HOME & Probate List Tirsbaek Gods & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle
  

   Tirsbaek Gods & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle 
   Book 1 1732-1790 Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) gods, fra 1776
skpr Villiamsborg alene.
   Book 2 1776-1798 Tirsbaek (no index after pg 154)
   Book 3 1791-1819 Tyrsbaek i Koldinhus Amt - image 645-714 on
FamilySearch.org

   Book 1-3 FHL film 41885


Karen Sorensdtr i Daugd     pg 1 (page missing)
HUSB:   Jens Rasmussen
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Anders Hansen snedker i Bredahl    pg 4 (page missing)
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Jorgen Sorensen Hiorth i Daugd    pg 6 (page missing)
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Michel Clausen i Solskou  1732 pg 8 (page missing)
HUSB:   Else Christensdtr
wgd: Peder Eyllersen
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Dorthe Andersdtr piger i Engom    20 Mar 1732  pg 10
BRO: Gregers Andersen i Losning
SIS: Johanne Andersdtr
    CH:  Anders Andersen i Daugaard (for his mother)
   Kirsten Andersdtr (dod)
    CH:  Iver Sorensen i Daugaard
   Ane Andersdtr i Fridericia
½SIS:   Mette Nielsdtr i Daugaard (from mother's side)
SIS.DATTER: ... = Jens Hiulmand
      CH: Mette Jensdtr i Daugaard (unsure of 1st name), 
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Anders Andersen i Bredballe   6 Jun 1732   pg 12
WIFE:   Giertrud Pedersdtr
CH: Anders Andersen 5
   Peder Andersen 2½
WIFE.FADER: Peder Mortensen i Bredballe
REL: Hans Knudsen i Bredballe
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Kirsten Mortensdtr i Bronsode  28 Mar 1733  pg 13
HUSB:   Mads Laursen
3 CH:   Morten Madsen 10
   Laurs Madsen 5
   Karen Madsdtr 4
guard: Jens Jepsen Kiaer
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Frederich Torkildsen forvalter ved Rosenvold, i Daugaard    9 Jan
1734 pg 14
WIFE:   Birgethe Jensdtr Rohden madame
CH: Peter Frederichsen 16
   Ane Cathrine Frederichsdtr 15
   Otto Frederichsen 12
   Elisabeth Kirstine Frederichsdtr 7
WIFE.BRO: Claus Jensen i Rohden
   Erik Jensen Roden i Balle / i Daugaard
guard: Christen Jensen Gylding, borgemester Rohdenborg (? Christen
Sorensen Gylding)
? Mads Jepsen i Daugaard
wgd: Frantz Hansen birkedommer & herreds-skriver i Wrigsted Kier
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Christen Sorensen gmd i Daugd     d.26 Feb/29 Mar 1758   pg
58
2WIFE:  Kirsten Jensdtr
1WIFE:  
CH: Ane Marie Christensdtr 8
   Johanne Christensdtr 7
SIS: ... = Niels Sorensen i Assendrup
1WIFE.BRO: Niels Christensen i Engom
wgd: Michel Sorensen or Michel Smed
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Karen Christensdtr i Assendrup  11 May 1758  pg 61
HUSB:   Jep Sorensen
2 CH:   Christen Jepsen 4
   Maren Jepsdr 2
STIFFAD: Niels Rasmussen i Lille Lysholt
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Peder Pedersen af Engom, Bredahl sogn, dod i Horning   17 May
1758 pg 65
CH: eldest son i Aarhuus
   bro hos Knud Pedersen gmd i Engum
SIS: Ane Marie Pedersdtr inds hos Jens Nielsen hmd tommermand 
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Anders Rasmussen i Bredahl    26 May 1758   pg 68
WIFE:   Kirsten Kieldsdr
CH: Kield Andersen 11
   Rasmus Andersen 7
   Kirsten Andersdtr 13
   Inger Andersdtr 2
guard: Mads Laursen i Bredahl
wgd: Mads Jensen i Bredahl
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Hans Poulsen aftgmd i Bredahl     21 Aug 1758   pg 70
WIFE:   Mette Madsdtr
2 CH:   Mads Hansen 24 gmd i Bredahl
   Ane Hansdtr 22
wgd: Thue Jensen i Bredahl
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Maren Laursdtr i Daugaard Fiskerhuuse   23 Nov 1758  pg 73
2HUSB:  Peder Jensen Broger
1HUSB:  Christen Ladsen (dod)
CH: Peder Christensen hmd i Orum
   Karen Christensdtr (dod) = Jens Andersen fisker i Daugaard
Fiskerhuuse
    CH:  Christen Jensen 16 fisker
     Ane Cathrine Jensdtr 15
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Peder Christensen Skiot ved Tyrsbeck, dod i Vejle Mark    24 Feb
1759   pg 75
SIS: i Colding
guard: Ole
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Maren Torkildsdtr i Bredahl   27 Jan 1759   pg 76
HUSB:   Peder Madsen hmd
CH: Torkild Pedersen over 25 i Bredahl
   Mads Pedersen 20 tiene i Bredahl
   Karen Pedersdtr hiemme
   Ane Pedersdtr hiemme
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Anders Mortensen gmd i Bredahl/Breballe     10 Mar 1759   pg
77
WIFE:   Ane Olsdtr
2 CH:   Morten Andersen 17
   Niels Andersen 9
BRO: Ole Mortensen i Breballe
wgd: Christen Sorensen i Breballe
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Laurs Jensen gl. enkemand hos Jorgen Jorgensen hmd i Daugaard 24
Mar 1759  pg 78
BRO: Thomas Jensen (dod)
    CH:  Jens Thomasen boende i Daugaard
     Ane Thomasdtr ugift tiene i Daugaard
   Jens Jensen ungkarl over 50 kom ud i brabanske krig (?dod)
SIS: Karen Jensdtr (dod)
    CH:  Jens Pedersen boende i Skoubyskov
   Mette Jensdtr (dod) i Sundhuuset ved Stensballegaard
?BRO.CH: Jorgen Jorgensen
guard: Soren Pedersen skoufoged i Daugaard
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Karen Jepsdtr or Karen Jespersdtr i Daugaard     8 Jan 1760 pg
84
HUSB:   Soren Pedersen skovfoged hmd
CH: Peder Sorensen 14 hiemme
   Ane Kirstine Sorensdtr 12
   Maren Sorensdtr hiemme
REL: Ole Pedersen i Godrum, Barriot sogn
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Ane Pedersdtr i Bredal, Engom     13 May 1760   pg 86
HUSB:   Rasmus Lausen
CH: Laus Rasmussen 4 wks
FADER:  Peder Madsen i Bredahl
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Peder Pedersen Skraeder i Bredahl, dod i Hiorning, Schanderborg Rytter
District hos Rasmus Poulsen i Hiorning  2 Jun 1760   pg 88
WIFE:   Ane Marie Pedersdtr - nu i Boller gods
CH: Knud Pedersen 22 i condition hos Samuel Engelkier skraeder i Aarhuus
   Peder Pedersen 17
   Maren Pedersdtr 15
BRO: ... praest i Aalborg
guard: Knud Pedersen & Torkild Lausen i Engom
wgd: Niels Sorensen i Engom
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Maren Jensdtr i Stoubye sogn, Bryschesborg gods   3 Jul 1760 pg
91
HUSB:   Niels Jorgensen hmd
CH: Thomas Nielsen 29 tiene i Stoubye
   Else Nielsdtr 23 tiene i Stoubye
   Ellen Nielsdtr 19 hiemme
FADER:  Torkild Jensen i Stoubye
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Leene Rasmusdtr i Taarup     23 Jul 1761   pg 93
HUSB:   Laus Jorgensen gmd
CH: Jorgen Lausen 27 = ... i Norre Aldom  (signed: Jorgen Lauridsen)
   Rasmus Lausen 26 tiene i hiemme  (signed: Rasmus Lauridsen)
   Birgethe Kirstine Lausdtr 23
   Mette Lausdtr 20
REL: Jacob Hansen i Hedensted
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Ane Hansdtr i Daugaard   28 Jul 1760   pg 97
HUSB:   Thomas Pedersen hmd
CH: Maren Thomasdtr 10 wks
FADER:  Hans Rasmussen 
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Kirsten Hansdtr pige tiene i Bryskesborg, Daugaard    28 Jul
1760 pg 99
MODER:  Karen Clemmensdtr i Gammelbye
wgd: Niels Jensen moller i Stoubye
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Christen Jespersen Lund i Assendrup    5 Dec 1760   pg 100
WIFE:   Giertrud Ivarsdtr
CH: Jesper Christensen 4
   Karen Christensdtr 5
   Mette Kirstine Christensdtr 3
   Maren Christensdtr ½
REL: Poul Ivarsen i Assendrup
wgd: Peder Stald
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Jens Andersen Bodker i Assendrup, Engom     5 Dec 1760   pg
102
WIFE:   Maren Nielsdtr
CH: Niels Jensen 15
   Ane Cathrine Jensdtr 11
FADER:  Anders Jensen hmd i Assendrup
wgd: Knud Pedersen i Engom
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Soren Jorgensen Bobeck i Skovfoget husset, Staubye Skov  29 Mar
1761 pg 104
WIFE:   Mette Sorensdtr
CH: Maren Sorensdtr 17
   Karen Sorensdtr 12
   Rasmus Sorensen 6
BRO: Niels Jorgensen Bobech i Stoubye
WIFE.BRO: Hans Sorensen i Stoubye
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Ide Pallene Michelsdtr i Hedensted  15 Jan 1762  pg 106
HUSB:   Jorgen Pedersen hmd
BRO: Jesper Michelsen last heard from 44 years ago i Ussing gods
SIS: Johanne Michelsdtr = Jens Madsen i Losning bye, Ussinggaards gods
½BRO:   Peder Michelsen i Bierre, Bygholms gods
½SIS:   Maren Michelsdtr hos Jens Madsen i Losning
½BRO:   Niels Jespersen i Losning bye, Ussong gods
   Knud Jespersen i Ussong gods
½SIS:   Kirsten Jespersdtr = Hans Nielsen i Agersboll, Gl.Sole, Sr.
Marcusens gods
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Michel Jespersen hmd i Stoubye    24 May 1762   pg 109 
WIFE:   Kirsten Andersdtr
CH: Anders Michelsen 30
   Kirsten Michelsdtr 6
FADER:  Jesper Michelsen i Stoubye  (signed: Espen Michelsen )
WIFE.BRO: Rasmus Andersen i Belles Molle
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Dorthe Jensdtr i Daugaard    3 Jun 1762   pg 111
HUSB:   Las Nielsen aftgshmd
CH: Niels Lassen = ... i Daugaard
   Jens Lassen = ... i Daugaard
   Frederich Lassen 26 tiene i Daugaard
   Kirsten Lasdtr = Jens Pedersen i Daugaard
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Ane Nielsdtr i Holtum    18 Jun 1762   pg 113
HUSB:   Peder Widrichsen hmd     (signed: Peder Vidriksen)
CH: Widrich Pedersen 2
   Mette Pedersdtr 9
   Ane Marie Pedersdtr 4
HUSB.FAD: Widrich Hansen (signed: Vidrik Hansen )
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Christen Jepsen Kiaer i Bredal    28 Jun 1762   pg 116
WIFE:   Mette Jensdtr
CH: Jens Christensen Kiaer 17 hiemme
BRO: Soren Jepsen Kiaer i Assendrup
wgd: Monsr Buhl i Engom (signed: Soren Bull)
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Maren Jensdtr i Daugaard     16 Aug 1762   pg 120
2HUSB:  Jorgen Jorgensen
1HUSB:  Iver Jensen
CH: Jens Ivarsen 37 i Holstein Stepping sogn & bye
   Anders Ivarsen 32 tiene i Theirsbech
   Ane Ivarsdtr = Rasmus Pedersen i Bierre sogn & bye, Boller gods
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Ane Sorensdtr i Assendrup    9 Jan 1763   pg 123
HUSB:   Peder Thomasen inds hos Jens Sorensen gmd
CH: Thomas Pedersen 10
   Apolone Pedersdtr 3
   Birgethe Pedersdtr 8
FADER:  Soren Hansen i Droshoved
HUSB.MODER: Appelone Lauridsdr i Breballe
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Mette Jorgensdtr i Daugaard, Bryschesborg gods    3 Feb 1763 pg
125
HUSB:   Jens Lassen gmd
CH: Dorthea Jensdtr 5
BRO: Peder Jorgensen i Raarup
SIS: Kirsten Jorgensdtr
HUSB.BRO: Frederich Lassen
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Anders Laursen gmd i Breballe     16 Feb 1763   pg 127
WIFE:   Ane Michelsdtr
2 CH:   Michel Andersen 3
   Birgethe Andersdtr ½
FADER:  Anders Laursen i Breballe   (signed: Laurs Laursen)
wgd: Peder Olsen i Assendrup
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Giertrud Hansdtr i Droshoved     1 Mar 1763   pg 131
HUSB:   Soren Hansen hmd
3 CH:   Hans Sorensen 30 = ... i hiemme
   Ane Sorensdtr (dod) = Peder Thomasen inds i Assendrup
    3CH:  Thomas Pedersen 10
     Birgethe Pedersdtr 8
     Appolone Pedersdtr 4
   Karen Sorensdtr 12
BRO: Steen Hansen 
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Niels Pedersen hmd i Stoubye     26 Mar 1763   pg 133
WIFE:   Ane Kirstine Espensdr   ( =2.(forlov) Jens Lassen enkemand i
Daugaard, Bryschesborgs gods)
CH: Ane Marie Johanne Nielsdtr 2
BRO: Soren Pedersen i Grund Skov
guard:  Mads Nielsen Bank i Daugaard, Rosenvold gods
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Niels Espensen i Stoubye     11 Apr 1763   pg 135
WIFE:   Ane Cathrine Hansdtr
CH: Karen Nielsdtr 4
FADER:  Espen Michelsen i hiemme
wgd: Jens Hansen i Stoubyelund
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Zidtzel Jensdtr ( Sidsel Jensdtr ) i Taarup     25 Apr 1763 pg
138
HUSB:   Peder Sorensen gmd
CH: Jens Pedersen 6 wks
   Karen Pedersdtr 6
   Bodil Pedersdtr 3
BRO: Niels Jensen i Store Dalbye
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Kirsten Simmonsdr i Ascheberg Fiskerhuus    4 Jun 1763   pg
140
HUSB:   Jens Pedersen
CH: Simmon Jensen 1½
guard: Jens Sorensen i Thiirsbech Fiskerhuuse   (signed: Soren Sorensen
)
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Hans Christensen i Bilet     12 Sep 1763   pg 143
WIFE:   Johanne Pedersdtr
CH: Johan Hansen 32
   Peder Hansen 30
   Christen Hansen 28
   Jens Hansen 20
   Mette Hansdtr 35 = Soren Simmonsen hanskemager i daugaard
   Bodil Hansdtr 26 hiemme (= Morten Sorensen )
   Appolone Hansdtr 22 = Hans Sorensen i Droshoved
wgd: Thomas Hansen i Brunsodde
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Maren Sorensdtr i Bredal     20 Oct 1763   pg 146
HUSB:   Christen Torkildsen gmd
CH: Torkild Christensen 
   Karen Christensdtr 23 hiemme
   Mette Christensdtr 19 tiene i Lille Dalbye
guard: Mads Jensen i Bredal
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Margrethe Nielsdtr i Breballe     14 Nov 1763   pg 150
HUSB:   Peder Pedersen Smid hmd
2 CH:   Else Pedersdtr hiemme
   Ane Elisabeth Pedersdtr 17 tiene i Thiirsbech
guard: Lauridtz Thomasen i Breballe   (signed: Laurs Thomasen )
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Mette Jensdtr i Bredal   23 Jan 1764   pg 154
2HUSB:  Niels Laursen 
1HUSB:  Christen Jepsen Kiaer (dod)
CH: Jens Christensen Kiaer 19 hiemme
BRO: Marcus Jensen i Wrynding
guard: Niels Torkildsen i Bredal
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Soren Andersen fisker i Ascheberg Fiskerhuus, Daugd Strand   1763
   pg 152
2WIFE:  Ane Lauridsdr (signed: Ane Gravs)
CH: Anders Sorensen 13
   Maren Sorensdtr 9
1WIFE:  Maren Sorensdtr
CH: Soren Sorensen 36 rytter
   Ane Cathrine Sorensdtr 28 tiene i Holstein
   Sophie Sorensdtr 22 tiene i Holstein
guard: Jens Andersen i Fiskerhuuse
wgd: Peder Brygger
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Ane Jorgensdtr i Breballe  23 Mar 1764  pg 159
HUSB:   Mads Christensen hmd
CH: Laurs Madsen 20 tiene Mads Hansen i Bredal
   Jorgen Madsen 16 tiene i Thiirsbech
   Jens Madsen 11
   Karen Christine Madsdtr 7
guard: Jens Galting i Breballe
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Lauge Christensen i Breballe     12 Apr 1764   pg 160
WIFE:   Johanne Olufsdtr
CH: Christen Laugesen 10
   Ane Laugesdtr 17
   Maren Laugesdtr 15
   Inger Laugesdtr 10
BRO: Mads Christensen i Breballe
wgd: Jens Galting i Breballe
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Svend Tollesen i Assendrup    11 Oct 1764   pg 162
WIFE:   Ane Clausdr
CH: Tolle Svendsen
   Ane Tollesdtr
BRO: Erik Tollesen i Assendrup
?wgd: Hans Clausen
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Peder Tonning i Gammelbye    6 Aug 1764   pg 165
WIFE:   Kirsten Sorensdtr or Kirstine Sorensdtr
CH: Anders Pedersen 15
   Peder Pedersen 7
   Soren Pedersen 5
   Dorthe Pedersdtr 18
   Maren Pedersdtr 13
   Birgethe Pedersdtr 10
BRO: svaghed & alderdom
guard: Peder Jensen i Bredal
wgd: Jorgen Sorensen i Ronsholt, Stoubye sogn
? Rasmus Poulsen Tonning (dod 5 May 1747) = Dorthe Jorgensdtr =2. Peder
Pedersen Tonning i Gammelbye, Stoubye sogn
  CH:  Hans Rasmussen (his FARBRO: Poul Jorgensen i Stoubye & Hans
Madsen i Gammelbye)
   Poul Rasmussen
   Jens Rasmussen Tonning
   Niels Rasmussen Tonning
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Kirsten Jensdtr i Bredahl    26 Dec 1764   pg 172
HUSB:   Mads Jensen gmd
CH: Jens Pedersen i Daugaard
   Kirsten Pedersdtr = Niels Jensen i Noraldum/N.Faldum/Norre Aldum
   Lene Pedersdtr = Christen Sorensen i Ostrup ved Glud
   Jacob Pedersen hiemme i Bredahl
   Inger Pedersdtr = Soren Due i Daugaard  (? Soren Jensen )
HUSB.SIS: Mette Jensdtr i Daugaard
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Soren Rasmussen gmd i Breballe    26 Jan 1765   pg 175
WIFE:   Karen Jensdtr
SIS: Maren Rasmusdtr = Peder Andersen Snedker i Breballe
   Bodil Rasmusdtr tine i Breballe
wgd: Peder Rasmussen i Breballe
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Hans Rasmussen Tonning tienestekarl hos Peder Tonning's enke i
Gammelbye 2 Feb 1765   pg 178
?  Kirsten Sorensdtr enke = afg Peder Tonning i Gammelbye
