HOME & Probate List Universitets Gods, Ringsted Amtstuedistr., Kobenhavn - Skpr
  

         Universitets Gods, Ringsted Amtstuedistr., Kobenhavn - Skpr
         Book 18 1833-1850      FHL film 41392
          by Aurelia Clemons Aug 4, 2005

Birthe Larsdtr i Allindelille     20 Jun 1833  pg 2 7 8
HUSB:  Hans Larsen hmd
CH:   Peder Hansen 7
     Maren Hansdtr 11
guard: Hans Christensen bmd i Allindelille
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Sidse Tobiasdtr enke i Allindelille      2 Jun 1833   pg 2 3 11
HUSB:  Jens Christensen gmd (dod)
CH:   Karen Jensdtr = Jens Andersen gmd i Vandlose
     Johanne Jensdtr = Lars Nielsen hmd i Allindelille
     Ane Cathrine Jensdtr = Jeppe Nielsen hmd i Skee-Tostrup
     Peder Jensen 21 hiemme
curator: Jens Tobiasen bmd i Skee
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Johan Frederichsen gmd i Hjelmsoemagle     11 Sep 1833  pg 4 6 9 12 15 16 21
SIS:   Maren Frederichsdtr = Christen Sorensen gmd i Gjorslov
     Birthe Frederichsdtr = Soren Nielsen selv.gmd i Balstrup
BRO:   Stax Frederichsen i Wetterslov (dod)
      CH: Ane Sophie Staxdtr 8
         Stine Staxdtr 4
SIS:   Ane Frederichsdtr (dod) = Soren Nielsen selv. i Balstrup
      CH: Stine Sorensdtr = Herman Petersen vognmand i Ringsted
         Karen Sorensdtr = Soren Madsen gmd i Allindemagle/ Hjelmsoemagle
MODER:  Birthe Hansdtr enke = afg. Frederich Johansen aftgsmd
guard: Jorgen Pedersen selv.gmd i Qvarnebye/Qvarkebye
wgd: Hans Johansen gmd i Hjelmsoemagle
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Anders Hansen hmd i Abildhuus ved Skee, Haraldsted sogn, Soro     23 Oct 1833   pg 9 10 12
WIFE:  Karen Pedersdtr (testament 5 Jul 1822 - married 9 years & no children)
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Ane Marie Pedersdtr i Skee     22 Feb 1834   pg 12 13 14 21
HUSB:  Jens Tobiasen bmd
CH:   Ane Marie Jensdtr 2
     Karen Marie Jensdtr 13 days
guard: Peder Pedersen hmd i Kjelskov
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Jacob Knudsen bmd i Allindelille   16 Jul 1834  pg 18 20 21 31
WIFE:  Sidse Andersdtr     (=2. Knud Jorgensen bmd )
BRO:   Arild Knudsen hmd i Baarup
     Peder Knudsen (dod)
      CH: Karen Pedersdtr ugift hos Niels Hansen hmd i Baarup
SIS:   Cathrine Knudsdtr 26 ugift tien Anders Davidsen gmd's enke i Stedstrup
WIFE.SVOGER: Morten Larsen i Khvn
WIFE.BRO: Jens Andersen hmd i N.Eskildstrup
guard: Niels Hansen hmd i Baarup
wgd: Claus Rasmussen gmd i Norre Eskildstrup
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Peder Jensen gmd i Skee   27 Mar 1835   pg 21 24 33 (see pg 123 old protokol)
 (? dod - 14 Dec 1817?)
