HOME & Probate List VALLO Stifts Gods, Skpr
  

         VALLO Stifts Gods, Skpr
     Book 14 1738-1748 film 50863
     Book 15 1748-1756 FHL film 50864
     Book 16 1757-1763 FHL film 50865
     Book 17 1763-1778 FHL film 50866
     Book 18 1777-1791 FHL film 50867
     Book 19 1791-1818 - FHL film 50868
     Book 20 1818-1850 FHL film 50869

Dorthe Larsdtr i Vraaby   26 Sep 1738   pg 2
HUSB:  Lars Olufsen bondefoged ( Lars Olsen )
CH:   Jens Larsen   14
     Ole Larsen    13
     Ole Larsen    8
     Ane Larsdtr   5
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Ane Pedersdtr (? hos Rasmus Andersen i Pederstrup)  15 Dec 1738   pg 4 (NOTE:
page 4 is missing) (not in index)
HUSB:  Ole Pedersen
MODER:  ....
BRO:   Thiel Pedersen
½BRO:  Peder Pedersen
FORMAND: Peder Thielsen (dod) (probably father of the deceased)
?HEIR/GUARDIAN?: Rasmus Andersen i Pederstrup
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Mikkel Pedersen Lange hospitalsforstander i Herfolge, Vallo Hospital  d.5 Feb/27 Jun 1738   pg 6 -62
WIFE:  Karen Nielsdtr (dod - 8 Oct 1737)
CH:   Frederich Carl Lange   8 (here hos Christen Pedersen Lange forstander)
     Niels Lange       2½ (nu hos MOSTER i Khvn)
BRO:   Christen Pedersen Lange forstander here
     ... Lange i Frederichsborg
     Lars Lange i Clausholm, Jylland
WIFE.SIS: Margrethe Nielsdtr = Bertel Madsen i Fiele Broen, Store Borgestraedet, Khvn
WIFE.MODER: Johanne ... = afg. Niels Tostensen i Khvn
SVOGER:     Tostinus Nielsen borger skipper i Kioge = Ide ...(?dod)
     Edvart Nielsen skoemager i Khvn
?HEIR/OBLIGATION:     ... = Andreas Hansen felberreder i Kioge
? Mons. Jens Hegelund birkeskriver i Walloe
HUUSHOLDERSKE: Birgethe Pedersdtr Busck
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Hans Sorensen inderste i Lellinge   1740  pg 25*?
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Ane Sorensdtr enke i Lidemark     1748  pg 55*?
HUSB:  Mads Hohm praest (dod)
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Hans Madsen bondefoged gmd i Lellinge     23 Feb/17 Apr 1739   pg 62
WIFE:  Inger Olsdtr
CH:   Andreas Hansen  gmd i Lellinge ( Anders Hansen )
nu.faster: Peter Mortensen smed?
wgd: Toger Pedersen i Lellinge
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Sidsel Andersdtr i Tornby  4 Apr/10 Jun 1739    pg 67
HUSB:  Jorgen Larsen gmd
CH:   Lars Christensen gmd i Himlingoye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Peder Larsen gmd i Endeslev      5 Jan/12 Jun 1739    pg 70
WIFE:  Kirsten Knudsdtr
BRO:   Zier Larsen   gmd i Endeslev (signed: Sier Larsen )
     Hans Larsen   hos Zier Larsen
     Niels Larsen   hmd i Widskiolle
SIS:   Mette Larsdtr  = Morten Larsen gmd i Wallebye
     Bodil Larsdtr  = Bendt Hansen hmd i Endeslev
     Karen Larsdtr  36 ugift hos Morten Larsen i Wallobye
½BRO:  Ole Larsen    gmd i Wallebye
wgd: Niels Knudsen gmd i Aggerup
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Marie Mortensdtr i Clemmenstrup    2 Apr/26 Jun 1739    pg 72
HUSB:  Mathias Christensen gmd
2 CH:  Christen Mathiasen    10 hos Hans Jensen gmd i Sollerup
     Morten Mathiasen     5 hos Jens Mortensen Smed i Walloebye
     Kirsten Mathiasdtr    11 hiemme
     Johanne Mathiasdtr    4 hos Peder Hansen gmd i Herfolge
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Morten Jensen hmd i Strax Kioge Huse      18 Nov 1738/26 Jun 1739     pg 74
2WIFE:  Dorthe Pedersdtr
CH:   Mette Mortensdtr 24 hos Johan Vaever i Kioge
     Ane Mortensdtr  22 hiemme
     Cathrine Mortensdtr   10
     Jens Mortensen  15 i Latine Skoele i Kioge
1WIFE:
CH:   Karen Mortensdtr = Jens Christensen i Gl.Kioge gaards huse
guard: Christen Christensen & Christen Madsen i Clemmenstrup
wgd: Jens Pedersen gravsmed i Koge (?her.MOSTER?)
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Soren Sorensen smed i Lellinge    8 Jul 1739   pg 77
 (foed i Konning, imellem Viborg & Randers, Jylland - over 50 when came here)
WIFE:  Karen Marie Hansdtr
BRO:   Christen Sorensen    kieldermand i Kiobmager gade, Khvn (dod 15 aars siden)
      CH: Barbara Christensdtr   tiene Jacob Garlovv storlober i Skiodenesholm
guard: Peder Nielsen gmd i Lellinge
wgd: Jorgen Pedersen bondefoged i Eibye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Ane Jacobsdtr i Lellinge   9 May/8 Jul 1739    pg 78
HUSB:  Peder Nielsen gmd
4 CH:  Niels Pedersen  7½ twins
     Jacob Pedersen  7½ twins
     Maren Pedersdtr 5
     Ane Pedersdtr  18 or 8 hos Jens Hansen vognemand i Kioge
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Else Bendtsdr ( Else Bendsdr) i Eyoye     19 Mar/10 Jul 1739   pg 81
HUSB:  Niels Nielsen gmd
BRO:   Bendix Bendixen gmd i Endeslev, Kongl. Mayst. gods
SIS:   Zidtzelle Bendtsdr ( Sidsel Bendtsdr) = Niels Larsen gmd i Walleboe
     Birthe Bendtsdr (dod) = Lars Mortensen i Wraabye
      CH: 
½BRO:  Lars Knudsen   gmd i Endeslev, Kongl.Magst.gods
guard: Lars Truelsen gmd i Eyoje
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Hans Nielsen gmd i Hadstrup      10 Jul 1739  pg 83
WIFE:  Karen Jorgensdtr
CH:   Sidsel Hansdtr  8 wks (fod siden siden mands dodlige afgang)
NYE.BONDE.GAARDEN: Ole Nielsen unkarl fra Eyoje
guard: Lars Hansen gmd i Hadstrup
wgd: Peder Hansen i Hadstrup
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Niels Pedersen gmd i Hadstrup     8 Jun/10 Jul 1739    pg 86
WIFE:  Maren Pedersdtr
3 CH:  Maren Nielsdtr  20
     Kirsten Nielsdtr 18
     Peder Nielsen  13 alle hiemme
guard: Lars Hansen & Hans Larsen i Hadstrup
wgd: Ole Nielsen unge i Hadstrup
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Peder Jensen Zander/Sander gmd i Himlingoye  24 Dec 1738/10 Jun 1739     pg 88
WIFE:  Malena Hansdtr nu i Tornbye - svaghed
CH:   Jens Pedersen  18? tiene Boe Madsen i Endeslov
     Karen Pedersdtr = Bos Madsen i Endeslov
guard: Jens Jensen bondefoged i Widschiolle
wgd: Peder Christophersen bondefoged i Walloebye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Ole Olsen hmd i Valloebye  21 Apr 1739   pg 90
WIFE:  Lucie Andersdtr
wgd: Lars Olsen i Wraaebye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Ole Pedersen tienestedreng hos Peder Ibsen i Tornbye  29 Jul 1739  pg 91 (not in index)
MODER:  Karen Jensdtr
SIS:   ( ... Pedersdtr - dod) = Niels Larsen landsoldat
      CH: Mette Nielsdtr  i Tornbye
wgd: Lars Olsen i Wraabye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Kirsten Olufsdr tjenestepige fattig ( Kirsten Olsdtr ) hos Peder Jensen i Tornbye    29 Jul 1739   pg 91
MADFADER:    Peder Jensen gmd i Tornbye
guard: Lars Olsen i Wraabye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Iver Pedersen tienestekarl hos Peder Hansen gmd i Tornbye    24 Feb 1739  pg 92 (not in index)
MODER:  Karen Jensdtr i Tornbye
SIS:   Margrethe Pedersdtr (dod) = Niels Larsen landsoldat i Tornbye
      CH: Mette Nielsdtr
wgd: Lars Olsen i Wraabye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Margrethe Pedersdtr i Tornbye     25 Mar 1739  pg 92
HUSB:  Niels Larsen landsoldat
CH:   Mette Nielsdtr
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Hans Jorgensen hmd i Himlingoye    29 Jul 1739  pg 93
WIFE:  Maren Hanses
wgd: Lars Olsen i Wraabye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Mogens Nielsen inderste hos Christen Jensen gmd i Himlingoye  7 Jul 1739   pg 93
WIFE:  Ane Mogenses
wgd: Lars Olsen bondefoged i Wraabye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Else Knudsdtr qvindfolk hos Christen Jyde gmd i Himlingoye   29 Jul 1739  pg 94
guard: Lars Olsen bondefoged i Wraabye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Morten Pedersen ungkarl i Grubbeholms Hus   d.23 Apr 1738 pg 94
guard: Lars Olsen i Wraabye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Bendte Nielsdtr fattig i Herfolge   6 May 1738   pg 95
HUSB:  Peder Hansen hmd
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Peder Jensen hmd i Vidskiolle     29 Jul 1739  pg 95
WIFE:  Dorthe Olsdtr
wgd: Lars Olsen i Wraabye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Christen Pedersen hmd fattig i Herfolge    9 Mar 1738   pg 96
SYSKENDE:
SIS:   ... Pedersdtr = Jens Pedersen unge i Eyoje/Eybye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Giertrud Sorensdtr fattig i Gl.Hospital i Herfolge   2 Jul 1738   pg 96
DAU:   ... = Lars Hansen hmd i Herfolge
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Hans Pedersen hos Niels Pedersen gmd i Hadstrup    9 May 1738   pg 96
BRO:   Niels Pedersen i Hadstrup (nu dod) = ... 
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Ingeborg Pedersdtr i Eyoye  1738/4 Aug 1739         pg 97
HUSB:  Hans Jensen hmd
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Mathias Mathiasen inderste fattig hos Christian Skraeder i Sollerup   29 Jan 1739  pg 97
WIFE:  Ane Marie Andersdtr
wgd: Jens Pedersen unge i Eyoye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Soren Andersen hmd i Eyoye  20 Dec 1738   pg 97
WIFE:  Mette Nielsdtr
wgd: Hans Jensen hmd i Eyoje
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Niels Rasmussen hmd i Sollerup    29 May 1739  pg 98 (not in index)
WIFE:  Kirsten Larsdtr
wgd: Jens Pedersen unge i Eyoje
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Morten Larsen hmd i Svansberg     15 Apr 1739  pg 98
WIFE:  Ellen Mogensdtr fattig
wgd: Jens Pedersen unge i Eyoje
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Soren Pedersen skovfoged (dod - 7 Jun 1737) i Almisse Vangehus, Enderslev  pg 98
WIFE:  Maren Christensdtr
CH:  Mette Cathrine Sorensdtr    4   4 Aug 1739    pg 98
   Ane Kirstine Sorensdtr     2   4 Aug 1739    pg 98
MODER:  Ane Sorensdtr (dod - 7 Jun 1737) enke = afg. Peder Olsen i Almisse Wengehuus
wgd: Lars Jorgensen i Tessebolle
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Christen Pedersen forpagter i Gunderupgaard  d.22 Jul/13 Dec 1737/5 Aug 1739 pg 100
 (left home 23 years ago to go to Fyen, since there from to Saelland)
WIFE:  Margrethe Andersdtr madme ( Margrethe Andreasdtr ) ( Ane Margrethe Andersdtr)
BRO:   Christen Pedersen    tiene for kudsk hos Simon Biskoff silke & laerrets-kremmer i Amager Torf, Khvn (fodt i
Mellemgd eller Bechmand, Aaster sogn, Knivholt gods
SIS:   Kirsten Pedersdtr    = Anders ... gmd i Vaestergaard, Aaster sogn, Wensyssel, Jylland, Ellinggaards gods/
Saebye
     Ane Pedersdtr  (dod) = Jens Knudsen gmd i Nidstrup, Aasted sogn, Leerbech gaards gods
      CH: Johanne Jensdtr 14 ugift hiemme i Nidstrup
     Else Pedersdtr  = Niels Christensen i Gierum sogn, Saebyegaards gods, Wensyssel/ Schibtved, Understed sogn,
Saebyegrd
BRO:   Thomas Pedersen (dod unge )
SIS:   Maren Pedersdtr (dod unge)
SIS:   ... Pedersdtr reist fra sit fad land Fyen (dod)
FADER:  Peder Christensen (d.22 Feb 1711 Aasted)= Johanne Thomasdtr (d.1 May 1707) af Bechmand, Mellemgaard, Aasted sogn
(begge dode) 
      7 CH:     Kirsten Pedersdtr     dobt 2 Sep 1688 alle i Aasted
         Maren Pedersdtr dobt 29 Sep 1691 - begr. 27 Dec 1691
         Christen Pedersen     dobt 12 Mar 1693 - 23 aar siden var 1st dragen til Fyen, siden til Saelland og
forpagter
         Thomas Pedersen dobt 28 Dec 1695 - begr. 22 Feb 1711
         Ane Pedersdtr  dobt 7 May 1699 -begr. 28 Dec 1776 =(23 Mar 1721) Jens Knudsen i W.Nistrup, Aasted
         Else Pedersdtr  dobt 26 Mar 1702 = Niels Christensen i Schibtved, Understed, Borglum herred
         Christen Pedersen     dobt 13 Apr 1705 - left home 12 or 13 aar siden, tien i Khvn
MORBRO: Niels Thomasen i Reberholt, Aasted
WIFE.SIS: Ane Dorthe Andreasdtr mademoiselle i Becheschow
WIFE.FADER: Andreas Petersen sr. i Becheskov (signed: Anders Petersen )
? Ole Larsen (dod) = Christiana Hiort i Langebeks Molle, Wordingborg amt
guard: Peiter Rasmussen Smed i Widschiolle Smedehuus
wgd: Jens Hegelund birkeskirver i Herfolge
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Morten Thonnesen i Lellinge      7 Aug 1739   pg 177
WIFE:  Bodil Clamorsdr
wgd: Ole Larsen i Lellinge
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Claus Jensen hmd i Lellinge      31 Dec 1738  pg 178 (not in index)
WIFE:  Ane Olsdtr fattig
wgd: Peder Jorgensen i Eybye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Ane Marie Pedersdtr fattig i Lellinge     27 Mar 1739  pg 178
HUSB:  Ole Laursen hmd ( Ole Larsen )
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Bendt Nielsen hmd i Lidemark     7 Aug 1739   pg 178
WIFE:  Inger Andersdtr
wgd: Peder Hansen gl. i Lidemark
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Ane Mortensdtr i Lidemark  29 Jun 1739   pg 179
HUSB:  Hans Olsen hmd fattig
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Hans Pedersen inderste hos SON Peder Hansen gmd i Lidemark   7 Aug 1739   pg 179
CH:   Peder Hansen gl. gmd i Lidemark (also guardian so there must be other children)
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Maren Ibsdr (? Karen Ibsdr ) i Eybye      7 Aug 1739   pg 180 (not in index)
HUSB:  Peder Christensen hmd
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Dorthea Olufsdr ( Dorthe Olsdtr ) i Eybye   7 Aug 1739   pg 180
2HUSB:  Nicolai Mathiasen inderst
1HUSB:  Peder Larsen
CH:   Karen Pedersdtr
guard: Vacco Nielsen gmd i Eybye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Sidselle Pedersdtr ( Sidsel Pedersdtr ) i Lellinge   18 Apr 1739  pg 181
HUSB:  Peder Jorgensen hmd, fhv gmd i St.Salbye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Hans Eriksen gmd i St.Salbye     22 Sep 1738  pg 182 (not in index)
WIFE:  Birgethe or Birthe Ibsdr
wgd: Christian Jensen i St.Salbye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Jens Christensen = Mette Nielsdtr inderste hos Christian Jensen gmd i L.Salbye      he d.18 Aug, she d.18 Oct
1738   pg 183 (not i index)
CH:   Christian Jensen nu gmd i St.Salbye (signed: Christen Jensen )
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Ole Rasmussen tiente fattig hos Aage Hansen i Hojelse, dod hos Ole Hansen i L.Skiensved      16 Oct 1739  pg
183
guard: Niels Rasmussen bondefogden i Olbye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Peder Hellesen gmd i Endeslev     24 Nov 1739  pg 184
WIFE:  Dorthe Olsdtr
4 CH:  Mette Pedersdtr = Jens Nielsen gmd i Tornbye
     Helle Pedersen  gmd i Tessebolle
     Jens Pedersen  25
     Dorthe Pedersdtr 22 begge hiemme
     Karen Pedersdtr (dod) = Jens Larsen i Endeslev
      CH: Birthe Jensdtr  14
         Karen Jensdtr  13
wgd: Hans Hansen gmd i Endeslev
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Ane Hansdtr (? Maren Hansdtr ) i Endeslev   24 Nov 1739  pg 187
HUSB:  Anders Mortensen gmd
2 CH:  Lars Andersen  26 hiemme
     Kirsten Andersdtr    25 = Helle Pedersen i Tessebolle
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Peder Nielsen gmd i St.Tornbye    15 Dec 1739/3 Feb 1740 pg 190
2WIFE:  Ane Andersdtr
1WIFE:  Maren Rasmusdtr (dod)
CH:   Sidsel Pedersdtr = Hans Pedersen Zander gmd i Walloebye
2WIFE.BRO: Mads Andersen gmd here i Taarnbye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Maren Nielsdtr i Ringsberg  5 Feb 1740   pg 194 (not in index)
2HUSB:  Ole Hansen gmd
1HUSB:  Niels Jensen
CH:   Zara Nielsdtr = (trol) Peder Nielsen hmd i Ringsberg (Sara Nielsdtr )
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Jens Henrichsen gmd i Eyoje         10 Feb 1740   pg 196
WIFE:  Mette Pedersdtr
CH:   Ole Jensen    36 hiemme
     Ane Jensdtr   = Jens Nielsen Zander i Eyoye
     Maren Jensdtr  enke = afg. Ole Larsen i L.Skiensved, nu i Thurebyeholm
     Bodil Jensdtr  ugift hiemme
     Ellen Jensdtr  = Anders Olsen i Str Annaehuus
     Karen Jensdtr  = Ole Nielsen unge i Hadstrup
     Inger Jensdtr  enke = Niels Ibsen i Walloebye
     Hans Jensen   gmd i Eyoye (dod)
      CH: Henrich Hansen  18 tiene Niels Nielsen i Herfolge
     Christen Jensen gmd i Lellinge (dod)
      CH: Hans Christensen 9 hos Ole Nielsen unge i Hadstrup
         Niels Christensen     5 her i stervoed
WIFE.BRO: Niels Pedersen i Eyoye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Johanne Olufsdr ( Johanne Olsdtr ) i Eyoye  18 Nov 1739/10 Feb 1740 pg 199
HUSB:  Anders Mogensen gmd
SIS:   Karen Olsdtr   = Niels Pedersen gmd i Eyoye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Ole Larsen gmd i Herfolge  16 Feb 1740   pg 202
CH:   Anders Olsen sr. kiob & handelsmand i Kioge
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Else Olufsdr ( Else Olsdtr ) i Svansberg    17 Feb 1740  pg 209
HUSB:  Jens Mogensen gmd
2 BRO:  Daniel Olsen   tiene her i stervboed
     Lars Olsen        gmd i Clemenstrup
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Kirsten Madsdtr i Tornbye      23 Mar 1740   pg 211
HUSB:  Anders Ibsen gmd
3 CH:  Ane Andersdtr  enke = afg. Peder Nielsen gmd i Tornbye
     Mads Andersen  gmd i Tornbye
     Jens Andersen  24 ungkarl hiemme
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Wulf Zigendorf/Sigendorf i Yderholms Vaertshuus    16 Dec 1739/11 Mar 1740     pg 214
WIFE:  Johanne Cathrine Hansdtr Holst
SIS:   Maren Pedersdtr Zigendorf     = Niels Lorentzen Buchholtz degn i Oue, Jylland
     Dorthe Zigendorf (dod) = Claus Buck forpagter i Bierbyegaard, Siaelland
      CH: Dorthe Buck   hiemme
     Sinne Cathrine Zigendorf ugift i Tostrups Praestegaard, Jylland (Zinned Pedersdtr )
     Ane Marie Zigendorf    (dod) = Niels Christensen smed i friderichsberg bye
      CH: Christian Peter Nielsen  smed i Friderichsberg bye
     Ane Pedersdtr Zigendorf (dod) 
      CH: Christine    = Johan Dyssel skoemager i Friderichsb:
         Maren  = Thyge Mogensen i friderichsb:
         Christence ugift i Siaelland
         Kirsten Andersdtr     ugift hos degn i Oue, Jylland
WIFE.CH: Hans Christian Christensen
guard: Peiter Mortensen Smed i Lellinge / Thoger Pedersen kroemand i Lellinge
wgd: Peter Anthoni ridefoged i Spanager
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Christopher Larsen gmd i Vallobye   28 Mar/21 Oct 1740   pg 225
WIFE:  Johanne Jacobsdtr
4 CH:  Jacob Christophersen   8
     Lars Christophersen   1½
     Karen Christophersdtr  6
     Riborg Christine Christophersdtr 4
BRO:   Morten Larsen gmd i Vallobye
wgd: Anders Christensen gmd i Walloebye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Ane Jensdtr i Lidemark       2 Nov 1740    pg 227
HUSB:  Poul Jensen gmd
BRO:   Marcus Jensen  gmd i Wollerslov (dod)
      CH: Hans Marcusen  gmd i L.Salbye, Kongl. Skifts gods
         Lars Marcusen  gmd i Lellinge, Kongl Skiftis gods
         Jens Marcusen  gmd i Wollerslov, Juellunds gods
         Peder Marcusen  gmd i L.Salbye, Kongl. Stifts gods
     Hans Macusen   gmd i Terslov, Juellunds gods
½SIS:  Kirsten Jensdtr = ... hmd i Ringsted, not heard from in 6 years
      CH: Kirsten ...
guard: Lars Madsen gmd i Lidemark (signed: Anders Madsen )
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Gyde Andersdtr i Hadstrup  4 Nov 1740   pg 229
2HUSB:  Lars Hansen gmd
1HUSB:  Niels ...
5 CH:  Anders Nielsen  19 tien i Hadstrup
     Ole Nielsen   13 hiemme
     Lars Nielsen   11 tien i L.Salbye
     Christen Nielsen 8 hiemme
     Ellen Nielsdtr  17 hiemme
guard: Hans Hellesen gmd & Ole Nielsen gl. i Hadstrup
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Kirsten Poulsdtr i Herfolge      5 Nov 1740   pg 231
HUSB:  Peder Nielsen gl. gmd
BRO:   Hans Poulsen   hos Mads Madsen hmd i Herfolge
     Niels Poulsen  gmd i Svansberg
SIS:   Karen Poulsdtr  (dod) = Jens Rasmussen (dod) hmd i Ringsberg
      CH: Clemen Jensen  gmd i Lellinge
         Hans Jensen        gmd i Herfolge
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Birgethe Jensdtr Kier i Lellinge   3 Nov 1740   pg 233
HUSB:  Johan Baltzar Herbst gartner
CH:   Caspar Baltzarsen Herbst 28 tien i Gyldenlund
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Birthe Nielsdtr i Vidskolle      9 Nov 1740   pg 234
HUSB:  Niels Hansen gmd
4 CH:  Jens Nielsen   gmd i Vidskiolle
     Niels Nielsen  22 hiemme
     Dorthe Nielsdtr = Hans Nielausen gmd i Vidskiolle
     Sidse Nielsdtr  = Johan Olsen gmd i Walloebye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Hans Nielsen gmd i Vidskolle     9 Nov 1740   pg 234
WIFE:  Mette Rasmusdtr (=2. Joon Rasmussen ungkarl)
CH:   Birthe Hansdtr  1½
FADER:  Niels Hansen gmd i Widskiolle
WIFE.FAESTEMAND: Joon Rasmussen
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Christen Jacobsen inderste hos Lars Plov i Walloebye  15 Feb 1740  pg 238 (not in index)
WIFE:  Birthe Pedersdtr
wgd: Jens Mortensen Smed i Walloebye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Ole Jensen hmd i Walloebye  21 Apr 1740   pg 238 (not in index)
WIFE:  Karen Pedersdtr
CH:
wgd: Jens Mortensen Smed i Walloebye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Birthe Lydersdatter tienestepige hos Jens Mortensen Smed i Walloebye  8 Oct 1739/9 Mar 1740      pg 239 (not
in index)
CH:
guard: Jens Mortensen Smed
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Niels Ibsen inderste fattig hos Jens Nielsen i Walloebye    31 Oct 1739/9 Mar 1740 pg 240 (not in index)
WIFE:  Inger Jensdtr
CH:
guard: Morten Larsen gmd i Walloebye
wgd: Jens Mortensen Smed i Walloebye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Karen Larsdtr tjenestepige hos Morten Larsen i Valloebye    15 Feb 1740  pg 240
guard: Morten Larsen 
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Sidse Olsdtr ( Sidsel Olsdtr ) i Walloebye   7 Mar 1740   pg 241 (not in index)
HUSB:  Mikkel Olsen hmd 
CH:
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Ane Sorensdtr i Tornbye       16 Nov 1740   pg 241
HUSB:  Oluf Nielsen hmd ( Ole Nielsen )
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Bodil Pedersdtr tjenestekone enke hos Lars Andersen gmd i Tornby    7 Apr 1740   pg 242
HUSB:  Jens Hansen (dod)
guard: Jens Jensen
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Maren Nielsdtr i Tornby       25 Apr 1740   pg 242
HUSB:  Peder Madsen hmd
CH:
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Jens Olsen hmd fattig i Tornbye    2 Apr 1740   pg 243 (not in index)
WIFE:
CH:   drenge barn
wgd: Jens Jensen i Widscholle
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Helle Nielsen hmd i Vidskolle     8 Oct 1740   pg 244
WIFE:  Karen Nielsdtr
wgd: Lars Nielsen bondefoged i Tornbye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Maren Jensdtr i Vraabye       8 Oct 1740    pg 244
HUSB:  Jens Rasmussen hmd landsoldat
CH:   Jens Poulsen   landsoldat tien Lars Andersen Dam gmd i Tornbye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Jorgen Christensen hmd i St.Linde/Linded    23 Dec 1739  pg 245
WIFE:  Ane Hansdtr
wgd: Jorgen Andersen i Herfolge
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Ingeborg Sorensdtr i Herfolge HesteHauge Huus     24 Jul 1740  pg 246
HUSB:  Jacob Samuelsen 
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Frederich Dreyer substitut ( Frederich Tuk?) i Herfolge     1740 pg 247
WIFE:  Kirstine Olsdtr ( Kirsten Olsdtr )
wgd: Jacob Samuelsen i Hestehaughuus
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Jacob Olsen ungkarl i Herfolge    9 Mar 1740   pg 247
MODER:  Martha Jensdtr
wgd: Jacob Samuelsen i Hestehaughuus
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Bendt Skaanings i d.gl. Hospt. i Herfolge   1740 pg 248
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Christen Gath hmd i Herfolge     28 Mar 1740  pg 248
WIFE:
wgd: Jacob Samuelsen i Hestehaughuuse
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Bendte/Benthe Skaanings i gl.Hospital, Herfolge    24 Jan 1740  pg 248 (not in index)
guard: Peder Hansen i Herfolge
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Ane ... hos Peder Hansen hmd i Herfolge    26 Nov 1739/1740    pg 249
HUSB:  Hans Ibsen 
CH:   Peder Hansen gmd i Herfolge
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Jens Greisen ( Jens Gregersen ) hmd i Hestehaughus, Herfolge  1 Feb 1740   pg 249
WIFE:  Maren Olsdtr
wgd: Peder Hansen i Herfolge
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Hans Madsen hmd i Svansberg Bye, Herfolge      13 May 1740   pg 250
WIFE:  Inger Nielsdtr
wgd: Peder Hansen gmd i Herfolge
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Johanne Olufsdr ( Johanne Olsdtr ) i Ringsberg     6 Nov 1739/18 Nov 1740 pg 251
HUSB:  Jens Larsen hmd
CH:
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Kirsten Jorgensdtr i Eyby  1740  pg 251 **
HUSB:  Byrge Pedersen
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Lars Sorensen ungkarl vanfor krobling dod i Gunderup Molle   6 Nov 1739   pg 251 (not in index)
MODER:  ... i Gunderup Molle?
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Niels Jensen hmd i Endeslev      23 Apr 1740  pg 251
WIFE:  Ellen Jensdtr
wgd: Hans Olsen i Hadstrup
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Johanne Olufsdr ( Johanne Olsdtr ) i Tessebolle    26 Nov 1739/18 Nov 1740     pg 252
HUSB:  Jens Andersen inds
HEIRS:
guard: Hans Olsen bondefoged i Hadstrup, Jorgen Andersen bondefoged i Herfolge
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Ane Jensdtr i Lidemark    28 Mar 1740   pg 253
HUSB:  Anders Nielsen gl. tommermand inderste hos Anders Jorgensen hmd
by: Hans Nielsen skovfoged i Bidstrup huus
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Else Sorensdtr i Bidstruphuset    24 Nov 1739  pg 253
HUSB:  Hans Nielsen hmd skovfoged
CH:
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Ane Pedersdtr i Ringsberg  14 Oct 1739   pg 254
HUSB:  Peder Nielsen hmd
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Cicillie Pedersdtr ( Sidsel Pedersdtr ) huusholderske hos Claus Hambock moller i Lellinge Molle      7 Aug 1739
pg 255 (not in index)
HUSB:  Mogens Andersen Ehl
2 CH:  Peder Mogensen  15 larn skoemager haandbaerk hos Niels Abrahamsen skomager i Kioge
     Karen Kirstine Mogensdtr 6 hos Johan Slagter i Kioge - begge fodt i Kioge
guard: Niels Rasmussen, Peder Olsen bondefoged i Lidemark & Christen Christensen gmd i Clemmenstrup
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Peder Mortensen inderste hos Niels Heynet i ...    3 Apr 1740   pg 256
WIFE:  (dod)
STIFCH: Christen Christensen   i Clemmenstrup
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Anders Pedersen tienestedreng hos Jens Hansen i Lellinge    23 Jun 1740  pg 257 (not in index)
MODER:
guard: Peder Olsen i Lidemark
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Hans Sorensen tien hos Rasmus Rasmussen skovriders enke i Ringsberg Molle, inderste hos Lars Marcusen i Lellinge  5
Apr 1740     pg 258 (not WIFE:     Maren Christensdtr i Lellinge
wgd: Peder Olsen
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Bodil Ibsdr i Lellinge    8 Feb 1740   pg 259
HUSB:  Peder Nielsen gl. hmd
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Peder Nielsen Svendske tjener hos Neergaard forpagter i Lellinge gaard      25 Feb 1740  pg 259
guard: Peder Olsen i Lidemark
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Ane Matzdr ( Ane Madsdtr ) i Eyby   12 Feb 1740  pg 260
HUSB:  Christen Larsen hmd
CH:
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Peder Svendsen inderste hos SON Svend Pedersen i Eyby      1 Jul 1740   pg 260
WIFE:  Birthe Michelsdtr
CH:   Svend Pedersen  i Eybye
wgd: Peder Olsen i Lidemark
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Kirsten Jorgensdtr gl. i Eyby     9 May 1740   pg 261
HUSB:  Byrge Pedersen hmd ( Borge Pedersen )
HEIR:  Jorgen Pedersen bondefoged i Eybye (& guardian)
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Peder Ibsen gmd i L.Ladager      2 May 1740   pg 263
WIFE:  Johanne Pedersdtr
HEIRS:
guard/wgd: Ole Clemmensen i Hoyelse
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Else Rasmusdtr i Hoyelse      5 Jul 1740    pg 264
HUSB:  Jens Jespersen gmd
? Tonne Jespersen
guard: Jorgen Pedersen i Eybye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Ane Nielsdtr i Helsted Molle     23 Dec 1740  pg 265
2HUSB:  Svend Larsen moller
CH:   Kirsten Svendsdtr    2
1HUSB:  Hans Frandsen moller i Helsted Molle (dod 25 Feb 1735)
4 CH:  Karen Hansdtr  17 hos Mikkel Pedersen bondefoged gmd i Helsted, Juellinge gods
     Ane Hansdtr   15 hos Peder Nielsen i Breignehuus ved Windbyeholt, Becheskovs gods
     Else Kirstine Hansdtr 12 hos Lars Larsen gmd i Windbeholt, Lindevolds gods
     Ellen Hansdtr  9 hos bemte Peder Nielsen i breignehuus
SIS:   ... Nielsdtr = Peder Nielsen i Bregnehuus
1HUSB.SODSK.BARN: Mikkel Pedersen gmd i Helsted
2HUSB.BRO: Niels Larsen mollersvend i Furbye Molle
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Knud Olsen tjenestedreng hos Niels Jensen i L.Salbye  1740  pg 265
MODER:  ... = STIFFADER: Niels Jensen gmd i L.Salbye
FADER:  Ole Knudsen i L.Salbye (dod - 22 Feb 1732)
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Ole Hansen gmd ungkarl i Herfolge   28 Mar 1741  pg 284
TROLOVED: Kirsten Christensdtr pigen, stifdatter of Hans Jensen gmd i Sollerup
FADER:  Hans Olsen bondefoged i Hadstrup
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Anders Nielsen mester gartner urtegmd i Billesborg   10 May 1741  pg 289
WIFE:  Inger Jensdtr
BRO:   Lars Nielsen   (dod)
      CH: Anders Larsen  gmd i Gammelbye, Alslev gods
         Niels Larsen   20 tiene Hans Nielsen Tydsk i Jorslov, Alslev gods
         (... L? - dod i Hollander byen ved Khvn)
wgd: Frederich Lorentsen forpagter i Billesborg
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Andreas Helbeck/Haelbeck bagersv. i Vallo   22 Jun 1741  pg 293
 (fod i malmoe i Skaane)
?FADER: Christian Henrichsen bager
guard: Anders Hansen bondefogden i Lellinge, Lars Nielsen bondefoged i Tornbye, Ole Pedersen bondefoged i Wraabye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Cathrine Margrethe Fop mademoisselle kammerpige hos froken von Holck i Vallo   2 Dec 1740   pg 298
MODER:  Cathrine Rossis madme enke = afg. Peder Nicolai Foppes i Randers, hun er i de Tancker?
SIS:   Magdalena Foppe i Giessinggaard, Jylland
     Kirstine Foppe  hiemme
BRO:   Gerhardt Foppe  i Randers, under Cron-Princiske Regmt i Khvn (Gerdt Foppe / Geert Petersen Foppe))
½SIS:  Ingeborg Sipken = Jorgen Ditlof Boyessen i Assens, Fyen
wgd: Andreas Hylling i Kioge
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Simon Pedersen gmd i Vidskolle        4 Oct 1741    pg 307
WIFE:  Margrethe Hansdtr
CH:   Hans Simonsen  1½
SIS:   ... Pedersdtr = Peder Olsen bondefoged i Lidemark (?FASTER MANDEN?)
wgd: Thomas Hansen gmd i Widschiolle
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Momme Jensdtr i Endeslov   6 Oct 1741   pg 311
HUSB:  Zier Larsen gmd
CH:   Kirsten Ziersdr 16
     Ane Marie Ziersr 16 twins
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Sidsille Hansdtr ( Sidsel Hansdtr ) i Clemenstrup   11 Oct 1741  pg 315
HUSB:  Christen Madsen gmd
3 CH:  Mads Christensen 8
     Niels Christensen    4
     Ole Christensen 7 wks
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Karen Laursdr ( Karen Lauritsdr ) ( Karen Larsdtr ) i Lellinge     11 Oct 1741  pg 319
2HUSB:  Hans Nielsen gmd
CH:   Karen Hansdtr  2½
ILLEG:CH: Lars Nielsen  14 tien Jorgen Rasmussen i Lellinge 
1HUSB:  Mikkel Rasmussen (dod)
     Rasmus Michelsen 9
     Peter Michelsen 7
     Marie Michelsdtr 5 hos Ole Larsen matros i Khvn
SIS:   ... Larsdtr = Ole Larsen matros i Khvn
guard: Jorgen Pedersen bondefogden i Eybye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Kirsten Larsdtr i Himlingoye     11 Sep 1741  pg 321
2HUSB:  Jacob Poulsen hmd
1HUSB:  Niels Andersen i Endeslov
CH:   Karen Nielsdtr  = Niels Sorensen i Himlingoye
     ...   (dod) = Christen Caspersen i Stokager huus 
      CH:
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Anders Rasmussen tien Hans Nielsen enke i Vidskiolle  15 Jun 1740/13 Oct 1741     pg 322
SIS:   Mette Rasmusdtr = Joon Rasmussen gmd i Widschiolle
wgd: Jorgen Andersen i Herfolge
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Peder Hansen gmd hos Ole Mogensen i Hadstrup      4 Mar 1741   pg 323
WIFE:  Kirsten Rasmusdtr
WIFE.CH: Ole Mogensen   gmd i hiemme
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Ellene Hansdtr ( Ellen Hansdtr ) i Billesborg     21 Aug 1741  pg 324
HUSB:  Hans Jensen portner
HEIRS:
guard: Mads Pedersen i F/Tessebolle
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Bouel Larsdtr ( Bodil Larsdtr ) i Endeslov   14 Mar/13 Oct 1741   pg 325 (not in index)
HUSB:  Bendt Hansen
HEIRS:
guard: Hans Olsen i Hadstrup
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Niels Iversen hmd i Endeslev     27 Feb/13 Oct 1741   pg 326
WIFE:  Karen Pedersdtr
2 CH:
guard: Bendt Hansen hmd i Endeslov
wgd: Jorgen Andersen i Herfolge
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Niels Christensen hmd i Schioldsvengehus, Endeslov   13 Oct 1741  pg 327
FADER:  Christen Caspersen i Stokager huus
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Ane Olufsdr ( Ane Olsdtr ) i Lellinge     13 Mar 1741  pg 329
2HUSB:  Oluf Larsen hmd ( Ole Larsen )
1HUSB:  Claus Jensen
CH:   Ole Clausen   7
     Jacob Clausen  4
guard: Jorgen Pedersen bondefogden i Eybye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Hans Hugger inderste hos Jens Larsen i Ringsberg    5 Dec 1740   pg 329
2WIFE:  Ane Cathrine Danielsdr
1WIFE:
CH:
guard: Christen Caspersen i Stokager huus
wgd: Jorgen Andersen i Herfolge
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Elisabeth Christiansdtr i Teylgaarden ved Lellinge   18 Oct 1741  pg 330
2HUSB:  Jens Larsen moller
1HUSB:  Niels ...
CH:   Christiane Nielsdtr   = Peder Hansen Smed i Ringsted
     Sille Giertrud Nielsdtr tine paa det kongel: Stift Walloe
guard: Niels Rasmussen bondefogden i Olbye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Niels Christensen inderste hos Peder Jorgensen i Smede huuset, Lellinge     9 Sep 1741   pg 332
WIFE:  Mette Andersdtr
CH:   Christen Nielsen 6
guard: Jens Larsen i Teylgaarden
wgd: Ole Clemmensen i Hoyelse
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Hans Ibsen Skov/Schow bissekraemmer i Eyby   18 Oct 1741  pg 334
guard: Hans Nielsen i Eybye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Ingeborg Jensdtr i Eybye   27 Feb 1741   pg 336
HUSB:  Christen Hansen inderste hos Borge Pedersen 
CH:   Ane Christensdtr
guard: Hans Nielsen i Eybye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Jorgen Jorgensen ungkarl tien Ole Clemensen bondefogden i Hoyelse    20 Oct 1741  pg 336
guard: Anders Pedersen i Eybye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Inger Hansdtr i Olsemagle  1740  pg 339
HUSB:  Niels Jensen hmd
1 CH:  died after the mother
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Oluf Christensen ( Ole Christensen ) tjenestedreng hos Hans Marcusen i L.Salbye     8 Dec 1740   pg 339
guard: Anders Hansen bondefogden i Lellinge
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Sidsel Haagensdr inderste hos Anders Madsen gmd i Lidemark   6 Feb 1741   pg 340
HUSB:  Ole Jensen 
CH:   Haagen Olsen   i Lidemark
guard: Ole Clemensen bondefogden i Hoyelse
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Niels Nielsen bodker hmd i Herfolge      13 Oct 1741  pg 341
2WIFE:  Ane Hansdtr
1WIFE:  Agnete Andersdtr
CH:   Peder Nielsen  bodker i Wraabye
wgd: Hans Jensen bondefoged i Himlingoye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Karen Lauritzdr ( Karen Larsdtr ) i Himlingoye     6 Oct 1741   pg 344
HUSB:  Lars Ibsen gmd ( Lauritz Ibsen)
3 CH:  Anders Larsen  ½
     Karen Larsdtr  7
     Ane Larsdtr   4
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Niels Andersen gmd i Tornby         4 Apr 1742    pg 349
WIFE:  Ane Andersdtr
BRO:   Anders Andersen 23 tiene her i stervboed
SIS:   Johanne Andersdtr    30 = Lars Ibsen gmd i Tornbye
     Ane Andersdtr  30 tiene Jens Andersen gmd i Tornbye
     Elisabeth Andersdtr   27 tiene Feddersen farveren i Kioge
     Karen Andersdtr 25 tiene her i stervboed
½SIS:  Birthe Andersdtr 16 tien Jens Andersen i Taalstrup, dau of Anders Jensen nu hmd i St.Salbye
WIFE.BRO: Mads Andersen gmd i Tornbye
guard: Hans Madsen gmd i Tornbye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Hans Nielsen gmd i Tornby      18 Nov 1741/4 Apr 1742  pg 355
WIFE:  Sidsel Ibsdr
6 CH:  Jens Hansen   28 hiemme
     Lars Hansen   26 gmd i Tornbye
     Niels Hansen   21 tiene Lars Nielsen bondefogden i Tornbye
     Soren Hansen   12
     Bodil Hansdtr  18
     Karen Hansdtr  18 hiemme
BRO:   Lars Nielsen bondefoged i Tornbye
wgd: Hans Poulsen Gynthelberg Smed i Tornbye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Mette Olsdtr i Hospital, Herfolge   13 Oct 1741  pg 358
 (fodt i Krummerup bye, Crommerup, Slagelse, Krummerup kirkes gods - here 10-12 years)
HUSB:  Ole Hansen bonde karl i Flemstofte bye, Holstenborg gods
FADER:  Ole Pedersen (dod) = MODER: ... (dod)
SIS:   Maren Olsdtr   = Lars Hansen Kaare i Aggerup bye, Marvede sogn, herr Ober Cammer herreres gods
     Ane Olsdtr    = Hans Sorensen i Haldager Lille, herr Ober Cammerherrens gods
BRO:   Christen Olsen  hmd i Gimmlinge, Krummerup Kirkes Eeyrers gods eller grund
     Peder Olsen   tien Beenfeldt froyken i Shousgaard
guard: Mads Pedersen bondefoged i Tessebolle
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Sidsel Nielsdtr i Lellinge     4 Jul 1742    pg 362
HUSB:  Christen Jensen gmd
3 CH:  Jens Christensen 10
     Mette Jensdtr  5½
     Karen Jensdtr  2½ (NOTE: these are all his children but these last 2 are listed Jensdtr )
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Karen Hansdtr i Lellinge      4 Jul 1742    pg 367
HUSB:  Oluf Pedersen gmd ( Ole Pedersen )
FADER:  Hans Hansen i Widschiolle
guard: Christen Jensen gmd i Lellinge
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Anders Larsen gmd i Eybye      6 Jul 1742    pg 369
WIFE:  Kirsten Pedersdtr
BRO:   Lars Larsen   gmd i Hoyelse
SIS:   Karen Larsdtr  = Peder Hansen hmd i K.Skiendsved, Bentzons Eyede gods
½BRO:  Lars Jacobsen  hmd i Eybye
WIFE.BRO: Jorgen Pedersen bondefoged i Eybye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Peder Pedersen gmd i Sollerup     26 Nov 1742  pg 372
WIFE:  Maren Nielsdtr
SIS:   Abigael Pedersdtr    = Peder Olsen i Saedder
     Susanne Pedersdtr    = Lars Olsen i Lellinge
     Marie Pedersdtr     = Rasmus Christensen hmd i Svansberg
     Cathrine Pedersdtr        = Peder Sorensen gmd i Tessebolle
wgd: Jens Nielsen gmd i Sollerup
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Sidsel Christensdtr i Tornby         11 Jun 1743   pg 376
HUSB:  Jens Andersen gmd
FADER:  Christen Nielsen i Tasthvadshuuset
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Jens Jensen ungk. gmd i Tornby    11 Jun 1743  pg 381
 (took over gaard after Peder Ibsen died)
FADER:  Jens Nielsen gmd i Tornbye
FARM.TO: Mads Jacobsen, son of Jacob Madsen
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Anders Pedersen i Strobye  14 Jun 1743   pg 383
WIFE:  Ane Christensdtr
3 CH:  Jens Andersen  26 hiemme
     Ane Andersdtr  = Peder Mogensen i Strobye, Universitets
     Ellen Andersdtr 19 hiemme
wgd: Erik Christensen gmd i Strobye, Universitets gods
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Margrethe Rasmusdtr i Eybye         25 Jun 1743   pg 386
2HUSB:  Hans Nielsen gmd
1HUSB:  Hans Pedersen (dod)
CH:   Inger Hansdtr  = Jorgen Pedersen i Heinede, Svenstrup gods
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Gundel Pedersdtr i Lellinge      28 Jun 1743  pg 388
HUSB:  Hans Nielsen gmd
BRO:   Rasmus Pedersen gmd i Giorslov, Juellunds gods
SIS:   Karen Pedersdtr = Niels Christensen hmd i Gummesmark, Juellunds gods
     Maren Pedersdtr = Jens Bendsen hmd i Endeslov, Kongel. Stifts gods
HUSB.BRO: Lars Nielsen tiene Hans Nielsen i Svansberg
guard: Christen Jensen gmd i Lellinge
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Ellen Jensdtr i Kirkeskjendsved       28 Jun 1743   pg 391
HUSB:  Hans Hansen Hald gmd
2 CH:  Hans Hansen   4½
     Ane Hansdtr   9½
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Inger Jensdtr enke i Lellingegaard  10 Jul 1743  pg 393
2HUSB:  Anders Nielsen urtegmd gartner i Billesborg (dod)
1HUSB:  Claus Pedersen seilings mand (?dod 1706) (married 13 Oct 1702 i Frue kirke, Khvn)
CH:   ... (dod) = Maren Pedersdtr =2. Knud Svendsen i Borre gaden, Khvn / Adelgaden i Storken
      1 CH:
guard: Toger Pedersen
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Peder Christophersen gmd bondefoged i Valloebye    19 Dec 1743  pg 399
WIFE:  Kirsten Hansdtr
3 CH:  Christopher Pedersen   5
     Hans Pedersen  4
     Peter Christian Pedersen 1
WIFE.BRO: Ole Hansen gmd i L.Skiensved
guard: Lars Jensen gmd i Walloebye
wgd: Hans Pedersen Zander gmd i Walloebye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Dorthe Nielsdtr i Tornbye      5 Oct 1743/9 Mar 1744   pg 401
HUSB:  Lars Andersen gmd
SIS:   Johanne Nielsdtr = Peder Rasmussen gmd i Strobye, Giorslov gods
guard: Jorgen Larsen gmd i Tornbye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Dorthe Jensdtr i L.Salbye      30 Jun 1744   pg 403
HUSB:  Peder Hansen gmd
BRO:   Niels Jensen   gmd i L.Salbye
     Andreas Jensen  26 tien Lars Olsen i Wallore
     Xn Jensen    25 tien i Hoyelse
SIS:   Bodil Jensdtr  = Ole Nielsen i Store Salbye
BRO:   Jens Jensen (dod) = ... =2. Claus Pedersen landsoldat i Olbye
      CH: Ane Jensdtr   6
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Karen Marcusdr i Svansberg     3 Jul 1744    pg 405
HUSB:  Hans Nielsen gmd
CH:   Niels Hansen   11 wks
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Mathias Christensen gmd i Clemenstrup        3 Jul 1744    pg 407
2WIFE:  Maren Eriksdtr
CH:   Marie Mathiasdtr
1WIFE:  Marie Mortensdtr
CH:   Kirsten Mathiasdtr    14
     Christen Mathiasen    13
     Johanne Mathiasdtr    7 hos Peder Hansen i Taagerod
     Morten Mathiasen 9 hos Jens Mortensen Smed i Walloebye
BRO:   Rasmus Christensen i Hadstrup
guard: Christen Madsen gmd i Clemenstrup
wgd: Hans Nielsen gmd i Svansberg
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Ane Hansdtr i Valloebye   18 Sep 1741/7 Jul 1744 pg 409
HUSB:  Anders Mogensen hmd
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Sidselle Andersdtr ( Sidsel Andersdtr ) i Himlingoye  19 May 1744  pg 409
HUSB:  Anders Rasmussen hmd
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Elisabeth Nielsdtr i Povelstrup    28 Apr 1744  pg 410
HUSB:  Lars Gron hmd
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Inger Pedersdtr enke i Himlingoye      16 Aug 1742   pg 410
HUSB:  Oluf Jensen klokker ( Ole Jensen ) (dod)
CH:   Peder Olsen   30 tiene i Himlingoye
     Apelone Olsdtr = Niels Christensen hmd i Himlingoye
     Maren Olsdtr   (NOTE: this one only signed)
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Hans Poulsen hmd fattig i Store Linded     10 May 1744  pg 410 (not in index)
WIFEI:  Kirsten Jensdtr
wgd: Lars Nielsen Gron i Povelstrup
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Kirsten Gaths i gl. Hospital i Herfolge    23 Dec 1742  pg 411
SIS:   ...
      CH: Peder Olsen   21 tiene Niels Mortensen i Herfolge
guard: Ole Plov i Svansberg
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Maren ... i gl. Hospital i Herfolge      3 Sep 1741   pg 411
HUSB:  Peder Sander
CH:   Ane Olsdtr    = Niels Nielsen tien Jorgen Andersen bondefoged i Herfolge
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Christopher Jensen hmd i Herfolge   2 Nov 1744   pg 411
WIFE:  Birthe Nielsdtr
wgd: Ole Pedersen Plov i Svansberg
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Ane Ditlovsdatter tjenestepige hos Corfitz Olsen i Rapperuphuus     16 Dec 1743  pg 412
SIS:   Marie Ditlevsdr
     Kirsten Ditlevsdr    tiene i Walloebye
BRO:   Christopher Ditlevsen i Storeheddinge (dod 4 yrs)
      CH: Margrethe Christophersdtr     4½ hos Corfitz Olsen i Rapperuphuus
guard: Jorgen Pedersen bondefoged i Endeslov
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Niels Olsen tinglober i Tinghuset, Herfolge  5 Jan 1742   pg 412
WIFE:  Rebecka Isachsdatter
CH:   Christen Nielsen tinglober
     Bertel Nielsen  boende i Wordingborg
     Isach Nielsen boende i Essenums Closter
wgd: Corfitz Olsen i Rapperup huus
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Margrethe Rasmusdtr i Svansberg    3 Mar 1744   pg 413
CH:   Hans Nielsen   i Svansberg (deceased living with him)
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Karen Mogensdtr Sigers fattig indeste hos Jens Jensen i Eyoye      27 Apr 1742  pg 414
HUSB:  Zier Pedersen i Eyoye (dod)
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Maren Rasmusdtr i Svansberg      29 May 1744  pg 413
HUSB:  Ole Pedersen Plov hmd
CH:   Niels Olsen   (? husbands son?)
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Niels Jensen hmd fattig i Eyoye       25 Jan 1743   pg 414
WIFE:  Karen Nielsdtr
CH:   son
wgd: Mads Pedersen i Tissebolle
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Ole Larsen fattig inderste i Eyoye  12 Mar 1742  pg 414
WIFE:  Birthe Pedersdtr
wgd: Jorgen Pedersen bondefogden i Endeslov
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Hans Olsen inderste hos Christen Madsen i Clemenstrup      28 Dec 1743  pg 415
WIFE:  Margrethe Christensdtr
CH:   Casper Hansen  tine Peder Pedersen i Clemenstrup
     Sidsel Hansdtr      (dod) = Christen Madsen gmd i Clemenstrup
      CH: Niels Christensen     6
         Ole Christensen 4
guard: Christen Andersen Smed i Endeslov ( Christian Smed)
wgd: Mads Pedersen bondefogden i Tessebolle
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Jens Nielsen hmd i Eyoye      11 Jun 1742   pg 415
WIFE:  Ane Nielsdtr
wgd: Mads Pedersen bondefogden i Tessebolle
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Jens Nielsen gl. smed hmd i Himlingoye, inderste dod hos Christian Andersen Smed i Enderslev   d.1741/10 Jul 1744pg
416
guard: Hans Olsen bondefogden i Hadstrup
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Lars Olsen ungkarl tjenestekarl hos Zier Larsen gmd i Enderslev     10 Jul 1744  pg 417
BRO:   Peder Olsen   21 tiene Niels Mortensen i Herfolge
guard: Hans Olsen bondefoged i Hadstrup
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Thonne Jorgensen inderste hos Peder Thonnesen i Enderslev    9 Jun 1742   pg 418
WIFE:  Kirsten Pedersdtr
wgd: Christian Andersen smed i Endeslov
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Bendt Hansen hmd i Enderslev         25 Jan 1744   pg 419
WIFE:  Sidsel Joensdr
wgd: Christian Andersen Smed i Endeslov
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Birthe Frandsdtr tjenestepige hos Jens Nielsen i Vidskiolle   29 Oct 1741  pg 419
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Jens Olsen hmd i Tessebolle      9 Sep 1742   pg 419
WIFE:  Kirsten Hansdtr
wgd: Hans Olsen bondefogden i Hadstrup
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Peder Nielsen hmd i Lellinge     9 Mar 1744   pg 420
WIFE:  Marie Olsdtr
wgd: Jorgen Pedersen i Eybye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Christian Frederich Christensen hmd i Hoyelundshuus  29 Feb 1744  pg 420
WIFE:  Abele Olsdtr
wgd: Hans Olsen bondefogden i Hadstrup
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Johanne Jensdtr i Lellinge  17 Feb 1744   pg 421
HUSB:  Hans Christensen klokker hmd
CH:   Jens Hansen   3
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Christense Simonsdr i Lellinge    10 Jan 1744  pg 422
HUSB:  Rasmus Hansen hmd
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Henrich Hansen hmd i Lellinge     2 May 1742   pg 422
WIFE:  Inger Jensdtr
wgd: Peder Pedersen gmd i Lelling
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Hans Eriksen 29 rytter Guarnisons Compagnie, dod hos Toger Pedersen kroemand i Lellinge      14 Apr 1742  pg
423
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Peder Jorgensen hmd i Lellinge    10 Feb 1743  pg 423
WIFE:  Birthe Rasmusdtr
wgd: Peder Pedersen gmd i Lellinge
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Peder Nielsen inderste i Lellinge   22 Nov 1742/14 Jul 1744         pg 423
WIFE:  Kirsten Jacobsdtr
wgd: Peder Pedersen gmd i Lellinge
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Birthe Albretsdr i Eybye   16 Jan 1742   pg 424
HUSB:  Jens Nielsen hmd
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Rasmus Pedersen gmd i L.Ladager    16 Dec 1742  pg 424
WIFE:  Else Jensdtr
wgd: Ole Nielsen gmd i L.Ladager
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Jens Jespersen gmd i Hoyelse     8 Jan 1742   pg 425
WIFE:  Sinne
wgd: Jens Nielsen hugger i Lellinge
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Elisabeth Hansdtr enke i Valloe    2 Sep 1744   pg 426
HUSB:  Hans Jochumsen Bott/Bolt many aar i Horschholms Slot og amt & them haft Hollaendevind ved Ladegaarden, siden
Sandholms gaard(dod)
SIS:   Margrethe Hansdtr    = Hans Dreyer constituenet Birke-skriver til Gl.Kiogegaards Birk, i Alkestrup
BRO:   Rasmus Hansen  af Svanholm (dod)
      CH: Carl Rasmussen  forpagter i Walloe
         Christen Rasmussen    hiemme, som haver hollaenderiet i forpagtning paa Jagerspriis
         Anders Rasmussen tiene i Walloe
         Ane Marie Rasmusdtr = Niels Sigvartsen Neergaard, hollander paa Lyngbyegaard ved Skielskior
         Johanne Rasmusdtr     = Dreyer degn i Horns heret
         Ane Cathrine Rasmusdtr hiemme hos moderen i Jaegerspriis
         Johanne Cathrine Rasmusdtr = Knud Hwalsoe degn i N.Hierlose, Holbeck (?could be same Johanne above?)
     Mathias Hansen  boede i een Kiolder paa Christianshavn (dod)
      CH: Hans Mathiasen  slagtersvend i Khvn
         Christian Mathiasen    slagtersvend i Khvn
         Niels Mathiasen slagtersvend i Khvn
         Mathias Mathiasen     hiemme hos moder i Tappenoye huus i Wordingborg amt
         Marie Mathiasdtr hos forpagteren i Walloe
         Kirstine Mathiasdtr    hos Ole Rasmussen Slager i Khvn
SIS:   Marie Hansdtr  (dod) =1. Jens Andersen =2. Jacob Skoemager i Vemmetoft
      CH: Andreas Jensen  qvarteer mester/ vaever sig ved skraeder-profession i Khvn
         Peter Jensen   vaever i Lolland ( Peder Jensen )
         Hans Jensen   vaever i Krommerup
         Bodil Cathrine Jensdtr = Drejer bagersven i Khvn
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Karen Jensdtr i Kanderod      d.Jun 1744/16 Feb 1745  pg 429
HUSB:  Niels Andersen gmd
2 CH:  Dorthe Nielsdtr = Peder Rasmussen gmd i Endeslov, Kongl. Mayest. gods
     Maren Nielsdtr  = Lars Hansen gmd i Saedder, Kongl. Mayest. gods
     Mette Nielsdtr  (dod) = Niels Nielsen gmd i Widskiolle, Stiftets gods
      CH: Ole Andersen   23 (ILLEG) tiene here
         Karen Nielsdtr  21 tien Lars Hansen i Saedder
         Johanne Nielsdtr tiene here i stervboe
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Karen Pedersdtr i Store Tornbye    19 Feb 1745  pg 431
HUSB:  Niels Larsen gmd
CH:   Peder Nielsen  8 wks
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Thomas Hansen gmd i Vidskolle     23 Feb 1745  pg 433
WIFE:  Ingeborg Jespersdtr
3 CH:  Hans Thomasen  gmd i Widskiolle
     Gregers Thomasen 13 hiemme
     Dorthe Thomasdtr 18
wgd: Mathias Jensen gmd i Vidskiolle
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Christen Caspersen skovfoged i Stockagerhus, Herfolge      d.22 Dec 1744/23 Feb 1745    pg 436
WIFE:  Karen Jensdtr
CH:   Jens Christensen gmd i Widskiolle
     Maren Christensdtr    17 hiemme (?=(trolov) Peder Jacobsen skovfoged)
wgd: Jens Pedersen gmd i Widskiolle
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Ane Jacobsdtr i Valloby  e    19 Feb 1745   pg 440
2HUSB:  Lars Jensen gmd (=1. Birthe Andersdtr)
1HUSB:  Jens Nielsen gmd i Valloebye (dod)
CH:   Jens Jensen   bondefoged gmd i Valloebye
     Birthe Jensdtr  = Peder Pedersen Smed i Lellinge
     Cathrine Jensdtr ugift hiemme
2HUSB.1WIFE: Birthe Andersdtr (dod)
2HUSB.1WIFE.SIS: Angenethe Andersdtr (dod) = Niels Nielsen bodker hmd i Herfolge
          CH:  Lars Jensen   gmd (above 2HUSB)
             Dorthe Nielsdtr = Jens Larsen gmd i Kiederup, Thurebyeholms gods (begge dod)
               CH: Johanne Nielsdtr tien i Kielstrup gaarden, Jomfruens Eyede gods
                 Angenette Jensdtr tiene Lars Hansen i L.Linded, Kongel. Mayeste. gods
guard: Peder Bodker i Wraabye (signed: Peder Nielsen )
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Simon Boosen/Boesen gmd i St.Salbye      21 Sep 1745  pg 443
2WIFE:  Karen Hansdtr 
1WIFE:
CH:   Boo Simonsen   20 tiene Ole Nielsen gmd i St.Salbye
BRO:   Lars Boosen hmd i L.Skiendsved
wgd: Iver Jensen gmd i St.Salebye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Jens Iversen gmd i St.Salbye         21 Sep 1745   pg 446
WIFE:  Birthe Michelsdtr
CH:   Iver Jensen   34 hiemme
     Ellen Jensdtr  = Jens Jensen gmd i Hoyelse, nu tien Jens Jensen i Himlingoye
     Ole Jensen    22 tien Niels Larsen i Hoyelse
guard: Christen Jensen gmd i st.Salbye
wgd: Lars Boosen i L.Skiendsved
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Ane Nielsdtr i Eyoye        24 Sep 1745   pg 448
HUSB:  Niels Nielsen gmd
3 CH:  Jens Nielsen   5
     Niels Nielsen  3
     Hans Nielsen   1½
? Niels Boosen ½karl
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Maren Jensdtr i Hadstrup      24 Sep 1745   pg 450
2HUSB:  Rasmus Ibsen gmd  ( Rasmus Ipsen)
1HUSB:  Rasmus Pedersen (dod)
CH:   Margrethe Rasmusdtr   = Ole Mogensen gmd i Hadstrup
     Mette Rasmusdtr 22 tiene Peder Nielsen i Eyoye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Kirsten Pedersdtr i Vallobye         5 Oct 1745    pg 452
2HUSB:  Jens Nielsen gmd
1HUSB:  Svend Nielsen gmd i Walloebye (dod)
CH:   Peder Svendsen  26 tiene Lars Jensen gmd i Walloebye
     Ane Svendsdtr  = Lars Jensen gmd i Walloebye (above)
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Anders Pedersen landsoldat ungkarl tiene Jorgen Boosen gmd i Vraaby (11 yrs), dod hos Jens Pedersen gmd i Eyoye  5
Oct 1745     pg 454
SIS:   Inger Pedersdtr enke = afg. Christen Christensen slagter i Khvn, boende i Vandkunsten
     Dorthe Pedersdtr = Poul Jensen gmd i Froslov, Stevns herred
½SIS:  Kirsten Pedersdtr    = Jens Pedersen gmd i Eyoye (above)
     Ane Pedersdtr  = Lars Truelsen gmd i Eyoye
     Bodil Pedersdtr enke = afg. Jorgen hmd i Herfolge, hos Jens Pedersen bemt i Eyoye
     Birthe Pedersdtr = Erik Rasmussen gmd i L.Tornbye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Boel Jensdtr inderste fattig hos Hans Christensen ( Bodil Jensdtr ) i Vidskolle     8 Dec 1744   pg 454
CH:   Ingeborg Jorgensdtr   = Hans Christensen gmd i Widskiolle
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Ane Espensdr enke i Almisse-Vangehus      14 Nov 1744  pg 455
HUSB:  (dod)
CH:   Karen Larsdtr  = Ole Pedersen skovfoged i Almiste Vaengehuus
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Ane Jensdtr i Eybye         19 Oct 1745   pg 456
HUSB:  Ole Larsen gmd
SIS:   Maren Jensdtr  (dod) 
      ILLEG.CH:   Ane ...
             Karen ...
guard: Saxe Nielsen gmd i Eyeby
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Margrethe Mathiaedr ( Margrethe Mathiasdtr ) i Svansberg    22 Oct 1745  pg 458
HUSB:  Peder Pedersen Smed gmd
MODER:  Maren Ibsdr = Morten Larsen gmd i Svansberg, Stiftets gods
½SIS:  Dorthe Mortensdtr    = Christen Madsen gmd i Clemenstrup
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Hans Jensen gmd i Widskiolle, siden hmd i Eyoye, sidst tiene birkedommer Lorentzen i Billesborg      26 Oct 1745
pg 459
     (dod hos hans broder Peder Jensen hmd i Eyoye)
1WIFE:  Ingeborg Jensdtr 
2 CH:  Peder Hansen   13 tiene Niels Nielsen gmd i Eyoye
     Ane Hansdtr   17 hos Lars Pedersen skraeder i Ringsberg Skovhuuse
BRO:   Peder Jensen   hmd i Eyoye
     Anders Jensen  gmd i Herfolge
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Maren Jensdtr i Eyoye        22 Apr 1745   pg 460
2HUSB:  Peder Jensen hmd
1HUSB:  Eyler
CH:   Maren Eylersdr  tien i Billesborg
guard: Anders Jensen gmd i Herfolge
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Bendte Larsdtr pige fattig hos Erik Jensen i Svansberg     8 Dec 1744   pg 461
MODER:  Ellen Madsdtr  = STIFFADER: Erik Jensen hmd i Svansberg
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Jorgen Andersen hmd i Svansberg    26 Mar 1745  pg 461 (not in index)
WIFE:
wgd: Anders Hansen bondefoged i Lellinge
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Karen Ibsdr i Lellinge       26 May 1745   pg 462
HUSB:  Anders Rasmussen inderste
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Christian Pedersen ungkarl i Lellinge        21 Dec 1744   pg 462
MODER:  Ingeborg Dreyer til huuse hos Christen Jensen hmd i Lellinge
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Christen Sorensen i Lellinge         5 Nov 1745    pg 462
CH:   Anders Christensen    gmd i Lellinge
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Niels Jensen hmd i Olsemagle     11 Jul 1744  pg 463
WIFE:  Birgethe Ibsdr (signed: Birthe Ibsdr )
wgd: Hans Pedersen gmd i Olsemagle
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Peder Pedersen gmd i St.Salbye    22 Feb 1746  pg 463
WIFE:  Kirsten Jensdtr
3 CH:  Peder Pedersen  gmd i St.Salbye
     Jens Pedersen  26 hiemme
     Sidsel Pedersdtr 27 hiemme
wgd: Anders Hansen bondefogden i Lellinge
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Maren Jorgensdtr i Ringsberg Skovhuse     25 Feb 1746  pg 465
2HUSB:  Lars Pedersen skraeder
CH:   Jorgen Larsen  25 hmd i Sollerup
1HUSB:  Ib Rasmussen landsold ind i Herfolge
CH:   Rasmus Ibsen   gmd i Hadstrup
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Hans Madsen = Ane Jensdtr gmd i Tornby     1 Mar 1746   pg 467
HIS.SIS:     Maren Madsdtr  = Hans Larsen hmd i L.Linded, Kongel. Mayests gods
     Karen Madsdtr  = Lars Andersen hmd i Tornbye
     Kirsten Madsdtr (dod) = sal. Anders Ibsen gmd i Tornbye
      CH: Mads Andersen  gmd i Tornbye
         Jens Andersen  gmd i Tornbye
         Ane Andersdtr  = Lars Ibsen gmd i Tornbye
     Ane Madsdtr   (dod) = Peder Jensen gmd i Tornbye
      Ch: 
     Marie Madsdtr  (dod) = sal. Simon Boosen gmd i St.Salbye, Stiftels gods
      CH: Boo Simonsen 22 tiene Claus Hansen i St.Salbye
HIS.BRO:     Christen Madsen gmd i Lellinge (dod)
      CH: Niels Christensen     30 landsoldat tien her paa staeden
         Jens Christensen 25 tien i Lellinge
         Kirsten Christensdtr   = Anders Christensen i Lellinge
         Margrethe Christensdtr  = Lars Hansen landsoldat tiene i Tornbye
         Sidsel Christensdtr    = Lars Nielsen gmd i Svansberg
     Jens Madsen   gmd i Walloebye (dod)
      CH: some
HER.BRO:     Lars Jensen   gmd i Walloebye
     Jep Jensen    gmd i Tornbye (dod)
      CH:
     Mikkel Jensen  gmd i Tornbye (dod)
      CH:
     Christen Jensen i Khvn (dod)
      CH: Karen Christensdtr    enke = afg. Hans Nielsen gmd i Walloebye, tien i Khvn
         Sidsel Christensdtr    = Niels Rasmussen hmd i Prostehuuset, Eybye
     Hans Jensen   gmd i Walloebye (dod)
      CH:
HER.SIS:     Johanne Jensdtr (dod) = afg. Niels Zinsen hmd i Tornbye
      CH: Ane Nielsdtr   = Peder Ibsen landsoldat tien i Tornbye
     Inger Jensdtr  (dod i eenlig stand og ey efterladt sig born)
guard: Jacob Madsen gmd i Tornbye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Malene Larsdtr enke inderste hos Mads Olsen hmd i Herfolge   26 Oct 1745  pg 471
HUSB:  Thyge Striebolt fhr Praest i Slangerup (dod)
CH:   Hans Thygesen Striebolt borger skomager i Praestoe
     Jens Thygesen Striebolt visiteur i Khvn = ... (begge dod)
      CH: Christian Frederich Jensen Striebolt     24 skoleholder i Hom ved Ringsted
         Ingeborg Jacobi Jensdtr Striebolt 16 i Khvn
     Frands Boye Thygesen Striebolt under-officer ved Land militen i Lundbye, Hammer sogn, Vordingborg amt
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Kirsten Larsdtr i Vraabye      5 Jul 1746    pg 474
HUSB:  Clemen Andersen gmd
1 CH:  Margrethe Clemensdr   4
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Lars Olsen gmd i Vraaby       5 Jul 1746    pg 475
2WIFE:  Kirsten Thonnesdr
CH:   Peder Larsen   6
     Dorthe Larsdtr  4
     Karen Larsdtr  1¬
1WIFE:  Dorthe Larsdtr (dod - 1738)
CH:   Jens Larsen   22
     Ole Larsen    21 tiene i Aggerup
     Ole Larsen    16 tiene i hiemme
     Ane Larsdtr   13 hos Hans Hansen i Endeslov
BRO:   Jens Olsen i Aagerup
guard: Jorgen Boosen & Hans Pedersen
wgd: Mads Christensen i Vraabye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Rasmus Jensen gmd i Valloby      18 Jul 1746  pg 477
WIFE:  Ingeborg Pedersdtr
CH:   Rasmus Rasmussen fodt - dod ae 7 wks
MODER:  Maren Rasmusdtr i Kbhvns Waldbye (deceased is ILLEG?)
guard: Lars Jensen & Lars Nielsen
wgd: Hans Zander gmd i Vallobye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Ane Andersdtr (? Ane Pedersdtr ) i Tornby   18 Jul 1746  pg 480
HUSB:  Peder Hansen gmd
CH:   Knud Nielsen   
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Lars Hansen gmd i Saedder  26 Jul 1746   pg 482
WIFE:  Maren Nielsdtr
2 CH:  Niels Larsen   1½
     Maren Larsdtr  9 (? Karen Larsdtr )
BRO:   Anders Hansen gmd i Kanderod
guard: Peder Olsen
wgd: H. Orslev
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Christen Olsen gmd i Kanderod     26 Jul 1746  pg 485
WIFE:  Maren Christensdtr
3 CH:  Ole Christensen 18
     Ane Christensdtr 13½
     Kirsten Christensdtr   6
BRO:   Peder Olsen i Saedder
wgd: Anders Hansen gmd i Kanderod
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Lars Ibsen gmd i Himlingoye      9 Aug 1746   pg 486
2WIFE:  Maren Jensdtr
CH:   Inger Larsdtr  (fodt, dobt & levnde 3 wks - dod)
1WIFE:  Karen Larsdtr (dod - 6 Oct 1741)
CH:   Anders Larsen  5
     Karen Larsdtr  12
     Ane Larsdtr   9 hos Hans Jensen bondefoget i Himlingoye
1WIFE.SIS: ... Larsdtr = Christen Jensen gmd i Himlingoye
      ... Larsdtr = Jens Andersen i Himlingoye (not sure if this is SIS.MAND or just guardian)
guard: Hans Jensen bondefogden i HImlingoye
wgd: Peder Olsen gmd i Himlingoye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Inger Larsdtr 3 wks i Himlingoye       9 Aug 1746    pg 489
MODER:  Maren Jensdtr = afg. FADER: Lars Ibsen gmd 
½BRO:  Anders Larsen  5 med formynder Christen Jensen gmd i Himlingoye
½SIS:  Karen Larsdtr  12 
     Ane Larsdtr   9 begge med formynder Jens Andersen Smed i Himlingoye
wgd: Peder Olsen gmd i Himlingoye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Diderich Nielsen gmd i Himlingoye   9 Aug 1746   pg 490
WIFE:  Dorthe Larsdtr
BRO:   Ole Nielsen   hmd i Wraabye
     Hans Nielsen   vaernd borte laenge
SIS:   Ellen Nielsdtr  = Anders Larsen i Saxkiobing, Lolland
½SIS:  Inger Nielsdtr  = Jorgen Boosen gmd i Wraabye
     Karen Nielsdtr  = Christen Knudsen gmd i Povelstrup
WIFE.CH: Mette Pedersdtr 
guard: Jens Andersen Smed i Himlingoye
wgd: Lars Christensen gmd i Himlingoye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Margrethe Ibsdr ( Margrethe Ipsdr ) i St.Salby     28 Oct 1746  pg 491
HUSB:  Christen Jensen gmd
MODER:  Sidsel Hansdtr = Hans Marcusen gmd i L.Salbye
BRO:   Niels Ibsen   gmd i L.Salbye
½BRO:  Hans Hansen   15 hiemme
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Inger Jensdtr i Lellinge      4 Nov 1746    pg 493
HUSB:  Christen Jensen gmd
FADER:  Jens Christensen gmd i Aashoy
HUSB.1WIFE: Sidsel Nielsdtr (dod - 4 Jul 1742)
HUSB.CH:     Jens Christensen 14½
     Mette Christensdtr    10
     Karen Christensdtr    7
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Kirsten Larsdtr i Eyoye   8 Nov 1746   pg 494
HUSB:  Espen Nielsen gmd
MODER:  Kirsten Larsdtr enke = afg. Niels Rasmussen hmd i Sollerup
BRO:   Anders Larsen  hmd i Sollerup
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Margrethe Jensdtr i Svansberg     8 Nov 1746   pg 496
HUSB:  Poul Nielsen gmd
CH:   Karen Poulsdtr  1½holdet i Kioge til opdragelse
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Karen Nielsen i Herfolge      12 Nov 1746   pg 497
HUSB:  Oluf Jensen gmd ( Ole Jensen )
FADER:  Niels Mogensen i Svansberg
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Lars Jensen = Dorthe ... hmd almisse i Valloby     15 Nov 1746  pg 499
guard: Lars Nielsen bondefogden i Tornbye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Jens Nielsen murmester inderste hos Mads Jacobsen gmd i Tornby     15 Nov 1746  pg 501
WIFE:  Else Hemmingsdr
3 CH:  Else Cathrine Jensdtr  12½ hos Niels Sigvartsen forpagteri Liungbyegaard
     Elisabeth Jensdtr         8½ hos Carl Rasmussen forpagter i Walloe
     Maren Jensdtr      1½ hiemme
guard: Jorgen Larsen gmd i Tornbye
wgd: Jens Hansen gmd i Tornbye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Sidsel Ibsdr enke inderste hos Jens Hansen gmd i Tornby     15 Nov 1746  pg 501
HUSB:  Hans Nielsen (dod)
CH:   Jens Hansen   gmd i Tornbye (above)
     others not listed
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Margrethe Larsdtr tjenestepige hos Peder Jensen gmd i Tornby  15 Nov 1746  pg 502
BRO:   Niels Larsen   inderste i Tornbye
SIS:   Ane Larsdtr   = Ole Frandsen hmd i Tornbye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Anders Mogensen hmd i Valloby     20 May 1746  pg 503
WIFE:  Ane Christensdtr
wgd: Jens Mortensen Smed i Walloebye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Niels Olsen hmd i Tornby      19 Feb 1746   pg 504
WIFE:  Maren Andersdtr
wgd: Jens Hansen i Tornbye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Rasmus Andersen gmd i Himlingoye   31 May 1746  pg 504
WIFE:  Karen Pedersdtr
HEIRS:
wgd: Jens Andersen Smed i Himlingoye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Anders Rasmussen inderste hos Rasmus Andersen gmd i Himlingoye     7 Jun 1746   pg 505
WIFE:  (dod)
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Peder Andersen hmd i Tornby         15 Nov 1746   pg 506
WIFE:  Kirsten Larsdtr
wgd: Jens Hansen gmd i Tornbye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Inger Larsdtr i Himlingoye  18 Nov 1746   pg 507
HUSB:  Jens Andersen smed
MODER:  Kirsten Andersdtr = Hans Jensen bondefogden i Himlingoye
BRO:   Anders Larsen  boende i Saxkiobing, Lolland
½SIS:  Ellen Larsdtr  = Christen Jensen gmd i Himlinoye (of mother Kirsten Andersdtr =2. afg. Lars Pedersen i Wraabye)
     Karen Larsdtr  (dod)= afg. Lars Ibsen gmd i Himlingoye (of same marriage)
      CH: Anders Larsen  5 hiemme hos Stiv-moderen i Himlingoye
         Karen Larsdtr  12
         Ane Larsdtr   7 begge hos Hans Jensen i Himlingoye (& deris mor-moder)
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Sara Pedersdtr enke inds hos Jens Pedersen gmd i Vidskolle   18 Nov 1746  pg 510
HUSB:  Jens Hansen (dod) (listed Jens Frandsen in index)
CH:   Margrethe Hansdtr    = Jens Pedersen gmd i Widskiolle
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Jacob Christensen hmd i Vidskolle   18 Nov 1746  pg 511
WIFE:  Karen Nielsdtr
wgd: Jens Jensen bondefoged i Walloebye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Lyder Hansen hmd i Vraaby  22 Nov 1746   pg 511
WIFE:  Kirsten Jensdtr
WIFE.BRO: Anders Jensen i Herfolge
       CH: Jens Andersen tien i Herfolge
wgd: Jorgen Pedersen bondefoged i Endeslov
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Anders Nielsen ungkarl tiene hos Anders Larsen gmd i Wraabye  5 Jan 1746   pg 512 (not in index)
FADER:  Niels Andersen  hmd eller inderste i Lellinge (signed: Niels Andersen Heinnd)
MORFADER: Anders Larsen
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Kirsten Larsdtr tjenestepige hos Niels Knudsen i Aggerup    17 Feb 1746  pg 512
HEIRS:
guard: Hans Olsen bondefogden i Hadstrup (signed: Hans Jensen )
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Lars Nielsen hmd i Povelstrup     14 Feb 1746  pg 512
WIFE:  Birthe Knudsdtr
wgd: Niels Knudsen gmd i Aggerup
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Ole Larsen gmd i Endeslov  22 Nov 1746   pg 513
WIFE:  Maren Pedersdtr
wgd: Anders Larsen gmd i Wraabye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Cathrine Mortensdtr i Straxkiogehus/Sran Kiogehuus   25 Nov 1746  pg 514
TROLOVED: Christopher Christophersen ungkarl i StraxKiogehuus
MODER:  Dorthe Pedersdtr enke  = afg. Morten Jensen i Straxkiogehuus (dod - 26 Jun 1739)
BRO:   Jens Mortensen Clewin  23 studiosus hiemme ( Jens Mortensen Clivin)
SIS:   Mette Mortensdtr     = Peder Olsen landsoldat ny i Kioge
     Ane Mortensdtr      = Anders Larsen i et af huusene uden for Kioge 
½SIS:  Karen Mortensdtr     = Jens Christensen i et af huusene uden for Kioge 
guard: Christen Christensen gmd i Clemmenstrup / Christen Madsen gmd i Clemmenstrup
wgd: Niels Andersen skovfoged i Abildgaardshuus
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Peder Larsen Zander hmd i Praestehuus, Enderslov, Praestegaardens grund     22 Nov 1746  pg 514
WIFE:  Lucie Knudsdtr
1WIFE:  Karen Larsdtr (dod)
CH:   Lars Pedersen  22 tiene Zier Larsen i Endeslov
     Margrethe Pedersdtr   26 tiene Anders Knudsen kleinsmed i Kioge
     Ane Pedersdtr  10 hos Hans Hansen gmd i Endeslov
guard: Jorgen Boosen gmd i Wraabye
wgd: Hans Olsen bondefogden i Hadstrup
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Gunder Eriksen hmd i StompeDamhus   24 Sep 1746  pg 516
WIFE:  Maren Jensdtr
? Jochum Arendtsen gevorben soldat (dod)
wgd: Peder Olsen bondefoged i Lidemark
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Jens Frederichsen Skraeder hmd i Kirkeskovshus, Endeslov    25 Nov 1746  pg 516
WIFE:  Ellen Knudsdtr
CH:   Ane Kirstine Jensdtr   14
     Maren Jensdtr      12 i Khvn
     Johan Jensen       10
     Johanne Marie Jensdtr  8
     Caspar Jensen  5
FAESTEMAND: Niels Jensen
guard: Niels Andersen skovfogden i Abildgaardshuus
wgd: Peder Olsen bondefogden i Lidemark
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Maren Larsdtr tjenestepige hos Niels Andersen skovfoged i Abildgaardshus     25 Nov 1746  pg 517
guard: Niels Andersen skovfoged i Abildgaardshuus
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Ellen Mogensdtr ( Ellen Bokers) enke inderste hos Jorgen Hansen hmd i Ringsberg     4 Apr 1746   pg 518
CH:   Bodil Pedersdtr = Ole Hansen gmd i Ringsberg
wgd: Peder Olsen bondefoged i Lidemark
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Niels Rasmussen hmd i Taagerodshuus      10 Apr 1746  pg 518
WIFE:  Mette Pedersdtr
wgd: Hans Olsen i Hadstrup
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Anders Hansen gmd i Kanderod     6 Dec 1746   pg 519
WIFE:  Bodil Olsdtr
CH:   Ole Andersen   27 hiemme
     Niels Andersen  16 hiemme
     Sidsel Andersdtr = (trolov) Ole Andersen gmd i Kanderod
WIFE.BRO: Peder Olsen gmd i Saedder
wgd: Lars Jorgensen i Tessebolle
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Hans Madsen klaeder og qvad hos SON Peder Hansen i L.Salby   3 May 1746   pg 519
WIFE:  (dod)
CH:   Peder Hansen   gmd i L.Salbye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Birthe Jensdtr i Lellinge      4 Nov 1746    pg 521
HUSB:  Peder Pedersen Smed hmd
CH:   Niels Pedersen  12 hos Niels Olsen i Walloebye
     Birthe Pedersdtr 10 hiemme
     Ane Cathrine Pedersdtr 10 wks
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Jens Rasmussen ungkarl tjene hos Jorgen Pedersen bondefogden i Eybye  30 Jun 1747  pg 523
SIS:   Sidsel Rasmusdtr 15 tiene i Alleslov, Leyregaard
½SIS:  Marie Pedersdtr = Jep Nielsen i Kioge
guard: Anders Hansen bondefoget i Lellinge
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Lucie Andersdtr i Lellinge  30 Jun 1747   pg 525
HUSB:  Ole Pedersen gmd
FADER:  Anders Madsen hmd i Otashoye, Gammelkiogegaards gods
guard: Thoger Pedersen hmd i Lellinge
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Christen Nielsen Skraeder hmd i Lidemark    21 Apr 1747  pg 526
WIFE:  Bodil Jensdtr
2 CH:  Hans Christensen 17 tiene Peder Christophersen i Lidemark
     Kirsten Christensdtr   14½ hiemme
guard: Thoger Pedersen kroemand i Lellinge
wgd: Anders Hansen bondefoget i Lellinge
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Peder Jensen gmd i Taarnby/Tornbye  7 Jul 1747   pg 527
WIFE:  Kirsten Christensdtr
2 CH:  Ane Pedersdtr  8
     Johanne Pedersdtr    5
WIFE.BRO: Hans Christensen i Widskiolle
guard: Peder Hansen gmd i Tornbye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Ane Eriksdtr i Tornbye       7 Jul 1747    pg 529
HUSB:  Jens Christensen Smed hmd
1 CH:  Peder Jensen   1½
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Hans Hellesen gmd i Hadstrup         12 Jul 1747   pg 531
WIFE:  Johanne Nielsdtr
4 CH:  Helle Hansen gmd i Tessebolle
     Niels Hansen   26 hiemme
     Kirsten Hansdtr = Jens Eliasen hmd i Walloebye
     Karen Hansdtr  = Peder Nielsen gmd i Eyoye
wgd: Jens Nielsen gmd i Hadstrup
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Anders Jacobsen fattig barn 4 i Lellinge    d.1735/30 Jun 1747   pg 533
FADER:  Jacob Mogensen gmd i Lellinge (dod - 21 Dec 1731)
MODER:  Karen Andersdtr = STIFFADER: Soren Jensen i Lellinge
BRO:   Jens Jacobsen  gmd i Lellinge
SIS:   Maren Jacobsdtr (dod) = Peder Pedersen Smed i Lellinge
      CH: none?
½SIS:  Mette Sorensdtr 13
? afg. Hans Hellesen
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Maren Jacobsdtr i Lellinge  30 Jun 1747   pg 534
HUSB:  Peder Pedersen Smed hmd 
MODER:  Karen Andersdtr = Soren Jensen gmd i LEllinge
BRO:   Jens Jacobsen  gmd i Lellinge
     Anders Jacobsen (dod) (? dod hos Hans Hellesen i Hadstrup)
½SIS:  Mette Sorensdtr 12 hiemme
guard: Ole Pedersen i Lellinge
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Johanne Hansdtr enke i Vidskolle   19 Sep 1747  pg 536
HUSB:  Jens Hansen (dod)
4 CH:  Hans Jensen   hmd 
     Mathias Jensen  gmd
     Ole Jensen    gmd
     Jens Jensen   bondefoged gmd alle i Widskiolle
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Mogens Michelsen Smed ( Mogens Michelsen ) i Vidskiolle Smedie     19 Sep 1747  pg 536
WIFE:  Else Mogensdtr
1 CH:  Mogens Mogensen 2
FADER:  Mikkel Jorgensen Smed i Hoyelse
WIFE.BRO: Soren Mogensen gmd i Gammelkioge bye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Hans Nielsen skovfoged i Bidstruphus      20 Oct 1747  pg 538
2WIFE:  Kirsten Pedersdtr
CH:   Jens Hansen   5
     Ole Hansen    3
     Birthe Hansdtr  3/4 yr.
1WIFE:  Else Sorensdtr (dod)
CH:   Christen Hansen 26 landsoldat tiene i Lidemark
     Soren Hansen   14 tiene i Lidemark
     Mads Hansen   10 tiene i Lellinge
     Maren Hansdtr  22 hiemme
     Karen Hansdtr  10 tiene i Gummerod
2WIFE.BRO: Ole Pedersen gmd i Lellinge
guard: Peder Olsen bondefogden i Lidemark
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Hans Hansen gmd i Vidskolle      19 Sep 1747  pg 540
WIFE:  Ane Hansdtr   (?=2. Morten Christensen ungkarl - by 3 Nov 1747)
CH:   Peder Hansen   4½
     Jens Hansen   2¬
     Hans Hansen   (nu 5 wks - fodt efter fader dod)
BRO:   Peder Hansen gmd i Lidemark (eldest bro)
guard: Jens Hansen
wgd: Hans Nillausen gmd i Widskiolle
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Christen Pedersen gmd i Saedder    13 Feb 1748  pg 542
2WIFE:  Kirsten Nielsdtr
CH:   Mette Christensdtr    9
     Ane Christensdtr 3
1WIFE:  Ane Michelsdtr (dod)
CH:   Maren Christensdtr    = Peder Jensen i Kanderod
2WIFE.½BRO: Peder Pedersen i Clemmenstrup
      Jens Pedersen i Widskiolle
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Peder Jensen Friis hmd i Lellinge Teilgaardshus    15 Mar 1748  pg 544
WIFE:  Ane Cathrine Christophersdtr Hartman
CH:   Jens Pedersen Friis   1½
WIFE.FADER: Christopher Hartman i Aas bye, Jomfruens Fynde gods
guard: Hans Nielsen gmd i Eybye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Anders Olufsen Skraeder hmd ( Anders Olsen ) i Eybye  15 Mar 1748  pg 546
WIFE:  Johanne Margrethe Jorgensdtr
3 CH:  Mette Andersdtr 7
     Kirsten Andersdtr    5
     Ole Andersen   1
guard: Hans Nielsen gmd i Eybye
wgd: Lars Jacobsen hugger hmd i Eybye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Bodil Larsdtr i Eybye        15 Mar 1748   pg 547
HUSB:  Lars Jacobsen hmd hugger
3 CH:  Kirsten Larsdtr 9
     Bodil Larsdtr  7
     Ane Larsdtr   5
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Sidselle Christensdtr ( Sidsel Christensdtr ) i Praeste Huset, Eybye  15 Mar 1748  pg 548
HUSB:  Niels Rasmussen hmd
3 CH:  Peder Nielsen  15 tiene i Eybye
     Rasmus Nielsen  13 tiene i Eybye
     Maren Nielsdtr  8
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Daniel Mouritzen gmd i Tessebolle   19 Mar 1748  pg 549
WIFE:  Maren Mogensdtr
4 CH:  Marie Danielsdr 14 hiemme
     Laurs Danielsen 10 hos FARBRO: Jorgen Mouritzen moller i Kanemose Molle ( Lars Danielsen)
     Niels Danielsen 6½
     Hans Danielsen  2½
BRO:   Jorgen Mouritzen moller i Tranemose Molle
wgd: Helle Pedersen i Tessebolle
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Ane Sorensdtr Boldt enke madame hos Jens Nielsen gmd i Lidemark     1 Mar 1748   pg 551
HUSB:  Mads Hohm priest ( Morten Hylling) i Sandbye-Wraabye, Wrangstrup (dod - 1 Nov 1747)
CH:   Giertrud Mortensdtr Hylling madame (dod) = Johan Frederich Winter kongel mayest material-forvalter ved Bremmerholm
      CH: Frederich Christian Winter     31 som hafve for styrmand fra Holland
         Christian Winter 19½ som hafver paa Westindien
         Johanne Christiane Winters = Jesper Christensen Junge skoleholder i Khvn
         Ane Winter    hiemme 
     Kirstine Mortensdtr Hylling madame     (dod) = Hans Sidenborg sognepraesten i Lidemark-Bieverskov
      CH: Paulina Dorthe Sidenborg
         Jacob Sidenborg - begge hiemme
     Birthe Dorthe Mortensdtr Hylling madame  = Peder Knapsted Frost degn til Lynge-Braabye, Alsted herred
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Oluf Pedersen skovfoged ( Ole Pedersen ) i Almissevangehus   d.20 Dec 1747/2 Apr 1748    pg 555
WIFE:  Karen Larsdtr
CH:   Peder Olsen   5 hiemme
BRO:   Axel Pedersen gmd i Sollerup
NEW.FAESTMAND: Christen Larsen (WIFE's new husb?)
wgd: Andreas Hegtmand skovrider
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Jens Pedersen skovfoged hos Peder Kudsk i Stokagerhus      9 Apr 1748   pg 558
FORLOVED: Cille Giertrud Nielsdtr i Walloe
FADER:  Peder Andersen skomager hmd i Hesselholmshuuse, Giorslov sogn
FORMER.SKOVFOGED: Peder Jacobsen
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Niels Knudsen gmd i Aggerup      15 Jul 1748  pg 559
WIFE:  Bodil Jorgensdtr
4 CH:  Lars Nielsen   gmd i Walloebye, Kongel. Stifts Walloe gods
     Else Nielsdtr  = Mads Pedersen gmd bondefoged i Tessebolle
     Jorgen Nielsen  23 hiemme
     Christen Nielsen 22 hiemme
wgd: Jens Olsen gmd i Aagerup
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Marie Larsdtr i Aggerup       15 Jul 1748   pg 561
HUSB:  Jens Olsen gmd
3 CH:  Ane Jensdtr   10 hiemme
     Sidsel Jensdtr  8 hos Lars Plov i Walloebye
     Karen Jensdtr  5 hiemme
FADER:  Lars Plove i Walloebye
HUSB.1WIFE: Ane Larsdtr (dod)
HUSB.CH:     Maren Jensdtr  13 hiemme
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Kirsten Pedersdtr i Eyoye  17 Jul 1748   pg 563
2HUSB:  Jens Pedersen gmd
1HUSB:  Peder Hansen hmd i St.Annaehuus (dod)
CH:   Margrethe Pedersdtr   = Peder Olsen gmd i Eyoye
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Lars Hansen gmd i Vidskolle      17 Jul 1748  pg 565
WIFE:  Birthe Pedersdtr
5 CH:  Ane Larsdtr   = Anders Mortensen gmd i Heinerup
     Johanne Larsdtr = Jacob Nielsen gmd i Himlingoye
     Anders Larsen  gmd iWraabye
     Hans Larsen   28 hiemme
     Else Larsdtr   = (troloved) Peder Rasmussen gmd i Widskiolle
wgd: Rasmus Christensen gmd i Vidskiolle
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

Kirsten Pedersdtr i Herfolge     19 Jul 1748  pg 569 (not in index)
HUSB:  Niels Hansen gmd
BRO:   Hans Zander gmd i Walloebye
½SIS:  Maren Pedersdtr = afg. Ole Larsen gmd i Endeslov, ny i Praestehuuset, Endeslov
guard: Jens Nielsen hmd i Herfolge
[Vallo Stifts Gods skpr; Bk 14 1738-1748; film 50863]

////////////////////////////////////////END OF FILM////////////////////////////////////////
     Vallo Stifts Gods - Skifteprotokol
     Book 15 1748-1756 FHL film 50864

Hans Nielsen gmd i Svansberg      3 Sep 1748  pg 2
WIFE:  Bodil Hansdtr
CH:   Niels Hansen 2½
WIFE.FAD: Hans Jensen hmd i Widskiolle
REL:   Peder Pedersen Smed gmd i Svansberg
faestemand: Peder Pedersen
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Michel Mogensen Smed hmd i Eybye    3 Sep 1748  pg 4
WIFE:  Dorthe Christensdtr
½BRO:  Jens Mogensen gmd i Eybye
     Lars Mogensen gmd i Eybye
wgd: Jorgen Pedersen gmd i Eybye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Kirsten Jensdtr i Himlingoye    6 Sep 1748    pg 8
HUSB:  Peder Olsen Plov gmd
SIS:   Margrethe Jensdtr = Christen Nillausen hmd i Walloebye
     Anders Jensen gmd i Herfolge
     Peder Jensen gmd i Lille Ladager
     Hans Jensen gmd i Widskiolle (dod)
      CH: Peder Hansen 16 tiene i Eyoye
         Ane Hansdtr 20 tiene i hadstrup
     Ane Jensdtr (dod) = Christen Jensen gmd i Lellinge (dod)
      CH: Hans Christensen 18 tiene i Herfolge
         Niels Christensen 13 i Hospitalet i Herfolge
HUSB.FAD: Ole Plov i Herfolge
HUSB.SIS: Ane Olsdtr tiene i Tessebolle
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Ane Nielsdtr enke hos Jens Jensen bondef i Walloebye  10 Sep 1748  pg 10
HUSB:  Christopher Nielsen bondef (dod)
CH:   Karen Christophersdtr = Ole Hansen bondef i Lille Skiendsved
     Ane Christophersdtr = Peder Olsen gmd i Himlingoye
     Niels Christophersen gmd i Walloebye (dod) = ... =2. Niels Rasmussen i Walloebye
      CH: Christopher Nielsen 13
         Niels Christophersen 10
     Peder Christophersen gmd bondef i Walloebye (dod) = ... =2. Jens Jensen gmd bondef i Walloebye
      CH: Hans Pedersen 8
         Peter Christian Pedersen 5
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Christopher Pedersen 7½ i Walloebye       d.1746/10 Sep 1748  pg 12
FADER:  Peder Christophersen bondef i Walloebye (dod)
MODER:  Kirsten Hansdtr nu = Jens Jensen bondef i Walloebye
BRO:   Hans Pedersen 8
     Peter Christian Pedersen 5
guard: Lars Jensen i Walloebye & Ole Hansen bondef i Lille Skiendsved    (by: Niels Rasmussen gmd i Walloebye)
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Maren Madsdtr i Walloeby      7 Dec 1746/10 Sep 1748  pg 12
HUSB:  Lars Pedersen hmd fattig
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Maren Andersdtr enke hos Jens Larsen gmd i Tornbye      7 Apr 1747/10 Sep 1748      pg 13
HUSB:  Niels Olsen hmd (dod)
CH:   Ellen Andersdtr 30 ugift tiene i Lille Lindet, Tryggewelde godset
     Kirsten Andersdtr 22 tiene i Tornbye
     Anders Nielsen 14 tiene i Tornbye
guard: Lars Nielsen bondef i Tornbye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Poul Pedersen hmd i Tornbye      24 Oct 1746  pg 13
WIFE:  Karen Pedersdtr fattig
wgd: Lars Pedersen hmd i Walloebye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Lars Andersen hmd i Tornbye      18 Jan 1748  pg 15
WIFE:  Karen Madsdtr
wgd: Ole Nielsen hmd i Tornbye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Mette Hansdtr i Tornbye       28 May 1748   pg 15
HUSB:  Ole Nielsen hmd
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Andreas Nielsen hmd i Widskiolle, dod hos Niels Bartholomaeisen i Sollerup    d.14 Apr 1747/10 Sep 1748   pg 16
WIFE:  Karen Christensdtr
CH:   Maren Andreasdtr 18 tiene i Widskiolle
     Christen Andreasen 13 tiene i Widskiolle
     Hans Andreasen 8½ hos Wacco Nielsen i Eybye
     Mette Andreasdtr 6 3/4
     Marie Andreasdtr 4½
     Else Andreasdtr 2
guard: Niels Rasmussen gmd i Walloebye
wgd: Lars Pedersen hmd i Walloebye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Jorgen Pedersen i Gl.Hospital, Herfolge     23 Dec 1747  pg 16
1 CH:  Peder Jorgensen gmd i Saedder
guard: Jens Andersen skovf i Aackershuus
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Jorgen Christensen tienestedreng hos Niels Mortensen i Herfolge     4 Jan 1748  pg 17
MODFAD: Niels Mortensen i Herfolge
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Kirsten Larsdtr (enke?) inds hos Jens Larsen hmd i Herfolge   10 Feb 1747/13 Sep 1748    pg 17
HUSB:  Niels Poulsen hmd (?dod)
CH:   Lars Nielsen gmd i Svansberg
     others
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Maren Olsdtr i Hestehaughuus, Herfolge     13 Sep 1748  pg 18
2HUSB:  Jacob Svendsen hmd
CH:   Jens Jacobsen 6
     Ole Jacobsen 4
     Ane Jacobsdtr 2
1HUSB:  Jens Gregersen (dod)
CH:   Sidsel Jensdtr 15 tiene i Kioge
     Kirsten Jensdtr 10 i Walloe Hospital, Herfolge
guard: Niels Mortensen gmd i Herfolge
? Martha Anders Svendsen 's i Gl.Hopsital, Herfolge
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Inger Frederichsdtr i Anchershuus   13 Sep 1748  pg 19
HUSB:  Jens Andersen Gron skovf
CH:   Johanne Jensdtr 24 tiene i Herfolge
     Ane Jensdtr = Lars Jensen gmd i Saedder, nu tiene i Tassebolle
     Maren Jensdtr 19 tiene i Herfolge
     Jorgen Jensen 18 tiene i Saedder
     Margrethe Jensdtr 17 hiemme
     Karen Jensdtr 16 tiene i Saedder
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Ole Jensen hmd i Eyoye    27 Jul 1747  pg 21
WIFE:  Mette Nielsdtr
BRO:   Hans Jensen gmd i Eyoye
wgd: Niels Mortensen gmd i Herfolge
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Marie Henrichsdtr enke af Widskiolle Smede, dod hos Peder Sorensen hmd i Tessebolle    16 May 1747  pg 22
HUSB:  Soren Pedersen smed i Wedskiolle (dod)
CH:   Peder Sorensen gmd i Tessebolle
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Niels Andersen gmd inds hos Ole Andersen hmd i Kanderod     17 Sep 1748  pg 22
CH:   Mette Nielsdtr (dod) = Niels Nielsen gmd i Wedskiolle
      3CH: Ole Andersen gmd i Kanderod    (illeg)
         Karen Nielsdtr 18 ugift hiemme
         Johanne Nielsdtr 17 tiene i Kanderod
     Maren Nielsdtr = Morten Pedersen gmd i Saedder
     Dorthe Nielsdtr = Peder Rasmussen inds hos Christen Pedersen gmd i Schrodsberg
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Elisabeth Jensdtr fattig i Ringsberg      10 Nov 1746  pg 23
HUSB:  Niels Jensen inds hos Jorgen Hansen
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Niels Pedersen hmd fattig i Lelinge       11 Jul 1748  pg 23
WIFE:  Karen Larsdtr
wgd: Mads Pedersen bondef i Tessebolle
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Niels Jensen lands soldat hmd fattig i Lidemark     3 Oct 1747  pg 24
WIFE:  Birthe Rasmusdtr
wgd: Anders Hansen bondef i Lellinge
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Kirsten Nielsdtr or Kirsten Jensdtr i Lidemark        27 Apr 1748   pg 25
HUSB:  Peder Jensen Skomager hmd
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Ole Rasmussen hmd fattig i Lidemark       29 Jan 1745  pg 25
WIFE:  Ane Nielsdtr
wgd: Peder Jensen Skoemager hmd i Lidemark
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Peder Olufsen Svendske hmd i Lidemark     2 May 1748   pg 26
WIFE:  Karen Olsdtr
wgd: Anders Hansen bondef i Lellinge
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Lars Borsen/Boesen hmd fattig i Lille Skiendsved    13 Dec 1746  pg 27
WIFE:  Maren Hansdtr
wgd: Hans Saxesen bondef i Eybye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Peder Pedersen gmd i Lille Skiensved, nu inds hos Hans Jensen gmd i Lidemark  23 Jul 1748   pg 27
WIFE:  Karen Hansdtr
wgd: Anders Hansen bondef i Lellinge
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Ole Nielsen inds i Eybye   2 Sep 1747   pg 28
WIFE:  Sidselle Pedersdtr    ( Sidsel Pedersdtr )
1 CH:  Karen Olsdtr = Knud Jorgensen hmd i Endeslov
wgd: Peder Nielsen bondef i Olbye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Jens Jensen gmd i Hoyelse, dod inds hos Niels Jensen i Lille Salbye   13 Oct 1747  pg 29
WIFE:  Ellen Jensdtr
wgd: Hans Saxesen i Eybye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Kirsten Larsdtr fattig qvinde inds hos Jens Mogensen i Eybye   13 Jun 1748  pg 29
CH:   Jens Mogensen gmd i Eybye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Anders Jensen hmd i Store Salbye       27 Jun 1747   pg 30
WIFE:  Ingeborg Olsdtr
wgd: Hans Saxesen bondef i Eybye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Dorthe Poulsdtr i Lellinge  31 Jan 1749  pg 31
HUSB:  Christen Jensen gmd
CH:   Zidsele Christensdtr ( Sidsel Christensdtr ) 1
BRO:   Hans Poulsen Smed i Snoldelov
     Lars Poulsen hmd i Olbye
HUSB.1WIFE: Sidselle Nielsdtr ( Sidsel Nielsdtr ) (dod 4 Jul 1742)
HUSB.CH:     Jens Christensen 16½
     Mette Christensdtr 12
     Kirsten Christensdtr 9
HUSB.2WIFE: Inger Jensdtr (dod 4 Nov 1746)
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Niels Jensen hmd i Olsemagle      16 Jul 1747  pg 31
WIFE:  Mette Nielsdtr (dod efter mand)
CH:   ... Nielsdtr = Niels Jorgensen hmd i Olsemagle
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Jorgen Larsen gmd i Tornbye      27 Jun 1749  pg 34
3WIFE:  Bodil Jorgensdtr
CH:   Christen Jorgensen 7
     Peder Jorgensen 4½
     Jens Jorgensen 2
1WIFE:  Bodil Ibsdr
CH:   Lars Jorgensen 18
     Kirsten Jorgensdtr 14
2WIFE:  Sidselle Andersdtr ( Sidsel Andersdtr )  (no children)
3WIFE.BRO: Jorgen Jorgensen gmd i Himlingoye
REL?/guard: Knud Jensen gmd i Tornbye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Lars Christensen gmd i Himlingoye   27 Jun 1749  pg 37
WIFE:  Maren Pedersdtr
SYDSK:  children & children's children
STEPCH: Jorgen Jorgensen gmd i hiemme   (wife's child)
guard: Anders Larsen gmd i Himlingoye (one of the heirs?)
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Lars Nielsen bondefoged gmd i Tornbye      1 Jul 1749  pg 39
WIFE:  Ane Bendtsdr
2 CH:  Ole Larsen 7
     Maren Larsdtr 11
WIFE.SIS: ... Bendsdr = Lars Mortensen gmd i Store Linded, Stiffets gods
wgd: Hans Jensen bondef i Himlingoye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Jens Christensen Smed hmd i Tornbye       1 Jul 1749  pg 45
2WIFE:  Maren Pedersdtr     (?=2 Jens Ingvorsen Smed - her faestemand)
CH:   Ane Jensdtr ½
1WIFE:  Ane Eriksdtr (dod 7 Jul 1747)
2 CH:  Peder Jensen 3½
FADER:  Christen Jensen i huus har naer ved Smeden
BRO:   Simon Christensen i Ringsberg Skovmollehuus
WIFE.FAD: Peder Jensen vaever hmd i Herfolge
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Hans Andersen gmd i Lellinge      15 Jul 1749  pg 47
WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Kirsten Hansdtr 2
STEPFAD:     Anders Hansen bondef i Lellinge
nye faester: Niels Nielsen
wgd: Thoger Pedersen or Toger Pedersen kroemand i Lellinge
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Maren Pedersdtr i Hadstrup     11 Jul 1749   pg 49
2HUSB:  Rasmus Christensen gmd
1HUSB:  Niels Pedersen gmd (dod)
CH:   Peder Nielsen (?dod 6 wks efter moder)
     Maren Nielsdtr 30 tiene i hiemme
     Kirsten Nielsdtr 28 = (trolov) Lars Andersen i Svansberg, Gammelkiogegaards gods
guard: Ole Nielsen u.gmd i Hadstrup
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Niels Jensen gmd i Eyoye   11 Jul 1749  pg 52
WIFE:  Karen Nielsdtr  (=2. Lars Bendsen - enkens faestemand)
2 CH:  Jens Nielsen 7
     Ane Nielsdtr 8 3/4
guard: Anders Mogensen gmd i Eyoye
wgd: Jens Pedersen i Eyoye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Ane Hansdtr i Hadstrup       19 Sep 1749   pg 55
HUSB:  Hans Olsen bondef/gmd
CH:   Hans Hansen Smed hmd i Lidemark
     Karen Hansdtr = Peder Nilausen gmd i Povelstrup
     Maren Hansdtr = Henrich Hansen Skomager borger i Kioge
     Andreas Hansen 28 ungkarl i hiemme
     Knud Hansen 24 ungkarl hiemme
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Ane Hansdtr i Hadstrup       19 Sep 1749   pg 60
HUSB:  Christen Madsen ½gmd
CH:   Hans Christensen 3 wks, (?dod efter moder)
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Ane Marie Siersdtr i Wraabye      25 Sep 1749  pg 62
HUSB:  Lars Hansen gmd 
CH:   Hans Larsen 1½
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Jorgen Andersen bondefoged gmd i Herfolge    27 Jan 1750  pg 65
WIFE:  Ellen Olsdtr
CH:   Torben Jorgensen gmd i Herfolge
wgd: Niels Mortensen gmd i Herfolge
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Sidselle Hansdtr ( Sidsel Hansdtr ) i Gummerod        27 Feb 1750   pg 70
HUSB:  Hans Hansen gmd
CH:   Kirsten Hansdtr 4
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Maren Jensdtr i Himlingoye     3 Mar 1750    pg 73
HUSB:  Niels Jacobsen gmd
BRO:   Hans Jensen bondefoged i Himlingoye
     Christen Jensen gmd i Himlingoye
SIS:   Inger Jensdtr = Hans Diderichsen soldat i Himlingoye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Mette Thomasdtr i Himlingoye      3 Mar 1750  pg 76
HUSB:  Ole Nielsen gmd
3 CH:  Niels Olsen 5½
     Ane Olsdtr 3
     Hans Olsen 24 wks
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Ane Jensdtr i Himlingoye  6 Mar 1750    pg 79
HUSB:  Jens Jensen gmd
2 CH:  Jens Jensen 22 hiemme
     Birthe Jensdtr = Anders Jensen gmd i Himlingoye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Bodil Pedersdtr i Himlingoye     6 Mar 1750   pg 82
HUSB:  Jens Nielsen gmd
4 CH:  Kirsten Jensdtr 10
     Ane Jensdtr 8
     Peder Jensen 3
     Birthe Jensdtr 1½
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Jens Andersen gmd i Tolstrup      10 Mar 1750  pg 84
WIFE:  Maren Nielsdtr
CH:   Zier Jensen or Sier Jensen gmd i Tessebolle
     Jacob Jensen 40 ugift hiemme
     Niels Jensen gmd i Herfolge
     Sidselle Jensdtr ( Sidsel Jensdtr ) = Hans Mortensen boende i Skovledshuus or Herfolge Hestehaugehuus
     Anders Jensen hmd i Store Salbye (dod) = Ingeborg Olsdtr =2. Peder Nielsen inds hos Jens Christophersen i Lille
Lidager
      CH: Birthe Andersdtr 26 ugift
         Ellen Andersdtr 13
         Ane Andersdtr 8 
         Kirsten Andersdtr 6
         Sidselle Andersdtr ( Sidsel Andersdtr ) 4
wgd: Lars Jorgensen i Tessebolle
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Karen Jorgensdtr i Tornbye     13 Mar 1750   pg 89
HUSB:  Jacob Madsen gmd
CH:   Mads Jacobsen gmd i Tornbye
     Niels Jacobsen gmd i Himlingoye
     Jens Jacobsen 26 (dode nogle dage efter hans moder - ugift)
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Birthe Hansdtr i Tornbye   13 Mar 1750   pg 91
HUSB:  Mads Jacobsen gmd
2 CH:  Johanne Madsdtr 6
     Ane Madsdtr 1
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Poul Niels gmd i Svansberg     16 Mar 1750   pg 93
WIFE:  Mette Henrichsdtr
2 CH:  Niels Poulsen 2½
     Margrethe Poulsdtr 1
guard: Peder Pedersen Smed gmd i Svansberg
wgd: Lars Nielsen gmd i Svansberg
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Jens Nielsen Saugskiaerer = Johanne Jensdtr Winter inds hos Jorgen Joensen hmd i Himlingoye    17 Mar 1750  pg 96
3 CH:  Jens Jensen hmd i HImlingoye
     Ingeborg Jensdtr = Zier Thomasen gmd i Haarlov
     Karen Jensdtr = Andreas Pedersen hmd i Lille Tornbye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Bendt Larsen inds hos Ingvor Jensen gmd i Himlingoye  17 Mar 1750  pg 97
WIFE:  
wgd: Peder Olsen Plov gmd i Himlingoye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Jorgen Joensen hmd i Himlingoye    28 Apr 1749/17 Mar 1750    pg 97
WIFE:  Maren Andersdtr
wgd: Peder Nielsen Skovfoged i Nyehaugehuus
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Hemming Andersen land soldat hos Johan Olsen hmd i Himlingoye      17 Mar 1750  pg 98
WIFE:  Malene Hansdtr
BRO:   Christian Andersen Smed i Stompedamshuus = ..., dau of Peder Nielsen Skovfoged i Grubbeholmshuus
SIS:   Ane Andersdtr = Jens Pedersen hmd i Trundhiemshuse
     Kirsten Andersdtr ugift hos Hans Nielsen Skomager i Trudhiemshuse
     Johanne Andersdtr = Christen Christensen i Fledeshuset ved Storeheddinge
wgd: Peder Olsen Plov i Himlingoye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Karen Larsdtr i Praestegaarden huus i Haarlov        17 Mar 1750   pg 99
      (fodt i Gientoft, Khvn amt)
HUSB:  Poul Jorgensen hmd 
guard: Hans Jensen bondef i Himlingoye & Jens Andersen
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Else Pedersdtr i Lidemark      pg 101 **
HUSB:  Peder Andersen bondefoged
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Maren Hansdtr hos Carl Rasmussen forpagater i Walloe  20 Mar 1750  pg 101
guard: Mads Jacobsen gmd i Tornbye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Malene Andersdtr i Walloebye      20 Mar 1750  pg 102
HUSB:  Niels Ibsen hmd
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Sidselle Larsdtr ( Sidsel Larsdtr ) i Walloebye        20 Mar 1750   pg 102
HUSB:  Peder Jensen hmd
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Ane Pedersdtr tienestepige hos Mads Jacobsen gmd i Tornbye    3 Jan 1750  pg 103
PARENTS:     (dod)
SIS:   Ingeborg Pedersdtr 24 ugift tiene i Svansberg   (or Inger Pedersdtr )
     Karen Pedersdtr 19 tiene i Hadstrup
guard: Jens Jensen bondef i Widskiolle
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Niels Nielsen ungkarl tienestedreng hos Niels Nielsen gmd i Widskiolle      20 Mar 1750  pg 103
FADER:  Niels Nielsen Zander i Widskiolle
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Jorgen Christensen hmd i Heinetshuus, Herfolge     26 Sep 1748/24 Mar 1750    pg 104
WIFE:  Birthe Sorensdtr
wgd: Rasmus Ibsen i Hadstrup
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Karen Mortensdtr i Wraabye     20 Mar 1750   pg 104
HUSB:  Anders Jorgensen hmd
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Johan Friis dreng hos Ole Jensen gmd i Herfolge     10 Mar 1749/24 Mar 1750    pg 105
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Kirsten Larsdtr i Gl.Hospital, Herfolge   9 Apr 1749    pg 105
CH:   Anders Larsen hmd i Sollerup
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Kirsten Rasmusdtr i Gl.Hospital, Herfolge    20 Oct 1749  pg 105
CH:   Ole Mogensen hmd i Store Salbye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Jens Pedersen inds hos Anders Larsen hmd i Sollerup      2 Dec 1749/24 Mar 1750  pg 106
WIFE:  Johanne Nielsdtr
wgd: Anders Larsen hmd i Sollerup
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Peder Nielsen ungkarl i Hadstrup    24 Mar 1750  pg 106
STEPFAD:     Rasmus Christensen gmd i Hadstrup
SIS:   Maren Nielsdtr ugift tiene hiemme
     Kirsten Nielsdtr = Lars Andersen gmd i Gammel Kioge gaards goeds i Svansberg
BRO:   (dod?)
MODER:  Maren Pedersdtr (dod - 5 Aug 1749)
guard: Ole Nielsen unge i Hadstrup
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Espen Nielsen = Johanne Nielsdtr inds hos Peder Hansen hmd i Eyoye, dod hos Lars Hansen i Hadstrup        5 Oct
1748/24 Mar 1750 pg 108
HIS.BRO:     Jens Nielsen gmd i Hadstrup
     Anders Nielsen gmd i Eyoye
? others
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]


Kirsten Henrichsdtr inds hos Rasmus Christensen gmd i Hadstrup      8 Dec 1749/24 Mar 1750     pg 108
CH:   ... = Rasmus Christensen gmd i Hadstrup
     ?others
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Karen Olsdtr i Eyoye        21 Sep 1748/24 Mar 1750  pg 109
HUSB:  Niels Pedersen inds hos Peder Nielsen gmd
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Hans Poulsen Gynthelberg smed hmd i Endeslov      7 Apr 1750  pg 110
2WIFE:  Kirsten Christensdtr
1WIFE:  
CH:   Bodil Hansdtr 16 hiemme
guard: Peder Olsen bondef i Lidemark
wgd: Anders Hansen bondef i Lellinge
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Jens Nielsen hmd i Eyoye      28 Dec 1748/24 Mar 1750  pg 110
WIFE:  Kirsten Jacobsdtr
wgd: Rasmus Christensen gmd i Hadstrup
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Maren Pedersdtr i Endeslov     7 Apr 1750    pg 112
HUSB:  Jens Bendsen hmd fattig
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Frederich Hansen tienestedreng hos Peder Hansen gmd i Lellinge      17 Jun 1749/7 Apr 1750     pg 113
FARBRO: Mathias Olsen hmd i Lellinge
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Mauritz Jorgensen inds hos Jorgen Mauritzen i Tranemose Molle      7 Apr 1750  pg 113
CH:   Jorgen Mouritzen moller i Tranemose Molle
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Jens Clausen inds hos Niels Rasmussen hmd i Lidemark  4 Oct 1749/7 Apr 1750 pg 114
WIFE:  Bodil Olsdtr
wgd: Peder Nielsen bondf i Olbye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Ole Pedersen inds hos Hans Nielsen hmd i Lidemark       10 May 1749/7 Apr 1750  pg 114
CH:   Peder Olsen bondf i Lidemark
     others
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Dorthe Jacobsdtr i Lidemark      24 May 1749/7 Apr 1750 pg 115
HUSB:  Peder Jensen hmd
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Christen Larsen inds i Smedehuset, Eybye    25 Feb 1749/7 Apr 1750 pg 116
CH:   ... Christensdtr = Peder Michelsen Smed i Eybye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Gudmand Olsen land soldat inds hos Ole Clemensen gmd i Hoyelse      27 Sep 1748/7 Apr 1750     pg 116
WIFE:  Johanne Pedersdtr
wgd: Peder Olsen i Lidemark
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Kirsten Andersdtr i Himlingoye     23 Apr 1750  pg 117
3HUSB:  Hans Jensen bondefoget
2HUSB:  Lars Pedersen i Wraabye (dod)
CH:   Ellen Larsdtr = Christen Jensen gmd i Himlingoye
     Karen Larsdtr (dod - 18 Nov 1746) = afg Lars Ibsen gmd i Himlingoye
      CH: Karen Larsdtr 16
         Ane Larsdtr 9
         Anders Larsen 7 hos Niels Jacobsen gmd i Himlingoye
1HUSB:  Lars Larsen Dam i Endeslov (dod)
CH:   Anders Larsen i Saxkiobing, Lolland (dod) = ... (dod)
      CH: Niels Andersen 15 i Saxkiobing
?HUSB.CH: Inger Larsdtr = Jens Andersen Smed i HImlingoye
guard: Ole Rasmussen til Peder Olsen gmd i Himlingoye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Kirsten Jensdtr inds hos son Jens Pedersen gmd i Store Salbye      31 May 1749/7 Apr 1750     pg 117
CH:   Peder Pedersen gmd i Store Salbye
     Jens Pedersen gmd i Store Salbye
     others
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Kirsten Rasmusdtr i Tranemose Molle         17 May 1750   pg 122
HUSB:  Jorgen Mouritzen Moller
CH:   Maren Mogensdtr = Ole Nielsen gmd i Tessebolle
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Karen Jensdtr i Widskiolle  17 Apr 1750  pg 123
HUSB:  Christen Caspersen gl. (dod)
CH:   Jens Christensen gmd i Widskiolle
     Maren Christensdtr = Peder Jacobsen hmd i Widskiolle
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Christian Andersen Smed i Stompedamshuus    14 Jun 1750  pg 123
WIFE:  Kirsten Pedersdtr
CH:   Karen Christiansdtr 8
     Johanne Christiansdtr 6
     Ane Christiansdtr 2
BRO:   Hemming Andersen i Himlingoye (dod)
WIFE.FAD: Peder Nielsen skovfoged i Grubbeholmshuus
wgd: Niels Andersen skovfoged i Abildgaardshuus
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Peder Hansen gmd i Lellinge      21 Jul 1750  pg 125
3WIFE:  Karen Jensdtr
1WIFE:  Johanne Christensdtr (dod)
CH:   Margrethe Pedersdtr 17
2WIFE:  Karen Jensdtr 
CH:   Ane Pedersdtr 11
     Mette Pedersdtr 7
2WIFE.BRO: Christen Jensen gmd i Lellinge
wgd: Soren Jensen gmd i Lellinge
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Jens Pedersen gmd i Store Salbye       21 Jul 1750   pg 127
WIFE:  Sidsel Andersdtr
CH:   Jens Jensen 5 wks
BRO:   Peder Pedersen u.gmd i Store Salbye
wgd: Niels Ibsen gmd i Lille Salbye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Ane Marie Christensdtr i Herfolge Molle   20 Oct 1750   pg 130
HUSB:  Borge Olsen Moller
CH:   Christen Borgesen 43 mollersvend hiemme
     Malene Borgesdr (dod) = Jorgen Pedersen Moller i Wollerslov Molle
      CH: Peder Jorgensen 8½
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Peder Olsen or Peder Olufsen 8 i Almissevangehus    20 Oct 1750  pg 133
MODER:  Karen Larsdtr =1. FADER: Ole Pedersen skovfoged (dod 2 Apr 1748) =2. Christen Larsen skovf i Almissevaengehuus 
½SIS:  Ane Margrethe Christensdtr 1/4 aar
guard: Axel Pedersen Alm
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Charlotte Thomasdtr tiente hos Hans Pedersen gmd i Wraabye   20 Oct 1750  pg 134
MODER:  Cathrine Jacobsdtr enke = afg. Thomas Henrichsen Hog/Hoy hos Rasmus Diderichsen gmd i Jorslov, Karise sogn,
Juellinge gods
wgd: Jorgen Pedersen bondef i Endeslov
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Hans Hansen Smed kroemand i Lidemark      23 Oct 1750  pg 135
WIFE:  Karen Christophersdtr
FADER:  Hans Olsen bondef i Hadstrup
WIFE.STEPFAD: Hans Jensen gmd i Lidemark
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Christen Christensen gmd i Clemmenstrup    27 Oct 1750  pg 138
WIFE:  Inger Gudmandsdr
CH:   Christen Christensen gmd i Herfolge
     Niels Christensen 30 hiemme
     Morten Christensen 28 gmd i Widskiolle
     Ole Christensen 24 tiene i Povelstrup
     Mads Christensen 17
     Peder Christensen 13 begge hiemme
wgd: Peder Pedersen gmd i Clemenstrup
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Ingeborg Knudsdtr i Hadstrup      27 Oct 1750  pg 141
HUSB:  Rasmus Ibsen gmd
CH:   Maren Rasmusdtr 1½
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Lars Andersen Dam gmd i Tornbye    9 Mar 1751  pg 144
WIFE:  Karen Andersdtr (?=2 Niels Simonsen enkens faestemand)
CH:   Niels Larsen 6
     Dorthe Larsdtr 2
     Lars Larsen 7 wks    (fodt efter faders dod)
WIFE.BRO: Anders Andersen gmd i Tornbye
wgd: Lars Ibsen gmd i Tornbye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Birthe Nielsdtr i Himlingoye     8 Jun 1751   pg 147
HUSB:  Christen Pedersen gmd
3 CH:  Ane Christensdtr 12
     Kirsten Christensdtr 9
     Christen Christensen 9 (twins)
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Birthe Hansdtr i Herfolge  22 Jun 1751   pg 150
HUSB:  Henrich Hansen gmd
BRO:   Niels Hansen gmd i Ringsberg
SIS:   Bodil Hansdtr = Hans Christensen hmd i Herfolge
guard: Ole Nielsen inds i Herfolge
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Corfitz Olsen hmd i Rapperuphuus   22 Jun 1751  pg 152
WIFE:  Maren Jensdtr  (=2. Michel Nielsen ungkarl )
BRO:   Christen Olsen inds i Stenkelstrup, Svenstrup gods
½BRO:  Niels Olsen gmd i Waerlose
     Jens Olsen hmd i Lille Linded
½SIS:  Ane Sophie Olsdtr i Khvn
BRO:   ... (dod)
      CH: Ane Sophie i Kioge
guard: Niels Larsen gmd i Sollerup/Herfolge
wgd: Niels Christensen i Gummerod
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Peder Olufsen ( Peder Olsen ) bondefoged gmd i Lidemark    25 Jun 1751   pg 154
WIFE:  Else Pedersdtr
2 CH:  Maren Pedersdtr = Peder Eriksen gmd i Svansberg, Gammelkioge gaards gods
     Karen Pedersdtr 18 hiemme
nye faestemand: Peder Andersen
guard: Anders Madsen gmd i Lidemark
wgd: Soren Rasmussen gmd i Lidemark / Haagen Olsen gmd i Lidemark
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Karen Jorgensdtr i Lidemark     25 Jun 1751   pg 158
2HUSB:  Soren Rasmussen gmd
CH:   Maren Sorensdtr 12½ hiemme
1HUSB:  Jorgen Taekker gmd i Wemmedrop
CH:   Jorgen Jorgensen 18 hiemme
guard: Soren Pedersen gmd i Lidemark
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Lucias Veltmand/Vaeltmand gmd i Ringsberg    29 Jun 1751  pg 161
2WIFE:  Karen Pedersdtr
CH:   Ane Lucasdr 7
1WIFE:  Marie
CH:   Ane Cathrine Lucasdr 28 tiene i Sollerup
     Ane Margrethe Lucasdr 24 i Kioge
     Ane Sophie Lucasdr 23 tiene i Lidemark
     Kirsten Lucasdr 22 tiene i Heinerup
     Ane Lucasdr 20 tiene hiemme
guard: Peder Poulsen gmd i Ringsberg
wgd: Hans Saxesen bondef i Eybye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Zander Poulsen gmd i Ringsberg     29 Jun 1751  pg 163
WIFE:  Maren Mortensdtr
2 CH:  Morten Zandersen 10½
     Poul Zandersen 4
BRO:   Peder Poulsen gmd i Ringsberg
wgd: Peder Andersen bondef i Lidemark
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Simon Mortensen ungkarl tiene Ole Larsen gmd i Walloebye     6 Jul 1751  pg 165
MADFAD: Ole Larsen gmd i Walloebye
? Niels Rasmussen gmd i Walloebye
guard: Lars Mortensen gmd i Store Linded
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Kirsten Larsdtr i Tornbye   6 Jul 1751   pg 167
2HUSB:  Peder Svendsen hmd
1HUSB:  
2 CH:  umyndige
guard: Ole Larsen gmd i Walloebye & Lars Mortensen gmd i Store Linded
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Peder Rasmussen ungkarl tienestekarl hos Lars Mortensen i Store Linded      6 Jul 1751  pg 168
FADER:  Rasmus Jensen gmd i Wraabye (dod) = MODER: Birthe Bendtsdr (dod) =2. Lars Mortensen above
BRO:   Bendt Rasmussen gmd i Himlingoye
     Jens Rasmussen 27 tiene i Walloebye
SIS:   Marie Rasmusdtr 21 tiene hiemme
½BRO:  Morten Larsen 17
     Hans Larsen 15
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Frands Jensen hmd i Eyoye, nu inds hos Jens Nielsen i Hadstrup      16 Apr 1751  pg 169
WIFE:  Maren Andersdtr
wgd: Jens Jensen bondef i Walloebye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Ingeborg Pedersdtr tiene pige hos Ole Michelsen gmd i Endeslov      6 Jul 1751  pg 170
½SIS:  Sidsel Pedersdtr tiene i Kaalagerhuus
     Mette Pedersdtr tiene i Kiaderup
     Karen Pedersdtr tiene i Kiaderup
guard: Jens Jensen bondef i Walloebye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Johan Jensen 14 i Endeslov  6 Jul 1751   pg 170
MODER:  Ellen Knudsdtr = STEPFAD: Niels Jensen hmd i Endeslov
BRO:   Casper Jensen 10 
SIS:   Ane Kirstine Jensdtr 19 tiene i Herfolge
     Johanne Marie Jensdtr 13 hiemme
     Maren Jensdtr 17 tiene i Tornbye
guard: Niels Andersen skovf i Abildgaardshuus by Joen Olsen hmd i Stiernholtshuus
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Peder Nielsen Gath inds hos Thomas Nielsen i Ringsberg Skovhuse     6 Jul 1751  pg 171
WIFE:  Sara Nielsdtr
CH:   
guard: Mathias Olsen hmd i Sollerup
wgd: Joen Olsen hmd i Stiernholtshuus
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Kirsten Hansdtr i Stiernholtshuuset       6 Jul 1751  pg 172
2HUSB:  Joon Olsen hmd  (? Joen Olsen )
CH:   Inger Joonsdr = Morten Nielsen gmd i Saedder
1HUSB:  Peder Nielsen hmd i Stiernholtshuus (dod)
CH:   Ane Pedersdtr = afg Ole Brachsen inds i Saedder, nu i Alkestrup
     Karen Pedersdtr = Ole Hansen hmd i Walloebye
     Lisbeth Pedersdtr = Mathias Olsen hmd i Sollerup
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Niels Nielsen hmd i Lidemark      12 Mar 1751  pg 173
WIFE:  Johanne Jensdtr
wgd: Ole Pedersen i Lidemark
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Maren Nielsdtr i Lidemark      9 Jul 1751    pg 174
HUSB:  Ole Pedersen hmd
CH:   
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Johan Jensen ungkarl landsoldat tienestekarl hos Ole Andersen i Kanderod     9 Jul 1751  pg 175
MODER:  Ane Larsdtr enke = afg Jens Olsen i Lidemark
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Karen Nielsdtr pigen tiene Jorgen Hansen gmd i Lidemark, dod hos Hans Nielsen hmd i Lidemark    9 Feb 1751  pg
175
MODER:  Johanne Jensdtr
wgd: Ole Pedersen hmd i Lidemark
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Birthe Hansdtr fode i Lidemark    9 Jul 1751   pg 176
MODER:  Kirsten Pedersdtr i Lidemark = FADER: afg Hans Nielsen skovfoged i Bidstruphuus (dod 20 Oct 1747)
wgd: Jorgen Hansen gmd i Lidemark
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Hans Christensen ungkarl tiene Niels Pedersen gmd i Gummerod     9 Jul 1751    pg 176
½BRO:  Jorgen Hansen of age
others
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Maren Hansdtr pige tiene Willum Larsen gmd i Gummerod         15 Mar 1751   pg 176
BRO:   Christen Hansen gmd i Lellinge
SODSK:  others
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Kirsten Poulsdtr pige fattig tiene Zander Poulsen i Ringsberg      18 May 1751  pg 177
BRO:   Zander Poulsen gmd i Ringsberg
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Niels Nielsen hmd fattig i Ringsberg      12 Feb 1751  pg 177
WIFE:  Ane Olsdtr
wgd: Jorgen Hansen
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Erik Mathiasen skraeder hmd i Eybye       13 Jul 1751  pg 178
WIFE:  Karen Jensdtr
4 CH:  Mette Eriksdtr 11½ hos Mathias Skraeder hmd i Kirke Skiendsved
     Jens Eriksen 8
     Kirstine Eriksdtr 7½
     Birthe Cathrine Eriksdtr 2
guard: Peder Nielsen bondef i Olbye
wgd: Hans Mogensen hmd i Lellinge
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Mogens Hansen = Maren Jensdtr inds hos Rasmus Christensen i Eybye    he 3 Apr 1750/she 2 Jun 1751/13 Jul 1751pg
178
CH:   Hans Mogensen hmd i Lellinge
     others
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Lars Jensen gmd i Eybye       13 Jul 1751   pg 180
WIFE:  Ane Hansdtr
CH:   Jens Larsen 16 tiene i Eybye
     Sara Larsdtr 14 tiene i Eybye
     Hans Larsen 12 tiene i Eybye
     Maren Larsdtr 9 hiemme
     Niels Larsen 7 hos Ole Hansen bondef i Lille Skiendsved
½BRO:  Hans Mogensen i Lellinge
wgd: Ole Hansen i Lilleskiendsved
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Jens Nielsen inds hos Hans Nielsen i Eybye   9 May 1750/13 Jul 1751     pg 182
WIFE:  Birthe Rasmusdtr
wgd: Peder Nielsen bondef i Olbye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Birthe Michelsdtr i Lille Ladager   13 Jul 1751  pg 182
HUSB:  Peder Jensen gmd
BRO:   Ole Michelsen gmd i Endeslov
SIS:   Maren Michelsdtr tiene Jacob Christensen bondef i Tornbye
     Elisabeth Michelsdtr = Peder Sorensen gmd i Aashoy
     Ane Michelsdtr tiene i Lille Ladager
guard: Peder Nielsen bondef i Olbye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Martha Jorgensdtr i Lille Skiendsved      13 Jul 1751  pg 184
HUSB:  Thonne Jespersen hmd 
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Dorthe Pedersdtr i Lille Salbye   7 Mar 1751    pg 185
HUSB:  Jens Pedersen hmd fattig
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Bodil Olsdtr enke i Kanderod     23 Jul 1751  pg 185
HUSB:  Anders Hansen gmd (dod - 6 Dec 1746)
CH:   Ole Andersen of age, hiemme
     Niels Andersen 20½ tiene i Tessebolle
     Sidsel Andersdtr = Ole Andersen gmd i Kanderod
BRO:   Peder Olsen gmd i Saedder
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Soren Andersen Smith matros i Tornbye Mark   30 Jul 1751  pg 188
      (alle fodte i Stokkemarke, Lolland)
BRO:   Ole Smith/Smidt 29 monsr i condition hos Thoroup birkedommer inspecteur i Thurebyeholm
SIS:   Margrethe Cathrine Smith hos Sour sognepraest i Hove-Flacheberg, Andtvorskov eller Corsoer amt
BRO:   Simon Andersen Smith soldat til Tranqvebar, Ostindien (dod 1740)
FADER:  Anders Olsen degn (dod)
guard: Hans Stoedt
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Niels Bartholomaeisen gmd i Sollerup      22 Jun 1751  pg 195
2WIFE:  Ane Henrichsdtr
CH:   Karen Nielsdtr 2
     Jens Nielsen 1
     Niels Nielsen fodt & dod by 21 Dec 1751
1WIFE:  Karen Gudmandsdr (dod)
CH:   Mette Nielsdtr = Niels Hansen gmd i Ringsberg, Stiftets gods
     Jens Nielsen gmd i Ringsberg
     Ole Nielsen 18 tiene i hiemme
     Bodil Nielsdtr 16
     Ane Nielsdtr 14 tiene i Ringsberg
     Karen Nielsdtr 10 tiene i Ringsberg
     Birthe Nielsdtr 9 hos Jens Nielsen gmd i Sollerup
     Hans Nielsen hiemme
guard: Jens Nielsen gmd i Sollerup
wgd: Ole Hansen gmd i Sollerup
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Ellen Ziersdr i Gummerod   12 Jan 1752  pg 198
HUSB:  Hans Hansen gmd
CH:   Sidsel Hansdtr  (fod og dobt Jul 1750, dod 4 uger efter moder in Aug 1751)
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Else Pedersdtr i Lidemark  28 Jan 1752   pg 201
2HUSB:  Peder Andersen bondef
1HUSB:  Peder Olsen gmd bondef i Lidemark (dod)
CH:   Maren Pedersdtr = Peder Eriksen gmd i Svansberg, GammelKiogegaards gods
     Karen Pedersdtr 19 ugift tiene Hans Sidenborg sognepraest/ hiemme
guard: Anders Madsen gmd i Lidemark
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Rasmus Andersen ungkarl land soldat i Walloebye     11 Dec 1751  pg 205
FADER:  Anders Rasmussen inds i Saedder
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Maren Poulsdtr i Gummerod , Lide sogn     12 Jan 1752  pg 206
      (fod i Stocktoft, Lyngs sogn, Thyeholm, dobt Dom Remin 1679) (Hvidberg-Liungs)
HUSB:  Niels Christensen Kudsk skovf   
PARENTS:     Poul Stoctoft = Else Christensdtr i Oen Thyeholm, Lyngsoe sogn, Stakstoftegaard, Jylland (begge dod)
BRO:   Jens Poulsen i Stocktoft, Liungs sogn (dod)
      CH: Poul Jensen i Grumstrup bye, Schanderborg
         Margrethe Jensdtr = Anders Olsen i Grumstrup bye, Skanderborg
         Inger Jensdtr = Mads Jensen i Liungs sogn, Thyeholm, Jylland
     Niels Poulsen i Stoctoft (dod)
      CH: Kirsten Nielsdtr = Jens Gregersen i Aarnum bye, Ribe
         Maren Nielsdtr = Lars Knudsen i Stochtoft, Liungs sogn, Jylland
SIS:   Margrethe Poulsdtr = Schanderborg skraeder i Skanderborg (both dod)
      CH: none living? or 2 children
     Sidsel Poulsdtr =1. afg Christopher Echorn byef i Moss =2. afg Johan Pipper borger kiobmand gistgiver i Moss, Norge
     Maren Poulsdtr (dod) = Niels Knudsen i Gummerod, Lielle Sogn
NOTE: seems to be uncertain which man Margrethe & Sidsel were married to.
guard: Peder Hansen i Taagerod
? Lars Nielsen i Snever, Liungs sogn & Christen Lason i Jestrup, Liungs sogn
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Ole Rasmussen Hack udrider i Walloe/Herfolge      21 Sep 1751  pg 217
2 BRO:  Jens Hack myndig
     Mogens Hack myndig
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Poul Jorgensen vaever hmd i Praestegaardenshuus, Haarlov       18 Apr 1752   pg 217
WIFE:  Karen Pedersdtr (=2. Hans Pedersen landsoldat)
CH:   Jorgen Poulsen ½
SIS:   ... Jorgensdtr = Lars Pedersen gmd i Ammerup, Universitets gods
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Karen Andersdtr i Lellinge     24 Apr 1752   pg 220
2HUSB:  Soren Jensen gmd
CH:   Mette Sorensdtr 17
1HUSB:  Jacob Mogensen (dod)
CH:   Jens Jacobsen gmd i Lellinge
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Ane Ibsdr i Lille Salbye      24 Apr 1752   pg 223
HUSB:  Ole Olsen gmd
BRO:   Jens Ibsen ungkarl tiene i Strandmollen ved Roeskilde
SIS:   Bodil Ibsdr (dod) = Peder Nielsen gmd i Lellinge
      CH: Anders Pedersen land soldat hmd i Lille Salbye
         Kirsten Pedersdtr 19
         Johanne Pedersdtr 13
guard: Anders Hansen gmd i Lellinge
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Karen Hansdtr i Kragskovshus, Lellinge    23 Jun 1752   pg 226
HUSB:  Soren Jorgensen skovfoged
CH:   Knud Sorensen 41 rytter i Aagaard, imellem Colding & Vejle, Jylland
     Cathrine Sophie Sorensdtr hiemme = Hans Pedersen Flensborg teylbrander ved Lellinge/ i Gudumlunds teylvaerk i
Aalborg
     Jorgen Sorensen 34 hiemme
     Gundel Sorensdtr = Peder Nielsen Moller i Kioge
guard: Hans Saxesen bondef i Eybye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Karen Nielsdtr i Widskiolle      22 Sep 1752  pg 232
HUSB:  Hans Larsen gmd
CH:   Niels Hansen dode strap efter moderen
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Anders Mogensen gmd i Eyoye         22 Sep 1752   pg 234
WIFE:  Karen Jorgensdtr
BRO:   Niels Mogensen bonde i Svansberg, Stiftets gods
     Lars Mogensen bonde i Widskiolle
½BRO:  Jep Ibsen hmd i Himlingoye (dod)
      CH: Andreas Ibsen hmd i Tornbye
         Inger Ibsdr = Torben Danielsen i Haarlov, Grevskabet Bregentveds gods
½SIS:  Maren Ibsdr (dod) = afg Morten Larsen gmd i Svansberg
      CH: Dorthe Mortensdtr = Christen Madsen gmd i Clemenstrup
faestemand: Niels Nielsen 
wgd: Lars Truelsen gmd i Eyoye  (? Lars Troelsen)
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Peder Nielsen gl.gmd i Herfolge    26 Sep 1752  pg 237
WIFE:  Elisabeth Hansdtr    (?=2. Lars Nielsen hendes faestmand)
SIS:   Ane Nielsdtr = Anders Larsen gmd i Aashoy, gl.Kiogegaards gods
     Mette Nielsdtr (dod) = afg Hans Poulsen hmd i Herfolge
      CH: Bodil Hansdtr = Hans Christensen hmd i Herfolge
         Niels Hansen gmd i Ringsberg
WIFE.BRO: Anders Hansen tiene i Herfolge
wgd: Anders Jensen gmd i Herfolge
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Jens Nielsen gmd i Lidemark      26 Sep 1752  pg 240
WIFE:  Sidsel Nielsdtr
CH:   Niels Jensen 23 hiemme
curator: Haagen Olsen gmd i Lidemark
wgd: Andreas Madsen gmd i Lidemark
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Lars Jensen Plov/Ploug = Ane Rasmusdtr inds hos son Hans Larsen Plov gmd i Walloeby    17 Oct 1752  pg 243
CH:   Hans Larsen Plov gmd i Walloebye
     Kirsten Larsdtr = ... grenadier af Grenadier Regmt i Khvn
     Juliane Larsdtr = Rasmus Christensen gmd i Hadstsrup
     Marie Larsdtr (dod) = Jens Olsen gmd i Aggerup
      CH: Ane Jensdtr 
         Sidsel Jensdtr
         Karen Jensdtr alle umyndige hiemme
guard: Nicolai Andersen gmd i Walloebye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Michel Olsen hmd i Walloebye      30 Dec 1751  pg 245
WIFE:  Malene Pedersdtr
wgd: Jacob Pedersen gmd i Walloebye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Peder Nielsen Holm inds i Walloeby      13 Jan 1752   pg 245
WIFE:  (dod efter but by 17 Oct 1752)
CH:   Jacob Pedersen gmd i Walloebye
     others
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Kirsten Hansdtr i Walloebye     6 May 1752    pg 246
HUSB:  Hans Jensen hmd
CH:   Kirsten Hansdtr tiene i Walloebye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Malene Nielsdtr inds hos Hans Plov/Ploug i Walloeby   5 Jan 1751  pg 247
HUSB:  Peder Christensen inds
CH:   Karen Pedersdtr 2
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Peder Jensen hmd i Walloebye      20 Aug 1751  pg 248
WIFE:  Ane Pedersdtr
wgd: Jacob Pedersen gmd i Walloebye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Christen Nilausen inds hos son Niels Christensen i Walloebye  12 Sep 1751  pg 248
WIFE:  living
CH:   Niels Christensen gmd i Walloebye
     others
wgd: Jens Andersen hmd i Walloebye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Niels Andersen ungkarl tiene Jens Mortensen Smed i Walloeby   17 Oct 1752  pg 249
FADER:  Anders Jensen inds hos Ole Larsen gmd i Walloebye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Ane Hansdtr i Himlingoye   12 Oct 1751      pg 250
HUSB:  Ole Jensen hmd
no children
HEIRS:  
guard: Jacob Pedersen gmd i Walloebye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Rebeche Isaksdr enke i Gl.Hospital, Herfolge      28 Dec 1751  pg 251
HUSB:  Niels Olsen (dod)
CH:   Christen Nielsen halv.gmd i Herfolge
     others
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Sidsel i Skeels Hospital/Gl.Hospital, Herfolge        31 Jul 1751   pg 251
HUSB:  Ole Hugger
CH:   
guard: Christen Nielsen gmd i Herfolge by Henrich Hansen gmd i Herfolge
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Dorthe Andersdtr i Sollerup         28 Jan 1752   pg 252
HUSB:  Christian Ranov Skraeder hmd
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Jens Andersen Vaever i Gl.Hospital, Herfolge      28 Feb 1752  pg 252
BRO:   Mads Andersen gmd i Herfolge
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Kirsten Jensdtr inds hos Jens Nielsen gmd i Sollerup  31 Jul 1751  pg 253
HUSB:  Ole Hugger inds
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Hans Jensen inds hos Anders Madsen i Lidemark      23 Feb 1752  pg 254
WIFE:  Sidsel Andersdtr fattig
wgd: Henrich Hansen gmd i Herfolge
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Soren Sorensen Krog hmd i Eybye   24 Oct 1752   pg 254
WIFE:  Ane Cathrine Eversdr
CH:   Soren Sorensen 7
     ... Sorensdtr 17 hiemme
WIFE.½BRO: Hans Christian Christensen vertshmd i Yderholms 
wgd: Ole Hansen bondef i Lille Skiendsved
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Mette Pedersdtr i Praestegaardenshuus, Eybye      24 Oct 1752  pg 256
HUSB:  Peder Larsen hmd
3 CH:  Lars Pedersen 3
     Maren Pedersdtr 7
     Karen Petersdtr 3/4 aar
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Jens Pedersen Just hmd i Lille Salbye      15 Nov 1751  pg 257
WIFE:  Karen Hansdtr
guard: Anders Hansen bondef i Lellinge
wgd: Ole Hansen bondef i Lille Skiendsved
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Kirstine Christensdtr i Olsemagle   19 Aug 1752  pg 258
HUSB:  Niels Nielsen Hugger inds hos Christen Jensen i Olsemagle
CH:   Christen Nielsen 12½ tiene i Lille Skindsved
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Kirsten Larsdtr i Lille Skiendsved      24 Oct 1752   pg 258
HUSB:  Peder Rasmussen halv.gmd
FADER:  Lars Mortensen hospitalslem i Walloe Hospital, Herfolge
guard: Hans Saxesen bondef i Eybye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Niels Sigvartsen Neergaard udrider fra Grevskabet Walloe     10 Oct 1752  pg 260
WIFE:  Ane Marie Rasmusdtr
2 CH:  Rasmus Nielsen 11 hos FARBRO
     Karen Nielsdtr 3 hos MORBRO
BRO:   Peter Sigvartsen Neergaard forpagter i Billesborg
WIFE.BRO: Carl Rasmussen forpagter i Lellingegaard
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Jens Jensen bondef gmd i Walloebye  6 Jul 1753   pg 264
WIFE:  Kirsten Hansdtr
3 CH:  Peder Jensen ½
     Birthe Jensdtr 6
     Kirsten Jensdtr 4
SIS:   ... Jensdtr = Niels Olsen Plov gmd i Walloebye   
WIFE.BRO: Ole Hansen bondef i Lille Skiendsved
WIFE.1HUSB: Peder Christophersen (dod - 19 Dec 1743)
WIFE.CH:     Hans Pedersen 13
     Peder Christian Pedersen 10
     Christopher Pedersen (dod - 10 Sep 1748)
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Sidsel Andersdtr i Walloebye      6 Jul 1753  pg 269
HUSB:  Niels Christensen gmd
SIS:   Karen Andersdtr = Mads Jacobsen gmd i Tornbye
BRO:   Rasmus Andersen i Himlingoye (dod)
      CH: Maren Rasmusdtr 12 hiemme i Himlingoye
guard: Niels Olsen gmd i Walloebye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Birthe Jensdtr i Himlingoye      13 Jul 1753  pg 272
HUSB:  Anders Jensen gmd
CH:   Ane Andersdtr 5½
FADER:  Jens Jensen gl.gmd i Himlingoye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Peder Pedersen smed gmd i Svansberg         20 Jul 1753   pg 274
WIFE:  Karen Andersdtr (=2 (trolov) Jens Madsen ungkarl)
CH:   Anders Pedersen 2
     Karen Pedersdtr 6
WIFE.STEPFAD: Anders Hansen bondef i Lellinge
WIFE.BRO: Peder Andersen bondef i Lidemark
guard: Peder Hansen gmd i Svansborg for Peder Andersen above
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Niels Pedersen gmd i Gummerod     6 Nov 1753  pg 278
WIFE:  Ane Pedersdtr  (=2. (trolov) Jorgen Larsen ungkarl)
5 CH:  Else Marie Nielsdtr 9 hos Niels Christensen skovf i Gummerod
     Peder Nielsen 7
     Jorgen Nielsen 4
     Maren Nielsdtr 3
     Inger Nielsdtr 3 wks fod efter faders dod
BRO:   Soren Pedersen gmd i Lidemark
wgd: Niels Christensen skovf i Gummerod
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Ane Jensdtr i Himlingoye   9 Nov 1753   pg 282
HUSB:  Jens Jensen gmd
SIS:   Birthe Jensdtr = Hans Hansen gmd i Nyebye, Juellinge    (? Hans Jensen )
guard: Jorgen Nielsen gmd i Himlingoye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Kirsten Nielsdtr i Lille Salbye    13 Nov 1753  pg 285
HUSB:  Peder Jensen gmd
4 CH:  Ellen Pedersdtr 15
     Jens Pedersen 9
     Karen Pedersdtr 7
     Sidsel Pedersdtr 5
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Rasmus Christensen gmd i Widskiolle       16 Nov 1753  pg 288
WIFE:  Marie Pedersdtr
CH:   Peder Rasmussen gmd i Widskiolle
     Christen Rasmussen gmd i hiemme
     Morten Rasmussen hiemme
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Birgethe Hansdtr enke hos Niels Larsen hmd i Walloebye     28 Sep 1753  pg 292
WIFE:  Peder Pedersen Kudsk i Walloe (dod)
BRO:   Jens Hansen artolleriet under Gaarnisons regmt, Citadelles Frederickshavn i Khvn (dod) = ... i Khvn
      CH: Hans Jensen ved artillerist i Khvn
         Anders Jensen i Khvn
         Peder Jensen fattig born hos Fog sognepraest i Hoyelse
         Marie Jensdtr fattig born hos From secreterer i Walloe
guard: Mogens Andersen Hack kudsk i Walloe
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Maren Baltzersdr madame i Herfolge   7 Dec 1753  pg 296
2HUSB:  Andreas Hegtmand skovrider
1HUSB:  Johan Michel Leyh skovrider (dod)
CH:   Christian Ditlov Leyh degn i Herfolge
     Casemirus Leyh
     Ane Cathrine Leyh mademoiselle condition i Aastrupgaard
     Inger Reilia Leyh mademoiselle condition i Khvn
     Baltzer Leyh boende i Khvn
     Friderica Conradina Leyh madm (dod) = Frands Letant Perryqvemager i Kioge
      CH: Johan Peter Letant 2 i Kioge
         Frederica Letant 13
         Christine Sophie Letant 8
guard: Niels Mortensen dammemand i Herfolge
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]