BRO: Poul Rasmussen Tonning 44 i Helsingoer
   Niels Rasmussen Tonning 42 i Kbhvn
SIS: Maren Rasmusdtr = Hans Hansen i Bierdt
BRO: Jens Rasmussen 32 i Isgaard
   Poul Rasmussen 30 for 10-12 aar siden er udreist til soes
guard: Jens Sorensen Due i Stoubye
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Maren Jensdtr i Breballe     18 Mar 1765   pg 192
3HUSB:  Anders Rasmussen gmd
1HUSB:  Rasmus ...
CH: Niels Rasmussen 32
2HUSB:  Soren ...
CH: Jens Sorensen 29 rytter liggende ved Commmp i Randers
   Else Sorensdtr 26 = Peder Hansen i Breballe
   Peder Sorensen 21 tiene hiemme
guard: Mogens Skoufoged i Breballe
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Margrethe Jensdtr i Assendrup     28 Feb 1765   pg 195 
HUSB:   Soren Jensen gmd
CH: Jens Sorensen 29
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Maren Iversdr i Daugaard     16 Feb 1765   pg 196
HUSB:   Christen Pedersen hmd
7 CH:   Iver Christensen 27 i Breballe
   Peder Christensen 25 her i Daugaard
   Kirstine Christensdtr 23
   Ane Christensdtr 18
   Rasmus Christensen 15
   Bodil Christensdtr 14
   Ane Cathrine Christensdtr 8
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Michel Andersen i Breballe  14 Jul 1765 pg 199
CH: Jens Michelsen
   Anders Michelsen
   Hans Michelsen
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Ole Sorensen i Hyrup  23 Oct 1765  pg 199
CH: Birgethe Olsdtr = Mads Pedersen muurmester i Wrigsted
   Soren Olsen Hougaard i hiemme
   Kirsten Olsdtr 29 i hiemme
   Knud Olsen i hiemme
WIFE.BRO: Rasmus Sorensen Friisenborg
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Else Nielsdtr i Stoubye     23 Oct 1765   pg 200
2HUSB:  Jens Jensen hmd
CH: Jens Jensen i Hyrup
   Mette Jensdtr = (troloved) ... i Sonder Ude
1HUSB:  Jorgen Jensen
Christian Niels Jorgensen i Greis
   Jens Jorgensen i Hyrup
   Kirsten Jorgensdtr = Peder Slagter i Weile
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Maren Christensdtr i Hedensted  29 Nov 1765  pg 205
SIS: Ane Christensdtr = Tyge Pedersen hmd i Hedensted
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Maren Nielsdtr i Assendrup 23 Nov 1765  pg 206
HUSB:   Jens Rasmussen gmd
CH: Peder Jensen 3
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Laurs Laursen gmd i Breballe    12 Dec 1765 pg 210
WIFE:   Giertrud Pedersdtr (=1. Anders Andersen )
3 CH:   Anders Laursen i Breballe (dod)
    2CH:  Michel Andersen 6
     Birthe Andersdtr 3
   Maren Laursdr = Mads Hansen i Bredahl
   Laurs Laursen 28 hiemme
WIFE.CH: Peder Andersen snedker i Breballe
guard: Soren Poulsen
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Mads Nielsen fisker i Ascheberg Land/Daugestrand     7 Apr
1766 pg 211
WIFE:   Maren Laursdr
MODER:  Drude Andersdtr i hiemme
WIFE.SIS: Ane Laursdr
guard: Jens Andersen
wgd: Knud Jensen
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Anders Jensen bodker i Engom Hospitals Almis, Assendrup  12 Apr
1766 pg 213
?  ... = Morten Jensen
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Maren Laursdr tjenestepige hos Anders Hansen gmd i Belle 8 Apr 1766
   pg 215
BRO: Frands Laursen i Over Barrit
    CH:  Laurs Frands Laursen
SIS: Karen Laursdr = Soren Rasmussen Skraeder i Klakring
½BRO:   Soren Laursen 30 tiene i Wrigsted
½SIS:   Maren Laursdr ved Frands Laursen i Barrit
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Sidsel Pedersdtr i Breballe   1 May 1766   pg 220
HUSB:   Jacob Clausen Skipper hmd
BRO: Stephen Pedersen i Assendrup
   Niels Pedersen i Breballe
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Hilleborg Jensdtr gl pige huusholderiske hos Peder Andersen snedker i
Breballe  4 Jun 1766   pg 221
BRO: Niels Jensen i Ostrup (dod)
    3CH:  2 sons & 1 datter
   Rasmus Jensen (dod)
    CH:  Soren Rasmussen i Breballe
       CH:  Ellen Sorensdtr 1
     Maren Rasmusdtr = Peder Andersen i Breballe
     Bodil Rasmusdtr 26 tiene i Harboehuus
   Soren Jensen i Breballe (dod)
    CH:  Jens Sorensen i Breballe Fiskerhuuse
guard: Ole Mortensen i Breballe
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Christen Justesen inds hos Christen Christensen Bodker hmd i
Assendrup 22 May 1766  pg 223
CH: Karen Christensdtr = Christen Thygesen i Bousted, Moltrup sogn
   Christen Christensen 30 i hiemme
   Ane Christensdtr = Jens Rasmussen i Assendrup
   Mette Christensdtr 25 tiene i Hadersleb
guard: Iver Baerentsen i Assendrup
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Niels Olsen hmd i Bredahl    3 Jun 1767   pg 224
WIFE:   Johanne Jespersdtr
SIS: Karen Olsdtr (dod) = Christen Thomasen i Stoubye
    3CH:  
guard: Mads Hansen i Bredahl
wgd: Laurs Jensen i Bredahl
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Peder Sorensen i Thorup     30 Nov 1767   pg 225
2WIFE:  Ane Jensdtr
CH: Jens Pedersen 2½
   Soren Pedersen ½
1WIFE:  Cidsel Jensdtr (Zidsel Jensdtr , Sidsel Jensdtr )
CH: Karen Pedersdtr 10
   Bodil Pedersdtr 7
? Giertrud Pedersdtr = Jens Hansen i Ullerup
  Ane Cathrine = Esche Jensen i Hedensted
guard: Knud Sorensen i Erichnaur, Niels Jensen Due i Storre Dalbye
wgd: Anders Hansen Smed i Daugaard
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Niels Laursen skovfoged i Assendrup    26 Feb 1767  pg 227
2WIFE:  Kirsten Madsdtr
CH: Else Nielsdtr hiemme
1WIFE:  
CH: Maren Nielsdtr = Johan Scheel skovfoged i Weile Skouhuus
BRO: Torkild Laursen i Engom
? Mads Sorensen
wgd: Soren Bull degn i Engom
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Jens Sorensen gmd i Belle    3 Apr 1767   pg 229
WIFE:   Maren Nielsdtr
BRO: Rasmus Sorensen i Stoubye
SIS: Maren Sorensdtr = Marcus Iversen i Aaldrup, Hads herred
   Karen Sorensdtr = Peder Christensen i Aaldrup
   Karen Sorensdtr = Jens Olsen i Aaldrup
   Else Sorensdtr = Michel Knudsen i Amstrup, Hads herred
   Ane Sorensdtr (dod) = Rasmus Rasmussen i Rohde
    CH:  
   Ane Sorensdtr (dod) = Ole Sorensen i Hyrup
    4CH:  
   Sidsel Sorensdtr (dod) = Peder Mortensen i Stoubye   (? Poul
Mortensen )
    1CH:  
½SIS:   Birgethe Olsdtr = Niels Laursen i Gammelbye (? Niels Clausen)
WIFE.CH: Hans Clausen
signed by: Soren Olsen, Poul Mortensen, Niels Clausen
wgd: Anders Madsen i Belle
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Niels Christensen gmd i Gammelbye     17 Mar 1705  pg 231
2WIFE:  Birgethe Madsdtr Hierild
CH: Ole Christian Nielsen 10
1WIFE:  
CH: Karen Nielsdtr = (trolov) Jens Hansen Lund i Stoubyelunde
2WIFE.BRO: Mads Madsen i Thyeboe Molle
    Hierild hr. praesten i Ors, Schads herred
2WIFE.½BRO: Hans Sorensen Hierild fra Hierild
2WIFE.MORBRO: Hans Hansen i Hugholm, Stoubye
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Anders Rasmussen = Ane Jorgensdtr (? Kirsten Jorgensdtr ) gmd i
Assendrup    21 Dec 1767   pg 236
3 CH:   Jorgen Andersen 3
   Niels Andersen 1½
   Ane Marie Andersdtr ½
HER.BRO: Peder Jorgensen i Raarup
HIS.BRO: Christen Rasmussen hmd i Bredahl
HIS.SIS: Kirsten Rasmusdtr = Soren Pedersen hmd i Breballe
HER.SIS: ... = Jens Thomasen skovfoged i Stoubye Skov
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Mette Nisdtr enke inds hos Niels Torkildsen gmd i Bredahl   8 Aug
1767 pg 241
CH: Esche Christensen 50
   Kirsten Christensdtr 50 = Jens Nielsen Lysholt
   Niels Christensen i Bredahl
   Ane Christensdtr = Niels Torkildsen i Bredahl
   Christen Christensen i Harboehuus
   Karen Christensdtr (dod) = Jep Sorensen i Assendrup
    2 CH:  Christen Jepsen
     Maren Jepsdtr (surnames assumed)
   Erik Nielsen i Hesselballe, Staarup sogn 
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Laurs Thomasen fisker i Bredal Land    14 Oct 1768   pg 244
WIFE:   Karen Pedersdtr
CH: Maren Laursdr 6
   Thomas Laursen 4
   Peder Laursen 2
BRO: Morten Thomasen i Breballe
wgd: Christen Nielsen i Losning
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Peder Hansen fisker hmd i Droshoved under Breballe    14 Oct
1768 pg 244
WIFE:   Maren Eriksdtr
4 CH:   Erik Pedersen 25
   Ane Pedersdtr 20
   Sophie Pedersdtr 
   Maren Pedersdtr 11
wgd: Thomas Hansen fisker i Brunsodde
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Rasmus Laursen hmd i Bredahl     17 Oct 1768   pg 245
2WIFE:  Else Pedersdtr
CH: Soren Rasmussen 2½
1WIFE:  
CH: Laurs Rasmussen 8 hos Christen Nielsen i Stoberup 
BRO: Mads Laursen skraeder i Breballe
guard: Wogn Nielsen i Bredahl & Christen Nielsen i Losning
wgd: Jorgen Andersen
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Mette Jepsdtr i Bredahl     29 Mar 1769   pg 247
HUSB:   Hans Pedersen gmd
CH: Maren Hansdtr 16
   Peder Hansen 14
   Jens Hansen 10
   Birthe Kirstine Hansdtr 8
   Niels Hansen 6
BRO: Soren Jepsen i Grund
HUSB.1WIFE: Maren Iversdtr (dod 3 Sep 1750)
HUSB.CH: Iver Hansen
   Karen Hansdtr
   Maren Hansdtr
   Mette Hansdtr
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Maren Simonsdr i Assendrup    3 Jan 1769   pg 247
HUSB:   Christen Christensen
CH: Maren Christensdtr or Ane Christensdtr
guard: Niels Sorensen i Assendrup
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Ane Jensdtr Bisgaard i Taarup/Thorup    29 Jun 1769   pg 249
HUSB:   Christopher Nielsen hmd 
CH: Niels Christophersen boende i Belle
   Jens Christophersen 25 hiemme
   Karen Christophersdtr = Soren Rasmussen i Hedensted
   Else Christophersdtr (dod) = Mads Michelsen i Hedensted
    CH:  Michel Madsen
     Ane Madsdtr
   Enger Else Christophersdtr 5
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Mads Jensen gmd i Bredahl    21 Dec 1769   pg 250
WIFE:   Chrestence Jensdtr (=2. Jens Christensen Kiaer ungkarl i Bredahl
- by 2 Jan 1770)
2 CH:   Jens Madsen 1
   Kirsten Madsdtr 4
wgd: Laurs Jensen i Bredahl
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Karen Mogensdtr i Bredballe   28 Mar 1770   pg 251
HUSB:   Peder Rasmussen gmd 
2 CH:   Rasmus Pedersen 4
   Karen Pedersdtr 8
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Hans Sorensen fisker i Droshoved   29 Dec 1769   pg 252
WIFE:   Apelone Hansdtr
2 CH:   Soren Hansen 6
   Hans Hansen 5 or 3
REL: Thomas Hansen i Brunsodde
? Michel Christensen also signed
wgd: Morten Steensen i Bielet
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Karen Christensdtr i Taarup   d.22 Mar/3 May 1770   pg 256 349
HUSB:   Niels Olsen hmd     (signed: Niels Ollufsen) ( Niels Olsen
Snedker i Thorup)
3 CH:   Sidsel Nielsdtr 20
   Mette Christine Nielsdtr 13
   Maren Nielsdtr 10  (afkald dod 5 Apr 1772 pg 349)
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Ole Henrichsen gmd i Hyrup, Stoubye    23 Jul 1770   pg 260
2WIFE:  Johanne Mortensdtr (=2. Frands Pedersen )
CH: Ane Kirstine Olsdtr = Rasmus Pedersen i Hyrup
   Mette Marie Olsdtr 19
   Apelone Olsdtr 14
1WIFE:  
CH: Birthe Olsdtr
REL: Peder Andersen i Store Dalbye
   Henrich Andersen i Lille Dalbye
2WIFE.FADER: Morten Nielsen i Stoubye
2WIFE.BRO: Niels Mortensen i Stoubye
wgd: Hans Clausen i Hyrup
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Knud Jensen i Ascheborg    d.27 Dec 1771     pg 264
CH: Lene Knudsdtr = Peder Frandsen i Stoubye
   Erik Knudsen boende i Askeberg, Daugaard sogn
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Giertrud Iversdr i Assendrup     9 Feb 1771   pg 265
HUSB:   Peder Thomasen hmd
2 CH:   Jesper Pedersen
   .. Pedersdtr
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Maren Christensdtr i Belle    18 Apr 1771   pg 265
HUSB:   Anders Hansen gmd
4 CH:   Christen Andersen boende i Spettrup
   Rasmus Andersen 35 hiemme
   Margrethe Andersdtr = Anders Madsen i Belle
   Kirsten Andersdtr hiemme
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Frue Klingenberg enke i Daugaard  28 Nov 1771   pg 269
CH: Elisabeth Sophie Klingenberg jomfrue
SIS: ... = Andreas Tordsen
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Ane Frederichsdtr i Daugd    7 Jan 1772   pg 270
HUSB:   Thomas Widricksen hmd
5 CH:   Ane Thomasdtr 11
   Maren Thomasdtr 8
   Kirsten Thomasdtr 7
   Mette Thomasdtr 4
   Ane Cathrine Thomasdtr 1
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Jens Pedersen 4 i Taarup/Torup    d.1769/9 May 1772  pg 273
MODER:  Ane Jensdtr = STEDFAD:  Mads Pedersen gmd i Torup, Bruschesborg
gods ( Mads Pedersen Ostergaard)
FADER:  Peder Sorensen (dod 30 Dec 1767)
BRO: Soren Pedersen 5
½SIS:   Giertrud Pedersdtr = Jens Hansen i Ullerup
   Karen Pedersdtr 14 hos FARBRO Knud Sorensen i Erichnaur
   Bodil Pedersdtr 12 hos MORBRO Niels Jensen Due i Store Dalbye 
   Ane Cathrine Pedersdtr (dod) = Esche Jensen i Hedensted
    CH:  Karen Eschesdtr
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Sophie Jacobsdtr i Bredballe     d.14 Jan/21 May 1772   pg
275
HUSB:   Laurs Sorensen gmd
CH: Jacob Laursen 25
   Soren Laursen 23
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Ane Jensdtr i Bredballe   27 Jun 1772  pg 278
HUSB:   Christen Sorensen gmd
CH: Mette Marie Christensdtr 9
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Anders Hansen gmd i Belle    25 Jul 1772   pg 280
CH: Christen Andersen boende i Spetterup
   Rasmus Andersen 36 hiemme
   Margrethe Andersdtr = Anders Madsen i Belle
   Kirsten Andersdtr ugift hiemme
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Peder Jensen gmd i Bredahl    10 Aug 1772   pg 282
WIFE:   Karen Sorensdtr
5 CH:   Soren Pedersen 15
   Maren Pedersdtr 13
   Mette Cathrine Pedersdtr 10 hos MORBRO Soren Grau i Stoubye Skov
   Mette Pedersdtr 8
   Jens Pedersen 5
BRO: Christen Pedersen i gl. Soel 
WIFE.BRO: Jens Nielsen i Store Lysholt
   Jorgen Sorensen i Baurholt, Stoubye Skov (by: Ole Damkier i Grund)
wgd: Laurs Jensen i Bredal
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Hans Pedersen gmd i Bredall   10 Aug 1772   pg 286
3WIFE:  Ane Marie Mortensdtr
CH: Maren Hansdtr 2
1WIFE:  
CH: Karen Hansdtr ugift
   Mette Hansdtr = Laurs Sorensen i Daugaard
   Iver Hansen 27
   Maren Hansdtr ugift
2WIFE:  
CH: Maren Hansdtr 21 tiene i Daugaard
   Peder Hansen 19 hiemme
   Jep Hansen 17
   Jens Hansen 14
   Birthe Kirstine Hansdtr 10 hiemme
   Niels Hansen 9
BRO: Christen Pedersen i Gl Soel
wgd: Laurs Jensen i Bredall
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Jesper Hansen gmd i Hedensted     1 Sep 1772   pg 291
WIFE:   Ane Sorensdtr
½BRO:   Peder Pedersen i Urlov
SIS: Ane Hansdtr = Christen Lius i Nor Aldum (signed: Christen Jorgensen
Lys )
   Ane Cathrine Hansdtr = Jens Eriksen i Spetterup (? Jens Enchesen/
signed: Jens Nielsen Enkesen)
   Birthe Hansdtr = Peder Jorgensen i Olholm
   Maren Hansdtr enke i Olholm
wgd: Jacob Hansen 
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Ane Jensdtr i Taarup    19 Nov 1772   pg 293
HUSB:   Mads Pedersen gmd i Bryschesborg gods
CH: Soren Pedersen 6, guard: his FARBRO Knud Sorensen i Erichnaur
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Peder Pedersen i Assendrup   d.7 Jan 1773  pg 294
CH: Ane Elisabeth Pedersdtr 
   ... Pedersdtr = Poul oppen Hagen vever i Weyle
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Peder Jensen Broger i Asskeberg Fiskerhuus  26 Feb 1773 pg 295
CH: Thomas Pedersen i Asskeberg - afkald
   Jens Pedersen i Daugaard
   Kirsten Laursdr = Soren Clausen i Daugaard
   Apolone Pedersdtr (dod)
    CH:  Margrethe
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Elisabeth Pedersdtr or Elisabeth Petersdtr i Engum    30 Apr
1773 pg 295
HUSB:   Amdie Worm orginist hmd
2 CH:   Amdi Amdisen Worm 25 organist i Wiborg
   Abraham Amdiesen Worm 23 hiemme
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Jorgen Jorgensen gmd i Daugaard    1 Jul 1774   pg 298
WIFE:   Zidsel Widrichsdtr ( Sidsel Widrichsdr)
CH: Widrich Jorgensen 10
   Peder Jorgensen 6
   Maren Jorgensdtr 8
   Ane Jorgensdtr 4
   Sidsel Jorgensdtr 7 wks
guard: Thomas Widrichsen i Daugaard
wgd: Ole Holst
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Ane Thomasdtr i Daugaard     1 Jul 1774   pg 300
HUSB:   Jens Poulsen gmd
CH: Thomas Jensen 14
   Kirsten Jensdtr 11
   Soren Jensen 8
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