WIFE:  Karen Olsdtr
CH:   Jens Pedersen myndige
     Ole Pedersen mindre
     Niels Pedersen mindre
     Karen Pedersdtr enke = afg. Anders Hansen hmd i Abildhuset
     Ane Pedersdtr = Frederich Jorgensen smed i Allindelille
     Ane Marie Pedersdtr = Thomas Nielsen hmd i Jydstrup
     Maren Pedersdtr = Jesper Pedersen parcellist i Allindelille
     Inger Pedersdtr = Christen Nielsen parcellist i Klarupgaard
     Lisbeth Pedersdtr (dod) = Soren Jorgensen hmd i Beirsted/Baedsted
      CH: Kirsten Sorensdtr
guard: Niels Andersen bmd i Allindelille
wgd: Anders Olsen hmd i Skee
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Kirstine Pedersdtr i Svalmstrup, Valdsoelille, Soro amt     16 Jun 1836  pg 26 29
HUSB:  Peder Sorensen hmd    (testament 4 Oct 1809)
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Soren Sorensen parcellist i Allindelille    25 Jun 1835  pg 27 29 33
WIFE:  Johanne Marie Gabrielsdtr
3 CH:  Gabriel Sorensen 5
     Soren Sorensen 3
     Ane Sorensdtr 1½
     Inger Kirstine Sorensdtr (fodt by 31 Dec 1835)
WIFE.STEDFAD: Anders Pedersen gmd i Allindelille
guard: Peder Johansen gmd i Haraldsted
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Ane Jorgensdtr i Allindelille     7 Jan 1836   pg 31 32 56
2HUSB:  Hans Christensen bmd
1HUSB:  Niels Olsen (dod)
CH:   Jorgen Nielsen 50 hmd i Holmstrup ved Slagelse
     Karen Nielsdtr 35
guard: Hans Larsen hmd i Allindnelille
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Ane Pedersdtr i Kyringe       14 Feb 1836   pg 33 36 44
HUSB:  Hans Madsen gmd
CH:   Karen Hansdtr 8 days   (? dod by 14 Mar 1836?)
     Christen Hansen 4
guard: Niels Pedersen gmd i Saltofte
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Morten Hansen gmd i Hjelmsoemagle   21 Feb 1836      pg 33 43 47 52 56
WIFE:  Ane Marie Johansdtr (dod - 5 Jun 1830)
CH:   Hans Mortensen 36 or 30 (= Dorthe Nielsdtr )
     Ane Mortensdtr 28 = Hans Jorgensen hmd i Baremouhusene
     Karen Mortensdtr 26 ugift hos Hans Jorgensen i Baremouhusene
     Maren Mortensdtr 24 tien i Khvn
REL:   Hans Johansen gmd i Hjelmsoemagle
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Bodil Pedersdtr dod hos Poul Johnsen hmd i Sliminge, Gjorslov sogn, Praesto amt     26 Feb 1836   pg 34 35 55
2HUSB:  Simon Hansen hmd i Tvindelstrup
1HUSB:  Jacob Olsen (dod)
CH:   Ane Jacobsdtr = Poul Johnsen i Sliminge
     Ole Jacobsen 30 tien i Juelland
     Jens Jacobsen 28 hmd i Jydstrup
     Birthe Jacobsdtr = Hans Jochumsen vertshuusholder i Ringsted
     Lisbeth Jacobsdtr = Rasmus Larsen bogggperkarl? i Khvn
     Hans Jacobsen 22 tien svageren Hans Jochumsen i Ringsted
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Inger Kirstine Sorensdtr barnet i Allindelille     8 Mar 1836   pg 34 51
STEDFAD:     Peder Andersen bmd i Allindelille
FADER:  Soren Sorensen bmd i Allindelille (dod 31 Dec 1835)
MODER:  Johanne Marie Gabrielsdtr = Peder Andersen bmd i Allindelille
2 BRO:  Gabriel Sorensen - minor
     Soren Sorensen - minor
1 SIS:  Ane Sorensdtr - ugift
guard: Peder Johansen gmd laegdsmand i Haraldsted
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Birthe Marie Nielsdtr i Rude Eskildstrup    12 Mar 1836  pg 36 40 43
HUSB:  Anders Larsen gmd
CH:   Ane Andersdtr 12½ 
     Niels Andersen 4
     Maren Andersdtr 3/4 aar
BRO:   Ole Nielsen gmd i Nidlose
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Karen Christensdtr i Svalmstrup    17 Mar 1836      pg 38 39 41
2HUSB:  Lars Rasmussen hmd
CH:   Kirsten Larsdtr 11
     Ane Marie Larsdtr 9
     Maren Larsdtr 5
1HUSB:  Jens Olsen hmd (dod - 13 Mar 1824)
CH:   Christen Jensen 22 tien i Snekkerup