Peter Sigvartsen Neergaard forpagter i Billesborg    d.15 Jun 1753 pg 299
WIFE:  Dorthe Marie Prom    (=2 (forlov) Jens Weibel Roed)
6 CH:  Johannes Hiort Petersen Neergaard 7
     Sigvart Thomas Petersen Neergaard 6
     Johan Thomas Petersen Neergaard 2
     Peter Petersen Neergaard nesten 1
     Dorthe Cathrine Petersdtr Neergaard 8
     Johanne Marie Petersdtr Neergaard 3½
BRO:   Thomas S. Neergaard i Ulstrup (eldest bro)
WIFE.FAD: Johannes Nicolaj Prom sognepraest i Krommerup-Fugleberg
wgd: Christen Lange forstanderen i Walloe Hospital, Herfolge
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Johanne Hansdtr i Lidemark     5 Jul 1754    pg 301
HUSB:  Soren Pedersen gmd
CH:   Hans Sorensen 3
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Karen Nielsdtr i Sollerup      5 Jul 1754    pg 304
HUSB:  Jens Nielsen Moller gmd
3 CH:  Niels Jensen 24
     Karen Jensdtr 13
     Sidsel Jensdtr 11½
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]


Ane Christensdtr i Endeslov         12 Jul 1754   pg 307
HUSB:  Lars Andersen gmd
2 CH:  Maren Larsdtr 13
     Momme Larsdtr 11
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Johanne Larsdtr i Widskiolle    12 Jul 1754   pg 310
HUSB:  Jacob Nielsen gmd
7 CH:  Niels Jacobsen 13
     Jens Jacobsen 7
     Peder Jacobsen 5
     Lars Jacobsen 2 hos Anders Mortensen i Heinerup
     Maren Jacobsdtr 16
     Ane Jacobsdtr 11
     Karen Jacobsdtr 4 hos Hans Zander i Walloebye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Bodil Jensdtr i Kirchskiendsved    19 Jul 1754  pg 312
HUSB:  Niels Christensen gmd
SIS:   Ane Marie Jensdtr 30 ugift here i hiemme
guard: Morten Christensen gmd i Kirchskiendsved
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Hans Jensen hmd i Walloebye      29 Jul 1754  pg 315
WIFE:  Kirsten Rasmusdtr
CH:   Kirsten Hansdtr 19 tiene i Walloebye
guard: Niels Olsen gmd i Walloebye
wgd: Peder Hansen gmd i Tornbye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Kirsten Sorensdtr i Walloeby         29 Jul 1754   pg 316
2HUSB:  Niels Hansen hmd
CH:   Ellen Nielsdtr 19 hos Ole Hansen hmd i Walloebye
     Hans Nielsen 15 hos praesten i Walloebye
1HUSB:  Anders Christensen gmd i Tessebolle 
CH:   Sidsel Andersdtr 31 ugift tiene i Walloebye
guard: Niels Olsen gmd i Walloebye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Lars Jensen gmd, nu inds hos Niels Olsen Plov i Walloeby       26 Jul 1754   pg 318
BRO:   Christen Jensen i Alslov & Store Tornbye (dod)
      CH: Jens Christensen boende i Lille Skiendsved (dod) = ... =2. Ole Hansen bondef i Lille Skiendsved
          CH:  Christen Jensen gmd i Olsemagle
             Jens Jensen Wahl 30 studiosus i Khvn
             Niels Nielsen over 25 hiemme
         Karen Christensdtr enke = afg Hans Nielsen u.gmd i Walloebye, lem i Wartov Hospital, Khvn
         Sidsel Christensen (dod) = Niels Rasmussen hmd i Eybye
          CH:  Peder Nielsen 18 tiene i Eybye
             Rasmus Nielsen 16 tiene i Norre Dalbye Praestegrd
             Maren Nielsdtr 11 tiene i Eybye
SIS:   Johanne Jensdtr (dod) = afg Niels Ziersen hmd i Tornbye
      CH: Ane Nielsdtr = Peder Ibsen landsoldat i Store Tornbye
guard: Peder Hansen
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Niels Larsen hmd i Walloebye      29 Jul 1754  pg 320
WIFE:  Ellen Pedersdtr
CH:   Mette Nielsdtr = Anders Andersen hmd i Ringsberg Skovhuus
     Ane Nielsdtr = Peder Christensen gmd i Himlingoye
     Lars Nielsen 23 tiene i Himlingoye
     Maren Nielsdtr 16 hos Anders Andersen i Ringsberg Skovhuus
guard: Niels Olsen gmd i Walloebye
wgd: Peder Hansen gmd i Tornbye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Niels Christensen ungkarl land soldat tiene hos Peder Hansen i Tornbye      26 Jul 1754  pg 321
MODER:  Inger = Hans Nielsen gmd i Lellinge
SIS:   Margrethe Christensdtr = Lars Hansen landsoldat hmd i Tornbye
BRO:   Jens Christensen hmd i Lellinge
SIS:   Kirsten Christensdtr = Anders Christensen i Lellinge
     Sidsel Christensdtr = Lars Nielsen gmd i Svansberg
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Inger Jensdtr i Himlingoye  29 Jul 1754  pg 323
HUSB:  Hans Dideriksen landsoldat hmd
CH:   Inger Hansdtr 6
     Ane Hansdtr 2
     Lars Hansen 1
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Ole Nielsen Moller = Kirsten Pedersdtr hmd i Himlingoye     she d.23 Jul 1752/26 Jul 1754 pg 324
2 CH:  Maren Olsdtr 13 hos Casper Pedersen borger i Kioge
     Kirsten Olsdtr 7 hos MOSTER
HER.SIS:     Karen Pedersdtr enke = afg. Rasmus Andersen til huus hos Anders Larsen hmd i Himlingoye
guard: Peder Olsen gmd i Himlingoye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Bodil Rasmusdtr i Widskiolle    28 Dec 1753   pg 32
2HUSB:  Claus Pedersen hmd
CH:   Peder Clausen 13 tiene i Widskiolle
     Ole Clausen 8 hos Mathias Jensen i Widkiolle
1HUSB:  Thomas Nielsen gmd i Widskiolle (dod)
CH:   Maren Thomasdtr 22 tiene Hans Larsen i Widskiolle
guard: Ole Pedersen bondef i Wraabye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Hans Jensen hmd i Widskiolle     22 Apr 1754  pg 328
WIFE:  Cathrine Svendsdtr
5 CH:  Hans Hansen gmd i Svansberg
     Peder Hansen 24 tiene i Hadstrup
     Jens Hansen 20 tiene i Widskiolle
     Bodil Hansdtr = Peder Pedersen gmd i Svansberg
     Ane Hansdtr 17 tiene i Svansberg
guard: Claus Pedersen hmd i Widskiolle
wgd: Jens Jensen bondef i Widskiolle
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Margrethe Jensdtr i Wraabye         19 Feb 1754   pg 329
HUSB:  Ole Nielsen hmd
CH:   Inger Olsdtr = Clemen Andersen gmd i Wraabye
guard: Jens Jensen bondef i Widskiolle
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Maren Jensdtr i Store Linded      2 Jul 1753  pg 330
HUSB:  Rasmus Nielsen hmd
SYDSK.BRN: Else Boos = Boo Hansen hmdi Praesthuus, Helsted
guard: Rasmus Madsen gmd i Widskiolle
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Ane Jensdtr i Store Linded  19 Feb 1754  pg 330
HUSB:  Rasmus Nielsen hmd
SIS:   Dorthe Jensdtr = Hans Espensen inds i Haurlov
guard: Rasmus Madsen gmd i Widskiolle
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Kirsten Pedersdtr i Herfolge         20 Mar 1753   pg 332
HUSB:  Bos Nielsen hmd (? Boo Nielsen or Boos Nielsen or Boe Nielsen )
2 CH:  Niels Bogsen tiene i Walloe
     Karen Boasdr tiene i Sollerup
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Anders Andersen ungkarl tiene Peder Torbensen i Herfolge     30 Jul 1754  pg 333
SIS:   Kirsten Andersdtr = Lars Jensen vaever hmd i Herfolge
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Martha Jensdtr i Gl.Hospital, Herfolge     14 May 1754  pg 334
HUSB:  Anders Svendsen
CH:   Morten Olsen hmd i Eyoye
guard: Peder Torbensen i Herfolge
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Ellen Madsdtr i Svansberg   20 Feb 1753  pg 335
HUSB:  Erik Jensen hmd
CH:   Peder Larsen ungkarl landsoldat tiene Jens Pedersen i Widskiolle
     Mads Larsen hmd i Ringsberg
     Margrethe Larsdtr = Henrich Hansen inds i Herfolge
     Ingeborg Larsdtr ugift tiene i Svansberg
guard: Peder Jensen hmd i Svansberg
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Mads Madsen inds hos Ole Madsen hmd i Herfolge     22 May 1754  pg 335
WIFE:  
CH:   Christen Madsen gmd i Hadstrup
     Ole Madsen hmd i Herfolge
     Maren Madsdtr = Rasmus Ibsen gmd i Hadstrup
     Karen Madsdtr 24 
guard: Peder Torbensen gmd i Herfolge
wgd: Boe Nielsen hmd i Herfolge
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Henrich Olsen hmd i Svansberg    14 Jun 1753   pg 336
WIFE:  Kirsten Poulsdtr
CH:   Margrethe Henrichsdtr 9
     Helvig Henrichsdtr 6
     Johanne Henrichsdtr 3
BRO:   Mathias Olsen skraeder hmd i Stiernholtshuus
guard: Peder Jensen hmd i Svansberg
wgd: Erik Jensen hmd i Svansberg
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Maren Pedersdtr i Svansberg     17 Apr 1754   pg 337
HUSB:  Peder Jensen hmd
CH:   Jens Pedersen 6
     Claus Pedersen 3
     Karen Pedersdtr 12 tiene i Olsemagle
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Sier Hansen inds hos Hans Hansen gmd i Svansberg    1 May 1754  pg 338
WIFE:  living
CH:   Hans Siersen land-soldat tiene i Hadstrup (signed: Hans Ziersen)
     Mette Ziersdr = Niels Jensen u. i Herfolge
guard: Lars Hansen gmd i Hadstrup
wgd: Peder Jensen hmd i Svansberg
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Else Jensdtr enke inds hos Lars Hansen gmd i Hadstrup      2 Aug 1754  pg 339
HUSB:  Peder Pedersen (dod)
CH:   Sidsel Ibsdr = Lars Hansen gmd i Hadstrup
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Peder Nielsen bodker inds hos son i Kirckeskovshuus      pg 339
WIFE:  Ane Cathrine Frederichsdtr
CH:   Frederich Pedersen Bodker i Kircheskovshuus
     Ane Pedersdtr = Niels Hansen land-soldat i Taagerup ved Dalbye
guard: Anders Hansen bondef i Liellinge
wgd: Christen Knudsen gmd i Povelstrup
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Maren Nielsdtr enke hos son Jacob Jensen gmd i Tolstrup     6 Aug 1754  pg 340
HUSB:  Jens Andersen gmd (dod = 10 Mar 1750)
CH:   Sier Jensen gmd i Tessebolle
     Jacob Jensen gmd i Tolstrup
     Niels Jensen u.gmd i Herfolge
     Sidsel Jensdtr = Hans Mortensen i Herfolge Hestehaughuus kaldet Skovledshuus
     Anders Jensen hmd i Store Salbye (dod)
      CH: Birthe Andersdtr = Hans Sorensen gmd i Ringsberg, Universitets gods
         Ellen Andersdtr 17
         Ane Andersdtr 12 begge hos Jacob Jensen i Tolstrup
         Kirsten Andersdtr 10 hiemme i Walloebye
         Sidsel Andersdtr 8 hos Jacob Jensen above
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Ole Michelsen gmd i Endeslov      6 Aug 1754  pg 341
2WIFE:  Ingeborg Jensdtr
CH:   Hans Olsen 4
     Peder Olsen 1
     Ane Olsdtr 14 tiene i Endeslov
     Bodil Olsdtr 2
1WIFE:  Ane Larsdtr i Tornbye (dod)
CH:   Maren Olsdtr 20 tiene Christen Knudsen i Povelstrup
guard: Anders Hansen bondef i Lellinge
wgd: Christen Knudsen gmd i Povelstrup
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Peder Jensen Skomager hmd i Lidemark      15 Apr 1754  pg 344
WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Peder Pedersen Skomager i Lellinge
guard: Ole Hansen bondef i Lille Skiendsved
wgd: Hans Saxesen bondef i Eybye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Karen Olsdtr i Eybye Praesthuus       5 Apr 1753/6 Aug 1754  pg 345
HUSB:  Peiter Larsen
MODER:  Karen = afg Borre Pedersen here i Eybye Praesthuus
wgd: Peder Nielsen bondef i Olbye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Niels Pedersen dod hos broder Hans Pedersen gmd i Ringsberg   d.17 Aug 1753/6 Aug 1754    pg 345
WIFE:  Sidsel Hansdtr fattig
BRO:   Hans Pedersen gmd i Ringsberg
guard: Ole Hansen bondef i Lille Skiendsved
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Soren Pedersen hmd i Eybye     15 Jan 1754   pg 347
WIFE:  Karen Jensdtr
guard: Peder Nielsen bondef i Olbye
wgd: Ole Hansen bondef i Lille Skiendsved
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Jens Christophersen gmd i Lille Ladager       6 Aug 1754    pg 348
WIFE:  Johanne Hansdtr inds hos Jens Hansen
CH:   Hans Jensen 16 tiene i Lille Salbye
     Christopher Jensen 6
     Soren Jensen 2
     Mette Jensdtr 9 tiene i Eybye
guard: Peder Nielsen bondef i Olbye
wgd: Peiter Larsen hmd i Eybye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Ane Jensdtr i Store Salbye 12 May 1753    pg 350
HUSB:  Hans Jensen Smed hmd
MODER:  Sidsel Espens hos Lars Hansen i Olbye
wgd: Anders Hansen bondef i Lellinge
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Ane Larsdtr i Tornbye        26 Jul 1754   pg 351
HUSB:  Ole Frandsen hmd
BRO:   Anders Larsen hmd i Tornbye (dod)
      CH: Kirsten Andersdtr = Niels Pedersen hme i Walloebye
         Ellen Andersdtr ugift tiene i Haarlov
     Niels Larsen hmd i Tornbye (dod)
      CH: Lars Nielsen gmd i Eybye
HUSB.CH: Jens Olsen hmd i Tornbye
guard: Jens Andersen Smed i Himlingoye / Torben Jorgensen bondef i Herfolge
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Jens Christian Kraglund dod hos Augustus Monefeldt skovrider i Brandshuus, Billesborg   2 Aug 1754   pg 355
WIFE:  Barbara Elisabeth Johansdtr Frick i Himlingoye
2 CH:  Johan Wilhelm Jensen Kragelund 4
     Malene Jensdtr Kraglund 2
WIFE.FAD: Johan Hansen Frick degn i Marvede ved Nestved
WIFE.BRO: Hans Frich i Holmegaard
guard: Lars Christensen gmd i Herfolge / Axel Pedersen Alm i Sollerup
wgd: Anders Jensen gmd i Herfolge / Jacob Samuelsen i Hestehaughuus ved Herfolge
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Christen Jensen Jyde = Sidsel Jensdtr inds hos Jens Jensen u.hmd i Himlingoye  26 Jul 1754  pg 359
     (hand fodt i Jylland & hun i Siaelland)
no heirs
guard: Jacob Samuelsen tingmand i Hestehaughuus ved Herfolge
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Johan Henrich Wulff gartner i Walloe      17 Feb 1755  pg 361
     (testament 10 Aug 1750)
SIS:   Frederikke Amalia Scholler enke = afg Henrich Scholl gartner i Husum Slot
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Niels Jensen gl.gmd i Herfolge     11 Jul 1755  pg 362
WIFE:  Mette Nielsdtr
8 CH:  Hans Nielsen 25 tiene i Sollerup
     Niels Nielsen 23 hiemme
     Christen Nielsen 21 hiemme
     Peder Nielsen 15 tiene i Herfolge
     Jens Nielsen 13 hiemme
     Mads Nielsen 9
     Ingeborg Nielsdtr 11
     Malene Nielsdtr 5
WIFE.SIS: ... Nielsdtr = Hans Hansen gmd i Wraabye
guard: Lars Jensen dannemand i Herfolge
wgd: Hans Mortensen i Hestehaughuus ved Herfolge
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Maren Nielsdtr i Herfolge      11 Jul 1755   pg 366
HUSB:  Lars Jensen gmd
1 CH:  Niels Larsen 24 hiemme
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Maren Nielsdtr i Herfolge      17 Jul 1755   pg 370
HUSB:  Hans Jensen gmd
1 CH:  Karen Hansdtr = Niels Larsen gmd i Herfolge
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Mads Andersen gmd i Herfolge      17 Jul 1755  pg 373
WIFE:  Mette Jensdtr
CH:   Anders Madsen 31 hiemme
     Jens Madsen 26 tiene i Herfolge
     Ingeborg Madsdtr 34 ugift tiene kandestoberg i Ostergade i Khvn
     Maren Madsdtr 31 hiemme
     Bodil Madsdtr = Peder Olsen hmd i Svansberg
guard: Hans Jensen gmd i Herfolge
wgd: Lars Jensen i Herfolge
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Johanne Pedersdtr i Lellinge         18 Jul 1755   pg 376
HUSB:  Soren Jensen gmd
1 CH:  Peder Sorensen 2
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Johanne Michelsdtr i Gummerod     24 Jul 1755  pg 379
HUSB:  Hans Hansen gmd
2 CH:  Hans Hansen 2½
     Ellen Hansdtr 2
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Maren Pedersdtr i Lidemark     24 Jul 1755   pg 382
HUSB:  Peder Hansen u. gmd
2 CH:  Niels Pedersen 8
     Karen Pedersdtr 6
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Sidselle Hansdtr ( Sidsel Hansdtr ) i Lille Salbye   18 Jul 1755  pg 385
2HUSB:  Hans Markusen gmd
CH:   Hans Hansen 23 hiemme
1HUSB:  Jeppe Nielsen gmd (dod)
CH:   Niels Ibsen gmd i Lille Slabye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Niels Eriksen gmd i Eybye      25 Jul 1755   pg 389
WIFE:  Johanne Pedersdtr
BRO:   Albert Eriksen gmd i Eybye (dod) = ... =2. Lars Mogensen i Eybye
      CH: Albert Albretsen 20 hiemme
         Sidsel Albretsdr = Soren Hansen gmd i Eybye
     Hans Eriksen gmd i Store Salbye (dod)
      CH: Niels Hansen gmd i Eybye
         Jens Hansen land soldat tien i Lille Salbye
         Ole Hansen 19 tiene i Lidemark
         Erik Hansen 16 tiene i Gammelkioge bye
         Christen Hansen 14 tiene i Store Salbye
SIS:   Ane Eriksdtr (dod) = Jens Christensen Smed i Tornbye
      CH: Peder Jensen 9 i Hospitalet i Herfolge
½BRO:  Jens Christensen
     Lars Eriksen
wgd: Vacco Nielsen gmd i Eybye (? Vatto Nielsen )
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Margrethe Christensdtr Danholm i Abildgaardshus     29 Jul 1755  pg 391
HUSB:  Niels Andersen Harsel/Harstel skovfoged
CH:   Holger Christian Harsel boende i Osterledshuuset, Herfolge
     Anders Nielsen Harsel 24 tiene i Kioge
     Johanne Marie Nielsdtr Harsel 34 hiemme
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Mads Olsen kroe & hmd i Herfolge    15 Aug 1755  pg 394
WIFE:  Margrethe Jensdtr
3 CH:  Ole Madsen 10 hos Ole Christensen gmd i Herfolge
     Jens Madsen 6 
     Karen Madsdtr 16
WIFE.BRO: Peder Jensen vaever i Herfolge
guard: Mads Pedersen bondef i Tessebolle
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Birthe Jensdtr 8 i Walloebye     11 Nov 1755  pg 397
FADER:  Jens Jensen bondef (dod 6 Jul 1753)
MODER:  Kirsten Hansdtr = STEPFAD: Peder Pedersen bondef i Walloebye
BRO:   Peder Jensen 2½
SIS:   Kirsten Jensdtr 6
½BRO:  Hans Pedersen 15
     Peder Christian Pedersen 12
guard: Niels Larsen gmd i Tornbye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Else Jensdtr i Tornbye       11 Nov 1755   pg 399
HUSB:  Ole Frandsen hmd
FADER:  Jens Jorgensen enkemand inds i Barup ved Juunge
guard: Peder Pedersen bondef i Walloebye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Jens Olsen hmd i Tornbye   11 Nov 1755  pg 401
WIFE:  Ane Andersdtr
FADER:  Ole Frandsen hmd i Tornbye
wgd: Peder Pedersen bondef gmd i Walloebye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Christen Jensen skovfoged nu inds i Tornbye  11 Nov 1755  pg 403
WIFE:  Maren Simonsdr
CH:   Simon Christensen tiene for kudsk i Walloe
     Jens Christensen smed i Tornbye (dod) = ... =2. Jens Endvoldsen Smed i Tornbye
      CH: Peder Jensen 10 i hospitalet udj Herfolge
         Ane Jensdtr 6 hiemme
guard: Peder Pedersen bondef i Walloebye
wgd: Ole Frandsen hmd i Tornbye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Mette Olsdtr i Tornbye       11 Nov 1754   pg 404
HUSB:  Hans Larsen hmd
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Karen Ibsdr ugift pige i Tornbye       5 Feb 1755    pg 405
MODER:  Ellen Hansdtr = STEPFAD: Niels Larsen gmd i Tornbye
BRO:   Hans Ibsen gmd i Himlingoye
     Niels Ibsen 20 tiene hiemme
guard: Ole Frandsen i Tornbye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Ane Pedersdtr tiene Bendt Rasmussen i Himlingoye       pg 406
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Karen Pedersdtr hos Peder Madsen hmd i Himlingoye  21 Sep 1755   pg 406
HUSB:  Rasmus Andersen land soldat tiene hos Hans Jensen i Himlingoye
FADER:  Peder Madsen hmd i HImlingoye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Ane Pedersdtr pige tiene Bendt Rasmussen i Himlingoye      14 Nov 1755  pg 406
FADER:  Peder Madsen hmd i Himlingoye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Birthe Pedersdtr enke i Widskiolle  2 Dec 1754   pg 407
HUSB:  Lars Hansen (dod)
CH:   ... = Peder Rasmussen gmd i Widskiolle
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Peder Andersen hmd i Widskiolle Overdrevshus      14 Nov 1755  pg 407
WIFE:  Birthe Olsdtr
CH:   Hans Pedersen 18 tiene i Herfolge
     Johanne Pedersdtr 22
     Ane Pedersdtr 12 begge hiemme
guard: Lars Hansen gmd i Wraabye
wgd: Ole Larsen gmd i Endeslov
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Peder Knudsen inds hos son Hans Pedersen gmd i Wraabye      9 Apr 1755  pg 409
WIFE:  Birthe Hansdtr
CH:   Hans Pedersen gmd i Wraabye
     others
FADER:  Hans Pedersen gmd i Wraabye
wgd: Lars Hansen gmd i Wraabye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Ole Hansen ungkarl tiene hos bro Lars Hansen gmd i Wraabye    14 Nov 1755  pg 410
BRO:   Lars Hansen gmd i Wraabye
SIS:   Kirsten Hansdtr = Ole Larsen gmd i Endeslov
MODER:  Inger Larsdtr (dod) = afg Hans Olsen gmd i Wraabye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Maren Hansdtr tiene Lars Hansen gmd i Wraabye      25 Jan 1755  pg 411
HEIR:  Mette Hansdtr = = Anders Abrahamsen skoleholder i Wraabye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Ole Nielsen dod i det gl. Hospital, Herfolge      10 Jul 1754  pg 412
WIFE:  Ane 
guard: Peder Pedersen gmd i Clemmenstrup
wgd: Hans Nielsen Rytter inds i Herfolge
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Cathrine Johansdtr inds tiene malke pige i Billesborg      25 Jul 1755  pg 412
HUSB:  Niels Nielsen hugger hmd i Hoyelse, af Olbye
SIS:   Maria Davids i Kioge
guard: Mads Pedersen bondef i Tessebolle
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Malene enke hos Rasmus Ibsen gmd i Hadstrup     28 May 1755   pg 413
HUSB:  Mads Madsen (dod)
CH:   Christen Madsen gmd i Hadstrup
     ... Madsdtr = Rasmus Ibsen gmd i Hadstrup
     ? others
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Jens Larsen hmd i Praestehuuset, Endeslov      3 Sep 1754    pg 414
WIFE:  Cathrine Olsdtr
CH:   
guard: Niels Pedersen hmd i Taschewadshuus
wgd: Ole Nielsen gmd i Tessebolle
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Morten Olsen hmd i Eyoye      26 May 1755   pg 414
WIFE:  Karen Christensdtr
HEIRS:
guard: Rasmus Ibsen gmd i Hadstrup
wgd: Christen Madsen gmd i Hadstrup
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Else Danielsdr enke i Trannemosse Molle     18 Nov 1755  pg 415
HUSB:  Mouritz Jorgensen (dod 5 years ago)
CH:   Jorgen Mouritzen Moller i Trannemosse Molle
     Daniel Mouritzen gmd i Tessebolle (dod) = ... =2. Ole Nielsen i Tessebolle
      CH: Lars Danielsen 17 tiene i Trannemosse Molle
         Niels Danielsen 12
         Hans Danielsen 10
         Marie Danielsdr 21
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Christen Nielsen hmd i Taschewadshuus/Kokkeledshuuset i Herfolge    18 Nov 1755  pg 417
WIFE:  Sidsel Hansdtr  (hendes faestmand Niels Pedersen )
CH:   Mads Christensen gmd i Wraabye
     Margrethe Christensdtr = Ole Pedersen bondef i Wraabye
     Cathrine Christensdtr = Ole Larsen gmd i Himlingoye
guard: Andreas Hansen bondef i Hadstrup
wgd: Niels Mortensen i Herfolge
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Peder Nielsen inds hos Lars Olsen Skov hmd i Lellinge      1 Jan 1755  pg 420
WIFE:  
CH:   
guard: Anders Christensen gmd i Lellinge
wgd: Lars Olsen Skov hmd i Lellinge
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Christen Henrichsen hmd i Lellinge  4 Jan 1755   pg 420
WIFE:  
HEIRS:  
WIFE.CH:     Lars Tet/Thvet hmd i Lellinge
guard: Christen Hansen gmd i Lellinge
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Kirstine Westes qvinde fattig inds hos Christen Hansen gmd i Lellinge  2 Nov 1754  pg 421
CH:   ... = Christen Hansen gmd i Lellinge
     ?others
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Mads Larsen ungkarl tiene Lars Marcusen i Lellinge   21 Feb 1755  pg 421
guard: Anders Christensen gmd i Lellinge
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Birthe Pedersdtr inds hos Rasmus Hansen hmd i Lellinge     16 Jul 1754  pg 422
HUSB:  Peder Nielsen skomager
CH:   
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Ane Marie Hansdtr malkepige tiene Christen Rasmussen forpagter i Lellingsgaard      21 Nov 1755  pg 423
HEIRS:
guard: Christen Hansen gmd i Lellinge
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Niels Larsen hmd i Lidemark     12 Feb 1755   pg 425
WIFE:  
CH:   umyndige
guard: Lars Jensen hmd i Lidemark
wgd: Soren Pedersen gmd i Lidemark
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Karen Pedersdtr enke i Widskiolle, dod hos Soren Pedersen gmd i Lidemark     21 Dec 1754  pg 426
HUSB:  Hans Hansen (Dod)
?guard/HEIR: Soren Pedersen gmd i Lidemark
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Dorthe Olsdtr fattig dod hos Lars Jensen landsoldat hmd i Lidemark       17 Mar 1755   pg 426
HEIR/guard: Lars Jensen landsoldat hmd i Lidemark
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Ane Pedersdtr enke hos Ole Nielsen gmd i Taagerod    9 Aug 1755  pg 427
HUSB:  Hans Borgesen (dod)
CH:   ... = Ole Nielsen gmd i Taagerod
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Barbara Nielsdtr inds hos Niels Jensen i Eybye     14 Jan 1755  pg 427
CH:   Karen Larsdtr = Jacob Pedersen tiene i Widskiolle
     others?
wgd: Ole Hansen gmd i Store Salbye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Ole Jensen ungkarl tiene Fog sognepraest i Hoyelse   25 Nov 1755  pg 428
MODER:  Birthe Michelsdtr enke = afg Jens Iversen hos Peder Rasmussen gmd i Lille Skiendsved
BRO:   Iver Jensen hmd i Lille Skiendsved
SIS:   Ellen Jensdtr = Peder Rasmussen gmd i Lille Skiendsved
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Ingeborg Larsdtr i Store Salbye    25 Nov 1755  pg 430
HUSB:  Ole Hansen gmd
2 CH:  Ane Olsdtr 8
     Inger Olsdtr 25 wks
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Hans Hansen Hald inds i Kirche Skiendsved      31 Oct 1754   pg 433
WIFE:  
CH:   Hans Hansen 19
guard: Hans Jensen i Kirke Skiendsved
wgd: Morten Christensen gmd i Kirche Skiendsved
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Johanne Henrichsdtr i Kirke Skiendsved     7 Aug 1754  pg 434
HUSB:  Christen Nielsen inds fattig
CH:   Morten Christensen gmd i Kirke Skiendsved
     Niels Christensen gmd i Kirke Skiendsved
     others?
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Mathias Eriksen hmd i Kirke Skiendsved     25 Nov 1755  pg 435
WIFE:  Karen Jensdtr
CH:   Peder Mathiasen 30 landsoldat hiemme
     Jens Mathiasen 24 tiene i Lellingegaard
     Kirsten Mathiasdtr = Niels Ibsen gmd i Lille Salbye
     Erik Mathiasen landsoldat hmd i Eybye (dod) = Karen Jensdtr i Eybye
      CH: Jens Eriksen 13 tiene i Lille Salbye
         Mette Eriksdtr 16 tiene i Kirke Skiendsved
         Kirstine Eriksdtr 10
         Birthe Cathrine Eriksdtr 5
wgd: Morten Christensen i Kirke Skiendsved
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Mette Olsdtr i Herfolge       9 Jul 1755    pg 438
HUSB:  Hans Nielsen Rytter hmd 
guard: Peder Pedersen gmd i Clemenstrup
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Torben Jorgensen bondef gmd i Herfolge     23 Jan 1756  pg 440
WIFE:  Kirsten Christensdtr
4 CH:  Christen Torbensen 10
     Karen Torbensdr 12
     Johanne Torbensdr 7
     Marie Torbensdr 4
BRO:   Peder Torbensen gmd i Herfolge
WIFE.STEPFAD: Hans Jensen gmd i Sollerup
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Jens Christensen gmd i Widskiolle   27 Jan 1756  pg 448
WIFE:  Ane Jorgensdtr
5 CH:  Christen Jensen 10
     Jens Jensen 8
     Jens Jensen 10 wks - fodt efter mand dod
     Kirsten Jensdtr 13
     Ane Jensdtr 6
WIFE.FAD: Jorgen Jensen Sander here i hiemme
guard: Hans Nilausen gmd i Widskiolle
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Hans Saxesen bondef gmd i Eybye   30 Jan 1756   pg 451
WIFE:  Mette Jensdtr
CH:   Saxe Hansen 26 = ... gmd i Eybye
     Andreas Hansen 22
     Peder Saxesen 14
     Ane Xop Saxesdr 20 tiene i Eybye
     Karen Saxesdr 13
     Sidsel Saxesdr 11
guard: Saxe Nielsen gmd i Eybye (? Saxe Hansen above?)
wgd: Lars Hansen gmd i Eybye / Peder Olsen i Eybye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Christen Pedersen Lange = Birgethe Pedersdtr forstander i Walloe Hospital    testament 13 May 1733/13 Mar 1756pg
456
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Ane Jorgensdtr i Hadstrup   16 Jul 1756  pg 456
HUSB:  Ole Nielsen gl.½gmd
4 CH:  Mette Olsdtr 14
     Kirstine Olsdtr 11
     Birthe Olsdtr 8
     Margrethe Olsdtr 4
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Albret Hansen gmd i Lellinge         16 Jul 1756   pg 459
WIFE:  Karen Nielsdtr
2 CH:  Hans Albretsen 29 tiene i Hoyelse
     Niels Albretsen 22 hiemme
guard: Peder Mortensen hugger i Lellinge
wgd: Thoger Pedersen kroemand i Lellinge
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Elisabeth Frederichsdtr i Lidemark      20 Jul 1756   pg 462
HUSB:  Haagen Olsen gmd
SIS:   Karen Frederichsdtr (dod) = Niels Rasmussen gmd i Slimminge
      CH: Ole Nielsen gmd i Assendrup, Eybye
         Rasmus Nielsen gmd i Bieverskov
         Johanne Nielsdtr = Ole Jensen gmd i Slimminge, Giorslov
guard: Soren Rasmussen gmd i Lidemark
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Ane Henrichsdtr i Sollerup 20 Jul 1756    pg 465
3HUSB:  Niels Larsen gmd
CH:   Sidsel Nielsdtr 3
1HUSB:  Jens Roelighed i Store Ladager, Eybye
CH:   Lars Jensen 9
2HUSB:  Niels Bartholomaejsen i Sollerup (dod)
CH:   Jens Nielsen 6
     Karen Nielsdtr 7
guard: A.P. Alm
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Jens Andersen hmd i Walloebye        17 Nov 1755   pg 467
WIFE:  Malene Pedersdtr
MODER:  Karen = Anders Christensen inds i Walloebye    (NOTE: she is probably Anders widow)
BRO:   Christen Andersen tiene i Tornbye
wgd: Hans Christensen hmd i Tornbye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Bodil Hansdtr i Tornbye   29 Mar 1756   pg 468
HUSB:  Hans Christensen hmd
CH:   Ole Jensen Closter hmd i Himlingoye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Niels Nielsen fattig inds hos Peder Olsen Klocker i Himlingoye      1 Dec 1755  pg 469
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Bodil Hansdtr i Herfolge   23 Mar 1756   pg 470
2HUSB:  Hans Christensen hmd
1HUSB:  Peder Pedersen gmd i Lellinge
CH:   Peder Pedersen 17 tiene i Ringsberg
BRO:   Niels Hansen gmd i Ringsberg
guard: Jacob Christensen bondef i Tornbye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Karen Pedersdtr enke i Widskiolle, dod hos Soren Pedersen i Lidemark      pg 471
HUSB:  Hans Hansen (dod)
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Karen Christensdtr i Eyoye     2 Mar 1756    pg 471
HUSB:  Ole Madsen hmd
7 CH:  umyndige of 1st 2 marriages
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Maren Rasmusdtr hos Niels Pedersen hmd i Herfolge    3 Mar 1756  pg 472
CH:   Inger Larsdtr = Niels Pedersen hmd i Herfolge
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Ingeborg Johansdtr i Gl.Hospital, Herfolge   23 Jul 1756  pg 473
guard: Peder Pedersen bondef i Walloebye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Anders Rasmussen inds hos Peder Jorgensen gmd i Saedder     27 Jul 1756  pg 475
2WIFE:  Apelone Nielsdtr
1WIFE:  Karen Nielsdtr (dod)
CH:   Jens Andersen 32 land soldat tiene i Wraabye
? Ane Cathrine Pedersdtr madame enke = afg. Simon Nielsen Glud tolder i Thisted
      CH: i Callundborg
wgd: Peder Jorgensen i Saedder
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Lars Jacobsen hmd i Eybye      12 Mar 1756   pg 477
2WIFE:  Susane Ibsdr
1WIFE:  
CH:   Lars Hansen inds i Jersie
     Kirsten Larsdtr 16 tiene i Eybye
     Bodil Larsdtr 14 tiene i Eybye
guard: Niels Christensen i Kieke Skiendsved
wgd: Saxe Nielsen gmd i Eybye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Lars Pedersen hmd i Eybye      9 Apr 1756    pg 480
WIFE:  Mette Mortensdtr
3 CH:  umyndige
wgd: Niels Christensen i K.Skiendsved
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Malene Pedersdtr enke inds hos Jacob Pedersen hmd i Egbye    6 apr 1756  pg 480
CH:   Karen Jensdtr = Jacob Pedersen hmd i Eybye
guard: Niels Christensen gmd i K.Skiendsved
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Ellen Jensdtr i Lille Skiendsved    30 Dec 1755  pg 481
2HUSB:  Peder Rasmussen gmd
CH:   Rasmus Pedersen 3 hos MORBRO Iver Jensen hmd i L.Skiendsved
1HUSB:  Jens Jensen gmd i Hoyelse
CH:   Jens Jensen 11 hos Jorgen Hansen i L.Skiendsved
BRO:   Iver Jensen hmd i L.Skiendsved
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Christen Nielsen inds hos SON Niels Christensen i K.Skiendsved     18 May 1756  pg 484
CH:   Niels Christensen gmd i K.Skiendsved
     others
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Karen Larsdtr i Lidemark      30 Jul 1756   pg 484
HUSB:  Lars Jensen landsoldat hmd
3 CH:  Jens Larsen 5 hos Lars Ibsen i Lellinge
     Birthe Larsdtr 14 hiemme
     Mette Larsdtr hos Jens Hansen i L.Ladager
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Christen Nielsen ungkarl tiene Peder Jensen i Lille Salbye   28 Dec 1755  pg 486
MODER:  Mette Andreasdtr enke = afg. Christen Henrichsen inds i Lellinge
½BRO:  Lars Thretsen hmd i Lelling
MADFADER: Peder Jensen i L.Salbye
wgd: Erik Nielsen i Olsemagle
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Hans Rasmussen inds hos Erik Nielsen i Olsemagle    4 Jun 1756  pg 487
WIFE:  Ane Pedersdtr
wgd: Erik Nielsen i Olsemagle
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Jost Nielsen Schouert/Schouet i Eybye Praestegaard   4 Aug 1756  pg 488
      (fodt 8 May 1705 i Khvn, dobt 11 May af mag. Johan Dorschaes)
½BRO:  Ole Sletting provst sognepraest here (dod - 5 Aug 1746)
      Ch: Niels Sletting sognepraest     ( Niels Olsen Sletting)
         Johanne Marie Sletting (dod) = Jens Rosted amtsforvalter over Tryggervelde amt 
          CH:  Ole Sletting Rosted 11½
             Jacob Rosted 9½
             Ulrica Antoinette Rosted 12½
             Mette Kirstine Rosted 7
     Jochum Frederich Sletting ved grevskabet Chiristianholm i Lolland
FADER:  Niels Jacobsen brygger i Khvn (dod)
MODER:  Dorthea Justdr Schouert (dod 20 May 1708 - age 30) =2. Brock seigr
? Louise Sophie Frederique Abaisse de Walloe frue
? Jens Rosted stiftsforvalter i Eybye Praestegd
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Niels Christensen skovfoget i Gummerod, Lidemark       11 Apr 1755   pg 499 549?
      (fodt i Jylland)
WIFE:  (dod)
MODER:  Karen Nielsdtr enke fra Jylland til i Asnes Molle (dod) = afg Christen Kobbersmed i Viborg, Jylland 
SIS:   Sophie Christensdtr = 1. Ole Carlsen =2. Jens Olsen Bidorph degn i Asnes, Aads herred, Sielland
      Ch: Torben Olsen Moller i Asnes Molle / i Khvn
         Hans Olsen Moller i Khvn
         Jochum Olsen Moller (iligemaade)
         ? Else Nielsdtr umyndige barn i Gummerod - guard: Soren Pedersen i Lidemark
     Ane Marie Christensdtr = Johannes Hansen Borre snedker i Teilgrds Straeddet, Khvn, eller kiobmands ryster til
Westindien
     Karen Christensdtr enke (dod 31 Jul 1755) = afg Hans Michelsen i Khvn, boende i Closter Straeddet i Khvn
      CH: Michel Hansen 24 studiosus
         Niels Hansen 20      (curator: Niels Larsen Lund Bodker)
         Ane Hansdtr 12  (guard: Christian Pedersen brandeviinsbraneder)
BRO:   Jens Christensen 30 aar siden rejste til Holsteen = ... gl. ( dod - no children )
STEPCH: Maren Nielsdtr
guard: Hans Hansen age 76 i Asnes 45 aar/ Christian Henrichsen i Asnes
wgd: Torben Jorgensen
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Lars Jorgensen gmd i Tessebolle    21 Aug 1756  pg 550
WIFE:  Kirsten Olsdtr
CH:   Boas Larsen forpagter i Aastrup
     Ole Larsen kraemmer svend tiene i Khvn
     Birgethe Larsdtr tiene i Studiigaarden i Khvn
     Ane Larsdtr = Hans Hansen Moller i Skrodsberg Molle, Bregentved Grevskabs gods
     Jorgen Larsen Elsberg kiogmand handelsmand i Kioge (dod)
      CH: Jacob Elsberg
         Lourinda Kirstine Elsberg
         Jacobine Elsberg - alle umyndige
wgd: Jorgen Mouritzen Moller i Trannemose Molle
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Niels Olsen mollersvend ugift i Helsted Molle, Stevns herred     23 Jul 1756   pg 556
      (fodt & dobt 1 Jan 1747 Ole Nielsen 's barn Niels fra Khvn, til Sierslov Molle i Store Heddinge - wit Ane = H
Hansen i Sierslov)
MODER:  Birthe Christensdtr = Ole Nielsen i Khvn (?he dod)
MORBRO: Michel Christensen Moller i Renge Molle
½SIS:  
MADFADER: Svend Larsen Moller i Helsted Molle, nu i Thurbye Molle
? Anders Olsen kiob handelsmand i Kioge
guard: Niels Mortensen bondef i Herfolge
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Jens Hansen Birk kiobmand i Jislands, Seyland, dod hos Barmejer degn i Haarlov      8 Oct 1756   pg 561
BRO.CH: Poul Nielsen Birk i Khvn
     Erik Birk i Khvn
½BRO:  Hans Christophersen Lund (dod)  
      CH: Inger Margrethe Lund 18
         Niels Hansen Lund 16
½BROof½BRO: Christen Christophersen Lund hos Jens Juelbye brogger i Norregade, Khvn 
guard: Niels Mortensen i Herfolge
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

Hans Jensen bondefoged gmd i Himlingoye    26 Oct 1756  pg 568
2WIFE:  Ane Jensdtr
1WIFE:  Kirsten Andersdtr (dod 23 Apr 1750)
BRO:   Christen Jensen gmd i Himlingoye
SIS:   Inger Jensdtr (dod) = Hans Dideriksen landsoldat hmd i Himlingoye
      CH: Inger Hansdtr 11 here hos enke   (? Inger Diderichsdr 10)
         Kirsten Hansdtr 2½         (? Kirsten Diderichsdr 3 hos Johanne Niels 's inds hos Ole Nielsen hmd i
Endeslov)
PARENTS:     (dod)
1WIFE.3CH: Niels Andersen i Saxkiobing
      Karen Larsdtr (dod) = Lars Ibsen i Himlingoye (dod)
      CH: Karen Larsdtr  (= Ole Olsen i Walloebye)
         Ane Larsdtr
         Anders Larsen
      Inger Larsdtr (dod - 18 Nov 1746) = Jens Andersen Smed i Himlingoye
WIFE.SVOGER: Jens Andersen Smed hmd i Himlingoye
[Valle Stifts Gods; Book 15 1748-1756; FHL film 50864]

////////////////////////////////////////END OF FILM /////////////////////////////////////////
     Vallo Stifts Gods - Skifteprotokol
     Book 16 1757-1763 FHL film 50865
         by Aurelia Clemons 8/25/07


Niels Ibsen gmd i Lille Salby     28 Jun 1757  pg 2
WIFE:  Kirstine Mathiasdtr   (signed: Kirsten Mathiasdtr )
3 CH:  Hans Nielsen imod aar gl.
     Ingeborg Nielsdtr 12
     Margrethe Nielsdtr 4
½BRO:  Hans Hansen i Lille Salbye
ny faester: Jens Hansen
wgd: Anders Hansen bondef i Lellineg
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Maren Frederichsdtr i Eybye      28 Jun 1757  pg 7
2HUSB:  Lars Hansen gmd
1HUSB:  Niels Sorensen (dod)
CH:   Mette Kirstine Nielsdtr = Niels Pedersen sognef i Wallore
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Sinne Jensdtr i Lille Skiendsved   5 Jul 1757   pg 8
HUSB:  Jorgen Hansen gmd
1 CH:  Ane Jorgensdtr = Christen Jensen gmd i Olsemagle
ny faesten: Soren Cornelisen
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ingeborg Olsdtr i Gummerod     8 Jul 1757    pg 14
HUSB:  Hans Hansen gmd  (NOTE: this is his 4th wife)
1 CH:  Johanne Hansdtr 1 1/4
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Hans Hansen Hauge hmd i Valloby    5 Jan 1757   pg 20
WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   
guard: Ole Pedersen bondef i Wraabye
wgd: Morten Jensen Smed i Walloebye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Nilaus Hansen inds hos Hans Nielsen gmd i Walloebye  14 Apr 1757  pg 22
WIFE:  Johanne Pedersdtr
CH:   
guard: Ole Pedersen bondef i Wraabye
wgd: Morten Jensen Smed i Walloebye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Maren Knudsdtr i Povlstrup  12 Jul 1756/9 Jul 1757 pg 24
HUSB:  Peder Larsen hmd
3 CH:  Hans Pedersen 24 tiene i Povelstrup
     Lars Pedersen 23 tiene i Aggerup
     Knud Pedersen 17 tiene i Povelstrup
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Cille Giertrud Nielsdtr i Stokagerhus     9 Jul 1757   pg 26
HUSB:  Ole Pedersen skovfoged
3 CH:  Henrich Olsen 6
     Wilhelm Olsen 4 hos MOSTER i Birgsted
     Beate Olsdtr 1 hos Morten Pedersen vaegter i Walloe
SIS:   ... Nielsdtr = Peder Hansen Smed i Birgsted
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Mette Larsdtr i Valloby       15 Jul 1757   pg 30
HUSB:  Morten Larsen gmd
2 CH:  Niels Mortensen gmd i Walloebye
     Jens Mortensen 26 ungkarl tiene i hiemme
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Jens Larsen gmd i Tornbye  15 Jul 1757   pg 35
WIFE:  Kirsten Christensdtr
2 CH:  Dorthe Jensdtr 8
     Angnette Jensdtr 6
guard: Anders Andersen gmd i Tornbye
wgd: Jens Nielsen gl. gmd i Tornbye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Niels Ottesen i Sollerup   21 May 1757   pg 40
WIFE:  Barbara Nielsdtr
4 CH:  
guard: Ole Christensen i Clemmenstrup
wgd: Niels Larsen gmd i Sollerup
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Maren Jorgensdtr inds hos Hans Larsen i Herfolge    31 Mar 1757  pg 42
BRO:   Ole Poulsen 
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ane Sorensdtr i Scheels Hospital   8 Nov 1756   pg 42
CH:   Karen Olsdtr = Christen Andersen gmd i Herfolge
     Mette Olsdtr = Ole Skraeder hmd i Herfolge
     ?others
curator: Niels Larsen gmd i Sollerup & Ole Christensen gmd i Clemenstrup
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Hans Ziersen landsoldat ungkarl tiene hos Hans Jensen gmd i Herfolge  16 Jul 1757  pg 44
MODER:  Karen Jensdtr enke = afg. Zier Hansen hmd i Hadstrup
½SIS:  Mette Ziersdr = Niels Jensen u.gmd i Herfolge
wgd: Ole Christensen gmd i Clemenstrup
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Else Christensdtr i Heinetshuus    22 Oct 1756  pg 47
HUSB:  Niels Skoemager
2 CH:  Malene Nielsdtr 14 tiene i Heinetshuus
     Sara Nielsdtr 8
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Inger Gudmandsdr enke i Clemenstrup      23 Feb 1757  pg 48
HUSB:  Christen Christensen (dod)
CH:   Ole Christensen gmd i Clemenstrup
     others?
guard: Hans Jensen gmd i Herfolge
     
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ane Sophie Luccasdr i Sollerup    16 Jul 1757  pg 49
HUSB:  Niels Larsen gmd
SIS:   Cathrine Luccasdr = Niels Hansen inds hos Peder Olsen i Saedder
     Kirsten Luccasdr tiene hos Peder Olsen i Saedder
     Margrethe Luccasdr = Frederich i Kioge
guard: Hans Jensen gmd i Herfolge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ane Olsdtr i Himlingoje   21 Jul 1757   pg 54
HUSB:  Peder Pedersen gmd
½SIS:  Johanne Rasmusdtr = Niels Jensen bondef i Qvaerkebye, Baroniet Corradsberg
     Birthe Rasmusdtr = Ole Jensen i Himlingoye
guard: Jens Andersen Smed i Himlingoye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Maren Bertelsdr i Enderslov      21 Jul 1757  pg 59
HUSB:  Niels Ziersen gmd    (signed: Niels Siersen)
BRO:   Diderik Bertelsen tiene i Lille LInded
     Christen Bertelsen tiene i Endeslov, begge Grevskabet Bregentveds gods
guard: Jens Olsen gmd i Aggerup
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Thomas Nielsen inds hos SON Niels Thomasen i Endeslov      3 Nov 1756   pg 64
WIFE:  Ellen Thomasdtr
3 CH:  Niels Thomasen 28 gmd i Endeslov
     Peder Thomasen 20 tiene hos BRO Niels Thomasen
     Christopher Thomasen 16 tiene i Endeslov
wgd: Peder Nielsen i Olbye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Abel Olsdtr i Hoyelundshuset         8 Oct 1756    pg 66
HUSB:  Morten Jensen
CH:   umyndige
guard: Lars Pedersen Skraeder i Stompedamshuus
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ane Ibsdr i Stompedamshus  22 Jul 1757   pg 67
HUSB:  Lars Pedersen Skraeder hmd 
HEIRS:  fodt i Aalborg, Jylland
guard: Peder Nielsen bondef i Olbye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Peder Hansen hmd i Kanderod      9 Feb 1757   pg 70
WIFE:  Johanne Christophersdtr
CH:   Siidselle Pedersdtr ( Sidsel Pedersdtr ) 6
guard: Peder Nielsen i Olbye
wgd: Ole Hansen i Lille Skiendsved
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Knud Jorgensen hmd i Eybye     28 Dec 1756   pg 72
WIFE:  Karen Olsdtr
5 CH:  umyndige
guard: Jorgen Pedersen i Endeslov
wgd: Ole Hansen i Lille Skiendsved
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ane Madsdtr i Hoyelse        10 Feb 1757   pg 73
HUSB:  Christopher Madsen hmd
1 CH:  umyndig
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Lisbeth Olsdtr fattig inds hos Ole Nielsen gmd i Hoyelse       31 Jan 1757   pg 75
CH:   ... = Ole Nielsen gmd i Hoyelse
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Hans Ziersen fattig inds hos Christen Jensen i Olsemagle    11 Mar 1757  pg 76
WIFE:  Ane Marie Christophersdtr
wgd: Christopher Madsen hmd i Hoyelse
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Iver Jensen hmd i Lille Skiendsved  22 Jul 1757  pg 77
WIFE:  Karen Pedersdtr
CH:   Jens Iversen ½
guard: Ole Nielsen gmd i Hoyelse
wgd: Christopher Madsen hmd i Hoyelse
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Niels Nielsen gmd i Lellinge     29 Jul 1757  pg 80
WIFE:  Ane Pedersdtr  (?=2. Jens Madsen nu faestemanden)
3 CH:  Hans Nielsen 7
     Niels Nielsen 2
     Karen Nielsdtr 4
BRO:   Hans Nielsen gmd i Lellinge
wgd: Anders Pedersen gmd i Lellinge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Lars Marcusen gmd i Lellinge     29 Jul 1757  pg 85
WIFE:  Mette Nielsdtr
6 CH:  Maren Larsdtr = (trolov) Anders Pedersen ungkarl i hiemme
     Karen Larsdtr 17 tiene i Lellinge
     Marie Larsdtr 13 tiene i Eybye
     Ane Larsdtr 11
     Kirsten Larsdtr 10
     Hans Larsen 6
guard: Hans Nielsen i Lellinge
wgd: Jens Madsen gmd i Lellinge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Kirsten Mortensdtr i Herfolge Torp  30 Jul 1757  pg 90
HUSB:  Peder Torbensen gmd
BRO:   Anders Mortensen gmd i Heinerup
SIS:   Maren Mortensdtr = Jens Nielsen gmd i Ringsberg, nu tiene Anders Mortensen i Heinerup
     Ingeborg Mortensdtr = Peder Poulsen gmd i Ringsberg
MODER:  Giertrud = Morten Andersen lem i Walloe Hospital, Herfolge
guard: Jacob Samuelsen ting- og kaldsmand i Hestehaughuus
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Kirsten Andersdtr gl. pige fra Khvn til Morten Jensen Smed i Valloby  9 Jul 1757   pg 94
BRO:   ( Christen Andersen - dod)
      CH: Birthe Kirstine Christensdtr = Morten Jensen Smed i Walloebye
         Hans Christian Christensen Biorndrup bogtrokkersvend/bogbindersven i Khvn
         Johanne Christensdtr ugift tiene i Khvn  (½SIS to above 2)
guard: Ole Pedersen / Niels Mortensen
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Niels Jensen gmd i Tornbye  12 Dec 1757   pg 100
WIFE:  Karen Pedersdtr (?=2. Anders Hansen nye bonde paa gaarden)
7 CH:  Peder Nielsen 20
     Rasmus Nielsen 14
     Jens Nielsen 9
     Sidsel Nielsdtr 25 tiene i Walloebye
     Gundel Nielsdtr 18
     Ane Nielsdtr 12
     Kirstine Nielsdtr 6
BRO:   Knud Jensen gmd i Tornbye
wgd: Jens Nielsen gl. gmd i Tornbye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Anders Mortensen gmd i Heinerup    13 Dec 1757  pg 105
WIFE:  Ane Larsdtr   (?=2. Ole Larsen nye faester af gaarden)
5 CH:  Morten Andersen 13
     Hans Andersen 10
     Lars Andersen 4
     Maren Andersdtr 19
     Kirsten Andersdtr 17
WIFE.BRO: Hans Larsen gmd i Widskiolle
wgd: Niels Nielsen gmd i Heinerup
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ingeborg Hansdtr i Eyoye   15 Dec 1757   pg 110
HUSB:  Hans Jensen u.gmd
1 CH:  Peder Hansen 8
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Hans Mortensen hmd hugger i Herfolge Skovhus eller Skovleedshuus    16 Dec 1757  pg 114
WIFE:  Sidsel Jensdtr
8 CH:  Morten Hansen 24
     Marie Hansdtr = Jorgen Mouritsen Moller i Tranemose Molle
     Mette Hansdtr = Mogens Andersen Moller i Herfolge Molle
     Birthe Hansdtr 20 hiemme
     Maren Hansdtr 16 tiene i Thuurebyeholm
     Karen Hansdtr 14
     Sidsel Hansdtr 12
     Johanne Hansdtr 8
BRO:   Niels Mortensen bondef i Herfolge
wgd: Jorgen Mouritzen Moller i Tranemose Molle
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Erik Nielsen = Ellen Hansdtr gmd i Olsemagle      19 Dec 1757  pg 123
1 CH:  Birthe Eriksdtr 5 hos Peder Nielsen gmd i Gisselfelde gods
HIS.BRO:     Lars Nielsen gmd i Olsemagle
ny bonde paa gaarden: Anders Pedersen
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Maren Hansdtr i Olsemagle  19 Dec 1757   pg 129
HUSB:  Niels Bendsen gmd
CH:   Ole Nielsen gmd i Hoyelse
     Lars Nielsen of age hiemme
guard: Christen Jensen gmd i Stiftets gods
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Christen Jensen gmd i Lellinge    20 Dec 1757  pg 133
4WIFE:  Birthe Rasmusdtr, hos MODEREN i hiemme
CH:   Dorthe Christensdtr 1/4 aar
1WIFE:  Sidsel Nielsdtr (dod 4 Jul 1742)
CH:   Jens Christensen 25 hiemme
     Mette Christensdtr    (died bef 1757)
     Karen Christensdtr 18 = (trolov) Ole Pedersen enkemand gmd i Lellinge)
2WIFE:  Inger Jensdtr (dod 4 Nov 1746)
3WIFE:  Dorthe Poulsdtr (dod 31 Jan 1749)
CH:   Sidsel Christensdtr 10
BRO:   Soren Jensen gmd i Lellinge
wgd: Peder Pedersen gmd i Lellinge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Birthe Sorensdtr i Lellinge      20 Dec 1757  pg 141
HUSB:  Ole Pedersen gmd
SIS:   Maren Sorensdtr = Rasmus Madsen i Widskiolle
BRO:   Hans Sorensen i Ringsberg, Universitets gods (do)
      2CH: 1 son & 1 dau
guard: Soren Jensen gmd i Lellinge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Margrethe Mortensdtr i Herfolge    22 Dec 1757  pg 145
HUSB:  Christen Christensen gmd
9 CH:  Morten Christensen 11
     Christen Christensen 9
     Hans Christensen 5
     Ole Christensen 3
     Maren Christensdtr 19 tien i Taagerod
     Kirsten Christensdtr 17 hiemme
     Marie Christensdtr 14 tiene i Herfolge
     Inger Christensdtr 11 hiemme
     Johansen Christensdtr 7 hos Ole Christensen gmd i Clemenstrup
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Marthe Rasmusdtr i Heinetshuset    21 Sep 1757  pg 149
HUSB:  Hans Jorgensen fattig
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Johan Pfenning skovfoged i Almissevaengehus, Endeslev      4 Jun 1757   pg 150
     (fod i Hannover) (? Grevskabet Holsteinborg i Sielland)
WIFE:  (dod)
CH:   Antoinette Marie Pfenning = Peder Mach (fod i Hansyn, Holstein son of Peder Mach doctor) gartner i Neumynster
guard: Jens Jensen bondef i Widskiolle & Jacob Samuelsen
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Peder Larsen Biering (? Peder Christensen Biering) kromand i Prambrohuset elle Slukefter Kro   16 Sep 1757  pg
159
WIFE:  Ane Magdalene Lind
SIS:   Bodil Marie Christensdtr i Studiistraedet, Khvn  (fod i Markebye, Kundbye ) (? Christen Mgs braendeviinsbrander))
WIFE.SVIGERSON: Peder Jensen Wadum i Khvn
WIFE.MODER: ... (they are living in her house)
(?fra Giorslev Bogeskov, Stevns herred eller fra Holtug, Skantzehuuset)
guard: Hans Larsen Plov i Walloebye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Lars Ibsen or Lauritz Ibsen gmd i Tornbye   19 Sep 1758  pg 189
WIFE:  Johanne Andersdtr
BRO:   Niels Ibsen inds i Walloebye
     others
guard: Jens Nielsen u.gmd i Tornbye
ny faestemand: Christen Andersen
wgd: Anders Andersen gmd i Tornbye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Knud Nielsen gmd i St.Tornbye     19 Sep 1758  pg 193
WIFE:  Bodil Hansdtr
4 CH:  Hans Knudsen 8
     Niels Knudsen 6
     ane Knudsdtr 10
     Marie Knudsdtr ½
guard: Anders Andersen gmd i Tornbye
my faester: Jorgen Jensen
wgd: Jens Nielsen u.gmd i Tornbye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Jens Hansen gmd i Store Tornbye    19 Sep 1758  pg 198
WIFE:  Ane Andersdtr
2 CH:  Marie Elisabeth Jensdtr 13 hos FARBRO Niels Hansen gmd i Store Tornbye
     Sidsel Jensdtr 6
BRO:   Niels Hansen gmd i Store Tornbye
WIFE.BRO: Anders Andersen i Store Tornbye
ny beboere paa gaarden: Hans Pedersen
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Jens Nielsen gl.gmd i Store Tornbye      22 Sep 1758  pg 201
WIFE:  Mette Pedersdtr
CH:   Peder Jensen 16 hiemme
     Sidsel Jensdtr = Erik Rasmussen i Lille Tornbye, Grevskabet Bregentved gods
     Karen Jensdtr = Jens Mortensen gmd i Walloebye
     Inger Jensdtr = (troloved) Christopher Nielsen i hiemme
1WIFE:  Sidsel Christophersdtr (dod 18 Nov 1732)
3 CH:  2 sons & 1 dau (? all died before the father?)
guard: Niels Simonsen gmd i Store Tornbye
wgd: Anders Andersen gmd i Store Tornbye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Knud Jensen gmd i Tornbye   22 Sep 1758  pg 207
WIFE:  Ane Pedersdtr
2 CH:  Peder Knudsen 10
     Maren Knudsdtr 16
guard: Anders Andersen gmd i Tornbye
wgd: Niels Simonsen gmd i Tornbye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Karen Hansdtr i Lidemark      26 Sep 1758   pg 213
HUSB:  Soren Pedersen gmd        (NOTE: this is his 2nd wife)
1 CH:  Niels Sorensen 3
FADER:  Hans Jensen gmd i Lidemark
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ane Pedersdtr i Gummerod      3 Oct 1758    pg 218
2HUSB:  Jorgen Larsen gmd
CH:   Niels Jorgensen 3
1HUSB:  Niels Pedersen (dod 6 Nov 1753)
CH:   Else Marie Nielsdtr 14
     Peder Nielsen 12
     Jorgen Nielsen 9 hos MORBRO Peder Pedersen gmd i Ringsberg
     Maren Nielsdtr 8
     Inger Nielsdtr 5
BRO:   Peder Pedersen gmd i Ringsberg
1HUSB.BRO: Soren Pedersen gmd i Lidemark
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Hans Mortensen Moller = Leene Larsdtr moller i Vraaby Vandmolle     17 Oct 1758  pg 223
4 CH:  Niels Hansen 11
     Morten Hansen 7
     Peder Hansen 5
     Inger Hansdtr 9 alle hos MORFAD Lars Nielsen Moller i Kagstrup Molle, Gl.Kiogegaards gods
HER.FADER: Lars Nielsen Moller i Kagstrup Molle, Gl.Kiogegaards gods
guard: Hans Michelsen ny moller i Wraabye Molle
? Hans Larsen Moller
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Marie Kirstine Pedersdtr i Valloby  3 Apr 1758   pg 244
HUSB:  Jens Mortensen Smed gmd nu inds
CH:   Peder Jensen Faber seyglingsmand i Hollands tienneste
     Morten Jensen Smed i Walloebye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Maren Nielsdtr pige i Himlingoje       20 Oct 1758   pg 245
2 BRO:  Peder Nielsen of age
     Niels Nielsen of age
SIS:   Kirsten Nielsdtr ugift tiene i Walloe
guard: Peder Pedersen bondef i Walloebye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Sara Rasmusdtr i Vraaby       20 Oct 1758   pg 247
HUSB:  Niels Jensen hmd
CH:   Jens Nielsen 18 tiene i Walloebye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ellen Jensdtr inds hos Peder Andersen hmd i Vraaby   11 Nov 1757/20 Oct 1758     pg 249
HUSB:  Niels Jensen (dod)
CH:   Jens Nielsen 24 tiene i Aggerup
     Kirsten Nielsdtr tiene i Store Tornby
     Dorthe Nielsdtr tiene i Store Tornby
guard: Jorgen Jorgensen bondef i Himlingoye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Gundel Nielsdtr i Storelinde     24 Oct 1757/20 Oct 1758     pg 249
HUSB:  Peder Bendsen Voebek/Vebek hmd
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Soren Nielsen hmd i Strobye      16 Nov 1757/20 Oct 1758     pg 250
WIFE:  Elisabeth Frandsdtr
4 CH:  Frands Sorensen 12 tiene i Store Tornbye
     Niels Sorensen 8 hiemme
     Sidsel Sorensdtr 20 i Stroeby
     Maren Sorensdtr 17 tiene i Stroebye
guard: Jorgen Pedersen bondef i Endeslev
wgd: Peder Bendsen Vebek/Webech hmd i Storelinded
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ellen Olsdtr enke hos SON Peder Torbensen gmd i Herfolge    24 Oct 1758  pg 252
2HUSB:  Jorgen Andersen bondef (dod)
CH:   Torben Jorgensen boed i Herfolge (dod 23 Jan 1756) = ... =2. Jorgen Andersen i Herfolge
      Ch: Christen Torbensen 12
         Karen Torbensdr 14
         Johanne Torbensdr 9
         Marie Torbensdr 6
1HUSB:  Torben Andersen (dod)
CH:   Peder Torbensen gmd i Herfolge
guard: Peder Jensen Vaever
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Bodil Larsdtr i Herfolge      24 Oct 1758   pg 255
HUSB:  Lars Pedersen Skraeder inds hos Peder Olsen hmd
CH:   Karen Larsdtr 1 hos Jorgen Larsen Skraeder i Sollerup
ILLEG.CH: Lars Rasmussen 5 hos Jorgen Heined hmd i Herfolge
guard: Peder Jensen Vaever i Herfolge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Inger Nielsdtr inds hos Bendt Pedersen hmd i Herfolge      7 Oct 1757   pg 257
HUSB:  Ole Jorgensen gmd nu inds
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Niels Christensen inds i Provstens Heinetshus, Heined      Jan/24 Oct 1758    pg 257
WIFE:  Gundel Nielsdtr fattig
wgd: Peder Jensen Vaever i Herfolge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Peder Jensen 12½ i Tornbye  24 Oct 1758   pg 258
FADER:  Jens Christensen Smed (dod 1 Jul 1749) = Maren Pedersdtr =2. Jens Ingvorsen Smed i Tornbye
½SIS:  Ane Jensdtr 9½
FARFAD: Christen Jensen skovfoged i Tornbye (dod - 11 Dec 1755)
STEPMOD.FAD: Peder Jensen Vaever i Herfolge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Karen Pedersdtr enke inds hos Diderich Madsen i Sollerup    27 Oct 1758  pg 259
HUSB:  Luccas Veltmand gmd i Ringsberg (dod)
CH:   Ane Luccasdr 14 tiene i Ringsberg
guard: Mads Pedersen bondef i Tessebolle
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ingeborg Jacobsdtr i Eyoye  19 Jan 1758   pg 262
HUSB:  Peder Hansen Munk hmd
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Jens Eliasen inds hos Niels Hansen gmd i Hadstrup       28 Mar 1758   pg 262
WIFE:  Kirsten Hansdtr fattig
wgd: Mads Pedersen bondef i Tessebolle
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Jens Olsen Lind = Sidsel Jacobsdtr ( Sidse Jacobsdtr ) inds hos Jens Knudsen gmd i Endeslov    27 Oct 1758  pg
263
CH:   Karen Jensdtr = Niels Frandsen hmd i Helsted, Juellinge gods
     Jacob Jensen Lind 21 tiene i Endeslev
HER.1HUSB: Christen Jensen boende i Storelinde
HER.CH: Maren Christensdtr = Jens Knudsen gmd i Endeslev
guard: Niels Mortensen bondef i Herfolge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ane Nielsdtr i Lellinge   3 Nov 1758   pg 266
HUSB:  Peder Mortensen hmd
6 CH:  Morten Pedersen 16 hiemme
     Niels Pedersen 12 tiene i Lellinge
     Anders Pedersen 5 hos Peder Hansen i Taagerod
     Christian Pedersen 3
     Mette Pedersdtr 20
     Karen Pedersdtr 8
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ane Envoldsdr i Lellinge   7 Nov 1757/3 Nov 1758  pg 268
HUSB:  Jens Christensen hmd
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Lars Theetsen hmd i Lellinge     8 Sep 1757/3 Nov 1758  pg 269
WIFE:  Karen Mortensdtr fattig
wgd: Peder Mortensen hmd i Lellinge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Jens Envoldsen hmd i Lellinge     1758  pg 269 **
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Birthe Sorensdtr inds hos Jens Jacobsen gmd i Lellinge     13 Jan 1758  pg 270
CH:   Soren Pedersen gmd i Lidemark
     ... = Jens Jacobsen gmd i Lellinge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Johanne Jensdtr enke inds hos Lars Olsen Skov hmd i Lellinge  7 Nov 1757   pg 272
1HUSB:  Peder Nielsen gmd i Olsemagle (dod)
CH:   Niels Pedersen 7 hos FARBRO Hans Nielsen gmd i Lellinge
TROLOV: Bertel Jacobsen (dod)
CH:   Peder Bertelsen 3 hos Lars Skov hmd i Lellinge
guard: Peder Mortensen hmd i Lellinge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Mette Larsdtr enke inds hos afg Lars Theetsen hmd's enke i Lellinge   7 Nov 1757   pg 271
HUSB:  Christen Henrichsen hmd i Lellinge (dod)
guard: Soren Pedersen gmd i Lidemark
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Sidsel Mogensdtr inds hos Niels Pedersen hmd i Lellinge     7 Nov 1757   pg 274
HUSB:  Peder Nielsen inds
CH:   ... = Rasmus Nielsen hmd i Eybye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Karen Hansdtr i Lellinge      29 Nov 1757   pg 275
HUSB:  Jens Mogensen hmd
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Niels Nielsen hugger inds hos Jens Hansen Skraeder hmd i Lellinge    17 Jun 1758  pg 276
WIFE:  Birthe Rasmusdtr fattig
wgd: Jens Christensen hmd i Lellinge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Birthe Jensdtr enke i Kragskovshus  15 Aug 1757  pg 277
HUSB:  Hans Mejer hmd i Synden Kioge (dod)
2 CH:  Karen Hansdtr = Jorgen Sorensen Skovfoged
     Hans Hansen Mejer skoemager i Kioge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Peder Andersen gmd i Gummerod     7 Nov 1758   pg 278
WIFE:  Ane Andreasdtr
CH:   
guard: Hans Olsen hmd i Eybye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Mette Nielsdtr i Ringsberg  7 Nov 1758   pg 281
HUSB:  Niels Hansen gmd
4 CH:  umyndige
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Hans Jensen tienestkarl hos Niels Jensen gmd i Eybye  17 Apr 1758  pg 284
MODER:  Johanne Hansdtr enke = afg Jens Christophersen i Lille Ladager, nu inderste hos Peder Larsen hmd i Eybye 
wgd: Hans Olsen hmd i Eybye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ole Larsen gmd, nu inds hos Anders Pedersen hmd i Eybye     2 Jan 1758   pg 285
WIFE:  Karen Andersdtr
wgd: Hans Olsen hmd i Eybye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Joseph Jacobsen inds hos Hans Olsen Hugger hmd i Eybye     5 Nov 1757   pg 286
CH:   ... Josephsdr = Hans Olsen hugger i Eybye
     Casper Josephsen boded i Holmhuuse, Eybye
     Jacob Josephsen rytter i Rensborg
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Jens Mathiasen ungkarl tiene Christen Rasmussen forpagter i Lellinge, dod hos Jens Hansen gmd i Lille Salby    10
Nov 1758     pg 287
BRO:   Peder Mathiasen land soldat hmd i Kirke Skiendsved
SIS:   Kirsten Mathiasdtr = Jens Hansen gmd i Lille Salbye
BRO:   Erik Mathiasen land soldat hmd i Eybye (dod) = ... =2. Jacob Pedersen gmd i Hoyelse
      CH: Jens Eriksen 15
         Mette Eriksdtr 20 tiene i Jersie
         Kirstine Eriksdtr 10
         ... Eriksdtr 6
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Karen Jensdtr enke inds hos Jens Hansen i Lille Salby         2 Jun 1758    pg 289
HUSB:  Mathias Eriksen fra Kiirke Skiendsved (dod)
CH:   Peder Mathiasen hmd land soldat i Kirke Skiendsved
     Christine Mathiasdtr = Jens Hansen gmd i Lille Salbye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Peder Jorgensen inds hos Jens Hansen gmd i Lille Salby        20 May 1758   pg 291
WIFE:  (siden er dod)
BRO:   Lars Jorgensen i Olbye
guard: Jens Hansen gmd i Lille Salbye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Soren Gabrielsen hmd i Lille Salby  20 Jan 1758  pg 291
WIFE:  Johanne Jensdtr
WIFE.CH:     Jens Frandsen hmd i Olbye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Lars Nielsen = Ingeborg Knudsdtr gmd i Olsemagle    21 Nov 1758  pg 293
HIS.FAD:     Niels Bendtsen lem i Walloe Hospital
HER.SIS:     Johanne Knudsdtr = Anders Andersen gmd i Svansberg, Gl.Kiogegaards gods
     Bodil Knudsdtr = (trolov) Peder Hansen hmd i Olbye, Wartougs gods
HER½SIS:     Margrethe Nielsdtr ugift hos SIS i Svansberg
guard: Ole Nielsen gmd i Hoyelse
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Maren Larsdtr i Lille Salby      9 Jul 1758   pg 293
HUSB:  Niels Christensen hmd
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Maren Hansdtr i Eybye        28 Nov 1758   pg 299
HUSB:  Saxe Nielsen gmd bondef
CH:   Niels Saxesen 15
     Hans Saxesen 2½
     Dorthe Saxesdr 8
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Holger Nielsen i Osterledshus        1 Dec 1758    pg 304
WIFE:  Ane Hansdtr
3 CH:  Ane Marie Holgersdr 5 or 3
     Margrethe Holgersdr 2
     Christiana Holgersdr 7 wks (fod efter faderens dod)
FADER:  Niels Andersen Skovfoged i Abildgaardshuus
WIFE.FAD: Hans Drage boende i Kanderodshuuse, Thuurebyeholms gods
guard: Peder Pedersen
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Peder Rasmussen gl.fattig inds hos Ole Madsen hmd i Eyoye       23 Oct 1758   pg 307
guard: Peder Pedersen bondef i Walloebye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Mette Pedersdtr enke i Store Tornbye      1 Dec 1758   pg 307
HUSB:  Jens Nielsen gmd (dod)
CH:   Peder Jensen 16 tiene Christopher Nielsen i Tornbye
     Sidsel Jensdtr = Erik Rasmussen gmd i Lille Tornborp        (signed: Sidse Jensdtr )
     Karen Jensdtr = Jens Mortensen gmd i Walloebye
     Inger Jensdtr = Christopher Nielsen gmd i Store Tornbye
SIS:   ... Pedersdtr = Anders Andersen gmd i Store Tornbye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Peder Ibsen hmd i Valloby  25 Oct 1758   pg 310
WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Christen Pedersen 16 tiene i Store Tornbye
guard: Jens Mortensen gmd i Walloebye
wgd: Hans Pedersen Ploug i Walloebye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Kirsten Christensdtr i Herfolge       22 Dec 1758   pg 311
2HUSB:  Jorgen Andersen gmd
1HUSB:  Torben Jorgensen (dod 23 Jan 1756)
CH:   Christen Torbensen 12
     Karen Torbensdr 14
     Johanne Torbensdr 9 hos Hans Jensen gmd i Sollerup
     Marie Torbensdr 6 hos MORBRO Rasmus Christensen gmd i Hadstrup
BRO:   Rasmus Christensen gmd i Hadstrup
STEPFAD:     Hans Jensen i Sollerup
1HUSB.BRO: Peder Torbensen gmd i Herfolge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Jens Henrichsen ungkarl tiene hos Christen Madsen ½gmd i Hadstrup    1 Dec 1758   pg 317
BRO:   Niels Henrichsen 28 tiene i Slimminge
SIS:   Karen Henrichsdtr = Marcus Mortensen hmd i Gioslev, Juellands gods
     Johanne Henrichsdtr = Christen Madsen gmd i Hadstup
     Maren Henrichsdtr ugift tiene Frederich Ziersen i Ringsberg
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Bodil Jorgensdtr enke dod hos Christen Nielsen gmd i Aggerup  20 Feb 1759  pg 321
2HUSB:  Niels Knudsen gmd (dod)
CH:   Lars Nielsen gmd i Walloebye
     Jorgen Nielsen gmd i Himlingoye
     Christen Nielsen gmd i hiemme
     Else Nielsdtr = Mads Pedersen bondef i Tessebolle
1HUSB:  Lars Ziersen i Aggerup
CH:   Ole Larsen gmd i Walloebye
     Ane Larsdtr (dod) = Jens Olsen i Aggerup
      CH: Maren Jensdtr = Knud Hansen i Stompedamshuus
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Malene Hansdtr enke inds hos Boe Madsen i Endeslev   12 Dec 1758  pg 322
2HUSB:  Hemming Andersen gmd (dod)
1HUSB:  Peder Jensen Zander gmd i Himlingoye (dod)
CH:   Jens Pedersen hmd i Himlingoye
     Karen Pedersdtr = Boo Madsen gmd i Endeslev
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Svend Ibsen Thotterup kroemand i Herfolge Kro     27 Apr 1759  pg 322
2WIFE:  Karen Pedersdtr
1WIFE:  Cathrine Pedersdtr Tystrup i Thisted, Aalborg Stift (dod)
CH:   Kirstine Svendsdtr 14
1WIFE.BRO: Christen Pedersen Tystrup farver borger i Khvn
      Jens Heglund Pedersen skiotte i Estrupgaard, Jylland
guard: Christen Christensen gmd i Herfolge
wgd: Christen Christensen gmd i Herfolge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Daniel Hansen hmd i Stangeledshus   27 Apr 1759  pg 328
WIFE:  Margrethe Larsdtr    (=2. (trolov) Peder Mortensen hmd i Lellinge)
BRO:   Lars Hansen gmd i Hadstrup (dod) = Sidsel Ibsdr til huuse i Eyoye
      CH: Hans Larsen 15 tiene i Eyoye
         Peder Larsen 6
         Jens Larsen 4
         Karen Larsdtr 14 tiene i Eyoye
         Johanne Larsdtr 11 tiene i Hadstrup
guard: Christen Christensen gmd i Herfolge
wgd: Hans Jensen gmd i Sollerup
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Karen Christensdtr i Lidemark        20 Jul 1759   pg 331
HUSB:  Hans Jensen gmd
CH:   Hans Hansen gmd i Gummerod
     Christen Hansen 24 tiene hiemme
     Christen Hansen 17 ungkarl tiene SVOGER Hans Pedersen i Ringsberg
     Karen Hansdtr (dod) =1. Peder Pedersen gmd i Lille Skiendsved =2. Soren Pedersen gmd i Lidemark
      CH: Niels Sorensen 3½
     Sidsel Hansdtr = Hans Pedersen gmd i Ringsberg
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Rasmus Madsen gmd i Widskiolle    31 Jul 1759  pg 336
2WIFE:  Maren Sorensdtr
CH:   Peder Rasmussen 15
     Soren Rasmussen 13 hos Mathias Jensen i Widskiolle
     Mads Rasmussen 8
     Bodil Rasmusdtr 20 = (trolov) Ole Mathiasen gmd i hiemme
1WIFE:  Bodil Pedersdtr (dod)
CH:   Karen Rasmusdtr = Jens Sorensen gmd i Aashoye, Gammel Kiogegaards gods
guard: Jens Pedersen gmd i Widskiolle
wgd: Ole Pedersen gmd i Lellinge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ane Olsdtr Plov i Valloby  3 Aug 1759   pg 342
HUSB:  Niels Christensen gmd
2 CH:  Frederikke Nielsdtr 4
     Maren Nielsdtr 1½ hos Jens Jensen i Snatteruphuus
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ole Nielsen u.gmd i Hadstrup     7 Aug 1759   pg 345
WIFE:  Karen Jensdtr
6 CH:  Niels Olsen 16 hiemme
     Christen Olsen 13 tiene i Svansberg
     Jens Olsen 8
     Hans Olsen 5½
     Mette Olsdtr 19
     Dorthe Olsdtr 10
guard: Jens Nielsen gmd i Hadstrup
wgd: Ole Nielsen gl.½gmd i Hadstrup
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Kirsten Pedersdtr i Hadstrup         7 Aug 1759    pg 349
HUSB:  Jens Nielsen gmd
MODER:  Maren Andersdtr enke = afg Frands Jensen hmd here i hiemme
SIS:   Johanne Pedersdtr enke = afg Nillaus Hansen i Walloebye, nu hos Lars Nielsen hmd i Eyoye
wgd: Lars Pedersen gmd i Hadstrup
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Peder Olsen gmd i Raariis gaarden   10 Aug 1759  pg 351
WIFE:  Inger Hansdtr
6 CH:  Hans Pedersen 25 hiemme
     Ole Pedersen 18
     Niels Pedersen 11 hos Hans Hansen i Endeslev
     Birthe Pedersdtr = Niels Jensen i Alchestrup, Grevskabet Bregentveds gods
     Karen Pedersdtr 23
     Kirsten Pedersdtr 14
guard: Jacob Jensen gmd i Tolstrup
wgd: Hans Hansen gmd i Endeslev
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Lars Nielsen hmd i Valloby  23 Apr 1759   pg 355
WIFE:  Mette Nielsdtr
3 CH:  Niels Larsen 14 tiene i Widskiolle
     Hans Larsen 12 tiene i Widskiolle
     Ane Larsdtr 8
guard: Christian Ottesen i Gummerod
wgd: Andreas Hansen bondef i Hadstrup
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ole Hansen hmd i Valloby   6 Jun 1759   pg 356
WIFE:  Karen Pedersdtr (=2? Jacob Christophersen sin faestemand)
2 CH:  Peder Olsen 10 hos Hans Jensen i Herfolge
     Kirsten Olsdtr 4
guard: Andreas Hansen bondef i Hadstrup
wgd: Christian Ottesen i Gummerod
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Hans Pedersen Winther/Vinter hmd i Himlingoje     7 Apr 1759   pg 358
WIFE:  Karen Larsdtr
4 CH:  Ole Hansen 5
     Marie Hansdtr 16 tiene i Himlingoye
     Sophie Hansdtr 12 hos Lars Nielsen i Herfolge
     Sidse Hansdtr 8
guard: Ole Nielsen ½gmd i Hadstrup
wgd: Christian Ottesen i Gummerod
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Lars Pedersen Skraeder hmd i Ringsberg, hmd i Stompedamshuus, nu inds hos Mads Hansen hmd i Herfolge    14 Aug 1759
pg 359
1WIFE:  Maren Jorgensdtr
CH:   Jorgen Larsen Skraeder hmd i Sollerup
2WIFE:  Ane Ibsdr
CH:   none
3WIFE:  Bodil Larsdtr
CH:   Karen Larsdtr 1½ hos HALVBRO Jorgen Skraeder above
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Johanne Andersdtr inds hos Henrich Andersen i Herfolge     19 Feb 1759  pg 361
HUSB:  Christian Ottesen nu tiene i Gummerod
3 CH:  Jens Christensen 13 tiene i Herfolge    (? Jens Christiansen )
     Niels Christiansen 8 tiene i Herfolge
     Maren Christiansdtr 15 hos Anders Jensen gl. i Herfolge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Kirsten Larsdtr enke dod i Scheele/Gl.Hosp., Herfolge      14 Feb 1759  pg 362
HUSB:  Niels Olsen fra Hadstrup (dod)
CH:   Ole Nielsen ½gmd i Hadstrup
     Barbara Nielsdtr enke = afg Niels Ottesen hmd i Sollerup
     Ane Nielsdtr (dod) = Peder Mortensen hmd i Lellinge
      6CH: 4 sons & 2 daus - alle umyndige
wgd: Christian Ottosen i Gummerod
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ellen Andersdtr tjpige hos Jacob Jensen i Taalstrup   17 Aug 1759      pg 363
MODER:  Ingeborg Olsdtr =1. Anders Jensen =2. Peder Nielsen til huuse hos Niels Larsen hugger i Walloebye
SIS:   Ane Andersdtr 17 ugfit hos Jacob Jensen i Tolstrup
     Kirsten Andersdtr 15 hos Frederich Siersen i Ringsberg
     Sidsel Andersdtr 13 hos Jacob Jensen i Tolstrup
½SIS:  Birthe Andersdtr = Frederich Siersen gmd i Ringsberg, Universitets gods
½BRO:  Anders Pedersen 10 i Waoole
guard: Jacob Jensen gmd i Taalstrup
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ole Nielsen gmd, nu inds hos Joon Rasmussen hmd i Tessebolle  17 Mar 1759  pg 363
WIFE:  Maren Mogensdtr
3 CH:  
guard: Jacob Jensen i Tolstrup
wgd: Niels Mortensen i Herfolge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Rasmus Nielsen landsoldat ungkarl tiene hos Peder Jacobsen forpagter i Lellingegaard   17 Aug 1759   pg 366
MODER:  Maren Karen Rasmusdtr =1. FADER: Niels Jensen gmd =2. Lars Henrichsen gmd i Lidemark, Universitets gods (dod)
BRO:   Jens Nielsen 40 ugift tiene i Store Heddinge
     Peder Nielsen 37 hmd i Lidemark, Universitets gods
½BRO:  Henrich Larsen 26 land soldat commanderet udj Guarnisons tieniste i Khvn
½SIS:  Johanne Larsdtr = Niels Jensen gmd i Lidemark
     Margrethe Larsdtr = Soren Pedersen gmd i Lidemark
STEPFAD:     Niels Ibsen i Lidemark
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Birthe Knudsdtr i Lellinge     17 Aug 1759   pg 368
HUSB:  Peder Pedersen Smed   (his 3rd marriage)
2 CH:  Peder Pedersen 3/4 aar
     Ellen Pedersdtr 11
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Jacob Clausen ungkarl tiene hos Jens Jacobsen gmd i Lellinge  1 Feb 1759   pg 371
BRO:   Ole Clausen tiene Anders Hansen i Lellinge
guard: Niels Mortensen i Herfolge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Laurs Olufsen Skov ( Lars Olsen Skov) hmd i Lellinge  22 Feb 1759  pg 371
WIFE:  Maren Olsdtr
CH:   Maren Larsdtr
guard: Jacob Jensen i Taalstrup
wgd: Niels Mortensen i Herfolge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ole Sorensen Hoyer enkemand hos Frederich Demb skovf i Gummerod     21 Aug 1759  pg 372
1WIFE:  Giertrud Andreasdtr (dod)
CH:   Soren Olsen Hoyer borger skomager i Storeheddinge
     Andreas Olsen Hoyer 22 laere skoemager handvaerk hos Lars Jensen Skoemager i Kioge
     Sara Olsdtr Hoyer = Jacob Pedersen Sach skoemager i Gronholt ved Svenstrup
     Ane Elisabeth Olsdtr Hoyer = Frederich Dems skovfoged i Gummerod
2WIFE:  Cathrine Marie Sorensdtr (dod)
CH:   Frederich Olsen Hoyer 13½ laere ved Skoemager handvaerk hos Ll Jensen skoemager i Kioge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Bodil Pedersdtr i Ringsberg      23 Jun 1759  pg 374
HUSB:  Ole Hansen inds
3 CH:  umyndige
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Peder Nielsen tjkarl hos Anders Pedersen hmd i Eybye  22 Nov 1758  pg 375
? Peder Pedersen 's forst karl i Store Salbye
guard: Ole Hansen bondef i Lille Skiendsved
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Michel Jorgensen Smed i Smediehuuset, Hoyelse     21 Aug 1759  pg 377
WIFE:  Karen Mogensdtr inds hos SON Jorgen Michelsen i Hoyelse
CH:   Peder Michelsen Smed boende i Eybye
     Jorgen Michelsen Smed boende i hiemme
     Kirsten Michelsdtr = Lars Jensen inds i Hoyelse, Gisselfeld gods
     Mogens Michelsen smed i Widskiolle (dod)
      CH: Mogens Mogensen 14 tiene i Eybye
wgd: Anders Madsen bondef i Lidemark
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ole Larsen Monboe hmd i Lille Skiendsved    29 Jan 1759  pg 380
WIFE:  Karen Olsdtr fattig
wgd: Anders Madsen bondef i Lidemark
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Maren Rasmusdtr enke hos Lars Nielsen gmd i Valloby  6 Nov 1759   pg 381
HUSB:  Niels Pedersen Bruun i Waldbye, Khvn (?dod)
BRO.CH: ... = Jorgen Frederichsen Vaever i Wiggerslev
guard: Ole Pedersen bondef i Wraabye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ellen Jensdtr hos Lars Mortensen gmd i Store Linde   12 Dec 1758  pg 383
HUSB:  Bendt Mogensen i Weebech, Khvn amt (dod 12 aar)
CH:   Mogens Bendsen boer i Weebech
     Ole Bendsen boer i Weebech
     Peder Bendsen hmd i Storelinde
     Ane Bendtsdr i Tornbye
     Leonore Bendtsdr = Lars Mortensen i Storelinde
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Jens Madsen gmd i Svansberg      9 Nov 1759   pg 383
WIFE:  Karen Andersdtr (=2. (trolov) Niels Nielsen ungkarl)
3 CH:  Peder Jensen 5
     Christen Jensen 3
     Jens Jensen 5 wks (fod siden faderens dod)
FADER:  Mads Pedersen bondef i Tessebolle
WIFE.STEPFAD: Anders Hansen bondef i Lellinge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Maren Olsdtr i Eybye     13 Nov 1759   pg 389
HUSB:  Niels Clausen gmd
CH:   Ole Nielsen 1½ hos FARFAD Claus Hansen i Store Salbye
HUSB.FADER: Claus Hansen i Store Salbye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Johan Larsen gmd i Valloby  16 Nov 1759   pg 392
WIFE:  Maren Thomasdtr (=2. Henrich Madsen ungkarl land soldat)
FADER:  Lars Pedersen inds i hiemme
wgd: Niels Mortensen gmd i Walloebye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Karen Jensdtr i Valloby       16 Nov 1759   pg 396
HUSB:  Jens Mortensen gmd
1 CH:  Karen Jensdtr 9 wks (dod 3 days ago)
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Hans Hansen gmd i Vraaby      20 Nov 1759   pg 400
WIFE:  Karen Nielsdtr
3 CH:  Hans Hansen 12
     Niels Hansen 8
     Ane Hansdtr 17
BRO:   Peder Hansen gmd i Taagerod-gaarde
wgd: Jorgen Boosen gmd i Wraabye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Margrethe Hansdtr i Store Tornbye   23 Nov 1759  pg 406
HUSB:  Peder Hansen gmd
3 CH:  Hans Pedersen 10
     Ole Hansen 8
     Peder Pedersen 5
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Anders Jensen gmd, nu inds hos SON Henrich Andersen gmd i Herfolge   27 Nov 1759  pg 410
WIFE:  Mette Nielsdtr
CH:   Christen Andersen gmd i Herfolge
     Jens Andersen gmd i Herfolge
     Henrich Andersen gmd i Herfolge
     Johanne Andersdtr (dod) = Christian Ottesen gmd i Wraabye, siden i Herfolge, nu tiene hos Jacob Christensen i
Tornbye
      CH: Jens Christiansen 12 tiene i Herfolge
         Niels Christiansen 9 hos MORBRO Jens Andersen i Herfolge
         Maren Christiansdtr 16 sygelig hos MORMOD i Herfolge
wgd: Christen Christensen
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Soren Jorgensen skovfoged i Lellinge, nu i Kragskovshus imellem Kioge & Lellinge     6 Nov 1759   pg 414
WIFE:  Karen Hansdtr (dod 1 Sep 1752)
CH:   Knud Sorensen i Holsteen, Grams gods (dod 1½ aar) =1. Maren =2. Kirsten (no children) =3. ... enke
      CH: Karen Knudsdtr 16 or 15 hos FARBRO Jorgen Sorensen Skovfoged i Kragskovshuus
         Ane Knudsdtr 14 i Holsteen/ 11 hos MORMODER i Aagaard, Jylland
         Jorgen Knudsen 10 hos FARBRO Jorgen Sorensen
         Claus Knudsen 3 hiemme i Gram, Holstein  (of 3rd marriage)
         Gundel Knudsdtr 4 ibid  (of 3rd marriage)
     Jorgen Sorensen Skovfoged i Kragskovshuus (? 22 Sep 1758)
     Cathrine Sophie Sorensdtr = Hans Petersen Flensborg teglbraender i Lellinge/i Dronninglund, Wensysdsel, Jylland, hos
BRO i Krogskovshuus
     Gundel Sorensdtr = Peder Nielsen Moller i Kioge Molle
guard: Niels Mortensen
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Jacob Pedersen gmd i Valloby     3 Jun 1760   pg 420
WIFE:  Dorthe Nielsdtr (?=2. ny faester Jens Pedersen )
5 CH:  Niels Jacobsen 15 hiemme
     Hans Jacobsen 13 tiene i Walloebye
     Jens Jacobsen 8
     Sidsel Jacobsdtr 11
     Karen Jacobsdtr 4
guard: Niels Olsen Plov gmd i Walloebye
wgd: Nicolai Andersen gmd i Waloebye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Johanne Jensdtr i Valloby      3 Jun 1760    pg 425
2HUSB:  Niels Rasmussen gmd
CH:   Jens Nielsen 18
     Rasmus Nielsen 12
     Else Nielsdtr 17
1HUSB:  Niels Christophersen (dod 17 Oct 1738)
CH:   Christopher Nielsen 24½ gmd i Tornbye
     Niels Nielsen 22 hos BRO
guard: Lars Nielsen gmd i Walloebye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Niels Hansen gmd Tornbye      27 Jun 1760   pg 430
WIFE:  Birthe Rasmusdtr (=2. (trolov) Jens Pedersen ungkarl i Wraabye)
5 CH:  Rasmus Nielsen 4
     Lars Nielsen 2½
     Niels Nielsen 6 wks   (fod efter faderens dod)
     Sidsel Nielsdtr 9
     Karen Nielsdtr 6
guard: Jorgen Jorgensen bondef i Himlingoye
wgd: Jacob Christensen gmd i Tornbye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Niels Larsen gmd i Taarnby/Tornbye  27 Jun 1760  pg 435
3WIFE:  Ellen Hansdtr
1WIFE:  Margrethe Pedersdtr (dod)
CH:   Mette Nielsdtr 26 tiene i Tornbye
2WIFE:  Karen (dod)
CH:   Peder Nielsen 14½ tiene i hiemme
3WIFE.CH: Niels Ibsen ungkarl i hiemme
guard: Jacob Christensen gmd i Tornbye
wgd: Peder Pedersen bondef i Walloeby
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ole Larsen gmd i Himlingoye      4 Jul 1760   pg 439
WIFE:  Cathrine Christensdtr  (?=2. Hans Hansen ny faester)
1 CH:  Lucie Olsdtr 5
guard: Jens Andersen bondef gmd i Tornbye
wgd: Ole Pedersen bondef gmd i Wraabye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Dorthe Olsdtr i Vedskolle/Widskiolle      8 Jul 1760   pg 442
HUSB:  Mathias Jensen gmd
CH:   Hans Mathiasen gmd i Widskiolle
     Ole Mathiasen gmd i Widskiolle
     Peder Mathiasen 22 gmd i hiemme
     Ane Mathiasdtr = Mogens Larsen gmd i Widskiolle
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Jacob Nielsen gmd i Vedskolle/Widskiolle    8 Jul 1760   pg 446
2WIFE:  Ane Cathrine Henningsdr (?=2. Henrich Christensen ungkarl ny faestere)
CH:   Johanne Jacobsdtr 2
1WIFE:  Johanne Larsdtr (dod)
CH:   Niels Jacobsen 21 tiene hiemme
     Jens Jacobsen 13
     Peder Jacobsen 10 hos Jorgen Boosen i Wraabye
     Lars Jacobsen 8 hos Niels Nielsen u. i Eyoye
     Maren Jacobsdtr 23 tiene i Widskiolle
     Ane Jacobsdtr 16 tiene hiemme
     Karen Jacobsdtr 9 hos Hans Zander i Walloebye
guard: Mogens Larsen gmd i Widskiolle
wgd: Mathias Jensen i Widskiolle
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Hans Christensen gmd i Vedskolle/Widskiolle  8 Jul 1760   pg 449
WIFE:  Ingeborg Jorgensdtr
6 CH:  Peder Hansen 19½ hiemme
     Christen Hansen 5 hos Peder Nielsen i Herfolge Torp
     Karen Hansdtr 17 hiemme
     Bodil Hansdtr 14 hos Mads Christensen i Wraabye
     Angenete Hansdtr 10 hos Peder Mathiasen i Widskiolle
     Kirsten Hansdtr 8½ hiemme
guard: Jorgen Jorgensen i Himlingoye
wgd: Mathias Jensen iWidskiolle
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Mathias Hansen gmd i Herfolge     11 Jul 1760  pg 452
WIFE:  Ane Larsdtr   (=2. (trolov) Lars Jorgensen ungkarl ny faestere)
1 CH:  Johanne Mathiasdtr 1½
FADER:  Hans Nielsen hmd i Herfolge
wgd: Samuel Jacobsen gmd i Herfolge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Lars Christensen gmd i Herfolge    11 Jul 1760  pg 455
WIFE:  Karen Pedersdtr (?=2. Hans Michelsen ny faester)
2 CH:  Jorgen Larsen 3/4 aar
     Kirsten Larsdtr 4
BRO:   Ole Christensen gmd i Sollerup
wgd: Niels Larsen gmd i Herfolge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Hans Jensen = Karen Olsdtr gmd i Sollerup, Herfolge  6 Jun 1760   pg 460
HIS.SIS:     Kirsten Jensdtr = Johan hmd i Siersted ved Ringsted
HIS½SIS:     Ellen ... = ... gmd i Wrangstrup
HIS½BRO: Christopher .. i Winderup, Sandbye ved Ringsted (dod)
      CH: son
HER.1HUSB: Christen Jacobsen i Sollerup (dod)
HER.CH: Ole Christensen gmd i hiemme/Sollerup
     Maren Christensdtr = Andreas Hansen bondef i Hadstrup
     Lars Christensen gmd i Herfolge (dod)
      CH: Jorgen Larsen ½
         Kirsten Larsdtr 3
     Kirsten Christensdtr (dod) =1. Torben Jorgensen bondef i Herfolge (dod) =2. Jorgen Andersen gmd
      CH: Christen Torbensen 14 hos MOSTER i Hadstrup
         Karen Torbensdr 16 tiene i Taagerod-gaard
         Marie Torbensdr 8 hos MOR½BRO Rasmus Christensen i Hadstrup
HER.STEPCH: Rasmus Christensen i Hadstrup
guard: Peder Torbensen i Sollerup (½BRO of above Christen Torbensen, etc)
guard: Ole Hansen gmd i Sollerup
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ane Madsdtr i Svansberg   18 Jul 1760   pg 488
HUSB:  Niels Mogensen gmd
2 CH:  Mads Nielsen gmd i Svansberg
     Dorthe Nielsdtr = Christen Nielsen tinglober ½gmd i Herfolge
ny faester: Mads Christensen ungkarl
guard; Hans Nielsen gmd i Lellinge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Lars Nielsen gmd i Svansberg     18 Jul 1760  pg 492
WIFE:  Sidsel Christensdtr
3 CH:  Niels Larsen 8
     Christen Larsen 2
     Karen Larsdtr 11
BRO:   Hans Nielsen gmd i Lellinge
wgd: Niels Mogensen i Svansberg
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Hans Albrethsen ungkarl gmd i Lellinge     22 Jul 1760  pg 497
MODER:  Karen Nielsdtr enke = afg Albreth Hansen gmd her i gaarden
BRO:   Niels Albretsen gmd her i hiemme
wgd: Peder Mortensen Hugger i Lellinge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ane Elisabeth Olsdtr Hoyer i Gummerod     22 Jul 1760  pg 501
HUSB:  Frederich Dems skovfoged
1 CH:  Lovise Frederichsdtr Dems 3
HUSB.SVOGER: Johan Henrich Luch i Gl.Myndt
HUSB.MOD: Ane Elisabeth sal. Dems i Roeskilde
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Christen Pedersen Lange = Birthe Pedersdtr ( Birgethe Pedersdtr ) hospitals forstander i Walloe Hospital, Herfolge 25
Apr 1759     pg 504
SHE:   (fodt i Freeslov, Friderichsborg amt, dod 13 Apr 1756)   (testament 24 Oct 1733)
HE:   (fodt i Hinsholm, Dalby sogn, Baroniet Scheelenborg gods)
HIS.FAD:     Peder Larsen = MODER: Karen Michelsdtr i Dalbye, Baroniet Scheelenborgs gods(begge dod)
HIS.BRO:     Michel Pedersen Lange forst forstander i Walloe Hospital, Herfolge (dod)
      CH: Frederich Carl Lange forpagter i Christiansund & Nordmoers fogd., Norge
         Niels Lange 25 skriver condition i Soe-Etaten, Holmen i Khvn
     Hans Pedersen Lange moller i Meesinge bye, Odense, Fyhn, Baroniets gods (dod)
      7CH: Hans Hansen Lange overtoldbetient i Christiansund, Norge
         Lars Hansen Lange skraeder i Christiansund, Norge 
         Michel Hansen gmd i Salbye, Meesinge sogn, Broelyche gods
         Dorthe Hansdtr = Anders Hansen moller i Meesinge Veyr Molle
         Karen Hansdtr tiene i Bregnstrup-Siersted Praestegaard, Saedland
         Ane Hansdtr = Hans Jorgen Hansen i Mitskov, Meesinge sogn, Scheeleborg god
         Birthe Hansdtr tiene i Broelykke, Hinsholm (alle fodt i Dalby sogn)
     Lars Pedersen Lange sorenskriver byefoged i Christiansund/Nordmoers fogderie, Trundheims Stift, Norge (dod) = ...
enke
      6CH: Frederich Carl Lange 15 i Kioge Latinske Skole, Saedland
         Jacob Peter Lange 10 hiemme i Christiansund
         Helleborg Cathrine Lange 13
         Sophie Dorthe Lange 12
         Martha Susanna Lange 11
         Johanne Margrethe Lange 8     
HIS.SIS:     Karen Pedersdtr = Bertel Rasmussen i Dalbye, Hinsholm, Bierge herred, Fyhn (begge dode)
      CH: Morten Bertelsen boende i Dalbye, Broelykke gods
? Johan Henrich Lange i Walloe
HER.BRO:     Bendt Pedersen sognef i Freslov, Frederichsborg amt
     Anders Pedersen skovfoged i Freslov
?    Peder Mortensen 66
     Anders Olsen 59
HER.FAD:     Peder Kroemand i Freeslov, Friderichsborg amt
HER.SIS:     Gundil Pedersdtr (dod) = Hans Henrich Udrider i Friderichsborg (no children)
     Karen Pedersdtr =1. Anders Arvedsen i Freslov =2. Joen Haagensen sognef i Freslov
      CH: Jens Andersen i Freslev (dod)
          CH:  Karen Jensdtr = Jens Pedersen gmd i Herlov
         Gundil Andersdtr = Crilles Andersen hmd i Slagter huuset, Friderichsborg amt (begge dod)
          4CH:  Anders Christensen or Anders Crillesen gmd i Freslov
             Haagen Crillesen/Chrillesen gmd i Ganlose/Granlose, Khvn amt
             Bendte Chrillesdr = Niels Hansen hmd i Ganlose
             Karen Chrillesdr = Anders Hansen hmd i Herlov
         Bendte Joensdr = Ole Christophersen Rodhugger i Holmen i Khvn (begge dode)
          1CH: Ole Olsen gmd i Herlov, Friderichsborg amt
         Giertrud Joensdr = Peder Larsen sognef i Freslov, Friderichsborg amt (begge dode)
          3CH: Jens Pedersen gmd i Herlov, Friderichsborg amt
             Bendt Pedersen sognef i Freslov, Friderichsborg amt
             Anders Pedersen skovfoged i Freslov, ibid
guard: J. Heglund
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Johanne Torbensdr 11 i Sollerup    15 Jul 1760  pg 654
FADER:  Torben Jorgensen bondef i Herfolge (dod 23 Jan 1756)
BRO:   Christen Torbensen 15 hos MOSTER i Hadstrup
SIS:   Karen Torbensdr 16 tiene i Taagerod
     Marie Torbensdr 8 hos Rasmus Christensen i Hadstrup
MORBRO: Ole Christensen
FAD.½BRO: Peder Torbensen gmd i Sollerup
MORSIS: ... = Andreas Hansen bondef i Hadstsrup
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ane Svendsdtr i Valloby       12 Dec 1759   pg 656
HUSB:  Lars Jensen gmd
2 CH:  
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Jacob Pedersen hmd i Walloebye    1 Oct 1759   pg 658
WIFE:  Karen Larsdtr
MODER:  Bodil Caspersdr
BRO:   Samuel Pedersen 
guard: Niels Christensen gmd i Walloebye
wgd: Lars Jensen hmd i Walloebye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Knud Hansen hmd i Valloby  15 Jan 1760   pg 659
TROLOV: Karen Larsdtr enke efter Jacob Pedersen i Walloebye
guard: Niels Christensen gmd i Walloebye
wgd: Lars Jensen hmd i Walloebye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Anna 24 pige tiene hos Niels Christensen gmd i Walloebye    1 Oct 1759   pg 660
(father's name unknown)
guard: Boe Nielsen hmd i Herfolge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Niels Boosen ungkarl tiene i Valloe      25 Jul 1760  pg 661
FADER:  Boo Nielsen hmd i Herfolge
FARBRO: Niels Nielsen gmd i Eyoye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Karen Pouls enke inds hos Hans Pedersen hmd i Taarnbye     12 Feb 1760  pg 664
HUSB:  Poul (dod)
CH:   Hans Poulsen 21 tiene i Taarnbye
     Peder Poulsen 24 tiene i Taarnbye
guard: Jens Andersen bondef i Taarnbye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ole Jensen inds hos Anders Andersen i Taarnby      6 Dec 1759  pg 665
WIFE:  Birthe Rasmusdtr
guard: Niels Nielsen gmd i Eyoye
wgd: Lars Jensen hmd i Walloebye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Hans Larsen hmd i Taarnby  17 Oct 1759   pg 667
2WIFE:  Else Margrethe Olsdtr
1WIFE:  
7 CH:
guard: Jacob Christensen i Taarnbye
wgd: Lars Jensen hmd i Walloebye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Peder Olsen inds hos Jacob Christensen hmd i Himlingoye     25 Apr 1760  pg 668
WIFE:  Margrethe Jorgensdtr
3 CH:  umyndige
guard: Peder Pedersen bondef i Walloebye
wgd: Jens Andersen Smed i Himlingoye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ellen Andersdtr i Himlingoye     17 Nov 1759  pg 669
HUSB:  Peder Madsen inds
CH:   Mads Pedersen hmd i HImlingoye
guard: Jens Jensen bondef i Widskiolle
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Jens Pedersen hmd i Himlingoye    26 Aug 1759  pg 670
WIFE:  Karen Hansdtr
3 CH:  umyndige
guard: Peder Pedersen bondef i Walloebye
wgd: Jens Jensen bondef i Widskiolle
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ole Nielsen hmd i Skt. Anne Huus   29 Jul 1760  pg 671
WIFE:  Karen Pedersdtr
4 CH:  Bodil Olsdtr 22 tiene i Kioge
     Maren Olsdtr 16 tiene i Widskiolle
     Kirsten Olsdtr 16 tiene i Eybye (twins)
     Ingeborg Olsdtr 13 tiee i Billesborg
guard: Jorgen Jorgensen bondef i Himlingoye
wgd: Ole Pedersen bondef gmd i Wraabye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Birthe Nielsdtr i Widskiolle/Vedskolle     7 Jul 1759   pg 675
HUSB:  Mads Hansen hmd
guard: Lars Jensen hmd i Ste Annehuus
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Kirstine Johansdtr i Widskiolle/Vedskolle   18 Aug 1759  pg 676
HUSB:  Lars Nillausen/ Lars Villausen inds hos Mads Hansen hmd
guard: Lars Jensen i Ste. Annehuus
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Peder Andersen hmd i Vraaby         29 Jul 1760   pg 677
WIFE:  Ane Olsdtr
BRO:   Jens Andersen Smed i Himlingoye
SIS:   Kirsten Andersdtr = Niels Christiansen Skraeder i Kioge
?guard: Peder Jensen Vaever i Herfolge
wgd: Peder Pedersen bondef i Walloebye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Peder Poulsen hmd i Vraaby  7 Dec 1759   pg 679
WIFE:  Ane Svendsdtr
4 CH:  umyndige
guard: Peder Pedersen bondef i Walloebye
wgd: Jens Jensen bondef i Widskiolle
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Anders Mortensen inds hos Lars Andersen i Endeslov   20 May 1760  pg 680
WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Lars Andersen gmd i Endeslov
     Kirsten Andersdtr = Helle Pedersen gmd i Tessebolle
WIFE.BRO: Niels Pedersen i Skraadsberg
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Karen Pedersdtr fattig i Kanderod   15 Mar 1760  pg 682
HUSB:  Niels Ibsen inds hos Lars Jorgensen hmd
CH:   
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Niels Hansen gl. inds hos Peder Pedersen i Saedder   12 Jan 1760  pg 682
WIFE:  Ane Cathrine Lucasdr
SIS:   ... Hansdtr = Niels Olsen gmd i Tessebolle
wgd: Helle Pedersen gmd i Tessebolle
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ane Cathrine Frederichsdtr enke inds hos SON i Kirkeskovshus  20 Feb 1760  pg 683
HUSB:  Peder Nielsen Bodker (dod)
CH:   Frederich Pedersen Bodker i Kirkeskovshuus
     ?others
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Daniel Olsen inds hos Hans Nielsen i Teylgaardshuus  18 Feb 1760  pg 683
WIFE:  Kirsten
guard: Niels Pedersen hmd i Lellinge
wgd: Anders Pedersen Hald gmd i Lellinge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ellen Jensdtr i Lellinge   4 Feb 1760   pg 684
HUSB:  Niels Pedersen hmd
1 CH:  
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Karen Jensdtr enke i Lidemark     23 Jul 1759  pg 685
2HUSB:  Hans Olsen gmd i Lille Skiendsved (dod)
1HUSB:  Peder Hansen Hald gmd i Ringsberg (dod)
CH:   Anders Pedersen Hald gmd i Lellinge
     ... = Jorgen Hansen hmd i Lidemark
     others
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ole Hansen inds hos Niels Hansen i Ringsbjerg     27 Dec 1759  pg 686
WIFE:  Ingeborg
guard: Soren Jensen gmd i Lellinge
wgd: Jens Hansen hmd i Lidemark
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Thoger Pedersen = Dorthe Andersdtr kromand hmd i Lellinge    8 Aug 1760   pg 687
HIS.BRO:     Christen Pedersen hos sin SON Peder Christensen gmd i Orslev sogn, Gissegaards gods
     Jorgen Pedersen tiene i Bregentved gaard
HIS.SIS:     Maren Pedersdtr = Frantz inderste hos Peder Carlsen gmd i Hadstrup, Terslev, Bregentved gods
     Margrethe Pedersdtr = ... i Wetterslov sogn, Conradsborg gods
HIS.BRO:     Morten Pedersen vaegter i Walloe (dod)
      CH:  4 or 5 of them
     Niels Pedersen gmd i Syndre Dalbye, Bregentved gods (dod)
      2CH: 
     Peder Pedersen hmd i Orslov, Gissegaards gods
      2 CH: Ane Pedersdtr = Hartvig inds i Tierebye, Terslov sogn, Bregentved gods
         Karen Pedersdtr enke = afg Anders Jensen hmd i Orslov, Ringsted Closters gods
HER.SIS:     Ane Andersdtr enke = afg Frands Jensen hmd Eyoye
HER½BRO:     Anders Nielsen gmd i Horsetofte bye, Sneeslov sogn, Eskildstrup gods (do)
      CH: Niels Andersen gmd i Horsetofte
         Christen Andersen Smed i Lellinge
         Frederich Andersen hos BRO i Horsetofte
         Jens Andersen hos BRO i Horsetofte
guard: Peder Pedersen gmd i Lellinge & Ole Pedersen u. i Lellinge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Peder Pedersen smed i Lellinge    8 Aug 1760   pg 695
4WIFE:  Kirsten Christensdtr
1WIFE:  Birthe Jensdtr (dod - 4 Nov 1746)
CH:   Niels Pedersen tiene i Walloebye
     Birthe Pedersdtr 24 tiene i Walloebye
     Ane Cathrine Pedersdtr 14 tiene i Lellinge
2WIFE:  Maren Jacobsdtr (dod - no children)
3WIFE:  Birthe Knudsdtr (dod)
CH:   Ellen Pedersdtr 10 hos Niels Olsen i Walloebye
4WIFE.½BRO: Jens Hansen hmd i Lidemark
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ellen Pedersdtr i Eybye   17 Nov 1759   pg 703
HUSB:  Hans Nielsen inds hos Saxe Nielsen 
guard: Peder Nielsen i Olbye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Hans Marcusen inds hos SON Hans Hansen i Lille Salbye      27 Feb 1760  pg 704
CH:   Hans Hansen i Lille Salbye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ane Gabrielsdr fattig inds hos Anders Jorgensen hmd i Lidemark     21 Apr 1760  pg 704
guard: Anders Hansen bondef i Lellinge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Anders Willumsen inds hos Peder Andersen , dod hos enke Ane Jorgensdtr i St.Salby    23 Dec 1759   pg 706
WIFE:  (? Ane Jorgensdtr )
CH:   Peder Andersen gmd i Store Salbye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Peder Sorensen hmd i Hoyelse     1 Mar 1760   pg 707
WIFE:  Ellen Andersdtr
wgd: Anders Hansen i Lellinge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Elisabeth Jacobsdtr i Hoyelse        22 Feb 1760   pg 708
HUSB:  Ole Clemmensen inds
CH:   Clemmen Olsen
guard: Niels Hansen i Lille Salbye (signed: Hans Hansen )
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Karen Jensdtr i Lille Skiendsved       12 Aug 1760   pg 709
HUSB:  Peder Hansen gmd
CH:   Ingeborg Pedersdtr (dod efter moder - age 6 wks)
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Peder Hansen hmd i Lille Skiendsved      25 Aug 1759  pg 709
WIFE:  
CH:   Hans Pedersen hmd i Lille Skiendsved
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Bendt Pedersen inds hos Peder Olsen hmd i Herfolge   18 Jan 1760  pg 711
WIFE:  Karen Jorgensdtr
CH:   Peder Bendtsen 23 tiene i Herfolge Skovhuuse
     others
guard: Peder Jensen Vaever i Herfolge
wgd: Jorgen Jorgensen hmd i Herfolge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ane Margrethe Bendtsdr i Herfolge   10 Jan 1760  pg 712
HUSB:  Peder Olsen hmd fattig
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Giertrud Jorgensdtr i Herfolge    24 Mar 1760  pg 713
HUSB:  Jorgen Jorgensen Heined/Hegned hmd
5 CH:  smaae umyndige
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Maren Christiansdtr pige hos MORMOD hos Henrich Andersen gmd i Herfolge     11 Apr 1760  pg 714
FADER:  Christian Ottosen/Ottesen gmd i Herfolge, nu tiene Jacob Christensen i Taarnbye
MORMOD: ... enke = afg Anders Jensen (dod - 27 Nov 1759?), inds hos Henrich Andersen i Herfolge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Lars Jensen = Kirsten Andersdtr hmd i Herfolge     24 Mar 1760  pg 715
CH:   Kirsten Larsdtr tiene i Saedder
HER.1HUSB: Jeppe Hansen gmd i Herfolge (dod)
HER.CH: Hans Ibsen gmd i Lidemark
     Niels Ibsen ungkarl tiene i Lidemark
HIS.BRO:     Peder Jensen Vaever
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Hans Nielsen Hegned/Heined/Heigned ungkarl tiene Jens Andersen gmd i Herfolge  14 Jan 1760  pg 717
SIS:   Gundild Nielsdtr enke = afg Niels Christensen i Herfolge  (signed: Gundel Nielsdtr )
guard: Jens Andersen gmd i Herfolge
wgd: Jorgen Jorgensen Hegned
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Jacob Svendsen = Karen Clemensdr inds i Bjeverskov Herreds Tinghus   3 Jun 1760   pg 719
HIS.1WIFE: ... enke = afg Jens Gregersen
HIS.3 CH:    
HIS.BRO:     Abraham Svendsen hmd i Tessebolle
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Christen Jensen 4 i Svansberg     5 Aug 1760   pg 720
FADER:  Jens Madsen gmd (dod - 9 Nov 1759)
MODER:  Karen Andersdtr =1. Peder Pedersen Smed =3. STEPFAD: Niels Nielsen gmd i Svansberg
FARFAD: Mads Pedersen bondef i Tessebolle
BRO:   Peder Jensen 6
     Jens Jensen 1
½BRO:  Anders Pedersen 9
½SIS:  Karen Pedersdtr 14
guard: Rasmus Ibsen gmd i Hadstrup
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ole Jensen hmd i Svansbjerg, dod hos SON Hans Olsen gmd i Sollerup   7 Feb 1760   pg 722
WIFE:  Elisabeth Larsdtr (dod)
CH:   Hans Olsen gmd i Sollerup
     Peder Olsen hmd i Herfolge
     Ane Olsdtr = Hans Olsen hmd i Svansberg
     Dorthe Olsdtr (dod)
      ILLEG.CH: Peder ... 10 hos Haagen Olsen i Lidemark
     Kirsten Olsdtr ugift tiene i Hadstrup
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Dorthe Olsdtr ugift hiemme i Svansbjerg    7 Feb 1760   pg 725
ILLEG.CH: Peder ... 10 hos Haagen Olsen i Lidemark
FADER:  Ole Jensen hmd i Svansberg
BRO:   Hans Olsen gmd i Sollerup
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Peder Larsen inds hos Lars Pedersen i Hadstrup     9 Feb 1760   pg 727
WIFE:  Maren Larsdtr
wgd: Jens Olsen i Eyoye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Jess Jorgensen tiene hos Rasmus Ibsen gmd i Hadstrup  26 Feb 1760  pg 727
guard: Rasmus Ibsen gmd i Hadstrup
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Lars Nielsen hmd i Eyoye      27 Oct 1759   pg 729
WIFE:  living
wgd: Rasmus Ibsen i Hadstrup
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ane Jensdtr i Eyoye     2 Aug 1759   pg 730
HUSB:  Jens Nielsen hmd
3 CH:  umyndige
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Andreas Ibsen = Ane Hansdtr hmd i Taarnby   25 Jul 1700  pg 731
HIS.SIS:     Inger Ibsdr = Torben Danielsen gmd i Haarlov, Bregentveds gods
HER.SIS:     Bodil Hansdtr = Niels Olsen gmd i Tessebolle    (? Niels Moller)
HER½SIS:     Inger Hansdtr enke = afg Peder Olsen i Raariis
     Sidsel Hansdtr = Niels Pedersen hmd i Taschewadshuus
HER½BRO:     Hans Hansen gmd i Endeslov
? ... = Niels Hansen inds i Saedder
guard: Jens Jensen bondef i Widskiolle & Jacob Christensen gmd i Taarnbye (her side)
guard: Mads Pedersen i Tessebolle & Niels Mortensen bondef i Herfolge (his side)
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ole Andersen Nordmand 46-47 tiene hos Augustus Monefeldt skovrider i Brandshus ved Vallo     6 Nov 1759   pg
738
  (fod i Norge, fra kongel Grenadeer Corps af 16 Jan 1758)
guard: Lars Nielsen gmd i Walloebye & Peder Pedersen bondf i Walloeby
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Christen Christensen gmd i Herfolge      15 Jul 1760  pg 743
2WIFE:  Ane Christensdtr (?=2. Christen Nielsen gmd hendes faestmand)
CH:   Birthe Christensdtr 3 wks
1WIFE:  Margrethe Mortensdtr (dod)
CH:   Morten Christensen 14
     Christen Christensen 8
     Hans Christensen 6 hos afg Hans Mortensen 's enke i Skovhuuset, Herfolge
     Ole Christensen 5 hos afg Svend Ibsen kroemands enke i Herfolge
     Maren Christensdtr 22 tiene i Billesborg
     Kirsten Christensdtr 19 hiemme
     Marie Christensdtr 16 hos MORBRO Niels Mortensen i Herfolge
     Inger Christensdtr 14 hos MORBRO Lars Mortensen i Store Linded
     Johanne Christensdtr 7 hos FARBRO Mads Christensen i Svansberg
BRO:   Mads Christensen 
     Niels Christensen ungkarl i Eyoye
1WIFE.BRO: Niels Mortensen bondef i Herfolge
      Lars Mortensen i Store Linded
2WIFE.BRO: Jens Christensen ungkarl i Orslov
wgd: Peder Jensen vaever i Herfolge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Maren Jensdtr fattig enke inds dod hos DAU i Raaris gaarden   27 May 1760  pg 749
HUSB:  Lars Ibsen fra Eyoye (dod)
CH:   Inger Hansdtr enke = afg Peder Olsen i Raariis
     Hans Hansen i Endeslov
wgd: Mads Pedersen bondef i Tessebolle
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Kirsten Larsdtr i Vallobye Veyer Mollehuus   23 Jun 1761  pg 750
HUSB:  Johan Christoph Voigdt muurmester
CH:   Daniel Johan Voigdt 23
     Johan Christian Voigdt 21 begge tiene hos fader
     Henrich Frederich Voidt 18 laere snedker haandvaerk i Khvn
     Johan Jorgen Voidt 14
     David Voigdt 9
     Christine Elisabeth Voigdt 16
     Ane Margrethe Voigdt 9
     Louise Sophie Friderique Voigdt 6
guard: Jens Jensen bondef i Widskiolle
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Sidsel Bendtsdr i Vallobye  23 Jun 1761   pg 755
HUSB:  Niels Larsen gmd
3 CH:  Dorthe Nielsdtr 22
     Karen Nielsdtr 20
     Birthe Nielsdtr 16
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Mette Pedersdtr i Himlingoye     26 Jun 1761  pg 760 or 706
HUSB:  Bendt Rasmussen gmd
5 CH:  Peder Bendsen 9
     Jens Bendsen 3/4 aar
     Birthe Bendsdr 12
     Maren Bendsdr 8
     Ane Bendsdr 6 hos Lars Nielsen gmd i Walloebye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Jorgen Pedersen gmd bondf i Endeslov      30 Jun 1761  pg 764
WIFE:  Maren Larsdtr
3 CH:  Niels Jorgensen 33 gmd i hiemme
     Karen Jorgensdtr 26 tiene i Endeslov
     Ingeborg Jorgensdtr 21 hiemme
BRO:   Mads Pedersen bondef i Tessebolle
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Boe Madsen gmd i Endeslov  30 Jun 1761   pg 770
WIFE:  Karen Pedersdtr
2 CH:  Mads Boesen 10
     Sidsel Boesdr 16
BRO:   Anders Madsen bondef i Lidemark  (by: Niels Thomasen gmd i Endeslov)
wgd: Jorgen Jorgensen bondef i Himlingoye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Sidsel Andersdtr i Kanderod      3 Jul 1761   pg 774
HUSB:  Ole Andersen gmd
2 CH:  Niels Olsen 9
     Christen Olsen 2 hos Peder Jorgensen i Saedder
     Karen Olsdtr 13
     Mette Olsdtr 11
     Bodil Olsdtr 6
     Kirsten Olsdtr 3 hos Morten Pedersen i Saedder
     Sidsel Olsdtr 1/4 aar hos Mathias Olsen i Stiernholtshuus
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Karen Mogensdtr i Lellinge  7 Jul 1761   pg 777
2HUSB:  Anders Hansen gmd bondf
CH:   Mette Andersdtr = (trolov) Ole Larsen gmd i Lellinge
1HUSB:  Anders Sorensen (dod)
CH:   Peder Andersen gmd i Lidemark
     Karen Andersdtr = Niels Nielsen gmd i Svansberg
     Else Andersdtr = Ole Olsen gmd i Lille Salbye
     Hans Andersen gmd i Lellinge (dod) = ... =2. Jens Madsen i Lellinge
      CH: Kirsten Hansdtr 13
guard: Soren Rasmussen gmd i Lidemark & Ole Larsen gmd i Lellinge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Karen Linnersdr/Linnertsdr i Lellinge     7 Jul 1761   pg 783
HUSB:  Jorgen Rasmussen gmd
SIS:   Kirsten Linnersdr = Claus Hansen i Store Salbye
HUSB.BRO: Soren Rasmussen gmd i Lidemark
guard: Ole Olsen gmd i Lille Salbye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Lars Olsen gmd, nu inds hos SON Ole Larsen gmd i Lellinge    7 Jul 1761   pg 788
WIFE:  Susanne Pedersdtr
CH:   Ole Larsen gmd i hiemme i Lellinge
     Marie Larsdtr 23 vanfor ugift hiemme
     Karen Larsdtr (dod) = Lars Jensen i Ste Annehuus, Walloe
      2CH: Jens Larsen 11 or 17
         Birthe Larsdtr 19 hos MORMOD i Lellinge
guard: Soren Rasmussen gmd i Lidemark
wgd: Peder Nielsen bondef i Olbye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ole Hansen gmd i Lille Skiendsved   10 Jul 1761  pg 790
WIFE:  Karen Christophersdtr
BRO:   Peder Hansen gl.gmd i Lidemark
SIS:   Kirsten Hansdtr = Peder Pedersen bondef i Walloebye
½SIS:  Margrethe Hansdtr (dod) = Peder Hansen gmd i Taarnbye
      3CH: Hans Pedersen
         Ole Pedersen
         Peder Pedersen alle smaae og umyndige
WIFE.1HUSB: Jens Christensen (dod)
WIFE.CH:     Christen Jensen gmd i Olsemagle
     Niels Jensen i Kirkeskiendsved
guard: Erik Rasmussen gmd i L.Skiendsved
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Bodil Pedersdtr i Lille Skiendsved  10 Jul 1761  pg 796
HUSB:  Erik Rasmussen gmd
2 CH:  Rasmus Eriksen 20 tiene hiemme
     Sidsel Eriksdtr = ... matros i Khvn
guard: Christen Jensen gmd i Olsemagle
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Peder Sigwartsen inds hos Hans Nielsen gmd i Vallobye      10 Dec 1760  pg 800
WIFE:  living - fattig
CH:   Sigvart Pedersen i Mortenstrup, Jydstrup sogn, Ringsted
guard: Jorgen Jorgensen bondef i Himlingoye
wgd: Jens Andersen bondef i Taarnbye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ane Nielsdtr enke inds hos Niels Pedersen hmd i Valloby     29 Sep 1760  pg 801
HUSB:  Peder Ibsen hmd (dod)
CH:   Christen Pedersen 17 tiene i Walloebye
guard: Jorgen Jorgensen bondef i Himlingoye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Jens Andersen land soldat tiene hos Anders Larsen gmd i Taarnby     26 Jun 1760  pg 802
WIFE:  Sidsel Isachsdr/Isaksdr fattig
3 CH:  smaae umyndige
guard: Jorgen Jorgensen bondef i Himlingoye
wgd: Ole Pedersen bondef i Wraabye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Maren Madsdtr enke inds hos Ingvor Jensen gmd i Himlingoye    8 Dec 1760  pg 803
HUSB:  Bendt Larsen (dod)
CH:   ... = Ingvor Jensen gmd i Himlingoye
     ?others
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ane Pedersdtr hos Peder Plov gmd i Himlingoye     27 Apr 1761  pg 804
HUSB:  Lars Pedersen Post fattig
guard: Ole Pedersen gmd i Wraabye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Henrich Madsen hmd i Vraaby      21 Jul 1761  pg 805
WIFE:  Ellen Kirstine Nielsdtr
3 CH:  smaae umyndige
guard: Jens Andersen bondef i Taarnbye
wgd: Ingvor Jensen gmd i Himlingoye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ole Nielsen inds hos Clemmen Andersen gmd i Wraaby   28 Oct 1760  pg 807
WIFE:  (dod)
1 CH:  Inger Olsdtr = Clemen Andersen gmd i Wraabye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Rasmus Nielsen hmd i Store Linded   12 Sep 1760  pg 807
WIFE:  Birthe Pedersdtr
guard: Clemen Andersen gmd i Wraabye
wgd: Ingvor Jensen gmd i Himlingoye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Jens Rasmussen hmd i Herfolge     21 Jun 1760  pg 810
WIFE:  Anr Rasmusdtr
CH:
guard: Jens Nielsen Moller i Sollerup
wgd: Mads Hansen hmd i Herfolge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ane Madsdtr i Herfolge       27 Aug 1760   pg 811
HUSB:  Mads Hansen hmd
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Johanne Olsdtr i Sollerup      21 Jun 1760   pg 813
HUSB:  Jens Nielsen inds hos SON Niels Jensen gmd
CH:   Niels Jensen gmd i Sollerup
     Rasmus Jensen ungkarl 
guard: Jens Nielsen Moller
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Anders Jorgensen inds hos Jens Nielsen gmd i Sollerup      21 Jun 1760  pg 814
WIFE:  Inger Jensdtr
WIFE.CH:     Jens Nielsen Moller i Sollerup
guard: Jens Nielsen inds i Sollerup
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Erik Jensen inds hos Niels Larsen hmd i Eyoye     2 Jun 1760   pg 815
WIFE:  (dod)
STEPCH: Peder Jensen land-soldat i Eyoye
guard: Mads Hansen hmd i Herfolge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Lars Hansen hmd i Eyoye   10 Sep 1760   pg 816
WIFE:  Karen Nielsdtr
guard: Jacob Samuelsen i Hestehaughuus
wgd: Jens Nielsen inds i Sollerup
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Mette enke hos Peder Jacobsen forpagter i Lellingegaard     16 May 1760  pg 817
HUSB:  Poul Jensen (dod)
guard: Peder Nielsen bondef i Olbye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Peder Nielsen hmd i Eybye  6 Feb 1761   pg 819
WIFE:  Karen Olsdtr
guard: Anders Hansen bondef i Lellinge
wgd: Peder Hansen u. i Lille Salbye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ole Pedersen hmd i Eybye   5 May 1761   pg 820
WIFE:  Ane
CH:   Peder Olsen land-soldat
     Karen Olsdtr ugift
wgd: Lars Pedersen gmd i Store Salbye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ole Nielsen skomager inds hos Lars Pedersen gmd i St.Salby   24 Aug 1760  pg 822
WIFE:  
CH:   ... Olsdtr = Lars Pedersen gmd i Store Salbye
wgd: Peder Hansen u. i Lille Salbye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Hans Andersen inds hos SON Peder Hansen u. i Lille Salbye    26 Aug 1760  pg 822
WIFE:  Birthe Pedersdtr
CH:   Peder Hansen u. i Lille Salbye
     ?others
wgd: Lars Pedersen gmd i Store Salbye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Tonne Jespersen hmd i Lille Skiendsved     24 Jul 1760  pg 823
WIFE:  Edele Christensdtr
guard: Peder Hansen i Lille Salbye
wgd: Lars Pedersen i Store Salbye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Erik Hansen livguarde hos Michel Buchmann skovfoged i Anckershuus    4 Aug 1761   pg 824
BRO.CH: Ane Pedersdtr = Michel Buchmann skovfoged i Anchershuus
     Jens Pedersen vaever i Friderichsberg bye, Khvn
     Johanne Pedersdtr = Peder Andersen skovfoged i Baccehuuset, Bachsvaend, Khvn
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Dorthe Nielsdtr i Herfolge     8 Sep 1761    pg 827
HUSB:  Christen Nielsen halv.gmd tinglober
CH:   Niels Christensen 13
     Karen Christensdtr 14
     Mar. Christensdtr 7?
     Sidsel Christensdtr 4
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Jorgen Jorgensen Heined hmd i Herfolge     8 Sep 1761   pg 831
WIFE:  Giertrud Jorgensdtr (dod)
4 CH:  Jorgen Jorgensen 18 tiene i Herfolge
     Kirsten Jorgensdtr 16 tiene i Herfolge
     Else Jorgensdtr 15 tiene i Herfolge
     Inger Jorgensdtr 10 hos Jens Diderichsen i Kioge
BRO:   Christen Jorgensen Heined hmd i Lidemark
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Margrethe Jensdtr enke i Gl.Hospital, Herfolge     22 Jul 1760  pg 833
CH:   Birthe Jorgensdtr = Jorgen Larsen Skraeder i Sollerup
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Sidsel Pedersdtr enke inds hos Niels Nielsen Hugger hmd i Lidemark   15 Jun 1761  pg 834
HUSB:  Jens Mortensen (dod)
CH:   Ingeborg Jespersdtr = Niels Nielsen Hugger hmd i Lidemark
     Olvig Jensdtr umyndig
guard: Christen Nielsen tinglober i Herfolge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Niels Bendsen gmd i Himlingoye    15 Sep 1761  pg 835
WIFE:  Ane Casparsdr
5 CH:  Bendt Nielsen gmd i Himlingoye
     Niels Nielsen gmd i Endeslov
     Hans Nielsen 30 tiene i Khvn paa Vester gade i Skibet med frilads pas
     Caspar Nielsen 22 hiemme
     Else Nielsdtr 26 hiemme
guard: Jens Andersen Smed i Himlingoye
wgd: Bendt Rasmussen gmd i Himlingoye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Johanne Larsdtr i Lidemark     18 Sep 1761   pg 838
HUSB:  Niels Jensen gmd
CH:   Jens Nielsen 4
     Kirsten Nielsdtr 6
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Maren Simonsdr enke hos Jens Ingvorsen Smed i Store Taarnby   8 Jan 1762   pg 841
HUSB:  Christen Jensen Abildgaard skovfoged (dod - 1755)
CH:   Simon Christensen kudsk i Valloe
     Jens Christensen Smed i Taarnbye (dod 4 Oct 1758) = ..., dau of Peder Jensen Vaever hmd i Herfolge =2. J Ingvorsen
Smed i Taarnbye
      CH: Ane Jensdtr 13
         Peder Jensen (½BRO of above Ane Jensdtr, perhaps son of Jens Ingvorsen? )
Maren Christensdtr enke i Tornbye   17 Oct 1761  pg 841
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Jens Andersen Gron skovfoged i Stangeledshus      15 Jan 1762  pg 845
2WIFE:  Maren Knudsdtr  (?=2. Hans Hansen faestemanden)
CH:   Peder Jensen 9
     Cathrine Jensdtr 6
1WIFE:  Inger N. (dod)
CH:   Jorgen Jensen gmd inds i Store Taarnbye
     Johanne Jensdtr = Christen Hansen hmd i Hadstrup
     Ane Jensdtr = Lars Jensen under-officer ved Valloeske Compagnie land-milite i Himlingoye
     Margrethe Jensdtr ugift tiene i Gummerod
     Maren Jensdtr = Lars Pedersen Jordhoy gmd i Stroebye, Universitets gods
     Karen Jensdtr ugift tiene Andreas Hansen bondef i Hadstrup 
FORMAND: Daniel Hansen i Stangeledshuus (dod)
wgd: Jens Andersen gmd i Herfolge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Frederich Lorentzen = Marie Nielsdtr Lorentzen madame birkedommer forpagter i Vallo   13 Mar 1761   pg 848
CH:   Niels Lorentzen 26 or 25 monsr hiemme
     Lorentz Lorentzen 16 or 15 condition studiosus i Khvn
     Simon Lorentzen 14 or 13
     Frederich Christian Lorentzen 11 or 10
     Ane Margrethe Lorentzen madme = Hans Steenbuch sognepraest i Meelhuus Praestegield, Thrundhiems stift, Norge/ i Khvn
     Ane Lorentzen jomfrue  (= Andreas Ryge monsr i Lydemark)
     Henriette Lorentzen jomfrue 
guard: Frederich Funch apothequer i Kioge & Jens Weybel Roed i Billesbberg
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Birthe Larsdtr i Herfolge Skovhus   15 Jan 1762  pg 1009
HUSB:  Jorgen Christensen hmd
CH:   Ane Jorgensdtr 6½
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ane Cathrine Johansdtr 13 i Lellingegaard   9 Feb 1762   pg 1012
FADER:  Johan Mogensen = MODER: Kirsten Jacobsdtr skovf i Uhrnen, Haslle sogn, Grevskabet Bregentveds gods (begge dod 1753)
BRO:   Peder Johansen 12½ hos MORBRO Peder Jacobsen i Lellingegaard
MORBRO: Peder Jacobsen forpagter i Lellingegaard
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Jens Olsen gmd i Aggerup   9 Mar 1762   pg 1015
3WIFE:  Maren Andersdtr (?=2. Niels Nielsen enkens faeste-mand)
1WIFE:  Ane Larsdtr or Ane Lapsdr (dod 22 Feb 1737)
CH:   Maren Jensdtr = Knud Hansen hmd i Stompedamshuus, Endeslov sogn
2WIFE:  Marie Larsdtr (dod - 15 Jul 1748)
CH:   Ane Jensdtr = Niels Rasmussen gmd i Walloebye
     Sidsel Jensdtr 22 ugift
     Karen Jensdtr 19 begge hiemme
SIS:   ... Olsdtr = Jens Jensen bondef i Widskiolle
wgd: Niels Rasmussen gmd i Walloebye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ane Poulsdtr i Ringsberg   12 Mar 1762   pg 1022
2HUSB:  Peder Pedersen gmd
CH:   Margrethe Pedersdtr 3
1HUSB:  Niels Larsen hmd i Lidemark (dod)
CH:   Lars Nielsen 12
     Kirsten Nielsdtr 6
guard: Anders Madsen bondef i Lidemark
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Sidselle Nielsdtr ( Sidsel Nielsdtr ) i Povelstrup   1 Sep 1761   pg 1026
HUSB:  Peder Larsen hmd
CH:   Marie Kirstine Hansdtr = Niels Nielsen gmd i Endeslov
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Dorthe Jensdtr paa Aalborg, tjpige i Valloby Praestegrd        8 Jan 1762    pg 1027
     (fodt i Aalborg Andersen were her sisters)
SIS:   Johanne Jensdtr Kok i Closter Jorddet, Aalborg
     Maren Jensdtr Kok tiene i Aalborg
PARENTS:     Jens Christensen Kok = Ane Henrichsdtr borger kong kipper i Aalborg (begge dod)
guard: Niels Mortensen bondf i Herfolge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Hans Mathiasen gmd i Widskiolle    6 Jul 1762   pg 1034
WIFE:  Kirsten Olsdtr
CH:   Jens Hansen 5
     Ole Hansen 16 wks
     Maren Hansdtr 9 hos MORFAD Ole Hansen i Sollerup
     Mette Hansdtr 
     Dorthe Hansdtr hos MORBRO Jens Olsen gmd i Herfolge
FADER:  Mathias Jensen i Widskiolle
WIFE.FAD: Ole Hansen gmd i Sollerup
WIFE.BRO: Jens Olsen gmd i Herfolge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Lars Jorgensen gmd i Herfolge     9 Jul 1762   pg 1037
WIFE:  Ane Larsdtr
1 CH:  Lars Larsen 3 wks (fodt efter faderen dod)
WIFE.SVOGER: Anders Nielsen gmd i Herfolge
guard: Niels Pedersen gmd ungkarl i hiemme (nu faester af gaarden)
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Peder Jensen vaever hmd i Herfolge  9 Jul 1762   pg 1041
2WIFE:  Maren Jacobsdtr
CH:   Mette Pedersdtr 8
     Ingeborg Pedersdtr 5
     Kirsten Pedersdtr 2
1WIFE:  Mette Nielsdtr (dod)
CH:   Kirsten Pedersdtr = Jacob Samuelsen i Herfolge Skovhuus
     Maren Pedersdtr = Jens Ingvorsen Smed i Taarnbye
wgd: Peder Knudsen hmd i Herfolge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Hans Lorentzen ugift i Vallo         13 Jul 1762   pg 1044
BRO:   Lorentzen birkedommer i Walloe (dod)
      CH: Niels Lorentzen forpagter i Walloe
         others
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Karen Jorgensdtr enke af Endeslov, dod hos SON Mads Pedersen bondef i Tessebolle     13 Jul 1762   pg 1047
HUSB:  Ole Hansen gmd i Endeslov (dod)
CH:   Mads Pedersen bondef i Tessebolle
     Jorgen Pedersen bonef i Endeslov (dod)
      CH: Niels Jorgensen gmd i Endeslov
         Karen Jorgensdtr 26 ugift hos BRO Niels Jorgensen 
         Ingeborg Jorgensdtr 21 ugift tiene i Wraabye
     Hans Pedersen gmd fod i Endeslov (dod)
      CH: Peder Hansen gmd i Povelstrup
         Maren Hansdtr = Ole Andersen gmd i Tessebolle
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Peder Bendsen ungkarl hos Hans Mortensen 's enke i Herfolge Skovhuse  13 Jul 1762  pg 1048
MODER:  Karen Jorgensdtr enke = afg Bendt Pedersen i Herfolge
BRO:   Jorgen Bendtsen 15 tiene i Sollerup
SIS:   Kirsten Bendtsdr = Hans Olsen gmd i Sollerup
     Lene Kirstine Bendtsdr 10 hos Hans Olsen
wgd: Jens Andersen bondef i Taarnbye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Kirsten Mortensdtr i Eybye  13 Jul 1763   pg 1051
HUSB:  Lars Nielsen gmd
3 CH:  Niels Larsen 8
     Johanne Marie Larsdtr 10
     Ane Larsdtr 3 hos MOSTER i Stoperup
SIS:   ... Mortensdtr = Henrich i Stoperup
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Peder Nielsen hmd i Lellinge     28 Sep 1761  pg 1054
WIFE:  Birthe Rasmusdtr
wgd: Peder Pedersen gmd i Lellinge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Peder Nielsen inds hos SON Niels Pedersen hmd i Lellinge    14 Nov 1761  pg 1055
CH:   Niels Pedersen hmd i Lellinge
     ?others
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ane Ibsdr tjpige hos Niels Hansen skovfoged i Bidstruphus, Lidemark So.     16 Jul 1762  pg 1056
BRO:   Ole Ibsen ungkarl tiene i Ulstrup, Juellands gods
     Anders Ibsen tiene i Ringsberg, Juellands gods
     Soren Ibsen 18 skoemagersvend i Kioge
SIS:   Inger Ibsdr = Jens Andreasen i Kalkerup, Holmegaards gods
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Christen Nielsen Moller inds hos Christen Jorgensen hmd i Lidemark   12 Nov 1761  pg 1056
WIFE:  Giertrud Christophersdtr
CH:   Christopher Christensen hmd i Lille Skiendsved
     Karen Christensdtr = Ole Jensen hmd i Biiverskov
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Mette Pedersdtr enke inds hos BRO Peder Pedersen i Lellinge, dod hos DAU i Lidemark   6 Feb 1762   pg 1058
HUSB:  Henrich Larsen i Aashoy (dod)
CH:   Peder Henrichsen gmd i Aashoy
     ... = Jens Christensen hmd i Lidemark
     ?others
BRO:   Peder Pedersen gmd i Lellinge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Anders Jorgensen hmd i Lidemark    31 Mar 1762  pg 1059
WIFE:  Margrethe Andersdtr
2 CH:  Jorgen Andersen umyndig tiene i Store Salbye
     ... Andersdtr umyndige
guard: Peder Pedersen gmd i Lellinge
wgd: Niels Hansen skovf i Bidsstruphuus
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Maren Larsdtr enke hos SON Niels Jorgensen gmd i Endeslov    18 Sep 1762  pg 1061
HUSB:  Jorgen Pedersen bondef (dod)
CH:   Niels Jorgensen gmd i Endeslov
     Karen Jorgensdtr 27 hos BRO
     Ingeborg Jorgensdtr 22
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Karen Olsdtr enke hos Anders Jorgensen 's enke i Lidemark    26 May 1762  pg 1062
HUSB:  Peder Olsen (dod)
CH:   Ole Pedersen land soldat i Lidemark
     Lars Pedersen
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Maren Jensdtr i Rapperuphus, Herfolge     19 Sep 1762  pg 1063
HUSB:  Michel Nielsen hmd
BRO:   Hans Jensen gmd i Sneckerup, Svendstrup gods (dod)
      CH: 
½BRO:  Hans Jensen hmd i Gronholt, Svenstrup gods
½SIS:  Karen Jensdtr = Ole Foodgvarder i Kioge (begge dod)
      CH: 
     Kirsten Jensdtr = Corlialius Larsen tommermand i Kioge
guard: Mads Christensen gmd i Svansberg
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Jorgen Sorensen skovfoged i Kragskovshus    16 Nov 1762  pg 1070
WIFE:  Karen Hansdtr Meyer   (=2. (forlov) Jens Andersen ungkarl)
1 CH:  Hans Jorgensen 5½
FADER:  Soren Jorgensen skovfoged i Kragskovshus (dod 11 Jan 1760) = MODER: (dod 1 Sep 1752)
BRO:   Knud Sorensen (dod)
      CH: 
SIS:   Cathrine Sophie Sorensdtr = Hans Pedersen Flensborg 
     Gundel Sorensdtr = Peder Nielsen Moller i Kioge Veyer Molle
WIFE.BRO: Hans Hansen Meyer borger skomager i Kioge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Mette Marie Hansdtr Mejer enke i Kragskovshus, Lellinge     16 Nov 1762  pg 1074
HUSB:  Soren Mortensen kgl staldk (dod)
3 CH:  Morten Sorensen 10½ or 12 hos Torsten Jensen Meyer haandskemager i Kioge
     Hans Sorensen 9 or 8 hos MORBRO
     Johanne Frederikke Sorensdtr 16 hos MORBRO
BRO:   Hans Hansen Meyer/Meier borger skoemager i Kioge
SIS:   ... (dod) = Jorgen Sorensen skovfoged i Kragskovshuus
     Maren Meyer tiene i Kioge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Iver Nielsen ungkarl tiene hos Jens Pedersen gmd i St.Taarnbye     18 Sep 1762  pg 1078
      (fodt i Endeslov)
BRO:   Poul Nielsen matros ved Flaaden, ophold i Khvn
FADER:  Niels Iversen hmd i Endeslev (dod) = Karen N. (dod i Store Linded) =2. Johan Pop i Store Linded
?MODER: Karen Poulsdtr i Store Linded, Grevskabet Bregentved gods (?dod)
guard: Jacob Samuelsen i Hestehaughuus, Herfolge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ane Marie sal Jacobsen enke madame i Lellingegaard   25 Feb 1763  pg 1082
HUSB:  Jacob Jacobsen forpagter i Bregentved (dod)
CH:   Peder Jacobsen 31 forpagter i Lellingegaard / 1753 i Qvaerkebyegaard
     Ane Jacobsdtr = afg Jorgen Gronlund gartner i Wemmetofte Closter =2. Jochum Erlov degn i Lellinge
     Kirstine Jacobsdtr = afg Johan Mogensen skovfoged i Bregentved (begge dod)
      CH: Peder Johansen 14 hos MORBRO Peder Jacobsen
SVIGERSON: Christian Hansen Dobler
? Ebbe Jacobsen 's enkemadame borgemester i Kioge
wgd: Jens Hansen
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Jens Mortensen gmd i Saedder     22 Mar 1763  pg 1089
2WIFE:  Margrethe Madsdtr
CH:   Mads Jensen 28 hiemme
     Hans Jensen 17
     Birthe Jensdtr = Hans Clausen i Ringsberg, Universitets gods
     Karen Jensdtr 21 ugift tiene i Saedder
1WIFE:  Karen Larsdtr (dod)
CH:   Morten Jensen hos Anders Vaever hmd i Saedder
     Peder Jensen gmd i Kanderod
     Lars Jensen corporal ved Walloeske Compagnie land-milite i Himlingoye
     Niels Jensen gmd i Tessebolle
     Karen Jensdtr = Lars Nielsen hmd i Walloebye
guard: Christen Nielsen tinglober i Herfolge
wgd: Morten Pedersen gmd i Saedder
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Maren Jorgensdtr i Eybye   3 Jun 1763   pg 1096
HUSB:  Anders Hansen skraeder
1 CH:  Niels Andersen 5½
FADER:  Jorgen Pedersen gmd i Eybye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Maren Christensdtr i Enderslev    7 Jun 1763   pg 1099
HUSB:  Jens Knudsen gmd
2 CH:  Marie Jensdtr 8
     Sidsel Jensdtr 6
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ane Cathrine Henningsdr i Valloby   10 Jun 1763  pg 1102
2HUSB:  Christian Rasmussen gmd
CH:   Rasmus Christiansen 1½
1HUSB:  Jacob Nielsen gmd i Widskiolle (dod)
CH:   Johanne Jacobsdtr 5
guard: Ole Larsen gmd i Walloebye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Bodil Pedersdtr i Himlingoje     10 Jun 1763  pg 1106
2HUSB:  Bendt Nielsdtr gmd
CH:   Jens Bendsen 13
     Hans Bendsen 10
     Ane Bendtsdr 3
1HUSB:  Bendix Bentsen gmd i Endeslov (dod)
CH:   Bendt Bendixsen 20
     Dorthe Bendixdr 24
guard: Peder Olsen Plov gmd i Himlingoye
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Peder Pedersen gmd i Svansberg    5 Jul 1763   pg 1109
WIFE:  Bodil Hansdtr  (=1. Hans Nielsen )    (?=3. Jens Larsen hendes faestemand )
CH:   Johanne Pedersdtr 12
     Kirsten Pedersdtr 7
BRO:   Hans Hansen gmd i Svansberg
     Jens Hansen hmd i Herfolge
     Peder Hansen tiene i Herfolge
guard: Niels Nielsen gmd smed i Svansberg
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Haagen Olsen gmd i Lidemark      28 Jun 1763  pg 1113
WIFE:  Giertrud Nielsdtr
2 CH:  Elisabeth Haagensdr 5
     Haagen Haagensen 7 wks (fodt efter faderens dod)
     Sidsel Haagensdr 2 (?dod 3 wks efter faderen)
1WIFE:  Elisabeth Frederichsdtr (dod)
CH:   (? alle dode)
guard: Peder Hansen gl.gmd i Lidemark
wgd: Christen Hansen gmd i Lidemark
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ellen Olsdtr i Lidemark       28 Jun 1763   pg 1116
HUSB:  Peder Christophersen gmd
CH:   Christopher Pedersen 22
     Ole Pedersen 18 begge hiemme
     Hans Pedersen 14 tiene i Lidemark
     Hans Pedersen 12 tiene i Lidemark
     Karen Pedersdtr 19 tiene hiemme
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Elisabeth Nielsdtr i Lidemark        1 Jul 1763    pg 1119
HUSB:  Hans Ibsen gmd
CH:   Hans Hansen 3
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ane Thomasdtr i Heinerup      1 Jul 1763    pg 1122
HUSB:  Niels Nielsen gmd
1 CH:  Margrethe Nielsdtr 34 hiemme
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ane Pedersdtr i Saedder       15 Jul 1763   pg 1125
HUSB:  Anders Jensen hmd vaever
1HUSB:  Christen Pedersen vaever (dod)
CH:   Peder Christensen vaever i Ringsberg
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Mads Andersen or Mogens Andersen ? hmd i Endeslov   20 May 1763  pg 1127
WIFE:  Marie Clamorsdr?
wgd: Jens Knudsen gmd i Endeslov
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Jacob Larsen ungkarl tiene hos Hans Larsen gmd i Lellinge    19 Feb 1763  pg 1128
BRO:   Ole Larsen gmd i Odemark, Juellands gods
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ingeborg Nielsdtr i Lidemark         16 Nov 1762   pg 1129
HUSB:  Rasmus Nielsen inds hos Anders Madsen
MODER:  Birthe Rasmusdtr enke = afg Peder Nielsen hmd i Lidemark
wgd: Christen Andersen Smed i Lellinge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Karen Pedersdtr inds hos Niels Pedersen hmd i Lellinge     4 May 1763   pg 1129
1 CH:  ... = Niels Pedersen hmd i Lellinge
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Karen Olsdtr inds hos Peder Hansen u. gmd i Lidemark  6 Feb 1763   pg 1130
HUSB:  Hans Jorgensen (dod)
CH:   ... Hansdtr = Peder Hansen u.gmd i Lidemark
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Jens Andersen hmd i Eybye  25 Jan 1763   pg 1131
WIFE:  Inger Jensdtr
wgd: Hans Pedersen bondef i Lille Skiendsved
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Karen Larsdtr i Eybye    10 Feb 1763   pg 1132
HUSB:  Peder Tonnesen hmd
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Jens Olsen hmd i Eybye    9 Nov 1762   pg 1134
WIFE:  Inger Skammelsdr
wgd: Hans Pedersen bondef i Lilleskiendsved
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Karen Mogensdtr enke inds hos SON Jorgen Michelsen Smed i Hoyelse    24 Dec 1762  pg 1134
HUSB:  Michel Smed (dod)
CH:   Jorgen Michelsen Smed i Hoyelse
     ?others
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Karen Olsdtr enke inds hos Christen Mathiasen hmd i Lille Skensved   22 Jul 1763  pg 1135
HUSB:  Peder Nielsen (dod)
BRO:   Lars Olsen inds i Jersie?
SIS:   Dorthe Olsdtr tiene i Billesborg
½BRO:  Niels Olsen gmd i Lille Skiendsved, Universitets gods
½SIS:  Kirsten Olsdtr = Hans Madsen inds hos Hans Pedersen i Hoyelse, Gisselfeldte gods
     Karen Olsdtr (dod)
      2CH: Mogens Pedersen hmd i Lilleskiendsved
         Ole Rasmussen inds i Sollerod
         Peder Rasmussen geivesbore soldat tiene i Hoyelse
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Niels Andersen ungkarl tiene hos Soren Corneliusen gmd i Lille Skiendsved    22 Jul 1763  pg 1136
guard: Saxe Nielsen
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Niels Larsen ungkarl tiene Ole Hansen gmd i Olsemagle      22 Mar 1763  pg 1137
guard: Hans Pedersen bondef i Lille Skiendsved
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Ane Diderichsdr enke inds hos Jens Andersen hmd i Valloby    22 Nov 1762  pg 1138
HUSB:  Anders Jensen (dod)
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Henrich Madsen inds hos Jacob Nielsen hmd i Valloby      25 Dec 1762   pg 1138
WIFE:  Maren Thomasdtr fattig
wgd: Anders Madsen bondef i Lidemark
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Margrethe Christensdtr i Store Taarnby        24 Mar 1763   pg 1139
HUSB:  Lars Hansen hmd
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

