UDBYE, MERLOSE HERRED 1 JUL 1787 CENSUS  
                         FHL# 038996

Udbye

Peder Schourup             36  1   sogne praest  1
Dorthe Marie Malling          35  2   kone
Peder Hiersing             14     hers of 1st md
Cathrine Charlotte Hiersing       13
Francisca Margrethe Hiersing      9
Maren Hoff               26  1   serv
Jens Nielsen              51  1
Mette Jorgensdtr            29
Charlotte Hylleborg Malling fod Strom  61  e1  kone's moder

Utilie Marie Hernlocs fod Huulegaard  41  e1  nyder naadsmes ocaernts indkonstr     2
Cathrine Sophie Hansen         10     her soster dau
Peder Jensen              23     serv
Niels Jespersen             21     "  nat.soldat
Rasmus Andersen             18
Birthe Jespersdtr            20
Sidse Andersdtr             16
Hans Olsen               75  e1  nyder ophold i praestegaarden

Mathias Ostenfeldt           37  1   degn  3
Birthe Marie From            36  2   kone
Elsine Laurine Godskine Ostenfeldt   6      deres born
Nicolai Christian Constantinus Ostenfeldt   3
Jens Andersen              11     her soster illeg son
Ane Jepsdtr               19     serv

Rasmus Christensen           61  1   bd gdbb 4
Ane Pedersdtr              54  1   kone
Marie or Maren Rasmusdtr        21     deres born
Sidse Rasmusdtr             13
Knud Rasmussen             14
Hans Pedersen              50  e1  familie udved kommende nyte ohold ved hos hosband, inderste
nyder almisse of                     herred Koslem betler

Erik Pedersen              43  1   bd gdbb 5
Lisbeth Johansdtr            32  1   kone
Jorgen Eriksen             5      deres born
Peder Olsen               24     serv
Karen Pedersdtr             15

Niels Rasmussen             34  2   bd gdbb 6
Malene Pedersdtr            37  2   kone
Karen Nielsdtr             8      deres born
Birthe Nielsdtr             5
Peder Nielsen              2

Truels Olsen              28  1   bd gdbb 7
Bodil Dinesd              28  2   kone
Niels Olsen               5      her's of 1st md
Karen Truelsd              2      deres born
Birthe Eriksdtr             18     serv

Thomas Nielsen             71  1   fader to man's afdod formand, inderste 
Birthe Olsdtr              69  2   

Hans Andersen              43  2   bd gdbb 8
Karen Ipsdr               28  1   kone
Anders Hansen              5      his of 1st md
Jeppe Hansen              2      deres born
Kirsten Christensdtr          23     serv

Jens Rasmussen             33  1   bd gdbb 9
Karen Olsdtr              34  1   kone
Erik Olsen               34     serv
Karen Andersdtr             11

Niels Nielsen              29  1   bd gdbb 10
Birthe Mortensdtr            23  1   kone
Morten Hansen              18     serv
Else Mortensdtr             16
Rasmus Olsen              71  e1  familie uved med kommande, inderste 

Lars Knudsen              44  1   bd gdbb 11
Sidse Thomasdtr             38  1   kone
Birthe Larsdtr             13     deres born
Else Larsdtr              9
Mette Larsdtr              5

Christen Tuesen             41  1   bd gdbb 12
Ellen Nielsdtr             39  2   kone
Hans Christensen            14     deres born
Niels Christensen            11
Johanne Christensdtr          8
Jeppe Christensen            5
Ole Christensen             3

Lars Rasmussen             37  1   bd gdbb 13
Lisbeth Carlsd             46  1   kone
Dorthe Larsdtr             25     serv

Hans Carlsen              49  1   bd gdbb 14
Ane Olsdtr               46  1   kone
Kirsten Hansdtr             13     deres born
Anders Hansen              10
Karen Hansdtr              5
Birthe Hansdtr             2
Anders Nielsen             37     serv

Niels Christensen            45  e2  bd gdbb 15
Ole Nielsen               22     his of 1st md
Kirsten Nielsdtr            13     his of 2nd md
Jeppe Nielsen              4

Anders Jensen              52  1   bd gdbb 16
Maren Jensdtr              52  1   kone
Hans Andersen              17     deres born
Karen Andersdtr             21
Peder Pedersen             9      serv