... i Bredballe    11 Jan 1775   pg 302
HUSB:   Hans Sorensen gmd
4 CH:   Peder Hansen 18
   Soren Hansen 15
   Michel Hansen 5
   Maren Hansdtr 12
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Kirsten Sorensdtr Hierrild i Gammelbye, Stoubye   6 Apr 1775 pg
303
2HUSB:  Thomas Sorensen Due gmd
CH: Methe Marie Thomasdtr 9
1HUSB:  Peder Pedersen (dod)
CH: Dorthe Pedersdtr 27
   Maren Pedersdtr = Niels Olsen i Orum
   Birthe Pedersdtr 21 tiene i Orum
   Anders Pedersen = ... i Graungaard
   Peder Pedersen 18
   Soren Pedersen 14
BRO: Jorgen Ronsholt i Stoubye Skov   (? Jorgen Sorensen )
   Soren Grau i Stoubye Skov
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Soren Sorensen hmd i Tyrsbeck Hovedgaards Mark    30 Nov 1773 pg
305
WIFE:   Barbara Jacobsdtr
BRO: Jens Sorensen fisker hmd i hiemme
   Jens Sorensen i Pallisberg gods (dod)
   Peder Sorensen i Andkiaer Grund, Fiskerhuus kaldet Ibeck (dod)
    6CH:  Peder Pedersen i Ibeck
     Soren Pedersen i Ibeck
     Jens Pedersen i Winding Land
     Maren Pedersdtr = Anders Christensen i Gaurslund land
     Bodil Pedersdtr = Jeppe Bertelsen i Winding land
     Karen Pedersdtr = Niels Andersen i Winding Land
SIS: Ane Sorensdtr (dod) = ... i Daugaard
    CH:  Maren Knudsdtr = Hans Johansen i Andkier Land
   Karen Sorensdtr (dod) = Jens Poulsen skomager i Weile
    CH:  Niels Jensen hiemme i Weyle
     Ane Marie Jensdtr hiemme
   Ane Kirstine Sorensdtr enke har ved Stedet
wgd: Christen Jacobsen
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