Christen Nielsen hmd i Himlingoje   29 Nov 1762  pg 1140
WIFE:  Bodil Christensdtr
wgd: Anders Madsen bondef i Lidemark
[Vallo Stifte gods skpr; Book 16 1757-1763; FHL film 50865]

////////////////////////////////////////END OF FILM /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

     Vallo Stifts Gods - Skifteprotokol
     Book 17 1763-1778 FHL film 50866
      by Aurelia Clemons Mar 2007

.... i Tessebolle  26 Jul 1763  pg 7 (previous pages missing & this one in bad shape)
HUSB:  Sier Jensen
CH:   Niels Siersen
     Peder Siersen karl
     Karen Ziersdtr pigen
HEIRS:  Jorgen Christensen
     Peder Christensen    all of age
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Lars Hansen gmd i Eybye   29 Jul 1763   pg 8
WIFE:  Ane Mogensdtr 
CH:   Hans Larsen 3
     Maren Larsdtr ½
REL:   Andreas Hansen gmd i Eybye
wgd: Lars Mogensen gmd i Eybye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Maren Pedersdtr i Straxkiogehus    5 Jul 1763   pg 12
2HUSB:  Christopher Christophersen hmd
1HUSB:  Oluf Hansen giortler i Kioge (dod)
CH:   Hans Olufsen vorger giortler i ringsted  (signed: Hans Ohlsen Moch/Morch)
     Cathrine Olufsdtr = Niels Pedersen hmd i Eyoye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Jens Pedersen hmd kromand i Lidemark      1 Jul 1763   pg 16
WIFE:  Kirsten Rasmusdtr or Kirstine Rasmusdtr
2 CH:  Ane Jensdtr 10
     Karen Jensdtr 6
SODSK.CH: Mads Hansen hugger i Lidemark
wgd: Soren Rasmussen gmd i Lidemark
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Karen Jorgensdtr i Eyoye      24 Jan 1764   pg 22
3HUSB:  Niels Nielsen unge gmd
1HUSB:  Hans Nielsen Moller gmd i Hadstrup (dod)
CH:   Sidselle Hansdtr 24 tiene i Khvn
2HUSB:  Anders Mogensen gmd here i gaarden (dod - no children)
1HUSB.BRO:    Jens Nielsen Moller gmd i Sollerup
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Ole Jensen gmd i Herfolge  27 Jan 1764   pg 26
WIFE:  Inger Pedersdtr
SIS:   Maren Jensdtr = Niels Jensen hmd i Store Taarnbye      (signed: Niels Jacobsen )
wgd: Jorgen Andersen gmd i Herfolge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Karen Poulsdtr i Herfolge  27 Jan 1764   pg 32
HUSB:  Anders Madsen gmd
FADER:  Poul Pedersen i Walloe Hospital, Herfolge = MODER: Karen Nielsdtr 
guard: Jens Olufsen 
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Engel Rasmussen gmd i Taarnbye    8 Jun 1764   pg 35
WIFE:  Maren Nielsdtr
CH:   Niels Engelsen 30 hiemme
     Rasmus Engelsen 20 hiemme
     Elisabeth Engelsdtr 17 hiemme
WIFE.1HUSB:   Niels Jensen (dod)
WIFE.CH: Karen Nielsdtr = Jorgen Jorgensen bondefoged i Himlingoye  (?signed: Maren Nielsdtr )
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Karen Andersdtr i Taarnby      8 Jun 1764    pg 40
2HUSB:  Mads Jacobsen gmd
CH:   Sidselle Madsdtr 1
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Hans Olsen hugger hmd i Valloebye   8 Aug 1764   pg 43
WIFE:  Cathrine Soffers?
CH:   Oluf Hansen 1
WIFE.nu havende faestemand: Peder Nielsen
guard: Ole Pedersen bondefoged i Wraabye, Wraabye
wgd: Jens Andersen bondefoged i Taarnbye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Sidsel Rasmusdtr i Valloby     4 Jan 1764    pg 45
HUSB:  Anders Nielsen inds fattig
3 CH:  
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Ellen Bendtsdtr hos Ole Larsen i Walloebye   29 Jun 1764  pg 45
HUSB:  Morten Pedersen vaegter i Valloe (dod)
CH:   Lars Mortensen 28 farer/faver?
     Cathrine Mortensdtr = Johan Henrich Lange Eaminfryer i Walloe
     Gundel Mortensdtr = Hans Rytter landsoldat i Helsted
     Marie Mortensdtr ugift tiene i Walloe
     Anthonette Mortensdtr i sammested
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Elisabeth Frandsdtr enke i Stroebye      29 Jun 1764  pg 48
HUSB:  Soren Nielsen hmd (dod)
CH:   Frands Sorensen 18 tiene i Taarnbye
     Niels Sorensen 13 tiene i Widskiolle
     Sidsel Sorensdtr = Anders Christensen i Stroebye, Giorslov gods
     Maren Sorensdtr = Clemmen Rasmussen gmd i Giorslov gods
guard: Peder Pedersen bondefoged i Walloebye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Jorgen Nielsen gl. inds i Vraaby   2 Nov 1763/29 Jun 1764 pg 50
WIFE:  Inger Andersdtr
wgd: Jens Jensen bondefoged i Widskiolle
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Michel Larsen moller i Taaroe Mooe, Wemmetofte Closters gods, hos SON Hans Michelsen moller i Wraabye Molle    25
Apr 1764     pg 51
CH:   Hans Michelsen moller i Wraabye Molle
     Anders Michelsen i huus i Lierstoft
1WIFE?: 
CH:   Svend Michelsen kieldermand marchandesser i Khvn
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Mette Pedersdtr i Vraaby Hyrdehus   21 Mar 1764  pg 52
2HUSB:  Jens Rasmussen hmd
1HUSB:  Lars ...
CH:   Jens Larsen hmd i Eyoye
     ... Larsdtr = Peder Christensen land soldat i Boersted/Boevsted
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Cathrine i Scheelers Hosp, Herfolge      1 Aug 1763   pg 53
2HUSB:  Jens Larsen
CH:   Ane Jensdtr = Peder Hansen gmd i Taarnbye
1HUSB:  Schau
CH:   Hans Schau i kongens stalde
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Niels Nielsen dreng hos Niels Larsen gmd i Herfolge  15 Sep 1763  pg 55
MODER:  Mette Pedersdtr = Zier Olufsen hmd i Heinerup
wgd: Niels Jorgensen bondefogden i Endeslov
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Anders Jensen inds hos SON Jorgen Andersen i Herfolge      29 Mar 1764  pg 56
CH:   Jorgen Andersen gmd i Herfolge
     Jens Andersen hmd i Walloebye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Ane Olufsdtr i Herfolge   2 Jun 1764   pg 56 57
HUSB:  Peder Knudsen hmd
CH:   
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Jens Nielsen hmd skoemager i Sollerup     22 Aug 1763  pg 58
WIFE:  Charlotta Sophie Johansdtr
wgd: Niels Jorgensen bondefoged i Endeslov
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Peder Olufsen hmd i Svansberg     28 Oct 1763  pg 59
WIFE:  Bodil Madsdtr
CH:   
guard: Niels Jensen kommermand hmd i Endeslov
wgd: Mads Christensen gmd i Svansberg
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Niels Mogensen inds hos SON Mads Nielsen i Svansberg  30 Nov 1763  pg 60
CH:   Mads Nielsen i Svansberg
     ... Nielsdtr (dod) = Christen Nielsen tinglober i Herfolge
      CH: 
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Caspar Jensen ungkarl hiemme i Enderslev    6 Jul 1764   pg 61
MODER:  Ellen Knudsdtr = STEPFAD: Niels Jensen tommermand hmd i Endeslov
SIS:   Maren Jensdtr hiemme
     Johanne Marie Jensdtr tiene i Kiederup, Grevskabet Bregentved
     Ane Kirstine Jensdtr (dod) = Ole Pedersen i Kiederup
      CH: Ane Olsdtr 6½ hos moderens stiffader Niels Jensen i Endeslov
         Kirsten Olsdtr 4
         Ellen Olsdtr 2
guard: Andreas Hansen bondefogden i Hadstrup
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Mathias Rasmussen hmd i Tessebolle  14 Jul 1763  pg 62
WIFE:  Sidsel Jochumsdtr
CH:   
guard: Anders Hansen bondefoged i Lellinge
wgd: Gregers Thomasen i Kanderod
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Johanne Pedersdtr inds hos Peder Pedersen i Saedder  15 Apr 1764  pg 63
HUSB:  Peder Andersen inds
CH:   smaae umyndige born
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Maren Christophersdtr tjpige hos Gregers Thomasen i Kanderod  31 Jan 1764  pg 64
guard: Anders Hansen bondefoged i Lellinge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Peder Nielsen skovfoged hmd i Hoyelundshus, Saedder  10 Jul 1764  pg 65
WIFE:  Sidsel Hansdtr
CH:   Kirsten Pedersdtr = Christian Andersen Smed i Stompedamshuus (begge dod)
      CH: Karen Christiansdtr = Niels Pedersen gmd i Herfolge
         Johanne Christiansdtr 22
         Ane Christiansdtr 15 hos MORMODER i Hoyelundshuus
guard: Anders Madsen bondefoged i Lidemark
wgd: Niels Andersen skovfoged i Abildgaardshuus
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Jens Mogensen hmd i Lellinge     9 Jul 1763   pg 68
WIFE:  Karen Jensdtr
CH:   Mogens Jensen 5
guard: Mads Pedersen bondefoged i Tessebolle
wgd: Soren Rasmussen i Lidemark
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Peder Pedersen hmd eller Peder Skoemager i Lellinge  29 Nov 1763  pg 69
WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Niels Pedersen 24 tiene i Eybye
guard: Soren Rasmussen gmd i Lidemark
wgd: Mads Pedersen bondef i Tessebolle
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Jorgen Rasmussen inds hos Soren Rasmussen i Lidemark  29 May 1764  pg 70 
WIFE:  (dod)
BRO:   Soren Rasmussen hmd i Lidemark
SODSK:  others
? Margrethe Olsdtr = Hans Larsen i Lellinge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Jens Nielsen inds hos Niels Jensen gmd i Hojelse    12 Nov 1763  pg 72
WIFE:  Inger Hansdtr
CH:   
guard: Niels Jorgensen bondef i Endeslov
wgd: Mads Pedersen bondef i Tessebolle
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Niels Olsen ungkarl tiene Ole Christensen i Clemenstrup     29 Jun 1764  pg 72
MODER:  Karen Jensdtr = Anders Nielsen inds hos Niels Christophersen i Herfolge
SODSK:  others
wgd: Niels Jensen i Endeslov
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Mette Dalhof dod i Lellinge Skovrider huus   20 Oct 1764  pg 74
HUSB:  Albrect Wormsen gartner i Helsingor (dod)
CH:   Else Mir Wormsen = Martin Monefeldt skovrider i Lellinge, Walloes gods
     ... Wormsen (dod) = Eskild Holm chorsdegn i Schildskior
      CH: Alexander Holm 25 studiosus i Bronshoy
         Poul Nyegaard Holm 20 condition i Kioge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Oluf Larsen udrider i Walloe     12 Oct 1764  pg 74
WIFE:  Ane Regine Falkenberg
MODER:  Dorthe Olsdtr enke = afg. Peder Sivertsen or Peder Sigvartsen inds hos Hans Nielsen gmd i Walloebye
SIS:   Ane Margrethe Larsdtr enke = afg Jens Pedersen skovfoged i Herlov, Friderichsborg amt/gods
     Marie Kirstine Larsdtr = Henrich Andersen gmd i Herfolge
½BRO:  Christian Larsen Schionning skoleholder i Ude Syndbye ved Frederichsund
½SIS:  Mette Larsdtr enke = afg Johan Svaber tommermand i Hirchsholm/ i Vaegerspriis Slotte
FADER:  Lars Olufsen (dod) =1..... i Assens Molle (dod) =2. Dorthe Olufsdtr i Kongebroehuset, Roeskilde amt
guard: Axel Pedersen Alm gmd i Sollerup
wgd: Simon Christensen kudsk ved Walloe / Hans Hansen i Endeslov
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Johannes Hiort Neergaard 17 unge menniske i Billesborg     d.1763/19 Mar 1765   pg 86
MODER:  Dorthe Prom = STEPFAD: Jens Weybel Roed forpagter i Billesborg
BRO:   Sigvart Thomas Neergaard 16
     Johan Thomas Neergaard 12
     Peter Neergaard 11
SIS:   Dorthe Cathrine Neergaard 18 jomfrue
     Johanne Marie Neergaard 13½
FADER:  Peter Sigwartsen Neergaard forpagter i Billesborg (dod)
½BRO:  Lyder Roed 8
     Lars Weybel Roed 6
½SIS:  Marie Cathrine Roed 7 jomfr.
FARBRO: Thomas Sigwartsen Neergaard i Ulstrup
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Rasmus Martner hos C. Bach i Vallo      18 May 1765   pg 89
SIS:   Mariane Kray = C. Bach i Walloe
MORBRO: Lorentz Jessen forst told-inspector cammerraad
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Zander Pedersen gmd i Tessebolle   11 Jun 1765  pg 89
WIFE:  Ane Rasmusdtr
CH:   Oluf Zandersen hmd i Lellinge   (signed: Oluf Sandersen)
     Peder Zandersen gmd i Svansberg  (signed: Peder Sandersen)
     Niels Zandersen 22 land soldat tiene i hiemme   (signed: Niels Sandersen)
ny faestebonde paa gaarden: Michel Christensen
wgd: Niels Olsen gmd i Tessebolle
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Lars Bendtsen = Karen Nielsdtr gmd i Eybye/Eyoye    28 Jun 1765  pg 93
HIS½BRO:     Niels Bendtsen lem i Walloe Hospital, Herfolge
HER1HUSB:    Peder Nielsen land soldat (dod)
HER.CH: Niels Pedersen gmd i Herfolge, nu tiene i Billesborg
HER2HUSB:    Niels Jensen (dod)
HER.CH: Jens Nielsen 22 nu gmd i hiemme
     Ane Nielsdtr 25 hiemme
guard: Hans Jensen gl. i Eyoye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Jens Nielsen gmd i Hadstrup      5 Jul 1765   pg 96
WIFE:  Karen Hansdtr
BRO:   Anders Nielsen gmd i Eyoye
     Oluf Nielsen
     Christen Nielsen gmd i Herfolge
SIS:   Ellen Nielsdtr = Frederich Frederichsen hmd i Walloebye
BRO:   Espen Nielsen gmd i Eyoye (dod)
      CH: Kirsten Espensdtr ugift tiene i Walloe
         Sidsel Nielsdtr (dod) = afg. Christen Jensen i Lellinge
          CH:  Jens Christensen gmd i Gummerod
             Karen Christensdtr = Ole Pedersen gl. i Lelinge
SIS:   Kirsten Nielsdtr (dod) = Peder Jensen gmd i Lille Salbye, nu hmd i Lellinge
      CH: Jens Pedersen en snees aar gl.
         Ellen Pedersdtr
         Karen Pedersdtr
         Sidsel Pedersdtr - alle ugift
guard: Christen Madsen gmd i Hadstrup
wgd: Lars Pedersen gmd i Hadstrup
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Niels Hansen = Cathrine Olufsdtr gmd i Hadstrup        5 Jul 1765    pg 100
CH:   Ole Nielsen 1 3/4 aar
     Johanne Nielsdtr 6        begge i Walloe Hospital, Herfolge
HIS.FORLOV: Johanne Larsdtr
HIS.BRO:     Helle Hansen i Tessebolle
HIS.SIS.CH: Karen Jensdtr
ny faester paa gaarden: Niels Pedersen gmd
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Dorthe Olufsdtr enke i Lidemark    9 Jul 1765   pg 104
HUSB:  Peder Hansen gl. 70 gmd
CH:   Hans Pedersen nu gmd i hiemme
     Ole Pedersen 22 tiene i LIdemark
     Christopher Pedersen 19 tiene hiemme
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Willum Larsen gmd i Gummerod     9 Jul 1765   pg 108
WIFE:  Karen Michelsdtr 
CH:   Lars Willumsen 22 hiemme
guard: Jorgen Larsen gmd i Gummerod
wgd: Christen Nielsen skovfoged i Gummerod
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Karen Mortensdtr i Eybye      12 Jul 1765   pg 111
2HUSB:  Lars Nielsen gmd
CH:   Karen Larsdtr 2
1HUSB:  Lars Thetsen hmd i Lellinge (dod - no children)
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Mette Nielsdtr fruentimmer tjpige hos Niels Lorentzen i Vallo, dod hos Peder Nielsen hmd i Walloebye    19 Jul 1765
pg 115
ILLEG.CH: (dodfodt) i Walloe
guard: Andreas Hansen bondef i Hadstrup
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Mads Hansen hmd i Herfolge  8 Mar 1765   pg 117
WIFE:  Sara Jacobsdtr
guard: Jens Jensen bondef i Widskiolle
wgd: Niels Jorgensen i Enderslov
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Kirsten Hansdtr enke dod hos Niels Hansen gmd i Hadstrup    15 Mar 1765  pg 118
HUSB:  Jens Eliasen (dod)
2 CH:  Niels Jensen 19 tiene i Tessebolle
     Karen Jensdtr 25 tiene i Hadstrup
guard: Jens Jensen bondef i Widskiolle
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Jorgen Clamorsen ungkarl tien Jacob Jensen gmd i Enderslev   4 Mar 1765   pg 119
BRO:   Frands Clamorsen 36 land-soldat tiene i Himlingoye
     Jens Clamorsen 32 hmd i Store Linded
½SIS:  Bodil Clamorsdtr enke = afg Morten Thonnesen hmd i Lellinge
     Marie Clamorsdtr enke = afg. Mogens Andersen i Enderslov
     Maren Clamorsdtr (dod) = Christian Schwartz (dod) i Endeslov
      CH: Christopher Christiansen 36 hmd i Lellinge
wgd: Jacob Jensen i Endeslov
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Inger Jensdtr i Lille Salby      14 Nov 1764  pg 120
HUSB:  Hans Rasmussen inds hos Lars Johansen
CH:   ... Hansdtr =
     ... Hansdtr =
     Sidsel Hansdtr ugift
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Mette Marie Larses hos Niels Christensen hmd i Lille Salby   7 Aug 1764   pg 121
HUSB:  Lars ... (dod)
CH:   Peder Larsen 22
     ... Larsdtr
     ... Larsdtr
guard: Peder Pedersen bondef i Walloebye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Christopher Jensen hmd i Lille Skiendsved   19 Jan 1765  pg 121
WIFE:  Sidselle Jonasdtr
CH:   3 umyndige
guard: Andreas Hansen bondef i hadstrup  (signed: Anders Hansen )
wgd: Hans Rasmussen inds i Lille Salbye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Jens Nielsen gmd i Store Taarnbye   20 Sep 1765  pg 122
WIFE:  Ellen Jensdtr
6 CH:  Jens Jensen 20 
     Henrich Jensen 6
     Peder Jensen 2
     Kirsten Jensdtr 21
     Karen Jensdtr 14
     Birthe Jensdtr 10    alle hiemme
guard: Albreth Albrethsen gmd i Taarnbye
wgd: Boe Simonsen gmd i Taarnbye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Christian Svendsen moller i Helsted Molle   1 Oct 1765   pg 126 143
WIFE:  Ane Sophie Madsdtr
5 CH:  Hans Christiansen 13   
     Svend Christiansen 10
     Christian Christiansen 8½
     Mads Christiansen 1 3/4 aar
     Else Marie Christiansdtr 5 3/4 aar
WIFE.BRO: Mads Madsen moller i Stavnstrup Molle, Becheskovs gods
wgd: Michel Pedersen sognef bondef i Helsted
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Lars Andersen gmd i Enderslev     24 Sep 1765  pg 130
2WIFE:  Dorthe Christiansdtr or Dorthe Christensdtr 
CH:   Christen Larsen 5½
     Elisabeth Larsdtr 9½
1WIFE:  Ane Christiansdtr (dod)
CH:   Maren Larsdtr 24 tiene i Endeslov
     Mainne Larsdtr 22 hiemme (? Mumme Larsdtr or Mamme Larsdtr )
SIS:   ... Andersdtr = Helle Hansen gmd i Tessebolle    (signed: Helle Pedersen )
2WIFE.MORBRO: Anders Olsen hmd i Endeslev, Khvn Magistrats gods
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Kirsten Christensdtr i Endeslev       19 Jul 1765   pg 134
2HUSB:  Peder Olsen smed hmd (no children)
1HUSB:  Hans Gynthelberg smed (no children)
CH:   ... fodt i Breininge, Callundborg amt, child of Christen Rasmussen hmd
SIS.CH: Mette Jacobsdtr foed i Callundborg, tiene Christen Knudsen i Povelstrup
guard: Peder Pedersen bondef i Walloebye / Ole Pedersen bondef i Wraabye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Caspar Jorgensen ungkarl land soldat hos Peder Jacobsen hmd i Widskiolle     27 Sep 1765  pg 137
SIS:   Karen Jorgensdtr = Jens Christensen hmd i Widskiolle
½BRO:  Peder Jorgensen gmd i Maglebye, Stevns herred, Giorslov gods
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Mette Ziersdtr inds hos Niels Jensen gmd i Sollerup  30 May 1765  pg 140
HUSB:  Niels Jensen 
2 CH:  Jens Nielsen 15 vanvittig hos Niels Mortensen i Herfolge
     Maren Nielsdtr 7 hos Jacob Jensen i Taalstrup
HUSB.BRO: Jacob Jensen i Taalstrup
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Niels Jensen hmd i Vraaby      27 Sep 1765   pg 139
WIFE:  Maren Christensdtr
2 CH:  umyndige
WIFE.BRO: Henrich Christensen i Widskiolle
guard: Niels Jorgensen bondef i Endeslov
wgd: Anders Hansen bondef i Hadstrup
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Oluf Mortensen ungkarl land soldat tien Anders Nielsen gmd i Eyoye   27 Sep 1765  pg 141
BRO:   Hans Mortensen inds i Haudrup, Svendstrup gods
     Lars Mortensen hiemme eller i Ringsted
½BRO:  Niels Mortensen hmd i Conradsborgs gods
½SIS:  Birthe Mortensdtr = Stephen Jespersen hmd i Norre Dalbye, Svendstrup gods
½BRO:  Hans Mortensen hmd i Hielmsoemagle, Conradsborg gods (dod)
      CH: Sidselle Hansdtr = ... Jydske skipper i Kioge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Oluf Jorgensen gmd i Herfolge     4 Oct 1765   pg 147
WIFE:  Maren Madsdtr
CH:   Ane Olsdtr 6½
WIFE.BRO: Anders Madsen gmd i Herfolge
guard: Jorgen Andersen gmd i Herfolge
wgd: Hans Olsen i Sollerup
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Christen Hansen hmd i Svansberg    6 Aug 1765   pg 149
WIFE:  Ane Madsdtr
SIS:   Cathrine Hansdtr i Gl.Hospital, Herfolge
½SIS:  Ane Mogensdtr = Hans Hansen kieldermand i Kioge
     Thyne Mogensdtr = Lars Andersen vaegter i Kioge
guard: Ole Pedersen bondef i Wraabye / Anders Madsen bondef i Lidemark
wgd: Anders Nielsen gmd i Eyoye / Ole Zandersen hmd i Lellinge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Birthe Madsdtr tjpige hos Soren Jensen gmd i Lellinge      8 Oct 1765   pg 151
FADER:  Mads Pedersen bondef i Tessebolle
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Hans Olufsen tjenestekarl hos Soren Jensen gmd i Lellinge    8 Oct 1765   pg 152
MODER:  Ane Nielsdtr = STEPFAD: Jens Hansen skraeder hmd i Lellinge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Ingeborg Jorgensdtr inds hos Niels Pedersen hmd i Lellinge   6 Jul 1765   pg 155
MODER:  ... (?dod) = Niels Pedersen = 2. ....
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Maren Christensdtr i Lellinge     13 Jul 765   pg 155
HUSB:  Oluf Zandersen hmd
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Christopher Rasmussen dreng hos afg. Mads Boes degn i Endeslov     d.30 Jan 1762/8 Oct 1765     pg 156
MODER:  Ane Cathrine Boes (dod 29 Jun 1756) = Jochum Buchfleisch i Syndre Dalbye, Universitets gods
BRO:   Jochum Jochumsen
SIS:   Birgethe Jensdtr
?MORSIS.CH: ... = Mads Boes degn i Endeslov
? Johan Jorgen Leffler artiller i Khvn
?guard: Niels Mortensen bondef i Herfolge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Mette Rasmusdtr i Lille Salby     8 Oct 1765   pg 160
3HUSB:  Niels Jensen gmd
CH:   Margrethe Nielsdtr = Jens Hansen hmd i Lille Skiendsved
     Elisabeth Nielsdtr = Anders Jensen gmd i hiemme
     Dorthe Nielsdtr 22 ugift hiemme
1HUSB:  Anders Sorensen (dod)
CH:   Karen Andersdtr = Peder Jensen hmd i Lellinge
2HUSB:  Ole Knudsen gmd here (dod - no children) 
guard: Ole Olsen
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Peder Hansen u. gmd i Lille Salby   8 Apr 1766   pg 163
WIFE:  Mette Pedersdtr
3 CH:  Jorgen Pedersen 8
     Ellen Pedersdtr 4
     Marthe Pedersdtr 1
guard: Ole Olsen gmd i Lille Salbye
wgd: Niels Jensen gmd i Lille Salbye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Oluf Christensen gmd i Clemmenstrup      11 Apr 1766  pg 166
WIFE:  Dorthe Pedersdtr
5 CH:  Christen Olsen 9
     Hans Olsen 6
     Ole Olsen 4
     Morten Olsen 1
     Inger Olsdtr 1 twins
BRO:   Niels Christensen klokker i Herfolge
WIFE.BRO: Andreas Hansen bondef i Hadstrup     (or WIFE.MORBRO?)    (signed: Anders Hansen )
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Oluf Andersen gmd i Kanderod     15 Apr 1766  pg 170
2WIFE:  Elisabeth Jensdtr
CH:   Hans Olsen 4 hiemme
1WIFE:  Zidselle Andersdtr
CH:   Niels Olsen 14 tiene hiemme
     Christen Olsen 6 hos Peder Jorgensen i Saedder
     Karen Olsdtr 10 hos Niels Pedersen i Taschevadshuus
     Kirsten Olsdtr 8 hos Morten Pedersen gmd i Saedder
     Sidsel Olsdtr 5 i Walloe Hospital, Herfolge
MOSTER: .... = Morten Pedersen i Saedder
wgd: Ole Andersen gmd i Kanderod
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Anders Christensen gmd i Lelinge   18 Apr 1766  pg 172
WIFE:  Kirsten Christensdtr
CH:   Ane Andersdtr 20½ hiemme = (trolov) Henrich Pedersen unkarl
WIFE.STEPFAD:  Hans Nielsen gmd i Lellinge
guard: Peder Pedersen gmd i Lellinge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Karen Hansdtr i Tessebolle  3 Jul 1766   pg 175
HUSB:  Oluf Andersen gmd
4 CH:  Anders Olsen 7
     Bodil Olsdtr 12
     Kirsten Olsdtr 10
     Ane Olsdtr 16 wks
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Jens Mortensen smed hos Morten Jensen Smed i Walloebye     19 Dec 1765  pg 179
CH:   Morten Jensen Smed i Walloebye
     Peder Jensen tiene i Amsterdam, Holland
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Ane Sorensdtr enke i Praestehuset, Endeslev  4 Feb 1766   pg 180 
HUSB:  Hans Jacobsen (dod)
CH:   Jacob Hansen 16 hos Peder Jacobsen gmd i Lille Lindede
     Soren Hansen 14 hos Soren Olsen i Lystrup
ILLEG.CH: Hans Nielsen 4 hos Niels Thomasen i Endeslov
SODSK.CH: Peder Jacobsen i Lille Linded
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Margrethe Larsdtr hos Hans Pedersen hmd i Store Taarnby     30 Jan 1766  pg 180
HUSB:  Jens Olufsen inds
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Karen Pedersdtr i Herfolge     26 Apr 1766   pg 182
HUSB:  Samuel Jacobsen hmd
CH:   Peder Samuelsen ½
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Maren Jorgensdtr inds i Herfolge   7 Dec 1765   pg 182
HUSB:  Anders Christensen inds
CH:   Hans Andersen kroemand i Herfolge
     Jorgen Andersen hmd i Endeslov
     Angnette Andersdtr tiene general major Moller fra Lellingegaard til Oldenborg
     Kirstine Andersdtr hos Mathias Morck farveren i Skanderborg, Jylland
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Lars Jensen gmd, nu inds i Tingstuen, Herfolge     25 Feb 1766  pg 183
WIFE:  Kirsten Lucasdtr
CH:   Johanne Larsdtr ½
FADER:  Jens Larsen hmd i Ulstrup
wgd: Mads Pedersen i Tessebolle
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Knud Hansen hmd i Eyoye   17 May 1766   pg 184
WIFE:  Charlotta Pedersdtr
CH:   Ole Knudsen 7
     Nilaus Knudsen 6
     Ane Knudsdtr ½
BRO:   Andreas Hansen bondef i Hadstrup
wgd: Mogens Hach moller i Herfolge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Kirsten Jensdtr i Clemmenstrup    31 Jan 1766  pg 185
HUSB:  Peder Johansen hmd
CH:   Jens Pedersen land soldat hiemme
     ? others
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Jens Hansen Skraeder hmd i Lellinge      9 May 1766   pg 186
WIFE:  Ane Nielsdtr
wgd: Saxe Nielsen bondef i Eyoye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Peder Jorgensen hmd i Eybye, nu tiene hos Hans Christian Christensen hmd i Yderholms Vaertshus  10 Jun 1766  pg
186
WIFE:  (dod)
BRO:   Lars Jorgensen gmd i Bieverskov (dod)
      CH: Kirsten Larsdtr = Hans Hansen gmd i Gummerod
         Karen Larsdtr = Jens Halgersen hmd i Bieverskov
SIS:   Lisbeth Jorgensdtr (dod) = Jacob Nielsen hmd i Wittenberg
      CH: Niels Jacobsen grevorben soldat i Khvn
     Margrethe Jorgensdtr (dod) = Jens Simonsen gmd i Lendegaarde
      CH: Peder Jensen gmd i hans hiemme
guard: Saxe Nielsen
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Ellen Olsdtr i Lidemark       5 Oct 1765/10 Jun 1766  pg 188
 (foed og opdraget i Schaane)
HUSB:  Jens Pedersen inds
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Zidselle Pedersdtr i Sollerodshuus  10 Jun 1766  pg 188
HUSB:  Christopher Hansen hmd
CH:   Peder Christophersen 17 tiene i Sollerod
     Ane Christophersdtr = Anders Hansen til huus i Sollerod
     Lisbeth Christophersdtr = Burchard Johansen tiene i Lellingegaard  (signed: Borchard Johansen )
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Mads Hansen ungkarl land soldat dod hos Peder Rasmussen gmd i Eybye   10 Jun 1766  pg 190
BRO:   Christen Hansen gmd i Lellinge, nu tiene i Khvn
     Soren Hansen gmd i Eybye
½BRO:  Jens Hansen 
     Ole Hansen 20 tiene i Lellinge
FADER:  Hans Nielsen skovfoged i Bidstruphuus (dod 20 Oct 1747) =1. MODER: Else Sorensdtr (dod) =2. Kirsten Pedersdtr
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Christen Nielsen gl. gmd i Herfolge      3 Oct 1766   pg 192
WIFE:  Ane Christensdtr
BRO:   Anders Nielsen gmd i Eyoye
     Ole Nielsen bortreist herfra 1 aar siden
SIS:   Ellen Nielsdtr = Frederich Frederichsen hmd i Walloebye
½BRO:  Espen Nielsen gmd i Eyoye (dod)
      CH: Kirsten Espensdtr tiene i Khvn
     Sidsel Nielsdtr (dod) = afg. Christen Jensen gmd i Lellinge
      CH: Jens Christensen gmd i Gummerod
         Karen Christensdtr = Ole Pedersen gl. i Lellinge
     Kirsten Nielsdtr (dod) = Peder Jensen gmd i Lille Salbye, nu hmd i Lelinge
      CH: Jens Pedersen gmd i Lille Ladager
         Ellen Pedersdtr
         Karen Pedersdtr
         Sidsel Pedersdtr alle ugift
WIFE.BRO: Jens Christensen ungkarl i Orslov?
WIFE.faestemand: Peder Jensen
guard: Samuel Jacobsdtr i Herfolge
wgd: Christen Nielsen tinglober i Herfolge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Karen Larsdtr i Sollerup   3 Oct 1766   pg 195
HUSB:  Jens Nielsen Moller gmd (=1. .... )
BRO:   Jens Larsen hmd i Ringsberg
SIS:   Kirsten Larsdtr = Zier Larsen gmd i Endeslov
½BRO:  Hans Hansen gmd i Endeslov
½SIS:  Inger Hansdtr enke = afg. Peder Olufsen i Raariis gaarden
     Sidsel Hansdtr = Niels Pedersen i Taskewadshuus
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Jens Hansen gmd i Lille Ladager, Eybye     7 Oct 1766   pg 198
WIFE:  Johanne Jensdtr
CH:   Mette Jensdtr = Daniel Larsen gmd i Norre Dalbye, Svendstrup gods
guard & wgd: Peder Jensen gmd i hiemme
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Ane Olufsdtr i Enderslev      10 Oct 1766   pg 201
HUSB:  Jens Knudsen gmd
CH:   Kirsten Jensdtr 
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Karen Hansdtr fra Bidstruphuus til Kioge, dod i Frederichs Hospital i Khvn       14 Oct 1766    pg 203
CH:   2(dod)
FADER:  Hans Nielsen skovfoged i Bidstruphus (dod - ?20 Oct 1747)
BRO:   Christen Hansen gmd i Lellinge, nu tiene i Khvn
     Soren Hansen gmd i Eybye
½BRO:  Jens Hansen 22 tiene i Eybye
     Ole Hansen 20 tiene i Lellinge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Christen Stisen inds i Lidemark       10 Jul 1766   pg 204
WIFE:  Inger Hansdtr
BRO:   Lars Stisen
     ? Others
guard: Jorgen Jorgensen bondef i Hemlingoye
wgd: Hans Pedersen i Taagerod
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Hans Rasmussen inds hos Lars Johansen i Ll.Salby    31 May 1766  pg 205
CH:   ... Hansdtr = Lars Johansen gmd i Lille Salbye
     ? others
guard: Jorgen Jorgensen bondef i Himlingoye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Peder Nilausen gmd nu inds Peder Hansen gmd i Povlstrup     14 Oct 1766  pg 205
2WIFE:  Karen Hansdtr
CH:   Ane Pedersdtr = Hans Pedersen gmd i Taagerodgaarden
     Else Pedersdtr = Niels Andersen hmd i Endeslov, Kiobenhavns Magistrats gods
     Karen Pedersdtr = Lorentz Johansen vaegter i Walloe
     Maren Pedersdtr = Peder Hansen gmd i Povelstrup
1WIFE:  
CH:   Oluf Pedersen 17-18 i Clemmenstrup
     Dorthe Pedersdtr = Peder Christian Pedersen i Clemmenstrup
2WIFE.BRO: Andreas Hansen bondef i Hadstrup
(NOTE: unsure about 2 marriages Andreasdtr children that go with each?)
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Niels Jensen gamlemand inds i Gunderup Malkehus    14 Oct 1766  pg 207
WIFE:  
CH:   Frederich Schmith borger farver i Nestved
     Karen Nielsdtr = Christopher Mathiasen borger skoemagermester i Kioge
guard: Ole Andersen forpagter i Gunderupgaard / Ole Pedersen bondef i Wraabye
wgd: Peder Hansen gmd i Povelstrup
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Johanne Nielsdtr i Ringsberg     13 Feb 1767  pg 210 
HUSB:  Hans Nielsen gmd
CH:   Jens Hansen 9
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Lars Jensen or Lars Jorgensen inds hos Niels Larsen gmd i Herfolge   4 Dec 1766   pg 210
WIFE:  Ane Cathrine Lucasdtr
CH:   Niels Larsen gmd i Herfolge
wgd: Lars Nielsen gmd i Herfolge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Niels Ibsen gmd i Taarnby  17 Feb 1767   pg 212
WIFE:  Ane Pedersdtr      (=2. Lars Pedersen ungkarl)
MODER:  Ellen Hansdtr 74 here i hiemme
BRO:   Hans Ibsen gmd i Himlingoye
wgd: Albreth Albrethsen gmd i Taarnbye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Hans Jensen gl. gmd i Eyoye      20 Feb 1667  pg 215
WIFE:  Sidsille Olufsdtr     ( Sidsel Olsdtr )
CH:   Jens Hansen gmd i hiemme
     Karen Hansdtr = Lars Pedersen gmd i Hadstrup
     Giertrud Hansdtr 31 or 35 syge i hiemme
wgd: Jens Nielsen unge gmd i Eyoye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Ane Sorensdtr i Widskiolle Smedehus      20 Feb 1767  pg 217
HUSB:  Hans Larsen Smed
CH:   Soren Hansen 2
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Johanne Nielsdtr i Svansberg     24 Feb 1766  pg 219
HUSB:  Mads Nielsen gmd
3 CH:  Anders Madsen 7
     Ane Madsdtr 21
     Margrethe Madsdtr 16
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Christen Madsen gmd i Clemmenstrup  27 Feb 1767  pg 222
2WIFE:  Dorthe Mortensdtr
CH:   Hans Christensen 24 tiene i Lidemark
     Mads Christensen 22 tiene ii Brandshuuset
     Christen Christensen 16 tiene hiemme
     Morten Christensen 12 tiene i Widskiolle
     Jens Christensen 10 hiemme
     Niels Christensen 4
     Sidse Christensdtr 20 tiene hiemme
1WIFE:  Sidsel Hansdtr (dod)
CH:   Ole Christensen 25 tiene hiemme
REL:   Niels Nielsen gmd smed i Svansberg
guard: Peder Andersen hugger i Clemmenstrup
wgd: Peder Christian Pedersen gmd i Clemmenstrup
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Hans Hansen gmd i Himlingoje     15 Sep 1767  pg 225
WIFE:  Cathrine Christensdtr
CH:   Sidselle Hansdtr 4    ( Sidsel Hansdtr )
FADER:  Hans Pedersen Zander i Walloebye
WIFE.SVOGER: Ole Pedersen bondef i Wraabye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Peder Olufsen gmd i Eyoye  18 Sep 1767   pg 227
WIFE:  Margrethe Pedersdtr
CH:   Peder Pedersen 16 tiene i Eyoye
     Jens Pedersen 13
     Andreas Pedersen 6
     Ane Pedersdtr 19
     Kirsten Pedersdtr 9
guard: Hans Jensen gmd i Eyoye
wgd: Lars Truelsen i Eyoye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Marie Christiansdtr i Eybye      25 Sep 1767  pg 229
HUSB:  Oluf Jorgensen gmd
3 CH:  Hans Olsen gmd i Eybye
     Soren Olsen 22 i hiemme/ nu gmd af hiemme
     Jens Olsen 17 i hiemme
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Hans Sorensen hmd i Walloebye     9 Feb/2 Oct 1767    pg 232
WIFE:  Ane Jensdtr
guard: Niels Jorgensen bondef i Endeslov
wgd: Jens Andersen bondef i Taarnbye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Birthe Christensdtr pige tiene i Valloby       2 Mar/2 Oct 1767 pg 233
SIS:   Karen Christensdtr = Hans Nielsen inds i Kolagerhuus
guard: Jens Andersen bondef i Taarnbye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Jorgen Jensen hmd i Strobye      10 Oct 1766  pg 234
WIFE:  Bodil Hansdtr
guard: Niels Jorgensen bondef i Endeslov
wgd: Anders Thomasen hmd i Taarnbye, Universitets gods
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Jens Jensen hmd i Snallerup Huset, Enderslev      13 Jul 1767  pg 235
WIFE:  Else Christensdtr
CH:   Jens Jensen 17 tiene i Wallebye
     Maren Jensdtr 14 tiene i Aggerup
WIFE.BRO: Jorgen Christensen hmd i Hestehaughuus, Herfolge
guard: Peder Pedersen bondef i Walloebye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Maren Thomasdtr i Sollerup  5 Jan 1767   pg 236
HUSB:  Anders Larsen hmd
2 CH:  Peder Andersen 17 tiene i Sollerup
     Sidselle Andersdtr 21 tiene i Sollerup
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Bodil Hansdtr i Tessebolle/Sollerup      18 Nov 1766/1767    pg 237
HUSB:  Niels Olufsen inds
CH:   Oluf Nielsen gmd i Saedder
     Niels Nielsen gmd i hiemme i Tessebolle
     Inger Nielsdtr = Jens Jensen gmd i Himlingoye
     Karen Nielsdtr ugift i Himlingoye
ILLEG.CH: Hans Nielsen gmd i Ringsberg
     Ane Nielsdtr (dod) = Niels Nielsen gmd i Eyoye
      CH: Niels Nielsen gmd i Eyoye
         Hans Nielsen hos Morten Hansen i Herfolge Skovhuus
wgd: Andreas Hansen bondef i Hadstrup
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Johanne Mogensdtr tiene pige hos Abraham Svendsen hmd i Tessebolle   15 Jun 1767  pg 238
MODER:  Marie ... = Mogens Andersen inderste qvinde i Sollerup
SIS:   Cathrine Mogensdtr = Niels Pedersen i Stompedamshuus
     Maren Mogensdtr = Niels Thomasen gmd i Endeslov, nu tiene i Sollerup
     Inger Mogensdtr = Hans Ibsen i Svansberg, Gammel Kiogegaards gods
wgd: Andreas Hansen bondef i Hadstrup
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Karen Jensdtr i Ringsberg  9 Jan 1767   pg 239
HUSB:  Peder Christensen hmd
½SIS:  Johanne Andersdtr (dod) = Mads Larsen i Heinerup, hmd paa Kiellunds gods
      CH: Charlotte Pedersdtr enke = afg Knud Hansen hmd i Eyoye
         Niels Pedersen hmd i Eyoye
         Peder Pedersen tienistekarl hos Andreas Hansen i Hadstrup
guard: Lars Truelsen gmd i Eyoye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Jorgen Hansen Lollik hmd i Ringsberg      24 Apr 1767  pg 241
WIFE:  Karen Jensdtr
wgd: Lars Troelsen or Lars Truelsengmd i Eyoye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Maren Pedersdtr ugift tjpige hos Niels Albretsen gmd i Lellinge     22 Apr 1767  pg 241
ILLEG.CH: Karen Pedersdtr, dau of Morten Pedersen gmd i Lille Salbye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Kirsten Madsdtr i Lellinge Overdrev ell. Kokkeledshus      6 Oct 1767   pg 242
HUSB:  Morten Nielsen hmd
2 CH:  Niels Mortensen 21 hiemme
     Ane Mortensdtr 27 ugift hiemme
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Margrethe Nielsdtr i Lille Skensved      18 Nov 1766  pg 243
HUSB:  Jens Hansen hmd
1 CH:  Birthe Jensdtr 7 hiemme
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Peder Christensen hmd i Olsemagle   23 Jun 1767  pg 244
WIFE:  Kirsten Hansdtr
CH:   Lars Pedersen gmd i Store Salbye
     Ane Pedersdtr 25 ugift tiene Lars Olsen gmd i Olsemagle, Gissenfelde gods
     Jens Pedersen er u-lovlig undvigt ... 15 aar siden ...
BRO:   Mads Christensen i Friderichsberg (dod)
SIS:   Dorthe Christensdtr = Peder Michelsen Smed i Eybye
wgd: Morten Nielsen skraeder i Kokkeledshuuset, Lellinge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Niels Hansen skovfoged i Bistruphus      22 Sep 1767  pg 246
WIFE:  Giertrud Casparsdtr
7 CH:  Hans Christian Nielsen 20 i Kioge
     Andreas Nielsen 12
     Lars Nielsen 18
     Johannes Nielsen 8
     Hans Soren Nielsen 4
     Maren Nielsdtr 14
     Ane Margrethe Nielsdtr 9
guard: Hans Pedersen gmd i Taagerod gaarden
wgd: Soren Pedersen gmd i Lidemark
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Oluf Pedersen kaldet dend gl./aeldre gmd i Lellinge  22 Sep 1767  pg 249
WIFE:  Karen Christensdtr
3 CH:  Christen Olsen 7
     Peder Olsen 5
     Karen Olsdtr 2½
WIFE.BRO: Jens Christensen i Gummerod
WIFE.FARBRO: Soren Jensen gmd i Lellinge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Soren Rasmussen gmd i Lidemark/Lellinge    20 Oct 1767  pg 254
2WIFE:  Elisabeth Jacobsdtr
1WIFE:  Karen Jorgensdtr (dod)
CH:   Maren Sorensdtr = Ole Nielsen i Gummesmarch, Juellunds gods
STEPCH: Jorgen Jorgensen kroemand i Lidemark
wgd: Soren Pedersen gmd i Lidemark
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Karen Pedersdtr i Herfolge     3 Nov 1767    pg 258
HUSB:  Hans Andersen kromand
BRO:   Jacob Pedersen i Daastrup
SIS:   Ingeborg Pedersdtr = Hans Nielsen borger i Kioge
     Inger Pedersdtr = Niels Andersen gmd i Daastrup
     Margrethe Pedersdtr ugift tiene i Daastrup
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Jens Pedersen Heglund = Birthe Margrethe Sigvardsdtr/Siversdr birkeskriver i Herfolge  he d.17 Jul 1763 & she
d.1766/12 Jun 1767    pg 262 328
     (testament 7 Nov 1738)
HIS½BRO:     Conrad Pedersen Hegelund birkeskriver (dod 1763 i Balderup) =2. ...
      CH: Ane Barbara Hegelund = Niels Sundbye birkedommer i Ballerup
         Charlotte Hegelund 20 ugift i Ballerup
         Kirstine Hegelund 18 ugift
         Frederich Heglund 10   (only child of 2nd marriage)
HIS.FAD:     Peder Jensen Hegelund birkedommer til Kiobenhavns Rytter Districts Birk (dod 20 aar siden i Ballerup) =
1.MODER 
HIS.MOD:     1st wife of FADER
HIS.FAD.2WIFE: (dod - no children)
HIS.FAD.3WIFE: mother of above HIS½BRO.
      CH: Anna Barbara Hegelund b.1728 Balderup, dod ugift 1738
         Conrad Pedersen Hegelund birkeskriver til Khvn Rytter Districts birk (dod 1763 i Balderup)
HIS.NOTE: 24 Mar 1698 jeg Jens Pedersen Heglund fod paa Clausholm, Randers, Jylland og dobt i Wollum kirke 30 dito. Min fader
var Peder Jensen Heglund birkedommer til Kiobenhavns amts birk i Ballerup, dode 26 Oct 1744, begravet 31 dito. er fod 1661
imellem 20 & 21 Oct i Wodder Praestegaard, Hvidding herret, dobt 25 Oct og hafde altsaa oplevet sine=83 aar hans fader var
sal. Jens Hermandsen praest i Wodder.
HER.SIS:     Ane Margrethe Sigvardsdtr (dod) = afg. Sigvart Hansen Lund moller i Undlose Molle
      CH: Sigvard Sigvardsen Lund bogholder i Corsoer
         Gregers Sigvardsen Lund i Nye Mollekroen noget fra Khvn/ Veyer Molle Kroen
         Dorthe Sophie Sigvardsdtr Lund boende i Undlose/Ondlose, Kongsdahls gods
      STEPCH: Dines Sigvartsen Lund borger moller i Kioge
HER.BRO:     Peter Sivartsen (dobt 1691 i Brobye) (dod) = ... =2. Torn skoleholder i Baarsoe/degn i Oster Eegesborg
      Christian   Hans Petersen Smed (fod 1722 i Ronnebek) i Oster Eegesborg, Wordingborgske District   12
Jun 1767     pg 265
         WIFE:  Birthe Cathrine Juul   (? Hans Smids enke ) 
         3CH:  Birthe Sophie Hansdtr 9
             Benthe Cathrine Hansdtr 7
             Lars Juul Hansen 11 mo
HER.1HUSB.CH:  Christen Folsch sholeholder i Hallenslov ved Slagelse    ( Christen Folsck )
         Johanne Borresen enke i Everdrup sogn/ fra Baarse sogn   
HER.FAD:     Sigvardt Petersen = MODER: Mette Eriksdtr forpagter i Hesede
      CH: Peder Sigvartsen (fodt 1691 i Broebye) forpagter i Ronnebechs Praestegaard
         Birthe Margrethe Sigvartsdtr (dobt 1694 i Broebye kirke) =1. Sigvart forpater i Spanager, =2. A Mouritzen
eyere i Molle Borup, =3. Jens Hegelund birkeskriver i Walloe Birk
         Ane Margrethe Sigvartsdtr = Sigvart Hansen Lund moller i Undlose Molle
? Peder Dorscheus sognepraest i Balderup, provst i Smorum herred, Khvn amt
guard: Axel Pedersen Alm i Sollerup & Christen Nielsen
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Maren Pedersdtr i HImlingoje     13 Sep 1768  pg 298
3HUSB:  Oluf Nielsen gl. gmd
1HUSB:  Svend Jensen hmd i Aashoy
CH:   Peder Svendsen 32 ungkarl tiene i Widskiolle
     Ane Svendsdtr = Niels Jensen gmd i Walloebye
2HUSB:  Ole Larsen gmd i Endeslov, Stiftets gods (dod)
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Karen Pedersdtr i Store Taarnby    13 Sep 1768  pg 301
2HUSB:  Anders Hansen gmd
1HUSB:  Niels Jensen (dod)
CH:   Peder Nielsen gmd i Taarnbye
     Rasmus Nielsen gmd i Taarnbye
     Jens Nielsen 17 tiene hiemme
     Zidselle Nielsdtr = Lars Hansen gmd i Walloebye
     Gundel Nielsdtr = Hans Pedersen gmd i Taarnbye
     Ane Nielsdtr 21 ugift  
     Kirsten Nielsdtr 16 ugift
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Oluf Nielsen gmd i Taagerod      16 Sep 1768  pg 305
WIFE:  Maren Hansdtr
3 CH:  Hans Olufsen 18
     Niels Olsen 15
     Ane Nielsdtr 11
BRO:   Saxo Nielsen bondef gmd i Eybye
WIFE.BRO: Borge Hansen i Norre Dalbye
guard: Hans Pedersen
wgd: Niels Ibsen gmd i Lidemark
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Karen Torbensdtr i Svansberg     16 Sep 1768  pg 309
HUSB:  Niels Nielsen unge gmd
BRO:   Christen Torbensen 22 tiene i Skkowledshuus ved Herfolge
SIS:   Marie Torbensdtr 18 tiene i Hadstrup
guard: Henrich Hansen hmd i Svansberg
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Birthe Rasmusdtr i Lellinge      20 Sep 1768  pg 312
2HUSB:  Oluf Pedersen gmd
CH:   Peder Olsen 7  
     Ane Olufsdtr 9
     Johanne Olsdtr 7
     Mette Olsdtr 1½
1HUSB:  Christen Jensen gmd (dod)
CH:   Dorthe Christensdtr 11 hiemme
1HUSB.BRO:    Soren Jensen gmd i Lellinge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Kirstine Mathiasdtr i Lille Salby   20 Sep 1768  pg 314
2HUSB:  Jens Hansen gmd
CH:   Niels Jensen 4
     Maren Jensdtr 10
1HUSB:  Niels Ibsen gmd (dod)
CH:   Hans Nielsen 20 tiene hiemme
     Ingeborg Nielsdtr = (trolov) Jens Nielsen gmd i Bieverskov
     Margrethe Nielsdtr 14 hiemme
guard: Ole Olsen gmd i Lille Salbye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Hans Zander inds hos Peder Hansen gmd i Walloebye       25 May 1768   pg 319
WIFE:  (living)
CH:   Peder Hans gmd i Walloebye
     Hans Hansen gmd i Himlingoye (dod) = Cathrine Christensdtr inds i Himlingoye
      CH: Zidselle Hansdtr 4 hos Ole Pedersen bondef i Wraabye
         Dorthe Hansdtr 1
     Maren Hansdtr = Hans Nielsen gmd i Walloebye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Jens Nielsen inds hos Lars Larsen hmd i Valloby    30 May 1768  pg 320
WIFE:  Karen Hansdtr
guard: Peder Nielsen bondef i Olbye
wgd: Hans Nielsen gmd i Walloebye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Anders Olufsen inds hos Jens Pedersen gmd i Widskiolle     2 Sep 1767   pg 321
WIFE:  Ellen Jensdtr
CH:   Oluf Andersen forpagter i Gunderup
guard: Peder Nielsen bondef i Olbye
wgd: Niels Nielsen hmd i Lellinge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Ane Andersdtr i Lellinge      18 Feb 1768   pg 321
HUSB:  Niels Nielsen hmd
CH:   umyndige 
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Ane Larsdtr i Lellinge       25 Feb 1768   pg 322
HUSB:  Johan Stephensen Cassenow tambour inds
CH:   Peter Johansen 22 tiene i Lelinge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Ane Knudsdtr tjenestepige hos Peder Pedersen gmd i Eybye    25 Nov 1767  pg 323
MODER:  Karen Olsdtr = afg. Knud Jorgensen inds hos Peder Larsen hmd i Hoyelse
SODSK:  
?HIER:  Peder Larsen inds hos Jens Mogensen gmd i Lille Ladager
guard: Anders Hansen bondef i Lellinge
wgd: Jens Jensen bondef i Widskiolle
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Christen Hansen inds hos Willum Christophersen hmd i Lellinge      15 Jan 1768  pg 323
 (som kam syge fra Khvn)
WIFE:  Maren Nielsdtr
3 CH:  umyndige
guard: Jens Jensen bondef i Widskiolle
wgd: Niels Nielsen hmd i Lellinge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Birthe Pedersdtr inds hos Niels Pedersen gmd i Lille Salbye   8 Apr 1768   pg 324
CH:   Mette ...= Niels Pedersen gmd i Lille Salbye
     Ane Andersdtr (dod) = Niels Nielsen hmd i Lellinge
      2 CH:     
fuard: Anders Hansen bondef i Lellinge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Zier Pedersdtr gmd i Tessebolle    14 Oct 1768  pg 325
CH:   Niels Ziersen gmd i Endeslov
     Peder Ziersen gmd i hiemme
     Cathrine Ziersdtr = Jorgen Christensen hmd i Herfolge Hestehaughuus
     Birthe Ziersdtr = Peder Christensen gmd i Oerup, Strandegaards gods
     Karen Ziersdtr = Ole Andersen gmd i Tessebolle
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Hans Schlottau vogtmester tiene i 2nd Jydske Regimt Cavallerie dod i Ringsberg Skovhuse, Herfolge     8 Jan 1762
pg 329
2WIFE:  Karen Pedersdtr
CH:   Margrethe Hansdtr Schlottau 9 i Herfolge
1WIFE:  Angenete N.   (dod i Kioge)  (? dau of Niels Mortensen bondef i Herfolge)
CH:   Johan Frederich Schlotttau 27-28 chirugus/apothekersvend i Westindien i Ste Thomas eller Ste Croix (dod 23 Jul
1759/Dec 1762)
     Frederich Schlottau 22-23 jissen-kraemmer sven hos Jisen-kraemmer Ebberhart i Khvn/ i Synder Biert ved Colding
     Angenete Hansdtr Schlottau 12 i Helsingoer/ i Khvn
2WIFE.faestemand: Peder Pedersen Hald i Ringsberg
guard: Niels Mortensen bondef i Herfolge / Axel Pedersen Alm i Sollerup
wgd: Peder Pedersen i Walloebye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Kirsten Pedersdtr i Eybye  9 Jun 1769   pg 342
5HUSB:  Lars Mogensen gmd
1HUSB:  Oluf Pedersen
CH:   Jens Olsen hmd i Eybye (dod)
      CH: Michel Olsen 14 hos Albreth Albrethsen gmd i Store Taarnbye
     Ane Olsdtr = Michel Stephensen Skraeder hmd i Wollerslov, Juellunds gods (dod)
      2CH: Ole Michelsen 18
         Johanne Michelsdtr 15
2HUSB:  Peder Hansen
CH:   Johanne Pedersdtr (dod) = Soren Jensen gmd i Lellinge 
      CH: Peder Sorensen 16 hiemme
3HUSB:  Albreth Eriksen
CH:   Albreth Albrethsen gmd i Store Taarnbye
     Sidsel Albrethsdtr = Soren Hansen gmd i Eybye
4HUSB:  Anders Larsen  (no children)
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Mogens Andersen Hach moller i Herfolge Vejrmolle    30 Jun 1769  pg 346
WIFE:  Mette Hansdtr
CH:   Mette Mogensdtr Hach 10½ hiemme
BRO:   Jens Hach seigneur i Khvn (dod 6 Dec 1755)
      CH: Karen Hach vanfor pige gammel fattig hos Niels Mortensen bondef i Herfolge
WIFE.BRO: Morten Hansen hugger i Herfolge Skovledshuus 
wgd: Niels Mortensen bondef i Herfolge)
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Zier Larsen gl gmd i Endeslev     4 Jul 1769   pg 354
3WIFE:  Kirsten Larsdtr
1WIFE:  Kirsten Olsdtr
2WIFE:  Mumme Jensdtr
no children
SIS:   Mette Larsdtr (dod) = Morten Larsen i Walloebye
      CH: Niels Mortensen hmd i Walloebye
         Jens Mortensen gmd i Walloebye
½BRO:  Ole Larsen gmd i Walloebye
BRO:   Niels Larsen hmd i Walloebye (dod)
      CH: Lars Nielsen hmd i Walloebye
         Mette Nielsdtr = Anders Andersen i Ringsberg Skovmollehuus
         Ane Marie Nielsdtr = Hans Jensen gmd i Eyoye
         Ane Nielsdtr = Peder Christensen hmd i Walloebye
guard: Hans Hansen bondef i Endeslov
wgd: Jorgen Jorgensen bondef i Himlingoye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Maren Olufsdtr i Lidemark  7 Jul 1769   pg 356
HUSB:  Anders Madsen bondefoged gmd
4 CH:  Mads Andersen 21 tiene hiemme
     Ane Andersdtr = Niels Ibsen gmd i Lidemark
     Else Andersdtr 17
     Maren Andersdtr 13
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Cathrine Ibsdtr i Saedder  11 Jul 1769   pg 360
HUSB:  Oluf Nielsen gmd
CH:   Ole Olsen 10
     Inger Olsdtr 20
     Ane Olsdtr 18
     Kirsten Olsdtr 11    (or Kirstine Olufsdtr)
     Margrethe Olsdtr 7
     Bodil Olsdtr 2
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Ane Jensdtr enke inds hos Lars Hansen gmd i Walloebye      28 Nov 1768  pg 363
3HUSB:  Hans Pedersen Plow (dod)
CH:   Lars Hansen Plow gmd i Walloebye
1HUSB:  Lars ...
CH:   Birthe Larsdtr (dod) = Jorgen Christensen hmd i Herfolge Skovhuus
      CH: Ane Jorgensdtr 12
SVOGER: Jorgen Christensen
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Bodild Caspersdtr i Widskiolle    14 Nov 1768  pg 364
2HUSB:  Anders Hansen Hald hmd
CH:   Margrethe Andersdtr 
1HUSB:  Peder Samuelsen Smed
CH:   Samuel Pedersen hmd i Eyoye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Karen Jensdtr tjpige hos Lars Hansen gmd i Vraaby   14 Jul 1769  pg 364
ILLEG.CH:    dodfodt
½SIS:  Ane Jensdtr = Peder Hansen gmd i Taarnbye
guard: Lars Hansen gmd i Wraabye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Mette Nielsdtr i Eyoye    4 Feb 1769   pg 365
3HUSB:  Peder Hansen fattigfoged inds   (no children)
1HUSB:  Hans Aalborg i Kioge
CH:   Niels Hansen dragoun ved Esqvadronene i Eyoye
2HUSB:  Christen Jensen i Kioge (no children)
ILLEG.CH: Hans Olsen tiene i Clemmenstrup
guard: Ole Pedersen bondef i Wraabye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Inger Larsen i Herfolge       14 Jul 1769   pg 366
HUSB:  Niels Pedersen hmd
CH:   Lars Nielsen 13 tiene i Herfolge
     Peder Nielsen 3
     Mette Nielsdtr 7
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Karen Pedersdtr i Herfolge     14 Jul 1769   pg 368
2HUSB:  Peder Pedersen Hald inds hos Niels Christophersen gmd i Herfolge
1HUSB:  Hans Schlottau vagtmester i Ringsberg Skovhuse (dod 23 Nov 1762/1768)
CH:   Margrethe Hansdtr Schlottau 16 tiene i Herfolge
?FADER/guard:  Niels Mortensen bondef i Herfolge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Sophie Jensdtr enke hos Niels Andersen skovfoged i Gunderup Malkehus  1 May 1769   pg 369
HUSB:  Niels Jensen inds (dod)
CH:   Frederich Schmith farver i Nestved
     Karen Nielsdtr = Christopher Skoemager i Kioge
guard: Anders Hansen bondef i Lellinge / Niels Andersen Harsel?
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Marie Larsdtr pige tiene Ole Larsen gmd i Lellinge      15 Oct 1768   pg 370
MODER:  Susanne = afg. Lars Olsen, hos SON Ole Larsen gmd i Lellinge
BRO:   Ole Larsen gmd i Lellinge
SIS:   Karen Larsdtr (dod) = Lars Jensen i Ste Annohuus
      2CH: 
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Ellen Pedersdtr i Lellinge  7 Apr 1769   pg 370
HUSB:  Mathias Olsen hmd 
CH:   Ane Mathiasdtr = Niels Jensen tiene i Lellingegaard
guard: Ole Larsen gmd i Lellinge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Maren Rasmusdtr i Lidemark     21 Nov 1768/1769 pg 371
HUSB:  Niels Jacobsen Smed
CH:   Jacob Nielsen  fodt & dobt - twin    (?dod 14 days afterwards?)
     dodfodt son - twin
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Peder Christensen Vaever hmd i Ringsberg    8 Nov 1768   pg 372
WIFE:  Ane Cathrine Lucasdtr
SYDSK.CH.CH:   Kirsten Pedersdtr = Jacob Samuelsen kaldsmand i Herfolge Skovhuus
wgd: Anders Hansen bondef i Lellinge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Niels Jensen tommermand hmd ( eller kaldet Niels Gregersen or Niels Greysen ) i Endeslov     4 Jul 1769   pg
373
WIFE:  Ellen Knudsdtr
BRO:   Hans Jensen Smed i Store Salbye
SIS;   Kirstine Jensdtr enke = afg. Christen Nielsen Halle soldat i Westindien, i Khvn   ( Christine Greiises
jordemoder i Bernstorfs gods)
WIFE.CH:     ... = Isach Jensen i Koehaugehuuset, Thurebyeholm
guard: Niels Nielsen gmd i Endeslov
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Jesper Ebbesen controleur i Khvn, dod i Eyoye Praestgaard    11 Aug 1769  pg 388
WIFE:  Rosina Schnitler (dod)  (testament 25 Mar 1751)
BRO:   Jacob Ebbesen sognepraest til Gadstrup-Syn, Ramsoe herred
      CH: Jorgen Wybyas Ebbesen
SIS:   Ingeborg Ebbesdtr (madame Gliichstad - dod) = afg. Andreas Melkior Gluchstad dynfoged i Storeheddinge & birkeskriver
til Tryggewelde Birk
      CH: Ebbe Gluchstad condition i Aalborg
½SIS:  Frederikke Ebbesdtr = Hans Jacob Paludan residerende capellan i Callundborg
HEIR.OF:     Ane Marie Christensdtr (dod - 19 Jun 1748) = afg. Christopher Roed bogholder i Khvn
WIFE.BRO: Christian Schniter/Snitler    (afkald 24 May 1752 i Bergen)
 Morten Andersen for hans 3 born i Khvn  (12 Mar 1751)
guard: N.O.Sletting
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Peder Hansen gmd i Svansberg     20 Feb 1770  pg 397
WIFE:  Elisabeth Andersdtr   (=2. Hans Pedersen karlen)
CH:   Anders Pedersen 14
     Maren Pedersdtr 20
guard: Mads Nielsen gmd i Svansberg
wgd: Niels Nielsen Smed gmd i Svansberg
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Dorthe Christiansdtr or Dorthe Christensdtr i Endeslev     23 Feb 1770  pg 400
2HUSB:  Oluf Jensen gmd
1HUSB:  Lars Andersen (dod)
2 CH:  Christen Larsen 10
     Elisabeth Larsdtr 13
½SIS of CH: .... = Peder Hansen gmd i Endeslov
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Kirsten Christophersdtr i Eyoye       27 Feb 1770   pg 403
HUSB:  Jens Nielsen gl. gmd
CH:   Hans Jensen gmd i Hadstrup, nu tiene gl Niels Nielsen i Eyoye
     Andreas Jensen gmd i Herfolge, nu tiene Lars Nielsen gmd i Eyoye
     Christopher Jensen 24 gmd i hiemme
     Ane Jensdtr = Jens Hansen gmd i Eyoye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Johanne Andersdtr i Store Taarnbye      2 Mar 1770    pg 406
32HUSB: Christen Andersen gmd
1HUSB:  Hans Jacobsen gmd 
CH:   Niels Hansen hmd i Store Taarnbye
2HUSB:  Lars Ibsen
3 CH:  alle dode
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Ingeborg Larsdtr i Store Salbye    9 Mar 1770   pg 409
2HUSB:  Peder Pedersen gmd
1HUSB:  Johan Nielsen substitut i Hoyelse
2 CH:  Lars Johansen gmd i Lille Salbye
     Kirsten Johansdtr = afg. Frands Hemmingsen gvb soldat inds hos Jorgen Pedersen i Hoyelse
wgd: Hans Jensen Smed hmd i Store Salbye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Inger Nielsdtr i Store Taarnbye    6 Jul 1770   pg 412
HUSB:  Jens Andersen bondef gmd 
BRO:   Peder Nielsen gmd i Herfolge
SIS:   Karen Nielsdtr (dod) = Jens Nielsen gmd i Sollerup
      CH: Niels Jensen gmd i Herfolge
         Karen Jensdtr = Niels Madsen gmd i Herfolge
         Sidsel Jensdtr ugift tiene here i St.Taarnbye
BRO:   Jens Nielsen gmd i Eyoye (dod)
      CH: Niels Jensen tiene i Lellingegaard
         Hans Jensen landsoldat tiene i Eyoye
         Margrethe Jensdtr = ... i Kagstrup, Gammel Kiogegaards gods, nu i Aashoye
     Hans Nielsen gmd i Svansberg, Stiftets gods (dod)
      CH: Niels Hansen 20 tiene i Svansberg
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Jens Pedersen gmd i Walloebye     6 Jul 1770   pg 415
WIFE:  Dorthe Nielsdtr
FADER:  Peder Olufsen gmd i Himlingoye
FORMAND: Jacob Pedersen (dod 3 Jun 1760)
      5CH: Niels Jacobsen
         Hans Jacobsen
         Jens Jacobsen
         Sidsel Jacobsdtr
         Karen Jacobsdtr
guard: Niels Olufsen
wgd: Nicolaj Andersen gmd i Walloebye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Anders Nielsen gmd i Eyoye     10 Jul 1770   pg 418
WIFE:  Karen Larsdtr
SIS:   Ellen Nielsdtr = Frederich Frederichsen hmd i Walloebye
½SIS:  Sidsel Nielsdtr (dod) = afg. Christen Jensen gmd i Lellinge
      2CH: Jens Christensen gmd i Gummerod
         Karen Christensdtr enke = afg. Ole Pedersen gl. gmd i Lellinge, nu tiene i Sollerup
     Kirsten Nielsdtr (dod) = Peder Jensen gmd i Lille Salbye, nu inds i Eybye
      4CH: Jens Pedersen gmd i Lille Ladager
         Ellen Pedersdtr
         Karen Pedersdtr
         Sidse Pedersdtr alle ugift tiene
½BRO:  Espen Nielsen gmd i Staeddet (dod)
      CH: Kirsten Espensdtr i Khvn
guard: Hans Jensen gmd i Eyoye
wgd: Jens Nielsen gmd i Eyoye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Hans Larsen gmd i Hoyelse  13 Jul 1770   pg 421
WIFE:  Ingeborg Olsdtr
CH:   Lars Hansen 6
     Peder Hansen 3½
     Ane Hansdtr 10
     Karen Hansdtr 3/4 aar
guard: Ole Larsen bondef i Lellinge
wgd: Anders Hansen bondef i Lellinge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Oluf Olufsen gmd i Lille Salbye    13 Jul 1770  pg 424
WIFE:  Else Andersdtr
CH:   Oluf Olufsen 17
     Anders Solufsen 7
     Knud Olufsen 3 wks   (fodt efter fader)
     Ane Olufsdtr 14
     Sidsel Olufsdtr 12
     Kirsten Olufsdtr 10
WIFE.SIS: ... Andersdtr = Oluf Larsen bondef i Lellinge
wgd: Anders Hansen bondef i Lellinge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Margrethe Jensdtr i Widskiolle    10 Jul 1770  pg 427
2HUSB:  Jens Pedersen gmd
CH:   Simon Jensen gmd i hiemme
     Ellen Jensdtr = Peder Jacobsen gmd i Strobye, Universitets gods
1WIFE:  Simon Pedersen gmd (dod)
CH:   Hans Simonsen hmd i Svansberg
guard: Niels Mortensen
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Oluf Frandsen hmd i Store Taarnbye  9 Oct 1769   pg 430
2WIFE:  Karen Hansdtr
CH:   Oluf Olufsen 4
1WIFE:  Sara Hansdtr (dod)
CH:   Frands Olufsen hmd i Taarnbye
wgd: Axel Pedersen Alm i Sollerup
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Maren Andersdtr i Himlingoye     28 May 1770  pg 432
3HUSB:  Jens Pedersen hmd
2HUSB:  Jorgen Johnsen hmd (dod)
CH:   Jens Jorgensen ungkarl i Walloebye eller fastet huus i Taarnbye
guard: Niels Mortensen bondef i Herfolge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Karen Jensdtr i Praestehuse ved Heinetslund  4 Dec 1769   pg 433
2HUSB:  Anders Nielsen hmd
1HUSB:  Oluf Nielsen i Hadstrup (?dod)
CH:   Christen Olufsen 24 tiene Ole Olsen i Herfolge
     Jens Olufsen 17 tiene i Herfolge
     Hans Olufsen 14 tiene i Herfolge
     Mette Olufsdtr = Oluf Hansen gmd i Eyoye
     Dorthe Olsdtr 20 tiene i Eyoye
guard: Axel Pedersen Alm i Sollerup
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Oluf Hansen inds i Sollerup      20 Oct 1769  pg 434
WIFE:  Dorthe Jensdtr
CH:   Jens Olufsen gmd i Herfolge
     Niels Olufsen gmd i Widskiolle
     Peder Olufsen gmd i Sollerup
     Kirsten Olufsdtr enke = afg. Lars Pedersen hmd i Sollerup  (wgd: Jens Andersen bondef i Taarnbye)
wgd: Axel Pedersdtr Alm i Sollerup
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Jorgen Larsen skraeder hmd i Sollerup     17 Jul 1770  pg 435
WIFE:  Birthe Jorgensdtr
½BRO:  Rasmus Ibsen gmd i Hadstrup    (from mothers side)
½SIS:  Karen Larsdtr 2 or 12  (from fathers side)
wgd: Axel Pedersen Alm i Sollerup
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Lars Pedersen hmd i Sollerup     23 Apr 1770  1770   pg 437
WIFE:  Kirsten Olufsdtr
CH:   Hans Larsen 2
     Karen Larsdtr 4
WIFE.BRO: Peder Olufsen gmd i Sollerup
wgd: Jens Andersen bondef i Taarnbye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Bodil Larsdtr i Lellinge      12 Mar 1770   pg 438
MODER:  Karen Jensdtr = STEPFAD: Lars Andersen hmd i Lellinge
guard: Niels Saxesen bondef i Eybye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Hans Nielsen hmd i Teyelgaardshuuset, Lellinge     6 Sep 1769   pg 438
WIFE:  
CH:   Maren Hansdtr = Christen Jensen gmd i Lellinge
wgd: Jens Jensen bondef i Widskiolle
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Ane Kirstine Larsdtr enke i Prambrohus & Kro ved Valloe     26 Apr 1768  pg 440
2HUSB:  Jens Helm hmd & under-officier ved Borgerskabet i Khvn (dod)
CH:   Lars Helm 28 farer paa de Lange Kiobmands Ryser
     Jacob Helm 23-24 or 26-27 farer paa de Lange Kiobmands Ryser til China/ = ... i Spring Gade, Khvn
1HUSB:  Michel Arentsen skipper i Khvn (dod)
CH:   Charlotte Michelsdtr enke = afg. Jens Cronland skibs capitain i Printzens gade ved Nyeboer, Khvn
SIS:   ... Larsdtr = Oluf Holm i Prambroehuus & Kroe, Walloe
?guard: Christopher Holm i Mynter Gaden, Khvn nu i Heinerup
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Ane Larsdtr inds hos Lars Nielsen gmd i Eybye     19 Jan 1770  pg 440
HUSB:  Peder Hansen gmd i Lille Skiendsved
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Saxe Nielsen gmd i Eybyr   13 Jul 1770   pg 445 448 450
2WIFE:  Ane Sorensdtr
CH:   Lars Saxesen 11
     Jens Saxesen 10
     Maren Saxesdtr 6½
1WIFE:  Maren Hansdtr (dod)
CH:   Niels Saxesen gmd i Eybye
     Hans Saxesen 14½
     Dorthe Saxesdtr 19
wgd: Niels Sletting sogne praest i Eybye / Svend Pedersen
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Bodil Cathrine Andersdtr i Gummerodshus, Gummerod, Lidemark   20 Jul 1770  pg 448
HUSB:  Frederich Dehm/Dem skovfoged moller i Kioge
CH:   Christopher Frederich Dems 4
     Ane Elisabeth Frederichsdtr Dems 10
     Frederikke Frederichsdtr Dems 8 i Roeskilde
     Judithe Frederichsdtr Dems    dod 8 dags efter moderen
HUSB.BRO: Jacob Dems i Roeskilde
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Knud Olufsen 4 wks i Lille Salbye   4 Feb 1771   pg 450
FADER:  Oluf Olufsen gmd i Lille Salbye (dod 19 Jul 1770)
MODER:  Else Andersdtr = 2. Hans Nielsen gmd i Lille Salbye
BRO:   Oluf Olufsen 18
     Anders Olufsen 7
SIS:   Ane Olufsdtr 14
     Sidsel Olufsdtr 12½ tiene i Eybye
     Kirsten Olufsdtr 11
guard: Oluf Larsen bondef i Lellinge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Johanne Pedersdtr i Tessebolle    12 Feb 1771  pg 451
HUSB:  Helle Hansen gmd
CH:   Karen Hellesdtr 23 ugift hiemme
     Maren Hellesdtr 19 ugift hiemme
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Zidselle Nielsdtr ( Sidsel Nielsdtr ) i Walloebye       19 Feb 1771   pg 454
HUSB:  Lars Hansen gmd
CH:   Niels Larsen 8
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Hans Pedersen unge gmd i Himlingoye      22 Feb 1771  pg 457
TROLOV: Ane Nielsdtr   (?= Frands Sorensen nymand i gaarden)
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Dorthe Nielsdtr i Valloby  12 Nov 1771   pg 460
2HUSB:  Jens Pedersen (dod)
1HUSB:  Jacob ...
CH:   Niels Jacobsen gmd i Walloebye
     Sidsel Jacobsdtr
     Karen Jacobsdtr
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Ane Andersdtr enke i Taarnby     4 Apr 1771   pg 462
HUSB:  Jens Olsen (dod)
BRO:   Jens Andersen i Taarnbye
     ? others
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Mads Andersen inds hos Niels Madsen gmd i Taarnbye   12 Nov 1771  pg 463
WIFE:  Dorthe Eriksdtr
CH:   Niels Madsen gmd i Taarnbye
     Maren Madsdtr = Hans Ibsen hmd i Himlingoye
     Johanne Madsdtr = Hans Olsen gmd i Taarnbye
wgd: Jens Andersen gmd i Taarnbye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Anders Larsen hmd i Taarnby      12 Nov 1771  pg 464
WIFE:  Kirsten Andersdtr    (signed: Kirsten Hansdtr )
CH:   Lars Andersen
     Karen Andersdtr
     ... Andersdtr
guard: Ole Pedersen bondef i Wraabye
wgd: Jens Andersen
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Cathrine Christensdtr enke inds hos Hans Christensen hmd i Himlingoje  14 Jan 1771  pg 465
guard:  Ole Pedersen bondef i Wraabye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Ane Andersdtr i Himlingoje  13 Nov 1771   pg 466
2HUSB:  Jens Pedersen gmd
1HUSB:  Jens Hansen gmd i Taarnbye (dod)
CH:   Marie Jensdtr = Ole Pedersen gmd i Himingoye
     Sidsel Jensdtr ugift tiene i hiemme
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Ane Nielsdtr i Himlingoje  13 Nov 1771   pg 470
HUSB:  Ole Hansen gmd
CH:   Hans Olsen 10
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Christen Jensen gmd i Himlingoje   13 Nov 1771  pg 474
WIFE:  Ellen Larsdtr
CH:   Jens Christensen 33
     Lars Christensen 25
     Karen Christensdtr = Christen Andersen gmd i Tornbye
wgd: Jorgen Jorgensen bondef i Himlingoye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Peder Hansen i Jaegershus      14 Nov 1771   pg 476
WIFE:  Karen Jensdtr
MODER:  Birthe Nielsdtr (signed: Birthe Olsdtr )     (wgd: Ole Pedersen i Wraabye)
BRO:   Hans Pedersen inds i Brech-huuset
SIS:   Johanne Pedersdtr = Niels Ziersen hmd i Endeslov
     Ane Pedersdtr 28 hiemme
guard: Niels Mortensen i Herfolge
wgd: Mads Pedersen i Tessebolle
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Inger Christiansdtr i Store Lindet  7 Jan 1771   pg 479
HUSB:  Peder Bendsen hmd
3 CH:  Ole Pedersen 12 tiene i Povelstrup
     Jorgen Pedersen 9 hos Lars Mortensen gmd i Store Lindet
     Ane Pedersdtr 6 hos Lars Mortensen gmd i Store Lindet
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Christen Torbensen hmd i Herfolge   14 Nov 1771  pg 480
WIFE:  Sidsel Andersdtr
CH:   Christen Christensen   (fod 4 wks after fader dod, dod age 7 wks)
wgd: Jorgen Andersen gmd i Herfolge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Cathrine Svendsdtr enke i Scheelers Hosp., Herfolge  24 Mar 1771  pg 482
HUSB:  Hans Jensen (dod)
CH:   Peder Hansen gmd i ?Herfolge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Dorthe Jensdtr enke i Sollerup    11 Mar 1771  pg 482
HUSB:  Ole Hansen hmd (dod)
CH:   Peder Olsen gmd i Sollerup
     ? others
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Cathrine Olufsdtr i Eyoye  22 Jul 1769   pg 483
HUSB:  Niels Pedersen hmd
3 CH:  Ole Nielsen 10 
     Peder Nielsen 7
ILLEG.CH: Peder Thomasen 12 hos Christopher Christophersen i Straxkiogehuus
guard: Peder Nielsen gmd i Herfolge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Karen Jensdtr i Enderslev  7 Jul 1770   pg 484
HUSB:  Jorgen Iversen inds 
5 CH:  Jens Jorgensen 20 tiene i Povlstrup
     Peder Jorgensen 15 tiene i Wraabye
     Johanne Jorgensdtr tiene i Povlstrup
     Ane Jorgensdtr tiene i Endeslov
     ... Jorgensdtr 7 tiene i Wraabye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Isaac Svendsen inds i Skioldsvaengehus     7 Mar 1771   pg 486
WIFE:  Kirsten Olsdtr
CH:   Svend Isaachsen gmd i Walloebye
     others
wgd: Mathias Olsen i Stierneholtshuus
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Niels Andersen i Gunderup Malkehuus      15 Nov 1771  pg 486
2WIFE:  Ellen Cathrine Mortensdtr
CH:   Margrethe Nielsdtr 13 tiene i Endeslov
     Cecilia Nielsdtr 10 hiemme
1HUSB:  Margrethe Davholm/Darholm
CH:   Holger Nielsen hmd i Osterledshuus (dod)
      CH: Marie Holgersdtr 17 hiemme
         Margrethe Holgersdtr
         Christiane Holgersdtr 11
     Anders Nielsen skovfoged i Aashoye Skovhuus
     Johanne Marie Nielsdtr = Dambrock mahler i Khvn
guard: Lars Jorgensen hmd i Kanderod & Ole Mathiasen hmd i Sollerup
wgd: Mathias Olsen
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Anders Jensen or Andreas Jensen hmd i Saedder     11 Dec 1770  pg 489
WIFE:  Sidsel Isaacsdtr
CH:   Jens Andersen 5
WIFE.BRO: Svend Isaacseen gmd i Walloebye
wgd: Niels Hansen gmd i Saedder
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Johanne Christophersdtr i Kanderod      19 Mar 1771   pg 491
2HUSB:  Lars Jorgensen hmd
CH:   Ane Larsdtr 12
     Peder Larsen 9 hos Christen Jensen gmd i Lellinge
1HUSB:  Peder ...
CH:   Sidsel Pedersdtr
guard: Jacob Christensen i Taarnbye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Elisabeth Pedersdtr i Stiernholts Hus        d.9 May 1771   pg 493
HUSB:  Mathias Olsen
CH:   Ole Mathiasen 24 hmd i Sollerup
     Maren Mathiasdtr = Peder Olsen gmd i Tessebolle
     Kirsten Mathiasdtr 16 hiemme
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Mads Larsen hmd i Ringsberg      22 Mar 1771  pg 494
WIFE:  Karen Christensdtr
CH:   Jens Madsen 13
     Christen Madsen 6
     Ellen Madsdtr 15
     Karen Madsdtr 10
guard: Anders Madsen i Lidemark
wgd: Mads Hansen i Lidemark
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Ane Hansdtr i Lellinge       14 Mar 1770   pg 495
HUSB:  Hans Pedersen hmd
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Hans Bertelsen fra Lellinge, dod i Widskiolle     11 Dec 1770  pg 496
WIFE:  Johanne Nielsdtr
wgd: Jens Sorensen kroemand i Lellinge / Mads Hansen
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Jens Hansen inds hos Hans Christensen Klokker i Lellinge    21 Dec 1770  pg 497
WIFE:  Inger Andersdtr
CH:   Johanne Jensdtr 6
guard: Anders Madsen i Lidemark
wgd: Hans Pedersen i Lellinge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Rasmus Eriksen landsoldat i Lidemark      23 Aug 1770  pg 497
SODSK:  
guard: Mads Hansen i Lidemark
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Henrich Bartholomaisen hmd i Lidemark     24 Oct 1770  pg 498
CH:   Jens Henrichsen gmd i Lidemark
     others
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Mads Jensen inds hos Peder Rasmussen gmd i Eybye    5 Jan 1771   pg 500
no heirs
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Mette Nielsdtr i Eybye    21 Nov 1771   pg 500
HUSB:  Jorgen Pedersen skovfoged inds
CH:   Lars Jorgensen gmd i Eybye
     Mette Jorgensdtr = Niels Jensen inds hos Peder Rasmussen gmd i Eybye
     Maren Jorgensdtr (dod) = Mads Hansen hmd i Eybye
      CH: Niels Andersen 14     (guard: his father Anders Hansen )
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Peder Jensen = Johanne Christensdtr inds i Lille Ladager       21 Nov 1771   pg 503
guard: Jorgen Jorgensen bondef i Himlingoye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Mette Pedersdtr i Lille Salbye    26 Sep 1770  pg 504
2HUSB:  Niels Pedersen inds hos Peder Nielsen hmd
1HUSB:  ( Peder Hansen - dod)
CH:   Jorgen Pedersen 14
     Ellen Pedersdtr 10
     Marthe Pedersdtr 7 begge i Walloe Hospital, Herfolge
1HUSB.BRO: Andreas Hansen hmd i Eybye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Sidsel enke i Valloby    26 Nov 1771   pg 505
HUSB:  Hans Pedersen inds (dod)
CH:   Peder Hansen gmd i Walloebye
     Maren Hansdtr = Hans Nielsen gmd i Walloebye
     Hans Hansen gmd i Himlingoye (dod)
      2CH: Sidsel Hansdtr 7 i Walloe Hospital, Herfolge
         Ane Hansdtr 4 hos Ole Pedersen bondef i Wraabye
guard: Hans Nielsen gmd i Walloebye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Sidsel Hansdtr i Widskiolle      26 Nov 1771  pg 507
HUSB:  Hans Larsen Smed
CH:   Hans Hansen 1
HUSB.1WIFE: Ane Sorensdtr (dod)
HUSB.CH:     Soren Hansen 6
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Lars Hansen hmd i Taarnbye  1 Jul 1771   pg 510
2WIFE:  Dorthe Nielsdtr
CH:   Niels Larsen 2
1WIFE:  
4 CH:  Hans Larsen gmd i Lellinge
     Lars Larsen 27 tiene i Lellinge
     Christen Larsen 20 tiene i Salbye
     Kirsten Larsdtr tiene i Walloebye
guard: Niels Sauesen i Eybye
wgd: Jens Jensen hmd i Taarnbye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Mads Nielsen ungkarl tiene Hans Nielsen i Walloebye, dod i Herfolge   26 Nov 1771  pg 511
MODER:  Mette Nielsdtr enke = afg. Niels Jensen gmd
BRO:   Hans Nielsen gmd i Walloebye
     Niels Nielsen gmd i Svansberg
     Christen Nielsen gmd i Herfolge
     Jens Nielsen ungkarl tiene i Hadstrup
     Peder Nielsen gmd i Povelstrup
SIS:   Ingeborg Nielsdtr
     Malene Nielsdtr tiene bro Peder Nielsen i Povelstrup
guard: Christen Nielsen gl. gmd i Herfolge
wgd: Jorgen Jorgensen
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Sidse Andersdtr i Eybye   6 Jul 1771   pg 514
HUSB:  Niels Skammelsen hmd
MODER:  Susanna enke = afg. Anders Thorsen inds i Olbye, Wartovs gods
BRO:   Thor Andersen inds i Kioge, Gl.Kiogegaard gods
     Lars Andersen Dragun ved Regiment i Odense
     Peder Andersen hmd i Olbye, Wartov gods
wgd/guard: Rasmus Christensen hmd i Eybye
guard/wgd: Mads Andersen bondef i Lidemark
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Sidsel Nielsdtr i Widskiolle     29 Sep 1771  pg 515
HUSB:  Johan Olsen inds
CH:   Ole Johansen gmd i Widskiolle
     Niels Johansen 14 tiene sin broder
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Sidsel Pedersdtr i Egbye   9 Oct 1771   pg 516
2HUSB:  Rasmus Christensen hmd
1HUSB:  Oluf Nielsen inds i Eybye (dod)
CH:   Karen Nielsdtr = Jens Hansen inds i Lellinge
guard: Mads Andersen i Lidemark
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Margrethe Christensdtr i Wraabye   3 Dec 1771   pg 517
HUSB:  Oluf Pedersen bondefoged ( Ole Pedersen )
CH:   Sidsel Olsdtr = Knud Larsen i Endeslov, Thurebyeholms gods
     Ellen Olsdtr = Jens Hansen gmd i Lellinge, Walloe gods
     Inger Olsdtr 24
     Ingeborg Olsdtr 23
     Kirsten Olsdtr 16
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Ane Larsdtr i Heinerup       6 Dec 1771    pg 522
2HUSB:  Oluf Larsen
1HUSB:  Anders Mortensen
CH:   Morten Andersen gmd i Lidemark, Walloe Stifts gods
     Hans Andersen 25 hiemme
     Lars Andersen 17 hiemme
     Maren Andersdtr = Peder Pedersen gmd i Saedder, Walloe Stifts gods
     Kirsten Andersdtr 28 hiemme
BRO:   Anders Larsen gmd i Wraabye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Maren Christensdtr i Kanderod        10 Dec 1771   pg 525
2HUSB:  Peder Jensen gmd
1HUSB:  Christen ...
CH:   Ole Christensen gmd i Endeslov
     Ane Christensdtr 32 tiene hiemme
     Kirsten Christensdtr tiene hiemme
guard: Oluf Andersen forpagter i Gunderup & Niels Jacobsen
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Kirsten Christensdtr i Ringsberg   14 Dec 1771  pg 529
HUSB:  Morten Zandersen gmd
FADER:  Christen Larsen gmd i Ulstrup
? Peder Zandersen ungkarl tiene i Tessebolle
 Poul Sandersen ungkarl
guard: Jorgen Saeger skoelholder i Ringsberg    (? Jorgen Jaeger?)
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Rasmus Ibsen gmd i Hadstrup      17 Dec 1771  pg 532
WIFE:  Maren Madsdtr
CH:   Jeppe Rasmussen 16
     Ingeborg Rasmusdtr 20
     Malene Rasmusdtr 12
     Maren Rasmusdtr 9 alle hiemme
WIFE.BRO: Christen Madsen gmd i Hadstrup
wgd: Lars Madsen gmd i Hadstrup  (signed: Mads Madsen )
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Ane Marie Jensdtr i Tejlgaardshus   25 Feb 1772  pg 536
HUSB:  Peder Pedersen hmd
MODER:  Ane Christensdtr
2 BRO:  
3 SIS:  alle i Ebbeltoft, Jydland
guard: Peder Nielsen bondef i Olbye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Johanne Andersdtr i Eybye  14 Jul 1772   pg 540
HUSB:  Lars Jorgensen gmd
3 CH:  Peder Larsen 6
     Anders Larsen 16 wks
     Mette Larsdtr 2
BRO:   Peder Andersen i Stenkelstrup gaarden
SVOGER: Niels Saxesen bondef i Eybye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Sidselle Hansdtr i Eybye   14 Jul 1772   pg 545
HUSB:  Soren Olufsen gmd
CH:   Hans Sorensen 1½
     Marie Sorensdtr 4
?HUSB.FAD: Oluf Jorgensen = afg. Marie Christiansdtr (dod 25 Sep 1767)
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Hans Nielsen = Inger Jensdtr gmd i Lellinge  24 Jul 1772  pg 549
HIS.BRO: Poul Nielsen (dod)
      CH: Niels Poulsen gmd i hiemme
         Margrethe Poulsdtr tiene i Juellund
     Lars Nielsen (dod)
      CH: Niels Larsen 18 tiene i Svansberg
         Christen Larsen tiene her i gaarden
         Karen Larsdtr 24
     Niels Nielsen (dod)
      CH: Hans Nielsen 21 tiene i Lellinge
         Niels Nielsen 16 tiene i Lellinge
         Karen Nielsdtr tiene i Lellingegaard
     Peder Nielsen (dod)
      CH: Niels Pedersen (dod)
SIS:   Bodil Nielsdtr (dod) = Peder Pedersen hmd i Herfolge
      CH: Peder Pedersen landsoldat tiene i Eybye
HER.CH: Jens Christensen hmd i Lellinge
     Kirsten Christensdtr enke = afg. Anders Christensen gmd i Lellinge
     ... Christensdtr (dod) = Lars Hansen gmd hmd i Store Taarnbye
      4CH: Hans Larsen gmd i Lellinge, nu tiene i Store Salbye
         Lars Larsen gev.soldat tiene i Lellinge
         Christen Larsen tiene i Store Salbye
         Kirsten Larsdtr tiene i Walloebye
     Zidselle Christensdtr (dod) = Peder Zandersen gmd i Svansberg
      CH: 
nye faestern: Niels Poulsen
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Niels Pedersen ugift national recrut ved Holsteenske Regmt hos Hans Nielsen gmd (siden dod) i Lellinge   24 Jul 1772
pg 553
½BRO:  Peder Bertelsen 15 tiene i Lille Salbye
guard: Peder Zandersen gmd i Svansberg or Peder Nielsen i Lille Salbye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Peder Nielsen = Karen Christensdtr gmd i Herfolge   28 Jul 1772  pg 555
2 CH:  Niels Pedersen gmd i hiemme
     Maren Pedersdtr = Niels Jensen gmd i Sollerup
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Kirsten Andersdtr i Tessebolle    28 Jul 1772  pg 559
HUSB:  Helle Pedersen gmd
CH:   Niels Hellesen 23 tiene hiemme
     Anders Hellesen 20 tiene i Tessebolle
     Karen Hellesdtr = Niels Nielsen gmd i Tessebolle
     Maren Hellesdtr 26 ugift hiemme
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Jens Nielsen gmd i Himlingoje     31 Jul 1772  pg 562
2WIFE:  Margrethe Hansdtr
CH:   Bodil Jensdtr 16 tiene i Endeslov
     Maren Jensdtr 10 tiene i Himlingoye
1WIFE:  Bodil Pedersdtr 
CH:   Peder Jensen gmd i hiemme
     Kirsten Jensdtr ugift tiene hiemme
     Ane Jensdtr = Ole Olsen gmd i Endeslov
     Birthe Jensdtr tiene i Wallobye
wgd: Ole Nielsen gl. gmd i Himlingoye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Maren Christensdtr i Widskiolle    31 Jul 1772  pg 565
HUSB:  Soren Rasmussen gmd
4 BRO:  Morten Christensen fuldmyndig tiene i Store Taarnbye
     Hans Christensen 20 tiene i Store Taarnbye
     Ole Christensen 16 tiene hiemme
     Christen Christensen 15 tiene i Heinerup
4 SIS:  Kirsten Christensdtr = Niels Jensen gmd i Store Linded
     Marie Christensdtr ugift tiene i Walloe
     Inger Christensdtr tiene i Herfolge
     Johanne Christensdtr tiene i Kioge
FARBRO: Morten Christensen gmd i Widskiolle
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Mads Christophersen tjkarl hos Dreyer degn i Endeslev      d.28 Oct 1771/7 Aug 1772    pg 569
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Stine Waerum or Stine Boeses tiene afg. Niels Lorentzen forpagter i Walloe    d.13 Mar 1772 pg 572
SIS:   Cathrine Marie Waerum enke = afg. Mads Boes degn i Endeslov
BRO:   Johan Waerum skovrider i Marhillesborg, Jylland
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Mathias Jacobsen hmd i Walloebye   11 Nov 1771  pg 573
WIFE:  Johanne Christensdtr
CH:   Caspar Mathiasen myndige
     Ludvig Mathiasen myndige
     Ane Mathiasdtr = Svend Isachsen i Walloebye
wgd: Jorgen Jorgensen bondef i Himlingoye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Bodil Pedersdtr i Himlingoye     28 Oct 1771  pg 575
HUSB:  Mads Pedersen hmd
SIS:   Maren Pedersdtr tiene i Billesborg
BRO:   Abraham Pedersen tiene i Prambroehuus
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Oluf Pedersen inds hos Simon Jensen gmd i Widskiolle  20 Feb 1772  pg 574
WIFE:  Dorthe Svendsdtr
wgd: Jorgen Jorgensen bondef i Himlingoye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Niels Lorentzen forpagter paa Walloe      18 Jun 1772  pg 576
WIFE:  Margrethe Elisabeth madame Lorentzen
5 CH:  Else Dorthe Lorentsen 7
     Marie Lorentzen 6
     Ane Lorentzen 5
     Frederikke Lorentzen 4
     Margrethe Lorentzen 2
BRO:   Lorentz Lorentsen monsr i Emdrup
WIFE.SIS: Fergussen jomfrue
wgd: Jacob Rosted cammeraad amtsforvalter
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Ane Larsdtr i Hadstrup       27 Dec 1771   pg 583
HUSB:  Hans Andreasen land soldat inds
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Niels Nielsen inds hos SON Niels Nielsen gmd i Eyoye     12 Feb 1772   pg 584
WIFE:  Lisbeth Jensdtr
wgd: Christopher Jensen gmd i Eyoye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Niels Larsen inds hos Christen Jensen i Olsemagle   6 Mar 1772   pg 585
WIFE:  Ane Hansdtr
wgd: Andreas Hansen bondef i Hadstrup
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Rasmus Christensen inds hos Lars Madsen gmd i Hadstrup        30 Mar 1772   pg 585
WIFE:  Juliane Larsdtr
wgd: Niels Nielsen hmd i Sollerup
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Sidselle Madsdtr ( Sidsel Madsdtr ) i Eybye  2 Apr 1772   pg 586
HUSB:  Oluf Christophersen hmd
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Anders Pedersen hmd i Eybye      20 May 1772  pg 588
WIFE:  Ane Pedersdtr
wgd: Niels Mortensen bondef i Herfolge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Ane Pedersdtr tjpige hos Peder Svendsen gmd i Eybye  21 May 1772  pg 589
SIS:   ... Pedersdtr = (trolov) Lars Larsen gevorben soldat tiene i Lellinge    (? Mette Pedersdtr )
½SIS:  Margrethe Pedersdtr = Jens Stephensen i Svenstrup gods
MODER:  Karen Jensdtr enke = afg Peder Hansen gmd i Lellinge
guard: Niels Mortensen bondef i Herfolge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Jens Nielsen inds hos SON Christopher Jensen gmd i Eyoye    1 Jun 1772   pg 590
CH:   Christopher Jensen gmd i Eyoye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Kirstine Nielsdtr inds hos Johan Nielsen i Eyoye    13 Jun 1772  pg 590
HUSB:  Niels Nielsen inds
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Maren Andersdtr i Aggerup  4 Aug 1772   pg 591
HUSB:  Niels Nielsen gmd
SIS:   Margrethe Andersdtr enke = afg Peder Pedersen gmd i Faxoe, nu hos svigerson Peder Olsen gmd i Jyderup
      CH: ... Pedersdtr = Peder Olsen gmd i Jyderup, Jomfruens Eyede gods
         3 SODSK:     (dod)
     Inger Andersdtr (dod) = afg Peder Hansen hmd i Ikoehaugehuuset, Thurebye
      3CH: Hans Pedersen hmd i Sanderhuuse, Thurebyeholm
         Anders Pedersen ungkarl tiene i Store Linded
         Maren Pedersdtr = Mads Jacobsen gmd i Store Taarnbye
         Karen Pedersdtr (dod) ugift
          ILLEG.CH:   Inger ... 12 hos Mads Jacobsen above
     Johanne Andersdtr (dod) = Lars Christensen inds & dod i Wiverup
      CH: Christen Larsen gmd i Freeslov
wgd: Christen Nielsen gmd i Aagerup
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Ole Jensen Holm kromand i Prambroehuus, fra Khvn    11 Sep 1772  pg 596
WIFE:  Ane Marie sal madm Holms 
BRO:   Christopher Holm dreyer profession i Stroebye, Gierslov gods / ? Prambrohuus
SIS:   Karen Jensdtr = Philip Jansen dreyer i Slagelse
     Mette Jensdtr (dod) = Andreas Nielsen constabel i Khvn (?dod)
      CH: Inger Christiane Andreasdtr = Johan Philip Thomsen i Khvn
wgd: Hans Weinholdt Mantix i Billesborg
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Margrethe Henrichsdtr i Lidemark   29 Jan 1773  pg 606
HUSB:  Christen Hansen gmd
CH:   Jens Christensen 13 tiene i Taagerod
     Christen Christensen 12
     Hans Christensen 6
     Lars Christensen 3
     Maren Christensdtr 8
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Ane Madsdtr i Tessebolle   5 Feb 1773   pg 611
HUSB:  Peder Ziersen gmd
CH:   Jens Pedersen 5 hos Jacob Jensen gmd i Tolstrup
     Niels Pedersen 5 (twins)
     Kirstine Pedersdtr 3
     Karen Pedersdtr 1 hos MORFAD
FADER:  Mads Pedersen bondef i Tessebolle
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Jens Christiansen gmd i Saedder    9 Feb 1773   pg 615
TROLOV: Ane Mortensdtr pigen, dau of Morten Christensen gmd i Widskiolle
FADER:  Christian Ottesen hmd i Walloebye
BRO:   Niels Christensen tiene i Heynedslund
? Hans Christiansen i Saedder (dod)
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Zidselle Christensdtr i Svansbjerg  12 Feb 1773  pg 622
2HUSB:  Peder Zandersen gmd
CH:   Ane Pedersdtr 11
     Else Pedersdtr 7
1HUSB:  Lars Nielsen gmd
CH:   Niels Larsen 20 tiene hiemme
     Christen Larsen 14 tiene i Svansberg
     Karen Larsdtr tiene hiemme
guard: Hans Nielsen gmd i Lellinge (dod) / Peder Torbensen gmd i Herfolge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Marie Torbensdtr pige af Svansberg, dod hos Rasmus Christensen enke inds hos Lars Madsen gmd i Hadstrup  12 Feb 1773
pg 626
FARBRO: Peder Torbensen gmd i Herfolge
MORBRO: Ole Christensen gmd i Sollerup
     Lars Christensen gmd i Herfolge (dod) = ... =2. Hans Michelsen gmd i Herfolge
      2CH: Jorgen Larsen 13
         Kirsten Larsdtr 16 begge tiene hiemme
MORSIS: Maren Christensdtr = Andreas Hansen bondef gmd i Hadstrup
FADER:  Torben Jorgensen bondef gmd i Herfolge (dod 23 Jan 1756)
FARMOD: Ellen Olsdtr enke = afg. Jorgen Andersen gmd i Herfolge   (dod 24 Oct 1758)
?    Karen Olsdtr (dod 15 Jul 1760) = afg. Hans Jensen i Sollerup
SIS:   Johanne Torbensdtr i Sollerup (dod)
guard: Jens Larsen gmd i Svansberg
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Boe Jorgensen gmd i Wraabye      23 Feb 1773  pg 631
WIFE:  Ane Hansdtr
CH:   Hans Boesen 3
FADER:  Jorgen Boesen here i hiemme
WIFE.BRO: Hans Hansen gmd i Wraabye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Kirstine Bendsdtr i Sollerup     4 Jun 1773   pg 638
HUSB:  Hans Olufsen gmd
CH:   Bendt Hansen 10
     Peder Hansen 3
     Johanne Hansdtr 14
     Lisbeth Hansdtr 8
     Maren Hansdtr 5
BRO:   Jorgen Bentsen tiene i Svigaards Kroe
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Niels Larsen gmd i Herfolge      4 Jun 1773   pg 641
WIFE:  Karen Hansdtr
CH:   Lars Nielsen 16 tiene i Herfolge
     Jens Nielsen 10 tiene i Svansberg
     Niels Nielsen 6 hos Niels Mortensen bondef i Herfolge
     Hans Nielsen 2 hiemme
     Mette Nielsdtr 18 tiene hiemme
     Maren Nielsdtr 11
     Lene Nielsdtr 4
?REL:  Niels Christophersen gmd i Herfolge
nye faester: Christopher Nielsen
wgd: Christen Nielsen unge gmd i Herfolge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Ane Mathiasdtr i Widskiolle      4 Jun 1773   pg 645
HUSB:  Mogens Larsen gmd 
CH:   Mathias Mogensen 12
     Johanne Mogensdtr 18
     Zidselle Mogensdtr 9   (? Sidsel Mogensdtr )
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Maren Christensdtr i Hadstrup     8 Jun 1773   pg 649
HUSB:  Andreas Hansen gmd bondef
BRO:   Ole Christensen gmd i Sollerup
     Lars Christensen gmd i Herfolge (dod) = ... =2. Hans Michelsen i Herfolge
      2CH: Jorgen Larsen 13
         Kirsten Larsdtr 16
     ... Christensen (dod)
SIS:   ... Christensdtr (dod) = Torben Jorgensen gmd i Herfolge
      CH: alle dod (without heirs)
½BRO:  Hans Christensen gmd, nu inds i Kirkeschiendsved
      CH: Ole Hansen gmd i Kirkeschiendsved
     Mathias Christensen gmd i Clemmenstrup (dod)
      6CH: Christen Mathiasen 40 hos sin svoger Niels Jensen gmd i Eybye
         Morten Mathiasen hmd i Snatteruphuus
         Kirsten Mathiasdtr = Niels Jensen gmd i Eybye
         Johanne Mathiasdtr = Jens Pedersen hmd i Taageroedshuus
         Dorthe Mathiasdtr = Hans Larsen hmd i Aashoy Skovhuus
         Marie Mathiasdtr ugift tiene i Kioge
     Rasmus Christensen gmd i Hadstrup (dod uden livs arvinger)
     Jacob Christensen gmd i Skovhede, Bidstrupgaards gods (dod)
      7CH: 2 dode uden gift eller arvinger
         Christen Jacobsen gmd i Hundie (dod)
         2 sons & 2 daus
         Andreas Jacobsen gmd i Skovhede/hiemme
½SIS:  Kirsten Christensdtr (dod) = Ditlov gmd i Ringsberg, Universitets gods (dod - no heirs)
     Margrethe Christensdtr (dod) = Hans Olsen gmd i Ringsberg, Stiftets gods
      2CH: Caspar Hansen hmd i Stoere Taarnbye
         Zidselle Hansdtr (dod) = Christen Madsen gmd i Clemmenstrup (dod) =2. .... enke
          CH:  Ole Christensen tiene hiemme
     Birthe Christensdtr (dod uden livs arvinger)
     Karen Christensdtr (dod) = Hans Jensen gmd i Lidemark (dod)
      CH: Jens Hansen gmd i Gummeroed
         Christen Hansen gmd i Lidemark
         Zidselle Hansdtr = Hans Pedersen gmd i Ringsberg
         Karen Hansdtr (dod) = Soren Pedersen gmd i Lidemark
          CH:  Niels Sorensen 18 tiene hiemme
guard: Niels Pedersen gmd i Hadstrup
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Ane Pedersdtr fattig i Eyoye     11 Jul 1772  pg 654
HUSB:  Lars Truelsen inds hos Peder Pedersen gmd, nu i Walloe Hospital
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Niels Zandersen land soldat inds hos Niels Larsen gmd i Herfolge    26 Dec 1772  pg 655
WIFE:  Maren Pedersdtr
wgd: Peder Zandersen gmd i Svansberg
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Svend Isachsen inds hos Niels Pedersen i Walloebye   25 Jan 1773  pg 655
WIFE:  Ane Mathiasdtr fattig
wgd: Niels Mortensen bondef i Herfolge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Mette Rasmusdtr i Tessebolle     16 Jan 1773  pg 656
HUSB:  Joen Rasmussen hmd
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Niels Pedersen hmd i Valloby (?Lellinge)    5 May 1773   pg 658
WIFE:  Kirsten Andersdtr 
wgd: Niels Mortensen bondef i Herfolge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Karen enke i de Scheelers Hosp    2 Feb 1773   pg 659
HUSB:  Lars Hansen (dod)
CH:   ... Larsdtr = Hans Larsen gmd, nu inds i Widskiolle
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Maren Andersdtr or Maren Jensdtr i Ulstrup   18 Mar 1773  pg 660
HUSB:  Jens Larsen hmd
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Dorthe Christensdtr tjenestepige hos Roed forpagter i Billesborg    11 Jun 1773  pg 661
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Karen Johansdtr i Lille Salby     5 Apr 1773   pg 663
HUSB:  Christian Frederichsen inds
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Soren Pedersen inds hos Helle Hansen      26 Apr 1773  pg 664
WIFE:  Ane Madsdtr
wgd: Andreas Hansen bondef i Hadstrup
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Maren Larsdtr i Lille Skiendsved       22 Apr 1773   pg 665
HUSB:  Jens Hansen hmd
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Hans Hansen tjdreng hos Niels Nielsen gmd i Lille Skiendsved  13 Apr 1773  pg 666
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Peder Jacobsen hmd i Widskiolle    11 May 1773  pg 667
WIFE:  Maren Christensdtr
wgd: Niels Mortensen bondef i Herfolge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Peder Torbensen gmd i Herfolge    26 Oct 1773  pg 669
WIFE:  Karen Boesdtr  (=2. Jens Jacobsen ungkarl)
CH:   Torben Pedersen 2
     Ellen Pedersdtr 14
     Johanne Pedersdtr 10
     Kirsten Pedersdtr 8
guard: Niels Mortensen bondef i Herfolge
wgd: Christen Nielsen u.gmd i Herfolge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Inger Jensdtr i Stoere Taarnby    2 Nov 1773   pg 673
HUSB:  Christopher Nielsen gmd
CH:   Maren Christophersdtr 4
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Peder Nielsen gmd i Eyoye      5 Nov 1773    pg 678
WIFE:  Karen Hansdtr
CH:   Hans Pedersen 22
     Jens Pedersen 10
     Karen Pedersdtr 25
     Johanne Pedersdtr 13 alle hiemme
guard: Christen Jensen gmd i Eyoye
wgd: Ole Madsen gmd i Eyoye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Ane Christensdtr i Herfolge         26 Oct 1773   pg 681
2HUSB:  Peder Jensen gmd
CH:   Karen Pedersdtr 4
     Mette Pedersdtr ½
1HUSB:  Christen Christensen gmd (dod)
CH:   Birthe Christensdtr 14
1HUSB.BRO: Niels Christensen hmd i Herfolge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Niels Ibsen gmd i Lidemark  21 Jan 1774   pg 686
WIFE:  Ane Andersdtr
CH:   Kirsten Nielsdtr 6
guard: Morten Andersen gmd i Lidemark
wgd: Hans Pedersen gmd i Lidemark
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Elisabeth Andersdtr i Svansbjerg   8 Jul 1774   pg 692
2HUSB:  Hans Poulsen gmd
1HUSB:  Peder ...
CH:   Anders Pedersen 18 tiene hiemme
     Maren Pedersdtr = Jens Christensen gmd i Himlingoye
guard: Niels Nielsen gmd smed i Svansberg
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Peder Andersen hmd i Herfolge     14 Aug 1773  pg 698
WIFE:  Sidselle Jochumsdtr
wgd: Peder Pedersen bondef i Walloebye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Riborg Christophersdtr i Valloby   4 Feb 1774   pg 699
HUSB:  Niels Larsen hmd
CH:   
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Christen Andersen hmd i Himlingoye  12 Oct 1773  pg 700
WIFE:  Birthe Olsdtr
3 CH:  Ane Christensdtr 8 hos Jorgen Andersen gmd i Herfolge
     Maren Christensdtr 6
     Methe Christensdtr 2
guard: Niels Rasmussen hmd i Himlingoye
wgd: Jens Jensen bondef i Widskiolle
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Oluf Pedersen tjdreng hos Anders Madsen gmd i Herfolge     27 Oct 1773  pg 702
MADFADER: Anders Madsen
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Maren Hansdtr i Himlingoye  24 Jan 1774   pg 702
Niels Rasmussen hmd 
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Oluf Larsen inds hos Jens Pedersen hmd i Himlingoje  30 May 1774  pg 704
WIFE:  
HEIRS:  
wgd: Peder Pedersen bondef i Walloebye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Sidse Olsdtr i Widskiolle  30 May 1774   pg 705
HUSB:  Jens Nielsen hmd
2 CH:  Ole Jensen 23 tiene i Tessebolle
     Ane Jensdtr 21 hiemme
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Hans Nilausen inds hos Hans Hansen gmd i Widskiolle  9 Jun 1774   pg 708
WIFE:  Dorthe Nielsdtr
HEIRS:
wgd: Niels Mortensen bondef i Herfolge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Mette Jacobsdtr tjpige hos Peder Olsen hmd smed i Endeslev   12 Jul 1774  pg 709
also tiene Lars Olsen gmd i Endeslov paa Gl.Kioge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Rasmus Christensen inds hos Jens Henrichsen Gath hmd i Eybye     15 Jul 1774   pg 714
½BRO:  Niels Rasmussen i Eybye Praestehuuse
½SIS:  ... (dod) = ... i Osted (no living children)
guard: Hans Pedersen bondef i Lille Skiendsved
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Niels Jensen inds hos Anders Jensen i Store Salbye   22 Jun 1773  pg 718
CH:   Lisbeth Nielsdtr = Anders Jensen gmd i Lille Salbye
     Dorthe Nielsdtr = Mads Larsen gmd i Lille Salbye
     Margrethe Nielsdtr (dod) = Jens Hansen gmd i Lille Skiendsved
      CH: Birthe Jensdtr tiene i Store Salbye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Diderich Madsen hmd i Taagerod Hus  6 May 1774   pg 720
WIFE:  Karen Pedersdtr
CH:   Peder Diderichsen 17 tiene i Gummerod
     Maren Diderichsdtr 10
     Ane Diderichsdtr 5
wgd: Hans Pedersen bondef i Skiendsved
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Ole Larsen inds hos Niels Jensen gmd i Eybye      6 Feb 1774   pg 721
WIFE:  Johanne Sorensdtr
2 CH:  Lars Olsen 25 tiene i Eybye
     Karen Olsdtr 27 tiene i Eybye
wgd: Peder Hansen gmd i Lellinge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Christopher Madsen hmd i Olsemagle  25 May 1773  pg 723
WIFE:  Karen Bertelsdtr
wgd: Lars Pedersen hmd i Olbye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Hans Jensen tjkarl landsoldat ungkarl hos Ole Hansen gmd i Kirke Skiendsved   15 Jul 1774  pg 725
MODER:  Inger Jensdtr enke = afg. Jens Andersen i Eybye
SIS:   Sidse Jensdtr = Hans Larsen hmd i Olsemagle
     Karen Jensdtr = Peder Jensen hmd i Borup
wgd: Niels Saxesen bondef i Eybye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Anders Madsen inds i Lidemark     3 Oct 1774   pg 728
CH:   Mads Andersen gmd i Lidemark
     Ane Andersdtr = Hans Christensen gmd i Lidemark
     Maren Andersdtr ugift tiene Hans Christensen gmd i Lidemark
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Margrethe Larsdtr i Lellinge     3 Oct 1774   pg 732
HUSB:  Peder Mortensen hmd
BRO:   ( Niels Larsen - dod)
      CH: Lars Nielsen hmd i Aashoje (dod)
          CH:  Lars Andersen hmd i Gammel Kioge
             Karen Andersdtr = Jens Andersen gmd i Aashoje
         Sara Nielsdtr = Niels Larsen i Aastruphuus, Turebye
     ( Erik Larsen - dod)
      cH: Lars Eriksen i Khvn
guard: Peder Nielsen i Olbye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Kirsten Christophersdtr i Store Salby     3 Oct 1774   pg 735
HUSB:  Hans Jensen Smed
MODER:  Dorthe Nielsdtr laem i Walloe Hospital, Herfolge
BRO:   Ole Christophersen hmd i Herfolge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Jens Andersen gmd bondef i Store Taarnbye   7 Oct 1774   pg 740
WIFE:  Ane Pedersdtr
BRO:   ( Mads Andersen - dod)
      CH: Niels Madsen hmd i Store Taarnbye
         Johanne Madsdtr = Hans Olsen hmd i Wraabye
         Maren Madsdtr = Hans Ibsen hmd i Himlingoye
guard: Hans Nielsen hugger hmd i Store Taarnbye
wgd: Jens Pedersen gmd i Store Taarnbye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Maren Madsdtr enke i Hastrup     3 Feb 1775   pg 746
HUSB:  Rasmus Ibsen gmd (dod)
CH:   Jeppe Rasmussen 19 tiene i Clemmenstrup
     Ingeborg Rasmusdtr = Hans Christensen gmd i hiemme
     Malene Rasmusdtr 15 tiene i Elmmenstrup
     Maren Rasmusdtr 12
BRO:   Christen Madsen gmd i Hadstrup
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Christen Andersen gmd i Herfolge   3 Feb 1775   pg 750
WIFE:  Karen Olsdtr
CH:   Michel Christensen gmd i Tessebolle
     Niels Christensen gmd i Kanderod
     Lars Christensen 26 hiemme
     Maren Christensdtr = Peder Ziersen gmd i Tessebolle
wgd: Hans Michelsen gmd i Herfolge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Peder Pedersen gmd i St.Salby     7 Feb 1775   pg 755
WIFE:  Margrethe Hansdtr
CH:   Peder Pedersen 3
     Hans Pedersen 1
guard: Niels Saxesen bondef i Eybye
wgd: Peder Pedersen gmd i Eybye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Hans Jensen gmd i Endeslev  14 Feb 1775   pg 760
WIFE:  Kirsten Pedersdtr
CH:   Jens Hansen 3/4 aar
     Ane Hansdtr 2
BRO:   Mads Jensen gmd i Saedder
WIFE.BRO: Ole Pedersen hmd i Endeslov
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Peder Tonnesen hmd i Eybye  11 Nov 1774   pg 765
WIFE:  Margrethe Andersdtr
wgd: Hans Hansen bondef i Endeslov
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Birthe enke inds hos Erik Hansen i Jaegerhuus     7 Dec 1774   pg 766
HUSB:  Peder Andersen (dod)
CH:   Ane Pedersdtr ugift
guard: Hans Madsen gmd i Tessebolle
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Mathias Jensen inds i Widskiolle   12 Oct 1774  pg 767
CH:   Peder Mathiasen gmd i Widskiolle
     Ole Mathiasen gmd i Widskiolle
     Hans Mathiasen gmd i Widskiolle (dod)
      5CH: 
     Ane Mathiasdtr (dod) = Mogens Larsen gmd i Widskiolle
      3CH: 
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

