HOME & Probate List Tudse & Merlose Herred - guardianship
  

                ARTS HERREDS - JUSTITSPROTOKOL (Court Records) FHL film 369808
                    Bk 12 -- 1695-1805 (til Love herred 1826-30)
not extracted.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
                        LOVE HERREDS - JUSTITSPROTOKOL 
                    Bk 13  1675-1803 (till herreds bog 1647-1785)
not extracted
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
                        TUDSE HERREDS - JUSTITSPROTOKOL
                            Bk 14 1689-1788 
not extracted
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

                       SKIPPINGE HERREDS - JUSTITSPROTOKOL
                            Bk 17 - 1707-1752
not extracted
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
                       ARTS & LOVE HERREDS - JUSTITSPROTOKOL
                            Bk 18 1831-1859
not extracted
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

                      TUDSE HERREDS - OVERFORMYNDERIPROTOKOL
                            Bk 15 1793-1808 


Mathias Ostenfeld degn i Udbye   7 Feb 1792    probate pg 70 C  pg 1
CH:   Nicolai Christian Constatinus Ostenfeld c: 8 Dec 1784 - 1798 afkald #1
     Elsine Gotzschine Laurine "   c: 7 Dec 1781 - 1795 moderens qvitteringer - to 1797 #2/#101
gd: Gotzsche sognpr i Jyderup
[Tudse Herreds overformynder protokol; Bk 15 1793-1808; FHL film 369808]

Jacob Bagger praest i Kundbye    5 Aug 1793    pg 1
CH:   Wibike Sophie Bagger c: 27 May 1756 - 1791 afskald     #3
gd: Bagger birkdommer i Ruuse, Holstenberg
[Tudse Herreds overformynder protokol; Bk 15 1793-1808; FHL film 369808]

Christen Rasmussen Lange i Eriksholm         5 May 1798    pg 1
CH:   Hedevig Lange      #1
     2 sisters - no names listed
BRO: Carl Rasmussen Lange i Eriksholm
[Tudse Herreds overformynder protokol; Bk 15 1793-1808; FHL film 369808]

Capt. Thomsen i Aagaard       1791       
?  Peder Larsen forpagter i Trudsholm
     CH:   Lorentze Kirstine  #26
         Lovise Henriette 
[Tudse Herreds overformynder protokol; Bk 15 1793-1808; FHL film 369808]

Jacob Hermann i Horbyegaard         1795
?  Dorthe Birgethe    #38
[Tudse Herreds overformynder protokol; Bk 15 1793-1808; FHL film 369808]

Provst Host i Schiby, Fyen 1797
SON:   ..... Host
      CH: Mathias Ludvig Host c: 14 Sep 1792         #49
         Hens Host c: 13 Jul 1794              #50
[Tudse Herreds overformynder protokol; Bk 15 1793-1808; FHL film 369808]

Kirsten Jepsdtr i Frydendal     4 Nov 1797
HUSB:  Ottesen forpagter
CH:   Otte Olsen c: midfast sondag 1791     #52
[Tudse Herreds overformynder protokol; Bk 15 1793-1808; FHL film 369808]

Christian Clausen hmd i Store Grandlose    1800
?    Maren Nielsdtr          #70
[Tudse Herreds overformynder protokol; Bk 15 1793-1808; FHL film 369808]

Lund landinspector i Cathrinedahl   1808
CH:   Jens Christian Lund c: 2 Apr 1796         #71
     Jorgen Henrich Lund c: 18 Jun 1797         #72
     Niels Andreas Lund c: 13 Aug 1799         #73
[Tudse Herreds overformynder protokol; Bk 15 1793-1808; FHL film 369808]

Brinck Seidelin 's wife   1801
HUSB: Brinck Seidelin etatsraad
CH:   Ingeborg Elisabeth Brinch Seidelen         #81
     Christiane Sophie Brinch Seidelen #82
[Tudse Herreds overformynder protokol; Bk 15 1793-1808; FHL film 369808]

Fruesenberg proprieter i Gislingegaard    1804
CH:   Marie Frusenberg         #86
     Ane Margrethe "         #87
     Ulrikke Claudine Frusenberg    #88
     Christiane Frusenberg       #89
[Tudse Herreds overformynder protokol; Bk 15 1793-1808; FHL film 369808]

Peder Jorgensen gmd i Bierbye    1806
CH:   Peder Pedersen c: 6 Feb 1793   #91
[Tudse Herreds overformynder protokol; Bk 15 1793-1808; FHL film 369808]

Peder Pedersen inds i Store Tostrup         1806
CH:   Ane Marie Pedersdtr   #92
[Tudse Herreds overformynder protokol; Bk 15 1793-1808; FHL film 369808]

Cathrine Pedersdtr inds i Horbye  1807
CH:   Peder  c: 5 Jul 1803  #93
[Tudse Herreds overformynder protokol; Bk 15 1793-1808; FHL film 369808]

Cathrine Sommer enke        1808
HUSB: degn Sommer
CH:   Margrethe Sommer #94
[Tudse Herreds overformynder protokol; Bk 15 1793-1808; FHL film 369808]

Ane Margrethe Hansdtr mollerenke i Frydendal Molle  1808
HUSB: .... moller
?    Anders Hellesten Jensen c: 17 Feb 1790  #95
     Jens Larsen Jensen  c: 28 Dec 1792        #96
     Mette Cathrine Jensdtr  #97
     Abelone Jensdtr #98
     Grethe Pedersdtr     #99
[Tudse Herreds overformynder protokol; Bk 15 1793-1808; FHL film 369808]

Johanne Nielsdtr i Kundbye     1802/1807
CH:   Jorgen c: 11 Jun 1802 #100
[Tudse Herreds overformynder protokol; Bk 15 1793-1808; FHL film 369808]

-------------------------------end this section of film ---------------------------------
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