Christen Larsen             64  1   bd gdbb 17
Sidse Jensdtr              70  2   kone
Lars Christensen            23     deres born, nat.soldat
Johanne Nielsdtr            21     serv

Johan Olsen               66  1   hmd skraeder  18
Stine Pedersdtr             60  1   kone

Anders Jacobsen             72  1   hmd selvejer bonde leven af sin penger 19
Maren Andersdtr             56  1   kone

Hans Jensen               26  1   bd hmd & dagl  20
Abelone Andersdtr            33  2   kone
Anders Hansen              8      hers of 1st md
Johanne Hansdtr             6
Hans Hansen               4      deres born

Jens Andersen              53  1   hmd skraeder  21
Karen Nielsdtr             54  1   kone
Sidse Jensdtr              11     deres born

Hans Jorgensen             36  1   hmd smed    22
Lisbeth Nielsdtr            46  1   kone
Peder Hansen              12     deres born
Jorgen Hansen              10
Birthe Hansdtr             8
Lisbeth Johanne Hansdtr         4

Maren Pedersdtr             67  e1  huskone levn af sin hanters arbyde    23

Hans Nielsen              65  1   hmd gaaer i dagl     24
Maren Christensdtr           64  1   kone

Morten Knudsen             54  1   hmd fisker & dagl    25
Bodil Ipsdr               54  1   kone
Dorthe Mortensdtr            12     deres born

Niels Knudsen              41  1   hmd dagl    26
Else Hansdtr              40  1   kone
Knud Nielsen              2      deres born
Mette Nielsdtr             7

Lars Rasmussen             64  2   hmd dagl    27
Sidse Jensdtr              30  1   kone
Rasmus Larsen              5      deres born

Jacob Stephensen            41  1   hmd dagl    28
Marie Lorentzd             32  1   kone
Niels Jacobsen             8      deres born
Karen Jacobsdtr             2

Anders Jacobsen (Rasmusen x'd out)   34  1   hmd nye hielp af fattige, hyrde & sommeing etc 29
Kirsten Nielsdtr            52  1   kone
Jens Knudsen              49     den uyedkommende, inderste taabelig uconfirmedret nyder almisse
& betler

Willum Mogensen             47  1   skraeder    30
Mette Jorgensdtr            41  1   kone
Lorens Willumsen            10     deres born
Peder Willumsen             6
Jens Willumsen             4

Udbye Markhuus

Soren Andersen             40  1   opsyiismand over gierder samt dagl    31 et markhuus
Birthe Pedersdtr            38  1   kone
Kirsten Sorensdtr            8      deres born
Giertrud Sorensdtr           6
Karen Sorensdtr             4

Peder Pedersen             46  1   hmd dagl    32 et markhuus
Mette Jensdtr              46  1   kone
Jens Pedersen              7      deres born

Anders Nielsen             40  1   skraeder dagl  33 et markhuus
Sidse Pedersdtr             40  1   kone
Birthe Andersdtr            7      deres born
Sidse Olsdtr              5      her soster dau

Mads Christiansen            26  1   opsynsmand over gierder samt dagl     34 et markhuus
Ane Marie Hansdtr            38  1   kone
Christian Madsen            2      deres born

Peder Nielsen              45  1   dagl  35
Ane Rasmusdtr              35  1   kone
Niels Pedersen             5      deres born
Christen Pedersen            1

Gregers Olsen              40  2   dagl  36
Sidse Thomasdtr             33  1   kone
Sidse Gregersdtr            8      his of 1st md
Karen Gregersdtr            3      deres born

Ole Larsen               54  1   dagl  37
Margrethe Jensdtr            56  2   kone

   total i Udbye 163 (38 families)

Kidserup

Jeppe Christensen            57  1   bd gdbb 1
Sidse Jensdtr              50  1   kone
Mette Jepsdtr              15     deres born
Christen Jepsen             10
Kirsten Jepsdtr             7
Anders Mortensen            22     serv

Anders Pedersen             23  1   bd gdbb 2
Marie Larsdtr              24  2   kone
Ole Andersen              22     serv
Morten Paaskesen            17
Maren Jorgensdtr            14

Dorthe Marie Pedersdtr         44  e2  gdbb  3
Ellen Larsdtr              13     hers of 2nd md
Dorthe Kristine Larsdtr         2
Otte Hansen               23     serv, nat.soldat
Peder Hansen              12
Birthe Andersdtr            20
Karen Hansdtr              54  e2  her faster, inds. 