... i Valloby       12 Dec 1774    pg 768
HUSB:  Peder Nielsen inds
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Karen Jochumsdtr i Eyoye   17 Feb 1774   pg 768
HUSB:  Jens Christensen inds
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Jens Nielsen hugger hmd i Ringsberg Skovhus  17 Feb 1775  pg 769
WIFE:  Ane Svendsdtr
CH:   Ane Jensdtr = Anders Jensen hmd i Wallerslov
     Johanne Jensdtr = Anders Olsen vertshmd i Kioge
wgd: Niels Mortensen
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Ane Jochumsdtr i Lille Ladager    21 Feb 1775  pg 771
HUSB:  Jens Mogensen gmd
CH:   Peder Jensen gmd i Eybye
     Niels Jensen hiemme
     Anders Jensen gmd i Lille Salbye
     Ane Jensdtr tiene i Kioge
     Kirsten Jensdtr tiene hiemme
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Morten Olufsen 8 barn i Clemmenstrup      21 Mar 1775  pg 775
MODER:  Dorthe Pedersdtr = STEPFAD: Peter Christian Pedersen i Clemmenstrup
BRO:   Christen Olsen 18
     Hans Olsen
     Ole Olsen 13
SIS:   Inger Olsdtr 10
½SIS:  Ane Petersdtr 7
     Karen Petersdtr 4
     Kirsten Petersdtr 2
FADER:  Ole Christensen gmd i Clemmenstrup     (dod 11 Apr 1766)
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Axel Pedersen Alm = Maren Nielsdtr i Sollerup, Herfolge     testament 3 Sep 1752/6 Jun 1755 pg 776
(married 9 years Andreasdtr no living children or heirs)
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Maren Bentsdtr i Himlingoje      23 Jun 1775  pg 777
HUSB:  Ingvor Jensen gmd
CH:   Bent Ingvorsen 25         (signed: Bendt Ingvorsen)
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Mette Pedersdtr i HImlingoje     23 Jun 1775  pg 781
HUSB:  Peder Svendsen gmd
CH:   Maren Pedersdtr 5
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Niels Larsen gmd i Svandsberg     20 Jun 1775  pg 784
3WIFE:  Margrethe Christensdtr
CH:   Ole Nielsen 4
     Niels Nielsen 1/4 aar  (born after father died)
     Karen Nielsdtr 13
1WIFE:  Ane Henrichsdtr
CH:   Sidselle Nielsdtr ugift tiene i Walloebye
2WIFE:  (no children)
3WIFE.BRO: Jens Christensen hmd i Svansberg
ny faestere: Niels Hansen ungkarl i Svandsberg
guard: Christen Nielsen i Herfolge
wgd: Niels Nielsen 
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Christen Jensen hmd i Svansberg    3 May 1775   pg 788
WIFE:  Ane Madsdtr
wgd: Christen Poulsen hmd i Svansberg
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Hans Olsen hmd i Eyoye       26 May 1775   pg 789
WIFE:  Gundel Nielsdtr
wgd: Christen Nielsen tanglober i Herfolge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Lucie Andersdtr i Svansberg      3 May 1775   pg 790
HUSB:  Christen Poulsen hmd
2 CH:  Anders Christensen 10
     Ane Christensdtr 4
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Karen Nielsdtr i Endeslev      30 Jun 1775   pg 791
HUSB:  Ole Jensen gmd
2 CH:  Niels Olsen 2
     Dorthe Olsdtr 4
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Maren Jorgensdtr i Eybye      4 Jul 1775    pg 794
HUSB:  Ole Clausen gmd
CH:   Jorgen Olsen 2 or 7
     Peder Olsen 5
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Ane Clausdtr i Lille Skiendsved    4 Jul 1775   pg 797
HUSB:  Niels Olsen gmd
CH:   Ole Nielsen 5
     Maren Nielsdtr 2
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Inger Marcusdtr i Lille Skiendsved  22 Mar 1775  pg 800
HUSB:  Jens Hansen hmd
ARVING: 
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Ellen Knudsdtr or Sidse Ellen Knudsdtr i Store Salby  7 Jul 1775   pg 801
HUSB:  Lars Nielsen gmd
CH:   Niels Larsen 12
     Christen Larsen 3
     Maren Larsdtr 10
     Ane Larsdtr 8
     Elisabeth Larsdtr 6
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Maren Jorgensdtr i Lille Salby    7 Jul 1775   pg 805
HUSB:  Jens Hansen gmd
CH:   Hans Jensen 7 wks
     Kirstine Jensdtr 3½
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Ingeborg Mortensdtr i Ringsberg    11 Jul 1775  pg 809
HUSB:  Peder Poulsen gmd
CH:   Poul Pedersen myndig
     Morten Pedersen myndig
     Hans Pedersen 17 alle hiemme
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Else Nielsdtr i Ringsberg  11 Jul 1775   pg 812
HUSB:  Niels Hansen gmd
CH:   Peder Nielsen 14
     Christen Nielsen 5
     Bodil Nielsdtr 15
     Ane Nielsdtr 6
     Kirsten Nielsdtr 1½ alle hiemme
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Niels Rasmussen hmd i Ringsberg Skovhuse    25 Jul 1775  pg 816
WIFE:  Birthe Hansdtr
BRO:   Joen Rasmussen hmd i Tessebolle
wgd: Niels Jensen hmd i Ringsberg Skovhuuse
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Maren Christiansdtr i Ringsberg Skovhuse    6 Jun 1775   pg 818
HUSB:  Niels Jensen hmd
CH:   Niels Nielsen 15
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Niels Jensen hmd i Lidemark      17 May 1775  pg 820
WIFE:  Ane Jespersdtr
wgd: Anders Nielsen hmd i Ringsberg Skovhuuse
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Malene Andersdtr pige i Taarnbye   24 May 1775  pg 821
3 BRO:  Soren Andersen tiene i Kioge
     Jens Andersen tiene i Lilleheddinge
     Hans Andersen tiene i Store Taarnbye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Lars Pedersen ungkarl i Billesborg  23 Feb 1775  pg 821
BRO:   Jorgen Pedersen Smed i Taagerup
SIS:   Bodil Pedersdtr = Lars Pedersen smed i Lyderslev, Wemmetofte Closters gods
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Saxe Hansen gmd i Eybye   17 Nov 1775   pg 826
WIFE:  Johanne Pedersdtr
MODER:  Mette Jensdtr = 2. STEPFAD Anders Hansen bondef gmd, nu inds i Lellinge
BRO:   Andreas Hansen gmd i Eybye
     Peder Hansen gmd i Lellinge
SIS:   Ane Sophie Hansdtr = Peder Jensen gmd i Eybye
     Karen Hansdtr = Niels Jensen gmd i Lille Ladager
     Sidselle Hansdtr (dod) = Soren Olsen gmd i Eybye
      2CH: Hans Sorensen 5
         Marie Sorensdtr 7
wgd: Hans Olsen gmd i Eybye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Ellen Jensdtr i Store Taarnbye    21 Nov 1775  pg 832
2HUSB:  Rasmus Nielsen gmd
1HUSB:  Jens Nielsen gmd (dod)
CH:   Kirsten Jensdtr = Peder Thomasen inds i Store Taarnbye
     Jens Jensen gmd i Endeslov
     Karen Jensdtr = Christen Olsen inds i Store Taarnbye
     Birthe Jensdtr 
     Henrich Jensen 16
     Peder Jensen 12
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Kirsten Larsdtr i Himlingoje     24 Nov 1775  pg 837
HUSB:  Ole Nielsen gl. gmd
BRO:   Jens Larsen hmd i Ringsberg
½BRO:  Hans Hansen bondef gmd i Endeslov
½SIS:  Inger Hansdtr enke = afg. Peder Olsen gmd i Reuriis/Bekriis?
     idselle Hansdtr = Niels Pedersen hmd i Taschevadshuus
HUSB.CH:     Niels Olufsen nu gmd i hiemme
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Knud Becher Roed hospitals forstand i Walloe Hospital, Herfolge     d.9 Oct 1764/15 Mar 1776     pg 841
WIFE:  Sophie Magdalene Rosted sal. Roed i Heindeslund
CH:   Lyder Roed 15 i Herlufsholms Latine Skoele
BRO:   Jens Weibel Roed i Eschemosegaard, Hirschholms amt
SIS:   ... Roed = Hans Rosted sognepraest i Herfolge
WIFE.FAD: J. Rosted kammerraad amtsforvalter i Billesborg
?    H. Rosted
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Peder Nielsen gmd i Povelstrup    29 May 1776  pg 848
WIFE:  Lucie Christensdtr
CH:   Jens Pedersen 4
     Niels Pedersen 3
     Else Pedersdtr  age 14 days on 5 Jan 1776 (fod dage efter faderens dod, dod age 7 wks)
BRO:   Niels Nielsen Smed gl gmd i Svansberg
wgd: Lars Nielsen gmd i Walloebye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Ellen Larsdtr i Aggerup       29 May 1776   pg 855
HUSB:  Christen Nielsen gmd
4 CH:  Niels Christensen 22
     Lars Christensen 18
     Peder Christensen 15
     Else Christensdtr 13 alle tiene hiemme
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Jens Knudsen gmd i Endeslev      30 May 1776  pg 859
3WIFE:  Maren Jensdtr      (?=2. Hans Olsen ungkarl)
CH:   Knud Jensen 10
     Lars Jensen 2
     Ane Jensdtr 6
     Maren Jensdtr 6 wks   (fod efter faderens dod)
1WIFE:  Maren Jensdtr (dod)
CH:   Marie Jensdtr tiene i Tessebolle
     Zidselle Jensdtr tiene hiemme
2WIFE:  Ane Olsdtr (no children)
guard: Niels Nielsen gmd i Endeslov
wgd: Ole Larsen gmd i Endeslov
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Hans Pedersen gmd i Vraaby     30 May 1776   pg 863
WIFE:  Ane Marie Christophersdtr
CH:   Knud Hansen 25 gmd i hiemme
     Johanne Hansdtr = Lars Hansen skovfoged i Abildgaardshuus
     Ane Hansdtr 14 tiene hiemme
wgd: Ole Olsen gmd i Herfolge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Johanne Jensdtr i Lille Ladager    31 May 1776  pg 869
2HUSB:  Jens Pedersen gmd
1HUSB:  Jens Hansen gmd
CH:   Mette Jensdtr = Daniel Larsen gmd i Norredalbye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Ane Pedersdtr i Lellinge   31 May 1776   pg 872
2HUSB:  Jens Madsen gmd
CH:   Mads Jensen 16 tiene hiemme
1HUSB:  Hans Andersen gmd
CH:   Kirsten Hansdtr = Niels Poulsen gmd i Lellinge
2HUSB:  Niels Nielsen gmd
CH:   Hans Nielsen 25 tiene i Lellinge
     Niels Nielsen 21 tiene i Lellinge
     Karen Nielsdtr tiene i Lellingegaard
guard: Jens Hansen gmd i Lellinge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Anders Christensen inds hos SON Hans Andersen kroemand i Herfolge    15 Jul 1775  pg 876
CH:   Jorgen Andersen hmd i Endeslov
     Hans Andersen kroemand i Herfolge
     Angnete Andersdtr i Oldenborg
     Kirsten Andersdtr = Mork farver i Schanderborg, Jylland
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Karen Pedersdtr inds hos Niels Mortensen bondef i Herfolge   4 Dec 1775   pg 877
guard: Jorgen Andersen gmd i Herfolge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Michael Bucmann or Michel Buchmann inds hos Jens Jacobsen gmd i Herfolge     11 Nov 1775  pg 879
2WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Peter Michelsen 23 tiene smed i Baxvaern
     Erik Michelsen 27 hos smed i Khvn
     Poul Michelsen 16 laere hos Peder Sorensen snedker i Kioge
     Ane Johansdtr Michelsdtr 23 hiemme
     Mette Cathrine Michelsdtr 22 tiene i Herfolge
     Dorthe Michelsdtr 17 tiene i Herfolge
1WIFE:  Mette Cathrine Thomasdtr
CH:   Karen Michelsdtr = Anders Pedersen skovfoged i Arnbye
     Mette Marie Michelsdtr ugift tiene i Khvn
guard: Christen Nielsen tinglober i Herfolge
wgd: Hans Andersen kromand i Herfolge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Jens Christensen inds hos Peder Jensen gmd i Herfolge      26 Feb 1776  pg 880
CH:   Christen Jensen gmd i Eyoye
     Jens Jensen 16 i Maglebye, Stevns herred
     Maren Jensdtr 22 ugift i Maglebye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Niels Pedersen Skaaning? hmd i Herfolge    12 Feb 1776  pg 881
FORLOV: Margrethe Jorgensdtr pigen
2WIFE:  Sara Henrichsdtr (dod -? 2 Oct 1775)
CH:   Niels Nielsen i Hospitalet
1WIFE:  Inger Larsdtr
CH:   Lars Nielsen 16 tiene i Herfolge
     Mette Nielsdtr 14 i Hospitalet
nye faester: Christen Christensen ungkarl
guard: Christen Nielsen tinglober i Herfolge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Karen Pedersdtr i Herfolge     4 Mar 1776    pg 883
2HUSB:  Christen Nielsen tinglober
1HUSB:  Ole Nielsen i Ste Anna huuset (dod)
CH:   Bodil Olsdtr = Henrich Christensen gmd i Widskiolle
     Kirsten Olsdtr = Svend Andersen hmd i Kioge
     Ingeborg Olsdtr = Niels Christensen gmd i Herfolge
     Maren Olsdtr = Niels Jensen hmd i Herfolge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Ane Marie Christensdtr i Eyoye    6 Jun 1776   pg 885
HUSB:  Niels Larsen hmd
CH:   Christen Nielsen 5 i Haarlov
     Hans Nielsen fodt for moderens dod, men dode 6 uges efter moderen (age 1/4 aar 24 Apr 1776)
SIS:   ... Christensdtr = Lars Jensen hmd i Ste Anna huuset
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Christen Christensen ungkarl tiene hos Niels Nielsen gmd i Eyoye    25 Sep 1776  pg 885
BRO:   Morten Christensen tiene i Billesborg
     Ole Christensen tiene i Kioge
     Marie Christensdtr ugift tiene i Billesborg
     Kirsten Christensdtr = Niels Jensen gmd i Linnede
     Inger Christensdtr ugift tiene i Herfolge
     Johanne Christensdtr ugift tiene i Herfolge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

OLuf Pedersen skovfoged inds hos SON Henrich Olsen skovfoged i Stokagerhus    23 Nov 1775  pg 891
WIFE:  Dorthe Eriksdtr
CH:   Henrich Olsen skovfoged i Stokagerhuus
wgd: Niels Mortensen i Herfolge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Johan Olsen inds i Widskiolle     16 Jul 1775/6 Jun 1776 pg 892
CH:   Ole Johansen gmd i Widskiolle
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Cathrine Nielsdtr i St.Taarnby    7 Jun 1776   pg 893
2HUSB:  Peder Nielsen hmd
CH:   Niels Pedersen 4
     Else Pedersdtr 10
     Karen Pedersdtr 2
1HUSB:  Hans Olsen hmd i Walloebye (no children)
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Jorgen Boesen gmd, nu inds i Vraaby      7 Jun 1776   pg 895
WIFE:  Inger Nielsdtr
CH:   Boe Jorgensen gmd i Wraabye (dod) = ..., (sis of Hans Hansen gmd i Wraabye) =2. Jens Christensen gmd bondef i
Wraabye
      CH: Hans Boesen 6 hiemme
     Maren Jorgensdtr enke = afg Johan Pedersen gmd i Terslov
guard: Hans Hansen gmd i Wraabye
wgd: Soren Pedersen bondef i Lidemark
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Susane Pedersdtr i Lellinge      22 Feb 1776  pg 898
CH:   Ole Larsen bondef gmd i Lellinge
     Karen Larsdtr (dod) = Lars Jensen hmd i Ste Annaehuus
      CH: Jens Larsen ungkarl land soldat tiene i Wraabye
         Birthe Larsdtr = Ole Johansen gmd i Widskiolle
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Sidse Madsdtr i Lellinge   18 Dec 1775   pg 899
HUSB:  Villum Christophersen hmd     ( Willum Christophersen )
CH:   Hans Willumsen 19 tiene i Store Salbye
     Karen Willumsdtr 16 tiene i Store Salbye
guard: Soren Pedersen bondef i Lidemark
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Mette enke inds i Lellinge  18 Dec 1775   pg 901
HUSB:  Lars Marchusen (dod)
CH:   Maren Larsdtr = Anders Hald inds i Lellinge
     Ane Larsdtr = Christian Nielsen inds i Lellinge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Marie Nielsdtr enke fattig i Lellingegaard   7 Oct 1775   pg 901
HUSB:  Gotraab Morch (dod)
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Karen Pedersdtr i Lidemark  4 Dec 1774   pg 902
HUSB:  Jorgen Hansen hmd
CH:   Ane Jorgensdtr = Ole Jorgensen hmd i Wraabye
     Dorthe Jorgensdtr 20 ugift tiene i Lidemark
     Hans Jorgensen rytter tiene i Herfolge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Christen Jorgensen hmd i Lidemark   28 Dec 1775  pg 903
WIFE:  Maren Larsdtr
CH:   Inger Christensdtr 25 ugift tiene i Lellingegaard
     Birthe Christensdtr 23 ugift tiene i Gummerod
guard: Morten Hansen i Taarnbye
wgd: Jorgen Hansen hmd i Lidemark
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Jens Olufsen or Jens Olsen = Johanne Hansdtr gmd i Herfolge   10 Jun 1776  pg 904 938
HIS.BRO: Peder Olsen gmd i Sollerup
     Niels Olsen gmd i Widskiolle 
HIS.SIS: Kirsten Olsdtr enke = afg. Hans Mathiasen gmd i Widskiolle
HER.MOD: Dorthe Nielsdtr enke = afg. Hans Nilausen gmd i Widskiolle
HER.BRO: Hans Hansen gmd i Widskiolle
HER.SIS: Dorthe Hansdtr = Niels Olsen gmd i Widskiolle
     Birthe Hansdtr = Peder Olsen gmd i Sollerup
HER.FAD.1WIFE: Ane Nielsdtr
HER½BRO: Nielaus Hansen gmd i Walloebye (dod) = Johanne Frandsdtr =2. ... i Bielkerup, Stevns herred
      CH: Ane Nielausdtr
         Kirstine Nielausdtr
         Marie Nielausdtr alle hiemme
     Mads Hansen gmd i Lidemark
     Knud Hansen hmd i Wraabye
HER½SIS: Ane Hansdtr = Morten Christensen gmd i Widskiolle
     Else Hansdtr = Christen Pedersen hmd i Povelstrup
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Johanne Pedersdtr enke (fodt i Kiullerup) i Eybye   11 Jun 1776  pg 918
HUSB:  Saxe Hansen gmd (dod)
BRO:   Mads Pedersen hmd i Bogede, Giesegaards gods (dod)
      CH: Soren Madsen gmd i Faringlose
         Peder Madsen hmd i Giorslov, Juellunds gods
         Hans Madsen hmd i Leergrav Skovhuus, Juellunds gods
         Kirsten Madsdtr = Hans Stephensen hmd vaever i Bogede, Giesegaards gods
SIS:   Ane Pedersdtr (dod) = afg Torben Olsen gmd i Kiullerup
      3CH: alle dode uden livs arvinger
HUSB.BRO: Andreas Hansen gmd i Eybye
? Peder Sorensen 57
 Christian Henrichsen 38 nu i Kiullerup
ny faester: Peder Hansen
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Dorthe Marie Nielsdtr i Herfolge Vejrmolle, Herfolge  12 Jun 1776  pg 937
HUSB:  Christen Nielsen moller
CH:   Ane Marie Christensdtr 1
     Dorthe Marie Christensdtr 6 wks
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Johanne Pedersdtr pige hos Ole Nielsen 's enke i Taagerod       1 Jun 1776    pg 951
SIS:   ... Pedersdtr (dod)
      CH: Borge Hansen gmd i Norre Dalbye
         Morten Hansen hmd i Norre Dalbye
         Lars Hansen hmd i Norre Dalbye
         Maren Hansdtr enke = afg. Ole Nielsen gmd i Taagerod
         Karen Hansdtr = Jens Hansen hmd i Lidemark
         Sidsel Hansdtr = Peder Johansen i Rapperuphuus
Jorgen Jorgensen bondef i HImlingoye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Kirsten Lindesdtr i Eybye  29 Apr 1776   pg 953
HUSB:  Claus Hansen inds hos Andreas Hansen gmd
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Carl Eriksen Portner i Billesborg   7 May 1776   pg 954
WIFE:  Inger Hansdtr
MODER:  Margrethe Hansdtr lem i Walloe Hospital
wgd: Claus Hansen inds i Eybye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Peder Rasmussen fattigfoged i Eybye      14 Mar 1776  pg 954
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Jens Pedersen = Cathrine Hansdtr hmd i Himlingoje   23 Jul 1776  pg 955
HIS.MORBRO: Ole Jensen hmd i Himlingoye (dod)
      3CH: Peder Olsen hmd i Himlingoye (dod)
          3CH: Niels Pedersen 25 tiene i Walloebye
             Ole Pedersen 19 tiene i Walloebye
             Maren Pedersdtr 16 tiene i Endeslov
         Maren Olsdtr enke = afg. Jens Jensen hmd i Himlingoye
         Ablone Olsdtr enke = afg. Niels Christensen i Haarlov
      Hans Jensen (dod)
      CH: Mette Hansdtr (dod) = Christen Christensen gmd i Himlingoye
          3CH: Christen Christensen til huuse i Endeslov
             Hans Christensen hmd i Endeslov
             Ole Christensen hmd i Wraabye
HIS.MOSTER: Inger Jensdtr (dod) = Lars Nielsen hmd i Walloebye
       CH: Maren Larsdtr enke = afg. Christen Jorgensen hmd i Lidemark
HER.1HUSB: Jorgen Hansen hmd i Haltoe 
HER.CH: Hans Jorgensen 26 tiene i Maglebye
     Jorgen Olsen 19 tiene i Himlingoye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Mette Olufsdtr i Herfolge  23 Jul 1776   pg 961
HUSB:  Ole Hansen Skraeder hmd
CH:   Hans Olsen 32 tiene i Raariis
     Lars Olsen 23 tiene i Saedder
     Maren Olsdtr = Christopher Jensen gmd i Eyoye
     Margrethe Olsdtr ugift hiemme
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Antonette Andersdtr i Store Taarnby      4 Feb 1777   pg 963
HUSB:  Christopher Nielsen gmd
FADER:  Anders Andersen gmd i Taarnbye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Elisabeth Engelsdtr i Himlingoje   4 Feb 1777   pg 967
HUSB:  Christen Jorgensen gmd
CH:   Jorgen Christensen 4
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Hans Mogensen skovfoged i Almissevaengehus      11 Feb 1777   pg 970
WIFE:  Zidselle Clemmensdtr   ( Sidsel Clemensdtr)
CH:   Lars Hansen skovfoged i Abildgaardshuus
     Hans Hansen Vahl? tommersvend i Khvn
     Jens Hansen 22 skovfoged i hiemme
     Maren Hansdtr = Niels Pedersen gmd i Hadstrup
     Margrethe Hansdtr = Niels Nielsen gmd i Lille Skiendsved
wgd: Peder Hansen i Povelstrup
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Axel Pedersen Alm = Maren Nielsdtr (dod 6 Jun 1755) gmd i Sollerup, Herfolge   22 Dec 1775/1777    pg 973
     (testament 6 Jun 1755)
HIS.BRO: ( Lars Pedersen Alms - dod)
      CH: Marie Larsdtr = Henrich Andersen hmd i Sollerup
     Soren Pedersen (dod)
     Ole Pedersen (dod)
HIS½SIS: Margrethe Pedersdtr (dod) = Ole Jorgensen gmd i Endeslov
      CH:: Hans Olsen inds i Sonerup, Grevskabet Bregentved gods
         Jorgen Olsen gmd nu inds i Endeslov, Thurebyeholms gods/ Grevskabet Bregntved gods
         Cathrine Olsdtr enke = afg. Niels Nielsen hmd i Endeslov/ afg Jens Larsen gmd i Endeslov, Bregntved gods
         Peder Olsen matros i Khvn
         Dorthe Olsdtr = ... inds i Endelov, Bregentveds gods (?dod- no children - guard?: Jens Nilausen lem i Walloe
Hospital)
HIS.FAD: Peder Olsen =2. MODER: Ane (og var en Jyde) i Almissevaengehuus
      CH: Soren Pedersen skovfoged i Almissevaeng huus    (?dod 1719 pg 427-430/ 7 Jun 1737)
          CH:  Mette Cathrine Sorensdtr     (?dod 4 Aug 1739/1738 pg 98--99)
             Ane Kirstine Sorensdtr  (?dod 1738 pg 98-99, 555-7)
         Ole Pedersen skovfoged i Almissevaengehuus     (dod 2 Apr 1748)
          CH:  Peder Olsen 5  (dod age 7 20 Oct 1750/1748 pg 133-4)
         Axel Pedersen (the above deceased)
       =1. Cathrine     
         Margrethe Pedersdtr = Ole Jorgensen gmd i Endeslov
          CH:  Hans Olsen inds i Sonerup, Thurebye gods
             Jorgen Olsen gmd i Endeslov, Thurebyeholms gods
             Peder Olsen matros i Khvn
             Cathrine Olsdtr enke = afg Jens Larsen gmd i Endeslov
             Dorthe Olsdtr (dod) = ... i Bregentved gods (no heirs)
             Hans Olsen (dod age 4)
             Mette Olsdtr (dod age 8)
             Sidsel Olsdtr (dod abt et par aar)
HER.BRO: Peder Gath Nielsen gmd i Herfolge (dod i Ringsberg Skovhuus)
      Ch: Hans Pedersen gmd i Ringsberg
         Peder Pedersen Gath tiene i Skoemager Kroen/ Peder Pedersen tiene i Holbech
         Soren Pedersen gmd i Lidemark   (unge)
         Johanne Pedersdtr = Niels Hansen gmd i Olsemagle, Duebrodre Closters gods ved Roeskilde
         Ane Pedersdtr = Ole Pedersen hmd i Endeslov
HER.FAD: Niels Olsen = MODER: Johanne i Heinerup, Saedder (begge dode over for 40 aar siden)
      CH: Sidse Nielsdtr = Peder Willadsen gmd i Lille Taarnbye, Tryggevelde gods (both dod)
          CH:  Hans Pedersen inds i Trunhiemshuus, Thurebyeholms gods
             Niels Pedersen hmd i Helsted, Juelling gods
             Ole Pedersen (dod)
             Karen Pedersdtr (dod)
             Ane Pedersdtr (Dod)
             Christen Pedersen (dod?) = ... inds i Helsted 
             Willads Pedersen (dod ugift i Freesgaarde, Sneeslov/Eskildstrup? begrav 16 Sep 1772)
HER.SIS: Sidse Nielsdtr ( Sidsel Nielsdtr ) = Peder Willadsen gmd i Lille Taarnbye, Tryggevelde gods
      7CH: Ole Pedersen (?dod ugift)
         Hans Pedersen inds i Tronhiemshuuse, Thurebyeholms gods
         Niels Pedersen hmd i Hellested, Juellinge gods
         Willads Pedersen
         (other 2 sons & 2 daus dod)
         (total of 5 sons & 2 daus)
HEIR:  Axel Jensen Lind ungkarl fra Mogenstrup Molle, til Sollerup, Herfolge
?? Maren Mortensdtr = Jens Nielsen i Hoyelunds huuse
  Sara Nielsdtr enke = afg. Peder Fyenbe til huuse hos Jens Clemmensen hmd i Herfolge
  Ingeborg Jorgensdtr enke = afg Hans Christensen i Widskiolle
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Margrethe Mathiasdtr i Valloby        20 Jun 1777   pg 1028
HUSB:  Hans Larsen gmd
CH:   Marie Hansdtr 20 tiene i Walloebye
     Ane Hansdtr 17 hiemme
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Karen Larsdtr i Valloby       20 Jun 1777   pg 1032
HUSB:  Ole Olsen gmd
CH:   Hans Olsen 20 hiemme
     Karen Olsdtr 18 hiemme
     Maren Olsdtr 14
     Kirstine Olsdtr 10
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Niels Olsen gmd i Valloby  20 Jun 1777   pg 1035
WIFE:  Cathrine Jensdtr
CH:   Jens Nielsen gmd i Walloebye
     Niels Nielsen hiemme   myndige
wgd: Peder Hansen i Walloebye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Christen Jorgensen gmd i HImlingoje      24 Jun 1777  pg 1039
2WIFE:  Dorthe Pedersdtr     (=2. (trolov) Niels Sorensen )
1WIFE:  (dod)
CH:   Jorgen Christensen 5
MORBRO: Jorgen Jorgensen bondef i Himlingoye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Maren Isachsdtr i Himlingoje     24 Jun 1777  pg 1042
HUSB:  Jens Jensen unge gmd
CH:   Jens Jensen 7
     Kirstine Jensdtr 6
     Bodil Jensdtr 2
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Ane Bendtsdtr i Taarnbye      24 Jun 1777   pg 1045
2HUSB:  Jacob Christensen inds
1HUSB:  Lars ...
CH:   Ole Larsen inds i Herfolge    (?signed: Ole Pedersen )
     Maren Larsdtr = Jorgen Andersen gmd i Herfolge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Peder Jensen gmd i Sollerup      27 Jun 1777  pg 1048
WIFE:  Karen Nielsdtr  (=2. Rasmus Joensen )
CH:   Jens Pedersen 1½
STIFFAD: Hans Hansen
wgd: Henrich Andersen hmd i Sollerup
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Christen Madsen gmd i Hadstrup    27 Jun 1777  pg 1052
WIFE:  Johanne Henrichsdtr
CH:   Henrich Christensen 25 hmd i Strax Kiogehuus
     Mads Christensen 22
     Kirsten Christensdtr 17
guard: Peder Nielsen i Hadstrup
wgd: Lars Pedersen gmd i Hadstrup
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Karen Hansdtr i Hadstrup      27 Jun 1777   pg 1055
HUSB:  Peder Nielsen gmd
CH:   Niels Pedersen 11
     Hans Pedersen 5
     Dorthe Pedersdtr 2
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Peder Jensen gmd i Eybye      2 Jul 1777    pg 1059
WIFE:  Ane Sophie Hansdtr    (=2. Jens Christophersen )
CH:   Hans Pedersen 7
     Mette Pedersdtr 12
guard: Niels Jensen gmd i Lille Ladager
wgd: Andreas Hansen i Eybye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Ane Pedersdtr i Eybye    31 Mar 1777   pg 1063
HUSB:  Abraham Svendsen inds
3 CH:  Peder Abrahamsen hmd i Tessesbolle
     Jens Abrahamsen tine i Eybye
     Mette Abrahamsdtr = Johan Olsen hmd i Eybye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Jens Jacobsen gmd i Lellinge     2 Jul 1777   pg 1064
WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Maren Jensdtr = Peder Hansen gmd i Eybye
     Karen Jensdtr = Hans Pedersen i Lellinge
     Johanne Jensdtr tiene i Lellingegaard
     Birthe Jensdtr hiemme
WIFE.BRO: Soren Pedersen i Lidemark
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Niels Jensen hmd i Lellinge      20 Jan 1777  pg 1068
WIFE:  Ane Mathiasdtr      (=2. Hans Pedersen land soldat)
CH:   Jens Nielsen 2
     Ellen Nielsdtr 5
guard: Ole Larsen gmd i Lellinge
wgd: Hans Pedersen gmd i Lellinge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Karen Hansdtr i Lellinge      14 Apr 1777   pg 1069
HUSB:  Jens Christensen inds
2 CH:  Johanne Jensdtr
     Sidsel Jensdtr
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Jens Andersen hmd i Nyhaugehus/Roelighedshuuset    4 Jul 1777   pg 1070
WIFE:  Ane Nielsdtr
BRO:   Jorgen Andersen gmd i Herfolge
SIS:   Mette Andersdtr enke = afg Hansen gmd i Stroebye
     Ane Andersdtr = Hans Olsen gmd i Sollerup
½BRO:  Christen Andersen gmd i Himlingoye (dod)
      CH: Ane Christensdtr 10
         Mette Christensdtr 6
         Maren Christensdtr 8
wgd: Hans Madsen bondef gmd i Tessebolle
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Joen Rasmussen hmd i Tessebolle    26 Jan/8 Jul 1777    pg 1072
WIFE:  Kirsten Jensdtr
CH:   Hans Joensen
     Peder Joensen
     Rasmus Joensen  alle myndige
     ... Joensdtr = Jens Christensen hmd i Ringsberg
wgd: Niels Mortensen bondef i Herfolge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Christopher Christophersen hmd i StraxKiogeHus     4 Jul 1777   pg 1074
WIFE:  Birthe Pedersdtr
CH:   Peder Christophersen 12
     Karen Christophersdtr 7
WIFE.FAR.MOSTER: ... enke = Peisel skraeder i Khvn
guard: Peter Christian Pedersen gmd i Clemmenstrup
wgd: Hans Madsen bondef i Tessebolle
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Peder Madsen inds hos Mads Madsen hmd i Herfolge    12 Sep 1776  pg 1077
FADER:  Mads Nielsen inds i Herfolge
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Sidse ... enke inds hos Niels Pedersen hmd i Eyoye   14 Feb 1777  pg 1078
HUSB:  Peder Nyehauge (dod)
CH:   ... Pedersdtr (dod)
      CH: .... = Niels Pedersen hmd i Eyoye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Christen Clemmensen hmd i Ringsberg      18 Mar 1777  pg 1079
WIFE:  Karen Jensdtr
wgd: Andreas Hansen bondef i Hadstrup
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Ane Elisabeth Plamboken enke i Lellinge Molle     1777  pg 1080
HUSB:  Claus Plambock (dod)
CH:   
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Niels Nielsen inds hos Mads Hansen gmd i Lidemark   27 Apr 1776  pg 1080
HEIR:  Hans Nielsen hmd i Lidemark
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Dorthe Larsdtr i Store Taarnby    12 Nov 1777  pg 1081
HUSB:  Niels Engelsen gmd
CH:   Niels Nielsen 5
     Lars Nielsen 3
     Sidsel Nielsdtr 7
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Boe Simonsen gmd i St.Taarnby     12 Nov 1777  pg 1085
WIFE:  Bodil Jorgensdtr
MORSIS: ... (dod)
      CH: Mads Andersen gmd i St.Taarnbye (dod)
          CH:  Niels Madsen hmd i Store Taarnbye
             Maren Madsdtr = Hans Ibsen hmd i Himlingoye
             Johanne Madsdtr = Hans Olsen u. hmd i Wraabye
WIFE.CH: Peder Jorgensen gmd i Himlingoye
wgd: Jorgen Jorgensen bondef gmd i Himlingoye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Niels Olufsen gmd i HImlingoje    28 Nov 1777  pg 1090
WIFE:  Lene Jensdtr       (=2. Anders Jensen ungkarl )
CH:   Hans Nielsen ½
FADER:  Ole Nielsen inds i Himlingoye
wgd: Jens Andersen Smed hmd i Himlingoye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Michel Mathiasen inds hos Mads Pedersen hmd i Himlingoye    27 Jun 1777  pg 1093
WIFE:  Marie Pedersdtr
CH:   Mathias Michelsen 1 1/4
wgd: Jens Andersen Smed i Himlingoye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Bodil Hansdtr i Svansberg  9 Dec 1777   pg 1094
3HUSB:  Jens Larsen gmd
1HUSB:  Hans Nielsen
CH:   Niels Hansen gmd i Svansberg
2HUSB:  Peder Pedersen
CH:   Hans Pedersen 14 hiemme
     Johanne Pedersdtr = Hans Poulsen i Svansberg
     Kirsten Pedersdtr 20 tiene hiemme
BRO:   Hans Hansen gmd i Svansberg
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Niels Frederichsen hmd i Himlingoje      5 May 1777   pg 1098
WIFE:  Marie Hansdtr  (=2. Jens Jensen ungkarl)
2 CH:  Hans Nielsen ½
     Birthe Nielsdtr 5
wgd: Hans Olsen hmd i Wraabye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Karen Knudsdtr i Vraaby       28 Jun 1777   pg 1100
HUSB:  Hans Olufsen hmd
SIS:   Margrethe Knudsdtr (dod) = Jorgen Poulsen hmd i Atterup, Jomfruens Eyede Gods
      CH: Ane Pedersdtr krobling hos enkemanden i Vraabye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Soren Hansen gmd i Eybye   2 Jun 1778   pg 1102
WIFE:  Sidsel Albretsdtr
CH:   Albrethe Sorensen 19
     Hans Sorensen 15
     Peder Sorensen 9
     Niels Sorensen 7
     Elisabeth Sorensdtr 21
     Johanne Sorensdtr 12
guard: Andreas Hansen gmd i Eybye
wgd: Lars Jorgensen gmd i Eybye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Hans Olsen = Ane Birgethe Josephsdtr hugger hmd i Eybye     2 Jun 1778   pg 1107
CH:   Ole Hansen 21 tiene i Eybye
     Cathrine Hansdtr = Ole Clausen gmd i Eybye
     Maren Hansdtr 14 tiene Hans Olsen i Eybye
HER.BRO: Caspar Josephsen i Holmehuuse   (his svigerson: Poul Larsen )
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Marie Pedersdtr i Eybye   2 Jan 1778   pg 1112
HUSB:  Jorgen Pedersen
CH:   ... Jorgensdtr = Niels Hansen Schroder gmd i Qvaerkebye
     ... Jorgensdtr = Asser Hermandsen hmd i Lille Skiendsved
     Lars Jorgensen gmd i Eybye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Birthe Hansdtr i Sollerup      5 Jun 1778    pg 1114
HUSB:  Peder Olufsen gmd
CH:   Niels Pedersen 9
     Ole Pedersen 7
     Hans Pedersen 6
     Jens Pedersen 2
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Niels Jacobsen Smed hmd i Lidemark  5 Jun 1778   pg 1118
WIFE:  Mette Pedersdtr     (=2. (trolov) Jorgen Rasmussen )
CH:   Maren Nielsdtr 5
     Ingeborg Nielsdtr 1½
guard: Jorgen Andersen gmd i Herfolge
wgd: Niels Nielsen Smed i Svansberg
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

Ane Hansdtr i Vraaby     9 Jun 1778   pg 1121
2HUSB:  Jens Christensen gmd
CH:   Boe Jensen 3
     Karen Jensdtr 2
     Ane Jensdtr 1
1HUSB:  Boe Jorgensdtr gmd 
CH:   Hans Boesen 7
BRO:   Hans Hansen gmd i Wraabye
[Vallo Stifte Gods, skp; Book 17 1763-1778; FHL film 50866]

////////////////////////////////////////END OF FILM ////////////////////////////////////////
     Valloe Stifts Gods - skifteprotokol
     Book 18 1777-1791 FHL film 50867
      by Aurelia Clemons Feb 2007


Jorgen Rasmussen Soefeldt skraeder i Herfolge     14 Nov 1777  pg 2
WIFE:  Johanne Larsdtr Klow/Klad sal Soefeldt
CH:   Rasmus Jorgensen Soefeldt kobbersmed i Kioge, nu i kobber molle ved Flensberg
     David Soefeldt uhrmager i Altona
     Mariane Soefeldt = Peter Knudsmann skraedermester i Khvn
     Birthe Kirstine Soefeldt = Randrup skoleholder i Lidemark
wgd: C.D. Leyh monsr i Herfolge
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Peder Hansen gmd i St.Taarnby     10 Nov 1778  pg 17
WIFE:  Ane Jensdtr
CH:   Ole Pedersen fuldmyndig nu gmd i hiemme
     Peder Pedersen 24
     Jens Pedersen 14
     Hans Pedersen 8
     Margrethe Pedersdtr 16
     Marie Pedersdtr 11 - alle hiemme
wgd: Anders Hansen gmd i St.Taarnby
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Dorthe Jensdtr i Taarnby   28 Dec 1777   pg 22
HUSB:  Rasmus Thomasen landsoldat
SIS:   Agnethe Jensdtr tiene i Taarnbye
½BRO:  Hans Mortensen hmd i Himlingoye
½SIS:  Ane Pedersdtr = Peder Jensen gmd i Herfolge
     Johanne Pedersdtr tiene i Tessebolle
guard: Ole Pedersen
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Karen Christensdtr i Svansbjaerg   2 Mar 1778   pg 23
HUSB:  Ole Pedersen hmd
CH:   Peder Olsen 3
     Dorthe Olsdtr 6
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Jens Larsen gmd i Svansbjaerg     13 Nov 1778  pg 24
MODER:  Ane Larsdtr = Hans Jensen gmd nu inds i Herfolge
BRO:   Hans Larsen gl.gmd i Herfolge
SIS:   Sara Larsdtr = ... degn i Nestved
     Maren Larsdtr = Mogens Larsen gmd i Widskiolle
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Christen Jensen gmd i Olsemagle    17 Nov 1778  pg 29
WIFE:  Ane Jorgensdtr
4 CH:  Jens Christensen bondefoged gmd i Wraabye
     Christopher Christensen gmd i Kirke Skiendsved
     Hans Christensen 26 hiemme
     Ane Christensdtr hiemme
guard: Christen Christensen gmd Olsemagle
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Ole Pedersen hmd i Stangeledshus   20 Nov 1778  pg 35
WIFE:  Kirsten Olufsdtr or Kirsten Olsdtr
MODER:  Karen Hansdtr enke = afg. Peder Nielausen gmd i Povelstrup
SIS:   Dorthe Pedersdtr = Peter Christian Pedersen i Clemmenstrup
     Maren Pedersdtr = Hans Pedersen gmd i Taagerod
     Else Pedersdtr = Niels Andersen hmd i Endeslov
     Maren Pedersdtr = Peder Hansen gmd i Povelstrup
     Karen Pedersdtr (dod) = Larentz Johansen vaegter i Walloe, nu i Khvn
      CH: Ludvig Lorentzen 16 skoemager dreng hos Knud Joensens enke i Kioge
         Frederich Lorentzen 13 tiene Hans Pedersen i Taagerod
         Sophie Lorentzdtr 11 hos enke i Stangeledshuus
guard: Niels Saxesen bondefogden i Eybye
wgd: Soren Pedersen bondefoged i Lidemark
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Ane Pedersdtr enke inds hos Jens Jacobsen gmd i Herfolge    16 Oct 1778  pg 38
HUSB:  Michel Buchmand (dod)
CH:   Peter Buchmand smedsvend i Glasake ved Khvn
     Erik Buchmand smed svend i Khvn
     Poul Buchmand snedker dreng hos Peder Sorensen snedker i Kioge
     Ane Johanne Buchmand 26
     Mette Cathrine Buchmand 24 hiemme
     Dorthe Buchmand 21 tiene i Sollerup
guard: Ole Pedersen hmd i Svansberg
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Oluf Pedersen inds i Saedder     20 Nov 1778  pg 40
WIFE:  Johanne Madsdtr
wgd: Christen Nielsen i Herfolge Skovhuus
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Jens Larsen hmd i Ulstrup  20 Nov 1778   pg 41
WIFE:  Maren Olsdtr
1 CH:  Karen Jensdtr 3
wgd: Christen Nielsen i Herfolge Skovhuus
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Ane Nielsdtr i St.Linded      26 Mar 1778   pg 42
HUSB:  Peder Christensen hmd
 CH:   Peder Pedersen 9     - twins
     Christen Pedersen 9   - twins
     Zidselle Pedersdtr 26
     Mette Pedersdtr 24
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Maren Nielsdtr & Hans Soren Nielsen i Bistruphus    1778  pg 44
FADER:  Niels Hansen skovfogd i Bidstrupshuuset (dod 9 Oct 1767)
MODER:  Giertrud Larsdtr = Niels Andersen skovfoged i Bidstruphuus
BRO:   Hans Nielsen matros i Khvn
     Lars Nielsen hmd i Steenlille
     Andreas Nielsen smedesvend i Kioge
     Johannes Nielsen 19 laere vaever haandvaerk i Kioge
SIS:   Ane Margrethe Nielsdtr tiene i Lellinge
guard: Peder Rasmussen gmd i Eybye     
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Lars Saxesen karl i Ejbye      4 Sep 1778    pg 47
MODER:  Ane Sorensdtr = STEPFAD: Peder Rasmussen gmd i Ejbye
½BRO:  Niels Saxesen bondefoged i Eybye
     Hans Saxesen 23 tiene sin broder
½SIS:  Dorthe Saxesdtr = Jens Olsen gmd i Ll.Skiendsved
BRO:   Jens Saxesen 16 tiene i Eybye
SIS:   Maren Saxesdtr 14 tiene i Eybye
guard: Peder Rasmussen & Niels Saxesen
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Kirsten Jensdtr i Kr.Skiendsved    20 Nov 1778  pg 49
HUSB:  Peder Mathiasen hmd
CH:   Erik Pedersen 24
     Birthe Pedersdtr 21
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Christopher Jensen tjenestekarl hos Ole Jacobsen i Lille Ladager    20 Nov 1778  pg 52
MODER:  Johanne Hansdtr enke = afg Jens Christophersen til huuse i Hojelse
BRO:   Soren Jensen tiene Ole Hansen i K.Skiendsved
SIS:   Mette Jensdtr = Peder Nielsen gmd i Hoyelse
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Johanne Andersdtr i Walloebye Vejrmollehus   8 Jan 1779   pg 54
2HUSB:  Johan Christopher Voigdt murmester
1HUSB:  Peder Henrichsen Horring
2 CH:  Johannes Henrich Horring/Horning 39 snedkersvend i Christiania, Norge
     Mariane Ane Horning = Anders Christensen kieldermand i Khvn
? P. Stauning Voigdt
guard: Simon Christensen udrider i Walloe
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Bodild Hansdtr i Himlingoje      8 Jun 1779   pg 61
HUSB:  Jens Jorgensen gmd
1 CH:  Karen Jensdtr 2
MODER:  Ingeborg = Hans Christensen inds i Widskiolle
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Ane Pedersdtr i Taarnby   8 Jun 1779   pg 65
HUSB:  Ditlov Hansen gmd
CH:   Marie Ditlovsdtr 4
     Karen Ditlovsdtr 2
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Niels Jensen gmd i Eybye      11 Jun 1779   pg 72 or 92
WIFE:  Kirsten Mathiasdtr
CH:   Jens Nielsen 14
     Marie Nielsdtr = Jens Abrahamsen nu gmd i hiemme
     Dorthe Nielsdtr 12 hiemme
guard: Lars Jorgensen gmd i Eybye
wgd: Peder Michelsen smed hmd i Eybye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Bendt Rasmussen hmd i Himlingoje       31 Nov 1778   pg 77
WIFE:  Maren Pedersdtr
wgd: Jens Clarmorsen/Clamorsen hmd i Store Linded
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Birthe Pedersdtr i St.Linded         22 Jun 1779   pg 79
HUSB:  Jens Clamorsen hmd
CH:   Ole Andersen gmd i Talstrup
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Soren Nielsen inds i Himlingoje    12 Nov 1778  pg 79
WIFE:  Sidsel Sorensdtr
wgd: Jens Clamorsen/Clarnorsen hmd i Store Linded
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Christopher Pedersen hmd i Taarnby  19 Feb 1779  pg 80
WIFE:  Karen Pedersdtr
BRO:   Ole Pedersen inds i Himlingoye
SIS:   Mette Pedersdtr (dod) = Peder Svendsen gmd i HImlingoye (dod)
      CH: Maren Pedersdtr
wgd: Jens Clarmorsen hmd i Store Linded
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Lars Pedersen hmd i Olsemagle     5 Jan 1779   pg 83
WIFE:  Karen Bertelsdtr
wgd: Jorgen Jorgensen bondefoged i Himlingoye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Ole Zandersen hmd i Lellinge     26 Jan 1779  pg 85
WIFE:  Kirsten Jensdtr
wgd: Jorgen Jorgensen bondefoged i Himingoye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Karen Olufsdtr i Ringsbjaerg     22 Jan 1779  pg 86
HUSB:  Jens Larsen hmd
1 CH:  ... = Hans Olsen gmd i Endeslov
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Jorgen Mauritzen i Tranemosemolle   testament 17 Oct 1777  pg 88
WIFE:  Marie Hansdtr
?CH:   
wgd: N. Leganger
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Peder Arendsen moller i Wraaby Molle      9 Jun 1778   pg 89
WIFE:  Dorthe Andersdtr
SIS:   Kirsten Arendtsdtr madme or Kirstine sal Dreyer enke = afg. Dreyer viintapper i Kongens gods & Kongens Nye Torv,
Khvn
     Bodil Arendtsdtr = Anders Olsen smed i Citadellet ved Khvn
½SIS:  Ane Arendtsdtr tiene bageren i Walloe
WIFE.CH:     Jorgen Pedersen Rod moller her ved Wraabye Molle
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Maren Nielsdtr i Gummerod Overdrevshus     8 Oct 1779   pg 95
HUSB:  Jens Christensen hmd
FADER:  Niels Hansen gmd i Ringsberg
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Peder Olufsen Plov inds hos Hans Jacobsen hmd i Himlingoje   10 Jul 1779  pg 97
WIFE:  Marie Bendtsdtr (signed: Maren Bendixdtr)
CH:   Ole Pedersen
wgd: Soren Pedersen bondefoged i Ledemark
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Kirsten Boesdtr tienestepige hos Anders Andersen gmd i Taarnbye     30 Jul 1779  pg 98
MODER:  Karen Pedersdtr enke = afg. Christopher Pedersen hmd i Taarnbye
½SIS:  Karen Boesdtr = Jens Jacobsen gmd i Herfolge
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Niels Nielsen hmd i Sollerup     8 Jul 1779   pg 99
WIFE:  Margrethe Larsdtr
? no heirs, Brodre & syster born og born efter dem
wgd: Soren Pedersen bondefoged i Lidemark
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Hans Hansen Thim or Hans Michelsen Thim eyendoms moller i Herfolge Vejrmolle   8 Oct 1779   pg 101
WIFE:  Ane Cathrine Issing (dod i Tvenderup Molle paa Moen (dod 3 years ago)
BRO:   Michel Ferdinant Thim = madme Thim degn i Bieverskov
SIS:   Ane Elisabeth Thim ugift i Clemmenstrup / Herfolge
WIFE.CH: Jorgen Rasmussen moller i Frenderup Molle/Krummerup Molle
     Henrich Issing Rasmussen moller svend i Hollose Molle   (signed: Henrich Issing)
     Johanne Kirstine Rasmusdtr = Christian Frederich Liunge skovfoged i Bisserup, Grevskabet Holstenberg (signed: F.
Isen Longe/ Christian Frederichsen )
     Ane Marie Rasmusdtr (dod 24 Aug 1757 Forslov) = Poul Larsen Bie moller i Ahrlose Molle
      CH: Rasmus Poulsen Bie 22-23 mollersvend    (dobt 10 Feb 1756 i Bromme Molle, Forslov )
guard: Ole Taxoe forpagter i Torslov gaard
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Karen Nielsdtr i Himlingoje      23 Jun 1780  pg 153
HUSB:  Jorgen Jorgensen gmd bondefoged
CH:   Jorgen Jorgensen 20 hiemme
     Maren Jorgensdtr 10
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Morten Hansen gmd bondefoged i St.Tarnby    23 Jun 1780  pg 158
WIFE:  Johanne Jensdtr
CH:   Jens Mortensen 10
     Hans Mortensen 6
     Peder Mortensen 4
     Maren Mortensdtr 2
BRO:   Niels Mortensen bondefoged i Herfolge
SIS:   Karen Hansdtr enke (dod i Kioge 24 Apr 1780) = ... moller i Tranemose Molle
WIFE.MODER:   
WIFE.BRO:    Jens Jensen bondefoged gmd i Widskiolle
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Andreas Madsen inds hos Hans Jensen gmd i Herfolge   21 Oct 1779  pg 166
WIFE:  Cathrine Pedersdtr
CH:   Peder Andreasen 9
guard: Peder Hansen gmd i Herfolge
wgd: Jorgen Andersen gmd i Herfolge
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Niels Christensen hmd i Herfolge   13 Mar 1780  pg 167
WIFE:  Ane Ziersdtr
CH:   Christen Nielsen 12
     Inger Nielsdtr 14
BRO:   Mads Christensen hmd i Widskiolle
wgd: Peder Ziersen gmd i Ringsberg
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Marie Johansdtr tjenestepige hos Hans Jensen i Herfolge     23 Mar 1780  pg 168
BRO:   Frederich Johansen tiene Jens Hansen i Walloebye
SIS:   Ane Johansdtr tiene i Herfolge
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Sophie Hansdtr i Eyoye    26 Jun 1780   pg 169
HUSB:  Niels Larsen hmd
MODER:  Karen Larsdtr i Scheels Hospital, Herfolge
BRO:   Ole Hansen 24 tiene i Store Taarnbye
     Marie Hansdtr = Jens Jensen hmd i Himlingoye
     Sidse Hansdtr ugift i Holsteen
guard: Jorgen Andersen gmd i Herfolge   (? Jorgen Andreasen )
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Johanne Mathiasdtr tjpige hos Ole Madsen gmd i Eyoye/Herfolge      21 Oct 1779  pg 171
½BRO:  Mathias Hansen 8
½SIS:  Karen Hansdtr 13
     Ane Hansdtr 8
STIFFAD:     Hans Andreasen hmd i Widskiolle
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Ane Jensdtr i Saedder        22 Nov 1779   pg 172
HUSB:  Niels Danielsen hmd
CH:   Dorthe Nielsdtr 11
     Mette Nielsdtr 8
     Marie Nielsdtr 4
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Margrethe Madsdtr enke i Saedder   27 Dec 1779  pg 173
HUSB:  Jens Mortensen (dod)
CH:   Mads Jensen gmd i Saedder
     Hans Jensen gmd i Endeslev (dod)
      CH: Jens Hansen
         Zidselle Jensdtr     - begge smaae og umyndige
     Birthe Jensdtr = Hans Clausen gmd i Ringsberg
     Karen Jensdtr = Hans Nielsen gmd i Ringsberg
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Sophie Olufsdtr i Ll.Skiendsved    28 Jun 1780  pg 174
HUSB:  Peder Olufsen hmd
BRO:   Hans Olsen hmd i Sollerod (dod)
      CH: Ole Hansen 14
         Margrethe Hansdtr 9
SIS:   Margrethe Olufsdtr enke = afg. Hans Jensen gmd i Kr.Skiendsved
     Karen Olufsdtr (dod) = Ole Larsen gmd i Carlstrup
      CH: Ole Olsen gmd i Kr.Skiendsved   (signed: Ole Olufsen)
         Jens Olsen gmd i Svansberg
         Lars Olsen gmd i Gl.Kioge
         Karen Olufsdtr = Lars Mortensen gmd i Aashoy, Gl.Kiogesgaards gods
     Dorthe Olufsdtr (dod) = Hans Nielsen inds i Kr.Skiendsved
      CH: Jens Hansen 23 tiene i Kr.Skiendsved, Benzons Eyes gods
guard: Ole Bruun forvalter ved Gl.Koge gaards gods
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Karen Christensdtr i Lidemark        7 Feb 1780    pg 177
HUSB:  Ole Pedersen Svendske hmd
CH:   Birthe Olufsdtr 27 ugift ( Birthe Olsdtr )
     Karen Olufsdtr 18 ugift ( Karen Olsdtr )
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Mads Pedersen gmd bondefoged i Tessebolle   29 Nov 1779  pg 179
2WIFE:  Else Nielsdtr
CH:   Hans Madsen gmd i hiemme
     Christen Madsen gmd i Store Taarnbye
     Peder Madsen 20 hiemme
     Ane Madsdtr (dod) = Peder Ziersen gmd i Tessebolle
      CH: Niels Pedersen 12
         Jens Pedersen 12
         Kirstine Pedersdtr 10
         Karen Pedersdtr 8
     Maren Madsdtr = Niels Hellesen gmd i Tessebolle
     Dorthe Madsdtr ugift tiene i hiemme
1WIFE:  Birthe Jensdtr (dod)
CH:   Jens Madsen gmd i Svansberg (dod)
      CH: Peder Jensen 26 tiene smed i Svansberg
         Jens Jensen 21 i Svansberg
     Inger Madsdtr = Jacob Jensen gmd i Tolstrup
     Birthe Madsdtr = Soren Jensen gmd i Lellinge
     Karen Madsdtr = Michel Christensen gmd i Tessebolle
wgd: Helle Hansen gmd i Tessebolle
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Niels Jensen gmd i St.Linded     27 Jun 1780  pg 183
WIFE:  Kirsten Christensdtr
CH:   Christen Nielsen 13
     Hans Nielsen 9
     Peder Nielsen 8
     Maren Nielsdtr 3
     Inger Nielsdtr ½
guard: Andreas Jensen hmd i St.Linded
wgd: Peder Christensen hmd i St.Linded
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Mads Jacobsen inds hos u. Anders Hansen gmd i Taarnby      15 Jun 1780  pg 185
WIFE:  Maren Pedersdtr
CH:   Johanne Madsdtr = Jens Pedersen gmd i Himlingoye
     Ane Madsdtr = Anders Hansen u.gmd i Taarnbye    (? Andreas Hansen )
wgd: Andreas Hansen bondefoged i Hadstrup
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Hans Christian Christensen vaertshmd i Yderholms Vaertshus   31 Aug 1780  pg 187
WIFE:  Ane Malene sal. Christensen madame
CH:   Wulff Hansen kiobmand i Kioge (dod) = ... , stepdau of Goldsmidt i Kioge
      CH: Ane Kirstine Hansen 10
         Christiane Hansen 9
         Johanne Marie Hansen 8
         Bolette Hansen 7
         Cicillie Hansen 4
         Wulffdine Hansen 2    
     Christen Hansen borger vertshuusholder i Kioge
     Edvart Hansen or Edvardt Hansen 23 slagter svend hos kongens slagter i Khvn
     Ebbe Hansen 20 hiemme
     Johanne Cathrine Hansdtr = Ole Hansen borger vertshmd i Kioge
WIFE.SVOGER: Jens Sorensen kroemand i Lellinge
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Mette Nielsdtr enke i Herfolge    15 Sep 1780  pg 202
HUSB:  Anders Jensen inds (dod -? 27 Nov 1759)
CH:   Jens Andersen gmd i Herfolge
     Henrich Andersen hmd i Sollerup
     Christen Andersen gmd i Herfolge (dod) 
      CH: Michel Christensen gmd i Tessebolle
         Niels Christensen gmd i Kanderod
         Lars Christensen gmd i Herfolge
         Maren Christensdtr = Peder Ziersen gmd i Tessebolle
     Johanne Andersdtr (dod) = Christian Ottesen hmd i Walloebye
      CH: Niels Christiansen gmd i Svansberg
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Mads Pedersen landsoldat ungkarl tiene Jens Madsen gmd i Lellinge    9 Jan 1781   pg 206
MODER:  Bodild Madsdtr = Christen Jacobsen hmd i Herfolge
SIS:   Ellen Pedersdtr tiene i Sollerup
     Karen Pedersdtr tiene i Clemmenstrup
½BRO:  Jacob Christensen 9 i Herfolge
½SIS:  Mette Christensdtr i Herfolge
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Hans Nielsen inds i Walloebye     7 Sep 1780   pg 208
WIFE:  Maren Hansdtr
3 CH:  Niels Hansen 10 hos Niels Smed i Svansberg
     Ane Hansdtr 20 hos Niels Smed i Svansberg
     Birthe Hansdtr 18 tiene i Herfolge
BRO:   Christen Nielsen i Herfolge
wgd: Jorgen Andersen gmd i Herfolge
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Johanne ... enke i Lidemark      13 Nov 1780  pg 209
2HUSB:  Peder Nielsen (dod)
CH:   Karen Pedersdtr = Ole Pedersen u.gmd i Lidemark
1HUSB:  Claus ...
CH:   Hans Clausen hmd i Kimmerslov
     Jens Clausen skomager i Khvn
     Maren Clausdtr enke i Khvn
     Cathrine Clausdtr = Hans Pedersen gmd i Lidemark
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Lars Hansen gmd i Vraaby      24 Jan 1781   pg 210
WIFE:  Birthe Jensdtr
CH:   Ole Larsen 26 tiene i hiemme
     Jens Larsen 23 tiene i Vraabye
     Peder Larsen 15 tiene hiemme
     Karen Larsdtr = Hans Hansen gmd i Vraabye
wgd: Knud Hansen gmd i Vraabye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Niels Nielsen gmd i Hejnerup     18 Sep 1780  pg 214
2WIFE:  Karen Davidsdtr (=2. Anders Henrichsen ungkarl )
CH:   Christen Nielsen 12
     Jens Nielsen 6
     Ane Nielsdtr 4
1WIFE:  
CH:   Margrethe Nielsdtr = Lars Andersen gmd i Ringsberg
guard: Niels Mortensen bondefoged i Herfolge
wgd: Andreas Hansen bondefoged i Hadstrup
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Dorthe Mortensdtr enke i Clemmenstrup     26 Jan 1781  pg 217
HUSB:  Christen Madsen gmd (dod)
7 CH:  Hans Christensen gmd i Lidemark (dod)
      CH: Christen Hansen 3
         Else Hansdtr 5
     Mads Christensen gmd i Eybye
     Christen Christensen 30 tiene i Billesborg
     Morten Christensen 25 tiene i Hadstrup
     Jens Christensen 23 tiene i Billesborg
     Niels Christensen 16 tiene i Eybye
     Zidsille Christensdtr = Mads Andersen gmd i Lidemark
STEPCH: Ole Christensen gmd i Clemmenstrup
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Ane Cathrine Lucasdtr i Ringsbjaerg      27 Nov 1780  pg 220
HUSB:  Christopher Hansen Smed hmd
SIS:   Margrethe Lucasdtr = Frederich ... i Kioge Fattiges Boeder
     Ane Lucasdtr (dod) = Stephen Hansen gmd i Ringsberg
      CH: Marie Stephensdtr tiene hiemme
     Kirsten Lucasdtr = Niels Nielsen hmd i Endeslov
½SIS:  Ane Luciasdtr = Rasmus ... tiene Volkers inspecteur paa Julinge
guard: Soren Pedersen i Lidemark
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Karen Jensdtr i Walloebye  2 Jan 1781   pg 222
HUSB:  Lars Nielsen hugger
CH:   Niels Larsen 22 tiene i Walloebye
     Karen Larsdtr 20 tiene i Teielgaardshuus
     Ane Larsdtr 16 hiemme
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Ane Jorgensdtr i Vedskolle  12 Dec 1780   pg 224
2HUSB:  Morten Rasmussen inds
1HUSB:  Jens Christensen gmd i Wedskiolle
CH:   Christen Jensen gmd i Lellinge
     Jens Jensen gmd i Himlingoye
     Jens Jensen hmd i Tessebolle
     Kirsten Jensdtr = Peder Nielsen i Banchorsgaarde
     Ane Jensdtr = Hans Jensen gmd i Wedskiolle
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Ane Malene Michelsdtr i Kirkeskovshus     28 Nov 1780  pg 225
HUSB:  Niels Pedersen hmd
CH:   Jens Nielsen 17 tiene i Raariis
     Hans Nielsen 16 tiene i Wraabye
     Peder Nielsen 14 tiene i Wraabye
     Ellen Nielsdtr 8 hiemme
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Hans Larsen inds i Wedskiolle     16 Jan 1781  pg 227
WIFE:  Birthe Nielsdtr
CH:   
wgd: Henrich Christensen gmd i Wedskiolle
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Bodild Olufsdtr i Wedskiolle     6 Jun 1781   pg 227
HUSB:  Henrich Christensen gmd
CH:   Jens Henrichsen 14
     Ole Henrichsen 6
     Lisbeth Henrichsdtr 16
     Ane Henrichsdtr 9
     Kirsten Hansdtr 3
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Jacob Jensen gmd i Tolstrup      6 Jun 1781   pg 230
WIFE:  Inger Madsdtr
BRO:   Niels Jensen gmd i Herfolge, nu inds i Tolstrup
     Zier Jensen gmd i Tessebolle (dod)
      CH: Niels Ziersen hmd i Endeslov
         Peder Ziersen gmd i Tessebolle
         Cathrine Ziersdtr = Jorgen Christensen hmd i Herfolge Hestehaugehuus
         Birthe Ziersdtr enke = afg. Peder Christensen gmd i Oerup, nu i Musebolle
         Karen Ziersdtr = Ole Andersen gmd i Tessebolle
     Anders Jensen hmd i Lille Salbye, (dod)
      CH: Ane Andersdtr = Hans Pedersen hmd i Herfolge
         Kirsten Andersdtr = Niels Jorgensen hmd i Endeslov
         Zidselle Andersdtr = Ole Christensen hmd i Wraabye
         Birthe Andersdtr (dod) = afg. Hans Sorensen gmd i Ringsberg
          CH:  Soren Hansen bandkiger i Khvn
             Mette Hansdtr = Christen Madsen gmd i Store Taarnbye
SIS:   Zidselle Jensdtr enke = afg. Hans Mortensen skovledshuus ved Herfolge, nu i Lidemark
wgd: Hans Madsen i Tessebolle 
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Marie Holgersdtr i Billesborg     7 Jun 1781   pg 235
HUSB:  Niels Daneilsen vaegter
MODER:  Ane Hansdtr = Niels Hansen hmd i Saedder
SIS:   Margrethe Holgersdtr tiene i Herfolge
     Christiane Holgersdtr tiene i Wraabye
½SIS:  Maren Nielsdtr 14
     Dorthe Nielsdtr begge hiemme
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Elisabeth Jensdtr enke i Eyoye    24 Mar 1781  pg 239
HUSB:  Niels Nielsen (dod)
CH:   Niels Nielsen gmd i Eyoye
     Hans Nielsen hmd i Endeslov
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Else Nielsdtr dod hos Peder Olsen i Eyoye   19 Feb 1781  pg 239
HUSB:  Peder Madsen
CH:   Karen Pedersdtr tiene i Kioge
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Jorgen Andersen hmd i Endeslov    10 Apr 1781  pg 240
WIFE:  Maren Larsdtr
CH:   Lars Jorgensen gmd i Wedskiolle
     Daniel Jorgensen inds i Wedskiolle
wgd: Niels Hansen hmd i Saedder
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Bodild Jorgensdtr i Kanderod     23 Mar 1781  pg 241
HUSB:  Oluf Christensen inds  (or Ole Christensen )
CH:   Jorgen Olufsen hmd i Billesborg Pudlukkehuus
     Peder Olufsen gmd i Tessebolle
     Rasmus Olufsen gmd i Herfolge
     Maren Olufsdtr = Gregers Thomasen gmd i Kanderod
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Lars Johansen hmd i Lundehuset    29 Jan 1781  pg 242
WIFE:  Karen Hansdtr
CH:   Ole Larsen 18 tiene i Kirke Skiensved
     Maren Larsdtr tiene i Khvn
     Inger Larsdtr 14 tiene i Ll.Salbye
     Ane Larsdtr 11
     Sidsel Larsdtr 10
wgd: Jorgen Andersen gmd i Herfolge
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Anders Christensen i Lellinge     9 Apr 1781   pg 243
MODER:  Maren enke = afg. Christen Hansen i Lellinge
BRO:   Hans Christensen land soldat hmd i Lellinge
     Niels Christensen tiene i Kirke Skiensved
FADER:  Christen Hansen (dod)
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Ole Olsen hmd i Ll.Salby   19 Mar 1781   pg 244
WIFE:  Kirsten Jacobsdtr
CH:   Jens Olufsen 15 tiene i Billesborg
wgd: Jorgen Andersen gmd i Herfolge
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Niels Nielsen ungkarl i Lellinge   7 Jun 1781   pg 245
BRO:   Hans Nielsen gmd i Lidemark
SIS:   Karen Nielsdtr ugift tiene i Lellinge
½BRO:  Mads Jensen ungkarl rytter tien Jens Madsen gmd i Lellinge
½SIS:  Kirsten Hansdtr = Niels Poulsen gmd i Lellinge
FADER:  Niels Nielsen gmd i Lellinge (dod - ?11 Jun 1775)
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Hans Pedersen = Ane Margrethe Nielsdtr bondefoged i Ll.Skensved     testament 3 May 1781  pg 248
no heirs
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Karen Jensdtr 9 i Saedder  d.1767/26 Jun 1781   pg 249
FADER:  Jens Andersen gmd i Ringsberg (dod)
MODER:  Zidselle Jacobsdtr i Povelstrup = Peder Sorensen Fugl hmd i Saedder/ i Store Heddinge
BRO:   Anders Jensen hmd i Endeslov
SIS:   Mette Jensdtr ugift hiemme
guard: Hans Nielsen gmd i Lidemark
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Inger Olufsdtr i Vraaby   10 Jul 1781   pg 250
HUSB:  Clemmen Andersen gmd
CH:   Niels Clemmensen 25 tiene hiemme
     Kirsten Clemmensdtr = Jens Nielsen gmd i Endeslov Overdrevs gaarde
     Maren Clemmensdtr ugift tiene hiemme
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Inger Hansdtr i Svansbjaerg      27 Sep 1781  pg 254
HUSB:  Niels Christiansen gmd
FADER:  Hans Hansen inds i Slimminge
guard: Niels Nielsen Smed gmd i Svansberg
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Hans Simonsen hmd i Svansbjaerg    27 Sep 1781  pg 258
WIFE:  Ane Christensdtr
½BRO:  Simon Jensen gmd i Wedskiolle
½SIS:  Ellen Jensdtr = .... i Strobye, Universitets gods
WIFE.BRO: Christen Christensen hmd i Herfolge
guard: Niels Nielsen Smeed gmd i Svansberg
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Peder Hansen inds forrige gmd i Taagerod    27 Sep 1781  pg 260
CH:   Morten Pedersen gmd i Saedder, nu tiene i Roeskilde
     Hans Pedersen gmd i Taagerod
     Johanne Pedersdtr (dod) = Anders Nielsen gmd smeed i Ringsberg
      CH: Peter Andersen Smeed i Kiong    (? Peder Andersen )
         Johanne Andersdtr = Mads Jensen gmd i Saedder
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Peder Pedersen inds hos SON Peder Pedersen gmd i Klemmenstrup      31 Mar 1781  pg 263
WIFE:  Maren Eriksdtr
CH:   Peder Pedersen gmd i Clemmenstrup
     Karen Pedersdtr ugift tiene i Khvn
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Edvart Hansen slagtersvend i Yderholms Vaertshus    9 Oct 1781   pg 265
MODER:  Ane Malene enke = afg. Hans Christian Christensen vertshuusholder i Yderholms Vertzhuus
BRO:   Christen Hansen giestgiver i Kioge
     Ebbe Hansen hiemme
     Wulf Hansen kiobmand i Kioge (dod)
      CH: Ane Kirstine Hansdtr 11
         Christiane Hansdtr 10
         Johanne Marie Hansdtr 9
         Bolette Hansdtr 8
         Cicilia Hansdtr 5
         Wulffdine Hansdtr 3
SIS:   Johanne Cathrine Hansdtr (dod) = Ole Hansen borger vertzhmd i Kioge
      CH: Hans Christian Olsen 7
         Birthe Malene Olsdtr 16
wgd: Jens Sorensen kroemand i Lellinge
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Jorgen Pedersen inds i Eybye     17 Oct 1781  pg 270
CH:   Lars Jorgensen gmd i Eybye
     Mette Jorgensdtr enke = afg. Niels Jensen hmd i Eybye
     Maren Jorgensdtr (dod) = Anders Hansen hmd skraedder i Eybye
      CH: Niels Andersen 24traeder i hiemme
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Niels Jensen hmd i Eybye   17 Oct 1781   pg 273
WIFE:  Mette Jorgensdtr
CH:   Jens Nielsen 17
     Peder Nielsen 14 tiene i Olsemagle
     Kirsten Nielsdtr 10 hiemme
WIFE.BRO: Lars Jorgensen gmd i Eybye
WIFE.FAD: Jorgen Pedersen i Eybye (dod)
wgd: Jorgen Andersen gmd i Herfolge
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Johan Olsen hmd i Eybye       26 Dec 1780   pg 275
WIFE:  Mette Abrahamsdtr
4 CH:  Jens Johansen 9
     Ole Johansen 6
     Morten Johansen 3
     Ane Johansdtr ½
wgd: Lars Jorgensen gmd i Eybye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Christen Madsen gmd i Taarnby     5 Dec 1781   pg 277
WIFE:  Mette Hansdtr      (=2. Peder Pedersen ungkarl landsoldat )
CH:   Birthe Christensdtr 7
     Ane Christensdtr 5
     Bodil Christensdtr 2
BRO:   Hans Madsen bondefogden i Tessebolle
wgd: Anders Andersen gmd i Taarnbye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Peder Nielsen inds hos Poul Pedersen hmd i Taarnby   5 Dec 1781   pg 282
2WIFE:  Ane Nielsdtr i Aarlose, Jisegaards gods
1WIFE:  
CH:   Niels Pedersen 10 tiene i HImlingoye
     Else Pedersdtr 14 tiene i Walloebye
     Karen Pedersdtr 8 pleye hos Niels Thomasen hmd i Walloebye
SIS.CH: Hans Nielsen hmd hugger i Taarnbye
wgd: Jorgen Christensen gmd i Aarlose
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Kirsten Hansdtr i Taarnby  30 aUG 1781   pg 287
HUSB:  Jens Pedersen inds
CH:   Ole Jensen hmd i Himlingoye
     Jens Jensen hmd i Taarnbye
     Hans Jensen hmd i Taarnbye
     Dorthe Jensdtr = Peder Jorgensen gmd i Taarnbye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Hans Pedersen inds hos Mogens Andersen hmd i Taarnby  2 May 1781   pg 288
SIS:   Ane Pedersdtr enke = afg. Knud Jensen gmd i Taarnbye
      CH: ... Knudsdtr = Albreth Albrethsen gmd i Taarnby   (signed: Albrigt Albrightsen)
         Peder Knudsen i Taarnby  (for their mother)
     ... Pedersdtr (dod)
      CH: Espen Hansen inds i Froslov
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Ole Christensen gmd i Clemmenstrup  6 Dec 1781   pg 289
WIFE:  Kirsten Larsdtr
CH:   Christen Olufsen 1        ( Christen Olsen )
     Zidselle Olufsdtr 3   ( Sidsel Olsdtr )
guard: Peder Pedersen gmd i Clemmenstrup
wgd: Peder Andersen hmd i Clemmenstrup
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Ole Christensen inds i Kanderod    24 Sep 1781  pg 293
CH:   Jorgen Olufsen hmd i Indlukkehuuse ved Billesborg ( ? Jorgen Olsen )
     Peder Olsen gmd i Tessebolle
     Rasmus Olsen gmd i Herfolge
     Maren Olsdtr = Gregers Thomasen i Kanderod
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Bodild Cathrine Christiansdtr i Walloebye   9 Oct 1781   pg 294
HUSB:  Niels Thomasen hmd
CH:   Lars Nielsen gmd i Walloebye
     Cathrine Nielsdtr (dod) = Peder Nielsen hmd i Taarnbye
      CH: Niels Larsen hmd i Walloebye
         3 umyndige
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Peder Jacobsen hmd i Valloby     3 Apr 1781   pg 296
WIFE:  Ane Bentsdtr
CH:   Peder Pedersen  16 wks, fodt efter faderens dod
     Mette Pedersdtr 3
FADER:  Jacob Nielsen hmd i Skidenhovedshuus
wgd: Jeppe Rasmussen hmd i Walloebye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Hans Jensen smed hmd i St.Salby    7 Dec 1781   pg 297
WIFE:  
SIS:   Kirstine enke jordemoder i Gientofte, Bernstorffske gods = afg. Christen Halle
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Jens Hansen skovfoged i Almissevaengehus    4 Jun 1782   pg 300
WIFE:  Kirsten Olsdtr      (=2. Christen Christensen bondekarlen nu skovfoged )
CH:   Hans Jensen 2
BRO:   Lars Hansen skovfoged i Abildgaardshuus
MODER:  ... enke = afg. Hans Mogensen hmd skovfoged i Almissevaengehus
WIFE.SVOGER: Jens Nielsen gm i Wraabye
wgd: Jens Hansen gmd i Endeslov Overdrev  (signed: Jens Jensen )
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Jens Hansen hmd i Ll.Skiendsved    28 Jan 1782  pg 304
WIFE:  Inger Pedersdtr
CH:   Christen Jensen 5
     Peder Jensen 1
wgd: Niels Pedersen hmd i Lille Skiensved
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Kirsten Andersdtr i Ll.Skiensved   3 Nov 1781   pg 306
HUSB:  Niels Pedersen hmd
BRO:   Ole Andersen tiene i Khvn
½SIS:  Gundild Nielsdtr = Peder Olsen inds i Ll.Skiensved
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Willum Christophersen hmd i Lellinge      27 Apr 1782  pg 308
WIFE:  Dorthe Christensdtr
CH:   Hans Willumsen land soldat tien i Ll.Skiensved
     Karen Willumsdtr ugift tiene i Kioge
     Sidsel Willumsdtr 4
wgd: Niels Pedersen hmd i Ll.Skiensved
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Lars Christensen hmd i Taarnby    25 Feb 1782  pg 309
WIFE:  Ane Knudsdtr 
CH:   Knud Larsen 3
     Inger Larsdtr 1
guard: Jorgen Andersen gmd i Taarnbye
wgd: Peder Jorgensen gmd i Taarnbye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Niels Christensen gmd i Herfolge   20 Jun 1782  pg 311
WIFE:  Ingeborg Olsdtr
CH:   Ole Nielsen 12 tiene i Herfolge
     Christen Nielsen 7
     Jens Nielsen 5
     Karen Nielsdtr 2
FADER:  Christen Nielsen kaldsmand i Tinghuuset paa Herfolge Overdrev
wgd: Jorgen Andersen gmd i Herfolge
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Else Andersdtr i Ll.Salby  25 Jun 1782   pg 315
2HUSB:  Hans Nielsen gmd
CH:   ... Hansdtr 9
1HUSB:  Ole Olsen 
CH:   Ole Olsen gmd i Ll.Salbye
     Anders Olsen tiene i Eybye
     Ane Olsdtr = Peder Michelsen hmd i Lellinge
     Sidse Olsdtr = Willum Pedersen gmd i Salbye
     Kirsten Olsdtr = Mads Rasmussen gmd i Ramsoemagle
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Zisse Albretsdtr ( Sidse Albretsdtr) i Eybye      25 Jun 1782  pg 319
HUSB:  Mads Christensen gmd
CH:   Albret Sorensen 23 tiene i Taalstrup
     Hans Sorensen 18 tiene i Yderholm
     Peder Sorensen 14 tiene i Lille Salbye
     Niels Sorensen 10 tiene Albret Albretsen i Tarnbye
     Elisabeth Sorensdtr = Ole Olsen gmd i Lille Salbye
     Johanne Sorensdtr hiemme
guard: Peder Pedersen gmd i Eybye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Peder Madsen inds i Eyoye      27 Feb 1782   pg 325
2WIFE:  Johanne Olsdtr
CH:   Mads Pedersen ½
1WIFE:  Else Nielsdtr
CH:   Karen Pedersdtr tiene i Kioge
wgd: Hans Larsen gmd i Herfolge
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Peder Sorensen gmd i Tessebolle    1 Feb 1782   pg 326
WIFE:  
CH:   Peder Pedersen gmd i Tessebolle
     Soren Pedersen land soldat (dod) = ...
      CH: Mads Sorensen 17
         Peder Sorensen 14
         Niels Sorensen 12
         Margrethe Sorensdtr 10
     Marie Pedersdtr = Rasmus Olsen gmd i Herfolge
     Marie Pedersdtr ugift
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Hans Christensen inds i Hegnetslund/Heinsdslund    4 Mar 1782   pg 327
WIFE:  Zidselle Larsdtr     ( Sidsel Larsdtr )
CH:   Karen Hansdtr ugift tiene i Sollerup
wgd: Hans Madsen bondefogden i Tessebolle
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Hans Jensen hmd i Herfolge  21 Jan 1782   pg 328
WIFE:  Lisbeth Olsdtr
CH:   Ole Hansen 13
     Karen Hansdtr 17
     Karen Hansdtr 15
     Dorthe Hansdtr 3
wgd: Hans Madsen bondefoged i Tessebolle
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Hans Jensen inds hos Hans Larsen gmd i Herfolge    2 Apr 1782   pg 330
CH:   Karen Hansdtr enke = afg. Niels Larsen gmd i Herfolge
STEPCH: Hans Larsen gmd i Herfolge
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Maren Rasmusdtr i Kanderod     1 Feb 1782    pg 331
HUSB:  Lars Jorgensen
3 CH:  Rasmus Larsen 7
     Johanne Larsdtr 8
     Margrethe Larsdtr 5
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Zisselle Hansdtr ( Sidsel Hansdtr ) i Taschevadshus  6 Jun 1782   pg 333
HUSB:  Niels Pedersen hmd
BRO:   Hans Hansen bondefoged gmd nu inds i Endeslov
SIS:   Inger Hansdtr enke = afg Peder Olsen inds i Raariis
½BRO:  Jens Larsen hmd i Ringsberg
½SIS:  Bodil Hansdtr (dod) = Niels Olsen gmd i Tessebolle
      CH: Ole Nielsen gmd i Saedder
         Hans Nielsen gmd i Ringsberg
         Niels Nielsen gmd i Tessebolle
         Inger Nielsdtr = Jens Jensen inds i Ringsberg
         Ane Nielsdtr (dod) = Niels Nielsen gmd i Eyoye
          CH:  Hans Nielsen hmd i Endeslov
             Niels Nielsen gmd i Eyoye
         Karen Nielsdtr (dod) = Ole Jensen gmd i Endeslov
          CH:  Niels Olsen 8
             Dorthe Olsdtr 6
guard: Lars Jorgensen hmd i Kanderod
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Ane Cathrine Lange sal Naur madame i Walloe  31 Jul 1782  pg 336
2HUSB:  Andreas Naur forpagter      (? Andreas Neuer)
CH:   Lovise Sophie Frederikke Naur 8
1HUSB:  Mads West forpagter i Forslovgaard (dod)
CH:   Erik West kyere i Lundegaard, Fyhn
     Lauritz West 27 conditionerende i Khvn   ( Lars West)
     Michel Lange West 25 actuarius hos Lange major landfoged i Helgoland
     Peder West 24 assistent paa Ostindien paa skibet Reebstorph
     Mathias West 21 hoffmester i Lolland
     Sophie Hedevig West madme = Erik Leganger sogne praest i Walloebye
guard: E. Engel birkeskriver
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Ole Knudsen ungkarl tiene Peder Jorgensen gmd i Taarnbye    20 Jul 1782  pg 374
MODER:  Charlotte = ... i Bregentveds Grevskabs gods
BRO:   Nilaus Knudsen undvigt fra Walloe Stifts gods
½BRO:  Christen Sorensen land rytter i Hadstrup
½SIS:  ... Sorensdtr ugift homs moder
guard: Jorgen Andersen gmd i Herfolge
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Johan Christopher Voigdt muurmester i Valloby Vejrmollehus   11 Apr 1782  pg 377
CH:   Johan Daniel Voigdt muurmester i Store Taarnbye
     Johan Christian Voigdt muurmester i Wemmedrup
     Johan Jorgen Voigdt snedker i Frederichsberg/Khvn
     David Voigt klein smed i Friderichsberg/Khvn
     Henrich Frederich Woigdt reyst uden lands (dod)
     Ane Margrethe Voigdt = Hans Dahl skoemager i Kioge
     Lovise Sophie Fkideriqve Voigdt = (trolov) Frederich Christian Irlig skoemager i Kioge
     Christine Elisabeth Voigdt ugift tiene i Soelberg, Halborg, Jylland ( Kirsten Elisabeth Voigt)
? Daniel Voigdt i Berlin paa Tydsk
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Margrethe Elisabeth Fergusen madme Laerke i Sollerup  4 Jul 1782   pg 401
2HUSB:  Soren Laerke gmd ( Soren Lerke )
CH:   Nicoline Lerke 6
     Charlotte Lerke 1/4 aar
1HUSB:  Niels Lorentzen forpaagter
CH:   Else Dorothea Lorentzen 17 jomfrue         (? Elisabeth Lorentzen)
     Marie Lorentzen 16
     Anna Lorentzen 15
     Frederikke Christina Lorentzen 14
     Margrethe Elisabeth Lorentzen 12
1HUSB.BRO: Lorentz Lorentzen
1HUSB.SIS: ... Lorentzen = Hans Steenbuch sognepraest i Meelhuus Praestegield, Trunhiems Stift, Norge
? Otto Diderich Lorentzen i Khvn
2HUSB.BRO: Lars Laerke i Khvn
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Christen Christensen inds hos Christen Nielsen gmd i Aggerup  3 Jun 1782   pg 412
WIFE:  Sidse Jensdtr
CH:   Margrethe Christensdtr 22 tiene i Aggerup
     Mette Christensdtr 15 tiene i Povelstrup
wgd: Christen Nielsen gmd i Aggerup
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Ingeborg Jensdtr i Aggerup     3 Jun 1782    pg 413
2HUSB:  Hans Olsen inds hos Niels Nielsen gmd 
CH:   Maren Hansdtr = Jens Jensen inds i Taarnbye
1HUSB:  Ole Michelsen gmd i Endeslev
CH:   Hans Olsen gmd i Endeslov
     Peder Olsen i Stangeleedshuus
guard: Christen Nielsen gmd i Aggerup
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Ane Pedersdtr i Aggerup       20 Nov 1782   pg 414
HUSB:  Christen Nielsen gmd
CH:   Ellen Christensdtr 6
     Karen Christensdtr 4
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Ane Larsdtr i Endeslev       20 Nov 1782   pg 418
HUSB:  Ole Christensen gmd
CH:   Christen Olsen 18
     Hans Olsen 11
     Dorthe Olsdtr 25 = Mads Boesen gmd i Endeslov
     Ane Olsdtr 22
     Maren Olsdtr 5
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Inger Madsdtr i Hojelse       21 Nov 1782   pg 421
HUSB:  Ole Nielsen gmd
CH:   Hans Olsen 26 tiene hiemme
     Ane Olsdtr = Peder Olsen gmd i Lille Skiensved
     Kirsten Olsdtr 30 hiemme
guard: Peder Nielsen gmd i Hoyelse
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Maren Knudsdtr i Hojelse      6 Jun 1782    pg 424
HUSB:  Peder Larsen hmd
CH:   Lars Pedersen 16
     Ane Pedersdtr 12
     Maren Pedersdtr 8
     Sidse Pedersdtr 5
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Ole Larsen hmd i St.Salby  13 Jun 1782   pg 425
WIFE:  Uldriche Madsdtr
CH:   Lars Olsen 31 inds i hiemme
     Sidse Olsdtr = Jacob Hansen gmd i Olbye
wgd: Jens Nielsen gmd i Store Salbye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Karen Jensdtr i Lellinge      22 Nov 1782   pg 428
HUSB:  Peder Christensen gmd
CH:   Jens Pedersen gmd i Hoyelse
     Niels Pedersen land soldat i Yderholm
     Hans Pedersen 20 tiene hiemme
     Dorthe Pedersdtr 32 hiemme
     Maren Pedersdtr 28 hiemme
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Margrethe Henrichsdtr enke i Lellinge     22 Nov 1782  pg 431
HUSB:  Peder Pedersen inds (dod)
CH:   Peder Pedersen bondefoged gmd i Walloebye, nu i huuse hos broder Hans Pedersen i Lellinge
     Ole Pedersen gmd i Lellinge
     Hans Pedersen gmd i Lellinge
     Henrich Pedersen gmd i Lellinge
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Maren Larsdtr i Lellinge      27 May 1782   pg 433
HUSB:  Anders Pedersen Hald inds
5 CH:  umyndige
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Maren Knudsdtr i Lellinge      2 Sep 1782    pg 434
HUSB:  Marcus Jensen inds
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Birthe Hansdtr i Kanderod      26 Nov 1782   pg 436
HUSB:  Niels Jacobsen gmd
CH:   Peder Nielsen 7
     Ingeborg Nielsdtr 21
     Maren Nielsdtr 16
     Kirsten Nielsdtr 13
     Else Nielsdtr 9
     Mette Nielsdtr 4 alle hiemme
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Frederich Frederichsen hmd i Walloebye     16 Jun 1782  pg 439
WIFE:  
CH:   Kirsten Frederichsdtr = Hans Hansen land soldat i Walloebye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Maren i Valloby   1782 pg 440
HUSB:  Peder Clausen hmd
CH:   umyndige
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Ole Christensen gmd i Sollerup    23 May 1782  pg 441
WIFE:  Johanne Thomasdtr
BRO,½BRO,SIS:  alle dod, left children
? Peder Andersen
guard: Hans Madsen bondefogden i Tessebolle
wgd: Jorgen Andersen gmd i Sollerup
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Zidselle Andersdtr ( Sidsel Andersdtr or Sidse Andersdtr ) i Herfolge         26 Nov 1782    pg 443
HUSB:  Peder Jacobsen hmd
CH:   Jacob Pedersen 10
     Christen Pedersen 8
     Peder Pedersen 4
     Maren Pedersdtr ½
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Ollegaard Jensdtr i Herfolge     19 Aug 1782  pg 446
HUSB:  Anders Madsen inds hos Ole Hansen 
1 CH:  ... Andersdtr 16 tiene Ole Hansen i Herfolge
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Peder Mortensen or Peiter Mortensen or Peter Mortensen inds hos Henrich Larsen skovfoged i Skovmollehuus/Billesborg
skov      20 Sep 1782  pg 447
WIFE:  Dorthe Isachsdtr
CH:   Morten Pedersdtr = Peder Andersen kieldermand i Vaester Gade i Khvn
     Johanne Pedersdtr = Frederich Hansen skibs tommermand i Khvn
guard: Hans Madsen bondefogden i Tessebolle
wgd: Peder Jacobsen hmd i Herfolge
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Inger Nielsdtr i Herfolge      29 Aug 1783   pg 449
HUSB:  Niels Christophersen gmd
CH:   Christopher Nielsen gmd i Herfolge
     Niels Nielsen gmd i Himlingoye
     Karen Nielsdtr = Lars Jacobsen land soldat i Herfolge
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Bodil Cathrine Nielsdtr i Vedskolle Smedehus      29 Aug 1783  pg 453
HUSB:  Hans Larsen smed
CH:   Zidselle Hansdtr 8
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Peder Pedersen gmd i Saedder     29 Aug 1783  pg 457
WIFE:  Maren Andersdtr
CH:   Peder Pedersen 9
     Ane Pedersdtr 16 hiemme
BRO:   Niels Pedersen gmd i Saedder   (by: Peder Jorgensen gmd i Saedder)
wgd: Niels Jacobsen gmd i Saedder
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Niels Madsen i Herfolge   1784  pg 461 **
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Christian Bach gartner i Walloe       3 Dec 1782    pg 462
2WIFE:  Mariane Krag sal. Bach madame
CH:   Nicolai Ulrich Bach magister dechanus i Kongel. Universiteet i Khvn
     Marie Kirstine Bach 28 jomfrue hiemme
     Birthe Lorentze Bach 25 conditionerende hos froken Biilow i Roeskilde, Jomfrue Closter
1WIFE:  Marie Kirstine Christiansdtr Orstmann (dod)
CH:   Sophie Magdelene Christiansdtr Bach = Berling i Hirscholm, bro of Berling herr bogtrykker i Khvn & svoger of N.
Moller bogtrykler i Khvn(both dod)
      CH: Wendelia Christiana Berling 7 hos FARBRO i Khvn
     Christian Christiansen Bach laert chirurgien & apotheqver reyst uden lands
     ... Christiansdtr (dod 6 Nov 1758)
1WIFE.MODER: Mette Kyhn sal. Ostmanns (dod - 7 Nov 1758)
?2WIFE.BRO: Lorentz Jessen told inspecteur justitzraad
guard: Gabriel Rude gartner i Walloe & Witth herr i Walloe 
wgd: A. From secrataire stiftskriver i Walloe
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Henrich Pedersen gmd i Lellinge    24 Feb 1784  pg 499
WIFE:  Ane Andersdtr
CH:   Ane Henrichsdtr 7
BRO:   Ole Pedersen gmd i Lellinge
wgd: Hans Pedersen gmd i Lellinge
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Niels Nielsen hmd i Lellinge     27 Jan 1783  pg 504
CH:   Niels Nielsen tiene Niels Poulsen i Lellinge
     Maren Nielsdtr = Samuel Staxen skoemager i Kioge
wgd: Mads Jensen gmd i Lellinge
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Karen Pedersdtr i Ll.Salby Erik   24 Feb 1784   pg 507
HUSB:  Morten Pedersen gmd
CH:   Hans Mortensen 15
     Balzar Mortensen 13
     Albreth Mortensen 6
     Peder Mortensen 2
     Ane Mortensdtr 10
     Maren Mortensdtr 5
     Margrethe Mortensdtr ½
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Else Pedersdtr i Vallobye  27 Jan 1784   pg 512
HUSB:  Niels Mortensen hmd
CH:   Niels Nielsen tiene i Taarnbye
     Peder Nielsen tiene i Walloebye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Peder Svendsen inds i Valloby     10 Mar 1783  pg 514
2WIFE:  Birthe Bentsdtr
1WIFE:  
CH:   Maren Pedersdtr 14
wgd: Hans Andreasen hmd i Widskiolle    (signed: Hans Andersen )
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Niels Hansen hmd i Taarnby  2 Jan 1784   pg 516
WIFE:  Christence Hansdtr
CH:   Ellen Nielsdtr = Jesper Haagensen bonde karl i Strobye, son of Haagen Pedersen bondefogden i Strobye
wgd: Jens Christensen bondefogden i Wraabye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Niels Rasmussen inds hos Rasmus Nielsen hmd i Himlingoje    30 Jun 1783  pg 517
WIFE:  Margrethe Hansdtr 
BRO:   Christen Rasmussen hmd i Wraabye
     Jens Christensen hmd i Hyrde Huuset imellem Wraabye og Schoesberg Mark
wgd: Jens Jensen bondefogden i Widskiolle
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Maren Christensdtr i Vedskolle    31 Mar 1783  pg 519
2HUSB:  Hans Andreasen hmd 
1WIFE:  Peder Jacobsen hmd i Widskiolle (dod)
CH:   Niels Pedersen hmd i Herfolge
     Christen Pedersen hmd i Tessebolle
     Jacob Pedersen tiene i Widskiolle
     ... Pedersdtr = Niels Pedersen hmd i Ulstrup
guard: Niels Pedersen hmd i Ulstrup
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Knud Christensen hmd i Vraaby        3 Jun 1783    pg 520
WIFE:  Karen Larsdtr
5 CH:  Christen Knudsen tiene i Endeslov
     Lars Knudsen tiene i Wraabye
     Niels Knudsen hiemme
     Jens Knudsen hiemme
     Karen Knudsdtr hiemme
guard: Ole Pedersen bondef i Hadstrup
wgd: Jorgen Jorgensen bondefogden i Himlingoye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Lars Nielsen inds i Herfolge     16 Dec 1783  pg 521
WIFE:  Lisbeth Hansdtr
arving
guard: Jens Hansen gmd i Eyoye
wgd: Anders Hansen gmd i Taarnbye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Henrich Nielsen hmd i Eyoye         30 Apr 1783   pg 523
WIFE:  Sophie Mogensdtr
BRO:   Lars Nielsen hmd i Herfolge
wgd: Jens Hansen gmd i Eyoye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Claus Hansen inds i Eyby, forrige gmd i Store Salbye  29 Jan 1783  pg 524
CH:   Niels Clausen gmd i Eybye
     Zidselle Clausdtr = Mads Madsen gmd i Snaeslov, Hadstrup
     Margrethe Clausdtr = Andreas Hansen gmd i Eybye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

August Jagemann Monefeldt skovrider i Brandtshuus, Valloe    23 Dec 1783  pg 525
WIFE:  Pouline Dorethea Monefeldt madme
10 CH:  Martin Hans Monefeldt 26 farende some Bouteleer paa Enlafdet Ostersocke & Guinecske Compagnies skibe
     Bolle Kylle Christian Monefeldt 17 condition i Kioge
     Peter Andreas Monefeldt 15 hos FARBRO Monefeldt kiobmand i Prastoe (? Peter Christian Andreas Monefeldt)
     Andreas Monefeldt 13 hos Richardt skovrider i Walloe / hiemme
     Esaias Monefeldt 12 hos Richardt aorvalter i Giorslov
     Ane Kirstine Monefeldt 24 jomfrue hiemme
     Henriette Dorethea Monefeldt 23 madme = Gothardt Richardt skovrider i Walloe
     Else Marie Monefeldt 21 madme = Johan Just Richardt forvalter i Giorslov Stamhuus
     Ane Margrethe Monefeldt 19 ugift jomfrue hiemme
     Juliane Marie Monefeldt 10 hiemme / hos From secratair i Walloe
BRO:   Monefeldt kiobmand i Prastoe
     Gerhardt Monefeldt skovrider i Lellinge
     Andreas Monefeldt
     Jens Monefeldt i Khvn
wgd: Peder Jacobsen forpagter i Billesborg
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Niels Madsen gmd i Herfolge      27 Jul 1784  pg 561
WIFE:  Karen Jensdtr
CH:   Peder Nielsen 27
     Hans Nielsen 19
     Jens Nielsen 17
     Niels Nielsen 11
     Karen Nielsdtr 8     alle hiemme
guard: Niels Pedersen gmd i Herfolge Torp
wgd: Peder Johansen hmd i Rapperuphuus
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Ingeborg Nielsdtr i Svansbjaerg    27 Jul 1784  pg 565
HUSB:  Niels Hansen gmd
BRO:   Niels Nielsen smed gmd i Svansberg
     Christen Nielsen gmd i Herfolge
     Jens Nielsen gmd i Wraabye
SIS:   Malene Nielsdtr = Hans Jorgensen land rytter i Herfolge
BRO:   Hans Nielsen gmd i Walloebye (dod)
      CH: Niels Hansen 14
         Ane Hansdtr 23
         Birthe Hansdtr 21
     Peder Nielsen gmd i Povelstrup (dod)
      CH: Jens Pedersen 12
         Niels Pedersen 11
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Hans Nielsen hmd hugger i Store Taarnbye    27 Jul 1784  pg 569
WIFE:  Kirsten Ditlovsdtr
CH:   Ditlov Hansen gmd i Store Taarnbye
     Anders Hansen u.gmd i Store Taarnbye
     Karen Hansdtr = Jens Jensen smed i Walloebye
wgd: Niels Mortensen bondefoged i Herfolge
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Sidselle Hansdtr i Rapperuphus        27 Jul 1784   pg 573
HUSB:  Peder Johansen hmd
CH:   Ole Pedersen 13 hiemme
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Christopher Hansen smed hmd i Ringsbjaerg   27 Jul 1784  pg 575
WIFE:  Marie Stephensdtr
MODER:  Kirsten Ditlovsdtr enke = afg. Hans Nielsen hmd i Taarnbye
½BRO:  Ditlov Hansen gmd i Store Taarnbye
     Anders Hansen u.gmd i Store Taarnbye
½SIS:  Karen Hansdtr = Jens Jensen smed i Walloebye
enkes nu faestemand: Rasmus Nielsen smedsvend
wgd: Niels Mortensen bondefogden i Herfolge
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Maren Hansdtr i Endeslov   29 Jul 1784   pg 578
HUSB:  Jacob Larsen gmd
CH:   Lars Jacobsen 24 hiemme
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Peder Hansen gmd i Enderslev     29 Jul 1784  pg 582
WIFE:  Maren Larsdtr
CH:   Hans Pedersen 12
     Lars Pedersen 10
     Ane Pedersdtr 7
guard: Niels Nielsen gmd i Endeslov
wgd: Hans Hansen bondefoged i Endeslov
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Jens Hansen gmd i Enderslev      29 Jul 1784  pg 586
WIFE:  Ellen Olsdtr
CH:   Peder Jensen 13
     Hans Jensen 10
     Christen Jensen 6
     Ane Margrethe Jensdtr 7
WIFE.SIS: ... Olsdtr = Christen Christensen skovfoged i Almissevaengehuus
wgd: Ole Olsen gmd i Overdrevsgaarden
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Bodild Thomasdtr i Olsemagle     2 Dec 1784   pg 589
HUSB:  Hans Pedersen gmd
CH:   Peder Hansen 11
     Jens Hansen 5 i Walloe Hospital i Herfolge
     Johanne Hansdtr 8
HUSB.SVOGER: Hans Olsen gmd skovfoged i Eybye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Hans Pedersen gmd i Olsemagle     2 Dec 1784   pg 593
2WIFE:  Birthe Olsdtr      (?=2. Jens Christensen ungkarl )
1WIFE:  Bodil Thomasdtr
CH:   Peder Hansen 11
     Jens Hansen 5 i Walloe Hospital i Herfolge
     Johanne Hansdtr 8
SVOGER: Hans Olsen gmd i Eybye
wgd: Hans Christensen gmd i Olsemagle
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Maren Jensdtr i Eybye    7 Dec 1784   pg 598
HUSB:  Peder Hansen gmd
CH:   Saxe Pedersen 12
     Hans Pedersen 9
     Mette Pedersdtr 14
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Sidse Jensdtr or Zidselle Jensdtr tiene pige i Gunderup     10 Apr 1784  pg 603
BRO:   Rasmus Jensen hmd i Wraabye
SIS:   Birthe Jensdtr = Christen Nielsen gmd i Aggerup
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Lars Andersen hmd i Lellinge     11 Oct 1784  pg 605
WIFE:  Karen Jensdtr
BRO:   Niels Andersen hmd i Endeslov
wgd: Jens Jensen bondefogden i Endeslov
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

... i Wraabye    16 Aug 1784  pg 607
HUSB:  Hans Olsen hmd
CH:   Jens Hansen 18
     Peder Hansen 14
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Mette ... enke i Herfolge  31 Jun 1784   pg 608
HUSB:  Niels Jensen hmd (dod)
CH:   Niels Nielsen gmd smed i Svansberg
     Christen Nielsen gmd i Herfolge
     Hans Nielsen gmd i Walloebye (dod)
      CH: Niels Hansen 14
         Ane Hansdtr 22
         Birthe Hansdtr 19
     Peder Nielsen gmd i Povelstrup (dod)
      CH: Jens Pedersen 13
         Niels Pedersen 11
     Jens Nielsen gmd i Wraabye
     Malene Nielsdtr = Hans Jorgensen land rytter tiene Christen Nielsen gmd i Herfolge
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Anders Nielsen hmd ungkarl i Ll.Salby     17 May 1783/5? pg 610
FADER:  Niels Christensen = MODER: Mette Madsdtr
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Mads Jensen gmd i Saedder  27 Jan 1785   pg 611
WIFE:  Johanne Andersdtr
CH:   Maren Madsdtr 15
     Karen Madsdtr 6
SIS.CH: Niels Andersen gmd i Saedder
wgd: Peder Jorgensen gmd i Saedder
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Niels Nielsen gmd i Endeslev     3 Mar 1785   pg 617
WIFE:  Marie Stine Hansdtr
CH:   Hans Nielsen 28 land dragone hiemme
     Sidsel Nielsdtr = Ole Pedersen gmd bondef i Hadstrup
     Ellen Nielsdtr ugift hiemme
guard: Ole Pedersen bondef i Hadstrup
wgd: Hans Hansen bondef i Endeslov
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Maren Olufsdtr i Endeslev  28 Dec 1784   pg 624
HUSB:  Ole Jensen hmd
CH:   Karen Olsdtr 8
     Ellen Olsdtr 5
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Ane Olufsdtr i Endeslev   19 Jul 1784   pg 625
HUSB:  Niels Andersen hmd
MODER:  Mette enke = afg. Ole Thomasen til huuse hos sviger sonnen
BRO:   Niels Olsen inds i Strobye
SIS:   Karen Olsdtr = Peder Olsen smed i Endeslov
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Jens Rosted amtsforvalter cammerraad over Tryggevelde amt, i Billesborg     10 Sep 1782  pg 627
3WIFE:  Cathrine Reiersen sal Rosted frue
CH:   Johanne Marie Rosted 29 jomfrue hiemme
     Cathrine Hedevig Rosted = Peter Reiersen cammerraad eqvipage masteren ved Islandske handel i Khvn
     Jens Reimert Rosted 26 scond lieutnant i Soeptaten
     Ane Elisabeth Lovise Rosted 23 hiemme   (= Rosted magist conrector i Christiania)
1WIFE:  Ulrike Anthonette Siersted
CH:   Hans Rosted sognepraest til Herfolge-Saedder (dod) = Helene Cathrine Roed enke
      CH: Jens Rosted 17 hos moder i Khvn  (? Hans Rosted)
     Christian Frederich Rosted (dod - no heirs) = ... Marsin de Souze fruentimmer (Roman Catholic - =1763 i Tranquebar)
      CH: dau 
     Sophie Magdalene Rosted =1. Roed forstander (dod) =2. Esaias Fieldsted krigs assessor i Walloe/Herfolge
2WIFE:  Johanne Marie Sletting
CH:   Ole Sletting Rosted (dod i hiemme, ugift student)
     Jacob Rosted amtsforvalter over Tryggevelde amt & Valloe stift
     Mette Kirstine Rosted = Reiersen consumtions controleur i Roeskilde
?BRO:  Berling
     Arentzen
wgd: Jacobsen i Billesborg / Rasmussen cancellieraad i Kioge
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Niels Rasmussen Homoe moller i Herfolge Vejrmolle   6 Apr 1785   pg 724
CH:   Jens Christian Homoe mollersvend hiemme
     Else Birgethe Hommoe/Geve = Asmus Henningsen moller i Rode Molle, Glorup gods, Fyen
curator: E. Engel
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Chatrine Jorgensdtr i Ll.Salby    26 Jul 1785  pg 728
HUSB:  Anders Pedersen gmd
BRO:   Lars Jorgensen gmd i Store Ladager, Magistratens gods
SIS:   Sophie Jorgensdtr = Jens Pedersen gmd i L.Ladager
½SIS:  ...
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Christiane Pedersdtr Busch jomfru i Lellinge Degnebolig     26 Jul 1785  pg 733
BRO:   Frederich Busch degn i Lellinge-Hoyelse
SIS:   Birthe Pedersdtr Busch = Jens Pedersen Wullum vertzhmd heste moller i Holbeck
     Sophie Busch = Henrich Andersen forvalter ved Biornemoese, u i Moegaard, Fyhn
     Ane Marie Pedersdtr Busch = Christen Nielsen Moller moller i Marche Molle ved HOlbeck
BRO:   Peder Busch skovfoged i Herlufsholm (dod)
      CH: Jens Pedersen Busch 30 mollersvend hos Jens Pedersen Wullum i Holbeck
         Ane Pedersdtr Busch 21 ugift jomfrue her i Degneboeligen
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Bodild Knudsdtr i Lellinge  26 Jul 1785   pg 736
HUSB:  Jens Madsen gmd
SIS:   Johanne Knudsdtr = Ole Henrichsen gmd i Svandsberg, Gammelkiogegaards gods
½SIS:  Margrethe Nielsdtr = Ole Hansen hmd i L.Salbye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Niels Jensen smed hmd i Herfolge   29 Jul 1785  pg 744
WIFE:  Marie Jensdtr  (? Maren Jensdtr )
CH:   Jens Nielsen 9
     Frederich Nielsen 3
     Maren Nielsdtr 8
BRO:   Hans Jensen smed i Eybye
wgd: Peder Pedersen gmd i Clemmenstrup
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Ellen Olufsdtr enke i Vedskolle    29 Jul 1785  pg 747
2HUSB:  Jens Jensen gmd bondf then inds aftgsmd (dod)
CH:   Jens Jensen bondef gmd i Widskiolle
     Johanne Jensdtr = Peder Jensen gmd i Store Taarnbye
     Marie Jensdtr = Rasmus Nielsen i Taarnbye
1HUSB:  Hans Pedersen gmd i Endeslov
CH:   Peder Hansen gmd i Povelstrup
     Karen Hansdtr (dod) = Ole Andersen gmd i Tessebolle
      CH: Anders Olsen 26 tiene hiemme
         Bodild Olsdtr = Jens Christophersen hmd i Eastholms bye, Magistratens gods
         Kirsten Olsdtr 28 ugift tiene hiemme
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Bente Nielsdtr i Eybye       26 Mar 1785   pg 752
HUSB:  Jens Olsen smed
CH:   Hans Jensen smed i Eybye
     Niels Jensen smed i Herfolge (dod)
      CH: 3 umyndige born
     Ane Jensdtr (dod) = Niels Danielsen hmd i Saedder
      CH: 3 daus
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Inger Nielsdtr i Anchershuus     21 Feb 1785  pg 753
HUSB:  Jens Jensen hmd
CH:   Ane Jensdtr = Anders Pedersen land soldat 
     Birthe Jensdtr = Hans Knudsen hmd i Walloebye
     Bodild Jensdtr 15 tiene i Ammerup?
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Ellen Mortensdtr enke inds hos Lars Hansen hmd i Povelstrup   1785 pg 755
CH:   Grethe Nielsdtr = Lars Hansen hmd i Povelstrup
     Cille Nielsdtr ugift tiene i Kioge
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Karen Jacobsdtr inds i Skjoldsvaengehus, dod i Morrehuuset, Endeslov  1 Dec 1784   pg 757
CH:   Jens Michelsen gmd i Terslov, Bregentved Grevskabs gods
     Peder Michelsen ungkarl tiene i Terslov, Bregentved Grevskabs gods
     Ellen Michelsdtr = Peder Bentsen hmd i Schiodsvaengehuus
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Kirsten Larsdtr i Clemmenstrup    12 Jan 1786  pg 759
2HUSB:  Peder Jensen gmd
CH:   Ole Pedersen 3 hiemme
1HUSB:  Ole Christensen gmd (dod)
CH:   Christen Olsen 5
FADER:  Lars Pedersen gmd i Hadstrup
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Lars Pedersen inds i Povelstrup    11 Nov 1784  pg 759
WIFE:  Birthe Pedersdtr
arving
wgd: Ole Andersen gmd i Tessebolle
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Birthe Rasmusdtr i St.Taarnby     13 Jan 1786  pg 765
2HUSB:  Jens Pedersen gmd
CH:   Maren Jensdtr 18 hiemme
1HUSB:  Niels Hansen gmd (dod)
CH:   Rasmus Nielsen hmd i Himlingoye
     Lars Nielsen 28 tiene hiemme
     Sidsel Nielsdtr = Niels Clemmonsen gmd i Wraabye
     Karen Nielsdtr (dod) = Rasmus Pedersen gmd i Himlingoye
      CH: Niels Rasmussen 1½
         Ellen Rasmusdtr 4
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Jens Ingvorsen smed hmd inds i St.Taarnby   13 Jan 1786  pg 771
WIFE:  Maren Pedersdtr
CH:   Jens Jensen smed hmd i Walloebye
     Hans Jensen smed hmd i Store Taarnbye
     Peder Jensen 21 laern smeed haandvaerket i Lidemark
     Ane Jensdtr = Lars Christensen hmd i Taarnbye
     Mette Jensdtr ugift hiemme
     Margrethe Jensdtr ugift hiemme
wgd: Jens Pedersen gmd i Store Taarnbye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Jacob Christensen aftgsmd inds hos Peder Jensen gmd kroemand i St.Taarnby    13 Jan 1786  pg 774
 (fodt i Jylland)
guard; Jens Pedersen
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Bent Nielsen inds i Skjoldsvaengehus      20 Dec 1784  pg 777
2WIFE:  Kirstine Rasmusdtr    (=2. Rasmus Pedersen gmd her i bye)
CH:   Niels Bendtsen 20
     Lars Bendtsen 17
     Sidse Bendtsdtr 15 hos Rasmus Pedersen gmd i Himlingoye
1WIFE:  (dod)
CH:   Jens Bentsen 34 hmd i Schioldsvaengehuus
     Hans Bendtsen 32 gmd i Koehaugegaarden
     Ane Bendtsdtr 26 
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Karen Nielsdtr i Himlingoje      18 Jan 1786  pg 779
HUSB:  Rasmus Pedersen gmd
CH:   Niels Rasmussen 1
     Ellen Rasmusdtr 4 til Jens Pedersen gmd i Taarnbye
STEPFAD:     Jens Pedersen gmd i Taarnbye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Bodild Andersdtr enke inds hos Hans Jensen i Fikintehus ved Billesborg      19 Jan 1786  pg 783
CH:   Ole Hansen smedsvend tiene i Orholms len Fabriqve, Khvn amt/ i Himlingoye?
     Ane Marie Hansdtr pige tiene Fabor forvalter i Kioge
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Peder Rasmussen tient i Billesborg      29 Jan 1783   pg 787
HEIRS:  fra Jylland
guard: Niels Danielsen vaegter portner i Billesborg
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Johan Frederich Steve muursvend i Yderholms Vaertshus      16 Mar 1785  pg 789
     (fodt i Hertugdomment Sachsten Lauenburg)
arvinger i Tydskland
guard: Ole Pedersen bondef i Hadstrup
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Morten Nielsen hmd i Kokkeledshus   17 Oct 1785  pg 791
CH:   Niels Mortensen hmd i Kokkeledshuuset
     Ane Mortensdtr = Jens Olsen Moller i Giorslov Molle
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Ane Larsdtr i Lellinge       1 Aug 1785    pg 792
HUSB:  Soren Andersen inds
CH:   Johanne Sorensdtr 12
     Ane Sorensdtr 6
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Maren Pedersdtr or Marie Pedersdtr enke i Lidemark   1785  pg 793
HUSB:  Hans Ibsen (dod)
CH:   Peder Hansen 16
     Kirsten Hansdtr 20 tiene i Lidemark Praestegrd
guard: Hans Nielsen gmd i Herfolge
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Ane Andersdtr i Lellinge      12 Sep 1785   pg 795
HUSB:  Peder Bertelsen inds land soldat
CH:   Johannes Pedersen 3
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Marie Larsdtr i Lellinge      11 Jul 1785   pg 796
HUSB:  Lars Frederichsen
CH:   Karen Frederichsdtr or Maren Frederichsdtr 22 tiene i Corporals Kroe
     Johanne Frederichsdtr 17 tiene i Jersie
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Jorgen Nielsen i Lidemark      20 Sep 1785   pg 798
WIFE:  Inger Christensdtr
CH:   Christen Jorgensen 8
     Niels Jorgensen 6
     Jens Jorgensen 2
wgd: Ole Pedersen bondef i hadstrup
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Hans Christiansen inds fattig i Nyeledshus   2 Apr 1785/19 Jan 1786 pg 799
WIFE:  Cathrine Jensdtr
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Ane Olsdtr i Ll.Skiensved  22 Jun 1786   pg 800
HUSB:  Peder Olsen gmd
CH:   Niels Pedersen 11 or 14
     Lars Pedersen 2
     Maren Pedersdtr 8
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Lars Mogensen gmd i Eybye      22 Jun 1786   pg 805
WIFE:  Margrethe Pedersdtr
CH:   Jorgen Larsen 16
     Hans Larsen 14
     Kirsten Larsdtr 12
SODSK.CH: Niels Jensen gmd i L.Ladager
WIFE.BRO: Hans Pedersen gmd i Walloe
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Albret Albretsen gmd i Taarnby    23 Jun 1786  pg 810
WIFE:  Maren Knudsdtr
CH:   Knud Albretsen 20 hiemme
     Karen Albretsdtr = Hans Jensen Smed i Taarnbye
wgd: Jens Pedersen gmd i Taarnbye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Dorthe Hansdtr i Vedskolle  23 Jun 1786   pg 815
HUSB:  Niels Olsen gmd
CH:   Hans Nielsen 21
     Ane Nielsdtr 19
     Dorthe Nielsdtr 17 tiene i Sollerup
     Karen Nielsdtr 13
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Bodild Rasmusdtr i Vedskolle     23 Jun 1786  pg 819
HUSB:  Ole Mathiasen gmd
CH:   Rasmus Olsen 21
     Jens Olsen 14
     Hans Olsen 8
     Ane Olsdtr 23 alle hiemme
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Maren Hansdtr enke i Taagerod     28 Jun 1786  pg 822
HUSB:  Ole Nielsen gmd (dod)
CH:   Hans Olsen 36 gmd i hiemme
     Niels Olsen 30 hmd i Eybye
     Ane Olsdtr 25 tiene i Ringsberg/ ugift hiemme
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Niels Jensen svaghed inds hos Jorgen Andersen i Herfolge    27 Aug 1785  pg 826
CH:   Maren Nielsdtr = Jens Nielsen u.gmd i Walloebye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Karen Hansdtr i Taarnby       25 Apr 1786   pg 828
2HUSB:  Jens Jorgensen hmd
1HUSB:  Ole Frandsen hmd i Taarnbye
CH:   Ole Olsen 20
curator: Jens Nielsen u.gmd i Walloebye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Niels Pedersen hmd i Taskevadshus   28 Mar 1786  pg 831
WIFE:  Bodil Olsdtr
CH:   Peder Nielsen 4
     Ole Nielsen 2
guard: Ole Pedersen bondef i Hadstrup
wgd: Niels Mortensen bondef i Herfolge
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Margrethe Pedersen tjpige hos Rasmus Nielsen i Taarnby     6 Apr 1786   pg 834
MODER:  Ane Jensdtr = Rasmus Thomasen hmd i Taarnbye
BRO:   Jens Pedersen 21
     Hans Pedersen 14
SIS:   Marie Pedersdtr 20
½BRO:  Ole Pedersen gmd i Taarnbye
     Peder Pedersen gmd i Taarnbye
guard: Ole Pedersen gmd bondef i Hadstrup
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Niels Larsen hmd i Herfolge, tient Jacobsen forpagter i Billesborg   29 Jun 1786  pg 836
SIS:   Maren Larsdtr = Peder Jacobsen gmd bondef i Taarnbye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Peder Mortensen hmd hukker i Lellinge     7 Apr 1786   pg 838
CH:   Morten Pedersen gmd i L.Salbye
     Niels Pedersen gmd i Lellinge
     Mette Pedersdtr = Jorgen Rasmussen smed i Lidemark
     Karen Pedersdtr ugift hiemme
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Ellen Kirstine Nielsdtr i Lellinge  3 Mar 1786   pg 841
2HUSB:  Anders Pedersen hmd
1HUSB:  Henrich Madsen hmd i Wraabye
CH:   Dorthe Henrichsdtr 30 = Christen Hansen hmd i Lellinge
     Ane Malene Henrichsdtr 34 hiemme
     Ane Margrethe Henrichsdtr 30 = Morten Christensen skovfoged i Grubbenolenshuuset
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Edele Christensdtr i Eybye     9 Apr 1786    pg 844
HUSB:  Lars Nielsen inds
CH:   Kirsten Larsdtr 16 tiene i Eybye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Dorthe Christensdtr i Eybye      29 Jun 1786  pg 845
HUSB:  Peder Michelsen Smed
BRO:   Peder Christensen hmd i Olsemagle (dod)
      Ch: Lars Pedersen gl.gmd i Store Salbye
         Ane Pedersdtr = Peder Bendtsen i Markhuus ved Holmegaard
         Jens Pedersen ligbaerer i Almindelige Hospital, Khvn (dod 1777 - fodt i Eybye) = Birgethe Pedersdtr (dod)
          CH:  Jensine Marie Jensdtr tieneste 21 pige i Khvn
?    ... Christensen (dod)
      CH: Mads ...
SODSK.CH: Karen Larsdtr (dod) = Niels Moller
      CH: Sidsel Kirstine Nielsdtr pigen i Khvn
guard: Lars Nielsen hmd i Eybye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Johan Frantz Krebs stedmusikant & kromand i Prambro Kro     18 May 1786  pg 853
WIFE:  Ane Marie Sander sal Kreps
1WIFE:  Walbor Biornsdtr
CH:   Nicolai Peter Krebs 36 controleur ved Consumptionen i Friderichsborg
     Peter Krebs 33 trompeter ved Siaelandske Dragoun Regiment i Kioge
     Lars Krebs 31 stads musicant i Kioge
     Marcus Krebs 23 or 24 musicanter svend i Slagelse/ hos bro i Kioge
     Lovise Sophie Krebs madame = Moller karberstikker i Khvn
     Ane Cathrine Krebs madame = Gruner chirurgus nu i Fyhn/ of Khvn, nu til Jylland eller Fyhn
     Mariane Krebs 26 jomfrue conditionerende i Giorslov
wgd: Jorgen Tollatz tommermester i Kioge / Hans Larsen paugskiaerer i Kioge / Urban Schwartz i Kioge
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Johanne Nielsdtr i Lidemark         27 Oct 1786   pg 875
2HUSB:  Hans Nielsen hmd
1HUSB:  Hans Bertelsen hmd i Lidemark
CH:   Niels Hansen 20 tiene i Lidemark
     Kirsten Hansdtr = Peder Jensen hmd i Svandsberg
     Ane Marie Hansdtr ugift hiemme
guard: Niels Larsen hmd i Ringsberg Skovhuus
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Barabra Nielsdtr i Ringsberg Skovhus      2 Jan 1786   pg 878
2HUSB:  Niels Larsen hmd
CH:   Lisbeth Nielsdtr 20 tiene i Hadstrup
1HUSB:  Niels Ottesen hmd i Sollerup
CH:   Niels Nielsen hmd i Lidemark
     Ole Nielsen hmd i Hoyelse
     ... Nielsdtr = Peder Olsen hmd i Wraabye
     Mette Nielsdtr (dod) = Niels Sorensen hmd hikker i Brondbye Wester
      CH: 
guard: Hans Nielsen hmd i Lidemark
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Chatrine enke i Valloby   23 Mar 1786   pg 880
HUSB:  Niels Olsen hmd (dod)
CH:   Niels Nielsen bondefogden i Walloebye
     Jens Nielsen gmd i Walloebye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Marie Knudsdtr i Taarnby      30 Jun 1786   pg 882
HUSB:  Hans Jensen hmd
BRO:   Hans Knudsen hmd i Walloebye
     Niels Knudsen gmd i Walloebye
SIS:   Ane Knudsdtr = Jens Clausen inds i Taarnbye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Jens Wederkinch general-auditor i Gl.Lellingegaard   14 Mar 1786  pg 885
WIFE:  Ane Margrethe Becher sal Wederkinch frue
CH:   Mariane Wederkinch madame = Jonas Collin sognepraest i Borup-Kimmerslov
     Johanne Henriette Wederkinch jomfrue ugift hiemme (? Johanne Henrikke Wederkinch)
wgd: T.H. Wederkinch cammerraad landstingsherer i Ringsted
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Marie Hansdtr enke i Tranemosehus molle    11 Jan 1787  pg 934
HUSB:  Jorgen Mouritzen moller (dod)
CH:   Mouritz Jorgensen 32 i Tranemosehuus
     Hans Jorgensen 29 vertshuusholder i Friderichsberg
     Lars Jorgensen 30 vandevitting hos bro Mouritz Jorgensen
     Daniel Jorgensen 20 mollersvend i Kioge ... molle/ i M/Roeskilde Moller
     Kirsten Jorgensdtr = Johan Thomasen vertshmd i Khvn
     Else Jorgensdtr = Johan Mouritsen skoemager i Kioge
     Mette Jorgensdtr ugift tiene hos svoger Johan Thomasen i Khvn
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Maren Pedersdtr i Himlingoje     4 Oct 1787   pg 941
HUSB:  Jens Christensen gmd
CH:   Christen Jensen 2½
     Inger Jensdtr 5
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Lucie Christensdtr i Povlstrup    4 Oct 1787   pg 945
2HUSB:  Niels Pedersen gmd
CH:   Karen Nielsdtr 
1HUSB:  Peder Nielsen gmd (dod)
CH:   Jens Pedersen 16
     Niels Pedersen 14
1HUSB.BRO: Niels Nielsen smeed gmd i Svansberg
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Inger Madsdtr i Tolstrup      10 Oct 1787   pg 952
HUSB:  Peder Sorensen gmd
BRO:   Jens Madsen gmd i Svansberg (dod)
      CH: Peder Pedersen gmd i Clemmenstrup
         Jens Jensen gmd i Eyoye
SIS:   Birthe Madsdtr = Soren Jensen gmd i Lellinge
     Karen Madsdtr = Michel Christensen gmd i Tessebolle
½BRO:  Hans Madsen gmd bondef i Tessebolle
     Christen Madsen gmd i Store Taarnbye (dod)
      Christian   Ane Christensdtr 9
         Bodild Christensdtr 7
     Peder Madsen hmd i Degnauusen ved Ondeslov
½SIS:  Ane Madsdtr (dod) = Peder Ziersen gmd i Tessebolle
      CH: Jens Pedersen 20     twin
         Niels Pedersen 20     twin
         Kirstine Pedersdtr 18
         Karen Pedersdtr 16
     Maren Madsdtr = Niels Hellesen gmd i Tessebolle
     Dorthe Madsdtr 28 ugift
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Jens Pedersen gmd i Ll.Ladager, Eybye     11 Oct 1787  pg 958
      (former Roserva soldat ungkarl - 1767 married Jens Hs's enke)
WIFE:  Sophie Jorgensdtr
BRO:   Anders Pedersen gmd i L.Salbye
     Rasmus Pedersen gmd i Store Salbye
     Lars Pedersen 26 tiene bro Anders Pedersen i L.Salbye
SIS:   Ellen Pedersdtr = Jens Larsen hmd i Olbye, Gl.Kioge gods
     Maren Pedersdtr = Christen Samuelsen skoleholder i Sollerod
     Zidselle Pedersdtr ( Sidsel Pedersdtr ) = Niels Pedersen hmd i Herfolge
WIFE.FAESTEMAND: Hans Willumsen
wgd: Niels Jensen gmd i L.Ladager
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Karen Christensdtr i Ll.Ladager    4 Dec 1786   pg 966
2HUSB:  Jorgen Andersen hmd
3 CH:  
1HUSB:  Ole Pedersen gmd i Lellinge 
3 CH:  
guard: Hans Willumsen gmd i L.Ladager
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Erik Hansen hmd i Leerbekshus (Jaegerhus)   23 Oct 1787  pg 967
WIFE:  Karen Jensdtr
2 CH:  Jens Eriksen 11
     Ole Eriksen 6
BRO:   Ole Hansen hmd i Nyeledshuus
wgd: Jens Jensen bondef i Endeslov
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Ellen Michelsdtr i Valloby     1 Jul 1787    pg 970
HUSB:  Jens Bendtsen hmd
CH:   Hans Jensen 5
     Bodild Jensdtr 3
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Ane Cathrine Mogensdtr i Valloby   1787  pg 971
HUSB:  Niels Pedersen hmd
CH:   Peder Nielsen 16
     4 daus ugift
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Jens Nielsen tjkarl national liv garder hos Zoffmann praest i Endeslev      23 Oct 1787  pg 974
MODER:  Maren Christensdtr = Ole Hansen hmd i Nyeledshuus, Nyehauge
BRO:   Johannes Nielsen tiene i Widskiolle
guard: Jens Jensen
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Jens Hansen tjkarl hos herr Naur i Vallo    16 Apr 1787  pg 977
WIFE:  Marie Hermandsdtr
CH:   Kirstine Jensdtr 2 ? hos Niels Olsen gmd i Widskiolle
BRO:   Niels Hansen gmd i Widskiolle
wgd: Jens Christensen bondef i Wraabye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Ane Olufsdtr pige hos Jorgen Olsen hmd i Himlingoje  14 Mar 1787  pg 980
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Ingvor Jensen skrokker? i Rolighedshus     24 Sep 1786  pg 980
2WIFE:  Ane Nielsdtr
1WIFE:  
CH:   Bendt Ingvorsen gmd i HImlingoye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Karen Pedersdtr i Snatterupshuus   2 Jan 1787   pg 981
HUSB:  Jacob Jensen inds
CH:   Mads Boesen gmd i Endeslov
     Inger Olufsdtr tiene Mads Boesen
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Jens Nielsen inds i Valloby      4 Aug 1787   pg 982
WIFE:  
FADER:  Niels Pedersen hmd i Walloebye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Jacob Samuelsen inds i Herfolge    8 Aug 1787   pg 983
WIFE:  
CH:   Soren Jacobsen gmd i Herfolge
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Marcus Pedersen hmd i Eybye      7 Mar 1787   pg 984
WIFE:  Maren Mortensdtr
CH:   Peder Markusen 5
wgd: Hans Hansen hmd i Eybye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Inger Nielsdtr hos Peder Andersen faestemand i Ejby  20 May 1787  pg 985
BRO:   Peder Nielsen gmd i Banchorsgaarde
SIS:   Maren Nielsdtr = (trolov) Hans Hansen hmd i Eybye
½BRO:  Niels Jorgensen gmd i Lellinge
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Karen Jensdtr enke i Ringsbjaerg   25 Jul 1787  pg 988
HUSB:  Christen Clemmensen (dod)
CH:   Ole Jorgensen hmd ugift i hiemme
     Karen Jorgensdtr ugift hiemme
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Kirsten Hansdtr i Eybye       21 Jul 1787   pg 989
HUSB:  Hans Hansen hmd
SIS:   Zidselle Hansdtr ( Sidsel Hansdtr ) = Jorgen Nielsen gmd i L.Skiensved
     Karen Knudsdtr enke = afg Lars Johansen i Borrestruphuus
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Ulrike Malene Herstromsdtr enke i St.Salby   30 Oct 1786  pg 991
      (fodt i Sverrig)
HUSB:  Ole Larsen hmd (dod)
STEPCH: Lars Olsen hmd i hiemme      
guard: Christen Jorgensen gmd i Herfolge
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Kirsten Jorgensdtr i Hojelse         31 Apr 1787   pg 994
HUSB:  Hans Larsen hmd
CH:   
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Jens Eriksen hmd i St.Salby      22 Jul 1786  pg 995
WIFE:  Marie Jorgensdtr
CH:   Lars Jensen 8
     Maren Jensdtr 11
WIFE's nu faestemand: Hans Larsen
wgd: Hans Hansen hmd i Eybye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Margrethe Hansdtr i Tessebolle    21 Mar 1787  pg 997
HUSB:  Niels Nielsen inds
CH:   Marie Nielsdtr 9
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Niels Christensen hmd i Ringsberg Skov Mollehus    25 Oct 1787  pg 998
WIFE:  Birthe Henrichsdtr        (=2. Christen Nielsen ungkarl land soldat i Herfolge)
BRO:   Ole Christensen gmd i Lidemark
     Andreas Christensen hmd i Ringsberg Skovhuuse (dod) = ... = 2. Niels Andersen gmd i L.Salbye
      CH: Hans Andreasen 9 hiemme i L.Salbye
SIS:   Ane Christensdtr = Niels Christiansen hms i Sierslov
½BRO:  Lars Christensen 20 tiene i Walloebye
wgd: Ole Jorgensen inds i Povelstrup
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Ole Pedersen ungkarl land soldat tient Jens Larsen i Himlingoje     23 Oct 1787  pg 1001
BRO:   Jorgen Pedersen ungkarl i Khvn
SIS:   Ane Pedersdtr 21 tiene i Endeslov
½SIS:  Ellen Pedersdtr = Niels Pedersen hmd i Himlingoye
     Regine Jorgensdtr = Bendt Jacobsdtr bondefoged gmd i Taagerup
guard: Jens Jensen gmd i Widskiolle
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Bodil Jane Fexdtr enke hos Jens Jorgensen i Himlingoye     17 Apr 1787  pg 1005
HUSB:  Sergeant (dod)
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Peder Olsen hmd i St.Salby  12 Nov 1787   pg 1005
WIFE:  Gundild Nielsdtr
CH:   Ole Pedersen 2
     Johanne Pedersdtr 4 or 7
wgd: Niels Nielsen inds i Tessebolle
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Zidselle Clemensdtr enke i Almissvaengehus   23 Jan 1788  pg 1007
HUSB:  Hans Mogensen skovfoged (dod)
CH:   Lars Hansen skovfoged i Abildgaardshuus
     Hans Hansen tommermand hmd i Widskiolle
     Jens He skovfoged i Almissevaengehuus (dod) = ... =2. Christen Christensen skovfoged i Almissevaengehuus
      CH: Hans Jensen 2 or 4 or 7
     Maren Hansdtr = Niels Pedersen gmd i Hadstrup
     Margrethe Hansdtr (dod) = Niels Nielsen inds i Tessebolle
      CH: Marie Nielsdtr 9
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Peder Jacobsen bondefoged gmd i St.Taarnby      30 Jan 1788   pg 1010
WIFE:  Maren Larsdtr
CH:   Lars Pedersen 14
     Ane Pedersdtr 12
     Dorthe Pedersdtr 10
BRO:   Soren Jacobsen gmd i Herfolge
wgd: Jens Pedersen gmd i St.Taarnbye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Christopher Nielsen gmd i St.Taarnby      30 Jan 1788  pg 1016
2WIFE:  Ane Hansdtr
CH:   Niels Christophersen 4
     Inger Christophersdtr 10
     Johanne Christophersdtr 6
1WIFE:  Inger Jensdtr (dod)
CH:   Maren Christophersdtr 18 or 16
BRO:   Niels Nielsen gmd i Aggerup
nu faestern: Anders Olsen
guard: Peder Pedersen
wgd: Jens Pedersen gmd i St.Taarnbye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Jens Jensen hmd hugger i St.Taarnby      30 Jan 1788  pg 1028
WIFE:  Marie Hansdtr
CH:   Niels Jensen 5
guard: Peder Pedersen gmd i St.Taarnbye
wgd: Jens Pedersen gmd i Taarnbye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Maren Bendtsdtr i Himlingoje     31 Jan 1788  pg 1031
HUSB:  Jens Andersen gmd
CH:   twins bortdode efter moderen
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Jens Nielsen u.gmd i Walloebye    31 Jan 1788  pg 1035
WIFE:  Maren Nielsdtr
½BRO:  Ole Nielsen gmd i Himlingoye
     Lars Jensen inds i Wedskiolle
½SIS:  Bodil Nielsdtr = Jens Ditmersen kleynsmed i Kioge
     Sidsel Nielsdtr = Niels Knudsen gmd i Walloebye
wgd: Ole Clausen gmd i Walloebye / Anders Olsen
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Ane Hansdtr i Valloby        31 Jan 1788   pg 1044
HUSB:  Ole Jorgensen gmd
CH:   Margrethe Olsdtr 1
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Hans Larsen inds i Valloby  29 Oct 1787   pg 1049
WIFE:  Johanne Christiansdtr
CH:   
wgd: Ole Larsen bondefoged i Lellinge
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Dorthe Pedersdtr i Clemmenstrup    14 Mar 1788  pg 1050
2HUSB:  Peter Christian Pedersen gmd
CH:   Peder Petersen 13
     Ane Petersdtr = Morten Nielsen gmd i Clemmenstrup
     Karen Petersdtr 17
     Kirsten Petersdtr 15
     Marie Petersdtr 2
1HUSB:  Oluf Christensen (dod)  (? Ole Christensen )
CH:   Christen Olufsen hmd i Clemmenstrup
     Hans Olufsen 28 tiene i L.Salbye
     Ole Olufsen 26 tiene i Walloe
     Inger Olufsdtr = Peder Jensen gmd i Clemmenstrup
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Peder Jensen = Sidselle Pedersdtr gmd i Kr.Skiensved  28 Mar 1788  pg 1059
3 CH:  Jens Pedersen 5
     Peder Pedersen 1
     Kirsten Pedersdtr 3
HER.BRO:     Lars Pedersen gmd i Jersie, Gl.Kiogegaards gods
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Dorthe Isachsdtr enke i Skov-Mollehuus     31 Mar 1788  pg 1076
HUSB:  Peter Mortensen (dod)
CH:   Marie Petersdtr = Peder Simonsen
     Johanne Petersdtr = ... skibs tommermand i Khvn
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Niels Pedersen gmd i Hadstrup     8 Jul 1788   pg 1077
WIFE:  Maren Hansdtr
CH:   Peder Nielsen 21
     Ole Nielsen 18
     Hans Nielsen 2 hos Peder Jorgensen i Saedder
     Ane Nielsdtr 14
SIS:   ... Pedersdtr = Peder Jorgensen i Saedder
WIFE.SODSK.CH: Hans Larsen gmd i Bronsmosegaarden
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Johanne Jensdtr i Hadstrup     8 Jul 1788    pg 1082
HUSB:  Christen Hansen hmd
SIS:   Maren Jensdtr = Hans Olsen hmd i Strobye, Universitets gods
½SIS:  Cathrine Jensdtr = Peder Nielsen gmd i Hadstrup
guard: Hans Larsen gmd i Bronsmosegaarden
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Maren Pedersdtr i Eybye   9 Jul 1788   pg 1084
HUSB:  Hans Olsen gl.gmd
CH:   Anders Hansen 24
     Jorgen Hansen 15
     Karen Hansdtr 13 alle hiemme
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Mette Jensdtr enke inds hos Niels Jensen gmd i Ll.Ladager    9 Jul 1788   pg 1089
CH:   Peder Hansen gmd i Eybye
     Andreas Hansen gmd i Eybye
     Ane Sophie Hansdtr = Jens Christophersen gmd i Eybye
     Karen Hansdtr = Niels Jensen gmd i L.Ladager
     Sidse Hansdtr (dod) = Soren Olsen gmd i Eybye
      CH: Hans Sorensen 16
         Marie Sorensdtr 20
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Birthe Olsdtr i Olsemagle  11 Jul 1788   pg 1090
HUSB:  Jens Christensen gmd
MODER:  Ane Nielsdtr = Jacob Hansen hmd i Jersie
BRO:   Hans Olsen ungkarl land soldat i Jersie, Magistrats gods
SIS:   Maren Olsdtr = Peder Jensen hmd i Jersie
guard: Hans Christensen gmd i Olsemagle
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Ane Marie Pedersdtr i Hoyelse     29 Mar 1788  pg 1095
HUSB:  Mogens Mogensen Smed
CH:   Mogens Mogensen 8 hos praesten i Hoyelse
     Peder Mogensen 5 i Walloe Hospital
     Else Mogensdtr 15 tiene i Hoyelse
     Karen Mogensdtr 13
     Dorthe Mogensdtr 3
NOTE: mentions Kruuse sognepraest i Hoyelse **
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Ole Nielsen gmd i Himlingoje     15 Jul 1788  pg 1097
WIFE:  Birthe Olsdtr
CH:   Margrethe Olsdtr 29 tiene Andreas Olsen kiobmand i Kioge
     Lisbeth Olsdtr = (trolov) Lars Christensen land dragon gmd i Himlingoye
     Karen Olsdtr 21 tiene i Walloebye
     Inger Olsdtr 14 hiemme
guard: Niels Nielsen gmd i Himlingoye
wgd: Jens Pedersen gmd i Himlingoye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Maren Mathiasdtr i Tessebolle     16 Jul 1788  pg 1105
HUSB:  Peder Olsen gmd
CH:   Jorgen Pedersen 10
     Lisbeth Pedersdtr 17 tiene i Tessebolle
     Karen Pedersdtr 15
     Bodil Pedersdtr 6
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Karen Nielsdtr i Valloby      14 Mar 1788   pg 1109
HUSB:  Anders Larsen hmd
CH:   Lars Andersen 23 tiene i Ringsberg
     Jens Andersen 21 tiene i Taarnbye
     Niels Andersen 8
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Zeyer Olsen inds gevorben soldat hos Johan Nielsen hmd i Eybye     16 May 1788  pg 1109
WIFE:  Mette Pedersdtr
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Johanne Mathiasen or Johanne Mathiases enke inds i Svansbjaerg     3 May 1788   pg 1110
CH:   Casper Mathiasen hmd i Svansberg
     Ludvig Mathiasen hmd i Walloebye
     Ane Mathiasdtr = Anders Eriksen i Tappelille i Herlufmagle sogn
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Abraham Pedersen tjkarl i Prambrokro      5 May 1788   pg 1111
SIS:   Maren Pedersdtr = Niels Nielsen Falster saugskiaerer i i Khvn
     ... Pedersdtr (dod) = Mads Pedersen i Lellinge
      CH: Ellen Madsdtr 23 tiene i Raaegaard paa Amager
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Hans Hansen landsoldat tjkarl hos Niels Hansen i Valloby    4 Mar 1788   pg 1114
½BRO:  Peder Hansen tiene i Lidemark
½SIS:  Kirsten Hansdtr ugift tiene i Bidstrup huuset
guard: Niels Nielsen bondefoged i Walloebye / Niels Hansen gmd i Walloebye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Abraham Danielsen mollersvend i Lellinge Molle     12 Aug 1788  pg 1117
guard: Ole Larsen gmd i Lellinge
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Ane Mogensdtr i Eybye        26 Feb 1789   pg 1119
2HUSB:  Peder Pedersen gmd
CH:   ... Pedersdtr (dod before age 1)
1HUSB:  Lars Hansen (dod)
CH:   Hans Larsen 28 national grenadier ved Danske liv regmt tiene i Himlingoye/ i Garnisonen i Khvn
     Maren Larsdtr 25 tiene hiemme
guard: Peder Rasmussen gmd i Eybye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Ane Olsdtr i Taagerod        7 Oct 1788    pg 1119
BRO:   Hans Olsen gmd i Taagerod
     Niels Olsen hmd hukker i Eybye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Anders Jensen = Barbara Andersdtr gl.gmd i Himlingoje      27 Feb 1789  pg 1124
CH:   Jens Andersen 32 gmd i Himingoye
     Niels Andersen 26 ungkarl national Grenader ved Noske liv regmt tiene i HImlingoye / tiene hiemme
     Anders Andersen 20 i hiemme
     Lars Andersen 18 
     Peder Andersen 12 tiene i hiemme
     Hans Andersen 8 i hiemme
     Ane Andersdtr 38 = Nicolai Andersen i Walloebye
     Birthe Andersdtr 31 = Jens Jensen i Tessebolle
     Ane Andersdtr 29 tiene i Khvn
     Karen Andersdtr 22 tiene i Herfolge/ tiene hiemme
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Christian Rasmussen gmd i Valloby   5 Mar 1789   pg 1139
WIFE:  Kirsten Jorgensdtr
BRO:   ... Rasmussen i Khvn (dod - no living heirs)
guard: Jens Nielsen gmd i Walloebye
wgd: Lars Nielsen hmd i Walloebye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Peder Hansen gmd i Valloby  5 Mar 1789   pg 1146
WIFE:  Ane Olsdtr
CH:   Andreas Pedersen 23
     Hans Pedersen 19 or 14
     Maren Pedersdtr 20
     Ingeborg Pedersdtr 5
guard: Niels Jensen gl. i Walloebye
wgd: Jens Nielsen gmd i Walloebye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Maren Andersdtr pigen i Walloebye   8 Sep 1788/5 Mar 1789      pg 1150
MODER:  ... = STEPFAD: Hans Olsen i Walloebye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Ane Jensdtr enke i Egoje   1 Apr 1789   pg 1151
2HUSB:  Anders Mogensen (dod)
1HUSB:  Rose
CH:   Pr Rose secretair i Khvn
     Magnue Rose skoleholder i Eybye Skoele
     Johanne Rose = Caspar Stik grovsmed i Khvn
     Ane Rose (dod) = Lars Mejer kiobmand i Friderichsborg
      CH: Jorgen Samuel Mejer hiemme
         Johannes Meyer hiemme
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Johanne Pedersdtr i Kanderod         14 Jul 1789   pg 1156
HUSB:  Niels Zigersen gmd
CH:   Peder Nielsen 30 hiemme
     Jens Nielsen 25 tiene i Kanderod
     Ziger Nielsen 17 hiemme
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Peder Jorgensen gmd i Saedder     14 Jul 1789  pg 1159
WIFE:  Maren Pedersdtr
CH:   Kirsten Pedersdtr = Hans Madsen bondefoged i Tessebolle
     Ane Pedersdtr = Ole Moller gmd i Saedder
     Marie Pedersdtr enke = afg. Peder Andersen gmd i Sollerup
     Peder Pedersen 25
     Jorgen Pedersen 21
     Abigael Pedersdtr 19
     Christen Pedersen 16
wgd: Jens Madsen gmd i Saedder
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Peder Andersen gmd i Sollerup     15 Jul 1789  pg 1165
WIFE:  Marie Pedersdtr
CH:   Ole Pedersen 5
     Maren Pedersdtr 2½
     Kirsten Pedersdtr ½        (fodt efter 3 Nov 1788)
WIFE.SIS: ... Pedersdtr = Hans Madsen gmd i Tessebolle
WIFE.FAD: Peder Jorgensen gmd i Saedder
guard: Hans Olsen gmd i Sollerup
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Lisbeth Jacobsdtr or Lisbeth Mortensdtr i Lidemark   15 Jul 1789  pg 1171
HUSB:  Morten Andersen gmd
SIS:   Else Jacobsdtr = Christian Jochumsen hmd i Ingelstrup
guard: Christen Hansen gmd i Lidemark
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Mogens Mogensen smed hmd i Hojelse  16 Jul 1789  pg 1175
2WIFE:  Maren Mortensdtr (trolov only)
1WIFE:  Ane Marie Pedersdtr (dod)
CH:   Mogens Mogensen 9 hos praesten i Hoyelse
     Peder Mogensen 6 i Walloe
     Else Mogensdtr 16 tiene i Hoyelse
     Karen Mogensdtr 14 tiene i Store Salbye
     Dorthe Mogensdtr 4 i Osted?
guard: Niels Danielsen i Billesborg
wgd: Ole Hansen i Billesborg
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Ane Olsdtr i Eyoye      23 Dec 1789   pg 1180
HUSB:  Jens Pedersen gmd
CH:   Birthe Jensdtr 2½
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Peder Christophersen ungkarl gevorben soldat i Strax Kiogehus      10 Aug 1789  pg 1180
MODER:  Birthe Larsdtr = STEPFAD: Henrich Christensen i Straxkiioge huuset
SIS:   Karen Christophersdtr 20
½SIS:  Johanne Henrichsdtr 9
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Margrethe Jensdtr i Himlingoje    17 Jul 1789  pg 1184
HUSB:  Lars Andersen gmd
FADER:  Jens Christensen hmd i Lellinge
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Kirsten Olsdtr i Vraaby       17 Jul 1789   pg 1187
HUSB:  Jens Christensen bondefoged gmd
CH:   Ole Jensen 8
     Cathrine Jensdtr 4
     Boe Jensen 2
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Kirsten Larsdtr i Endeslev     5 Mar 1789    pg 1191
HUSB:  Hans Christensen hmd
CH:   Birthe Christensdtr = Christen Hansen hmd i Endeslov
guard: Jacob Jensen hmd i Endeslov
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Else Nielsdtr i Enderslev  10 May 1789   pg 1193
HUSB:  Jacob Jensen inds
FADER:  Niels Rasmussen i Walloe Hospital
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Niels Jorgensen inds i Aggerup    23 Jan 1789  pg 1193
WIFE:  Ane Bentsdtr
2 CH:  Hans Nielsen tiene i Walloe
     Maren Nielsdtr tiene i Tessebolle
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Anders Larsen = ... inds i Vraaby   6 Apr 1789   pg 1194
CH:   Lars Andersen gmd i Wraabye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Peder Diderichsen hmd i Herfolge   18 Jul 1789  pg 1194
WIFE:  Dorthe Hansdtr
CH:   Hans Pedersen 1½ hos Peder Olsen gmd i Sollerup
guard: Peder Olsen i Sollerup
wgd: Hans Madsen gmd bondefoged i Tessebolle
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Jens Pedersen gl.hmd i Herfolge    16 Mar 1789  pg 1195
WIFE:  Cathrine Hansdtr
CH:   Hans Jensen hmd i Herfolge
     others?
wgd: Hans Madsen bondefoged i Tessebolle
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Lorents Johansen rogter i Billesborg      18 Jul 1789  pg 1196
2WIFE:  Ane Mathias Jensdtr Martens i Maglebye, Stamhuuset Giorslov gods (?separated)
1WIFE:  Karen Pedersdtr (dod)
CH:   Ludvig Lorentsen 27 skoemagersvend i Kioge
     Frederich Lorentsen 25 skoemagersvend i Ringsted
     Sophie Lorentsdtr 21 tiene i HImlingoye
wgd: Hans Madsen gmd i Tessebolle / Claus Larsen & Poul Rasmussen
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Mette Andersdtr i Lellinge     21 Jul 1789   pg 1199
HUSB:  Ole Larsen gmd bondefoged
CH:   Karen Olsdtr = Ole Jorgensen gmd i Walloebye
     Maren Olsdtr = (trolov) Henrich Zigersen gmd i Aashoye
     Marie Olsdtr = Peder Pedersen gmd i Eybye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Frederich Olsen hmd i Lellinge    17 Oct 1789  pg 1202
WIFE:  Margrethe Madsdtr
? Jens Madsen gmd i Lellinge
 Lars Madsen gmd i Hadstrup
 Anders Madsen gmd i Svansberg  (by: Soren Jorgensen inds i Norderup)
wgd: Christen Jorgensen gmd i Herfolge / Niels Pedersen inds i Herfolge
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Christian Stub inds borger horkraemmer i Hojelse    6 May 1789   pg 1206
WIFE:  (dod)
CH:   Birgethe Stub jomfrue hos hendes ½SIS
STEPCH: ... = Thaysen inspecteur i Khvn
     ... Westrup jomfrue i Lellinge
     .... = Moldenhausen chirurgus i Khvn
     1 other?
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Ane Svendsdtr i Brokkegaarden/Skovledsgaarden ved Herfolge   23 Dec 1789  pg 1211
2HUSB:  Ole Olsen gmd
1HUSB:  Peder Poulsen hmd i Wraabye (dod)
CH:   Ole Pedersen hmd i Marebechshuus ved Endeslov
     Christen Pedersen (dod) = ... enke i Himlingoye
      CH: Maren Christensdtr 11 hiemme
     Maren Pedersdtr = Christen Olsen gmd i Hadstrup
     Birthe Pedersdtr = Niels Poulsen ? gmd i Himlingoye
? Niels Nielsen (also signed)
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Peder Rasmussen ungkarl i Gunderup   28 Apr 1790  pg 1215 1265
BRO:   Ole Rasmussen 19 bodkersvend i Thurebyeholm
SIS:   Maren Rasmussen madme = Christopher Petersen gartner i Thurebyeholm
     Ane Rasmussen madme = Niels Olsen forpagter i Gunderup
     Marie Rasmussen 21 tiene i Gunderup
MORBRO: Lassen herr forpagter i Thurebyeholm
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

