hansen 11
     Ane Marie Hansdtr
HUSB.BRO: Anders Jensen hmd i Wallore/Wallove
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Sidse Pedersdtr i Udlobet  d.26/27 Jan 1824    pg 430 431 440
HUSB:  Anders Hansen hmd
CH:   Maren Andersdtr 7
     Bodil Andersdtr 5
     Peter Andersen 3
FADER:  Rasmus Olsen skovfoged i Gammerod (bedstefader of children)
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Peder Eriksen hmd i Aagerup      d.10 Jun 1824 pg 432 433 442
WIFE:  Maren Jorgensdtr     (=2. (forlov) Jorgen Nielsen ungkarl i Lemmerbye?/ hmd i Aagerup)
CH:   Jorgen Pedersen 1½
BRO:   Ole Henrichsen hmd i Qverkebye
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Ane Jensdtr i Ortved     d.16 Nov 1824  pg 435 443 444
HUSB:  Ole Gjode hmd
2 CH:  Peder Olsen 12
     Kirsten Olsdtr 7
FAD.½BRO: Rasmus Jensen hmd i Snekkerup
? Niels Hansen hmd i Snekkerup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Inger Jensdtr tjenestepige i Gronholt     d.7/8 Nov 1824 pg 435 451 459
ILLEG.CH: Mette ... 2
FADER:  Jens Hansen hmd i Gronholt / til Khvn
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Jens Andersen hmd i Ortved  26/27 Dec 1824 pg 444
WIFE:  Karen Andersdtr
CH:   Jens Jensen of age
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Maren Danielsdtr i Borup   d.13 Feb 1825  pg 445 448 460
2HUSB:  Niels Nielsen smed hmd
CH:   Jens Nielsen 1½
1HUSB:  Jens Hansen hmd & smed i Borup (dod)
CH:   Hans Jensen 14 tien i Gronholt
     Ane Kirstine Jensdtr ugift hiemme
     Daniel Jensdtr 9 
     Ellen Jensdtr hiemme
SVOGER: Bendixsen kirkesanger skolelarer i Borup
2HUSB.BRO: Jens Nielsen gmd i Gronholt
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Anders Nielsen hmd i Kimmerslev    d.9 Mar 1825  pg 447
WIFE:  Johanne Nielsdtr (dod 21 Jul 1821 pg 343)
CH:   Niels Andersen hmd i Nye Jydstrup
     Hans Andersen inds i Kimmerslsov
     Jens Andersen hmd i Svendstrup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Karen Nielsdtr i Lammestrup      d.8/9 Apr 1825 pg 447
HUSB:  Peder Pedersen hmd (testament 25 Jul 1814)
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Maren Nielsdtr 8 i Vigersted     30 Apr 1825  pg 448
STEDFAD:     Christen Hansen hmd i Wigersted
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Niels Pedersen 32 i Bastebjerg    25 Apr 1825       pg 448
FADER:  Peder Pedersen gmd i Bastebjerg
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Lars Jensen gartner i Svenstrup    d.11 May 1825 pg 449 455
WIFE:  Lisbeth Nielsdtr
CH:   Jens Larsen 25 hiemme
     Karen Larsdtr ugift hiemme
     Christen Larsen 21 underofficer ved 1st livregmt gren. comp.