     Hans Jensen 17 tien i Klovested
     Niels Jensen 15 tien i Overdrevsbroen
     Jens Jensen 13 hiemme
     Ane Jensdtr 25 ugift hiemme
     Grethe Jensdtr 16 hiemme
2HUSB.BRO: Niels Rasmussen 
guard: Niels Rasmussen hmd i Beenlose/Baenlou / Christian Christiansen gmd i Snekkerup
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Maren Jorgensdtr i Skee   31 Jul 1836   pg 46
HUSB:  Peder Mortensen parcellist
CH:   Hans Pedersen 9
     Maren Pedersdtr 3
     Ane Sophie Pedersdtr fodt vert fin moderene dod
guard: Hans Jorgensen hmd i Taastrup Husene
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Niels Jensen gmd i Klarupgaard ved Skee     29 Oct 1836      pg 47 48 54
WIFE:  Ane Larsdtr
CH:   Christen Nielsen 32 parcillist i Skee, Klarupgaarden
     Ane Marie Nielsdtr = Johan Larsen bmd i Skee
     Ane Nielsdtr = Peder Sorensen skovfoget i Skee
     Maren Nielsdtr 24 ugift 
     Ane Sophie Nielsdtr 14
     Kirstine Nielsdtr 12
wgd: Peder Andersen gmd i Beenlose
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Ane Jensdtr tjenestepige hos Christian Hansen gmd i Svalmstrup     12 Jan 1837  pg 56 57 58
BRO:   Christen Jensen 23
     Hans Jensen 20
     Niels Jensen 17½
     Jens Jensen 14
SIS:   Grethe Jensdtr 17
½SIS:  Kirsten Larsdtr 12
     Ane Marie Larsdtr 10
     Maren Larsdtr 6
STEPFAD:     Lars Rasmussen hmd i Svalmstrup
guard: Christian Christiansen gmd i Snekkerup
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Kirstine Pedersdtr 14 i Allindelille      11 Jan 1837  pg 56
FADER:  Peder Sorensen hmd i Allindelille
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Trine Sorensdtr, dau of Soren Tobiasen hmd i Allendelille    28 Jan 1837  pg 57
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Ole Pedersen 26 tjenestekarl i Klarupgaard   12 Mar 1837  pg 58 59
FADER:  Peder Jensen gmd i Skee (dod)
MODER:  Karen Olsdtr enke = afg. Peder Jensen gmd i Skee
BRO:   Niels Pedersen 22 tien i Skee Molle
SIS:   ... Pedersdtr = Frederich Jorgensen smed i Allindelille
     ... Pedersdtr = Christen Nielsen bmd i Klarupgaard
     ... Pedersdtr = Jesper Pedersen bmd i Allindelille
     ... Pedersdtr = Thomas Nielsen hmd i Jydstrup
     ... Pedersdtr (dod) = Soren Jorgensen hmd i Bendsted
      CH: Kirsten Sorensdtr minor
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Soren Larsen hmd i Agernehuset, Allindelille      18 Jan 1838  pg 59
WIFE:  
CH:   Kirstine Sorensdtr 15
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Jens Peitersen hmd i Kyringe     19 Feb 1838  pg 60 68 69 71 80
WIFE:  Kirsten Hansdtr
CH:   Soren Jensen 25 inds i Ordrup
     Niels Jensen 18 hiemme
     Jens Jensen 16 tien i Soetofte
     Hans Jensen 14 hiemme
     Peiter Jensen 12 hiemme
guard: Niels Peitersen gmd i Ordrup
wgd: Niels Hansen gmd i Ordrup
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Maren Olsdtr enke i Forslov      5 Apr 1838   pg 61 63 72 74 80 81 82 92
HUSB:  Peder Nielsen gmd (dod)
CH:   Niels Pedersen 49 boende i gaarden/ hmd i Forslov or Odeforslov
     Maren Pedersdtr (dod) = Anders Jensen gmd i Forslov
      CH: Jens Andersen 23 inds i Levetofte
         Ane Andersdtr = Peder Pedersen hmd i Taagehoishuus
         Bodil Kirstine Andersdtr 19 ugift
curator: Peder Hansen gmd i Forslov or Odeforslov
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Peder Larsen hmd i Skee   5 Jul 1838   pg 63 65 67 69 71 77 84
2WIFE:  Maren Larsdtr
1WIFE:  Lisbeth Larsdtr (dod - 2 Jun 1832)
CH:   Lars Pedersen 20
     Hans Pedersen 18½
     Jens Pedersen 9½
     Kirsten Pedersdtr 15½
     Ellen Pedersdtr (perhaps same child Andersen below by 2WIFE.1HUSB?) 