Jens Nielsen              35  1   bd gdbb 4
Kirsten Larsdtr             39  1   kone
Johanne Jensdtr             7      deres born
Niels Jensen              4
Birthe Jensdtr             1
Kirsten Pedersdtr            26     serv
Sidse Jepsdtr              14

Jorgen Dinesen             43  2   gdbb  5
Sidse Nielsdtr             23  1   kone
Morten Jorgensen            11     his of 1st md
Kirsten Jorgensdtr           4
Karen Nielsdtr             15     serv

Erik Nilausen              50  1   gdbb  6
Kirsten Andersdtr            39  1   kone
Karen Eriksdtr             21     serv
Anders Hansen              8

Gregers Andersen            42  1   gdbb  7
Karen Andersdtr             34  1   kone
Mette Marie Gregersdtr         6      deres born
Anders Gregersen            4
Mads Gregersen             1
Hans Jorgensen             18     serv
Karen Madsdtr              15
Karen Gregersdtr            70  e1  man's moder inderste

Rasmus Nilausen             47  1   gdbb  8
Kirsten Andersdtr            35  1   kone
Nilaus Rasmussen            11     deres born
Kirsten Andersdtr            16     serv

Anders Nielsen             41  1   gdbb  9
Abigael Andersdtr            35  1   kone
Morten Andersen             15     deres born
Maren Andersdtr             13
Karen Andersdtr             11
Ane Andersdtr              8
Niels Andersen             6

Peder Sorensen             36  1   gdbb  10
Maren Jacobsdtr             63  3   kone
Anders Nielsen             21     hers of 2nd md
Kirsten Larsdtr             15     serv

Jens Olsen               36  2   gdbb  11
Mette Andersdtr             19  1   kone
Hans Olsen               21     serv
Bodil Jensdtr              20

Paaske Paaskesen            46  2   gdbb  12
Else Larsdtr              20  1   kone
Peder Paaskesen             16     his of 1st md
Lars Paaskesen             2      deres born
Karen Mortensdtr            26     serv
Mette Andersdtr             11

Soren Jensen              34  1   gdbb  13
Maren Jensdtr              51  2   kone
Johan Dinesen              20     serv
Birthe Poulsdtr             15
Kirsten Andersdtr            10

Johan Jensen              34  1   hmd & nat.soldat     14
Karen Jensdtr              27  1   kone
Jens Johansen              3      deres born
Else Jensdtr              76  e2  inderste ophold of Jorgen Dinesen

Bodil Pedersdtr             70  e1  husbb & vaeverske    15

Anders Jensen              62  1   hmd dagl    16
Ane Lorentzd              72  1   kone

Peder Rasmussen             51  1   hmd dagl    17
Birthe Svendsdtr            54  2   kone
Ane Pedersdtr              10     deres born

Peder Nielsen              36  1   hmd dagl    18
Mette Jensdtr              44  1   kone

Niels Andersen             36  3   hmd dagl    19
Ane Johanne Pedersdtr          24  1   kone
Mette Lisbeth Nielsdtr         3      his of 2nd md

Ole Pedersen              66  2   hmd skraeder  20
Sophie Hansdtr             44  1   kone
Karen Olsdtr              4      deres born
Mads Olsen               2

Lars Bentzen              56  2   hmd dagl    21
Sara Pedersdtr             39  1   kone
Jacob Larsen              6      deres born

Jens Madsen               36  1   hmd dagl    22
Maren Jorgensdtr            39  1   kone

Mads Nielsen              50  2   hmd dagl    23
Ane Nielsdtr              60  2   kone
Mette Madsdtr              5      his of 1st md

Jorgen Bentzen             52  1   hmd dagl    24
Ane Olsdtr               78  2   kone
Karen Jensdtr              39     his of 1st md, nyder almisse of heneds Rasns & lever af bedene

Lars Andersen              39  1   hmd dagl    25
Margrethe Jensdtr            44  1   kone
Jens Larsen               10     deres born
Jeppe Larsen              8

Jens Jacobsen              36  1   hmd dagl    26
Marthe Hansdtr             26  1   kone
Kirsten Jensdtr             4      deres born
Jacob Jensen              2