... i Daugaard Strand    23 Jan 1775   pg 308 
HUSB:   Thomas Hansen fisker hmd i Ascheberg
CH: Mads Thomasen 7
   Niels Thomasen 5
HER.CH:  Ane Jorgensdtr 18
   Peder Eriksen 15
   Knud Eriksen 13
BRO: Hans Laursen 
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Esche Christensen (Eskild Christensen ) ugift karl hos Niels Torkildsen
i Bredahl    27 Feb 1773   pg 309
BRO: Niels Christensen gmd i Bredahl
   Christen Christensen i Harboehuus
½BRO:   Erik Nielsen i Hesselballe, Coldinghuus amt
SIS: Kirsten Christensdtr = Jens Nielsen i Store Lysholt
   Ane Christensdtr = Niels Torkildsen i Bredahl
   Karen Christensdtr (dod) = Jeppe Sorensen i Assendrup
    CH:  Christen Jeppesen 18
     Maren Jeppesdr 16
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Ane Nielsdtr i Taarup/Torup   5 Sep 1775   pg 317
HUSB:   Jens Christophersen gmd i Williamsborg gods
3 CH:   Ane Cathrine Jensdtr 4
   Kirsten Jensdtr 2
   Karen Jensdtr 1½
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Jens ... = ... i Gammelbye  9 May 1774  pg 320
CH: Dorthe Jensdtr = Jens Due i Stoubye (afkald 12 Apr 1775)
CH.STEDFAD: Thomas Due i Gammelbye
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

.... i Wrigsted   2 Jan 1768  pg 320
HUSB:   Rasmus Tonning 
CH: Niels Rasmussen i Wrigsted (afkald 9 Nov 1776)
   Maren Rasmusdtr = Peder Eskesen i Wrigsted (afkald 17 Nov 1777)
   Bodil Rasmusdtr (dod 9 May 1777/afkald 17 Nov 1777 ?)
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Laurs ... = ... i Torup    23 Jul 1761 pg 320
CH: Mette Laursdr = Peder Michelsen i Severup (afkald 4 May 1777)
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Jens Pedersen & Jens Pedersen i Alt Syv   1777     pg 321
SIS & ½SIS: Karen Pedersdtr = Christian Jepsen i Uldkier (afkald 17 Nov
1777)
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Karen Madsdtr i Thorup/Taarup     2 Jan 1778   pg 321
HUSB:   Soren Rasmussen hmd
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Rasmus Frandsen ladefoged i Williamsborg    26 Aug 1777  pg
323
MODER:  Maren Nielsdtr (the deceased is her illeg child)
FADER:  Frands Rasmussen (dod)
    CH:  Ane Marie Frandsdtr = Hans Nielsen af Rohd
     Kirsten Frandsdtr 
     ... Frandsdtr (dod)
       CH:  Jens Rasmussen tiene i Bolt/Bret
MORSIS: Karen Nielsdtr = Michel Frandsen i Barret (both dod)
    CH:  Frands Michelsen i Hornum   (afkald 28 Feb 1778 - pg 338)
     Niels Michelsen i Rohden Skov (afkald 28 Feb 1778 - pg 338)
     Mette Marie Michelsdtr ugift tiene i Hornumkiaer (afkald 16 Mar
1778 - pg 339)
     Ane Michelsdtr = Jorgen Hansen i Barret (afkald 28 Feb 1778 - pg
338)
MORBRO:  Holger Nielsen i Barrethuule (dod uden at efterlade livs
arvinger)
   Soren Nielsen (dod)
    CH:  Rasmus Sorensen Fischer gmd i Barretschous bye (afkald 28
Feb 1778 - pg 339)
     Niels Sorensen i Barrretschous bye    (afkald 28 Feb 1778 -
pg 339)
     Jens Sorensen i Over Barret     (afkald 28 Feb 1778 - pg 339)
MORSIS:  Ane Nielsdtr (dod ugift)
HEIR:   Niels Jorgensen hmd i Frysenborg gods (recieved Anders broder
lod) (afkald 12 May 1778 - pg 340)
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Zidsel Rasmusdtr ( Sidsel Rasmusdtr ) i Hyrup, Williamsborg gods27
Feb 1778 pg 335
HUSB:   Rasmus Hansen gmd
CH: Mette Rasmusdtr 12
   Hans Rasmussen 10
   Rasmus Rasmussen 7
   Jorgen Rasmussen 5
   Thomas Rasmussen 3
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Kirsten Sorensdtr i Thorup  16 Apr 1778 pg 341
2HUSB:  Peder Pedersen 
1HUSB:  
CH: Karen Jensdtr = Hans Jepsen i Lille Dalbye (afkald 30 Apr 1778)
   Hans Jensen (afkald 30 Apr 1778)
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Elisabeth Clausdr i Daugaard     30 Apr 1778   pg 341
HUSB:   Soren Sorensen hmd
CH: Rasmus Sorensen 4
FADER:  Claus Christophersen i Hedensted
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Hans Sorensen Eeg gmd i Daugaard   25 Apr 1778   pg 342
WIFE:   Mette Jensdtr
CH: Jens Hansen 23
   Soren Hansen 19
   Laurs Hansen 13
   Christen Hansen 6
HIS.CH:  Rasmus Hansen Eeg gmd i Daugaard/Ulbech (afkald 1 Jun 1778 pg
346)
wgd: Berent Torkildsen i Graungaard
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Torkild Rasmussen hmd i Rimmerslund    4 May 1778   pg 346
WIFE:   Lisbeth Torkildsdtr
SIS: Ane Rasmusdtr 
wgd: Jens Nielsen i Borup
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Jens Jorgensen tjenestekarl hos Claus Donner gmd i Gammelbye  13
Apr 1778  pg 349
BRO: Niels Jorgensen = Kirsten Bertelsdtr i Greis (afkald 11 Jul 1778 pg
355)
SIS: Kirsten Jorgensdtr i Weile (dod)  ( Kirstine Jorgensdtr ) (afkald
1780 pg 362)
    CH:  Jorgen Pedersen 16
     Ane Marie Pedersdtr 15 (? Marie Pedersdtr ) (afkald 25 Oct 1780
pg 362)
½BRO:   Jens Jensen i Kragelund, Rosenvald gods (afkald 11 Jul 1778 pg
356)
½SIS:   Mette Jensdtr = Jacob Jensen i Thystrup (afkald 11 Jul 1778 pg
356)
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Laurs Friis aftgmd i Wrigsted     5 Oct 1778   pg 356
WIFE:   Maren Jensdtr
CH: Jens Laursen gmd i Wrigsted
   Hans Laursen 28
   Jorgen Laursen 19  (signed: Jorgen Lauridsen)
   Giertrud Laursdr = Jens Moller i Wrigsted
   Kirsten Laursdr tiene hiemme (= Niels Rasmussen i Wrigsted - afkald
16 Jan 1783 pg 399)
guard: Mads Rasmussen
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Niels Lassen ( Niels Larsen ) inds i Daugaard   29 Aug 1779 pg
358
WIFE:   (dod)
STEP.CH: Anders Pedersen 
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Ane Knudsdtr i Stoubye   13 Mar 1780   pg 359
CH: Mogens Thomasen 34 hiemme
   Bodil Thomasdtr = Rasmus Sorensen i Stoubye
   Maren Nielsdtr tiene i Hyrup
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Peder Pedersen hmd i Rimmerslund   7 Jul 1780   pg 361
WIFE:   Kirsten Olufsdr
2 CH:   .. Pedersen 22
   .. Pedersen 13
guard: Laurs Poulsen i Rimmerslund
wgd: Jens Krage i Rimmerslund (signed: Jens Nielsen )
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Jorgen Sorensen tienestekarl i Giesager/Giersager     29 May
1780 pg 362
FARBRO.CH: Rasmus Rasmussen i Hornum
    Jorgen Rasmussen i Stobberup, Ursing gods (dod)
     CH:  Rasmus Jorgensen 30
     Maren Jorgensdtr
     Soren Jorgensen 22
     Ane Jorgensdtr = Peder Nielsen i Stobberup
     Maren Jorgensdtr (dod) = Knud Jorgensen i Stobberup ( ? Karen
Jorgensdtr )
       CH:  Jorgen Knudsen 14
        Else Knudsdtr 
MORBRO.CH: Ane Sorensdtr enke = afg Rasmus Thomasen i Orum
    Karen Sorensdtr = Niels Moensen i Bohden Skov
    Kirsten Sorensdtr ugift i Rohden Skov 
    Giertrud Sorensdtr = Poul Hvillerup i Huusbye
wgd: Jens Thomasen i Daugaard
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Johanne Mortensdtr i Hyrup    25 Jun 1781   pg 368
2HUSB:  Frands Pedersen gmd 
1HUSB:  Oluf 
CH: Ane Kirstine Olufsdr = Morten Sorensen i Hyrup
   Mette Marie Olufsdr 
   Apelone Olufsdr
BRO: Rasmus Mortensen i Stoubye
   Soren Mortensen i Stoubye
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Else Mortensdtr enke inds hos Eske Jensen i Hedensted     22
Aug 1781  pg 373
HUSB:   Niels Rasmussen i Thorup (dod)
CH: Thomas Jensen 34
   Sidsel Jensdtr
   Ellen Jensdtr
   Ane Jensdtr 
cautionist: Jacob Hansen
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Maren Torkildsdtr i Hyrup    25 Sep 1781   pg 374
HUSB:   Rasmus Hansen gmd
CH: Sidsel Marie Rasmusdtr
   Maren Rasmusdtr
   Mariane Rasmusdtr
HUSB.CH: Mette Rasmusdtr
REL?:   Peder Donner i Stoubye
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Jens Olsen hmd i Stoubye     30 Oct 1781   pg 377
WIFE:   Maren Bertelsdtr
2 CH:   Ole Jensen 18
   Soren Jensen 12
WIFE.BRO: Hans Nielsen i Stoubye
curator: Christen Nielsen i Gammelbye
wgd: Jens Due i Stoubye
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Karen Jensdtr illeg i Stoubye Skov   21 Oct 1781 pg 378
HUSB:   Jens Thomasen
MODER:  Karen Sorensdtr = Mads Andersen i Stoubye Skov
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Birthe Kirstine Laursdr i Hedensted   23 Jul 1761 afkald 1781 pg
378
HUSB:   Jens Rasmussen
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Rasmus Rasmussen Ostergaard gmd i Wrigsted   1782 pg 379
2WIFE:  Ane Marie Pedersdtr
1WIFE:  
CH: Niels Rasmussen 31
   Jens Rasmussen 21
   Ane Cathrine Rasmusdtr hiemme
   Maren Rasmusdtr enke   (? Karen Rasmusdtr / Ane Rasmusdtr / Mette
Rasmusdtr )
   Maren Rasmusdtr 30 tiene
CH.SODSK.CH: Jens Moller i Wrigsted
guard: Rasmus Envoldsen gmd i Wrigsted, Bygholms gods
wgd: Eske Jensen / Mads Brund i Wrigsted / Jens Friis i Over Wrigsted
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Ane Kirstine Lassen i Hogdahl     20 Jun 1782   pg 384
HUSB:   Laurs Steensen skovrider
CH: Willum Steensen 6
guard: Laurs Jensen i Bredal
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Peder Eskesen gmd i Wrigsted     15 Apr 1782   pg 388
WIFE:   Maren Rasmusdtr
CH: Bodil Pedersdtr 4
   Gyde Pedersdtr 2
FADER:  Eske Jensen i Wrigsted
BRO: Jens Eskesen
guard: Jens Sorensen i Roe sogn & Anders Pedersen i Graungaard
wgd: Mads Rasmussen Brund i Wrigsted
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Hylleborg Nielsdtr i Rimmerslund, Hedensted   2 Jul 1783   pg
399
HUSB:   Jens Thomasen gmd 
CH: Thomas Jensen 6
   Jorgen Jensen 3
   Niels Jensen 14 wks
FADER:  Niels Jorgensen i Rimmerslund
HUSB.BRO: Stie Thomasen i Rimmerslund
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Ane Eschesdtr i Stadte Raade    afkald 20 Jul 1783   pg 400
HUSB:   Jens Sorensen Hierried
FADER:  Esche Jensen = ... (dod) i Wrigsted
BRO: Jens Eschesen i Wrigsted
? Rasmus Simonsen i Wrigsted
   