1WIFE.ILLEG.CH: Ellen Margrethe Rasmusdtr
2WIFE.1HUSB: Peder Jensen inds i Skee (dod - 10 Apr 1833)
2WIFE.CH: Jens Pedersen i Walsoemagle
     Lars Pedersen
     Hans Pedersen
     Ellen Pedersdtr
guard: Lars Christensen moller i Skee Molle
curator: Christen Rasmussen gmd i Skee
wgd: Jacob Olsen hjelpskolelarer i Allindelille
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Mette Rasmusdtr i Hjelmsoemagle    17 Aug 1838  pg 67 74 76 89
HUSB:  Peder Pedersen hmd
CH:   Marie Pedersdtr 8
     Peder Pedersen 6
guard: Ole Rasmussen gmd i Hom
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Ane Gabrielsdtr ugift pige i Allindelille   2 Oct 1838   pg 69 71 77 84
MODER:  Ane Sorensdtr = STEDFAD: Anders Pedersen gmd i Allindelille
SIS:   Karen Gabrielsdtr 29 ugift
     Johanne Marie Gabrielsdtr = Peder Andersen bmd i Allindelille
     Maren Gabrielsdtr = Clemen Rasmussen i Allindemagle
FADER:  Gabriel Pedersen (dod - 29 Jun 1827)
guard: Jens Pedersen brandeviinsbraender i Holbek / A.C. Petersen gjestgiver i Meerlose Kroe
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Karen Sorensdtr i Hjelmsoemagle    13 Dec 1838  pg 77 80 86 89
HUSB:  Soren Madsen gmd of Sneeslov, Soro amt
CH:   Ane Sorensdtr 7
     Margrethe Sophie Sorensdtr 2½
FADER:  Soren Nielsen selv.gmd i Balstrup
SVOGER: Herman Pedersen i Ringsted
? Peder Jacobsen selv.parcellist i Balstrup
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Peder Nielsen 14½, son of Niels Pedersen hmd i Forslov      18 Oct 1839  pg 91
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Soren Hansen 17 tjenestekarl hos Christian Hansen gmd i Svalmstrup   20 Jan 1840  pg 91 95
MODER:  Ane Margrethe Frederichsdtr tien i Khvn
BRO:   Peder Hansen 20 tien i Allindelille
     Herman Hansen 16 tien i Beenlose
SIS:   Ane Kirstine Hansdtr 22 tien i Atterupgaard
½BRO:  Jens Pedersen 12 tien i Valsoelille
guard: Jens Jorgensen hmd i Kjeldskov
wgd: Peder Frederichsen Smed i Valsoelille
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Soren Pedersen, son of Peder Jensen parc i Vangegaard, Allindelille   26 Nov 1839  pg 91
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Christian Frederichsen 18 tjenestedreng veverlaerling hos Peder Pedersen hmd vaever i Hjelmsoemagle    14 Apr 1840
pg 92 93 97 104
MODER:  Inger Kirstine Pedersdtr = STEDFAD: Jens Simonsen inds i Simondrup
BRO:   Johan Frederichsen 26 tien Smed i Kastrupgaard/ smedsvend i Wallensved
     Peder Frederichsen 13 hiemme
SIS:   Ane Frederichsdtr = Peder Jorgensen hmd i Beenlose Mark
     Grethe Frederichsdtr tien i Skjellerod