                      MERLOSE HERREDS - FORMYNDERPROTOKOL
                          Bk 16  1753-1808 

Karen Sophie Stub 10 May 1796   
HUSB: Clemen Mikkel Lassen 11 Jun 1796-8 Jun 1801
CH:   Thomas Mandix Lassen b: 10 Aug 1791 (? illeg)
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Christian Severin Broch degn i Nidlose    13 Apr 1807/16 Jul 1808
CH:   Jens Christian Broch   50
     Bertel Broch       34
     Christian Broch     28
     Ana Broch    = Andreas Vitz
     Else Margrethe Broch   = Jorgen Jacobsen hebmd
     Ane Marie Broch (dead) = Adolph Moller
      CH: Christen Moller 8
1805 30 Sep
?    Jens Vognsen
     Nicolai Vognsen
     Peder Vognsen
     Ane Marie Vognsen = afg. Surds
     Karen Laeiu? born Vognsen
     Mariana Vognsen
     Ana Svendsen born Vognsen
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Ana Margrethe Thode/Pode i Schielleberg, Terslose  16 Mar 1753 #1628         pg 2 45 46
HUSB: Jens Schytte sognpr i Terslose & Schielleberg Menninghede (dead)
CH:   Lars Schythe/Schytte - Khvn 14 Jun 1766 of age
     Christen Schythe i St.Nicolai kirkeskole i Khvn - 
     Hieronymus Mathias Schythe, Fendrich Schythes commandered cheft underskriver Dietrichsen - Bergen 1766
     J. Schyth - Terslev 30 Dec 1766 pg 46
     P. A. Schyth - Khvn 5 Nov 1766 pg 46b
     Ulricha Augusta Schytte = Johan Ernst Suhr postmester i Riibe & Varde - Ribe 2 Jul 1774
     Abigael Sophie Schytt = Jens Aagaard sogndegn i Stillinge, Love h. - pg 53b Stellinge 9 Nov 1775
     2 sisters
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Maren Borch i Holbech   2 Oct 1739    pg 2
curator: Jacob Heerfartt sognpr i Boeslunde Menninghede
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Sophie Margrethe Heerfordt i Boeslunde    15 Jun 1753   pg 3
FARBRO: Jorgen Heerfordt borger & her man i Vort Kiobsted Holbech
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Niels Lunges i Asmindrup  30 Jul 1738    pg 3
WIFE: ........ (her gd: Peder Bring sognpr i Asmindrup)
CH:   Dorthe Margrethe Lunges - unmd
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Sophie Jensdtr Schytte       probate      pg 577
FADER:  Jens Schyttes sognpr i Terslose = .......
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Henrich Olivarius mag. herr sognpr i Butterup-Tudse Menninghede    20 Dec 1737/20 Jan 1739  pg 52b 4?
WIFE:  Else Jorgensdtr Besk (= 2. Elias Rasch sognpr i same) (her gd: Echard Christopher Benzon sognpr i Kundbye Menn.)
3 CH:  Ane Margrethe Olivarius = afg. Kontzie?  - Soro 26 Nov 1768 pg 52b
     Niels Olivarius - Butterup 11 Apr 1751 pg 52b minor
     Jorgen Olivarius sognpr i Asnaes - Asnaes 4 Dec 1768 pg 52b
     Hans Jacob Olivarius   - Khvn 20 Jul 1766
     H. Olivarius   - Callundborg 10 Jan 1764
WIFE.BRO: Jens Bek sognpr i Hiembek-Svinninge Menn.
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Johannes Herfordt sognpr i Holbek      pg 580
WIFE:  Sophie Margrethe
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Laurids Lind rector i Holbeks latenske skole     Jun 1739         pg 585
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Thyges Jensen Langes sognpr i Soderup-Eskildstrup  27 Jun 1738   pg 586
WIFE:  Edel Helena Johansdtr Muller     TESTAMENT
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Mother & Morfader i Holbek 18 Sep 1739/11 May 1740  
CH:   Jacobea Frederikke Frank i Alsted
gd: Rasmus Lund capt.,  Peder Lund i S.Jernlose
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Father & Mother i Terslosegaard   13 Oct 1719
CH:   Jacobea Margrethe Lauridsd Tersling  ( = Jens Andersen forvalter i Terslosegd 28 Jun 1740)
?    Lars Vinterberg afskalt 28 Jun 1740 Khvn
     Anders Vinterberg    afskalt 28 Jun 1740 Khvn
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Father i Khvn       pg 588
CH:   Lene Madsdtr Arrheboes      (= Jens Christensen 3 May 1740)
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Mette Marie Rudolfsdr Vinterberg - afskald 3 Aug 1740 from bro. pg 588
BRO: Anders Vinterberg i Butterup
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Father i Asmindrup
CH:   Ellen Madsdtr Arrlaboes - afskald fra bro. 28 Jun 1740
     Mads Arrlaboes
     Karen Madsdtr Arrhaboes      (= Holger Michelsen, Winstrup 2 Jul 1740)
     Peder Arrhaboes i Asmindrup - 5 Jul 1740 out
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Maren Pedersdtr i S.Jernlose    17 Jul 1741   pg 597
HUSB: Jacob Rasmussen Lund sognpr (dead)
heirs: Capt Lund
     Peder Lund
     Jacobea Frederikke Frank
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Villads Smith studiosis, died i Holbech   15 Sep 1741   pg 601
MOTHER: Bodil Knudsdtr
BRO:   Knud Sorensen (eldest)
     Niels Sorensen
SIS:   Kirsten Sorensdtr = Rasmus Pedersen
½BRO:  Jens Christiansen
gd: Rasmus Jensen borger & kleinsmed i Holbek
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Ane Schacksdr       8 Sep 1741    pg 605
HUSB: Matthias Mantzen (dead)
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Father i Khvn   16 Dec 1725  (? signed Frederich Bagges)
CH:   Sophie Amalia Bagges i Ondlose 1 Aug 1728 pg 442  = Jens Torbensen Lidoes
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Father & Mother
CH:   Biorn Vinthers i Giisegaard  - 8 Jan 1740
     Christian Vinther i Nidlose  - 15 Jun 1733
gd: Rasmus Ottesen Boy sogndegn i Nidlose
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Ole Jorgensen Bagges sognpr i Ondlose-Syndersted   1 Jun 1733    pg 5
WIFE: Birgethe Elisabeth Sophie Nielsdtr Aggerup
CH:   Margrethe Olufsd Bagges  = Johan Krop Lozementmager i Khvn pg 345 350 396
     Jacob Cappel Bagges i Holbek
? Jacob Baden i Holbek
? sl. Peder Cappel sognpr i Tollose-Aagerup 3 Aug 1728
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Edel Helena Muller     
SIS:   Kirsten Sophie Muller  = Soren Jensen Reinert sergant i Holbek 25 Jun 1743
Tyge Lange sognpr i Soderup-Eskildstrup
BRO:   .....
      CH: Soren Wiborg
     Peder Jensen i Sogaard - 1743/1744
     Niels Jensen i Ogaard (dead 14 Jun 1744)
      CH:  Cathrine Nielsdtr b.&d. i Horve Molle
          CH:  Peder Larsen
             Niels Larsen
     Lorens Jensen i Giershojes kirken 10 Jun 1744
?    Lorens Egert Barbeer i Soerad (dead)
      CH: Wibeke Benedicte
         Charlotte Amalia
         Petronelle Ogaards
SIS:   Johanne Jensdtr   (= Soren Maj skoleholder i Bromme 8 Jun 1744)
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]