Kirsten Christensdtr ( Kirstine Christensdtr ) i Stoubye    13
Jun 1783  pg 401
HUSB:   Mogens Thomasen hiulmand hmd
2 CH:   Hans Mogensen 1½
   Ane Mogensdtr 11 wks
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Maren Jd i Fiskerhuuset ved Askeberg  
 29 Oct 1783  pg 402
HUSB:   Thomas Hansen
CH: Hans Thomasen 2
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Anders Pedersen Moller gmd i Rimmerslund   10 Mar 1784   pg 404
WIFE:   Sophie Hansdtr
CH: Laurs Andersen tiene hiemme  ( Lauritz Andersen )
   Peder Andersen Blavegaard forpagter i Kiobenhavn
   Bodil Andersdtr = Soren Pedersen feldbereder i Horsens
   Ane Andersdtr = ... i Randers, siden flydt til Kbhvn (? Andreas Lorup
)
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Eske Jensen ( Esche Jensen ) hmd i Hedensted     9 Feb 1785 pg
405
2WIFE:  Maren Bertelsdtr  (signed: Karen Bertelsdtr )
CH: Jens Eschesen 16
   Ane Cathrine Eschesdr 14 hos guard Michel Christensen i Hedensted
   Iver Eschesen 9
   Laurs Eschesen 4 hos guard Jens Christensen i Hedensted
1WIFE:  (dod)
CH: Karen Eschesdr tiene i Brandtlund ved Weyle
guard: Poul Foged i Hedensted
wgd: Peder Christensen i Soelschou
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Jens Pedersen Tonning gmd i Wrigsted    2 Jun 1786   pg 406
WIFE:   Birthe Jensdtr
CH: Leene Jensdtr 28 tiene i Horsens
   Ane Jensdtr 24 hiemme
   Hans Jensen 23 tiene i Horsens
   Peder Jensen 20 tiene i Horsens
   Michel Jensen 17 hiemme
   Mariane Jensdtr 11
   Ane Marie Jensdtr 7
FARBRO:  Peder Pedersen gmd i Thorup
BRO: Mads Pedersen gmd i Taarup
guard: Peder Nielsen i Hestensdahl
wgd: Jens Olsen gmd i Daugaard
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Maren Isachsdr i Rimmerslund   13 Nov 1787     pg 407b
HUSB:   Laurs Poulsen gmd
CH: Isach Laursen 35  (signed: Isak Laursen)
   Ane Laursdr 33
   Karen Laursdr 31
   Hylleborg Laursdr 24
   Maren Laursdr 20
   Kirsten Laursdr 16
   Margrethe Laursdr 14
   Michel Laursen 25  (signed: Mikkel Laursen)
   Ane Marie Laursdr = Jens Thomasen gmd i Remmerslund
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Ane Sorensdtr i Daugaard     28 Sep 1788   pg 408
HUSB:   Peder Rasmussen hmd
CH: Jens Pedersen 8
   Karen Pedersdtr 6
   Rasmus Pedersen 3
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Birthe Madsdtr Hierrild i Gammelbye    27 Oct 1788   pg 409
HUSB:   Claus Donner gmd
CH: Ole Christian Nielsen 34
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Anders Jorgensen Stensballe gartner i Daugaard    24 Mar 1789 pg
410
WIFE:   Ane Rasmusdtr
CH: Jorgen Andersen 9
   Maren Lots Andersen 7
? Otte Winther gartner i Stensballe
guard: Peder Nielsen gmd i Hastendahl / Niels Pedersen i Svends-Molle
wgd: Hans Iversen gmd i Ullerup
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Jens Nielsen Moller gmd i Wrigsted     18 Nov 1785   pg 413
WIFE:   Giertrud Laursdr
CH: Giertrud Jensdtr 17 (? Appelone Jensdtr )
   Niels Jensen 16
   Laurs Jensen 12
   Maren Jensdtr 10
   Otte Jensen 6
   Mariane Jensdtr 3
   Kirstine Jensdtr 1/4 aar
BRO: Peder Nielsen skraeder
SODSK.CH: Hans Iversen gmd i Ullerup
   Mads Iversen gmd i Stoubyelund, begge i Rossenvolds gods
wgd: Frands Sorensen i Lille & Rhode Moller
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Jens Christensen gmd i Hedensted   9 Jan 1789   pg 414
WIFE:   Kirsten Poulsdtr
CH: Christen Jensen 24
   Poul Jensen 19
   Jesper Jensen 11
   Mette Jensdtr 26
   Else Jensdtr 22
   Ane Jensdtr 16
   Karen Jensdtr 13
guard: Michel Christensen, Jacob Hansen & Jorgen Sorensen alle gmd i
Hedensted
wgd: Poul Pedersen Foged gmd i Hedensted
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Dorthe Andersdtr or Dorthe Olsdtr i Daugaard     5 May 1789 pg
416
HUSB:   Jens Sorensen 
CH: Olle Jensen 16
   Maren Jensdtr 15
   Birthe Jensdtr 10
   Soren Jensen 7
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Jens Pedersen Graw ved Daugaard Strand     15 May 1789  pg
419
WIFE:   Ane Marie Olsdtr
CH: Simon Jensen 28 tiene i Kbhvn
   Peder Jensen 24 tiene i Kbhvn
   Laurs Christian Jensen 8 ( Laust Christian Jensen )
   Ole Jensen 4
   Birgethe Jensdtr 13
   Kirsten Jensdtr = Jens Rasmussen i hiemme
BRO: Jens Pedersen Moller i Praell land
   Jacob Pedersen i Daugaard Strand
wgd: Peder Hadensted gmd i Urlef
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

Soren Due gmd i Daugaard     10 Feb 1790   pg 420
WIFE:   Inger Pedersdtr
CH: Soren Sorensen Due
wgd: Frederich Pedersen
[Tirsbaek & Bryskeborg (Villiamsborg) Gods, Vejle; Book 1 1732-1790;
FamilySearch.org]