     Sophie Frederichsdtr tiene i Skjellerod
     Johanne Frederichsdtr tiene i Skjellerod
     Stine Frederichsdtr hiemme
guard: Peder Pedersen hmd i Hejlmsoemagle
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Hans Larsen hmd i Allindelille    5 Sep 1840   pg 93 96 103
WIFE:  (dod)
CH:   Lars Hansen 27 hmd i Gyrstinge
     Peder Hansen 14
     Maren Hansdtr 18 = Ole Jacobsen hmd i Allindelille
guard: Hans Christensen bmd i Allindelille
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Johan Larsen hmd i Allindelille    9 Aug 1840   pg 93 100 103 108
BRO:   Hans Larsen aftgsmand i Allindelille
SIS:   Sidse Larsdtr aftgsenke = afg. Peder Olsen gmd i Allindemagle
½SIS:  Ane Larsdtr = Ole Jacobsen gmd i Allindelille
     Karen Larsdtr = Jens Christiansen i Qvarkebye Mark
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Margrethe Sophie Sorensdtr 3½ i Hjelmsoemagle     28 Aug 1840  pg 93 98
FADER:  Soren Madsen gmd = MODER: (dod - 27 Apr 1839)
SIS:   Ane Sorensdtr
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Soren Sorensen, son of Soren Tobiasen hmd i Allindelille    11 May 1840  pg 93
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Knud Pedersen hmd i Skee   23 Nov 1840  pg 98 101
WIFE:  Sidse Larsdtr
CH:   Lars Knudsen 16
     Soren Knudsen 9
     Ellen Knudsdtr 12
     Ane Knudsdtr 6
guard: Peder Sorensen skovfoged i Spellehuset
wgd: Christen Nielsen gmd i Klarup
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Ane Margrethe Jensdtr enke i Allindelille   19 Dec 1840  pg 99 100 103 108 110 113
HUSB:  Johan Larsen hmd (dod)
FARBRO: Anders Hansen aftaegtsmand i Sonderstrup
      CH: Hans Andersen hmd vever i Sonderstrup (with his father)
MOSTER: Johanne Pedersdtr (dod)
      ILLEG.CH: Peder Nielsen hmd i Haraldsted
MORBRO: Christen Pedersen gmd i Ubberup (dod)
      CH: Christen Christensen gmd i Ubberup
         Johanne Christensdtr (dod) = Christen Andersen
          CH:  Karen Christensdtr = Hans Christophersen gmd i Jonstrup
         Maren Christensdtr enke = afg. Christen Olsen i Uggerlose
HUSB.BRO: Hans Larsen hmd (dod)
      CH: Lars Hansen hmd i Gyrstinge
         Maren Hansdtr = Ole Jacobsen hmd i Allindelille
         Peder Hansen 14 (guard: Hans Christensen bmd i Allindelille)
HUSB.½SIS: Ane Larsdtr = Ole Jacobsen gmd i Allindelille
      Karen Larsdtr = Jens Christiansen i Qvarkebye  (? Jens Christensen )
HUSB.SIS: Sidse Larsdtr enke = afg. Peder Olsen aftgsmd i Allindemagle
HUSB.HEIRS: Peder Nielsen hmd i Haraldsted (probably same person Andersen above?)