     Anders Larsen 16 hiemme
     Marie Lisbeth Larsdtr hiemme
wgd: Skougaard forvalter i Svenstrup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Christian Hansen hmd i Udlobet    d.17 Jul 1825 pg 452 454 458
WIFE:  Bodil Larsdtr      (=2. Ole Larsen i Udlobet)
CH:   Lars Christiansen 10 (age 11 by 2 Sep 1825)
NABOE:  Anders Hansen hmd
guard:  Frederich Christensen tigelbraender i Svenstrup Tegelverk
wgd: Niels Larsen hmd i Dyndet
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Jens Jorgensen gmd i Aagerup     d.19 Jul 1825 pg 452 461
24WIFE: Johanne Pedersdtr    (=1. Christen Jensen inds i Aagerup - dod)
CH:   Jorgen Jensen 27 tien i hiemme/Aagerup
     Peder Jensen 23 hmd i Aagerup
     Hans Jensen 15 tien hiemme
1WIFE:  Marthe Hansdtr (dod)
CH:   Ane Jensdtr = Christen Jensen aftgsgmd i Aagerup
     Kirsten Jensdtr ugift dovstum hiemme
BRO:   Anders Jorgensen hmd i Aagerup
2WIFE.½BRO: Hans Pedersen gmd i Klovested
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Jens Larsen ½ i Svenstrup  d.17/22 Oct 1825    pg 455
MORBRO: Anders Larsen i Svenstrup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Johanne Pedersdtr i Ortved  d.12 Nov 1825  pg 456 568
HUSB:  Morten Jensen gmd
HUSB.1WIFE: Karen Pedersdtr (dod 24 Oct 1813 pg 194 230 249)
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Johanne Pedersdtr i Ortved  d.12 Nov 1825  pg 456 468
HUSB:  Morten Jensen gmd
CH:   Jens Mortensen 10
     Karen Mortensdtr ugift
     Lisbeth Mortensdtr ugift
     Lars Mortensen 4
     Hans Mortensen 3
BRO:   Jens Pedersen i Ortved
HUSB>BRO: Jens Jensen hmd i Dalbye
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Hans Pedersen hmd vaever i Ortved, Wigersted sogn, Soro amt   d.27 Jan 1826 pg 460 471
WIFE:  Ellen Andersdtr
CH:   ... (dod) = Thomas Christensen sognefoged i Ortved
      CH: 
SVOGER: Hans Andersen hmd vaever i Ortved
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Sophie Isachsdtr i Kimmerslev     d.17/18 Jan 1826    pg 460
HUSB:  Arild Jorgensen hmd
CH:   ... Arilsdtr = Hans Olsen hmd i Eibye Hestehauge
     ... Arilsdtr = Peder Jorgensen hmd i Dalbye
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Kirsten Sorensdtr 21 i Agestrup   8 Feb 1826        pg 461
FADER:  Soren Christensen hmd i Agestrup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Maren Nielsdtr i Heinede   15/16 Feb 1826 pg 464 466 478
HUSB:  Niels Bertelsen hmd
BRO:   Ole Nielsen gmd i Urup
½BRO:  Christopher Nielsen gmd i L.Skiensved
     Peder Nielsen hmd i L.Skiensved
½SIS:  Mette Nielsdtr = Peder Larsen gmd i Ohm
     Ane Nielsdtr = Knud Larsen hmd 
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Henrich Mogensen smed i Lammestrup  d.21 Apr 1826 pg 467
WIFE:  Ane Pedersdtr (testament 21 Oct 1823)
PLEIESON: Anders Hansen smed i Lammestrup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Kirsten Hansdtr i Snekkerup      d.28 May 1826 pg 468
2HUSB:  Ove Nielsen hmd
1WIFE:  
CH:   Hans Olsen i Roeskilde
     ... Olsdtr = Rasmus Sorensen i Roeskilde
     ... Olsdtr = Hans Rasmussen hmd i Wigersted Overdrev
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Isach Hansen husbeboer i Agestrup   d.3/4 Sep 1826 pg 471
WIFE:  Ane Christensdtr
CH:   minors
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Lars Hansen hmd i Lammestrup     d.24 Sep 1826 pg 472 475 478