Jacob Wulf sognpr i Tostrup-Uggerlose
CH:   Maren Jacobsdtr Wulf i Khvn    - 1 Jun 1743/4 afskald fra Johan Schiors
BRO:   Hans Wulf sognpr i Frederichald i Norge
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Edel Helen Moller 
HUSB: Tyge Lange sognpr i Soderup-Eskildstrup (dead)
SIS: ....
     CH:   Helle Christiane Muller (= Henrich Werner Diepenbroch i Holbek 11 Jun 1744)
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Jacob Ogaard
HEIR: Lyder Roed  (died Jun 1742) #18 - 22 jun 1744   pg 9
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Anders Rasmussen skoleholder i Sondersted  #18   pg 9
BRO:   Niels Rasmussen belge-tvenden & hellig giesveskirke 11 Oct 1744
     Hans Rasmusen  - 20 Dec 1744
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Peder Hansen Moldorf skoleholder i Terslose #17   pg 10
CH:   Hans Pedersen Moldorf borger & indraanev, Khvn 1 Aug 1747 - signed Hans Persen Moldorf
     Jens Pedersen Moldorf 22  (above bro is his guardian) 27 Aug 1747
     Matthias Pedersen Moldorf boesiddende i Khvn 3 Aug 1747
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Edel Helene Muller died Holbek, probate 25 Jun 1743 pg 11 16b 32b
HUSB: Tyge Lange sognpr i Soderup-Eskildstrup 1743 died TESTAMENT
HIS.BRO:     Lorens Echard (dead)
      3DAU: Charlotte Amalia Ogaard
         Wibike Ogaard
         Petronelle Ogaard
     Niels Jensen (dead)
      3CH: Soren Wiborg praest i Lolland (see pg 6)
         Jesper Nielsen Ogaard degn i Haarlev
         Cathrine Ogaard (dead)
          2CH:  Peder Larsen   7½
             Niels Ogaard Larsen 4½
     Peder Jensen i Sogaard (see pg 8)
     Lorentz Jensen i Gieshoy (see pg 7)
HIS.SIS:     Johanne Marthe? Ogaard = Soren Maj (see pg 7b)
HER.SIS:     Kirstine Sophie Muller = Reinert (see pg 6)
     Mette Sophie Muller (dead) = capt. Ramshart
      CH:  Matthias Henrichsen Ramshart     18 - p. 21 1754 of age
         Mette Johanne Ramshart   18 -(p. 32 = Oluf Michelsen smedsvend 1756)
         Petrina Cornelia Ramshart 16 -(p. 38 = Peder Sorensen hmd i Svallerup bye, Callundborg amt, Arts h. 1759)
     Ane Helene (dead)
      CH:  Niels Frederich Holm    23 (pg 10) conditioner i Khvn 11 Dec 1747
         Christen Holm   22 - pg 630
         Johan Holm     21 - pg 15b (Johan Pedersen Holm borger & kiobmand i Nykiobing 11 Dec 1747 pg 16)
         Helle Christiane Holm = Werner (pg 8)
gd: Peder Voldike i Soderup
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Hans Albertsen Mejer sognpr i Nidlose        8 May 1731    pg 11
WIFE:  Maren
BRO:   Jacob Mejer seigr  26 Mar 1748  pg 390
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Villads Smith   #17 75 7 Feb 1749  pg 12
BRO:   Jens Christiansen i Gresolig skifte-sett  15 Sep 1741
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Dorthe Margrethe               pg 12
HUSB: Rudigers (dead)
CH:   Marie Margrethe Schreiber #19  7 Apr 1749
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Mother i Ondlose          pg 12
HUSB: Jorgen Raskes degn i Ondlose
CH:   Mariane Raskes  (= Bredenberg doctor i Holbek) #18 #6013
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Rudolf Andersen Vinterberg degn i Butterup-Tudse 24 Dec 1750/6 Mar 1757 Christiana pg 13
3 CH:  Anders Winterberg
     Lars Winterberg
     Rasmus J. Grenander signed
? doctor Bredenberg
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Dorthe Margrethe Lynge jomfrue        pg 13
½SIS:  Margrethe Sophie Frochisa/Trochisei (= Niels Sorensen Beck borger & skreder i Khvn 19 Dec 1747) #6 #18496
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Agnete Margrethe Steman i Maglebye      pg 14
HUSB: Hernsklovs provst (dead)
DAU:   ......
      CH: Henrich Steman  #18 14 Jun 1752 #25607
REL: Peder Lund sognpr i S.Jernlose-Sostrup (dead) (born guardian 11 Jun 1752)
? Andreas Bredenberg doctor
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Johannes Herfordt/Herrfordt provst      20 Nov 1753  pg 1 3 15 18
WIFE: Sophie Margrethe Hellegaard 2 May 1753
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Kirsten Pedersdtr i Nordrup     (died in Holbek 4 Jun 1753)    6 Nov 1753    pg 14
HUSB: Christen Biorn degn i Sonderup-Nordrup (dead)
SIS.SON: Christian Olsen Orum i Khvn -16 Nov 1753/21 Jul 1755
     Peder Olsen Orum degn i Rorvig - 21 Jul 1755 afkald
     Ole Michelsen Minuth i Khvn   - 21 Jul 1755 afkald (? or BRO.SON:??)
REL:   Hans Nicolaj Herlov 
      CH: Nicolai Hansen Herlov i Holbek - minor 
gd: Johan Schives sognpr i Uggerlose-Gostrup ?? 16 Nov 1753/21 jul 1755
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Christopher Ernst Hartman studiosus     pg 16 (see pg 607)
MOTHER:
SISTER:
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Karen i Terslose      pg 16 (prob pg 609)
HUSB:  Laurids ..
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Holger Pedersen Schmidt degn i N.Jernlose-Qvandlose pg 16
WIFE:
3 SONS: Peder Holgersen Schmidt - took over father's place (all of age)
STEPDAU:     Sophia Charlotte
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Marie Cathrine i N.Jernlose         pg 17b (see pg 630b)
HUSB:  Holger Pedersen Schmidt (dead)
Heirs all of age
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Anders Rasmussen skoleholder i Sondersted  #6   pg 17b (pg 632)
BRO:   Niels Rasmusen  - pg 9
     Hans Rasmusen  - pg 9
SIS:   ......
      CH: Cornelius Knudsen
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Peder Hansen Moldorf/Molldorf skoleholder i Terslose 1 Aug 1747    #7    pg 17b 22
5 CH:  Hans Pedersen Moldorf  - pg 9
     Mathias Moldorf - pg 10
     Hans Moldorf   - pg 12b
     Jens Pedersen Moldorf  - pg 10
     Ane Marie Moldorf =  pg 634, 22 - = Christen Ipsen i Khvn 1764 pg. 41b
gd: Johannes Skive provst i Tostrup-Uggerlose 1754/ Knud Olsen Havlsoe degn i N.Jernlose-Qvandlose 1764
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Johan Henrich Weber sognpr i Soderup-Eskildstrup   #8    pg 18 (647b)