guard: Hans Christensen bmd i Allindelille
? Peder Olsen takes over the house
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Niels Eliasen 2, son of Elias Nielsen gmd i Allindelille    11 Mar 1840  pg 93 104
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Hans Christensen bmd i Allindelille, Haraldsted    18 Jun 1841  pg 105 109
 (testament 27 Jan 1841)
HEIR:  Hans Henrichsen inds i Merlose
STEDDAT:     Karen Nielsdtr myndig
by: Jens Christiansen tjenestekarl
guard: Mads Hansen gmd i Allindelille (because Hans Larsen hmd - dod)
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Tobias Clausen 27, son of Claus Tobiasen gmd i Kyringe     27 Feb 1841  pg 105
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Hans Hansen 3 mo, illeg i Skee    13 Jul 1841  pg 107
MODER:  Ane Marie Jensdtr
MORFAD: Jens Nielsen hmd i Skee
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Ane Marie Jensdtr dtr        pg 108
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Ane Margrethe Pedersdtr i Helmsoemagle     22 Jan 1842  pg 110 114
HUSB:  Peder Pedersen hmd vaver
MODER:  Margrethe Hansdtr enke = af. Peder Mathiasen gmd i Hjelmsoemagle
SIS:   Karen Pedersdtr = Henrich Christophersen parcellist i Hom
     Birthe Pedersdtr = L. Bergmann skomager i ringsted
     Marie Pedersdtr = Jens Henrichsen parcellist i Fjenneslovmagle
     Maren Pedersdtr = Hans Jeppesen gmd i Hjelmsoemagle
wgd: Hans Mathiasen inds i Hejlmsoemagle
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Anders Pedersen gmd i Allindelille, Haraldsted     27 Feb 1842  pg 113 114
 (testament 23 Oct 1840)
BRO:   Gabriel Pedersen gmd i Allindelille (dod) 
      CH: Maren Gabrielsdtr = Clemen Rasmussen gaardbestyrer (to receive the farm)
         Karen Gabrielsdtr ugift
         Johanne Marie Gabrielsdtr = Peder Andersen parcellist i Allindelille
     Jens Pedersen brandeveinsbrander i Holbeck (dod)
      CH: Anders Christian Pedersen 33 gjestgiver i Meerlose
         Lauritz Pedersen 25
         Jens Peter Pedersen 23
         Mariane Pedersen ugift
     Christen Pedersen 60 gmd i Hollose
     Niels Pedersen 56 gmd i N.Vallingerod
½BRO:  Frederich Jensen (dod)
      CH: Jens Frederichsen 37
         Ane Marie Frederichsen = 
½SIS:  Ingeborg Jensdtr = Anders Olsen gmd i N.Vallingerod
by: Lars Christensen tjenestekarl 
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Ane Cathrine Frandsdtr 16, dau of Frands Nielsen hmd i Allindelille   20 Jan 1843  pg 116
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Peder Larsen tjenestekarl hos Anders Larsen gmd i Ruds Eskildstrup   3 Apr 1843   pg 116 117 119
BRO:   Soren Larsen 17 tien i Frinderup
SIS:   Ane Larsdtr 14 i Vedde
PLEIEFADER: Anders Larsen gmd i Rude Eskildstrup
guard: Jorgen Hansen hmd i Munkebjergbye
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Jens Thissen af Lundehuset musketeer i 2 Live Inf. bat, Soro amt 18 No.271, forhen tjenestekarl hos Anders Nielsen gmd i 
Allindelille, dod i Garnisons Hosp, Khvn     21 May 1843  pg 117
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Andreas Peder Pedersen son of Peder Pedersen hmd i Hjelmsoemagle     20 Aug 1843  pg 118 119
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Hans Nielsen hmd i Kyringe, dod i Almindelig Hosp i Khvn    25 Oct 1843  pg 118 120 122 125
WIFE:  Ane Hansdtr
CH:   Niels Hansen 2½
     Trine Hansdtr ½
guard: Anders Madsen gmd i Kyringe
WIFE.FADER: Hans Hansen hmd i Egerup
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Johanne Kirstine Andersdtr fodt 18 Mar 1827, dtr of Anders Olsen hmd i Skee   11 Jul 1843  pg 118
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Kirsten Nielsdtr or Kirstine Nielsdtr enke i Allindelille    12 Mar 1844  pg 121 122 126
HUSB:  Soren Larsen hmd (dod)
CH:   Ane Kirstine Sorensdtr 20 or 21 ugift   (= Poul Knudsen hmd i Allindelille)
guard: Lars Jensen aftgshmd i Sonderstrup