2WIFE:  Ane Sorensdtr
CH:   Hans Larsen 11
     Soren Larsen 4
1WIFE:  Birthe Sorensdtr (dod - 3 Jun 1812 pg 170 192 197)
CH:   Karen Larsdtr = Peder Olsen gmd i Snekkerup
     Ole Larsen 28 tien i Heinede / i Stenhelstrup gaarden
     Maren Larsdtr ugift tien i Snekkerup
     Ane Larsdtr ugift tien i Orninge
     Jens Larsen 18 tien i Ramsoelille
     Kirstine Larsdtr ugift hos sin MOSTER = Jens Johansen hmd i Torpe
BRO:   Jens Hansen gmd i Boerup
2WIFE.BRO: Jorgen Sorensen selv.hmd i Honske
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Ane Andersdtr i Orninge   25/26 Nov 1826 pg 473 474 478
HUSB:  Frederich Christian Andersen hmd
CH:   Hans Frederichsen 9
     Jacob Frederichsen 6
FADER:  Anders Hansen aftgshmd i Orninge
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Hans Olsen hmd i Heinede   d.14 Oct 1826  pg 473
WIFE:  Karen Larsdtr
CH:   myndige
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Ane Madsdtr i Heinede        12 Dec 1826   pg 474
PARENTS:     Mads Larsen = Maren Andersdtr hmd i Heinded
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Hans Hansen hmd i Snekkerup      d.28/29 Dec 1826    pg 476 477
2WIFE:  Else Hansdtr
CH:   ... Hansdtr umyndige
1WIFE:  Maren Rasmusdtr (dod - 16 Jul 1807 pg 46 55)
CH:   ... Hansen myndige
     ... Hansdtr
2WIFE.BRO: Niels Hansen hmd i Snekkerup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Peder Jensen hmd i Aagerup Overdrev      d.27/28 Jan 1827    pg 477 490 494
2WIFE:  Sidse Corneliusdtr
CH:   Anders Pedersen 8
     Niels Pedersen 4
1WIFE:  Karen Larsdtr (dod)
CH:   Lars Pedersen 27 hos vaever i Ortved
     Jens Pedersen 22 tien i Sigersted
     Hans Pedersen 19 tien i Snekkerup
     Margrethe Pedersdtr ugift tien i Ortved
SVOGER: Jens Larsen hmd i Humliore
2WIFE.BRO: Morten Corneliusen skovfoged i Dyndet
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Mette Arrildsdtr i Wigersted     19 Jan 1827  pg 477
HUSB:  Anders Nielsen hmd
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Lars Sorensen hmd i Snekkerup     d.23/24 Jan 1827    pg 479 491 495
WIFE:  Kirsten And       (=2. Christian Jensen hmd i Snekkerup)
CH:   Andreas Larsen 19 tiene i Hoed
     Margrethe Larsdtr ugift tien i Nebsmolle
     Soren Larsen 12 hiemme
BRO:   Hans Sorensen maltgjorn? i Roeskilde
WIFE.SVOGER: Anders Jensen gmd i Kimmerslov
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Jens Nielsen i Gammerod, Boerup    d.5/6 Mar 1827 pg 480 484 486 493 495
WIFE:  Ane Jensdtr       (=2. Rasmus Jensen gmd i Boerup)
FADER:  Niels Nielsen gmd i Gammerod (dod by 14 Apr 1827)
MODER:  Margrethe Jacobsdtr enke i Gammerod
SIS:   Karen Nielsdtr = Niels Rasmussen gmd i Snekkerup
BRO:   Hans Nielsen gmd i Snekkerup
SIS:   Ane Nielsdtr = Hans Hansen bmd i Mannerup or Gammerod
MORBRO: Lars Jacobsen gmd i Lammestrup
SVOGER: Anders Jensen 
WIFE.BRO: Ole Jensen gmd i Boerup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Niels Nielsen gmd i Gammerod     d.9/10 Mar 1827     pg 480 485 492 495
WIFE:  Margrethe Jacobsdtr
CH:   Karen Nielsdtr = 2. Niels Rasmussen gmd i Snekkerup
     Jens Nielsen (dod) = Ane Jensdtr, sister of Ole Jensen & Rasmus Jensen gmd i Boerup
      CH: dodfodt
     Hans Nielsen 29 gmd i Snekkerup
     Ane Nielsdtr = Hans Hansen bmd i Mannerup/Gammerod?
BRO:   Peder Nielsen hmd i Wassemarchuuset?