WIFE:  Kristiana Charlotte Aagaard  (? = Peder Woldike )
2 CH:  
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Mikkel Madsen Arrabo degn i Asmindrup-Grandlose   #9    pg 18
WIFE:
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Dorthe Margrethe Lange jomfru        #10   pg 18
HEIRS:  Margrethe Sophie = Niels Sorensen Beck skraeder & borger i Khvn (pg 647) pg 13
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Jens Lidoe sognpraest i Ondlose-Sondersted  #11   pg 18 (37)
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Maren Christensdtr i Butterup-Tudse         #12   pg 18
HUSB:  Rudolf Andersen degn i Butterup-Tudse
HEIR:  Peder Nielsen Brun 's widow i Khvn
     Jens Nielsen 's children - their stepfather for them
     Sidsel Nielsdtr 's heir = Soren Madsen i Grandlose/Qvandlose pg 43
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Jacob Vinding degn i Terslose-Schelleberg  #13   pg 18b (48, 50)
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Christiana Charlotta Aagaard    #14   pg 18b (69)
HUSB:  Peder Woldcke i Soderup-Eskildstrup (stepfather to children)
2 CH:  Jens Jacob Weber
     Christiane Weber
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Rudolf Andersen degn of Butterup-Tudse (died i Holbek 1750)  #15   pg 19 13 (73)
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Peder Lund sognpraest to S.Jernlose-Sostrup (died 1 Jul 1751)     #16   pg 19 (89)
WIFE:  ..... (? = 9 Aug 1752)
CH:   Jacob Johan Lund - pg 21 1754 of age
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Else Larsdtr died i Lunderod Skole, Tollose     (died 13 Jan 1754)    #17   pg 19 
HUSB:  Mourids Mandik skoleholder 
BRO:   Jorgen Larsen #3832
SIS:   Ane Lisbeth Larsdtr = Soren Nielsen  #3830
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Karen Rasmusdtr           4 Sep 1743    #17   pg 20
HUSB:  Johan Henrich Weber vellerardegn
SIS:   Bodil Rasmusdtr = Wellem Hartwig #476
     Maren Rasmusdtr
BRO:   ... Rasmussen i Moen
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Abraham Martin Riidiger =Dorthe Margrethe Frichus/Friccius sognepraest i N.Jernlose-Qvandlose 1754 #20  pg 20b
CH:   Carl Frederich Riidiger/Rudiger
     Abraham Matthias Riidiger  pg 31 1755
     Augusta Vilhelmina Riidiger = Johan Ernst Grun Moller - Heiligenvalde 26 Jul 1762
     Ana Elisabeth Ridiger = J. J. Jessen sognpr i Hiardemaal, Aalborg stift - Khvn 1764 pg 42
gd: doctor Bredenberg provst i Mierlose herred (dead)/ Johannes Schive/ Christen Lund sognpr i S.Jernlose
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Matthias Bolterup klokker i Holbek      d. 1751/5 Nov 1754    pg    22b 23b #17
CH:   Maren Bolterup
     Ane Dorthe Bolterup = Lars Sorensen degn i Asmindrup-Grandlose - pg 25 1754 out
gd: E. Heilschow klokker i Holbek
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Christian Andersen skoleholder i Terslose  d. 20 Dec 1753/5 Jun 1754     pg 23
WIFE:  ....
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Dorthe Asmusdatter Schroder i Soderup        d. Dec 1750/8 Feb 1754  pg 23 (108)
HUSB:  Jacob Tiornelund degn i Soderup-Eskildstrup (dead by 17 Feb 1755)
CH:   Gregorius Tiornelund ( Gregers Tiornlund i Fogaard, Aug 1755 pg 25)
     Asmus Tiornelund (Asmus Christian Tiornelund, 1755 afkald pg 25)
     Marie Kirstine Tiornelund = Jens Brink/Brinch degn i Bringstrup-Sigersted 1755 pg 26
     Maren Jacobsdtr Tiornelund = Niels Bruun sognpr i Jydstrup-Hvalsoelille 1755 pg 26
     Nille Sophie Tiornelund  unmd (Sop Tiornelund 1755 gd: Niels Bruun pg 27) pg 31
     Wibike Jacobsdtr Tiornelund       unmd (= Carl Henrich Waltbaum by Jul 1755 pg 27)
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Knud Ibsen Barfod degn i Ondlose-Sondersted d. Jul 1746/5 Feb 1754  pg 23b
WIFE:  ...
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Sidsel Nielsdtr Solrod died i Holbek     d. May 1750/11 Jun 1755 #18   pg 24 (129)
HUSB:  Johan Ruhes (dead)
CH:   Ellen Kirstine Ruhes jomfru
     Gert? Ruhes choe-degn i Holbek
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Rasmus Munk Hoffmann capellanen i Ondlose-Sondersted, died i Ondlose Apr 1748 1754 pg 135   pg 24b
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Niels Banner er Mad. Bohm = ..... sognpr i Soderup-Eskildstrup    27 May 1755        pg 27b-30
WIFE:  Maren Bagger -( died i Holbech 27 May 1755 pg 28b)
?    Johanne Banner = afg. Jochum Bolte, nu boende i Bergen, Norway 20 Aug 1754 - pg 28b 1755 gd: Erik Birk
HER.HEIR: Nicolaus Banner Matthiesen cancellieraad assessor to king 1755 afkald
      Mette Matthisen = Ulrich Kaass admiral (? Khvn) - afkald 1755 i Holbech pg 28
HIS.AUNT: Ane Krieger = Johannes Cornelius Krieger justitzraad i Khvn 1755 Peter 28b
HER.SIS:     Lisbeth Marie Bagers (dead) = Holger Nielsen Olivarius sognpr i Orslof-Biere, provst i W.Flachebierg h.
      CH: Elisabeth Marie Olivarius = Jens Munch sognpr i Haarslev-Tingjellinge - pg 29
         Niels Holgersen Olivarius sognpr i Aastrup-Harup, Giording h., Riiber stift, Jylland - pg 29
?    K. Holtermann - Roeskilde 19 Jun 1770 pg 50 (applied because 15 yrs & not claimed)
gd: J. Conradtz
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Niels Bruun sognpr i Tolstrup-Uggerlose       pg 31 (? whose this is? )
Peder Bring provst i Asmindrup-Grandlose
gd: Johannes Schive provst dod i Tostrup 1758/ bro. Melchior Schive undertagunde Tostrup 12 Feb 1756
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Dorthe Sophie Haberdorff/Haberdorph jomfru i Ringsted  pg 35 - her gd: Peder Bring?  pg 31 36
document - signed by King Frederich the 5th i Slot Fredensborg 2 Jul 1756
gd: Johannes Schive provst dod i Tostrup 1758/ bro. Melchior Schive undertagunde Tostrup 12 Feb 1756
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Christian Conrad Lydchen died i Holbech       29 Jul 1755   pg 32
STEPFAD:     Hans Peter Lund herr Velaervaerdig 23 Apr 1750
BRO:   Frederich Ludvig Lydken - of age 1756