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Frands Nielsen bmd i Allindelille   30 May 1844  pg 123 124 126
WIFE:  Maren Pedersdtr
CH:   ... Frandsdtr = Jorgen Jacobsen inds i Mannerup
     Johanne Marie Frandsdtr ugift
guard: Peder Nielsen gmd i Haraldsted
wgd: Jesper Pedersen parcillist i Allindelille
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Johan Andreasen hmd i Enighedsgaards grund, Skee    17 Jul 1844  pg 124
WIFE:  
2 CH:  Lars Johansen 25½ tien i Allindemagle
     Ane Johansdtr 21 ugift
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Poul Knudsen udobt son, hmd i Allindelille Old     29 Jun 1844  pg 124
Poul Knudsen udobt son    1845  pg 126
Poul Knudsen his udobt son 12 days old i Allindelille      12 Apr 1850  pg 138 
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Hans Christian Jorgensen 15, son of Jorgen Christian Jorgensen hmd i Skee     16 Dec 1844  pg 126
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Hans Peder Knudsen son of Knud Ferdinand Olsen hmd i Allindelille    3 Sep 1844  pg 126
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Karen Johansdtr i Allindelille    8 Sep 1845   pg 126 127
HUSB:  Jacob Olsen hmd
1WIFE:  Jacob Hansen hmd i Allindelille (dod)
CH:   Hans Jacobsen 55 hmd i Steenmagle
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Peder Nielsen 24 ungkarl krobling hos Frederich Jorgensen smed i Allindelille     24 Jul 1845    pg 126
STEDFAD:     Frederich Jorgensen smed i Allindelille
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Soren Knudsen udobt son, hmd i Allindelille  26 Dec 1845  pg 126
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Soren Pedersen hmd i Enighedsgaard, Skee    3 Dec 1845   pg 126 127
WIFE:  Cathrine Sophie Nielsdtr
CH:   Peder Sorensen 27
     Maren Sorensdtr = Peder Andersen hmd i Allindemagle
     Karen Marie Sorensdtr 32
     Christine Sorensdtr 30
     Gunild Sorensdtr 24
     Johanne Sorensdtr 22
     Sidse Marie Sorensdtr 17 ugift
guard: Peder Pedersen gmd i Haraldsted
wgd: Peder Nielsen gmd i Haraldsted
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Sidse Marie Christophersdtr, dau of Christopher Mathiasen hmd i Skee  13 Dec 1844  pg 126
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Christen Nielsen 31 i Ode Forslov, Frue Kirkes gods   30 Jun 1845  pg 126
FADER:  Niels Pedersen hmd i Ode Forslov, Frue Kirkes gods
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Jens Pedersen gmd i Skee   12 Mar 1847   pg 128 129 131
WIFE:  Karen Hansdtr
5 CH:  Hans Jensen 9
     Peder Jensen 6
     Ane Kirstine Jensdtr 13
     Karen Marie Jensdtr 11
     Ane Sophie Jensdtr 5
guard: Christen Nielsen parcellist i Klarupgaard
wgd: Jens Hansen gmd i Walsoemagle / Niels Andersen bmd i Allindelille
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Kirsten Pedersdtr i Svalmstrup    2 Jan 1847   pg 128 130
HUSB:  Lars Pedersen hmd (testament 27 May 1837)
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Elias Nielsen gmd/hovedparcillest i Allindelille    21 Mar 1847  pg 129 132
WIFE:  Johanne Kirstine Sorensdtr
CH:   Soren Eliasen 17
     Sidse Marie Eliasdtr 15
     Inger Kirsten Eliasdtr 12
     Karen Eliasdtr 7
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Maren Nielsdtr i Kyringe   18 Mar 1847   pg 129 130
HUSB:  Hans Nielsen hmd
CH:   Johanne Hansdtr 2
     Karen Hansdtr ½
REL:   Niels Hansen aftgsmd   (by: Lars Larsen gmd i Kyringe)
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Ane Larsdtr i Allindelille  4 Jun 1847   pg 132 133
HUSB:  Ole Jacobsen gmd
myndige arvinger
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Carl Gliese gmd i Sigersted      30 May 1847  pg 132
WIFE:  
2 CH:  Niels Carlsen 22
     Jens Carlsen 20
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Lars Christensen 20 i Larupgaard, Skee        28 Sep 1847   pg 132
FADER:  Arild Christensen hmd i Klarupgaard, Skee