////////////////////////////////////////END BOOK 1
////////////////////////////////////////

 Book 2

Maren Andersdtr i Bredballe 7 Jun 1776  pg 2
HUSB:   Hans Sorensen
2 CH:   Anders Hansen 5
   Soren Hansen 6 days
BRO: Soren Andersen i Kragelund, aggerbolle gods
SIS: Ane Andersdtr = Poul Pedersen i Kragelunds Skovhuus
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Jens Nielsen i Bredahl   8 Jun 1776   pg 3
2WIFE:  Maren Christensdtr
CH: Christen Nielsen 15 tien i Urup, Bygholms gods
   Dorthe Jensdtr 19 tiene i Assendrup
1WIFE:  Dorthe Jensdtr
CH: Ane Else Jensdtr 25 tiene i Bredahl
guard: Peder Nielsen i Bredahl (½BRO af Ane Else Jensdtr )
guard: Lars Nielsen i Engom - by: Soren Wognsen i Bredahl
wgd: Lars Jensen i Bredahl
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Thomas Hansen inds i Brunsodde  30 Nov 1776  pg 3
WIFE:   Karen Thomasdtr
BRO: Simon Hansen i Winding Fiskerhuuse, provst Neuchs Mensalhuus, Weyle
   Soren Hansen i Brunsodde, Thyrsbeck (dod)
    CH:  Karen Sorensdtr 30 = Jens Pedersen fisker i Aasberg Land
   Peder Hansen i Mensalhuuse, Winding (dod)
    4CH:  Erik Pedersen 30 ved hans FARBRO Simon Hansen
     Ane Pedersdtr 28 i Bredballe
     Sophie Pedersdtr 26 = Jens Rasmussen Skraeder i Breballe
     Maren Pedersdtr 20 tiene i Breballe
SIS Ane Hansdtr (dod) = Peder Nielsen i Treballe huus
    CH:  Niels Pedersen 28 soldat i Rendsborg
     Ane Pedersdtr 26 = ... i Hatting
     Karen Pedersdtr 22 tiene i Horsens
     Maren Pedersdtr 20 tiene i Fovling bye
guard: Anders Nielsen Havl i Brunsodde
wgd: Jens Hansen i Brunsodde
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Birgethe Christine Christensdtr Ingstrup pige i Thyrsbeck   Dec
1776   pg 4
FADER:  Christen Th: Ingstrup skoeleholder i Goll Westre
MODER:  Maren ... i Oster Molle ved Dronninglund, Wendsyssel
guard: Christen Andersen i Thyrsbech Fiskerhuus
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Jens Nielsen inds i Breballe    2 Dec 1776  pg 4
2WIFE:  Ane Pedersdtr
1HUSB:  Maren Jorgensdtr
CH: Jorgen Jensen 38 i Hoyen
   Niels Jensen 34 i Daugaard
guard: Soren Knudsen i Breballe
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Mette Andersdtr i Assendrup  7 Apr 1777  pg 5
HUSB:   Jens Krog hmd
2 CH:   Anders Jensen 4
   Christian Jensen 2
guard: Jeppe Larsen gmd i Assendrup & Niels Sorensen i Assendrup
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Mogens Pedersen gmd i Bredahl  7 Jul 1777   pg 6
WIFE:   Else Jensdtr
CH: Jens Mogensen 30
   Peder Christian Mogensen 20
   Mette Kirstine Mogensdtr 28
   Ane Mogensdtr 23 alle hiemme
BRO: Jens Pedersen gmd i Breballe by: Laurs Jensen i Bredahl ( Lars
Jensen )
wgd: Hans Clausen i Bredahl
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Hans Jorgen Mordhorst canditor paa Sonderborg, dod i Thyrsbeck 5
May 1777    pg 7
BRO: Peter Mordhorst
   Jacob Mordhorst
SIS: Ane Hedevig Mordhorst = Hartvig Borstel i Bokhorst, alle i Holsteen
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Niels Larsen gmd i Bredahl 11 Oct 1777  pg 9
WIFE:   Karen Jensdtr
CH: Mette Nielsdtr 11
   Karen Nielsdtr 9
   Kirsten Nielsdtr 8
BRO: Jeppe Larsen gmd i Assendrup
WIFE.FADER: Jens Nielsen i Store Lysholt   by: son Niels Jensen
?WIFE.FADER: Niels Nielsen i Lysholt
? Christen Jensen Kier (dod 28 Jun 1762)
  CH:  Jens Christensen Kier gmd i Bredal
 Mette Jensdtr = Christen Jeppesen Kier (dod - 28 Jun 1762) =2. Niels
Larsen (above deceased)
LOOK AT THIS ONE AGAIN - hard to understand
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Mette Jensdtr piige inds i Assendrup  12 Jun 1778  pg 13
SIS: Maren Jensdtr (dod) = Soren Rasmussen i Uns, Olsted sogn, Bygholms
gods 
    CH:  Maren Sorensdtr 21 hiemme (? Ane Sorensdtr )
½BRO:   Mads Jensen gmd i Bredal (dod) = ... =2. Jens Kier i Bredal 
(signed: Jens Christensen )
    2CH:  Jens Madsen 11
     Kirsten Madsdtr 13 hiemme
   Thue Jensen i Lindved bye, Sindberg sogn (dod)
    3CH:  Jens Thuusen 16   
     Christen Thuusen 13 
     Maren Thuusdtr 11  ( Maren Thuuesdtr)
guard: Peder Larsen skraeder hos Jeppe Larsen & Poul Olsen i Assendrup /
Peder Lysholt i Selskov (signed: Peder Christensen )
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Mogens Olsen skovfoged i Breballe   4 Jul 1778   pg 16
WIFE:   Kirsten Christensdtr
CH: Ole Mogensen 28
   Ane Mogensdtr 40 = Christen Hansen i Breballe
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Lauritz Johansen Smed i Assendrup   11 Jul 1778  pg 18
   (fodt i Siaelland)
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Christen Nielsen gmd i Assendrup 13 Oct 1778  pg 18
WIFE:   Ane Cathrine Pedersdtr
3 CH:   Niels Christensen 16
   Peder Christensen 11
   Birthe Kirstine Christensdtr 14
guard: Iver Berentsen gmd i Assendrup
wgd: Jorgen Andersen i Assendrup
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Lars Jensen gmd i Bredahl, Aarhuus Stift  i udskift boe 7 Aug 1778
   pg 21
WIFE:   Maren Poulsdtr (dod)
CH: umyndige
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Frederich Lassen gmd i Bredahl    26 Jan 1779  pg 22
WIFE:   Ane Marie Mortensdtr
CH: Dorthe Frederichsdtr 2
   Hans Frederichsen 5 (dod - 9 wks ago by 9 Jun 1779)
   Frederich Frederichsen dobt 9 Jun 1779
WIFE.1HUSB: Hans Pedersen
WIFE.CH: Maren Hansdtr 8
BRO: Niels Lassen i Daugaard (signed: Niels Larsen )
   Jens Larsen gmd i Daugaard
wgd: Hans Klausen gmd i Bredal
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Morten Sorensen inds i Assendrup   14 Feb 1779   pg 26
BRO: Johannes Sorensen rytter - 30 years since heard from
SIS: Maren Sorensdtr (dod)
    4CH:  Peder Jensen i Bredal
     Jens Madsen i Assendrup
     Mette Jensdtr = Mads Sorensen gmd i Assendrup
     Ane Cathrine Jensdtr tiene i Engom
   Giertrud Sorensdtr (dod)
    CH:  Ane Cathrine Pedersdtr = Anders Hiuler i Assendrup
   Else Sorensdtr i Schierup = Knud Sorensen (both dod)
    CH:  Soren Knudsen
   Karen Sorensdtr til Kbhvn - 36 years since heard from
signed by: Anders Lausen
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Maren Nielsdtr i Breballe    13 Mar 1779  pg 28
HUSB:   Jacob Laursen or Jacob Larsen gmd
3 CH:   Sophie Jacobsdtr 5
   Maren Jacobsdtr 3
   Bodil Jacobsdtr 1/4 aar
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Morten Madsen hyrde i Assendrup    6 Mar 1779   pg 31
½SIS:   Kirsten Madsdtr i Daugaard
   Maren Madsdtr i Bierge herred
   Ane Madsdtr i Hoyenmaaaaark
SIS: Karen Madsdtr (dod) = Hans Madsen tiene i Hogdal Lund ved skourider
Steensen
    CH:  Mads Hansen 24 i Dronninglund, Vensysel
     Soren Hansen 26 bortromt
     Ane Kirstine Hansdtr 14 tiene i Assendrup
     Maren Hansdtr i Engom ved organist Vorm - surnames assumed
BRO: Lars Madsen i Dougaard (dod)
    4CH:  Mads Larsen 17 tiene i Dronninglund, Vensysel
     Soren Larsen 20 tiene i Stougaard
     2 dotter
½BRO:   Niels Madsen soldat last 6 years = Ane Jensdtr i Engom
    4CH:  Ane Nielsdtr
     Maren Nielsdtr
     Karen Nielsdtr
     Morten Nielsen hiemme
? Inger Jorgensdtr 
guard: Jeppe Jensen & Jacob Pedersen
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Erik Tollesen hmd i Assendrup  8 Apr 1779   pg 33
WIFE:   Maren Frandsdtr
5 CH:   Soren Eriksen 14
   Frands Eriksen 3
   Ane Kirstine Eriksdtr 12
   Ane Marie Eriksdtr 11
   Karen Marie Eriksdtr 2
guard: Anders Bierre
wgddd: Jochum Poulsen i Assendrup
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Maren Pedersdtr i Assendrup 10 Jun 1779  pg 34
HUSB:   Peder Nielsen
CH: Dorthe Johanne Pedersdtr 19 wks
FADER:  Peder Stald hmd i Assendrup
cautionist: Lars Jensen
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Ingeborg Jacobsdtr i Assendrup  20 Jun 1779  pg 35
HUSB:   Jens Sorensen hmd
2 CH:   Ane Margrethe Jensdtr 12
   Karen Jensdtr 6
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Karen Sorensdtr inderst i Bredahl   2 Aug 1779  pg 36
CH: Mette Frandsdtr 23 tiene i Assendrup
   Maren Frandsdtr 20 tiene i Torup, Williamsborgs gods, Hedensted sogn
REL: Mads Nielsen gmd i Ulkier
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Rasmus Jensen gmd i Assendrup     20 Apr 1780   pg 37
WIFE:   Karen Nielsdtr
3 CH:   Jens Rasmussen 16
   Niels Rasmussen 12
   Rasmus Rasmussen 8
   Mette Marie Rasmusdtr 14
   Johanne Rasmusdtr 5
   Maren Rasmusdtr 2½
REL: Jeppe Jensen gmd i Assendrup
wgd: Peder Stald i Assendrup
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Marie Kirstine Pedersdtr i Assendrup? 15 Nov 1781  pg 39
HUSB:   Hans Christian Johansen skovrider
5 CH:   Frederich Christian Ludvig Hansen 7
   Abre Kirstine Marie Hansdtr 13
   Helene Laurentsia Hansdtr 11
   Frederikke Elisabeth Hansdtr 9
   Ane Cathrine Hansdtr 1
guard: Niels Andersen skovfoged i Thyrsbek
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Christence Jensdtr i Bredall     29 Jun 1782   pg 41
2HUSB:  Jens Christensen Kier gmd
4 CH:   Mette Marie Jensdtr 11
   Maren Jensdtr 9
   Ane Cathrine Jensdtr 2
   Helene Jensdtr 4 wks
1HUSB:  Mads Jensen
CH: Jens Madsen 14
   Kirsten Madsdtr 16
BRO: Lars Jensen gmd i Bredahl
   Hans Jensen gmd i Store Dalbye
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Else Jensdtr inds hos Rasmus Andersen hmd i Bredahl 28 Nov 1782 
   pg 43
BRO: Peder Nielsen i Hastendahl
   Lars Nielsen tien i Muggesfelde, Holsteen
   Jens Nielsen i Korsta/Thorsted? Kierke
SIS: Ellen Nielsdtr = Niels Bendsen gmd i Bredahl
   Karen Sophie Nielsdtr = Anders Michelsen gmd i Breballe
½SIS:   Dorthe Jensdtr = Rasmus Andersen hmd i Bredahl
½BRO:   Christen Jepsen tiene i Bredahl
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Soren Poulsen gmd i Breballe    9 Apr 1783  pg 44
WIFE:   Ane Cathrine Michelsdtr (signed: Cathrine Michelsdtr )
3 CH:   Poul Sorensen 16
   Ane Marie Sorensdtr 13
   Kirsten Sorensdtr 11
BRO: Lars Poulsen gmd i Breballe
wgd: Peder Stald i Endom?
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Israel Marcusen hmd i Engom 1 Jul 1783   pg 45
WIFE:   Maren Olsdtr
CH: Marie Kirstine Israelsdr
guard: N. Dreyer degnen i Engom
wgd: Soren Vogensen gmd i Bredahl
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Anders Christensen Moller snedker tommermand i Breballe,
Hornstrup   4 Dec 1783 pg 49
WIFE:   Sophie Rasmusdtr (dod Mar 1782)
2 CH:   Christen Andersen Moller seignieur i Wrandrup Molle
   Kirstine Andersdtr
SODSK.CH: Erik Nielsen selv i Hesselballe
SIS: .... = Hans Sorensen 
    CH:  Soren Hansen borger & laugs-handskemager i Weyle
guard: Peder Rasmussen gmd i Breballe
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Margrethe Thomasdtr i Breballe    23 Jun 1784   pg 85
HUSB:   Jeppe Rasmussen
CH: Thomas Jepsen 9
   Rasmus Jepsen 6
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Mads Knudsen gmd i Engom     23 Apr 1785   pg 85
WIFE:   Ane Torkildsdtr
CH: Ane Mette Madsdtr 12
   Knud Madsen 2
WIFE.BRO: Christen Torkildsen i .uballegaard
   Niels Torkildsen borger i Weijle
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Ellen Nielsdtr i Bredahl     25 Jan 1786   pg 91
HUSB:   Niels Bentzen gmd
CH: Jens Nielsen 21
   Bent Nielsen 17
   Dorthe Nielsdtr 16
   Cathrine Nielsdtr 11
   Ellen Nielsdtr 10
BRO: Peder Nielsen gmd i Daugaard, Williamsborgs gods
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Niels Jensen Smed hmd i Assendrup     12 Apr 1786   pg 95
WIFE:   Karen Pedersdtr
CH: Karen Nielsdtr 3½
WIFE.BRO: Rasmus Pedersen i Assendrup
REL: Stephen Nielsen selv smed i Hornum sogn
wgd: Jochum Poulsen hmd snedker tomermand i Lossendrup
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Maren Sorensdtr i Bredahl    18 May 1786   pg 97
HUSB:   Peder Willadsen Kloen
HEIRS:  umyndige
guard: Mads Hansen gmd i Bredahl
testif: Lars Jensen i Bredahl & Berent Henrich Schon gartner i Thyrsbech
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Karen Poulsdtr inds i Assendrup    8 Jul 1786   pg 98
CH: Iver Jensen myndig
   Ane Cathrine Jensdtr
   Karen Jensdtr
   Mette Jensdtr
   Kirstine Jensdtr = Jeppe Rasmussen gmd i Breballe
BRO: Laurs Poulsen gmd i Breballe
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Maren Jorgensdtr i Assendrupe   22 Jul 1786    pg 99
HUSB:   Hans Mortensen gmd