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Svend Andersen Schougaard degn died i Holbechs Slots Ladegaard    29 Apr 1757   pg 33
CH:   Claus Schougaard mag. to Huusbye-Nissum, Jylland
     ... Svendsdtr Schougaard = M. S. Anchior/Andkier forpagter i Holbech Slots Ladegaard 
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Rasmus Ottesen Bay sogndegn i Nidlose Degnebolig Kort     1757?      pg 33b
WIFE:  ....
1 CH:  Soren Baij/Bay/Buy provste ydmygn timmer, Andtverschov Slot 1757
WIFE.BRO: Frederich Hetting forvalter i Andtvorschou
?     B.M. Hetting, sl. Rasmus Ottesen Bays
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Karen Jensdtr died i Syndersted Skolehuus      d. 1754     pg 34b
CH:   Jens Nielsen i Ondlose  - 1757 of age
     Berent Nielsen  - 1757 of age
     Salemon Nielsen - 1757 of age
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Soren Viborg sognpraest i Radsted menninghed, Lolland     1758  pg 35
SIS:   ........
      CH: Niels Ogaard Larsen - 1758 Asmindrup?
         Peder Larsen (dead)
         ? part to Thyge Lange i Soderup (dead)
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Karen Hansdtr Solling        Mar/12 Jun 1758      pg 35
HUSB:  Cornelius Orsted i Tollose?
CH:   Soren Orsted       of age - ? Asmindrup
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Lars Sorensen sogndegn i Asmindrup-Grandlose     11 Jun 1758   pg 36b 39
CH:   Ana Margrethe Larsdtr
gd: Lars Buch/Buchoff i Asmindrup / Anders Cruse sogndegn i Nidlose 1762
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Martinus Junge sogndegn i Soderup-Eschildstrup    9 Dec 1759 Khvn pg 38
CH:   Else Junge & 
     Karen Junge of royal Residentz Stad, Khvn
gd: David Davidsen i Khvn - signed king Frederich, L.S. - J.Holstein 27 Jul 1759
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Christiana Charlotta Aagaard/Hagaard i Soderup    
HUSB: Peder Voldiche/Voldike sognpr i Soderup-Eschildstrup -- Memorial 1759 pg 38
HER.CH: Jens Jacob Veber i Hadersleb   - Soderup 12 Dec 1767, 1768 of age
     Christiana Veber i Hadersleb  - Biornemose & Khvn 1766, curator Peder Aagaard
HER.CH's FASTERN: Cathrine Jansen jomfr.  - pg 47b
         Ane Margrethe = afg. Gregorii provst i Merhrlose h. - pg 47b
HER.CH's REL: Jens Hagaard sognpr i Saabye-Kisserup
       Peter Hagaard justizraad, cancellie forvalter
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Hans Frederich Lutken forvalter i Schioldenesholm       29 Jul 1755   pg 39b
BRO:   Ferdinant Anthon Lytken - of age 1761
     Christian Conrad Lutken       -dead by 1761  pg 39b
     Ulrich Carl Lutken    - Schanderborg 18 Jun 1767 pg 47
SIS:   Christina Magdalena Lutken &   - Holbech 1767 letter
     Ulrica Joachimina Lutken i Schandeborg, N.Jylland - Holbech 1767 letter pg 47
STEDFAD: Hans Peter Lund slotspraeste i Schandeborg Slot & Schanderup-Stillinge, Aarhuus - Slot Friderichsberg 1767 pg 46b
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Marie Christiansdtr Heerfordt    died i Tollose Praestegd         28 Jun 1762        pg 39b 49
HUSB:  Peder Cappell provst (dead) i Tollose-Aagerup
CH:   Cicilia Christence Baden = Lars Cappell sognpr i Tollose-Aagerup, Merlose h. by 1762
     son ....
      CH: Christian Christopher Baden    - Tollose praestgd 1762
         Peder Baden        - Khvn 1762, (P Staal - Uggerlose skole 25 Feb 1770 pg 49)
         Marie Baden   - Khvn 1770 
gd: Cornelius Orsted/ Poul Olsen Berg
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Andreas Romsgaard sogndegn i Terslose        8 Jan 1761    pg 40b 41
CH:   Ane Marie Romsgaard = Christopher Pedersen Bidstrup degn i Terslose 1761
     Else Romsgaard
gd: C. P. Bidstrup, Terslose 1762
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Dorthe Antoniidatter Rodichen/Bodichen i Tollose?  28 Jan 1762   pg 40b
CH:   E. K. Klog  afkald 1762
gd: Cornelius Orsted sogndegn i Tollose-Aagerup
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Niels Hansen Bruun = Maren Jacobsdtr Tiornelund sognpr i Tostrup-Uggerlose   TESTAMENT    pg 41b 61
WIFE: Ane Hansdtr Voldike  TESTAMENT 1783 pg 61 Khvn 1783
MODER:  Anna = afg. herr Bruun
no children
HER.BRO:     A. C. Tiornelund  - Roeskilde 9 May 1764
HER.SIS:     Sophie Tiornelund
     ... Tiornelund = C. H. Valbaum - Schamstrup 9 May 1764
     ... Tiornelund = J. Brinch  - Sigersted 9 May 1764
HIS.SIS & HER.SIS: ...... (child - see below)
  CH:  Dorthe Kirstine Brinch jomfr i praestegd - fra barnsbeen, royal stad, Khvn (dau of Jens Brinch sogndegn i Sigersted-
Bringstrup) gd: Peder Danckell sognpr i Bringstrup-Sigersted - Khvn 1767
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Hans Thomasen skoleholder i Qvandlose, Merlose h.  6 Mar 1764    pg 42
WIFE:  .....
CH:   Hans Hansen   - Khvn 1764 of age & gd: for his mother
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Poul Vither died i Holbech          pg 42-43b
BRO:   Johannes Vither - Asmindrup 10 Oct 1764
     Hans Peter Vitther    - Asmindrup 11 Oct 1764
SIS:   Mette Cathrine Vitther = Johan Adam Hegner  - Khvn 10 Oct 1764
     Johanne Lodsia Vitther = Lars Frederichsen Moller  - Khvn 10 Oct 1764
     Marie Elisabeth Vitther  - Roeskilde 10 Oct 1764
gd: Johannes Vitther
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Lars Cappell/Cappel sognpr i Tollose-Aagerup         16 Oct 1765   pg 44
CH:   Peder Cappell borger & indvaaner i Friderichssund - Tollose praestegd 20 Jan 1766
     (dau)...... = Hans Rasmussen Lange farver & borger i Friderichsund pg 58b
      CH:  Rasmus Lange procurator i Khvn Hof & Stadsret    - Khvn 1778 pg 55
         Cecilia Lange = Mogens Nielsen borger & farvnr i Roskilde - Khvn 1779
         Marie Margrethe Lange = Lauge Severin Fanoe forvalter i Friderichssund 1779
         Lars Lange disciple i Roeskilde Latin Skole age 18 - Roeskilde 1781 pg 58b
?    Cecilia Baden = Claus Sereel Plum
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]