... enke i Taarnby      29 Apr 1790   pg 1217
HUSB:  Jens Ingvorsen inds (dod)
CH:   Jens Jensen Smed i Walloebye
     Hans Jensen Smed i Store Taarnbye
     Peder Jensen Smed i Store Salbye
     Ane Jensdtr = Niels Jacobsen gmd i Walloebye
     Mette Jensdtr 38 ugift hos BRO her i Byen
     Ane Jensdtr = Lars Christensen hmd i Taarnbye
     Margrethe Jensdtr = Hans Jensen hmd i Taarnbye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Kirstine Sorensdtr i Taarnby         29 Apr 1790   pg 1220
HUSB:  Jorgen Nielsen hmd
CH:   ... Jorgensdtr (dod)
      CH: Hans Jorgensen 3/4 aar
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Mogens Larsen = Maren Larsdtr gmd i Jaegergaarden ved Vedskolle     4 May 1790   pg 1222
CH:   Lars Mogensen 13 hiemme
HIS.1WIFE: Ane Mathiasdtr (dod)
HIS.CH: Mathias Mogensen gmd i Jaegergaarden
     Sidse Mogensdtr 26 ugift tiene i Walloe
HER.BRO:     Hans Larsen gmd i Brondsmoese gaarden
HIS.1WIFE.BRO: Peder Mathiasen i Dyrehaugegaarden
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Peder Nielsen gmd i Hadstrup     6 May 1790   pg 1231
2WIFE:  Cathrine Jensdtr
CH:   Peder Pedersen 10
     Jens Pedersen 7
     Karen Pedersdtr 4
1WIFE:  Karen Hansdtr (dod)
CH:   Niels Pedersen (dod)
     Hans Pedersen 22 tiene i hiemme
     Dorthe Pedersdtr 15 hiemme
guard: Lars Pedersen i Hadstrup
wgd: Christen Rasmussen gmd i Widskiolle
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Niels Pedersen ungkarl i Hadstrup   6 May 1790   pg 1240
BRO:   Hans Pedersen 22
SIS:   Dorthe Pedersdtr 15
½BRO:  Peder Pedersen 10
     Jens Pedersen 7
½SIS:  Karen Pedersdtr 4    alle hos Rasmus Christensen i Hadstrup
STEPMOD:     Cathrine Jensdtr = Rasmus Christensen gmd i Hadstrup
FADER:  Peder Nielsen gmd i Hadstrup (dod)
guard: Lars Pedersen i Hadstrup
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Soren Corneliusen inds i Ll.Skiensved     8 May 1790   pg 1241
WIFE:  Bodil Jorgensdtr
CH:   Cornelius Sorensen 29 tiene i Kirke Skiensved
     Birthe Sorensdtr = Lars Jacobsen hmd i Kirke Skiensved
     Jorgen Sorensen 25 tiene i L.Skiensved
wgd: Christen Nielsen i Herfolge
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Hans Nielsen inds i Ankerstraedehus      8 May 1790   pg 1242
WIFE:  Cathrine Pedersdtr
CH:   Cathrine Hansdtr 9 hos Peder Olsen gmd i Sollerup
guard: Jorgen Christensen hmd i Hestehaugehuuset
wgd: Christen Nielsen i Tinghuuset ved Herfolge
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Cathrine Zigersdtr i Herfolge Hestehaugehus  8 May 1790   pg 1243
HUSB:  Jorgen Christensen hmd
CH:   Birthe Jorgensdtr 24 hiemme
     Maren Jorgensdtr 20 tiene i Herfolge
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Hans Christensen hmd i Hoyelunds Huset     8 May 1790   pg 1246
WIFE:  Kirsten Christophersdtr
CH:   Christen Hansen hmd i hiemme
     Ane Hansdtr 22 tiene i Walloe
wgd: Christen Nielsen i Herfolge Tinghuus
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Maren Larsdtr i Olsemagle  11 May 1790   pg 1248
HUSB:  Anders Frederichsen gmd
CH:   Hans Andersen 7 hiemme
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Mads Lassen i Ny Lellingegaard    18 May 1790  pg 1251
CH:   Lars Lassen 25 i Steenlille
     Hedevig Lassen jomfrue hiemme
     Kirstine Marie Lassen ugift hos BRO i Steenlille
BRO:   Lassen or Larsen forpagter i Ny.Lellingegaard/ nu i Bierbyegaard
     Lassen proprietair
guard: Peder Jacobsen forpagter i Billesborg / Ebbe Hansen kroemand i Yderholme
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Else Christensdtr i Snatteruphuset  29 Mar 1789  pg 1254 1276
2HUSB:  Morten Mathiasen hmd
1HUSB:  Jens Jensen (dod)
CH:   Maren Jensdtr = Niels Christensen gmd i Himlingoye
     Jens Jensen hmd i Himlingoye
guard: Christen Rasmussen gmd i Widskiolle
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Johanne Bogmandsdtr i Taarnbye    10 Apr 1790  pg 1254 1288
HUSB:  Hans Jensen hmd 
CH:   Ane Hansdtr ½
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Maren Nielsdtr tjpige i Ll.Skensved      12 May 1790  pg 1255 1285
BRO:   Christopher Nielsen hmd i Ladager
     Lars Nielsen hmd i Ladager
     Niels Nielsen 27 ungkarl tiene i Walloebye
     Frederich Nielsen 24 ungkarl tiene i Lille Salbye
SIS:   Johanne Nielsdtr 26 tiene i L.Skiensved
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Christen Hansen hmd/inds i Hadstrup      14 May 1790  pg 1255 1273
BRO:   Peder Christensen (dod)
      CH: Anders Pedersen 37 tiene i Koehauge gaarden
         Maren Pedersdtr (dod) = Jens Christensen gmd i Himlingoye
          CH:  Christen Jensen 5
             Inger Jensdtr 7
SIS:   ... Christensdtr (dod)
      CH: Ane Nielsdtr (dod) = Ole Hansen i Widskiolle Overdrev
          CH:  Hans Olsen 19 tiene Ditlev Hansen i Store Taarnbye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Jacob Larsen Bonde inds i Enderslev      16 Aug 1790  pg 1256
1 CH:  Lars Jacobsen myndige i hiemme
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Margrethe Nielsdtr i Widskiolle    17 Aug 1790  pg 1256 1278 
HUSB:  Christen Rasmussen gmd
CH:   Rasmus Christensen gmd i Hadstrup
     Jens Christensen 23 tiene i Lellinge
     Christen Christensen 21 hiemme
     Maren Christensdtr 30 hiemme
     Marie Christensdtr 25 hiemme
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Christen Pedersen inds i Himlingoye      23 Aug 1790  pg 1258 1312
WIFE:  Else Hansdtr
CH:   Peder Christensen gmd i Himlingoye
wgd: Frands Sorensen gmd i Himlingoye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Kirsten Sorensdtr i Himlingoje    23 Aug 1790  pg 1259 1288
HUSB:  Hans Mortensen inds
4 CH:  Peder Hansen 25 tiene i Himlingoye
     Jens Hansen 17 tiene i Ammerup
     Ingeborg Hansdtr 22 hos Hans Vaever i Haarlov
     Birthe Hansdtr 20 hos Simon Udrider i Walloe
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Ole Pedersen inds i Himlingoje    23 Aug 1790  pg 1259 1287?
2WIFE:  
CH:   Peder Olsen 1½
11WIFE: 
CH:   Ane Olsdtr 19 tiene i Himlingoye
     Maren Olsdtr 16 tiene i Taarnbye
     Birthe Olsdtr 13 tiene i Himlingoye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Karen Pedersdtr i Hadstrup  11 Sep 1790   pg 1260 1269
HUSB:  Christen Pedersen gmd
SIS:   Birthe Pedersdtr 40 ugift i Scheelerske Hospital i Herfolge
guard: Christen Olsen gmd i Hadstrup
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Karen Pedersdtr i Lellinge     10 Oct 1790   pg 1262 1290
HUSB:  Lars Jorgensen hmd
CH:   Ane Larsdtr 1½
BRO:   Morten Pedersen gmd i Salbye
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Ole Hansen hmd i Olsemagle  13 Oct 1790   pg 1263 1284
WIFE:  Karen Pedersdtr
CH:   Hans Olsen 27 tiene i Kirke Skiensved
     Birthe Olsdtr 20 or 23 ugift tiene i Olsemagle
wgd: Christen Nielsen i Tinghuuset
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Dorthe Eriksdtr inds i Taarnbye    18 Oct 1790  pg 1264 1313
CH:   Niels Madsen inds i Taarnbye/hmd i Taarnbye
     Maren Madsdtr = Hans Ibsen inds hos Anders Pedersen hmd i Himlingoye
     Johanne Madsdtr (dod)
      CH: Jens Hansen 25 ungkarl tiene i Wraabye
         Peder Hansen 20 begge tiene i Wraabye/tiene i Brokkegaarden
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Niels Nielsen Smed gl.gmd i Svansbjaerg    25 Nov 1790  pg 1281 1300
WIFE:  Karen Andersdtr
BRO:   Christen Nielsen gmd i Herfolge
     Jens Nielsen gmd i Wraabye
SIS:   Malene Nielsdtr = Hans Jorgensen inds i Herfolge
BRO:   Hans Nielsen i Walloebye (dod)
      CH: Niels Hansen 21 tiene i Sollerup
         Ane Hansdtr = Simon Nielsen gmd i Taarnbye
         Birthe Hansdtr 24 tiene i Taarnbye
     Peder Nielsen i Powelstrup (dod) = ... =2. Niels Pedersen i Powelstrup
      CH: Jens Pedersen 18
         Niels Pedersen 16     begge hiemme
wgd: Hans Madsen gmd bondef i Tessebolle
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Peder Hansen ungkarl tiene Morten Andersen gmd i Lidemark    29 Nov 1790  pg 1291 1325
SIS:   Kirsten Hansdtr 22 or 25 tiene i Bidstruphuuset
guard: Hans Sorensen / Soren Jacobsen gmd i Herfolge
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Karen Jorgensdtr i Ringsbjaerg    29 Nov 1790  pg 1292 1330
HUSB:  Jens Olsen hmd
BRO:   Ole Jorgensen myndige tiene Lars Hansen i Gummerod
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Kirsten Christensdtr or Kirstine Christensdtr i Skt Anna Hus   11 Jan 1791     pg 1293 1323
HUSB:  Lars Jensen hmd
CH:   Ane Kirstine Larsdtr = Christen Madsen smed i Endeslov
     Mette Kirstine Larsdtr ugift
guard: Niels Olsen / Hans Nielsen gmd i Ammerup
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Inger Hansdtr or Inger Pedersdtr i Sollerup     19 Jan 1791   pg 1295 1329
HUSB:  Peder Hansen inds
BRO:   Jens Pedersen i Sonnerup
SIS:   Ane Pedersdtr = Mads Hansen inds i Lidemark
guard: Soren Jacobsen gmd i Herfolge
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Soren Jensen ungkarl i Hojelse    12 Jan 1791  pg 1295 1321
SIS:   Mette Jensdtr = Peder Nielsen gmd i Hoyelse
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Ane Marie Christophersdtr i Ringsbjaerg    21 Feb 1791  pg 1296 1332
HUSB:  Hans Olsen hmd
CH:   Ole Hansen 3
     Kirstine Hansdtr 6
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Karen Knudsdtr i St.Salby      11 Mar 1791   pg 1296 1320
HUSB:  Peder Jensen hmd smed
CH:   Maren Pedersdtr 1
BRO:   Christen Knudsen gmd i Staerkende
MODER:  ... gl.
? Niels Knudsen vertshmd i Kioge
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Jens Christensen gmd i HImlingoje   15 Mar 1791  pg 1298 1314
WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Inger Jensdtr 9
     Christen Jensen 6
WIFE.FADER: Peder Pedersen gmd 
BRO:   Peder Pedersen (eldest BRO)
guard: Ole Christensen gmd i Himlingoye/ Frands Sorensen gmd
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Kirsten Jensdtr or Karen Jensdtr i Osterledshus    22 Mar 1791  pg 1305
HUSB:  Frederich Bodker hmd
CH:   Ane Frederichsdtr = ... Smed i Saeder
     Helene Frederichsdtr = Soren Poulsen gmd i Gl.Kioge
     Jens Frederichsen kroemand i Slimminge
     And. Frederichsen gmd i Olsemagle ****
     Birthe Frederichsdtr = Mogens Frandsen kieldermand i Khvn
     Ane Cathrine Frederichsdtr tiene i Kioge
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Jens Jensen hmd i Enderslev      1 May 1791   pg 1308 1326
WIFE:  Maren Hansdtr
wgd: Lars Jorgensen
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Karen Christophersdtr i Kanderod   31 May 1791  pg 1309 1327
HUSB:  Lars Jorgensen hmd
BRO:   Jacob Christensen tiene i Walloebye Praestegaard
guard: Soren Jacobsen gmd i Herfolge
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Maren Madsdtr or Maren Mogensdtr i Vraaby Hyrdehuuset, Wraabye     29 May 1791  pg 1309 1327
HUSB:  Niels Thomasen hmd
CH:   Jens Nielsen (eldest son)
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Anders Nielsen hmd i Ringsbjaerg Skovhuse   15 Jun 1791  pg 1310
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Niels Larsen Gron inds i Tessebolle      16 Jun 1791  pg 1311
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

Karen Hansdtr Mejer i Krageskovshuset     13 Jul 1791  pg 1318
HUSB:  Jens Andersen skovfoged
CH:   Hans Jorgensen 35 
[Valloe Stifts Gods skpr; Book 18 1777-1791; FHL film 50867]

////////////////////////////////////////END OF FILM////////////////////////////////////////
     Vallo Stifts Gods - Skifteprotokol
     Book 19 1791-1818 - FHL film 50868
 NOTE: most have notes referencing heirs being listed in Registerings Prot. & page #)
     by Aurelia Clemons Dec 2006

Peder Hansen ungkarl dod i Lidemark       24 Dec 1791  pg 2
SIS:   Kirsten Hansdtr
BRO:   Hans Hansen i Walloebye (?dod 16 Jul 1791?)
guard: Morten Andersen gmd i Lidemark
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Anders Nielsen hmd i Ringsberg Skovhuus     24 Dec 1791  pg 3
WIFE:  Dorthe Larsdtr
CH:   Niels Andersen 20 tiene i Saedder
     Maren Andersdtr 18 tiene i Heidsshuus
     Lars Andersen 14 tiene i Saedder
     Ole Andersen 10 hiemme
     Hans Andersen 5
guard: Christen Nielsen i Ting-huuset
wgd: Jorgen Andersen i Herfolge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Niels Larsen Gron inds i Tessebolle      24 Dec 1791  pg 4
WIFE:  ...   (=2. Jens Olsen i Folehaugehuus)
CH:   Lisbeth Nielsdtr = Morten Ibsen hmd i Herfolge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Inger Olsdtr i Enderslov   29 Dec 1791  pg 6 28
HUSB:  Jens Nielsen inds land soldat
HEIRS:  
guard: Peder Christensen gmd i Himlingoye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ane Pedersdtr i Folehaugehuuset    29 Dec 1791  pg 6
2HUSB:  Jens Olsen hmd
1HUSB:  Lars ...
CH:   Peder Larsen 34 ungkarl 
     Knud Larsen 15
     Karen Larsdtr = Anders Jensen
     Mette Larsdtr = Ole Pedersen
     Sidse Larsdtr 20
     Birthe Larsdtr 17
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Karen Jensdtr i Himlingoye  29 Dec 1791  pg 8
HUSB:  Jens Andersen smed
CH:   ... Jensdtr = Ole Hansen
? Andreas Olsen kiobmand i Kioge
guard: Jens Rasmussen smed i Haaslov?
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Soren Jensen ungkarl dod i Hoyelse 30 Dec 1791   pg 10
HEIR:  Peder Nielsen myndig
SIS:   ... Jensdtr = Jens Pedersen gmd i Hoyelse
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Niels Clausen gmd i Eybye   30 Dec 1791  pg 12
WIFE:  Karen Nielsdtr
CH:   Hans Nielsen
     ... Nielsdtr = Hans Olsen i Eybye
     ... Nielsdtr = Niels Larsen i Eybye
wgd: Niels Jensen gmd i Lille Ladager
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Peder Jensen gmd i Holmsgaarden    31 Dec 1791  pg 14
WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   umyndig
SIS:   ... Jensdtr = Niels Pedersen gmd i Torpe ved Herfolge
wgd: Hans Mortensen i Himlingoye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Karen Jensdtr i Osterledshuus     31 Dec 1791  pg 17
HUSB:  Frederich Pedersen Bodker blind gl.
CH:   Anders Frederichsen gmd i Olsemagle
     Jens Frederichsen kroemand i Himinge
     ... Frederichsdtr = Soren Poulsen gmd i Gl.Kioge
     ... Frederichsdtr = Lars Danielsen smed i Saedder
     Ane Cathrine Frederichsdtr ugift
     ... Frederichsdtr = Mogens Frandsen    (perhaps married Ane Cathrine Frederichsdtr above?)
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Hans Andersen kroemand i Herfolge   11 Jan 1792  pg 20
WIFE:  Cathrine ...
CH:   umyndige
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Margrethe Jensdtr i Taarnbye      25 Feb 1792  pg 22
HUSB:   Hans Jensen hmd
BRO:   Hans Jensen
     Jens Jensen
     Peder Jensen   alle myndige
SIS:   ... Jensdtr = Niels Jacobsen
     Ane Jensdtr 40 ugift
     Ane Jensdtr = Lars Christensen hmd i Store Taarnbye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Sidse Jensdtr i Vraabye    12 Jul 1792  pg 24
HUSB:  Niels Clemensen gmd
CH:   
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Momme Larsdtr i Kierkeskovshuus    13 Jul 1792  pg 26
HUSB:  Niels Pedersen hmd
CH:   Lars Nielsen 6
     Peder Nielsen tiene i Aggerupe  (HUSB.CH?:)
SIS:   ... Larsdtr = Jens Jacobsen gmd i Endeslev
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Birthe Larsdtr i Enderslov  13 Jul 1792  pg 29
HUSB:  Hans Hansen inds
BRO:   Jacob Larsen (dod)
      CH: Lars Jacobsen gmd i Enderslev
     Peder Larsen (dod)
      CH: Christen Pedersen (dod)
          CH:  Peder Christensen gmd i Himlingoye
         Ole Pedersen (dod)
          CH:  Peder Olsen ungkarl tiene i Himlingoye
             Mette Olsdtr = Ole Mogensen hmd i Kioge
         Ane Pedersdtr ugift i Himlingoye (dod)
SIS:   Dorthe Larsdtr (dod) = Lars Olsen hmd i Wraabye
      CH: Ole Larsen gmd i Heinerup (dod without children)
         Ane Larsdtr (dod) = Ole Christensen gmd i Enderslev
          4CH: Christen Olsen
             Hans Olsen 20 tiene i Enderslev
             Dorthe Olsdtr = Mads Boesen i Enderslev
             Ane Olsdtr = Henrich Jensen i Enderslev
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ane Pedersdtr pigen fattig i Himlingoye     13 Jul 1792  pg 32
by: Peder Christensen gmd i Himlingoye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Kirsten Hansdtr i Enderslov     13 Jul 1792   pg 32
HUSB:  Ole Larsen gmd
CH:   
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Karen Nielsdtr i Herfolge      14 Jul 1792   pg 34
HUSB:  Ole Madsen 
CH:   
guard: Soren Jacobsen sognefoged
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Karen Hansdtr tieneste pigen i Herfolge     14 Jul 1792  pg 36
MODER:  
HEIRS:  Christen Jorgensen & others
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Niels Mortensen gmd bondefoged i Herfolge    14 Jul 1792  pg 36
CH:   Hans Nielsen gmd i Herfolge
     Morten Nielsen hmd i Sonden Kioge
     ... Nielsdtr = Peder Jacobsen
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Hans Michelsen gmd i Herfolge     14 Jul 1793  pg 37
WIFE:  Karen Pedersdtr
CH:   Lars Hansen 30 gmd i hiemme
wgd: Christen Jorgensen gmd 
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Niels Nielsen gmd i Eyoye   16 Jul 1792  pg 39
WIFE:  Ingeborg Jacobsdtr
CH:   Peder Nielsen
     others
guard: Jens Hansen gmd i Eyoye
wgd: Soren Jacobsen sognef i Herfolge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Birthe Larsdtr i Lidemark      17 Jul 1792   pg 41
HUSB:  Ole Mathiasen hmd
½BRO:  Niels Nielsen gmd i Svansberg
SIS:   Margrethe Larsdtr = Hans Nielsen inds i Himlingoye
     Ane Larsdtr enke = afg. Niels Andersen i Sollerod
guard: Mads Hansen i Lidemark
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jorgen Jorgensen hmd i Lidemark   17 Jul 1792   pg 43
WIFE:  Kirsten Rasmusdtr
HEIRS:  Soren Olsen 25 i Wallerslev & his ½SODSK:
wgd: Abraham Andersen i Lidemark
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ole Pedersen hmd i Lidemark         17 Jul 1792   pg 44
WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Maren Olsdtr 10 hos Jens Nielsen i Eyoye
guard: Jens Christiansen inds i Lidemark
wgd: Ole Mathiasen i Lidemark
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Niels Hansen gmd i Svansberg      17 Jul 1792  pg 46
WIFE:  Karen Hansdtr
CH:   ... Nielsen
     others
WIFE.FAD: Hans Pedersen gmd i Lellinge
guard: Morten Mortensen smed i Herfolge  (signed: Martin Martinsen Schion)
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Morten Pedersen gmd i Ringsberg       20 Jul 1792   pg 48
WIFE:  Ane Olsdtr
CH:   ... Mortensdtr
FADER:  Peder Poulsen i Ringsberg
WIFE.FAD: Ole Nielsen gmd i Saedder
WIFE.BRO: Ole Olsen i Ringsberg Skovhuuse
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Niels Jensen hmd i Ringsberg Skovhuus      20 Jul 1792  pg 50
WIFE:  Margrethe Hansdtr    (=2. (trolov) Ole Olsen )
HEIR:  Lars Jensen i Herfolge
     others - mynder
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Christen Andersen smed i Lellinge   21 Jul 1792  pg 52
WIFE:  Abelone Nielsdtr
CH:   Niels Christensen i Lellinge
     Anders Christensen i Edelgave
     others
wgd: Soren Jacobsen sognf i Herfolge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ane Jensdtr i Nyeledshuuset ved Walloebye   21 Jul 1792  pg 53
HUSB:  Niels Jacobsen (dod)
CH:   Hans Nielsen hmd i Leerbechs huuset
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Johannes Nielsen ungkarl i Walloe   21 Jul 1792  pg 54 66
FORLOV: Ane Hansdtr pigen i Haarlov
MODER:  ... = STEPFAD: Ole Hansen i Nyeleds huuset ved Walloe
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Christen Pedersen moller i Lellinge Molle    14 Sep 1792  pg 55 128
WIFE:  Marie Kirstine Petersdtr
BRO:   Ole Pedersen moller i Kioge
wgd: J. Nohr
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Rasmussen inds i Kirke Skiensved, gl.Lellingegaard     27 Nov 1792  pg 60
BRO:   Niels Rasmussen hiulmand i Olbye
? Ole Hansen
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Kirsten Sorensdtr i Eybye   27 Nov 1792  pg 61
HUSB:  Ole Mogensen inids
CH:   Ellen Olsdtr 4
BRO:   Jorgen Sorensen 16 ungkarl tiene i Wemmedrup
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Hans Niels hmd i Lellinge   27 Nov 1792  pg 62
WIFE:  Kirsten Larsdtr
CH:   Ane Hansdtr 16 tiene i gl.Lellingegaard
     Niels Hansen 13 tiene i Lellinge
     Margrethe Hansdtr 3½
guard: Niels Pedersen inds i Lidemark
wgd: Soren Pedersen bondefoged i Lidemark
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Peder Christensen gmd i Lellinge    27 Nov 1792  pg 63 (see regist.protok pg 41)
WIFE:  Ane Andersdtr
CH:   Hans Pedersen nu fra Lellingegaard
     Dorthe Pedersdtr
     Niels Pedersen gmd i Lidemark
wgd: Soren Pedersen bondef i Lidemark
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Niels Johansen hmd i Taarnbye     1 Dec 1792  pg 67 88
WIFE:  Kirsten Madsdtr
CH:   
guard: Peder Pedersen / Jorgen Nielsen hmd
wgd: Jens Larsen / Peder Jensen gmd i Taarnbye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Marie Jacobsdtr i Stenbroehuuset?   1 Dec 1792  pg 69
HUSB:  Peder Abrahamsen inds fattig
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Lars Pedersen inds i Hadstrup     1 Dec 1792  pg 69
CH:   Jens Larsen gmd i Hadstrup
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Cathrine Jensdtr i Knapmagerhuuset   1 Dec 1792  pg 70
HUSB:  Peder Pedersen hmd
CH:   ... Pedersdtr
guard: Jorgen Andersen
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Lars Madsen gmd i Hadstrup  9 Mar 1793   pg 71
WIFE:  Sidse Jensdtr
CH:   Jens Larsen of age
     Rasmus Larsen
     Maren Larsdtr
     Marie Larsdtr ugift - umyndige
     Ane Larsdtr
BRO:   Jacob Madsen gmd i Saedder
wgd: Christen Pedersen gmd i Hadstrup
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jorgen Jorgensen gmd i Kirke Skiensved     3 May 1793  pg 75 97
2WIFE:  Johanne Jensdtr (= Thomas Jensen )
2 CH:  Poul Jorgensen
     Jorgen Jorgensen
1WIFE:  
CH:   Jens Jorgensen 22
     Ane Jorgensdtr = (trolov) Peder Nielsen i Oster Syv, Magistrats gods
     Kirsten Jorgensdtr - unsure which wife is her mother
     Hans Jorgensen
STEPCH: 2 sons & 2 daus
1WIFE.BRO: Jens Jensen gmd i Taagerup
2WIFE.SIS: ... Jensdtr = Jens Hansen gmd i Giohoy
2WIFE.BRO: Soren Jensen i Bentzonsdahl
wgd: Lars Jacobsen hugger i Kr.Skiaensved / Rasmus Jensen smed i Hoye Taastrup
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Henrich Olsen = Ane Mortensdtr skovfoged i Stokagerhuuset    separation 25 May 1793     pg 77 113
CH:   Ole Henrichsen er betalt til en drjer i Kioge
HER.FAD:     Morten Christensen i Widskiolle
guard: Jorgen Andersen i Herfolge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Christen Nielsen gmd i Aggerup        16 Jul 1793   pg 82
WIFE:  Birthe Jensdtr
CH:   myndige 
     ... Christensdtr umyndige
guard: Jens Jacobsen gmd i Enderslev
wgd: Jens Jensen gmd i Enderslev
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Peder Thomasen i Learskovshuus    16 Jul 1793  pg 85
WIFE:  Kirsten Jensdtr
CH:   
guard: Hans Madsen bondef i Tessebolle
WIFE.BRO: Jens Jensen gmd i Enderslev
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Niels Pedersen i Kirkeskovshuus    16 Jul 1793  pg 86
CH:   Peder Nielsen of age
     Jens Nielsen of age
     minors
WIFE.SIS: ... = Jens Jacobsen gmd i Enderslev
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ole Jensen hmd i Himlingoye      18 Jul 1793  pg 87
WIFE:  Karen Madsdtr
CH:   Jens Olsen of age
     others
wgd: Lars Jorgensen hmd
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Mortensen ungkarl i Taarnbye   18 Jul 1793  pg 88
WIFE:      (=2. Peder Jensen gmd i Taarnbye)
CH:   
WIFE.CH:     
WIFE.BRO: Jens Jensen i Walloe
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ane Eriksdtr i Taarnbye       18 Jul 1793   pg 90 142
HUSB:  Hans Andreasen hmd
CH:   ... = Niels Johansen i Taarnbye
     ... = Hans Jacobsen i Froslov
     Peder Madsen ungkarl i Walloebye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ole Olsen i Skovledsgaarden      19 Jul 1793  pg 90
WIFE:  Maren Jensdtr
CH:   Ellen Olsdtr
     Ane Olsdtr
guard: Christen Nielsen gmd i Herfolge
wgd: Christen Nielsen i Tinghuuset
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Hans Joensen = Kirstine Henrichsdtr gmd i Eyoye     19 Jul 1793  pg 93
CH:   ... Hansdtr = Peder Jensen gmd i Eyoye
     Peder Hansen
     others
? Peder Joensen
 Rasmus Joensen
HER.BRO:     Peder Henrichsen i Aashoye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Sophie Mogensdtr i Eyoye   19 Jul 1793  pg 96
HUSB:  Ole Nielsen hmd
guard: Rasmus Joensen gmd i Sollerup    
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Hans Christensen gmd i Olsoemagle   23 Jul 1793  pg 100 135 158
WIFE:  Margrethe Pedersdtr   (=2. Hans Jorgensen )
CH:   Christen Hansen 10
     Ane Hansdtr 5
     Karen Hansdtr 2
BRO:   Christopher Christensen gmd i Kirke Skaensved
WIFE.FAD: Lars Pedersen gmd i Lille Schiensved
guard: Niels Christensen hmd i Olsemagle
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Christen Jensen gmd i Lellinge     24 Jul 1793  pg 102
WIFE:  Maren Hansdtr
CH:   Jens Christensen
     Christen Christensen
     Ane Christensdtr
guard: Peder Olsen gmd i Lellinge
wgd: Soren Jensen gmd i Lellinge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Hans Pedersen hmd i Lellinge      24 Jul 1793  pg 104
WIFE:  Ane Mathiasdtr
CH:   Peder Hansen 14
     Niels Hansen 9
guard: Soren Jensen gmd 
wgd: Peder Olsen gmd
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Elisabeth Sorensdtr i Lille Salbye   24 Jul 1793  pg 106
HUSB:  Ole Olsen gmd
CH:   
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Lars Pedersen ungkarl i Hoyelse    24 Jul 1793  pg 108
HEIRS:  
guard: Peder Hansen sognefoged i Hoyelse
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Karen Pedersdtr i Lidemark     26 Jul 1793   pg 109
HUSB:  Ole Pedersen gmd
CH:   
HUSB.BRO: Claus Pedersen i Lidemark
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Jensen hmd i Sollerup  27 Jul 1793  pg 110
WIFE:  Maren Madsdtr  (unsure of 1st name)
HEIRS:  
SIS:   ... Jensdtr = Peder Mathiasen gmd i Wedskiolle
wgd: Christen Nielsen i Tinghuset
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Niels Nielsen hmd i Herfolge      27 Jul 1793  pg 112
WIFE:  Karen Olsdtr
SIS:   Birthe Nielsdtr = Hans Larsen gmd i Bronsmoese
guard: Peder Mathiasen bondefoged i Widskiolle
wgd: Christen Nielsen i Tinghuuset
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Kirsten Jensdtr i Saedder   2 Aug 1793   pg 115
HUSB:  Peder Pedersen gmd
CH:   Dorthe Pedersdtr 
HUSB.BRO: Jorgen Pedersen ungkarl i Saedder
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Frederich Bodker i Osterledshuus, dod i Saedder     2 Aug 1793  pg 117
CH:   Jens Frederichsen gmd i Sliminge
     Anders Frederichsen gmd i Olsemagle
     Ane Frederichsdtr = Lars Danielsen smed i Saedder
     Lene Frederichsdtr = Soren Poulsen gmd i Gl.Kioge
     Birthe Frederichsdtr = Mogens Frandsen kiaeldermand i Khvn?
     Ane Cathrine Frederichsdtr 30 ugift
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Niels Saxesen gmd bondef i Eybye    12 Sep 1793  pg 120
WIFE:  Margrethe Andersdtr
SODSK:  Hans Saxesen
     Jens Saxesen - of age
     Jens Olsen
     others
WIFE.BRO: Jens Andersen i Orslev
wgd: Peder Rasmussen gmd i Eybye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Christen Pedersen moller i Lellinge Molle   13 Sep 1793   pg 123 128
WIFE:  Marie Kirstine sal. Petersen
BRO:   Christen Pedersen mollersvend i Kioge 
     Ole Pedersen
WIFE.MODER: ... enke = afg. Claus Plamboech moller
wgd: Nohr hospitals forstander i Herfolge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Peder Hansen hmd i Eybye   3 Dec 1793   pg 137
WIFE:  Johanne Knudsdtr
SIS:   ... Nielsdtr (dod)
      CH: Christopher Madsen hmd i Carelstrup
         Hans Madsen tiene Skovriindren ved Lellinge
         Mads Madsen tien i Skillings Kroen
guard: Lars Pedersen
wgd: Ole Jorgensen hmd i Eybye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jorgen Olsen inds i Store Salbye    3 Dec 1793  pg 139 
CH:   Ole Jorgensen hmd i Eybye
     Jens Jorgensen i Lellinge
     Maren Jorgensdtr = Hans Larsen hmd i Store Salbye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Sidse Nielsdtr i Himlingoye      19 Dec 1793  pg 140
HUSB:  Jorgen Jorgensen gmd bondefoged
CH:   
FADER:  Niels Jensen gmd i Walloebye
HUSB.SIS: Maren 
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Dorthe Nielsdtr i Store Taarnbye    19 Dec 1793  pg 143
2HUSB:  Jens Jensen hmd
CH:   Else Jensdtr 20 hiemme
     Sidse Jensdtr 15 tiene i Walloebye
1HUSB:  Lars Hansen (dod)
CH:   Niels Larsen 23 tiene i Huerter?
guard: Peder Mathiasen bondef
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Bodil Nielsdtr i Lidemark  20 Dec 1793   pg 144
HUSB:  Ole Christensen gmd
CH:   umyndig son
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Hans Andersen hmd i Lidemark    20 Dec 1793   pg 146
WIFE:  
CH:   umyndige son
BRO:   Morten Andersen gmd i Lidemark
wgd: Lars Andersen gmd i Heinerup
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Kirsten Jensdtr i Banchorsgaarde    20 Dec 1793  pg 147
HUSB:  Peder Nielsen gmd
CH:   umyndige
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Sidse Mogensdtr tienestepige i Jaegergaarden      21 Dec 1793  pg 149
BRO:   Mathias Mogensen gmd i Jaegergaarden
½BRO:  Lars Mogensen 16 tiene 
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Inger Olsdtr i Tessebolle   21 Dec 1793  pg 151
HUSB:  Poul Jensen inds fattig
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Sorensen kroemand i Lellinge   28 Jan 1794  pg 152
WIFE:  Ane Cathrine Evertsdtr
HEIRS:  Kirchoff forvalter i Holmegaard (dod)
      CH: 
guard: Soren Jensen
wgd: Ebbe Hansen kroemand
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Else Marie Monefeldt enke i Lellinge Skovrider Gaard  29 Jan 1794  pg 154 205 221 239
HUSB:  Martin Monefeldt skovrider (dod ?14 Jun 1769)
CH:   Frederich Albreth Monefeldt
     August Jagemann Monefeldt skovrider 
      CH: Bolle Hylling Monefeldt
         Andreas Monefeldt
         Edwar? Monefeldt
         Ane Cathrine Nohr
         Henriette Dorthe Richardt
         Else Marie Richardt
         Ane Margrethe Monefeldt
         Juliane Marie Monefeldt
     Gerhardt Christian Monefeldt skovrider i Lellinge
     Jens Walchen Monefeldt (dod)
      2CH: Martin Monefeldt
         Gerhart Monefeldt
     Victor Christian Monefeldt skovrider i Christiansholm, Lolland/Laaland
     Daniel Walchen Monefeldt kiobmand i Praestoe
     Andreas Monefeldt i Khvn
     Poul Egedius Monefeldt
     Ottilia Christiane Monefeldt = Mantzius skovrider i Ods herred (=1.? Severin Bierum i Store Darum, Ribe i Jylland)
     ... Monefeldt = Zacharias Gregersen vognmand
     Ane Margrethe Frederikke Monefeldt = Tonnesen moller i Gielleleje
     ... Monefeldt = Nohr hospitals forstander i Herfolge
     Elisabeth Monefeldt jomfrue
     Lovise Monefeldt = Scheuke/Schnuhn gartner i Scharsholm/ ved Astrup
guard: Moller forpagter i gl.Lellingegaard
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Peder Nielsen gmd i Hoyelser      20 May 1794  pg 162
WIFE:  Mette Jensdtr
CH:   
guard: Peder Hansen sognef i Hoyelse
wgd: Jens Rasmussen hmd i Eybye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Maren Olsdtr i Kanderod    21 May 1794  pg 164
HUSB:  Gregers Thomasen gmd
CH:   ... Gregersdtr = (trolov) Niels Nielsen ungkarl i hiemme
     Niels Gregersen
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Nielsen gmd i Wraabye  21 May 1794  pg 167
WIFE:  Ingeborg Olsdtr
CH:   Niels Jensen 14
     Peder Jensen 11
     Jens Jensen 2
     Mette Jensdtr 6
BRO:   Christen Nielsen     (by: Niels Madsen gmd i Wraabye)
guard: Hans Hansen
wgd: Hans Hansen gmd i Wraabye / Niels Madsen
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Rasmus Engelsen gmd i Himlingoye    27 Jul 1794  pg 170
WIFE:  Ane Olsdtr    (=2. Niels Andersen )
CH:   Niels Rasmussen
     ... Rasmusdtr
BRO:   Niels Ingelsen i Taarnbye     (signed: Niels Engelsen)
wgd: Anders Hansen hmd i Taarnbye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Niels Larsen gmd i Walloebye      27 May 1794  pg 172
WIFE:  Sidse Frandsdtr (testament)
FARBRO: Jorgen Nielsen inds i Taarnbye
     Christen Nielsen gmd i Aggerup (dod) = ... =2. Peder Madsen i Aggerup
      CH: Niels Christensen gmd i Himlingoye
         Lars Christensen gmd i Himlingoye
         Else Christensdtr = Niels Braemensen? i Wraabye
         Ellen Christensdtr 17
         Karen Christensdtr 15
FARSIS: Else Nielsdtr enke = afg. Mads Pedersen i Tessebolle    (? Mads Andersen ?)
FAR½BRO:     Ole Larsen (dod)
      CH: Peder Olsen gmd i Walloebye
         Ane Olsdtr enke = afg. Peder Hansen i Walloebye
MORBRO: Peder Pedersen gmd i Himlingoye
     Jens Pedersen gmd i Himlingoye
MORSIS: Bodil Pedersdtr (dod) = Olur Rasmussen gmd i Himlingoye
      CH: Birthe Bentsdtr = Hans Bentsen i Widskiolle
         Ane Bentsdtr = Jeppe Rasmussen i Skioldevangehuuset
         Maren Bentsdtr (dod - no heirs) = Jens Andersen gmd i Himlingoye
         Peder Bentsen i Welaghedshuuset?
     Margrethe Pedersdtr (dod) = afg. Jens Nielsen gmd i Himlingoye
      CH: Peder Jensen hmd i Enderslev
         Ane Jensdtr = Ole Olsen i Enderslev Overdrev
         Birthe Jensdtr = Peder Knudsen gmd i Taambye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Kirsten Clemmensdtr i Enderslov Overdrev    27 May 1794  pg 176
HUSB:  Jens Nielsen gmd
CH:   
? Maren Clemensdtr pige
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Jensen gmd i Eyoye    28 Nov 1794  pg 178
WIFE:  Ane Jacobsdtr
CH:   Jens Jensen 6
BRO:   Peder Jensen gmd i Clemenstrup
     Anders Pedersen gmd i Svansberg
wgd: Soren Jacobsen sognef i Herfolge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Karen Andersdtr enke i Svansberg    28 Nov 1794  pg 180
HUSB:  Niels Nielsen Smed (dod)
CH:   Inger ... = Peder Olsen gmd i Walloebye
     Jens Jensen gmd i Eyoye (dod) = Ane Jacobsdtr   (wgd: Soren Jacobsen )
     Peder Jensen gmd i Clemenstrup
     Anders Pedersen gmd i Svensberg
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jorgen Larsen gmd i Eyoye      28 Nov 1794   pg 181
WIFE:  Ellen Pedersdtr
CH:   Lars Jorgensen 5
guard: Lars Hansen gmd i Herfolge
wgd: Jens Hansen i Eyoye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Hans Jensen hmd i Lille Skiensved   29 Nov 1794  pg 184
WIFE:  Ingeborg Hansdtr
wgd: Ole Olsen i Kirke Schiensved
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Peder Bertelsen inds i Lellinge    29 Nov 1794  pg 185
WIFE:  Karen ...
STEPCH: Marie Cathrine 
SODSK.CH: Maren ... = = Christopher Christiansen inds i Lellinge
wgd: Ole Olsen i K.Schienesved
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Peder Mortensen inds i Kirke Skiensved     29 Nov 1794  pg 187
2WIFE:  Ane Jacobsdtr
CH:   Kirstine Pedersdtr 15
     Marie Pedersdtr 14
     Johanne Pedersdtr 11
1WIFE:  
CH:   Erik Pedersen hmd i Lellinge
wgd: Ole Olsen i K.Schiensved
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Maren Pedersdtr inds i Wraabye     29 Nov 1794  pg 188
CH:   ... = Peder Jensen smed i Wraaebye
BRO:   Christen Pedersen i Olsemagle
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jorgen Hansen inds i Lidemark     29 Nov 1794  pg 189
CH:   Hans Jorgensen tiene i Herfolge
     Dorthe Jorgensdtr = Hans Hansen i Markhuus imellem Birserschov og Lidemark
     Ane Jorgensdtr = Ole Jorgensen portneren i Walloe
(unsure about these being marriages?)
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Mette Hansdtr i Widskiolle  29 Nov 1794  pg 189
HUSB:  Ole Hansen hmd
1 CH:  Sophie Olsdtr 3 wks
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Jensen hmd i Tessebolle      29 Nov 1794  pg 190
WIFE:  Maren Pedersdtr
BRO:   Ole Jensen inds i Himlingeoye
SIS:   Inger Jensdtr = Lars Torpsen gmd i Haarlov/Havelov?
wgd: Peder Siersen i Tessebolle
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Jensen smed i Walloebye      4 Dec 1794  pg 192
WIFE:  Karen Hansdtr  (=2. Claus Cortsen)
CH:   Hans Jensen
     Christopher Hansen - umyndige
BRO:   Hans Jensen Smed i Taarnbye
     Peder Jensen Smed i Wraabye
wgd: Niels Mortensen hmd i Walloebye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ane Pedersdtr i Walloebye  4 Dec 1794   pg 194
HUSB:  Niels Mortensen hmd
SODSK.CH: Peder Jorgensen gmd i Taarnbye
     ... = Niels Larsen gmd i Walloebye
HUSB.BRO.CH:   Niels Jensen ungkarl i Walloebye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ane Jensdtr i Walloebye    4 Dec 1794   pg 196
HUSB:  Niels Hansen gmd
7 CH:  alle umyndige hiemme
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Jensen = Karen Sorensdtr udrider i Walloe     bevilling 21 Nov 1794 pg 200 
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ane Svendsdtr i Walloebye   29 Jan 1795  pg 202
HUSB:  Niels Jensen gmd
CH:   Sidse Nielsdtr (dod) = Jorgen Jorgensen bondefoged i Himlingoye
      CH: 
     Birthe Nielsdtr
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ole Larsen gmd i Wraaebye   25 Jun 1795  pg 208
WIFE:  Ane Nielsdtr
5 CH:  
BRO:   Peder Larsen i Wraaebye
wgd: Niels Andersen hmd i Enderslov, Magistrats gods
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Birthe Nielsdtr i Wraalbye  25 Jun 1795  pg 210
HUSB:  Jens Hansen hmd
CH:   Johanne Jensdtr umyndig
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Madsen inds i Lellinge     27 Jun 1795   pg 211
WIFE:  Karen Pedersdtr
CH:   
guard: Christen Nielsen i Bilderschov herreds Tinghuus
wgd: Jens Jensen i Enderslov
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Kirsten Jacobsdtr inds enke i Lille Salbye   27 Jun 1795  pg 213
CH:   Jens Olsen 35
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Rasmus Nielsen hmd i Himlingoye    27 Jun 1795  pg 213
WIFE:  Inger Hansdtr
CH:   umyndige
½SIS:  Maren Jensdtr i Taarnbye
guard: Soren Jacobsen i Herfolge
wgd: Christen Nielsen i Tinghuuset
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jacob Jensen inds i Enderslov     27 Jun 1795  pg 214
WIFE:  Maren Mortensdtr
CH:   Morten Jacobsen 4
guard: Christen Nielsen i Herfolge Tinghuus
wgd: Jens Jensen i Enderslov
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ole Andersen gmd i Tessebolle     27 Jun 1795  pg 216
2WIFE:  Karen Sorensdtr
CH:   Hans Olsen of age
1WIFE:  
CH:   Anders Olsen gmd i Taarnbye
     ... Olsdtr = Peder Pedersen gmd i Tessebolle
wgd: Peder Sorensen gmd i Tessebolle
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Hans Boasen ungkarl i Walloebye    27 Jun 1795  pg 218
½SIS:  Karen Jensdtr 18
     Ane Jensdtr 16
MODER:  Ane Hansdtr (dod - 9 Jun 1778)
FADER:  Boe Jorgensen i Wraalbye (dod 23 Feb 1773)
FARFAD: Jorgen Boassen i Wraalbye (dod - 7 Jun 1776)
STEPFAD:     Jens Christensen i Wraalbye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Karen Pedersdtr i Widskiolle      25 Nov 1795  pg 225
HUSB:  Soren Rasmussen gmd
CH:   Christen Sorensen 20
     Peder Sorensen 11
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Pedersen hmd i Taagerod      28 Nov 1795  pg 228
WIFE:  Johanne Mathiasdtr
CH:   Peder Jensen of age
wgd: Christen Nielsen
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Rasmus Andersen inds i Himlingoye   28 Nov 1795  pg 229 238
WIFE:  Ane Ingvordsdtr
HEIR:  Anders Jensen (dod)
      CH: Jens Andersen boende i Trundhickerhuuse/Thrunhiemshuuse
         Niels Andersen gmd i Himlingoye
         Anders Andersen i Himlingore
         Peder Andersen 21 tiene i Himlingore
         Hans Andersen 15 tiene i Himlingore
         Birthe Andersdtr = Jens Vaever i Tessebolle
         Ane Andersdtr = Torkildsen kieldermand i Khvn
         Karen Andersdtr tiene hos sin svoger i Khvn
guard: Christen Nielsen i Tinghuuset, Herfolge
wgd: Niels Nielsen i Ringsberg Skovhuus / Niels Pedersen i Herfolge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ellen Nielsdtr pigen i Enderslov    28 Nov 1795  pg 231
BRO:   Hans Nielsen gmd i Enderslev
SODSK:  others
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Dorthe Larsdtr i Ringsberg Skovhuuse      28 Nov 1795  pg 231
HUSB:  Niels Nielsen hmd
CH:   Lars Andersen
     others
guard: Jens Hansen gmd i Lellinge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Lars Jorgensen hmd i Torpe ved Herfolge     28 Nov 1795  pg 233
WIFE:  Kirsten Jorgensdtr
CH:
guard: Niels Pedersen gmd i Lellinge
wgd: Jens Hansen gmd i LEllinge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Maren Pedersdtr enke i Saedder     28 Nov 1795  pg 233
HUSB:  Peder Jorgensen (dod)
CH:   Peder Pedersen i Zaedder
     Jorgen Pedersen Zaedder
     ?others
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Hans Hansen inds i Enderslov      28 Nov 1795  pg 235
½BRO:  Niels Hansen (dod uden born)
     Jens Larsen (dod)
      CH: Maren Jensdtr = Hans Olsen i Enderslov
SIS:   Inger Hansdtr (dod) 
      6CH: Hans Pedersen i Baariisegaarden
         Ole Pedersen i Lidemark (dod)
          CH:  Maren Olsdtr 
         Niels Pedersen gmd i Paulstrup
         Birthe Pedersdtr (dod)
          7CH: Jens Nielsen gmd i Alchestrup
             Peder Nielsen i Khvn
             Hans Nielsen inds i Alchestrup
             Ole Nielsen 23 soldat tien i Fuglestrup
             Inger Nielsdtr = Bendt Hansen i Ingilstrup
             Ane Nielsdtr = Rasmus Nielsen i Nyhuuse
             Maren Nielsdtr tiene Jens Nielsen i Alchestrup
         Karen Pedersdtr = Jens Nielsen i Eyoye
         Kirsten Nielsdtr = Jens Jensen i Enderslov
½SIS:  Bodil (dod) = Niels Olsen i Tessebolle
      CH: Ole Nielsen gmd i Saedder
         Hans Nielsen inds i Ringsberg
         Niels Nielsen i Tessebolle
         Ane Nielsdtr (dod) = Niels Nielsen gmd i Eyoye
          CH:  Hans Nielsen hugger i Eybye
             Niels Nielsen gmd i Eyoye (dod)
               7CH: Peder Nielsen gmd i Eyoye
                 Niels Nielsen 22 tiene i Herfolge
                 Ane Nielsdtr 20 hiemme
                 Jens Nielsen 18 hiemme
                 Hans Nielsen 15 hiemme
                 Jacob Nielsen 11
                 Kirsten Nielsdtr 7
     ... (dod) = Jens Jensen i Ankerstraede
      2CH: 
     Ane (dod) = Ole Jensen inds i Himlingoye
      2CH: 
guard: Jens Jensen bondefoged i Enderslov & Niels Pedersen gmd i Paulstrup
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jorgen Larsen gmd i Gummerod/Gummerod      28 Jun 1796  pg 252
WIFE:  Maren Ibsdtr 
CH:   Christen Jorgensen 25
     Jens Jorgensen
     ... Jorgensdtr = Jens Nielsen gmd i Lidemark
     Birthe Jorgensdtr
     Peder Jorgensen (unsure about this one)
wgd: Lars Willumsen i Gummerod
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Frederich Peitersen gmd i Ringsberg       28 Jun 1796  pg 255
WIFE:  Karen Hansdtr
CH:   
WIFE.MODER: ... enke = afg. Hans Pedersen gmd
guard: Peder Nielsen gmd i Ringsberg    (signed wgd:)
wgd: Peiter Henrichsen i Ringsberg     (signed guard:)
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ane Olsdtr i Ringsberg    28 Jun 1796  pg 257
2HUSB:  Peiter Henrichsen gmd
CH:   Morten Peitersenn 3
1HUSB:  Morten Pedersen (dod)
CH:   Cathrine Mortensdtr 12
1HUSB.BRO: Hans Pedersen hmd i Ringsberg
? Peder Poulsen gmd (former beboer af gaarden, aftgs contract)
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Nielsen gmd i Enderslov Overdrev     30 Jun 1796  pg 260
2WIFE:  Bodil Pedersdtr (=2. Hans Hansen ungkarl i Lellige)
CH:   
1WIFE:  
CH:   
BRO:   Niels Nielsen gmd i Aggerup
WIFE.FAD: i L.Linded
wgd: Niels Sorensen gmd i Enderslov Overdrev
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Clemmen Andersen inds i Wraabye    30 Jun 1796  pg 263
CH:   Niels Clemensen gmd i Wraabye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Anders Olsen inds i Wraabye      30 Jun 1796  pg 264
WIFE:  Locie Olsdtr
CH:   ... Andersdtr
guard: Soren Jacobsen sognefoged i Herfolge
wgd: Niels Clemensen gmd i Wraabye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Lars Nielsen hmd i Eyoye      2 Jul 1796    pg 265
WIFE:  Johanne Pedersdtr
CH:   
½BRO:  Niels Nielsen tiene i Eyoye
guard: Christen Nielsen i BjilverschouVjerreds Tinghuus
wgd: Peder Joensen gmd i Eyoye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Johanne Jorgensdtr i Widskiolle   2 Jul 1796   pg 266
HUSB:  Morten Rasmussen hmd/inds
CH:   ... Mortensdtr umyndig
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Niels Hansen hmd i Saedder 2 Jul 1796    pg 267
WIFE:  Ane Hansdtr
CH:   ... Nielsdtr umyndig
guard: Peder Thomasen hmd i Klomlebbechshuuset
wgd: Christen Jacobsen ins i Taarnbye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Marie Larsdtr i Taarnbye   2 Jul 1796   pg 268
HUSB:  Christen Jacobsen inds
CH:   ... Christensen umyndig
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ane Marie Dideriksdtr i Homlebechshuuset    2 Jul 1796  pg 269
HUSB:  Peder Thomasen hmd
CH:   ... Pedersen umyndig
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ane Olsdtr i Svansberg    2 Jul 1796   pg 270
HUSB:  Peder Michelsen hmd
CH:   umyndige
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Kirsten Christiansdtr or Kirstine Christiansdtr i Ejbye     2 Jul 1796  pg 271 284?
HUSB:  Ole Jorgensen hmd
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Hans Moller hos Hans Nielsen gmd i Herfolge   26 Nov 1796  pg 272
WIFE:  
CH:   
guard: Jens Christensen sognefoged i Wraabye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ingeborg Kirstine Moller jomfrue i Herfolge   26 Nov 1796  pg 273
BRO.SON:     Leyh translateur i Amsterdam
SIS.DAU:     ... = Sachmann slagter i Vester Broe
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Mariane Bogvad jomfrue i Herfolge   26 Nov 1796  pg 275 305 340
SIS:   ... Bogvad = Wind moller i Skee Molle
     ... Bogvad = Hoemoes i 
MODER:  ... i Kioge
wgd: 
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Dorthe Pedersdtr i Clemmenstrup    29 Nov 1796  pg 276
HUSB:  Casper Hansen inds
BRO:   Hans Pedersen gmd i Widskiolle
SIS:   Karen Pedersdtr 
BRO:   Lars Pedersen (dod)
      CH:  Jens Larsen gmd i Hadstrup
         Hans Larsen i Eyoye
         Kirsten Larsdtr (dod) = Peder Jensen
          CH:  Christen Olsen
             Ole Pedersen
         Karen Larsdtr = Niels Madsen i Wraabye
         Maren Larsdtr = Peder Nielsen gmd i Hadstrup
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ole Pedersen gmd i Hadstrup      29 Nov 1796  pg 278
WIFE:  Sidse Nielsdtr  (=2. Jorgen Larsen )
CH:   2 sons
WIFE.BRO: Hans Nielsen gmd i Enderslov
SODSK.CH: Niels Nielsen gmd i Clemmenstrup
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Peder Jensen gmd i Eyoye   29 Nov 1796  pg 282
WIFE:  Mette Hansdtr  (=2. Hans Larsen )
CH:   Kirstine Pedersdtr 2
     ... Pedersdtr (died after father)
FADER:  Jens Nielsen gmd i Eyoye
wgd: Rasmus Jensen gmd i Sollerup
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Mette Jorgensdtr Portners inds i Widskiolle   3 Dec 1796  pg 285
CH:   Hans Christiansen 19 tiene i Dynhaugegaarden
curator: Peder Mathiasen bondefoged i Widskiolle
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Peder Clausen inds i Walloebye     3 Dec 1796  pg 286 307 320
WIFE:  Ane Hansdtr
CH:   
guard: Christen Jorgensen i Herfolge
wgd: Niels Pedersen inds i Herfolge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Kirstine Christiansdtr i Eybye    3 Dec 1796   pg 286 287
HUSB:  Ole Jorgensen hmd
CH:   
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ole Larsen gmd sognefoged i Lellinge      23 May 1797  pg 289 302
WIFE:  Maren Pedersdtr
CH:   ... Olsdtr = Ole Jorgensen gmd i Walloebye
     ... Olsdtr = Henrich Sigersen i Aodbye?  (? Henrich Siersen)
     ... Olsdtr = Peder Pedersen i Eybye
     others umyndige
? Jens Hansen signed
WIFE.BRO: Jorgen Pedersen i Store Taaogy?
guard: Morten Bertelsen i Haunelov / Anders Pedersen sognefoged i Lundsgaarde
wgd: Jens Hansen gmd i Lellinge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Lars Jensen hos Moller forpagter i Gl.Lellingegaard   15 Jul 1797  pg 291
     (fodt i Biornsholms gods, tiene paa Adskiooine Staeder i Jylland Caspa)
guard: Gimlinge sr. i gl.Lellingegaard)
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Niels Jensen gmd i Lille Ladager    18 Jul 1797  pg 294
WIFE:  Karen Hansdtr
CH:   Hans Nielsen gmd i L.Salbye
     Mette Nielsdtr
WIFE.BRO: Anders Hansen i Eybye
wgd: Hans Willumsen gmd i L.Ladager
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Henrich Hemmingsen inds i Lille Ladager     18 Jul 1797  pg 297
WIFE:  Karen Mortensdtr
CH:   Peder Henrichsen 
guard: Hans Willumsen gmd i L.Ladager
wgd: Hans Nielsen gmd i L.Salbye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Hans Hansen hmd i Eybye    18 Jul 1797  pg 298
WIFE:  Ingeborg Larsdtr
CH:   Birthe Hansdtr 28 tiene i Gl.Kioge
     Ane Hansdtr 25 tiene i Olbye
     Lars Hansen 21 hiemme
guard: Peder Svendsen gmd i Eybye
wgd: Soren Olsen gmd i Eybye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Niels Skammelsen i Eybye   18 Jul 1797  pg 299
WIFE:  Sidse Knudsdtr
SIS:   ... Skammelsen (dod)
      3CH: Michel Jensen hmd i Taarnbye
         Jens Nielsen hmd i Wollerslev
         Peder Svendsen gmd i Eybye
wgd: Soren Olsen gmd i Eybye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Johannes Nielsen skovfoged i Bidstruphuuset   19 Jul 1797  pg 300
WIFE:  Kirsten Hansdtr
CH:   Johanne Marie Johansdtr 3
guard: Peder Pedersen gmd i Eybye
wgd: Hans Stephensen gmd i Ringsberg
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Niels Pedersen hmd i Wallovakshuus   22 Jul 1797  pg 306
WIFE:  Karen Christiansdtr
CH:
BRO:   
wgd: Peder Ole Hansen gmd i Walloebye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jorgen Larsen gmd i Hadstrup      22 Jul 1797  pg 307 322
WIFE:  Sidse Nielsdtr
BRO:
SIS:   
WIFE.1HUSB: Ole Pedersen (dod - 29 Nov 1796)
guard: Hans Olsen gmd i Eybye
wgd: Niels Nielsen gmd i Clemmenstrup?
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ane Nielsdtr i Wraabye    26 Jul 1797  pg 308
HUSB:  Peder Larsen gmd
CH:   Karen ...    eldest dau
     Birthe ... youngest dau
     others umyndige
FADER:  Niels Andersen i Enderslev
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Anders Hansen gmd i Store Taarnbye   26 Jul 1797  pg 310
WIFE:  Ane Andersdtr
CH:   
guard: Anders Hansen hmd i Store Taarnbye
wgd: Ole Pedersen gmd  i Store Taarnbye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Johanne Larsdtr i Ledevogterhuuset ved Herfolge     29 Jul 1797  pg 322
HUSB:  Samuel Jacobsen inds
CH:   
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Peder Nielsen gmd i Kunderod      28 Jul 1797  pg 313
WIFE:  Dorthe Pedersdtr
CH:   ... Pedersen
BRO:   Jens Nielsen i Kanderod
     Ziger Nielsen
wgd: Niels Christensen gmd i Kanderod
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Maren Andersdtr i Sandagergaarden ved Widskiolle    28 Jul 1797  pg 317
HUSB:  Niels Olsen gmd
CH:   ... = Peder Jensen
     ... = Lars Jensen
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ane Pedersdtr i Taagerod   29 Jul 1797  pg 319
HUSB:  Hans Pedersen gmd
HEIRS:  Lars Hansen gmd i Gummerod
     Mads Christian Mathiasen gmd i Ringsberg
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Marie Andreasdtr i Straxkiogehuuset?      27 Nov 1797  pg 325
HUSB:  Peder Pedersen hmd
CH:   Peder Pedersen 16
BRO:   Hans Andreasen i Widskiolle
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Saxesen gmd i Ejbye   1 Dec 1797   pg 327 332 359
WIFE:  Johanne Pedersdtr    (=2. Jorgen Hansen )
CH:   Margrethe Jensdtr    (age 15 wks by 17 Apr 1797 - born after father's death)
     possibly others
BRO:   Hans Saxesen i Olsigmaagle
? Thomas Saxen kiobmand
guard: Hans Nielsen
wgd: Peder Rasmussen gmd i Eybye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Mads Jensen inds i Lellinge      1 Dec 1797  pg 327
WIFE:  Ane Andersdtr
HEIRS:  
guard: Soren Jensen sognef i Eybye
wgd: Peder Rasmussen gmd i Eybye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Maren Jorgensdtr i Himlingoye     2 Dec 1797  pg 329
HUSB:  Lars Bendtsen hmd
CH:   Jorgen Larsen
HUSB.SIS.CH: Jorgen Jorgensen bondefoged i Himlingoye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Margrethe Nielsdtr i Povelstrup    2 Dec 1797  pg 330
HUSB:  Lars Hansen hmd
CH:   Hans Larsen 11
guard: Niels Pedersen gmd i Povelstrup
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Lars Larsen gmd i Lellinge  27 Apr 1798  pg 336 
WIFE:  Mette Pedersdtr
CH:   
guard: J. Moller forpagter i Gl.Lellingegaard
wgd: M.P. Kruuse herr sognepraesten i Hoyslev
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Peder Hansen hmd i Lidemark      28 Apr 1798  pg 341
WIFE:  Sidse Pedersdtr
CH:   
guard: Jorgen Andersen i Herfolge
wgd: Christen Nielsen i Tinghuuset
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Karen Hansdtr enke i Lille Ladager   30 Apr 1798  pg 343 352
HUSB:  Niels Jensen gmd (dod)
CH:   Hans Nielsen gmd i L.Salbye/ L.Ladager
     ... Nielsdtr
guard: Andreas Hansen gmd i Ejbye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ane Pedersdtr L.Salbye       30 Apr 1798   pg 343
HUSB:  Hans Rasmussen inds
CH:   
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Margrethe Larsdtr i Lidemark         27 Jul 1798   pg 344
HUSB:  Soren Pedersen gmd
CH:   Lars Sorensen 28
     Peder Sorensen 18
     Karen Sorensdtr = Jens Ibsen i Saeder
     Lovise Sorensdtr = Anders Madsen i Svansberg
     Birthe Sorensdtr = Ole Christensen i Lidemark
     Johanne Sorensdtr = Niels Sorensen i Lidemark
     Ane Sorensdtr 22 hiemme
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Morten Andersen gmd i Lidemark   27 Jul 1798   pg 347
WIFE:  Margrethe Pedersdtr
CH:   
guard: Christen Hansen gmd i Lidemark
wgd: Soren Pedersen bondefoged i Lidemark
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Morten Christensen skovfoged i Grubberholmshuuset ved Walloe   9 Aug 1798  pg 349 366 394
WIFE:  Ane Margrethe Henrichsdtr
CH:   Ane Kirstine Mortensdtr
     Johanne Marie Mortensdtr - umyndige
BRO:   Ole Christensen gmd i Himlingoye
wgd: Niels Berg skovfoged
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Johanne Kruuse enke i Hoyelse        14 Aug 1798   pg 351
CH:   Kruuse sognepraesten i Hoyelse
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Lars Nielsen hmd i Ejbye Hestehaugehuus     27 Nov 1798  pg 356
WIFE:  Maren Larsdtr
CH:   umyndige
guard: Christopher Nielsen hmd i Ejbye Hestehaugehuus
wgd:: Hans Nielsen gmd i L.Ladager
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Jacobsen inds i Ejbye  27 Nov 1798  pg 357
WIFE:  Mette Peitersdtr
CH:   umyndige
guard: Jens Abrahamsen gmd i Ejbye
wgd: Lars Jorgensen gmd i Ejbye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Maren Christensdtr i Ejbye  27 Nov 1798  pg 358
HUSB:  Soren Willumsen inds
CH:   umyndige
guard: Hans Olsen unge gmd i Ejbye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ane Cathrine Eversdtr kroeenke i Lellinge    28 Nov 1798  pg 360
CH:   Soren Krog of age
     Karen Krog
guard: Ebbe Hansen kroemand
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Mette Jacobsdtr i Olbye    28 Nov 1798  pg 362
HUSB:  Soren Sorensen inds
2 CH:  smaae  (died after mother)
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Soren Jensen 66 = Birthe Madsdtr gmd i Lellinge    28 Nov 1798  pg 363 377 418 515
CH:   Peder Sorensen gmd i Tolstrup
     Jens Sorensen vertshmd i Kioge
     Anders Sorensen i Hadstrup
     Mads Sorensen nu gmd i hiemme - yngste son/ nu hos bro i Kioge
     Mette Sorensdtr = Hans Pedersen gmd i Lellinge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Marie Nicolaisdtr i Wallobye     29 Nov 1798  pg 368
HUSB:  Lars Jorgensen inds fattig 
CH:   Hans Larsen tiene i Walloe
     others
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Hans Mogensen ungkarl plejebarn i Herfolge   1 Dec 1798  pg 369
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Olsen skoeflikker fra Roeskilde, dod i Prambroekroen    1 Dec 1798  pg 371
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jeppe Rasmussen hmd i Skioldsvaengehuuset    1 Dec 1798  pg 372
WIFE:  Ane Bendtsdtr
CH:   
guard: Jens Jensen sognefoged i Enderslov
wgd: Hans Bendtsen gmd i Widskiolle
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Marie Jensdtr enke i Himlingoye    1 Dec 1798  pg 374
HUSB:  Ole Pedersen (dod)
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Christian von Gedde/ Christian Giedde ingenieur capitain pension i Hoyelse    2 Mar 1799  pg 375 378 450
guard: Nohr forstander i Herfolge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Marie Pedersdtr i Himlingoye      29 Apr 1799  pg 380
HUSB:  Jens Larsen gmd
5 CH:  umyndige hiemme
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Dorthe Pedersdtr i Kanderod         31 Jul 1799   pg 385 522
2HUSB:  Jens Nielsen
?1HUSB: Peder Nielsen gmd (dod - 28 Jul 1797) 
2CH:   umyndige
2HUSB.BRO: (dod 28 Jul 1797)
guard: Niels Christensen gmd i Kanderod
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Niels Pedersen gmd i Herfolge Torp   31 Jul 1799  pg 389
WIFE:  Karen Hellesdtr
CH:   Kirsten Nielsdtr = Hans Larsen
     3 others
WIFE.SIS: ... = Niels Nielsen gmd i Tessebolle
wgd: Niels Hellesen gmd i Tessebolle
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Hans Pedersen hmd i Herfolge Torp   31 Jul 1799  pg 392
WIFE:  Ane Annesdtr
CH:   
guard: Hans Madsen bondefoged i Tessebolle
wgd: Jens Jacobsen gmd i Torpe
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Margrethe Poulsdtr i Widskiolle    1 Aug 1799  pg 396 435
HUSB:  Hans Hansen tommermand
CH:   ... Hansdtr (dod)
      CH: dau
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Henrich Jensen gmd i Enderslov     2 Aug 1799  pg 398
WIFE:  Ane Olsdtr
CH:   
BRO:   Peder Jensen gmd i Enderslov
     Jens Jensen i Enderslov
WIFE.BRO: Hans Olsen tiene i Enderslov
wgd: Mads Boasen gmd i Enderslov (signed: Mads Boesen)
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Kirstine Jorgensdtr i Enderslev    2 Aug 1799  pg 400
HUSB:  Knud Jensen inds
CH:   Maren Knudsdtr 12 wks
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Christensen = Johanne Pedersdtr hmd i Ellekrogshuuset    3 Aug 1799  pg 401 512
HIS.CH: Johanne Jensdtr = Jens Jensen i Ankersstraedehuus
     Sidse Jensdtr = Peder Jensen hmd i Lille Salbye
HER.SIS:     Hedevig Jensdtr = Peder Johansen i Stangeleedshuuset
     Mette Jensdtr (dod)
      CH: Sidse Knudsdtr 29 tiene Hans Olsen i Taagerod
guard: Jens Larsen petaer i Billesborg
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ole Pedersen Svendske inds i Lidemark      3 Aug 1799  pg 404
WIFE:  Ingeborg Pedersdtr
CH:   
guard: Peder Pedersen
wgd: Ole Christensen i Lidemark
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Hans Nielsen Moller inds i Ringsberg      3 Aug 1799  pg 405
WIFE:  Karen Jensdtr
BRO:   Ole Nielsen gmd i Saedder
     Ole Nielsen gmd i Tessebolle
SIS:   Inger Nielsdtr (dod) = Jens Jensen i Ankerstraede
      CH: Birthe Jensdtr = Svend Pedersen hmd i Walloebye
         Bodil Jensdtr (dod)
          CH:  Peder Andersen 18 tiene i Herfolge
             Lisbeth Andersdtr 17 tiene i Abildgaadshuuset
     Karen Nielsdtr (dod) = Ole Jensen i Enderslov
      CH: Niels Olsen 24 tiene i Taagerod
         Dorthe Olsdtr 27 hiemme
guard: Anders Andersen gmd i Svansberg
wgd: Niels Andersen
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Andreas Hansen inds i Hadstrup     3 Aug 1799  pg 407
WIFE:  Kirsten Christensdtr
HEIRS:  
guard: Peder Johnsen gmd i Ejoje (signed: Peder Johansen )
wgd: Anders Andersen gmd i Svansberg
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Lars Hansen hmd i Walloebye      3 Aug 1799  pg 407
WIFE:  
HEIRS:  
WIFE.CH:     dau tiene i Walloe
guard: Hans Madsen bondefoged i Tessebolle
wgd: Christen Nielsen hmd i Bieverskou Tinghuus
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Maren Pedersdtr i Tessebolle     3 Aug 1799   pg 408
HUSB:  Jens Jensen inds
HEIRS:  Christian Bendtsen
     Rasmus Bentsen
     Jeppe Andersen
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Morikke Sorensdtr enke dod i Heinedslund    3 Aug 1799  pg 409
HUSB:  Jens Jorgensen i Bruegstrup (dod)
?CH:   Jorgen Jensen i Heignetslund
     Soren Jensen
     ... Jensdtr = Christian Henrichsen Lyschou i Khvn
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ane Marie Jensdtr i Eybye   5 Aug 1799   pg 410
HUSB:  Christen Noller inds
1 CH:  Ellen Kirstine Moller
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Mette Pedersdtr i Ejbye    5 Aug 1799   pg 412
HUSB:  Hans Nielsen gmd
FADER:  Peder Hansen gmd i Eybye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Hansen gmd i Lille Salbye   6 Aug 1799    pg 415
WIFE:  Karen Mortensdtr
CH:   Niels Jensen gmd i Lellinge
     Jorgen Olsen inds i Kioge     (probably married to dau)
wgd: Anders Jensen gmd i
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ane Nielsdtr i Himlingoye   7 Aug 1799   pg 419
HUSB:  Frands Sorensen gmd
CH:   Karen Frandsdtr = Rasmus Pedersen 
     Elisabeth Frandsdtr
     Kirstine Frandsdtr
     Maren Frandsdtr (surnames assumed)
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ole Olsen = Ane Jensdtr gmd i Enderslev Overdreves gaard     21 Oct 1800  pg 490 510 
CH:   Niels Olsen gmd i hiemme - eldest son
     Bodil Olsdtr = Jacob Christophersen
     ... Olsdtr = ...
     others
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Marie Jensdtr enke i Himlingoye    7 Aug 1799  pg 421
HUSB:  Ole Pedersen inds (dod)
HEIRS:  
guard:  Anders Jensen
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Marie Jensdtr i Himlingoye  7 Aug 1799   pg 422
HUSB:  Lars Andersen gmd
CH:   Anders Larsen 3
BRO:   Niels Jensen gmd i Aau?
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Dorthe Larsdtr i Grubberholmshuuset       7 Aug 1799  pg 425
HUSB:  Niels P. Berg skovfoged
CH:   Jorgen Peter Berg 2
     Christine Berg 6
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Rasmus Nielsen gmd i Store Taarnbye       9 Aug 1799  pg 427
WIFE:  Marie Jensdtr
CH:   sons
BRO:   sverghed
SIS:   ... Nielsdtr = Ole Pedersen gmd
wgd: Jens Jensen udrider i Walloe
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Jensen hmd i Taarnbye  9 Aug 1799   pg 430
2WIFE:  Maren Pedersdtr
1WIFE:  
CH:   Else Jensdtr = Niels Nielsen i Ringsberg Skovhuuse
     Sidse Jensdtr 20 tiene jordmadame i Herfolge
wgd: Ole Pedersen gmd i Taarnbye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Poul Krag kroemand i Prambrockroen   9 Aug 1799  pg 432
WIFE:  Johanne Beathe  (signed: Johanne Brata Krags)
CH:   
guard: Bertel Due skraedermester i Kioge or Richardt skovrider i Rchardshuuset
wgd: Folmer Dyrlund
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ane Margrethe Poulsdtr i Widskiolle         21 Dec 1799   pg 435
HUSB:  Hans Hansen tomermand
CH:   dau (dod)
      CH: Rebekke Hansdtr umyndige
guard: Jens Jensen uridder i Walloe
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ane Elisabeth Hansdtr enke inds i Sollerup   21 Dec 1799  pg 437 536
2HUSB:  Lars Jensen underofficere (?dod)
1HUSB:  ( Jorgen Weidemann - dod)
CH:   Hans Jorgensen Weidemann i Herfolge    (signed: Hans Jorgensen )
     Jacob Weidemann = ... i Sollerup
     ... (dod)
      CH: dau
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Peder Olsen = Karen Olsdtr smed i Enderslov   21 Dec 1799  pg 438
CH:   Hans Pedersen
     Ole Pedersen
     Hans Pedersen
     Peder Pedersen
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Lars Jensen veldtforlaegger i St.Annehuuset   21 Dec 1799  pg 440 470
CH:   Jens Larsen
     Mette Kirstine Larsdtr = Christen Nielsen i St.Anna huset
     Ane Kirstine Larsdtr = Christen Madsen i Enderslov
     Birthe Larsdtr = Ole Johansen i Widskiolle
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Maren Christensdtr i Nyeleedshuuset       21 Dec 1799  pg 442
HUSB:  Ole Hansen hmd
CH:   Hans Olsen
guard: Soren Jacobsen sognef i Herfolge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Inger Marie Pedersdtr i Herfolge Molle     23 Dec 1799  pg 444
2HUSB:  Soren Eilersen Schioller/Schiolert moller (signed: Schiolert)
CH:   Soren Schioller
     Charlotte Cathrine ...
     Inger Marie ...
     Mariana ...
1HUSB:  ... Sveistrup
CH:   Niels Christian Sveistrup
MORBRO: Peder Sorensen
1HUSB.FAD: Sveistrup herr bmd i Khvn
guard: Peder Sorensen borger vertshmd i Store Hedinge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Johanne Hansdtr i Widskiolle     28 Dec 1799  pg 449
HUSB:  Morten Rasmussen
HEIR?:  Hans Jensen hmd i Herfolge
     others
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Cathrine enke i Herfolge Kroe     3 Mar 1800  pg 451
HUSB:  Hans Andersen (dod)
1 CH:  Karen Andersen jomfrue myndig i Herfolge Kroe
? Nohr forstander i 
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Pedersen gmd i Himlingoye     19 Mar 1800  pg 454
WIFE:  Johanne Madsdtr
BRO:   Peder Pedersen inds i Himlingoye
SIS:   Ingeborg Pedersdtr (dod) = Lars Nielsen (dod)
      CH: Niels Larsen i Walloebye (dod - no heirs)
     Margrethe Pedersdtr (dod) = afg. Jens Nielsen
      CH: Peder Jensen hmd i Enderslov
         Ane Jensdtr enke = afg. Ole Olsen i Enderslov Overdrev
         Birthe Jensdtr = Peder Knudsen gmd i Taarnbye
     Bodil Pedersdtr (dod) = afg. Bent Rasmussen gmd i Himlingoye
      CH: Peder Bentzen boende i Roelighedshuuset
         Birthe Bendsdtr = Hans Bentsen gmd i Koehauge gaarden ved Widskiolle
         Ane Bentsdtr = Ole Jorgensen i Enderslov
         Maren Bentsdtr (dod without heirs) = Jens Andersen i Himlingoye
WIFE.SIS: ... Madsdtr = Anders Hansen i Taarnbye
guard: Lars Nielsen
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Rasmus Pedersen gl. gmd i Himlingoye      19 Mar 1800  pg 458
2WIFE:  Kirstine Larsdtr
1WIFE:  Karen Nielsdtr (dod)
CH:   Niels Rasmussen 15
     Ellen Rasmusdtr 18 begge hiemme
2WIFE.CH:    Lars Bentsen i Himlingoye
1WIFE.BRO:    Lars Nielsen sognefoged i Taarnbye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Sidse Jacobsdtr i Valloebye      8 Apr 1800  pg 463
2HUSB:  Jens Nielsen gmd
CH:   
1HUSB:  
CH:   
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Sidse Nicolaisdtr i Walloebye     8 Apr 1800  pg 466
HUSB:  Ole Clausen gmd
1 CH:  Ole Olsen 24
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Christophersen gmd i Eybye       6 May 1800    pg 469 501
WIFE:  Ane Sophie Hansdtr
BRO:   Jonas Christophersen gmd i L.Skiensved
SIS:   Mette Christophersdtr = Jens Rasmussen hmd i Eybye
wgd: Andreas Hansen gmd i Eybye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ane Bentsdtr/Bendsdtr i Hyllestentehuuset    8 Jul 1800  pg 472 478 488 500 532 590
3HUSB:  Ole Jorgensen hmd
1HUSB:  Peder Jacobsen (dod)
CH:   Mette Pedersdtr = Andreas Nielsen hmd i Enderslov
2HUSB:  Jeppe Rasmussen (dod)
CH:   Peder Jeppesen
     Maren Jeppesdtr
     Dorthe Jeppesdtr
     Marie Jeppesdtr
     Ingeborg Jeppesdtr
BRO:   Peder Bendsen i Relingheds huuset
     Jens Bendsen i Roelingheds huuset
guard: Hans Bentsen gmd i Kouhauge-gaarden
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ole Clausen gmd i Walloebye      29 Jul 1800  pg 483 510
WIFE:  Sidse Nicolaisdtr (dod 8 Apr 1800)
1 CH:  Ole Olsen 24 landsoldat 
guard: Niels Jacobsen gmd i Walloebye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Hans Madsen bondefoged gmd i Tessebolle     26 Nov 1800  pg 493
WIFE:  Kirsten Pedersdtr
CH:   Mads Hansen (dod)
     Birthe Hansdtr = Niels Nielsen i Tessebolle
     3 more daus
BRO:   Peder Madsen gmd i Aggerup
MODER:  ... enke = afg. Hans Madsen aftg i Tessebolle, nu til Aggerup
WIFE.BRO:    Jorgen Pedersen bodker i Billesborg
         Christen Pedersen tiene i Sollerup
wgd: Niels Hellesen gmd i Tessebolle
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Kirsten Jensdtr i Tassebolle      26 Nov 1800  pg 497
HUSB:  Christen Pedersen hmd
HEIRS:  
guard: Christen Christensen gmd i Sollerup
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Mette Olsdtr i Tessebolle   26 Nov 1800  pg 498
HUSB:  Jens Jensen hmd
CH:   
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ane Magdalene Christensdtr enke i Yderholms Vertshuus      28 Nov 1800  pg 508 519 532 590
HUSB:  Hansen kroemand (dod)   (per pg 519 - Hans Christian Christensen )
CH:   Ebbe Hansen i Yderholms Vertshuus
     Wulf Hansen kiobmand (dod) = Arff cancellieraadjnde i Kioge
      CH: Ane Kirstine Hansen enke = afg. Mahler Petersen i Khvn
         Christiana Hansen = Lochmand bager i Kioge
         Johanne Marie Hansen = Svane herr ved toldvaeseret i Khvn
         Bolette Hansen = ... landmaaler i Bornholm
         Cissilia Hansen = ... i Bornholm
         Wulfdine Hansen hiemme
     Ole Hansen (dod) = afg. Johanne Cathrine Hansdtr hmd i 
      CH: Hans Christian Hansen 25 kraae boesvend hos Thomas Toxen den alder kiobmand i Kioge
         Birthe Malene Hansdtr 30 = Peder Jacobsen i Terslev
         Christen Hansen bonde i Kioge (dod without children) = .... enke
         Edvardt Hansen slagtersvend ugift (dod without children)
     ... Hansen = Ole Hansen moller (both dod)
      CH: 
guard: Toxen kiobmand i Kioge / R. Rasmussen cancellieraad i Kioge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ole Clausen hmd i Eybye    28 Nov 1800  pg 504
WIFE:  Cathrine Hansdtr
CH:   
guard: Niels Andersen gmd i Hoyelse
wgd: Anders Hansen gmd  (signed: Andreas Hansen )
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Hans Jensen Smed hmd i Ejbye      28 Nov 1800  pg 505
WIFE:  Ellen Sorensdtr
CH:   Christian Hansen
     Kirstine Hansdtr
     others umyndige
WIFE.BRO: Axel Jensen hmd i Uldstrup
WIFE.FAD: Soren Pedersen i Kraethuuset ??
wgd: Andreas Hansen gmd i Eybye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Karen Clausdtr i Ejbye    7 Apr 1800   pg 512
HUSB:  Anders Hansen hmd
HEIRS?: .... = Morten Mathiasen i Snatterupshuuset
     ... = Anders Pedersen i Himlingoye
     Mads Hansen i Tessebolle
     ... = Joseph i L.Ladager
     ... = Rasmus Pedersen i Taarnbye
     Peder Christensen i Herfolge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Lars Danielsen smed i Saedder     24 Jun 1801  pg 526
WIFE:  Ane Frederichsdtr
guard: Niels Christensen gmd i Kanderod
wgd: Niels Nielsen gmd i Kanderod
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Maren Hellesdtr i Tessebolle      24 Jun 1801  pg 528
HUSB:  Poul Zandersen gmd    (signed Poul Sandersen)
CH:   ... Poulsen
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Jensen udridder i Walloe     25 Jun 1801  pg 530 558 559 569 573
WIFE:  (separated)
CH:   Karen Jensdtr = Hans Ottosen gmd i Sliminge    (signed: Hans Ottesen)
     Kirsten Jensdtr = Peder Pedersen gdbruger i Poulstrup
     Lovise Jensdtr = Jens Pedersen i Taarnbye, son of Peder Knudsen gmd i Store Taarnbye
? Niels Pedersen also signed
guard: herr Kamphovener procurator i Kioge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]


Ellen Madsdtr unge hmd i Widskiolle       27 Jun 1801  pg 533
HUSB:  Peder Hansen unge hmd
CH:   
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jorgen Olsen hmd i Billesborg Indeukkehuus   27 Jun 1801  pg 534
WIFE:  Karen Nielsdtr
CH:   Niels Jorgensen 25
     ... Jorgensdtr = Peder Pedersen
wgd: Christen Nielsen gmd i Herfolge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Hans Nielsen gmd i Herfolge      27 Jun 1801  pg 537
WIFE:  Inger Christensdtr
CH:   Niels Hansen - eldest son
     Christen Hansen
     Hans Hansen - 2 yngste sonner
guard: Christen Nielsen gmd i Herfolge
wgd: Nohr forstander
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Mette Hansdtr i Eyoye     27 Jun 1801  pg 541 659
2HUSB:  Hans Larsen gmd
CH:   Kirsten Hansdtr
1HUSB:  Peder ...
CH:   Kirstine Pedersdtr
FARBRO: Rasmus Jensen gmd i Sollerup   (signed: Rasmus Jonasen/Joensen)
2HUSB.BRO:    Jens Larsen gl. gmd i Hadstrup
guard: Jens Nielsen gl. gmd i Eyoye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Peder Jorgensen gmd i Store Taarnbye      30 Jun 1801  pg 544
WIFE:  Dorthe Jensdtr
CH:   Christen Pedersen of age
     others
guard: Christian Pedersen gmd i Taarnbye
wgd: Ditlov Hansen gmd i Taarnbye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Knud Mogensen gmd i Himlingoye     30 Jun 1801  pg 547
WIFE:  Karen Hansdtr
CH:   Mogens Knudsen gmd i hiemme
     Hans Knudsen
     Jacob Knudsen
     2 girls - umyndige
guard: Ole Christensen gmd i Himlingoye
wgd: Andreas Mortensen skoleholder i HImlingoye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ole Pedersen = Bodil Pedersdtr gmd i Lidemark      1 Jul 1801  pg 552
CH:   Peder Olsen - eldest son
     others
guard: Hans Pedersen hmd i Lidemark
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Madsen ungkarl i Svansberg    1 Jul 1801  pg 556
MODER:  Helvig Jensdtr = Peder Johansen i Stangeledshuuset
½BRO:  Anders Madsen hugger i Svansberg
     Hans Madsen hmd i Enderslov
½SIS:  Dorthe Madsdtr = Niels Jensen i Svansberg
     Kirsten Madsdtr = ... i Raabye
     Maren Madsdtr = ... i Lidemark
     Ane Madsdtr = Hans Pedersen i Reinmark
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Niels Larsen unge gmd i Walloebye   28 Sep 1801  pg 563 659
WIFE:  Kirstine Pedersdtr
CH:   Ane Nielsdtr 
     sons & daus
STEPMOD:     ... aftgsenke = afg. Lars Hansen i Walloebye
WIFE.BRO:    Niels Pedersen i Walloebye
guard: Peder Nielsen gmd i Walloebye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Bodil Pedersdtr i Enderslov Overdrev      29 Sep 1801  pg 567
HUSB:  Hans Hansen gmd
CH:   
HUSB.BRO:    Peder Hansen ungkarl i Lellinge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Mette Larsdtr i Sandbechs gaarden fra Herfolge     25 Nov 1801  pg 570
HUSB:  Ole Pedersen gmd
CH:   
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Larsen u.gmd i Hadstrup      5 Dec 1801  pg 578 605
WIFE:  Ane Henrichsdtr
CH:   Lars Jensen 2
     Jens Jensen   (age 8 wks 22 Jun 1802 - born after father died)
BRO:   Hans Larsen gmd i Tangmoesegaarden
MODER:  ... aftgsenke = afg. Lars Madsen
FARBRO: Jacob Madsen gmd i Saedder
wgd: Henrich Christensen gmd i Widskiolle / Christen Pedersen gmd i Hadstrup
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ane Jensdtr i Walloebye    29 Dec 1801  pg 579
HUSB:  Niels Jacobsen gmd
CH:   Hans Nielsen
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Kirsten Jorgensdtr i Walloebye     29 Dec 1801  pg 581
HUSB:  Niels Larsen gl. gmd
BRO:   Christen Jorgensen (dod)
      CH: Jorgen Christensen 29 tiene i Himlingoye
         Christen Christensen 22 tiene hiemme
     Peder Jorgensen i St.Taarnbye (dod)
      CH: Christen Pedersen 24
         Karen Pedersdtr 21
         Jorgen Pedersen 19 alle hiemme i St.Taarnbye
guard: Ole Olsen gmd i Walloebye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Karen Axelsdtr Wetterslov pigen i Stokagerhuuset    30 Dec 1801  pg 584
     (testament 20 Aug 1790 age 63 i Khvn)
SIS:   Cathrine Axelsdtr Wederslov (dod) = Hans Madsen Raun kudsk i Walloe, nu i Lundemollen
      8CH: Ludvig Frederich Raun skoleholder i Wraabye
         Frederich Ludvig Raun (dod - no children)
         Frederich Gotlob Raun   (or Gottlob Raun)
         Lovise Sophie Raun
         Lisbeth Margrethe Raun  (or Margrethe Lisbeth Raun)
         Caroline Frederikke Raun
         Ane Cathrine Raun
         Henriette Wilhelmine Raun
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Maren Pedersdtr i Himlingoye      30 Dec 1801  pg 594
HUSB:  Anders Nielsen hmd
CH:   
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Jorgensen hmd i Taarnbye     30 Dec 1801  pg 595
WIFE:  
CH:   
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ane Nielsdtr enke i Saedder      30 Dec 1801  pg 597
HUSB:  Niels Hansen (dod)
CH:   ... Nielsdtr = Johan Hansen
     ... Nielsdtr = Ole Larsen
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Niels Pedersen hmd i Walloebye   30 Dec 1801   pg 598
WIFE:  
CH:   
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Karen Pedersdtr i Roelighedshuus    30 Dec 1801  pg 599
HUSB:  Peder Bendtsen hmd
CH:   
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Lars Olsen inds i Himlingoye      30 Dec 1801  pg 601
WIFE:  
WIFE.FAD:    
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Hans Larsen gmd i Brondsmosegaarden ved Herfolge    21 Jun 1802  pg 602
WIFE:  Birthe Nielsdtr
SIS:   ... Larsdtr (dod)
      CH: Lars Christophersen
         Marie Ane Christophersdtr
     ... Larsdtr (dod)
      CH: Lars Mogensen of age
wgd: Christen Nielsen gmd i Herfolge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Hansen gmd i Ejoye    25 Jun 1802  pg 609
WIFE:  Ane Jensdtr
CH:   Ole Jensen i Eyoye
     others
wgd: Jens Nielsen gl. gmd i Eyoye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Hans Olsen gmd i Sollerup    3 Jul 1802  pg 613
2WIFE:  Ane Andersdtr
1WIFE:  
CH:   Bendt Hansen i Herfolge
     Johanne Hansdtr
     Maren Hansdtr - of age
     Kirsten Hansdtr umyndig
wgd: Christen Jorgensen gmd i Herfolge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Maren Andersdtr i Lidemark     13 Jul 1802   pg 617
HUSB:  Hans Sorensen gmd
CH:   Anders Hansen
     others
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ane Sophie Hansdtr enke i Eybye    14 Jul 1802  pg 619 629
2HUSB:  Jens Christophersen gmd (dod)
1HUSB:  Peder ...
CH:   Peder Pedersen
     Hans Pedersen  of age
     Mette Pedersdtr enke = afg. Peder Michelsen
     Dorthe Pedersdtr
     Karen Pedersdtr
BRO:   Andreas Hansen gmd i Eybye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Hans Nielsen gmd i L.Salbye      14 Jul 1802  pg 622
2WIFE:  Maren Mortensdtr
1WIFE:  
CH:   ... Hansdtr = Hans Nielsen i Eybye
     others
guard: Niels Jensen gmd i Lellinge
wgd: Hans Sorensen i L.Salbye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Mette Jensdtr i Hoyelse    14 Jul 1802  pg 625 627
HUSB:  Peder Nielsen gmd
CH:   Jens Pedersen gmd i hiemme
     others
guard: Niels Andersen gmd i Hoyelse
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Peder Nielsen gmd i Taarnbye      5 Oct 1802  pg 632
WIFE:  Ane Larsdtr
CH:   Hans Pedersen myndig
     Peder Pedersen myndig
     Karen Pedersdtr myndig
     Sidse Pedersdtr umyndig 
guard: Dithlov Hansen gmd i Taarnbye
wgd: Ole Pedersen gmd i Taarnbye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Niels Madsen gmd i Wraabye  23 Dec 1802  pg 635
WIFE:  Karen Larsdtr
6 CH:  
BRO:   Jacob Madsen gmd i Saedder
wgd: Lars Andersen
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Birthe Nielsdtr i Ringsberg      28 Dec 1802  pg 638 
HUSB:  Peder Nielsen gmd
CH:   Peder Pedersen
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Maren Pedersdtr i Hadstrup     28 Dec 1802   pg 641
HUSB:  Christen Olsen gmd
CH:   Karen Christensdtr = Ole Pedersen gmd i Aashoye
     Ole Christensen of age
     ... Christensen umyndige
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Morten Nielsen hmd i Hadstrup     28 Dec 1802  pg 644 
WIFE:  Ane Peitersdtr
umyndige arving
guard: Rasmus Christensen gmd i Hadstrup
wgd: Peder Jensen gmd i Clemenstrup
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Peder Jensen ungkarl i Herfolge    29 Dec 1802  pg 645
HEIRS:  Niels Jensen hmd i Walloebye
     Jens Larsen hmd i Taarnbye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Anders Andersen inds i Taarnbye    29 Dec 1802  pg 647
WIFE:  
CH:
guard: Christian Pedersen gmd i Taarnbye
wgd:: Dithlov Hansen gmd i Taarnbye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Margrethe Jorgensdtr i Himlingoye  29 Dec 1802   pg 649
HUSB:  Hans Nielsen hmd
HEIRS:  Niels Pedersen
     Ole Pedersen
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Christen Olsen hmd i Walloebye     29 Dec 1802  pg 650
WIFE:  
CH:   Jens Christensen myndig
     Ole Christensen umyndige 
guard: Peder Hansen gmd i Walloebye
wgd: Peder Nielsen gmd i Walloebye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Karen Andersdtr i Himlingoye      29 Dec 1802  pg 652
HUSB:  Anders Nielsen hmd
HEIRS:  Andreas Mortensen
     Niels Andersen gmd i HImlingoye
     Jens Andersen hmd i Trunhiemshuuse
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ole Hansen hmd i Nyeledshuuset        29 Dec 1802   pg 654
CH:   Hans Olsen
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Elisabeth Bering enke pensionist i Ejbye    29 Dec 1802  pg 656
HUSB:  From stiftsskriver (dod) (testament 5 Aug 1791)
HEIR:  Birgethe Fussing enke = afg. Berent Skram
wgd: Ole Andreasen
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Gerhardt Christian Monefeldt skovrider i Lellinge    19 Mar 1803  pg 661 673 682
WIFE:  M.M. sal Monefeldt
CH:   Jens Jagemann Monefeldt
     Ludvig Monefeldt
     Martine Monefeldt (dau)
     Ane Monefeldt = H. Nielsen herr
     Maren Elisabeth Monefeldt
? Anders Monefeldt forvalter i Khvn
guard: J. Moller forpagter i Lellingegaard
wgd: Rasmus Rasmussen cancellieraad i Kioge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ole Christensen gmd i Lidemark   18 Apr 1803   pg 666
2WIFE:  Birthe Sorensdtr
1WIFE:  Bodil Nielsdtr (dod 20 Dec 1793)
CH:   Niels Olsen
2WIFE.BRO: Lars Sorensen gmd i Lidemark
guard: Hans Sorensen gmd i Lidemark
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Peder Michelsen Smed i Ejbye      25 Apr 1803  pg 670
WIFE:  Mette Pedersdtr
CH:   Peder Pedersen
     Hans Pedersen
     Dorthe Pedersdtr
     Karen Pedersdtr
WIFE.BRO:    Hans Pedersen i Eybye
WIFE.SIS:    ...
wgd: Andreas Hansen gmd 
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Birthe Jensdtr i Aggerup   29 Jun 1803  pg 676
HUSB:  Peder Madsen gmd
BRO:   Rasmus Jensen inds i Wraabye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Elisabeth Rasmusdtr i HImlingoye   29 Jun 1803  pg 679
HUSB:  Lars Hansen gmd
CH:   
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ane Olsdtr i Himlingoye    22 Nov 1803  pg 685
2HUSB:  Niels Andersen gmd
1HUSB:  Rasmus Ingelsen (dod)
CH:   Niels Rasmussen 27
     Ane Rasmusdtr = Ole Larsen
     Maren Rasmusdtr = Hans Bentsen
     ... Rasmusdtr ugift (unsure about this being Anders child)
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Hans Willumsen gmd i Lille Ladager   23 Nov 1803  pg 688
WIFE:  Sophie Jorgensdtr
2 CH:  Jens Hansen
     Sidsel Hansdtr umyndige
guard: Andreas Hansen gmd i Ejbye
wgd: Hans Nielsen gmd i L.Ladager
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Peder Pedersen gmd i Ejbye  23 Nov 1803  pg 691 754
WIFE:  Marie Olsdtr
CH:   Anders Pedersen 15
     Peder Pedersen 13
     Mette Pedersdtr 9
     Ellen Pedersdtr 7
     Ole Pedersen 2
SIS:   ... Pedersdtr = Jens Nielsen gmd i Store Salbye
wgd/guard: Andreas Hansen gmd i Ejbye
wgd: Ole Jorgensen gmd i Walloebye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Hans Madsen Ravn i Lundemollen ved Wraabye   26 Nov 1803  pg 693
CH:   Ludvig Frederich Ravn skoleholder i Wraabye
     Ane Cathrine Ravn sygeliige nu til Khvn
     others
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Peder Johansen i Stangeledshuust    26 Nov 1803  pg 694
2WIFE:  Hedevig Jensdtr
1WIFE:  
CH:   Ole Pedersen
     perhaps others
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Kirsten Thomasdtr i Tranemose Molle       26 Nov 1803  pg 696
HUSB:  Mourits Jorgensen
SODSK:  Lars Thomasen gmd i Heinerup
     Dorthe Thomasdtr = Jens Nelausen sognefoged i Farum bye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Hans Pedersen gmd i Hoyelse      28 Dec 1803  pg 697
WIFE:  Ane Jorgensdtr
CH:   Peder Hansen i hiemme
?    Jorgen Hansen gmd i Jersie
     Knud Olsen gmd i Store Salbye
wgd: Niels Andersen i Hoyelse
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ane Hansdtr i Lellingegaard      28 Dec 1803  pg 700
HUSB:  Ole Pedersen tienestekarl
1 CH:  Johanne Olsdtr 1
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Peder Jensen ungkarl hos Rasmus Joensen i Sollerup   29 Dec 1803  pg 702
  (fra kongelige opfodsterings stiftelset i Khvn)
PLEIEFAD:    Jens Christensen i Tangemoesehuuset
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Niels Larsen inds i Lellinge      29 Dec 1803  pg 703
WIFE:  
CH:   ... Hansdtr
guard: Christopher Christensen
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ane Larsdtr i Walloebye    29 Dec 1803  pg 704
HUSB:  Lars Nielsen inds
CH:   
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Kirstine Pedersdtr, lille pige hos FARFAR Jens Nielsen gl. i Ejoye    7 Apr 1804  pg 705
FARFAD: Jens Nielsen gl. gmd i Eyoye
FADER:  Peder Jensen gmd i Eyoye (dod 29 Nov 1796)
MODER:  Mette Hansdtr (dod 27 Jun 1801) = Hans Larsen gmd i Eyoye
½SIS:  Kirstine Hansdtr 4 hiemme hos fader Hans Larsen i Tangmoese gaarden
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Inger Olsdtr i Aggerup    7 May 1804   pg 708
HUSB:  Niels Nielsen 
CH:   Niels Nielsen hiemme
     Maren Nielsdtr = Ole Olsen gmd i Walloebye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ole Nielsen gmd i Saedder   19 May 1804  pg 712
2WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Niels Olsen 32
     Cathrine Olsdtr 26
     Maren Olsdtr 19 - alle hiemme
1WIFE:  Cathrine Jeppesdtr (dod)
CH:   Inger Olsdtr enke = afg. Thomas Sorensen i Giorslov
      CH: ... Thomasdtr = Jens Madsen gmd i Saedder
     Ane Olsdtr (dod) = 1. Morten Pedersen =2. Peiter Henrichsen gmd i Ringsberg
      CH: Cathrine Mortensdtr
         Morten Peitersen 
     Kirsten Olsdtr (dod) = Jens Christensen sognefoged i Wraabye
      CH: Ole Jensen 20
         Boe Jensen 16 
         Cathrine Jensdtr 18
     Ole Olsen 45 hmd i Ringsberg Skovhuuse
     Margrethe Olsdtr = Peder Pedersen gmd i Saedder  (? Cathrine Olsdtr )
     Bodil Olsdtr = Rasmus Frederichsen gmd i Saedder
wgd: Jacob Madsen i Saedder 
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Niels Nielsen gmd i Tessebolle     22 May 1804  pg 718
WIFE:  Karen Hellesdtr
CH:   Niels Nielsen of age
wgd: Niels Hellesen i Tessebolle
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Karen Madsdtr i Tessebolle 22 May 1804    pg 720
HUSB:  Michel Christensen gmd
CH:   ... Michelsdtr = Ole Hansen
     ... Michelsdtr = Peder Nielsen i Kirke Skovshuuset
     ... Michelsdtr = Hans Hansen i Saedder
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Kirstine Tulstrup jomf. hos capitain Saabye i Walloe  9 Jul 1804  pg 722 762
BRO:   Lars Christensen Tulstrup
     Jens Christensen Tulstrup - ?of Rinds-Gislum herred
½SIS:  Johanne Christensdtr Tulstrup = Anders Baggesen Stenum borger vertshuusholder i Aalborg
guard: Hans Saabye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Mette Pedersdtr i Ejbye   18 Aug 1804   pg 723
2HUSB:  Peder Hansen
CH:   Peder Pedersen 16 wks ?
1HUSB:  Peder Michelsen Smed i Eybye (dod 25 Apr 1803)
CH:   Dorthe Pedersdtr
     Karen Pedersdtr
     Peder Pedersen
     Hans Pedersen
BRO:   Hans Pedersen i Eybye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ane Hansdtr i Widskiolle   17 Sep 1804  pg 726
HUSB:  Rasmus Olsen gmd
CH:   Ole Rasmussen
     Jens Rasmussen
FADER:  Hans Hansen i Widskiolle
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ellen Olsdtr i Enderslov Overdrev gaard     5 Oct 1804  pg 728
2HUSB:  Niels Sorensen gmd
CH:   Jens Nielsen of age
1HUSB:  
CH:   Peder Jensen 
     Hans Jensen
     Christen Jensen - alle of age
     Ane Margrethe Jensdtr ugift
2HUSB.BRO:    Niels Sorensen i Herfolge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ellen Pedersdtr i Ejoye    6 Oct 1804   pg 733
2HUSB:  Jens Nielsen u.gmd
1HUSB:  ( Jorgen Hansen - dod)
CH:   Lars Jorgensen of age
1HUSB.BRO: Lars Hansen gmd i Herfolge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Elisabeth Olsdtr i Himlingoye    27 Nov 1804   pg 737
HUSB:  Lars Christensen gmd
CH:   Ellen Larsdtr
     sons
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Olsen inds i Himlingoye      27 Nov 1804  pg 739
WIFE:  Marie Caspersdtr
CH:   
guard: Lars Christensen gmd i Himlingoye
wgd: Casper Nielsen gmd i Himlingoye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Lars Larsen gmd i Taarnbye  27 Nov 1804   pg 741
WIFE:  Helene Jensdtr or Helene Bensdtr
CH:   Dorthe Larsdtr
     Kirsten Larsdtr
     Karen Larsdtr
     Maren Larsdtr
     Ane Larsdtr
BRO:   Niels Larsen i Taarnbye
wgd: Ditlov Hansen i Taarnbye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ole Madsen inds i Galletiornehuuset ved Herfolge    1 Dec 1804  pg 744
WIFE:  Marie Sorensdtr
CH:   umyndige
guard: Christen Nielsen i Herfolge
wgd: Christen Jorgensen i Herfolge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Karen Bertelsdtr i Olsemagle      1 Dec 1804  pg 746
HUSB:  Peder Larsen hmd
CH:   
guard: Christen Jorgensen gmd i Herfolge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ane Madsdtr i Foelehaugehuuset     1 Dec 1804  pg 748 760
2HUSB:  Jens Olsen hmd
1HUSB:  Soren ...
CH:   Niels Sorensen i Lidemark
     Mads Sorensen i Sollerup
     Margrethe Sorensdtr i Khvn
     Peder Sorensen
?BRO:  Christen Olsen hmd i Lellinge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ole Pedersen gmd i Lellinge      4 Dec 1804  pg 749
WIFE:  Ane Hansdtr
CH:   Peder Olsen giaestegiver i Khvn
     Hans Olsen gmd i Hadstrup
     Ole Olsen i Lellinge
     Henrich Olsen vertshmd i Kioge
     Ane Olsdtr = Peder Mortensen i K.Skiensved
     Johanne Olsdtr = Peder Sorensen i Taalstrup
     Mette Olsdtr = Ebbe Hansen i Yderholm
     Birthe Olsdtr = Jacob Madsen skovfoged
     Karen Olsdtr = Ole Pedersen moller i Kioge
wgd: Hans Pedersen gmd i Lellinge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Storm i Valloe      28 Dec 1804  pg 766
MODER:  Elisabeth sal Storm enke = afg. Storm degn
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Niels Thomasen tienestekarl i Haarlov Praestegaard   28 Dec 1804  pg 767
guard: Niels Pedersen udrider i Walloe
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Karen Nielsdtr i Sollerup      29 Dec 1804   pg 769
2HUSB:  Rasmus Joensen gmd
2 CH:  umyndige pigebarn
1HUSB:  Peder ...
CH:   Jens Pedersen myndige
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Hans Hansen tommermand hmd i Widskiolle     29 Dec 1804  pg 772 783
WIFE:  Bodil Olsdtr
CH:   
BRO:   Lars Hansen skovfoged i Abildgaardshuuset
?REL:  Simon Jensen i Widskiolle
wgd: Soren Rasmussen gmd i Widskiolle
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Peder Hansen u.hmd i Widskiolle    29 Dec 1804  pg 775
WIFE:  Elisabeth Thomasdtr
CH:   
guard: Rasmus Pedersen gmd i Widskiolle
wgd: Soren Rasmussen gmd i Widskiolle
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Thomas Poulsen Smed i Hoyelse     23 Mar 1805  pg 777
WIFE:  Mette Hansdtr
CH:   
guard: Jens Larsen i Hoyelse
wgd: Niels Andersen gmd i Hoyelse
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Niels Andersen inds i Wraabye        23 Mar 1805   pg 779
CH:   Peder Nielsen 21
     Kirsten Nielsdtr = Hans Olsen i Wraabye
     Ane Nielsdtr (dod) = Peder Larsen i Wraabye
      CH: Lars Pedersen 19
         Karen Pedersdtr 18
         Hans Pedersen 13
         Niels Pedersen 12
         Peder Pedersen 11
         Birthe Pedersdtr 9    (surnames assumed)
BRO:   Jens Andersen i Enderslov
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Marie Hansdtr i St.Salbye/Saebye    1 Jun 1805  pg 786
HUSB:  Lars Pedersen hmd
CH:   Niels Larsen
     Karen Larsdtr
BRO:   Ole Hansen gmd i L.Skiensved
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Karen Olsdtr i Galletiornehuuset ved Herfolge      23 Mar 1805  pg 782
HUSB:  Jens Jensen hmd
CH:   Kirsten Jensdtr 11
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Hans Larsen hmd i Store Salbye     3 Jun 1805  pg 790
WIFE:  Marie Jorgensdtr
CH:   
guard: Lars Pedersen hmd
wgd: Jens Nielsen gmd i Store Saebye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Birthe Pedersdtr i Clemenstrup     19 Aug 1805  pg 792
2HUSB:  Henrich Christensen gmd
1 CH:  Johanne Henrichsdtr   yngste dau
1HUSB:  Christopher ...
CH:   Karen Christophersdtr = Peder Rasmussen borger slagter i Khvn
     ... = Mads Christophersen
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ane Larsdtr enke i Taarnbye         20 Aug 1805   pg 795
HUSB:  Peder Nielsen gmd (dod 5 Oct 1802)
CH:   Peder Pedersen
     Hans Pedersen - alle of age
     Sidse Pedersdtr = Ole Svendsen
     Karen Pedersdtr = Niels Hansen i Stroebye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Peder Olsen gmd i Valloebye     20 Aug 1805   pg 801
WIFE:  Karen Pedersdtr
CH:   Peder Pedersen
     Ane Pedersdtr = Jens Benjaminsen i Stroebye
     Christen Pedersen
WIFE.BRO: Peder Jensen gmd i Clemenstrup
curator: Ole Jorgensen
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jacob Madsen gmd i Saedder  21 Aug 1805  pg 807 907
WIFE:  Maren Sorensdtr
CH:   Mads Jacobsen of age
     Lars Jacobsen 
     Soren Jacobsen ved regmt i Frederichsstad i Holsteen
     Andreas Jacobsen ved regmt i Khvn
     Ane Kirstine Jacobsdtr
wgd: Hans Henrichsen gmd i Saedder
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Johanne Hansdtr i Abilgaardshuus    21 Aug 1805  pg 808
HUSB:  Lars Hansen skovfoged
CH:   Hans Larsen
     Jens Larsen - of age
     ... Larsdtr = Jens Rasmussen
     2 ugift piger
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ane Hansdtr i Enderslov  22 Aug 1805    pg 810
HUSB:  Jorgen Larsen gmd
CH:   Niels Jorgensen
     Ole Jorgensen
     Christian Jorgensen - alle of age
     Lars Jorgensen
     Dorthe Sophie Jorgensdtr = Poulsen degnen i Storehedinge
     Ane Kirstine Jorgensdtr
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Dorthe Olsdtr i Lille Skiensved    24 Aug 1805  pg 815
HUSB:  Christen Hansen gmd
CH:   Maren Christensdtr = Jorgen Sorensen i L.Skiensved
     Lars Christensen of age
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Niels Hansen gmd i Walloebye      24 Aug 1805  pg 818
WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Hans Nielsen of age
     others minder
guard: Ole Jensen
wgd: Niels Larsen
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Niels Ingelsen inds i Taarnbye     3 Dec 1805  pg 822
2WIFE:  Bodil Jensdtr
CH:   Margrethe Nielsdtr
1WIFE:  
CH:   Lars Nielsen
     Niels Nielsen - both of age
     Sidse Nielsdtr
guard: Lars Christensen
wgd: Jens Pedersen gmd i Brokgaard i Herfolge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Mette Sorensdtr i Lellinge  4 Dec 1805   pg 825
HUSB:  Hans Pedersen gmd
CH:   Hans Hansen gmd i Enderslov
     Peder Hansen hiemme
     ... Hansdtr = Christian Jensen gmd i Svansberg
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Lisbeth Frandsdtr i Himlingoye    3 Dec 1805   pg 824
HUSB:  Hans Clemensen inds
CH:   Rasmus Hansen
FADER:  Frands Sorensen gmd i Himlingoye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Hans Larsen smed hmd i Widskiolle   19 Dec 1805  pg 829 833 837
WIFE:  Johanne Nielsdtr
CH:   Soren Hansen eldest son - vandvittig
     Hans Hansen smedsvend i Widskiolle
     Lars Hansen
     Niels Hansen   both uumyndige
     Sidse Hansdtr = Ludvig Rasmussen i Kioge
wgd: Christen Rasmussen gmd i Widskiolle  (signed: Hans Larsen )
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ole Jorgensen = Ane Christensdtr i Hyllestentehuuset ved Enderslov   separation 19 Dec 1805 pg 830 834
HER.½BRO: Hans Jacobsen gmd i Store Spiellerup
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Niels Bendtsen hmd i Walloebye     30 Dec 1805  pg 831
WIFE:  Maren Nielsdtr
CH:   
WIFE.BRO: Anders Nielsen ungkarl i Walloebye
guard: Lars Bendtsen gmd i Himlingoye
wgd: Ole Olsen gmd i Walloebye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ane Mogensdtr i Walleebye      9 Feb 1806    pg 841
HUSB:  Jacob Nielsen inds
1 CH:  ... Jacobsdtr
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Margrethe Pedersdtr i Ejbye     7 May 1806    pg 843
2HUSB:  Hans Olsen u. gmd
1HUSB:  Lars ...
CH:   Hans Larsen gmd i L.Salbye
     Kirsten Larsdtr ugift
REL:   Anders Jensen i L.Salbye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Peder Nielsen hmd i Hoyelse      7 May 1806  pg 846
WIFE:  Mette Jensdtr
1 CH:  Niels Pedersen 
WIFE.FAD: Jens Pedersen gmd i Hoyelse
guard: Niels Andersen gmd i Hoyelse
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Dorthe Christensdtr i Lellinge        7 May 1806    pg 849
HUSB:  Christen Jensen hmd
CH:   ... Christensdtr = ...
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Hans Pedersen gmd i Lellinge    7 May 1806    pg 850 894
WIFE:  (dod 4 Dec 1805)
CH:   Hans Hansen 
     Peder Hansen alle myndige
     Karen Hansdtr = Christian Jensen
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Margrethe Hansdtr i Walloebye    8 May 1806    pg 851
HUSB:  Peder Olsen gmd
CH:   Niels Nielsen of age
     ... = Jacob Nielsen
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Knud Hansen gmd i Wraabye 9 May 1806    pg 853 873
WIFE:  Inger Olsdtr
CH:   Hans Knudsen of age
     Jens Knudsen
     Lars Knudsen
     Niels Knudsen
     Karen Knudsdtr
guard: Jens Madsen gmd i Borsted
wgd: Lars Andersen gmd i Wraabye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Johanne Olsdtr i Herfolge      10 May 1806   pg 855
HUSB:  Niels Pedersen inds
CH:   
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Mette Christensdtr i Boeskovshuus   10 May 1806  pg 857
HUSB:  Ole Andersen hmd
2 CH:  Kirsten Olsdtr
     Maren Olsdtr
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ole Pedersen hmd i Lidemark      10 May 1806  pg 859
WIFE:  Mette Olsdtr
CH:   Peder Olsen 30
     Niels Olsen 34
     Christopher Olsen 28
     Ane Olsdtr = Christen Nielsen i Ringsberg
     Karen Olsdtr 24 umyndig
     Else Olsdtr 14
     Jens Olsen 17
     Hans Olsen 10
wgd: Christen Hansen gmd i Lidemark
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Poul Zandersen gmd i Tessebolle    10 May 1806  pg 861
WIFE:  Lucie Olsdtr       (signed: Cathrine Olsdtr )
CH:   Zander Poulsen
     Hans Poulsen - both of age
BRO:   Morten Sandersen i Ringsberg
guard: Rasmus Rasmussen
wgd: Soren Jacobsen sognef i Herfolge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Maren Hansdtr i Ejoye        6 Jun 1806    pg 866
2HUSB:  Ole Nielsen hmd
1HUSB:  Niels ...
CH:   Peder Nielsen
     Hans Nielsen   both of age
     Ole Nielsen
     Ane Nielsdtr umyndige 
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Niels Larsen gmd i Walloebye      3 Jul 1806  pg 868
WIFE:  Kirsten Larsdtr
1 CH:  ... Nielsen
guard: Hans Larsen gmd i Walloebye
wgd: Niels Pedersen udrider i Walloe
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jacob Hansen gmd i Olbye      11 Aug 1806   pg 877
2WIFE:  Maren Pedersdtr
1WIFE:  (unsure about this)
CH:   Hans Jacobsen
     Niels Jacobsen both of age
     others umyndige
guard:  Johan Pedersen gmd i Hoyelse
wgd: Niels Pedersen gmd i Olbye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Johan Michel Leyh i Herfolge     1 Sep 1806   pg 880 888
SIS:   Maren Leyh enke = afg. Thaulov sognedegn
     Ane Sophie Leyh = Anders Meyer skoemager i Kioge
     Weriche Cathrine Leyh tiene i Khvn     (? Wenche Cathrine Leyh)
BRO:   ... Leyh (dod)
      CH: Frederikke Leyh tiene i Lode Vaer Molle
FADER:  Christian Ditlov Leyh sognedegn (?dod 28 Feb 1778) 
?    madm Bechen foed Hintzen i Svetz?
guard: Mejer skoemager i Kioge
wgd: Nohr forstander i Herfolge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Kirsten Pedersdtr i Enderslov     4 Sep 1806  pg 880 892
2HUSB:  Jens Jensen gmd sognf
CH:   Birthe Jensdtr = Hans Jensen
1HUSB:  Hans ...
CH:   ... = Peder Jensen hmd i Enderslov
     Jens Hansen hiemme
     others?
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Lars Bendtsen hmd i Himlingoye     4 Sep 1806  pg 883 896
WIFE:  Ane Margrethe Frederichsdtr    (=2. Peder Nielsen )
CH:   Jorgen Larsen
     Maren Larsdtr
     Bendt Larsdtr
     Peder Larsen
BRO:   Hans Bentzen gmd i Widskiolle Overdrev
STEDFAD:     Rasmus Pedersen gl. gmd
WIFE.BRO: Jorgen Jorgensen sognef i Himlingoye
WIFE.FAD: Peder Pedersen i Hollager gaarden, Carise sogn
wgd: Frederich Pedersen gmd i Koldaeger gaarden
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Peder Olsen hmd i Sollerup 6 Sep 1806    pg 884
WIFE:  Ane Jensdtr ( Frandsdtr x'd out)
BRO:   Hans Olsen (dod)
      CH: Bendt Hansen 46 hmd iHerfolge
         Christen Hansen 21 tiene i Kioge
         Ane Hansdtr = Jorgen Pedersen i Sollerup
         Maren Hansdtr = Mads Sorensen i Sollerup
         Johanne Hansdtr = Ole Hansen tiene i Khvn
         Kirsten Hansdtr = Jens Nielsen i Khbn
SIS:   Kirsten Olsdtr = Hans Pedersen gmd i Widskiolle
     Ane Olsdtr = Hans Olsen i Stompedanerhuus (both dod)
      CH: Jens Hansen hmd i Stompedamshuus
wgd: Peder Nielsen gmd i Herfolge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ane Hansdtr i Anchenstraedehuus    6 Sep 1806  pg 886
2HUSB:  Niels Andersen hmd
1HUSB:  Andreas ...
CH:   Hans Andreasen 28 hmd i Solensberg
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Rasmus Larsen ungkarl i Hadstrup    3 Nov 1806  pg 897 912
MODER:  Sidse Jensdtr enke = afg. Lars Madsen gmd i Hadstrup
SIS:   Marie Larsdtr = Lars Nielsen i Svansberg
     Ane Larsdtr = Jens Larsen gmd i Hadstrup
     Maren Larsdtr = Hans Larsen gmd i Tangmoesegaarden
BRO:   Jens Larsen (dod) = ... Henrichsdtr (dau of Henrich Christensen gmd i Widskiolle) =2. Hans Olsen gmd i Hadstrup
      2CH: Lars Jensen 7
         Jens Jensen 4
FADER:  Lars Madsen gmd i Hadstrup (dod 9 May 1793)
wgd: Jens Larsen gmd i Hadstrup (above)
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Andersen i Krageskovshuus     10 Nov 1806  pg 900
SIS.CH: Kirsten Godichsdtr = Frederich Johansen i Bielkerup
     Karen Godichsdtr = Hans Jensen i Bielkerup
BRO:   ( Niels Andersen - dod)
      CH: Bodil Nielsdtr = Niels Hansen Tyggesen i Store Hedinge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Plamboch i Lellinge      10 Nov 1806  pg 902 905
CH:   Michel Lorens Christian Plamboch
     Claus Plamboch
     Ane Lisbeth Plamboch
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Karen Marie Andersdtr tieneste pigen i Lellinge Molle      10 Nov 1806  pg 904
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Margrethe Hansdtr i Ringsberg Skovhuus     27 Dec 1806  pg 909
HUSB:  Ole Olsen hmd
SIS:   Inger Hansdtr = Ole Rasmussen hmd i Wemmedrup
½SIS:  Birthe Rasmusdtr enke = afg. Lars Andersen hmd i gl.Kioge
½BRO:  Jens Rasmussen fate unknown
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ole Jensen hmd i Widskiolle      27 Dec 1806  pg 911
WIFE:  Ingeborg Olsdtr
SIS:   Ane Jensdtr enke = afg. Christen Jensen hmd i Widskiolle
wgd: Soren Rasmussen gmd 
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Birthe Carlsdtr i Jersie   27 Dec 1806  pg 914
HUSB:  Borre Nielsen hmd
CH:   
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Cornelius Sorensen hmd i Lellinge   2 Apr 1807  pg 916
WIFE:  Karen Larsdtr
CH:   Soren Corneliusen 13
     Lars Corneliusen 5
guard: Jorgen Sorensen i L.Skiensved
wgd: Hans Larsen i K.Skiensved
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Cathrine Jensdtr i Hadstrup         2 Apr 1807    pg 917
2HUSB:  Rasmus Christensen gmd
1HUSB:  Peder ...
CH:   Peder Pedersen of age
     Jens Pedersen of age
     Karen Pedersdtr
guard: Jens Larsen gmd i Hadstrup
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Anders Nielsen ungkarl i Walloebye   2 Apr 1807  pg 920
FORLOV: Sophie Olsdtr pigen i Walloebye
ILLEG.CH: Hans Andersen 14 wks, son of Sophie Olsdtr pigen i Walloebye (engaged to deceased)
MODER:  
SIS:   ... Nielsdtr = Anders Hansen
FORLOV.FADER:  Ole Hansen
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Peder Nielsen hugger inds i Hoyelse       2 Apr 1807  pg 923
WIFE:  
CH:   Niels Pedersen 2
guard: Jens Larsen gmd i Hoyelse
wgd: Niels Andersen gmd i Hoyelse
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Kirsten Hansdtr i Widskiolle    3 Aug 1807    pg 924
HUSB:  Rasmus Olsen gmd
HUSB.1WIFEi: ... Hansdtr (sister of deceased?) (dod)
HUSB.CH:     Ole Rasmussen
     Jens Rasmussen - umyndige
MODER:  Dorthe Hansdtr enke = afg. Hans Hansen gmd
WIFE.BRO: Hans Hansen
     Lars Hansen begge myndige
guard: Christen Nielsen i Lellinge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Hans Hansen gmd i Widskiolle      3 Aug 1807  pg 928
WIFE:  Dorthe Hansdtr
CH:   Hans Hansen
     Lars Hansen
     ... Hansdtr (dod) = Rasmus Olsen gmd
      CH: Ole Rasmussen
         Jens Rasmussen
wgd: Niels Hansen gmd i Dyrehauge gaarden
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ole Jensen = Ingeborg Olsdtr hmd i Widskiolle      3 Aug 1807  pg 931
HER.CH: Ole Nielsen
     Christen Nielsen of age
     Jens Nielsen
     Karen Nielsdtr = Jorgen Pedersen i Himlingoye
HIS.SIS: ... Jensdtr enke = afg. Christen Jensen
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Niels Pedersen ungkarl i St.Taarnbye      6 Aug 1807  pg 933 1032?
BRO:   Christopher Pedersen tiene i udflytter gaard ved Tokkerup
SODSK:  others
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Karen Larsdtr i Stokagerhuuset     6 Aug 1807  pg 934
2HUSB:  Peder Christensen hmd
CH:   Chrstiane Pedersdtr = Peder Hansen hiemme
1HUSB:  Carsten ...
CH:   Christian Carstensen myndig
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Christen Jensen hmd i Rodemarkshuuset      6 Aug 1807  pg 936 962
CH:   Mette Christensdtr = Hans Andersen i Tessebolle
guard: Niels Hellesen bondef
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Birthe Nielsdtr enke i Himlingoye  6 Aug 1807    pg 936 970
HUSB:  Ole Nielsen inds (dod)
CH:   ... Olsdtr = Jens Nielsen Norregaard i Kioge
HEIRS:  
? Peder Mathiasen bondefoged
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Karen Pedersdtr i Ejoye   6 Aug 1807    pg 937 945
HUSB:  Jens Nielsen gl. gmd
CH:   Niels Jensen myndig   (signed: Peder Jensen )
     Peder Jensen (dod)
      CH: ... Pedersdtr (dod)
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Soren Lercke/Larcke/Laerke strandcontroleur i Sollerup      24 Dec 1807  pg 938 973
WIFE:  Claussine Dorthe Laerche
CH:   Nicoline Laercke = Simon Christian Molstad cappelan i Stangerup
     Charlotte Dorthe Laerke ugift
BRO:   Lars Laercke i Khvn
wgd: Bendt Sorensen i Herfolge / Tonnesen provst i Herfolge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Jensen hmd i Herfolge  24 Dec 1807  pg 943
2WIFE:  Lene Nielsdtr
1WIFE:  
CH:   Kirsten Jensdtr 
     ... Jensdtr = Bendt Hansen hmd i Herfolge
2WIFE.MODER: ... enke = afg. Niels Larsen i Herfolge
2WIFE.SIS: ... Nielsdtr = Christen Christensen i Herfolge
wgd: Jens Nielsen gmd i Ejoye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ane Marie Madsdtr i Skindsakkehuus   24 Dec 1807  pg 946
HUSB:  Niels Sorensen hmd
CH:   
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ane Knudsdtr i Himlingoye   24 Dec 1807  pg 947 996
HUSB:  Hans Nielsen gmd
1 CH:  Jens Hansen
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Knudsen i Wraabye       24 Dec 1807   pg 949
FADER:  Knud Hansen gmd i Wraabye (dod) = ... enke
SODSK:  Hans Knudsen
     others
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Dorthe Jensdtr i Kanderod      24 Dec 1807   pg 950
HUSB:  Jens Nielsen hmd
CH:   Maren Jensdtr
     Peder Jensen
     Jens Jensen
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Loise Hansdtr i Gummerod   24 Dec 1807  pg 952
HUSB:  Lars Hansen gmd
CH:   
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Lars Willumsen gmd i Gummerod     24 Dec 1807  pg 954 1150
WIFE:  Stine Henrichsdtr
CH:   Willum Larsen 37
     Johan Larsen 31
     Henrich Larsen 30
     Jens Larsen 29
     Hans Larsen 28
     Christian Larsen 26
     Ellen Larsdtr =1. Hans Stephensen (dod) =2. Christen Sorensen gmd i Ringsberg
wgd: Ole Hansen sognf
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Maren Hellesdtr enke i Herfolge Torp      24 Dec 1807  pg 955
HUSB:  Niels Pedersen gmd (dod)
CH:   ... Nielsdtr = Hans Larsen nu gmd i hiemme
     Inger Nielsdtr
     Hans Nielsen tiene Tonnesen provst i Herfolge
     Ole Nielsen soldat ved regmt
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Hans Larsen gmd i Ejoye Tangmose gaarden    24 Dec 1807  pg 965
2WIFE:      (=2. Thor Andersen )
CH:   Kirsten Hansdtr
     Jens Hansen 4
1WIFE:  Mette Hansdtr (dod 27 Jun 1801)  
CH:   Kirstine Hansdtr
? Christine Pedersdtr (?dod 7 Apr 1804)
guard: Rasmus Joensen gmd i Sollerup & Peder Mathiasen bondef i Wedskiolle
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Christen Christensen skovfoged i Almissevaengehuus   24 Dec 1807  pg 971 1061
WIFE:  Christen Olsdtr
CH:   Christen Christensen 25
     Peder Christensen 20
     Dorthe Christensdtr 26
     Margrethe Christensdtr 16     
(NOTE: names & ages of CH: listed in 1809 - pg 1061)
guard: Mads Boesen i Enderslov
wgd: Jens Jacobsen gmd i Enderslov
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ane Henrichsdtr i Lallinge  24 Dec 1807  pg 971 1002
HUSB:  Hans Christophersen gmd/inds
CH:   Kirsten Hansdtr
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Johanne Henrichsdtr i Lellinge     24 Dec 1807  pg 971 1018
HUSB:  Christen Jensen hmd
CH:   
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Lars Knudsdtr gmd i Enderslov        24 Dec 1807   pg 971
WIFE:  
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Mathias Mogensen i Jagergaarden ved Wedskiolle    24 Dec 1807   pg 971
WIFE:  
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Peder Pedersen inds i Lellinge     24 Dec 1807/24 Nov 1808    pg 971 989
WIFE:  Kirsten Eriksdtr
MODER:  Karen Mortensdtr enke = afg. Peder Pedersen
BRO:   Ole Pedersen inds i L.Salbye
wgd: Lars Jorgensen i Skiendseggehuset
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Birthe Nielsdtr (?enke) i Bronsmosegaarden ved Herfolge     24 Dec 1807  pg 972 1096 1153
HUSB:  Hans Larsen gmd (?dod)
SIS:   Else Nielsdtr (dod) = afg. Niels Hansen gmd i Ringsberg
      CH: Peder Nielsen gmd i Ringsberg
         Christen Nielsen inds i Ringsberg
         Bodil Nielsdtr (dod)
          CH:  Niels Olsen tiene i Lidemark   (? Niels Jensen ungkarl i Lidemark)
             Ane Nielsdtr = Peder Jensen gmd i Aaeshoye
         Kirsten Nielsdtr pigen tiene i Fredensborg
SODSK.CH: Niels Nielsen gmd i Hovbye
     Ane Nielsdtr = Mathias Hansen i Sonnerup
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Peder Pedersen Skraeder hmd i Ejoye      24 Dec 1807  pg 972
BRO:   (dod)
      CH: umyndige
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Christen Nielsen gmd i Herfolge    24 Dec 1807  pg 972 1161 1166 
SIS:   Malene Nielsdtr
BRO:   Hans Nielsen gmd i Valloebye (dod)
      CH: Niels Hansen inds i Taarnbye
         Ane Hansdtr = Simon Nielsen gmd i Taarnbye
         Birthe Hansdtr = Jens Andersen hmd i Taarnbye
     Peder Nielsen gmd i Poulstrup (dod)
      CH: Jens Pedersen gmd i Valloebye
         Niels Pedersen tiene i Valloebye
     Jens Nielsen gmd i Vraabye (dod)
      CH: Niels Jensen 38 gmd i Vraabye
         Peder Jensen 30 soldat tiene i Vraabye
         Jens Jensen 18 tiene i Vraabye
         Mette Jensdtr = Peder Jensen gmd i Herfolge
guard: Christen Jorgensen gmd i Herfolge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Christen Pedersen gmd i Hadstrup    24 Dec 1807  pg 972 979
WIFE:  Karen Jensdtr
CH:   
guard: Jens Larsen gmd i Hadstrup
wgd: Niels Pedersen gmd i Hadstrup     (signed: Peder Nielsen )
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Knud Larsen inds commanderede soldat i Walloe      24 Dec 1807  pg 972 1023
WIFE:  Karen Pedersdtr (x'd out - perhaps name of MODER?)
MODER:  ... = Jens Clausen i Taarnbye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Karen Pedersdtr i Walloebye      13 Oct 1808  pg 985 
HUSB:  Peder Olsen gl. gmd
CH:   Peder Pedersen i Enderslov
     Christen Pedersen i Walloebye
     Lars Pedersen i Svansberg
     Margrethe Pedersdtr
     ... Pedersdtr
     ... Pedersdtr
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ane Henrichsdtr i Hadstrup  3 Sep 1808   pg 982
2HUSB:  Hans Olsen gmd
CH:   ... Hansen
1HUSB:  
2 CH:  
1HUSB.REL:    Jens Larsen gmd i Hadstrup
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Soren Rasmussen gmd i Vedskiolle    28 Jul 1809  pg 990
CH:   Peder Sorensen 
     Christen Sorensen (dod) = Bodil Jensdtr (sister of Soren Jensen sognef i Ejbye) =2. Ole Jensen gmd i Widskiolle
      CH: Karen Christensdtr 13
         Ane Christensdtr 5
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Christen Sorensen inds i Wedskiolle     28 Jul 1809   pg 994
2WIFE:      (=2. Ole Jensen )
1WIFE:      (dod - 25 Nov 1795)
CH:   Karen Christensdtr
     Ane Christensdtr umyndige
FADER:  Christen Rasmussen gmd i Widskiolle
FADER:  Soren Rasmussen i Widskiolle (dod)
guard: Peder Rasmussen i Ejbye
wgd: Soren Jensen sognef i Ejbye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Lars Pedersen i Taarnbye   28 Aug 1809  pg 998
WIFE:  Kirsten Andersdtr    (=2. Rasmus Clemensen)
CH:   Lars Larsen 6 wks
     Maren Larsdtr 3
FARBRO: Soren Jacobsen
WIFE.FAD: Anders Hansen hmd i Taarnbye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Andreas Jensen or Anders Jensen hmd i Eybye Haestehaugehuus   2 Sep 1809  pg 1005
WIFE:  Birthe Larsdtr
CH:   Margrethe Andersdtr
FADER:  Jens Hansen
wgd: Hans Olsen gmd 
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ane Larsdtr i Lellinge       2 Sep 1809    pg 1004
HUSB:  Albreth Jensen inds
3 CH:  
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Knudsen ungkarl i Wraabye     28 Aug 1809  pg 1001
MODER:  ... enke = afg. Knud Hansen i Wraabye
BRO:   Lars Knudsen
     Niels Knudsen
SIS:   Karen Knudsdtr = Hans Nielsen gmd i Himlingoye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Lousie Olsdtr or Losie Olsdtr enke i Tessebolle        2 Sep 1809    pg 1007
HUSB:  Poul Zandersen (dod)
CH:   Cathrine Andersdtr
BRO:   Soren Jacobsen sognef i Herfolge
STEPCH: Zander Poulsen i Tessebolle
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Hansen gmd i Lellinge     21 Sep 1809   pg 1011
WIFE:  Maren Olsdtr
CH:   Hans Jensen gmd i hiemme
     Albrethe Jensen
     Karen Jensdtr = Hans Larsen i Hadstrup
     Maren Jensdtr = Ole Olsen i Lellinge
     Sidse Jensdtr 29 ugift
WIFE.FAD: Christen Olsen hmd
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Kirsten Hansdtr i Lellinge     21 Sep 1809   pg 1013
HUSB:  Niels Poulsen gmd
CH:   Lars Nielsen gmd i hiemme i Lellinge
     Niels Nielsen i kongens tieneste
     Hans Nielsen hiemme
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Nielsen gmd i Store Salbye   22 Sep 1809   pg 1015 1047
WIFE:  Margrethe Hansdtr
CH:   Niels Jensen gmd i Hadstrup
     Knud Jensen hmd i K.Skiensved
     Jens Jensen (dod) = .... (sis of Niels Pedersen bondef i Olbye)   (wgd: Kamphovener prokurator i Kioge)
      CH: Jens Jensen 1
wgd: Niels Andersen gmd i Hoyelse
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Svend Pedersen hmd i Valloebye        2 Nov 1809    pg 1019
WIFE:  Bodil Jensdtr
umyndige arving
guard: Ole Jorgensen i Walloebye
wgd: Christian Pedersen i Taarnbye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Maren Olsdtr i Walloebye      2 Nov 1809    pg 1020
HUSB:  Jens Bendtsen hmd
CH:   Hans Olsen i Widskiolle
HUSB.MORBRO: Jens Michelsen i Qvarede
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Mogens Andersen = Angenette Jensdtr hmd i Walloebye   2 Nov 1809  pg 1022
CH:   Jens Mogensen
     ... Mogensdtr (dod) = Jacob Nielsen
      CH: ane Jacobsdtr
guard: Hans Larsen gmd i Walloebye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Madsen = Karen Pedersdtr i Wallieby    2 Nov 1809  pg 1025
HER.BRO: Peder Pedersen 36 hmd i Enderslov
     Christen Pedersen 29 i Walloebye
     Lars Pedersen 20 i Walloebye
HER.SIS: Margrethe Pedersdtr 24 ugift
     Ane Pedersdtr = Jens Benjamensen i Strobye Ejede
HIS.FAD: Mads Jensen i Strobye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ole Hansen smed hmd i Himlingoye    4 Nov 1809  pg 1027
WIFE:  Inger Jensdtr
CH:   Hans Olsen 36 smed i Haarlov
     Jens Olsen 25 ved Annecterede batt
     Peiter Olsen 22 hiemme
guard: Niels Christensen i Himlingoye
wgd: Anders Jensen i Himlingoye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Kirsten Christophersdtr i Dommerledshuus    4 Nov 1809  pg 1029
HUSB:  Christen Pedersen hmd
CH:   
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Lars Nielsen inds i Svansberg     4 Nov 1809  pg 1030
WIFE:  Marie Larsdtr
CH:   Niels Larsen
     Sidse Larsdtr
guard: Anders Pedersen gmd i Svansberg
wgd: Niels Jensen hmd i Svansberg
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Niels Larsen gmd i Taarnbye      21 Nov 1809  pg 1032
WIFE:  Ingeborg Jorgensdtr
WIFE:  Lars Nielsen hiemme fra annectende batt
     Jens Nielsen
     Jorgen Nielsen
     Maren Nielsdtr = Lars Andersen i Himlingoye
wgd: Peder Pedersen gmd i Taarnbye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Mette Rasmusdtr i Taarnbye  21 Nov 1809  pg 1034
HUSB:  Hans Bendtsen inds
BRO:   Niels Rasmussen 30 = ... i Himlingoye
SIS:   Karen Rasmusdtr 40 = Ole Larsen inds i Himlingoye
     Ane Rasmusdtr 28 = Niels Pedersen hmd i Herfolge
     Maren Rasmusdtr 25 tiene i Haurlov
guard: Peder Pedersen gmd i Taarnbye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Kirstine Nielsdtr i Taarnbye         21 Nov 1809   pg 1036
HUSB:  Ole Pedersen gmd
CH:   2 myndige sons
     dau
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Kirsten Sorensdtr i Taarnbye         21 Nov 1809   pg 1039
HUSB:  Christian Pedersen gmd
CH:   Soren Christiansen
     ... Christiansdtr
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ane Bendsdtr i Enderslov   22 Nov 1809  pg 1044
HUSB:  Jorgen Larsen gmd
BRO:   Hans Bendtsen 50 gmd i Widskiolle
½BRO:  Bendix Bendtsen 60 inds i Lellinge
     Jens Bendtsen i Walloebye
SIS:   Dorthe Bendtsdtr 60 inds i Paoshoye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Lars Knudsen gmd i Enderslov      22 Nov 1807  pg 1041
WIFE:  Ane Hansdtr
CH:   Maren Larsdtr 30
     Marie Larsdtr 26 = Knud Jensen hmd i Enderslov
     Karen Larsdtr 22 ugift hiemme
     Ane Larsdtr 18 tiene i Aggerup
     Johanne Larsdtr 15
     Birthe Larsdtr 10
     Jens Larsen 16 hiemme
     Niels Larsen 9
guard: Nelaus Knudsen hmd i Wraabye
wgd: Jacob Jorgensen gmd i Enderslov
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Sidse Pedersdtr i Galletiornehuuset, Herfolge         23 Nov 1809   pg 1046
HUSB:  Niels Pedersen hmd
CH:   Peder Nielsen myndige
     ... Nielsen
     ... Nielsdtr
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Birthe Hansdtr i Store Salbye     24 Nov 1809  pg 1051 1134
HUSB:  Lars Pedersen gmd
CH:   Hans Larsen 41 = ... hiemme
     Jens Larsen 29 rytter ved Siellandske Rytter Regmt
     Mette Larsdtr = Poul Andersen hmd i St.Salbye
     Margrethe Larsdtr = Hans Christophersen i Assendrup     ( Hans Larsen x'd out)
     Ane Larsdtr = Jens Christophersen hmd i Assendrup
     Sidse Larsdtr 25 hiemme / hos praesten i Hoyelse
guard: Christopher Hansen gmd i Store Salbye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Kirsten Larsdtr i Hoyelse   24 Nov 1809  pg 1052
HUSB:  Christopher Andersen hmd
CH:   
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Marie Olsdtr i Enderslov   25 Nov 1809  pg 1054
HUSB:  Peder Jensen gmd
CH:   umyndige
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Christen Hansen i Egemosehuuset    25 Nov 1809  pg 1056 
WIFE:  Birthe Christensdtr
CH:   umyndige
guard: Niels Sorensen i Enderslov Overdrev
wgd: Hans Jensen
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Birthe Michelsdtr i Kirkeskovshuus   25 Nov 1809  pg 972? 1059 1096? 1153?
HUSB:  Peder Nielsen
CH:   umyndige
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Birthe Nielsdtr inds dod hos datterens mand Hans Olsen i Widskiolle   25 Nov 1809  pg 1063 1134 
CH:   ... = Hans Olsen i Widskiolle
     Margrethe Olsdtr = Jens Nielsen vertshmd i Kioge
     Inger Olsdtr = Jeppe Pedersen i Skulderup
     Lisbeth Olsdtr (dod) = Lars Christensen i Himlingoye
      CH: Ellen Larsdtr
         Christen Larsen
         Niels Larsen
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Peder Pedersen hmd i Ejoye  27 Nov 1809  pg 1065
WIFE:  Ane Jorgensdtr
BRO:   Andreas Pedersen hmd i Ejoye
     Jens Pedersen i Kioge (dod)
      CH: 
SIS:   Kirsten Pedersdtr
     Ane Pedersdtr i Aggerup (dod)
      CH: 
wgd: Niels Sorensen hmd i Ejoye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Jensen = Marie Pedersdtr gmd i Walloebye      7 Dec 1809  pg 1067
HIS.BRO: Niels Jensen hmd i Walloebye
     Morten Jensen (dod 14 days before the deceased - ugift & no heirs)
HER.BRO: Soren Pedersen (dod)
      CH: Mads Sorensen hmd i Sollerup
         Peder Sorensen rytter
         Niels Sorensen hmd i Lidemark
         Margrethe Sorensdtr = ... i Khvn
     Peder Pedersen gmd i Tessebolle (dod)
      CH: Peder Pedersen 22
         Ole Pedersen 22
         Hans Pedersen 17
         Karen Pedersdtr 15
         ½BRO to above children?: Niels Nielsen inds i Tessebolle
guard: Hans Larsen gmd i Walloebye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Anders Pedersen gmd i Lille Salbye    8 Dec 1809  pg 1072
WIFE:  Ane Sorensdtr
umyndige arving
guard: Hans Sorensen gmd i L.Salbye
wgd: Anders Jensen hmd
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]