Maren Mortensdtr            53  e1  husbb & skraederske   27
Anders Nielsen             17     her born
Johan Nielsen              11

Peder Christensen            41  1   hmd dagl    28
Karen Hansdtr              26  1   kone
Maren Pedersdtr             5      deres born
Kirsten Pedersdtr            2
Bodil Pedersdtr             14     serv

Rasmus Ipsen              51  1   hmd dagl    29
Kirsten Pedersdtr            44  1   kone

     total 121

Mosebye

Ole Larsen               65  1   bd gdbb 1
Ane Pedersdtr              60  1   kone
Sidse Olsdtr              22     deres born
Anders Ipsen              19     serv
Dorthe Pedersdtr            12

Peder Nielsen              64  1   gdbb  2
Ellen Jensdtr              46  1   kone
Ane Pedersdtr              23     deres born
Niels Mortensen             28     serv
Lisbeth Hansdtr             12

Rasmus Larsen              33  1   gdbb  3
Ingeborg Christensdtr          44  2   kone
Ane Nielsdtr              17     hers of 1st md
Karen Nielsdtr             15
Ane Nielsdtr              5      her bro's dau

Knud Pedersen              44  1   hmd dagl    4
Sara Hansdtr              35  1   kone
Hans Knudsen              12     deres born
Kirsten Knudsdtr            8
Ane Jensdtr               68  e2  her moder, inderste saengen eiggende

Soren Ipsen               35  1   hmd dagl    5
Susanne Jensdtr             35  1   kone
Jeppe Sorensen             8      deres born
Birthe Sorensdtr            2

Hans Jensen               73  3   hmd dagl    6
Mette Nielsdtr             38  1   kone

Jacob Hansen              36  1   hmd dagl    7
Karen Jensdtr              26  1   kone
Lars Jacobsen              5      deres born
Maren Jacobsdtr             4
Kirsten Jacobsdtr            1

     total 31

Losserup

Hans Olsen               49  1   bd gdbb 1
Maren Knudsdtr             49  1   kone
Morten Sorensen             8      his bro son
Peder Andersen             17     serv
Johanne Pedersdtr            19

Jens Christiansen            34  1   bd gdbb 2
Maren Jensdtr              35  1   kone
Sidse Jensdtr              7      deres born
Maren Jensdtr              5
Jens Jensen               2
Else Madsdtr              16     serv

Niels Andersen             66  1   bd gdbb 3
Else Nielsdtr              63  1   kone
Anders Nielsen             34     deres born
Ole Nielsen               18
Ane Pedersdtr              22     serv

Lars Rasmussen             64  2   bd gdbb 4
Kirsten Gregersdtr           58  1   kone
Niels Larsen              25     deres born
Jens Larsen               15
Karen Larsdtr              21

Peder Andersen             45  1   gmd   5
Dll Jensdtr               49  2   kone
Dorthe Pedersdtr            17     deres born
Anders Pedersen             12

Anders Ipsen              37  1   bd gdbb 6
Mette Nielsdtr             32  1   kone
Bodil Andersdtr             8      deres born
Ane Andersdtr              6
Niels Andersen             4
Ellen Andersdtr             2
Niels Christensen            20     serv
Karen Frederichsdtr           18

Peder Pedersen             35  2   bd gdbb 7
Ingeborg Hansdtr            32  1   kone
Anders Pedersen             2      deres born
Peder Pedersen             1
Jorgen Olsen              20     serv
Karen Olsdtr              15
Karen Madsdtr              13

Jens Ipsen               30  u   bd gdbb 8
Kirsten Ipsdr              26     his soster
Jens Madsen               11     serv
Maren Jensdtr              66  e2  his moder, inderste

Peder Frederichsen           34  1   bd gdbb gmd   9
Kirsten Henningsd            46  2   kone
Maren Olsdtr              12     hers of 1st md
Peder Jensen              22     serv

Hans Christensen            53  3   bd gdbb 10
Margrethe Hansdtr            34  1   kone
Christen Hansen             20     his of 1st md
Anders Hansen              9      deres born
Jens Hansen               6
Jeppe Hansen              4
Ole Hansen               1
Ane Hansdtr               2
Ane Hansdtr               24     serv

Peder Olsen               45  1   bd gdbb 11
Karen Olsdtr              34  1   kone
Mette Poulsdtr             19     serv