Holger Danholm = Ane Kirstine Christophersdtr sogndegn i Tostrup-Uggerlose   7 Apr 1766    pg 44b
CH:   J. Danholm - of age - Uggerlose 7 Apr 1766
     Christen Danholm - minor
     Ferdinant Anthon Danholm  
     Marie Kirstine Danholm = P. Voldike - Soderup Praestegd 7 Apr 1766
     Christopher Holgersen Danholm   - Bergen 1766 of age pg 45b
     Matthias Danholm, burger & snedkermiester i Augsburg - Augsburg 4 Feb 1767 pg 46b
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Lovise Margrethe Schvanen Flygel i N.Jernlose-Qvandlose    1768  pg 48b
HUSB:  Claus Busch sognpr i same - Slot Christiansberg, royal residence i Khvn 1768 pg 49
CH:   dau - minor
? 31 Mar 1719
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Dorthe Marie Hiernklov died i S.Jernlose w/ Christen Lund sognpr        1769       pg 49b
HUSB:  Peder Lund (dead)
SIS:   ..... 
      CH: H. Stemann amtsforvalter & cammeraad i Praventhal - Fraventhal 9 Dec 1769/ Khvn 1770
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Lars Sorensen = ....sogndegn i Asmindrup-Grandlose  26 Sep 1769        pg 50
CH:   Soren Larsen snedkersvend i Holbech    
     Ane Margrethe Larsdtr  - ? Jens Schovgaard i Holbech 12 Dec 1770
     Mathias Larsen, learning from Niels Larsen musterbodker i Khvn 1771 - pg 51 Asmindrup 1771
     Niels Larsen snedkersvend i Holbek - Asmindrup 19 Jun 1773 pg 51b
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Johan Adolf Nimb = .... sognpr i N.Jernlose praestegd     11 Jun 1770       pg 50b 55b
WIFE: Olave Anne Margrethe Sletting (dead)
CH:   Johanne Byrgine Nimb = Frands Staer    - Asmindrup praestegd 11 Jun 1770
     Ana Cathrine Nimb = J. Brandrup  - Khvn 30 Jan 1779 pg 55b
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Herman Andreasen Smit skoleholer i Ordrup  7 Jan 1773    pg 51b
WIFE: Sophie Amalia Valentinsdr Gram
CH:   Valentin Hermansen Smit conditioner w/ genl.major Schestedt i Hoegholm, Calloe amt, S.Spevved 7 Jun 1773  pg 51b
          child born i Kiercheborup sogn & bye i Sielland, Ringsted amt.
     Charlotte Hermansdatter Smit   - Ringsted 13 Apr 1773
gd: V. Drachart i Allindemagle
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Laurits Nyelandt's wife sognpr i Bregninge 12 Apr 1774   pg 52
HUSB:  Laurits Nylandt sognpr
CH:   Flemmine Catharine Nyelandt jomfru i Terslose   - Khvn 12 Apr 1774
gd: H.F.Fabricius - Rise 26 Apr 1774
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Elisabeth Bech i Butterup-Tudse       9 Sep 1774    pg 53
HUSB:  Elias Rasch sognpr
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Ane Svarkop i S.Jernlose      6 Mar 1776    pg 54
HUSB:  Christen Lund sognpr
CH:   Andreas Lund       - Nyekiobing 6 Mar 1776 - curator Tolder Brun, Nyekiobing
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Baden = .....       14 Mar 1776        pg 54
CH:   Vilhelmine Conradine Baden = Matthias Giessing forvalter i Skioldenesholm
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Knud Lund sogndegn i Hagested-Gislinge    3 Jun 1777 Asmindrup   pg 54b
CH:   Johanne Knudsdtr Lund = Andreas Krogstrup sogndegn i Horslune-Nordlunde, Lolland
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]