SIS: Ane Marie Jorgensdtr = Clemmen Espensen hmd i Mullers gods, Daugaard
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Jens Sorensen braendehugger gaardkarl ugift i Thyrsbeck, fra Aal, Sahl
sogn    28 May 1786   pg 100
BRO: Anders Sorensen i Holsten ved Huusum
   Niels Sorensen myndig i Salling, Grinderslev Closters gods
   Christen Sorensen
   Peder Sorensen
SIS: Johanne Sorensdtr = Johannes Christensen skraeder i Aal bye
   Ellen Sorensdtr = Niels Ostergaard i Raast, alle i Salling, Landting
gods
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Laurs Poulsen gmd i Breballe     23 Jun 1788   pg 105
WIFE:   Bodild Rasmusdtr
CH: Rasmus Laursen 26
   Karen Laurdtr = Peder Nielsen gmd i Hornstrup
   Kirsten Laursdtr 22 ugift
BRO & WIFE:FARBRO: Jens Poulsen gmd i Daugaard, Williamsborg gods
wgd: Laurs Laursen i Breballe
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Mads Sorensen gmd i Assendrup     25 Apr 1789   pg 109 110 121
139
WIFE:   Mette Jensdtr
CH: Soren Madsen 28 gmd i hiemme
   Jens Madsen 25 marcheret til det Jydske-Regmt landsoldat i Fridericia
   Christen Madsen 19 
   Johanne Madsdtr 20 ugift
wgd: Peder Jensen gmd i Bredahl
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Jens Kier gmd i Bredahl     12 Dec 1789   pg 112 113 138
2WIFE:  Cathrine Nielsdtr
1WIFE:  
CH: Marie Jensdtr 19  ( Mette Marie Jensdtr )
   Maren Jensdtr 17
   Lena Jensdtr 7 ( Mette Lene Jensdtr )
1WIFE.1HUSB: Mads Jensen gmd i Bredahl (dod - 21 Dec 1769) (his sis: dod
11 Jul 1778 i Assendrup)
1WIFE.CH: Jens Madsen 22
   Kirsten Madsdtr 25
1WIFE.BRO: Laurs Jensen i Bredahl
1WIFE:1HUSB.½SIS: Mette Jensdtr piige i Assendrup (dod 11 Jul 1778)
REL: Jeppe Jensen gmd i Assendrup, Bredahl
2WIFE.FADER: Niels Torkildsen i Bredahl
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Anders Michelsen gmd i Breballe    30 Nov 1789   pg 118 120 126
WIFE:   Karen Sophie Nielsdtr
CH: Johanne Andersdtr 13
   Dorthe Andersdtr 5
   Ellen Andersdtr ½
BRO: Jens Michelsen gmd i Breballe
WIFE.BRO: Peder Nielsen i Hastendahl 
cautionist: Soren Moller i Breballe
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Ane Torkildsdtr i Engom     23 Mar 1790   pg 122 129
2HUSB:  Christen Jepsen gmd
CH: Birthe Cathrine Christensdtr 4   
1HUSB:  Mads Knudsen ( dod - 23 Apr 1785)
2 CH:   Knud Madsen 6
   Ane Mette Madsdtr 17   (? Ane Mette Knudsdtr )
BRO: Niels Torkildsen i Weile
til: Mads Torkildsen i Tyrsbek
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Christen Madsen inds i Breballe    25 May 1790   pg 128 131
WIFE:   Kirsten Michelsdtr
BRO: Jens Madsen hmd i Breballe
wgd: Eschel Broe skoeleholder i Breballe
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Peder Knudsen ungkarl hos Soren Nielsen gmd i Engom    26 Jun
1790 pg 132 136
BRO: Mads Knudsen gmd i Engom (dod) = ... , SIS of Niels Torkildsen i Veile
=2. Christen Jeppesen i Engom
    CH:  Knud Madsen 7
     Ane Madsdtr 
SIS: Bodil Knudsdtr = Jeppe Sorensen gmd i Assendrup
½SIS:   Ane Knudsdtr = Soren Nielsen gmd i Engom (deceased living with
them)
guard: Niels Torkildsen i Veile
signed by: Niels Nielsen (who is he?)
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Jorgen Sorensen gmd i Hedensted  24 Jul 1790  pg 133 146 150
2WIFE:  Ane Madsdtr
CH: Soren Jorgensen 20
   Mads Jorgensen 18
   Jens Jorgensen 3
   Karen Jorgensdtr 22
   Ane Jorgensdtr 15
   Ane Kirstine Jorgensdtr 9
   Sidsel Jorgensdtr 7
   Mette Jorgensdtr 5
1WIFE:  Karen Jorgensdtr (dod)
CH: Maren Jorgensdtr 26
2WIFE.BRO: Soren Madsen i Staunberg
    Jorgen Madsen i Urlev
1WIFE.BRO: Anders Jorgensen gmd i Brove
wgd: Jacob Hansen gmd i Hedensted
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Niels Jensen ungkarl i Bredahl    2 Feb 1791   pg 137 149 152
154 156
BRO: Laurs Jensen gmd i Bredahl  (signed: Lavris Jensen ) (Lauritz Jensen
)
   Hans Jensen gmd i Store Dalbye   (? Niels Jensen )
SIS: Karen Jensdtr enke i Horsens
   Lenne Jensdtr = Jens Sorensen Skiellerup gmd i Hads herred, Torrild
bye
   Maren Jensdtr (dod) = Jens Sorensen gmd i Urlef
    CH:  Jens Severin Jensen daglejer i Flensborg
     Christence Jensdtr (dod) =1. Mads Jensen i Bredahl =2. Jens Kier
gmd
       CH:  Jens Madsen gmd i Bredahl (? Jens Madsen Kier)
        Kirsten Madsdtr 26 tiene i Urop, Hedensted
        Mette Marie Jensdtr 21
        Maren Jensdtr 19
        Lenne Jensdtr 10 - alle hos BRO Jens Madsen i Bredahl
guard: Soren Rasmussen gmd 
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Karen Svergersdtr enke inds hos Niels Jensen hmd i Assendrup   21
Apr 1791 pg 139
HUSB:   Laurs Poulsen inds (dod)
½BRO:   Niels Svenningsen hmd i Lystrup, Stenderup sogn
½SIS:   Else Hansdtr = Soren Andersen hmd i Hedensted, Bygholms gods
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Amdie Amdiesen Worm organist & orgelbygger i Engom   23 Mar
1791 pg 140 145
2WIFE:  Ane Cathrine Worm
CH: Casper Worm 13
   Niels Worm 8
   Lisse Worm 15
   Dorthea Worm 4
1WIFE:  Elisabeth Pedersdtr
CH: Abraham Worm organist i Faresund udi Norge
   Amdie Amdiesen Worm organist i Mariager, Jylland
2WIFE.BRO: Knud Torsen/Fohrsum i Brandtlund
guard: Anders Bruun degnen i Engom
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Laurs Nielsen gmd i Engom   22 Jul 1791 pg 147 150 156 (not in
index)
WIFE:   Maren Jensdtr
CH: Niels Laursen 31 gmd i Breballe
   Jens Laursen 24
   Christen Laursen 20
   Soren Laursen 16
   Ane Cathrine Laursdr 26
   Ane Marie Laursdr 22
guard: Hans Clausen gmd i Bredahl
wgd: Christen Christensen gmd i Harboehuus
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Ane Sophie Stekkert/Stikkert jomfrue huusholderske   5 Mar 1792pg
150 155 (not in index)
MODER:  Sophie Johannes Winge = Johan Conrad Hoffmeyer parykmagr i Veile
BRO: Johannes Stikkert soemand i Veile/Horsens/Horuns?
SIS: Marthe Cicellia Stikert = Wikman kok ved des fyrstrlige Parler i
Horsens
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Karen Stephensdtr i Engom   7 Mar 1792  pg 151 (not in index)
HUSB:   Christen Eschildsen inds
CH: Eschild Christensen 12
   Stephen Christensen 11
   Berent Christensen 7
   Mads Christensen 1½
? Thomas Stephensen tiene i Assendrup
 Kirsten Stephensdtr tiene i Hedensted
guard: Ole Due hmd i Bredahl
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Christen Christensen Bodker hmd i Assendrup    22 Mar 1791 pg
152 164 (not in index)
WIFE:   Ane Pedersdtr
CH: Ane Marie Christensdtr = Peder Pedersen i hiemme/ Andkaer
wgd:   Jens Thuesen gmd  (? signed: Jens Rasmussen ) / Poul Mortensen
hmd i Assendrup
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Maren Hansdtr enke inds hos Peder Thuesen gmd i Assendrup  24 Mar
1792 pg 154 179
HUSB:   Niels Rasmussen (dod)
2 CH:   Mette Nielsdtr 10
   Ane Nielsdtr 6
BRO: Peder Hansen gmd i Breballe
   Jens Hansen hmd i Breballe
guard: Lars Sorensen skovfoged i Daugaard
signed by: Jens Sorensen & Laurs Sorensen
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Dorthe Jensdtr i Bredahl   9 Feb 1793  pg 157 166
HUSB:   Rasmus Andersen hmd
CH: Anders Rasmussen 14
   Jens Rasmussen 5
   Niels Rasmussen 2
   Torkild Rasmussen 11 wks
   Ane Marie Rasmusdtr 10
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Karen Pedersdtr i Assendrup  4 Mar 1793  pg 158 163
HUSB:   Hans Mortensen gmd
2 CH:   Morten Hansen 5
   Peder Hansen 3
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Ane Christensdtr i Engum   19 Apr 1793 pg 159
HUSB:   Jorgen Pedersen hyrde
CH: Ane Jorgensdtr 9
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Kirsten Torkildsdtr i Hedensted  10 May 1793 pg 159 160
HUSB:   Jens Pedersen inds
BRO: Jorgen Torkildsen 41
SIS: Lisbeth Torkildsdtr (dod) = Jens Madsen hmd i Kobbelgaard i Storup
sogn/ Statsvei huuset
    3CH:  Mads Jensen 16
     Ane Marie Jensdtr 17
     Karen Jensdtr 12
HUSB.CH: Peder Jensen
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Christen Olsen Sund hmd i Engom  11 Jul 1793 pg 161
WIFE:   Karen Christensdtr
SODSK.CH: Morten Jensen hmd i Stoubye
   Maren Jensdtr = Jacob Abrahamsen hmd i Markhuus ved Torsted, Bygholms
gods
WIFE.BRO: Simon Christensen i Engom
guard: Christen Jeppesen i Engom
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Jens Stephensen gmd i Hedensted  15 Jan 1794 pg 166
WIFE:   Maren Ingvorsdr   (signed: Maren Ingvordsdr)
CH: Engvor Jensen 32  (Ingvor Jensen )
   Stephen Jensen 18
   Karen Jensdtr = Mads Sorensen gmd i Belle under Mosenvolds gods
   Maren Jensdtr 20 hiemme
wgd: Jens Moller gmd i Hedensted
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Ane Christensdtr i Bredahl  24 Feb 1794 pg 169
HUSB:   Niels Torkildsen gmd
CH: Torkild Nielsen gmd i Kallehauge, Rasch gods
   Mette Nielsdtr (dod) = Herman Christensen gmd i Aarup, Hedensted sogn,
Bygholms gods
    5CH:  Christen Hermansen 22
     Niels Hermansen 16
     Ane Kirstine Hermansdr 23
     Ane Lene Hermansdr 14
     Maren Hermansdr 9
   Kirsten Nielsdtr = Jens Christophersen gmd i Knaested, Williamsborg
gods
   Ane Nielsdtr = Peder Pedersen gmd i Torup, Williamsborg gods
   Cathrine Nielsdtr = Jens Madsen gmd i Bredahl
   Karen Nielsdtr = Niels Jensen i Bredahl (i hiemme)
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Peder Hald hmd i Assendrup  6 Sep 1794  pg 173
WIFE:   Johanne Michelsdtr
CH: Maren Pedersdtr (dod)
    CH:  Dorthe Johanne Pedersdtr 15 hos fader Peder Nielsen gmd i
Hastendahl ved Daugaard, Williamsborg gods
wgd: Johan Otte Poulsen gmd i Assendrup
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Jens Rasmussen Ladefoged gmd i Assendrup   9 Apr 1794  pg 176
2WIFE:  Ane Christensdtr
CH: Maren Jensdtr = Soren Pedersen gmd i hiemme
   Kirsten Jensdtr 24 tiene i Andkier, Gauslund sogn
1WIFE:  
CH: Peder Jensen 33 tiene i Breballe
wgd: Lars Olsen gmd i Assendrup
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Maren Nielsdtr i Engom  31 Aug 1796 pg 180
2HUSB:  Morten Jensen hmd
1HUSB:  
CH: Ane Cathrine Jensdtr = Iver Madsen hmd i Daugaard
   Niels Jensen = ... i Assendrup
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Johanne Michelsdtr inds i Assendrup   17 Sep 1796 pg 180
HUSB:   Peder Stald (dod)
DATTER:  ... (dod) ?= Peder Nielsen gmd i Haestendah/Hactendahl
    CH:  Dorthe Johanne Pedersdtr 18 i Roding hos Christen Michelsen
enke gmd 
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Enevold Jensen inds hos Lars Boesen hmd i Engom  23 Jan 1797 pg
182
WIFE:   Abelone Nielsdtr
CH: Niels Enevoldsen
   Sitzel Enevoldsdr begge myndige
   ... Enevoldsdr (dod) = Lars Boesen i hiemme
    2CH:  Hans Larsen 13
     Birthe Marie Larsdtr 10
wgd: Jens Larsen i Engom
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Niels Christensen gmd i Harboehuus, Bredahl    18 Feb 1797 pg
184 192
WIFE:   Mette Larsdtr
CH: Niels Nielsen = ... i hiemme
   Christen Nielsen = ... i Nyeborg, Langschou sogn
   Laurs Nielsen = ... i Igschou, Weilbye sogn ( Lars Nielsen )
   Peder Nielsen 20 i hiemme
   Mette Cathrine Nielsdtr = Ole Mogensen Skoufoged i Breballe
   Mette Nielsdtr (dod) = Jens Jensen gmd i Store Lysholt
    CH:  Kirstine Jensdtr 5 or 7
wgd: Niels Torkildsen gmd i Bredahl / Niels Christensen i Harbachuus
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Peder Knudsen gmd i Hedensted   17 Mar 1797 pg 185
WIFE:   Lehne Hansdtr
6 CH:   Knud Pedersen 9½
   Hans Pedersen 8½
   Ane Pedersdtr 6
   Soren Pedersen 4
   Ane Marie Pedersdtr 1½
   Mette Pedersdtr 1 wks
WIFE.BRO: Hans Hansen gmd i Losning
guard: Ivar Knudsen gmd i Losning, Niels Christensen gmd i Hedensted &
Niels Madsen gmd i Hedensted
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Kirsten Christensdtr i Engom    27 Feb 1798 pg 195
HUSB:   Jens Hansen hmd
CH: Johanne Jensdtr = Jens Pedersen inds i hiemme
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Ane Marie Christensdtr i   20 Mar 1798 pg 196
HUSB:   Jochum Poulsen Snedker hmd
6 CH:   Christen Jochumsen 26 tiene i byen
   Karen Jochumsdtr 20 = Rasmus Rasmussen here i byen
   Mette Jochumsdtr 18 hiemme
   Poul Jochumsen 14 tiene i byen
   Niels Jochumsen 11 tiene i byen
   Johanne Marie Jochumsdtr 8
guard: Soren Mogensen
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