WIFE.BRO: Lars Jacobsen gmd i Lammestrup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Sidse Pedersdtr i Wigersted      d.13/14 Mar 1827    pg 480
STEDFAD:     Anders Jensen hmd i Wigersted
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Jens Larsen ungkarl hmd vaever i Heinede, dod i Borup      1/2 Apr 1827  pg 484 486 487 493
FADER:  Lars Jensen hmd (dod) = MODER: Lisbeth Nielsdtr 47 enke i Heinede (wgd: Peder Hansen gmd i Heinede)
SIS:   Karen Larsdtr 25 ugift i Khvn
BRO:   Christen Larsen 24 soldat ved 1st liv regmt 
     Anders Larsen 19 i hiemme
SIS:   Marie Lisbeth Larsdtr 12 ugift hiemme
guard: Nilaus Rasmussen gmd i Heinede / Mathias Christiansen selvekudsk i Svenstrup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Peder Jacobsen hmd i Bladmosehusene, Bregentsved    d.17 Mar 1827 pg 484
WIFE:  
CH:   Anders Pedersen ungkarl i Bladmosehuusene, Bregentved
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Anders Corneliusen Orsted stykkudsk i Frankvig, tien Anders Hansen gmd i Dalbye     31 Aug 1827   pg 488
BRO:   Morten Corneliusen skovfoged i Dyndet
SIS:   Sidse Corneliusdtr enke = afg. Peder Jensen hmd i Aagerup Overdrev
     Margrethe Corneliusdtr = Christen Larsen hmd i Bienlose
     Karen Corneliusdtr = Christopher Jorgensen inds i Wigersted
     Maren Corneliusdtr ugift hos Morten Corneliusen
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Ole Nielsen gmd i Heinede  d.18/19 Oct 1827    pg 488 501 528
WIFE:  Ellen Jeppesdtr
CH:   Ane Sophie Olsdtr ugift tien i Sorter Svenstrup
     Ane Olsdtr ugift hiemme
     Niels Olsen 12
     Jeppe Olsen 9
     Hans Olsen 6
BRO:   Jens Nielsen gmd sognefoged i Thune
wgd: Soren Rasmussen Smed hmd i Heinede / Knud Andersen gmd i Heinede
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Lars Jacobsen i Lammestrup  d.23 Jan 1828  pg 495 523
WIFE:  Birthe Johansdtr
CH:   Jacob Larsen 29 selv.gmd i Honske, Orsted
     Ane Kirstine Larsdtr = Anders Christensen gmd i Gammerod
     Hans Larsen 20 ungkarl tien i hiemme
WIFE.BRO: Hans Jensen gmd i Urup (?WIFE.SVOGER?)
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Lars Nielsen hmd i Naedeledhuset, Aagerup   d.13 Feb 1828 pg 498 522 525
2WIFE:  Ane Hansdtr       (=2. Anders Andersen hmd i Naedeledshuset)
CH:   Niels Larsen 6
     Johanne Larsdtr ugift
1WIFE:  Ane Hansdtr (dod 19 Dec 1820 pg 329 330 342)
CH:   Hans Larsen 17 tien i Klovested
     Ane Larsdtr ugift hiemme
BRO:   Niels Nielsen hmd i Aagerup Overdrev (dod by 29 Dec 1828)
     Jens Nielsen gmd i Gronholt (? if Anders brother?)
2WIFE.FADER: Hans Pedersen inds i Udlobet
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Inger Hansdtr i Kimmerslev  d.10 Mar 1828  pg 499 504 505 512 517
HUSB:  Hans Pedersen gmd
CH:   Lars Hansen 43 gmd i Lidemark
     Hans Hansen 41 selv.bmd i Qvaerkebye
     Sidse Hansdtr = Anders Hansen gmd i Dalbye
     Mads Hansen 34 ungkarl i hiemme / nu i Dalbye
     Ellen Hansdtr = Christian Jacobsen kjeldermand i L.Kirkestraede No.98, Khvn
     Kirsten Hansdtr ugift hiemme
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Kirsten Nielsdtr i Klovested     d.22 Feb 1828 pg 499
HUSB:  Hans Pedersen gmd
CH:   Peder Hansen gmd i Hienede
     Niels Hansen ungkarl i Klovested
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Margrethe Nielsdtr i Kimmerslev    d.13/14 Feb 1828    pg 499 530
FADER:  Niels Poulsen gmd
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Peder Larsen hmd skovfoged i Stubberup     d.21/22 Feb 1828    pg 499
WIFE:  Karen Sorensdtr
CH:   ... Pedersdtr = Rasmus Jensen hmd i Snekkerup
     ... Pedersdtr = Jacob Hansen inds i Bladmosehuskald, Bregentved
STEPCH: Hans Rasmussen hmd i Wigersted Overdrev
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Niels Nielsen hmd i Aagerup Overdrev      d.21/22 Mar 1828    pg 503 524 525
2WIFE:  Mette Hansdtr
CH:   Hans Nielsen 18 tien i Snekkerup
     Kirstine Nielsdtr ugift hiemme