Marie Birgethe Bahr i Holbech     d. 23 Mar 1777/7 Jun 1777         pg 54b
2HUSB:  Caspar Engel Heilschou klokker i Holbech
CH:   Ole Cappel        - Khvn 3 Jul 1777
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Magister Stenersen of Horbyegaard      27 Jan 1764 transfer   pg 55
WIFE:  Anne Skiel/Kiel
CH:   Jens Jessen Stenersen       - ? ae 18 i Holbech 3 Jan 1779
gd: Lars Pop/Top sogndegn i Udbye died 1775/ A.N.Gierlew byefoged - Roeskilde 1781
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Geerth Levin Ruhe chordegn i Holbech        17 May 1779   pg 55b
BRO:   Niels Ruhe (dead)
      CH: Johan Christian Ruhe
         Johanne Ruhe       - Khvn 1779
         Rebecca Ruhe  - Helsingior 1779 pg 56b
         Johanne Christine Ruhe
         Petrine Marie Ruhe, born i Holbech, nu i Khvn
         Margrethe Sophie Ruhe   - Valloe 1779 pg 57
         Ane Margrethe Ruhe 
         Ane Kirstine Ruhe = Simon Berch - Nykiobing 1779
         Ane Marie Ruhe  - Valloe 1779 pg 56b
         Sidsel Kirstine Ruhe   - Holbech 4779 pg 57
SIS:   Ellen Kirstine Ruhe i Holbech, krobeling to Slagelse Hospital - Khvn 1779 by L.Harboe
½SIS:  ....... = Lars Hogland  - Svendborg 1779 pg 56
gd: Christian Clausen, St.Grandlose 1779 / Lars Harboe bishop - Khvn 1779 pg 56/ camerraad Pau i Hvn 1779
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Anders Hermansen  d. 24 Aug 1780 i Holbech     pg 57b
MODER:  Marie Sandoe = 2. STEPFAD:    Augustinus Flor/Skor capellan i Holbech
BRO:   Hans Hermansen i Nykiobings Lat: Skoele from Falster
     Jorgen Hermansen kiobenkarl w/ Jens Kiaer i Callunborg
SIS:   Serine Hermansen = P. Riiberg Told controleur i Holbech
½SIS:  Bodil Hansdtr = Anders Sandoe kiobmand i Holbech
     Cathrine Hansdtr 
      CH: Ane Cathrine Nyeberg i Kiob:
½BRO:  Jens Kiaer kiobmand i Callunborg
     Herman Hansen kiobmand i Holbech
     Niels Hansen kiobmands karl i Holbech
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Maren Lund             1755       pg 58
MOTHER: Ane Schwardtskoph (dead)
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Agnethe Cathrine Thye        1781       pg 58b
HUSB:  Martin Thye sognpr
HEIRS:  M. Thye
     J. S. Thye
     G. Klauman (signatures only as heirs)
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Ane Marie i Tollose    1883   pg 58b
HUSB:  ... Thoring
CH:   Jens Thoring sognpr i Veierslev-Blidstrup, Sonder h., Morsoe, Aaborg stift, N.Jylland 1773
     Thomine Kirstine Thoring = Christen Jokms/Joems - 1773
     ..... Thoring = Christen Holm degn i Tollose 
     Thomas Christian Thoring sognpr i Horslunde-Nordlunde, Fuglse h., Lolland - 1782 Horslunde pg 60
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Peter Smith cappellan i Holbech  5 Jun 1750    pg 60
WIFE: Else Dorthe Barfold/Barfoed
gd: Frederich R:
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Peder Borajensen Bring sognpr i Asmindrup-Grandlose 19 Oct 1753 pg 62
 resignation pg 71
WIFE: Vibike Benedicta Lorentsd Olgaard/Oegaard
WIFE.SIS: Charlotte Amalia Olgaard jomfru  - 1792 pg 66
     ...... = provst Tostrup oxam Arlsoe - 1792 pg 66
     ......
       CH: ....... = C.A. Aeulegaard/Huulegaard - Egebierg 1792 pg 66
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Christopher Bistrup sogndegn i Terslose       31 Jan 1783   pg 62
WIFE:  Ane Marie Romsgaard
CH:   minors
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Steen Unger praest i Christiansborg, Guinea 3 Dec 1784    pg 62
WIFE:  Frederikke Sophie Torm i N.Jernlose      - Khvn 1784
CH:   minors
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Maren Boltrup almindelig hospitals frinhuuslemmer  d. 16 Jul 1784 Khvn    pg 63
 Almindelig Hospital 20 Dec 1784 signed C: Meden
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Jacob Christian Tved        30 Oct 1784        pg 63
WIFE:  Helene Marie Smidt
wgd: Holger Olivarius capellan i Kerteminde 
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Ane Marie Avars? i Tostrup-Uggerlose         30 Dec 1785 (? 31 Mar 1719)    pg 63b
HUSB: Peter Teilman sognpr
CH:   minors
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Cathrine Margrethe Johansdtr Plenge i Terslose        7 Apr 1786    pg 64
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Carl Kraft sognpr i Asmindrup-Grandlose, unmarried  d. 1 Apr 1786  pg 64
SIS:   Frederikke Kraft = professor Pontoppiden   - Aalborg 10 Apr 1786
     ... Kraft = Boeg amtsforvalter  - Corsoer 12 Apr 1786
     Bolette Cathrine Kraft = Gyldendal     - Khvn 12 Apr 1786
     Severine Dorthe Dinesen i Gyldenholm    - Gyyldenholm 12 Apr 1786
all sign to give house to jmfr. Frederikke Kraft, their sister
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Peter Parelin 's wife klocker i Holbech   18 May 1786   pg 65
HUSB: Peter Paraelin klocker 
CH:   minors
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Dorthe Cathrine Toftegaard i Ondlose-S.Jernlose   25 Aug 1786   pg 65b
HUSB:  Thomas Stub sogndegn
CH:   of age & 1 minor dau
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Tostrup provst i Svenstrup oxam Alsoe        30 Sep 1790   pg 65b
WIFE:  Petronille Ogaard
wgd: Claus Jacobsen
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Thomine Kirstine Thoring i Tollose 23 Nov 1797   pg 66
HUSB:  Christen Holm degn
CH:
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Ane Hansdtr i Mehrlose       6 Jan 1793    pg 66b
2 HUSB: Helmerskow sogndegn i Mehrlose
CH:   .... Wognsen   - Holbech 1793
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Christen Frederichsen Holm = Kirstine Thoring sogndegn i Tollose-Aagerup    16 Dec 1794   #2 pg 66b
CH:   Frederich Christian Holm
     Poul Thoring Holm
     Hans Diderich Christensen Holm
     Ane Marie Elisabeth Christensdtr Holm
     Ane Joachemine Christensdtr Holm
     ..... Holm = Andreas Krogstrup   sogndegn i Horslunde-Nordlune, Lolland - 1795
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Ane Kirstine Sletting i Callundborg    royal decree 24 Aug 1792 pg 67b
gd: L.T. proprietur Windersleff - Callundborg 9 Dec 1793
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Christian Sommer sejer     - Khvn 11 Dec 1793  #4 c:7 24st   pg 68
curator: Jens Schow
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Winslow sognpr i Nidlose  5 Mar 1795    pg 68
 had property i Hong, Love h. - L. Hammond provst - Bakkerup 1795
CH:   Claus Jacob Winslow i Frideritz  
     .... = Peder Hansen Wellerup  - Rye Molle 19 May 1795
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Eva Margrethe Hyphoff i Holbech       1 Oct 1783    pg 68b
HUSB:  Orum degn i Rorvig (dead)
CH:   Mette Margrethe Orum i Holbech
     Jacob Orum borger i Holbek     - Holbek 16 Jun 1796
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Jens Reinhard Schreiber chordegn i Holbek  4 Jun 1799    pg 69b
WIFE:  Elisabeth Marie Faers 
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Schrieber provst      11 Nov 1802/2 Dec 1802  pg 70 (92)
WIFE:  Edel Brynnine
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Aldewelds provst      13 Sep 1803        pg 70 (96)
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Kiorteberg skoleholder i Qvandlose/Grandlose     23 Apr 1804   pg 70
FATHER: Rasmus Kiorteberg sogndegn i Mesinge, Fyen
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Maren Knudsdtr degnenke i S.Jernlose         3 Jul 1804/30 Sep 1805  pg 70 (115)
HUSB: Jacob Vognsen sogndegn i S.Jernlose-Sostrup (dead)
CH:   Jens Vognsen (dead) skoleholder = Charlotte Sophie i Nedre Draabye
      CH: Christian Vognsen
         Sophie Vognsen
         Sidse Marie Vognsen
     Niels Vognsen  - Holbech 30 Sep 1805 pg 70b
     Peder Vognsen  - Holbech 21 Sep 1807 pg 70b (c: 13 Oct 1771 S.Jernlose-Sostrup) 
     Nicolaj Vognsen (guardian for sister)
     Ane Marie Vognsen = afg. Peder Anton Frederich Sundt sogndegn i Fridendal-Schamstrup - Forslevgd & Holbek 20 Jul
1805
     Karen Vognsen = ... Lau sognpr i Fieldsted-Harrendrup, Fyen - Khvn 6 Jan 1807/Holbech 1809
     Mariane Vognsen - Holbech 5 Oct 1805
     Ane Vognsen = Peder Svendsen sognpraest i Sieldsted-Harrendrup, Fyen
gd: Ole Rasmussen i Nedre Draabye for my daughter's children's guardian.
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Ane Benedicta Bierring's    degnenke i Holbech  25 Oct 1804/25 Mar 1805  pg 71b
HUSB:  Bierring (dead)
CH:   Rasmus Bierring (pg 117)
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Vibeke Birt? praestenke i Holbech      1 Jul 1806/25 Dec 1804  pg 71b
HUSB:  Bagger praest (dead)
CH:   Alberth Frederich Bagger birkedommer i Holstenborg Grevskab, Soro amt    - Holbech 1 Jul 1806
     Jacob Bagger sognpraest i Krumerup-Fugleberg        - Holbech 1 Jul 1806
     Peder Christian Bagger ??         - Holbech 1 Jul 1806
     Jens Otto Bager forpagter (dead) = S. M. salig Baggers - Holbech 1 Jul 1806
     Eggerth Christian Bagger district Chiring i Lemvig
     Cathrine Hedevig Bagger = afg. Vorsoe apotheqene  - Holbech 1 Jul 1806
     Karen Bagger = afg. Moller praest - Holbech 1 Jul 1806
     Vibeke Sophie Bagger       - Holbech 31 Dec 1806 pg 73
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Peter Parelius klocker i Holbek kirke        27 May 1805/30 Jun 1806  pg 73
2WIFE:  Sophie Christiane Steenlos    - Holbech 3 Jan 1807
1WIFE:  Maren Bager/Karen Bager (died by 13 Mar 1789) - Khvn 8 Dec 1803
 CH:   Hans Ludvig Schielderup Parelius (b: 19 Dec 1783) of age - Holbech 30 Jun 1806
     Birgethe Elisabeth Parelius = J. Gulbech/Hulbech/Skulbech i Snoldelov 15 Dec 1808
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Berheth Kragerup skolelaerer i Holbech    5 mar 1807    pg 74b
WIFE:
CH:
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Christian Severin Broch sogndegn i Nidlose  11 Mar 1807/16 Jun 1808 pg 74b (149 156)
CH:   Christian Christiansen Broch   28    - Terslose 16 Jun 1808
     Jens Christian Broch   50    - Terslose 16 Jun 1808
     Bertel Broch       34    - Terslose 16 Jun 1808
     Marie Broch = Andreas Vith    - Terslose 16 Jun 1808 (? Anna Broch #2)
     Else Margrethe Broch = Jorgen Jacobsen   - Terslose 16 Jun 1808
     Ane Marie Broch (dead) = Adolph Moller parilquemagermester i Khvn - Khvn 11 Dec 1808
      CH: Christen Moller 8
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