Lars Nielsen hmd i Hielpemarkshuuset      9 Dec 1809  pg 1076
CH:   Christen Larsen of age
     others
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Mathias Mogensen gmd i Widskiolle   9 Dec 1809  pg 1077
WIFE:  Maren Hansdtr
CH:   ... Mathiasdtr = Hans Hansen
     Margrethe Mathiasdtr 14
wgd: Simon Jensen gmd i Widskiolle
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Niels Christiansen gmd i Svansberg   9 Dec 1809  pg 1080
WIFE:  Kirsten Pedersdtr
CH:   ... Nielsdtr = Henrich Christensen i Clemenstrup
     others umyndige
wgd: Anders Andersen gmd i Svansberg
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ole Christensen inds i Hadstrup    9 Dec 1809  pg 1083
WIFE:  Mette Johansdtr
CH:   umyndige
FADER:  Christen Olsen gmd i Hadstrup
wgd: Ole Andersen hmd i Boeskovshuuset
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Kirsten Pedersdtr i Walloebye     9 Dec 1809  pg 1085
HUSB:  Niels Jensen hmd
CH:   Ane Nielsdtr
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Christen Pedersen hos MODER i Taarnbye        9 Dec 1809    pg 1086
WIFE:  Kirsten Hansdtr
CH:   Kirsten Hansdtr 4
BRO:   Jorgen Pedersen
guard: Hans Pedersen
wgd: Christian Pedersen gmd i Taarnbye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Marie Pedersdtr i Sollerup  29 Dec 1809  pg 1088
2HUSB:  Christen Christensen 
CH:   Peder Christensen
1HUSB:  Peder ...
CH:   Ole Pedersen skoleholder i Widskiolle
     Maren Pedersdtr = Rasmus Olsen gmd i Widskiolle
     Kirsten Pedersdtr
guard: Peder Pedersen
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ellen Madsdtr i Sollerup   29 Dec 1809  pg 1090
HUSB:  Ole Nielsen gmd
CH:   5 daus
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ane Andersdtr enke i Sollerup     29 Dec 1809  pg 1092 1117 1170 1188 
WIFE:  Hans Olsen gmd (dod 3 Jul 1802)
CH:   Ane Hansdtr = Jorgen Pedersen gmd i Sollerup
     Christen Hansen soldat ved Skorpskytterin i Seieroe
     Kirsten Hansdtr enke = afg. Jens Nielsen mollersvend
guard: Ole Nielsen bmd i Sollerup
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ane Pedersdtr enke i Holmegaarden   30 Dec 1809  pg 1099 1114 1200?
CH:   Jens Pedersen (dod)
      CH: Ane Jensdtr 3/4 aar
     Ane Pedersdtr = Niels Larsen hmd i Herfolge Torp
     Inger Pedersdtr = Niels Pedersen hmd i Ancherstraede
guard: Mouritz Jorgensen i Tranemosehuus
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Pedersen inds i Holmegaarden   30 Dec 1809  pg 1101
WIFE:  Mette Hansdtr  (=2. Jens Pedersen )
CH:   Ane Jensdtr 3/4 aar
guard: Mouritz Jorgensen i Tranemosemolle
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Cathrine Margrethe Holgersen enke i       30 Dec 1809  pg 1103
HUSB:  Eggert Engel birkeskriver (dod)  (testament)
HUSB.CH:     Louise Sophie Frederikke Engell
guard: Christen Jorgensen gmd i Herfolge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Peder Pedersen gmd i Tessebolle    30 Dec 1809  pg 1107
WIFE:  Kirsten Olsdtr
CH:   Ole Pedersen
curator: Hans Olsen
guard: Niels Nielsen gmd i Tessebolle
wgd: Peder Olsen gmd
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Maren Christensdtr i Tessebolle    30 Dec 1809  pg 1111
HUSB:  Peder Sigersen/Ziegersen gmd
CH:   ... Pedersdtr = Jens Nielsen gmd i Ejoed
     Sieger Pedersen (dod ugift )
     Christen Pedersen hiemme - of age
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Dorthe Pedersdtr tienestepige hos forpagter i Billesborg    30 Dec 1809  pg 1113
SIS:   Ane Margrethe Pedersdtr ugift
     Johanne Pedersdtr 23 ugift
guard: Monster candidate theologie i Billesborg
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Hans Pedersen inds i Ringsberg    30 Dec 1809  pg 1118
WIFE:  Maren Hansdtr
CH:   Karen Hansdtr umyndige
guard: Mads Christensen inds i Ringsberg
wgd: Ole Olsen i Ringsberg
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Niels Pedersen inds i Lidemark    30 Dec 1809  pg 1119
WIFE:  Karen Olsdtr
CH:   Ole Nielsen umyndige
guard: Jens Christensen gmd i Lidemark
wgd: Christen Pedersen gmd i Lidemark
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Cathrine Kirstine Margrethe Klemp jomfrue hos Vulf praesten i Haarslov      30 Dec 1809  pg 1121
½SIS:  Cathrine Klemp = Hans Mogens til soes, i Christianshavn
     Charlotte Klemp = Jacob Rasmussen brandevinsmand i Vordingborg
guard: Hans Nielsen gmd i Herfolge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Maren Ibsdtr enke i Gummerod      7 Apr 1810  pg 1122 1123 1124
HUSB:  Jorgen Larsen gmd (dod)
CH:   Lars Jorgensen hmd i Lellinge
     Jens Jorgensen 44 gmd i hiemme
     Christen Jorgensen gmd i Ledemark
     Ane Jorgensdtr = Peder Christian Daniel skoemage i Kiioge
     Inger Jorgensdtr = Jens Nielsen gmd i Lidemark
     Birthe Jorgensdtr = Lars Sorensen gmd i Lidemark
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Birthe Pedersdtr i Ringsberg      3 Dec 1810  pg 1124
HUSB:  Peder Nielsen gmd
CH:   Niels Pedersen 7
     Jorgen Pedersen 6
HUSB.CH:     Peder Pedersen 
guard: Ole Olsen gmd i Ringsberg
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Pejter Henrichsen gmd i Ringsberg   3 Dec 1810  pg 1126
WIFE:  Ane Pedersdtr  (=?2. Anders Hansen gmd i Ringsberg (WIFE's FAESTEMAND)
CH:   Morten Peitersen 17
     Hans Peitersen 15
     Ane Marie Peitersdtr 10
BRO:   Christian Henrichsen i Vallerslov?
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Maren Andersdtr i Saedder      8 Dec 1810    pg 1129
HUSB:  Jens Madsen gmd
CH:   Ane Pedersdtr 43 = Anders Hansen gmd i Ringsberg
     Peder Pedersen 36 
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Niels Pedersen = Karen Pedersdtr gmd i Lellinge     3 Dec 1810  pg 1131
CH:   Peder Nielsen 28 gmd i Lellinge
     Anders Nielsen 23 i kongens tieneste (?dod after fader)
     Ellen Nielsdtr = Claus Hansen hmd i Ledemark
     Ane Nielsdtr = Christen Christensen hmd i Lellinge
     Margrethe Nielsdtr = Albrecht Jensen gmd i Lellinge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Louise Sorensdtr i Svansberg     3 Dec 1810   pg 1133
HUSB:  Anders Madsen hmd
CH:   Johanne Andersdtr 22
     Margrethe Andersdtr 7 or 4
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Niels Jorgensen gmd i Lellinge     4 Dec 1810  pg 1137 1139 1159
WIFE:  Maren Larsdtr  (=2. Peder Jensen )
CH:   Ane Nielsdtr 22
     Ellen Nielsdtr 5 or 15
     Jorgen Nielsen 14
     Lars Nielsen 8
REL:   Christen Jorgensen gmd i Lidemark
guard: Jens Jorgensen hmd i Lellinge 
wgd: Ole Olsen gmd i Lellinge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Karen Jacobsdtr enke i Saateruphuset      4 Dec 1810  pg 1139
HUSB:  Soren Andersen (dod)
CH:   Anders Sorensen 28 skraedersvend i Khvn
     Dorthe Sorensdtr 25 hiemme
     Ane Marie Sorensdtr 17
guard: Ole Olsen gmd i Aggerup
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Peder Sorensen inds i Lellinge     4 Dec 1810  pg 1139
WIFE:  Dorthe Hansdtr
umyndige arving
guard: Ole Olsen gmd i Lellinge
wgd: Anders Hansen gmd i Lellinge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Inger Rasmusdtr i Sollerup     5 Dec 1810    pg 1141
HUSB:  Hans Nielsen gmd
1 CH:  Karen Hansdtr 6 mo.
FADER:  Rasmus Joensen/Johnsen aftgsmd i Sollerup
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Henrich Christensen gmd i Vedskiolle     5 Dec 1810    pg 1143
CH:   Jens Henrichsen 47
     Lisbeth Henrichsdtr = Jens Pedersen gmd i Ejojo
     Kirsten Henrichsdtr 30 tiene i Herfolge Praestegrd = Ole Nielsen gmd i Sollerup
     Ane Henrichsdtr (dod) =1. Jens Larsen gmd i Hadstrup =2. Hans Olsen gmd i Sollerup?
      CH: Lars Jensen 11
         Jens Jensen 9
         Ole Hansen 7
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Peder Andersen inds i Tessebolle    5 Dec 1810  pg 1147
WIFE:  Mette Andersdtr
CH:   Anders Pedersen 5
guard: Niels Nielsen skoeleholder i Tessebolle
wgd: Jesper Andersen hendes faestemand
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ane Poulsdtr i Hadstrup   5 Dec 1810   pg 1148
HUSB:  Lars Andersen hmd
CH:   Anders Larsen 6
     Christian Larsen 4
     Hans Larsen 1
NOTE: unsure of deceaseds surname?
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Christen Rasmussen gmd i Widskiolle       24 Dec 1810  pg 1166
2WIFE:  Kirsten Hansdtr
CH:   Rasmus Christensen gmd i Hadstrup
     Marie Christensdtr ugift (= Ole Jorgensen karlen i Billesborg)
1WIFE:  (dod)
CH:   Christen Christensen
WIFE.BRO: Rasmus Hansen i Valloebye
(NOTE: unsure which children go with which wife)
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ane Jensdtr enke i Ejoje   28 Dec 1810  pg 1170
HUSB:  Jens Hansen gmd (dod)
CH:   Hans Jensen 42 inds i Hadstrup
     Ole Jensen gmd i Ejoje
     Sidse Jensdtr tiene i Valloe
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Christen Hansen = Maren Olsdtr gmd i Lidemark         28 Dec 1810   pg 1173
CH:   Ole Christensen 30
     Rasmus Christensen 30
     Morten Christensen 28
     Karen Christensdtr = Peder Olsen gmd i Lidemark
HIS.1WIFE:    ...
HIS.CH: Jens Christensen 53
     Christen Christensen 51
     Maren Christensdtr 46 = Niels Larsen gmd i Lidemark
     Hans Christensen 44
     Lars Christensen
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Birthe Jensdtr i Hadstrup   28 Dec 1810  pg 1177
HUSB:  Jens Nielsen inds
1 CH:  Niels Jensen 6
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Anders Olsen gmd i Taarnbye      28 Dec 1810  pg 1179
WIFE:  Ane Hansdtr
CH:   Karen Andersdtr 23
     Christopher Andersen 14
(?WIFE.CH:    Niels Christophersen ?)
guard: Hans Olsen gmd i Tessebolle
wgd: Ditlev Hansen gmd i Taarnbye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Kirsten Nielsdtr i Eibye   29 Dec 1810  pg 1184
HUSB:  Jens Jensen hmd
1 CH:  Ane Jensdtr 3½
guard: Niels Larsen gmd i Eibye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ebbe Gimlinge hos Moller forpager i Gl.Lellinge gaard      29 Dec 1810  pg 1186 1191 1265
BRO:   Jorgen Gimlinge consumtions betient i Randers (dod)
      CH: Peder Gimlinge  (surnames assumed)
         Jorgen Yding Gimlinge 14
         Jacob Broggs Gimlinge 12
         Abelone Gimlinge
         Marie Elisabeth Gimlinge 23    
         Ane Knudsen Gimlinge 18  
SIS:   Inger Kirstine Gimlinge (dod) = Jens Adolphsen Bay i Randers
      CH: Peder Bay 40
         Rudolph Bay 22 i Bordraak?, under det Frandske Rig.
         Else Cathrine Bay 37 = S.P. Larsen
         Kirstine Blok Bay 34 = Romler leiutenant
         Zizillie Marie Bay 32 = Flensborg pastor i Boerum
         Ane Margrethe Jensdtr Bay (dod) = Knudsgaard kiobmand i Randers
          CH:  Ane Kirstine Elisabeth Knudsgaard 9
             Cathrine Wilhelmine Knudsgaard 5
             Christiane Margrethe Knudsgaard 3 
HEIR:  Ane Margrethe Pederline fod i Harlef Molle = Rasmus Bang i Stoeberg Molle, Wiborg
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Hans Bundsen afskediget rytter af Billesborg      25 Feb 1811  pg 1190
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Margrethe Nielsdtr i Jersie      2 Dec 1811  pg 1192
HUSB:  Mathias Nielsen gmd
1 CH:  Niels Mathiasen 35
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Karen Jensdtr i Herfolge Koehaugehuus      2 Dec 1811  pg 1193
HUSB:  Hans Olsen hmd
CH:   Ole Hansen 24 soldat ved N.S.R.
     Karen Jensdtr = Jens Hansen inds i Hadstrup
     Dorthe Hansdtr 23 tiene i Westerbroe
guard: Bendt Hansen hmd i Herfolge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Karen Jensdtr enke i Ringsborg     2 Dec 1811  pg 1197 1224
HUSB:  Hans Nielsen Moller gmd (dod)
BRO:   Hans Jensen gmd i Enderslov (dod)
      CH: Jens Hansen 38 tiene i Helsted
         Ane Hansdtr = Peder Jensen hmd i Enderslov
     Mads Jensen gmd i Saedder (dod)
      CH: Karen Madsdtr = Peder Hansen hmd i Eibye
SIS:   Birthe Jensdtr (dod) =1.  =2.  i Ringsberg
      CH: Niels Andersen gmd i Ringsborg, Universitets gods
         Anders Hansen gmd i Ringsborg, Universitets gods
½BRO:  Morten Jensen hmd i Hoyelundshuuset ved Saedder (dod)
      CH: Karen Mortensdtr enke = afg. Peder Pedersen hmd i Ejbye, nu i Lellinge
          CH:  Ole Pedersen inds i Lellinge (for his mother)
         Lisbeth Mortensdtr (dod) = Peder Pedersen gmd i L.Hedinge, Univ. gods
          CH:  Ane Pedersdtr = Peder Olsen hmd i L.Hedinge/Hellinge
     Lars Jensen i Kioge (dod)
      CH: Hans Larsen vaegter i Kioge (dod) = Kirsten Olsdtr
          CH:  Jens Hansen 34 i Kioge
             Niels Hansen 33
             Jens Hansen 25 under Sapor Chorpset    (? Jens Reimer Hansen )
½SIS:  Karen Jensdtr enke (dod?) = afg. Lars Nielsen hmd hugger i Walloebye
      CH: Karen Larsdtr enke = afg. Niels Andersen inds i Walloebye
         Ane Larsdtr = Peder Hansen ung gmd i Walloebye
HUSB.BRO: Ole Nielsen 
guard: Jens Pedersen sognef i Walloebye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Inger Marie Jensdtr i Enderslov    2 Dec 1811  pg 1200 1271
HUSB:  Niels Pedersen tommermand
BRO:   Anders Jensen i Kronborg Gemaehr Fabrik
SIS:   Frederikke Jensdtr = Peder Hansen i Hornbye under Thikiob sogn
     Ane Kirstine Jensdtr i Kydbensammes Teiglhuus/Fuglhuuset
     ... Jensdtr (dod ugift & no children)
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Kirsten Jensdtr i Widskiolle      2 Dec 1811  pg 1201
HUSB:  Hans Madsen inds
4 CH:  
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Kirsten Frederichsdtr i Walloebye   2 Dec 1811  pg 1202
HUSB:  Hans Hansen hmd
CH:   Kirsten Hansdtr = 
     Ane Hansdtr = 
     Dorthe Hansdtr = 
     Karen Hansdtr 19 tiene Peder Jensen gmd i Walloebye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Hans Hansen hmd i Lidemark  3 Dec 1811   pg 1203 1213
2WIFE:  Margrethe Pedersdtr
CH:   Dorthe Hansdtr 10 alle i Lidemark
1WIFE:  
CH:   Peder Hansen 32
     Hans Hansen 28
     Niels Hansen 26
     Lars Hansen 23
curator: Jens Nielsen gmd i Lidemark
wgd: Hans Hansen i Lidemark
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Peder Olsen gmd i Lidemark  3 Dec 1811   pg 1205
WIFE:  Karen Christensdtr    (=2. Jens Olsen )
CH:   Ole Pedersen 3
     Christen Pedersen 1
     Bodil Pedersdtr 7
     Margrethe Pedersdtr 5
SIS:   ... Olsdtr = Ole Olsen hmd i Giorslov
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Kirsten Hansdtr i Gummerod  3 Dec 1811   pg 1207
HUSB:  Lars Hansen gmd
CH:   Lovise Larsdtr 4
     Ane Larsdtr 2
HUSB.BRO: Ole Hansen gmd sognef
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Niels Sorensen i Skindslekkehuus  3 Dec 1811    pg 1209
2WIFE:  Ane Jensdtr
CH:   Jens Nielsen 1
     Ane Marie Nielsdtr 3
1WIFE:  Ane Marie Madsdtr
CH:   Soren Nielsen 18 tiene i Himlingoye
     Henrich Nielsen 12 hos Jorgen Nielsen gmd i St.Salbye
     Birthe Nielsdtr 23 tiene i Lellinge
     Karen Nielsdtr 20 hiemme
guard: Peder Sorensen hmd i Strobye Egede
wgd: Ole Hansen skomager i Kioge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Kirsten Larsdtr i Lellinge     3 Dec 1811    pg 1211 1243
HUSB:  Peder Nielsen hmd
CH:   Niels Hansen 34 smed i Helinge gaarden/Islinge ved Wordingborg
     Margrethe Hansdtr 22 tiene Hans Christophersen gmd i Lellinge
     Ane Hansdtr (dod) = Ole Pedersen forpagter i Billesborg   (signed: Ole Petersen )
      CH: Johanne Olsdtr 9
guard: Hans Nielsen sognefogden i Lellinge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Marie Nielsdtr inds.pige/skraederpige i Walloebye    3 Dec 1811  pg 1212 1240
FARBRO: Soren Pedersen (dod)
      CH: Mads Sorensen hmd i Sollerup
         Niels Sorensen hmd i Lidemark
         Peder Sorensen of age
         Margrethe Sorensdtr = 
     Peder Pedersen gmd i Tessebolle (dod)
      CH: Peder Pedersen dragon ved Prinds Ferdinands regmt
         Ole Pedersen 
         Hans Pedersen
         Karen Pedersdtr alle 3 hiemme hos moder i Tessebolle
MORBRO: Lars Hansen skovfoged i Abilgaardshuus, nu i Klippinge
      CH: Hans Larsen (for his father)
     Hans Hansen hmd tommermand i Widskiolle (dod) = ... =2. Hans Larsen hmd i Widskiolle
      CH: Ane Margrethe Hansdtr   (?dod by 1812)
         Sidse Marie Hansdtr begge hiemme
     Jens Hansen skovf. i Almissevaenge (dod)
      CH: Hans Jensen hmd i Enderslov
MORSIS: Maren Hansdtr (dod) = Niels Pedersen gmd i Hadstrup
      CH: Peder Nielsen gmd i Hadstrup
         Ole Nielsen gmd i Himlingoye
         Hans Nielsen i Skole Seminariat i Brondbye Vester
         Ane Nielsdtr = Peder Sorensen hmd i Taarnbye
guard: Niels Pedersen udrider 
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Olsen gmd i Lille Skiensved    13 Jan 1812  pg 1214
WIFE:  Dorthe Saxesdtr
CH:   Ole Jensen 32 gmd i Widskiolle
     Anders Jensen 25
     Marie Jensdtr 29
     Mette Jensdtr 22
     Maren Jensdtr 16 alle hiemme
guard: Anders Hansen gmd i Lellinge
wgd: Soren Jensen gmd i Ejbye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ane Andersdtr enke i Lellinge     13 Jan 1812  pg 1218 
HUSB:  Mads Jensen (dod)
CH:   ... (dod) = Hans Christophersen gmd i Lellinge
      CH: Kirsten Hansdtr 5
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Mette Larsdtr i Store Salbye    13 Jan 1812   pg 1219
HUSB:  Poul Andersen huusbeboer
CH:   Anders Poulsen 8
     Ane Poulsdtr 13
     Kirsten Poulsdtr 10
     Dorthe Poulsdtr 3
     Maren Poulsdtr (dod after moder)
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Mette Hansdtr i St.Taarnbye      13 Jan 1812  pg 1221
2HUSB:  Peder Pedersen gmd
CH:   Hans Pedersen 29 hiemme eller i kongens tieneste
1HUSB:  Christen Michelsen gmd (dod)
CH:   Ane Christensdtr = Knud Albretsen hmd i Strobye Eyede
     Bodil Christensdtr = Ole Pedersen hmd i Strobye Eyede
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Hans Hansen = Maren Nielsdtr i Ejbye      13 Jan 1812  pg 1223 1236
HIS.SODSK.CH: Lars Jensen gmd i Gummersmark
       Hans Jensen hmd i L.Salbye (dod)   (? Markus Jensen )
         CH:   Maren Hansdtr = Anders Christensen i L.Salbye   (? Andreas Christensen )
             Karen Hansdtr 22 tiene i Lidemark
             Stine Hansdtr 20 tiene i Herfolge
             Ane Hansdtr 16 tiene i Ejbye   (NOTE: pg 1239 alle Markusdtr)
       Christen Jensen hmd i Lellinge
         CH:   Jens Christensen inds i Lellinge
             Ane Christensdtr = Jens Clemensen faengen i Kioge
       Morten Jensen i Spanager
       Marie Larsdtr enke = afg. Soren Pedersen i Lundehuuset ved L.Kelby
       Kirsten Larsdtr (dod) = Christen Jensen hmd i Orsted
         CH:   Lars Christensen hmd i Orsted
             Maren Christensdtr = Peder Sorensen i Lundehuuset, (?son of Marie Larsdtr above?)
HER.CH: Peder Pedersen 31 tiene i Taalstrup (twin)
     Niels Pedersen 31 i kongens tieneste
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Margrethe Hansdtr enke i St.Salbye   6 Apr 1812  pg 1226 1228
HUSB:  Jens Nielsen gmd (dod)
CH:   Peder Pedersen hmd i Jydstrup ved Khvn 
     Hans Pedersen gmd i Strobye
     Niels Jensen gmd i Hadstrup
     Knud Jensen hmd i K.Skiensved
     Jens ... (dod)
      CH: Jens Jensen hos sin MORBRO Niels Pedersen gmd i Olbye
FAESTER af gaarden: Peder Pedersen af Skrodsberg
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Henriette Margrethe Radenich jomfrue hos Monefelds enke i Herfolge    3 Aug 1812  pg 1231
BRO:   Johan Henrich Radenich brandeviinsbraender i Holbek
guard: Finch
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Hans Nielsen gmd i Herfolge      7 Dec 1812  pg 1233
WIFE:  Karen Jensdtr
3 CH:  Karen Hansdtr 3
     Ane Kirstine Hansdtr 2
     Christen Hansen 3/4 aar
BRO:   Niels Nielsen hmd i Anchersbriede
Aftagtsmd: Lars Christensen
wgd: Jens Jacobsen aftgsmd i Herfolge Torp
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Sidse Nielsdtr i Walloebye  28 Dec 1812  pg 1242
2HUSB:  Lars Christensen hmd
CH:   Inger Larsdtr 9
     Maren Larsdtr 6
     Niels Larsen 2 
1HUSB:  Anders ...
CH:   Anders Andersen 17
guard: Lars Nielsen gmd i Walloebye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ane Nielsdtr i Lellinge       29 Dec 1812   pg 1245
HUSB:  Christen Christensen inds
CH:   Christen Christensen 7?
     Anders Christensen 2
BRO:   Peder Nielsen gmd i Lellinge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Jensen hmd i Strobye  29 Dec 1812   pg 1247
WIFE:  Maren Jensdtr
CH:   Jens Jensen 2½
BRO:   Jacob Jensen gmd i Strobye
FAESTEMAND: Poul Olsen
wgd: Niels Jeppesen hmd i Lidemark
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Inger Hansdtr i Himlingoye  29 Dec 1812  pg 1249
2HUSB:  Jens Pedersen hmd
CH:   Rasmus Jensen 16
     Peder Jensen 14
1HUSB:  Rasmus ...
CH:   Niels Rasmussen 26
     Hans Rasmussen 23 begge i Taarnbye
     Jens Rasmussen
     Ane Rasmusdtr
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ane Pedersdtr ( Ane Larsdtr in margin) i Herfolge Torp      30 Dec 1812  pg 1251
HUSB:  Niels Larsen hmd
CH:   Kirsten Nielsdtr 1
SIS:   ... = Niels Pedersen hmd i Anchorstrade?
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Nielsen gl.gmd i Ejoye         30 Dec 1812   pg 1251
CH:   Niels Jensen of age
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Peder Pedersen hmd i Straekkrogehuus/Straekklophuus   30 Dec 1812  pg 1253
2WIFE:  Ane Jorgensdtr
1WIFE:  
CH:   Peder Pedersen 30 tiene i Khvn
guard: Jens Nielsen brandeviinsbraender i Kioge
wgd: Jorgen Iversen hmd i Rodemarkshuuset
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ole Olsen ungkarl i Wedskiolle     30 Dec 1812  pg 1254
ILLEG.CH: ... Olsdtr, dau of Ane Marie fruentimmer hos sin BRO Lars ...
BRO:   Hans Olsen hmd i Widskiolle
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Christensen gmd i Lidemark    5 Jan 1813  pg 1256
WIFE:  Birthe Nielsdtr
CH:   Niels Jensen 18
     Margrethe Jensdtr = Lars Hansen gmd i Lidemark
BRO:   Lars Christensen hmd i Lidemark
wgd: Niels Larsen gmd i Lidemark
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Soren Pedersen inds i Lidemark     5 Jan 1813  pg 1258
CH:   Hans Sorensen aftgsmd i Lidemark
     Niels Sorensen gmd i Endvelov Overdrev
     Lars Sorensen gmd i Lidemark
     Peder Sorensen gmd i Raabye
     Karen Sorensdtr enke = afg. Jens Ibsen hmd i Saedder
     Lovise Sorensdtr (dod) = Anders Madsen hmd i Svansberg
      CH: Johanne Andersdtr 23 tiene i Lidemark
     Birthe Sorensdtr = Christen Jorgensen gmd i Lidemark
     Johanne Sorensdtr = Niels Sorensen hmd i Lidemark
     Ane Sorensdtr = Peder Hansen gmd i Lellinge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Stine Henrichsdtr enke i Gummerod   5 Jan 1813  pg 1260
HUSB:  Lars Willumsen (dod)
CH:   Willum Larsen 46
     Johan Larsen 41
     Henrich Larsen 39
     Jens Larsen 37
     Hans Larsen 35
     Christian Larsen 30 gmd i hiemme
     Ellen Larsdtr = Christen Sorensen gmd i Ringeberg
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Maren Larsdtr enke i Taarnbye     6 Jan 1813  pg 1262
HUSB:  Peder Jacobsen gmd (dod)
CH:   Ane Pedersdtr = Jens Jorgensen hmd i Taarnbye
     Dorthe Pedersdtr = Jens Hansen inds i Taarnbye
     Lars Pedersen (dod) = ... =2. Rasmus Clemensen i Taarnbye
      CH: Lars Larsen 3
         Maren Larsdtr 6
guard: Anders Hansen
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Dorthe Jensdtr enke i Taarnbye     6 Jan 1813  pg 1263 
HUSB:  Peder Jorgensen gmd (dod)
CH:   Jorgen Pedersen inds i Taarnbye
     Karen Pedersdtr = Jens Pedersen hmd i Himlingoye
     Christen Pedersen (dod)
      CH: Christen Christensen 3
         Ane Christensdtr 7
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Bendtsen hmd i Walloebye     6 Jan 1813  pg 1265
WIFE:  Bodil Jensdtr  (=2? Anders Nielsen i Walloebye)
CH:   Hans Jensen 30
wgd: Anders Hansen
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Bolette/Bolelle Frederikke Nyeholm sal Jensen enkemadam i Herridslund ved Herfolge    27 Sep 1813  pg 1272
CH:   Carl Christian Jensen 18 (guard: Nyeholm cancelleraad i Tyrebyeholm?)
     Lovise Augusta Jensen = Palluden praesten cappellan i Maglebye
     Elisabeth Mariane Jensen Ugift  (? Elisabeth Birgethe Jensen )
     Dorthe Charlotte Elisabeth Jensen = Falkenberg captain i Siellandske Skarpskytter Corps ( Dorthe Elisabeth Charlotte
Jensen )
     Ane Sophie Jensen 15
     Ane Laurentze Christiane Jensen 11
BRO:   Nyeholm cancellieraad
guard: Anders Andersen
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Hans Olsen = Karen Olsdtr hmd i Citvedshuus, Herfolge      10 Jan 1814  pg 1278
CH:   Anders Hansen i kongl tieneste
     Sidse Hansdtr = Jens Jensen hmd i hiemme
guard: Niels Olsen hmd i Kochaugehuus
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ane Pedersdtr i Himlingoye  10 Jan 1814  pg 1280
HUSB:  Jorgen Jorgensen sognefoged
CH:   Sidse Jorgensdtr 18
     Jorgen Jorgensen 16
     Peder Jorgensen 14
BRO:   Erik Pedersen gmd i Helsted
STIFFAD:     Soren Andersen gmd i L.Taarnbye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Anders Pedersen hmd i Himlingoye    10 Jan 1814  pg 1282
WIFE:  Marie Hansdtr
BRO:   Peder Pedersen i Strapkrogehuus (dod)
      CH: Peder Pedersen tiene i Khvn
½BRO:  Niels Mathiasen (dod without heirs)
½SIS:  Ane Mathiasdtr (dod ugift)
guard: Lars Christensen gmd i Himlingoye
wgd: Lars Hansen gmd i Himlingoye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Jorgensen hmd i Himlingoye    10 Jan 1814  pg 1284
WIFE:  Johanne Hansdtr
2 CH:  Maren Jensdtr 9
     Kirsten Jensdtr 6
guard: Lars Hansen gmd i Himlingoye
wgd: Lars Christensen gmd i Himlingoye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Maren Pedersdtr i Walloebye      10 Jan 1814  pg 1285
HUSB:  Jacob Nielsen hmd
CH:   Margrethe Jacobsdtr 
FADER:  Peder Olsen i Walloebye
?SIS:  ... = Niels Nielsen gmd i Walloebye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ellen Pedersdtr i Sollerup     11 Jan 1814   pg 1288
HUSB:  Peder Olsen hmd
SIS:   Cathrine Pedersdtr (dod)
      CH: Peder Jensen tiene hos Nohr stiftsforvalter
         Birthe Hansdtr = Niels Nielsen inds i Sollerup
BRO:   Niels Pedersen hmd    (dod)
      CH: Johanne Nielsdtr (dod) = Peder Jensen snedker i Faxoe
          CH:  Mariane Pedersdtr umyndige
         Peder Nielsen hmd i Hirsholm
         Birthe Nielsdtr = Frederich Johansen inds i Walloebye
         Ane Dorthe Nielsdtr = Jorgen Nielsen hmd i Taarnbye
         Marie Nielsdtr = Hans Andersen inds i Walloebye
         Jens Nielsen gmd i Walloebye (dod)
SIS:   Birthe Pedersdtr (dod) i Clemenstrup
      CH: Karen Christophersdtr = Peder Rasmussen slagter i Khvn
         Johanne Henrichsdtr = Mads Christophersen gmd i Clemenstrup
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Peder Olsen gmd i Tessebolle      11 Jan 1814  pg 1291
WIFE:  Dorthe Madsdtr
5 CH:  Jorgen Pedersen hmd i Himlingoye
     Lisbeth Pedersdtr = Peder Thomasen hmd i Hunnlebakshuus
     Karen Pedersdtr (dod) = Ole Pedersen gmd i Herfolge
      CH: Hans Olsen 7
         Peder Olsen ½
     Bodil Pedersdtr = Jens Olsen hmd i Fortehaugehuus
     Maren Pedersdtr = Niels Olsen i Tessebolle
WIFE.BRO: Peder Madsen sognef i Aggerup
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Inger Hansdtr i Enderslov   11 Jan 1814  pg 1294
HUSB:  Peder Hansen gmd
2 CH:  Hans Pedersen 3
     Jens Pedersen ½
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Niels Jensen gmd i Hadstrup      14 Jan 1814  pg 1297
WIFE:  Kirsten Hansdtr
CH:   Hans Nielsen 5
     Jens Nielsen 1½
BRO:   Knud Jensen hmd i K.Skiensved
wgd: Jens Larsen gmd i Hadstrup
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Karen Pedersdtr i Herfolge     14 Jan 1814   pg 1299
HUSB:  Ole Pedersen gmd
2 CH:  Hans Olsen
     Jens Olsen
guard: Niels Olsen gmd i Tessebolle
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Maren Christophersdtr i Herfolge Torp      14 Jan 1814  pg 1301
HUSB:  Niels Larsen hmd
BRO:   Peder Christophersen gmd i Aarshoye
SIS:   Mette Christophersdtr ugift hos BRO Peder Christophersen
HUSB>BRO: Hans Larsen gmd i Hadstrup
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Birthe Pedersdtr i Himlingoye     14 Jan 1814  pg 1304
HUSB:  Niels Nielsen gmd
CH:   Niels Nielsen
     Ole Nielsen
     Ellen Nielsdtr = Jens Nielsen 
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Bendte Christensdtr inds enke i Himlingoye   14 Jan 1814  pg 1306
SIS.CH: Sidse Mathiasdtr = Lars Andersen Smed huusbeboer i Himlingoye    (Svendske fodse 50)
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Niels Christensen hmd i Taagerod    17 Jan 1814  pg 1307
WIFE:  Kirsten Hansdtr
CH:   Sidse Nielsdtr = Christopher Olsen i Taagerod
wgd: Lars Hansen gmd i Gummerod
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ane Larsdtr i Lille Skiensved     17 Jan 1814  pg 1309
HUSB:  Peder Henrichsen hmd
CH:   Johanne Pedersdtr
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Lars Hansen gmd i Herfolge  17 Jan 1814  pg 1310
WIFE:  Karen Nielsdtr
CH:   Birthe Larsdtr = Lars Hansen gmd i Gummerod
     Peder Larsen 26
     Christen Larsen 22
     Jorgen Larsen 11
     Kirsten Larsdtr 16
     Karen Larsdtr 14 hos FASTER i Khvn Walbye - en krobling
     Ane Larsdtr 8
WIFE.BRO: Christen Nielsen i Ringsberg Skovhuuse
     Ole Nielsen i Sollerup
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Peder Pedersen gmd i Taarnbye     17 Jan 1814  pg 1314
WIFE:  Mette Hansdtr (dod 13 Jun 1812)
1 CH:  Hans Pedersen of age
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jacobine Beate Krag jomfrue hos Petersen forpagter i Billesborg     16 Jun 1814  pg 1315 1324
BRO:   Niels Sorensen Krag
SIS:   Ane Sophie Krag 19
½BRO:  Poul Espensen Lund i Kioge
     Dines Brogersen Lund i Khvn
½SIS:  Ellen Kirstine Lund = Skroder/Schroder toldbetient i Khvn
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Peder Jensen Homoe ungkarl i Gunderup   5 Aug 1814   pg 1316
MODER:  Adamine Bogvath enke = afg. Homoe moller hos Dirchs muurmester ved Beldringe
BRO:   Niels Homoe 15 tiene i Snesere
SIS:   Margrethe Homoe 18 tiene i Nyeraad
     Mariane Homoe 13 tiene i Baarsoe
     Emilie Homoe 6 hiemme
guard: N. Jelling fuldmaegtig i Gunderup
wgd: Johannes Hansen i Dyelov
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Johanne Beathe Krag enke i Prumbroe Kroen   19 Aug 1814  pg 1319
2HUSB:  Poul Krag (dod)
CH:   Niels Sorensen Krag 22 borger slagter i Kioge
     Jacobine Beathe Krag (dod)
     Ane Sophie Krag 19 tiene i Khvn
1HUSB:  ... Lund
CH:   Poul Espensen Lund boende i Kioge
     Dines Brodersen Lund borger snedker i Vesterbroe, Khvn
     Ellen Kirstine Lund = Schroder toldbetient i Khvn (? Ellen Christine Lund)
guard: O. Petersen forpagter i Billesberg
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Mette Pedersdtr enke i Lellinge    16 Sep 1814  pg 1327
HUSB:  Lars Larsen (dod)
CH:   Ane Larsdtr (dod) = Albreth Jensen gmd i Lellinge
      CH: Lars Albretthsen 9
         Ane Albretsdtr 11
         Johanne Albretsdtr 6
     Karen Larsdtr = Hans Christophersen gmd i Lellinge
     Margrethe Larsdtr (dod) = Jens Christensen hmd i Lellinge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Claus Hansen hmd i Lidemark      16 Sep 1814  pg 1330
WIFE:  Ellen Nielsdtr (dod) (sister of Peder Nielsen gmd i Lellinge) = Christen Christensen
MODER:  ... enke
BRO:   Peder Hansen
     Jens Hansen
SIS:   Ane Cathrine Clausdtr 
     ... = Ole Hansen sognefoged
(NOTE: unsure of all these relationships Andreasdtr connections)
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ellen Pedersdtr i Lidemark  16 Sep 1814   pg 1332
2HUSB:  Christen Christensen hmd
1HUSB:  
BRO:   Peder Nielsen
SIS:   Ane Nielsdtr (dod) = Christen Christensen i Lellinge
      CH: Christen Christensen
         Anders Christensen
     Margrethe Nielsdtr = Albrethe Jensen
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Peder Olsen gmd i Lille Skiensved  12 Sep 1815   pg 1335
2WIFE:  Maren Andersdtr
1WIFE:  
CH:   Lars Pedersen 31 hiemme
     Maren Pedersdtr = Peder Larsen i L.Skiensved
WIFE.BRO: Hans Andersen vertshmd i Kioge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Pedersen gmd i Lille Salbye    12 Sep 1815  pg 1340
WIFE:  Ingeborg Hansdtr (=2. Peder Pedersen )
CH:   Hans Jensen 8
BRO:   Peder Pedersen i Olsemagle
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Hans Sorensen gmd i Lille Salbye    12 Sep 1815  pg 1343
WIFE:  Karen Mortensdtr
CH:   Inger Hansdtr 16
guard: Jonas Christophersen i L.Skiensved
wgd: Jens Jensen gmd i Store Salbye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Marie Jorgensdtr enke i Store Salbye         12 Sep 1815   pg 1348
2HUSB:  Hans Larsen hmd (dod)
CH:   Peder Hansen 18 tiene i Olbye
     Mette Hansdtr = Hans Andreasen hmd i St. Salbye
     Marie Hansdtr 22 tiene i Herfolge Molle
1HUSB:  Jens Eriksen
CH:   Lars Jensen 36 hmd i Sondin Kioge huuse
     Maren Jensdtr = Anders Thorsen i Bieverskov
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Peder Hansen gmd i Taarnbye      13 Sep 1815  pg 1350
WIFE:  Ane Ditlovsdtr
CH:   Hans Pedersen 12
     Ditlov Pedersen 5
     Peder Pedersen 1½         (Note: ages written over for these 3)
     Dorthe Pedersdtr 4        
WIFE.FAD: Ditlov Hansen i Taarnbye
som tiltraedende faester: Lars Nielsen
guard: Hans Clemensen gmd i Taarnbye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Johanne Jensdtr i Taarnbye  13 Sep 1815  pg 1353
2HUSB:  Peder Jensen gmd
CH:   Hans Pedersen 33
1HUSB:  Morten ...
CH:   Hans Mortensen i Khvn
     Peder Mortensen 38
     Maren Mortensdtr 36
guard: Peder Knudsen gmd i Taarnbye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Rasmus Olsen gmd i Widskiolle     13 Sep 1815  pg 1356
2WIFE:  Maren Pedersdtr
CH:   Peder Rasmussen
     Hans Rasmussen
1WIFE:  
CH:   Ole Rasmussen 19
     Jens Rasmussen
BRO:   Jens Olsen i Greve
WIFE.STIFFAD: Christen Christensen i Sollerup
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ole Hansen gmd i Tessebolle      13 Sep 1815  pg 1359
WIFE:  Maren Michelsdtr     (=2. Jorgen Nielsen )
CH:   Christen Olsen
     Hans Olsen
     Mads Olsen
BRO:   Hans Hansen hmd i Lellinge
wgd: Anders Jensen gmd i Herfolge Koesaugegaard
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Martine Marie Monefeldt jomfrue i Herfolge   23 Sep 1815  pg 1361
MODER:  Mechtele Margrethe sal. Monnefeldt enke
BRO:   Ludvig Moennefeldt
SIS:   ... (dod - 10 Sep 1815) = Nielsen hestemoller i Frederichsborg
guard: Richardt fuldmagtig i Billesborg
wgd: Moller forpagter i Gl.Lellingegaard
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Mads Sorensen inds i Banke eller Straxkiogehuus, Billesborg Hovmark   20 Oct 1815  pg 1363 1365
WIFE:  Ane Jorgensdtr  (=1. Peder Pedersen hmd (dod))
BRO:   Jens Sorensen brandevinsbraender i Kioge
     Anders Sorensen gmd i Hadstrup
½BRO:  Peder Sorensen gmd i Taalstrup
½SIS:  Mette Sorensdtr (dod) = afg Hans Pedersen gmd i Lellinge
      CH: Hans Hansen gmd i Enderslov Overdrev
         Peder Hansen gmd i Lellinge
         Karen Hansdtr = Christian Jensen gmd i Svansberg
wgd: David Nielsen i Sonden Kioge huuse
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Mette Madsdtr Eibye      23 Jul 1816  pg 1368
HUSB:  Hans Pedersen gmd
CH:   Peder Hansen 6½
     Ane Hansdtr 2
BRO:   Niels Madsen gmd i Olbye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Dorthe Nielsdtr enke hos Hans Pedersen gmd i Eibye   23 Jul 1816  pg 1371
HUSB:  Mads Larsen hmd (dod)
CH:   Niels Madsen gmd i Olbye
     Karen Madsdtr = Peder Larsen hmd i L.Salbye
     Mette Madsdtr (dod) = Hans Pedersen gmd i Ejbye
      CH: Peder Hansen 6½
         Ane Hansdtr 2
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Kirsten Frederichsdtr i Eibye     23 Jul 1816  pg 1372
HUSB:  Hans Olsen inds commanderet i kongl tieneste
HEIRS:  umyndige
HUSB.MODER: ....
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Olsen i Lidemark     30 Jul 1816  pg 1373
2WIFE:  Kirstine Jensdtr
1WIFE:  Ane Larsdtr (dod 30 Aug 1814)
CH:   Stephen Jensen commanderet med Danske Auxelliair Corps til Frankerig
     Maren Jensdtr
     Ane Jensdtr
     Marie Jensdtr 
STEPCH: Niels Stephensen (child of 1WIFE former marriage)
?guard: Lars Hansen hmd i Kragiskov
guard: Christian Nielsen gmd i Bieverskov
wgd: Peder Poulsen hmd i Lidemark
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Helvig Jensdtr enke i Stangeledshuuset     30 Jul 1816  pg 1376
HUSB:  Peder Johansen hmd (dod)
SIS.CH: Sidse Knudsdtr hos Mads Andersen hmd i Stangeledshuus
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Olsen hmd i Toelchaugehuus    30 Jul 1816  pg 1378
WIFE:  Bodil Pedersdtr
CH:   Peder Jensen 2½
     Maren Jensdtr 6
BRO:   Christen Olsen hmd i Lellinge
wgd: Niels Pedersen skolelarer i Himlingoye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Kirsten Jensdtr i Leerskovshuus    30 Jul 1816  pg 1380
HUSB:  Niels Olsen hmd
CH:   Jens Pedersen of age
     Ellen Pedersdtr
     Ane Pedersdtr
     Karen Pedersdtr
guard: Peder Jensen gmd i Enderslov
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Kirsten Christensdtr i Hostmarkhuuset ved Enderslov   30 Jul 1816  pg 1383
HUSB:  Niels Pedersen hmd
CH:   Ane Nielsdtr umyndige
FADER:  Christen Christensen hmd i Herfolge
HUSB.BRO: Hans Pedersen
     Anders Pedersen
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Hans Madsen inds i Steinbroehuuset ved Widskiolle    30 Jul 1816  pg 1385
WIFE:  Karen Olsdtr
CH:   umyndige
guard: Lars Hansen gmd i Widskiolle
wgd: Christopher Olsen i Taagerodshuuset
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Peder Olsen hmd i Sollerup  30 Jul 1816  pg 1386
CH:   Niels Pedersen
     Ole Pedersen
     Hans Pedersen
     Jens Pedersen (dod)
      CH: Peder Jensen 12
         Hans Jensen 8
guard: Mads Sorensen hmd i Sollerup
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Sophie Jacobsen jomfrue i Prambroekroen     30 Jul 1816  pg 1390 1446
HEIR:  J. Moller hmd i Prambroekroen
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Birthe Olsdtr i Walloebye   31 Jul 1816  pg 1391
HUSB:  Niels Jensen hmd
CH:   Ane Marie Nielsdtr 4 hos MOSTER i Haarslov
SIS:   ... Olsdtr = Jens Nielsen hmd i Enderslov
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Margrethe Henrichsdtr i Walloebye   31 Jul 1816  pg 1393
HUSB:  Johannes NIcolausen inds
CH:   Jacob Johansen 7
     Abraham Johansen 6
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Niels Pedersen hmd i Jersie      31 Jul 1816  pg 1393
WIFE:  Ellen Clausdtr
CH:   Ole Nielsen 22
     Jens Nielsen 20
     Niels Nielsen 16
     ... Nielsdtr
     ... Nielsdtr
guard: Michel Christensen gmd i Jersie
wgd: Peder Jensen
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Margrethe Nielsdtr i Kirke Skiensved      31 Jul 1816  pg 1395
HUSB:  Lars Olsen hmd
CH:   Ole Larsen
     Inger Larsdtr
guard: Peder Mortensen gmd i Kirke Skiensved
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Christopher Pedersen hmd Laeseumosehuus ved Sollerod  31 Jul 1816  pg 1398
WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Anders Christophersen 5
     Peder Christophersen 3
guard: Peder Olsen gmd i Sollerod
wgd: Peder Andersen
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Anders Jensen hmd i Lellinge    31 Jul 1816   pg 1401
WIFE:  Kirsten Danielsdtr
CH:   Jens Andersen
     Lars Andersen begge myndige
wgd: Ole Olsen gmd i Lellinge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Christen Nielsen rygter i Billesborg      31 Jul 1816  pg 1403
WIFE:  (dod & no heirs)
½BRO:  Niels Hansen i Khvn
     .. Hansen i Slagelse
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Soren Jensen ungkarl i Taagerod    30 Dec 1816  pg 1406
BRO:   Jorgen Jensen skovrider i Lellinge Skovrider District (dod)
      CH: Carl Christian Jensen 22 i Norge
         Lovise Augusta Jensen = Palludan praesten i Jylland
         Elisabeth Birgethe Mariane Jensen ugift hos Palludan praesten i Maglebye
         Dorthe Charlotte Elisabeth Jensen = Falkenberg capitain i Maglebye
         Ane Sophie Jensen ugift hos Meeldahl praesten i Langebek
         Ane Laurentze Christiane Jensen ugift hos Palludan praesten i Jylland
SIS:   Ane Kirstine Jensdtr (dod) = Christian Henrich Lykov i Khvn
      CH: Jens Henrich Lykov 30 snedkersvend i Kioge
         Johan Frederich Lykov 25 snedkersvend i Khvn
guard: J. Elkiaer
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Dorthe Cathrine Qvistgaard jomfrue i Walloebye Praestegrd    30 Nov 1816  pg 1405 1434
SIS:   ... = Willemoes pastor i Walloebye
BRO:   Qvistgaard kammerraad i Wiebyegaard
     Morten Qvistgaard of age/ fra Stangerupgaarden
     Jorgen Carl Qvistgaard of age i Braabye
SIS:   Ane Joachimine Qvistgaard jomfrue (= Muhlensted ritmester )
     Sophie Frederikke Qvistgaard jomfrue
     Birgethe Margrethe Qvistgaard jomfrue
     Lovise Marie Qvistgaard = Fisker pastor i Bringstrup
BRO:   Jens Qvistgaard i Terslose
     Johan Qvistgaard leutnt i Tordahl ved Aalborg, Jylland
guard: Dolner gartner i Walloe  (signed: Dollner)
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Anders Hellesen gmd i Sollerup     30 Dec 1816  pg 1411
WIFE:  Kirsten Nielsdtr
CH:   Kirsten Andersdtr 8
     Ane Andersdtr 6½
WIFE.BRO: Mads Nielsen gmd i Tessebolle
wgd: Niels Hellesen gmd i Tessebolle
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Hans Olsen = ... hmd i Eitvedhuus   30 Dec 1816  pg 1414
CH:   Anders Hansen (dod) = Ellen Rasmusdtr
     Sidse Hansdtr = Jens Jensen i Sollerup Overdrev
wgd: Niels Olsen hmd i Friehedshuuset
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Peder Hansen gmd i Walloebye      25 Aug 1817  pg 1417
WIFE:  Ane Larsdtr
BRO:   Niels Hansen skovfoged i Abildgaardshuus
SIS:   Ellen Hansdtr 
wgd: Peder Jensen gmd i Walloebye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Hans Larsen gmd i Walloebye      25 Aug 1817  pg 1421
WIFE:  Kirstine Pedersdtr    (=2. Hans Pedersen gmd )
CH:   Jens Hansen
     Lars Hansen
     Kirsten Hansdtr
guard: Peder Jensen gmd i Walloebye
wgd: Hans Pedersen i Walloebye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Larsen hmd i Wraabye Hestehaugehuus       25 Aug 1817   pg 1423
WIFE:  Johanne Jorgensdtr
CH:   Lars Jensen of age
     Karen Jensdtr = Niels Pedersen tommermand i Kioge
wgd: Schroder skovfoged 
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Kirsten Jensdtr i Langeshuus      25 Aug 1817  pg 1425
HUSB:  Mads Sorensen inds
CH:   
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Mette Kirstine Larsdtr i Str. Annehuus     26 Aug 1817  pg 1426
HUSB:  Christen Nielsen skovfoged hmd
CH:   Niels Christensen of age
     Christen Christensen 21
     Kirstine Christensdtr
     Maren Christensdtr
guard: Jens Larsen inds i Eioye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jorgen Rasmussen Smed = Mette Pedersdtr i Lidemark   29 Aug 1817  pg 1428 
CH:   Rasmus Jorgensen (dod) = Lisbeth Frederichsdtr 
      CH: Jorgen Rasmussen
         Ane Rasmusdtr
         Maren Rasmusdtr
         Marie Rasmusdtr
HER.CH: Maren Nielsdtr = Christian Johansen hmd i Lidemark
     Ingeborg Nielsdtr = Peder Hansen hmd i Wetterslov
     Ole Hansen sognf i Lidemark
guard: Peder Mortensen gmd i Salbye
wgd: Frederich Pedersen i Wemmedrup
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Rasmus Jorgensen smed i Lidemark    29 Aug 1817  pg 1431
WIFE:  Lisbeth Frederichsdtr
CH:   Jorgen Rasmussen
     Maren Rasmusdtr
     Ane Rasmusdtr
     Marie Rasmusdtr
guard: Peder Mortensen gmd i Salbye
wgd: Frederich Pedersen i Wemmedrup
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Mette Jensdtr enke i Lidemark     29 Aug 1817  pg 1433
HUSB:  Ole Pedersen (dod)
CH:   Jens Olsen 29 i Lellinge
     Hans Olsen 23 i Thuemosehuuset
     Else Olsdtr 24 i Windegaarde
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Peder Pedersen inds i Eioye      10 Dec 1817  pg 1435
WIFE:  Inger Rasmusdtr     (=2. Soren Frandsen gmd i Eioye)
CH:   Hans Pedersen
     Peder Pedersen
     Ole Pedersen
     Karen Pedersdtr
FADER:  Peder Johnsen 
? Rasmus Johnsen
guard: Peder Hansen hmd i Eioje
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Christopher Hansen gmd i Store Salbye        29 Dec 1817   pg 1438
WIFE:  Maren Nielsdtr
CH:   Niels Christophersen i Store Salbye
     Hans Christophersen gmd i hiemme
     Ane Christophersdtr = Niels Jensen gmd i Lellinge
     Karen Christophersdtr = Peder Hansen gmd i Kirke Skiensved
     Mette Christophersdtr = Lars Rasmussen gmd i Ortved ved Ringsted
     Maren Christophersdtr ugift
     Ellen Christophersdtr (dod) = Hans Larsen hmd i Kirke Skiensved
      CH: Kirsten Hansdtr here i stedet
guard: Lars Christensen gmd i L.Skiensved
wgd: Peder Peitersen gmd i Store Salbye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Kirsten Hansdtr i Eibye    29 Dec 1817  pg 1442
HUSB:  Christen Hansen hmd
CH:   Hans Christensen
     Niels Christensen
     Ane Christensdtr
     Sidse Christensdtr
guard: Anders Hansen gmd i Lellinge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Morten Jensen rygter i Gl.Lellingegaard     29 Dec 1817  pg 1444
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Sidse Jensdtr i Herfolge      5 Jan 1818    pg 1445
HUSB:  Jens Nielsen inds
CH:   ... Jensdtr umyndig
guard: Anders Jensen gmd i Herfolge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Christen Nielsen Rygter i Billesborg         5 Jan 1818    pg 1449
½BRO:  Niels Hansen
     ... Hansen i Biergde ved Slagelse
guard: Elkiaer
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Adam Gotlob rygter i Walloe      5 Jan 1818  pg 1451
guard: H. Eliaer
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Niels Sorensen Esoe sargiant dod i Wallobye   12 Jan 1818  pg 1453 1484
HEIR:  Dorthe Christensdtr, dau of Christen Olsen kirkesanger skolelareri Walloebye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Rasmus Hansen aftgsmd i Walloebye      12 Jan 1818   pg 1453
WIFE:  Karen Jensdtr (dod)
CH:   Jens Rasmussen gmd i Klippinge
     Hans Rasmussen gmd i Walloebye
     Kirsten Rasmusdtr = Peder Nielsen hmd i Bierede
     Margrethe Rasmusdtr = Knud Nielsen gdbruger i Walloebye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Christian Lund vaever i Himlingoye   12 Jan 1818  pg 1456
WIFE:  Sidse Nielsdtr
FADER:  Niels Lund vejbiqveud? i Holbek amt
WIFE.FAD: Niels Sorensen 
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Maren Sorensdtr enke i Saedder        12 Jan 1818   pg 1457
HUSB:  Jacob Madsen gmd (dod)
CH:   Mads Jacobsen
     Andreas Jacobsen
     Soren Jacobsen  umyndig
     Ane Kirstine Jacobsdtr ugift
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Kirstine Hansdtr i Eibye   13 Jan 1818  pg 1459
HUSB:  Hans Nielsen gmd
CH:   Niels Hansen 17
     Hans Hansen 12
     Peder Hansen 10
     Mette Hansdtr 15
     Maren Hansdtr 7
BRO:   Ole Olsen gmd i L.Salbye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Karen Rasmusdtr i Himlingoye      12 Jan 1818  pg 1454
HUSB:  Ole Larsen inds
CH:   
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Peder Svendsen aftgsmd i Eibye     13 Jan 1818  pg 1462
CH:   Mette Pedersdtr = Lars Jensen hmd i Dalbye
     Ane Pedersdtr = Anders Jorgensen gmd i Eibye
     Johanne Pedersdtr = Rasmus Rasmussen inds i Windinge
     Kirsten Pedersdtr ugift
     Margrethe Pedersdtr ugift
guard: Peder Olsen gmd i Lellinge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Lars Jorgensen aftgsmd i Eibye   13 Jan 1818   pg 1464
WIFE:  Kirsten Jensdtr
CH:   Anders Larsen hmd i Orsted
     Jorgen Larsen gmd i Eibye
     Mette Larsdtr (dod no heirs) = Simon Nielsen skovfoged i Wiersted
wgd: Jacob Jensen gmd i Walloebye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Peder Hansen gmd i Eibye   13 Jan 1818  pg 1464
WIFE:  Birthe Jensdtr
CH:   Saxe Pedersen gmd i Eibye
     Hans Pedersen hmd i Lidemark
     Jens Pedersen gmd i hiemme
     Peder Pedersen bmd i Stroebye
     Maren Pedersdtr (dod) = Niels Larsen i Eibye
      CH: Ole Nielsen i Eibye
     Mette Pedersdtr (dod) = Hans Nielsen gmd i Eibye
      CH: 
wgd: Soren Jensen i Eibye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jorgen Larsen gmd i Enderslov     13 Jan 1818  pg 1466
2WIFE:  Karen Andersdtr
CH:   Jens Jorgensen 7
     Ane Marie Jorgensdtr 4
1WIFE:  
CH:   Niels Jorgensen
     Christian Jorgensen
     Lars Jorgensen
     Ole Jorgensen (dod 23 Oct 1816)
guard: Jens Jacobsen gmd i Enderslov
wgd: Soren Nielsen gmd i Enderslov
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Mette Mogensdtr i Widskiolle Overdrev     13 Jan 1818  pg 1468
2HUSB:  Christen Mortensen gmd
1HUSB:  Rasmus ...
CH:   Wilhelm Rasmussen boende i Herfolge Torp
     Margrethe Rasmusdtr = Hans Christiansen hmd i Clemendrup
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Mads Christensen = Birthe Larsdtr gmd i Hadstrup    14 Jan 1818  pg 1470
     (testament 21 Jan 1804)
HIS.BRO: Henrich Christensen aftgsmd i Clemenstrup
HIS.SIS: Kirsten Christensdtr enke = afg. Niels Danielsen hmd i Clemenstrup
HER.SIS: Johanne Larsdtr (dod)
      CH: Lars Samuelsen hmd i Sondenkiogehuse
         Jacob Samuelsen hmd i Hastrup
         Karen Samuelsdtr = Peder Jorgensen i Sondenkiogehuse
         Hans Samuelsen rejst til Jylland for abt 16 aar siden
         Niels Samuelsen tiene i Gizselfeldt
     Sidse Larsdtr (dod) 
      CH: Karen Hansdtr = Niels Henrichsen hmd i Sollerup
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Karen Jensdtr i Hadstrup      14 Jan 1818   pg 1473
2HUSB:  Hans Larsen gmd
CH:   Jens Hansen
     Lars Hansen
     Christen Hansen
1HUSB:  Christen ...
CH:   Ane Christensdtr = Peder Rasmussen gmd i Widskiolle
     Karen Christensdtr (dod) = Albreth Jensen gmd i Lellinge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Christen Olsen gmd i Hadstrup     14 Jan 1818  pg 1476
CH:   Niels Christensen
     Karen Christensdtr = Ole Pedersen gmd i Aatshoj?
     Ole Christensen (dod) = .... , dau of Niels Nielsen gmd i Himlingoye
      CH: Jens Olsen
         Ane Olsdtr
BRO:   Jens Olsen vaegter i Walloe
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Bodil Jensdtr i Walloebye   3 Aug 1818   pg 1478
HUSB:  Anders Nielsen hmd
3 CH:  Johanne Svendsdtr
     Karen Svendsdtr
     Ane Svendsdtr
     Kirsten Svendsdtr krobling
BRO:   Christian Pedersen gmd i Taarnbye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Peder Hansen gl. hmd i Eioye      14 Jan 1818  pg 1478
WIFE:  Johanne Pedersdtr 
BRO:   Jens Hansen hmd i Wraabye
½BRO:  Hans Hansen 28 tjenestekarle
     Niels Hansen 26
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Niels Knudsen = Sidse Nielsdtr gmd i Walloebye     3 Aug 1818  pg 1480
CH:   Knud Nielsen myndig
     Ole Nielsen mindre
     ... Nielsdtr = Niels Jensen
curator: Ole Olsen gmd i Walloebye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Bodil Sorensdtr i Walloebye      3 Aug 1818  pg 1482
HUSB:  Jens Nielsen inds
CH:   Jorgen Jensen hmd i Stroebye (dod)
      4CH: Jens Jorgensen
         Niels Jorgensen
         Hans Jorgensen
         Margrethe Jorgensdtr - alle umyndige
     Niels Jensen
guard: Lars Sorensen gmd i Stroebye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Marie Larsdtr, opfosteringsbarn fra Khvn, tienestepige i Himlingoye   3 Aug 1818  pg 1483
HEIR:  Mads Larsen hmd i Sondenkiogehuse (his parents raising her?)
     Hans Larsen hmd i Klippinge (opfodt ved den afdode)
signed: Jorgen Jorgensen, Mads Larsen, Jorgen Olsen, Hans Larsen
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Christensen klokker hmd i Lellinge     3 Aug 1818  pg 1487
WIFE:  Karen Christensdtr
3 CH:  umyndige
guard: Ole Olsen gmd i Lellinge
wgd: Christen Olsen hmd i Lellinge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Anna Thomasdtr i Elbye    3 Aug 1818   pg 1488
HUSB:  Hans Nielsen inds
1 CH:  Niels Hansen
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Karen Christensdtr pige i Hadstrup   4 Aug 1818  pg 1490
FADER:  Christen Pedersen gmd (dod)
SIS:   Ane Christensdtr = Peder Rasmussen gmd i Wedskiolle
     Karen Christensdtr
     Maren Christensdtr (dod)
STEDFAD: Hans Larsen gmd i Hadstrup
½BRO:  Jens Hansen umyndige
     Lars Hansen
     Christen Hansen
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Hansen inds i Svansberg      4 Aug 1818  pg 1492
WIFE:  Kirsten Nielsdtr
CH:   Hans Jensen myndige
     Niels Jensen myndige
     Johanne Jensdtr tiene i Walloe
     Elisabeth Jensdtr = Holst fiskeblade i Khvn
guard: Christen Nielsen gmd i Kanderod
wgd: Rasmus Johnsen i Sollerup
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Niels Jorgensen gmd i Herfolge     4 Aug 1818  pg 1493
WIFE:  Mette Jacobsdtr
CH:   
guard: Hans Larsen gmd i Hadstrup
wgd: Soren Jacobsen gmd i Herfolge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ingeborg Olsdtr enke i Wraabye   4 Aug 1818    pg 1494
HUSB:  Jens Nielsen gmd (dod)
CH:   Niels Jensen gmd i Wraabye
     Peder Jensen gl. gmd i Herfolge
     ... Jensdtr = Peder Jensen unge gmd i Herfolge
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Maren Larsdtr i Wraabye    4 Aug 1818   pg 1495
HUSB:  Hans Knudsen gmd
4 CH:  ... Hansen
     ... Hansen
     Ane Hansdtr
     Marie Hansdtr
guard: Christen Knudsen hmd i Wraabye
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Maren Jensdtr i Wraabye    4 Aug 1818   pg 1497
HUSB:  Jens Christensen sognefoged
CH:   Hans Jensen 25
     Jens Jensen
     Johanne Jensdtr
     Kirsten Jensdtr
     Birthe Jensdtr
guard: Lars Jensen gmd i Haarlov
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Ellen Knudsdtr i Stompedamshus     4 Aug 1818  pg 1499
HUSB:  Jens Hansen hmd
CH:   Cathrine Jensdtr = 
     Hans Jensen i kongens tieneste
guard: Claus giaestegiver / Elkiaer
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Jens Jorgensen hmd i Tessebolle    5 Aug 1818  pg 1500
WIFE:  Christiane Thomasdtr   (= (forlov) Hans Olsen )
FADER:  Jorgen Nielsen hmd i Taarnbye
wgd: Hans Olsen gmd i Tessebolle
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

Peder Zigersen or Peder Siersen inds i Tessebolle    5 Aug 1818  pg 1502
CH:   Jens Pedersen myndig
     Niels Pedersen myndig
     Kirstine Pedersdtr = Hans Pedersen i Walloebye
     Karen Pedersdtr = Hans Nielsen i Herluflille
     Ane Pedersdtr = Jens Nielsen i Ejoye
     Christen Pedersen (dod) = Maren Nielsdtr
      CH: Siger Christensen
         Maren Christensdtr
         Karen Christensdtr
[Vallo Stift skiftepr; Book 19 1791-1818; FHL film 50868]

////////////////////////////////////////END OF FILM ////////////////////////////////////////
     Vallo Stifts Gods - Skifteprotokol
     Book 20 1818-1850 FHL film 50869
      by Aurelia Clemons Jan 2007

Christen Pedersen gmd i Tessebolle   5 Aug 1818  pg 1
WIFE:  Maren Nielsdtr
3 CH:  Ziger Christensen
     Maren Christensdtr
     Karen Christensdtr alle umyndige
BRO:   Jens Pedersen sognef i Walloebye
wgd: Hans Hansen gl. gmd smed i Widskiolle
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Hansdtr enke inds i Enderslov   5 Aug 1818   pg 2
HUSB:  Lars Knudsen gmd (dod)
CH:   Jens Larsen of age
     ... Larsdtr = Anders Hansen
     ... Larsdtr = Lars Olsen
     ... Larsdtr = Mads Pedersen
     ... Larsdtr = Rasmus Hansen
     Niels Larsen
     Birthe Larsdtr
guard: Jens Jacobsen gmd i Enderslov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Larsen hmd i Enderslov     5 Aug 1818    pg 2
WIFE:  Ellen Nielsdtr  (=2. Lars Nielsen )
CH:   Lars Jensen
     Hans Jensen
     Maren Jensdtr
     Karen Jensdtr
guard: Mads Pedersen gmd i Enderslov
wgd; Thomas Nielsen gmd i Enderslov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ole Olsen gmd i Aggerup  5 Aug 1818    pg 4
WIFE:  Maren Nielsdtr
CH:   Sidse Olsdtr = Peder Nielsen i Aagerup
     5 others
guard: Hans Pedersen gmd i Walloebye
wgd: Niels Jensen gmd i Wraaebye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Larsen skovfoged i Abildgaardshuus     5 Aug 1818  pg 5
WIFE:  Lovise Marie Thomasdtr
CH:   Johanne Jensdtr
BRO:   Hans Larsen tommermand i Widskiolle
wgd: Hans Olsen gmd i Tessebolle
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Dorthe Cathrine Qvistgaard jomfrue dod i Walloebye   6 Nov 1818  pg 7 9
BRO:   Qvistgaard kammeraad
     Jens M. Qvistgaard i Terslose
     Qvistgaard leutenant i Rordahl
     Morten Qvistgaard i Stangerup gaarden
     Jorgen Carl Qvistgaard
SIS:   Lucie Marie Qvistgaard = Fischer pastor i Bringsstrup
     Ane Marie Qvistgaard = Willemoes pastor i Walloebye
     Joachemine Qvistgaard = Muhlensted ritmester
     Sophie Frederikke Qvistgaard = F.C. Dichmann/Dickman leutenant ridder
     Birgethe Margrethe Qvistgaard jomrue
? Jacob Qvistgaard (dod)
 Qvistgaard (dod) ... frue cancellieraaad= 
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Nielsdtr i Eioye    28 Dec 1818  pg 15
HUSB:  Niels Sorensen hmd
CH:   Dorthe Nielsdtr
     Sidse Nielsdtr
     Ane Nielsdtr
guard: Hans Nielsen gmd i Himingoye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Pedersdtr i Lellinge     28 Dec 1818   pg 17
HUSB:  Niels Hansen inds
BRO:   Niels Pedersen gmd i Gummerod
½BRO:  Peder Pedersen gmd i Lidemark
     Hans Pedersen hmd i Lidemark
½SIS:  Johanne Pedersdtr = Peder Nielsen gmd i Walloebye
     Birthe Pedersdtr tiene i Walloe
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Sorensen Elsoe sargeant dod i Walloebye     28 Dec 1818  pg 18
     (testament 7 Feb 1818)
HEIR:  Dorthe Christensdtr, dau of Christen Olsen kirkesanger skolelaerer i Walloebye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Jensdtr i Stroebye   28 Dec 1818  pg 19
2HUSB:  Poul Olsen hmd
1HUSB:  
CH:   Jens Jensen
ILLEG.CH: Henrich Christian Wilhelm 
guard: Jacob Jensen gmd i Stroebye (?BRO of 1HUSB?)
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Frederich Schaeffer vaever i Himlingoye     28 Dec 1818  pg 21 47
WIFE:  Margrethe Christophersdtr
1 CH:  Cathrine Schaeffer = Poul Christian Hartmann vaever i Wemmeltofte
WIFE.BRO: Jens Christophersen hmd i Hoyelse
wgd: Rasmus Pedersen gmd i Himlingoye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Morten Jensen rygter i Gl.Lellingegaard     29 Dec 1818  pg 23
guard: Elkiaer giaestgiver i Walloe
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Margrethe Nielsdtr i Lellinge        26 Jul 1819   pg 25
HUSB:  Albreth Jensen gmd
4 CH:  Maren Albrethsdtr
     Karen Albrethsdtr
     Mette Albrethsdtr
     Ane Margrethe Albrethsdtr
BRO:   Peder Nielsen gmd i Lellinge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Margrethe Hansdtr i Lellinge         26 Jul 1819   pg 27
HUSB:  Jens Hansen hmd
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Jensdtr i Eibye         26 Jul 1819   pg 29
HUSB:  Christen Hansen hmd
CH:   afdode barn
MODER:  
STEDFAD:     Jorgen Hansen gmd i Eibye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Henrichsen aftgsmd i L.Skiensved     26 Jul 1819  pg 31
CH:   Johanne Pedersdtr tiene i Kioge
guard: Christopher Nielsen gmd i L.Skiensved
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ole Olsen gmd i L.Salbye   26 Jul 1819  pg 33
WIFE:  Elisabeth Larsdtr
CH:   Ole Olsen tiene i Khvn
     Soren Olsen myndige
     ... Olsdtr = 
     umyndige
guard: Peder Jensen gmd i Lellinge
wgd: Niels Larsen gmd i Lidemark
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Melchior Christensen Kiaer ladefoged ungkarl i Gl.Lellingegaard     26 Jul 1819  pg 35 51
½SIS:  Maren Johansdtr eller Maren Moller = Rasmus Michelsen hmd i Aalstrup bye, Falling sogn
FADER:  Christen Kiaer (begrav i Lellinge Kirkegaard 2 Apr 1812)
guard: F.L. Moller
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Hansen gl.gmd i Walloebye    28 Jul 1819  pg 39
WIFE:  Inger Olsdtr
CH:   Hans Pedersen 25
     ... Pedersdtr = Christopher Larsen smed i Store Salbye
     Lars Pedersen
     Ingeborg Pedersdtr
     Karen Pedersdtr - alle 3 umyndige
BRO:   Lars Hansen gmd i Himlingoye
wgd: Hans Pedersen gmd i Walloebye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Andersdtr enke i Herfolge Torp 28 Jul 1819   pg 42
HUSB:  Hans Pedersen hmd (dod)
CH:   Niels Hansen skovfoged i Abildgaardshuus
     Ellen Hansdtr ugift
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Nielsdtr i Svansberg 28 Jul 1819    pg 43
HUSB:  Christen Madsen gmd
CH:   Margrethe Christensdtr = Christen Pedersen gmd i Walloebye
     Marie Christensdtr = Peder Larsen gmd i Herfolge
     Jens Christensen myndre
     Ane Christensdtr
     Kirsten Christensdtr
guard: Jens Larsen
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Marie Pedersdtr malkepige i Billesborg   28 Jul 1819  pg 46
CH:   2 umyndige
guard: H. Elkiaer giestgeveren
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Olsen gmd i Tessebolle      31 Dec 1819  pg 56
WIFE:  Maren Pedersdtr
3 CH:  Ole Nielsen
     Peder Nielsen
     Birthe Nielsdtr - alle umyndige
guard: Anders Sorensen gmd i Hadstrup
wgd: Niels Nielsen gmd i Tessebolle
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Olsen gmd i Tessebolle     31 Dec 1819   pg 58
WIFE:  Kirsten Nielsdtr
CH:   Karen Hansdtr
     Ane Hansdtr
     Kirsten Hansdtr
guard: Peder Madsen gmd sognf i Aagerup & Niels Hellesen gmd bondef i Tessebolle
wgd: Niels Nielsen gmd i Tessebolle
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Mathias Olsen hmd i Rapperuphuset ved Svansberg     31 Dec 1819  pg 61
WIFE:  Maren Pedersdtr
CH:   Ole Mathiasen 3
     Ane Marie Mathiasdtr 10 wks
guard: Niels Olsen gmd i Alkestrup
wgd: Peder Olsen aftgsmd i Rapperuphuset / Jens Hansen
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Andreas Pedersen hmd i Eioye      31 Dec 1819  pg 63
WIFE:  Inger Johansdtr
CH:   Ane Margrethe Andreasdtr
     Karen Andreasdtr
guard: Richardt skolelarer i Eioye
wgd: Anders Sorensen gmd i Hadstrup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Nielsen gmd i Walloebye     31 Dec 1819  pg 65
WIFE:  Johanne Pedersdtr
CH:   Peder Pedersen myndig
     others?
guard: Hans Rasmussen gmd i Walloebye
wgd: Anders Pedersen gmd i Svansberg
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Nielsdtr i Widskiolle      31 Dec 1819  pg 69
HUSB:  Niels Hansen hmd
CH:   Maren Nielsdtr
BRO:   Jens Nielsen inds i Himlingoye
FADER:  Niels Christensen gmd i Himlingoye
HUSB.SVOGER: Peder Sorensen hmd i Stroebye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Andersdtr i Store Salbye     31 Dec 1819  pg 71
2HUSB:  Rasmus Pedersen gmd
CH:   Peder Rasmussen myndig
     Niels Rasmussen myndig
     Mette Rasmusdtr (dod) 
      CH: Karen Larsdtr 6
1HUSB:  Albreth ...
CH:   Marie Albrethsdtr = Jens Larsen hiulmand i Store Salbye
guard: Christen Andersen hmd i Store Ladager
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Nielsen ungkarl i Eibye     31 Dec 1819  pg 73
     (an illeg child)
MODER:  Maren Andersdtr = Svend Pedersen hmd i Esrum Kloster
guard: Niels Andersen gmd i Hoyelse & Peder Andersen hmd i Eibye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Olsen gl.gmd i Eibye   31 Dec 1819  pg 75
2WIFE:  Karen Nielsdtr
CH:   Peder Hansen 27
     Maren Hansdtr = Christen Hansen i hiemme
     Marie Hansdtr = Peder Larsen hmd i Ravnehuset, Svenstrup grds
     Margrethe Hansdtr hos guard: Andreas Hansen gmd i Lellinge
1WIFE:  Maren Pedersdtr
CH:   Anders Hansen gmd i Lellinge
     Jorgen Hansen gmd i Eibye
     Karen Hansdtr = Hans Mortensen hoker i Khvn
wgd: Niels Larsen gmd i Walloebye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Mogensen gmd i Enderslov     11 Apr 1820  pg 78
WIFE:  ...   (=2. Niels Hansen ungkarl)
CH:   Peder Pedersen nyefodt
WIFE.FAD: Hans Pedersen smed i Enderslov
guard: Jens Olsen gmd i Enderslov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Hemmesen skovfoged i Hielpemarkshuset   22 Jul 1820  pg 80 81 82 83
CH:   Sophie Pedersdtr = Ole Larsen muurmester i Wraaebye
     Eva Pedersdtr = Hans Rasmussen gmd i Walloebye, ved sin BRO Jens Rasmussen gmd i Klippede
     Lovise Pedersdtr = Hans Larsen inds i Lidemarke
     Adam Gotlob Pedersen
guard: Ole Larsen muurmester & Kuhlmann procurator i Kioge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Pedersen gmd i Saedder    4 Nov 1820    pg 86
2WIFE:  Margrethe Olsdtr
CH:   Kirsten Pedersdtr = Ole Pedersen gmd i hiemme
1WIFE:  
CH:   Dorthe Pedersdtr ugift
guard: Jorgen Pedersen gmd i Sollerup
wgd: Jens Christensen smed i Saedder
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Bodil Hansdtr i Saedder    4 Nov 1820   pg 88
HUSB:  Jens Madsen gmd
CH:   Hans Jensen
guard: Peder Hansen gmd i Heinerup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Olsen hmd skoeflekker i Ringsberg     4 Nov 1820  pg 90
WIFE:  Bodil Jensdtr
CH:   Kirsten Hansdtr (dod) = Christen Andersen hmd i Tessebolle
      CH: Anders Christensen 3
wgd: Anders Hansen gmd i Ringsberg
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Nielsen gmd i Himlingoye     4 Nov 1820  pg 92
WIFE:  Karen Knudsdtr  (=2. Lars Nielsen ungkarl)
CH:   Jens Hansen
     Ane Hansdtr
WIFE.BRO: Lars Knudsen hmd i Norremaehr
guard: Peder Nielsen u.gmd i Himlingoye
wgd: Ole Hansen hmd i Himlingoye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Rasmus Pedersen gmd i Himlingoye    4 Nov 1820  pg 94
WIFE:  Karen Frandsdtr
CH:   Niels Rasmussen of age
     Frands Rasmussen 6
     Ane Rasmusdtr = Peder Rasmussen hmd i Nyehusene, Sharebyeholms gods
     Lisbeth Rasmusdtr 14
     Kirstine Rasmusdtr 11
guard: Ole Nielsen gl.gmd i Himlingoye
wgd: Ole Nielsen u.gmd
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Lars Nielsen sognf gmd i Taarnbye   28 Dec 1820  pg 97
WIFE:  Maren Knudsdtr
BRO:   Rasmus Nielsen  (dod)
      CH: Niels Rasmussen
         Hans Rasmussen
         Jens Rasmussen soldat ved 2nd Liv Regmt
         Ane Rasmusdtr = Peder Olsen inds i Truelstrup
SIS:   Karen Nielsdtr (dod)
      CH: Niels Rasmussen
     Sidse Nielsdtr (dod)
      CH: Niels Nielsen gmd i Wraaebye
         Peder Nielsen gmd i Enderslov
         Hans Nielsen hmd i L.Linde
         Inger Nielsdtr = Hans Andersen gmd i Taarnbye
         Sidse Nielsdtr = Jens Andersen gmd i Druestrup
½SIS:  Maren Jensdtr = Frederich Nielsen hmd i Taarnbye
wgd: Niels Hansen gmd i Taarnbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Christensen aftgsmd i Wraaebye       28 Dec 1820  pg 100
1WIFE:  
CH:   Ane Jensdtr (dod) = Hans Larsen gmd i Svansberg
      CH: Hans Nielsen
         Maren Nielsdtr
         Ane Marie Nielsdtr
2WIFE:  
CH:   Ole Jensen gmd i Wraaebye
     Boe Jensen gmd i Saedder
     Cathrine Jensdtr = Andreas Lorensen gmd i Tokkerup
3WIFE:  
CH:   Hans Jensen i Wraaebye
     Johanne Jensdtr = Hans Hansen hmd i Wraaebye
     Kirsten Jensdtr = Peder Olsen inds i Wraaebye
     Birthe Jensdtr ugift
     Jens Jensen 9 ved Boe Jensen gmd i Saedder
guard: Lars Jensen gmd i Haarlov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ole Hansen inds i L.Skiensved     28 Dec 1820  pg 103
WIFE:  Mette Olsdtr   (=2. Simon Mortensen )
CH:   Ole Olsen
     Sidse Olsdtr
guard: Peder Hansen hmd i Skagstrup?
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Mette Rasmusdtr i Store Salbye     28 Dec 1820  pg 105
HUSB:  Lars Tobiassen Ritzou skoemager i Kioge (fraskild)
CH:   Karen Larsdtr
? Rasmus Pedersen - signed
guard: Christen Andersen
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Kirsten Bendtsdtr i Tessebolle     29 Dec 1820  pg 107
HUSB:  Jens Andersen inds
MODER:  Ingeborg Jensdtr i Herfolge
BRO:   Peder Bendtzen i Eioye
SIS:   Dorthe Bendtsdtr = Hans Hansen hmd i Herfolge
     Karen Bendtsdtr = Niels Andersen tienestekarl i Billesborg
     Ane Bendtsdtr ugift
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Kirsten Hansdtr i Tessebolle     29 Dec 1820  pg 109
HUSB:  Christen Andersen hmd
CH:   Anders Christensen
guard: Ingvor Christensen gmd i Tessebolle
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Else Jensdtr i Ringsberg   29 Dec 1820      pg 110
HUSB:  Niels Nielsen hmd
CH:   1 son & 3 daus
guard: Niels Mortensen gmd i Ringsberg
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Pedersdtr i Ringsberg 29 Dec 1820    pg 112
2HUSB:  Anders Hansen gmd
1HUSB:  Peiter ...
CH:   Hans Peitersen 16
     Ane Marie Peitersdtr ugift
guard: Christian Henrichsen gmd i Wollerslov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Nielsen gmd i Eioye      30 Dec 1820   pg 113
WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Niels Jensen 9
     Peder Jensen 4
     Karen Jensdtr 14
     Maren Jensdtr 12
guard: Peder Nielsen hmd i Kirkeskovhus
wgd: Jens Pedersen ssognf gmd i Walloebye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Hansdtr i Eioye     30 Dec 1820   pg 115
HUSB:  Jeppe Hansen hmd
CH:   Hans Jeppesen 8
     Ane Cathrine Lucie Jeppesdtr 5
guard: Rasmus Hansen hmd i Eioje & Rasmus Christensen gmd i Hadstrup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Nielsen 2 i Tessebolle      30 Dec 1820      pg 117
FADER:  Niels Olsen gmd ii Tessebolle (dod)
MODER:  Maren Pedersdtr = STEDFAD: Jens Nielsen i Tessebolle
BRO:   Ole Nielsen 4
SIS:   Birthe Nielsdtr 6
guard: Anders Sorensen gmd i Hadstrup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Johanne Nielsdtr enke inds i Tessebolle     30 Dec 1820  pg 119
HUSB:  Christen Bendtsen hmd (dod)
CH:   Ane Christensdtr = Niels Christiansen hmd i Tessebolle
     Marie Christensdtr ugift
     Kirsten Christensdtr ugift
guard: Rasmus Bendtsen gmd i Widskiolle
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Larsdtr i Lellinge       30 Dec 1820   pg 120
HUSB:  Jens Hansen hmd
CH:   Margrethe Jensdtr (dod?)
guard: Jorgen Larsen tienestekarl i Billesborg
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Lars Christian Olsen inds i Horsaenkegaarden      14 Jun 1821  pg 121
WIFE:  Ellen Olsdtr
CH:   Niels Larsen 8
     Johanne Larsdtr 11
     Maren Larsdtr 3
MODER:  Maren Hansdtr enke = afg. Ole Hansen gmd i Horsaenkegaarden udflottet fra Herfolge
guard: Jens Pedersen gmd i Herfolge / Jorgen Larsen
wgd: Niels Nielsen hmd i Ankerstraede/Akkerstraede
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Jacobsen aftgsmd hos Lars Nielsen gmd i Walloebye        25 Sep 1821   pg 124
CH:   Jacob Nielsen hmd i Walloebye
     Jens Nielsen hmd i Walloebye
     Hans Nielsen hmd i Walloebye
     Christen Nielsen inds
     Peder Nielsen hmd i Stroebye
     Dorthe Nielsdtr = Lars Nielsen gmd i Walloebye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Birthe Hansdtr i Taarnbye      25 Sep 1821   pg 125
HUSB:  Hans Jensen aftgsmd
BRO:   Peder Hansen hmd i Widskiolle (dod)
      CH: Hans Pedersen inds i Widskiolle
         Kirsten Pedersdtr = Niels Pedersen hmd i Sollerup
         Johanne Pedersdtr ugift hos BRO Hans Pedersen
SIS:   Maren Hansdtr = Peder Nielsen gmd i Herfolge 
     Johanne Hansdtr = Soren Johansen inds i Herfolge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Pedersdtr i Stibroehuset ved Himlingoye         25 Sep 1821   pg 127
2HUSB:  Lorentz Frederichsen hmd
CH:   Maren Lorentzdtr 9
1HUSB:  Christen ...
CH:   Peder Christensen 25 tiene i Haarlov
     Soren Christensen 22 soldat i Khvn
     Jacob Christensen 19 tiene i L.Taarnbye
     Dorthe Christensdtr (dod) = Ole Hansen inds i Haarlov
      CH: Christen Olsen 7
         Ane Margrethe Olsdtr 4
     Ane Marie Christensdtr 17 tiene i Aksaerup?
guard: Lars Pedersen gmd i Lystrup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Sidse Mathiasdtr i Himlingoye     25 Sep 1821  pg 128
HUSB:  Lars Andersen smed inds
CH:   Svend Jens Larsen 15
     Anders Larsen 6 (surnames assumed)
guard: Niels Andersen gmd i Himlingoye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Pedersen inds i Tinghuset ved Herfolge      26 Sep 1821  pg 130
BRO:   Jens Pedersen hmd i Herfolge Tinghuus
½BRO:  Niels Larsen hmd i Herfolge
     otheres
guard: Rasmus Christensen gmd i Hadstrup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Dorthe Pedersdtr enke i Sollerup    26 Sep 1821  pg 131
HUSB:  Jens Pedersen inds (dod)
CH:   Peder Jensen 18
     Hans Jensen 13
guard: Jens Pedersen gmd i Holmegaarden ved Herfolge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Knudsen gmd i Wraaebye      26 Sep 1821  pg 133
2WIFE:  Birthe Pedersdtr (=2. Niels Jensen u.gmd)
CH:   Maren Hansdtr ½ (dod)
1WIFE:  Maren Larsdtr
CH:   Knud Hansen 8
     Jens Hansen 7
     Ane Hansdtr 13
     Marie Hansdtr 10
WIFE.BRO: Hans Olsen
guard: Christen Knudsen hmd
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Inger Pedersdtr i Ankerstraede ved Herfolge   13 Oct 1821  pg 135
HUSB:  Niels Pedersen hmd
CH:   Niels Nielsen
     Peder Nielsen
     Jens Nielsen
guard: Ole Nielsen i Sollerup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Kirstine Nielsdtr enke i Herfolge   29 Dec 1821  pg 137
HUSB:  Peder Jacobsen hiuulmand hmd (dod)
CH:   Niels Pedersen 34 hmd skoemager i Herfolge
     Hans Pedersen 29 tiene i Tolstrup
     Johanne Pedersdtr = Niels Olsen gmd i Alkestrup
     Sidse Pedersdtr 30 ugift
guard: Niels Pedersen hmd above
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Nielsen 14 hos Peder Pedersen gmd i Hadstrup       29 Dec 1821   pg 138
MODER:  Kirsten Hansdtr = STEDFAD: Peder Pedersen gmd i Hadstrup
BRO:   Jens Nielsen 10
½SIS:  Kirsten Pedersdtr 5
FADER:  Niels Jensen gmd (dod - 14 Jan 1814)
guard: Knud Jensen hmd i K.Skiensved
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ole Pedersen 6 hos Soren Frandsen gmd i Eioye      31 Dec 1821  pg 139
MOD:   Inger Rasmusdtr = STEDFAD: Soren Frandsen gmd i Eioye
BRO:   Hans Pedersen 16
     Peder Pedersen 8
SIS:   Karen Pedersdtr 13
½BRO:  Frands Sorensen 4
½SIS:  Ane Sorensdtr
guard: Peder Hansen u.hmd i Eioye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Olsen aftgsmd hos Niels Nielsen gmd i Walloebye      31 Dec 1821  pg 141
CH:   Karen Pedersdtr = Niels Nielsen gmd i Walloebye
     ... Pedersdtr (dod) = Jacob Nielsen hmd i Walloebye
      CH: Margrethe Jacobsdtr 8
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Marie Albrethsdtr i St.Salbye     9 Jul 1822   pg 142
HUSB:  Jens Larsen hmd
6 CH:  Peder Jensen 10
     Lars Jensen 7
     Anders Jensen 6
     Ole Jensen 6 wks
     Karen Jensdtr 15
     Mette Jensdtr 4
guard: Peder Rasmussen inds i Store Salbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Pedersen hmd i Jersie         27 Aug 1822   pg 143
WIFE:  Marie Caspersdtr
MODER:  Sidse Boyens/Boisens?  (wgd: Jens Jorgensen gmd i Jersie)
wgd: Michel Christensen gmd i Jersie
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Sorensen gmd i Tolstrupgaard  14 Sep 1822   pg 145 175 192 197 198 204
WIFE:  Johanne Olsdtr
CH:   Henrich Pedersen myndig
     Hans Pedersen i Blousted Kroe
     Jens Pedersen i Khvn
     Birthe Pedersdtr = Jorgen Rasmussen brandeviinsbraender i Khvn
     Johanne Pedersdtr = Niels Olsen lysahandler or handelsmand i Khvn
     Inger Pedersdtr ugift
     Karen Pedersdtr ugift
guard: Anders Sorensen gmd i Hadstrup
wgd: Hans Olsen gmd i Hadstrup, brother Olsen Jens Sorensen
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Madsen skomager i Herfolge       28 Sep 1822   pg 147
WIFE:  Marie Hansdtr (dod)
CH:   Hans Jensen myndig i Eioye
     Inger Marie Jensdtr = Hans Nielsen hmd i Eioye
     Mette Kirstine Jensdtr (dod) = Anders Nielsen braendeskjaerar i Khvn
      CH: Henriette Andersdtr
     Johanne Jensdtr = Jorgen Nielsen kongaley binlober i Khvn
     Ane Margrethe Jensdtr ugift tiene i Walloe
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Lars Olsen inds i Dynneshuus ved Enderslov   8 Oct 1822  pg 149
SIS:   ... Olsdtr (dod)
      CH: Mette Christophersdtr = Christen Pedersen hmd i Dommerledshuus
         Kirsten Christophersdtr (dod) = Christen Pedersen hmd above
          CH:  Anders Christensen
             Sidse Christensdtr
         Ole Nielsen gmd i Walloeslov (½BRO to other 3 heirs?)
BRO:   ( Hans Olsen - dod)
      CH: Sidse Hansdtr = Jens Jensen hmd i Sollerup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Nielsdtr i Himlingoje      12 Dec 1822  pg 150
HUSB:  Lars Andersen gmd
CH:   Karen Larsdtr  (= Niels Rasmussen i Himlingoye)
guard: Lars Nielsen gl.gmd i Taarnbye & Jorgen Nielsen gmd i Tessebolle
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Mette Christensdtr i Widskiolle    12 Dec 1822  pg 152
HUSB:  Hans Andersen hmd
CH:   Maren Hansdtr
guard: Jens Olsen vaegter i Walloe
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Nielsen hmd i Kanderod      12 Dec 1822  pg 153
WIFE:  Ane Jorgensdtr      (=2. Anders Rasmussen hmd )
CH:   Johanne Marie Jensdtr = Christen Bentsen inds i Hesselberg Bye
     Peder Jensen 20 tiene i Sonnerup
     Niels Jensen 9
     Jorgen Jensen 5
     Dorthe Jensdtr
curator: Niels Hansen skovfoged i Abildgaardshus
wgd: Christen Nielsen gmd i Kanderod
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Jensen gl.hmd i Wallobye     12 Dec 1822  pg 155
WIFE:  Ellen Rasmusdtr     (=2. Jens Larsen hmd i Walloebye)
CH:   Ane Nielsdtr
     Ane Marie Nielsdtr
guard: Hans Pedersen hmd i Walloebye & Hans Olsen smed i Haarlov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Knudsdtr aftgsenke i Taarnbye       13 Dec 1822  pg 157
HUSB:  Lars Nielsen sognef (dod)
CH:   Knud Albrethsen gmd i Taarnbye = ... (dod)
     Karen Albrethsdtr (dod) = Hans Jensen smed i Taarnbye
      CH: Albreth Hansen 24 i Taarnbye
         Jens Hansen i Taarnbye
         Johanne Hansdtr = Jens Rasmussen gmd i Taarnbye
         Dorthe Hansdtr = Jens Pedersen tommermand i Khvn
         Maren Hansdtr = Hans Nielsen hmd i Taarnbye
         Ane Hansdtr = Niels Rasmussen smed i Taarnbye
         Margrethe Hansdtr ugift
         Karen Hansdtr ugift    (surnames assumed)
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Kirsten Madsdtr enke i Taarnbye    13 Dec 1822  pg 159
HUSB:  Peder Hansen hmd (dod)
CH:   Sidse Pedersdtr = Niels Olsen hmd
     Ellen Pedersdtr ugift  (surnames assumed)
guard: Anders Hansen hmd i Taarnbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Andersen hmd i Sollerup     13 Dec 1822  pg 160
WIFE:  Ane Olsdtr        (=2. Christian Larsen hmd )
CH:   Henrich Pedersen
     Jens Pedersen
WIFE.FAD: Ole Nielsen i Sollerup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Johanne Olsdtr i Eioye       13 Dec 1822   pg 161
HUSB:  Lars Jensen inds
1 OPFORSTINGS BARN:
guard: Peder Jensen bondef i Herfolge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Rasmusdtr i Ringsbierg      14 Dec 1822  pg 162
HUSB:  Anders Hansen gmd
CH:   Ane Marie Andersdtr
guard: Rasmus Frederichsen gmd sognf i Saedder
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Kirsten Jensdtr i Saedder      16 Dec 1822   pg 163
HUSB:  Lars Graulund hmd
1 CH:  Johanne Larsdtr
FADER:  Jens Nielsen hmd i Herfolge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Sorensdtr enke i L.Salbye     16 Dec 1822  pg 165
HUSB:  Anders Pedersen gmd (dod)
CH:   Soren Andersen myndig
     Cathrine Andersdtr = Hans Pedersen gmd i Eibye
     Margrethe Andersdtr = Lars Michelsen inds i Jersie, son of Michel Christensen i Jersie
     Karen Andersdtr ugift
     Maren Andersdtr ugift
HUSB.BRO: Rasmus Pedersen i St.Salbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Jensen hmd i Marebechshuset, Enderslov      16 Dec 1822  pg 167
WIFE:  Ane Olsdtr (dod)
CH:   Peder Nielsen myndig
     Ole Nielsen hmd i Wraabye
     Ane Elisabeth Nielsdtr tiene i Himlingoye
BRO:   Simon Jensen i Enderslov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Nielsdtr i L.Ladager  16 Dec 1822  pg 168
     (et opfastringsbarn)
HUSB:  Peder Olsen hmd
no children
guard: Hans Nielsen gmd i L.Ladager
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Rasmus Pedersen = Ane Kirstine Johansdtr hmd i K.Skiensved    31 Dec 1822  pg 169
CH:   Peder Rasmussen 8
     Mette Rasmusdtr
guard: Niels Pedersen hmd i Hoyelse
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Kirsten Larsdtr i Eibye    31 Dec 1822  pg 171
HUSB:  Anders Pedersen gmd
STEDFAD: Saxe Pedersen i Eibye
HUSB.MOD: Marie Olsdtr
HUSB.BRO: Peder Pedersen gmd i Hadstrup
?: Hans Larsen i L.Salbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Poul Olsen hmd i Stroebye   1 Apr 1823   pg 173
WIFE:  Ane Sophie Jorgensdtr  (=2. Jens Madsen )
CH:   Ole Poulsen umyndig
     Ane Margrethe Poulsdtr
guard: Jens Nielsen sognef i Stroebye 
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Lars Christensen aftgsmd i Herfolge      20 May 1823  pg 176
BRO:   Michel Christensen (dod)
      CH: Maren Michelsdtr = Jorgen Nielsen gmd i Tessebolle
         Birthe Michelsdtr (dod) = Peder Nielsen i Kirkeskovshuset
          CH:  Niels Pedersen
             Hans Pedersen
             Mads Pedersen
             Ane Pedersdtr
         Ane Michelsdtr = Niels Jensen inds i Saedder
SIS:   Maren Christensdtr (dod)
      CH: Christen Pedersen i Tessebolle (dod) = ... =2. Hans Larsen gmd i Tessebolle
          CH:  Ziger Christensen
             Maren Christensdtr
             Karen Christensdtr
         Ane Pedersdtr = Lars Nielsen gmd i Eioie
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Larsen hos Jorgen Larsen gmd i Herfolge         pg 177
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Christen Mortensen gmd i Widskiolle       7 Jun 1823  pg 177
WIFE:  Karen Jensdtr      (=2. Peder Jensen )
SIS:   Ane Mortensdtr (dod?) = Henrich Olsen inds
      CH: Ole Henrichsen i Enderslov
     Inger Mortensdtr enke = afg. Peder Haagensen inds i Widskiolle   (wgd: Ole Pedersen gmd i Widskiolle)
     Karen Mortensdtr = Jens Hansen gmd i Widskiolle
½BRO:  Peder Hansen (dod)
      CH: Hans Pedersen i Maglebye, ved gmd Niels Olsen i Enderslov
         Ane Pedersdtr = Niels Olsen gmd i Enderslov
     Jens Hansen (dod)
      CH: Peder Jensen hmd i Enderslov
         Christen Jensen inds i Wraaebye
         Ane Margrethe Jensdtr = Johannes Pedersen inds i Ringsberg
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Pedersen sognf gmd i Taarnbye         22 Sep 1823   pg 180
WIFE:  Bodil Pedersdtr
CH:   Peder Pedersen 8
     Jens Pedersen 7
     Soren Pedersen 5
     Birthe Pedersdtr 3
     Peder Pedersen ½
WIFE.BRO: Jens Pedersen bmd i Warpelov
     Knud Pedersen gmd i Strobye
guard: Hans Clemmensen gmd i Taarnbye
wgd: H. Nyeholm pastor i Walloebye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Nielsen gmd i Herfolge      30 Oct 1823  pg 182
WIFE:  Karen Hansdtr
CH:   Niels Pedersen myndig
wgd: Jens Nielsen hmd i Herfolge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Kirsten Jensdtr i Dyrehaugegrd ved Widskiolle      30 Oct 1823  pg 183
HUSB:  Peder Olsen gmd
CH:   Ole Pedersen
     Maren Pedersdtr
guard: Ole Jensen gmd i Wraaebye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Mette Andersdtr i Tessebolle      30 Oct 1823  pg 185
HUSB:  Jorgen Andersen hmd
CH:   Anders Pedersen mindre
     Peder Pedersen 11
     Jens Pedersen 7
     Maren Pedersdtr 12
curator: Jorgen Nielsen gmd i Tessebolle
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Lars Jensen gaard & kromand i L.Skiendsved   30 Oct 1823  pg 186
WIFE:  Sidse Pedersdtr     (=2. Anders Olsen gmd i L.Skiensved)
CH:   Peder Larsen 13
     Jens Larsen 10
     Anders Larsen 9
     Niels Larsen 5
     Hans Larsen 2
guard: Jacob Jensen gmd i Walloebye
wgd: Jens Pedersen gmd i Norre Dalbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jorgen Simonsen ungkarl i L.Salbye   30 Oct 1823  pg 187
BRO:   Peder Simonsen gmd i Olbye (dod)
      CH: Hans Pedersen gmd i Olbye
         Lars Pedersen i Skielskior (dod)
          CH:  Jorgen Larsen tiene i Christianshavn - myndig
             Marie Larsdtr 20 tiene i Khvn
         Peder Pedersen i Khvn (dod)
          CH:  Peder Pedersen 20 leutenant tiene i Khvn
             Ole Pedersen 18 i Khvn
             Christian Pedersen 14 i Jylland
         Jens Pedersen hmd i Slaglille
     Lars Simonsen i Roeskilde (dod)
      CH: Lars Larsen spechoker i Borgergade i Khvn
         Peder Larsen 26 tiene i Roeskilde
SIS:   Ane Simonsdtr (dod) = Mogens Andersen i Olbye
      CH: Niels Mogensen 34 hmd i Olbye Mark
     Sidse Simonsdtr = Morten Larsen aftgsmd i Dalbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Larsen skovfoged i Lellinge   30 Oct 1823  pg 189
WIFE:  Johanne Nicoline Bager sal. Larsen
CH:   Carl Otto Pedersen
guard: Morten Larsen gmd i Olbye
wgd: Moller skovridder i Lellinge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Margrethe Henrichsdtr or Margrethe Henrichsdtr i Widskiolle     31 Oct 1823  pg 190 193
2HUSB:  Hans Bendtsen aftgsmd  (testament 6 Aug 1800)
1HUSB:  Morten ...
CH:   Henrich Mortensen (dod)
      CH: Jens Frederich Henrichsen 7 (dobt 24 Aug 1816 fra Opfostringsstiftelser) nu hos Jens Mortensen hmd i
Giorlose
     Ane Kirstine Mortensdtr (dod)
      CH: Lars Pedersen 17 nu hos Petersen skraeddermester i Skielskior
     Johanne Mortensdtr = Peder Christensen arbeidsmd ved Prindsens Calais i Nyegade No.92 ved gl.Torv i Khvn
2HUSB.1WIFE: Birthe Bendtsdtr (dod - ? 8 Feb 1800)
guard: Richardt laerer i Kioge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Mathias Nielsen gmd i Jersie      6 Dec 1823  pg 197 214
WIFE:  
1 CH:  Niels Mathiasen of age
guard: Hans Christensen gmd i Jersie
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Bendt Larsen & Peder Larsen dreng under age 6 i Himlingoye    30 Dec 1823  pg 199
FADER:  Lars Bendtsen gmd i Himlingoye (dod)
MODER:  Margrethe Frederichsdtr =2. Peder Nielsen gmd i Himlingoye
SIS:   Maren Larsdtr of age
½BRO:  Jorgen Larsen inds i Skiorpinge
FARBRO: Hans Bendtzen aftgsmd i Widskiolle
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Inger Nielsdtr i Enderslov  31 Dec 1823  pg 200
HUSB:  Peder Jensen gmd
CH:   Niels Pedersen 10
     Marie Pedersdtr 12
     Maren Pedersdtr 6
guard: Hans Frederichsen gmd i Dalbye Boarup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Nielsen inds hos Ole Hansen hmd i Himlingoye   31 Dec 1823  pg 202
WIFE:  ...   (=2. Jens Pedersen inds i Himlingoye)
CH:   Karen Pedersdtr umyndige
guard: Ole Hansen hmd i Himlingoye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Nielsdtr i Cassemosehuus ved Sollerod    11 May 1824  pg 210
2HUSB:  Jonas Johansen hmd
CH:   dodfodt drengebarn
1HUSB:  Christopher Pedersen (dod)
CH:   Anders Christophersen 13
     Peder Christophersen 11
guard: Peder Olsen gmd i Sollerod
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Lars Andersen = ... hmd i L.Salbye      11 May 1824   pg 213
CH:   Ingeborg Larsdtr
     Karen Larsdtr (dod) = Ole Hansen inds i L.Salbye
      CH: Maren Olsdtr
     Mette Larsdtr = Niels Jacobsen inds i L.Salbye
     Kirsten Larsdtr = Ole Hansen inds above
guard: Hans Jensen gdbruger i L.Salbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Christian Clausen Hofding i Lundemollehuus ved Wraabye      6 Sep 1824  pg 217
     (testament 11 Jun 1801)
STEPCH: David Christian Leerbech myndig
     Marie Hedevig Leerbek myndig
curator: Lars Jensen hmd i Wraabye & Niels Larsen hmd i Tronhjemshuus
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ole Jorgensen = Karen Olsdtr aftgsmd i Walloebye   11 Dec 1824   pg 219
CH:   Peder Olsen gmd i Walloebye
     Ole Olsen gmd i Walloebye
     Niels Olsen myndig i Khvn
     Hans Olsen 21 i Khvn
     Mette Olsdtr ugift
     Ane Olsdtr ugift
HIS.1WIFE: Ane Hansdtr
CH:   Margrethe Olsdtr ugift
guard: Hans Pedersen gmd i Walloebye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Larsdtr i Herfolge      11 Dec 1824   pg 220
HUSB:  Knud Peitersen hmd
CH:   Cathrine Marie Knudsdtr = Hans Peter Graulund inds i Herfolge
     Lars Knudsen mindre i Herfolge
     Jens Knudsen mindre i Herfolge
     Hans Ludvig Knudsen 15
     Mette Marie Knudsdtr ugift
guard: Hans Pedersen smed i Hadstrup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ole Pedersen gmd i Herfolge      13 Dec 1824  pg 222
3WIFE:  Maren Andersdtr
CH:   Jens Olsen umyndig
     Karen Olsdtr umyndig
1WIFE:  Mette Larsdtr
CH:   Lars Olsen skolelaerer i Lund
     Ole Olsen myndig tiene i Herfolge
     Peder Olsen mindre hiemme
     Maren Olsdtr = Niels Pedersen skolelaerer i Himlingoie
2WIFE:  Karen Pedersdtr
CH:   Hans Olsen mindre
     Peder Olsen mindre
3WIFE.BRO: Jens Andersen gmd i Herfolge
curator: Niels Pedersen smed i Ringsberg & Jorgen Pedersen hmd i Himlingoie
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Hansdtr i Svansberg   13 Dec 1824  pg 225
2HUSB:  Christian Jensen gmd
CH:   Jens Christiansen myndig
     Johanne = Jens Andersen gmd i Herfolge
     Karen ugift
1HUSB:  Niels ...
CH:   Henrich Nielsen gmd i Svansberg
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Bent Ingvorsen = Maren Andreasdtr i Himlingoie     13 Dec 1824  pg 227
HIS.SODSK.CH:  Rasmus Pedersen gmd i Himlingoie (dod)
          CH:  Niels Rasmussen inds i Himlingoie
             Frands Rasmussen myndig
             Ane Rasmusdtr = Peder Rasmussen i Nyhuse ved Thurebye
             Lisbeth Rasmusdtr = Christopher Andersen gmd i Himlingoie
             Kirstine Rasmusdtr ugift
HER.SIS:     Kirsten Andreasdtr enke = afg. Lars Hansen hmd i Tronhjemshuus
guard: Peder Larsen inds i Himlingoie
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Else Larsdtr i Taarnbye    13 Dec 1824  pg 229
HUSB:  Hans Olsen hmd
CH:   Ole Hansen 20 tiene i Himlingoie
     Maren Hansdtr 18
     Ane Hansdtr 16
     Kirstine Hansdtr 14
     Dorthe Hansdtr 9
guard: Niels Hansen gmd i Taarnbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Hansdtr enke i Herfolge    14 Dec 1824   pg 230 240 246 249 250 251
HUSB:  Peder Nielsen gmd (dod)
CH:   Niels Pedersen myndige
signed: Jens Pedersen, Hans Jensen
guard: Culmann/Kuhlman procurator i Kioge
wgd: Jens Pedersen
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Anders Jensen = Elisabeth Nielsdtr aftgsmd i L.Salbye      16 Dec 1824  pg 236
BRO:   ( Peder ... - dod)
      CH: Hans Pedersen gmd i Eibye
         Mette Pedersdtr (dod)
          CH:  Peder Pedersen
             Hans Pedersen
             Dorthe Pedersdtr (dod)
               CH: 3 sons & 1 dau
             Karen Pedersdtr 
     ( Niels ... = dod)
      CH: Hans Nielsen gmd i L.Lodager
          CH:  Niels Hansen 
         Mette Nielsdtr i Orsted
SIS:   ... (dod)
      CH: Jens Jensen hmd i Eibye
         Niels Madsen gmd i Olbye 
         Mette Madsdtr (dod)
          CH:  Peder Hansen
             Ane Hansdtr
         Birthe Nielsdtr
         Rasmus Pedersen gmd i Store Salbye
         Lars Pedersen (dod)
          CH:  2 sons & 1 dau
         Anders Pedersen (dod)
          CH:  1 son & 4 daus
HEIR:  Peder Larsen = Karen Madsdtr hmd i L.Salbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Nielsdtr aftgskone hos Hans Christophersen gmd i Store Salbye   30 Dec 1824  pg 237
CH:   Hans Christophersen gmd i Store Salbye
     Niels Christophersen
     Karen Christophersdtr = Peder Hansen i K.Skjensved
     Mette Christophersdtr = Lars Rasmussen gmd i Ortved
     ... Christophersdtr (dod) = Niels Jensen gmd i Lellinge
      CH: Jens Nielsen of age
     Maren Christophersdtr umyndig
     Kirsten Hansdtr umyndig
guard: Lars Christensen gmd i L.Skjensved
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ingeborg Nielsdtr i St.Salbye     30 Dec 1824  pg 239
HUSB:  Niels Christophersen inds
CH:   umyndige
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Andreas Frederichsen inds i Walloebye      16 Feb 1825  pg 240
WIFE:  Ane Marie Olsdtr
CH:   Karen Andreasdtr
     Ane Andreasdtr
WIFE.FAD: Ole Larsen inds i Walloebye
guard: Johan Frederichsen inds i Walloebye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Hansen hmd i Lidemark  21 May 1825  pg 245 262
WIFE:  Ane Jorgensdtr
CH:   Hans Jensen 11
     Jorgen Jensen 4
     Kirsten Jensdtr 7
BRO:   Jens Olsen gmd i Lidemark
WIFE.FAD: Jorgensen kirkesanger i Lidemark
guard: Niels Larsen gmd i Lidemark
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Pedersen gmd i Poulstrup     30 May 1825  pg 247
WIFE:  Kirsten Madsdtr
CH:   Peder Nielsen gmd i Aggerup
     Jens Nielsen bmd i Saedder
     Hans Nielsen myndig hiemme
     Karen Nielsdtr (dod)
      CH: Peder Hansen 16 i here
         Mette Cathrine Hansdtr hos feldbereder Hansen i Kioge
     Karen Nielsdtr ugift hiemme
WIFE.BRO: Jens Pedersen gmd i Walloebye
guard: Jorgen Hansen gmd i Raarisegaard
wgd: Hans Madsen gmd i Ortose
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ole Nielsen = Bodil Larsdtr hmd i Lellinge   8 Oct 1825  pg 253 254
HIS.BRO:     Peder Nielsen inds i Lellinge
     Soren Nielsen inds i Lellinge
HIS.SIS:     Maren Nielsdtr (dod)
      CH: Ingeborg Hansdtr = Jorgen Hansen gmd i Store Salbye
         Maren Hansdtr = Peder Jacobsen inds i Olbye
HER.BRO:     Jens Larsen (dod)
      CH: Karen Jensdtr = Hans Christensen hmd i Yderhholm
         Ane Jensdtr ugift tiene i Klovested
HER.SIS:     Kirsten Larsdtr (dod) 
      CH: Karen Nielsdtr enke = afg. Niels Sorensen inds i Ortved
HIS.ILLEG.CH: Morten Olsen i Haudrup
wgd: Hans Pedersen hmd i Ortved / Ole Olsen gmd i Lellinge (FOR HER - Bodil Larsdtr before she died)
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Lars Andersen inds i L.Ladager     28 Dec 1825  pg 257
WIFE:  Johanne Andersdtr
wgd: Peder Olsen hmd i L.Ladager
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Hansdtr i Enderslov 28 Dec 1825    pg 257
HUSB:  Ole Henrichsen inds
CH:   Hans Olsen umyndig
BRO:   Jens Hansen gmd i Terslov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Simonsen inds i Aggerup      28 Dec 1825  pg 258
WIFE:  Karen Pedersdtr
CH:   Jens Jensen mindre
     Maren Jensdtr 
BRO:   Peder Simonsen hmd i Enderslov Almindehuse
wgd: Mads Pedersen gmd i Enderslov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Kirsten Hansdtr i Dyrehaugegaard/Widskiolle   28 Dec 1825  pg 259
HUSB:  Peder Olsen gmd
CH:   Hans Pedersen 1½
FADER:  Hans Nielsen gmd i Sonnerup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Daniel Olsen hmd i Herfolge      28 Dec 1825  pg 260
WIFE:  Ellen Pedersdtr
CH:   Peder Danielsen tiene i Sollerup
     Christen Danielsen hiemme
     Niels Danielsen tiene i Sollerup
     Kirsten Danielsdtr = Niels Pedersen inds i Tessebolle
wgd: Peder Jensen gmd i Herfolge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Olsdtr i Enderslov   31 Dec 1825    pg 261
2HUSB:  Peder Pedersen hmd
1HUSB:  Henrich ...
CH:   Ole Henrichsen inds i Enderslov
     Ane Henrichsdtr = Lars Nielsen inds i Enderslov
     Maren Henrichsdtr = Anders Nielsen hmd i Dysted, Praesto amt
     Ellen Henrichsdtr = Jens Larsen hmd i Dysted, Praesto amt
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Hansen hmd skraeder i Lellinge       31 Dec 1825  pg 264
WIFE:  Ane Marie Pedersdtr
CH:   Hans Hansen 
     Peder Hansen
     Lars Hansen - alle myndige
     Bendine Hansdtr = Niels Jensen
wgd: Hans Hansen inds i Lellinge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Sidse Willumsdtr i Svansberg      31 Dec 1825  pg 266
HUSB:  Christen Larsen bmd
CH:   Lars Christensen myndig
     Willum Christensen myndig     (signed Willum Larsen )
     Jens Christensen umyndig
     Ellen Christensdtr
     Ane Marie Christensdtr
     Dorthe Christensdtr
     Karen Christensdtr
     Maren Christensdtr - alle ugift
guard: Christen Jensen aftgshmd i Lellinge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Rasmussen gmd i Taarnbye     19 Apr 1826  pg 269
WIFE:  Johanne Hansdtr
CH:   Kirstine Jensdtr ugift
     Jens Jensen 12
     Niels Jensen 5
     Hans Jensen 3
BRO:   Peder Rasmussen hmd i Taarnbye
wgd: H.W. Nyholm pastor i Walloebye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Anders Thomasen aftgsmd i L.Skjensved      29 Apr 1826  pg 270 272 296
BRO:   ( Peder Thomasen - dod)
      CH: Sidse Pedersdtr = Anders Olsen gmd i L.Skjensved
     ( Clemen Thomasen - dod)
      CH: Hans Clemensen inds i Lidemark
         Kirsten Clemensdtr = Hans Rasmussen arbeidsmd i Khvn
         Margrethe Clemensdtr = Claus Pedersen portner ved Guldhuset i Khvn
         Ane Clemensdtr = Peder Hansen hugger i Juelland
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Clemmensen gmd i Taarnbye     12 Jul 1826  pg 271 274
WIFE:  Kirsten Hansdtr
CH:   Rasmus Hansen 16
     Soren Hansen 3
     Lisbeth Hansdtr 5
REL:   Rasmus Clemmensen i Taarnbye
wgd: H.W. Nyholm pastor / Peder Hansen gmd i Taarnbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ingeborg Nielsdtr i Store Salbye    1 Sep 1826  pg 272
HUSB:  Niels Christophersen inds
CH:   Ellen Nielsdtr
     Ane Nielsdtr
HUSB.BRO: Hans Christophersen gmd i Store Salbye
guard: Jens Nielsen inds i Lellinge & Peder Hansen gmd i Kr.Skjensved 
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ole Olsen hmd i Ringsbjerg Skovhuse       2 Sep 1826  pg 276
WIFE:  ...   (=2. Peder Hansen )
CH:   Margrethe Olsdtr
     Bodil Olsdtr
guard: Anders Hansen gmd i Ringsbjerg
wgd: Christen Nielsen hmd i Ringsbjerg
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Larsen 8 hos Jorgen Larsen gmd i Herfolge    8 Sep 1826   pg 277
FADER:  Lars Christian Olsen (dod)
MODER:  Ellen Olsdtr = STEPFAD: Jorgen Larsen gmd i Herfolge
SIS:   Johanne Larsdtr
     Maren Larsdtr
½SIS:  Ane Jorgensdtr
½BRO:  Lars Jorgensen
guard: Jens Pedersen gmd i Herfolge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Mads Hansen hmd i Stokagerhuus     8 Sep 1826  pg 278
WIFE:  Ingeborg Andersdtr
CH:   Hans Madsen inds i Ringsbjerg
     Niels Madsen hmd i Vidskiolle
     Ole Madsen inds i Vidskiolle
     Karen Madsdtr (dod) = Niels Rasmussen hjulmand i Khvn
      CH: Rasmus Nielsen 12
         Maren Nielsdtr 
     Marie Madsdtr = Niels Jensen hmd i Stokagerhuus
     Kirsten Madsdtr = Peder Pedersen inds i Taarnbye
wgd: Christen Nielsen skovfoged i Annehuus
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Christen Olsen hmd akraedder i Widskiolle    8 Sep 1826  pg 279 822
WIFE:  Maren Hansdtr
CH:   Maren Kirstine Christensdtr
guard: Christen Nielsen skovfoged i St. Annehuus
wgd: Anders Knudsen hmd i Widskiolle/Edeerslov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Simonsen inds i Aggerup      8 Sep 1826  pg 280
WIFE:  Karen Pedersdtr
CH:   
guar & wgd: Peder Simonsen hmd i Enderslov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Bentsen hmd i Rolighedshuus   9 Sep 1826  pg 281
WIFE:  Maren Jensdtr
CH:   Bent Pedersen i Corise Olstrup
     Karen Pedersdtr = Niels Christensen inds i Rolighedshuus
wgd: Rasmus Bentsen gmd i Vidskiolle
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Johanne Jensdtr enke i K.Skjensved      9 Sep 1826    pg 282
2HUSB:  Thomas Jensen gmd (dod 10 Jan 1815)
CH:   Lars Thomasen mindre
     Niels Thomasen mindre
     Peder Thomasen 16
     Sidse Thomasdtr = Lars Pedersen gmd i K.Skjensved
     Karen Thomasdtr = Hans Simonsen hmd i K.Skiensved
     Marie Thomasdtr
1HUSB:  Jorgen ...
CH:   Poul Jorgensen hiemme
     Jorgen Jorgensen hmd i Ulvemosen
guard: Jens Jensen gmd i Ishoie
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Clausen inds i Valloebye     9 Sep 1826  pg 283
WIFE:  
BRO.CH: Hans Pedersen gmd i Valleobye
     Peder Pedersen 
     ... Pedersdtr = Niels Jorgensen hmd i Valloebye
     Bodil Pedersdtr 
     Ole Olsen (dod)
      Ch: 
wgd: Hans Jensen smed i Valleobye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Nielsdtr i Valloebye  9 Sep 1826   pg 284
HUSB:  Lars Hansen gl.hmd
1 CH:  Jens Larsen inds i Valloebye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Hansen ungkarl i Valloebye    9 Sep 1826  pg 284
MODER:  Eva Pedersdtr enke = afg. Hans Rasmussen gmd i Valloebye
CH:   sons
wgd: Jacob Jensen bondefoged i Valloebye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Soren Christiansen gmd i Taarnbye   11 Dec 1826  pg 285
WIFE:  Maren Jensdtr
CH:   Christian Sorensen 11
     Peder Sorensen 10
     Jens Sorensen 7
     Kirsten Sorensdtr
     Ane Margrethe Sorensdtr
FADER:  Christian Pedersen aftgsmd
SIS:   ... Christiansdtr = Niels Pedersen gmd i Stroebye
guard: Lars Nielsen u.gmd i Taarnbye
wgd: Olsen skolelarer kirkesanger i Taarnbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Birthe Nielsdtr i Valloebye      29 Dec 1826  pg 287
HUSB:  Ole Olsen gl.gmd
CH:   umyndige
guard: Hans Pedersen hmd i Valloebye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Knud Nielsen gmd i Valloebye      29 Dec 1826  pg 288
WIFE:  
CH:   
guard: Ole Nielsen inds i Valloebye
?signed: Niels Nielsen tjenestekarlen i Taarnbye, Hans Jensen smed i Taarnbye, Mads Andersen hugger i Taarnbye, Jens Larsen
hmd i Valloebye
wgd: Jens Rasmussen gmd i Klippinge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jacob Samuelsen hmd i Hadstrup     29 Dec 1826  pg 289
WIFE:  Ane Olsdtr
CH:   umyndige
guard: Jens Nielsen inds i Hadstrup
wgd: Rasmus Christensen gmd i Hadstrup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Simon Nielsen gmd i Taarnbye     30 Dec 1826   pg 291
WIFE:  Ane Hansdtr
CH:   Peder Simonsen myndige
wgd: Jens Andersen hmd i Taarnbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Nielsdtr enke i Eibye     30 Dec 1826   pg 292
HUSB:  Hans Olsen gmd (dod)
CH:   Peder Hansen myndige
     ... Hansdtr = Christen Hansen
     ... Hansdtr = Peder Larsen
     Margrethe Hansdtr umyndige
guard: Anders Hansen gmd i Lellinge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Kirsten Jensdtr i Poulstrup     30 Dec 1826   pg 293
HUSB:  Peder Pedersen gmd
CH:   Jens Pedersen
     Peder Pedersen
     Soren Pedersen
     Hans Pedersen
     Mads Pedersen
     Ane Marie Pedersdtr
     Ellen Pedersdtr
     Karen Pedersdtr
     ... = Hans Andersen
guard: Lars Jensen hmd i Svansbjerg
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Christen Nielsen hmd i Valloebye   30 Dec 1826  pg 295
WIFE:  Maren Ulriksdtr
5 CH:  Hans Christensen
     Niels Christensen
     Jens Christensen
     Ane Christensdtr
     Kirsten Christensdtr - alle umyndige
BRO:   Jens Nielsen hmd i Valloebye
wgd: Niels Ulriksen hmd i Varpelov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Larsen gmd i Vraabye  30 Jul 1827  pg 298
WIFE:  Ellen Jensdtr
CH:   Birthe Pedersdtr = Niels Jensen u.gmd i Vraabye
     Ole Pedersen 22
     Hans Pedersen 16
     Kirsten Pedersdtr ugift
     Inger Pedersdtr ugift
     Ane Pedersdtr = Soren Pedersen gmd i Arnoie?
guard: Hans Hansen gmd i Vraabye
wgd: Peder Nielsen gmd i Eioie
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jorgen Pedersen = Maren Hansdtr i Enderslov   31 Jul 1827  pg 300
CH:   Mette Jorgensdtr = Peder Jorgensen hmd i Enderslov
     Ane Jorgensdtr ugift
HER.CH: Jens Jensen (dod)
      Ch: Karen Jensdtr 10
     Ingeborg Jensdtr = Niels Hansen hmd i Houbye
guard: Jens Hansen aftgsmd i Enderslov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ole Hansen = Ane Christensdtr aftgsmd i Hadstrup    31 Jul 1827  pg 301
CH:   
HEIRS?: Niels Sorensen hmd i Eioie 
     Hans Nielsen i Sondenkjoge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Sidse Jensdtr i Eibye     19 Nov 1827  pg 302
HUSB:  Hans Jensen inds
CH:   Jens Hansen 8
     Andreas Hansen 6
FADER:  Jens Rasmussen hmd i Eibye
BRO:   Rasmus Jensen gmd i L.Skjensved
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Pedersen hmd i Taarnbye      19 NOv 1827  pg 303
WIFE:  Maren Jorgensdtr     (=2. Lars Hansen gl.hmd i Valloebye)
CH:   Maren Jensdtr = Frederich Nielsen hmd i Taarnbye
     Ane Jensdtr = Soren Clemensen hmd i Taarnbye
     Birthe Jensdtr ugift hos Jeppe Christensen inds i Enderslov
guard: Knud Larsen hmd i Valloebye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Marie Olsdtr enke inds i Valloebye     19 Nov 1827  pg 304
WIFE:  Andreas Frederichsen inds (dod)
CH:   Ane Andreasdtr 7
WIFE.FAD: Ole Larsen inds i Valloebye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Inger Pedersdtr i Vidskiolle      19 Nov 1827  pg 304
HUSB:  Jens Jensen hmd
2 CH:  Jens Jensen 9
     Peder Jensen 6
guard: Hans Pedersen hmd i Vidskiolle
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Pedersen = Maren Christophersdtr hmd i Ringsbjerg    20 Nov 1827   pg 305
CH:   Karen Hansdtr = Lars Thomasen inds i Ringsbjerg
     Ane Hansdtr ugift
     Peder Hansen hmd i Lellinge
guard: Hans Christophersen gmd i Lellinge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Christen Pedersen ungkarl & Margrethe Pedersdtr pigen i Lidemark     20 Nov 1827  pg 306
MODER:  Karen Christensdtr =2. STEPFAD: Jens Olsen gmd i Lidemark
½SIS:  Maren Jensdtr
     Ane Jensdtr
     Johanne Jensdtr
     Karen Jensdtr  - alle umyndige
BRO:   Ole Pedersen 18
SIS:   Bodil Pedersdtr = Lars Jensen smed i Nielstrup
FADER:  Peder Olsen (dod 11 Dec 1812)
guard: Ole Olsen hmd i Gjorslov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Poulsen hmd i Lidemark      20 Nov 1827  pg 307
WIFE:  Margrethe Nielsdtr        (=2. Rasmus Henrichsen )
CH:   Rasmus Pedersen 11
     Soren Pedersen 5
     Niels Pedersen 3
guard: Lars Christensen hmd i Bjeveskov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Peitersdtr i Svansbjerg     31 Dec 1827  pg 308
HUSB:  Hans Pedersen hmd
CH:   Peiter Hansen 20
     Peder Hansen 16
     Hans Hansen 14
     Johan Hansen 3
     Ane Hansdtr = Jorgen Nielsen inds 
     Dorthe Marie Hansdtr ugift
     Inger Margrethe Hansdtr ugift
     Karen Hansdtr
guard: Knud Peitersen hmd i Herfolge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Birthe Jensdtr i Enderslov  31 Dec 1827  pg 309
HUSB:  Hans Jensen hmd
CH:   Jens Hansen 16
     Kirsten Hansdtr ugift
HUSB.SIS: Margrethe Christensdtr
HUSB.BRO: Peder Christensen i Eibye
guard: Peder Jensen gl.hmd i Enderslov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Lars Nielsen ungkarl i Valloebye    31 Dec 1827  pg 310
MODER:  ... enke = afg. Peder Hansen u.gmd i Wallobye
BRO:   Peder Nielsen ungkarl
SIS:   Marie Nielsdtr 
wgd: Ole Olsen gmd i Wallobye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Hansen = ... aftgshmd i Valloebye     31 Dec 1827  pg 311
CH:   ... Hansdtr = Lars Hansen u.hmd i Valloebye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Johanne Jorgensdtr enke i Wraabye   5 May 1828  pg 311
HUSB:  Jens Larsen inds (dod)
CH:   Lars Jensen i Vraabye
     Karen Jensdtr enke = afg. Niels Pedersen i Kioge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Birthe Andersdtr i Wallobye         2 Aug 1828   pg 312
HUSB:  Peder Hansen Gessing/Gecsing/Geising hmd
CH:   Hans Pedersen 12
     Karen Pedersdtr 7
     Niels Pedersen 4
     Karen Marie Pedersdtr 1½
guard: Hans Pedersen hmd i Walloebye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Frandsdtr enke i Himlingoie   2 Aug 1828  pg 314
HUSB:  Rasmus Pedersen gmd (dod)
CH:   Ane Rasmusdtr = Peder Rasmussen hmd i Nyehuuse
     Niels Rasmussen gmd i Himlingoie
     Lisbeth Rasmusdtr = Christopher Andersen gmd i Himlingoie
     Kirstine Rasmusdtr ugift
     Frands Rasmussen 14
guard: Ole Nielsen u.gmd i Himlingoie
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Nielsen gmd i Kanderod    2 Aug 1828    pg 315
WIFE:  Ingeborg Gregersdtr
CH:   Niels Nielsen myndig
     Jorgen Nielsen myndig
     Peder Nielsen myndig
     Hans Nielsen 22
     Maren Nielsdtr = Christen Prs gmd i Stroebye
     Karen Marie Nielsdtr ugift hiemme
     Ane Nielsdtr ugift
guard: Christopher Rasmussen gmd i Stroebye
wgd: Christen Nielsen gmd i Kanderod
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Anders Jorgensen i Kanderod         2 Aug 1828    pg 317
2HUSB:  Anders Rasmussen hmd
1WIFE:  Jens ...
2 CH:  Niels Jensen 15
     Dorthe Jensdtr 13
guard: Niels Hansen skovfoged i Abildgaardshuuset
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Nielsdtr aftgskone i Taarnbye         9 Aug 1828    pg 319
CH:   Maren Nielsdtr = Niels Hansen gmd i Taarnbye
     Peder Nielsen gl.gmd i Himlingoie
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Marie Kirstine Plambeck i Lellinge Molle    18 Aug 1828  pg 320
2HUSB:  Zacarias Poulsen moller
1HUSB:  Petersen
CH:   Claus Plambek Petersen myndig i Kioge
     Hans Henrich Petersen tiene i Herfolge Molle
     Christence Petersen = Rasmus Hansen Werninge hocker
     Peter Andreas Petersen 40 sindsvag i Bistrupgaard
     Ane Christiane Petersen ugift sindsvag i Kioge
guard: Claus Plambeck
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Anders Jorgensen gmd i Eibye         13 Sep 1828   pg 323 327
WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   umyndige
guard: Peder Olsen gmd i Lellinge
wgd: Jorgen Hansen gmd i Eibye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Lars Nielsen gmd i Eioie      15 Dec 1828   pg 327 337
WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Christen Larsen 6
BRO:   Niels Nielsen hmd i Vivede Mollehuus
SIS:   Sidse Nielsdtr = Jens Tiuen Hansen hmd i Stevedskovhuus   (signed: Jens Hansen )
guard?: Rasmus Hansen hmd i Rodemarkshuus
wgd: Jens Pedersen aftgsmd i Walloebye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Lars Andersen hmd i Hastrup      15 Dec 1828  pg 329
WIFE:  Ane Mortensdtr      (=2. Jens Andersen i Hostrup)
CH:   Hans Larsen 19 tiene i Himlingoie
     Anders Larsen 22 i krigstienesten
     Christian Larsen 23 i krigstienesten
     Morten Larsen 12
     Niels Larsen 8
guard: Niels Nielsen hmd i Ringsberg Overdrev
wgd: Jens Rasmussen hmd
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Pedersdtr i Herfolge     15 Dec 1828   pg 331
HUSB:  Niels Larsen hmd
CH:   Lars Nielsen 13
     Peder Nielsen 10
     Ane Nielsdtr 7
     Maren Nielsdtr 3     (surnames assumed)
guard: Rasmus Christensen aftgsmd i Hastrup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Marie Larsdtr i Sollerup      16 Dec 1828   pg 332
HUSB:  Jens Pedersen bmd
CH:   Johanne Jensdtr ugift
     Kirstine Jensdtr ugift
     Jens Jensen 12      (suranems assumed)
guard: Hans Larsen tommermand hmd i Widskiolle
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Johanne Hansdtr fruentimmer tjenestepige i Eibye    16 Dec 1828  pg 334
ILLEG.CH:    Birthe ..., dau of Peder Andersen enkemand i Eibye
guard: Hans Andreasen gmd i Eibye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Marie Christensdtr i Wallobye        16 Dec 1828   pg 335
HUSB:  Hans Nielsen hmd
3 CH:  Margrethe Hansdtr ugift
     Ane Hansdtr ugift
     Jens Hansen 8      (surnames assumed)
guard: Jacob Hansen
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Kirsten Jensdtr i Tessebolle      30 Dec 1828  pg 339
HUSB:  Ole Larsen hmd
2 CH:  Hans Olsen 3
     Ane Olsdtr 6
guard: Jens Nielsen gmd i Tessebolle
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Nielsen hmd i Annkerstraede/Ansoestraede     30 Dec 1828  pg 341
WIFE:  Dorthe Nielsdtr
BRO:   Lars Nielsen (dod)
      CH: Niels Larsen myndig
         Sidse Larsdtr = Christen Jensen hmd i Aashoi Overdrev
     Jens Nielsen i Widskiolle (dod)
      CH: Niels Jensen myndig i Khvn
         Lars Jensen myndig
         Hans Jensen myndig
         Ane Jensdtr = Anders Madsen inds i Himlingoie
         Marie Jensdtr ugift i Bentzensdahl
         Maren Jensdtr ugift tiene i Herfolge
     Hans Nielsen i Herfolge (dod)
      CH: Christen Hansen 16    (? Carsten Hansen )
         Karen Hansdtr ugift
         Ane Hansdtr ugift
SIS:   Mette Nielsdtr enke = afg Christen Christensen i Herfolge
      CH: Hans Christensen inds i Herfolge  (for his mother)
     Maren Nielsdtr = Hans Nielsen hmd i Herfolge
     Line Nielsdtr = Hans Pedersen inds i Herfolge   (? Lene Nielsdtr )
guard: Peder Jensen gmd i Herfolge
wgd: Hans Larsen gmd i Herfolge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Bendte Marie Thiekiob i Herfolge Ankerstraede      27 Apr 1829  pg 345
HUSB:  Christen Olsen Brenholdt skovfoged
CH:   Johan Frederich Christensen 10
     Christian Ludvig Christensen 8
     Ane Cathrine Christensdtr 3    (surnames assumed)
HUSB.BRO: Hans Olsen Brenholdt i Ugerlose
guard: Niels Jensen gmd i Ringsbierg
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Hansen gmd i Svansberg Overdrev      12 Sep 1829  pg 347
WIFE:  Maren Nielsdtr
CH:   Birthe Pedersdtr
     Karen Pedersdtr
     Cathrine Pedersdtr - alle ugift
     Niels Pedersen 9
BRO:   Poul Hansen inds i Svansberg
wgd: Mads Andersen hmd i Stangeledshuus
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Christensen hmd i Eibye     7 Dec 1829  pg 350
WIFE:  ...   (=2. Niels Larsen )
CH:   Christen Pedersen
guard: Christen Christensen gmd i Olsoemagle
wgd: Rasmus Hansen aftgsmd 
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Hansen inds i L.Ladager     7 Dec 1829   pg 352
WIFE:  Kirsten Hansdtr
CH:   Jens Nielsen 8  (? Niels Jensen )
     Hans Nielsen 6
     Anders Nielsen 2
BRO:   Anders Hansen inds
? Hans Nielsen gmd (nu dod)
wgd: Hans Andersen gmd i L.Ladager
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Hansdtr i Eibye        7 Dec 1829    pg 353
HUSB:  Hans Andersen hmd
CH:   Hans Olsen hmd i Valloe
     Karen Olsdtr = Niels Rasmussen gmd i Valloe
     Kirsten Olsdtr
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Jensdtr i Lellinge       7 Dec 1829    pg 355
HUSB:  Jorgen Olsen hmd
CH:   Ane Cathrine Jorgensdtr umyndige
guard: Peder Jensen gmd i Lellinge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Hansen gmd i Lidemark     7 Dec 1829    pg 356
WIFE:  Maren Andersdtr
CH:   Peder Nielsen 16
     Maren Nielsdtr ugift
WIFE.FAD: Anders Hansen gmd i Lellinge
guard: Anders Hansen gmd i Ringsberg
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Olsdtr i K.Skiensved   8 Dec 1829   pg 358
HUSB:  Peder Mortensen gmd
CH:   Peder Pedersen myndig i K.Skiensved
     Ole Pedersen myndig i Store Vibenshuus
     Morten Pedersen myndig i K.Skiensved
     Lars Pedersen (dod)
      CH: Peder Larsen 18 i K.Skiensved
     Birthe Pedersdtr = Jacob Larsen i Kattinge
HUSB.BRO: Lars Mortensen hmd i K.Skiensved
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Johanne Madsdtr i St.Salbye     8 Dec 1829    pg 360 364?
HUSB:  Peder Peitersen gmd
CH:   Jens Pedersen mindre
     Hans Pedersen 17
     Ane Pedersdtr 13
guard: Niels Madsen gmd i Alkestrup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Jensen gmd i L.Salbye 8 Dec 1829    pg 362
WIFE:  Ingeborg Mortensdtr
CH:   Maren Hansdtr
     Mette Hansdtr
     Kirsten Hansdtr - alle ugifte
BRO:   Peder Jensen gmd i Lellinge
wgd: Rasmus Mortensen gmd i Hoielse
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Hansen ungkarl i Vraaebye     8 Dec 1829  pg 364 418
SIS:   Ane Hansdtr ugift
     Marie Hansdtr ugift   (?signed: Maren Hansdtr - or this could be their mother?)
BRO:   Knud Hansen 17
FADER:  Hans Knudsen gmd i Vraabye (dod)
STEPFAD:     Niels Jensen gmd i Vraabye
FARBRO: Niels Knudsen inds i Tronhiemshuuse
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Jensen ungkarl tienestekarl af Saedder, dod i Alkestrup      9 Dec 1829  pg 365
MODER:  Marie Thomasdtr i Qvaenede
SIS:   Inger Jensdtr i Alkestrup
guard: Lars Pedersen inds i Qvaenede
wgd: Mads Christian Mathiasen sognf
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jorgen Hansen sognefoged i Raarisegaard    9 Dec 1829   pg 366
WIFE:  Kirsten Jensdtr
CH:   Johanne Jorgensdtr ugift
     Hans Jorgensen 15
     Niels Jorgensen 14
     Morten Jorgensen 11
     Peder Jorgensen 9
     Jorgen Jorgensen 4
guard: Peder Hansen gmd i Enderslov
wgd: Christen Nielsen gmd i Canderod
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Boe Jensen gmd i Saedder  9 Dec 1829    pg 368
WIFE:  Ane Cathrine Rasmusdtr
CH:   Bodil Boesdtr 12
     Jens Boesen 3
BRO:   Ole Jensen gmd i Vraaebye
wgd: Roulov/Ranlov fuldmaegtig
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Christensen gmd i Himlingoie   9 Dec 1829  pg 370
WIFE:  Maren Jensdtr
CH:   Jens Nielsen gmd i Vidskiolle
     Hans Nielsen myndig hiemme    (? Jens Nielsen inds i Himlingoie)
     Niels Nielsen hmd i Stroebye
     Ellen Nielsdtr = Peder Sorensen hmd i Stroebye
     Maren Nielsdtr (dod) = Niels Hansen hmd i Vidskiolle
      CH: Maren Nielsdtr 10
wgd: Peiter Olsen gmd i Himlingoie
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Mette Nielsdtr enke i Herfolge     9 Dec 1829  pg 372
HUSB:  Christen Christensen hmd (dod)
CH:   Niels Christensen hmd i Galletiomehuus ved Herfolge
     Hans Christensen inds i hiemme
     Kirsten Christensdtr (dod) = Niels Pedersen i Enderslov
      Ch: Ane Johanne Nielsdtr ugift
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Inger Larsdtr i Eioie     10 Dec 1829  pg 373
HUSB:  Jens Rasmussen inds
CH:   Peder Jensen 7
     Rasmus Jensen 5
     Inger Jensdtr 10
     Karen Jensdtr 2½
     Ane Jensdtr 3/4 aar (nu er dod)  (surnames assumed)
guard: Peder Nielsen gmd i Eioie
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ole Olsen ungkarl i Aggerup      10 Dec 1829  pg 375
MODER:  ... enke = afg. Ole Olsen
SIS:   Sidse Olsdtr = Peder Nielsen gmd i Aggerup
     Karen Olsdtr
     Johanne Olsdtr
     Margrethe Olsdtr
     Inger Olsdtr   - alle ugift
wgd: Niels Rasmussen gmd i Enderslov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Jorgensen ungkarl i Enderslov   10 Dec 1829  pg 376
MODER:  ... = Niels Rasmussen gmd
BRO:   Christen Jorgensen hmd i Enderslov
     Niels Jorgensen hmd i Enderslov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Jensen inds i Taarnbye      10 Dec 1829  pg 377
2WIFE:  
1WIFE:  Karen Albrectsdtr (dod)
CH:   Albrect Hansen myndig
     Jens Hansen myndig
     Johanne Hansdtr enke = afg Jens Rasmussen gmd i Taarnbye
     Dorthe Hansdtr = Jens Pedersen vaegter i Khvn
     Maren Hansdtr = Hans Nielsen hmd i Taarnbye
     Ane Hansdtr = Niels Rasmussen smed i Taarnbye
     Karen Hansdtr ugift
guard: Hans Nielsen hmd i Taarnbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Johanne Olsdtr enke i Tolstrupsgaard      30 Dec 1829  pg 379 390 394 396 401 405 407 425
HUSB:  Peder Sorensen gmd (dod)
CH:   Hans Pedersen kroemand i Bloustrod kroe
     Jens Pedersen gmd i Lidemark
     Henrich Pedersen of age hiemme / i Bloustrod ved Anders Sorensen bondefoged i Hastrup
     Birgethe Pedersdtr or Birthe Pedersdtr =1. Jorgen Rasmussen (dod) =2. Peder Nielsen vertshuusholder i Khvn
     Johanne Pedersdtr = Olsen penillaius/parulloius? handler i Khvn
     Inger Pedersdtr = Andreas Jacobsen inds i Saedder
     Karen Pedersdtr ugift
guard: Kuhlman procurator i Kioge/ Anders Sorensen gmd i Hastrup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Kirsten Pedersdtr i Saedder      31 Dec 1829  pg 383
HUSB:  Ole Pedersen gmd
CH:   Ane Cathrine Olsdtr 
     Karen Olsdtr
     Margrethe Olsdtr
     Ane Marie Olsdtr     alle small & ugift
     Peder Olsen drenge (dod siden)
guard: Jorgen Pedersen gmd i Sollerup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Soren Nielsen hmd i Eibye  31 Dec 1829   pg 386
WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Niels Sorensen 11
     Soren Sorensen 3/4 aar
BRO:   Lars Nielsen hmd i Valloe
wgd: Jorgen Larsen gmd i Eibye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Jorgensdtr i Eibye   31 Dec 1829  pg 387
HUSB:  Peder Andersen inds
CH:   Hans Pedersen 4
     Ane Pedersdtr 10
FADER:  Jorgen Hansen gmd i Eibye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Dorthe Jensdtr i Herfolge      20 Feb 1830   pg 389
HUSB:  Jacob Nielsen slogter hmd         (testament 6 Jun 1815)
BRO:   Christen Jensen i Himlingoie
     Anders Jensen hmd i Knudsbye, Rosenfeldts gods
SIS:   Birthe Jensdtr (dod) = Jens Nielsen i Tangmosehuus
      CH: Niels Jensen tiene i Eioie
     Kirsten Jensdtr = Jens Nielsen i Tangmosehuus (above)
     Karen Jensdtr = Frederich Nielsen inds i Gammelkioge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Marie Olsdtr enke i Saedder      14 Aug 1830  pg 402
HUSB:  Jorgen Mortensen hmd (dod 5 Jul 1822/15 Apr 1829)
BRO:   Bendt Olsdtr (dod)
      CH: Hans Bendtsen tiene i Ringsberg
         Maren Bendtsdtr = Anders Rasmussen i Sonnerup
         Ane Bendsdtr = Ole Ingvardsen inds i Tolstrup
         Christence Bendsdtr = Anders Hansen inds i Sonnerup
         Dorthe Bendsdtr = Bendt Jensen inds
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]