1WIFE:  Kirsten Larsdtr (dod - 18 Mar 1809 pg 87 99)
CH:   Marie Nielsdtr = Anders Hansen gmd i Ortved
     Kirsten Nielsdtr = Hans Nielsen inds i Ortved
wgd: Jens Hansen gmd i Aagerup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Hans Jensen gmd i Vigersted      d.7/9 Jun 1828 pg 505 525 526 555
3WIFE:  Sidse Jensdtr 
1WIFE:  Inger Hansdtr (dod 22 May 1812 pg 168 176)
CH:   Soren Hansen 31 gmd i Aagerup
     Hans Hansen 27 bmd i Bringstrup
     Jens Hansen 24 tien i hiemme
     Anders Hansen 18 tien i hiemme
2WIFE:  Maren Jensdtr (dod 2 Oct 1823 pg 403 409 423)
CH:   Niels Hansen 13 hiemme
     Karen Hansdtr ugift hiemme
     Johanne Hansdtr ugift i Vigersted
BRO:   Jeppe Jensen gmd i Snekkerup
2WIFE.FADER: Jens Nielsen gmd i Vigersted
wgd: Niels Pedersen gmd i Vigersted
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Peder Mortensen gmd i Snekkerup    d.16 May 1828 pg 505
WIFE:  
CH:   ... Pedersdtr = Hans Olsen hmd i Snekkerup
     Anders Pedersen hmd i Snekkerup
     Hans Pedersen i Snekkerup
     ... Pedersdtr = Hans Hansen hmd i Bringstrup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Henrich Christiansen hmd smed i Vigersted   d.14 Jun 1828 pg 508
WIFE:  Bodil Andersdtr
CH:   myndige
     Anders Henrichsen i Vigersted
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Karen Jensdtr i Kimmerslev  d.30 Jun/1 Jul 1828   pg 508 520 528
HUSB:  Niels Ditlovsen gmd ( Niels Ditlefsen)
CH:   Jens Nielsen 10
     Maren Nielsdtr 
     Lars Nielsen 6
     Hans Nielsen 4
FADER:  Jens Hansen aftgsgmd i Borup ( Niels Hansen per pg 508)
BRO:   Hans Jensen hmd hugger i Stubberup
HUSB.1WIFE: Karen Nielsdtr (dod 13 Jul 1815 pg 239)
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Ane Andersdtr i Klovested  26 Jul 1828   pg 510 515 522 528
HUSB:  Knud Hansen gmd sognefoged
CH:   Sidse Knudsdtr ugift tien i Haudrup    (= Lars Rasmussen hmd i Kjulerup)
     Maren Knudsdtr = Jens Jensen tienestekarl i Haudrup
     Kirsten Knudsdtr ugift tien i Svenstrup
     Karen Knudsdtr ugift tiene i Klovested
     Marie Knudsdtr ugift hiemme
     Niels Knudsen 13 hiemme
BRO:   Niels Andersen hmd i Glim
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Lars Andersen gmd sognefoged i Klovested    27 Aug 1828  pg 512
CH:   Anders Larsen ungkarl i Klovested
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]


Marie Larsdtr enke i Heinede     d.31 Oct/1 Nov 1828   pg 513 524 537 556
HUSB:  Jens Pedersen hmd (dod - ?407 424)
CH:   Giertrud Jensdtr = Peder Sorensen inds i Klovested
     Peder Jensen 26 heimme
     Lars Jensen 24 vaeversvend i Gammerod
     Kirsten Jensdtr ugift hiemme
     Cathrine Jensdtr ugift hiemme
HUSB.BRO: Christen Pedersen gmd i Urup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Jens Jensen gmd i Gammerod  d.2 Dec 1828  pg 515
WIFE:  
CH:   Ole Jensen
     Jens Jensen
     Anders Jensen
     Ane Jensdtr = Rasmus Jensen
     Karen Jensdtr = Jens Pedersen
     Hans Jensen alle myndige
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Jens Andreasen hmd i Gronholt     24 Dec 1828  pg 521
2WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   minors
1WIFE:  Bodil Andersdtr (dod - 16 May 1817 - pg 270 274 277 283)
WIFE.BRO: Peder Pedersen hmd i Lammestrup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Jorgen Pedersen moller i Ortved molle, Vigersted, Soro amt   d.4 Feb 1829  pg 528 529 555 556
WIFE:  Lisbeth Nielsdtr
CH:   minors
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Lars Hansen hmd i Dalby   d.5/6 Mar 1829          pg 529 531 532 555 556 557
WIFE:  Ane Clausdtr (dod 21 Apr 1829 pg 531)
CH:   Hans Larsen inds i Dalbye / hmd i Dalbye
     Anders Larsen 30 tien i Taastrup Molle, Holbek / mollersvend i Tollose
     Inger Larsdtr ugift tien i Klovested
guard: Lars Jensen gmd i Dalbye
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Peder Larsen hmd i Dalby   d.13 Feb 1829  pg 529
2WIFE:  Lisbeth ...