A. M. Kierulf jomfru TESTAMENT        11 Dec 1808 Khvn     pg 76
?    J. C. Alderelt student of theology     - Khvn 11 Dec 1808
curator: Deichman
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Thorald Ross Hojer/Hoyer = Ingeborg Elisabeth Plum praest i Tved, Sunds h., Fyen    26 Nov 1808 Adelersborg  pg
76b
CH:   Maren Elisabeth Hojer/Hoyer i Holbech   - Holbech 11 Dec 1808
curator: H. Oruusberg/Cruusberg
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Ane Agnetha Plum      2 Mar 1805/2 Jan 1808   pg 76b (143)
HUSB:  Troels? Smith provst & sognpr i Holbech
CH:   Ane Dorthe Smith
     Ingeborg Smith
     Mille Johanne Smith
     Frederikke Smith
     Helene Elisabeth Smith = Christian Pryls/Kryls premier-lieutenant to Appelsberggaard & Hyllested kirkegods - Holbech
29 Jun 1808
     Karen Kirstine Smith (dead) =
      CH: Ane Agnetha Pryts?
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

Karen Sophie Stub     10 May 1796    #3 (#2)
HUSB:  Clemen Mikkel Lassen degn i Ondlose
CH:   Thomas Mandix Lassen b: 10 Aug 1791 - 26 Jan 1809
[Merlose Herreds overformynderprotokol; Bk 16 1753-1808; FHL film 369808]

------------------------------------END THIS SECTION OF FILM--------------------------------------
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''