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Ane Knudsdtr i Allindelille      31 Jan 1848  pg 133 135 137
HUSB:  Anders Nielsen parc. skraeder   (or Anders Nielsen )
2 CH:  Peder Andersen 5
     Niels Andersen 3
guard: Soren Jorgensen parcellest i Allindelille
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Hans Pedersen 19 i Skee       29 Dec 1847   pg 133
FADER:  Peder Mortensen hmd i Skee
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Jens Frederichsen 1 i Skee  18 Dec 1847   pg 133
PLEIEFAD: Peder Sorensen hmd i Skee
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Peder Nielsen 22 i Tvindelstrup       31 Dec 1847   pg 133
FADER:  Niels Pedersen gmd i Tvindelstrup
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Peder Pedersen skovfoged hmd i Allindelille  13 May 1848  pg 133
WIFE:  Karen Hansdtr
7 CH:  Peder Pedersen 21 hiemme
     Hans Pedersen 18 tien i Slangerup
     Anders Pedersen 12 hiemme
     Niels Pedersen 9
     Frederich Ludvig Pedersen 6
     Bodil Pedersdtr 26
     Johanne Marie Pedersdtr 15
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Karen Nielsdtr i Allindelille, Haraldsted   18 Jun 1848  pg 134 136 137
HUSB:  Jens Christiansen bmd  (testament 16 Nov 1845)
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Peder Jorgensen hmd/parcellist i Allindelille     5 Aug 1848       pg 134 135 136
WIFE:  Johanne Jorgensdtr
CH:   Ane Kirstine Pedersdtr 6 also died 2 Aug 1848
     2 umyndige born
guard: Hans Jorgensen hmd i Orslovvester
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Peder Sorensen hmd i Svalmstrup, Valsoelille      3 Mar 1849   pg 136 137
WIFE:  Maren Jensdtr
CH:   Soren Pedersen fodt 8 Jul 1847
BRO:   Niels Sorensen snedker i Mollebjerghuus
wgd: Jens Andersen gmd i Kr.Hvalsoe
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Cathrine Andersdtr i Allindelille   20 Oct 1849  pg 137 140
2HUSB:  Anders Nielsen gmd
CH:   Ane Sophie Andersdtr = Peder Mogensen i Allindelille
1HUSB:  Tobias Clausen (dod?)
CH:   Claus Tobiasen 29 hiemme
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Hans Pedersen 22 tjenestekarl hos Lars Nielsen gmd i Skee    19 May 1849  pg 137
FADER:  Peder Andersen hmd i Orslovvester, Gyrstinge
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Hans Arildsen hmd i Svalmstrup, Valsoelille  2 Dec 1849   pg 138
WIFE:  Dorthe Pedersdtr (testament 
wgd: Jens Christensen
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Anders Larsen gmd i Rude Eskildstrup      22 Apr 1850  pg 139 142 148
WIFE:  (dod - 22 Nov 1837?)
CH:   Ane Andersdtr = Christen Pedersen gaardbestyrer i Rude Eskildstrup
     Niels Andersen 18 gmd i Rude Eskildstrup
     Maren Andersdtr 15 ugift
WIFE.BRO: Ole Nielsen gmd i Nidlose
curator: Niels Pedersen gmd i Rude Eskildstrup
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Hans Jacobsen parcellist i Skee, Haraldsted  26 Jul 1850  pg 141 144 147
 (testament 23 Apr 1850)
HEIR:  Karen Christensdtr tjenestepige ugift i Soetofte (living with the deceased) (= Lars Jacobsen ungkarl i Hollose)
HEIRS.FADER: Christen Nielsen inds i Soetofte
? Christen Jacobsen gmd i Wallestrup
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Johanne Marie Christiansdtr i Hejlmsoemagle  11 Aug 1850  pg 144
HUSB:  Peder Pedersen hmd
3 CH:  minors
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Maren Jensdtr i Svalmstrup, Valsoelille    25 Aug 1850  pg 144 146 148
2HUSB:  Peder Sorensen hmd
CH:   Maren Pedersdtr 1½mo. (udobt)
1HUSB:  Peder Sorensen (dod)
CH:   Soren Pedersen 3
guard: Niels Sorensen snedker i Molleberghuus / Jens Andersen gmd i Kr.Hvalsoe
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

Johanne Kirstine Pedersdtr 16 wks illeg i Skee Old   3 Aug 1850   pg 144
MODER:  ... = Peder Asmusen hmd
PLEIEFADER: Rasmus Hansen hmd i Skee Old
[Universitets Gods, Ringsted amt skrp; Book 18 1833-1850; FHL film 41392]

////////////////////////////////////////END OF ESTATE////////////////////////////////////////