Abelone Pd   10 Nov 1798 pg 200
HUSB:   Poul Michelsen hmd
CH: Michel Poulsen = ... i hiemme
   Soren Poulsen = ... i Engom
   Peder Poulsen 18 tiene i Engom
   Anders Poulsen 15 tiene i Daugaard
   Karen Poulsdtr = Peder Michelsen i Greis
   Birthe Poulsdtr enke = Niels Jensen i Palsgaards gods
   Maren Poulsdtr tiene hos Peder Michelsen i Greis
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 2 1776-1798; FamilySearch.org]

////////////////////////////////////////END BOOK 2
////////////////////////////////////////


Ellen Truelsdr enke i Stokholmshuset  5 Jun 1791  pg 2
HUSB:   Peder Pedersen hmd (dod)
CH: Anders Pedersen Frydendal borger karethmager i Horsens
   Mathias Pedersen Frydendal tiene brondevunskarl i Kbhvn
   Truels Pedersen Frydendal tiene i Rensborg
   Eschild Pedersen Frydendahl i hiemme / i Frydendahl huus i Kiobstaden
Vejle
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 3 1791-1818; FamilySearch.org]

Birthe Cathrine Hansdtr inderste enke i Stokholmshuset   7 Apr
1792 pg 3
HUSB:   Jorgen Andreasen i Vejle (dod)
CH: Karen Marie Jorgensdtr 8
SIS: Ane Helvig Hansdtr i Hojen Praestegrd
guard: Rasmus Knudsen i Lykkeshuus
? Eschild Pedersen & Klaus Jensen
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 3 1791-1818; FamilySearch.org]

Ane Sorensdtr enke hos Peder Mortensen i Bredballe  22 Dec
1794 pg 4b
HUSB:   Jens Pedersen (dod)
CH: Mette Jensdtr = Peder Mortensen gmd i Breballe
   Kirsten Jensdtr = Jens Heilesen hmd i Knaeklund, Ursins gaards gods
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 3 1791-1818; FamilySearch.org]

Christen Sorensen inds hos Peder Hansen gmd i Bredballe   22 Dec
1794 pg 6
2WIFE:  Karen Jorgensdtr
CH: Soren Christensen 21 tiene i Horsens
   Anders Christensen 11 hiemme
1WIFE:  
CH: Mette Marie Christensdtr 30 tiene i Hedensted
guard: Peder Hansen gmd i Breballe
wgd: E. Broe skoleholder i Bredballe
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 3 1791-1818; FamilySearch.org]

Jens Michelsen = Karen Pedersdtr gmd i Breballe  9 Feb 1795  pg
7b 17
CH: Abelone Jensdtr 20 (= Jorgen Larsen selv i Breballe)
   Johanne Jensdtr 17
   Mette Jensdtr 13
REL: Hans Michelsen smed i Breballe
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 3 1791-1818; FamilySearch.org]

Soren Larsen hmd i Breballe  27 Aug 1795 pg 15 16
WIFE:   Kirsten Nielsdtr
CH: Lars Sorensen 2½
BRO: Jacob Larsen i Breballe (signed: Jacob Laursen)
wgd: Lars Laursen i Breballe (signed: Lars Larsen )
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 3 1791-1818; FamilySearch.org]

Steen Hansen hmd i Bedballe Fiskerhuse    28 Jun 1797 pg 20 191
2WIFE:  Else Margrethe Michelsdtr
1WIFE:  (5 children are her's - unsure which 5)
CH: Morten Steensen
   Niels Steensen
   Michel Steensen
   Anders Steensen
   Christen Steensen
   Maren Steensen = Poul Frederichsen i Horsens kautma?
   Maren Steensen tiene i Iskou
   Ane Steensen = Rasmus Andersen hmd i Bredahl
wgd: Anders Nielsen 
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 3 1791-1818; FamilySearch.org]

Soren Pedersen Doktor/Doctor hmd i Bredballe   7 Jul 1798  pg
21b
WIFE:   Kirsten Rasmusdtr
SODSK.CH: Soren Jensen Smed i Daugaard Mark
wgd: Ole Mogensen skovfoged i Bredballe
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 3 1791-1818; FamilySearch.org]

Maren Rasmusdtr i Bredballe  2 Nov 1798  pg 23b
HUSB:   Peder Andersen tommersvend
CH: Birthe Pedersdtr = Bent Nielsen ungkarl i Bredahl
   Giertrud Pedersdtr = Soren Madsen selv.gmd i Assendrup, Sternhoms amt,
Engum sogn
   Ellen Pedersdtr = Hans Johansen selv.hmd i Windinge
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 3 1791-1818; FamilySearch.org]

Rasmus Krog ungkarl hos SVOGER Niels Steensen i Bredballe
Fiskerhuse  17 Jun 1799 pg 26b
BRO: Peder Christensen Krog i Petersholms Mark
SIS: Mette Christensdtr = Jens Madsen i Brakke Mark caldet Kiolddagerhuus,
Staarup sogn
   Marie Christensdtr = Niels Steensen i Breballe Fiskerhuuse / Breballe
Strand
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 3 1791-1818; FamilySearch.org]

Peder Hansen gmd i Breballe  1 Jul 1799  pg 28
WIFE:   Karen Larsdtr (signed: Karen Laursdr)
CH: Lars Pedersen 8
   Hans Pedersen 6
   Niels Pedersen 2½
   Ane Mette Pedersdtr 11½
   Peder Pedersen (7 wks by 26 Nov 1799 - born 11 wks after father died)
REL: Jens Hansen hmd i Brunnsodde / Breballe Strand / Breballe Fiskerhuus
wgd: Hans Madsen i Ulkiaer / Henrich Christensen i Floystrup
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 3 1791-1818; FamilySearch.org]

Margrethe Pedersdtr i Bredahlgaard   16 Feb 1801 pg 36 41b 43
HUSB:   Torkild Christensen gmd
CH: Soren Torkildsen = ... gmd hiemme / gmd i Ringeste Maach
HUSB.CH: Peder Christian Torkildsen = ... i Assendrup
   Christen Torkildsen = ... i Bredahl Mark
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 3 1791-1818; FamilySearch.org]

Margrethe Nielsdtr enke i Assendrup   20 Apr 1801 pg 37b 42
HUSB:   Niels Jensen Bodker selv.hmd (dod)
CH: Mette Marie Nielsdtr = Christian Jensen inds i hiemme/Assendrup
   Maren Nielsdtr = Hans Sorensen hmd i Schierup Mark
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 3 1791-1818; FamilySearch.org]

Mette Cathrine Nielsdtr i Bredballe   25 Sep 1801 pg 38b
2HUSB:  Ole Mogensen hmd
9CH: Mogens Olsen 20
   Mette Kirstine Olsdtr 18
   Niels Olsen 15
   Anders Olsen 14
   Erik Olsen 12
   Eskild Olsen 11
   Mette Marie Olsdtr 9
   Peder Olsen 5
   Dorthe Olsdtr 3
1HUSB:  Mads ...
CH: Christian Madsen 27
BRO: Christen Nielsen gmd i Nyberg
   Niels Nielsen i Bredahl
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 3 1791-1818; FamilySearch.org]

Jochum Poulsen hmd i Assendrup   16 May 1803 pg 44b
WIFE:   
CH: Christen Jochumsen 26
   Poul Jochumsen 19
   Niels Jochumsen 16
   Karen Jochumsdtr = Rasmus Rasmussen i Assendrup Mark
   Mette Jochumsdtr 22
   Johanne Marie Jochumsdtr 12
BRO: Johan Otte Poulsen gmd i Assindrup
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 3 1791-1818; FamilySearch.org]

Lars Jensen gmd i Bredahl   15 Feb 1802 pg 44
WIFE:   
CH: Jens Larsen forvalter i Barritzchou
   Niels Larsen eyer gmd i hiemme
   Hans Larsen skriverkarl hos BRO i Barritschov
   ... Larsdtr (dod) = Niels Christensen selv.gmd i Harboehuus
    CH:  Christen Nielsen 9
     Ane Marie Nielsdtr 6
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 3 1791-1818; FamilySearch.org]

Anders Bjerre hmd i Assendrup   4 Jun 1804  pg 48
WIFE:   Ane Kirstine Larsdtr
CH: Ole Andersen 36
   Lars Andersen 25
   Iver Andersen 23
   Christen Andersen 21
   Karen Andersdtr 19
   Ane Andersdtr 16
guard: Soren Jensen i Assendrup
wgd: Peder Christensen Kiaer i Assendrup
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 3 1791-1818; FamilySearch.org]

Christen Hansen hmd i Bredballe  26 Nov 1806 pg 48b
WIFE:   Ane Cathrine Larsdtr
CH: Laurs Christensen 3
BRO: Jens Hansen i Bruunsodde
wgd: Niels Christensen gmd i Harboehuus
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 3 1791-1818; FamilySearch.org]

Jacob Thuesen Moller i Tirsbaek Molle  d.1/15 Dec 1808  pg 51
   (Testament 9 Jul/10 Sep 1805)
by: Jens Peder Leerager moller (? pleie)
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 3 1791-1818; FamilySearch.org]

Niels Andersen = Birthe Kyndesdtr i Bredahl, Engom   5 Jul 1810
Testament   pg 52
? Jens Madsen & Hans Madsen begge af Bredahl
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 3 1791-1818; FamilySearch.org]

Mette Marie Jensdtr i Bredahl Mark   d.17 Mar 1812   pg 53
HUSB:   Preben Jensen hmd
CH: Jens Prebensen 12
   Rasmus Prebensen 8
   Chrestence Prebensdtr 17
   Inger Marie Prebensdr 5
BRO: Jens Madsen i Bredahl
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 3 1791-1818; FamilySearch.org]

Christian Bade gartner af Aloesloe? ved Altona, dod i Tirsbaek  14
Mar 1815 pg 55b 61
vurderingsmd: Diederich/Diderik Hiising tommer & Niels Bierre ladefoged i
Tirsbaek
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 3 1791-1818; FamilySearch.org]

Hans Jensen inds i Tirsbaek Strand   28 Feb 1815 pg 55 57
WIFE:   Mette Jorgensdtr
CH: Jens Hansen 12
   Jorgen Hansen 8
   Apelone Hansdtr 16
   Kirsten Hansdtr 3
BRO: Anders Jensen indflotter fra Breballe
WIFE.BRO: Niels Jorgensen i Aggersboll Skovhuus
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 3 1791-1818; FamilySearch.org]

Frederich Busta staldkarl i Tirsbaek  18 Mar 1815 pg 56 61b
vurderingsmd: Didrik Hysing & Niels Bierre ladefoged i Thyrsbek
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 3 1791-1818; FamilySearch.org]

Jens Madsen hmd i Breballe  17 Apr 1815 pg 57 60b
WIFE:   Marie Laursdr
CH: Laurs Jensen myndig (signed: Lars Jensen )
   Maren Jensdtr ugift
   Ane Jensdtr ugift
guard: Soren Sorensen gmd i Breballe
wgd: Poul Sorensen skoleholder i Breballe
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 3 1791-1818; FamilySearch.org]

Mads Torkildsen skovfoged i Tirsbaek Skov  2 Jun 1815  pg 57b
WIFE:   Mette Knudsdtr
CH: Jens Madsen 10
BRO: Christen Torkildsen gmd i Kiede, Elling sogn
REL: Jens Peder Leerager moller i Thyrsbek Molle
vurd: Niels Biere ladefoged
wgd: Knud Christensen gmd i Brebolle
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 3 1791-1818; FamilySearch.org]

Jens Hansen hmd i Brunsodde, Hornstrup    28 Dec 1818 pg 62
WIFE:   Apelone Andersdtr
CH: Hans Jensen (dod)
    3CH:  Jorgen Hansen 12
     Apelone Hansdtr 20 ( Abelone Hansdtr )
     Kirsten Hansdtr 7
   Anders Jensen 38
   Soren Jensen 34
   Mette Jensdtr = Soren Olsen hmd i Bredballe Mark
wgd: Bennet Hansen
[Tirsbaek Gods, Vejle; Book 3 1791-1818; FamilySearch.org]

////////////////////////////////////////END BOOK 3
////////////////////////////////////////