CH:   ... Pedersdtr minor
1WIFE:
CH:   Lars Pedersen gmd i Dalbye
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Svend Forsberg i Halsebye Molle, O. & V.Flakkebjerg herred   16 Mar 1829  pg 529
WIFE:  Sophie Magdalene Forsberg madame
CH:   Hans Forsberg i Khvn
guard: Bendixen skolelarer kirkesanger i Borup
wgd: Schougaard avlsforvalter i Svenstrup (signed: Skovgaard)
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Karen Henningsdtr i Truelstrup    d.27 Mar 1829 pg 530
HUSB:  Niels Hansen hmd (testament 8 Dec 1812)
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Anders Pedersen hmd i Stubberup    d.13/14 Apr 1829    pg 531 540 550
WIFE:  Marie Pedersdtr     (=2. Johan Rasmussen i Tolstrup / hmd i Stubberup)
CH:   Sidse Andersdtr ugift
     Peder Andersen 4
     Ane Marie Andersdtr
BRO:   Frands Pedersen hmd i Humleose
? Rasmus Jorgensen hmd i Tolstrup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Jens son of Lisbeth Jensdtr i Ortved      d.12/13 Apr 1829    pg 531
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Peder Olsen hmd i Gronholt  d.30 Apr/1 May 1829   pg 533 552
2WIFE:  Kirsten Jensdtr
CH:   Ole Pedersen 13 hiemme
     Lisbeth Pedersdtr 8 hiemme
1WIFE:  Ane Olsdtr (dod - 23 Jan 1811 pg 134 148)
CH:   Karen Pedersdtr ugift tien i Svenstrup
     Johanne Pedersdtr = Niels Jensen hmd i Dalbye
     Marie Pedersdtr ugift tien i Svenstrup
     Ane Pedersdtr ugift tien i Gammerod
wgd: Anders Andersen hmd i Gronholt
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Ane Sophie Dorthe Wegge sal. Stoltze i Svenstrup    d.4 May 1829  pg 534 553 556
HUSB:  Knud Winther Stoltze skovrider
CH:   Christian Frederich Stoltze 10 
     Benedicte Marie Stoltze
     Johanne Margrethe Emilie Stoltze
     Sophie Lovise Stoltze
     Hedevig Albine Stoltze
     Ludvig Joachim Stoltze 1
BRO:   Vegge skovrider i Lindholm (signed: Chr. Vegge)
HUSB.BRO: Stoltze skovrider i Skjoldenesholm =1. Ane Cathrine Knudsen (dod)
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Johanne Andersdtr i Orninge      18 May 1829  pg 536 537
HUSB:  Frederich Christian Andersen hmd
SIS:   Aane Andersdtr enke = afg. Ole Nielsen hmd i K.Skiensved
wgd: Ole Pedersen inds i L.Ladager
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Kirsten Jorgensdtr i Aagerup     d.10/11 May 1829    pg 536
HUSB:  Niels Christensen hmd
CH:   myndige
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Peder Larsen hmd i Vaerkevaad     d.21/22 May 1829    pg 537
WIFE:  Karen Christensdtr
CH:   myndige &
     ... Pedersdtr ugift
WIFE.BRO: Hans Christensen gmd i Ortved
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Poul Poulsen vaegter p. Svenstrup, i Borup   d.7 Jun 1829  pg 537
WIFE:  Kirsten Nielsdtr
CH:   Poul Poulsen ungkarl i Lammestrup
     minors
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Kirsten Andersdtr i Urup   6 Jul 1829   pg 539 551
HUSB:  Niels Pedersen hmd
CH:   Jens Nielsen 9
     Hans Nielsen 6
BRO:   Anders Andersen inds i Gammerod
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Ole Jensen gmd i Gronholt  d.23/24 Aug 1829    pg 541 547 556
2WIFE:  Karen Hansdtr