Jens Pedersen gmd i Herfolge Holmegaard     27 Oct 1830  pg 409
WIFE:  Mette Hansdtr
CH:   Jens Jensen mindre
     Peder Jensen 16
     Hans Jensen 11
     Christen Jensen 5
     Rasmus Jensen 2
     Ingeborg Jensdtr ugift
guard: Peder Jensen u.gmd i Herfolge
wgd: Peder Jensen bondefoged
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Jensen gmd i Clemmenstrup    27 Oct 1830  pg 412
WIFE:  Inger Olsdtr
CH:   Ole Pedersen gmd i Stroebye
     Jens Pedersen hiemme
     Kirsten Pedersdtr = Skovgaard kaabersmed i Kioge
     Dorthe Pedersdtr = Peder Nielsen hmd i Sonderkioge
     Karen Pedersdtr = Peder Andersen sognef i Svnsberg
     Inger Pedersdtr = Hans Jensen inds i Gammelkioge
     Cathrine Pedersdtr hiemme ugift
wgd: Hans Hansen gmd i Clemmenstrup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Marie Hansdtr furentimmer tienestepige i Wallobye      27 Oct 1830  pg 414
CH:   Hans Frederichsen 
MODER:  
guard: Hans Pedersen gmd i Valloebye
wgd: Ole Olsen gmd
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Pedersen unge gmd i Taarnbye  28 Oct 1830   pg 416
WIFE:  Maren Andersdtr     (=2. Hans Pedersen u.gmd )
CH:   Jens Hansen 10
     Anders Hansen 5
     Hans Hansen 1½
     Johanne Hansdtr ugift
guard: Peder Nielsen gmd i Taarnbye
wgd: Peder Andersen gmd i Storebye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Hansen u.gmd i Hoyelse      29 Oct 1830  pg 419
WIFE:  Kirsten Jorgensdtr
CH:   Hans Pedersen mindre
     Maren Pedersdtr ugift
guard: Ole Knudsen gmd i Store Salbye
wgd: Ole Jorgensen gmd i Reeslov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Sorensen gmd i Enderslov Overdrev   29 Oct 1830   pg 421
WIFE:  Cathrine Olsdtr
CH:   Jens Nielsen myndig
     Maren Nielsdtr = Anders Rasmussen hmd i Canderod
     Karen Nielsdtr ugift
     Ellen Nielsdtr ugift
guard: Niels Olsen gmd i Enderslov
wgd: Hans Hansen gmd i Enderslov Overdrev
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ole Hansen = Mette Nielsdtr gmd i K.Skiensved      1 Nov 1830  pg 423
SODSK.CH: Lars Christensen gmd i L.Skiensved
     Hans Larsen hmd i K.Skiensved  (for his wife is x'd out)
     Hans Hansen gmd i K.Skiensved
     ... = Peder Hansen gmd i K.Skiensved
     ... = Jorgen Sorensen hmd i L.Skiensved
     ... = Henrich Jorgensen hmd i Tuende
     Hans Christophersen gmd i Store Salbye
     Niels Christophersen inds i Store Salbye
     ... = Niels Jensen gmd i Lellinge
     ... = Christen Pedersen hmd i Lellinge
     ... = Peder Pedersen gmd i Poulstrup
     ... = Lars Rasmussen hmd i Ortved ved Ringsted ved Niels Jensen gmd i Lellinge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Henrich Pedersen gmd i Tolstrupgaarden     20 Nov 1830  pg 432 458 460
BRO:   Jens Pedersen gmd i LIdemarke 
     Hans Pedersen i Bloustrod Kroe ved Anders Sorensen bondefoged i Hostrup    (signed: Hans Petersen )
SIS:   Birgethe Pedersdtr or Birthe Pedersdtr = Peder Nielsen vertshuusholder i Khvn
     Johanne Pedersdtr = Niels Olsen paenlloiushandler/Porcallainshandler i Khvn
     Inger Pedersdtr = Andreas Jacobsen inds/hmd i Saedder
     Karen Pedersdtr (= Jorgen Pedersen gmd i hiemme)
guard: Anders Sorensen bondefoged i Hastrup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Christen Larsen bmd i Svansberg Overdrev    29 Nov 1830  pg 436
2WIFE:  Ane Sophie Hansdtr    (=2. Jorgen Nielsen )
1WIFE:  
CH:   Willum Christensen myndig
     Lars Christensen tiene i Store Walbye ved Roeskilde
     Ellen Christensdtr ugift
     Ane Christensdtr ugift
     Dorthe Christensdtr ugift
     Karen Christensdtr ugift
     Maren Christensdtr ugift
     Jens Christensen
     Sidse Sophie Christensdtr
guard: Jens Larsen hmd i Ringsbierg
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ellen Jensdtr enke i Wraabye      28 Dec 1830  pg 439
HUSB:  Peder Larsen gmd (dod)
CH:   Ole Pedersen myndig
     Hans Pedersen mindre
     Ane Pedersdtr = Soren Pedersen gmd i Amoie
     Kirsten Pedersdtr = Jens Pedersen gmd i L.Linde
     Inger Pedersdtr ugift
guard: Hans Hansen gmd i Vraabye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Hansdtr enke i Taarnbye      28 Dec 1830  pg 442
HUSB:  Simon Nielsen gmd (dod)
CH:   Peder Simonsen inde i Taarnbye
guard: Jens Ditlovsen gmd
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ellen Nielsdtr i Herfolge   29 Dec 1830  pg 443
HUSB:  Lars Mogensen gmd
CH:   Hans Larsen 19
     Mogens Larsen 12
guard: Peder Nielsen hmd i Kirkeskovshuuset
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Jacobsdtr i Herfolge   29 Dec 1830  pg 445
HUSB:  Peder Olsen gmd
CH:   Mette Pedersdtr (?dod)
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Mette Jacobsdtr enke i Herfolge    29 Dec 1830  pg 446
HUSB:  Niels Jorgensen gmd (dod)
CH:   Peder Nielsen myndig
     Jacob Nielsen myndig
     Hans Nielsen tiene i Khvn ved Hans Olsen hmd i Herfolge
     Kirsten Nielsdtr ugift hiemme
     Maren Nielsdtr tiene i Khvn
     Ane Nielsdtr = Hans Olsen hmd i Herfolge
guard: August Brodum
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Johan Hansen hmd i Straxskioge eller Bankehuus     30 Dec 1830  pg 448
WIFE:  Ane Hansdtr
CH:   Hans Johansen 12
     Lars Johansen 7
     Niels Johansen 4
     Johanne Johansdtr 9
guard: Morten Hansen gmd i Sollerod
wgd: Ole Jensen gmd i Widskiolle
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ellen Jensdtr i Knapmagerhuus    30 Dec 1830   pg 450
HUSB:  Hans Hansen hmd
CH:   Jens Hansen hmd i Bieluerup
     Ole Hansen i Amager
     Ane Hansdtr = Julius Frederich hmd i Herfolge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ole Pedersen hmd i Lellinge      30 Dec 1830  pg 451
WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Lisbeth Olsdtr 
guard: Christian Carlsen hmd i Lellinge
wgd: Peder Nielsen gmd i Lellinge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Birthe Nielsdtr i Lellinge     30 Dec 1830   pg 453
HUSB:  Jens Andersen hmd
CH:   Karen Jensdtr ugift
ILLEG.CH: Niels Sorensen 19 i Lellinge
guard: Ole Olsen gmd i Lelinge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Christophersdtr i Poulstrup   31 Dec 1830  pg 454
HUSB:  Peder Pedersen gmd
ILLEG.CH: Lars Nielsen 20
curator: Hans Christophersen gmd i Store Salbye, bro of Niels Christophersen inds i Store Salbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Birthe Hansdtr i Taarnbye      23 Jul 1831   pg 464
HUSB:  Jens Andersen hmd
BRO:   Niels Hansen inds i Damhuuset
SIS:   Ane Hansdtr (dod)
      CH: Peder Simonsen i Taarnbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Christensen = Birthe Nielsdtr inds i K.Skiensved        25 Jul 1831   pg 465
HEIR:  ... (dod) = Lars Olsen hmd i K.Skiensved
      CH: Ole Larsen
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Pedersen gmd i Eibye      25 Jul 1831   pg 466
2WIFE:  Cathrine Andersdtr        (=2. Jens Nielsen )
CH:   Ane Hansdtr
     Mette Hansdtr
     Sidse Hansdtr
     Maren Hansdtr
1WIFE:  Mette Madsdtr (dod)
CH:   Peder Hansen of age
guard: Niels Madsen gmd i Olbye
wgd: Jens Nielsen
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Olsen hmd i Eibye       25 Jul 1831   pg 467
CH:   Lars Hansen mindre
     Peder Hansen umyndige
     Jorgen Hansen
     Kirsten Hansdtr
guard: Hans Pedersen smed i Kagstrup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Olsdtr i Herfolge        27 Jul 1831   pg 468
HUSB:  Hans Christensen gl. hmd
CH:   Ole Jeppesen 20 
     Christen Andersen 7   (? Christen Hansen )
     Kirsten Hansdtr ugift
guard: Jens Pedersen gl.gmd i Brokkegaarden ved Herfolge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Johanne Pedersdtr i Sollerup         27 Jul 1831   pg 470
HUSB:  Soren Madsen inds
CH:   Maren Sorensdtr 8
     Ane Marie Sorensdtr 5
     Mads Sorensen 4
guard: Niels Pedersen hmd i Sollerup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Kirstine Plambek sal. Petersen fattig i Lellinge Molle    19 Aug 1831  pg 471
STEDFAD:     Petersen moller
BRO:   Claus Plambek Petersen i Kioge
SIS:   Christence Petersen = Rasmus Hansen Werninge hoker i Kioge
BRO:   Hans Henrich Petersen i Soeholm Molle, Stevns herred
     Peder Andreasen Petersen sendsvage i Bidstrup ladegaard
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Larsen gmd i Hastrup 27 Jul 1831    pg 471
WIFE:  Ane Larsdtr
CH:   Mads Jensen myndig
     Karen Jensdtr = Peder Jensen gmd i Ejoye
     Sidse Jensdtr = Niels Christensen gmd i Svansberg
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Soren Jensen = Margrethe Andersdtr bondefoged gmd i Eibye    9 Nov 1831  pg 474 514 544 547 567
     (testament 30 Oct 1802)
HIS.BRO:     Mads Jensen gmd i Dalbye Borup
     Rasmus Jensen gmd i Aaeshoye (dod)
      CH: Jens Rasmussen 20 i Aeshoje        (guard: Soren Mortensen gmd i Svansberg)
         Ingeborg Jensdtr = Anders Marcusen inds i Aeshoje
HIS.SIS:     Bodil Jensdtr = Ole Jensen gmd i Widskiolle
HIS.REL:     Melkior Jensen gmd i Dalbye
     Ole Jensen gmd i Widskiolle
      STEPCH: Ane Christensdtr i Widskiolle  (= Niels Hansen gmd i Saedder)  (guard: Kuhlman procurator & son C.
Kuhlman i Kioge)
HER.REL:     Anders Larsen hmd i Orsted
     Peder Andersen hmd i Eibye
     Stephen Andersen gmd i Dalbye Borup
     Rasmus Pedersen moller i Holme Molle
     Lars Jensen gmd i Dalbye Birup
     Niels Andersen gmd i Walloe
     Niels Jensen gmd i Orsted
     Mads Jensen gmd i Dalbye Borup/ gmd i Norre Dalbye
     Ole Peder Olsen i Jersie
     Peder Andersen Schou (dod)
      sonneson:
?    Anders Pedersen gmd i Aaeshoye paa sin stedborns vegne
     Cathrine Hansdtr = Niels Larsen hmd i Eibye
     Peder Nielsen gmd i Eibye
guard: Anders Jensen gmd i Ode Foersted
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Nielsen hmd i Leerbekshuset ved Widskiolle     10 Nov 1831  pg 475
HEIR?:  Ane Knudsdtr enke = afg. Jens Eriksen i Leerbekshuset
guard: Rasmus Hansen hmd i Rodemarkshuset
wgd: Peder Jensen gmd i Widskiolle
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Sidse Nielsdtr i Hastrup      11 Nov 1831   pg 477
HUSB:  Anders Sorensen gmd
CH:   Niels Olsen gmd i Tessebolle (dod)
      CH: Ole Nielsen
         Birthe Nielsdtr
     Hans Olsen gmd i Hastrup
     Soren Andersen
     Ole Andersen
     Marie Kirstine = Hans Madsen gmd i Enderslov
     Birthe Marie = Hans Mouritsen smed i Tranemose Molle
guard: Hans Olsen gmd i Hastrup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Albreth Knudsen gmd i Taarnbye        12 Nov 1831   pg 479
WIFE:  Ane Christensdtr
CH:   Maren Albrethsdtr
guard: Soren Clemensen hmd i Taarnbye
wgd: Anders Nielsen hmd i Taarnbye     (signed: Hans Nielsen )
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Ditlevsen gmd i Taarnbye     25 Nov 1831  pg 481
WIFE:  Ane Sorensdtr
CH:   Maren Nielsdtr
     Ane Marie Nielsdtr
     Karen Nielsdtr
     Dorthe Nielsdtr
guard: Hans Pedersen u.gmd i Taarnbye
wgd: Hans Sorensen gmd i Himlingoye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Lars Nielsen gmd i Holmegaard ved Taarnbye      26 Nov 1831   pg 482
WIFE:  Ane Ditlevsdtr
CH:   Lars Larsen 16
     Jorgen Larsen 9 (or Niels Larsen )
guard: Peder Nielsen gmd i Arnioye
wgd: Niels Olsen gmd i Taarnbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Sidse Nielsdtr i Taarnbye      26 Nov 1831   pg 484
HUSB:  Niels Olsen hmd
½SIS:  Ellen Pedersdtr pigen i Taarnbye 
guard: Peder Madsen inds i Taarnbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Jensen Roed hmd i Hastrup    26 Nov 1831  pg 485
WIFE:  Juliane Marie Mathiasdtr     (=2. Anders Pedersen gl.hmd i Eioye)
CH:   Bodil Pedersdtr ugift i Khvn
     Ellen Marie Pedersdtr ugift i Hstrup
     Karen Pedersdtr ugift i Hastrup
guard: Niels Sorensen hmd i Eioye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Olsen aftgsmd i Rapperuphuus      pg 486
WIFE:  Kirsten Olsdtr (dod)
CH:   Hans Pedersen i Gummerod
     Jens Pedersen gmd i Bieverskov
     ... Pedersdtr = Jens Jensen hmd i Ankerstraede
     ... Pedersdtr = Ole Hansen hmd i Rapperuphuset
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Mathias Hansen hmd i Eioye     26 Nov 1831   pg 487
WIFE:  Bodil Nielsdtr
SIS:   Karen Hansdtr
wgd: Peder Nielsen gmd i Eioye & Hans Nielsen hmd i Lellinge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Lars Jensen tjenestekarl i Svansberg      26 Nov 1831  pg 488
MODER:  Karen Hansdtr enke = afg Jens Nielsen hmd i Widskiolle
BRO:   Niels Jensen
     Hans Jensen
SIS:   Marie Jensdtr = Ole Eriksen inds i Widskiolle
     Ane Jensdtr enke = afg. Anders Madsen inds i Himlingoye
     Maren Jensdtr tiene i Walloe
wgd: Peder Nielsen gmd i Eioye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Marie Larsdtr i Svansberg   26 Nov 1831  pg 489
2HUSB:  Niels Hansen hmd
1HUSB:  Lars ...
CH:   Niels Larsen of age
     Sidse Larsdtr (dod) = Christen Jensen i Aacshoye Overdrev
      CH: Lars Madsen
         Peder Christensen
         Dorthe Christensdtr
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Christen Madsen aftgsmd i Svansberg         27 Nov 1831   pg 491
CH:   Niels Christensen gmd i Svansberg 
     Jens Christensen i Svansberg
     Margrethe Christensdtr = Christen Pedersen gmd i Wallobye
     Marie Christensdtr = Peder Larsen gmd i Herfolge
     Karen Christensdtr = Anders Pedersen i Svansberg or Andreas Pedersen inds i Svansberg
     Maren Christensdtr = Andreas Hansen inds i Svansberg
     Ane Christensdtr = Jens Hansen hmd i Svansberg
     Kirsten Christensdtr ugift
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Peitersdtr i Svansberg  27 Nov 1831  pg 492
HUSB:  Lars Jensen inds
BRO:   Knud Peitersen hmd i Herfolge
     Jens Peitersen inds i Ordrup
SIS:   Karen Peitersdtr = Hans Andreasen hmd i Svansberg
      CH: Andreas Hansen  (for his parents)
     Maren Peitersdtr (dod) = Hans Pedersen hmd i Svansberg
      8CH: 
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Pedersdtr i Tessebolle  14 Dec 1831  pg 493
HUSB:  Jens Larsen inds
MODER:  Lisbeth Pedersdtr (dod)
BRO:   Lars Pedersen inds i Humlebekshuset
½BRO:  Anders Pedersen inds i Eioye   (? Andreas Pedersen )
     Thomas Pedersen dagl i Khvn
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Soren Jacobsen = Sidse Hansdtr gmd i Herfolge      14 Dec 1831  pg 494
CH:   Jacob Sorensen gmd i Herfolge
     Hans Sorensen (dod)
      6CH: Sophie Hansdtr
         Elise Hansdtr
         Birgethe Hansdtr
         Jacobine Hansdtr
         Soren Hansen
         Christian Hansen
     Peder Sorensen i Herfolge
     Ane Sorensdtr = Niels Hansen gmd i Herfolge
     Marie Sorensdtr = Mads Nielsen gmd i Wraaebye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Larsen gmd i Herfolge 14 Dec 1831    pg 496
WIFE:  Kirsten Nielsdtr
CH:   Niels Hansen
     Lars Hansen
     Hans Hansen mindre
     Jens Hansen 17
     Karen Hansdtr
     Maren Hansdtr
     Marie Hansdtr
guard: Heindorff moller i Herfolge Molle
wgd: Hans Nielsen hmd iEioye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Henrichsen = Bodil Olsdtr hmd i Saedder      14 Dec 1831  pg 498
CH:   Niels Hansen i Saedder
     Margrethe Hansdtr = Hans Christian Hansen gmd i Gjorslev
HER.CH: Ole Nielsen hmd i Ankerstraede
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Bodil Jensdtr i Widskiolle  14 Dec 1831  pg 499
2HUSB:  Ole Jensen gmd
1HUSB:  Christen ...
CH:   Karen Christensdtr = Rasmus Bendsen gmd i Widskiolle
     Ane Christensdtr ugift
guard: Peder Jensen gmd i Widskiolle
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Jensen hmd i Eibye      14 Dec 1831   pg 501
WIFE:  Maren Jensdtr
CH:   Johanne Pedersdtr ugift
     Jens Pedersen 11
guard: Lars Jensen gmd i Norre Dalbye
wgd: Ole Jensen gmd i Widskiolle
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Hansen = Mette Pedersdtr hmd i Herfolge      14 Dec 1831  pg 502
CH:   Peder Jensen bmd i Sollerup    (? Jens Pedersen )
     Ane Marie Jensdtr ugift
FADER:  Hans Jensen gl. i Herfolge (dod)
SIS:   ... Hansdtr = Rasmus Hansen hmd i Eioye
guard: Hans Hansen hmd i Herfolge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Hansdtr i Widskiolle  14 Dec 1831  pg 503
HUSB:  Anders Knudsen hmd
1 CH:  Hans Andersen umyndig
guard: Hans Nielsen gmd i Widskiolle
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Hansdtr aftgsenke i Widskiolle   14 Dec 1831  pg 504
CH:   Hans Nielsen gmd i Widskiolle
     others, some dau are married
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Jensen aftgsmd i Widskiolle    14 Dec 1831  pg 504
1 CH:  Ane Hansdtr = Niels Christensen bodker hmd i Widskiolle
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Dorthe Hansdtr i Lidemark      15 Dec 1831   pg 505
HUSB:  Ole Hansen sognefoged
CH:   Hans Olsen
     Peder Olsen
     Karen Olsdtr = Niels Nielsen gmd i Lidemark
     Ole Olsen mindre
     Johanne Olsdtr ugift
     Margrethe Olsdtr ugift
guard: Morten Christensen gmd i Lidemark
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Lisbeth Pedersdtr enke i Humlebekshuset     14 Dec 1831  pg 505
HUSB:  Peder Thomasen hmd (dod)
CH:   Lars Pedersen hmd i Humlebaekshuset
     Thomas Pedersen dagl i Khvn
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Morten Jacobsen = Ane Jorgensdtr inds i Widskiolle   14 Dec 1831  pg 505
CH:   Jacob Mortensen tiene i Walloby
     Jens Mortensen inds i Kokkehuset ved Herfolge
     Margrethe Mortensdtr = Hans Olsen inds i Widskiolle
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ingeborg Pedersdtr i Svansberg   15 Dec 1831   pg 507
HUSB:  Anders Andersen gmd
CH:   Peder Andersen sognefoged i Svansberg
     Ingeborg Andersdtr = Lars Nielsen gmd i Taarnbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Hansdtr i Lidemark      15 Dec 1831   pg 507
HUSB:  Peder Mortensen hmd
CH:   Karen Pedersdtr 13
     Mette Kirstine Pedersdtr 2
     Ole Pedersen 10
     Hans Pedersen 7
ILLEG.CH: Ane Marie Jacobsdtr ugift
guard: Christen Jorgensen gmd i Lidemark & Niels Olsen hmd i Engholmshuset
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Christensdtr enke i Lidemark   15 Dec 1831  pg 507
HUSB:  Niels Larsen gmd (dod)
CH:   Niels Nielsen gmd i Lidemark
     Ellen Nielsdtr = Soren Nielsen gmd i Gummerod
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Jensen gmd i Lellinge  16 Dec 1831  pg 508
WIFE:  
CH:   Jens Hansen 8
     Kirsten Hansdtr ugift
     Ane Hansdtr ugift
guard: Ole Olsen gmd for Albreth Jensen gmd i Lellinge
wgd: Hans Christophersen gmd i Lellinge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Kirsten Hansdtr i Krageskovshuset      16 Dec 1831   pg 509
HUSB:  Rasmus Jacobsen skovfoged
CH:   Henrich Rasmussen 2
?FADER: Hans Christophersen gmd i Lellinge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Jensen inds i Ringsberg      16 Dec 1831  pg 511
WIFE:  Ane Christensdtr
CH:   Karen Jensdtr = Niels Jorgensen hmd i Enderslev
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Christen Christensen gl.hmd i Lellinge     16 Dec 1831  pg 511
2WIFE:  Mette Olsdtr
CH:   Ole Christensen 18 tiene i L.Salbye
     Maren Christensdtr 11 hiemme
1WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Christen Christensen myndig tiene i Kioge
     Anders Christensen mindre
guard: Jens Christensen gmd i Hoyelse
wgd: Hans Christophersen gmd i Lellinge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Sophie Nielsdtr dau of Niels Jorgensen skovf i Hjelpemarkshuset   16 Dec 1831  pg 512
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Else Pedersdtr i Himlingoie      16 Dec 1831  pg 512
HUSB:  Peder Pedersen hmd
1 CH:  Niels Pedersen hmd i Skindsaekkehuset
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Jensdtr i Eibye Hestehave     16 Dec 1831  pg 513
HUSB:  Anders Pedersen hmd
CH:   Peder Andersen 6
     Marie Andersdtr 4
guard: Christopher Nielsen skovf i Eibye Hestehave
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Kirsten Jensdtr i Eibye    16 Dec 1831  pg 513
HUSB:  Peder Hansen hmd
1 CH:  Hans Pedersen i kongelig tjeneste
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Nielsdtr i Eibye       16 Dec 1831   pg 513
HUSB:  Niels Larsen gmd
CH:   Ole Nielsen gmd i Eibye
     Jens Nielsen gmd i Eibye
     Johanne Nielsdtr = Jens Pedersen gmd i Eibye
     Kirsten Nielsdtr = Christen Jensen gmd i Heinede
     Karen Nielsdtr = Jorgen Hansen hmd i Olsemagle
     Lars Nielsen gmd
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ole Pedersen aftgsmd i Taarnbye    16 Dec 1831  pg 513
WIFE:  
CH:   Niels Olsen gmd i Taarnbye
     Peder Olsen gmd i Taarnbye
     Karen Olsdtr enke = afg. Peder Rasmussen hmd i Taarnbye
     Margrethe Olsdtr = Ole Hansen gmd i Sierslov
wgd: Jens Ditlovsen gmd i Taarnbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Jorgensdtr i Wallobye      27 Dec 1831  pg 516
HUSB:  Lars Hansen gl. inds
CH:   Ane Larsdtr = Soren Clemensen hmd
     Birthe Larsdtr = Jeppe Christiansen arbeidsmd i Khvn
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Pedersdtr enke i Wallobye    27 Dec 1831  pg 516
HUSB:  Peder Jorgensen aftgsmd (dod)
CH:   Maren Pedersdtr = Niels Pedersen gmd i Wallobye
     others?
BRO:   Hans Pedersen hmd i Wallobye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Pedersen hmd i Taarnbye      27 Dec 1831  pg 517
WIFE:  Karen Hansdtr
CH:   Ditlev Hansen umyndige
guard: Niels Olsen gmd i Taarnbye
wgd: Niels Rasmussen smed i Taarnbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Larsen ungkarl 22 i Wallobye   27 Dec 1831  pg 517
FADER:  Lars Nielsen gmd i Wallobye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Hansen gmd i Widskiolle    27 Dec 1831   pg 518
CH:   Ane Jensdtr = Ole Madsen gdbest i Widskiolle
     Kirsten Jensdtr enke = afg. Jens Christensen hmd i Lellinge
     Dorthe Jensdtr = Soren Pedersen hmd i gl.Kioge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Kirsten Pedersdtr i Wallobye         27 Dec 1831   pg 518
HUSB:  Niels Christensen inds
3 CH:  Jacob Nielsen 9
     Hans Nielsen 7
     Jorgen Nielsen 5
guard: Christen Pedersen gmd i Wallobye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Jensdtr enke i Himlingoye       27 Dec 1831   pg 519
HUSB:  Niels Christensen aftgsmd (dod)
CH:   Jens Nielsen myndige i Widskiolle
     Hans Nielsen gmd i Himlingoye (nu dod) = ... enke
      CH: 
     Niels Nielsen hmd i Strobye Egede
     Ellen Nielsdtr = Peder Sorensen hmd i Strobye
     Maren Nielsdtr (dod) = Niels Hansen hmd i Widskiolle
      CH: Maren Nielsdtr umyndige
wgd: Niels Nielsen gmd i Widskiolle
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Knudsdtr i Himlingoie      27 Dec 1831  pg 520 635 700
1HUSB:  Lars Nielsen gmd
CH:   Hans Larsen umyndige
1HUSB:  
CH:   Jens Hansen mindre
     Ane Hansdtr umyndige
guard: Peder Olsen smed gmd i Himlingoye & Peder Nielsen gmd i Himlingoye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Anders Nielsen inds i Himlingoye    27 Dec 1831  pg 521
WIFE:  Dorthe Pedersdtr
CH:   Peder Andersen 25 i Khvn
     ... Andersdtr (dod) = Hans Sorensen inds i Taarnbye
      CH: Maren Hansdtr
     Ane Andersdtr 13
guard: Hans Larsen hmd i Himlingoye
wgd: Anders Pedersen hmd
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Andersen gmd i Himlingoye    27 Dec 1831  pg 522
WIFE:  Bodil Nielsdtr
CH:   ... Nielsdtr = Hans Sorensen gmd i Himlingoye
wgd: Peder Nielsen sognefoged i Himlingoye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Pedersen hmd i Snatteruphuset       28 Dec 1831  pg 522
WIFE:  Dorthe Sorensdtr
CH:   Peder Pedersen umyndige
guard: Christen Pedersen hmd i Dommerlaedshuset
wgd: Peder Andersen hmd 
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Marie Christensdtr pige i Lundmollehuus     28 Dec 1831  pg 523
BRO:   David Christensen (dod) = Ane Knudsdtr enke 
      CH: Christen Davidsen
         Maren Davidsdtr ugift
curator: Lars Jensen hmd 
wgd: Ole Jensen gmd i Wraabye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Christen Knudsen = Ane Larsdtr hmd i Wraabye      28 Dec 1831  pg 524
CH:   Ane Christensdtr = Anders Jensen inds i Wraaebye
     Karen Christensdtr = Hans Hansen hmd i Wraabye   (? Hans Jensen )
     Kirsten Christensdtr ugift
guard: Ole Jensen gmd i Wraabye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Nielsen ungkarl i Enderslov    28 Dec 1831  pg 525
BRO:   Peder Jensen hmd i Enderslev
BRO.   ( Hans ... - dod)
      CH: Jens Hansen inds i Herfolge
BRO:   Christen Jensen inds i Wraabye
SIS:   Ane Margrethe ... = Johannes Pedersen inds i Ringsberg
     Maren ... = Anders Rasmussen hmd i Kanderod
     Karen ... = Peder Sorensen gmd i Raabye
     Ellen ... ugift
STEDMOD:     Cathrine Olsdtr enke = afg. Niels Sorensen gmd i Enderslev
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Hansen ungkarl i Enderslev    28 Dec 1831  pg 526
FADER:  Hans Jensen inds i Enderslev
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Lars Hansen skovfoged i Eibye     28 Dec 1831  pg 526
WIFE:  
CH:   Juliane Larsdtr = Christen Larsen gmd i Kiederup
     Maren Larsdtr = Christopher Nielsen skovfoged i Eibye
     Mariane Larsdtr ugift
guard: Thomas Hansen gmd i Skrodsberg
wgd: Niels Sorensen bondefoged i Eibye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ellen Hansdtr enke i Poulstrup     28 Dec 18331 pg 527
2HUSB:  Niels Rasmussen inds (dod)
CH:   Ane Nielsdtr ugift tiene i Haarlov
     Sidse Nielsdtr = Lars Christiansen or Lars Christensen hmd i Poulstrup
     Johanne Nielsdtr ugift tiene i Lystrup
1HUSB:  Mads Christensen hmd
CH:   Hans Madsen i Enderslev Overdrev
     Dorthe Madsdtr 
     Sidse Madsdtr enke = afg. Rasmus Hansen smedesvend i Kioge
guard: Peder Nielsen gmd i Aggerup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Jensen hmd i Eibye       28 Dec 1831   pg 527
WIFE:  Margrethe Mortensdtr
CH:   Niels Jensen 20
curator: Niels Sorensen sognef i Eibye
wgd: Jorgen Larsen gmd i Eibye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Nielsdtr enke i Aggerup     28 Dec 1831  pg 528
HUSB:  Ole Olsen aftgsmd (dod)
CH:   Sidse Olsdtr = Peder Nielsen gmd i Aggerup
     Inger Olsdtr ugift i Enderslev
     Karen Olsdtr ugift
     Margrethe Olsdtr ugift
guard: Hans Nielsen sognefoged i Poulstrup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Sorensdtr enke i Enderslev        28 Dec 1831   pg 529
HUSB:  Mathias Nielsen hmd (dod)
1 CH:  Hans Mathiasen hmd i Enderslev
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Kirsten Pedersdtr i Wallobye         30 Dec 1831   pg 530
2HUSB:  Hans Pedersen gmd
CH:   Kirsten Hansdtr umyndige
     Jens Hansen
     Lars Hansen vaeversvend i Himlinoje
1HUSB:  Niels ...
CH:   Niels Nielsen inds i Widskiolle
     Ane Nielsdtr = Ole Olsen gmd i Wallobye
guard: Bendixen skolelarer kirkesanger i Wallye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Jensdtr i Brokgaarden ved Herfolge    30 Dec 1831  pg 532 534
2HUSB:  Jens Pedersen gmd
CH:   Inger Jensdtr = Lars Larsen hmd i Herfolge Torp  (by: Hans Christensen i Herfolge)
     Hans Jensen i Herfolge
     Ane Marie Jensdtr ugift
1HUSB:  Ole ...
CH:   Ellen Olsdtr = Jorgen Larsen gmd i Herfolge
     Ane Olsdtr (dod)
      3CH: Ole Jeppesen mindre
         Kirsten Hansdtr
         Christen Hansen umyndig
HUSB.BRO: Ole Pedersen inds i Herfolge
guard: Lars Mogensen gmd i Herfolge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Hansdtr i Hegnetshuset/Herfolge        30 Dec 1831   pg 532 533 536
HUSB:  Christen Nielsen hmd
CH:   umyndige
guard: Hans Pedersen aftgsmd i Herfolge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Mads Nielsen hmd i Himlingoye    30 Dec 1831   pg 532 533 537
WIFE:  Cathrine Jorgensdtr or Karen Jorgensdtr
CH:   ... (dod)
      CH:: Jens Andersen umyndig
         Mads Andersen
         Ane Kirstine Andersdtr
         Cathrine Andersdtr
guard: Lars Nielsen gmd i Himlingoye
wgd: Hans Larsen hmd i Himlingoye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Lars Pedersen hmd i Store Salbye    31 Dec 1831  pg 538
WIFE:  Marie Olsdtr
CH:   Peder Larsen mindre
     Ole Larsen mindre
     Hans Larsen 18 i Wilkestrup
     Karen Larsdtr = Jens Larsen hmd i Store Salbye
guard: Peder Rasmussen gmd i Wilkestrup
wgd: Ole Pedersen gmd i Store Salbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Andersdtr i Hoyelse      31 Dec 1831   pg 539
HUSB:  Anders Nielsen inds
CH:   Ane Andersdtr umyndige 
guard: Soren Andersen gmd i L.Salbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Inger Nielsdtr i Hoyelse      31 Dec 1831   pg 540
HUSB:  Hans Nielsen gmd
CH:   Lars Hansen of age
     Ane Hansdtr
guard: Jens Mortensen gmd i Hoyelse
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Kirsten Larsdtr i L.Salbye     31 Dec 1831   pg 541
HUSB:  Ole Hansen hmd
CH:   Hans Olsen umyndige
guard: Lars Jensen gmd i L.Salbye (signed: Jens Larsen )
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Frands Nielsen hmd i L.Skiensved    31 Dec 1831  pg 542
CH:   Margrethe Frandsdtr = Hans Nielsen hmd i L.Skiensved
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Larsen aftgsmd i Hoyelse     31 Dec 1831  pg 542
CH:   Lars Jensen gmd i Jeslev
     Karen Jensdtr = Peder Jensen gmd i Hoyelse
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Kirsten Pedersdtr i L.Salbye      31 Dec 1831  pg 542
HUSB:  Hans Larsen gmd
CH:   Lars Hansen hiemme
     Peder Hansen hmd i Walloe
     Jorgen Hansen hiemme
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Olsdtr enke i Hoyelse      31 Dec 1831  pg 542
HUSB:  hmd (dod)
1 CH:  Maren Hansdtr = Peder Andersen hmd i Hoyelse
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Mette Olsdtr enke i Hoyelse      31 Dec 1831  pg 542
HUSB:  Rasmus Jorgensen inds (dod)
1 CH:  Rasmus Rasmussen hmd i K.Skiensved
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Rasmus Pedersen aftgsmd i Store Salbye     31 Dec 1831  pg 543
CH:   Peder Rasmussen gmd i Store Salbye
     Niels Rasmussen gmd i Walloe
     ... Rasmusdtr (dod)
      CH: Karen Larsdtr umyndige
guard: Jens Larsen hmd i Store Salbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Boesen drengen i Saedder     31 Dec 1831  pg 544
MODER:  Ane Cathrine Rasmusdtr = Jens Christian Madsen sognefoged i Saedder
SIS:   Bodil Boesdtr
guard: Ole Jensen gmd i Wraaebye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Gundel Kirstine Schroder i Almissevaengehuset      31 Dec 1831  pg 545
HUSB:  Skroder skovfoged
CH:   Johannes Schroder myndige
     Christian Schroder mindre
     Ane Marie Schroder = Ole Hansen gmd i Herfolge
     Birgethe Schroder = Ole Nielsen inds i Enderslov
     Nicoline Schroder
     Larsine Schroder
guard: Niels Jensen gmd i Wraaebye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Nielsen = Karen Hansdtr gmd i Wraaeby     9 Apr 1832    pg 550
WIFE:  Kirsten Hansdtr (dod)
MORBRO: Hans Pedersen gmd i L.Linde
SIS:   Ellen Nielsdtr
BRO:   Peder Nielsen gmd i Wraabye
guard: Niels Jensen u.gmd i Wraabye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Mogens Knudsen = Ane Jorgensdtr gmd i Himlingoye    27 Apr 1832  pg 552
CH:   Peder Mogensen inds i Himlingoye
     Knud Mogensen hmd i Krandlov, Faxoe sogn
     Jorgen Mogensen gmd i Himlingoye
     Christian Mogensen mindre i Himlingoye
     Maren Mogensdtr enke = afg. Michel Christensen hmd i Sonden Kioge
     Kirstine Mogensdtr = Ole Jensen kudsk (separated)
     Cathrine Mogensdtr = Hans Pedersen inds i Strandlodden ved Faxoe
     Marie Mogensdtr = Niels Pedersen inds i Thuehuset
HIS.BRO:     Hans Knudsen hmd i Haarlov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Pedersen = Maren Arrildsdtr hmd i Dyneshuus    4 May 1832  pg 555
CH:   Hans Hansen jaeger ved Sjaellandske Jaegerkorps
guard: Niels Jensen hmd i Dyneshuus
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ole Christensen = Johanne Pedersdtr gmd i Himlingoye  10 May 1832  pg 557
CH:   Peder Olsen hmd i HImlingoye
     Niels Olsen gmd i HImlingoye
     Ole Olsen hmd i HImlingoye
     Hans Olsen inds i Himlingoye
     Margrethe Olsdtr = Peder Olsen smed gmd i Himlingoye
     Marie Olsdtr = Peder Simonsen hmd i Taarnbye
     Maren Olsdtr = Rasmus Hansen i Rodemarkshuset
     Karen Olsdtr = Niels Jensen gmd i Enderslev
     Birthe Olsdtr = Daniel Larsen hmd i Himlingoye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Mathias Michelsen = Cathrine Mathiasdtr hmd i Himlingoye     11 May 1832  pg 559
CH:   Peder Mathiasen i Bankehuset
     Mathias Mathiasen i Himlingoye
     Maren Mathiasdtr ugift 
     Kirsten Mathiasdtr ugift 
     Ane Mathiasdtr ugift 
     Margrethe Mathiasdtr ugift 
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jeppe Hansen = Ulriche Olsdtr hmd i Ejoye    15 May 1832  pg 560
CH:   Hans Jeppesen mindre
     Ole Pedersen myndige
     Peder Pedersen myndige
     Ane Cathrine Pedersdtr umyndige
ILLEG.CH: Lars Jacobsen myndige  (signed: Lars Pedersen ?)
HIS.BRO:     Jens Hansen gmd i Bierre
guard: Rasmus Hansen hmd i Ejoye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Bodil Nielsdtr enke i Ejoje      15 May 1832  pg 562 564
HUSB:  Mathias Hansen hmd (dod)
BRO:   Hans Nielsen hmd i Lellinge
½BRO:  Niels Hansen traeskemand i Kioge
SIS:   ... Nielsdtr (dod) = Morten Jensen aftgsmd i Eibye
      CH: Kirsten Mortensdtr = Hans Hansen hmd i Eibye
         Johanne Mortensdtr umyndige
guard: Niels Hansen hmd i Ejoje
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Nielsdtr i Wallobye      15 May 1832   pg 563
2HUSB:  Anders Hansen hmd
CH:   Mette Andersdtr ugift
1HUSB:  Niels ...
CH:   Bent Nielsen
     Hans Nielsen
     Niels Nielsen
guard: Jonas Jensen gmd i Wallobye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Hansdtr i Lellinge       29 May 1832   pg 566 573
HUSB:  Anders Hansen gmd
CH:   Hans Andersen i Wordingborg
     Peder Andersen hiemme
     Marie Andersdtr = Henrich Schroder i Khvn
     Johanne Andersdtr = Jens Nielsen gdbest i Lellinge
     Maren Andersdtr enke = afg. Niels Hansen gmd i Lidemark
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Birthe Sorensdtr i Lidemark         6 Jun 1832    pg 567
2HUSB:  Christen Jorgensen gmd
CH:   Jorgen Christensen 27
1HUSB:  Ole Christensen gmd
CH:   Christen Olsen bmd i Sollerup Overdrev
     Dorthe Olsdtr = Jens Hansen hmd i Lelinge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ellen Pedersdtr pige i Taarnbye    13 Jun 1832  pg 571 575
FARBRO: Ole Hansen inds i Haarlov
     Jens Hansen i Froerslev (dod)
      CH: Hans Jensen inds i Froerslev
         Jorgen Jensen ungkarl i Froeslev  
         Ellen Jensdtr = Lars Jensen gmd i Enderslev
         Marie Jensdtr enke = afg Jens Olsen inds i Arnoye
         Ane Jensdtr ugift tiene i Khvn
         Karen Jensdtr = Jens Johansen hmd i Alslev/Arnoje
     Hans Hansen i Gannebroe (dod)
      CH: Lars Hansen 25 tiene i Bondore/Bonderod
         Peder Hansen 22 tiene i Bondore/Bonderod
         Karen Hansdtr = Hans Larsen hmd i Taaroye
         Margrethe Hansdtr = Ole Ingelman or Ole Engelman hmd i Taaroye
MORBRO: Peder Madsen aftgsmd i Taarnbye
SIS:   ... Pedersdtr (dod) = Niels Olsen hmd i Taarnbye  (guard: Kuhlman procuraotr med sin son C. Kuhlmand i Kioge)
         (no children)
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Christen Jorgensen aftsmd i Herfolge         19 Jul 1832   pg 577
SODSK.CH: Ane Hansdtr enke = afg. Jorgen Pedersen gmd i Sollerup   (wgd: Niels Hansen gmd i Herfolge)
     Maren Christensdtr (dod) = Ole Jensen gmd i Ejoje
      CH: Jens Olsen gmd i Ejoye
         Ane Olsdtr = Andreas Pedersen hmd i Ejoye
     Mette Christensdtr (dod) = Peder Hansen inds
      CH: Christen Pedersen i Ejoje
         Ane Pedersdtr = Niels Larsen inds i Ejoje
     Maren Olsdtr = Jens Pedersen inds i Steenbrohuset
     Christen Hansen arbeidsmand i Kioge
     Lars Olsen i Scheels hospital, Herfolge
     Ane Christensdtr = Peder Jensen hmd i Kioge
     Johanne Olsdtr (dod) = Niels Pedersen vaever 
      CH: Ole Nielsen i Gammelbye ved Carise
         Jacob Nielsen i Sollerup
         Inger Nielsdtr = Peder Tonnesen bodker i Lyngbye  (? Inger Nielsdtr )
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ellen Clausdtr i Jersie    19 Jul 1832  pg 579 585
HUSB:  Peder Jensen hmd
CH:   Apelone Nielsdtr = Ole Andersen inds i Jersie/Olbye
     Maren Nielsdtr = Hans Hansen hmd i Olbye
     Ole Nielsen arbeidsmand i Roeskilde
     Niels Nielsen vognmandskarl i Khvn
     Jens Nielsen arbeidsmand i Khvn
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Christophersen arbeidsmand i Store Salbye        19 Jul 1832   pg 580
CH:   Ane Nielsdtr ugift
     Ellen Nielsdtr ugift
guard: Peder Hansen gmd i K.Skiensved ved Hans Christophersen gmd i Store Salbye & Jens Nielsen gdbest i Lellinge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Kri Knudsdtr i Jersie        19 Jul 1832   pg 582
HUSB:  Rasmus Mortensen hmd
CH:   Ole Rasmussen inds i Jersie
     Morten Rasmussen
     Mette Rasmusdtr = Lars Jensen hmd i Jersie
     Bodil Rasmusdtr = Lars Pedersen hmd i Jersie
guard: Niels Sorensen sognefoged i Jersie
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jorgen Andersen hmd i Tessebolle    19 Jul 1832  pg 583 or 589
WIFE:  Ingeborg Hansdtr
CH:   Peder Jorgensen mindre
     Maren Jorgensdtr umyndige
     Jens Jorgensen  umyndige
curator Jorgen Nielsen gmd i Tessebolle
wgd: Hans Nielsen hmd i Tessebolle
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Hansdtr i Hoyelse       14 Aug 1832   pg 586 588 603 649 746 749 815 838 842
HUSB:  Peder Hansen sognef gmd (dod 27 Apr 1834)
CH:   Lars Pedersen  of age
     ... Pedersdtr = Jens Larsen gmd i Jersie
     ... Pedersdtr = Rasmus Christensen hmd i Kirkeskiensved
     Kirsten Pedersdtr
guard: Jens Mortensen gmd i Hoyelse
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Christensen gmd i Svansberg   2 Nov 1832   pg 588 593
WIFE:  Sidse Jensdtr
1 CH:  Jens Nielsen 2
SIS:   Kirsten Christensdtr i hiemme
guard: Mads Jensen gdbest i Hastrup
wgd: Jens Hansen hmd i Svansberg
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ole Andersen hmd i Clemmenstrup   2 Nov 1832    pg 590
2WIFE:  Johanne Nielsdtr
CH:   Mette Olsdtr = Jens Knudsen vaever i Herfolge
     Johanne Olsdtr = Ole Jensen inds i Clemmenstrup
     Niels Olsen 22 hiemme
1WIFE:  Mette Christensdtr
CH:   Kirsten Olsdtr = Peder Jensen hmd i Carlslunde
     Maren Olsdtr = Lars Poulsen hmd i Holmshuset
guard: Anders Sorensen gmd i Hastrup
wgd: Peder Nielsen sognef i Himlingoye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Johan Hansen hmd i Herfolge     3 NOv 1832    pg 591
BRO.CH: Johan Weideman snedkermester i Warde, Jylland
     Ane Jacobsdtr = Peder Nielsen hmd i Widskiolle
guard: Peder Andersen gdbest i Svansberg
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Christiansen = Margrethe Rasmusdtr i Solvhojhuset      3 Nov 1832  pg 593
CH:   Hans Hansen mindre
     Rasmus Hansen umyndige
     Jens Hansen
     Ane Margrethe Hansdtr ugift
guard: Christen Nielsen hmd i Clemmenstrup & Peder Olsen gmd i Solvhojsgaarden
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Marie Sorensdtr i Herfolge Overdrev       3 NOv 1832  pg 594
HUSB:  Jorgen Larsen hmd
CH:   Mads Olsen    myndige
     Ane Marie Olsdtr (dod)
      CH: Lars Hansen 17
         Karen Hansdtr
         Sidse Marie Hansdtr
guard: Peder Nielsen u.gmd i Ringsberg
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Nielsen gmd i Himlingoye    3 Nov 1832    pg 596
WIFE:  ...       (=2. Albrethe Hansen )
CH:   Hans Hansen 12
     Dorthe Marie Hansdtr 7
     Maren Hansdtr 4
     Niels Hansen 2
guard: Jens Nielsen gmd i Widskiolle
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Albret Jensen gmd i Lellinge         14 Nov 1832   pg 597
3WIFE:  Karen Pedersdtr
CH:   Jens Albretsen 12
     Niels Albretsen 9
     Hans Albretsen 7
     Ane Marie Albretsdtr 5
     Peder Albretsen 3
1WIFE:  Ane Larsdtr
CH:   Ane Albretsdtr = Christen Hansen hmd i Lellinge
     Johanne Albretsdtr = Niels Cortfetz Poulsen hmd
2WIFE:  Margrethe Nielsdtr
CH:   Maren Albretsdtr = Ole Pedersen inds i Tranemose Molle ved Herfolge
     Karen Albretsdtr
     Mette Albretsdtr
     Ane Margrethe Albretsdtr - alle ugift
guard: Peder Mortensen gmd i L.Salbye & Ole Olsen gl.gmd i Lellinge
wgd: Hans Christophersen gmd i Lellinge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Hansen gmd i Taarnbye      17 Nov 1832  pg 600 601 613
WIFE:  Maren Nielsdtr
CH:   Niels Nielsen 25 ungkarl i Taarnbye
     Knud Nielsen 18
     Inger Nielsdtr ugift
     Ane Nielsdtr ugift
     Margrethe Nielsdtr ugift
guard: Soren Pedersen hmd i Taarnbye Stolpehuse
wgd: Peder Nielsen gmd i Taarnbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Olsen gmd i Taarnbye  17 Nov 1832  pg 600 601 615
WIFE:  Dorthe Larsdtr
CH:   Lars Pedersen myndige
     Peder Pedersen mindre
     Margrethe Pedersdtr umyndige
guard: Olsen kirkesanger i Taarnbye
wgd: Lars Nielsen gl.gmd i Taarnbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Nielsen gmd i Lellinge      17 Nov 1832  pg 600 602 619
WIFE:  Eleonore Christensdtr
CH:   Niels Pedersen 20
     Anders Pedersen 18
     Karen Pedersdtr = Peder Pedersen inds i Lellinge
     Marie Pedersdtr umyndige
guard: Peder Mortensen gmd i L.Salbye
wgd: Peder Andersen hmd i Lellinge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Jensdtr i Hoielse   17 Nov 1832   pg 603
HUSB:  Peder Hansen gmd
CH:   Lars Pedersen myndige
     ... Pedersdtr = Jens Larsen gmd i Jersie
     ... Pedersdtr = Rasmus Christensen hmd i K.Skjensved
     ... Pedersdtr umyndige
guard: Jens Mortensen gmd i Hoielse
? Peder Mortensen gmd i L.Salbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Madsen hmd i Folehaugehuset    17 Nov 1832  pg 600 605 609 637 669
WIFE:  Bodil Pedersdtr
CH:   Ellen Hansdtr 14
     Dorthe Hansdtr 11
     Mads Hansen 8
? Dorthe Madsdtr pigen, guard: Hans Hansen u.hmd i Haarlov Overdrev
guard: Niels Pedersen hmd i Damhuset
wgd: Jens Nielsen gmd i Tessebolle
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Clausdtr i Ejoje       pg 605
HUSB:  Peder Hansen hmd
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Madsdtr i Ejoje        17 Nov 1832   pg 600 605 708
HUSB:  Peder Hansen u.hmd
CH:   Hans Pedersen
     Peder Pss
     Christen Pedersen mindre
     Nicolai Pedersen
     Anders Pedersen umyndige
     Sidse Marie Pedersdtr
     Johanne Pedersdtr
guard: Jens Olsen gmd i Eioie
guard: Mads Christensen hmd i Taaskevadshuset
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Olsen gmd i Svansberg      17 Nov 1832  pg 600 606 620/628
WIFE:  Birthe Caspersdtr    (signed: Birgethe Caspersdtr) 
CH:   Hans Pedersen hiemme
     Niels Pedersen hiemme
     Andreas Pedersen nu gmd i Hiemme
wgd: Henrich Nielsen gmd i Svansbjerg
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jorgen Pedersen gmd i Sollerup     1 Dec 1832  pg 607 623 669
WIFE:  Ane Hansdtr
CH:   Peder Jorgensen myndige i Svansberg
     Hans Jorgensen  myndige hiemme
     Jens Jorgensen  umyndige
     Jorgen Jorgensen
     Niels Jorgensen
     Maren Jorgensdtr = Peder Jensen bmd i Sollerup Overdrev
guard: Niels Pedersen hmd i Sollerup
wgd: Mads Sorensen hmd i Sollerup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jorgen Pedersen = Karen Pedersdtr or Karen Nielsdtr hmd i Himlingoye   1 Dec 1832  pg 607 608 631
CH:   Ole Jorgensen myndige
     Peder Jorgensen 17
     Hans Jorgensen 9
     Ingeborg Jorgensdtr 13
guard: Peder Jorgensen gmd i Himlingoje
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Pedersen hmd smed i Ringsberg         1 Dec 1832    pg 607 609 622
WIFE:  Karen Nielsdtr or ( Ane Pedersdtr - pg 622)
CH:   Ole Nielsen Smed hmd i Ringsberg
     Peder Hansen
     Frederich Hansen
     Niels Nielsen inds i Aashoje
     Anders Henrichsen hmd i Aashoje
     Hans Henrichsen i Falehaugehuset
     Karen Henrichsdtr = Hans Henrichsen hmd i Tolehaugshuset
wgd: Lars Thomasen hmd i Ringsberg or ( Anders Sorensen gmd i Hastrup per pg 622)
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Knud Larsen hmd i Wallobye  12 Dec 1832  pg 610
WIFE:  Bodil Sorensdtr
CH:   Lars Knudsen of age
     Soren Knudsen myndige
     Birthe Knudsdtr
     Jens Knudsen
     Niels Knudsen
guard: Bendixen skolelarer i Wallobye
wgd: Niels Jensen hmd i Wallobye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Jorgensen = Ingeborg Olsdtr hmd i Poulstrup    12 Dec 1832  pg 612
CH:   Inger Jensdtr 19
     Ane Jensdtr 12
     Birthe Jensdtr 10
     Margrethe Jensdtr 6
guard: Niels Hansen hmd i Enderslev
? Ole Nielsen inds i Enderslev
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Birgethe Olsdtr or Birthe Olsdtr i Krageskov huset   13 Dec 1832  pg 617 667
HUSB:  Jacob Madsen skovfoged
CH:   Margrethe Sophie Jacobsdtr = Peder Andersen hmd i Lellinge
     Mads Jacobsen boent i Lundforlund ved Ole Olsen gmd i Lellinge
     Henrich Jacobsen feldberedersmand i Khvn med Hans Christophersen gmd i Lellinge
     Rasmus Jacobsen skovfoged i hiemme
     Ane Cathrine Jacobsdtr = Hans Pedersen gdbest i Lellinge
     Johanne Jacobsdtr = Niels Hansen gmd i Stubberup
     Ole Jacobsen mindre
guard: Ole Olsen gmd i Lellinge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Cathrine Wendrupsdatter i Wallobye   14 Dec 1832  pg 624
HUSB:  Niels Christensen inds/ nu hmd i Rolighedshuset
CH:   
guard: Christen Pedersen gmd i Walloebye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Soren Johansen = Johanne Hansdtr hmd i Herfolge     17 Dec 1832  pg 625 666 671 753 756
HIS.BRO:     Jens Johansen hmd i Bolling
     Hans Johansen (dod)
      CH: Ane Marie Hansdtr Lind = Michel Sorensen Mauritz/Meintz i Heils sogn
     Niels Johansen hmd i Borlov Mark
     Erik Johansen hmd i Borlov Mark
HIS.SIS:     Karen Johansdtr = Jens Thomasen i Rugsted Mark
     Else Marie Johansdtr = Jens Iversen gmd i Tyvkjaermark - alle i Jylland
HER.SIS.     ... Hansdtr (dod)
      CH: Niels Pedersen hmd i Kalveskovshusen, Walsolille sogn, Skioldenasholms gods
HER.BRO:     ( Peder Hansen - dod)
      CH: Kirsten Pedersdtr = Niels Pedersen hmd i Sollerup 
         Johanne Pedersdtr (dod) = Soren Madsen inds i Sollerup
          CH:  Mads Sorensen
             Maren Sorensdtr
             Ane Marie Sorensdtr    umyndige
guard: Kuhlmand procurator i Kioge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Kirsten Olsdtr i Ejbye       17 Dec 1832   pg 625
HUSB:  Niels Jensen hmd
BRO:   Hans Olsen hmd i Wallore
SIS:   Karen Olsdtr = Niels Rasmussen inds i Store Ladager
guard: Jens Jorgensen gmd i Ejbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Nielsen = Dorthe Pedersdtr hmd i Wallobye     22 Dec 1832  pg 627
CH:   Frederich Pedersen mindre
     other umyndige
guard: Bendixsen kirkesanger i Wallobye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Pedersen = Marie Larsdtr bmd i Sollerup Overdrev      22 Dec 1832  pg 627 628 645 661 867
CH:   Jens Jensen 17
     Johanne Jensdtr ugift i Walloe
     Kirstine Jensdtr ugift i Svansberg
guard: Jens Hansen aftgsmd/hmd i Svansborg
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Nielsen hmd i Lidemark      1 Dec 1832  pg 607 627 629 639
WIFE:  Sidse Olsdtr
CH:   Kirsten Jensdtr ugift
     Karen Marie Jensdtr ugift
guard: Johannes Eliasen hmd i Lidemark
wgd: Lars Christensen inds/hmd i Lidemark
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ole Pedersen gmd i Saedder, nu inds i Trannemose Mollerhuus   opbudsboe 22 Dec 1832 pg 630 636
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Sophie Rasmusdtr i Himingoye      27 Dec 1832  pg 632
HUSB:  Daniel Larsen inds Enderslev, nu hmd i HImlingoye
CH:   Rasmus Danielsen 2
     Lovise Danielsdtr 3
ILLEG.CH: Peder Jensen 12
guard: Peder Jensen hmd i Enderslev
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Rasmussen inds i Himlingoye  28 Dec 1832   pg 633
WIFE:  Ingeborg Hansdtr
SIS:   Ane Rasmusdtr = Niels Pedersen vaever i Herfolge
     Maren Rasmusdtr ugift tiene i Khvn
     Karen Rasmusdtr (dod) = Ole Larsen inds i Taarnbye
      CH: Ole Olsen myndig
         Lisbeth Olsdtr = Jens Jensen inds i Ringsborg
         Ane Olsdtr ugift
wgd: Peder Pedersen hmd i Himlingoye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Christiane Pedersdtr i Gammerod    28 Dec 1832  pg 640
HUSB:  Hans Pedersen hmd
HEIR:  Christian Carstensen tjenestekarl
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Henrich Larsen hmd i Lidemark     29 Dec 1832  pg 641
WIFE:  Maren Olsdtr   (=2. Niels Hansen hmd i Svansberg)
1 CH:  Lars Henrichsen 
guard: Jens Larsen hmd i Lidemark (because former guard: Hans Larsen i Ringsberg dod)
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Marie Mortensdtr i Hastrup     29 Dec 1832  pg 642
2HUSB:  Jens Andersen hmd
1HUSB:  Lars ...
CH:   Morten Larsen 17
     Niels Larsen 12
guard: Anders Rasmussen gmd i Hastrup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Mette Olsdtr inds i Widskiolle        29 Dec 1832   pg 643
BRO:   Hans Olsen smedesvend i Khvn
     Jens Olsen gmd i L.Linde (dod)
      CH: Ole Jensen myndig
         Niels Jensen soldat i Khvn
         Jens Jensen i Khvn
         Ane Jensdtr ugift
         Mette Marie Jensdtr ugift
SIS:   Birthe Olsdtr (dod)
      CH: Ole Michelsen hmd i Tronhjemshuset
½SIS:  Malene ... (dod) = Peder Espensen inds i Haarlov
      CH: Rasmus Pedersen i Lystrup
         Peder Pedersen i Store Linde
         Lars Pedersen i Haarlov
         Mette Pedersdtr = Peder Olsen hmd i Store Linde
         Ane Marie Pedersdtr = Ole Rasmussen inds i Skrodsberg
?guard: Lars Hansen smed i Widskiolle
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Andersdtr aftgsenke i Herfolge      29 Dec 1832  pg 644
CH:   Jens Olsen mindre
     Karen Olsdtr umyndige
curator: Jens Andersen hmd
? Peder Olsen gmd i Herfolge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Hansen = Maren Olsdtr hmd i Svansberg  29 Dec 1832  pg 645
HIS.BRO:     Jens Hansen hmd i Wallobye
      CH: Ole Jensen inds (for his father)
HIS.SIS:     Ane Hansdtr enke = afg. Christen Hansen hmd i Sondenkioge  (wgd: Hans Pedersen hmd i Svansberg)
HER.CH: Lars Henrichsen 14
guard: Jens Larsen hmd i Lidemark
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Anders Pedersen tjenstekarl i Gunderupgaard   3 Jan 1832  pg 647
½SIS:  Maren Jorgensdtr tiene i Herfolge
½BRO:  Peder Jorgensen tiene i Ejoye
     Jens Jorgensen tjenestekarl i Widskiolle
guard: Smith forpagter i Billesborg & Tonnesen forpagter i Gunderupgaard
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Nielsen = Dorthe Hansdtr hmd i Wallobye     3 Jan 1833   pg 648
CH:   Frederich Pedersen 22
     Lars Pedersen 7
     Jens Pedersen 3
     Margrethe Pedersdtr 26 ugift
     Sidse Pedersdtr 16 ugift
     Mette Pedersdtr 9
guard: Lars Hansen hmd i Wallobye
curator: Bendixen skolelarer i Wallobye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Jensdtr enke i Rolighedshuset       3 Jan 1833  pg 649
HUSB:  Peder Bentsen hmd (dod)
BRO:   Hans Jensen (dod)
      CH: Jens Hansen myndig i Khvn
         Sidse Hansdtr = Hans Olsen hmd i Ilslev
         Ane Hansdtr = Jens Pedersen i Gammelbye Overdrev
     Niels Jensen gmd i Aaes/Jaes
SIS:   Ane Jensdtr (dod)
      CH: Jens Jensen gmd i Carise Olstrup
         Karen Jensdtr (dod) = Lars Olsen hmd i Carise
          CH:  Jacob Larsen 17
             Karen Larsdtr 15
     Marie Jensdtr (dod) = Lars Andersen gmd i Himlingoye    (?signed: Lars Olsen )
      CH: Anders Larsen hmd i Himlingoye
     Inger Jensdtr enke
      CH: Niels Nielsen gdbest i Oelstrup (for his mother)
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Marie Jensdtr i K.Skjensved      3 Jan 1833  pg 651
HUSB:  Lars Olsen hmd
CH:   Margrethe Larsdtr
     Inger Larsdtr  begge hiemme ugift
? Ole Jensen
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Christian Carlsen hmd i Lellinge       4 Jan 1833    pg 653
WIFE:  Mette Nielsdtr      (=2. Jens Olsen hmd i Lellinge)
CH:   Niels Christiansen ½
     Marie Christiansdtr 6
guard: Christen Nielsen hmd i Ossterledshuset
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Nielsen = Ane Dinesdtr hmd i Lellinge   4 Jan 1833  pg 654
HIS.BRO:     Soren Nielsen inds i Lellinge
HIS.SIS:     Maren Nielsdtr (dod)
      CH: Ingeborg ... = Jorgen Hansen gmd i Store Salbye
         Maren ... = Peder Jacobsen gmd i Olbye
HER.BRO:     Henrich Dinesen hmd i Gammel Kioge
     Anders Dinesen hmd i Fredericksberg bye
? Dorthe Olsdtr = Jens Hansen hmd i Lellinge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Jensdtr i Lellinge       4 Jan 1833    pg 656
HUSB:  Niels Thuesen inds
CH:   ... Nielsdtr = Anders Arrildsen hmd i Orslev
guard: Anders Hansen i Lellinge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Hansen hmd i Lellinge     4 Jan 1833    pg 657
WIFE:  Ellen Pedersdtr     (=2. Ole Jensen hmd i Lellinge)
CH:   Lars Nielsen 13
     Karen Nielsdtr 12
guard: Lars Hansen hmd i Lellinge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ole Nielsen hmd inds i Eibye    5 Jan 1833    pg 658
WIFE:  Maren Pedersdtr
CH:   Mette Olsdtr = Anders Olsen gdbest i L.Salbye
     Peder Olsen 13
guard: Jens Pedersen gmd i Ejbye
wgd: Peder Pedersen gmd i Strobye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Rasmus Jensen inds i Ejbye Hestehauge      5 Jan 1833  pg 660
WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Bodil Rasmusdtr = Anders Andersen hmd i Sellose med sens svoger Peder Andersen i Klovested
     Karen Rasmusdtr 
      CH: Jens Pedersen i Klovested
     Mette Rasmusdtr (dod) = Jens Mortensen gmd i Ousted
      CH: Morten Jensen
         Jens Jensen of age
     Jens Rasmussen umyndige
     Peder Rasmussen umyndige
curator: Jens Jorgensen gmd i Ejbye
wgd: Niels Sorensen gmd i Ejbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Rasmusdtr enke i Svansberg       8 Jan 1833    pg 664
HUSB:  Peder Michelsen inds (dod)
SIS:   Ingeborg Rasmusdtr (dod)
      CH: Rasmus Hansen hmd i Rodemarkshuset
         Christen Hansen (dod)
          CH:  Hans Christensen myndig i Khvn
             Christen Christensen 23 i Nestved
             Peder Christensen 16 i Aashoje       (? Niels Christensen )
             Karen Marie Christensdtr = Hans Nielsen traeskoemand i Tessebolle
             Kirsten Christensdtr ugift i Kioge     (? Christine Christensdtr )
             Ingeborg Christensdtr ugift i Clemenstrup
             Inger Marie Christensdtr ugift i Sondenkjoge    (? Ane Marie Christensdtr )
     Malene Rasmusdtr (dod)
      CH: Marie ... = Mads Hansen snedker i Haunlov, ved Lars Henrichsen hjulmand i Store Heddenge
BRO:   Jeppe Rasmussen (dod)
      CH: Peder Jeppesen i Khvn ved Christen Jorgensen hmd i Enderslev
         Maren Jeppesdtr = Christen Jorgensen hmd i Enderslev    (signed: Christian Jorgensen )
         Dorthe Jeppesdtr = Jens Jensen vaever i Poulstrup
         Marie Jeppesdtr = Lars Henrichsen hjulmand i Store Hedinge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Andreas Christensen inds i Billesborg Indlukkehuus   22 Jan 1833  pg 672
WIFE:  Karen Nielsdtr      (=2. Niels Jensen hmd i Tammosehuset)
guard: Ole Andersen inds i Hastrup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Nielsen aftgsmd i Herfolge    23 Jan 1833  pg 674
CH:   Niels Hansen gmd i Herfolge
     Jens Hansen inds i Sollerup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Jensdtr i Lellinge      23 Jan 1833   pg 674
HUSB:  Jens Andersen hmd
CH:   Maren Jensdtr = Peder Larsen inds i Lellinge
     Marie Jensdtr = Lars Pedersen inds i Lellinge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Nielsen gl.gmd i Himlingoye      23 Jan 1833   pg 674
CH:   Niels Pedersen hmd i Himlingoye
     Lars Pedersen gdbest i Himlingoye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Christian Jensen gmd i Svansberg    23 Jan 1833  pg 675
CH:   Jens Christensen gmd i Svansberg
     Johanne Christensdtr = Jens Andersen gmd i Herboege
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Knudsen = Ane Jacobsdtr aftgsmd i Ejoje      23 Jan 1833  pg 675 777
CH:   Peder Jensen gmd i Ejoje
     Jacob Jensen gdbest i Hastrup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Andersen inds i Langeshuus    3 Jul 1833  pg 675
WIFE:  Ane Marie Jensdtr
CH:   
WIFE.BRO: Jens Jensen inds i Heinerup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Johanne Larsdtr i Lellinge     9 Sep 1833    pg 676
HUSB:  Peder Larsen inds
CH:   Anders Pedersen i Olbye
     Jens Pedersen of Khvn, nu i Lellinge Kroehuse
     Mette Pedersdtr (dod 18 Mar 1822 i Almindelig Hospital)
      CH: Johanne ...   (fodt 7 Mar 1822, dobt attest fra Kongelige Fodselstiftelse i Khvn), pleie til MORBRO
Anders Pedersen
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Poulsen hmd i Lellinge      1 Nov 1833  pg 678
WIFE:  Sophie Larsdtr
CH:   Peder Jensen
     Lars Jensen
     Hans Jensen   umyndige
     Poul Jensen
     Karen Marie Jensdtr
curator: Ole Olsen gmd i Lellinge
wgd: Peder Larsen hmd i Lellinge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Lars Graulund hmd i Saedder         1 Nov 1833    pg 680
WIFE:  Johanne Henrichsdtr
umyndige arvinge
guard: Christen Nielsen hmd i Osterledshuset
wgd: Jens Nielsen bmd i Sadder
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Margrethe Olsdtr i Himlingoie     1 Nov 1833  pg 681
HUSB:  Anders Larsen hmd
CH:   Lars Andersen
     Henriette Amalia Marie Andersdtr
guard: Peder Olsen gmd i Wallobye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Hansen ungkarl i Eibye      1 Nov 1833  pg 683
SIS:   Ane Hansdtr
½SIS:  Mette Hansdtr
     Sidse Hansdtr
     Maren Hansdtr
STEDFAD: Jens Nielsen gmd i Eibye
guard: Soren Andersen gmd i L.Salbye & Niels Madsen i Olbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Kirsten Danielsdtr i Svansbjerg    1 Nov 1833  pg 687
HUSB:  Niels Pedersen inds
CH:   Anders Jensen
     Christen Nielsen
guard: Hans Pedersen hmd i Svansberg
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Hansen gl.hmd i Wraabye     2 Nov 1833   pg 688 710
WIFE:  Karen Christensdtr
CH:   Ane Hansdtr umyndige 
FADER:  Hans Jensen gmd i Kiederup (dod 18 Jun 1828)
BRO:   Lars Hansen gmd i Skuderup/Kiederup?
guard: Jens Pedersen smed
wgd: Ole Pedersen gmd i Wraabye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Christophersen gmd i St.Taarnbye        9 Nov 1833    pg 689
WIFE:  Ane Larsdtr       (=2. Peder Olsen i Arnoje)
CH:   Christopher Nielsen
     Lars Nielsen
     Hans Nielsen
     Ane Kirstine Nielsdtr - umyndige
guard: Christopher Andersen gmd i Himlingoye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Margrethe Christensdtr i Enderslov Hestehaugehuus    9 Nov 1833  pg 691
HUSB:  Rasmus Nielsen (dod)
CH:   Johanne Rasmusdtr = Peder Jensen hmd i Enderslov Hestehaugehuus
     Karen Rasmusdtr = Peder Hansen Geissing i Wallobye
     Sophie Rasmusdtr (dod) = Daniel Larsen i Himlingoie
      CH: Peder Jensen umyndige
         Rasmus Danielsen
         Lovise Marie Danielsdtr
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Hansen gl.gmd i Enderslov    9 Nov 1833  pg 693
WIFE:  Johanne Hansdtr
CH:   Jens Pedersen  of age
     Inger Pedersdtr ugift
     Johanne Pedersdtr
curator: Jens Olsen gmd i Enderslov
guard: Niels Jensen gmd i Enderslov
wgd: Hans Hansen hmd i Haarlov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Pedersen ungkarl i Enderslov/Eibye     11 Nov 1833  pg 696
BRO:   Jens Pedersen
½SIS:  Inger Pedersdtr
     Johanne Pedersdtr
STEPMOD:     Johanne Hansdtr enke = afg. Peder Hansen gl.gmd i Enderslov
curator: Jens Olsen gmd i Enderslov
guard: Niels Jensen gmd i Enderslov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Bodil Sorensdtr enke i Walloebye       11 Nov 1833   pg 698 765
HUSB:  Knud Larsen hmd (dod)
CH:   Lars Knudsen
     Soren Knudsen i Walloebye
     Jens Knudsen
     Niels Knudsen
     Birthe Knudsdtr
guard: Bendixsen skolelarer i Walloebye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Kirsten Pedersdtr i Walloe/Wedskiolle      11 Nov 1833  pg 699 773 
HUSB:  Jens Pedersen tjenestekarl
ILLEG.CH: Johanne Jorgensdtr
guard: Peder Nielsen hmd i Wedskiolle
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Marie Pedersdtr i Herfolge Brokkegaard     12 Nov 1833  pg 705
HUSB:  Hans Jensen inds
CH:   Ane Marie Hansdtr
guard: Ole Pedersen inds i Herfolge Brokkegaard
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Marie Andersdtr i Knapmagerhuus       12 Nov 1833  pg 707
HUSB:  Christen Hansen inds
CH:   Hans Christensen
     Karen Christensdtr
     Ane Christensdtr
guard: Hans Hansen hmd i Knapmagerhuus
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Christensen hmd i Herfolge    16 Nov 1833  pg 714
WIFE:  Johanne Jensdtr
CH:   Christen Hansen
     Kirsten Hansdtr or Kirstine Hansdtr 
     Jens Hansen 11 wks
SIS:   Ingeborg Christensdtr pigen i Khvn     (guard: Hans Olsen hmd i Herfolge)
WIFE.STEPFAD: Jens Pedersen hmd i Damhuset ved Enderslov
guard: Jens Pedersen gmd i Brokkegaarden ved Herfolge
? signed: Niels Pedersen
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Anders Andersen muursvend ungkarl i Herfolge      16 Nov 1833  pg 717
     (testament)
BRO:   Peder Andersen hmd i Enderslov Snatteruphuus
     Hans Andersen aftgsmd i Wedskiolle
     Ole Andersen i Sprettingegaarden = ..., dau of afg Jens Jensen hmd i Tessebolle
     Lars Andersen smed i Himlingoie  (by his BRO Peder Andersen i Snatteruphuus)
HEIRS:  Jens Jensen hmd i Widskiolle
     Lars Hansen smed i Widskiolle
     Hans Sorensen gmd i Himlingoie
     Christen Christensen spekhoker i Khvn
? Niels Sorensen Skindberg murer i Herfogle
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Nielsdtr i Herfolge       28 Dec 1833   pg 719
HUSB:  Hans Olsen hmd
CH:   
guard: Jacob Nielsen hmd i Herfolge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Lisbeth Nielsdtr i Eibye      28 Dec 1833   pg 721
HUSB:  Morten Jensen
2 CH:  ... Mortensdtr = Hans Hansen hmd i Eibye
     ... Mortensdtr = Christopher Hansen hmd i Assendrup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Nielsen hmd i Bulvaledshuset ved Hoyelse     28 Dec 1833  pg 722
WIFE:  Birthe Simonsdtr
CH:   
guard: Niels Olsen inds i Olbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Pedersdtr i Lellinge     28 Dec 1833   pg 723 741 781
HUSB:  Peder Pedersen inds soldat i Khvn (guard: Morten Christensen gmd i Lidemark)
MODER:  Eleonore Christensdtr enke = afg. Peder Nielsen gmd i Lellinge
BRO:   Niels Pedersen ungkarl i Gl.Lellingegaard
     Anders Pedersen ungkarl i Lellinge
SIS:   Marie Pedersdtr umyndig
guard: Peder Mortensen gmd i L.Salbye
wgd: Peder Andersen hmd i Lellinge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Jensdtr i Lidemark       28 Dec 1833   pg 724
HUSB:  Jens Larsen hmd
CH:   Marie Jensdtr = Jens Andersen Hadstrup
     Karen Jensdtr enke = afg. Poul Pedersen Lidemark  (wgd: Rasmus Hansen hmd i Wemmedrup)
     Johanne Jensdtr (dod 24 Dec 1833)
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Pedersen gmd i L.Salbye     30 Dec 1833  pg 727
WIFE:  Ingeborg Hansdtr
CH:   Jens Pedersen mindre
guard: Hans Pedersen hmd i L.Skjensved
wgd: Jorgen Hansen gmd i Store Salbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Pedersen hmd i Store Salbye   30 Dec 1833  pg 730
WIFE:  Kirsten Frederichsdtr
umyndig arvinger
guard: Jens Jensen gmd i Store Salbye
wgd: Ole Pedersen gmd i Store Salbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Jensen gmd i Enderslov      30 Dec 1833  pg 732
CH:   Hans Pedersen hmd i Wraabye
     Jens Pedersen gmd i Enderslov
     Lars Pedersen tjenestekarl i Wraabye
     Niels Pedersen mindre
     Kirsten Pedersdtr (dod) = Lars Pedersen inds i Enderslov  (?guard: Christen Pedersen hmd i Eioie)
     Karen Pedersdtr = Niels Nielsen inds i Aggerup
     Ellen Pedersdtr = Ole Henrichsen hmd i Enderslov
     Marie Pedersdtr
     Maren Pedersdtr
curator: Ole Nielsen yngste gmd i Himlingoie
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Johanne Jensdtr i Wraabye      30 Dec 1833   pg 737
HUSB:  Hans Pedersen hmd
CH:   Ole Hansen
     Birthe Hansdtr
     Marie Hansdtr
HUSB.FAD: Peder Jensen gmd i Enderslov (dod)
guard: Niels Jensen hmd i Wraabye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Jensdtr i Hoyelse       31 Dec 1833   pg 739 804
HUSB:  Peder Jensen gmd
umyndige arving
REL:   Lars Jensen gmd i Jersie
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Claudine Christensdtr i Hoyelse         31 Dec 1833   pg 740 824
HUSB:  Jens Christensen gmd
umyndige
guard: Anders Sorensen gmd i Hoyelse
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Margrethe Olsdtr aftgsenke i Saedder      3 Feb 1834  pg 745 797
HUSB:  Peder Pedersen aftgsmd (dod)
CH:   ... Pedersdtr (dod) = Ole Pedersen inds i Tranemosemolle
      Ch: Ane Cathrine Olsdtr
         Karen Olsdtr
         Margrethe Olsdtr
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Mortensen = Birthe Nielsdtr gmd i Ringsbjerg   19 Apr 1834  pg 750 810
CH:   Morten Nielsen mindre
     Niels Nielsen umyndige
     Kirsten Nielsdtr = Niels Hansen gmd i Ringsbjerg
guard: Jens Christensen gdbest i Ringsbjerg
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Christensdtr i Svansbjerg    8 Jul 1834  pg 752
HUSB:  Jens Christiansen gmd
1 HEIR: Niels Christensen gmd i Kanderod
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Jorgensen = Margrethe Pedersdtr gmd i Olsoemagle      26 Nov 1834  pg 760 856
CH:   Peder Hansen gmd i Olsoemagle
     ... Hansdtr = Peder Pedersen gmd i Olsoemagle
     Mette Hansdtr hiemme
     Ane Hansdtr enke i Slaglille   (wgd: Peder Jensen gmd i Alsted
     ... Hansdtr = Peder Jensen gmd i Alsted
     ... Hansdtr = Niels Andersen hmd i Iishoie
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Poul Pedersen inds i Lidemark     2 Dec 1834  pg 762
WIFE:  Karen Jensdtr      (=2. Rasmus Hansen hmd i Wemmedrup)
CH:   Jens Poulsen fodt 17 Jan 1834, nu 3/4 aar
     Ane Marie Poulsdtr
WIFE.MODER: Ane Jensdtr (dod 28 Dec 1833) = Jens Larsen hmd i Lidemark
guard: Peder Hansen gmd i i Wemmedrup?
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ole Jorgensen tjenestekarl i Walloebye     2 Dec 1834  pg 767
BRO:   Peder Jorgensen mindre
     Hans Jorgensen
SIS:   Ingeborg Jorgensdtr
? Maren Christensdtr enke i Walloebye   (wgd: Peder Nielsen gdbest i Walloebye)
curator: Jens Olsen gmd i Walloebye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Lars Nielsen gl.gmd i Walloebye    2 Dec 1834  pg 768
WIFE:  Dorthe Nielsdtr
CH:   Jens Larsen   (curator: Lars Nielsen u.gmd sognef i Walloebye)
     Lars Larsen   (guard: Niels Nielsen bondef i Walloebye)
     Dorthe Larsdtr
wgd: Jens Nielsen gmd i Walloebye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ole Olsen gl. gmd i Wallobye      2 Dec 1834  pg 770 864
WIFE:  
CH:   Niels Olsen vaegter i Khvn
     Jens Olsen i Walloebye
     Peder Olsen i militair tjeneste i Khvn
     Ane Olsdtr = Niels Jensen i Walloebye
     Sidse Olsdtr
guard: Hans Pedersen hmd i Walloebye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Marie Christiansdtr enke i Tessebolle    4 Dec 1834  pg 775
SIS.CH: Lisbeth Iversdtr enke = afg. Hans Pedersen inds i Lellinge
STEPCH: Niels Jensen i Boseporthusene ved Kioge
guard: Jorgen Nielsen gmd i Tessebolle
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Jacobsdtr i Eioie     4 Dec 1834   pg 777
HUSB:  Jens Knudsen (dod)
CH:   Peder Jensen
     Jens Jensen   (NOTE: ½BRO of Peder Jensen & Jacob Jensen )
     Jacob Jensen (dod)
      CH: 2 umyndige
guard: Anders Sorensen gmd i Hadstrup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jacob Jensen gdbest i Hadstrup     4 Dec 1834  pg 779
WIFE:  Sidse Pedersdtr     (=2. Niels Olsen gdbest i Hadstrup)
CH:   Niels Peter Jacobsen
     Karen Jacobsdtr
guard: Peder Jensen gmd i Eiose
curator: Anders Sorensen gmd i Hadstrup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Pedersen gmd i Hadstrup     6 Dec 1834  pg 783 831 879 881
WIFE:  Kirsten Hansdtr
CH:   Kirsten Pedersen umyndige
guard: Ole Pedersen gdbest i Eibye
wgd: Anders Sorensen gmd i Hdastrup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Knud Peitersen hmd vaever i Herfolge         6 Dec 1834    pg 784
WIFE:  Karen Andersdtr
CH:   Lars Knudsen   of age
     Jens Knudsen   
     Hans Ludvig Knudsen   mindre
     Mette Marie Knudsdtr hiemme
wgd: Jens Olsen gmd i Eiose
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Marie Jensdtr lem i Scheelske Hospital, Herfolge  16 Dec 1834  pg 787
HEIRS:  Peder Jensen bmd i Sollerup Overdrev
     Ole Hansen gmd i Herfolge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Christen Pedersen gmd i Walloebye   8 Dec 1834   pg 788
WIFE:  Margrethe Christensdtr
CH:   Niels Christensen
     Mathias Christensen
     Ane Christensdtr
     Karen Christensdtr
     Maren Christensdtr = Frederich Pedersen arbeide i Stiftets tjeneste
     Marie Christensdtr
     Stine Christensdtr
guard: Lars Pedersen hmd i Walloebye
wgd: Hans Pedersen hmd i Walloeobye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Sorensen aftgsmd i Taarnbye      8 Dec 1834    pg 790
CH:   Niels Pedersen mindre
     Soren Pedersen umyndige
curator: Ole Nielsen gl.gmd i Himlingoie
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Jensen aftgsmd i Taarnbye       8 Dec 1834    pg 792
CH:   ( Hans Pedersen - dod)
      CH: Jens Hansen
         Anders Hansen
         Hans Hansen
         Johanne Hansdtr
guard: Christopher Andersen gmd i Himlingoie & Hans Pedersen u.gmd i Taarnbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Seyer Rasmussen hmd i Himlingoye       8 Dec 1834    pg 793
WIFE:  Ane Kirstine Christensdtr     (=2. Lars Pedersen vaever i HImlingoie)
CH:   Christian Seyersen
     Rasmus Seyersen
     Niels Seyersen
     Christen Seyersen
     Lise Seyersdtr
guard: Christopher Andersen gmd i HImlingoie
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Jensen tjenestedreng i Himlingoie     8 Dec 1834  pg 794
MODER:  Lisbeth Hansdtr
BRO:   Niels Jensen of age
SIS:   Kirstine Jensdtr or Kirsten Jensdtr
guard: Hans Pedersen u.gmd i Taarnbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Cathrine Jorgensdtr enke i Himlingoie        8 Dec 1834    pg 795
HUSB:  Mads Nielsen (dod)
CH:   ( Anders Madsen - dod)
      CH: Jens Andersen
         Ane Kirstine Andersdtr
         Cathrine Andersdtr
? Ane Jensdtr enke    (wgd: Richardt snedkker i HImlingoie
guard: Daniel Larsen hmd i Himlingoie
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Madsdtr i Wraabye        10 Dec 1834   pg 798
HUSB:  Johannes Jensen inds
CH:   Jens Johansen mindre
     Peder Johansen umyndige
     Maren Nielsdtr enke i Terslov
guard: Niels Jensen gmd i Wraabye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Nielsen inds i Dgnneshuus    10 Dec 1834  pg 800
WIFE:      (=2. Johannes Jensen inds i Wraabye)
CH:   Kirsten Pedersdtr
guard: Niels Jensen hmd i Dynneshuus
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Mette Hansdtr i Hoielse       10 Dec 1834   pg 801
2HUSB:  Ole Hansen smed
CH:   Thomas Olsen i L.Skiensved
     Kirsten Olsdtr = Ole Hansen i Store Salbye
     Margrethe Olsdtr
1HUSB:  Thomas ...
CH:   Poul Thomasen
     Hans Thomasen
     Karen Thomasdtr = Phillip Simonsen hmd i Olbye
guard: Christopher Andersen hmd i Hoielse
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Rasmus Mortensen hmd i Jersie     10 Dec 1834  pg 802
CH:   Morten Rasmussen
     Ole Rasmussen
     ... Rasmusdtr = Lars Jensen hmd i Jersie
     ... Rasmusdtr = Lars Pedersen hmd i Jersie
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Christophersen hmd i Hojelse   10 Dec 1834  pg 806
CH:   Niels Jensen
     Jens Jensen hmd i Orsted (dod)
      CH: Anders Jensen 8
         Sidse Jensdtr ugift
         Kirsten Jensdtr ugift
     Ane Jensdtr enke
guard: Peder Jensen gmd i Hoielse
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Sorensdtr gjordemoder i Herfolge     10 Dec 1834  pg 807
HEIRS:  Karen Jensdtr enke i Jersie    (wgd: Christen Hansen gmd i Herfolge)
     Louise Jensdtr enke i Wasjoclev  (wgd: Hans Hansen hmd i Herfolge)
     Kirsten Jensdtr (dod)
      CH: Jens Pedersen 
         Peder Pedersen gmd i Aggerup
         Soren Pedersen
         Hans Pedersen skraeder i Poulstrup
         Ole Pedersen
         Mads Pedersen
         Ane Marie Pedersdtr = Mads Andersen or Hans Andersen hmd i Poulstrup
         Ellen Pedersdtr
         Karen Pedersdtr
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Hansen = Christine Hansdtr hmd i Eibye Hestehauge     13 Dec 1834  pg 819
CH:   Hans Pedersen
     Jens Pedersen  - both of age
     umyndige
guard: Jens Christensen hmd i Eibye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Birthe Poulsdtr i Eibye       13 Dec 1834   pg 821
HUSB:  Jens Christensen hmd
HEIR:  Margrethe Pld umyndige
?guard: Niels Sorensen gmd sognf i Eibye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Jensen gdbest i Holmegaard ved Herfolge      22 Dec 1834  pg 826
WIFE:  Johanne Larsdtr
MODER:  Mette Hansdtr enke = afg. Jens Pedersen u.gmd i Holmegaard
BRO:   Peder Jensen 21 ungkarl
     Hans Jensen 16
     Christen Jensen 10
     Rasmus Jensen 7
     Ingeborg Jensdtr 14
guard: Mads Christensen hmd i Tadskevadshuus
wgd: Jorgen Larsen gmd i Herfolge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Larsdtr i Lellinge      22 Dec 1834   pg 828 832 878 890
HUSB:  Jorgen Nielsen unge hmd
CH:   Niels Jorgensen inds i Lellinge
     Jens Jorgensen of age
     Karen Jorgensdtr umyndige
guard: Lars Hansen hmd i Lellinge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Inger Hansdtr i L.Skjensved     23 Dec 1834   pg 829 
HUSB:  Niels Christiansen hmd
CH:   Hans Nielsen
guard: Jorgen Olsen gmd i L.Skiensved
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Lars Pedersen hmd i Humlebechshuset       29 Dec 1834  pg 833
WIFE:  Karen Hansdtr
CH:   Peder Larsen
guard: Jens Nielsen gmd i Tessebolle
wgd: Lars Hansen gmd i Wedskiolle
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Christensen hmd i Lellinge    30 Dec 1834  pg 834
WIFE:  Kirsten Jensdtr
CH:   Jens Jensen   
     Hans Jensen
     Karen Jensdtr
     Ane Jensdtr
     Margrethe Jensdtr
guard: Christen Christensen hmd i Wedskiolle
wgd: Ole Olsen g.gmd i Lellinge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Anders Andersen gmd sfgd i Svansbierg      31 Dec 1834  pg 836
myndige arvenger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Jacobsen ungkarl i Herfolge       31 Dec 1834   pg 837
FADER:  Jacob Christophersen gmd i Herfolge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Knudsdtr enke i Enderslov    31 Dec 1834  pg 837
HUSB:  Hans Madsen hmd (dod)
arven
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Christen Jorgensen gmd i Lidemark   31 Dec 1834  pg 837
arven
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Madsdtr enke i Tessebolle    31 Dec 1834  pg 837
HUSB:  Niels Hellsen gmd (dod)
arv
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Christophersdtr i Taarnbye    31 Dec 1834  pg 838
HUSB:  Jens Larsen hmd
arven
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Elisabeth Larsdtr enke i L.Salbye   16 Jan 1835  pg 842
HUSB:  Ole Olsen gmd (dod)
CH:   Anders Olsen
     Hans Olsen
     ... Olsdtr = Soren Andersen gmd i L.Salbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Soren Pedersen hmd i Taarnbye Stolpehuus    25 Nov 1835  pg 846 880 886
WIFE:  Kirstine Hansdtr
CH:   Hans Sorensen hmd i Taarnbye
     Niels Sorensen hmd i Warpelov
     ... Sorensdtr = Niels Nielsen hmd i Ringsbjerg Overdrev
     others
wgd: Lars Hansen hmd i Wallobye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Pedersdtr i Marrebchshuus ved Enderslov   25 Nov 1835  pg 847 880 885
HUSB:  Peder Nielsen hmd
CH:   ... Pedersdtr = Hans Frederichsen i Enderslov
     Kirsten Pedersdtr ugift
guard: Hans Hansen gdbest i Enderslov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Clemensen aftgsmd i Wraabye   25 Nov 1835  pg 847 889
CH:   ( Niels Nielsen - dod)
      CH: Niels Nielsen
     Hans Nielsen
     Peder Nielsen gmd i Wraabye
     Inger Nielsdtr = Hans Andersen i St.Taarnby
     Sidse Nielsdtr = Niels Hansen i Druestrup
     Ellen Nielsdtr ugift
guard: Hans Pedersen gmd i L.Linde & Niels Jensen u.gmd i Wraabye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Jensen hmd i Ringsbierg     25 Nov 1835  pg 848 878 892
WIFE:  Kirsten Pedersdtr
CH:   Ellen Nielsdtr umyndige
guard: Hans Frederichsen gmd i Ringsbjerg
wgd: Peder Christensen gdbest i Sollerup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Hansdtr enke i Enderslov   25 Nov 1835   pg 849 879 887
HUSB:  Soren Nielsen gmd (dod)
CH:   ... Sorensdtr = Ole Hansen gmd i Tessebolle
     Ane Sorensdtr = Jens Thomasen hmd i Haarlov Overdrev
     ... Sorensdtr = Anders Hansen inds i Enderslov
? Anders Sorensen signed
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jorgen Hansen kalvekudsk i Taarnbye      28 Nov 1835  pg 850
HEIR:  Hans Christensen inds i Taarnbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Christensen gmd i Hoielse     30 Nov 1835  pg 851 919 934
CH:   ... Jensdtr = Hans Andersen gmd i Hoielse
     ... (dod) = Ole Hansen hmd i St.Salbye
      CH: 3 umyndige dottre ( Karen Olsdtr pigen)
? Maren Christophersdtr pigen
guard: Anders Jensen hmd i Hoielse & Jens Andreasen tjenestedrengen
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Hansen tjenestekarl i Wallobye      2 Dec 1835   pg 852 883
FORLOV: Dorthe Frederichsdtr pigen i Wallobye
FADER:  Hans Nielsen inds i Raunstrup i Herlufmagle sogn
guard: Lars Hansen hmd i Wallobye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Andersen ungkarl i Store Salbye      5 Dec 1835  pg 853
SIS:   Karen Andersdtr = Niels Christensen i Himlingoie, nu i Haarlov
BRO:   Jens Andersen hos sin MORBRO Lars Jensen hmd i Sondenkioge
MORBRO: Lars Jensen hmd i Sondenkioge
? Mette Hansdtr enke == afg. Hans Andreasen hmd i St.Salbye
? Jens Larsen hmd i Sondenkioge
wgd: Peder Hansen gmd i Olsoemagle
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Andersen inds i Herfolge   5 Dec 1835    pg 855
WIFE:  Ellen Jensdtr      (=2. Jorgen Pedersen hmd i Olbye)
guard: Peder Jensen gmd i Eioie
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Peter Jacobsen drengebarn i Hadstrup   5 Dec 1835  pg 858
MODER:  Sidse Pedersdtr = STEDFAD: Niels Olsen gdbest
SIS:   Karen Jacobsdtr umyndige
½SIS:  Maren Nielsdtr fodt 9 Jul 1835
FADER:  Jacob Jensen gdbest i Hadstrup (dod 4 Dec 1834)
guard: Peder Jensen gmd i Eioie
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Cathrine Andersdtr i Eibye 11 Dec 1835   pg 859
HUSB:  Jens Nielsen gmd
CH:   Mette Hansdtr
     Sidse Hansdtr
     Maren Hansdtr
guard: Soren Andersen gmd i L.Salbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Knudsen fattiglem i Wraabye    11 Dec 1835  pg 861
SIS:   Ane Knudsdtr enke = afg. David Christensen i Lundemollehuus ved Wraabye   (wgd: Peder Hansen inds i Sondenkjoge)
BRO:   Christen Knudsen (dod)
      CH: Karen Christensdtr = Hans Jorgensen hmd i Wraabye
         Ane Christensdtr = Anders Jensen inds i Wraabye
         Kirsten Christensdtr ugift tiene i Enderslov
BRO:   Lars Knudsen gmd i Dyrlov (dod - ? 31 Jan 1833)
guard: Ole Jensen gmd i Wraabye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Lisbeth Hansdtr almisselem enke i Hadstrup   11 Dec 1835  pg 862
WIFE:  Peder Larsen (dod)
CH:   Anders Pedersen i Sorbedingshuset
     Lars Pedersen vaegter i Slagelse
     Christopher Pedersen hmd i Strobye
     Niels Pedersen inds i Sonnerup
     Marie Pedersdtr (dod) = Peder Hansen inds i Sondenkjoge
      CH: Hans Pedersen 21
         Ole Pedersen 12
         Maren Pedersdtr ugift
         Ane Pedersdtr ugift
         Kirsten Pedersdtr ugift
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Jensen smed i Wraabye      11 Dec 1835  pg 863
WIFE:  
CH:   Jens Pedersen smed
     Niels Pedersen
     Peder Pedersen
? Hans Pedersen & Hans Henrichsen
wgd: Ole Pedersen gmd i Wraabye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Margrethe Frederichsdtr enke i Himlingoye      11 Dec 1835  pg 865
HUSB:  Peder Nielsen gl.gmd (dod)
CH:   Niels Pedersen
     Lars Pedersen
     ... Pedersdtr = Hans Larsen
guard: Jens Frederichsen gmd i Store Linde
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Christen Madsen cand.pharmacia i Skovridergd ved Billesborg   23 Dec 1835  pg 868
     (testament 28 Apr 1835)
SIS:   Ane Madsdtr (dod) = 
      CH: Niels Christian Nielsen i Svendborg
         Mads Christian Nielsen eller Mads Christensen i Odense / i Khvn
         Peder Christian Nielsen or Peter Christian Nielsen
         Mette Dorthe Nielsen ugift
         Ane Nielsen enke = afg. Petersen papiomagersvend
         Karen Nielsdtr ugift i Odense
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Lars Madsen 8 drengebarn i Hadstrup       d.13 May 1832/31 Dec 1835   pg 893
PLEIEFAD: Mads Jensen gdbest i Hadstrup
MODER:  Sidse Larsdtr = Christen Jensen hmd i Aarhoie (sluttet 27 Dec 1831)
½BRO:  Peder Christensen 7
½SIS:  Dorthe Christensdtr 9
MORBRO: Niels Larsen hmd i Svansbjerg
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Samuelsen i Hadstrup   31 Dec 1835  pg 895
BRO:   Lars Samuelsen
     Jacob Samuelsen (dod)
      CH: Lars Jacobsen 28 dagl i Kioge
         Mads Jacobsen 24 lands regiment i Nestved
         Ole Jacobsen 20 tien i Billesborg
         Johanne Jacobsdtr = Jens Nielsen hmd i Hadstrup
         Sidse Jacobsdtr ugift
         Birthe Jacobsdtr ugift
     Niels Samuelsen (dod 7 Sep 1829 i Herlufmagle sogn)
SIS:   Karen Samuelsdtr enke = afg. Peder Jorgensen hmd i Sondenkjoge
?    Birthe Larsdtr enke = afg. Mads Christensen gmd i Hadstrup (?dod 14 Jan 1818)
guard: Lars Knudsen vaever hmd i Herfolge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Pedersen gl. hmd i Himlingoie      31 Dec 1835   pg 897
myndig arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Sorensen aftgsmd i Eioie     31 Dec 1835  pg 897
arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jacob Christophersen aftgsmd i Herfolge       31 Dec 1835   pg 898
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Nielsen gmd i Ringsbjerg        1 Jul 1836    pg 898 916 920 928
WIFE:  Mette Cathrine Frederichsdtr
CH:   Jorgen Pedersen gmd i Tolstrupgaarden
     Niels Pedersen hmd i Strobye (dod)
      CH: Peder Nielsen
         Birthe Marie Nielsdtr
         Karen Nielsdtr
     Peder Pedersen
     Birthe Pedersdtr = Soren Larsen gdbest   
     Ane Sophie Pedersdtr ugift
guard: Mathias Mathiasen skolelarer i Ringsberg & Anders Hansen gmd i Ringsberg
wgd: Hans Frederichsen gmd i Ringsberg
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Pedersen ungkarl (pleie paa Almindelig Hospital i Khvn) i Ringsbierg       1 Jul 1836    pg 900 931
MODER:  Mette Cathrine Frederichsdtr enke = afg. Peder Nielsen gmd i Ringsbjerg
BRO:   Niels Pedersen hmd i Strobye(dod)
      CH: Peder Nielsen i Strobye (dod?)
         Birthe Marie Nielsdtr = Soren Larsen
         Karen Nielsdtr
SIS:   Birthe Pedersdtr
     Ane Sophie Pedersdtr
½BRO:  Jorgen Pedersen gmd i Tolstrup
guard: Mathiasen skolelarer & Anders Hansen gmd i Ringsbjerg
wgd: Hans Frederichsen gmd i Ringsbjerg
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Jensdtr i Nyledshuset ved Walloe      1 Jul 1836  pg 901
HUSB:  Niels Pedersen hmd
CH:   Jens Nielsen myndige
     Ane Marie Nielsdtr ugift
guard: Jorgen Nielsen stiftskudsk i Walloe
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Hansen gl.hmd i Taarnbye     1 Jul 1836  pg 903 921 944
CH:   Hans Pedersen hmd i Taarnbye
     Niels Pedersen 21 ungkarl
     ... Pedersdtr = Hans Olsen bmd i Herfolge Bomhuus
     ... Pedersdtr = Peder Pedersen inds i Svansbjerg
     Maren Pedersdtr ugift
     Dorthe Pedersdtr ugift
     Lars Pedersen (dod)
guard: Hans Hansen inds i Taarnbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Lars Hansen gl.hmd i Wallobye     1 Jul 1836  pg 903 936 996
CH:   ( Jens Larsen - dod)
      CH: Niels Jensen vaever i L.Taarnbye
         Stine Jensdtr i Haarlov/St.Taarnbye
? Ole Nielsen hmd i Wallobye
guard: Peder Hansen Geising hmd i Wallobye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Nielsen Skraeder hmd i Wallobye      1 Jul 1836  pg 904 919 922 938
WIFE:  Ane Olsdtr
CH:   Ole Jensen of age
     Knud Jensen
     ... Jensdtr = Ole Nielsen hmd
     ( Niels Jensen - dod)
      CH: Ole Nielsen umyndige
wgd: Lars Hansen hmd i Wallobye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Dorthe Nielsdtr i Ancherstrade     1 Jul 1836  pg 905
HUSB:  Ole Nielsen hmd
BRO:   Hans Nielsen (dod)
      CH: Jens Hansen
         Ane Hansdtr
SIS:   Ane Nielsdtr = Hans Nielsen aftgsmd i Wedskiolle
     Karen Nielsdtr (dod)
      CH: Dorthe Nielsdtr = Niels Christensen hmd i Galletjornehuus
         Sidse Nielsdtr = Christen Pedersen hmd i Eioie
         Ane Nielsdtr = Jens Rasmussen inds i Wedskiolle
guard: Peder Nielsen sognef i Himlingoie
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Hansen sognefoged gmd i Lellinge     1 Jul 1836   pg 907
WIFE:  Ane Sorensdtr
CH:   Henrich Pedersen
     Peder Pedersen
     Hans Pedersen
     Soren Pedersen
     Jens Pedersen  - alle myndige
     Ole Pedersen militairtjeneste
     Anders Pedersen umyndige
guard: Henrich Nielsen gmd i Svansbjerg 
wgd: Peder Sorensen gmd i Raabye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Hansen hmd i Lellinge  1 Jul 1836   pg 908
WIFE:  Dorthe Olsdtr
CH:   Hans Jensen
     Ole Jensen
     Ane Jensdtr
     Maren Jensdtr  umyndige
guard: Anders Hansen gmd i Ringsbjerg
wgd: Christen Olsen bmd i Sollerup Overdrev
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Mette Pedersdtr i Donneshuus ved Enderslov  30 Jul 1836   pg 909
HUSB:  Hans Nielsen arbeidsmand i Kioge (fraskildt)
1 CH:  Marie Hansdtr fattig i Walloebye
BRO:   Niels Pedersen hmd i Enderslov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Christen Larsen ungkarl dagl dod hos Niels Hansen gmd i Saedder     20 Jul 1836  pg 911 948
BRO:   Christian Larsen hmd i Sollerup
SIS:   Ane Larsdtr (dod) = afg. Peder Pedersen hmd i Bjerrede
      CH: Peder Pedersen 31 i Kjoge
         Andreas Pedersen 25 or Anders Pedersen sindesvag  (guard: Jeppe Olsen hmd i Bjerrede)
         Niels Pedersen i Tollerod     (curator: Niels Hansen gmd i Saedder)
         Sidse Pedersdtr = Jeppe Olsen hmd i Bjerrede
         Maren Pedersdtr ugift
     Johanne Larsdtr (dod) = Carl Frederich Marschal muursvend i Kioge
      CH: Lars Carlsen Marschall 13
         Christian Carlsen Marschall 7
         Frederikke Marschall 11
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Nielsen gmd i Enderslov Overdrev     30 Jul 1836  pg 912 921 941
WIFE:  Ane Marie Sorensdtr
CH:   Karen Marie Pedersdtr umyndige
     Peder Pedersen tjenestedreng
guard: Ole Nielsen yngste gmd i Himlingoie
wgd: Ole Nielsen u.gmd i Himlingoie / Julius Frederichsen hmd i Herfolge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Johan Frederich Wilhelm Schroder pensionest sksovfoged i Almissevaengehuus    30 Jul 1836  pg 913
CH:   Johannes Schroder
     Lars Christian Schroder i Wraabye
     Ane Marie Schroder = Ole Hansen gmd
     NIcoline Schroder = Rasmus Rasmussen mollebrygger
     Birgethe Schroder = Ole Nielsen hmd
     Ane Larsine Schroder
guard: Niels Jensen sognf i Wraabye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Sigersen landsener recrut i Kanderod   14 Nov 1836  pg 922
MODER:  Ane Pedersdtr enke = afg. Siger Nielsen inds i Raarisegaarden
BRO:   Peder Sigersen  dobt 9 Nov 1818, nu 18  (signed: Peder Ziersen)
curator: Niels Hansen skovfoged
wgd: Niels Christensen inds i Alkestrup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ditlov Hansen aftgsmd i Taarnbye    14 Nov 1836  pg 923 927 959 967 996 1022
WIFE:  Kirsten Nielsdtr (dod)
CH:   Jens Ditlovsen gmd i Taarnbye
     ... Ditlovsdtr = Niels Olsen gmd i Taarnbye
     ... Ditlovsdtr = Peder Hansen hmd i Taarnbye
     Ane Ditlovsdtr enke = afg. Lars Nielsen u.gmd i Taarnbye
     Niels Ditlovsen (dod) = ... =2. Erik Sorensen gmd i St.Taarnbye
      4CH: Maren Nielsdtr
         Ane Marie Nielsdtr or Ane Margrethe Nielsdtr
         Karen Nielsdtr
         Dorthe Nielsdtr
     Karen Ditlovsdtr = Peder Nielsen gmd i Strobye Egede
wgd: Niels Olsen gmd
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Hansen gl.hmd i Enderslov     14 Nov 1836  pg 926 947
CH:   Hans Jensen i Hegneslund
     Mette Kirstine Jensdtr = Niels Jensen i Dynneshuset/Enderslov
     Maren Jensdtr ugift
     Ane Jensdtr ugift
guard: Hans Madsen gmd i Enderslov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Lars Pedersen ungkarl i Taarnbye   14 Nov 1836  pg 926 945
BRO:   Hans Pedersen hmd i Taarnbye
     Niels Pedersen ungkarl i Taarnbye
     Sidse Pedersdtr = Hans Olsen bmd i Herfolge
     Ane Marie Pedersdtr = Peder Pedersen inds i Svansbjerg
     Maren Pedersdtr 
     Dorthe Pedersdtr
(NOTE: could have husbands reversed for Sidse & Ane Marie Pedersdtr )
guard: Hans Hansen inds i Taarnbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ole Olsen hmd i Himlingoie 14 Nov 1836   pg 927 953 954
WIFE:  Else Jensdtr       (=2. Jens Nielsen hmd i Himlingoie)
4 CH:  umyndige
guard: Christopher Andersen gmd i Himlingoie
wgd: Lars Andersen smed i Himlingoie
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Jorgensen = Ane Pedersdtr hmd i Taarnbye     21 Nov 1836  pg 928
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Jensen inds i Wallobye      30 Nov 1836  pg 939
WIFE:  Ane Olsdtr        (=2. Anders Sorensen hmd i Wallobye)
CH:   Ole Nielsen umyndige
guard: Ole Nielsen hmd i Wallobye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Lisbeth Henrichsdtr i Tessebolle    21 Dec 1836  pg 943
WIFE:  Christian Sorensen hmd
4 CH:  Peder Christiansen
     Lars Christiansen
     Jens Christiansen
     Karen Marie Christiansdtr
guard: Mads Nielsen gmd i Tessebolle
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Anders Pedersen aftgsmd i Svansbjerg      23 Dec 1836  pg 952
myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Johanne Nielsdtr enke i Wedskiolle      23 Dec 1836   pg 952
HUSB:  Hans Larsen smed hmd (dod)
CH:   Lars Hansen smed i Wedskiolle
     Niels Hansen smed i Strobye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Adam Gotlob Pedersen i Hjelpemarkshuuset       30 Dec 1836   pg 955
FADER:  Peder Hemmesen skovfoged i Hjelpemarkshuset (dod 30 Sep 1820)
SIS:   Sophie Pedersdtr = Ole Larsen hmd i Wraabye
     Eva Pedersdtr enke = afg. Hans Rasmussen gmd i Walloebye  (wgd: Niels Nielsen gmd i Walloebye)
     Lovise Pedersdtr (dod) = Hans Larsen af Lidemark/gmd i Ringsbjerg (dod), bro. of Jens Larsen hmd i Lidemark
      CH: Maren Hansdtr 17 tiene i Bjeverskov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Mads Jensen gdbest i Hadstrup     30 Dec 1836  pg 957
HEIR:  Karen Pedersdtr = Christen Hansen gmd i Hadstrup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Jensen hmd i L.Salbye      31 Dec 1836  pg 957
CH:   Jens Pedersen hmd i L.Salbye
     ... Pedersen
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Bodil Jensdtr i Ringsbjerg  31 Dec 1836  pg 958
HUSB:  Jens Christensen hmd       (testament)
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Dorthe Marie Hansdtr pige i Clemmenstrup       30 Dec 1836   pg 957
FADER:  Hans Jensen gmd i Gl.Kjoge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ellen Nielsdtr i Enderslov  31 Dec 1836  pg 958
HUSB:  Lars Nielsen u.hmd
myndige
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Hansdtr afgtsenke i L.Skjensved      31 Dec 1836  pg 958
HUSB:  Niels Olsen aftgsmd (dod)
CH:   Christopher Nielsen gmd i L.Skjensved
     others?
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ole Andersen aftgsmd i L.Skjensved   31 Dec 1836  pg 958
CH:   Anders Olsen gmd
     Jorgen Olsen gmd
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Gotfredsen hmd i Wallobye    14 Feb 1837  pg 959
2WIFE:  Karen Olsdtr
CH:   umyndige
1WIFE:  
CH:   Niels Nielsen ungkarl 21 i Wallobye
curator: Ole Olsen gmd i Wallobye
wgd: Lars Nielsen gmd sognf i Wallobye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Marie Olsdtr enke i Lidemark   28 Mar 1837  pg 960 983
HUSB:  Peder Pedersen aftgsmd (dod)
CH:   ... = Jens Peder Hersom i Lidemark
     Ane Pedersdtr (dod) = Soren Jensen i Wollerslov
      CH: umyndige
guard: Christen Danielsen hmd i Herfolge / Lars Knudsen hmd i Herfolge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Johannes Schroder skovfoged i Almissevaengehuus     28 Mar 1837  pg 961 979
WIFE:  Marie Olsdtr
BRO:   Lars Christian Schroder 
SIS:   Ane Marie Schroder = Ole Hansen gmd i Herfolge
     Lisbeth Schroder = Ole Nielsen hmd i Enderslov
     Nicoline Schroder = Rasmus Rasmussen mollebygger i Enderslov
     Ane Larsine Schroder ugift
guard: Niels Jensen sognf i Wraabye
wgd: Christen Olsen gmd i Schrodsbjerg
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Rasmussen gmd i Enderslov   18 Jul 1837   pg 962 969
WIFE:  Karen Andersdtr
ILLEG.CH:    Johanne Nielsdtr umyndige
guard: Jens Hansen hmd i Taarnbye
wgd: Hans Hansen yngste gmd i Enderslov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Henrich Edvard Bargum or Heinrich Eduard Bargum forstcandidat i Hegnetslund    19 Aug 1837  pg 963 965 1057 1067
1068
MODER:  Ane Henriette Bargum praeste enke i Kiel
BRO:   Ludolf Conrad Hanibald Bargum advocat i Kiel
     Georg Julius Bargum grosserer i Khvn
     Gustav Ludvig Bargum i Khvn
SIS:   Louise Wilhelmine Lucie Bargum ugift i Kiel
? Stine Sibertsen fruentimmer or Christine Dorthe Sibertzen i Kjoge
      ILLEG.CH:   Johan Julius Michael Sibertzen fodt 20 Dec 1834
guard: Ravn kirkesanger i Herfolge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Johanne Pedersdtr enke i Svansbjerg         28 Oct 1837   pg 967 991
HUSB:  Hans Poulsen gmd (dod)
CH:   Peder Hansen gmd (dod) = ... = 2. Hans Jensen gmd i Svansbjerg Overdrev
      CH: Niels Pedersen
         Birthe Pedersdtr ugift
         Karen Pedersdtr ugift
         Cathrine Pedersdtr = Jens Christiansen gmd i Svansbjerg
     Poul Hansen inds i Svansbjerg
     Karen Hansdtr = Morten Larsen gmd i Aashoie
     Bodil Hansdtr = Hans Madsen inds i Ringsbjerg
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Pedersen = Mette Nielsdtr bmd i Wallobye      4 Dec 1837  pg 968 1017 1018 1021 1049 1053
WIFE:  Mette Nielsdtr (dod)
CH:   Peder Jensen gmd i Wallobye
     Niels Jensen umyndige
? Lars Nielsen u.hmd i Enderslov
 Sophie Larsdtr = Hans Olsen hmd i Giaesmosehuset
 Niels Pedersen gmd i Svansbjerg
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ole Larsen = Margrethe Holgersdtr inds i Wallobye    4 Dec 1837  pg 971
CH:   ... Olsdtr (dod)
      CH: Ane Andreasdtr umyndige
guard: Jens Larsen hmd i Wallobye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ellen Larsdtr i Himlingoie 4 Dec 1837    pg 972
HUSB:  Ole Nielsen unge gmd
CH:   Niels Olsen
     Christen Olsen 17    (fodt 14 Oct 1819)
     Ole Olsen umyndige
     Lisbeth Olsdtr
     Birthe Olsdtr
guard: Niels Larsen gmd
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Andersdtr i Wallobye     7 Dec 1837    pg 974
HUSB:  Hans Pedersen hmd
CH:   ... Hansdtr (dod) = Peder Hansen Geising hmd i Wallobye
      CH: Hans Pedersen mindre
         Niels Pedersen umyndig
         Karen Pedersdtr
         Karen Marie Pedersdtr
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Mette Hansdtr i Eibye     7 Dec 1837   pg 976
HUSB:  Jorgen Larsen gmd
CH:   Peder Jorgensen mindre
     Jens Jorgensen mindre
     Niels Jorgensen umyndige
     Maren Jorgensdtr
     Mette Jorgensdtr
guard: Hans Hansen unge hmd i Eibye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Hansdtr i Wedskiolle   7 Dec 1837   pg 977
HUSB:  Hans Johansen hmd
umyndige arving
? Niels Johansen ungkarl iWalloe
guard: Niels Madsen hmd i Wedskiolle
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Madsen gl.gmd i Saedder      8 Dec 1837  pg 979 993
WIFE:  Inger Nielsdtr  (testament 20 Nov 1822/1812?)
BRO   Ole Madsen (dod)
      CH: Mads Olsen hmd i Herfolge
SIS:   Karen Madsdtr (dod)
      CH: Else Olsdtr (dod)
          CH:  Niels Nielsen hmd i L.Taarnbye
             Jens Rasmussen inds i Himlingoie
             Kirsten Rasmusdtr tiene i Himlingoie
         Maren Olsdtr (dod)
          CH:  Karen Andersdtr = Christen Jorgensen inds i Himlingoie
             Bodil Andersdtr ugift tiene i Himlingoie
         Jens Olsen (dod)
          CH:  Else Jensdtr = Peder Larsen gmd i Enderslov Overdrev
myndige 
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Saxe Pedersen u.gmd i Eibye      8 Dec 1837   pg 979
WIFE:  
CH:   ... Saxesdtr = 
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Cathrine Olsdtr enke i Enderslov Overdrev      8 Dec 1837  pg 980
HUSB:  Niels Sorensen gmd (dod)
myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jorgen Nielsen unge hmd i Lellinge  8 Dec 1837   pg 980
myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Peter Berg skovfoged i Grubberholmshuset     8 Dec 1837  pg 980
CH:   myndige
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Sidse Bendsdtr enke i Himlingoie    8 Dec 1837  pg 980
HUSB:  Jens Nielsen inds (dod)
1 HEIR: 
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ellen Olsdtr i Herfolge       9 Dec 1837    pg 981 982 988 999 1000 1014
HUSB:  Jorgen Larsen gmd
     Maren Jorgensdtr
     Lars Jorgensen
     Ole Jorgensen
     Jens Jorgensen
     Ane Jorgensdtr
     Birthe Jorgensdtr
     Karen Jorgensdtr - alle umyngie
     ... Jorgensdtr = Jens Pedersen gdbest i L.Salbye
guard: Jens Pedersen gl.gmd i Herfolge / Hans Olsen hmd i Herfolge/ Niels Hansen gmd i Herfolge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Christen Hansen gmd i Herfolge     9 Dec 1837  pg 981 986
WIFE:  Maren Larsdtr
CH:   Christen Christensen hmd i Herfolge
     Jens Christensen tjenestekarl i Herfolge
     Hans Christensen
wgd: Lars Knudsen hmd i Herfolge / Christian Danielsen hmd i Herfolge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Nielsen = Else Hansdtr sognef gdbest i Poulstrup      11 Dec 1837  pg 984 1044
CH:   Hans Hansen 17
     Niels Hansen 7
     Mathias Hansen 7
     Jorgen Hansen 2
     Ane Marie Hansdtr 12
guard: Niels Hansen gmd i Enderslov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Sidse Olsdtr i Soevhoishuset      29 Dec 1837  pg 989
HUSB:  Niels Andersen inds
CH:   Niels Nielsen
     Karen Nielsdtr umyndige
guard: Niels Larsen hmd i Sollerup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Nielsdtr i Eibye        29 Dec 1837   pg 990
2HUSB:  Peder Andersen inds
CH:   Anders Pedersen
     Mette Pedersdtr
1HUSB:  Soren ...
CH:   Niels Sorensen umyndige
     Soren Sorensen umyndige
guard: Peder Andersen gl.hmd i Eibye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Pedersdtr i Aggerup      30 Dec 1837   pg 995
HUSB:  Niels Nielsen inds
CH:   Hans Nielsen
     Peder Nielsen umyndige
guard: Hans Pedersen hmd i Wraabye & Jens Larsen inds i Aggerup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Hansdtr i Wedskiolle  30 Dec 1837  pg 997
HUSB:  Soren Christensen hmd
CH:   Niels Sorensen
     Cathrine Sorensdtr umyndige
guard: Niels Christensen hmd i Wedskjolle
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Jensen hmd i Ankerstrade     11 Jul 1838  pg 1001
WIFE:  Karen Pedersdtr     (=2. Peder Hansen hmd i Ankerstraede)
CH:   Johanne Kirsten Jensdtr
     Kirsten Jensdtr
guard: Niels Jensen hmd i Fruestenlehuset
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ole Olsen gl.gmd i Lellinge      24 Feb 1838  pg 1001 1006
WIFE:  Maren Jensdtr
CH:   Peder Olsen
     Ole Olsen
     Jens Olsen mindre
     ... Olsdtr = Lars Nielsen
     ... Olsdtr = Peder Andersen
     ... Olsdtr = Soren Pedersen
     Karen Olsdtr ugift
     Margrethe Olsdtr
guard: Hans Christian Hansen gjaestgiver i Yderholms Kroe
wgd: Peder Jensen gmd i Lellinge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ellen Nielsdtr pige i Wraabye     11 Jul 1838      pg 1003
BRO:   Niels Nielsen (dod)
      CH: Niels Nielsen umyndige
     Peder Nielsen gmd i Wraabye
     Hans Nielsen hmd i L.Linde
SIS:   Inger Nielsdtr enke = afg. Hans Andersen gmd i Taarnbye
     Sidse Nielsdtr = Niels Hansen gmd i Druestrup
guard: Hans Pedersen gmd i L.Linde
wgd: Niels Jensen u.gmd i Wraabye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ole Hansen hmd i L.Salbye  11 Jul 1838   pg 1004
3WIFE:  Kirsten Hansdtr
CH:   Niels Olsen 4
     Soren Olsen 1
1WIFE:  Karen Larsdtr (dod)
CH:   Maren Olsdtr
2WIFE:  Kirstine Larsdtr
CH:   Hans Olsen 12
guard: Lars Jensen gmd i L.Salbye
wgd: Lars Hansen hmd i K.Skjensved
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Anders Larsen hmd i Wedskiolle    11 Jul 1838  pg 1008
WIFE:  Kirstine Hansdtr
4 CH:  Ane Marie Andersdtr umyndige
     Margrethe Andersdtr
     Lovise Andersdtr
     Kirsten Andersdtr
guard: Hans Christensen hmd i Herfolge
wgd: Ole Madsen u.gmd i Wedskjolle
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Marie Hansdtr i Wallovagtshuset    12 Jul 1838  pg 1010
HUSB:  Hans Nielsen hmd
CH:   Niels Hansen
     Peder Hansen
ILLEG.CH: Lars Larsen umyndige
? Jens Hansen tjenestekarl i Billesborg
guard: Hans Jensen hmd i Strobye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Pedersen inds i Wallobye    12 Jul 1838  pg 1012
½BRO:  Hans Pedersen i Wallobye
SIS:   Bodil Pedersdtr (dod)
      CH: Jorgen Nielsen i Olsomagle Lyng
         Niels Nielsen i Khvn
         Inger Nielsdtr = Lars Pedersen i Wallobye
         Maren Nielsdtr (dod)
          CH:  Soren Jensen umyndige
             Peder Jensen
             Lars Jensen
             Niels Jensen
     Karen Pedersdtr = Jacob Rasmussen aftgsmd i Haarlov
guard: Lars Pedersen hmd i Wallobye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Larsen gdbest i Walloebye    14 Jul 1838  pg 1015
MODER:  Dorthe Nielsdtr enke = afg. Lars Nielsen gmd i Wallobye
BRO:   Lars Larsen myndige
SIS:   Dorthe Larsdtr 
guard: Niels Nielsen bondef i Wallobye
wgd: Jens Nielsen hmd i Wallobye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Lars Nielsen unge hmd i Enderslov   4 Aug 1838   pg 1017 1019 1049
BRO:   Niels Nielsen hmd i Haarlov Overdrev
½BRO:  Jens Thomasen hmd i Haarlov Overdrev
     Niels Thomasen gmd i Enderslov
SIS:   Inger Nielsdtr (dod) = afg. Jens Pedersen inds i Enderslov
      CH: Niels Jensen mindre i Wedskjolle
         Jens Jensen 15 i Enderslov
         Karen Jensdtr (dod) = Jens Christiansen i Poulstrup
          CH:  Niels Jensen 6
             Karen Jensdtr
         Trine Jensdtr = Lars i Juellund
         Mette Jensdtr = Hans Andersen inds i Enderslov
         Maren Jensdtr = Hans Pedersen inds i L.Linde
guard: Jens Olsen gmd i Enderslov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Pedersen gmd i Svansbjerg    4 Aug 1838   pg 1017 1032
WIFE:  Inger Marie Nielsdtr   (signed: Ane Marie Nielsdtr )
MODER:  Birthe Caspersdtr enke = afg. Peder Olsen gmd i Svansberg
BRO:   Hans Pedersen u.hmd i Svansbjerg
     Andreas Pedersen hmd i Wedskiolle
wgd: Peder Andersen gl.gmd i Svansbjerg & Henrich Nielsen gmd i Svansbjerg
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Sophie Larsdtr i Graesmosehuset    4 Aug 1838   pg 1017 1018 1053
HUSB:  Hans Olsen hmd
CH:   Ane Hansdtr
     Johanne Hansdtr
REL:   Hans Rasmussen hmd i Skodsbjerg  (by: Ole Rasmussen hmd i Enderslov)
guard: Hans Pedersen u.hmd i Svansbjerg
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jacob Nielsen hmd i Wallobye     11 Aug 1838  pg 1020 1025
WIFE:  Sidse Larsdtr
CH:   Ane Margrethe Jacobsdtr = Lars Hansen inds i Wallobye
     Margrethe Jacobsdtr = Peder Svendsen hmd i Herfolge
(NOTE: husbands may be reversed on above CH:)
wgd: Jens Larsen hmd i Wallobye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Christensen inds i Taarnbye   22 Aug 1838  pg 1027
CH:   Christen Hansen gmd i Taarnbye
     Peder Hansen hmd i Taarnbye
     Niels Hansen (dod) = ... =2. Peder Christian Pedersen hmd i Warpelov
      CH: Ane Nielsdtr
         Maren Sophie Nielsdtr
     Maren Hansdtr (dod)
      CH: Anders Pedersen mindre
         Hans Pedersen umyndige
         Niels Pedersen umyndige
         Birthe Pedersdtr
guard: Christen Hansen gmd
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Cathrine Hansdtr i Eibye   22 Aug 1838   pg 1030
HUSB:  Rasmus Hansen inds
CH:   Jens Olsen
     Hans Olsen (dod) = ... =2. Claus Jacobsen hmd i Eibye
      CH: Ole Hansen mindre
         Cathrine Hansdtr = Niels Larsen hmd i Eibye
         Hans Hansen
         Karen Hansdtr
         Margrethe Hansdtr
         Kirstine Hansdtr or Kirstine Hansdtr    - alle umyndige
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Pedersdtr i Hegnetshuuset     23 Aug 1838  pg 1034
HUSB:  Christian Pedersen hmd
CH:   Niels Christiansen    umyndige
     Johansen Christiansdtr
guard: Peder Andersen gl.gmd i Svansbjerg
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Jensen gl.gmd i Herfolge    23 Aug 1838  pg 1035
WIFE:  Mette Jensdtr
CH:   Jens Pedersen
     Jacob Pedersen
     Karen Pedersdtr umyndige
     Ingeborg Pedersdtr
guard: Peder Jensen u.gmd i Herfolge
wgd: Jens Jensen hmd i Wraabye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Pedersen gl.hmd i Svansbjerg   23 Aug 1838  pg 1037 1047
2WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Jens Hansen 9
     Maren Hansdtr 6
     Mette Marie Hansdtr 3
1WIFE:  Maren Pedersdtr (dod)
CH:   Peter Hansen hmd i Herfolge Overdrev
     Peder Hansen inds i Svansbjerg
     Hans Hansen mindre
     Johan Hansen umyndig
     Ane Hansdtr = Jorgen Nielsen hmd i Hadstrup
     Dorthe Marie Hansdtr = Hans Andreasen hmd i Hoielse
     Inger Margrethe Hansdtr ugift
     Karen Hansdtr ugift
wgd: Niels Pedersen gmd i Wallobye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Rasmus Bendsen gmd i Wedskiolle    19 Sep 1838  pg 1038 1430
WIFE:  Karen Christensdtr
CH:   
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jorgen Nielsen bmd i Svansbjerg Overdrev    22 Sep 1838  pg 1040
WIFE:  Ane Johansdtr  (?=2. Johannes Hansen )
CH:   Marie Jorgensdtr fodt 13 May 1838
guard: Lars Jensen hmd i Svansbjerg Overdrev
wgd: Niels Jensen hmd i Svansbjerg
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ole Jensen gmd i Wraabye   10 Nov 1838   pg 1042 1205
WIFE:  Margrethe Nielsdtr
CH:   umyndige
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Olsen gl.hmd i Himlingoie    1 Dec 1838  pg 1051
WIFE:  Ane Arrildsdtr  (=2. Jorgen Jorgensen hmd i Himlingoie)
CH:   Frederich Pedersen umyndige
guard: Claus Olsen bmd i Thurebye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Kirstine Hansdtr i Himlingoie   22 Dec 1838  pg 1055 1062
2HUSB:  Albrecht Hansen or Albreth Hansen gmd
1HUSB:  Hans Nielsen gmd i Himlingoie (dod)
CH:   Hans Hansen mindre
     Niels Hansen
     Dorthe Marie Hansdtr
     Maren Hansdtr  alle 3 umyndige
curator: Jens Nielsen aftgsmd i Wedskjolle
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Olsdtr enke i Taarnbye     22 Dec 1838  pg 1055 1056 1060
HUSB:  Peder Rasmussen hmd (dod)
CH:   Ole Pedersen mindre
     Jens Pedersen
     Peder Pedersen begge umyndige
? Jens Rasmussen gmd i Taarnbye (dod)
      CH: 2 umyndige born
curator: Niels Olsen gmd i Taarnbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Pedersdtr i Store Salbye     29 Dec 1838  pg 1064
HUSB:  Niels Hansen gdbest
FADER:  
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Marie Andersdtr i Svansbjerg     29 Dec 1838  pg 1064
HUSB:  Mads Sorensen hmd
myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ingeborg Nielsdtr i Eibye  29 Dec 1838   pg 1065
HUSB:  Peder Andersen hmd
1 myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Larsen gmd i Himlingoie     29 Dec 1838  pg 1065
FADER:  Lars Hansen aftgsmd i Himlingoie
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Hansdtr pige i Eibye  29 Dec 1838   pg 1065
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Sidse Larsdtr i Herfolge Overdrev   29 Dec 1838  pg 1065
HUSB:  Hans Pedersen hmd
myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Jacobsdtr pige i Strobye     29 Dec 1838  pg 1066
FADER:  Jacob Jensen gmd i Strobye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Margrethe Legardt sal. Moller enkemadame i Gl.Lellingegaard     5 Feb 1039  pg 1066
HUSB:  Jens Moller forpagter (dod)
CH:   F.L. Moller forpagter i Gl.Lellingegaard
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Jensdtr enke af Hellested, i Enderslov      29 Dec 1838  pg 1066
HUSB:  Anders Jensen hmd i Hellested (dod)
HEIR:  Jens Pedersen gmd i Enderslov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Marie Olsdtr i Eibye     14 Sep 1839   pg 1072 1073 1075 1083
2HUSB:  Saxe Pedersen gl.gmd 
CH:   Maren Saxesdtr = Hans Frandsen gmd i Olsomagle
1HUSB:  Peder ...
CH:   Anders Pedersen hmd i Eibye Hestehauge
     Ole Pedersen gmd i Olsomagle
     Peder Pedersen gmd i Hadstrup (dod)
      CH: Kirsten Pedersdtr ugift
     Mette Pedersdtr = Ole Jensen gmd i Sierslov
     Ellen Pedersdtr (dod)
      CH: Hans Andersen i Eibye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Nielsen gmd i Eioie  5 Oct 1839   pg 1075 1076 1094
WIFE:  Karen Jensdtr
CH:   Niels Pedersen myndig
     Jens Pedersen soldat mindre
     Jacob Pedersen mindre
     Birthe Pedersdtr = Jens Hansen inds i Herfolge
     Ane Pedersdtr = Frederich Dohn/Daahn hmd i Eioie
     Kirstine Pedersdtr = Mads Rasmussen i Khvn
     Kirsten Pedersdtr ugift
     Inger Pedersdtr ugift
? Peder Nielsen gmd i Taarnbye
guard: Peder Jensen gmd i Eioie
wgd: Ole Pedersen gmd i Wraabye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Jensen hmd i Wedskiolle     9 Nov 1839   pg 1077 1078
WIFE:  Birthe Henrichsdtr        (=2.? Soren Pedersen )
CH:   Jens Jensen i Walloe
     Peder Jensen i Walloe
curator: Peder Pedersen sognf i Aggerup
wgd: Hans Andersen inds i Wedskiolle
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Inger Mortensdtr enke i Wedskiolle      11 Nov 1039   pg 1080
HUSB:  Peder Haagensen hmd
CH:   Hans Pedersen (dod)
      CH: Peiter Hansen hmd i Herfolge Overdrev
         Peder Hansen inds i Svansbjerg
         Hans Hansen ungkarl i Kjoge
         Johan Hansen
         Jens Hansen
         Ane Hansdtr = Jorgen Nielsen hmd i Hadstrup
         Dorthe Marie Hansdtr = Hans Andreasen i Hoielse
         Inger Margrethe Hansdtr
         Karen Hansdtr
         Maren Hansdtr
         Mette Marie Hansdtr
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Rasmussen inds i Eioie      11 Nov 1839  pg 1081
WIFE:  Maren Hansdtr
CH:   Peder Jensen mindre
     others umyndige
guard: Ole Rasmussen hmd i Sollerup
wgd: Anders Hansen hmd i Lystrup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Olsen gmd i Wedskiolle     12 Nov 1839  pg 1086
3WIFE:  Marie Hansdtr
CH:   Kirsten Pedersdtr 11
     Ane Pedersdtr 5
1WIFE:  Kirsten Jensdtr (dod)
CH:   Ole Pedersen mindre i Wraabye
     Maren Pedersdtr ugift
2WIFE:  Kirsten Hansdtr (dod)
CH:   Hans Pedersen 14
guard: Lars Olsen gmd i Hellested
wgd: Christian Nielsen gmd i Sonnerup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Jensen gmd sognef i Wraabye   12 Nov 1839  pg 1090
WIFE:  Ane Hansdtr
CH:   Jens Nielsen gmd i Wraabye
     Hans Nielsen ungkarl i Wraabye
     Niels Nielsen ungkarl i Wraabye
     Peder Nielsen ungkarl mindre i Wraabye
     Margrethe Nielsdtr ugift
     Karen Nielsdtr ugift
WIFE.BRO: Lars Hansen
guard: Jens Jensen hmd i Wraabye
wgd: Hans Hansen gmd i Wraabye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Olsen hmd i L.Ladager      16 Nov 1839  pg 1097
WIFE:  Maren Larsdtr      (=2. Peder Hansen hmd i L.Ladager)
CH:   Anders Pedersen 16
guard: Henrich Nielsen gmd i Assendrup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Bendtsen aftgsmd i Hadstrup    23 Nov 1839  pg 1098 1111
     (testament 11 Jun 1836)
BRO:   Jens Bendtsen (dod)
      CH: Hans Jensen inds i Himlingoie
½BRO:  Niels Bendtsen (dod)
      CH: Bendt Nielsen hmd i Juellund
         Niels Nielsen hmd i Juelland
         Hans Nielsen tiene i Kjoge
     Lars Bendtsen (dod)
      CH: Jorgen Larsen (dod)
          CH:  Maren Jorgensdtr ugift
             Karen Jorgensdtr ugift
             Ane Jorgensdtr ugift
             Margrethe Jorgensdtr ugift
         Maren Larsdtr = Hans Larsen gl.hmd i Himlingoie
     Bendt Bendtsen (dod)
      CH: Andreas Bendtsen hmd i Sollerup
         Bendix Bendtsen hmd i Aashoie
         Bodil Bendtsdtr enke = afg. Peder Mogensen hmd i Sonder Kjoge
         Mette Bendtsdtr enke = afg. Niels Larsen hmd i Aashoie
½SIS:  Sidse Bentsdtr (dod)
      CH: Else Jensdtr = Christopher Larsen hmd i Haubye
         Karen Jensdtr = Mads Jorgensen hmd i Lystrup
wgd: Hans Jensen gmd i Kjoge & Lars Corneliusen hmd i Lellinge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Inger Hansdtr enke i Himlingoie    7 Dec 1839   pg 1104
HUSB:  Niels Rasmussen inds (dod)
BRO:   Peder Hansen (dod)
      CH: Peder Pedersen hmd i Himlingoie
         Jens Pedersen hmd i Himlingoie
         Ole Pedersen hmd i Himlingoie
         Soren Pedersen hmd i Hyllested
         Lars Pedersen hmd i Hyllested
     Jens Hansen hmd i Hellested
SIS:   Birthe Hansdtr (?dod)
      CH: Hans Peter Mose i Kjoge
         Lucie Petersdtr (guard: Jens Hansen hmd i Hellested)
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Nielsen smed i Lidemark     9 Dec 1839   pg 1106
WIFE:  Lisbeth Frederichsdtr
CH:   Kirsten Nielsdtr ugift
     Karen Nielsdtr ugift
guard: Soren Nielsen gmd i Bjeverskov
wgd: Peder Frederichsen gmd i Gummersmark
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Sophie Frederikke Walloe tjenestepige i Lidemark    14 Dec 1839  pg 1109
CH:   Hansine Frederikke i pleie hos Hans Pedersen hmd i Wraabye
guard: Mads Olsen hmd i Herfolge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Larsdtr enke i Hadstrup      19 Dec 1839  pg 1111
HUSB:  Jens Larsen gmd
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Dorthe Pedersdtr i Svansbjerg     19 Dec 1839  pg 1111
HUSB:  Jens Hansen gl. hmd
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Andersdtr enke i Svansbjerg Overdrev    19 Dec 1839  pg 1112 
HUSB:  Ole Johnsen hmd (dod)
?HEIR:  Mads Andersen hmd i Stangeledshuset
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Jorgensen portner vaegter i Billesberg  19 Dec 1839  pg 1112
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Sidse Jensdtr enke i Ringsbjerg    19 Dec 1839  pg 1112
HUSB:  Peder Nielsen hmd (dod)
HEIRS:
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Asmus Lorentzen hmd i Lellinge     29 Dec 1839  pg 1113
myndig arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Kirsten Madsdtr enke i Poulstrup    1 Apr 1840       pg 1113 1114 1133 1135 1148/9
HUSB:  Niels Pedersen gmd (dod - ? 30 May 1825)
CH:   Peder Nielsen gmd i Aggerup
     Jens Nielsen bmd i Saedder
     Karen Nielsdtr = Peder Pedersen gmd i Aggerup
     Hans Nielsen (dod)
      5CH: Hans Hansen ungkarl i Enderslov
         Niels Hansen umyndige
         Mathias Hansen
         Jorgen Hansen
         Ane Marie Hansdtr
guard: Niels Hansen gmd i Enderslov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Lars Andersen ungkarl i Ringsbjerg  29 Dec 1839  pg 1113
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Soren Pedersen hmd i Eibye Hestehauge     19 Dec 1839  pg 1113
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Pedersdtr enke hod Peder Svendsen hmd i Herfolge     6 Jul 1840   pg 1115
HUSB:  Casper Jorgensen hmd (dod)
HUSB.SIS: ... Jorgensdtr (dod) = Moller muurmester
      CH: 
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Hansdtr i Himlingoie   6 Jul 1840   pg 1117
HUSB:  Niels Pedersen hmd
BRO:   Jens Hansen myndige
½BRO:  Hans Larsen umyndige
guard: Peter Olsen smed gmd i Himlingoie
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Jensen inds i Himlingoie     6 Jul 1840   pg 1119
CH:   Niels Hansen
     Lars Hansen   fodt 22 May 1822
guard: Jorgen Jorgensen hmd i Himlingoie
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Jensdtr i Eioie, Herfolge    6 Jul 1840   pg 1120
HUSB:  Peder Jensen gmd
8 CH:  Hans Pedersen 14
     Jens Pedersen 11
     Niels Pedersen 9
     Soren Pedersen 6
     Mads Pedersen 4
     Ane Pedersdtr 16
     Maren Pedersdtr 9
     Kirsten Pedersdtr 4
guard: Hans Pedersen gmd i Svansbjerg
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Sidse Jensdtr i Svansbjerg  6 Jul 1840   pg 1123
2HUSB:  Hans Pedersen gmd
CH:   Ane Hansdtr
1HUSB:  Niels Christensen gmd i Svansbjerg (dod)
CH:   Jens Nielsen 
guard: Peder Jensen gmd i Eioie
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Lisbeth Iversdtr enke dod i Eioie   13 Jul 1840  pg 1125
HUSB:  Hans Pedersen inds i Lellinge (dod)
CH:   Peder Hansen hmd i Hom
     Iver Hansen inds i Carrebek
     Jens Hansen tiene i Gunderup?, mindre
     Christen Hansen tiene i Lellingegaard
     Karen Hansdtr = Ole Pedersen hmd i Eioie
     Birgethe Hansdtr ugift i Kjoge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ellen Hansdtr i Saedder   13 Jul 1840   pg 1127
HUSB:  Jens Rasmussen gmd
CH:   Hans Jensen 5
     Rasmus Jensen 1
     Dorthe Jensdtr 9
     Ellen Marie Jensdtr 7
     Maren Jensdtr 3
REL:   Niels Hansen hmd i Alsonderup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Poulsdtr i Eibye    13 Jul 1840   pg 1129
HUSB:  Jens Christensen hmd
CH:   Kirsten Jensdtr
guard: Jorgen Larsen gmd i Eibye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jorgen Hansen tjenestekarl af Taarnbye     13 Jul 1840  pg 1131
½SIS:  Lene Christine Hansdtr
     Ane Margrethe Hansdtr  begge ugift i Kjoge
guard: Hans Jacobsen traeskomager i Kjoge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Hansen hmd i Knapmagerhuuset   22 Aug 1840  pg 1132 1141 1142 1164
WIFE:  Johanne Cathrine Ephraimsdtr
CH:   Ole Hansen arbeidsmand i Kjoge
     Jens Hansen inds i Bielkerup
wgd: Christian Ephraimsen Dahn inds i Herfolge Hestehaugehuus    (signed: Christian Dehn)
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Hansen unge hmd i Lelling    4 Sep 1840   pg 1136
1 HEIR: myndige
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ellen Nielsdtr i Wedskiolle      4 Sep 1840   pg 1137
HUSB:  Jens Nielsen aftgsmd
myndig arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Kirsten Pedersdtr i Herfulge         4 Sep 1840    pg 1137
HUSB:  Jorgen Larsen gmd
myndig arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Olsdtr i Tadskevadshuset    4 Sep 1840   pg 1137
HUSB:  Ole Pedersen inds    (testament)
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Eva Pedersdtr aftgsenke i Hadstrup  28 Oct 1840  pg 1138
HUSB:  Hans Rasmussen gmd (dod)
alle myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Margrethe Sophie Jacobsdtr i Lellinge     4 Sep 1840   pg 1138
HUSB:  Peder Andersen hmd
1 HEIR: Johan Peter Carstensen hmd i Aashoie
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Rasmus Christensen aftgsmd i Hadstrup     4 Sep 1840   pg 1138
alle myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Marie Christine Andersdtr i Enderslov     31 Oct 1840  pg 1139
HUSB:  Hans Madsen gmd
CH:   umyndige
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ellen Pedersdtr i Lellinge     21 Nov 1840   pg 1141 1147
2HUSB:  Ole Jensen hmd
1HUSB:  Niels ...
CH:   Lars Nielsen mindre
     Karen Nielsdtr ugift
guard: Lars Hansen hmd i Lellinge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Larsen gmd i Store Salbye    21 Nov 1840  pg 1141 1143 1145
2WIFE:  Maren Andersdtr
?1WIFE: 
?CH:   
BRO:   Jens Larsen hmd i Store Salbye
SIS:   ... Larsdtr = Poul Andersen hmd i Store Salbye
wgd: Anders Andersen gmd i Olsemagle
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Christen Hansen gmd i Eibye         21 Nov 1840   pg 1141 1142 1143
WIFE:  Maren Hansdtr
CH:   Hans Christensen
     Jens Christensen
     ... Christensdtr = Niels Jensen inds i Eibye
     ... Christensdtr ugift
     ... Christensdtr ugift
guard: Rasmus Pedersen i Stenkelstrupgaarden
wgd: Niels Nielsen hmd i Eibye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Madsdtr i Lille Salbye      24 Nov 1840      pg 1152 1164 1167
HUSB:  Peder Larsen gl. hmd
CH:   Jens Pedersen vaegter i Khvn
     Lars Pedersen tiene i Sophiendahl
     Mads Pedersen inds i Store Salbye
     Anders Pedersen tiene i Aashoie
     Mette Pedersdtr = Hans Nielsen hmd i Herlufmagle
     Lisbeth Pedersdtr umyndige
guard: Niels Madsen gmd i Olbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Gunder Svendsen hmd fisker i Suurlundshuset   24 Nov 1840  pg 1153
PLEIEDATTER: Karen Sorensdtr = Christopher Hansen
guard: Soren Clemmensen hmd i Taarnbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Thomasen ungkarl skraedder i K.Skjensved     24 Nov 1840  pg 1155
BRO:   Lars Thomasen
     Peder Thomasen  of age
SIS:   Sidse Thomasdtr = Lars Pedersen
     Karen Thomasdtr = Hans Simonsen
     Marie Thomasdtr
½BRO:  Poul Jorgensen  of age
     Jorgen Jorgensen 
guard: Poul Jorgensen gmd i Kr.Skjensved
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Hansdtr i Lellinge Kongebrohuus     25 Nov 1840  pg 1157
HUSB:  Jorgen Olsen hmd
BRO:   Johannes Hansen bmd i Svansbjerg Overdrev
½SIS:  Marie Johansdtr (dod)
      3CH: Ole Nielsen
         Kirsten Nielsdtr
         Maren Nielsdtr
STEPCH: Ane Cathrine Jorgensdtr, dau of Ane Jensdtr (dod 1829) = Jorgen Olsen
guard: Christen Olsen bmd i Sollerup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Cathrine Rasmusdtr i Saedder   25 Nov 1840  pg 1159
2HUSB:  Jens Christian Madsen gmd sognf
CH:   Boe Jensen
     Rasmus Jensen
     Mads Christian Jensen
1HUSB:  Boe ...
CH:   Bodil Boesdtr
REL:   Frederich Rasmussen gmd i Strobye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Bendt Christensen skovf dyrevogter i Walloe Dyrehaugehuus til Raasinegaarden   25 Nov 1840  pg 1161
WIFE:  Marie Mauritzdtr
4 CH:  Mauritz Bendtsen
     Kirsten Bendsdtr
     Karen Marie Bendsdtr
     Ane Marie Bendsdtr
REL:   Jens Christensen hmd i Aarlose
wgd: Niels Nielsen gmd i Kanderod
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Mortensdtr i Eibye    14 Dec 1840   pg 1168
HUSB:  Jens Johansen inds
arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Rasmusdtr pige i Taarnbye     18 Dec 1840  pg 1168
FADER:  Rasmus Clemensen sognef i Taarnbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Henriette Dorthea Monefeldt sal. Richardt madame enke i Hesseberg?   22 Dec 1840  pg 1168
HUSB:  Gothard August Richardt skovrider (dod)
myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Larsen gmd i Hadstrup  24 Dec 1840  pg 1169
umyndige or myndige? arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Henrich Nielsen gmd i Svandbjerg   30 Dec 1840  pg 1169
WIFE:  
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Jensen ungkarl i Gl.Lellingegaard     30 Dec 1840  pg 1169
FADER:  Jens Hansen inds i Hadstrup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Pedersen ungkarl i Enderslov   29 Dec 1840  pg 1169
FADER:  Peder Jorgensen hmd i Enderslov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Mette Christophersdtr enke i Eibye  30 Dec 1840  pg 1170
HUSB:  Jens Rasmussen hmd (dod)
myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Lars Hansen gdbest i Lellinge    29 Mar 1841   pg 1170 1172 1174 1197 1199 1203 1204 1219 1220 1225 1226 1228
WIFE:  Ane Marie Nielsdtr 
CH:   Christen Larsen umyndige 
BRO:   Peder Hansen snedkersvend i Khvn
     Christopher Hansen gmd i Lellinge
PARENTS:     Hans Christophersen = Karen Larsdtr gmd i Lellinge
guard: Christen Hansen hmd i Lellinge 
wgd: Kuhlmann procurator i Kjoge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Cathrine Pedersdtr i Svansbjerg    12 Jun 1841  pg 1175
HUSB:  Jens Christiansen gmd
CH:   Christian Jensen 6
     Karen Jensdtr 3
     Karen Marie Jensdtr 1
? Birthe Pedersdtr, stepdau of Hans Jensen gmd i Svandsbjerg
guard: Poul Hansen hmd i Svansbjerg
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Margrethe Olsdtr i Himlingoie     12 Jun 1841  pg 1177
HUSB:  Peter Olsen gmd smed
CH:   Ole Petersen mindre
     Niels Petersen umyndige
     Jens Petersen umyndige
     Maren Petersdtr ugift
     Johanne Petersdtr ugift
     Karen Petersdtr ugift
     Lovise Petersdtr
     Ane Stine Petersdtr
guard: Niels Olsen gmd i Himlingoie
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ingeborg Albrechtsdtr i Store Salbye      12 Jun 1841  pg 1178
HUSB:  Peder Rasmussen gmd
CH:   Rasmus Pedersen 7
     Karen Pedersdtr ugift
     Ingeborg Pedersdtr ugift
     Mette Pedersdtr ugift
guard: Morten Pedersen u.gmd i Olbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Anders Hansen gmd i Eioie  18 Sep 1841   pg 1180 1182 1186
WIFE:  Maren Larsdtr
CH:   Hans Andersen myndige
     Ane Marie Andersdtr ugift
guard: Peder Jensen gmd i Eioie
wgd: Soren Frandsen gmd i Eioie
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jorgen Larsen gmd i Eibye  18 Sep 1841   pg 1180 1181 1183
CH:   Peder Jorgensen myndige
     Jens Jorgensen mindre
     Niels Jorgensen mindre
     Maren Jorgensdtr ugift
     Mette Jorgensdtr ugift
guard: Soren Larsen hmd i Orsted Hestehauge & Hans Pedersen hmd i Eibye Hestehauge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Larsen hmd i Herfolge Torpe   18 Sep 1841  pg 1180 1182 1187
WIFE:  Maren Pedersdtr
CH:   Lars Nielsen
     Peder Nielsen
     ... Nielsdtr = Peder Nielsen i Solvhoishuset
     Ane Cathrine Nielsdtr ugift
     Maren Nielsdtr ugift
guard: Jens Hansen hmd i Solvhoishuset
wgd: Niels Pedersen hmd i Damhuset/Stumpedamshuset
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Anders Rasmussen hmd i Kanderod    25 Sep 1841  pg 1190
WIFE:  Maren Nielsdtr
1 CH:  Ane Marie Andersdtr
guard: Lars Rasmussen gmd i Borsted
wgd: Niels Nielsen gmd i Kanderod
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ellen Pedersdtr i Taarnbye  25 Sep 1841   pg 1191
HUSB:  Niels Frederichsen hmd
CH:   Soren Nielsen
     Ane Marie Nielsdtr
     Karen Marie Nielsdtr
     Maren Nielsdtr
FADER:  Peder Hansen gmd i Taarnbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jorgen Larsen hmd i Herfolge Overdrev     25 Sep 1841  pg 1193 1195
WIFE:  Karen Larsdtr
BRO:   Hans Larsen (dod)
      CH: Lars Hansen i Herfolge
         Jens Hansen hmd i Solvhoishuset
         Christen Hansen i Kjoge
     Niels Larsen (dod)
      CH: Lars Nielsen of age i Herfolge
         Peder Nielsen i Herfolge
         Kirsten Nielsdtr = Peder Nielsen inds i Herfolge Torp
         Ane Cathrine Nielsdtr ugift
         Maren Nielsdtr ugift
? Mette Hansdtr enke = afg. Jens Pedersen i Holmegaarden
guard: Jens Hansen hmd i Soevhoishuset
wgd: Christen Larsen hmd i Svansbjerg
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Christian Hansen inds i Yderholms Kroe     2 Oct 1841   pg 1196
CH:   Hans Christiansen
     Ane Christiansdtr
guard: Hans Christophersen gmd i Hellinge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Andersen rogter i Hegnetslund      11 Oct 1841   pg 1198 1232 1241
BRO:   Jorgen Andersen hmd i Tessebolle (dod)
      CH: Peder Jorgensen 29 tiene i Khvn/ tiene i Eibye
         Jens Jorgensen 25 ungkarl i Herfolge/ tiene i Juellund
         Maren Jorgensdtr ugift tiene i Thurebyholm
     others died without heirs
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Jorgensen inds i Wallobye    4 Dec 1841   pg 1201
CH:   Niels Nielsen i Khvn
     Jorgen Nielsen hmd i Olsomagle Lyng
     Inger Nielsdtr = Lars Pedersen i Wallobye
     Maren Nielsdtr (dod)
      CH: Soren Jensen
         Peder Jensen
         Niels Jensen umyndige
         Lars Jensen umyndige
guard: Jens Pedersen
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Nielsen aftgsmd i Wedskiolle   30 Dec 1841  pg 1205
WIFE:  Ane Nielsdtr   (testament)
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Nielsen gmd i Hoielse  30 Dec 1841   pg 1205
myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Hansdtr enke i Lellinge     30 Dec 1841  pg 1205
HUSB:  Peder Olsen gmd (dod)
myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Augusta Ulrica Christiane Frederikke Wedell fodt Comtesse Schack i Larenesse af Hegnetslund    30 Dec 1841  pg
1206 1232
HUSB:  Wedell baron
CH:   son mindre
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Pedersen gl.gmd i Herfolge Brokkegaard  15 Jan 1842  pg 1206 1221
CH:   Hans Jensen gmd i Herfolge
     Inger Jensdtr = Lars Larsen hmd i Herfolge
     Marie Jensdtr = Hans Pedersen gmd i Walloebye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Olsen hmd i Jersie      30 Dec 1841   pg 1206
alle myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Jorgensdtr enke i Himlingoie  28 Jan 1842  pg 1207
HUSB:  Lars Christensen gmd (dod)
1 HEIR: Hans Jorgensen inds i Himlingoie
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Lars Nielsen tjenestekarl i Herfolge      22 Jan 1842  pg 1207
myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Rasmus Jensen gmd i L.Skiensved    18 Mar 1842  pg 1208 
WIFE:  Inger Jonasdtr
1 CH:  Jens Rasmussen
guard: Jorgen Olsen gmd i L.Skjensved
wgd: Rasmus Larsen gmd i Jersie
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Kirsten Hansdtr enke i Hadstrup    1 Apr 1842   pg 1209 1211 1213 1217 1256 1264
HUSB:  Peder Pedersen gmd (dod)
CH:   Jens Nielsen i Hadstrup
     ... Nielsdtr = Ole Larsen i Gjorslov
gaard til: Niels Johansen
? Mads Hansen hoker i Kjoge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Christen Nielsen hmd i Ringsbjerg Skovhuse   13 Apr 1842  pg 1210
2 CH:  myndige
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Pedersdtr i Himlingoie  1843  pg 1214 or 1274 1258 1287
HUSB:  Ole Nielsen gl. aftgsmd
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Larsen gmd i L.Salbye  24 Jun 1842   pg 1220
myndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Hansen hmd i Svansbjerg     24 Jun 1842  pg 1220 #24
1 HEIR: (testament)
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jorgen Nielsen gl.hmd i Lellinge   13 Aug 1842  pg 1222
WIFE:  Karen Larsdtr      (=2. Jorgen Pedersen hmd i Lellinge)
CH:   Maren Jorgensdtr
     Ane Jorgensdtr  umyndige
guard: Anders Nielsen gdbest i Hoielse
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Margrethe Pedersdtr enke i Jersie   13 Aug 1842  pg 1225
HUSB:  Thomas Henrichsen hmd (dod)
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Christen Christensen gmd i Sollerup      13 Aug 1842  pg 1225
1 myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Anders Hansen hmd i Taarnbye     21 Aug 1842  pg 1225
myndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Larsdtr i Lellinge   11 Sep 1842   pg 1226
HUSB:  Peder Jensen gmd
myndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Larsdtr i Himlingoie  11 Sep 1842   pg 1226
HUSB:  Niels Rasmussen gmd
CH:   umyndige
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ole Sorensen tjenestekarl i Hoielse      17 Sep 1842  pg 1229 1261
½BRO:  Peter Nielsen 16 tiene i Aashoie
½SIS:  Ane Kirstine Larsdtr ugift tiene i Slagelse
guard: Niels Christensen hmd i Rolighedshusen    (NOTE: x'd out MOR.SVOGER by his name)
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Lars Hansen gmd i Wedskiolle     8 Oct 1842   pg 1230
WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   ... Larsdtr 
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Jensdtr enke i Lellinge     29 Oct 1842  pg 1234 1236 1237
HUSB:  Ole Olsen gmd (dod)
CH:   Peder Olsen hmd i Lidemark
     Ole Olsen gmd i Lellinge
     Jens Olsen gmd i Lellinge
     ... Olsdtr = Lars Nielsen gmd i Gummerod
     ... Olsdtr = Peder Andersen gmd sognf i Lellinge
     ... Olsdtr = Soren Pedersen gmd i Lellinge
     Margrethe Olsdtr ugift
guard: H.C. Hansen i Yderholms Kroe
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ole Jensen gmd i Wedskiolle      29 Oct 1842  pg 1234 1238
WIFE:  Maren Jensdtr
BRO:   Anders Jensen gmd i L.Skjensved
SIS:   Mette Jensdtr = Jens Jorgensen hmd i L.Skjensved
     Maren Jensdtr = Ole Jensen parcellist i Orsted Mark
     Marie Jensdtr (dod) 
      CH: Margrethe Larsdtr = Peder Jensen inds i K.Skjensved
         Inger Larsdtr ugift
guard: Anders Jensen gmd i L.Skjensved
wgd: Jens Jensen gmd i Hoielse
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Hansen gmd i Taarnbye      29 Oct 1842  pg 1234 1247 1252
2WIFE:  Karen Christensdtr or Karen Christiansdtr
CH:   Hans Pedersen inds i Taarnbye
     Christian Pedersen gdbest i Taarnbye
     ... Pedersdtr = Jens Pedersen inds i Taarnbye
     Ellen Pedersdtr (dod) = Niels Frederichsen hmd i Taarnbye
      CH: Soren Nielsen
         Ane Marie Nielsdtr
         Karen Marie Nielsdtr
         Maren Nielsdtr
     Kirstine Pedersdtr
     Ane Margrethe Pedersdtr
wgd: Christen Hansen gmd i Taarnbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Larsen Tolstrup soldat dod i Garnison Hosp i Khvn     29 Oct 1842  pg 1241
FADER:  Lars Pedersen inds fattig i Herfolge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Lars Nielsen gl.hmd i Enderslov    9 Dec 1842   pg 1242
CH:   Sidse Larsdtr = Hans Hansen inds i Enderslov
     Marie Larsdtr ugift
     Ellen Larsdtr ugift
guard: Peder Nielsen gmd i Aggerup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Olsdtr i Enderslov   3 Dec 1842   pg 1242
HUSB:  Niels Hansen hmd
myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Olsdtr i Sollerup       9 Dec 1842    pg 1243
HUSB:  Niels Larsen hmd
CH:   Ole Nielsen mindre
     Lars Nielsen mindre
     Niels Nielsen umyndige
     Hans Nielsen umyndige
     Marie Nielsdtr ugift
guard: Hans Olsen hmd i Enderslov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Dorthe Marie Christensdtr i Herfolge Kohaugegaard       9 Dec 1842    pg 1245
HUSB:  Christen Nielsen inds i Herfolge, nu tienestekarl i Clemmenstrup
CH:   Kirsten Christensdtr   umyndige
     Dorthe Marie Christensdtr
guard: Christen Nielsen skraeder i Eitvedshuset
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Johannes Eliasen hmd i Lidemark    11 Jan 1843  pg 1246
WIFE:  Kirsten Hansdtr     (=2. Christian Jorgensen i Lidemark
1 CH:  Karen Marie Johannesdtr umyndige
guard: Lars Hansen gmd i Lidemark
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Nielsen tjenestekarl i Olsomagle     11 Jan 1843  pg 1250
MODER:  Johanne Jensdtr enke = afg. Niels Ovesen hmd i Orninge
BRO:   Niels Nielsen tiene i Spanager
SIS:   Johanne Nielsdtr umyndige
½BRO:  Ove Nielsen hmd i Orninge
     Jens Nielsen hmd i Habolle
wgd: Peder Hansen u.gmd i Olsomagle
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Mads Nielsen gmd i Wraabye  14 Jan 1843   pg 1251 1252
WIFE:  Marie Sorensdtr
CH:   Niels Madsen mindre
     Soren Madsen mindre
     Hans Madsen umyndige
     Karen Madsdtr
     Sidse Madsdtr
guard: Lars Nielsen gmd i Himlingoie
wgd: Jacob Sorensen gmd i Herfolge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ole Jensen gmd i Wraabye   1843  pg 1251 1252 ** (not found here)
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Lars Jacobsen aftgsmd i Enderslov      31 Jan 1843   pg 1255 1298
HEIRS:  Lars Olsen hmd i Enderslov
     Christen Pedersen hmd i Enderslov
? Hans Olsen hmd i Herfolge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Birthe Olsdtr aftgsenke i Enderslov      31 Jan 1843  pg 1258 1262
HUSB:  Hans Nielsen gmd (dod)
CH:   Hans Hansen gmd i Enderslov
     Ole Hansen hmd i Enderslov
     Jens Hansen slamerietraerende i Khvn
     Niels Hansen (dod)
      CH: Niels Nielsen hjulmand 
         Hans Nielsen   myndige
         Peder Nielsen mindre
         Lars Nielsen umyndige
         Karen Nielsdtr
         Marie Nielsdtr
         Birthe Nielsdtr
         Maren Nielsdtr
guard: Lars Olsen hmd i Enderslov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ole Nielsen gl. = Ane Pedersdtr aftgsmd i Himlingoie  22 Feb 1843  pg 1258 1274 1287
HIS.HEIR: Ane Jensdtr   (per testament 16 Jan 1836)
HIS.SODSK.CH: Ane Madsdtr (dod)
       Ch: Mads Andersen hmd i Taarnbye
         Birthe Andersdtr enke = afg. Lars Hansen aftgsmd i Himlingoie    (wgd: Mads Andersen hmd i Taarnbye)
         Kirsten Andersdtr = Rasmus Clemensen gmd i Taarnbye
          CH:  Lars Larsen myndige    (for his mother)
HER.SIS:     Maren Pedersdtr enke = afg. Hans Olsen hmd i Wedskjolle
      CH: ... Hansdtr = Hans Jensen inds/hmd i Himlingoie
          CH:  Ane Jensdtr
HER.BRO: Rasmus Pedersen (dod)
      CH: Niels Rasmussen gmd i Himlingoie
         Frands Rasmussen tjenestekarl i Himlingoie
         Ane Rasmusdtr (dod)
          CH:  Jens Pedersen tienestekarl i Svansbjerg
             Ole Pedersen tienestekarl i HImlingoie
             Niels Pedersen umyndige
             Karen Pedersdtr
             Kirstine Pedersdtr
         Lisbeth Rasmusdtr = Christopher Andersen gmd i Himlingoie
         Kirstine Rasmusdtr = Lars Nielsen gmd i Himlingoie
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Hansdtr tjenestepige i Wedskiolle     22 Feb 1843  pg 1260
myndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Jensdtr i Jersie    22 Feb 1843   pg 1260
HUSB:  Niels Hansen hmd
myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Lars Hansen aftgsmd i Himlingoie   1 Mar 1843   pg 1260
myndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Nielsen gl.inds hmd i Lellinge      4 Mar 1843   pg 1261
myndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Andersen Hald hmd i Lellinge   6 Apr 1843   pg 1266
myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Mette Hansdtr aftgsenke i Herfolge  6 Apr 1843   pg 1266
HUSB:  Anders Jensen gmd (dod)
myndig arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ole Nielsen gl.gmd i Himlingoie    6 Apr 1843   pg 1266
myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Jensen hmd i Herfolge  15 Jun 1843   pg 1267
 (lem i Dronning Anna Sophias Stiftelse)
myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Larsdtr enke i Eioie  15 Jun 1843   pg 1267 1309 1312 1319
WIFE:  Anders Hansen gmd (dod)
CH:   Hans Andersen i Eioie
     Ane Marie Andersdtr = Peder Pedersen i Eioie
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Johanne Nielsdtr enke, lem i Dernning Anna Sophie 's stiftelse i Sollerup    16 Jun 1843  pg 1268
HUSB:  Christen Pedersen hmd i Tessebolle (dod)
myndig arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Kirsten Christensdtr i Herfolge       26 Jun 1843   pg 1268
HUSB:  Niels Hansen inds
CH:   Christen Nielsen myndige
     Hans Nielsen myndige
     Karen Nielsdtr ugift
guard: Niels Larsen hmd i Gummerod
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Soren Nielsen gl.inds i Lellinge   16 Jun 1843  pg 1268
myndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Kirsten Nielsdtr enke i Herfolge Torp     26 Jun 1843  pg 1270 1294 1297 1309 1315 1322
HUSB:  Hans Larsen gmd (dod -? 26 Sep 1831)
CH:   Niels Hansen gmd i Ringsbjerg
     Lars Hansen gmd i Bjelkerup
     Hans Hansen gmd i Hoielse
     Jens Hansen gmd i Herfolge Torp
     Karen Hansdtr ugift
     Maren Hansdtr = Anders Nielsen kudsk nu tiene i Khvn
     Ane Marie Hansdtr ugift
?guard: Jacob Sorensen, Hans Larsen, Petersen skolelarer i Gjoderup, Anders Hansen nu i Khvn
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Jensdtr i L.Skjensved      26 Jun 1843  pg 1272 1304 1306
HUSB:  Jens Larsen gdbest inds
CH:   Karen Jensdtr umyndige
guard: Jens Larsen Hugger hmd i Store Salbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Christen Nielsen hmd i Sct.Annahuus      1843 pg 1273 1295 
WIFE:  Ane Sorensdtr
CH:   Niels Christensen vaegter i Walloe
     Christen Christensen inds i Sct.Annahuset
     Kirstine Christensdtr = Mads Andersen hmd i Taarnbye
     Maren Christensdtr = Hans Pedersen hmd i Wedskjolle
wgd: Jens Nielsen gmd i Wedskjolle
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Sorensdtr i Eibye   27 Jun 1843   pg 1277
HUSB:  Johan Jensen hmd
CH:   Soren Johansen
     Jens Johansen
guard: Jorgen Sorensen gmd i Bjeverskov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Hansdtr i Hoielse       1 Jul 1843    pg 1279 1282
HUSB:  Anders Sorensen gmd
CH:   Soren Andersen
     Hans Andersen  mindre
     Peder Andersen  umyndige
     Niels Andersen  umyndige
     Ole Andersen   umyndige
     Maren Andersdtr
     Margrethe Andersdtr
guard: Peder Andersen gmd i Store Ladager
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Mads Jacobsen gmd i Saedder      1 Jul 1843   pg 1279 1281 1288
BRO:   Andreas Jacobsen gmd i Saedder
SIS:   Ane Kirstine Jacobsdtr = Anders Hansen gmd i Ramsoegaarde
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Henrichsen gmd i Wedskiolle   1 Jul 1843   pg 1280 1284
WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Niels Jensen hmd i Stokagerhuus
     ... Jensdtr = Christian Ephriamsen Daehn/Dehn inds i Herfolge
     ... Jensdtr = Peder Nielsen gmd i Bjerrede
     Kirstine Jensdtr ugift
guard: Jens Jensen gmd i Wedskjolle
wgd: Hans Nielsen gmd i Wedskjolle
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Jonasdr pige i Cassemosehuus   1 Jul 1843   pg 1283
myndig arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Hansen = Kirstine Jensdtr gl.gmd i Enderslov Overdrev   10 Jul 1843  pg 1287 1332 1348 1349 1350
HIS.CH: Henrich Hansen gmd i Enderslov Overdrev
HER.BRO:     Hans Jensen gl.gmd i Haarlov
     others umyndige
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ole Larsen hmd murer i Wraabye     29 Jul 1843  pg 1291 1292
CH:   Mariane Olsdtr = Peder Jacobsen gmd i Nybye
     Lisbeth Olsdtr (dod) = Hans Thomasen inds i Taarnbye
      CH: Lovise Hansdtr umyndige
     Ane Margrethe Olsdtr ugift
     Maren Olsdtr = Christen Nielsen hmd i Almissevaengehuus, Wraabye
guard: Ole Pedersen gmd i Wraabye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Hansdtr i Store Salbye  21 Aug 1843   pg 1299
HUSB:  Mads Pedersen inds
MODER:  Mette Hansdtr enke = afg. Hans Andreasen hmd i Store Salbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Johanne Nielsdtr enke inds i Eibye Hestehauge     21 Aug 1843  pg 1299
HUSB:  Soren Pedersen hmd (dod)
heirs
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Andersen aftgsmd i Walloebye   21 Aug 1843  pg 1300
myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Hansen hmd i Enderslov     30 Sep 1843  pg 1300
CH:   Ole Nielsen hmd i Enderslov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Pedersen inds i L.Skiensved   30 Sep 1843  pg 1300
FADER:  Peder Larsen gmd i L.Skjensved
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Christopher Nielsen gmd i L.Skjensved     10 Sep 1843  pg 1300
CH:   ... Christophersdtr = Ole Knudsen gmd i Store Salbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Anders Hansen gmd i Ringsbjerg    12 Oct 1843  pg 1301 1324
WIFE:  Ane Marie Rasmusdtr
CH:   Ane Marie Andersdtr umyndige
     Rasmus Andersen umyndige
     Frederich Andersen
     Jens Andersen
     Karen Andersdtr
     Maren Andersdtr
BRO:   Peder Hansen gl.hmd i Lidemark
wgd: Niels Hansen gmd i Ringsbjerg
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Sophie Christiansdtr pige i Enderslov     11 Oct 1843  pg 1301
FADER:  Christian Jorgensen hmd i Enderslov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Mette Cathrine Christensdtr enke i Hoielse      12 Oct 1843        pg 1302 1308
HUSB:  Hans Pedersen hmd i Osterledshuset (dod)  (lem i Dronning Anna Sopias stiftelse)
BRO:   Morten Christensen hmd i Kangebrohuset       (or Martin Christensen )
     Anders Christensen (dod)
      CH: Jens Andersen 
         Hans Andersen hmd i Baldersbronde
         Poul Andersen (dod)
          CH:  Christen Poulsen
             Karen Poulsdtr
             Ane Poulsdtr
             Kirsten Poulsdtr 
     Niels Christensen (dod)
      CH: Christen Nielsen hmd i Osterledshuset
         Jens Nielsen smed i Slemminge
         Mette Nielsdtr = Jens Olsen hmd i Lellinge
         Ane Nielsdtr = Soren Nielsen inds i Lellinge
SIS:   Ane Claudine Christensdtr (dod)
      CH: Ane Jensdtr = Hans Andersen gmd i Hoielse
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Bodil Henrichsdtr i Sollerup     12 Oct 1843  pg 1305
HUSB:  Peder Jensen hmd
CH:   Dorthe Marie Pedersdtr
     Birthe Pedersdtr
guard: Christen Henrichsen inds i Aarshoie
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Jensen ungkarl i L.Skjensved   13 Oct 1843  pg 1308
FADER:  Jens Jorgensen hmd i L.Skjensved
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Christophersen gmd i Lellinge  21 Oct 1843  pg 1309 1311 1312
WIFE:  Karen Larsdtr
CH:   Christopher Hansen of age
     Kirsten Hansdtr (dod) = Rasmus Jacobsen skovfoged i Krageskovhuus
      CH: Henrich Rasmussen myndling
     Lars Hansen (dod)
      CH: Christen Larsen umyndige
     Peder Hansen snedkersvend 
guard: Christen Hansen hmd i Lellinge & Peder Hansen lille hmd i Lellinge
wgd: Hans Pedersen u.gmd i Lellinge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ole Madsen gl.gmd i Wedskiolle    21 Oct 1843  pg 1309 1310 1317
WIFE:  Maren Pedersdtr
CH:   Rasmus Olsen myndige
     Mads Olsen umyndige
     Karen Marie Olsdtr ugift
     Dorthe Olsdtr ugift
guard: Hans Madsen gmd i Enderslov
wgd: Peder Christensen gmd i Sollerup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Nielsen gl.gmd i Tessebolle   28 Oct 1843  pg 1321
WIFE:  Birthe Hansdtr  i uskifte boe
CH:   umyndige
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Olsdtr i Eibye      3 Nov 1843   pg 1323
HUSB:  Frederich Wosterhausen inds
myndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Larsen aftgsmd i Eibye     3 Nov 1843   pg 1323
myndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Nielsen ungkarl i Ringsbjerg  24 Nov 1843  pg 1323
myndige arvinge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Nielsen aftgsmd i Eibye     12 Dec 1843  pg 1324
myndige arvinge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Jensen Enderslov soldat ved 3rd bataillon i Khvn, af Saedder    12 Dec 1843  pg 1324
FADER:  Jens Nielsen bmd i Saedder
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Jensdtr enke i Wraabye     28 Dec 1843  pg 1328
HUSB:  Ole Larsen inds (dod)  (lem i Dronning A.Sopias Stiftelse)
CH:   Ane Olsdtr = Niels Hansen inds i Wedskiolle
     Maren Olsdtr = Jorgen Nielsen hmd i Hellested
     Birthe Olsdtr ugift
     Karen Olsdtr
     Inger Olsdtr
BRO:   Niels Jensen hmd i Wraabye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Pedersen tjenestekarl i Taarnbye     28 Dec 1843  pg 1330
BRO:   Ole Pedersen 24
     Peder Pedersen 14
MORBRO: Niels Olsen gmd i Taarnbye
guard: Hans Pedersen sognf i Taarnbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Pedersdtr i Lellinge      10 Feb 1844   pg 1332
HUSB:  Jens Andersen Teglgaard hmd
myndige testamentarske arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Dorthe Hansdtr i Taarnbye      13 Jan 1844   pg 1332 1382?
HUSB:  Jens Pedersen vaegter i Khvn (separated)
myndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Andersen hmd i Snatteruphuus  27 Jan 1844  pg 1332
myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Pedersen hmd i Sollerup     3 Jan 1844   pg 1332
myndige testamentriske arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Margrethe Jeppesdtr i Jersie     9 Mar 1844   pg 1333 1334
HUSB:  Peder Jensen hmd
1 CH:  Jens Pedersen umyndige
guard: Jens Jeppesen gmd i Sollerod
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ole Madsen ungkarl i Tadskevadshuus      16 Feb 1844  pg 1333
myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Sophie Wilhelmine Ulrich jomfru i Lelling Skovridergaard     9 Mar 1844  pg 1335
1 myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Johanne Cathrine Dreier inds i Enderslov    30 Mar 1844  pg 1336
myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Jorgensdtr enke i Herfolge   9 Mar 1844   pg 1336
HUSB:  Ephraim Daehn hmd (dod)
myndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Hansdtr aftgsenke i Wedskiolle      9 Mar 1844   pg 1336
HUSB:  Mathias Mogensen gmd (dod)
myndig arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Nielsen hmd i Hoielse  24 or 27 Jul 1844    pg 1337
myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Hansdtr enke i Hadstrup     13 May 1844  pg 1337
HUSB:  Jens Rasmussen hmd (dod)
myndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Hansdtr i Sollerup      28 Jul 1844   pg 1337
HUSB:  Mads Sorensen hmd
myndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Rasmus Jorgensen inds i Clemmenstrup      28 Apr 1844  pg 1337
myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Christen Hansen hmd i Eibye      17 May 1844  pg 1337
myndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Christopher Nielsen opsynsmand i Eibye Skov  10 Aug 1844  pg 1338
WIFE:  Maren Larsdtr
CH:   Ane Christophersdtr umyndige
     Elisabeth Christophersdtr umyndige
     Marie Christophersdtr umyndige
     Kirsten Christophersdtr umyndige
BRO:   Peder Nielsen hmd i Terslov
wgd: Lars Knudsen hmd i Herfolge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Larsdtr i Taarnbye      10 Aug 1844   pg 1339
HUSB:  Jorgen Jensen hmd
CH:   Dorthe Jorgensdtr umyndige
     Birthe Jorgensdtr umyndige
     Ane Jorgensdtr umyndige
BRO:   Lars Larsen gdbest i Taarnbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Hansdtr i Lidemark      10 Aug 1844   pg 1341
HUSB:  Peder Hansen unge hmd
CH:   Peder Pedersen  umyndige
     Ellen Pedersdtr
guard: Jens Olsen gmd i Lidemark
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Lars Christiansen inds i Ringsbjerg      10 Aug 1844  pg 1343
WIFE:  Sidse Jacobsdtr (=2. Christen Pedersen inds i Sollerup)
CH:   Jacob Larsen umyndige
     Marie Sophie Larsdtr
guard: Peder Larsen inds i Sollerup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Rasmus Hansen hmd i Rodemarkshuus   10 Aug 1844  pg 1344
WIFE:  Maren Olsdtr   (=2. Jens Nielsen hmd i Rodemarkshuset)
CH:   Ole Rasmussen
     Ingeborg Rasmusdtr
     Johanne Rasmusdtr (dod 5 Dec 1843)
     Ane Marie Rasmusdtr   - alle umyndige
guard: Peder Jensen gmd i Eioie
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Johanne Rasmusdtr barnet i Himlingoie     10 Aug 1844  pg 1345
MODER:  Maren Olsdtr = Jens Nielsen hmd i Rodemarkshuset
BRO:   Ole Rasmussen umyndige
SIS:   Ingeborg Rasmusdtr
     Ane Marie Rasmusdtr
FADER:  Rasmus Hansen hmd i Rodemarkshuus (dod)
MORBRO: Niels Olsen gmd i Himlingoie
guard: Peder Jensen gmd i Eioie
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Clemmensen hmd i Lidemark    10 Aug 1844  pg 1347
WIFE:  Ane Rasmusdtr  (=2. Soren Nielsen gmd i Bjereskou)
CH:   Rasmus Pedersen inds i Lidemark
     Hans Pedersen umyndige
     Margrethe Pedersdtr
     Ane Marie Pedersdtr
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Rasmus Hansen = Marie Hansdtr hmd i Eioie   17 Aug 1844  pg 1348 1349 1352
CH:   Hans Rasmussen hmd i Tessebolle
     Jens Rasmussen inds i Eioie        (? Niels Rasmussen )
     Ane Rasmusdtr = Jens Jensen hmd i Eioie      (? Niels Jensen )
     Johanne Rasmusdtr ugift
     Karen Marie Rasmusdtr = Ole Rasmussen hmd i Eioie
     Kirsten Rasmusdtr
     Inger Rasmusdtr
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Christence Knudsdtr i Aggerup     17 Aug 1844  pg 1353 1388
HUSB:  Hans Larsen inds
MOSTER: Ingeborg Olsdtr (dod)
      CH: Peder Jensen u.gmd i Herfolge
         Jens Jensen = Ingeborg Christensdtr hmd i Wraabye
         Niels Jensen sognf i Wraabye (dod)
          CH:  Jens Nielsen gmd i Wraabye
             Hans Nielsen ungkarl i Wraabye
             Niels Nielsen sognf i Wraabye
             Peder Nielsen ungkarl i Wraabye
             Margrethe Nielsdtr = Jens Jensen gmd i Wedskjolle
             Karen Nielsdtr ugift i Wraabye
         Mette Jensdtr enke = afg. Peder Jensen gl.gmd i Herfolge
          CH:  Jens Pedersen gdbest i Herfolge
     Inger Olsdtr (dod)
      CH: Maren Nielsdtr (dod)
          CH:  Sidse Olsdtr = Peder Nielsen gmd i Aggerup
             Inger Olsdtr = Jens Hansen gmd i Enderslov
             Margrethe Olsdtr i Aggerup
             Karen Olsdtr umyndige i Enderslov
     Kirsten Olsdtr (dod)
      CH: Hans Jensen gl.hmd i Enderslov   
         Christen Christensen gmd i Olsomagle
         Peder Christensen hmd i Eibye (dod)    
          CH:  Christen Pedersen umyndige i Eibye
         Dorthe Christensdtr enke = afg. Christen Hansen hmd i Eibye
         Margrethe Christensdtr i Olsomagle = (fraskild) Niels Danielsen inds i Sollerup
     Ellen Olsdtr (dod)
      CH: Peder Jensen gl.hmd i Enderslov (above)
         Hans Jensen inds i Herfolge (dod)
          CH:  Jens Hansen hmd i Lellinge
         Christen Jensen inds i Wraabye
          CH:  Jens Christensen inds i Carrise (forhen i Wedskiolle)
             Peder Christensen tjenestekarl nu i Skjodsbjerg?
             Ingeborg Christensdtr = Jens Jensen hmd i Wraabye
         Margrethe Jensdtr = Johannes Pedersen inds i Ringsbjerg
?signed: Hans Christensen i Eibye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Kirsten Jorgensdtr i K.Skjensved   24 Aug 1844  pg 1357 1366
HUSB:  Lars Mortensen hmd
CH:   Jorgen Larsen hmd i Lellov/Sallov
     ... Larsdtr = Peder Jensen i K.Skjensved
     Lars Larsen (dod)
      CH: Marie Larsdtr umyndige
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Pedersdtr enke i Wraabye    24 Aug 1844  pg 1357
HUSB:  Anders Petersen gmd i Eibye (dod)
CH:   ... Andersdtr = Jens Jensen gmd i Olstrup
     ... Andersdtr = Andreas Hansen hmd i Bjeverskov
     Hans Andersen i Khvn
guard: Andreas Pedersen hmd i Bjeverskov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Birthe Pedersdtr tjenestepige i Gamlelellingegaard   24 Aug 1844  pg 1359
BRO:   Anders Pedersen i Gamlelellinge gaard
     Hans Pedersen mindre i Taarnbye
     Niels Pedersen umyndige
guard: Christen Hansen gmd i Taarnbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Sorensen tjenestekarl i Wedskiolle    24 Aug 1844  pg 1360
MODER:  Dorthe Jensdtr i Gammelkjoge
BRO:   Hans Sorensen umyndige
SIS:   Karen Sorensdtr
     Ane Sorensdtr
     Marie Sorensdtr
guard: Rasmus Hansen gmd i Wedskiolle 
wgd: Lars Olsen sognf i Sondenkjoge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ellen Rasmusdtr i Walloebye      24 Aug 1844  pg 1362 1387
HUSB:  Jens Larsen hmd
BRO:   Jens Rasmussen (dod)
      CH: Jens Jensen gmd i Taarnbye
         Niels Jensen ungkarl i Taarnbye
         Hans Jensen i Taarnbye
         Kirsten Jensdtr = Niels Frederichsen hmd i Taarnbye
SIS:   Karen Rasmusdtr (dod)
      CH: Jens Jensen hmd i Himlingoie
BRO:   Peder Rasmussen (dod)
      CH: Ole Pedersen mindre under fattig af Taarnbye
         Peder Pedersen umyndige i Taarnbye
guard: Niels Olsen gmd i Taarnbye & Hans Pedersen sogneforstander i Taarnbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Marie i Rodemarkshuus  24 Aug 1844   pg 1364
HUSB:  Christen Hansen inds
CH:   Lovise Christensdtr = Jens Pedersen inds i Slangerup
     Birthe Jensdtr ugift i Hadstrup
guard: Kindberg/Kinelberg? murmester i Herfolge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Pedersen inds hmd i Skindsaekkehuus   9 Sep 1844   pg 1367
HEIR:  Ane Nielsdtr = Ole Pedersen hmd i Skindesaekkehuus (by testament)
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Johanne Pedersdtr i Enderslov     2 Nov 1844   pg 1368
HUSB:  Niels Hansen u.gmd
CH:   Inger Marie Nielsen umyndige
BRO:   Jens Pedersen hmd i Kjaederup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Mads Sorensen hmd i Sollerup      25 Sep 1844  pg 1368
umyndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Mette Jorgensdtr tjenestepige i Eibye     25 Sep 1844  pg 1368
myndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Jensdtr pige i Lellinge      2 Nov 1844   pg 1370 1371
MODER:  Kirsten Jensdtr
BRO:   Jens Jensen ungkarl mindre i Lellinge
     Hans Jensen umyndige
SIS:   Karen Jensdtr
     Margrethe Jensdtr
guard: Jens Hansen hmd i Lellinge
wgd: S. Sorensen snedker i Herfolge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Jensdtr i Enderslov  2 Nov 1844   pg 1370
HUSB:  Jens Christiansen inds - tjenestekarl i Aggerup
CH:   Niels Jensen umyndige
     Karen Jensdtr
guard: Hans Andersen inds i Enderslov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Nielsdtr i Taarnbye      2 Nov 1844    pg 1372
HUSB:  Lars Pedersen gmd
1 CH:  Niels Larsen umyndige
guard: Erik Sorensen gmd i Taarnbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Hansdtr enke i Sollerup        2 Nov 1844    pg 1374 1376
HUSB:  Peder Pedersen hmd (dod) (testament)
HEIR:  Sidse Jacobsdtr =1. afg. Lars Christensen inds i Ringsbjerg =2. nu Christen Pedersen inds i Sollerup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Amalie Rindahl tjenestepige i Gamlelellingegaard    10 Nov 1844  pg 1377
myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Larsdtr i Taarnbye       16 Nov 1844   pg 1377 1380
2HUSB:  Peder Olsen gmd
CH:   Ole Pedersen
     Ane Marie Pedersdtr
     Johanne Pedersdtr
1HUSB:  Niels ...
CH:   Christopher Nielsen mindre
     Lars Nielsen mindre
     Hans Nielsen umyndige
     Ane Kirstine Nielsdtr ugift
guard: Christopher Andersen gmd i Himlingoie & Niels Larsen gmd i Himlingoie
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ole Jensen gmd i Eioie    16 Nov 1844   pg 1377 1379 1383 1384
WIFE:  Inger Olsdtr
CH:   Jens Olsen umyndige
     Peder Olsen
     Lisbeth Olsdtr
guard: Peder Jensen skovfoged i Grubberholms huus 
wgd: Ole Nielsen bmd i Sollerup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Nielsdtr tjenestepige i Gamelelellinggaard    16 Nov 1844  pg 1382 1424
SIS:   Ane Marie Nielsdtr = Lars Christensen inds i Bjeverskov
probably others
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Marie Nielsdtr barn i Taarnbye  30 Nov 1844  pg 1386
FADER:  Niels Frederichsen hmd i Taarnbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Johanne Nielsdtr enke i Clemmenstrup      21 Dec 1844  pg 1387
HUSB:  Ole Andersen hmd (dod)
myndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Larsen Windegaard inds i Eioie      30 Nov 1844  pg 1387 1428 1429
WIFE:  Maren Larsdtr
wgd: Peder Pedersen gmd i Eioie
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ole Hansen gmdi Poulstrup  10 Feb 1845   pg 1388
WIFE:  Margrethe Christensdtr
CH:   umyndige
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Nielsen ungkarl i Enderslov Hostmarkshuus     13 Feb 1845  pg 1390
myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Jorgensen = Mette Jorgensdtr aftgshmd i Enderslov     15 Mar 1845  pg 1390 1402
 (lem af Dronning Anna Sophias Stiftelse)
CH:   Peder Pedersen mindre
     Ane Marie Pedersdtr = Christian Ludvig Munk inds
     Jorgen Pedersen umyndige
     Maren Pedersdtr
     Ane Pedersdtr
guard: Hans Mogensen hmd i Enderslov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Rasmussen drengen i Himlingoie      13 Apr 1845  pg 1391
FADER:  Rasmus Jensen hmd i Walloebye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Nielsen = Birthe Hansdtr gl.gmd i Tessebolle   3 May 1845   pg 1392 1397
CH:   Hans Nielsen nu gmd i Tessebolle
     Peder Nielsen gmd i Eibye
     Bodil Nielsdtr ugift
     Ane Nielsdtr ugift
     Karen Nielsdtr ugift
guard: Mads Nielsen gmd i Tessebolle
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Christian Larsen hmd i Sollerup    12 Apr 1845  pg 1392
myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jorgen Larsen gmd i Herfolge Horsaenkegaard  28 Jun 1845  pg 1393
WIFE:  Karen Hansdtr
CH:   Lars Jorgensen mindre
     Ole Jorgensen umyndige
     Jens Jorgensen
     Ane Jorgensdtr
     Birthe Jorgensdtr
     Karen Jorgensdtr
     Ellen Marie Jorgensdtr
     Jorgen Hans Jorgensen fodt 20 Mar 1845
guard: Jorgen Christensen gmd i Lidemark
wgd: Hans Olsen gmd i Herfolge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Nielsdtr i Walloebye  3 May 1845   pg 1393
HUSB:  Jens Nielsen aftgshmd
myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Jensdtr tjenestepige i Lellinge      26 Jul 1845  pg 1399
WIFE:  Kirsten Jensdtr enke = afg. Peder Hansen hmd 
BRO:   Jens Jensen mindre
     Hans Jensen
SIS:   Karen Jensdtr umyndige
     Margrethe Jensdtr umyndige
guard: Jens Hansen hmd i Lellinge
wgd: Christen Christensen hmd i Wedskjolle
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Hansen hmd i K.Skjensved    26 Jul 1845  pg 1401
WIFE:  Kirsten Baltzersdtr
CH:   umyndige
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Else Hansdtr i Lidemark   2 Aug 1845   pg 1404
HUSB:  Anders Pedersen u.hmd
CH:   Hans Andersen umyndige
     Niels Andersen
     Peder Andersen
     Jens Andersen
     Christen Andersen
     Ole Andersen
guard: Soren Nielsen gmd i Gummerod
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Margrethe Sorensdtr pige i Taarnbye    2 Aug 1845   pg 1405
MODER:  Maren Jensdtr = Christen Hansen gmd i Taarnbye
BRO:   Christian Sorensen
     Peder Sorensen
     Jens Sorensen
SIS:   Kirsten Sorensdtr
½BRO:  Jorgen Christensen umyndige
½SIS:  Kirsten Christensdtr
guard: Hans Jensen hmd i Taarnbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Marie Jensdtr i Lellinge      9 Aug 1845    pg 1408
HUSB:  Lars Pedersen hmd
CH:   Jens Larsen 7
     Peder Larsen 4
     Hans Larsen 1
     Karen Marie Larsen ugift
     ( Johanne Larsdtr - x'd out)
SIS:   ... Jensdtr = Peder Larsen hmd i Gummersmark
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Inger Nielsdtr i Enderslov  9 Aug 1845   pg 1409
HUSB:  Peter Ostheim/Oastheim/Osthiem hmd
CH:   Niels Petersen 7½
     Peter Petersen 5
     Hans Petersen 4
     Ane Margrethe Petersdtr ugift
     Ane Dorthe Petersdtr ugift
BRO:   Niels Nielsen gmd i Taarnbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ole Larsen ungkarl i Enderslov    9 Aug 1845   pg 1411
myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Pedersen hmd i Lellinge     27 Sep 1845  pg 1412
WIFE:  Kirsten Jensdtr
CH:   Peder Pedersen umyndige
     Jens Pedersen
     Ane Marie Pedersen
guard: Niels Pedersen gmd i Warpelov
wgd: Christen Hansen hmd i Lellinge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Jorgensen hmd i Enderslov Hostemarkshuus     27 Sep 1845  pg 1413
WIFE:  Karen Jensdtr
CH:   Ole Nielsen hmd i Aarrebekshuus?
     Ane Nielsdtr = Niels Hansen inds i Enderslov
     Marie Nielsdtr enke i Hostemarkshuset = afg. Rasmus Hansen Forslov
wgd: Christian Jorgensen hmd i Enderslov
wgd: Hans Pedersen hmd smed i Enderslov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ellen Nielsdtr pige i Sollerup    27 Sep 1845  pg 1415
FADER:  Niels Pedersen inds i Sollerup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Mette Hansdtr enke inds i Svansbjerg      27 Sep 1845  pg 1415
HUSB:  Hans Jensen inds (dod - lem i Dronning Anna Sophias Stiftelse)
myndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Cathrine Larsdtr i Herfolge Torp      d.1843/11 Oct 1845   pg 1416
HUSB:  Rasmus Wilhelmsen hmd
CH:   Niels Rasmussen (dod 28 Feb 1844)
     Kirsten Rasmusdtr 5½   (dod 30 Dec 1848     pg 1549)
FADER:  Lars Nielsen hmd i Herfolge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Christensdtr i Saedder     1 Oct 1845    pg 1416
HUSB:  Niels Hansen gmd     (testament)
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Johanne Hansdtr enke i Himlingoie   4 Oct 1845   pg 1416
HUSB:  Christen Jensen hmd (dod)
myndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Thomas Nielsen ungkarl i Jersie    27 Sep 1845  pg 1416
myndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Mette Marie Pedersdtr i Lellinge   18 Oct 1845  pg 1418 1446 147
HUSB:  Christopher Hansen gmd
2 CH:  Lars Christophersen 3½
     Kirsten Christophersdtr 3
FADER:  Peder Andersen gmd dannebrogsmand i Svansbjerg
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Hansen gmd i Ringsbjerg     18 Oct 1845  pg 1420 1446
WIFE:  Kirsten Nielsdtr
CH:   Hans Nielsen 6
     Niels Nielsen 3½
     Peder Nielsen ½
     Birthe Nielsdtr ugift
BRO:   Hans Hansen gmd i Hoielse
wgd: Morten Nielsen gmd i L.Hedinge/L.Linde
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Margrethe Rasmusdtr i Eiby        25 Oct 1845   pg 1423
HUSB:  Jens Andersen gmd
CH:   Jens Jensen 17 3/4
     Anders Jensen 10
     Karen Jensdtr ugift
     Maren Jensdtr ugift
     Inger Jensdtr ugift
BRO:   Ole Rasmussen gmd i Stroebye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Nielsdtr tjenestepige i Gl.Lellingegaard     1 Nov 1845   pg 1424
SIS:   Ane Marie Nielsdtr enke = afg. Lars Christensen inds i Bjeverskov
wgd: Christen Hansen hmd i Lellinge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Rasmus Hansen tjenestekarl i Walloe      1 Nov 1845   pg 1427
SIS:   Maren Hansdtr umyndige
guard: Lars Hansen hmd i Walloebye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Rasmus Bendtsen gmd i Wedskiolle   d.1838/27 Nov 1845   pg 1430
WIFE:  Karen Christensdtr
CH:   Soren Rasmussen 15
     Christen Rasmussen 9½
     Maren Rasmusdtr ugift
     Kirsten Rasmusdtr ugift
     Bodil Rasmusdtr ugift  (= (forlov) Peder Hansen ungkarl i L.Taarnbye)
guard: Jens Madsen gmd i Eibye  ( Ole Jensen gmd i Wedskjolle - dod)
wgd: Niels Hansen gmd i Saedder
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Kirstine Christensdtr pige i Dommerledshuus  24 Dec 1845  pg 1433
myndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Kirsten Hansdtr i L.Ladager      24 Dec 1845  pg 1433 1439 1454
2HUSB:  Anders Hansen gmd
1HUSB:  Niels ...
CH:   Jens Nielsen
     Hans Nielsen
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Nielsen inds i Lellinge     24 Dec 1845  pg 1433
1 CH:  Niels Nielsen hmd i Lellinge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Jensdtr i Wedskiolle   31 Dec 1845   pg 1434
HUSB:  Ole Madsen gmd      (testament)
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Andersen hmd i Ringsbjerg    24 Dec 1845  pg 1434
myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Hansen gl.hmd i Taarnbye     27 Dec 1845  pg 1434
myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Christen Nielsen inds i Himlingoie  27 Dec 1845  pg 1434 1460
no heirs appeared
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Pedersen ungkarl i Wraabye    16 Jan 1846  pg 1435
myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ingeborg Mortensdtr i Hoielse        16 Jan 1846   pg 1435 1469
HUSB:  Anders Nielsen gmd
CH:   Niels Andersen 8
     Maren Andersdtr ugift
     Karen Andersdtr ugift
BRO:   Anders Mortensen gmd i Handrup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Jensdtr i Wedskiolle  16 Jan 1846   pg 1435
HUSB:  Niels Madsen hmd
myndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Thomasdtr enke i Jersie      24 Jan 1846  pg 1436
HUSB:  Niels Olsen hmd (dod)
myndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Pedersen hmd i Herfolge     21 Feb 1846  pg 1436 1448
WIFE:  (dod)
CH:   Hans Hansen inds i Herfolger overdrev
     Karen Hansdtr = Christen Jensen hmd i Heiedeshuse
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Peder Hansen ungkarl i Hastrup      16 Jan 1846      pg 1436
myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Soren Frandsen gmd i Eioie     25 Feb 1846   pg 1437
myndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Hansen gl.hmd i Enderslov    14 Mar 1846  pg 1438
WIFE:  Ane Margrethe Jensdtr
CH:   Birthe Marie Jensdtr 1
FADER:  Hans Jensen aftgshmd i Enderslov
wgd: Lars Jensen smed i Hellested
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Kirsten Hansdtr i L.Ladager      11 Apr 1846  pg 1439 1454
2HUSB:  Anders Hansen gmd
CH:   Niels Andersen 17
     Ole Andersen 13
     Mette Andersdtr 10
1HUSB:  Niels Hansen gmd i L.Ladager
CH:   Jens Nielsen over 26
     Hans Nielsen 23½
BRO:   Anders Hansen gmd i Dalbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Jensen gl.hmd i Eibye      14 Apr 1846  pg 1440
WIFE:  Marie Larsdtr
CH:   umyndige
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Christian Berg bagersvend  13 Apr 1846   pg 1440
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Dorthe Jensdtr i Taarnbye  20 May 1846   pg 1440
HUSB:  Peiter Frederichsen hmd
CH:   
ILLEG.CH: Ane Christensdtr
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Anders Jensen inds i Wraaebye     12 May 1846  pg 1441
1 CH:  Christen Andersen ungkarl myndige
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jacob Madsen skovfoged i Krageskovhuus     13 May 1846  pg 1441
CH:   Rasmus Jacobsen skovfoged i Krageshovshuus
     others myndige
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Madsdtr enke i Lellinge     16 May 1846  pg 1441
HUSB:  Niels Nielsen hmd (dod)
myndige arvinge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Lars Jensen hmd i Svansbjerg     25 May 1846  pg 1442
1 CH:  ... Larsdtr = Peder Pedersen i Svandsbjerg
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Mette Jensdtr enke i Herfolge     4 Jul 1846   pg 1442
HUSB:  Peder Jensen gl.gmd (dod)
CH:   Jens Pedersen 36 hiemme
     Jacob Pedersen 34 gmd i Himlingoie
     Karen Pedersdtr ugift hiemme
     Ingeborg Pedersdtr ugift hiemme
BRO:   Peder Jensen u.gmd i Mollebeksgaard
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jorgen Nielsen hmd i Lundemollehuus ved Wraaebye    6 Jun 1846   pg 1442
WIFE:  Sidse Olsdtr   
CH:   
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Nielsen ungkarl i Wraaebye    11 Jul 1846  pg 1444 1464
MODER:  Ane Hansdtr enke = afg. Niels Jensen gl.gmd i Wraabye
BRO:   Niels Nielsen sognefoged i Wraabye
     Peder Nielsen inds i Wraabye
     Jens Nielsen gmd i Wraabye
SIS:   Margrethe Nielsdtr = Jens Jensen gmd i Wedskjolle
     Karen Nielsdtr ugift
guard: Jens Jensen hmd i Wraabye
wgd: Hans Hansen gmd i Wraabye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Pedersen hmd i Ankerstroede   25 Jul 1846  pg 1447 
2WIFE:  Bente Bentsdtr
CH:   Peder Nielsen
     Jens Nielsen myndige
     Inger Nielsdtr = Hans Nielsen hmd i Ankerstraede
1WIFE:  
CH:   Niels Nielsen myndige
wgd: Christen Christensen hmd i Herfolge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Cortitz Hansen inds i Lidemark     4 Aug 1846  pg 1450
WIFE:  Ane Olsdtr 
CH:   umyndige
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Lars Hansen tjenestekarl i Brondshuus     28 Jul 1846  pg 1450
WIFE:  Karen Pedersdtr
CH:   umyndige
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Anders Jensen gmd i L.Skiensved       28 Aug 1846   pg 1450
WIFE:  Margrethe Larsdtr
5 CH:  
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Madsen hmd i Svansbjerg     29 Aug 1846  pg 1451
CH:   Niels Nielsen hmd i Svansbjerg
     others myndige
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ole Madsen u.gmd i Wedskiolle     5 Sep 1846   pg 1451 1468 1512
WIFE:  Margrethe Christensdtr
BRO:   Niels Madsen hmd i Wedskjolle   (?signed: Jens Madsen )
     ... = Peder Pedersen gmd i Store Taarnbye
     ... = Niels Jensen hmd i Stokagerhuus   (?signed: Jens Nielsen )
     Hans Madsen inds (dod)
      CH: Hans Hansen tjenestekarl i Hovdingegaard
         Mette Hansdtr = Hans Knudsen inds/hmd i Enderslov
SIS:   Karen Madsdtr (dod) = Rasmus ...
      CH: Rasmus Rasmussen comandersforgne? i Khvn
         Maren Rasmusdtr tiene i Khvn = Niels Sorensen Petersen arbeidsmand i Khvn (?separated?)
? signed: Maren Nielsen
wgd: Christen Christensen hmd i Herfolge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Cathrine Rasmusdtr i Eioie    24 Oct 1846  pg 1452
HUSB:  Niels Jensen u.hmd
CH:   Niels Nielsen 16
     Rasmus Nielsen 3
     Maren Nielsdtr ugift
     Ellen Nielsdtr ugift
     Karen Nielsdtr ugift
     Marie Nielsdtr ugift
BRO:   Anders Rasmussen dannebrogsmand i Hastrup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Albrechtsen ungkarl i Lellinge      14 Nov 1846  pg 1456
STEDFAD:     Niels Pedersen gmd i Lellinge
BRO:   Jens Albrechtsen (signed: Jens Albredtsen)
     Niels Albrechtsen    (signed: Niels Albretsen)
others umyndige
guard: Christopher Hansen gmd i Lellinge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Larsdtr fruentimmer i Store Salbye    31 Oct 1846  pg 1456
HEIR:  Peder Rasmussen gmd i Store Salbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Mette Pedersdtr enke i Enderslov   31 Oct 1846  pg 1456
HUSB:  Andreas Nielsen hmd (dod)
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Mortensen gmd i L.Salbye    31 Oct 1846  pg 1456 1604
WIFE:  Sidse Larsdtr
CH:   Niels Pedersen gmd i Dalbye        (signed: Niels Pedersen Dalbye)
     Karen Pedersdtr = Lars Hansen gmd i L.Salbye
     Maren Pedersdtr = Anders Pedersen tjenestekarl i Khvn    (by: Lars Jensen gmd i L.Salbye
     Lars Pedersen
     Anders Pedersen gmd i Eibye (dod)
      CH: Anders Andersen 16
         Marie Andersdtr
         Johanne Andersdtr or Maren Andersdtr
         Hans Andersen 9
         Morten Andersen 6
wgd: Christen Hansen hmd i Lellinge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Nielsen tjenestedreng i Eioie  21 Nov 1846  pg 1457
FADER:  Niels Nielsen tjenestekarl i Lellinge
BRO:   Peder Nielsen 12
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Marie Larsdtr i Enderslov  21 Nov 1846   pg 1458
2HUSB:  Lars Olsen hmd
1HUSB:  Knud Jensen inds i Enderslov
CH:   Jens Knudsen hmd i Wedskjolle
     Lars Knudsen hmd i Sondenkjoge
     Hans Knudsen inds i Enderslov
     Johanne Knudsdtr = Peder Bentsen hmd i Herfolge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ole Hansen gmd i Poulstrup  24 Nov 1846   pg 1461
WIFE:  Margrethe Christensdtr  
CH:   Ole Olsen 13
     Jens Olsen 7
     Ane Olsdtr 10
     Marie Olsdtr 3
½BRO:  Lars Jensen hmd i Eioie
wgd: Jens Jensen gmd i Wedskjolle
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Dorthe Sorensdtr enke i Snatteruphuus/Snalleruphuus, Enderslov     26 Nov 1846  pg 1463
WIFE:  Peder Andersen (dod)
1 CH:  Peder Pedersen myndig i Snalleruphuus, Enderslov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Margrethe Nielsdtr enke i Himlingoie         26 Nov 1846   pg 1463
HUSB:  Christen Jensen inds (dod)
1 CH:  ... Christensdtr ? = NLongerbye?
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Christen Jeppesen inds i Tangemosehuus, Herfolge    26 Nov 1846  pg 1463 1495
WIFE:  Ane Pedersdtr
3 CH:  Jeppe Christensen 7
     Maren Christensdtr 18 ugift
     Ane Kirstine Christensdtr 9
guard: Hans Nielsen gmd i Eioie
wgd: Niels Pedersen inds i Holmegaard
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Birthe Nielsdtr i Damhuset, Enderslov     19 Dec 1846  pg 1464 1465
HUSB:  Niels Hansen inds
BRO:   Hans Nielsen (dod)
      CH: Niels Hansen i Wedskjolle Teglvrt
½BRO:  Niels ... (dod)
      CH: Jens Nielsen midre i Haarlov
         ... Nielsdtr = Soren Christiansen hmd i Taarnbye
         ... Nielsdtr = Christen Nielsen inds i Herfolge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Lars Hansen aftgsmd i Gummerod    19 Dec 1846  pg 1465 1478 1489
WIFE:  Birthe Larsdtr
CH:   Lars Larsen ungkarl tiene i Hastrup
     ... Larsdtr = Jens Rasmussen gmd i Saedder
     ... Larsdtr = Niels Johansen gmd i Hastrup
     Anders Larsen hmd (dod)
      CH: Ane Marie Andersdtr ugift
         Margrethe Andersdtr ugift
         Lovise Andersdtr ugift
         Kirsten Andersdtr ugift alle i Wedskjolle
guard: Niels Christensen hmd i Herfolge
wgd: Jorgen Larsen hmd i Walloebye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Christen Hansen gmd i Taarnbye    29 Dec 1846  pg 1467 1471 1486
WIFE:  Maren Jensdtr
2 CH:  Jorgen Christensen 12
     Kirstine Christensdtr ugift    (? Kirsten Christensdtr )
BRO:   Peder Hansen hmd i Taarnbye
wgd: Hans Jensen hmd i Taarnbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Sidse Larsdtr enke i Walloebye    30 Dec 1846  pg 1468
HUSB:  Jacob Nielsen hmd (dod)
myndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Susanne Ussing sal. Smith i Billesborg     29 Dec 1846  pg 1468
HUSB:  Smith forpagter (testament)
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Lars Christensen gmd i L.Skjensved  18 Jan 1847  pg 1470 1476 1539
WIFE:  Karen Mogensdtr
CH:   Jens Larsen gdbest 
     Dorthe Larsdtr = Johan Andersen brandeviinsbrander
wgd: Jorgen Hansen vognmand i Kjoge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Anders Rasmussen gmd donnebrogsmand i Hastrup     27 Feb 1847  pg 1471
WIFE:  Ane Hansdtr
CH:   ... Andersen mindre
wgd: Christen Hansen gmd i Hastrup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Andersen ungkarl i Eioie     27 Feb 1847  pg 1472
myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Andreasen aftgsmd i Taarnbye   27 Feb 1847  pg 1472
myndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Christiane Hansen jomfrue i Hegnetslund    27 Mar 1847  pg 1473 1482
      (testament)
HEIRS:  Caspar Wedell baron   
     Carl Wedell baron
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ole Pedersen gmd i Wraabye  6 Mar 1847   pg 1473
WIFE:  Maren Hansdtr
CH:   umyndige
wgd: Niels Hansen gl.gmd i Enderslov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Pedersdtr i Lellinge     1 May 1847    pg 1474
2HUSB:  Niels Pedersen gmd
CH:   Karen Marie Nielsdtr 9
1HUSB:  Albrecht Jensen gmd i Lellinge (dod)
CH:   Jens Albrechtsen 27 tiene i Kjoge
     Niels Albrechtsen 24 hiemme
     Peder Albrechtsen 17 hiemme
     Ane Marie Albrechtsdtr 20 ugift hiemme
BRO:   Hans Pedersen u.gmd i Lellinge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Pedersdtr i Walloebye      8 May 1847   pg 1475 1499
HUSB:  Lars Nielsen gmd
CH:   Niels Larsen 14
     Lars Larsen 12
     Inger Marie Larsdtr 10
guard: Peder Jensen gmd i Walloebye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ole Olsen = Ane Hansdtr aftgsmd i K.Skiensved     15 May 1847  pg 1476
CH:   ... Olsdtr = Anders Larsen 
     Hans Olsen
     Mette Olsdtr enke = afg. Ole Rasmussen hmd i Ulermose
     Ebbe Olsen hmd i Wierslov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Kirsten Nelausdtr i Herfolge Overdrev     5 Jun 1847   pg 1479 1480
HUSB:  Chr Ludvig Brendholt inds         (signed: Christian Bendholdt)
CH:   Niels Christiansen 1/3 aar
BRO:   Peder Nelausen inds i Himlingoie
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Hansen gmd i Clemmenstrup    5 Jun 1847   pg 1481
WIFE:  Karen Nielsdtr
CH:   Ole Hansen 28
     Cathrine Hansdtr = Niels Jensen gmd i Ringsbjerg?
     Maren Hansdtr = Hans Sorensen gmd i Hambjerg?   (signed: Hans Jorgensen )
     Dorthe Hansdtr = Christopher Madsen gdbest i Clemmenstrup
wgd: Peder Hansen sognef i Aashoie
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Kirsten Pedersdtr enke i Ringsbjerg         19 Jun 1847   pg 1481
HUSB:  Niels Jensen hmd (dod)
CH:   ... Nielsdtr = Hans Jorgensen hmd i Ringsbjerg
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Nielsen = Ane Nielsdtr aftgsmd i Wedskiolle       26 Jun 1847   pg 1482 1509
      (testament 20 Nov 1818)
HIS.BRO:     Jens Nielsen (dod)
      CH: Dorthe Jensdtr = August Brejdrum/Bryderun/Brydum? smed i Herfolge
         Ane Jensdtr = Peder Nielsen gmd
         Kirsten Jensdtr (dod)
          CH:  Johanne Larsdtr umyndige     (guard: Lars Knudsen hmd i Herfolge)
     Peder Nielsen (dod)
      CH: Niels Pedersen hmd i Walsoelille/Walloelille
HIS.SIS:     Karen Nielsdtr enke = afg. Niels Hansen i Herfolge Soesmedde
HER.BRO:     Hans Nielsen (dod)
      CH: Jens Hansen hmd i Taarnbye
HER.SIS:     Karen Nielsdtr (dod)
      CH: Sidse Nielsdtr = Christen Pedersen hmd i Eioie    (by: Peder Jensen gmd i Eioie)
     Ane Nielsdtr (dod)
      CH: Ane Jensdtr umyndige        (guard: Jens Rasmussen inds i Hastrup)
     Dorthe Nielsdtr (dod) = Niels Christensen hmd i Gelletjornehuus
      6CH: Hans Nielsen 15
         Kirsten Nielsdtr
         Maren Nielsdtr
         Ane Nielsdtr
         Mette Nielsdtr
         Marie Nielsdtr  alle ugift
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ole Jensen = Ane Jacobsdtr hmd i Walloebye   17 Jul 1847  pg 1484
8 CH:  Hans Olsen mindre
     Jens Olsen
     Peter Olsen
     Jacob Olsen
     Niels Olsen
     Peder Olsen
     Marie Olsdtr
     Ane Olsdtr
guard:  Peder Nielsen hmd i Walloebye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Monefeldt jomfru pensionist i Himlingoie         17 Jul 1847   pg 1487 ?
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Jorgensdtr i Lellinge      myndige arvinger1847  pg 1488
HUSB:  Mads Hansen hmd
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Sorensdtr pige i Gummerod    17 Jul 1847  pg 1488
myndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Sidse Nielsdtr enke i Ringsbjerg    17 Jul 1847  pg 1488
HUSB:  Christopher Olsen ledvogter (dod)
myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Nielsen hmd i Herfolge Soefmedde?     17 Jul 1847  pg 1489
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Pedersen hmd smed i Lellinge   17 Jul 1847  pg 1489
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Soren Clemmensen hmd i Store Taarnbye      17 Jul 1847  pg 1489
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Marie Jensdtr i Holmehuus, Herfolge    31 Jul 1847  pg 1490
HUSB:  Niels Pedersen inds
CH:   Peder Nielsen 25 tiene i Heinerup/ soldat ved Jaegerscorpset i Helsingoer?
     Jens Nielsen 22
     Ole Nielsen 17 tiene i Bjerrede
guard: Hans Jensen gmd i Svansbjerg
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Johanne Nielsdtr aftgsenke i Herfolge     1 Oct 1847   pg 1492 1529
HUSB:  Henrich Nielsen gmd (dod)
SIS:   Bodil Nielsdtr enke = afg. Jorgen Pedersen bmd i Svansbjerg
HUSB.½BRO: Jens Christiansen gmd i Svansbjerg
HUSB.½SIS: Johanne Christiansdtr = Jens Andersen gmd i Herfolge
? Karen Nielsdtr pigen  (guard:  Lars Knudsen vaever )
wgd: Peder Pedersen gdbest i Svansbjerg
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Andersdtr enke i Hoielse    4 Sep 1847   pg 1492
HUSB:  Niels Andersen gmd (dod)
CH:   Anders Nielsen gmd i Hoielse
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Lars Olsen aftgsmd i K.Skiensved, i Olsted, Frederiksborg amt      31 Jul 1847  pg 1492
WIFE:  Karen Andersdtr
CH:   Ole Larsen myndig i K.Skjensved
     Inger Larsdtr = Niels Hansen i K.Skjensved
     Margrethe Larsdtr = Peder Jensen i K.Skjensved
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Christensdtr i Lellinge        4 Sep 1847    pg 1492
HUSB:  Peder Sorensen hmd
myndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jorgen Christensen smed i Eioie    13 Oct 1847  pg 1493
WIFE:  Cathrine Olsdtr
CH:   Christen Jorgensen mindre
     Ane Jorgensdtr = Jens Rasmussen i Tessebolle
guard: Peder Jensen gmd i Eioie
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Larsen hmd i Store Salbye    13 Nov 1847  pg 1496
2WIFE:  Karen Larsdtr
CH:   Niels Jensen 17 tiene i Olbye
     Hans Jensen 13 hiemme
1WIFE:  Marie Albrechtstr
CH:   Peder Jensen 36 tiene i Khvn
     Lars Jensen 34 tiene i Olbye
     Anders Jensen 32 tiene i Eibye
     Ole Jensen 26 tiene i Store Salbye
     Mette Jensdtr 30 ugift
     Karen Jensdtr (dod) = Jens Larsen gdbest i L.Skjensved
      CH: Karen Jensdtr 5
1WIFE.BRO: Peder Rasmussen gmd i Store Salbye
guard: Ole Pedersen gmd i Store Salbye
wgd: Jens Pedersen gmd i L.Skjensved
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Andersen gmd i Lellinge     13 Nov 1847  pg 1498 1556
WIFE:  Johanne Olsdtr      (=2. Lars Andersen )
CH:   Ane Pedersdtr 17
     Marie Pedersdtr 12
     Ole Pedersen 6
     Anders Pedersen 4
     Maren Pedersdtr 1½
guard: Jens Olsen gmd i Lellinge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Morten Michelsdtr i Tessebolle    20 Nov 1847  pg 1499
2HUSB:  Jorgen Nielsen gmd
1HUSB:  Ole ...
CH:   Christen Olsen
     Hans Olsen
     Mads Olsen
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Mette Olsdtr i Lellinge   20 Nov 1847   pg 1501
2HUSB:  Hans Hansen hmd
1HUSB:  Christen ...   (?dod - 21 May 1845)
CH:   Ole Christensen myndig
     Maren Christensdtr ugift
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Lars Olsen hmd i Enderslov     20 Nov 1847   pg 1502
SIS:   Sidse Olsdtr i Snalleruphuus
BRO:   Hans Olsen (dod)
      Ch: Henrich Hansen myndige
         Ole Hansen
         Karen Hansdtr
         Ane Hansdtr (dod)
          ILLEG CH:   Lovise Richter or Richterdtr 12
STEPCH: Hans Knudsen i Enderslov
guard: Carl Olsen hmd i Raabye ved Bjelkerup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Johanne Nielsdtr pige i Taarnbye   27 Nov 1847  pg 1503
ILLEG.CH: Niels Hansen umyndige
BRO:   Niels Nielsen tjenestekarl
SVOGER: Hans Hansen hmd i Taarnbye (took her child Niels Hansen i pleie siden 1 Apr)
guard: Jens Hansen gl.hmd i Taarnbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Birthe Nielsdtr i Taarnbye     4 Dec 1847    pg 1505
2HUSB:  Jens Hansen gl.hmd
CH:   Hans Jensen   
     Jens Jensen
     Karen Jensdtr
     Ane Jensdtr
     Dorthe Jensdtr
1HUSB:  Ole ...
CH:   Jacob Olsen myndige
guard; Peder Pedersen gmd i Taarnbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Rasmus Clemmensen gmd i Taarnbye   4 Dec 1847   pg 1507 1543
WIFE:  Kirsten Andersdtr
CH:   Rasmus Rasmussen 28
     Edel Rasmusdtr = Lars Larsen gmd i Helsted
     Sidse Rasmusdtr = Peder Pedersen tjenestekarl i Taarnbye
     Karen Rasmusdtr 24 ugift
guard: Rasmus Hansen gmd i Wedskjolle
wgd: Lars Larsen
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Kirsten Margrethe Larsdtr i Lidemark         18 Dec 1847   pg 1515
HUSB:  Jorgen Christensen gmd
CH:   Niels Jorgensen 18
     Christen Jorgensen 12
     Lars Jorgensen 9
     Peder Jorgensen 7
     Hans Jorgensen 4
     Birthe Marie Jorgensdtr
BRO:   Anders Larsen gmd i Lellinge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Larsen hmd i Taarnbye  18 Dec 1847      pg 1517
myndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Nielsen aftgsmd i Wedskiolle   18 Dec 1847  pg 1517
myndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Johanne Hansdtr enke i Lellinge    18 Dec 1847  pg 1517
HUSB:  Lars Nielsen gmd (dod)
myndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Larsen ungkarl i Taarnbye    18 Dec 1847  pg 1517
myndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Olsen hmd i Leerskovshuus    18 Dec 1847  pg 1517
myndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Rasmus Hansen stedforing i Eibye   18 Dec 1847  pg 1517
myndige arvinge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Nielsen aftgsmd i Walloeby    27 Dec 1847  pg 1518
1 myndig arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Marie Olsdtr enke i Store Salbye   27 Dec 1847       pg 1518
HUSB:  Lars Pedersen hmd (dod)
myndig arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Christiansen barn i Herfolge  27 Dec 1847  pg 1518
1 myndig arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Sidse Pedersdtr i Hastrup      23 Dec 1847   pg 1518 1526
2HUSB:  Niels Olsen gmd
CH:   umyndige
1HUSB:  (dod 21 May 1845)
CH:   ... dtr = .... i Khvn
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Mette Johansdtr i Eibye       24 Jan 1848   pg 1519
HUSB:  Niels Pedersen hmd
CH:   Lars Nielsen 7 wks
     Ingeborg Nielsdtr 10
     Karen Nielsdtr 7
SIS:   ... Johansdtr = Andreas Hansen hmd i Assendrup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Jensdtr i Wedskiolle  29 Jan 1848   pg 1520
HUSB:  Hans Larsen inds
CH:   Johanne Sophie Hansdtr 21 ugift
REL:   Niels Pedersen tjenestekarl af Himingoie, tiene i Hegnetslund?
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Christophersen gmd i Store Salbye     12 Feb 1848  pg 1521
WIFE:  Ane Larsdtr
CH:   Mette Hansdtr 11
     Kirsten Hansdtr 7
REL:   Jens Nielsen gmd i Lellinge
wgd: Christen Larsen gmd i Greve
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Pedersen ungkarl i Houlse    4 Mar 1848   pg 1523 1528
FADER:  Peder Jensen gmd i Hoielse
BRO:   Niels Pedersen myndige
SIS:   Sidse Pedersdtr = Jens Rasmussen hmd i Maglebye
     Marie Pedersdtr ugift
     Kirsten Pedersdtr ugift
REL:   Lars Jensen gmd i Jersie
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Marie Nielsdtr i Lellinge      1 Apr 1848    pg 1525
HUSB:  Christopher Hansen gmd
CH:   Hans Christophersen 1
REL:   Jens Christiansen gmd sognef i Bjerreskov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Sidse Pedersdtr i Hastrup      6 Apr 1848    pg 1526
2HUSB:  Niels Olsen gmd
CH:   Ole Nielsen 10
     Maren Nielsdtr 13
     Johanne Marie Nielsdtr 9
1HUSB:  Jacob Jensen gmd i Hastrup (dod)
CH:   Karen Jacobsdtr = Rasmus Jensen skovfoged i Billesborg Inderlukke
REL:   Hans Madsen gmd i Hastrup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Marie Johansdtr i Hadstrup    6 Apr 1848   pg 1528
HUSB:  Morten Larsen inds
CH:   Lars Peder Mortensen   (dod 1 Feb 1848)
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Nielsdtr i Wraaby       10 Jun 1848   pg 1533
HUSB:  Frederich Johansen inds vaever
CH:   Johan Jacob Frederichsen 2
guard: Niels Henrichsen hmd i Harslov Overdrev
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