Mads Hansen               44  1   bd moller    12
Marie Christensdtr           50  1   kone
Marie Madsdtr              21     deres born
Hans Madsen               13
Ellen Madsdtr              11
Anders Madsen              7
Christen Pedersen            21     mollersvend

Jens Pedersen              46  1   hmd dagl    13
Karen Madsdtr              48  1   kone
Ane Jensdtr               7      deres born

Christian Mortensen           67  1   hmd dagl    14
Sidse Jensdtr              74  1   kone

Niels Thomasen             36  1   dagl  15
Sidse Madsdtr              36  1   kone amme paa Aastrup (she is crossed out)
Lisbeth Nielsdtr            7      deres born

Anders Rasmussen            67  2   hmd dagl    16
Bodil Lauritsd             54  2   kone
Ane Andersdtr              25     deres born

Jens Petersen              66  1   hmd dagl    17
Ane Olsdtr               76  1   kone

Niels Hansen              39  1   hmd dagl    18
Mette Jensdtr              30  1   kone
Marie Nd/Mrn Nielsdtr          6      deres born
Ane Nielsdtr              5
Peder Nielsen              2

Peder Carlsen              40  1   hmd dagl    19
Ane Lisbeth Nielsdtr          63  2   kone

Lars Olsen               50  1   hmd dagl    20
Karen Nielsdtr             44  1   kone
Niels Larsen              9      deres born

Soren Olsen               34  1   hmd dagl    21
Sidse Mortensdtr            30  1   kone
Birthe Sorensdtr            5      deres born
Bodil Sorensdtr             3

Lars Jacobsen              52  1   hyrde  22
Kirsten Sorensdtr            68  3   kone

Anders Sorensen             81  1   lamisselem & betler   23
Maren Kieldsd              73  1   kone

     total 97

Bognaes

Peder Sorensen             39  1   bd gdbb 1
Kirsten Christensdtr          22  1   kone
Peder Larsen              18     serv
Lars Pedersen              15
Ane Jensdtr               20
Maren Andersdtr             12

Jens Nielsen              51  2   bd gdbb 2
Bodil Andersdtr             36  1   kone
Knud Jensen               18     of 1st md
Rasmus Jensen              10     deres born
Lars Jensen               6
Niels Jensen              2
Maren Hansdtr              17     serv
Niels Knudsen              74  e1  his fader, inderste

Jens Mortensen             32  1   ?snedker    3
Ane Olsdtr               36  1   kone
Peder Jensen              11     deres born
Ane Jensdtr               6
Kirsten Jensdtr             4
Morten Jensen              2
Birthe Knudsdtr             17     serv

Anders Pedersen             36  2   bd gdbb 4
Mette Mortensdtr            48  1   kone
Karen Nielsdtr             14     serv

Hans Jacobsen              39  1   bd gdbb 5
Karen Christensdtr           61  3   kone
Kirsten Sorensdtr            15     serv

Niels Jensen              38  1   bd gdbb 6
Mette Pedersdtr             44  2   kone
Peder Nielsen              12     deres born
Jens Nielsen              7
Jorgen Herman Nielsen          3
Ane Jacobsdtr              20     serv
Mette Jonasd              68  e1  his moder, inderste

Niels Jensen              46  1   hmd dagl    7
Karen Rasmusdtr             50  1   kone
Niels Nielsen              10     deres born

Hans Andersen              45  1   hmd dagl    8
Karen Andersdtr             44  1   kone
Ane Sorensdtr              10     her broder son

Mads Hansen               45  1   hmd dagl    9
Kirsten Pedersdtr            44  1   kone
Hans Madsen               3      deres born
Maren Christensdtr           6      her broder dat

Lars Larsen               64  2   hmd dagl    10
Bodil Nielsdtr             48  2   kone

Soren Christensen            45  1   hmd dagl
Ane Nielsdtr              62  2   kone

Soren Nielsen              60  2   hmd dagl    12
Ane Christensdtr            58  2   kone

Peder Nielsen              41  1   hmd dagl    13
Birthe Rasmusdtr            44  1   kone
Karen Pedersdtr             10     deres born
Kirsten Pedersdtr            5      

    total 54
        Total i Udbye sogn 466  25 Jul 1787 by Schourup