CH:   Ane Margrethe Olsdtr ugift
     Hans Olsen 6
1WIFE:  Karen Nielsdtr (dod 10 Apr 1810 pg 112 130)
CH:   Kirsten Olsdtr tien hiemme    (?= Hans Nielsen i Lammestrup)
     Jens Olsen 25 tien hiemme
     Maren Olsdtr ugift tien i Mollehusene, Roeskilde
     Karen Olsdtr ugift tiene i Qvaerkebye
     Ane Olsdtr ugift tien i Borup
BRO:   Ove Jensen hmd i Stubberup
2WIFE.BRO: Hans Albretsen gmd i Birked
1WIFE.SIS: ... Nielsdtr = Niels Jacobsen bmd i Mannerup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Trine Andreasdtr tjenestepige i Borup     20 Aug 1829  pg 541
SIS:   Ane Andreasdtr = Hans Jensen inds i Udlobet
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Frederich Knudsen forpagter i Stenkelstrupgrd     d.16/17 Oct 1829    pg 544
WIFE:  Elisabeth Kirstine Christiansen (testament )
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Hans Andersen unge hmd i Orsted Hestehave   5 Sep 1829   pg 544
WIFE:  
CH:   myndige
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Ingeborg Larsdtr i Stubberup     d.24/25 Sep 1829    pg 544 556
HUSB:  Lars Michelsen hmd
CH:   Mikkel Larsen i Stubberup
     Lars Larsen i Jonstrup
curator: Johnsen pastor i Boerup
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Lars Pedersen gmd i Orninge      23 Nov 1829  pg 544 556
WIFE:  Mette Nielsdtr
CH:   Peder Larsen 28 tien i Broup
     Niels Larsen 27 tien i Roeskilde
     Ane Larsdtr = Jens Hansen inds i Urup
     Maren Larsdtr ugift hiemme
     Margrethe Larsdtr ugift hiemme
     Anders Larsen 17 hiemme
½SIS:  ... = Lars Jensen gmd i Dalbye
WIFE.SODSK.BRN: Lars Larsen gmd i Orninge
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Marthe Nielsdtr i Ortved   d.15 Oct 1829  pg 544
HUSB:  Hans Rasmussen hmd
CH:   ... Hansdtr = Jens Hansen i Ortved
     myndige
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Soren Danielsen hmd i Urup  d.30 Nov/1 Dec 1829   pg 547
WIFE:  
CH:   Peder Sorensen spekhoker i Khvn
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Anders Hansen soldat , son of Hans Rasmussen hmd i Kimmerslev      d.21 Dec 1829 pg 553
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Peder Olsen tjenestekarl hos Hans Nielsen gmd i Klovested    d.19/20 Dec 1829    pg 553 556
SIS:   ... Olsdtr = ...
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Soren Hansen skovfoged i Bastebjerg      d.2 Jan 1830  pg 555
WIFE:  
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Rasmus Christiansen i Ortved     12 Jan 1830?      pg 555
HEIRS:  of age
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Christian Rasmussen i Ortved     d.18 Jan 1830 pg 556
WIFE:  
CH:   minors
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Mette Hansdtr i Gronholt   d.9/10 Jan 1830         pg 556
HUSB:  Henrich Olsen hmd
CH:   of age & minors
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

Birthe Nielsdtr i Snekkerup      d.24 Feb 1830 pg 557
HUSB:  Nielaus Nielsen hmd
CH:   ... Nielausdtr = 
[Svenstrup Gods, Holbaek skifteprot; Book 4 1805-1830; FHL film 41368]

////////////////////////////////////////END OF FILM ////////////////////////////////////////