J.F. Bogvad amtsvespikor/amtsvespquer i Billesborg   10 Jun 1848  pg 1534
WIFE:  Mette Kirstine Gjortsen sal Bogvad
4 CH:  umyndige
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Kirsten Nielsdtr enke i Wraabye    24 Jun 1848  pg 1535
HUSB:  Hans Olsen hmd (dod)
CH:   Ole Hansen i Tessebolle
     Niels Hansen gmd i Enderslov
     Hans Hansen i Wraabye
     Marie Hansdtr enke = afg. Niels Nielsen inds i Ringsbjerg
     Maren Hansdtr enke = afg. Ole Pedersen gmd i Wraaabye
     Else Hansdtr (dod)
      CH: Hans Hansen soldat i Krigen, af Haaslov/Haarlov
         Mathias Hansen
         Niels Hansen ungkarl i Wraabye
         Jorgen Hansen
         Ane Marie Hansdtr
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Lars Hansen gl.hmd i Walloebye    18 Jun 1848  pg 1535
WIFE:  Karen Hansdtr  i uskift boe
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

A.K. Nohr enkefrue i Herfolge     10 Jul 1848  pg 1537
HUSB:  Nohr cancelleraad     (dod 8 Feb 1810?)
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ole Jensen hmd i Lellinge   19 Aug 1848  pg 1538
WIFE:  Mette Mortensdtr
HEIRS:  Niels Jensen hmd i Truestomhuus
     Knud Jensen hmd i Sondenkjoge
     ... Jensdtr = Johannes Lung slagter i Ankerstraede
wgd: Jens Mortensen hmd i Olbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Rasmussen gmd i Store Salbye  15 Jul 1848  pg 1538 1540
CH:   Rasmus Pedersen
     Karen Pedersdtr = Ole Hansen gdbest i Store Salbye
     Ingeborg Pedersdtr = Lars Olsen gmd i Olbye
     Mette Pedersdtr ugift
guard: Morten Pedersen gmd i Olbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Lars Nielsen gl.gmd i Store Taarnbye      26 Aug 1848  pg 1541
WIFE:  Ingeborg Andersdtr
CH:   myndige & umyndige
wgd: Peder Andersen gmd dannebrogsmand i Svansbjerg
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ole Nielsen bmd i Sollerup  9 Sep 1848   pg 1542 1543 1545
WIFE:  Kirsten Henrichsdtr
CH:   Ane Olsdtr enke = ...  
      CH: Henrich Pedersen of age i Sollerup (for his mother)
     Maren Olsdtr = Hans Frederichsen hmd i Ringsbjerg (? Karen Olsdtr )
     Inger Olsdtr enke = afg Ole Jensen i Eioie
     Dorthe Olsdtr = Niels Mathiasen i Ringsbjerg
     Johanne Olsdtr (dod) = Jens Hansen inds i Sollerup
      CH: Jens Jensen bmd i Sollerup
         Niels Jensen hmd i Svansbjerg
         Ellen Marie Jensdtr pigen
wgd: Jens Jensen gmd
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ellen Sophie Larsdtr i Hoielse    25 Nov 1848  pg 1544
HUSB:  Jens Jensen gmd
4 CH:  
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Kirsten Pedersdtr i Eioie  30 Dec 1848   pg 1547
FADER:  Peder Jensen gmd i Eioie
BRO:   Hans Pedersen gmd i Svansbjerg
     Jens Pedersen
     Niels Pedersen
     Soren Pedersen
     Mads Pedersen
     Ane Pedersdtr
     Maren Pedersdtr
guard: Peder Pedersen gmd i Eioie
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Andreas Bendtsen = Marie Madsdtr hmd i Sollerup    30 Dec 1848  pg 1549
CH:   myndige 
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Dorthe Olsdtr enke i Krageskovshuus      30 Dec 1848  pg 1549
HUSB:  Lars Hansen ledvogter (dod)
CH:   myndige sonner
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jorgen Nielsen inds i Taarnbye    30 Dec 1848  pg 1549
CH:   myndige sonner
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Pedersdtr enke i Svansberg   30 Dec 1848  pg 1549
HUSB:  Hans Andreasen hmd (dod)
1 myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Nielsen hmd i Walloebye     30 Dec 1848  pg 1549
WIFE:  Karen Pedersdtr
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Rasmussen aftgsmd i Wedskiolle      30 Dec 1848  pg 1549
myndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Hansen hmd i Svansbjerg     3 Mar 1849   pg 1550
WIFE:  Ane Kirstine Christensdtr     i uskiftet boe
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Knudsen vaever hmd i Clemmenstrup     3 Mar 1849   pg 1550
WIFE:  Mette Olsdtr
CH:   umyndige
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Mette Jensdtr i L.Skjensved      30 Dec 1848  pg 1550
HUSB:  Jens Jorgensen hmd
myndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Sidse Nielsdtr i Sollerup      30 Dec 1848   pg 1550
HUSB:  Hans Nielsen gmd
myndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Pedersen aftgsmd i Walloebye   5 Mar 1849   pg 1551 1567
WIFE:  Ane Jensdtr
BRO:   Niels Pedersen aftgsmd hos svigerson Hans Olsen gmd i Himlingoie
SIS:   Kirsten Pedersdtr (dod)
      CH: Niels Nielsen arbeidsmand i Almissevange
         Ane Nielsdtr = Ole Olsen gmd i Walloebye
         Jens Hansen gmd i Walloebye
         Lars Hansen hmd i Walloebye
         Kirsten Hansdtr = Jorgen Mogensen gmd i Himlingoie
     Karen Pedersdtr = Hans Nielsen hmd i Hellelille, Herlufmagle    (? Maren Pedersdtr )
½BRO:  Christen Pedersen (dod)
      CH: Siger Christensen
         Maren Christensdtr = Peder Nielsen gmd
         Karen Christensdtr = Mads Jensen
½SIS:  Karen Pedersdtr i Eioie
STEPCH: Jens Nielsen i Gjorslov
?HEIRS: ... enke = afg. Lars Nielsen gmd
      CH: Peder Jensen gdbst    (for his mother)
     ... enke = afg. Jens Pedersen
      CH: Jens Nielsen tjenestekarl i Soeholm, Steomhoner?  (for his mother)
wgd: Lars Nielsen gmd i Walloebye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Jensdtr i Eibye        13 Apr 1849   pg 1552
HUSB:  Hans Andersen gmd
MODER:  Johanne Nielsdtr enke = afg. Jens Pedersen gmd i Eibye   
SIS:   Mette Jensdtr = Poul Larsen gmd i Store Ladager
     Karen Jensdtr = Anders Nielsen gmd i Eibye
wgd: Jorgen Michelsen gmd i Eibye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Maren Andersdtr i Store Taarnbye       13 Apr 1849   pg 1554
2HUSB:  Hans Pedersen u.gmd
CH:   Ane Marie Hansdtr 17 ugift
     Karen Marie Hansdtr 11
1HUSB:  Hans Pedersen gmd i Taarnbye (dod 19 aar siden)
CH:   Jens Hansen 29 tjenestekarl
     Anders Hansen 24 i Taarbye
     Hans Hansen 20 i Taarbye
     Johanne Hansdtr 33 = Peder Sorensen gdbest i Taarnbye
BRO:   Peder Andersen gmd i Stroby
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Anders Nielsen underjager ungkarl soldat i Hoielse Markhuus   5 May 1849   pg 1558
MODER:  Ane Pedersdtr enke = afg. Niels Jensen hmd i Hoielse
BRO:   Peder Nielsen 31 i krigen
     Hans Nielsen 19
SIS:   Kirsten Nielsdtr 33 ugift
     Margrethe Nielsdtr 23 ugift
     Sidse Nielsdtr 15 
guard: Anders Olsen gmd i L.Skjensved
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Anders Hansen gmd i L.Ladager     12 May 1849  pg 1559
WIFE:  Mette Johansdtr
CH:   Niels Andersen mindre
     Ole Andersen
     Mette Andersdtr
     Jens Andersen
guard: Anders Hansen gmd i Dalbye
wgd: Johan Nielsen hmd i Hoielse/Honske?
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Birthe Jensdtr enke i Borrestrupshuset     12 May 1849  pg 1561
HUSB:  Morten Jensen hmd (dod)
CH:   Peder Mortensen
     Anders Mortensen (dod)
      CH: Jens Andersen =
         Birthe Andersdtr = Lars Nielsen gmd i Lidemark
     Ane Mortensdtr = Niels Hansen u.hmd i Eioie
     Margrethe Mortensdtr ugift
     Maren Mortensdtr ugift
guard: Ole Jacobsen gmd i Olsomagle
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Christen Nielsen inds i Hegnetshuus, Herfolge     12 May 1849  pg 1562
WIFE:  Karen Pedersdtr (? Maren Pedersdtr )
umyndige
guard: Peder Nielsen i Sondenkjoge
wgd: Peder Pedersen inds i Tessebolle
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Johanne Jensdtr enke i Lellinge    9 Jun 1849       pg 1564
HUSB:  Jens Jorgensen inds (dod)
CH:   ... Jensdtr (dod) = Jorgen Pedersen hmd i Lellinge
      CH: Lars Jorgensen myndige
         Ole Jorgensen mindre
     ... (dod) = Jens Larsen gmd
      CH: umyndige
guard: Jorgen Christensen gmd i Lidemark
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Soren Nielsen hmd i Wraabye      9 Jun 1849   pg 1564 1570
BRO:   Lars Nielsen gmd i Himlingoie
SIS:   Karen Nielsdtr = Hans Hansen gmd i Wraabye
BRO:   Mads Nielsen (dod)
      CH: Niels Madsen i Wraabye
         Soren Madsen i Wraabye
         Hans Madsen i Wraabye
         Karen Madsdtr  (? = Peder Nielsen i Wraabye)
         Sidse Madsdtr ugift
SIS:   Sidse Nielsdtr (dod)
      CH: Hans Hansen i Sollerup
         Kirsten Hansdtr = Jens Pedersen gmd i Herfolge
guard: Lars Nielsen gmd i Himlingoie
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Nielsdtr enke i Wedskiolle    23 Jun 1849  pg 1566
HUSB:  Jens Henrichsen gmd (dod)
CH:   Niels Jensen i Uskagehuus?
     ... Jensdtr = Christian Dehn i Herfolge
     ... Jensdtr = Peder Nielsen i Wollerslov
     Kirstine Jensdtr = Peder Rasmussen gdbest i Wedskjolle
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Rasmus Olsen ungkarl i Wedskiolle   23 Jun 1849  pg 1566
MODER:  Maren Pedersdtr enke = afg. Ole Madsen gl.
BRO:   Mads Olsen
SIS:   2 umyndige
½BRO:  Peder Rasmussen
     Hans Rasmussen
guard: Hans Madsen gmd i Enderslov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Lars Pedersen gmd i Himlingoie    23 Jun 1849  pg 1569 1588
WIFE:  Karen Marie Jensdtr
CH:   Johanne Marie Larsdtr 16 ugift
     Ane Margrethe Larsdtr 14
     Peder Larsen 11
     Frederich Larsen 9
     Hans Larsen 7
     Niels Larsen 5
BRO:   Niels Pedersen hmd i Himlingoie
wgd: Peder Nielsen gmd i Rulehqargaard
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ingeborg Mortensdtr i L.Salbye    7 Jul 1849   pg 1570
HUSB:  Lars Jensen gmd 
2 CH:  umyndige
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Frederich Legart Moller forpagter i Gammle Lellingegaard    7 Sep 1849   pg 1574 1602 
WIFE:  Cathrine Rode sal Moller i uskift boe
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Lars Larsen gmd i Horsonkiger?, Herfolge    28 Jul 1849  pg 1574 1628
WIFE:  Karen Hansdtr
CH:   Ane Kirstine Larsdtr ugift
     Karen Marie Larsdtr ugift
BRO:   Jens Larsen gmd i Olbye
wgd: Knud Jorgensen gmd i Regnemark
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Pedersen inds i Himlingoie    22 Sep 1849  pg 1575
WIFE:  Karen Hansdtr  i uskift boe
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Frederichsen inds i Himlingoie       22 Sep 1849  pg 1576
WIFE:  Marie Jensdtr
CH:   
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Christen Pedersen inds i Wedskiolle      22 Sep 1849  pg 1576
WIFE:  Sidse Hansdtr
CH:   ... Christensen
     ... Christensdtr ugift
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Pedersen gmd i Poulstrup    29 Sep 1849  pg 1577 1594 1608 1645
WIFE:  Inger Jacobsdtr
CH:   Jens Pedersen hmd i Enderslov   (signed: Jacob Pedersen )
     Peder Pedersen gmd i Aggerup
     Soren Pedersen hmd i Wedskjolle
     Hans Pedersen hmd i Poulstrup
     Ole Pedersen ungkarl i Poulstrup
     Mads Pedersen ungkarl i Walloe  (signed: Mads Pettesen)
     Ane Marie Pedersdtr enke 
     Karen Kirstine Pedersdtr = Anders Sorensen hmd i Walloebye
     Ellen Pedersdtr (dod i Khvn)
      ILLEG.CH:   Kirsten or Kirstine ... hos Jens Olsen gmd i Eioie
guard: Peder Pedersen gmd i Aagerup
wgd: Lars Rasmussen gmd i Bjeverskov/Bjerreskov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Morten Jorgensen gmd i Raarisegaarden     29 Sep 1849  pg 1578
WIFE:  Dorothea Cathrine Dreyer
CH:   umyndige
wgd: Christian Nielsen gmd i Sonnerup?
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Pedersen inds i Clemmenstrup   29 Sep 1849  pg 1579
WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   umyndige
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jacob Nielsen u.hmd i Herfolge    29 Sep 1849  pg 1580
WIFE:  Ane Marie Hansdtr jordemoder
CH:   
wgd: Christen Danielsen hmd i Herfolge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Johanne Nielsdtr i Wraabye     26 Oct 1849   pg 1580
2HUSB:  Hans Pedersen hmd
CH:   umyndige
1HUSB:  Ole ...
CH:   Niels Olsen 4 dragonregmt
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Odin Emilius Havn fuldemaegtig i Herfolge   26 Oct 1849  pg 1581 1612 1640
MODER:  Elisabeth Reymert sal. Havn enkefrue
BRO:   Thor Julius Havn
SIS:   Sara Gron Havn
     Nanny Margrethe Havn
     Walbrethine Elisabeth Havn
     Amalie Havn
? Jorgensen procurator i Dynfevagaard i Fyen
guard: Brandt fuldmagtig
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Birthe Olsdtr enke i Gummerod     5 Nov 1849   pg 1583 1591
HUSB:  Christen Nielsen skovopsynsmand (dod)
CH:   Bodil Christensdtr = Niels Larsen hmd/skov & synsmand i Gummerod
     Ane Kirstine Christensdtr = Lars Pedersen hmd i Himlingoie
     Marthe Marie Christensdtr (dod 25 Jul 1849) = Christen Jensen hmd i Aashoie
      CH: Sidse Marie Christensdtr umyndige
     Kirsten Christensdtr (dod) = Niels Hansen hmd i Wedskjolle
      CH: Christen Nielsen tjenestekarl i Strobye
         Hans Nielsen soldat
         Karen Nielsdtr = Montiss/Montus/Monties pazimagersvend/papermagersv i Kjoge
     Ovidia Margrethe Christensdtr (dod) = Jeppe Andersen iinds i Hyllede
      CH: Jens Jeppesen gmd i Hyllede
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Anders Pedersen gmd i Eibye      24 Nov 1849  pg 1592 1602
WIFE:  Karen Hansdtr or Karen Andersdtr
CH:   Anders Andersen 16
     Hans Andersen 9
     Morten Andersen 3
     Marie Kirstine Andersdtr ugift
     Johanne Andersdtr ugift alle hiemme
BRO:   Niels Pedersen gmd i Dalbye
wgd: Christen Hansen hmd i Lellinge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Dreier i Enderslov   1 Dec 1849   pg 1592
HUSB:  Johannes Hansen inds 
1 CH:  Niels Christian Johansen umyndige
guard: Hans Hansen gmd i Enderslov
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Hansen u.hmd i Eioie  12 Dec 1849   pg 1596
WIFE:  Ane Mortensdtr
CH:   umyndige
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Nielsdtr i Osterledshuus     30 Dec 1849  pg 1597
HUSB:  Christen Nielsen hmd
myndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Hansen hmd i Wraabye   30 Dec 1849      pg 1597
1 CH:  ... Hansen myndige
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Pedersen aftgsmd i Walloebye   30 Dec 1849  pg 1597
1 myndige testaments arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ingeborg Luise Hansen enke i Walloebye     30 Dec 1849  pg 1597
HUSB:  Asmus Lorentzen kudsk (dod)
myndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Christensen smed i Saedder    30 Dec 1849  pg 1597
myndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jorgen Nielsen ungkarl i Rolighedshuset    30 Dec 1849  pg 1597
1 myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Larsdtr enke i L.Skjensved    30 Dec 1849  pg 1598
HUSB:  Christopher Nielsen gmd (dod)
myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Madsdtr ugift fruentimmer i Svansbjerg   30 Dec 1849  pg 1598
myndige arvinger 
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Lars Larsen aftgsmd i Taarnbye    30 Dec 1849  pg 1598
1 myndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Mads Jensen ungkarl i Ringsbjerg   30 Dec 1849  pg 1598 
FADER:  Jens Madsen gmd i Ringsbjerg
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Dorthe Christensdtr aftgsenke i Svansbjerg   30 Dec 1849  pg 1598
HUSB:  Anders Pedersen gmd (dod)
myndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Elisabeth Hansen ugift fruentimmer i Taarnbye      30 Dec 1849  pg 1598
FADER:  Hans Pedersen gl.gmd i St. Taarnbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Olsen gmd i Eiore    30 Dec 1849   pg 1598
myndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jacob Jensen aftgsmd i Strobye    30 Dec 1849  pg 1598
1 CH:  ... Jacobsdtr myndige
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Christensdtr enke i Himlingoie      30 Dec 1849  pg 1598
HUSB:  Peder Hansen iinds (dod)
1 myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Lars Nielsen aftgsmd i Herfolge    30 Dec 1849  pg 1598
1 myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Margrethe Olsdtr ugift fruentimmer i Gl.Snallerupshuus     30 Dec 1849  pg 1598 
myndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Pedersen aftgsmd i Himlingoie      30 Dec 1849  pg 1598
myndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ole Nielsen hmd i Wraabye  30 Dec 1849   pg 1598
myndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Anders Sorensen gmd i Hadstrup    ?d.Apr 1837/15 Jan 1850     pg 1599
CH:   Soren Andersen gmd i Sollerod
     Ole Andersen i Hadstrup
     Marie Kirstine Andersdtr (dod 1840) = Hans Madsen gmd i Enderslov
     Birthe Marie Andersdtr = Hans Mouritsen smed i Tranemose Molle
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Hansdtr enke i Wraabye  30 Dec 1849      pg 1599
HUSB:  Niels Jensen gmd (dod)
myndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ellen Nielsdtr enke i Lellinge    30 Dec 1849  pg 1599
HUSB:  Soren Nielsen (dod)
myndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Mathiasdtr i Store Salbye     24 Jan 1850  pg 1600
HUSB:  Peder Larsen hmd
CH:   Lars Pedersen 11
     Niels Pedersen 9
     Ane Pedersdtr 6
     Karen Pedersdtr 3
guard: Marten Pedersen or Morten Pedersen u.gmd i Olbye & Ole Pedersen gmd i St.Salbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Bodil Hansdtr enke fattig i Enderslov     16 May 1850  pg 1611
HUSB:  Hans Madsen inds (dod)
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Christen Pedersen inds fattig i Lellinge    18 May 1850  pg 1612
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Hansdtr i Straxkjoyehuus     12 Jul 1850  pg 1614 1634
HUSB:  Peder Mathiasen hmd
CH:   Lars Johansen gmd i Sollerod
     Niels Johansen 24 3/4 ligger i kongs tjenester
     Johanne Johansdtr ugift hiemme
guard: Hans Nielsen gmd i Carlslunde/Carlstrup
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Margrethe Nielsdtr i Enderslov    22 Jun 1850  pg 1614
HUSB:  Hans Hansen snedker gmd
3 CH:  
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ole Nielsen hmd i Ankerstrade     12 Jul 1850  pg 1615
WIFE:  Margrethe Jensdtr
BRO:   Niels Hansen gmd i Saedder
     Margrethe Hansdtr enke = afg Hans Christian Hansen gmd i Gjorslov  (wgd: Jens Pedersen hmd i Herfolge)
wgd: Soren Jensen skovfoged i Bregnetved Dyre?
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Thorsen gmd i Eioie   20 Jul 1850   pg 1617
WIFE:  Ane Marie Hansdtr
CH:   umyndige
guard: Niels Hansen gmd i Herfolge
wgd: Peder Hansen gdbest i Eioie
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Christen Christensen aftgsmd i Lellinge    23 Jul 1850  pg 1618
CH:   Hans Christensen hmd i Lellinge
     Christen Christensen hmd i Lellinge
     Ane Christensdtr tiene i Dalbye
     Karen Christensdtr tiene i Lellinge
     Marie Christensdtr or Maren Christensdtr = Ulrich Leerbek smed i Lellinge  (signed: Ulrik Leerbech)
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Christensdtr enke i Taarnbye  23 Jul 1850  pg 1620
HUSB:  Peder Hansen gmd (dod)
CH:   Hans Pedersen inds i Taarnbye
     Christian Pedersen gmd i Taarnbye
     Kirstine Pedersdtr ugift
     Kirsten Pedersdtr = Jens Pedersen hmd i Taarnbye
     Ane Margrethe Pedersdtr = Jens Hansen hmd i Taarnbye
     Ellen Pedersdtr (dod) = Niels Frederichsen hmd i Taarnbye
      CH: Soren Nielsen 18
         Karen Marie Nielsdtr ugift
         Maren Nielsdtr ugift
guard: Hans Pedersen inds i Taarnbye
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Olsdtr i Herfolge       23 Jul 1850   pg 1622 1623
HUSB:  Hans Jensen gmd 
9 CH:  Karen Marie Hansdtr ugift
     Maren Sophie Hansdtr ugift
     Ole Hansen 13
     Peder Hansen 11
     Jens Hansen 9
     Hans Hansen 7
     Sidse Marie Hansdtr
     Ane Cathrine Hansdtr
     Mogens Hansdtr
BRO:   Jens Olsen inds i Sandstrup, Herlufsholm
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Hansen gmd i Wedskiolle     13 Aug 1850  pg 1625
WIFE:  Ane Mathiasdtr
CH:   
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Hans Nielsen hmd i Taarnbye      10 Sep 1850  pg 1626
WIFE:  Maren Hansdtr
CH:   ... Hansen (dod)
      2CH: dattre
     ... Hansdtr = ...
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Kirsten Sorensdtr i Taarnbye         2 Oct 1850    pg 1626
HUSB:  Christopher Nielsen inds i uskiftet boe
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Simonsen hmd i Taarnbye     2 Oct 1850   pg 1626
WIFE:  Marie Olsdtr
3 CH:  myndige sonner
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Kirsten Hansdtr i Lidemark     1 Nov 1850    pg 1627
HUSB:  Christian Jorgensen hmd
CH:   
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Christen Pedersen hmd i Eioie        16 Nov 1850   pg 1630
WIFE:  Sidse Nielsdtr
CH:   umyndige
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Nielsen Herfolge soldat i Herfolge     21 Nov 1850  pg 1631
FADER:  Niels Hansen gmd i Herfolge
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ole Pedersen Himlingoie soldat af Himlingoie      30 Nov 1850  pg 1631 1645
FADER:  Peder Olsen = Ane Jorgensdtr hmd 
myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Christen Pedersen inds i Lundehuus ved Lellinge        30 Nov 1850   pg 1631
WIFE:  Inger Marie Nielsdtr
CH:   umyndige
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Jesesdtr or Ane Jepsdtr i Lellinge     21 Dec 1850  pg 1632
HUSB:  Ulrich skovrider i uskiftet boe
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Hansen barn i Taarnbye     23 Dec 1850  pg 1632
myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ole Hansen gmd i Lidemark  21 Dec 1850   pg 1632
myndige arvinger
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jonas Jensen aftgsmd i Walloebye   23 Dec 1850  pg 1633
WIFE:  Bodil Nielsdtr
CH:   umyndige
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Karen Christensdtr i Lellinge        23 Dec 1850   pg 1633
HUSB:  Peder Hansen aftgsmd
CH.CH:  umyndige
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Anders Christophersen Himlingoie soldat af Himlingoie         28 Dec 1850   pg 1637
FADER:  Christopher Andersen gmd i Himlingoie
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Hansen inds i Wraabye      30 Dec 1850  pg 1637
no heirs
guard: Sorensen
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Tell tjenestekarl paa Nylellingegaard      30 Dec 1850  pg 1639
ILLEG.CH: drengbarn fodt 10 Jul, son of Sidse Larsdtr pigen
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Anders Hansen aftgsmd i Lellinge   i 1850     pg 1645
myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Jensdtr enke i Walloeby      1850  pg 1645
HUSB:  Jens Pedersen aftgsmd (dod)
myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Ane Christophersdtr aftgskone i Lellinge    1850 pg 1645
myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Dorthe Hansdtr i Lellinge  1850  pg 1645
HUSB:  Lars Hansen hmd
myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Larsen inds i Walloebye     1850  pg 1645
myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Jens Nielsen Tessebolle constabel i Tessebolle     i 1850    pg 1645
myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Johanne Hansdtr enke i Taarnbye    i 1850         pg 1645
HUSB:  Jens Rasmussen gmd
myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Lisbeth Pedersdtr enke i Tessebolle       i 1850    pg 1645
HUSB:  Lars Hansen skovfoged (dod)
myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Niels Christian Johannesen barn i Enderslov  1850 pg 1645
myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Hansen hmd i Lellinge      1850  pg 1645
myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Peder Hansen hmd i Store Taarnbye   1850     pg 1645
myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]

Christen Jorgensen hmd i Enderslov  1850  pg 1645
myndige arving
[Valloe Stifts gods skp; Book 20 1818-1850; FHL film 50869]


//////////////////////////////////////// END OF FILM ////////////////////////////////////////